NASELJENOST V SLOVENIJI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NASELJENOST V SLOVENIJI"

Transkripcija

1 Skupina: LTL Šola: Šolski center Novo mesto Srednja zdravstvena in kemijska šola Regija: Jugovzhodna Kategorija: A

2 Cilji in analize podatkov Kot prebivalke jugovzhodne statistične regije smo se odločile, da si bomo podrobneje ogledale našo regijo, kjer bomo primerjale občino z največ prebivalci (občina Novo mesto) z občino z najmanj prebivalci (občina Osilnica). Cilji Ugotoviti, koliko je nenaseljenih stanovanj v Sloveniji po regijah v letu Ugotoviti, koliko je počitniških in koliko praznih stanovanj glede na vsa stanovanja. Ugotoviti, ali je večja površina nenaseljenih počitniških ali nenaseljenih praznih stanovanj. Primerjati število nenaseljenih praznih stanovanj na 1000 prebivalcev v največji in najmanjši občini v jugovzhodni regiji. Hipoteze H1: pričakujemo, da bo nenaseljenost stanovanj med regijami neenakomerna. H2: pričakujemo, da bo večje število nenaseljenih počitniških stanovanj kot nenaseljenih praznih stanovanj. H3: pričakujemo, da bo manjša površina nenaseljenih počitniških stanovanj kot nenaseljenih praznih stanovanj. H4: pričakujemo, da bo v občini Novo mesto in občini Osilnici manjše število nenaseljenih počitniških stanovanja kot nenaseljenih praznih stanovanj. H5: v občini Osilnici bo več nenaseljenih praznih stanovanj na 1000 prebivalcev kot v občini Novo mesto zaradi delovne migracije.

3 Način dela: Nenaseljena stanovanja delimo na prazna in počitniška stanovanja. ORODJA: Excel PowerPoint št. vseh stan. št. naseljenih stan. št. nenaseljena stan. SLOVENIJA POMURSKA PODRAVSKA Površina naseljenih stanovanj m 2 Površina počitniških stanovanj m 2 Površina praznih stanovanj m KOROŠKA METODE DELA: Izbor in obdelava podatkov Razvrščanje podatkov Analiziranje podatkov SAVINJSKA ZASAVSKA POSAVSKA JUGOVZHODNA SLOVENIJA OSREDNJESLOVENSKA GORENJSKA PRIMORSKO- NOTRANJSKA GORIŠKA OBALNO-KRAŠKA Ime regije/občine nenaseljena počitniška nenaseljena prazna stanovanja stanovanja št. prebivalcev JUGOVZHODNA SLOVENIJA OBČINA NOVO MESTO OBČINA OSILNICA

4 Nenaseljenost stanovanj DELEŽ NENASELJENIH STANOVANJ V SLOVENIJI 20,22 % 16,07 % 21,80 % 18,04 % 20,05 % 22,19 % 18,09 % 18,70 % 16,75 % 24,21 % 28,22 % 21,70 % 24,21 % Temnejša barva predstavlja večjo nenaseljenost v regiji, svetlejša barva pa manjšo nenaseljenost. Največ nenaseljenih stanovanj je v obalno-kraški regiji (28,22 % vseh stanovanj v regiji), najmanj pa v koroški regiji (16,07 %) Nenaseljenost po regijah je neenakomerna, vendar deleži po regijah bistveno ne odstopajo od deleža nenaseljenih stanovanj po celotni Sloveniji.

5 Nenaseljena (počitniška, prazna) stanovanja po regijah 30,00% 25,00% 23,92% 20,00% 15,00% 17,82% 19,62% 18,41% 13,62% 16,60% 14,75% 20,49% 20,13% 16,92% 13,78% 19,74% 19,10% 10,00% % počitniška stan. % prazna stan. 5,00% 2,40% 2,17% 1,64% 2,44% 2,10% 2,00% 3,73% 4,08% 1,17% 4,26% 1,96% 3,09% 4,30% 0,00% V Sloveniji je več nenaseljenih praznih stanovanj kot pa nenaseljenih počitniških stanovanj. V Sloveniji je 17,82 % nenaseljenih praznih stanovanj in 2,40 % nenaseljenih počitniških stanovanj glede na vsa stanovanja. Največji delež nenaseljenih praznih stanovanj ima obalno-kraška regija (23,92 %), najmanjši delež pa koroška regija (13,62 %). Največji delež nenaseljenih počitniških stanovanj ima obalno-kraška regija (4,30 %), najmanjši pa osrednjeslovenska regija (1,17 %).

6 Površina nenaseljenih stanovanj glede na vsa stanovanja v regijah 20,62% 16,05% 14,85% 15,26% 14,03% 12,48% 11,27% 17,02% 16,34% 13,91% 11,51% 17,35% 16,38% 2,45% 2,43% 1,49% 1,40% 2,02% 1,32% 1,35% 0,73% 2,25% 1,00% 1,28% 1,47% 2,88% Delež površine praznih stan. v m2 Delež površine počitniških stan. v m2 Površina vseh nenaseljenih praznih stanovanj v obalno-kraški regiji predstavlja kar 20,62 % površine vseh stanovanj v regiji, medtem ko površina vseh praznih stanovanji v koroški regiji predstavlja le 11,27 % površine vseh stanovanj. Največji delež površine nenaseljenih počitniških stanovanj ima obalno-kraška regija (2,88 %), najmanj pa osrednjeslovenska regija (0,73%). Največjo razliko med deležem površine nenaseljenih praznih in počitniških stanovanj glede na površino vseh stanovanj v Sloveniji ima obalno -kraška regija (17,74 odstotne točke v prid nenaseljenih praznih stanovanj) in najmanjšo gorenjska regija (9,08 odstotne točke v prid nenaseljenih praznih stanovanj).

7 Nenaseljenost stanovanj v občinah Novo mesto in Osilnica v primerjavi s celotno jugovzhodno regijo Jugovzhodna regija nenaseljenih stanovanj 2323 počitniških stan. (16,85 %) praznih stan. (83,15 %) občina Novo mesto 2355 nenaseljenih stanovanj 191 počitniških stan. (8,11 %) 2164 praznih stan. (91,89 %) 250,00 225,00 200,00 175,00 150,00 125,00 100,00 občina Osilnica 106 nenaseljenih stanovanj 23 počitniških stan. (21,70 %) 83 praznih stan. (78,30 %) 75,00 50,00 25,00 0,00 št. nenaselj. praznih stanovanj/1000 preb. št. nenaselj. počitniških stan./1000 preb. občina Novo mesto občina Osilnica Jugovzhodna regija Največ prebivalcev v jugovzhodni regiji ima občina Novo mesto (36371), najmanj prebivalcev v tej regiji pa ima občina Osilnica (374). Podobno kot v drugih regijah je tudi v jugovzhodni regiji ter v občinah Novo mesto in Osilnica več nenaseljenih praznih stanovanj kot nenaseljenih počitniških stanovanj. V občini Novo mesto je manj nenaseljenih praznih stanovanj na 1000 prebivalcev kot v občini Osilnica.

8 Zaključek Na osnovi naše analize smo prišle do naslednjega zaključka: H1: nenaseljenost stanovanj v regijah je neenakomerna sprejmemo H2: večje je število nenaseljenih počitniških stanovanj kot nenaseljenih praznih stanovanj ovržemo H3: manjša je površina nenaseljenih počitniških stanovanj kot nenaseljenih praznih stanovanj sprejmemo H4: v občinah Novo mesto in Osilnica je manjše število nenaseljenih počitniških stanovanj kot nenaseljenih praznih stanovanj sprejmemo H5: v občini Osilnica je več nenaseljenih praznih stanovanj na 1000 prebivalcev kot v občini Novo mesto sprejmemo Na podlagi danih podatkov ni bilo možno narediti bolj podrobne analize. Za le-to bi bilo potrebno upoštevati tudi plačo, zaposlitveno piramido, delovne migracije itd.

9 Nenaseljenost stanovanj: Postopki za izračune V Excelu smo s funkcijo SUM seštele osnovne podatke in sicer število nenaseljenih praznih, nenaseljenih počitniških stanovanj, število vseh nenaseljenih stanovanj (ki je enako vsoti praznih in počitniških stanovanj) in število vseh stanovanj za vsako regijo. Ko smo imele podane osnovne podatke smo skupaj seštele nenaseljena prazna in nenaseljena počitniška stanovanja v vsaki regiji in tako pridobile število nenaseljenih stanovanj. Podatke nenaseljenih stanovanj v regijah smo pretvorile v deleže: število nenaseljenih stanovanj smo delile s številom vseh stanovanj za vsako regijo posebej. Deleže smo nato spremenile še v odstotke. Nenaseljena (prazna, počitniška) stanovanja po regijah: Za izračun deleža počitniških in praznih stanovanj smo število počitniških stanovanj delile s številom vseh stanovanj in pretvorile v odstotke. Enako smo naredile pri številu praznih stanovanjih. Površina nenaseljenih stanovanj glede na vsa stanovanja v regijah: V Excelu smo s funkcijo SUM seštele osnovne podatke: skupno površino stanovanj, površino počitniških stanovanj in površino praznih stanovanj za vsako regijo posebej. Za izračun deležev počitniških stanovanj smo površino počitniških stanovanj delile s površino vseh stanovanj po posameznih regijah. Enako smo naredile pri površini praznih stanovanjih. Nenaseljenost stanovanj v občinah Novo mesto in Osilnica v primerjavi s celotno jugovzhodno regijo: Delež nenaseljenih praznih in počitniških stanovanj smo dobile tako, da smo seštevek nenaseljenih praznih stanovanj oz. seštevek počitniških stanovanj delile s seštevkom vseh stanovanj, njihove deleže smo pretvorile v odstotke.

10 Za občini Novo mesto in Osilnica smo s funkcijo SUM seštele nenaseljena stanovanja. Za obe občini smo število praznih stanovanj delile s številom vseh stanovanj in deleže spremenile v odstotke. Enako smo naredile s številom počitniških stanovanj. Število nenaseljenih praznih stanovanj/1000 prebivalcev smo dobile tako, da smo število vseh nenaseljenih stanovanj v posamezni občini oz. regiji delile s številom prebivalcev v tej občini oz. regiji in pomnožile s Podoben izračun smo naredile za število nenaseljenih počitniških stanovanj/1000 prebivalcev.

Datum: 24

Datum:  24 ZADEVA: OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 2017 Spoštovani, obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah

Prikaži več

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij 2018 www.stat.si Regije v številkah - Statistični portret slovenskih regij 2018 ISSN 2463-0026 Informacije: www.stat.si T: (01) 241 64 04 E: info.stat@gov.si

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

1 DEMOGRAFSKI PODATKI

1 DEMOGRAFSKI PODATKI UVOD Število prebivalcev Slovenije je od leta 1955 naraslo za 34,7 % in je v letu 2017 znašalo 2.066.161 prebivalcev, število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev pa se je v tem obdobju zmanjšalo za

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 28. november 2017 Poročilo Javnomnenjska raziskava na temo evropske kohezijske politike Naročnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Kotnikova 5 1000 Ljubljana Izvajalec: Episcenter

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Strokovno posvetovanje ZBDS, Maribor, 2011 SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH v letu 2010 Milena Bon koordinatorica posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic Zakaj je matematika kraljica? Številke

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

NLP Monitoring pitne vode

NLP Monitoring pitne vode 6 ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI 6.2 BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE Podatki kažejo, da je bilo v letu 2017 v vseh slovenskih bolnišnicah 420.146 bolnišničnih obravnav vseh vrst in zaradi vseh

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

PREGLED PONUDBE IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH V SLOVENIJI V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 Poročilo in analiza Erika Brenk December 2009 Projekt financira Ministrstv

PREGLED PONUDBE IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH V SLOVENIJI V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 Poročilo in analiza Erika Brenk December 2009 Projekt financira Ministrstv PREGLED PONUDBE IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH V SLOVENIJI V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 Poročilo in analiza Erika Brenk December 2009 Projekt financira Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve ii PREGLED PONUDBE

Prikaži več

Karin Širec, Miroslav Rebernik Urednika Različnost kot podjetniška priložnost Slovenski podjetniški observatorij 2007/08

Karin Širec, Miroslav Rebernik Urednika Različnost kot podjetniška priložnost Slovenski podjetniški observatorij 2007/08 Karin Širec, Miroslav Rebernik Urednika Različnost kot podjetniška priložnost Slovenski podjetniški observatorij 2007/08 Karin Širec, Miroslav Rebernik Urednika Različnost kot podjetniška priložnost Slovenski

Prikaži več

Pregled99

Pregled99 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V SLOVENIJI IZVAJALCI IN PROGRAMI 1999/2000 Zaključno poročilo Poročilo zapisala: Erika Brenk Januar 2000 KAZALO Kazalo 2 1. Uvod 3 1.1. Predstavitev pregleda 1999/2000 3 1.2. Osnovni

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2010 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: avgust 2011 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

Analiza radijske ponudbe v Republiki Sloveniji in možnosti za njen razvoj Potrebe, priložnosti in omejitve na FM-platformi ter strateške usmeritve pod

Analiza radijske ponudbe v Republiki Sloveniji in možnosti za njen razvoj Potrebe, priložnosti in omejitve na FM-platformi ter strateške usmeritve pod Analiza radijske ponudbe v Republiki Sloveniji in možnosti za njen razvoj Potrebe, priložnosti in omejitve na FM-platformi ter strateške usmeritve podeljevanja radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo http://www.icon-project.eu/ Predstavitev projekta Vesna Kozar vesna.kozar@prc.si; POSOŠKI RAZVOJNI CENTER Dobrovo, 27. marec 2015 Ministero

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA

NASLOV PREDAVANJA SIO-2020 Predavanje o projektu WLAN-2020 v letu 2019 za VIZ Alenka Starc, vodja programa Marec 2019 Dejavnosti programa Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ (WLAN-2020) Opremljanje VIZ z IKT opremo (IKT-2020)

Prikaži več

BIODIVERZITETA analiza 2018_1_Urejeno

BIODIVERZITETA analiza 2018_1_Urejeno BIODIVERZITETA V SLOVENIJI Rezultati javnomnenjske ankete Izvedeno za projekt LIFE NATURAVIVA Biodiverziteta - umetnost življenja LIFE16 GIE/SI/000711 CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA JANUAR 2018

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PREDSTAVITEV PROJEKTA POND_SiZdrav TER NJEGOVIH KLJUČNIH REZULTATOV IN IZZIVOV V PRIHODNOSTI Lilijana Šprah, dr. medicinskih ved, univ. dipl. psih. ZRC SAZU, Družbenomedicinski inštitut Ljubljana Prepoznava

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju »E-POSLOVANJE «VSEBINA:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju »E-POSLOVANJE «VSEBINA: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022»E-POSLOVANJE 2019-2022«VSEBINA: I. NAVODILA II. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA III. PODROBNEJŠA

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: september 2012 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji temelji na rezultatih monitoringa pitne vode,

Prikaži več

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA LETO 2019 12. december, 2018 Na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - barvna si TERITORIALNE ENOTE IN HISNE STEVILKE, SLOVENIJA, 2008.doc

Microsoft Word - barvna si TERITORIALNE ENOTE IN HISNE STEVILKE, SLOVENIJA, 2008.doc 23. FEBRUAR 2009 23 FEBRUARY 2009 št./no 10 2 UPRAVNA TERITORIALNA RAZDELITEV ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURE št./no 1 TERITORIALNE ENOTE IN HIŠNE ŠTEVILKE, SLOVENIJA, 2008 TERRITORIAL UNITS AND HOUSE

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Ambulantno predpisovanje zdravil v letu 2008

Ambulantno predpisovanje zdravil v letu 2008 AMBULANTNO PREDPISOVANJE ZDRAVIL V SLOVENIJI PO ATC KLASIFIKACIJI V LETU 2008 Pripravili: Silva Pečar-Čad Tone Hribovšek Polona Košir Ljubljana, december 2009 UVOD... 2 1.1 Namen spremljanja porabe zdravil...

Prikaži več

Demografske spremembe in medgeneracijsko sodelovanje

Demografske spremembe in medgeneracijsko sodelovanje Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike Avtorji poročila Urban Boljka, Tomaž Deželan, Tamara Narat, Maša Filipovič Hrast, Renata Marčič, Marjan Novoselc, Alem Maksuti Pri poročilu

Prikaži več

NRB 09 SLON

NRB 09 SLON Predstavitev valutnih podatkov Hotel Slon, 21.01.2010 www.valicon.net Andraz Zorko / andraz.zorko@valicon.net Danes predstavljamo Tehnično poročilo za zadnje valutno obdobje. Merjene edicije. Valutni podatki

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012

kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012 kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012 POROČILO O POVPREČNIH CENAH NEPREMIČNIN NA SLOVENSKEM TRGU ZA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana GRADNJE glas gospodarstva panožna številka, maj 2019 STANOVANJA ENERGIJA INDUSTRIJA LES HIŠE CESTE 8 Gradben

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana GRADNJE glas gospodarstva panožna številka, maj 2019 STANOVANJA ENERGIJA INDUSTRIJA LES HIŠE CESTE 8 Gradben Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana GRADNJE glas gospodarstva panožna številka, maj 2019 STANOVANJA ENERGIJA INDUSTRIJA LES HIŠE CESTE 8 Gradbeništvo ustvari 6 % dodane vrednosti Analiza panoge po

Prikaži več

Microsoft Word - priimki našega razreda rn.doc

Microsoft Word - priimki našega razreda rn.doc IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE PRIIMKI NAŠEGA RAZREDA Avtorici: Nina Anastazija Ilić, 8. b Anja Počivavšek, 8. b Mentorica: Jerneja Pavlič, prof. nem. in zgod. Mestna občina Celje, Mladi za Celje Celje, 2011 Posebej

Prikaži več

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija Hrvaška Končna različica, 31. avgust 2015 CCI številka: 2014TC16RFCB029 Odobren

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija Hrvaška Končna različica, 31. avgust 2015 CCI številka: 2014TC16RFCB029 Odobren Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija Hrvaška Končna različica, 31. avgust 2015 CCI številka: 2014TC16RFCB029 Odobren 30.9.2015 Številka CCI 2014TC16RFCB029 Naslov Program sodelovanja INTERREG V-A

Prikaži več

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri VSEBINA Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije 3 Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v

Prikaži več

Microsoft Word - bilten doc

Microsoft Word - bilten doc Dekadni bilten stanja vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji 11. do 20. avgusta 2011 OBVESTILO Spet je nastopila vročina. Vremenske razmere so idealne za dozorevanje zgodnjih sort hrušk in jablan, ki

Prikaži več

Microsoft Word - Porocilo docx

Microsoft Word - Porocilo docx Oktober, 2017 Poročilo o raziskavi Raziskava javnega mnenja o poznavanju številke 112 v Republiki Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana 0590 777 55 Pripravljeno za: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito

Prikaži več

Osnove statistike v fizični geografiji 2

Osnove statistike v fizični geografiji 2 Osnove statistike v geografiji - Metodologija geografskega raziskovanja - dr. Gregor Kovačič, doc. Bivariantna analiza Lastnosti so med sabo odvisne (vzročnoposledično povezane), kadar ena lastnost (spremenljivka

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Zdravstveni statistični letopis, 2006_ZV žensk

Zdravstveni statistični letopis, 2006_ZV žensk Zdravstveni statistični letopis 2006 Zdravstveno varstvo žensk 5. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK / WOMEN'S HEALTH CARE 5 Uvod Introduction 5-1A (SR) 5-1A (ZR) 5-1B (SR) 5-1B (ZR) 5-2 (SR) 5-2 (ZR) 5-3 (SR)

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

Projekt Tekstilnica - analiza stanja

Projekt Tekstilnica - analiza stanja Projekt Tekstilnica analiza stanja Društvo Ekologi brez meja in Zadruga Dobrote Ljubljana, maj 2014 Naročnik: Naslov: Avtorji: Sestava vprašalnika: Društvo Ekologi brez meja Projekt Tekstilnica analiza

Prikaži več

Uradni list RS - 048/2019, Razglasni del

Uradni list RS - 048/2019, Razglasni del Digitally signed by Petra Škodlar DN: c=si, o=state authorities, ou=web-certificates, givenname=petra, sn=škodlar, serialnumber=1236780514032, cn=petra Škodlar Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Microsoft Word - FREM

Microsoft Word - FREM POSLOVANJE NEPREMIČNINSKIH POSREDNIKOV V ČASU GOSPODARSKE KRIZE NINA ŠINKOVEC nina.sinkovec1@gmail.com POVZETEK Gospodarska kriza, ki se je začela v ZDA, je imela velik vpliv tudi na slovensko gospodarstvo.

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število do

Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število do Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS 2014-2015 Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število doseženih točk pri vrednotenju vaše vloge. Pogoj za vrednotenje

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO MOJCA KRAJNC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA SOCIO-EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO SLOVENSKIH REGIJAH IN RAZVOJNE MOŽNOSTI

Prikaži več

Slovenska Web

Slovenska Web Evropski projekt CHAMP združuje vodilna evropska mesta na področju kolesarjenja. CHAMP mesta želijo s pomočjo medsebojne primerjave najti načine za izboljšanje kolesarske politike in pridobiti nove ideje

Prikaži več

PregledJavnoStanjePrijav

PregledJavnoStanjePrijav o b j a v e INFORMACIJA o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020 POMEMBNA OPOZORILA! Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo

Prikaži več

rm.dvi

rm.dvi 1 2 3 4 5 6 7 Ime, priimek Razred 14. DRŽAVNO TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI NALOGE ZA PETI IN ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE Čas reševanja nalog: 90 minut Točkovanje 1., 2., in 7. naloge je opisano v

Prikaži več

WOTRA_NepovratnaSredstva

WOTRA_NepovratnaSredstva Slovenska turistična organizacija Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija T: 01 589 85 50, F: 01 589 85 60 E: info@slovenia.info www.slovenia.info Seznam aktualnih priložnosti (neposredno ali le

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

POMEN INFORMACIJ O OKOLJU IN ZDRAVJU Onesnaženost okolja vpliva na zdravje in blaginjo ljudi. Ker so medsebojne povezave med vplivi okolja na zdravje

POMEN INFORMACIJ O OKOLJU IN ZDRAVJU Onesnaženost okolja vpliva na zdravje in blaginjo ljudi. Ker so medsebojne povezave med vplivi okolja na zdravje POMEN INFORMACIJ O OKOLJU IN ZDRAVJU Onesnaženost okolja vpliva na zdravje in blaginjo ljudi. Ker so medsebojne povezave med vplivi okolja na zdravje ljudi pogosto zapletene, jih je težko oceniti. Največkrat

Prikaži več

4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenov

4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenov 4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenovalec, ter iz ulomkove črte. Racionalna števila so števila,

Prikaži več

140/221 P=85cm 140/221 P=85cm

140/221 P=85cm 140/221 P=85cm 50 140 150 140 103 0 305 80 203 86 51 33 45 130 130 67 13 214 66 193 183 742 532 285 275 102 122 130 36 56 48 77 121 77 122/207 121/207 stanovanje 12 19,21 m² 17,02 m² + 5,81 m² -0,01 dnevna soba 16,56

Prikaži več

ACAD-BAU-Analiza-prostorov

ACAD-BAU-Analiza-prostorov ANALIZA PROSTOROV Ko obdelujemo večje projekte, je analiza prostorov zelo pomembna v vseh fazah projektiranja. Pri idejnem snovanju moramo npr. za določeno površino trgovske namembnosti zagotoviti primerno

Prikaži več

Microsoft Word - NACRT_JAVNE RAZSVETLJAVE.doc

Microsoft Word - NACRT_JAVNE RAZSVETLJAVE.doc NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE Številka: 354-0019/2009-1 Divača, Marec 2009 KAZALO: 1. UVOD... 1 2. PODATKI O UPRAVLJALCU JAVNE RAZSVETLJAVE... 3 2.1. PODATKI O UPRAVLJALCU... 3 2.2. STATISTIČNI PODATKI... 4

Prikaži več

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pi

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pi UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE Tomaž Petek Spoštovane bralke in bralci Geodetskega vestnika, ugotavljam, da letni dopusti ne vplivajo ugodno na pisanje prispevkov o delu in dejavnostih Geodetske uprave

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Matjaž Česen Fouad Al Mansour Koliko je Slovenija do sedaj izboljšala energetsko učinkovitost in kam jo to uvršča v EU? Seminar:»Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?«rcp-ijs,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočka: info@lezdrugimismo.si Vključevanje, slovenščina,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

ZV žensk

ZV žensk 5. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK / WOMEN'S HEALTH CARE 5-0 Uvod Introduction 5-1A (SR) 5-1A (ZR) 5-1B (SR) 5-1B (ZR) 5-2 (SR) 5-2 (ZR) 5-3 (SR) 5-3 (ZR) 5-3.1 (SR) 5-3.1 (ZR) 5-3.2 (SR) 5-3.2 (ZR) 5-3.3 (SR)

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Spoznajmo PowerPoint 2013

Spoznajmo PowerPoint 2013 Spoznajmo PowerPoint 2013 13 Nova predstavitev Besedilo v predstavitvi Besedilo, ki se pojavlja v predstavitvah lahko premaknemo kamorkoli v diapozitivu. Kadar izdelamo diapozitiv z že ustvarjenimi okvirji

Prikaži več

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja NAVODILA: Izpit iz matematike

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5 februar 018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Nalog je

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uporaba storitve Office 365 v napravi iphone ali ipad Priročnik za hiter začetek dela Ogled e-pošte Nastavite napravo iphone ali ipad tako, da boste lahko pošiljali in prejemali e-pošto iz računa v storitvi

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Povzetek_Test trgovin_drogerije in parfumerije_Februar_2011

Povzetek_Test trgovin_drogerije in parfumerije_Februar_2011 TRŽNE IN MNENJSKE RAZISKAVE NA INTERNETU Test trgovin Drogerije in parfumerije Februar 2011 Metodologija: _ Metoda: Computer Assisted Web Interviews (CAWI) _ Merski instrument: Spletni intervjuji s pomočjo

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja1.doc

Microsoft Word - SI_vaja1.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 1 Naloge 1. del: Opisna statistika

Prikaži več

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3,

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, novembra 2012, v okviru 1. točke dnevnega reda:»ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja«sprejel naslednja sklepa: SKLEPA: 1. Na 52. seji Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije,

Prikaži več

Obisk vlade v osrednjeslovenski regiji, 10. in 11. maj 2016 Ukrepi za izboljšanje kakovosti življenja

Obisk vlade v osrednjeslovenski regiji, 10. in 11. maj 2016 Ukrepi za izboljšanje kakovosti življenja Obisk vlade v osrednjeslovenski regiji, 10. in 11. maj 2016 Ukrepi za izboljšanje kakovosti življenja Osrednjeslovenska regija Naravno-geografska podoba površina 2.334 km 2 26 občin Več kot polovico regije

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

SEZNAM EKIP ZA 14. LETNE IGRE SKEI SLOVENIJE - GORENJSKA, NOGOMET ODBOJKJA M ODBOJKA Ž PIKADO M PIKADO Ž NAM. TENIS M NAM. TENIS Ž VLEČ. VRV

SEZNAM EKIP ZA 14. LETNE IGRE SKEI SLOVENIJE - GORENJSKA, NOGOMET ODBOJKJA M ODBOJKA Ž PIKADO M PIKADO Ž NAM. TENIS M NAM. TENIS Ž VLEČ. VRV SEZNAM EKIP ZA 14. LETNE IGRE SKEI SLOVENIJE - GORENJSKA, 10.6.2017 NOGOMET ODBOJKJA M ODBOJKA Ž PIKADO M PIKADO Ž NAM. TENIS M NAM. TENIS Ž VLEČ. VRVI M VLEČ. VRVI Ž MET KAMNA Koroška Koroška Koroška

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / 17. 7. 2015 / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan 28. februarja 2015 ter knjigovodske vrednosti na dan

Prikaži več

STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI«

STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI« STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI«1. 6. 214 13. 1. 214 OSNOVNI POJMI Objava Samostojna, od drugih objav ločena enota sporočanja, ki vsebuje geslo (trigger). Publiciteta Zbirka objav, ki

Prikaži več

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS 2004/2005 spletne aktivnosti (#59) telefonska anketa Povzetek:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA STANDARDNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE O DOHODKIH IN ŽIVLJENJSKIH POGOJIH (SILC) ZA LETO 2007 Poročilo pripravili: Rihard Inglič, Stanka Intihar, Matija Remec, Rudolf Seljak,

Prikaži več

Poročilo o strukturi, rezultatih in učinkih raziskovalnih projektov v okviru dodeljenih shem državnih pomoči v letu 2017 Številka: 442-1/ Datum:

Poročilo o strukturi, rezultatih in učinkih raziskovalnih projektov v okviru dodeljenih shem državnih pomoči v letu 2017 Številka: 442-1/ Datum: Poročilo o strukturi, rezultatih in učinkih raziskovalnih projektov v okviru dodeljenih shem državnih pomoči v letu 2017 Številka: 442-1/2018-2 Datum: 26. 4. 2018 Kazalo 1. Uvod... 4 2. Pregled zaključenih

Prikaži več

Ref. Call/ Project acronym/ Project Title in ITALIAN Ref. Call/ Project acronym/ Project Title in SLOVENE

Ref. Call/ Project acronym/ Project Title in ITALIAN Ref. Call/ Project acronym/ Project Title in SLOVENE 3.3 Znanje o izboljšanju tehnologij v pridelavi tradicionalne hrane RPREGLED PARAMETROV KAKOVOSTI KRAŠKIH VINOGRADOV V LETU 2011 Bando pubblico di riferimento: AGROTUR Agrutiristica Carsica Bando pubblico

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več