Regata za Pokal Slovenije 2019 Regatta for Slovenia Cup 2019 Pokal Val Navtika 2019 SSC/First18 Monocup Val Navtika Cup 2019 SSC/First18 Monocup 24. i

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Regata za Pokal Slovenije 2019 Regatta for Slovenia Cup 2019 Pokal Val Navtika 2019 SSC/First18 Monocup Val Navtika Cup 2019 SSC/First18 Monocup 24. i"

Transkripcija

1 Regata za Pokal Slovenije 2019 Regatta for Slovenia Cup 2019 Pokal Val Navtika 2019 SSC/First18 Monocup Val Navtika Cup 2019 SSC/First18 Monocup 24. in 25. avgust and 25 ugust 2019 Izola - RZPIS Z REGTO NOTICE OF RCE

2 1. ORGNIZTORJ ŠD GoSILING Val Navtika Obala 107 Koprska ulica 100 SI-6320 Portorož SI-1000 Ljubljana Tel.: El.pošta: barbara@val-navtika.net Splet: 2. PRVIL 2.1. Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih Veljala bodo tudi naslednja pravila: - International Measurement System IMS, - ORC Rating Rules Veljali bodo naslednji predpisi Jadralne zveze Slovenije: - Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS, - Pravilnik o oglaševanju, - Razpis serije regat za Pokal Slovenije 2019, - Tekmovalni pravilnik in pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije 2.4. Pravilo 51»Pomični balast«se spremeni. Dovoljena je uporaba pomičnega balasta. Človeška sila in uporaba črpalk/motorjev, ki ne služijo za pogon plovila so dovoljeni v ta namen Če so med jeziki pomenske razlike, bo odločilno slovensko besedilo. 1. ORGNIZING UTHORITIES ŠD GoSILING Val Navtika Obala 107 Koprska ulica 100 SI-6320 Portorož SI-1000 Ljubljana Tel.: E- mail: barbara@val-navtika.net Web: 2. RULES 2.1. The race will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing The following rules will also apply: - International Measurement System IMS, - ORC Rating Rules The following prescriptions of Slovenian Sailing Federation will apply. - Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS, - Pravilnik o oglaševanju, - Notice of series for Slovenia Cup 2019, - Tekmovalni pravilnik in pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije 2.4. Rule 51 Movable ballast is changed, permitting the use of movable ballast. For this purpose, manual power or the use of pumps driven by engine not destined to propulsion is allowed If there is a conflict between languages the Slovene text will take precedence. 3. OGLŠEVNJE 3.1. Vse jadrnice, ki izobešajo reklame po lastni izbiri, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o oglaševanju, ki ga je izdala Jadralna zveza Slovenije ali druga nacionalna zveza Organizator lahko zahteva od tekmovalcev, da izobesijo sponzorsko zastavo in/ali nalepko pokrovitelja regate na obeh straneh premca. 4. PRIMERNOST IN PRIJV 4.1. Pokal Val Navtika je odprt za vse jadrnice odprtih razredov, razreda ORC-club in razreda Seascape Pravico nastopanja imajo vse jadrnice, ki so registrirane pri JZS oz. pri kateri koli drugi nacionalni zvezi Vsi krmarji ter vsaj 60% posadke (vštevši krmarja) morajo ob prijavi predložiti veljavno verifikacijsko izkaznico JZS ali katere druge nacionalne zveze. Jadrnice, ki v letu 2018 niso nastopile na Pokalu Slovenije, zadostuje verifikacija krmarja Jadrnice razreda ORC-club morajo imeti veljaven ORC certifikat za leto Primerne jadrnice morajo oddati izpolnjeno prijavnico: - preko el.pošte: barbara@val-navtika.net najkasneje do petka 23. avgusta Pozne prijave bodo sprejete ob plačilu pozne, višje štartnine. 3. DVERTISING 3.1. ll boats, with their own advertising shall show the dvertising certificate, issued from Slovenian Sailing Federation or other National uthority Organizing authority may ask competitors to display a sponsor flag and/or advertising stickers of the event sponsor on both side of the bow.. 4. ELIGIBILITY ND ENTRY 4.1. Val Navtika Cup is open for all boats from open classes, ORC-club and Seascape 18 class ll boats registered by the Slovenian Sailing Federation or any other National uthority can enter the event ll skippers and at least 60% of the crew including skipper shall be members of Slovenian Sailing Federation or any other National uthority. For boats, which did not participate in Slovenia Cup 2018, only the skipper should be member on an MN 4.4. ORC-club boats must have a valid ORC certificate for year Eligible boats may enter by completing the entry form and sending it - by barbara@val-navtika.net no later than Friday 23 ugust Late entries will be charged with an extra late higher entry fee.

3 4.7. Zadnji rok za prijavo ter plačilo štartnine je v soboto 24. avgusta 2019 do 10: The fully completed entry form should be received not later than Saturday 24 ugust 2019 until 10: RZREDI IN NJIHOV RZPOREDITEV 5. CLSSES ND CTEGORIES 5.1. Jadrnice odprtih razredov bodo glede na njihovo dolžino razvrščene v sledeče razrede Boats will be classified into classes based on lenght over all (LO). Razred Dolžina čez vse (LO) Class Lenght over all (LO) preko 12,00 m over 12,00 m B od 9,51 do 12,00 m B from 9,51 to 12,00 m C od 5,25 do 9,50m C from 5,25 to 9,50 m 5.2. Jadrnice razreda ORC bodo razdeljene glede na GPH. Razred GPH do 599,9 B od 600 do 639,9 C nad Jadrnice razreda SSC/First18 bodo tekmovale v svoji razvrstitvi ORC class boats will be divided into classes in accordance whit their GPH. Class GPH up to 599,9 B from 600 to 639,9 C over SSC/First18 class boats will sail in separate divison. 6. ŠTRTNIN 6. ENTRY FEE 6.1. Štartnina znaša glede na dolžino čez vse (LO): 6.1. Entry fee is based on LO: Razred Štartnina Pozna štart. Class Entry fee Late entry fee 105,00 EUR 130,00 EUR 105,00 EUR 130,00 EUR B 90,00 EUR 115,00 EUR B 90,00 EUR 115,00 EUR C 75,00 EUR 95,00 EUR C 75,00 EUR 95,00 EUR SSC/First18 120,00 EUR 150,00 EUR SSC/First18 120,00 EUR 150,00 EUR Doplačilo za jadrnice, ki se prijavijo v dodatno razvrstitev (Open in ORC hkrati) je Vse jadrnice, ki se prijavijo do petka 23. avgusta 2019, bodo sprejete ob plačilu štartnine, jadrnice, ki se bodo prijavile soboto 24. avgusta 2019 pa bodo sprejete ob plačilu pozne štartnine. Surrcharge for yachts which enter in additional class (Open and ORC at the same time) is Yachts, which will send their entry form until Friday 23 ugust 2019 will be charged normal entry fee. Yachts, which will enter the event on Saturday 24 ugust 2019 will be charged late entry fee Plačilo se lahko opravi ob registraciji v gotovini Payments can be made at registration by cash only. 7. PROGRM 7. SCHEDULE 7.1. Predvideno je šest (6) plovov Six (6) races are scheduled Datum Ura Opis :00 Prijave, plačilo štartnine Marina - 21:00 Izola dvorana mfora :00 Prijave, plačilo štartnine Marina - 09:55 Izola dvorana mfora 10:00 Sestanek krmarjev 12:00 Štart prvega plova 19:00 Pogostitev 7.2. Date Time Description :00 On-site registration, entries Marina - 21:00 Izola mfora hall :00 On-site registration, entries Marina - 09:55 Izola mfora hall 10:00 Skippers meeting 12:00 First possible start 19:00 Party :00 Sestanek krmarjev 11:00 Tekmovanje po regati Podelitev nagrad :00 Skippers meeting 11:00 Races after races Prize giving 7.3. Opozorilni signal za prvi plov je na programu v soboto 24. avgusta ob 11: The scheduled time for the warning signal for the first race on Saturday 24 ugust is at 11:55.

4 8. MERITVE Organizatorji lahko premerijo ali preverijo katerokoli jadrnico in/ali njeno opremo in jadra pred, med ali po regati. 8. MESUREMENT The Organizers may measure or inspect any boat and or her equipment and sails before, during or after the races. 9. REGTN NVODIL 9. SILING INSTRUCTIONS Regatna navodila bodo na voljo ob potrditvi prijave in plačilu štartnine v regatni pisarni. The sailing instructions will be available on on-site registration in the Race office. 10. KRJ PRIREDITVE 10. VENUE Na prilogi je prikazana lokacija regatne pisarne in regatnega polja. ttachment show the location of the regatta office and racing area. 11. PROG 11. THE COURSE Uporabljena bo privetrno/zavetrna proga. The course shall be windward/leeward. 12. SISTEM KZNOVNJ 12. PENLTY SYSTEM Pravilo 44.1 se spremeni tako, da se kazen z dvema obratoma zamenja s kaznijo enega obrata. Rule 44.1 is changed so that the Two-Turns Penalty is replaced by the One-Turn Penalty. 13. TOČKOVNJE 13. SCORING Predvideno je šest plovov in regata bo veljavna, če Six races are planned and the regatta is valid, if at bo končan vsaj en plov. least one race will be finished 14. RDIJSKE ZVEZE 14. RDIO COMMUNICTION Jadrnica med tekmovanjem ne sme oddajati radijskih signalov niti sprejemati nobenih radijskih sporočil, ki niso dosegljiva vsem jadrnicam. Ta omejitev veljat tudi za mobilne telefone Med štartno proceduro, dodatno k zvočnim in vidnim signalom, lahko regatni odbor uporabi VHF kanal 69 za sporočanje številk na jadru ali premcu jadrnic, ki so bile OCS. Uporaba VHF zveze oz. napaka pri oddaji s strani Regatnega odbora, se ne bo smatrala kot veljaven razlog za protest ali zahtevek za nadomestilo v nobenem primeru boat shall neither make radio transmissions while racing nor receive radio communications not available to all boats. This restriction also applies to mobile telephones During the starting procedure, in addition to sound and flag signals, the Race Committee may use VHF channel 69 to call out OCS sail numbers or bow numbers. The use of VHF radio communication or failure to do so, by the Race Committee shall not be considered a valid reason for protest or request of redress in any case. 15. NGRDE 15. PRIZES Nagrajene bodo: - absolutno prva jadrnica, - prva jadrnica, če so prijavljene do tri jadrnice v posameznem razredu, - prvi dve jadrnici, če je prijavljenih od štiri do šest jadrnic v posameznem razredu, - prve tri jadrnice, če je prijavljenih sedem ali več jadrnic v posameznem razredu Prizes will be awarded to: - first boat overall, - first boat, if there are up to three boats in the class, - first two boats, if there are from four to six boats in class, - first three boats, if there are seven or more boats in class Podelitev nagrad bo v nedeljo popoldne po končani regati v dvorani mfora v Marini Izola Prize giving ceremony will take place on Sunday afternoon after races in mfora hall in Marina Izola. 16. ODKLONITEV ODGOVORNOSTI 16. DISCLIMER OF LIBILITY Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Glej pravilo 4, Odločitev za tekmovanje. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po regati. Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4, Decision to Race. The Organizing uthority will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.

5 17. ZVROVNJE Vsaka sodelujoča jadrnica mora biti obvezno zavarovana za odgovornost do tretjih. Potrdilo o zavarovanju mora biti na vpogled pri prijavi. 17. INSURNCE Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance. Proof of insurance shall be provided upon registration. 18. PRIVEZI Vsem jadrnicam udeleženkam, Marina Izola nudi 50% popust na ceno dnevnegaveza v času prireditve. 19. DODTNE INFORMCIJE Vse dodatne informacije lahko dobite pri organizatorju regate. 18. MOORINGS Marina Izola offer 50% discount for daily berths to all participants during event. 19. FURTHER INFORMTION For further information please contact the Organising uthority of the event. ttachment / Priloga : Regatno polje Racing area Dvorana mfora mfora hall

Microsoft Word - ValNavtika2017Nor

Microsoft Word - ValNavtika2017Nor 3. regata za Pokal Slovenije 2017 3rd regatta for Slovenia Cup 2017 Pokal Val Navtika 2017 Seascape 18 Monocup Val Navtika Cup 2017 Seascape 18 Monocup 26. avgust 2017 26 August 2017 Izola - RAZPIS ZA

Prikaži več

1

1 Odprta regata velikih jadrnic Navtičnega kluba Merkur Idrija Idrija CUP 2019 Izola 1.6.2019 RAZPIS ZA REGATO NOTICE OF RACE 1 ORGANIZATOR Navtični klub Merkur Idrija Prelovčeva ulica 1b SI-52891 Idrija

Prikaži več

Microsoft Word - SkipperCupRazpis2018

Microsoft Word - SkipperCupRazpis2018 VI. regata za Pokal Slovenije 2018 6 th regatta for Slovenia Cup 2018 Skipper Cup 2018 6. oktober 2018 6th October 2018 Portorož Portorose RAZPIS ZA REGATO NOTICE OF RACE 1 ORGANIZATORJA Jadralni klub

Prikaži več

1

1 AUDI JUNIOR CUP 2013 Optimist 16. 18. avgust / August 2013 Koper Slovenija RAZPIS REGATE - NOTICE OF RACE Pokrovitelji regate / Event sponsors ORGANIZATOR Regato organizira Jadralno Društvo J/24 s pomočjo

Prikaži več

One Sails Cup RAZPIS ZA REGATO NOTICE OF RACE One Sails & One Night Cup maj / May 10th One Night Cup razred ORC in odprti razredi / ORC a

One Sails Cup RAZPIS ZA REGATO NOTICE OF RACE One Sails & One Night Cup maj / May 10th One Night Cup razred ORC in odprti razredi / ORC a RAZPIS ZA REGATO NOTICE OF RACE One Sails & One Night Cup 2019 --- 10. maj / May 10th One Night Cup razred ORC in odprti razredi / ORC and Open class regatta --- 11 in 12. maj / May 10th & 11th Odprto

Prikaži več

Microsoft Word - Nor_VWS2018_Eng_Slo-2

Microsoft Word - Nor_VWS2018_Eng_Slo-2 VINTAGE WIND SLAM 2018 ID2CA DIVISION II CLASS WORLD CUP, OPEN DIVISION II NATIONAL CHAMPIONSHIP and OPEN WINDSURF REGATA 24 May to 27 May 2018 VELENJE, VELENJSKO JEZERO, SLOVENIA Organizing authority:

Prikaži več

1

1 Odprto Državno prvenstvo Slovenije Slovenian Open National Championship Central European Cup European Sailing Series 15. 16. junij / June 2019 Portorož - Slovenija RAZPIS ZA REGATO NOTICE OF RACE ORGANIZATOR

Prikaži več

Microsoft Word - NoR AAC Melges19 ver1

Microsoft Word - NoR AAC Melges19 ver1 AAC Melges 24 Regatta 1 st event of Melges 24 Alpe Adria Cup 2019 30 31 March 2019 Portorož Slovenija RAZPIS ZA REGATO NOTICE OF RACE Organizator regate je Jahtni klub Marina Portorož v sodelovanju z Slovensko

Prikaži več

Microsoft Word - NoRDPMelges19 ver3

Microsoft Word - NoRDPMelges19 ver3 Marina Portorož Melges 24 Regatta 1 st event of Melges 24 European Sailing Series 2 nd event of Melges 24 Alpe Adria Cup 2019 4 7 April 2019 Portorož Slovenija RAZPIS ZA REGATO NOTICE OF RACE Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - 1- ZS 19 - razpis WEB.doc

Microsoft Word - 1- ZS 19 - razpis WEB.doc RAZPIS ZA REGATO / NOTICE OF RACE REGATA ZLATO SIDRO SMOKI 2019 SAN SIMON, IZOLA SLOVENIJA OPTIMIST, LASER RADIAL: 05.04. - 07.04.2019 (3 dni /days) 420, LASER 4.7, STANDARD, 420: 06.04. - 07.04.2019 (2

Prikaži več

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Golte, proga Ročka FIS homologacija 11604/01/15 PROGRAM

Prikaži več

Sailing Instructions

Sailing Instructions One Sails Cup 2019 ORC prvenstvo Slovenije, ORC pokal Slovenije, ORC regata serije NARC, regata za odprte razrede ORC Slovenian National Championship, ORC Slovenia Cup, ORC regatta for NARC series, regatta

Prikaži več

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) , Drsalni klub Jesenice in Zv

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) ,   Drsalni klub Jesenice in Zv Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije RAZPISUJETA TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM DRSANJU Biellman Cup 1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE www.dkjesenice.si

Prikaži več

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info:

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: http://www.vknautilus.si http://regate.veslanje.si 1. VABILO:

Prikaži več

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum: 5. januar 2016 Društvo za elektronske športe [1/5] spid.si Slovenska pravila 1 OSNOVNE INFORMACIJE 1.1 Format tekmovanja

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

1

1 Marina Portorož Dinghy Cup Adriatic Championship Alpe Adria Region Dinghy 12 Series 2 3 Junij / June / giugno 2018 Portorož / Portorose Slovenija REGATNI RAZPIS / NOTICE OF RACE / BANDO DI REGATTA Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

1

1 Portoroški pokal / Portorož Cup / Coppa Portorose Dinghy 12 Prvenstvo Jadrana / Adriatic Championship / Campionato dell Adriatico Trofej Alpe Jadran / Alpe Adria Trophy / Trofeo Alpe Adria Pokal cesarja

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

sekcija za velike jadrnice Poročilo delu sekcije za velike jadrnice pri JZS v obdobju maj-oktober 2015 V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člen

sekcija za velike jadrnice Poročilo delu sekcije za velike jadrnice pri JZS v obdobju maj-oktober 2015 V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člen sekcija za velike jadrnice Poročilo delu sekcije za velike jadrnice pri JZS v obdobju maj-oktober V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člena statuta JZS ima sekcija 27 društev, članov sekcije. V

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je

1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je 1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je: Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000

Prikaži več

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turnir za Pokal Slovenije v preskakovanju zaprek za mlajše

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

REGATNI SIGNALI Pomeni vidnih in zvočnih signalov so navedeni spodaj. Navzgor ali navzdol obrnjena puščica ( ) pomeni, da je vidni signal izobešen oz.

REGATNI SIGNALI Pomeni vidnih in zvočnih signalov so navedeni spodaj. Navzgor ali navzdol obrnjena puščica ( ) pomeni, da je vidni signal izobešen oz. REGATNI SIGNALI Pomeni vidnih in zvočnih signalov so navedeni spodaj. Navzgor ali navzdol obrnjena puščica ( ) pomeni, da je vidni signal izobešen oz. odstranjen. Pika ( ) pomeni 1 zvočni signal; pet kratkih

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Microsoft Word - Okvirni plan dela JZS za leto 2018

Microsoft Word - Okvirni plan dela JZS za leto 2018 Okvirni program dela JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE za leto 2018 1. Vizija 2. Temeljni cilji 3. Politika financiranja 4. Politika izobraževanj 5. Politika nastopanja v javnosti 6. Plan reprezentančnih nastopov

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

POVABILO NA "X

POVABILO NA X POVABILO NA "XXX. PREDBOŽIČNO JADRANJE" 17.10.2017 Ljubitelji morja se bomo srečali na Predbožičnem jadranju (PBJ), da bi tudi v zimskih razmerah spoštovali in občudovali morje ter preskusili svoje jadralno

Prikaži več

ZVEZA ZA PROSTO LETENJE SLOVENIJE Pravilnik za XC pokal in državno tekmovanje OLC Ljubljana, Stran 1/ 10

ZVEZA ZA PROSTO LETENJE SLOVENIJE Pravilnik za XC pokal in državno tekmovanje OLC Ljubljana, Stran 1/ 10 ZVEZA ZA PROSTO LETENJE SLOVENIJE Pravilnik za XC pokal in državno tekmovanje OLC Ljubljana, 9.3.2005 Stran 1/ 10 1 Uvod 1.1 Dokument vsebuje pravila Državnega prvenstvom v XC poletih in nacionalnega tekmovanja

Prikaži več

TEHNIČNO NAVODILO

TEHNIČNO NAVODILO 48. VELIKA NAGRADA KRANJA MEMORIAL FILIPA MAJCNA NEDELJA, 31. julij 2016 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Kolesarsko dirko za 48. Veliko nagrado Kranja Memorial Filipa Majcna organizira: Kolesarski

Prikaži več

Microsoft Word - original razpis 2017

Microsoft Word - original razpis 2017 Spoštovani mojster, trener, učenci in starši. V čast mi je, da vas povabim na turnir KATANA CUP BOHINJ OPEN 07. Tudi letos smo se potrudili in z pomočjo občine Bohinj in Karate zveze Slovenije še izboljšali

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

POVABILO NA "X

POVABILO NA X POVABILO NA "XXX. PREDBOŽIČNO JADRANJE" 17.10.2017 Ljubitelji morja se bomo srečali na Predbožičnem jadranju (PBJ), da bi tudi v zimskih razmerah spoštovali in občudovali morje ter preskusili svoje jadralno

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Microsoft Word - P101-A doc

Microsoft Word - P101-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P101A22112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Vodeni spis Sobota, 29. maj 2010 / 60 minut

Prikaži več

(MDPSJL 2019 bulletin 1 \226 SLO)

(MDPSJL 2019 bulletin 1 \226 SLO) MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V JADRALNEM LETENJU 2019 in MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO ZA POKAL SPONZORJA Organizator Aeroklub Ptuj in Jadralna komisija pri LZS Bilten št.1 Januar 2019 Aeroklub

Prikaži več

Microsoft Word - GB-PSP-2006.doc

Microsoft Word - GB-PSP-2006.doc Partnerships in Science Projects in Slovenia Application Form 2006 Slovenski partnerski program za znanstveno sodelovanje A joint scheme between the Slovenian Research Agency and the British Council. (skupni

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

PRAVILNIK Osveženo:

PRAVILNIK Osveženo: PRAVILNIK Osveženo: 29.6.2016 RED BULL 400 WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 PLANICA OSNOVNI PODATKI Red Bull 400 letos ponovno vabi tekače, gorske tekače, kolesarje, pohodnike in ostale adrenalina željne športnike

Prikaži več

smucanje_regijsko_2012

smucanje_regijsko_2012 REGIJA LJUBLJANA I. MLADINSKA KOMISIJA Datum: 25. januar 2012 GASILSKIM ZVEZAM Regija Ljubljana I. v skladu s programom dela Mladinske komisije RAZPISUJE 7. REGIJSKO TEKMOVANJE GASILSKE MLADINE V SMUČANJU

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

REGLEMENT PARTICULIER STANDARD applicables aux Championnats, Coupes et Trophées CIK-FIA de Karting

REGLEMENT PARTICULIER STANDARD applicables aux Championnats, Coupes et Trophées CIK-FIA de Karting DODATNI PRAVILNIK FIA GORSKO PRVENSTVO STARODOBNIH VOZIL HHCC 3 dirka GHD GORJANCI (SVN), 14.06. 16.06.2019 PRAVILA Le angleška verzija tega dodatnega pravilnika bo upoštevana kot uradno izvirno besedilo.

Prikaži več

TEHNIČNO NAVODILO

TEHNIČNO NAVODILO 50. VELIKA NAGRADA KRANJA MEMORIAL FILIPA MAJCNA NEDELJA, 29. julij 2018 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Kolesarsko dirko za 50. Veliko nagrado Kranja Memorial Filipa Majcna organizira: Kolesarski

Prikaži več

Microsoft Word - BILTEN-SAMOTEŽNE 17.docx

Microsoft Word - BILTEN-SAMOTEŽNE 17.docx Spored tekmovanja Programm 10:30 Trening vožnja 10:30 Trainingslauf 12:00 1. vožnja 12:00 1. Rennlauf 14:00 2. vožnja 14:00 2. Rennlauf 15:00 Razglasitev rezultatov 15:00 Siegerehrung Sankaško društvo

Prikaži več

DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slov

DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slov DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slovenija, 14. maj 2017, od 10.00 do 18.00 ure Prireditev

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

sekcija za velike jadrnice Poročilo delu sekcije za velike jadrnice pri JZS v letu 2016 V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člena statuta JZS i

sekcija za velike jadrnice Poročilo delu sekcije za velike jadrnice pri JZS v letu 2016 V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člena statuta JZS i sekcija za velike jadrnice Poročilo delu sekcije za velike jadrnice pri JZS v letu V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člena statuta JZS ima sekcija 34 društev, članov sekcije. V sekcijo se vključujejo

Prikaži več

DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slov

DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slov DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slovenija, sobota 12. maj 2018, od 10.00 do 18.00 ure Prireditev

Prikaži več

P183A22112

P183A22112 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P183A22112* ZIMSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek (60 70 besed) B) Daljši pisni sestavek (150 160

Prikaži več

16

16 20. M E M O R I A L L U K E K A R N I Č A R J A I N R A D A M A R K I Č A 22. TURNO SM UČARSKO TEKM OVANJE Tekm o va n je g o r sk ih r eševalcev Dr žavn o p r ve n st vo - p a r i in r ekr e a t ivci

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN

NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN RUN na 200 in 500 m ORGANIZATOR: Hoteli in kampi Aminess

Prikaži več

3. MAHLE ECO RALLY Nova Gorica, SLOVENIA ASN visa number 1/5-AZ-ML-10/19 FIA visa number Tba E-Rally Regularity Cup (ERRC) in Energ

3. MAHLE ECO RALLY Nova Gorica, SLOVENIA ASN visa number 1/5-AZ-ML-10/19 FIA visa number Tba E-Rally Regularity Cup (ERRC) in Energ 3. MAHLE ECO RALLY Nova Gorica, 19. - 20. 09. 2019 SLOVENIA ASN visa number 1/5-AZ-ML-10/19 FIA visa number Tba E-Rally Regularity Cup (ERRC) in Energy Consumption Cup (ERCC) temelji na Mednarodnem športnem

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

Organizator tekmovanja / Organizer of the competition: PLAVALNI KLUB KRANJ Trg Rivoli Kranj, Slovenija T: +386 (0) in +386 (0)

Organizator tekmovanja / Organizer of the competition: PLAVALNI KLUB KRANJ Trg Rivoli Kranj, Slovenija T: +386 (0) in +386 (0) Organizator tekmovanja / Organizer of the competition: PLAVALNI KLUB KRANJ Trg Rivoli 3 4000 Kranj, Slovenija T: +386 (0)40 467 853 in +386 (0)40 467 854 e-mail: pk.kranj@gmail.com web: www.pingvincek.si

Prikaži več

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, 11. 4. 2018 Popravek 5.7.2018 sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 od 8 KAZALO: 1. Razpis članskega in mladinskega gasilskega

Prikaži več

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/ SUBJEST OF TENDER: Predmet razpisa je svetovanje

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA ZA POKAL MNZ (ČLANI IN

Prikaži več

KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0) F: E: KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE E

KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0) F: E: KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE E KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0)5 7391 706 F: +386 5 7391 750 E: showoffice@lipica.org KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE EQUESTRIAN FEDERATION OF SLOVENIA Celovška 25, 1000

Prikaži več

Microsoft Word - DP AK Planina doc

Microsoft Word - DP AK Planina doc MOTOKLUB BUHC AMK TUNJICE Odprto državno prvenstvo Republike Slovenije v avtokrosu in Pokalno prvenstvo AŠ 2005 v avtokrosu»planina 2010«Planina nad Horjulom, 23. maj 2010 DODATNI PRAVILNIK Planina, 23.

Prikaži več

AKK SPORTSTIL, karting dirka KARTING TEKMOVANJE VRANSKO 2019 PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE SSC SPORTSTIL POKAL PRVENSTVO HRVAŠKE POSEBNI

AKK SPORTSTIL, karting dirka KARTING TEKMOVANJE VRANSKO 2019 PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE SSC SPORTSTIL POKAL PRVENSTVO HRVAŠKE POSEBNI KARTING TEKMOVANJE VRANSKO 2019 PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE SSC SPORTSTIL POKAL PRVENSTVO HRVAŠKE POSEBNI PRAVILNIK POLIGON VARNE VOŽNJE VRANSKO - SLOVENIJA ORGANIZATOR: AVTO KARTING KLUB SPORTSTIL VRANSKO

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Plesna zveza Slovenije (DanceSport Federation of Slovenia) Članica mednarodnih zvez WDSF, WRRC in IDO Celovška c. 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.++386 1 230 14 17, Fax: ++ 386 1 430 22 84 vsem klubom

Prikaži več

SUPPLEMENTARY REGULATIONS 8 th MAHLE RALLY NOVA GORICA Nova Gorica, Slovenia, 19 th 21 th September 2019 The event counts for: European Rally Trophy C

SUPPLEMENTARY REGULATIONS 8 th MAHLE RALLY NOVA GORICA Nova Gorica, Slovenia, 19 th 21 th September 2019 The event counts for: European Rally Trophy C SUPPLEMENTARY REGULATIONS 8 th MAHLE RALLY NOVA GORICA Nova Gorica, Slovenia, 19 th 21 th September 2019 The event counts for: European Rally Trophy Central Region FIA CEZ Historic Rally Championship Mitropa

Prikaži več

Microsoft Word - pravil.doc

Microsoft Word - pravil.doc S P L O Š N I Š P O R T N I P R A V I L N I K December 2000 Prične veljati 21. december 2000 Športna komisija pri LZS Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Tel: 01 422 3333 - Fax: 01 422 3330 - email : lzs@guest.arnes.si

Prikaži več

AVTO MOTO DRUŠTVO ZVEZDA DODATNI PRAVILNIK FIA MEDNARODNI GORSKO HITROSTNI POKAL (IHCC) 6. DIRKA GHD LUČINE (SVN), 9 19/08/2019 PRAVILA Uradno besedil

AVTO MOTO DRUŠTVO ZVEZDA DODATNI PRAVILNIK FIA MEDNARODNI GORSKO HITROSTNI POKAL (IHCC) 6. DIRKA GHD LUČINE (SVN), 9 19/08/2019 PRAVILA Uradno besedil DODATNI PRAVILNIK FIA MEDNARODNI GORSKO HITROSTNI POKAL (IHCC) 6. DIRKA GHD LUČINE (SVN), 9 19/08/2019 PRAVILA Uradno besedilo pravilnika je zapisano v angleščini. V tem pravilniku je besedilo zapisano

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 Ljubljana, 31. maj 2018 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema, tekmovalkama v vsaki disciplini in štafeto. Točke

Prikaži več

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja, PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja,   PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvodne določbe Za zagotavljanje rejskega napredka se izvajajo ukrepi iz rejskih programov za pasme ameriški quarter konj, ameriški

Prikaži več

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne domene.si in organizator nagrade Netko 2019 (v nadaljevanju

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 RAZPIS MESTNEGA PRVENSTVA OŠ LJUBLJANE V ATLETIKI Ljubljana, 27. maj 2015 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema,

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE E: W: ajktm.fg.um.si

ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE E: W: ajktm.fg.um.si ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE SPLOŠNO O TEKMOVANJU Naziv: How Strong Is The Bridge 2019?! / Ali je kaj trden most 2019?! Datum: 6. do 8. maj 2019 Organizator: Društvo

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Oglaševanje na Radiu Slovenija Paketna ponudba 2019 Osnovni paketi: Prvi + Val 202 Paket 10 objav - oglaševanje na Prvem in na Valu 202 Na Prvem: 5 objav, na Valu 202: 5 objav PRVI 05:00-13:00 PO NE 5

Prikaži več

NATIONAL CHAMPIONSHIP "IRC & ORC" 2019 BULGARIA, VARNA г г. Race Results IRC RACE 1 - WINDWARD / LEEWARD Results [13/09/

NATIONAL CHAMPIONSHIP IRC & ORC 2019 BULGARIA, VARNA г г. Race Results IRC RACE 1 - WINDWARD / LEEWARD Results [13/09/ Race Results IRC RACE 1 - WINDWARD / LEEWARD Results [13/09/2019 18:40:56] Start: 13/09/2019 12:42:00 Distance: NM Scoring: Custom ToT Overall Pos Yacht Name Sail No Skipper Division Finish Time Elapsed

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2011-2012 (Uradni list RS, št. 49/2010) Splošne opombe: Obrazec izpolnjujte

Prikaži več

Microsoft Word - Razpis_Temsig_2020

Microsoft Word - Razpis_Temsig_2020 R A Z P I S Na podlagi 10. člena Pravil tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev Komisija za glasbena in baletna tekmovanja (TEMSIG) In Zveza slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ) razpisujeta

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Oglaševanje na Radiu Slovenija Paketna ponudba 2017 Skupni paketi več radijskih postaj Paket 65 objav - oglaševanje na I. programu, Valu 202, Radiu SI, Radiu MB in Radiu KP I. program 05:00-13:00 PO NE

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več