Installation manual

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Installation manual"

Transkripcija

1 EKRTR EKRTETS

2 ±1.5 m >0.2 m

3 EKRTR EKRTETS Vsebina Pred zagonom naprave pozorno preberite ta priročnik. Ne zavrzite ga. Spravite ga na varno mesto, ker ga boste potrebovali tudi v prihodnje. Nestrokovna montaža ali priklop naprave in opreme lahko povzroči električni udar, kratek stik, uhajanje tekočin, požar ali kako drugače poškoduje napravo ali opremo. Uporabljajte le Daikinovo opremo, ki je zasnovana in izdelana posebej za njihove naprave in naj vam jo namesti strokovnjak. Če imate kakršnakoli vprašanja glede montaže ali uporabe naprave, se vedno obrnite na prodajalca klimatskih naprav daikin. 1. Uvod Namestitev EKRTETS kot talni temperaturni senzor Nameščanje EKRTR Nastavitev kod v menuju nameščanje Tehnične lastnosti

4 1. Uvod EKRTR je mogoče uporabljati za krmiljenje namestitev samo za talno ogrevanje in za namestitve za talno ogrevanje/hlajenje. Navadno je priključen na notranjo enoto. Glejte "Tipičen zgled uporabe" v priročniku za nameščanje notranje enote. Če je namestitev namenjena le za talno ogrevanje, je mogoče priključiti sobni termostat tudi na individualen motoriziran ventil na zanki za talno ogrevanje. Uporaba samo za talno ogrevanje se uporablja v kombinaciji z ventilatorskimi konvektorji; vsak ventilatorski konvektor mora imeti lasten termostat za ventilatorski konvektor. Dodatno je mogoče na termostat prilkjučiti zunanji temperaturni senzor EKRTETS in ga uporabljati kot: temperaturni senzor okolja za nadzor sobne temperature (namesto temperaturnega senzorja v termostatu). V tem primeru namestite temperaturni senzor, kjer želite nadzorovati temperaturo okolja. talni temperaturni senzor za zaščito temperature tal. V tem primeru namestite temperaturni senzor v tla (glejte "Namestitev EKRTETS kot talni temperaturni senzor" na strani 3). 2

5 2. Namestitev EKRTETS kot talni temperaturni senzor Ker mora biti vgrajen v tla, je treba namestitev temperaturnega senzorja EKRTETS načrtovati in izvesti vnaprej. Če je EKRTETS nameščen kot talni temperaturni senzor, mora biti termostat EKRTR nameščen na steno. Glejte "Nameščanje na steno" na strani 6. OPOMBA Spodnji postopek je le zgled. Vaša dejanska situacija se morda razlikuje od tukaj predstavljene. 1 Priporočila za namestitev termostata upoštevajte pri izbiri mesta namestitve. Glejte sliko 3. 3

6 2 Temperaturni senzor EKRTETS vgradite v električni vod (Ø16 mm maksimum) v talni konstrukciji, kot je prikazano spodaj. Pazite, da boste zagotovo zatesnili vod temperaturnega senzorja, da bi zaščitili termostat pred tokovi toplega zraka in omogočili zamenjavo temperaturnega senzorja Termostat 2 Vod temperaturnega senzorja (Ø16 mm maksimum) 3 Temperaturni senzor EKRTETS (v vodu s tesnilom) 4 Vodovodne cevi Povlecite kabel temperaturnega senzorja skozi vod, dokler ne doseže tesnila. 4

7 4 Kabel temperaturnega senzorja priključite na termostat, kot je opisano v "Nameščanje na steno" na strani 6. OPOMBA Namestite temperaturni senzor čim bliže vhodni talni zanki. 5

8 3. Nameščanje EKRTR Termostat EKRTR lahko namestite na steno ali ga uporabite kot namizni model Nameščanje na steno Termostat EKRTR se namesti na steno s priloženimi vijaki in čepi. Glejte sliko 1. To je primer, v katerem želite dodatni EKRTETS namestiti kot zunanji temperaturni senzor. 1 Nežno pritisnite pokrov na levi strani termostata. 2 Odstranite sprednji pokrov, tako da ga povlečete proti sebi. 3 Dodatno za EKRTETS odvijte vijak držala za kabel v spodnjem levem vogalu zadnje strani termostata in odstranite prozorno zaščito kabla. 4 Odstranite izolator baterije Izvrtajte luknje v steno in pri tem upoštevajte mere termostata in vstavite priložene čepe v luknje. Glejte sliko 4 (merska enota: mm). 6

9 6 Dodatno povlecite ožičenje temperaturnega senzorja (EKRTETS) skozi zadnji del termostata in ga ožičite, kot je prikazano spodaj. 7 Pritrdite termostat s priloženimi vijaki. Preverite, da med pritrjanjem niste stisnili kabla. 8 Dodatno za EKRTETS postavite prozorno zaščito kabla nazaj na njeno mesto in pritrdite zaščito kabla z vijakom. 9 Zaprite pokrov termostata. 10 Odstranite zaščitni film z zaslona Namizna namestitev termostata Le če temperaturni senzor EKRTETS ni nameščen kot zunanji temperaturni senzor, je mogoče EKRTR uporabiti kot namizni model. V tem primeru ni potrebno posebno nameščanje termostata. Termostat deluje kot popolnoma brezžična enota in ga je mogoče postaviti kamorkoli v hiši v njegovo namizno držalo. Odstranite izolator baterije in zaščitni film z zaslona, kot je opisano v "Nameščanje na steno" na strani 6. 7

10 3.3. Nameščanje sprejemnika Tipično je treba sprejemnik namestiti zraven notranje enote AD. Priporočila za optimalen sprejem signala Upoštevajte priporočila za namestitev signala, ko izbirate mesto naemstitve, in upoštevajte spodnja priporočila. Ne nameščajte sprejemnika v kovinsko škatlo. Sprejemnik namestite pokončno in najmanj 10 cm stran od notranje enote AD. Sprejemnik namestite vsaj 10 cm stran od kakršne koli pokončne cevi ali pokončnega električnega tokokroga. Sprejemnik namestite vsaj 1,5 m od tal. Preden dostopate do priključnih sponk, prekinite vse električno napajanje. 8

11 Sprednja plošča naj bo vedno prosta za dostop. 1 Izvrtajte luknje v steno in pri tem upoštevajte mere sprejemnika in vstavite priložene čepe v luknje. Glejte sliko 5. 2 Pritrdite sprejemnik s priloženimi vijaki. 3 Odvijte oba vijaka in odstranite pokrov Odvijte oba vijaka spodnjega desnega nosilca kabla in odstranite nosilec. 3 9

12 5 Izvedite ožičenje v skladu s svojo uporabo. 5a Ko je priključeno na notranjo enoto, ožičite notranjo enoto in sprejemnik, kot je prikazano spodaj. EKHB(H/X)007AC*** EKHB(H/X)008 EKHB(H/X)016 H C L N H C L N X2M X1M H C com L N X2M EKRTR receiver X1M H C com L N X2M EKRTR receiver H C Zahteva po ogrevanju Zahteva po hlajenju Za uporabo samo za ogrevanje, kablov 17-C ali 2-C ni treba položiti. Uporabljajte kable s presekom 0,75~1,50 mm 2. 5b Ko je povezan z motoriziranim ventilom, povlecite kabel motoriziranega ventila in sprejemnika, kot je prikazano spodaj (za uporabo samo za ogrevanje). 1N~50 Hz 230 VAC 1N~50 Hz 230 VAC L N L N X1M H C com L N X2M EKRTR receiver Izhodni releji (H in C sta breznapetostna kontakta) lahko prenesejo maksimalno obremenitev 4 A VAC. 10

13 6 Nosilec kabla postavite nazaj na njegovo mesto in zategnite vijake. 7 Pokrov sprejemnika zaprite in zategnite vijake. Radijsko sprejemanje sprejemnika-termostata Radijsko povezavo med sprejemnikom in termostatom morate nastaviti, da bosta lahko komunicirala. 1 Sprejemnik postavite v način konfiguracije radijskega sprejemanja s pritiskom na tipko è v 4 sekundah. Svetleča dioda! posveti zeleno in sprejemnik zdaj čaka konfiguracijski naslov termostata. Če je to potrebno, ta način zapustite tako, da še enkrat pritisnete è. 2 Konfiguracijski naslov pošljete tako, da se postavite na kodo 5 03 ( ƒ î ) v menuju nameščanje za termostat. Glejte "Nastavitev kod v menuju nameščanje" na strani 14. Termostat bo oddajal radijske signale. Na zaslonu utripa ikona j. 3 Preverite, da sprejemnik pravilno sprejema radijske signale. Če je konfiguracija v redu, utripa zelena svetleča dioda! vsakega sprejetega radijskega signala s termostata. To pomeni tudi, da sprejemnik ni več v načinu za radijsko konfiguracijo. 4 Na termostatu zapustite menu nameščanje s pritiskom na gumb >, dokler se ne prikaže koda "/", nato pa pritisnete =. 5 Preverite, da je sprejemnik v načinu termostat in ne v ročnem načinu, tako da preverite, ali je svetleča dioda è ugasnila. Glejte "Pregled svetlečih diod" na strani 12. Pazite, da boste napajanje zaščitili s 3 A (X2M) varovalko. Izberite energetski kabel v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Glavno stikalo ali drug način izklopa, ki ima kontakte na vseh polih, mora biti vdelano v fiksno ožičenje v skladu z zadevno lokalno in nacionalno zakonodajo. 11

14 Pregled svetlečih diod è! Pomen OFF RDEČA OFF Način termostata: Zahteva po ogrevanju OFF ZELENA OFF Način termostata: Zahteva po hlajenju RUMENA RDEČA OFF Ročni način: prisilno ogrevanje RUMENA ZELENA OFF Ročni način: prisilno hlajenje RUMENA OFF OFF Ročni način: Prisilen OFF RUMENA/ OFF RUMENA/ OFF ZELENA/ RDEČA/ OFF ZELENA/ RDEČA/ OFF ZELENA: Kratek hiter utrip ZELENA: neprestano OFF OFF ZELENA: počasno utripanje Komunikacija med sprejemnikom in termostatom Sprejemnik v načinu radijske konfiguracije Ni več komunikacije med sprejemnikom in termostatom, tako ogrevanje kot hlajenje sta zaustavljena. Ročni preklic je še vedno mogoč (glejte "Ročno krmiljenje" na strani 13). 12

15 Ročno krmiljenje Sprejemnik lahko uporabite za ročni preklic ukaza za ogrevanje ali hlajenje termostata, na primer ko so baterije EKRTR prazne ali je termostat pokvarjen. Ročno krmiljenje se aktivira, ko svetleča dioda è sveti rumeno. V načinu termostata je svetleča dioda è ugasnjena. Način termostata è je ugasnjena Pritisnite è Ročni način: prisilno ogrevanje Rdeča svetleča dioda Rumena è svetleča dioda Pritisnite è Ročni način: prisilno hlajenje Zelena svetleča dioda Rumena è svetleča dioda Pritisnite è Ročni način: Prisilen OFF je ugasnjena Rumena è svetleča dioda Pritisnite è 13

16 4. Nastavitev kod v menuju nameščanje Kode lahko nastavite, tako da začnete iz menuja čas in datum (v naprednem načinu) OPOMBA Kot posledica prilagojene konfiguracije ni neobičajno, da nekatere kode niso več dostopne. 1 Aktivirajte napredni način s pritiskom na > med 5 sekundami v načinu izklop (D). 2 Premaknite se v menu za nastavitev datuma in ure (G), tako da pritisnete >. 3 Pritisnite > in ga držite, dokler pritisnete = v 10 sekundah. y je prikazan ob 4. 4 Pritisnite < ali >, da bi si ogledali trenutne nastavitve kod. 5 Da bi spremenili kode, pritisnite +, - ali =. Vrednost utripa, ko se spreminja. 6 Pritisnite + ali -, da bi povečali ali zmanjšali kodo za 1 korak. Da bi kodo prestavili nazaj na privzeto vrednost, pritisnite + in - sočasno. 7 Pritisnite =, da bi shranili svoj izbor. Ta menu kod lahko zapustite, tako da greste na kodo "/" in pritisnete =. Glejte tudi "Pregled vseh kod" na strani

17 4.1. Nastavitev za uporabo za ogrevanje/hlajenje Za uporabo za ogrevanje/hlajenje nastavite naslednje kode: 1. koda 2. koda Opis 5 01 Ali je način hlajenja prisoten? ÚêÒ 4.2. Nastavitev zaščite talne temperature Če je nameščen EKRTETS kot talni temperaturni senzor, ga je mogoče uporabljati za nadzor in zaščito temperature tal. Glejte "Namestitev EKRTETS kot talni temperaturni senzor" na strani 3. Ko je ta funkcija aktivna, ikona U utripa pod temperaturo okolja. Da bi omogočili zaščito tal, nastavite naslednje kode: 1. koda 2. koda Opis 5 02 Zunanji temperaturni senzor EKRTETS nameščen? 7 01 Omogočena spodnja/ zgornja omejitev talne temperature? 02 Spodnja omejitev talne temperature 03 Zgornja omejitev talne temperature Zahtevana nastavitev Zahtevana nastavitev Korak ÚêÒ ÚêÒ 18.0 (a) 0,5 C 35.0 (a) 0,5 C (a) privzeta vrednost. Mogoče jo je spreminjati po želji. 15

18 4.3. Nastavitev za EKRTETS kot zunanji temperaturni senzor EKRTETS je mogoče uporabljati kot temperaturni senzor okolja za nadzor sobne temperature (namesto temperaturnega senzorja v termostatu). V tem primeru namestite zunanji temperaturni senzor, kjer želite nadzorovati temperaturo okolja. Da bi omogočili to funkcijo, nastavite naslednje kode: 1. koda 2. koda Opis 5 02 Zunanji temperaturni senzor EKRTETS nameščen? 6 01 Izbira senzorja za nadzor temperature: uporaba zunanjega temperaturnega senzorja? Zahtevana nastavitev ÚêÒ ÚêÒ OPOMBA Te funkcije ni mogoče kombinirati z zaščito temperature tal in preprečevanjem rošenja. 16

19 4.4. Pregled vseh kod Naslednje kode je mogoče spremeniti v menuju nameščanje: 1. koda 2. koda Opis Privzeto Razpon Korak Odčitek kod R Kalibracija temperaturnega senzorja znotraj termostata. Prikazana sta dejanska temperatura + odklon. Simbol h se pojavi, ko je odmik večji od U Kalibracija zunanjega temperaturnega senzorja. Prikazana sta dejanska temperatura + odklon. Simbol h se pojavi, ko je odmik večji od Kalibracija senzorja vlažnosti. Prikazana sta dejanska vlažnost + odklon. Simbol h se pojavi, ko je odmik večji od 0. Odmik = 0 Odmik = 0 Odmik = 0 Odmik: 5 C~5 C Odmik: 5 C~5 C 0,1 C 0,1 C Odmik: 1% 10 C~10 C 17

20 1. koda 2. koda Opis Privzeto Razpon Korak Namestitvene kode 5 01 Ali je način œ ÚêÒ/ œ hlajenja prisoten? 02 Zunanji œ ÚêÒ/ œ temperaturni senzor EKRTETS nameščen? 03 ƒ î in j sta prikazana na zaslonu. Ta koda se uporablja med radijsko konfiguracijo sprejemnikatermostata. Glejte "Radijsko sprejemanje sprejemnikatermostata" na strani 11. Kode za nadzor temperature 6 01 Izbira senzorja za nadzor temperature: uporaba zunanjega temperaturnega senzorja? œ ÚêÒ (uporaba zunanjega temperaturnega senzorja)/ œ (uporaba temperaturnega senzorja v termostatu) 18

21 1. koda 2. koda Opis Privzeto Razpon Korak Daikin priporoča, da spodnjih parametrov za nadzor temperature ne spreminjate. Nastavljeni so za optimalno uporabo za talno hlajenje/ogrevanje Uporaba proporcionalnega nadzora pasovne širine? ÚêÒ ÚêÒ (proporcionalna pasovna širina/ œ (histereza) 03 Vrednost histereze ~02.0 0,1 C 04 + p Trajanje proporcionalne ~060 1 min. pasovne širine (ogrevanje) p Minimalni čas vklopa ~ 6 04/2 1 min. ("on") (zahteva po ogrevanju) p Minimalni zamik ~ 6 04/2 1 min. med 2 cikloma ogrevanja o Trajanje proporcionalne ~060 1 min. pasovne širine (hlajenje) o Minimalni čas vklopa ~ 6 07/2 1 min. ("on") (zahteva po hlajenju) o Minimalni zamik med ~6 07/2 1 min. 2 cikloma hlajenja. 10 Vrednost proporcionalne ~04.0 0,1 C pasovne širine. 11 Vrednost za ~08.0 0,1 C kompenzacijo. 12 Zgornja omejitev ~37.0 0,5 C nastavitvene točke. 13 Spodnja omejitev nastavitvene točke ~20.0 0,5 C 19

22 1. koda 2. koda Opis Privzeto Razpon Korak Omejitev temperature tal 7 01 Omogočena spodnja/zgornja omejitev talne temperature? œ ÚêÒ/ œ 02 Spodnja omejitev talne temperature. 03 Zgornja omejitev talne temperature ~Zgornja omejitev (7 03) 35.0 Spodnja omejitev (7 02)~50.0 0,5 C 0,5 C Kode za razporejanje s časovnikom 8 01 Omogočite povezavo s hlajenjem/ ogrevanjem za uporabniško določene urnike 1 in 2? Ko je omogočen in v razporejanju s časovnikom izbran uporabniško določen urnik: v načinu ogrevanja bo aktiven urnik 1; v načinu hlajenja bo aktiven urnik 2. œ ÚêÒ/ œ 20

23 1. koda Razne kode 2. koda Opis Privzeto Razpon Korak 9 01 Upoštevanje poletnega časa 02 + p Prisilno ogrevanje (preverjanje pri nameščanju) o Prisilno hlajenje (preverjanje pri nameščanju) Ponastavite vse êòê æ nastavitve nazaj na tovarniško konfiguracijo. Pritisnite = v 5 sekundah. Celoten zaslon se pokaže v potrditev, da so ponastavljene vse nastavitve. ÚêÒ ÚêÒ/ œ œ ÚêÒ/ œ œ ÚêÒ/ œ 21

24 5. Tehnične lastnosti 5.1. EKRTR - Termostat Temperaturni odčitek Delovna temperatura Temperaturni razpon nastavitvene točke Električna zaščita Napajanje in avtonomija Korak po 0,1 C 0 C~50 C 4 C~37 C v korakih po 0,5 C Razred II - IP30 (notranja uporaba, stopnja onesnaženja 2) 3 alkalne baterije AA.LR6 1,5 V približno 2 leti (odvisno od pogojev uporabe) 5.2. EKRTR - Sprejemnik Delovna temperatura Električna zaščita Napajanje Radijska frekvenca in območje sprejema 5.3. EKRTETS (dodatek) 0 C~50 C Razred II - IP44 (notranja uporaba, stopnja onesnaženja 2) 1N~50 Hz 230 VAC MHz, <10 mw. Domet približno 100 m v odprtem prostoru. Domet približno 30 m v naseljenem okolju. Izhodni releji Maksimalna obremenitev 4 A VAC Maksimalni amperi 3 A varovalke Poraba elektrike 15 W, maksimalno Neobčutljivost proti Kategorija III (2,5 kv) napetostnim špicam Tip samodejnega 1C delovanja termostata Zunanji temperaturni senzor 22 NTC 10K pri 25 C/3 metrskem vodilu

25 NOTES

26 Copyright Daikin

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 Kaj je EB-Therm 205 EB-Therm 205 je termostat z mikroprocesorjem in zaslonom LCD. Zaslon ima zatemnjeno ozadje, ki se v celoti osvetli, ko pritisnete enega od

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.:19 69 79, 19 69 94 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška št.: 19 69 79 in 19 69 94 KAZALO 1. NAMEN UPORABE...3

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo 4P359542-1N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Domača stran: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 57 74 69 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Kataloška št.: 57 74 69 KAZALO TEHNIČNI PODATKI...3 SESTAVNI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 61 90 90 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: 61 90 90 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI DELI NAPRAVE...3

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od

Prikaži več

Navodila za namestitev DEVIreg Touch Inteligentni elektronski termostat

Navodila za namestitev DEVIreg Touch Inteligentni elektronski termostat Navodila za namestitev Inteligentni elektronski termostat www.devi.com Vsebina 1 Uvod................... 3 1.1 Tehnični podatki......... 4 1.2 Varnostna navodila....... 7 2 Navodila za montažo.........

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 646217 www.conrad.si BREZŽIČNI MERILNIK TEMPERATURE IN ZRAČNE VLAGE Št. izdelka: 646217 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 NAVODILA ZA VARNOST...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 41 10 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška št.: 121 41 10 KAZALO GLAVNE ZNAČILNOSTI...3 VSEBINA

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 29 72 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška št.: 48 29 72 KAZALO SESTAVNI DELI NAPRAVE...3 NAMEN

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C MODEL Grelna moč kw Hladilna moč kw CENA brez DDV ERLQ004CV3* 1,80-4

CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C MODEL Grelna moč kw Hladilna moč kw CENA brez DDV ERLQ004CV3* 1,80-4 CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: 004-006 - 008 ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C ERLQ004CV3* 1,80-4,40-5,12 5,00 1.428 ERLQ006CV3 1,80-6,00-8,35 6,76 1.573 ERLQ008CV3 1,80-7,40-10,02 6,86 2.048 NOTRANJE

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo se uporablja

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 750963 www.conrad.si KOMPLET ZA VIDEO NADZOR Z BARVNO KAMERO Št. artikla: 750963 Ta navodila za uporabo so priložena izdelku, kateremu so namenjena. Vsebujejo

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

4PWSL H

4PWSL H Priročnik za montažo in uporabo Solarni komplet za sistem s toplotno črpalko zrak - voda 4 EKHW*150* EKHW*150* EKHW*200* EKHW*300* EKHW*200+300* 4 10 13 13 12 2 5 3 2 5 3 EKHW*200* EKHW*150* 1 9 19 19

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

Installation manuals

Installation manuals /7 [6.8.2] =... ID66F4 Upoštevne enote EWAQ6BAVP EWAQ8BAVP EWYQ6BAVP EWYQ8BAVP Opombe (*) EWYQ* (*2) EWAQ* 4P47868- - 27.2 2/7 Uporab. nastavitve Prednastavljene vred. Temp. prostora 7.4.. Udobno (ogrevanje)

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 16 61 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Regulator sobne temperature TX2 Kataloška št.: 55 16 61 Kazalo 1. Namen uporabe... 3 2. Vsebina paketa... 3 3. Pomen

Prikaži več

REGULACIJA-OGREVANJE-HLAJENJE-CENIK-PILREMAG-19-DDV

REGULACIJA-OGREVANJE-HLAJENJE-CENIK-PILREMAG-19-DDV SERIJA SMART HOME *Po naročilu VS10BRF * Podometni sobni termostat, napajanje 230V, črn 120,78 VS10WRF Podometni sobni termostat, bel 120,78 Uporaba: programski termostat, časovnik za toplo vodo. Brezžična

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Inspiron 13 5000 Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 13-5368 Regulativni model: P69G Regulativni tip: P69G001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Digitalni trifazni števec električnega toka TIP NOVA 80 MID 4L

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Digitalni trifazni števec električnega toka TIP NOVA 80 MID 4L SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 51 67 10 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Digitalni trifazni števec električnega toka TIP NOVA 80 MID 4L Kataloška št.: 51 67 10 KAZALO MODELI NAPRAVE...3

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 00 65 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloška št.: 19 00 65 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI

Prikaži več

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s predpisi Za sestavne dele sistema GRADE 1 Kazalo vsebine stran Varnostni znaki in oznake... 3 Varnostna sporočila... 4 Druge nalepke...

Prikaži več

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k 10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, ki ga sprejme antena in dodatni šum T S radijskega sprejemnika.

Prikaži več

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364 E-priročnik SL9364 SL9364 Revidirana izdaja V2 Lahko 2014 INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano,

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 63 11 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 63 11 KAZALO UVOD...3 VSEBINA PAKETA...3 SESTAVNI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 51 08 22 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vtični napajalnik Dehner SYS1308 15~24 W Kataloška št.: 51 08 22 Osnovne informacije Država proizvajalka:... Kitajska

Prikaži več

PodroĊje uporabe

PodroĊje uporabe Regulator Dialog za sisteme s toplotno črpalko Področje uporabe Regulator DIALOG tč je namenjen vodenju ogrevanja in hlajenja v družinskih hišah s pomočjo toplotne črpalke kot samostojnim virom ali v kombinaciji

Prikaži več

Brezžična Dostopna Točka 1200Mb AC Mesh UAP-AC-M UniFi UBIQUITI PREDSTAVITEV Idealen za uporabo na številnih lokacijah, UniFi AC Mesh ponuja o

Brezžična Dostopna Točka 1200Mb AC Mesh UAP-AC-M UniFi UBIQUITI PREDSTAVITEV Idealen za uporabo na številnih lokacijah, UniFi AC Mesh ponuja o 9108071 Brezžična Dostopna Točka 1200Mb AC Mesh UAP-AC-M UniFi UBIQUITI PREDSTAVITEV Idealen za uporabo na številnih lokacijah, UniFi AC Mesh ponuja oddaljeno upravljanje na večih lokacijah, istočasno,

Prikaži več

4PSL _2015_02

4PSL _2015_02 EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Slovenščina Kazalo Kazalo 1 Splošni varnostni ukrepi 2 1.1 O dokumentaciji... 2 1.1.1 Pomen opozoril in simbolov... 2 1.2 Za uporabnika... 3 2 O tem dokumentu 3 3 O

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 80 09 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Števec za kolo Micro WirelessCC-MC 200 W 003524051, oprema za kolo Cateye Kataloška št.: 86 80 09 Kazalo 1. Varnostna

Prikaži več

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE Oljni radiatorji so odlična izbira za dodatno ogrevanje najrazličnejših prostorov. S pomočjo koles jih z lahkoto

Prikaži več

Inspiron Series Priročnik za servisiranje

Inspiron Series Priročnik za servisiranje Inspiron 22 3000 Series Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 22 3265 Regulativni model: W17B Regulativni tip: W17B001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije,

Prikaži več

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd Zitruspresse orange ICE6 Icemeister 10028097 10028098 Dragi Nakupovalec / Draga Nakupovalka, Čestitamo Vam za nakup Klarstein opreme. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi

Prikaži več

Base NET.cdr

Base NET.cdr Rešitev fiksnega radijskega odčitavanja Delovanje BaseNet je način odčitavanja porabe vode, toplote, elektrike, plina in delilnikov toplote v fiksnem radijskem omrežju. Merilnike v Sensus Base sistemu

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

Serija ZT400™ Kratka navodila

Serija ZT400™ Kratka navodila Serija ZT400 Kratka navodila S temi navodili si lahko pomagate pri vsakodnevni uporabi tiskalnika. Podrobnejša navodila poiščite v Uporabniškem priročniku. Komponente tiskalnika Slika 1 prikazuje komponente

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 96 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilnik za baterije Ansmann Powerline 8 Kataloška št.: 75 96 95 KAZALO Slika... 2 Uvod... 2 Varnostni napotki...

Prikaži več

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide Navodila za namestitev kompleta Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu

Prikaži več

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX 3.5 1. Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nastavitve strežnika ESX 3. Namestitev in nastavitve VM

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 943577 www.conrad.si SISTEM BREZŽIČNEGA VIDEO PRENOSA PHILIPS SLV4200 Št. izdelka: 943577 1 KAZALO 1 POMEMBNE INFORMACIJE... 3 1.1 Priključitev na električno

Prikaži več

Microsoft Word - KFR-09_12NC2_OM_SLO.doc

Microsoft Word - KFR-09_12NC2_OM_SLO.doc SI Stenska klimatska naprava Navodila za uporabo KFR-09NC2, KFR-12NC2 Zahvaljujemo se Vam za nakup naprave COOLEXPERT. Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite. Namestitev

Prikaži več

Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste

Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste 02 Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste Daikin zagotavlja novo rešitev za nadzorovanje in krmiljenje glavnih funkcij stanovanjskih notranjih enot. Sistem deluje na uporabniku

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

SKF Technical Bulletin

SKF Technical Bulletin SKF Tehnični bilten Rešitve za zamenjavo in popravilo vodnih črpalk VKMC 01278, / VKMC 01278-1, Motorji VAG: 1.6 TDI, 2.0 TDI (EA288 motor) SKF Rešitve za zamenjavo in popravilo z navodili za vgradnjo

Prikaži več

CD190/195 Slovenian Quick start guide

CD190/195 Slovenian Quick start guide Registrirajte izdelek in pridobite podporo na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Vodnik za hiter začetek 1 Povezava z drugimi napravami 2 Začetek uporabe 3 Uporaba Pomembna varnostna navodila Uporabljajte

Prikaži več

Alarm KIT brezžični smart home WiFi + GSM/GPRS/SMS H4 Plus CHUANGO NAVODILA ZA UPORABO H4 Plus alarmni sistem je namenjen za zaščito manjših p

Alarm KIT brezžični smart home WiFi + GSM/GPRS/SMS H4 Plus CHUANGO NAVODILA ZA UPORABO H4 Plus alarmni sistem je namenjen za zaščito manjših p 9948028 Alarm KIT brezžični smart home WiFi + GSM/GPRS/SMS H4 Plus CHUANGO NAVODILA ZA UPORABO H4 Plus alarmni sistem je namenjen za zaščito manjših prostorov, kot so enodružinske hiše, butiki, garaže

Prikaži več

UNI-bet plus 

UNI-bet plus  NAVODILO ZA UPORABO PLEZALK UNI-Met+400, UN-Met+450, UNI-Met+550 Univerzalne plezalke za plezanje na betonske, plastične in železne drogove. Navodilo za uporabo UNI-met + plezalk za plezanje na betonske,

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

docx

docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 139 55 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Full HD akcijska kamera Denver ACT-5040W Kataloška št.: 139 55 62 KAZALO UVOD... 3 SISTEMSKE ZAHTEVE... 3 LASTNOSTI

Prikaži več

Microsoft Word C doc

Microsoft Word C doc Navodila za trikanalno brezžično vremensko postajo BAR923 Kat. št. 65 01 66 Izdelek je atestiran in izpolnjuje zahteve veljavnih in nacionalnih predpisov. CE skladnost je dokazana, ustrezna dokumentacija

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860750 www.conrad.si HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: 860750 1 AKCIJSKA KAMERA XTC 200 Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

Alarm KIT brezžični smart home WiFi AW2 CHUANGO NAVODILA ZA UPORABO AW2 alarmni sistem je namenjen za zaščito manjših prostorov, kot so enodru

Alarm KIT brezžični smart home WiFi AW2 CHUANGO NAVODILA ZA UPORABO AW2 alarmni sistem je namenjen za zaščito manjših prostorov, kot so enodru 9948003 Alarm KIT brezžični smart home WiFi AW2 CHUANGO NAVODILA ZA UPORABO AW2 alarmni sistem je namenjen za zaščito manjših prostorov, kot so enodružinske hiše, butiki, garaže ali delavnice. Vendar pa

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 64 63 43 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spletna vremenska postaja i@sky Kataloška št.: 64 63 43 Kazalo 1. Napotki k tem navodilom za uporabo... 2 2. Varnostna

Prikaži več

Navodila za uporabo BATHROOM KONZOLA ZA PRHO S TERMOSTATOM IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #

Navodila za uporabo BATHROOM KONZOLA ZA PRHO S TERMOSTATOM IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: # Navodila za uporabo BATHROOM KONZOLA ZA PRHO S TERMOSTATOM IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Kazalo Pregled...3 Uporaba...4 Vsebina kompleta/deli...6

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 24 54 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Impulzni števec Hengstler Tico 731, litijeva baterija, 8-mestni CR0731101 Kataloška št.: 10 24 54 Kazalo 1. Navodila

Prikaži več

docx

docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 140 52 53 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ročni multimeter Fluke FLK-115/TL175E Kataloška št.: 140 52 53 KAZALO UVOD... 3 VARNOSTNI NAPOTKI... 3 PRIKAZI

Prikaži več

95Mod. 956 DS A LBT20039 ENODRUŽINSKI DVOŽIČNI BARVNI PROSTOROČNI KIT 956/83 PRIROČNIK ZA NAMESTITEV IN UPORABO

95Mod. 956 DS A LBT20039 ENODRUŽINSKI DVOŽIČNI BARVNI PROSTOROČNI KIT 956/83 PRIROČNIK ZA NAMESTITEV IN UPORABO 95Mod. 956 DS956-012A LBT20039 ENODRUŽINSKI DVOŽIČNI BARVNI PROSTOROČNI KIT 956/83 PRIROČNIK ZA NAMESTITEV IN UPORABO 1. VSEBINA OPOZORILA... 3 SPLOŠNA OPOZORILA... 3 NAMESTITVENI VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 14 56 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni širokopasovni predojačevalnik Kemo B073, komplet za sestavljanje Kataloška št.: 19 14 56 Kazalo Slike...

Prikaži več

OM_23_SI.indd

OM_23_SI.indd VARNOSTNA OPOZORILA Preden upravljate z enoto, pozorno preberite opozorila v tem priročniku. Ta naprava je napolnjena z R3. Ta priročnik shranite na mestu, kjer ga lahko operater zlahka najde. Še preden

Prikaži več

NAVODILA ZA KALIBRACIJO IN VZDRŽEVANJE WTW QuadroLine ph 296 Oxi 296 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi orig

NAVODILA ZA KALIBRACIJO IN VZDRŽEVANJE WTW QuadroLine ph 296 Oxi 296 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi orig NAVODILA ZA KALIBRACIJO IN VZDRŽEVANJE WTW QuadroLine ph 296 Oxi 296 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 49 17 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška št.: 49 17 42 KAZALO REFRAKTORSKI TELESKOP...3 SESTAVNI

Prikaži več

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Informacije v tem

Prikaži več