SL

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SL"

Transkripcija

1 SL

2 SL B1 NAVODILA ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO Čestitamo za nakup Nolanovega N-Com izdelka. Sistem N-Com B1 je izdelan po najnovejših tehnologijah in z najboljšimi materiali. Z dolgotrajnimi testi in skrbnim sistemskim razvojem smo uspeli doseči najvišji nivo kakovosti zvoka. Za dodatne informacije o sistemu B1, za prenos podrobnih navodil za uporabo in najnovejše programske opreme, obiščite spletno stran Programska oprema: 1.07 REFERENČNI STANDARDI Proizvodi linije N-Com so skladni z referenčnimi standardi, kot je prikazano v spodnji tabeli: B1 Polnilec baterije Baterije Sistem Bluetooth je skladen z glavnimi varnostnimi zahtevami in drugimi veljavnimi določbami iz Direktive 99/5/CE, 2002/95/CE, 2011/65/CE, 2002/96/CE Direktive 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC, 2009/125/CE ErP, 2011/65/EU RoHS, 2012/19/EU WEEE Direktive 2001/95/CE GPSD, 2013/56/UE BAT, 2014/30/EU Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletne strani (rubrika Prenos datotek). FCC ID: Y6MNCOM5 R-NZ Besedna zveza in logotipi Bluetooth so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG Inc. Uporaba teh oznak s strani podjetja N-Com je urejena na podlagi licenčnega dovoljenja. Ostale blagovne znamke in blagovna imena so last originalnih lastnikov. B1 - Fw /02/2018

3 Vsebina 1. OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI Varnost na cesti Vklop sistema v varnem okolju Motnje Primerna uporaba Usposobljeno osebje Dodatki in baterije Odlaganje VSEBINA PAKETA IN SISTEM POIMENOVANJA NAMESTITEV Montaža mikrofona Namestitev elektronske plošče in slušalk Odstranitev sistema OSNOVNE FUNKCIJE Program N-Com Wizard in aplikacija N-Com App PREPOZNAVA NAPRAV BLUETOOTH Izbris prepoznanih naprav UPORABA SISTEMA Z MOBILNIM TELEFONOM UPORABA SISTEMA S SATELITSKIM NAVIGATORJEM GPS GLASBA PREKO BLUETOOTHA KABELSKA POVEZAVA Z AVDIO NAPRAVAMI INTERKOM POVEZAVA DVEH ČELAD Prepoznava naprav Uporaba interkom povezave šofer-sopotnik BATERIJA Znak za prazno baterijo Polnjenje baterije ZBIRNA TABELA UKAZOV OMEJENA GARANCIJA Obseg garancije Izjeme in omejitve garancije Veljavnost omejene garancije Proces uveljavljanja garancije Identifikacija izdelka GARANCIJSKI OBRAZEC... 19

4 SL 1. OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI Pozorno preberite ta navodila za uporabo, kot tudi navodila za uporabo vseh drugih naprav N-Com, ki jih boste uporabljali skupaj s sistemom B1. Prav tako pozorno preberite osnovna pravila, ki so omenjena spodaj. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do nevarnih situacij. Pozor: sistem N-Com ni namenjen uporabi na uradnih ali neuradnih tekmovanjih, na motodromih, dirkališčih in podobno. Pozor: z namestitvijo sistema N-Com B1 se teža čelade poveča za približno 110 g. Opozorilo: v čelado nameščene elektronske komponente sistema N-Com niso vodoodporne, zato poskrbite, da se notranjost čelade, vključno z oblazinjenjem, ne zmoči. Le tako se boste izognili poškodbam sistema. Če se notranjost čelade vendarle zmoči, odstranite sistem N-Com in oblazinjenje iz čelade ter ju pustite na zraku, da se posušita. Izključite tudi priključek za baterije in pustite, da se posuši Varnost na cesti Upoštevajte vse veljavne prometne predpise. Med vožnjo motorja držite krmilo z obema rokama. Sistem N-Com upravljate samo takrat, ko je vozilo ustavljeno. Za varno uporabo sistema N-Com pa je še posebej pomembno, da: Mobilni telefon preklopite na avtomatski odzivnik (glejte navodila za uporabo vašega mobilnega telefona, kjer je opisan ta postopek). V kolikor vaš mobilni telefon te funkcije ne podpira, se na telefonski klic oglasite šele potem, ko ste motor ustavili na varnem mestu, v skladu s prometnimi predpisi. Ne telefonirajte med vožnjo. Ustavite vaše vozilo na varnem mestu, v skladu s prometnimi predpisi in šele potem opravite telefonski klic. Glasnost prilagodite tako, da vas ne bo motila ali vam odvračala pozornost med vožnjo ter da boste hkrati lahko jasno slišali tudi druge zvoke. Med vožnjo ne upravljate mobilnega telefona. V vseh primerih upoštevate prometne predpise in pomnite, da ima vožnja motocikla prednost pred vsemi drugimi opravki Vklop sistema v varnem okolju Pri uporabi sistema N-Com upoštevajte vse omejitve in navodila, ki se nanašajo na uporabo mobilnih telefonov. Ne uporabljajte svojega mobilnega telefona ali sistema N-Com na mestih, kjer je to prepovedano ali kadarkoli bi uporaba naprave lahko povzročila motnje ali nevarnost. Med točenjem goriva sistem N-Com izklopite. Prav tako ga ne uporabljate na bencinskih črpalkah ali v bližini vnetljivih materialov ali kemičnih proizvodov. Sistem N-Com izklopite, če se nahajate v bližini eksplozivnih materialov Motnje Vsi mobilni telefoni in naprave z možnostjo sprejemanja brezžičnega signala zaznavajo motnje, ki lahko vplivajo na kvaliteto delovanja naprav, ki so priklopljene nanje. Te motnje niso posledica napake v delovanju sistema N-Com Primerna uporaba Napravo uporabljajte samo na način, ki je opisan v dokumentaciji proizvoda. Ne poskušajte razstaviti, predelati ali spremeniti katerikoli del sistema N-Com. Pozor: glasnost sistema N-Com in avdio naprav, ki so nanj priklopljene, nastavite še preden sistem uporabite med vožnjo. Pozor: preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh. Pozor: glasnost sistema N-Com in avdio naprav priklopljenih na sistem naj ne bo nastavljena na najvišji nivo. Preglasno predvajanje lahko poškoduje vaš sluh. Pozor: nepravilna montaža sistema lahko vpliva na aerodinamične in varnostne karakteristike čelade, ki lahko pomenijo tudi nevarnost za uporabnika. Sistem N-Com namestite v čelado samo na način, ki je opisan v tej knjižici. V primeru dvoma, se za pojasnilo obrnite na pooblaščenega prodajalca N-Com izdelkov. 4

5 B1 Opozorilo: v vseh primerih upoštevate prometne predpise in pomnite, da ima vožnja motocikla prednost pred vsemi drugimi opravki. Vse operacije z elektronsko opremo izvajajte šele, ko je vozilo ustavljeno skladno s prometnimi predpisi Usposobljeno osebje Samo usposobljeno osebje lahko nudi tehnično pomoč za ta proizvod. V primeru nepravilnega delovanja ali okvar se obrnite le na pooblaščenega prodajalca. Čelada je varnostna oprema. Njena predelava in/ali predelava elektronskega sistema v čeladi lahko poleg povzročitve neveljavnosti garancije, pomeni tudi dodatno nevarnost za uporabnika Dodatki in baterije Uporabljajte le baterije, polnilce za baterije in dodatke, ki jih je za posamezni model odobrilo podjetje Nolangroup. Uporaba neustreznih komponent lahko povzroči nevarnost in izniči garancijo. Glede razpoložljivosti odobrenih komponent se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko želite prekiniti povezavo kateregakoli dodatka ali polnilca baterije z električnim tokom, vedno primite ter povlecite vtikač in ne kabla. Ne uporabljajte baterij v namene, ki so drugačni od predpisanih. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterij ali polnilcev baterij. Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika v bateriji. Baterijo hranite pri temperaturi od 0 / +45 C (Med polnjenjem); -20 / +60 C (V uporabi). Nevarnost požara ali eksplozije: ne mečite baterij v ogenj in jih ne izpostavljajte visokim temperaturam! Baterij ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Baterije je potrebno odvreči v skladu z lokalnimi predpisi. Ne uporabljajte čelade medtem, ko polnite baterijo. Da bi preprečili nevarnost, ki jo za otroke predstavlja dostop do baterije, čelade ne puščajte v dosegu otrok brez nadzora. Baterije PL053448P 3,7V 1000 mah Polnilec baterije S-TR-009L Output: 5V A S-TR-038 Output: 5V A 1.7. Odlaganje Za odstranitev sistema N-Com iz čelade preberite ta navodila za uporabo in navodila za uporabo drugih komponent sistema N-Com. Če želite sistem zavreči, to storite v skladu z naslednjimi navodili: Če je na proizvodu narisan simbol prečrtanega koša za smeti, pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC. Baterij ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje zastarane opreme prispeva k preprečevanju možnih škodljivih posledic za človekovo zdravje in okolje. O vseh dodatnih informacijah glede odlaganja zastarele opreme se posvetujte z vašo občino, službo za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste proizvod kupili. 5

6 SL 2. VSEBINA PAKETA IN SISTEM POIMENOVANJA Paket N-Com B1 vsebuje: Upravljalna enota E-box B1 Elektronska plošča s slušalkami Mikrofon Polnilec baterije Računalniški kabel Baterija Nosilec baterije Ključ, vijak, Objemka za mikrofon Velcro nalepki 6

7 3. NAMESTITEV B1 Pomembno: Pred namestitivijo sistema N-Com v čelado je priporočljivo, da si zapišete identifikacijsko kodo izdelka (glejte poglavje 13.5). Video navodila za montažo lahko prenesete s spletne strani rubrika Prenos datotek. Odstranite pokrivno ploščico ohišja N-Com, ki se nahaja na levi strani čelade in odprite predbradni dvižni del (za»flip up«čelade). Iz čelade odstranite obe obrazni blazinici, tako levo kot desno (glejte navodila za uporabo čelade. Z rahlim potegom povlecite temenski del oblazinjenja, dokler vsi trije zatiči, s katerimi je oblazinjenje pritrjeno v čelado, ne odstopijo iz ležišča. Začasno odstranite oblazinjenje iz čelade (Sl. 2). Odstranite pokrivno ploščico z napisom N-Com, ki je nameščena na spodnji obrobi čelade. Pokrivno ploščico pritisnite z notranje strani, dokler ploščica ne odstopi iz ležišča (Sl. 3). Sl. 1 Sl. 2 Sl. 3 SAMO ZA INTEGRALNO ZAPRTE ČELADE: Odstranite zaščito pred brado iz čelade tako, da povlečete rdeči trakec proti notranjosti čelade (Sl. 4). Sl. 4 Odstranite stranska stiroporna vložka iz čelade. Nežno ju povlecite iz njunega sedišča in pazljivo odstranite. Odstranitev si lahko olajšate tako, da podbradni pas povlečete navzven in tako razširite zunanjo školjko čelade (Sl. 5). Sl. 5 Opozorilo: v primeru, da ste pri odstranjevanju poškodovali stiroporna vložka, ju je potrebno nadomestiti z novima. Za zamenjavo kontaktirajte vašega prodajalca. 7

8 SL 3.1. Montaža mikrofona ODPRTE JET IN FLIP-UP ČELADE Na mikrofon namestite objemko, kot je to prikazano na sliki 6. Mikrofon vstavite na pripravljen nastavek na čeladi, kot je to prikazano na sliki št. 7, pri tem pa poskrbite, da bo rumena nalepka na mikrofonu obrnjena proti notranjosti čelade. S ključem in vijakom privijačite objemko na mikrofonu v nastavek na čeladi (matica je že vstavljena v nastavek) (Sl. 8). Sl. 6 Sl. 7 Sl. 8 INTEGRALNO ZAPRTE ČELADE V pripravljen utor na stranskem stiropornem vložku namestite mikrofon (Sl. 9), pri tem pa poskrbite, da bo rumena nalepka na mikrofonu obrnjena proti notranjosti čelade (Sl. 10). Sl. 9 Sl Namestitev elektronske plošče in slušalk Elektronsko ploščo nastavite v notranjost pri ohišju N-Com na školjki čelade, kot je to prikazano na sliki št. 11. Čelado postavite tako, da boste z zunanje strani gledali N-Com ohišje na čeladi. Z roko sezite v čelado in vstavite pritrdilni jeziček elektronske plošče v za to pripravljen utor A na ohišju N-Com. Del ohišja elektronske plošče z oznako»push«pritisnite z notranje strani k školjki čelade, dokler se zatič B ne zaskoči (Sl. 12). Ovalno odprtino na obrobi čelade povlecite preko nastavka z avdio konektorji. Plastično obrobo lahko pri tem rahlo deformirate raztegnete (Sl. 13). 8

9 B1 Sl. 11 Sl. 12 Sl. 13 Priključite mikrofon v vtičnico na elektronski plošči (Sl. 14). Na prostor za slušalki na stiropornih stranskih vložkih nalepite»velcro«nalepki (Sl. 15). Slušalki namestite v pripravljena okrogla izreza na stranskih stiropornih vložkih (Sl. 16). Povezovalni kabel slušalk speljite po pripravljenem utoru in namestite stranska stiroporna vložka v prvotni položaj. Opozorilo: Pri nameščanju stranskega stiropornega vložka bodite še posebej pozorni na to, da bo zadnji del stiropornega vložka natančno nameščen v pripravljeno ohišje, sprednji del pa poravnan za mehanizmom zaklepa predbradnega dvižnega dela čelade. Sl. 14 Sl. 15 Sl. 16 Sl. 17 SAMO ZA JET ODPRTE ČELADE IN FLIP-UP ČELADE Z DVIŽNIM PREDBRADNIM DELOM: Ohišje za baterijo prislonite na notranjo desno stran čelade. Luknji na ohišju poravnajte s čepkoma na školjki čelade in ju stisnite skupaj. Na ta način boste učvrstili ohišje baterije v predvideni legi (Fig. 17). ZA INTEGRALNO ZAPRTE ČELADE: Nosilec z baterijo namestite v pripravljen prostor na desnem stranskem stiropornem vložku (Sl. 18). Sl. 18 9

10 SL Preden boste slušalko vstavili v pripravljeno ohišje na polistirenskem nastavku lične blazinice, na nastavek nalepite Velcro nalepko z ježkom (desna stran). Zvočnik namestite v pripravljeno ohišje na polistirenskem nastavku lične blazinice (desna stran). Kabel slušalke namestite v pripravljen kanal in polistirenski nastavek lične blazinice vstavite nazaj v čelado (desna stran). SAMO ZA INTEGRALNO ZAPRTE ČELADE: Predbradni vložek (najprej del pri mikrofonu) nežno nastavite v čelado in ga pritisnite proti zunanji školjki, dokler se ne zaskoči v ohišje. Namestite oblazinjenje nazaj v prvotni položaj. Zatiče na plastični obrobi komfortnega oblazinjenja nastavite in vstavite na pripravljene nastavke ter pritiskajte, dokler se zatiči ne zaskočijo (glejte tudi ustrezna navodila za uporabo čelade). Namestite obe obrazni blazinici nazaj v prvotni položaj. Najprej povlecite podbradni pas skozi odprtini v obeh obraznih blazinicah, zatiče nastavite na za to pripravljene nastavke ter ju rahlo pritisnite k čeladi, dokler se vsi zatiči ne zaskočijo. Pomembno: Po končani montaži preverite pravilnost vgradnje. To storite tako, da primete oba dela podbradnega pasu, ju razširite in povlečete skupaj. Obrazni blazinici in slušalki morata ostati čvrsto vpeti v prvotni legi, povezovalni kabli pa ne smejo štrleti iz čelade. Opozorilo: Pred uporabo čelade preverite dolžino podbradnega pasu in jo po potrebi prilagodite, kakor je to navedeno v navodilih za uporabo čelade. Upravljalno enoto vstavite v ohišje N-Com. Najprej vstavite prednji del, nato pritisnite upravljalno enoto k čeladi, dokler se zatiča ne zaskočita. Opozorilo: čelade ne izpostavljajte raznim vremenskim vplivom brez nameščene upravljalne enote ali brez nameščene pokrivne ploščice ohišja N-Com Odstranitev sistema Sl. 19 Odstranite levo in desno obrazno blazinico iz čelade. Odstranite slušalki iz ležišča in pazljivo odstranite oba stiroporna vložka, kot je to opisano v navodilih za uporabo čelade. Za odstranitev upravljalne enote hkrati potisnite oba drsnika, dokler enota ne izskoči iz ležišča. Odstranite pokrivno ploščico ohišja N-Com, ki se nahaja na levi strani čelade. S pritiskom na pritrdilni zatič odstranite elektronsko ploščo, kot je to prikazano na sliki št. 19. Potem, ko ste s čelade odstranili elektronsko ploščo, sedaj odstranite še ohišje z baterijo ki je nastavljeno na dveh čepkih na desni strani školjki čelade. Sedaj lahko odstranite celoten sistem iz čelade. 10

11 4. OSNOVNE FUNKCIJE Vklop sistema Izklop sistema Povečanje glasnosti Zmanjšanje glasnosti B1 Za približno 3 sekunde pritisnite tipko ON, dokler ne zasveti LED lučka na upravljalni enoti in v slušalkah ne zaslišite zvočnega signala. Za približno 4 sekunde pritisnite tipko ON, dokler LED lučka na upravljalni enoti ne ugasne in v slušalkah ne zaslišite zvočnega signala. Za povečanje glasnosti večkrat na kratko pritisnite tipko. Najvišjo stopnjo glasnosti označita dva zaporedna zvočna signala. Za zmanjšanje glasnosti večkrat na kratko pritisnite tipko. Najnižjo stopnjo glasnosti označita dva zaporedna zvočna signala Program N-Com Wizard in aplikacija N-Com App N-Com Wizard je računalniški program, ki se lahko uporablja za upravljanje in nastavitve sistema B1. Program lahko prenesete s spletne strani rubrika Prenos datotek. Za uporabo programa mora biti čelada s sistemom B1 na računalnik priključena s priloženim USB kablom. Funkcije, ki jih lahko upravljate tudi z aplikacijo N-Com Wizard, so navedene v nadaljevanju in označene z ikono na levi. Sistem N-Com je pred-nastavljen za uporabo aplikacije N-Com App, ki se uporablja za nastavljanje in nadzor sistema N-Com neposredno na pametnem telefonu in je kompatibilna z napravami, kot so Android. Z aplikacijo N-Com App lahko izvajate večino funkcij, ki so sicer na voljo v programu N- Com Wizard, lahko pa jo uporabljate tudi kot brezžično Bluetooth tipkovnico. Aplikacijo N-Com App lahko brezplačno prenesete iz spletne platforme Google Play Za dodatne informacije obiščite spletno stran Funkcije, ki jih lahko upravljate tudi z aplikacijo N-Com App, so navedene v nadaljevanju in označene z ikono na levi. 5. PREPOZNAVA NAPRAV BLUETOOTH S tehnologijo Bluetooth opremljeni napravi lahko komunicirata le, če sta medsebojno prepoznani. Z drugimi besedami, napravi se morata»predstaviti«druga drugi. Procedura prepoznave naprav je enaka za vse Bluetooth naprave: mobilne telefone, Bluetooth predvajalnike glasbe MP3, satelitske navigatorje, itd. Izključite upravljalno enoto B1. Pritisnite na tipko ON (za več kot 4 sekunde), dokler LED lučka ne prične hitro utripati in v slušalkah ne zaslišite zvočni signal, ki oznanja fazo sprejema nove naprave. Na Bluetooth napravi aktivirajte iskanje nove Bluetooth naprave (za pravilno prepoznavanje naprav sledite navodilom za uporabo, ki ste jih prejeli skupaj z Bluetooth napravo, saj se procesi prepoznave razlikujejo glede na znamko in model naprave). Po nekaj sekundah se na zaslonu naprave izpiše ime N-Com B1 v.., ki ji sledijo identifikacijski podatki proizvajalca. Izberite opcijo N-Com. Če sistem zahteva geslo, vpišite 0000 (štirikrat nič). Sistem B1 z zvočnim signalom potrdi konec procesa povezave. Žarnica sedaj ne utripa več. 11

12 SL Izklopite Bluetooth napravo in sistem B1 ter ju nato ponovno vključite. Tako boste podatke o novi povezavi shranili v sistem. Pomembno: Podatki o povezavi so shranjeni v sistemu N-Com in v Bluetooth napravi tudi takrat, ko sta napravi izključeni. Postopek prepoznavanja naprav je potrebno izvesti samo enkrat, razen v primeru, ko zamenjate Bluetooth napravo ali sistem N-Com. Pomembno: Če ste predvajalnik glasbe s profilom A2DP (vgrajen na mobilni telefon ali GPS) že prepoznali s sistemom N-Com, ponovna prepoznava naprav NI VEČ POTREBNA, saj je A2DP protokol že shranil potrebne podatke v sistemu B1. Po vklopu prepoznane Bluetooth naprave se povezava z njo vzpostavi samodejno Izbris prepoznanih naprav Vse prepoznane naprave lahko izbrišete iz sistemskega pomnilnika. Ta operacija ni povratna. Po izbrisu boste morali ponoviti postopke prepoznave naprav (npr. mobilnega telefona ali druge kompatibilne Bluetooth naprave). Za izbris vseh prepoznanih naprav iz sistemskega pomnilnika: Za več kot 4 sekunde pritisnite na tipko ON, dokler LED lučka ne prične hitro utripati in ne zaslišite zvočni signal v slušalkah, ki označuje fazo sprejema nove naprave. Za 4 sekundi sočasno pritisnite tipki in in ju izpustite, ko v slušalkah zaslišite zvočni signal. Potrditev izbrisa bo sistem N-Com označil s posebnim zvočnim signalom in se nato samodejno izklopil. Ta operacija se lahko izvede tudi na osebnem računalniku, s pomočjo programa N-Com Wizard. 6. UPORABA SISTEMA Z MOBILNIM TELEFONOM Odgovor na klic Prekinitev/zavrnitev klica Glasovno izbiranje (če je na voljo) Klicanje zadnje izbrane številke Prenos klica iz čelade na mobilni telefon Ko zaslišite zvonenje na kratko pritisnite poljubno tipko. Za 2 sekundi pritisnite tipko ON (dokler ne zaslišite potrditvenega zvočnega signala). Za 2 sekundi pritisnite tipko ON (dokler ne zaslišite potrditvenega zvočnega signala). Na kratko sočasno pritisnite tipki in. Za prenos klica iz čelade na mobilni telefon, med klicem za 4 sekunde sočasno pritisnite tipki in. Funkcija konferenčni klic B1 omogoča konferenčno vezo med klicočim, voznikom in sopotnikom. Ob prejetem klicu na mobilni telefon, ki je brezžično povezan s sistemom B1, bo interkom povezava s sopotnikom samodejno začasno prekinjena. Vendar, če želite deliti klic s sopotnikom, med klicem preprosto ročno vklopite interkom povezavo s sopotnikom (kratek pritisk na tipko ON ). Opozorilo: ta funkcija je na voljo le v primeru, če je tudi sopotnikova čelada opremljena s sistemom N-Com, ki zagotavlja enake zmogljivosti in funkcije. 12

13 B1 7. UPORABA SISTEMA S SATELITSKIM NAVIGATORJEM GPS B1 je kompatibilen z najbolj priljubljenimi satelitskimi navigatorji, ki so namenjeni uporabi na motornih kolesih. S povezavo sistemov N-Com in GPS, bodo vsa navigatorjeva navodila posredovana neposredno v čelado. Ob posredovanju navigatorjevih sporočil v čelado se interkom povezava sopotnika z voznikom avtomatsko prekine in ponovno samodejno vzpostavi po zaključeni komunikaciji. Opomba: Če je mobilni telefon povezan z navigatorjem in navigator s čelado, boste lahko telefonski klic prejeli neposredno v čelado. Na klic se v tem primeru odzovete na navigatorju. Funkcija GPS konferenca Funkcija GPS konferenca vam omogoča ohranjanje aktivne interkom povezave voznik-sopotnik tudi med posredovanjem navigatorjevih sporočil. Na ta način preprečite vsakokratno prekinjanje interkom povezave ob posredovanju navigatorjevih sporočil. Za aktiviranje GPS konference med predvajanjem navigatorjevih sporočil pritisnite tipko ON. Opozorilo: ta funkcija je na voljo le v primeru, če je tudi sopotnikova čelada opremljena s sistemom N-Com, ki zagotavlja enake zmogljivosti in funkcije. Ob zaključku predvajanja navigatorjevih sporočil ostaja interkom povezava z drugo čelado aktivna, nastavitev konferenca pa se ohrani za nova navigarjeva sporočila. 8. GLASBA PREKO BLUETOOTHA Sistem N-Com podpira brezžični prenos zvoka po protokolu A2DP (Advance Audio Distribution Profile), ki omogoča stereo zvok visoke kakovosti, predvajan neposredno iz združljivega mobilnega telefona. Sistem N-Com je opremljen tudi z Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) protokolom, ki omogoča brezžično upravljanje naprav na daljavo. S sistemom N-Com B1 lahko uporabljate ukaze»play«,»pause«,»forward«(predvajaj, premor, preskoči) za predvajalnik glasbe kar neposredno na čeladi (velja za naprave, ki so opremljene z AVRCP protokolom). Povezovanje s predvajalnikom glasbe A2DP Začetek predvajanja glasbe (Play) Funkcija premor (Pause) Naslednji posnetek (Skip) Zaustavitev predvajanja glasbe (Stop) Po vklopu sistema se povezava vzpostavi samodejno. Na vzpostavitev povezave je potrebno počakati nekaj sekund. Za 2 sekundi pritisnite tipko. Med predvajanjem glasbe za 2 sekundi pritisnite tipko. Med predvajanjem glasbe za približno 4 sekunde pritisnite tipko. Za 2 sekundi pritisnite tipko. Prenos glasbe se zaustavi in predvajalnik A2DP ni več povezan v sistem. Opomba: Brezžična interkom povezava z drugo čelado bo prekinjena med poslušanjem predvajalnika A2DP, kakor tudi s kablom povezanega predvajalnika glasbe MP3. 13

14 SL 9. KABELSKA POVEZAVA Z AVDIO NAPRAVAMI Sistem N-Com B1 omogoča preko kabla (naprodaj posebej) povezave z zunanjimi avdio napravami, ki so praviloma opremljene s 3,5mm konektorjem za priklop slušalk. Za poslušanje zunanjega avdio vira, napravo najprej povežite s kablom na USB konektor na čeladi, vklopite začetek predvajanja avdio datoteke na napravi in nato še aktivirajte predvajanje avdio datoteke na čeladi. Vklop/izklop avdio naprave preko kabla: Na kratko sočasno pritisnite tipki ON in. Opomba: Med poslušanjem zunanjega avdio vira preko kabla, interkom povezava z drugo čelado ni mogoča. 10. INTERKOM POVEZAVA DVEH ČELAD S tehnologijo Bluetooth opremljeni napravi lahko komunicirata le, če sta medsebojno prepoznani. Z drugimi besedami, napravi se morata najprej»predstaviti«druga drugi Prepoznava naprav Najprej izklopite oba sistema N-Com Bluetooth. Na obeh sistemih N-Com Bluetooth vzpostavite fazo sprejema nove naprave: pritisnite tipko ON za več kot 4 sekunde, dokler LED lučke ne pričnejo hitro utripati. Na kratko pritisnite tipko ON na eni izmed obeh čelad. Po nekaj sekundah se bosta sistema prepoznala. Zvočni signal označi uspešno zaključen postopek prepoznave in aktivira interkom povezavo. Za shranitev podatkov o novi povezavi izklopite in ponovno vključite oba sistem N-Com Bluetooth Uporaba interkom povezave šofer-sopotnik Za aktiviranje interkom povezave najprej vključite oba sistema in nato na kratko pritisnite tipko»on«na eni izmed čelad. Aktiviranje interkom povezave Prekinitev aktivne interkom povezave Pri vklopljenem sistemu B1 na kratko pritisnite tipko ON. Pri vklopljenem sistemu B1 na kratko pritisnite tipko ON. 14

15 B1 11. BATERIJA Baterijo je potrebno pred prvo uporabo polniti vsaj 10 ur. Za optimalno delovanje baterije je priporočljivo, da v začetnem obdobju večkrat izvedete celoten polnilni cikel. Kasneje lahko baterijo polnite tudi krajši čas, vendar je bolje, če izvedete celoten polnilni cikel. Kadar je to mogoče, je najbolje baterijo napolniti v celoti Znak za prazno baterijo Med delovanjem sistem N-Com opozori, če je baterija prazna, oziroma, da je dosegla nivo rezerve. Ko je v bateriji ostalo energije za manj kot 1 uro uporabe, pričneta utripati tipki in. Na prazno baterijo sistem N-Com opozori tudi s tremi zaporednimi zvočnimi signali. Ko baterija doseže rezervni nivo, se sistem samodejno izklopi, če v 30-ih minutah ne pritisnete nobene tipke. Na izklop sistema vas opozori več zaporednih zvočnih signalov. Ta funkcija omogoča ohranitev manjše zaloge energije za ponovni zagon v primeru, da ste pozabili sami izklopiti sistem Polnjenje baterije Za polnjenje baterije sistema B1, priklopite USB kabel na polnilec baterije ali na USB konektor na osebnem računalniku. Potek polnjenja je naslednji: Pri izklopljenem sistemu B1 Pri vklopljenem sistemu B1 Ko priklopite sistem B1 na polnilec baterije, prične utripati modra LED lučka. Ko je baterija napolnjena, modra LED lučka ne utripa več, temveč gori neprekinjeno. Ko priklopite sistem B1 na polnilec baterije, prične utripati rdeča LED lučka. Ko je baterija napolnjena, rdeča LED lučka ne utripa več, temveč gori neprekinjeno. Opomba:: Če sistema daljši čas niste polnili (več mesecev), se lahko zgodi, da prvih nekaj minut polnjenja baterije, sistema ne bo mogoče vklopiti, ker je napetost padla pod minimalno mejo. 15

16 SL 12. ZBIRNA TABELA UKAZOV Osnovne funkcije Dolžina pritiska na tipko Vklop sistema Izklop sistema Povečanje glasnosti Zmanjšanje glasnosti Vklop/izklop avdio naprave preko kabla* Vklop interkom povezave Izklop interkom povezave Tipka ON ON kratko dolgo kratko dolgo kratko dolgo kratko dolgo (3s) (4s) Zunanje naprave Bluetooth Odgovor na klic Glasovni klic (2s) Prekinitev/zavrnitev klica Klicanje zadnje izbrane številke Povezava z mobilnim telefonom Izklop povezave z mobilnim telefonom Prenos klica Vklop načina konferenca (2s) (2s) (4s) (4s) Mp3 predvajalnik Izklop A2PD naprave Začetek predvajanja (Play) Premor (Pause) Naslednji posnetek (Forward) (2s) (2s) (4s) (2s) Nastavitve Faza prepoznave nove naprave izklopljen sistem Prepoznava interkom povezave šofersopotnik Izbris prepoznanih naprav** (4s) (4s) *Sočasen kratek pritisk tipk. **Sistem N-Com v fazi prepoznave nove naprave. 16

17 13. OMEJENA GARANCIJA B1 S tem CERTIFIKATOM O OMEJENI GARANCIJI, Nolangroup prvemu kupcu zagotavlja, da je izdelek v času nakupa brez materialnih in proizvodnih napak. Priporočamo vam, da: Preberete opozorila, ki se nanašajo na varnost in pravilno uporabo. Preberete garancijske pogoje. Hranite originalni račun. Račun morate predložiti v primeru popravil, ki jih pokriva garancija. Garancijo uveljavljate na prodajnem mestu, kjer ste izdelek kupili Obseg garancije V kolikor v 2 (dveh) letih od datuma nakupa, ki je razviden iz računa, odkrijete kakršnokoli napako, ki jo pokriva ta omejena garancija, bo podjetje Nolangroup takoj, ko se prepriča o napaki, popravilo ali zamenjalo pokvarjeni proizvod prek svoje distribucijske mreže. Podjetje Nolangroup bo prav tako zagotovilo ves material in delo, ki je potrebno za primerno popravilo okvare, razen v primerih, ko je škoda nastala zaradi katerega izmed razlogov, ki so omenjeni v naslednjem odstavku»izjeme in omejitve garancije«13.2. Izjeme in omejitve garancije Ta garancija pokriva samo okvare v materialu in pri proizvodnji. Podjetje Nolangroup ne bo prevzelo odgovornosti za okvare proizvodov, ki jih je mogoče deloma ali v celoti pripisati kateremukoli drugemu vzroku, vključno z (vendar ne zgolj omejeno na): Okvarami ali škodo, ki bi jih povzročila uporaba proizvoda v pogojih, ki se razlikujejo od običajnih. Okvarami, ki bi jih povzročila nepravilna uporaba, ki ne bi bila v skladu z nasveti za normalno uporabo, ki so opisani v navodilih za uporabo in vzdrževanje proizvoda, ki jih je zagotovil Nolangroup. Malomarnostjo ter normalno obrabo notranjih in zunanjih delov. Kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila nesreča. Kakršnokoli spremembo ali modifikacijo čelade ali sistema N-Com, s strani uporabnika ali tretje strani. Spremembe v barvi ali škodo, ki bi jo povzročil stik s škodljivimi kemičnimi proizvodi. Uporabo neprimernih dodatkov, ki niso del proizvodne linije N-Com. Garancija prav tako ne krije škode, ki bi jo povzročili nenamerni dogodki, spremembe, prilagoditve ali škoda, ki bi nastala zaradi stika proizvoda s tekočino. Notranje komponente čelade niso in ne morejo biti vodo odporne. Vsak neprimeren stik z dežjem, vlago, zlito vodo in drugimi tekočinami lahko torej poškoduje N-Com in elektronske naprave. To pa je škoda, za katero Nolangroup ne odgovarja. Ta garancija ne vključuje tistih delov, ki so bili obrabljeni, kot na primer baterijo, ki jo je mogoče polniti in kable, ki so namenjeni za povezavo med raznimi N-Com sistemi ali za povezavo med N-Com sistemi in drugimi napravami. Ker Nolangroup ne dobavlja sistema na katerem delujejo mobilni telefoni, ne bo prevzel odgovornosti za delovanje, razpoložljivost, kritje storitve ali obseg, ki se nanaša na zgoraj omenjeni sistem. Kadarkoli proizvod uporabljate v kombinaciji z dodatki ali opremo, ki je ni dobavil Nolangroup, podjetje ne zagotavlja pravilnega delovanja proizvoda/kombinacije naprav. Prav tako ne bo ugodil zahtevi za popravilo ali zamenjavo v okviru garancije v primeru, da proizvod uporabljate na ta način. Nolangroup ne prevzema odgovornosti v primeru slabše zmogljivosti proizvoda, ki bi jo povzročila uporaba mobilnih telefonov ter drugih dodatkov ali opreme, ki jih ni odobrilo ali dobavilo naše podjetje. Sprememba notranje elektronske kartice ali drugih delov sistema N-Com bi pomenile neveljavnost garancije. Napake, ki jih pokriva ta garancija ne vključujejo vseh tistih specifičnih in subjektivnih situacij, do katerih bi lahko prišlo med aktivno uporabo čelade, kot na primer težave z udobjem med vožnjo ali aerodinamični zvoki. Nolangroup ne prevzema nobene odgovornosti za primer naključne ali posledične škode (vključno s škodo eni ali več osebam brez izjeme), ki bi jo povzročilo neupoštevanje obveznosti iz te garancije, ki velja za proizvode podjetja Nolangroup Veljavnost omejene garancije Ta garancija je veljavna samo v kolikor je priloženi garancijski obrazec pravočasno in pravilno izpolnjen ter vsebuje naslednje informacije: 17

18 SL Ime proizvoda Ime in pečat pooblaščenega prodajalca Datum nakupa proizvoda Ime, priimek in naslov kupca Nolangroup si pridržuje pravico do neizvajanja popravil v okviru garancije, v kolikor se izkaže, da so zgoraj omenjeni podatki odstranjeni ali spremenjeni potem, ko je kupec kupil proizvod pri prodajalcu Proces uveljavljanja garancije Za uveljavljanje garancije mora kupec neposredno obvestiti prodajalca pri katerem je kupil čelado o okvari in obenem predložiti pokvarjen proizvod, kopijo računa in Garancijski obrazec, ki je izpolnjen v skladu z zgoraj opisanimi pravili. PREDEN STOPITE V STIK S PRODAJALCEM VAM PRIPOROČAMO, DA PODROBNO PREBERETE NAVODILA ZA UPORABO, KI SO PRILOŽENA PROIZVODU. PO IZTEKU 2 (DVEH) LET PO DATUMU NAKUPA TA OMEJENA GARANCIJA POSTANE NEVELJAVNA V VSEH SEGMENTIH. Popravila ali vzdrževanje pod garancijo ne podaljšajo samega trajanja garancije. V primeru zamenjave proizvoda ali ene izmed njegovih komponent se s tem ne začne novo garancijsko obdobje, temveč se za vse garancijske namene še naprej upošteva datum nakupa izvirnega proizvoda. V kolikor podjetje Nolangroup pristopi k popravilu ali zamenjavi proizvoda za omenjeni proizvod velja garancija (velja samo za popravilo elektronskih komponent), ki je enaka preostanku izvirnega garancijskega obdobja ali devetdeset (90) dni od dneva popravila (upošteva se daljše obdobje). Popravilo ali zamenjava se lahko izvede tudi z uporabo regeneriranih komponent, ki imajo isto funkcijo. Zamenjani deli ali komponente postanejo last Nolangroup. TA GARANCIJA RAZVELJAVLJA IN NADOMEŠČA KAKRŠNOKOLI DRUGO PISNO ALI USTNO GARANCIJO, KI JO OMOGOČA ZAKON IN KI JO JE MOGOČE RAZVELJAVITI, V KOLIKOR SE S TEM STRINJATA OBE STRANI; NOLANGROUP PRAV TAKO NE ZAGOTAVLJA NOBENIH GARANCIJ ZA ZMOŽNOST PRODAJANJA ALI PRIMERNOST IZDELKOV ZA POSEBEN NAMEN. PODJETJE NOLANGROUP V NOBENEM PRIMERU NE BO PREVZELO ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, KAR VKLJUČUJE (A NI ZGOLJ OMEJENO NA) IZGUBO DOBIČKA ALI POSLOVNO ŠKODO. PO ZAKONU LAHKO ZAVRNEMO ODGOVORNOST ZA VSO ŠKODO TAKŠNE VRSTE. NOLANGROUP SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA LAHKO KADARKOLI IN BREZ PREDHODNEGA OPOZORILA SPREMENI ZNAČILNOSTI, FUNKCIJE, KOMPATIBILNOST IN PROGRAMSKO OPREMO PROIZVODA. V nekaterih državah ni dovoljeno omejiti ali neupoštevati naključne ter nenamerne škode, ali omejitve trajanja garancij; kot rezultat teh določb te omejitve morda za vas ne veljajo. Ta garancija nikakor ne vpliva na pravice potrošnikov, ki so zagotovljene z zakonom v nacionalni zakonodaji ali na pravice potrošnikov do prodajalca, ki jih določa nakupna/prodajna pogodba. Ta garancija velja v vsej Evropi ter predstavlja edino jasno garancijo, ki jo zagotavlja Nolangroup glede prodaje svojih izdelkov. Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnikov, ki jih zagotavlja Direktiva 1999/44/CE. Ta garancija prav tako ne vpliva na pravice potrošnikov, ki so zagotovljene z zakonom, še posebej z določbami Zakonodajnega odloka z dne 2. februarja 2002 št. 24. Italijansko besedilo te garancije v veljavi prevlada nad prevodi Identifikacija izdelka Izdelki N-Com so označeni s kodo, ki omogoča sledljivost izdelka in njegovo identifikacijo. Identifikacijska oznaka je natisnjena na nalepki, na sistema B1. 18

19 14. GARANCIJSKI OBRAZEC Ime izdelka: B1 Identifikacijska koda: Podatki o kupcu Ime: Priimek: Naslov: Telefon: E-pošta: Žig pooblaščenega prodajalca Datum nakupa:

20

SL

SL SL SL B1.4 NAVODILA ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO Čestitamo za nakup Nolanovega N-Com izdelka. Sistem N-Com B1.4 je izdelan po najnovejših tehnologijah in z najboljšimi materiali. Z dolgotrajnimi testi

Prikaži več

SL

SL SL SL B1 NAVODILA ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO Čestitamo za nakup Nolanovega N-Com izdelka. Sistem N-Com B1 je izdelan po najnovejših tehnologijah in z najboljšimi materiali. Z dolgotrajnimi testi in

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 63 11 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 63 11 KAZALO UVOD...3 VSEBINA PAKETA...3 SESTAVNI

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 29 72 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška št.: 48 29 72 KAZALO SESTAVNI DELI NAPRAVE...3 NAMEN

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860750 www.conrad.si HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: 860750 1 AKCIJSKA KAMERA XTC 200 Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 41 10 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška št.: 121 41 10 KAZALO GLAVNE ZNAČILNOSTI...3 VSEBINA

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 84 31 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Plantronics K100 Bluetooth prostoročni sistem, črn, Bluetooth prostoročni sistem (čas pogovora, 360 ur 83900-05)

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 191097 www.conrad.si LED PREMIČNA SVETILKA Z JAVLJALNIKOM GIBANJA Št. izdelka: 191097 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI...3

Prikaži več

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 43 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth HD glasbeni sprejemnik za brezžični prenos Belkin G3A2000 Kataloška št.: 55 43 34 KAZALO HITRI VODNIK

Prikaži več

CD190/195 Slovenian Quick start guide

CD190/195 Slovenian Quick start guide Registrirajte izdelek in pridobite podporo na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Vodnik za hiter začetek 1 Povezava z drugimi napravami 2 Začetek uporabe 3 Uporaba Pomembna varnostna navodila Uporabljajte

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Inspiron 13 5000 Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 13-5368 Regulativni model: P69G Regulativni tip: P69G001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 64 63 82 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Veliki notranji/zunanji termometer Kataloška št.: 64 63 82 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 646217 www.conrad.si BREZŽIČNI MERILNIK TEMPERATURE IN ZRAČNE VLAGE Št. izdelka: 646217 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 NAVODILA ZA VARNOST...

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

MT40X Kratka navodila

MT40X Kratka navodila MT40X Kratka navodila Spoznajte svojo uro Kamera Mikro vrata USB Tipka za vklop/ izklop Reža kartice SIM 2 Tipka za vklop/izklop Pritisnite in zadržite 3 sekunde za vklop. Pritisnite in zadržite 3 sekunde,

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 80 13 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 80 13 KAZALO VSEBINA PAKETA...3 NAMESTITEV IN UPORABA...3

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugi

NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugi NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugimi elektromagnetnimi aparati ne smejo uporabljati tega

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

SL NAVODILA ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO Čestitamo za nakup Nolanovega N-Com izdelka. Sistem N-Com B901L je izdelan po najnovejših tehnologijah in z

SL NAVODILA ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO Čestitamo za nakup Nolanovega N-Com izdelka. Sistem N-Com B901L je izdelan po najnovejših tehnologijah in z SL NAVODILA ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO Čestitamo za nakup Nolanovega N-Com izdelka. Sistem N-Com B901L je izdelan po najnovejših tehnologijah in z najboljšimi materiali. Z dolgotrajnimi testi in skrbnim

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 61 90 90 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: 61 90 90 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI DELI NAPRAVE...3

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

docx

docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 139 55 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Full HD akcijska kamera Denver ACT-5040W Kataloška št.: 139 55 62 KAZALO UVOD... 3 SISTEMSKE ZAHTEVE... 3 LASTNOSTI

Prikaži več

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 96 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilnik za baterije Ansmann Powerline 8 Kataloška št.: 75 96 95 KAZALO Slika... 2 Uvod... 2 Varnostni napotki...

Prikaži več

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo 4P359542-1N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Domača stran: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 884008 www.conrad.si SKENER CONRAD MOBILE SCAN COMFORT, 2 GB Št. izdelka: 884008 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE... 3 2 OBSEG DOBAVE... 3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s predpisi Za sestavne dele sistema GRADE 1 Kazalo vsebine stran Varnostni znaki in oznake... 3 Varnostna sporočila... 4 Druge nalepke...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 77 93 47 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tester zavorne tekočine SecoRüt RSDOT Kataloška št.: 77 93 47 Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app Uporabniški račun V aplikacijo se je treba prijaviti z uporabniškim računom. Ob prvem zagonu vas bo aplikacija pozvala k registraciji (sign up) ali prijavi (sign

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 134 09 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO APA hitro-zaganjalni-sistem 16558 zaganjalna napetost (12 V)=600 A Kataloška št.: 134 09 58 Kazalo 1. Varnostna

Prikaži več

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf Navodila za uporabo MT40X Vsebina 1 1 Glej pregled... 1 Tipka za vklop/izklop... 1 2 2 Odstranite trakove... 2 Pripenjanje novih trakov... 3 3 3... 3... 4 Vklop ure... 4... 4 Jezik... 4 4 5 5 5 6 6 7...

Prikaži več

Safety and Regulatory Information

Safety and Regulatory Information WayteQ GPS Navigacija X980BT Navodila za uporabo Slovenska verzija Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje z uporabo WAYTEQ izdelkov! WAYTEQ si pridružuje pravico do končne verzije navodil za uporabo.

Prikaži več

Inspiron Series Priročnik za servisiranje

Inspiron Series Priročnik za servisiranje Inspiron 22 3000 Series Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 22 3265 Regulativni model: W17B Regulativni tip: W17B001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 105 06 50 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 105 06 50 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. SESTAVNI DELI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 14 56 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni širokopasovni predojačevalnik Kemo B073, komplet za sestavljanje Kataloška št.: 19 14 56 Kazalo Slike...

Prikaži več

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navodila za uporabo skrbno hranite na varnem mestu. Od prodajalca

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 202600 www.conrad.si UNIVERZALNI POLNILNIK P600-LCD Št. izdelka: 202600 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...4 4 UPRAVLJALNI

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 00 65 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloška št.: 19 00 65 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI

Prikaži več

AKTIVNI PRENOSNI SISTEM Z BATERIJO HYBRID12VHF-BT ( ) 12" / 30cm 500W HYBRID15VHF-BT ( ) 15" / 38cm 700W Navodila za uporabo

AKTIVNI PRENOSNI SISTEM Z BATERIJO HYBRID12VHF-BT ( ) 12 / 30cm 500W HYBRID15VHF-BT ( ) 15 / 38cm 700W Navodila za uporabo AKTIVNI PRENOSNI SISTEM Z BATERIJO HYBRID12VHF-BT (15-6048) 12" / 30cm 500W HYBRID15VHF-BT (15-6049) 15" / 38cm 700W Navodila za uporabo GB Razlaga znakov SLO Trikotnik, ki vsebuje simbol strele se uporablja

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku V

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 22 09 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 4-vratni razdelilnik USB 2.0 Slim Kataloška št.: 97 22 09 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 44 84 98 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth naprava za prostoročno telefoniranje Jabra Drive Kataloška št.: 44 84 98 KAZALO Najlepša hvala... 2 Vaša

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 15 83 215 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB-čitalnik prstnih odtisov Renkforce Windows Hello Kataloška št.: 15 83 215 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina

Prikaži več

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK EXIDE TECHNOLOGIES Vaš novi polnilec akumulatorja vam bo omogočal, da boste vzdrževali vaš akumulator napolnjen, poveča

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK EXIDE TECHNOLOGIES Vaš novi polnilec akumulatorja vam bo omogočal, da boste vzdrževali vaš akumulator napolnjen, poveča HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK EXIDE TECHNOLOGIES Vaš novi polnilec akumulatorja vam bo omogočal, da boste vzdrževali vaš akumulator napolnjen, povečal bo zmogljivost in življenjsko dobo akumulatorja.

Prikaži več

English

English Copyright 2009Huawei Technologies Co., Ltd. Vse pravice pridržane Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali posredovati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2 (Slovenian) DM-HB0005-04 Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT200-B HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505 FH-TX505 Prednje

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd Zitruspresse orange ICE6 Icemeister 10028097 10028098 Dragi Nakupovalec / Draga Nakupovalka, Čestitamo Vam za nakup Klarstein opreme. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand

Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand Hvala Hvala, ker ste izbrali to rešitev za polnjenje baterij. V našem podjetju si močno prizadevamo pomagati ljudem z okvaro sluha. Tesno sodelujemo

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 750963 www.conrad.si KOMPLET ZA VIDEO NADZOR Z BARVNO KAMERO Št. artikla: 750963 Ta navodila za uporabo so priložena izdelku, kateremu so namenjena. Vsebujejo

Prikaži več

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide Navodila za namestitev kompleta Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu

Prikaži več

Uporabniški priročnik za aplikacije resound.com

Uporabniški priročnik za aplikacije resound.com Uporabniški priročnik za aplikacije resound.com Uvod Namen aplikacij ReSound je izboljšati vašo slušno izkušnjo, saj vam omogočajo, da bolje izkoristite svoj slušni aparat ReSound. ReSoundova inovativna

Prikaži več

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: Navodila za uporabo so ses

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: Navodila za uporabo so ses SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. 75 43 18 www.conrad.si Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: 75 43 18 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo

Prikaži več

311520_-an-01-sl-_Ion_profile_ekpress

311520_-an-01-sl-_Ion_profile_ekpress SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 311520 www.conrad.si ION PROFILE EXPRESS SREBRN, JERMENSKI POGON 33 1/3, 45 RPM Št. izdelka: 311520 1 KAZALO UVOD...3 PREGLED...4 UPRAVLJALNI ELEMENTI...5

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 57 74 69 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Kataloška št.: 57 74 69 KAZALO TEHNIČNI PODATKI...3 SESTAVNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 37 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kartica ExpressCard z 2 vrati USB 3.0 Kataloška št.: 97 37 62 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa...

Prikaži več

Priročnik za uporabnika SLO _09

Priročnik za uporabnika SLO _09 24849802-04_09 KAZALO SPLOŠNE INFORMACIJE................................................................. Pag. 4 Tehnične značilnosti.................................................................................

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Daljinski sprožilec za fotoaparat, iskalec ključev in zaščita

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Daljinski sprožilec za fotoaparat, iskalec ključev in zaščita SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 67 52 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Daljinski sprožilec za fotoaparat, iskalec ključev in zaščita pred krajo X4 Life xmarty Kataloška št.: 132 67 52

Prikaži več

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364 E-priročnik SL9364 SL9364 Revidirana izdaja V2 Lahko 2014 INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano,

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več