Dr. Tjaša Pogačar Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo. PODNEBJE se SPREMINJA tudi v SLOVENIJI (Erasmus+, LTTA, Maribor; maj 2018)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Dr. Tjaša Pogačar Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo. PODNEBJE se SPREMINJA tudi v SLOVENIJI (Erasmus+, LTTA, Maribor; maj 2018)"

Transkripcija

1 Dr. Tjaša Pogačar Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo PODNEBJE se SPREMINJA tudi v SLOVENIJI (Erasmus+, LTTA, Maribor; maj 2018)

2 Celje mesec april Povprečna temperatura: Absolutno najvišja temperatura: Absolutno najnižja temperatura: 9,3 C 28,8 C -5,8 C Kaj je vreme? Kaj je podnebje (klima)? Climate is what we expect, weather is what we get (M.Twain)

3 RAZLIKA VREME: PODNEBJE vreme predstavljajo vsi pojavi v ozračju, še posebej v troposferi (~ spodnjih 10 km) = trenutno stanje atmosfere (sevanje, temperatura, vlaga, veter, izhlapevanje, oblačnost, tlak ) podnebje so skupne značilnosti vremena (povprečja, spremenljivost, ekstremi) v določenem kraju za dolgoletno obdobje (običajno 30 let)

4 PODNEBJE Podnebje je v preteklosti vplivalo na to - kje se je človeška vrsta sploh razvila, - kam so se naši predniki razselili po svetu, - kdaj se je razvilo kmetijstvo, - kje so se razvile prve civilizacije, - kakšne so bile življenjske navade, prehrana, prebivališča... Večje spremembe v vremenskih vzorcih so lahko pomenile tudi sprožitev procesov, ki so privedli k propadu velikih civilizacij (Vikingi, Azteki, Maji, Anasazi, Mezopotamci...)

5 Jared Diamond v knjigi Propad civilizacij navaja vrsto primerov, kako je podnebje odločilno vplivalo na razvoj dogodkov pri preteklih družbah... Podnebne spremembe in njihove posledice naj bi bile npr. ključen dejavnik za zaton majevske civilizacije okoli leta 1000 KAJ našega PA štetja MI??? SMO SE IZ - obstajajo PRETEKLOSTI geološki dokazi, KAJ NAUČILI? da se je na tem območju podnebje spremenilo in so od 6. stoletja naprej nastopile vse hujše suše. Podnebne spremembe se dogajajo kar naprej, verjetno pa so Maji k poslabšanju klime pripomogli tudi sami s požigalništvom in gosto poselitvijo, saj so uničili gozdove, brez njih pa so suše še hujše. To je vplivalo na poljedelstvo in je začelo primanjkovati hrane; prišlo je do uporov in vojn...

6 Podnebje se spreminja ves čas Odklon t emp erature (ºC) Konec z adnje l e dene dobe 20,000 Me z opotami j a cveti Začetek Viking i n a kmetijstva Grenland iji Suha hladna doba Holocen ski o ptimum Topel sr. vek Č rna kuga Mala ledena doba v E v rop i (15. do 18.st. ) IPCC napoved : + 4 o C, z razponom negotovosti 1940 Hitra rast T v tem stoletju 10,000 2,000 1, danes +100 Število let nazaj v preteklost ( kvazi logaritmična skala ) Kako ugotavljajo spremembe za nazaj?

7 Sedanje ogrevanje Arktike glede na dolgoročno ohlajevanje za zadnjih 2000 let (Kaufmann et al. 2009) Paleoklimatologi raziskujejo, kakšno je bilo podnebje v preteklosti

8 PODNEBNE SPREMEMBE - vzroki NARAVNI DEJAVNIKI: spremenljivost sončne aktivnosti, vulkanski izbruhi - majhen vpliv ANTROPOGENI DEJAVNIKI: Izpusti toplogrednih plinov, trdnih delcev, CFC-jev, spremembe v rabi tal (pozidava, krčenje gozdov, kmetijstvo) velik vpliv

9 Podnebni sistem ATMOSFERA Ledeniki sneg Dolgovalovno sevanje tal Toplogredni plini in aerosol Sončno sevanje Morski led Oblaki Padavine Biomasa KOPNO OCEAN VREME in PODNEBJE GLOBALNI SISTEM, KI SE NE OZIRA NA državne meje

10

11 +15 o C Drugi TGP <1 C CO 2 2 C Naravni učinek tople grede 33 C H 2 O 31 C 18 o C

12

13 POSLEDICA POVEČANEGA UČINKA TOLE GREDE GLOBALNO SEGREVANJE

14 Od začetka industrializacije se je količina toplogrednih plinov v ozračju zelo hitro povečevala. Od leta 1700 se je količina CO 2 povečala za 31%, količina metana pa za 149%. Trenutna količina CO 2 je največja izmerjena količina v letih, ki jo je možno zanesljivo meriti z izvrtinami ledu v velikih globinah Zadnje geološke raziskave kažejo, da je bila količina CO 2 tako visoka nazadnje pred 20 milijoni let. 12,2-centimetrski valj ledu iz globine 3331 metrov (zahodna antarktična ledena plošča)

15

16 Točne vrednosti koncentracije CO2 so poznane za zadnjih let. V tem času so znašale med 180 ppm in 300 ppm. L je znašala globalna koncentracija CO2 385 ppm do te točke je narasla v 100 letih za primerjavo, po zadnji ledeni dobi je za povečanje 80 ppm trajalo več kot 5000 let Ko so bile koncentracije CO2 nazadnje tako visoke kot danes, je bila gladina morja m višja

17 Vzroki za tako hitre spremembe? Napovedi: l milijard l milijard -stopnja rasti se upočasnjuje

18 I think there is a world market for maybe five computers. (Thomas Watson, Chairman of IBM, 1943) NAPOVEDI??? Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons. (Popular Mechanics, 1949) There is no reason anyone would want a computer in their home. (Ken Olsen, founder of DEC, 1977) 640K ought to be enough for anybody. (Bill Gates, 1981) PREDICTION IS VERY DIFFICULT, ESPECIALLY ABOUT THE FUTURE (Niels Bohr)

19

20 - povečano število ekstremnih vremenskih dogodkov - povečano izhlapevanje - naraščanje višine gladine morja - višje temperature zraka, tal in oceanov - taljenje ledenikov (zaloge pitne vode) - vpliv na kmetijstvo, zavarovalništvo, transport, gradbeništvo - vpliv na ekosisteme - vpliv na zdravstvo (širjenje nalezljivih bolezni) Nekaj glavnih posledic globalnega segrevanja ki so lahko negativne in tudi pozitivne

21 Povprečna letna temperatura - Slovenija

22 Povprečna sezonska temperatura Zima Pomlad Poletje Jesen

23 Vir: Magistrsko delo T. Lukančič, 2017: Časovno ujemanje sušnih obdobij in vročinskih valov v Sloveniji Vročinski valovi vplivajo na -zdravje in počutje ljudi, živali -požare v naravnem okolju -na kmetijstvo -porabo energije M A J Maribor-Tabor Prikaz vročinskih valov in obdobij z negativno vodno bilanco v obdobju od leta 1961 do M A J Ugotovitve: - so pogostejši - intenzivnejši - dlje časa trajajoči - pojavljajo se že v maju in še v septembru - pojavljajo se v krajih, kjer jih prej ni bilo J U N I J J U L I J A V G U S T S E P T E M B E R J U N I J J U L I J A V G U S T S E P T E M B E R

24 Povprečna višina skupnega snega Število mrzlih in ledenih dni, Murska Sobota

25 Spremenjeno ekstremno vreme Toplejše podnebje več energije v podnebnem sistemu? Večja pogostnost in jakost vremenskih ekstremov?

26 VREMENSKA ČRNA KRONIKA Vreme in podnebne spremembe ubijejo vsako leto okrog ljudi, kar je 10 x več kot vojne in 100 x več kot teroristi Vsak dan se 170 mrtvim zaradi vremenskih ujm pridruži še 1000 ljudi, ki ostanejo brez doma in premoženja.

27 Padavine na letni ravni Izhlapevanje na letni ravni

28 Sprememba padavin Zima Pomlad Poletje Jesen Posledice - Suša (kmetijstvo, energetika, zdravstvo, turizem ) - Pomanjkanje pitne vode

29 Navodila prebivalcem Cape Towna, kako porabiti samo 50 l vode na dan

30 Vir: Sušnik A., ARSO-2017

31 Taljenje ledenikov Triglavski ledenik 1924 Vir: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Preglednica PS5-1: Spremembe površine Triglavskega ledenika, _triglav_ledenik_kronolosko_1200_400.jpg

32

33 Vir podatkov: ARSO, 2018

34 Islandija, Jökulsárlón, Breiðamerkurjökull Franz Josef ledenik, Južni otok, NZ

35 ledenik pod Grossglocknerjem, 2004; po napovedih naj bi alpski ledeniki izginili do l. 2050

36 obseg ledu (milijoni km 2 ) Povprečna površina ledu v aprilu (obdobje ) Leto April 2011 nadaljeval se je splošni trend zmanjševanja površine ledu, obseg je peti najnižji glede na satelitske posnetke za zadnjih 34 let, Maj 2011 tretji najnižji obseg ledu od 1978 dalje (VIr: National Snow and Ice Data Center:

37 Severni beli medved Prva žival, ki je na seznamu ogroženih vrst zaradi PODNEBNIH SPREMEMB

38 Severozahodni prehod 2007 prvič brez ledu Pozitivna stran taljenja ledu - skozi prehod je pot od Evrope do Azije dolga le 7900 morskih milj, kar je bistveno manj od morskih milj za pot skozi Panamski prekop.

39 POSLEDICE ZMANJŠEVANJA OBSEGA POLARNEGA LEDU Arktika trenutno ne pripada nobeni državi, z njo pa trenutno upravlja mednarodno telo na podlagi številnih mednarodnih dogovorov. Države, ki obkrožajo Arktiko - Rusija, ZDA, Norveška, Danska oz. Grenlandija in Kanada - so omejene na 370-kilometrsko gospodarsko cono ob svojih obalah. 10. avgust 2007 ob 12:20 Yellowknife - MMC RTV SLO/STA Spor zaradi Severozahodnega prehoda Kanada in ZDA sta se zapletli v spor zaradi prihodnosti Severozahodnega prehoda, delno zamrznjene morske poti, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean. ZDA trdijo, da je prehod mednaroden, kanadski premier Harper pa je glasno zagovarjal mnenje, da je prehod del kanadskega ozemlja, in napovedal graditev šestih patrolnih plovil, da bi varovala pot...

40 - ameriški geologi ocenjujejo, da bi lahko bilo na tem območju 25 odstotkov vseh doslej še neodkritih svetovnih rezerv nafte in zemeljskega plina, poleg tega so tu zaloge premoga, železove rude ter rude drugih barvnih kovin - mednarodno zanimanje za polarna območja se je zelo povečalo: - taljenje arktičnega ledu je že vzpodbudilo boj za izkoriščanje naravnih bogastev na dnu morja pod ledenim pokrovom Rusija je leta 2001 vložila zahtevo za velik del Arktike, vključno s severnim tečajem... Rusija razjezila s svojo potezo 10. avgust 2007 ob 12:20 Yellowknife - MMC RTV SLO/STA 2.avgusta 2007 je ruska podmornica MIR na dno Severnega morja zapičila rusko zastavo in s tem nakazala svoje ozemeljske zahteve po tem območju. Na dejanje so se burno odzvale ZDA, Danska in Norveška, ki si prav tako lastijo Arktiko.

41 Spremembe višine gladine oceanov (globalno) - v zadnjih 100 letih + 20 cm - do l bi se po napovedih IPCC zaradi nadaljnjega segrevanja in raztezanja oceanov gladina lahko dvignila še za dodatnih 0,6 m, pri čemer ni upoštevano taljenja ledu na kopnem (Grenlandija in Antarktika) Če bi se stalil ves led na Grenlandiji, bi se morska gladina dvignila za 6 m, če pa bi se stalil ves led na Zemlji pa bi se gladina zvišala za kar 76 m. V zadnji ledeni dobi je bila morska gladina več kot 100 m nižja od današnje.

42 Podnebje rešilo ozemeljski spor med Indijo in Bangladešem Indija in Bangladeš sta se skoraj 30 let prepirala, čigav je majhen skalnat otok v Bengalskem zalivu. Ozemeljski spor so naposled rešile podnebne spremembe - zaradi dviga vodne gladine je otoček New Moore namreč izginil. "Česar državi nista mogli rešiti z večletnimi pogajanji, je rešilo globalno segrevanje ozračja," je dejal oceanograf in profesor na univerzi v Kalkuti Sugata Hazra. Da je 3,5 kilometra dolg in tri kilometre širok nenaseljeni otok izginil, so potrdili tudi satelitski posnetki in pomorske patrulje. Strokovnjaki opozarjajo, da gladina vode v Bengalskem zalivu zaskrbljujoče hitro narašča. Do leta 2000 se je dvigala za okoli tri milimetre letno, v zadnjem desetletju pa po pet milimetrov na leto. Po besedah Hazre je več otokov že zalila voda, nevarnost izginotja pa grozi še desetim otokom na območju. (Vir: 25.marec 2010)

43 Maldivi ležijo slab meter nad morjem, najvišji vrh pa je dva metra nad morjem. Napovedi so zelo obetavne! Maldivi iščejo novo ozemlje Globalno segrevanje ogroža ene izmed najlepših otokov na svetu 10. november 2008 ob 21:15; Male - MMC RTV SLO/STA Ker Maldivom zaradi globalnega segrevanja grozi, da jih bo preplavilo morje, se je tamkajšnji novoizvoljeni predsednik odločil za nenavadno potezo. Mohamed Nasheed je napovedal, da bo država začela varčevati denar za nakup novega ozemlja za domovino... Zaradi podobnosti kultur sta najvišje na "seznamu želja" Indija in Šrilanka...

44 Opazujemo vse zgodnejši razvoj rastlin (olistanje, cvetenje) VPLIV NA RASTLINE IN ŽIVALI Pojavljajo se novi škodljivci, bolezni, pleveli, letno možnih več generacij škodljivcev, na višjih nadmorskih višinah npr. tigrasti komarji

45

46 Pojav NOVIH INVAZIVNIH RASTLIN in ŽIVALI - prilagojene so na različne klimatske razmere -- prilagojenost na okoljske strese - vnesene rastline so navadno v določeni prednosti pred avtohtono vegetacijo, saj v novem okolju ponavadi nimajo naravnih sovražnikov in bolezni - lahko so škodljive za človeka, živali

47 Znanost pravi, da negativni učinki globalnega segrevanja na kmetijstvo, zdravje in okolje zasenčijo vse pozitivne učinke - nekateri domnevajo, da se bo v višjih geografskih širinah (npr. v Sibiriji), kmetijska proizvodnja povečala. Vendar pa so tla na Arktiki in okoliških območjih zelo revna, količina sončne svetlobe v poletnem času pa se ne bo spremenila, saj jo določa nagib Zemljine osi - toplejše zime bi pomenile manj mrtvih, zlasti med občutljivimi skupinami, na primer ostarelimi -vendar so te iste skupine občutljive na dodatni vročinski stres. Število smrti, povezanih z vročinskimi valovi, naj bi znašalo petkrat toliko kot število preprečenih smrti zaradi mraza; toplejše podnebje bo spodbudilo preseljevanje prenašalcev bolezni, na primer komarjev. Malarija se že pojavlja na območjih, kjer je prej niso poznali. - taljenje polarnega ledu - stalna plovna pot, krajša plovna pot; izguba življenjskega prostora številnih že zdaj ogroženih vrst povečano ranljivost plovbe zaradi povečanega števila plavajočih ledenih površin izginotje svetle površine morskega ledu povzroči večjo absorbcijo sončnega sevanja - morje vpije večino vpadlega sončnega sevanja, pozitivna povratna zanka toplejše morje pospeši taljenje ledenikov sproščanje metana, močno toplogreden plin dvig morske gladine

48 SRM (Solar Radiation Management) tehnike - atmosferska ogledala za odboj sevanja Sonca za globalno ohlajanje našega planeta -Ustvarjanje umetnih oblakov s škropljenjem morske vode v zrak ODBOJ SEVANJA -VNOS AEROSOLOV v ozračje (mehanizem kot pri izbruhu vulkanov) - prekrivanje ledenikov s folijami CCS tehnike Carbon Capture and Storage

49 Napovedi Temperatura površja Zemlje v 21.stoletju naj bi se zvišala za 1,1 do 6,4 C Ogrevanje Zemlje in višanje gladine morij naj bi se nadaljevalo še več stoletij - tudi, če se količina toplogrednih plinov ne bi več povečevala - zaradi velike toplotne kapacitete oceanov. Spremenili se bodo padavinski vzorci Zaradi višjih temperatur zraka je v zraku več vlage, kar vpliva na intenzivnejše in pogostejše ekstremne vremenske dogodke (poplave, močne nevihte z uničujočimi vetrovi, toče, suše) Nadaljne sproščanje metana zaradi taljenja permafrosta... Posledice bomo čutili na vseh področjih...kmetijstvo, biodiverziteta, zdravje, infrastruktura, promet, energetika, oskrba z vodo, mednarodna varnost...

50 V boju za ohranjanje naravnega okolja gre za osnovno pravico vseh nas, predvsem pa naših otrok, do življenja v okolju, v katerem bodo lahko živeli in ne životarili potrebna je korenita sprememba v globalnem ekonomskem sistemu, pravica do lastnine ter svobodne ekonomije ne sme posegati v človekovo pravico živeti v okolju, primernem za preživetje človeške vrste Potrebno je (preprečiti) in omiliti negativne učinke podnebnih sprememb ter podpirati prilagajanje neizogibnim spremembam Fotografije:

51