9. Molekulske interakcije Gregor Anderluh P Integralni pristop k preprečevanju onesnaževanja voda

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "9. Molekulske interakcije Gregor Anderluh P Integralni pristop k preprečevanju onesnaževanja voda"

Transkripcija

1 List of programs and projects financed by Slovenian Research Agency and Ministry of Higher education, Science and Technology which collaborate with NMR Centre at National Institute of Chemistry in 2020 National Institute of Chemistry 1. Kemija in struktura bioloških učinkovin Janez Plavec P Folding in dinamika biomolekularnih sistemov Franci Merzel P Nanoporozni materiali Nataša Zabukovec Logar 4. Polimeri in polimerni materiali s posebnimi lastnostmi P Ema Žagar P Funkcionalna živila in prehranska dopolnila Irena Vovk P Napredni materiali za nizkoogljično in trajnostno družbo 7. Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij 8. Analitika in kemijska karakterizacija materialov ter procesov Miran Gaberšček P Roman Jerala P Samo Hočevar P Molekulske interakcije Gregor Anderluh P Integralni pristop k preprečevanju onesnaževanja voda Albin Pintar P Kovinsko-organski porozni materiali za selektivno shranjevanje in pretvorbo CO2 v uporabne produkte 12. Razvoj mikroporoznih aluminofosfatnih ogrodij za pridobivanje pitne vode iz zraka s pomočjo sonca 13. Dinamični vidik vezave ligandov na proteine Simona Golič Grdadolnik 14. Razvoj multifunkcionalnih učinkovin za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni Matjaž Mazaj J Krajnc Andraž Z J Stanislav Gobec L Jožef Stefan Institute 15. Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija pametnih "novih" materialov Janez Dolinšek P Svetloba in snov Drevenšek-Olenik Irena P Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur Slobodan Žumer P Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov in slikanje v biomedicini Janez Štancar P /7

2 19. Anorganska kemija in tehnologija Tavčar Gašper P Sodobni anorganski materiali in nanotehnologije Spreitzer Matjaž P Proteoliza in njena regulacija Boris Turk P Kroženje snovi v okolju, snovna bilanca in modeliranje okoljskih procesov ter ocena tveganja Milena Horvat P Toksini in biomembrane Igor Križaj P Keramični in komplementarni materiali za napredne inženirske in biomedicinske aplikacije Kocjan Andraž P Kemija za trajnostni razvoj Urška Lavrenčič Štangar P Fazni prehodi v sistemih periodičnih nukleotidnih ekspanzij povezanih z nevrodegenerativnimi boleznimi Drevenšek-Olenik Irena J Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana 27. Kemijsko inženirstvo Matjaž Krajnc P Fizikalna kemija Vojeslav Vlachy P Napredna anorganska kemija Anton Meden P Sinteze in transformacije organskih spojin. Novi reagenti v stereoselektivni in regioselektivni sintezi aminokislin kot intermediatov v organski sintezi Jurij Svete P Organska kemija: sinteza, struktura in aplikacija Janez Košmrlj P Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana 32. Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin 33. Farmacevtska tehnologija in biofarmacija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih Danijel Kikelj P Albin Kristl P Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje Janko Kos P Biotechnical Faculty, University of Ljubljana 35. Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi Nataša Poklar Urlih P Les in lignocelulozni kompoziti Miha Humar P Integrirano živilstvo in prehrana Vidrih Rajko P /7

3 38. Prehrana in mikrobna ekologija prebavil Bojana Bogovič Matijašić P Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana 39. Vodarstvo in geotehnika: orodja in metode za analize in simulacije procesov ter razvoj tehnologij Matjaž Mikoš P Agricultural Institute of Slovenia # Project P.I. Program no. 40. Izdelava izotopskih analiz vzorcev vina s slovenskim geografskim poreklom letnika 2017 (strokovna naloga) 41. Prehrana otrok in odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj Franc Čuš pogodba z MKO Rogelj Irena L National Institute of Biology 42. Biotehnologija in sistemska biologija rastlin Maja Ravnikar P Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor 43. Tekstilna kemija Fras Zemljič Lidija P Institute of Oncology, Ljubljana 44. Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev Gregor Serša P National Laboratory of Health, Environment and Food, Maribor 45. Črevesna mikrobiota - vloga v zdravju in pri boleznih Maja Rupnik P Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Ljubljana 46. Gradbeni objekti in materiali Andraž Legat P /7

4 SRIP- Smart Specialisation Strategy (S4) 47. Food4Future Irena Vovk OP Research projects with high schools # Project P.I. School 48. Vpliv genetskih in epigenetskih sprememb povezanih z razvojem različnih obolenj na strukturne lastnosti DNA Alenka Mozer, Uroš Javornik Gimnazija Vič International projects 49. Quantitative analysis for the non-canonical structures of pathogenic related nucleic acids 50. Sodelovanje v shemi»food analysis using Isotopic Techniques Proficiency Testing Scheme«(FIT-PTS 2017) mednarodna primerjalna shema Janez Plavec, Naoki Sugimoto Franc Čuš BI-JP/ V okviru strokovne naloge High energy lithium sulphur cells and batteries Robert Dominko HELIS 52. A new class of powerful materials for electrochemical energy storage: Lithium-rich oxyfluorides with cubic dense packing 53. RETINA, Opening research laboratories to innovative industrial applications 54. LightDyNAmics, DNA as a training platform for photodynamic processes in soft materials 55. Napredne NMR metode za študij paramagnetnih in lokalno neurejenih katalitskih materialov Robert Dominko LiRichFCC Giovanni de Ninno Interreg SI- AT 61 Peter Podbevšek Gregor Mali N CERIC-ERIC Central European Research Infrastructure Consortium 56. Investigation of folding behavior and structural features of human EGFR proximal promoter 57. Structural characterization of the HTLV G4/BRACO- 19 unique interaction 58. Structural characterization of HIV-1 i-motif as new antiviral target 59. Structural studies of C-rich telomeric overhang from Caenorhabditis elegans Claudia Sissi Emanuela Ruggiero Emanuela Ruggiero Lukas Trantirek /7

5 60. Interactions of Complexed Irbesartan in Cyclodextrins with dioleoylphosphatidylcholine vesicles 61. Insights into noncanonical structures of telomeric C- rich sequence from ALT-activated cancer cells 62. NMR-based structural study of ligand binding to model G-quadruplexes 63. The study of the role of aluminium in zeolite synthesis 64. MAS NMR study of deactivation mechanism of MgO- Al2O3 and MgO-Al2O3-CeO2 catalysts for Guerbet alcohols condensation 65. Characterization of bi-functional (Ni/Al)-zeolite catalysts for vapor-phase catalytic hydrogenation of Levulinic Acid Conversion to gamma-valerolactone 66. Effect of Mg, Sr, La and Ce dopants on structural and textural properties of Ca-hydroxyapatites as catalyst for Guerbet alcohol condensation 67. Biomimetic selenium substituted calcium phosphates derived from biogenic source 68. Complete structural characterization of a new artificial water channel 69. Investigation of the mechanochemical treatment of zeolites 70. Assessment of deterioration in archaeological bone material for conservation purposes 71. Investigation of sulfate attack and carbonation process on Portland cement mixtures prepared from synthesized clinker phases 72. Properties of Ketorolac and Aspirin in Zinc Oxide and Graphene Oxide Complexes 73. Study of deactivation mechanism of MgO-Al2O3 and MgO-Al2O3-CeO2 catalysts for Guerbet alcohols condensation 74. Ex-situ investigation of the structural changes of MgO, Al2O3 and MgO-Al2O3 catalysts during plasma-catalytic conversion of CH4+CO2 into valuable chemicals 75. Understanding the electrochemical mechanism and performance of calcium-sulfur batteries 76. Lipid-protein interactions - focusing on the role of lipocalins and non-bylayer lpid phases 77. Interactions of Complexed Irbesartan in Cyclodextrins with dioleoylphosphatidylcholine vesicles Dimitrios Ntountaniotis Lukas Trantirek Daniela Montesarchio Ana Palcic Karina Valihura Iztok Arcon Olga Larina Antonia Ressler Dan-George Dumitrescu Ana Palcic Alberto Viani Konstantinos Sotiriadis Darya Radziuk Olga Larina Denys Samoilenko Lorenzo Stievano Gyozo Garab Dimitrios Ntountaniotis /7

6 EN FIST Centre of Excellence (Excellent NMR Future Innovation for Sustainable Technologies) 78. Structure and analysis of organic compounds in solution with the use of NMR Primož Šket RRP2 79. Synthetic Biology Roman Jerala RRP5 COBIK- Centre of Excellence for Biosensors, Instrumentation and Process Control 80. Basic and applicative research on bacteriophages Matjaž Peterka - Contracts with partners from industry Krka, d.d., Novo mesto 81. Pogodba št. II/ /2007 Janez Plavec II/ / Svetovanje pri vzdrževanju NMR sistema Janez Plavec II/ KR/ Pogodba o opravljanju analiznih storitev na Centru za NMR spektroskopijo LEK d.d., Sandoz Development Center Slovenia, Ljubljana Janez Plavec RA/ Master servises agreement (MSA) Samo Andrenšek Pliva d.d., Zagreb 85. Pogodba o sodelovanju na področju NMR spektroskopije Melamin kemična tovarna d.d., Kočevje Janez Plavec 317/05-NMR 86. Pogodba o sodelovanju Janez Plavec 231/08 MGC-Pharmaceuticals d.o.o., Ljubljana 87. Pogodba o opravljanju analiznih storitev Samo Andrenšek DECHRA, Velika Britanija 88. Pogodba o sodelovanju Samo Andrenšek FerroČrtalič d.o.o., Dolenjske Toplice 89. Pogodba o sodelovanju Janez Plavec Bia d.o.o., Ljubljana 90. Pogodba o sodelovanju Janez Plavec INA d.d., Zagreb 91. Pogodba o sodelovanju Janez Plavec Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje 6/7

7 92. Kontrola geografskega porekla slovenskih vin Franc Čuš ACIES Bio Ltd, Ljubljana 93. Raziskave na področju usmerjene sinteze organskih spojin Gregor Kosec 94. Strukturne študije makrolidov z NMR Stojan Stavber Helios d.d., Domžale 95. Karakterizacija vzorcev z NMR spektroskopijo Janez Plavec ALKEMIKA Ltd. 96. Sodelovanje na področju NMR Alen Čusak 7/7