SLO Nr SLO80D.0 EUROHIT 61 N EUROHIT 61 NZ Listnati obračalnik

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SLO Nr SLO80D.0 EUROHIT 61 N EUROHIT 61 NZ Listnati obračalnik"

Transkripcija

1 Navodila za uporabo + NAPOTEK ZA PREVZEM IZDELKA...STRAN 3 Nr D.0 EUROHIT 61 N ( Type ZK 218 : ) EUROHIT 61 NZ ( Type ZK 218 : ) Listnati obračalnik Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Spoštovani kupec! Čestitamo in veseli nas, da ste se odločili za podjetje Pöttinger in Landsberg. Kot vaš agrarno tehnični partner vam nudimo kakovost in znanje, vključno s strokovnim servisiranjem. Da bi lahko ocenili pogoje uporabe naših poljedelskih strojev in le-te potem tudi upoštevali pri razvoju novih strojev, vas prosimo, da nam posredujete nekatere podatke. Ti podatki nam omogočajo, da vas sproti obveščamo o novih izdelkih. Jamstvo za proizvode, osnovne informacije Jamstvo za proizvode zavezuje proizvajalca in prodajalca, da pri prodaji izdelka preda navodila za uporabo ter da kupcu prikaže delovanje stroja in ga še posebej opozori na uporabo, varnost in vzdrževanje. Za dokazilo, da je bil stroj predan v skladu s predpisi, je potrebno imeti potrdilo. Za ta namen je potrebno - Dokument A podpisati in poslati na naslov podjetja Pöttinger - Dokument B ostane pri podjetju, ki je predalo stroj. - Dokument C obdrži kupec V smislu zakona o jamstvu za proizvode je vsak kmetovalec tudi podjetnik. Materialna škoda je v smislu zakona o jamstvu za proizvode škoda, ki nastane zaradi stroja, in ne na stroju; za jamstvo je predvidena lastna udeležba (500 evrov). Narejena materialna škoda v smislu zakona o jamstvu za proizvode je izključena iz jamstva. Pozor! Tudi pri kasnejši predaji izdelka s strani kupca je potrebno prevzeti navodila za uporabo ter tistega, ki je stroj prevzel naučiti ravnati s strojem. ALLG./BA SEITE 2 / 9300-

3 NAVODILA ZA PREVZEM IZDELKA Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Prosimo vas, da v smislu obveznosti do jamstva za proizvode preverite spodaj navedene točke. Ustrezno obkrožite. X Stroj preverjen na podlagi dobavnice. Vsi priloženi deli so odstranjeni. Vsa varnostno-tehnična oprema, kardanska gred in navodila za uporabo so priloženi. Uporaba, začetek obratovanja in vzdrževanje naprave oz. stroja so s pomočjo navodil za uporabo pojasnjeni kupcu. V plevmatikah je prevejen zračni tlak. Preverjeno je bilo ležišče matice kolesa. Opozorjeno je bilo na pravilno število vrtrljajev kardanske gredi. Izvedena je bila priredba na stroj: 3-točkovi priključek. Kardanska gred je bila pravilno skrajšana. Izvedeno je bilo poskusno obratovanje in ni nobenih motenj. Pri poskusnem obratovanju je bilo razloženo delovanje stroja. Razloženo obračanje pri transportu in pri delu. Podane informacije o željeni oz. dodatni opremi. Posebej je bilo opozorjeno na to, da je navodila za uporabo potrebno nujno prebrati. Za dokazilo, da je bil stroj predan v skladu s predpisi, je potrebno imeti potrdilo. Za ta namen je potrebno - Dokument A podpisati in poslati na naslov podjetja Pöttinger (v primeru, da gre za izdelek podjetja Landsberg - podjetju Landsberg). - Dokument B ostane pri podjetju, ki je predalo stroj. - Dokument C Dokument C obdrži kupec. 0100_ DokuD_Anbaugeräte - 3 -

4 KAZALO VSEBINE Upoštevajte varnostne napotke v dodatku! Kazalo vsebine Pomen opozorilnih slikovnih znakov... 4 Priključevanje strojev s tritočkovnim priključnim podstavkom... 5 Zaklep zasučnega podstavka med vožnjo po cesti in med postavitvijo... 5 Potezna jeklena vrv... 5 Priključitev gibkih hidravličnih cevi pri traktorju... 5 Priključitev gibkih hidravličnih cevi pri traktorju... 6 Napotek... 6 Postavitev listnatega obračalnika... 7 Čiščenje delov stroja... 7 Postavitev na prostem... 7 Prezimovanje... 7 Varnostni napotki:... 8 Nastavitev nagiba obračalnikov... 8 Nagnjenost rogljev... 8 Vožnja po uradnih cestah:... 8 Vožnja po uradnih cestah:... 9 Prestavitev iz delovnega v transportni položaj Zaklep zasučnega podstavka med vožnjo po cesti : Opozorilne table...11 Prestavitev iz transportnega v delovni položaj Pozor! Upoštevajte zaporedje upravljanja Splošne usmeritve pri delu z napravo Delo na strmini Dušilna stremena Nastavitve Fiksiranje spodnjega usmerjevalnika Krmilni modul traktorja (ST) Pospravljanje roba polja (obračanje na meji) na levi ali na desni: Nastavitev rogljev Oskrbovanje in vzdrževanje Enostopenjski menjalnik Zamenjava rogljev Zbiralnik za plin Napotek Spreminjanje tlaka v zbiralniku Tehnični podatki Opreme po želji Potrebni priključki HIT 69 N (tip ZK 213) Uporaba listnatega obračalnika v skladu z določili Mesto tipske tablice Kardanska gred Montaža opreme po želji Kombinacija traktorja in nameščenega stroja CE-znak CE-znak, katerega namesti proizvajalec, navzven dokumentira skladnost stroja z določili direktive za stroje ter z ostalimi zadevnimi direktivami ES. ES-izjava o skladnosti (glej dodatek) S podznakom ES-izjava o skladnosti proizvajalec izjavlja, da stroj, ki se spušča v promet, ustreza vsem zadevnim temeljnim zahtevam, povezanih z varnostjo in zdravjem. Pomen opozorilnih slikovnih znakov Nikoli ne posegajte v nevarno območje stiskanja, dokler se tam lahko premikajo deli. Ne vstopajte v območje obračalnika, če pogonski motor deluje Ne zadržujte se v območju obračanja delovne naprave. 0300_-INHALT_

5 PRIKLJUČITEV Priključevanje strojev s tritočkovnim priključnim podstavkom Varnostni napotki: glej dodatek-a1 tčk. 7.), 8a. - 8h.) 1. Napravo nataknite na tritočkovni priklop. 2. Hidravlični spodnji usmerjevalnik (4) fiksirajte tako, da se naprava ne more bočno zasukati navzven. Zaklep zasučnega podstavka med vožnjo po cesti in med postavitvijo Za transport je potrebno zasučni podstavek (SB) blokirati z prestavljivim zatičem. A = delovni položaj B = transportni položaj Pozor! Prestavljive zatiče natikajte le pri dvignjenem stroju. 4 5 TD34/90/4 3. Stojno nogo (5) potisnite navznoter in jo zavarujte. - Pred prvo uporabo je potrebno preveriti dolžino zglobne gredi in jo po potrebi prilagoditi (glej tudi poglavje Prilagoditev zglobne gredi v dodatku-b. Potezna jeklena vrv - Jekleno vrv (S) položite v kabino vlačilca. Priključitev gibkih hidravličnih cevi pri traktorju Iz razlogov varovanja pred nesrečami, je potrebno pred potegom stranskih obračalnikov navzgor, izklopiti kardansko gred in počakati, da se obračalnik zaustavi ANBAU_

6 PRIKLJUČITEV Priključitev gibkih hidravličnih cevi pri traktorju Iz razlogov varovanja pred nesrečami, je potrebno pred potegom stranskih obračalnikov navzgor, izklopiti kardansko gred in počakati, da se obračalnik zaustavi. - Gibko hidravlično cev priključujte na traktor le pri zaprti dovodni pipi (položaj A). TD12/93/15 Napotek Gibka hidravlična cev L1 je priložena pri vsaki opremljenosti stroja. Za stroje s hidravlično pripravo za prestavljanje koles, je na vlačilcu potreben dodaten enostransko delujoč priključek za hidravliko. Na tega se priklopi dvo-potna pipa (H2). Če ima vlačilec le en priključek za hidravliko, se lahko namesto dvopotne pipa (H2), montira tri-potna pipa (štev. za naroč ) s pripadajočim vtičem (štev. za naroč ). Na ta način se lahko vsak hidravlični krog izbere posamično. H2 E A L1 D Pri tej različici priključevanja, dušilke povratnega kroga (D) ne smete odstraniti. Položaj A: Položaj E1: Položaj E2: Dovodna pipa zaprta. Za zasuk zunanjega obračalnika. Za zasuk koles. TD12/93/14 L1 L1 D ANBAU_

7 POSTAVITEV NAPRAVE Postavitev listnatega obračalnika Napravo lahko postavite tako iz delovnega položaja, kot tudi iz transportnega položaja. Nevarnost zvračanja Čiščenje delov stroja Pozor! Visokotlačnih čistilnikov ne uporabljajte za čiščenje ležajnih delov in delov hidravlike. Aparat postavite na ravna, trdna tla. Če so tla premehka, je potrebno s primernim pripomočkom ustrezno povečati stojno površino stojne noge (npr. lesena deska). - Zatič pri zasučnem podstavku (SB) nataknite v položaj B. Pozor! Zatič natikajte le pri dvignjenem stroju. - Nevarnost rjavenja! - Po čiščenju stroja, tega namažite v skladu z načrtom mazanja in izvršite kratko poskusno vožnjo. - Zaradi čiščenja s previsokim tlakom, lahko nastanejo poškodbe laka. Postavitev na prostem - Napravo spustite s hidravliko vlačilca in postavite na stojno nogo. - Snemite zglobno gred in jo odložite na podstavek. Varovalne verige ne smete uporabljati za obešanje zglobne gredi! - Zaprite dovodno pipo (položaj A) - Napravo odstranite iz vlačilca - Odklopite gibke hidravlične cevi Če traja postavitev na prostem dlje časa, FETT očistite batnice in jih nato konzervirajte z mastjo. Kontrola pri postavitvi Da bi lahko deževnica neovirano odtekala, luknje W ne smejo biti zamašene. Prezimovanje - Stroj pred prezimovanjem temeljito očistite. - Postavite zaščitenega pred vremenskimi vplivi. - Svetle dele zaščitite pred rjavenjem. - Vsa mazalna mesta namažite v skladu z načrtom mazanja. - Stroj postavite z navzgor zasukanimi obračalniki. TD7/95/5 W Abstellen_

8 NASTAVITVE PRED ZAČETKOM DELA Varnostni napotki: - Vsa dela v območju obračalnika smete izvajati le pri izklopljeni kardanski gredi. Pozor! Ne vstopajte v območje obračalnika, če pogonski motor deluje Nastavitev nagiba obračalnikov Preko ozobljenja (A) lahko prestavljate vrteče osi znotraj zasučnega območja. 1 stopnja = 1 sprememba nagiba obračalnika. Mnogo krme = večji kot. Vožnja po uradnih cestah: Manj krme = manjši kot. Upoštevajte predpise zakonodajalca svoje države. V dodatku C lahko poiščete napotke za nameščanje razsvetljave, velja za Nemčijo. Vožnja po uradnih cestah se sme izvajati le na način opisan v poglavju Transportni položaj. Hidravlični spodnji usmerjevalnik Hidravlični spodnji usmerjevalnik (4) fiksirajte tako, da se naprava ne more bočno zasukati navzven. 80 Nagnjenost rogljev TD 16/96/2 Prav tako je pomembno, da je nagnjenost rogljev primerna (glej poglavje Vzdrževanje). R S1 S VOREINSTELLUNG (213) - 8 -

9 TRANSPORTNI POLOŽAJ Vožnja po uradnih cestah: Varnostni napotek! Prestavitev iz delovnega v transportni položaj in obratno, izvajajte samo na ravnih in trdnih tleh. Napravo premikajte samo v transportnem položaju! Transport (209) - 9a-

10 TRANSPORTNI POLOŽAJ Prestavitev iz delovnega v transportni položaj Iz varnostnih razlogov izklopite kardansko gred in počakajte, da se obračalnik zaustavi. - Zaprite dovodno pipo (položaj A) - Prepričajte se, da je zasučno območje prosto in se nihče ne nahaja v nevarnem območju Dovodna pipa odprta (položaj E) TD48/91/3 Pozor! Upoštevajte zaporedje upravljanja. 1. Naprava mora stati s srednjim parom koles na tleh. 2. HIT 69 AZ, HIT 80 AZ Potegnite za jekleno vrv (S). Funkcija omejevalnikov je odpravljena. 3. Z aktiviranjem krmilnega ventila (ST) se zunanji obračalniki zasukajo Pozor! - Kontrolirajte, če so blokirni kavlji (10) pravilno zaskočeni. navzgor v transportno pozicijo. 4. Jekleno vrv (S) med potekom zasuka sprostite, da lahko blokirni kavlji zaskočijo. Zaklep zasučnega podstavka med vožnjo po cesti : Za transport je potrebno zasučni podstavek (SB) blokirati z prestavljivim zatičem. B = transportni položaj ST Pozor! Prestavljive zatiče natikajte le pri dvignjenem stroju Transport (209) - 10a-

11 RAZSVETLJAVA Opozorilne table Posamezni deli glej seznam nadometnih delov. 209 / BELEUCHTUNG /

12 RAZSVETLJAVA 209 / BELEUCHTUNG /

13 DELOVNI POLOŽAJ Prestavitev iz transportnega v delovni položaj Varnostni napotek! Prestavitev iz delovnega v transportni položaj in obratno, izvajajte samo na ravnih in trdnih tleh. - Dovodna pipa odprta (položaj E) - Prepričajte se, da je zasučno območje prosto in se nihče ne nahaja v nevarnem območju. Pozor! Upoštevajte zaporedje upravljanja. Prestavljanje v delovno pozicijo (položaj listanja): 1. Najprej spustite z dvižnim mehanizmom vlačilca kompletno napravo do tal. Naprava mora stati s srednjim parom koles na tleh, zunanji obračalniki so še vedno zasukani navzgor. 2. Šele takrat zasukajte zunanje obračalnike v delovno pozicijo. Krmilni ventil (ST) za trenutek preklopiti v položaj dviganje in sočasno potegnite za jekleno vrv (S). Na ta način se mehanske zaskočitve sprostijo. 3. Krmilni ventil vlačilca (ST) preklopite na spuščanje. Obračalniki se zasukajo v delovno pozicijo. 4. Zatič pri zasučnem podstavku (SB) nataknite v položaj A. Pozor! Zatič natikajte le pri dvignjenem stroju D ARBEITSSTELLUNG (209)

14 TD UPORABA Splošne usmeritve pri delu z napravo - Vsa dela v območju obračalnika smete izvajati le pri izklopljeni kardanski gredi. Ne vstopajte v območje obračalnika, če pogonski motor deluje. Delo na strmini Pozor! Naprava s tritočkovnim zasučnim podstavkom tip N Če napravo med vožnjo skozi zavoj dvignete z dvižnim mehanizmom, se naprava samodejno zasuka v srednji položaj. To ima lahko na strmih položajih, pogojeno s nihajno maso naprave, za posledico nevarne situacije (zvračanje, zdrs, prelom materialov, itd.). Pri tem dušilna stremena (D) delujejo tako, da se potek zasuka ni izvaja sunkoviti, temveč počasi in kontinuirano. Dušilna stremena (Oprema po želji) - Hitrost vožnje izberite tako, da ves pridelek popolnoma pobirate. - Pri preobremenitvi prestavite za eno prestavo nižje. Tritočkovni zasučni podstavek tip N - Tritočkovni zadnji priklopni stroj, pred ostrimi zavoji in pri vzvratni vožnjo, privzdignite Pozor! Stroj se pri dvigovanju avtomatično zasuka v srednji položaj (M) in se zaskoči v tem položaju. Za uporabo na strmini se zaradi tega priporoča uporaba dušilnih stremen (D), ker ta dvignejo varnost vožnje. Nastavitev: Z vrtenjem šest-robe matice (SK) se lahko nastavlja prednapetje vzmeti krožnikov in s tem tudi tlak tornih elementov (R) na tlačnem drogu. Različice (Standardna oprema): SK Nastavitve - Dolžino zgornjega usmerjevalnika (9) nastavite tako, da so obračalniki nagnjeni naprej in vzmetni roglji rahlo dotikajo tla (glej tudi poglavje Nastavitev nagiba obračalnikov ). - Med delom pogostoma preverite nastavitev zgornjega usmerjevalnika (9). Fiksiranje spodnjega usmerjevalnika Pazite na to, da zasukajoč stroj nikogar ne ogroža in da ne zadeva ob trde ovire. Pri spuščanju stroja se blokada samodejno sprosti. - Spodnja usmerjevalnika (U) vlačilca morata biti stransko zaskočena brez zračnosti, da se prepreči zasuk obračalnika navznoter ali navzven. Krmilni modul traktorja (ST) - Krmilni modul traktorja (ST) prestavite v Prosti tek (plavajoči položaj ali Spuščanje ). Na ta način se zunanji obračalnik prilagaja na talne neravnine. ST EINSATZ_

15 UPORABA Pospravljanje roba polja (obračanje na meji) na levi ali na desni: Pospravljanje roba polja se lahko izvaja z zasukom tekalnih koles. 1.) Zasuk posameznih tekalnih koles pri stroju brez osrednje priprave za prestavljanje - Vzvod za nastavljanje (7) potisnite navzdol - Kolesa zasukajte v desno ali v levo - Vzvod za nastavljanje ponovno zaskočite v želenem položaju. 2.) Hidravlični zasuk tekalnih koles pri stroju z osrednjo pripravo za prestavljanje - Dovodna pipa odprta (položaj E pri dvo-potni pipi). Pri uporabi tri-potne pipe položaj E1 (glej tudi poglavje PRIKLJUČITEV ) - Aktivirajte krmilni ventil na vlačilcu. Za zasuk tekalnih koles v levo, je potrebno krmilni ventil nastaviti na dviganje. Za zasuk v desno, je potrebno krmilni ventil nastaviti na spuščanje. 3.) Mehanični zasuk tekalnih koles pri stroju z osrednjo pripravo za prestavljanje - S potegom jeklene vrvi (S) sprostite blokado. - Kolesa vlačilca usmerite proti robu njive in sočasno peljite naprej. Tekalna kolesa stroja se zasukajo v nasprotno smer. - Sprostite jekleno vrv (S) in bodite pozorni na to, da blokirni zatič pravilno zaskoči. Napotek Poševno delujoče osi omogočajo tudi pospravljanje roba s tritočkovnimi stroji. V tem delovnem položaju je zasučno območje (9) zelo dobro izkoriščeno. Pri vožnji skozi zavoj okoli roba polja ali na koncu polja, je potrebno zaradi tega stroj privzdigniti. Pozor! Pri tem se stroj ponovno zasuka v srednji položaj EINSATZ_

16 UPORABA Nastavitev rogljev Z vrtenjem nosilca rogljev (80) se lahko spreminja nastavitev roglja. Pozicija S1 Standardna nastavitev (tovarniška) Pozicija S2 Za težje razmere uporabe, npr. pri zelo težki in gosto poraščeni travi. Učinek razprostiranja se v tem položaju rogljev poveča. Smer vrtenja R pri montaži rogljev upoštevajte 80 TD16/96/1 TD 16/96/2 80 R S1 S EINSATZ_

17 OSKRBOVANJE Oskrbovanje in vzdrževanje Zbiralnik za plin Da bi lahko napravo po dlje časa trajajočem obratovanju obdržali v dobrem stanju, vas prosimo, da upoštevate napotke, navedene v nadaljevanju: - Po prvih obratovalnih urah zategnite vse vijake. Še posebej je potrebno kontrolirati vijačne spoje rogljev (12 kpm), vijačne spoje rok rogljev (9 kpm) in vijačne spoje zasučnih okvirjev. - Pri pnevmatikah morate vedno vzdrževati predpisan zračni tlak. - Mazalna mesta namažite v skladu s predpisom (glej načrt mazanja). Pozor! Na zbiralnem rezervoarju ni dovoljeno izvajanje varilnih del, niti lotanja, kot tudi nikakršnih mehanskih obdelav. V skladu s podatki proizvajalca, je za vse zbiralnike za plin značilno rahlo padanje tlaka po določenem času. Izguba plina (dušik) znaša na leto okoli 2-3 %. Vsakih 4-5 let je priporočljivo preveriti tlak zbiralnika in ga po potrebi pravilno nastaviti. Napotek Spreminjanje tlaka v zbiralniku Mazalke namažite vsakih 20 obratovalnih ur z univerzalno mastjo. - Pred mirovanjem naprave preko zime, dobro naoljite vse zglobe in namažite ležajne mesta. Enostopenjski menjalnik Enostopenjski menjalnik teče v olju, katerega je potrebno zamenjati po vsakem letu obratovanja, oziroma ga doliti: - Na enostopenjskem menjalniku nalijte olje (glej prilogo predpisa za obratovalna sredstva). Omenjeno delo sme izvrševati le servisna služba ali strokovne delavnice. Za zmanjševanje ali povečevanje tlaka prednapetja v zbiralniku za plin, je potrebna specialna naprava za polnjenje in merjenje. Tlaka prednapetja v zbiralniku za plin: 80 barov dušik (N) Zamenjava rogljev - Odvijte šest-robo matico in odstranite odlomljen rogelj ter montirajte novega. - Zaradi pravilne montaže pazite na smer vrtenja obračalnika! - Šest-robo matico zategnite z 12 danm (= 12 kpm). TD 7/95/3 12 kpm Drehrichtung direction of rotation WARTUNG_

18 TEHNIČNI PODATKI Tehnični podatki HIT 61 N / 61 NZ (Tip ZK 218) Število obračalnikov 6 Delovna širina 5,75 m Širina stroja v delovnem položaju 6,00 m Transportna širina - zasukan navzgor 2,85 m Delovna dolžina 1,8 m Transportna dolžina 1,8 m Maksimalna višina 2,97 m Potrebna pogonska moč 20 kw Teža z zglobno gredjo kg 670/695 Število vrtljajev kardanske gredi maks. vrt./min 540 Pnevmatike na obračalnikih 15x6, Ply rating Najvišja dovoljena hitrost 30 km/h Trajni nivo zvočnega tlaka 71,3 db(a) Vsi podatki so neobvezujoči. Razsvetljava Opozorilne table Opreme po želji Potrebni priključki HIT 69 N (tip ZK 213) 1 enostransko delujoč natični priključek za hidravliko Obratovalni tlak min.: 100 barov Obratovalni tlak maks.: 180 barov 7-polni priključek enote za razsvetljavo (12 voltov) Uporaba listnatega obračalnika v skladu z določili Listnati obračalnik HIT 61 je predviden izključno za običajno uporabo pri poljedelskih delih. Za obračanje, trosenje in delanje redov zelene ali suhe krme, ovenele silaže in slame. Vsaka od tega odstopajoča uporaba, se smatra za uporabo, ki ni v skladu z določili. Za okvare, ki so posledice tega, proizvajalec ne jamči; takšno tveganje nosi uporabnik sam. Med uporabo v skladu z določili spada tudi upoštevanje pogojev oskrbovanja in vzdrževanja, katera je predpisal proizvajalec. A. Pöttinger Maschinenfabrik Ges. m. b. H. A-4710 Grieskirchen Oberösterreich Modell Type Ges.Gew Masch.Nr. Mesto tipske tablice Tovarniška številka je vtisnjena na zraven prikazani tipski tablici in na okvirju. V slučaju garancije in povratnih vprašanj, vašega zahtevka brez navedbe tovarniške številke, ne bomo obravnavali. Prosimo, da takoj po prevzemu vozila / naprave vpišete omenjeno številko na naslovno stran navodil za obratovanje. Vaša/Your/Votre Štev. stroja. / Ident.štev. podvoz. 0300_-TECHDATEN_

19 ANHANG PRILOGA -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

20 Originala ni potrebno ponarediti Boljše boste vozili z originalnimi deli podjetja Pöttinger Kvaliteta in ustreznost - varna uporaba. Zanesljive funkcije Daljša življenska doba - ekomomičnost. Zagotovljena dostopnost preko prodajnega partnerja podjetja Pöttinger: Odločate med»originalom«in»posnetkom«? Odločitev je največkrat pogojena s ceno. Ampak»poceni nakup«je včasih lahko zelo drag. Pri nakupu bodite pozorni na izdelke z deteljico! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

21 Varnostni napotki Priloga - A Napotki za varstvo pri delu V teh navodilih za uporabo so vsa mesta, ki se nanašajo na varnost označena s tem znakom. 1.) Uporaba v skladu z določili a. glej tehnični podatki. b. K uporabi v skladu z določili sodi tudi upoštevanje predpisanih pogojev vzdrževanja s strani proizvajalca. 6.) Prepovedano prevažanje oseb a. Prevažanje oseb na traktorju ni dovoljeno. b. Traktor lahko na javnih prometnih cestah vozi le v transportnem položaju. 7.) Vozne lastnosti z pritrjenimi deli a. Vlečno vozilo je potrebno spredaj ali zadaj obtežiti, da se lahko speljuje ali zavira. (vsaj 20% teže praznega vlečnega vozila na sprednjo premo). 2.) Nadomestni deli a. Originalni deli in dodatna oprema so načrtovani posebej za naprave oz. stroje. b. Še posebej bi vas radi opozorili na to, da originalni deli in dodatna oprema, ki jih ne dostavimo mi, tudi niso pri nas preverjen. c. Namestitev in/ali uporaba takšnih izdelkov lahko pod določenimi pogoji negativno spremeni ali vpliva na konstruktivno dane lastnosti vašega stroja. b. Na lastnosti vožnje vplivajo vozišče in pritrjeni deli. Način vožnje je potrebno prilagoditi konkretnim razmeram na terenu in tlem. c. Pri vožnji v ovinek s vlečnim vozilom upoštevajte širino dosega in zagonsko težo stroja! d. Pri vožnji v ovinek s pritrjenimi ali opremljenimi napravami upoštevajte širino Kg dosega in zagonsko težo 20% stroja! Za škodo, ki nastane zaradi uporabe neoriginalnih delov in dodatkov, proizvajalec ne odgovarja. d. Samovoljne spremenbe, kakor tudi kakršna koli nadgradnja na stroju izključujejo garancijo proizvajalca. 3.) Varovalni ukrepi Vsi varovalni ukrepi morajo biti pritrjeni na stroj in v brezhibnem stanju. Nujna je pravočasna zamenjava obrabljenih in poškodovanih pokrival oz. ostale zaščite. 4.) Pred začetkom dela a. Pred začetkom dela mora biti uporabnik seznanjen z delovanjem in funkcijami vseh naprav. Pri delu je za to že prepozno! b. Pred vsako uporabo preverite, če je vozilo primerno za promet in delo. 5.) Azbest Določeni dokupljeni deli vozila lahko iz osnovnih tehničnih razlogov vsebujejo azbest. Upoštevajte oznake na nadomestnih delih. 8.) Splošno a. Preden namestite na stroj 3- točkovni priključek, postavite sistemsko držalo v položaj, ki onemogoča nenačrtovan dvig ali spust! b. Pri povezovanju naprav na traktorju obstaja nevarnost poškodb! c. Na področju 3-točkovnega področja obstaja nevarnost poškodbe zaradi stiskanja in odrgnin! d. Pri premikanju zunanje ročice za namestitev 3-točkovnega priključka se ne smete nahajati med traktorjem in strojem! e. Namestite in odstranite kardansko gred vedno pri ugasnjenem motorju. f. Pri vožnji na cesti z dvignjenim strojem mora biti ročka za upravljanje zapahnjena, da onemogoča spust. g. Preden zapustite traktor morate nameščene stroje na traktorju spustiti na tla - odstanite ključ za vžig motorja! h. Nihče se ne sme nahajati med strojem in traktorjem, dokler vozilo ni zavarovano pred premikanjen s ročno zavoro in/ali s podložno zagozbo! i. Pri vseh vzdrževalnih in predelevalnih delih ugastnite pogonski motor in odstranite pogonsko kardansko gred. 9.) Čiščenje stroja Čisčenje s visokim tlakom ni primerno za ležaje in hidravlične dele. 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

22 Priloga - B Kardanska gred Pozor! Uporabljate le priloženo oz.dostavljeno kardansko gred, ker v nasprotnem primeru pri morebitnih poškodbah nimate pravice do garancije. Namestitev kardanske gredi Pravilno dolžino določite tako da obe polovici kardanske gredi položite eno poleg druge. Kardanska gred Postopek dolžinske razmeritve - P r i n a s t a v i t v i dolžine obe polovici kardanske gredi v najkrajšem obratovalenem položaju postavite eno poleg druge (L2) in označite. Pozor! Upoštevajte maksimalno obratovalno dolžino (L1) - Trudite se za najboljše možno prekrivanje cevi (min. 1 / 2 X) Enakomerno skrajšajte notranjo in zunanjo varovalno cev Varolvalo proti preobremenitvi namstite na strani stroja (2)! Pred vsako uporabo kardanske gredi preverite, če so priključki dobro pritrjeni. 1) Napotki za delovanje, če uporabljate odmično sklpoko: Odmična sklopka je sklopka, ki se pri preobremenitv vrtljajev preklopi na 0 (nič). Sklopko vključimo z zagonom pogona kardanske gredi. Sklopka se vklopi pri številu vrtljajev 200 o/min. POZOR! Odmična sklopka kardanske gredi ni merilo števila vrtljajev. Je le varovalo pred preomremenitvijo, ki naj bi preprečilo morebitne poškodbe. Z zmerno vožnjo varujete sklopko in stroj pred nepotrebnimi obrabami. 2) Široko kotni zglob: Maksimalni odklon pri obratovanju in v mirujočem položaju znaša ) Normalni zglob: Maksimalni odklon v mirujočem položaju znaša Maksimalni odklon pri obratovanju znaša Vzdrževanje Takoj zamenjajte obrabljena pokrivala. - Pred delom in vsakih 8 obratovalnih ur premažite z maščobo. - Po vsakem daljšem mirovanju očistite kardansko gred in jo podmažite. Pozimi je potrebno varovalne cevi premazati z maščobo, da preprečimo zmrzovanje. 8 h FETT Varovalna veriga - Zavarujte varovalne cevi kardanske gredi z verigami pred vrtenjem. Upoštevajte prostor za obračanje kardanske gredi! Napotki pri delu Pri delu ne smete prekoračiti dovoljeno število vrtljajev kardanske gred. - Po izklopu lahko kardanska gred se še nekaj časa premika. Z delom nadaljujte, ko se popolnoma ustavi. - Ko ustavite stroj mora biti kardanska gred odložena v sklau s predpisi oz. zavarovana z verigo. (Varovalne verige (H) ne uporabjajte za obešanje kardanske gredi). Pomembno pri kardanski gredi z drsno sklopko Pred delom in po daljšem mirovanju preverite delovanje drsne sklopke. a.) Poglejte merilo»l«na tlačni vzmeti pri K90, K90/4 in K94/1 oz. na naravnalnem vijaku pri K92E in K92/4E. b.) Odvijte vijake, in s tem zrazbremenite drsne plošče. Zavrtite sklopko. c.) Nastavite na vijakih merilo»l«. Sklopka je ponovno primerna za uporobo. K90,K90/4,K94/1 L K92E,K92/4E L 0000_-GELENKWELLE_BA-ALLG - B 1 -

23 FETT D Schmierplan 8 h alle 8 Betriebsstunden 20 h alle 20 Betriebsstunden 40 F alle 40 Fuhren 80 F alle 80 Fuhren 1 J 1 x jährlich 100 ha alle 100 Hektar FETT FETT = Anzahl der Schmiernippel (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe" Liter Liter * Variante Siehe Anleitung des Herstellers CZ Mazací plán 8 h každých 8 hodin 20 h každých 20 hodin 40 F každých 40 vozů 80 F každých 80 vozů 1 J 1 x ročně 100 ha po 100 ha GRES TUK = Počet mazacích hlaviček (IV) Viz kapitola Mazací prostředky vydání Litre litru * Varianta viz. příručka výrobce PL Plan smarowania 8 h smarowaê co 8 roboczogodzin 20 h smarowaê co 20 roboczogodzin 40 F smarowaê co 40 przejazdûw 80 F smarowaê co 80 przejazdûw 1 J smarowaê raz w roku 100 ha smarowaê co 100 ha FETT smar = iczba punktûw smarowania (IV) Litre litr * Wariant Zobacz instrukcjí obs ugi producenta GR Schmierplan(D) 8 h alle 8 Betriebsstunden 20 h alle 20 Betriebsstunden 40 F alle 40 Fuhren 80 F alle 80 Fuhren 1 J 1 x jährlich 100 ha alle 100 Hektar FETT FETT = Anzahl der Schmiernippel (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe" Liter Liter * Variante Siehe Anleitung des Herstellers H Kenési terv 8 h Minden 8 üzemóra után 20 h Minden 20 üzemóra után 40 F Minden 40 menet után 80 F Minden 80 menet után 1 J 1 x évente 100 ha Minden 100 hektár után FETT ZSÍR = A zsírzógombok száma (IV) Lásd az üzemi anyagok c. fejezetet Litre Litre * Változat Násd a gyártó leírásat! Načrt mazan ja 8 h po 8 obratovalnih urah 20 h po 20 obratovalnih urah 40 F po 40 vožnjah 80 F po 80 vožnjah 1 J 1 x letno 100 ha po 100 hektarjih FETT maščoba = število mazalk (IV) glej dodatek»delovni materiali«liter liter * varianta glej navodila proizvajalca Графік змащування UA 8h кожні 8 годин роботи 20h кожні 20 годин роботи 40 F кожні 40 поїздок 80 F кожні 80 поїздок 1 J 1 x на рік 100 hа кожні 100 гектарів GRES Мастило = Кількість мастильних ніпелів (IV) Дивіться додаток "gпаливомастильні матеріалиu" Litre Літр * Варіанти Д и в і т ь с я виробника і н с т р у к ц і ю RUS Схема смазки 8 h чеpез каждые 8 часов pаботы 20 h чеpез каждые 20 часов pаботы 40 F чеpез каждые 40 подвод 80 F чеpез каждые 80 подвод 1 J 1 pаз в год 100 ha чеpез каждые 100 га GRES СМАЗКА / OIL МАСЛО = количество смазочных ниппелей (IV) С м. п p и л о ж е н и е «Эксплуатационные матеpиалы» Litre л и т p ( к о л и ч е с т в о в о м а с л а, жидкость,...) * Ваpиант Смотpи pуководство изготовителя TR Yağlama planı(d) 8 h her 8 kullanım saatinde bir 20 h her 20 kullanım saatinde bir 40 F her 40 taksitte bir 80 F her 80 taksitte bir 1 J yılda 1 defa 100 ha her 100 hektarda bir YAĞ YAĞ = Yağlama memelerinin sayısı (IV) Bakınız Ek Yakıtlar Litre Litre * Çeşit Bakınız üreticinin talimatları 9900-UA LEGENDE-SCHMIERPL / BA/EL ALLG / BETRIEBSSTOFFVORSCHRIFT

24 IloúÊ punktûw smarowniczych FETT 0200 SCHMIERPLAN_

25 Obratovalna sredstva Izdaja 1997 Zmogljivost in življenjska doba stroja sta odvisni od temeljitega vzdrževanja in uporabe dobrih obratovalnih sredstev. Naš seznam obratovalnih sredstev vam olajša izbiro ustreznih obratovalnih sredstev. V načrtu mazanja je vsako obratovalno sredstvo, ki ga je treba uporabiti, simboliziran z oznako obratovalnega sredstva (npr. III ). Na podlagi oznake obratovalnega sredstva lahko ugotovite zahtevano karakteristiko kakovosti in ustrezen proizvod podjetij mineralnih olj. Seznam podjetij mineralnih olj mogoče ni popoln. Olje v menjalniku zamenjajte v skladu z navodili za uporabo - vendar najmanj 1 x na leto. - Odstranite vijak za izpuščanje olja, pustite staro olje iztekati in ga ustrezno shranite. Pred izklopom (zimsko obdobje) zamenjajte olje in namažite vsa mazalna mesta. Gole zunanje kovinske dele (zglobi, itd.) pred rjavenjem zaščitite s proizvodom v skladu z IV v tabeli na naslednji strani. Oznaka obratovalnega sredstva Lubricant indicator Code du lubrifiant Numero caratteristico del lubrificante Smeermiddelen code (II) F E T T I II III IV (IV) V VI VII Ö L Zahtevana karakteristika kakovosti required quality level niveau de performance demandé caratteristica richiesta di qualit zahtevane kakovostne značilnosti HIDRAVLIČNO OLJE HLP DIN del 2 * Glej opombe ** *** Motorno olje SAE 30 v skladu z API CD/SF motor oil SAE 30 according to API CD/SF huile moteur SAE 30 niveau API CD/SF oilo motore SAE 30 secondo specifiche API CD/SF Olje menjalnika SAE 90 oz. SAE 85 W-140 v skladu z API-GL 4 ali API-GL 5 gear oil SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 5 huile transmission SAE 90 ou SAE 85 W-140, nivo API-GL 4 ou API-GL 5 olio per cambi e differenziali SAE 90 o SAE 85W-140 secondo specifiche API-GL 4 o API-GL 5 Litijska mast (DIN , KP 2K) lithium grease graisse au lithium grasso al litio Tekoča mast za menjalnik (DIN :GOH transmission grease graisse transmission grasso fluido per riduttori e motoroduttori Kompleksna mast (DIN : KP 1R) complex grease complex grease grasso a base di saponi complessi smeerolie SAE 90 of 85 W-140 volgens API-GL 5 gear oil SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 5 huile transmission SA 90 ou SAE 85 W-140, niveau API GL 5 oilio per cambi e differenziali SAE 90 o SAE 85 W-140 secondo specifiche API-GL 5 - D 1 -

26 Podjetja AGIP ARAL I (II) F E T T II III (IV) IV V VI VII OPOMBE OSO 32/46/68 ARNICA 22/46 VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46 MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30 SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30 ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140 OLJE MENJALNIKA EP 90 OLJE MENJALNIKA HYP 85W-90 GR MU 2 GR SLL GR LFO ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140 ARALUB HL 2 ARALUB FDP 00 ARALUB FK 2 OLJE MENJALNIKA HYP 90 - Ö L AVIA BAYWA BP CASTROL ELAN ELF ESSO EVVA FINA FUCHS GENOL MOBIL RHG SHELL TOTAL VALVOLINE VEEDOL WINTERSHALL AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46 HIDRAVLIČNO OLJE HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR. FLUID * HIDRAVLIČNO OLJE MC 530 ** PLANTOHYD 40N *** MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30 SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30 ENERGOL SHF 32/46/68 VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30 HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46 RX SUPER DIESEL 15W-40 PO- WERTRANS OLJE MENJALNIKA MZ 90 M MULTI- HYP 85W-140 SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140 GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 AVIA VEČNAMENSKA MAST AVIA MAST ZA MAZANJE MULTI MAST 2 POSEBNA MAST FLM PLANTOGEL 2 N AVIA TEKOČA MAST MENJALNIKA AVIALUB POSEBNA MAST LD OLJE MENJALNIKA HYP 90 EP MULTI- HYP 85W-140 EP TEKOČA MAST MENJALNIKA NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLAN- TOGEL 00N ENERGREASE LS-EP 2 TEKOČA MAST NO ENERGREASE HTO CASTROLGREASE LM RENOPLEX EP 1 HYPOID 85W-140 OLEX PR 9142 HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP IMPERVIA MMO CASTROLGREASE LMX EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 * Pri povezovalnih delih z vlačilci z mokrim zaviranjem je potrebna mednarodna specifikacija J 20 A ** Hidravlična olja HLP-(D) + HV *** Hidravlična olja na rastlinski bazi HLP + HV so biološko razgradljiva, zato so še posebej prijazna okolju HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46 OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68 NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68 MOTORNO OLJE 100 MS SAE 30 MOTORNO OLJE 104 CM 15W-40 AUSTROTRAC 15W-30 PERFORMANCE 2 B SAE TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30 PLUS MOTORNO OLJE 20W-30 UNIFARM 15W-30 OLJE MENJALNIKA MP 85W-90 OLJE MENJALNIKA B 85W-90 OLJE MENJALNIKA C 85W-90 TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140 GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140 LORENA 46 LITORA 27 EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2 RHENOX 34 GA O EP POLY G O MULTI PURPOSE GREASE H FIBRAX EP 370 NEBULA EP 1 GP GREASE OLJE MENJALNIKA B 85W-90 OLJE MENJALNIKA C 85W-140 MULTIMOTIVE 1 TRANSELF TIP B 90 85W-140 TRAN- SELF TIP BLS 80 W-90 GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140 ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68 SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER HYPOID GA 90 HYPOID GB 90 VISKOTLAČNA MAST LT/SC 280 MAST MENJALNIKA MO 370 EVVA CA 300 HYPOID GB 90 HYDRAN 32/46/68 DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERZALNO OLJE RENOLIN 1025 MC *** TITAN HYDRAMOT 1030 MC ** RENOGEAR HYDRA * PLANTOHYD 40N *** TITAN HYDRAMOT 1O3O MC TITAN UNIVERSAL HD PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERZALNO OLJE RENOGEAR SUPER 8090 MC RENO- GEAR HYPOID 85 W-140 RENOGEAR HYPOID 90 MARSON EP L 2 NATRAN 00 MARSON AX 2 PONTONIC MP 85W-140 RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2 PLANTOGEL 2 N RENOSOD GFO 35 DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N RENOPLEX EP 1 RENOGEAR SUPER 8090 MC RENO- GEAR HYPOID 85W-140 RENOGEAR HYPOID 90 HIDRAVLIČNO OLJE HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC * HIDRAVLIČNO OLJE 520 ** PLANTOHYD 40N *** MULTI TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC OLJE MENJALNIKA MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 VEČNAMENSKA MAST POSEBNA MAST GLM PLANTOGEL 2 N TEKOČA MAST MENJALNIKA PLANTOGEL 00N RENOPLEX EP 1 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 DTE 22/24/25 DTE 13/15 RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B 32 HVI/46HVI TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/T46 AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68 HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30 EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30 AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40 RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20 MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140 VEČNAMENSKO OLJE SAE90 HYPOID EW 90 SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140 TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90 MOBILGREASE MP MOBILUX EP 004 MOBILPLEX 47 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140 VEČNAMENSKA MAST RENOLIT MP DURAPLEX EP RETINAX A ALVANIA EP 2 RENOSOD GFO 35 RENOPLEX EP 1 HYPOID EW 90 POSEBNA MAST MENJALNIKA H SIMMNIA GREASE O AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140 MULTIS EP 2 MULTIS EP 200 MULTIS HT 1 TOTAL EP B 85W-90 ULTRAMAX HLP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVLP 32 ** ULTRAPLANT 40 *** SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40 HP GEAR OIL 90 ali 85W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90 MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000 DURAPLEX EP 1 HP GEAR OIL 90 ali 85W-140 ANDARIN 32/46/68 HD PLUS SAE 30 MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140 MULTIPURPOSE MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140 WIOLAN HS (HG) 32/46/68 WIOLAN HVG 46 ** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID * MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30 OLJE MENJALNIKA HYPOID 80W-90, 85W-140 VEČNAMENSKO OLJE MENJALNIKA 80W-90 WIOLUB LFP 2 WIOLUB GFW WIOLUB AFK 2 OLJE MENJALNIKA HYPOID 80W-90, 85W D

27 Montaža opreme po želji Montaža menjalnika za red - Demontirajte zaščitni lijak iz enostopenjskega menjalnika. - Menjalnik za red (11) namestite na enostopenjski menjalnik (10) in ga z vijakom (12) fiksirajte v primeren položaj. Položaj je odvisen od vrste priključka listnatega obračalnika (oje ali tritočkovna priključitev) in lege kardanske gredi na vlačilcu. Menjalnik za red montirajte tako, da je pri vožnji skozi zavoje zglobna gred enakomerno zavita, oziroma, da je ne poškoduje orna tirnica, vlečni nastavek ali priključni okvir. - Aksialno pritrdite menjalnik za red z varovalnim obročkom (13). Delo z menjalnikom za red - Za obračanje je potrebno zglobno gred natakniti na skozni nastavek (B). - Za vlečenje reda na izven sredinski nastavek (A). Pozor! Uporabite specialno mast za menjalnike Shell H (0,12 kg)! SCHWADGETRIEBE (203) - E-27 -

28 Pomembne dodatne informacije za vašo varnost Kombinacija traktorja in nameščenega stroja Namestitev stroja na prednji ali zadnji drog 3-točkovnega priključeka ne sme voditi do prekoračitve dovoljene skupne teže traktorja, dovoljene obremenitve preme in nosilnosti plevnematik. Sprednja prema traktorja mora biti obremenjena z vsaj 20% prazne teže traktorja. Pred nakupom preverite ali so izpoljneni pogoji, s tem da izračunate naslednje izračune ali stehtate kombinacijo traktorja in stroja. Izračun skupne teže, obremenitev preme in nosilnost plevnematik, kakor tudi potrebne minimalne obremenitve Za izračun potrebujete naslednje podatke: T L [kg] Prazna teža traktorja 1 a [m] Razdaljo med težiščem kosilnika spredaj in srednjo prednjo premo 2 3 T V [kg] T H [kg] Obemenitev prednje preme praznega traktorja in sredino prednje preme Obremnitev zadnje preme praznega traktorja 1 1 b [m] Medosje/medkolesje traktorja 1 3 G H [kg] G V [kg] Skupna teža kosilnika zadaj Skupna teža kosilnika spredaj 2 2 c [m] d [m] Razdalja med sredino zadnje preme in sredino pritrdilnega ležaja Razdalja med sredino pritrdilnega ležaja in težiščem kosilnika zadaj glej navodila za uporabo traktorja glej cenik in/ali navodila za uporabo kosilnika izmerite Namestitev na prednjem delu 1. IZRAČUN MINIMALNE OBREMENITVE PREDNJEGA DELA TRAKTORJA G V min Vnesite podatke v tabelo in izračunajte potrebno minimalno obremenitev prednjega dela. Namestitev na zadnjem delu 2. IZRAČUN MINIMALNE OBREMENITVE ZADNJEGA DELA TRAKTORJA G H min Vnesite podatke v tabelo in izračunajte potrebno minimalno obremenitev zadnjega dela ZUSINFO / BA-EL ALLG. - Z.28 -

29 Pomembne dodatne informacije za vašo varnost Kombinacija traktorja in nameščenega stroja 3. IZRAČUN DEJANSKE OBEMENITVE PREDNJE PREME T V tat (Če ni dosežena minimalna obremenitev (G V min ) z namestitvijo prednjega nameščenega stroja (G V ), je potrebno stroj dodatno obtežiti, da doseženo minimalno obemenitev!) Vnesite v tabelo izračunano dejansko vrednost obremenitve prednje preme in vrednost podano v navodilih za uporabo. 4. IZRAČUN DEJANSKE SKUPNE TEŽE G tat (Če ni dosežena minimalna obremenitev (G H min ) z namestitvijo prednjega nameščenega stroja(g H ), je potrebno stroj dodatno obtežiti, da doseženo!) Vnesite v tabelo izračunano dejansko vrednost skupne in vrednost podano v navodilih za uporabo. 5. IZRAČUN DEJANSKE OBEMENITVE ZADNJE PREME T H tat Vnesite v tabelo izračunano dejansko vrednost obremenitve zadnje preme in vrednost podano v navodilih za uporabo. 6. NOSILNOST PLEVNEMATIK Vnesite v tabelo dvojno vrednost (dve plevnematiki) dovoljene nosilnosti plevnematik Tabela Dejanska vrednost izračuna Dovoljena vrednost v navodilih za uporabo Dvojna dovoljena nosilnost plevnematik ( dve plevnematiki) Minimalna obemenitev prednjega dela Skupna teža Obemenitev prednje preme Obemenitev zadnje preme Minimalna obremenitev mora biti pritrjena na traktor ali v obliki nameščenega stroja ali v obliki obremenitve! Izračunane vrednosti morajo biti manjše/enake ( ) dovoljenim vrednostim! ZUSINFO / BA-EL ALLG. - Z.29 -

30 Zettkreisel EUROHIT 61 N Type ZK 218 EUROHIT 61 NZ Type ZK 218 Grieskirchen, pa. Ing. W. Schremmer Entwicklungsleitung

31 Im Zuge der technischen Weiterentwicklung D arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte. Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen. Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten. V důsledku technického vývoje pracuje firma CZ PÖTTINGER Ges.m.b.H neust le na zlepšení svých výrobků. Změny v návodu k používaní si výrobce vyhrazuje. Požadavky na změnu návodu k používaní na právě dodané stroje nemohou být vyvozovány. Technické údaje, rozměry a hmotnosti jsou nezávazné. Dotisk nebo nový překlad je možný pouze za písemného souhlasu firmy ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen Všechna práva podléhají autorskému právu. A mûszaki termékfejlesztés folyamatában a HU Pöttinger Ges.m.b.H. folyamatosan dolgozik termékei minôségének javításán. Ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak változtatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával kapcsolatban. A mûszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség nélküliek. A tévedések joga fenntartva. Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is, csak az ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen írásos engedélyével történhet. A szerzôi jogi törvény értelmében minden jog fenntartva. W sensie dalszego rozwoju technicznego PL Poettinger nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktûw. W zwiπzku z powyøszym zastrzegamy sobie prawo do zmian w schematach i opisach znajdujπcych sií w niniejszej instrukcji obs ugi. Nie wyklucza sií prawa do zmian rûwnieø w przypadku juø dostarczonych maszyn. Dane techniczne, wymiary i ciíøary nie sπ wielkoúciami ostatecznymi. Dopuszcza sií moøliwoúê pojawienia sií b edûw. Powielanie bπdü t umaczenia, rûwnieø wyrywkowe, wy πcznie za pisemnπ zgodπ ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen Wszelkie prawa w πcznie z prawami autorskimi zastrzeøone. В ході технічного розвитку фірма UA PÖTTINGER Ges.m.b.H постійно займається вдосконаленням своєї продукції. В зв яку з цим ми зберігаємо за собою право вносити зміни в малюнки і описи цієї інструкції з експлуатації, проте, вимоги вносити такі ж зміни у вже передані машини не можуть бути пред явлені. Технічні дані, вказання розмірів і маси не є обов язкові. Помилки не виключаються. Передрук чи переклад, в тому числі частинами, дозволяється тільки з письмової згоди фірми ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen. Всі права застережені у відповідності з авторським правом. В ходе технического развития фирма RUS «ПЁТТИНГЕР Гез.м.б.Х.» постоянно занимается усовершенствованием своей продукции. В связи с этим мы сохраняем за собой право вносить изменения в рисунки и описания этой инструкции по эксплуатации, однако,требование вносить такие изменения в уже поставленные машины предъявлению не подлежит. Технические данные, указание размеров и массы даются без обязательств. Ошибки не исключены. Перепечатка или перевод, в том числе отрывками, разрешается только с письменного согласия фирмы «АЛОЙС ПЁТТИНГЕР Машиненфабрик Гезельшафт м.б.х.» А-4710 Грискирхен. С сохранением всех прав в соответствии с авторским правом. Im Zuge der technischen Weiterentwicklung GR arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte. Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen. Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten. V smislu tehničnega razvoja si podjetje firma Pöttinger G.m.b.H prizadeva za stalno izboljšavo svojih izdelkov. Pridružujemo si pravico do sprememb pri slikah in navodilih za uporabo. To ne velja za že dostavljene stroje. Tehnični podatki, merila in teže so neobvezujoča. Pridržujemo si pravico do zmot. Ponatis, prevod, tudi le deloma so dovoljeni le s pisnim dovoljenjem podjetja ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen. Pridržujemo si avtrorske pravice. Teknik gelişmeye bağlı olarak PÖTTINGER TR Ges.m.b.H firması sürekli olarak ürünlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışır. Bu yüzden bu kullanım kılavuzundaki resim veya açıklamalara göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır ve bundan, teslim edilmiş olan makineler üzerinde değişiklik yapma hakkı çıkartılamaz. Teknik veriler, ölçüler ve ağırlıklar bağlayıcı değildir. Hata yapma hakkı saklıdır. Ek baskı veya tercümesi, kısmen de olsa, sadece firmanın yazılı izniyle yapılabilir: ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h. A-4710 Grieskirchen. Telif hakkı yasasına göre tüm hakları saklıdır.

32 ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.h A-4710 Grieskirchen Telefon: 0043 (0) Faks: 0043 (0) E-posta: Internet: GEBR. PÖTTINGER GMBH Kuzey destek noktası Steinbecker Strasse 15 D Recke Telefon: ( ) Faks: ( ) PÖTTINGER France 129 b, la Chapelle F Le Bonhomme Tel Faks : GEBR. PÖTTINGER GMBH Servis merkezi Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D LANDSBERG / LECH Telefon: Yedek parça bölümü: / veya 169 Müşteri hizmetleri: / veya 231 Faks: /