3. PREVERJANJE ZNANJA simetrale, koti, trikotniki, izrazi 7. razred

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "3. PREVERJANJE ZNANJA simetrale, koti, trikotniki, izrazi 7. razred"

Transkripcija

1 3. PREVERJANJE ZNANJA simetrale, koti, trikotniki, izrazi 7. razred 1. naloga: Nariši trikotnik ABC. (Rešuj v zvezek.) a) c = 7 cm, α= 75, β= 30, (oba kota načrtaj s šestilom) b) β= 70, a = 4,5 cm, b = 62 mm c) a = 6 cm, γ = 120, va = 3,5 cm, (kot načrtaj s šestilom) d) a=5 cm, b=3,5 cm, γ=30 (kot načrtaj s šestilom) e) c=6 cm, vc=35 mm, a=4 cm f) b=4,8 cm, α=70, tb=3 cm g) c= 3,5 cm, α=50, R = 3 cm h) c=6 cm, rv=2 cm, β=60 i) **b = 8 cm, vb =4,5 cm, tb = 5,8 cm 2. naloga: V zvezek nariši enakokraki trikotnik z osnovnico c in podatki: a) vc = 3,5 cm, γ = 70. b) c = 5 cm, va = 4 cm c) c=5 cm, R=3,2 cm 3. naloga: S šestilom nariši kot 135 in razpolovi njegov sokot. 4. naloga: Nariši simetralo daljice AB in simetralo kota δ. Vse označi! 5. naloga: Z načrtovanjem določi vse točke na krožnici, ki so enako oddaljene od krajišč daljice CD.

2 6. naloga: Izračunaj neznane kote: a) b) 7. naloga: Izračunaj velikosti kotov α in β', če veš, da je trikotnik DBC enakokrak. Vse račune zapiši. 8.naloga: Nariši trikotnik v zvezek in mu včrtaj krožnico. Upoštevaj, da en kvadratek v mreži predstavlja 1 cm.

3 9.naloga: Nariši trikotnik v zvezek in mu nariši in izmeri vse tri višine. Upoštevaj, da en kvadratek v mreži predstavlja 1 cm. 10.naloga: Nariši trikotnik v zvezek in mu nariši in izmeri vse tri težiščnice. Označi težišče. Upoštevaj, da en kvadratek v mreži predstavlja 1 cm.

4 11.naloga: Nariši trikotnik v zvezek in mu očrtaj krožnico. Upoštevaj, da en kvadratek v mreži predstavlja 1 cm. 12. naloga: a) V trikotniku meri kot α=90, najdaljša stranica pa meri 8 cm. Koliko meri polmer očrtane krožnice? b) Kaj lahko poveš o trikotniku, pri katerem je višinska točka v oglišču B? c) Ali ima lahko trikotnik dva prava kota? Utemelji odgovor. d) Kako se imenuje trikotnik, če kot α meri 35, kot β pa meri 55? e) Ali lahko narišemo trikotnik s stranicami 3 cm, 8 cm in 5 cm? Utemelji odgovor. f) Kako se imenuje trikotnik, pri katerem sta središči očrtane in včrtane krožnice v isti točki? g) Ali obstaja trikotnik z notranjimi koti 23 22', 44 50' in '? Utemelji odgovor.

5 13. naloga: Izračunaj vrednost izrazov: = , : = ,75: ,5: = 15,5 0, ,318: 1 1 (1,07 0,67) = naloga: Didi in Mica se s kolesom vsak dan odpeljeta iz šole vsaka po svoji cesti. Ob cesti pustita kolesi in se peš odpravita do klopce na travniku, da tam še malo poklepetata. Z načrtovanjem poišči in označi mesto, kjer stoji klopca, če veš, da je enako oddaljena od obeh cest in da je tudi enako oddaljena od Didinega (D) in Micinega (M) doma?

6 15. naloga: Preriši in rešuj v zvezek! Na sliki je zemljišče ABCDEFGH, cesti a in b, križišče K, lekarna L in trgovina M. Lekarna in trgovina sta odprti celo noč. V nalogah upoštevamo samo tiste dele cest, ki so narisani (ne upoštevamo, da se cesta še nadaljuje). Za vsako nalogo nariši v zvezek svojo sliko (da bo bolj pregledno). Riši po kvadratkih. Pazi na natančnost! a) Določi tiste točke na zemljišču, ki so enako oddaljene od lekarne in trgovine. b) Določi tiste točke na zemljišču, ki so enako oddaljene od obeh cest. c) Pozno ponoči, ko je na cestah že vse mirno, gre Jure, ki ne more spati, na sprehod po eni izmed cest. V točki, ki je enako oddaljena od točk B in F (označi jo z J) se je spotaknil in padel. Ker si je poškodoval nogo, ne more vstati, zato kliče na pomoč. Kdo ga bo najverjetneje slišal: nočni čuvaj na zemljišču, ki je na svojem obhodu ravno prišel v točko C, lekarnar, ki pri odprtem oknu opazuje zvezde ali prodajalec, ki pobira smeti pred trgovino? d) Določi točko V na meji zemljišča, ki je enako oddaljena od trgovine in križišča. Če je takih točk več, uporabi oznake VV 1, VV 2, e) Na prostoru med cestama in zemljiščem stoji drog z lučjo, ki osvetljuje prostor okrog sebe. Križišče, trgovina in lekarna so ravno na meji osvetljenega prostora. Pobarvaj tiste točke zemljišča, ki jih ta luč še osvetljuje.