Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/19 dne 7. 6.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/19 dne 7. 6."

Transkripcija

1 sofinanciranje v glava2 Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/19 dne Janez Ilaš 787 farmacijo P UHPLC z DAD in CAD detektorjem , ,60 30, Primož Pelicon 106 Institut "Jožef Stefan" I Kontrolni sistem pospeševalnika Tandetron , ,40 30, Bojana Žegura 105 Nacionalni inštitut za biologijo P CelVivo BioArray Matrix (BAM) bioreaktor za gojenje 3D celičnih struktur , ,00 30, Jože Grdadolnik 104 Kemijski inštitut P D femtosekundni infrardeči spektrometer , ,94 30, Miha Ravnik 1554 matematiko in fiziko P Raziskovalna oprema za obdelavo velikih podatkov , ,63 30, Matevž Pompe 103 kemijo in kemijsko tehnologijo P Ultra visokoločljivostni tekočinski kromatograf s tandemsko masno spektrometrijo , ,52 30, Matjaž Mazaj 104 Kemijski inštitut P Dinamični sorpcijski analizator za paro , ,00 30, Jurij Trontelj Branka Mozetič Vodopivec farmacijo P Univerza v Novi Gorici P Igor Mandić 106 Institut "Jožef Stefan" P Tekočinski kromatograf z masnim detektorjem vrste trojni kvadrupol PLINSKI KROMATOGRAF Z MASNO SELEKTIVNIM DETEKTORJEM IN SISTEMOM ZA VNOS TEKOČEGA VZORCA, VZORCA IZ PARNE Sistem za meritve tranzientov v silicijevih detektorjih z dvofotonsko absorpcijo , ,39 30, , ,90 30, , ,54 30, Rok Pestotnik 106 Institut "Jožef Stefan" P Tračna kamera z visoko časovno ločljivostjo , ,49 30, Vita Dolžan 381 P Sklop opreme za pripravo bioloških vzorcev na analize biomarkerjev , ,82 30, Vid Simon Šelih 104 Kemijski inštitut P Miran Čeh 106 Institut "Jožef Stefan" I Maruša Pompe Novak 105 Nacionalni inštitut za biologijo I Elementni masni spektrometer z ionizacijo v induktivno sklopljeni plazmi Okoljski vrstični elektronski mikroskop (ESEM) z veliko komoro, sistemom za analizo morfologije površin in EDX sistemom Avtomatiziran sistem za pripravo, izvedbo in analizo večtarčne kapljične digitalne verižne reakcije s polimerazo , ,43 30, , ,60 30, , ,27 30, Luka Snoj 106 Institut "Jožef Stefan" P Računske gruča , ,20 40, Matej Dolenec 1555 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška P ANALYSETTE 22 NanoTec (FRITSCH), oprema z lasersko metodo merjenja velikosti delcev , ,07 30, Rok Žitko 106 Institut "Jožef Stefan" P Pospeševalniki za vzporedno računanje na področju teoretične fizike , ,01 30, Damjana Rozman 381 P Sklop opreme za analize celic v realnem času , ,65 40, Samo Stanič 1540 Univerza v Novi Gorici P Miloš Markič 215 Geološki zavod Slovenije P Dragan D. Mihailović Oprema za razvoj Ramanskega lidarja observatorija CTA , ,00 50, PV UV-Visible-NIR Microscope Spectrophotometer - CRAIC Technologies (USA) , ,00 55,00 16 z dodatki: Visokoobčutljive svetlobne lamele 106 Institut "Jožef Stefan" P Kombiniran sistem za nanofabrikacijo , ,48 40,00 16

2 sofinanciranje v Boštjan Jenčič 106 Institut "Jožef Stefan" P Ionska optika za nanožarek , ,78 59, Egon Pavlica 1540 Univerza v Novi Gorici P Mikroskop na bližnje polje za meritev tokov fotovzbujenih nosilcev naboja , ,00 50, Jelena Vesić 106 Institut "Jožef Stefan" P Teleskopski detektor Ge-Si , ,44 59, Dušan Turk 106 Institut "Jožef Stefan" P Prometheus NT.48, Nano diferenčni dinamični fluorimeter (angl. nanodsf, nano differential scanning fluorimetry) , ,44 50, Irena Vovk 104 Kemijski inštitut P Flash /preparativni kromatografski sistem , ,93 40, Milena Horvat 106 Institut "Jožef Stefan" P Jernej Stare 104 Kemijski inštitut P Marjetka Podobnik 104 Kemijski inštitut P Hibridni kvadrupol-orbitrap masni spektrometer (Q-Orbitrap MS) s pripadajočo opremo Sistem za shranjevanje, upravljanje in varovanje podatkov v Ažmanovem računskem centru Tekočinski kromatografski sistem za čiščenje bioloških molekul , ,00 30, , ,03 59, , ,29 29, Janez Plavec 104 Kemijski inštitut I SAXS naprava - difraktometer za sipanje rentgenske svetlobe pod nizkimi koti , ,00 59, Aljaž Drnovšek 106 Institut "Jožef Stefan" I In situ merilnik fizikalnih lastnosti na nanoskali , ,00 60, Matjaž Mikoš Mitjan Kalin Hana Uršič Nemevšek gradbeništvo in geodezijo P P Institut "Jožef Stefan" P Albin Pintar 104 Kemijski inštitut P Miran Mozetič 106 Institut "Jožef Stefan" P Borut Kosec Franci Pušavec Janez Povh 782 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška P P Zamrzovalno-grelna komora s priborom za analizo agregatov in hribin. Naprava za merjenje trenja in 3D porazdelitve debelin elasto-hidrodinamičnih filmov v mikrometrskem območju Mikroskop na atomsko silo z moduli za piezoelektrične, električne in magnetne meritve Tekočinski kromatograf visoke ločljivosti (HPLC) Močnostni plazemski sistem za depozicijo nanosov tankih plasti s plazmo molekularnih plinov na vzorce večjih dimenzij Vakuumska obločna talilna peč Arc-melt vacuum furnace Pametni sistem nadzora izdelovalnega procesa, ki združuje podsisteme: diagnostično orodje odrezovalnega procesa, sistem diagnostike , ,00 29, , ,74 30, , ,00 24, , ,44 30, , ,52 30, , ,09 30, , ,78 30,00 17 P Nadgradnja HPC sistema Prelog - HPCFS-U , ,12 29, Andrej Kitanovski 782 P Modularni raziskovalni sistem za analizo mikrofluidnih toplotnih stikal , ,10 28, Edvard Govekar 782 P Sistem za 3D tisk s selektivnim laserskim pretaljevanjem kovinskega prahu , ,34 30, Janez Kovač 106 Institut "Jožef Stefan" P SNOM mikroskop , ,50 30, Miran Gaberšček 104 Kemijski inštitut P SP-300 Potenciostat/Galvanostat s pripadajočim masnim spektrometrom, rotatorjem in računalnikom , ,00 29, Andraž Legat 1502 Zavod za gradbeništvo Slovenije I D sistem za merjenje in analizo geometrijskih odstopanj okroglih profilov , ,40 30, Uroš Bohinc 1502 Zavod za gradbeništvo Slovenije I Optični merilni sistem , ,38 30, Sabina Kramar 1502 Zavod za gradbeništvo Slovenije I Laserski analizator porazdelitve velikosti in oblike delcev , ,40 30,00 17

3 sofinanciranje v Ana Mladenovič 1502 Zavod za gradbeništvo Slovenije I Denis Đonlagić Primož Podržaj 782 Univerza v u, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Analizator TOC/TN MULTI N/C 3100 (CLD) z AS VARIO vzorčevalnikom in modulom HT , ,05 30,00 17 P Spektralni analizator z visoko ločljivostjo , ,08 59,90 16 P Oprema za raziskave distribuiranega vodenja naprednih proizvodnih sistemov , ,14 59, Damijan Miklavčič 1538 elektrotehniko P Sistem za fluorescenčno mikroskopijo , ,00 57, Spomenka Kobe 106 Institut "Jožef Stefan" P Magnetometer z tresočim vzorcem za , ,00 47,83 16 termomagnetne meritve v različnih atmosferah Blaž Likozar 104 Kemijski inštitut P Visokotlačni (kemi)sorpcijski pretočni (mikro)reaktor , ,00 37, Peter Nadrah 1502 Zavod za gradbeništvo Slovenije I UV-Vis spektrofotometer z integracijsko sfero , ,00 60, Sabina Markelj 106 Institut "Jožef Stefan" P Gregor Papa 106 Institut "Jožef Stefan" P Spektrometer za spektroskopijo Augerjevih elektronov Visokozmogljiv hibridni adaptivni računski sistem , ,31 58, , ,41 50, Marko Munih 1538 elektrotehniko P Raziskovalna oprema za podporo sodelujoče robotike v Industriji , ,75 59, Peter Čerče Nada Lavrač 106 Institut "Jožef Stefan" P Rok Petkovšek Lidija Slemenik Perše Andreja Pondelak 782 I SMIP platforma za digitalizacijo raziskovanja , ,96 59,99 16 P P Oprema za raziskave in aplikacije na področju umetne inteligence Sistem za raziskave in analizo NIR in SWIR vlakenskih laserjev Multifunkcionalni merilni sistem za določanje časovno in frekvenčno odvisnih mehanskih lastnosti polimerov in kompozitov , ,42 60, , ,02 59, , ,33 40, Zavod za gradbeništvo Slovenije I Vakuumsko tlačna komora , ,14 60, Aleksander Sadikov 1539 računalništvo in informatiko P Sistem za analizo spremljanja pogleda z metodami umetne inteligence , ,44 60, Roman Šturm Matej Kristan 1539 računalništvo in informatiko Uroš Cvelbar 106 Institut "Jožef Stefan" P P VH1202 Stacionarni merilec trdote , ,55 30,00 16 P Strežniški sistem za masivno globoko učenje , ,85 59,80 16 Reaktorska komora z elektronsko kolono za insitu opazovanje procesov in reakcij , ,98 35, Matjaž Panjan 106 Institut "Jožef Stefan" P Pulzni napajalnik za magnetronsko naprševanje pri visoki pulzni moči , ,62 60, Rok Zaplotnik 106 Institut "Jožef Stefan" P Gregor Dolanc 106 Institut "Jožef Stefan" P Generator za vzbujanje induktivno sklopljene plazme velike moči Oprema za raziskave in aplikacije na področju tehnologije vodenja , ,74 50, , ,98 60, Matjaž Spreitzer 106 Institut "Jožef Stefan" P UHV sistema za premikanje grelnika in tarč , ,15 60, Nataša Knez 1502 Zavod za gradbeništvo Slovenije I Dušan Šuput Robert Zorec Zala Jenko Pražnikar 2413 Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju Trokanalni avtomatski merilni sistem za merjenje koncentracije kisika s paramagnetnimi merilnimi instrumenti , ,78 60,00 16 P Nadgradnja MR tomografa , ,95 15,44 17 P Sistem za multikanalno fluorescenčno označevanje ter detekcijo in analizo proteinov in DNA , ,77 30,00 17 P Ultrazvočni aparat , ,27 30, Matej Podbregar 381 P Sistem za slikanje in analizo gelov in fluorescenčnih ter kemiluminiscenčnih blotov , ,82 30,00 17

4 sofinanciranje v Tadej Battelino Janez Stare Uroš Tkalec Jure Derganc Tatjana Avšič- Županc Iztok Takač Irma Virant Klun Borut Kovačič Jernej Dolinšek Nadja Kokalj Vokač 334 P Visoko zmogljiv sekvenator DNA/RNA molekul , ,95 28,68 17 P Zagonska računalniška gruča in diskovno polje za Arhiv raziskovalnih podatkov UL MF (ARM) , ,04 30,00 17 P Polarizacijski optični mikroskop z dodatki , ,02 60,00 16 P Konfokalna nadgradnja za optično pinceto , ,78 60,00 16 P P P P P P BD FACS Melody -pretočni citometer za ločevanje celic 3D ultrazvočni diagnostični aparat za preiskave v ginekologiji in porodništvu CENTER ZA KLINIČNE RAZISKAVE: MIKROSKOPSKI SISTEM ZA SPREMLJANJE, SNEMANJE IN ANALIZO DOGAJANJA V ŽIVIH Modularna inkubatorska postaja za individualno nemoteno inkubacijo človeških zarodkov in vitro Sistem za diagnostiko motilitetnih motenj zgornjega prebavnega trakta - HRMI (High Resolution Manometry and Impedance) SEKVENATOR NOVE GENERACIJE ZA GENETSKE ANALIZE , ,24 33, , ,91 55, , ,29 39, , ,30 55, , ,23 60, , ,69 60, Grega Repovš 581 Univerza v Ljubljani, Filozofska P Programska oprema za zajem in analizo funkcijskih meritev centralnega živčevja , ,73 44, Maja Čemažar 302 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA P Nina Zidar Kojović Maja 312 P Sistem za avtomatizirano digitalno mikroskopijo in več-funkcijsko detekcijo Sistem za spremljanje PCR v realnem času ter detekcijo nukleotidnih sprememb z analizo talilne krivulje pri visoki ločljivosti , ,28 40, , ,00 40,00 16 P actichamp Plus 64 System with acticap , ,44 60, Simon Podnar 312 P Aparat za intraoperativni nevrofiziološki nadzor , ,51 50, Blaž Koritnik Maja Ravnikar 105 Nacionalni inštitut za biologijo P Matjaž Ocepek 406 Univerza v Ljubljani, Veterinarska P Elektromiografski aparat , ,36 50,00 16 Sistem za hitro pripravo in koncentriranje bioloških vzorcev z možnostjo bioloških analiz na gojiščih , ,01 30,00 17 P MilkoScan 7 RM , ,80 29, Jernej Jakše 481 P Sklop opreme za podporo študijam rastlinske genomike in interakcij rastlina-patogen , ,49 60, Uroš Žibrat 401 Kmetijski inštitut Slovenije P Koregistrirani hiperspektralni kameri z oktokopterjem , ,00 44, Manja Kitek Kuzman 481 P Standardizirana oprema za raziskave in preizkušanja pohištvenih elementov , ,66 59, Peter Dovč 481 P Genetski analizator Applied Biosystems 3500 (8 kapilar) , ,15 39, Hrvoje Petković 481 P Večnamenski optični čitalec mikrotiterskih plošč , ,66 40, Miha Humar 481 P Dinamični Mehanski Analizator (DMA) , ,97 59, Jurij Diaci Ines Mandić- Mulec 481 P Roman Jerala 104 Kemijski inštitut P Milka Vrecl Fazarinc 406 Univerza v Ljubljani, Veterinarska YellowScan Surveyor Ultra - UAV laserski , ,64 50,00 16 skener (lidar ang. light detection and ranging) P Celični sorter BD FACSMelody , ,00 37,24 16 Pretočni citometer z avtomatskim vzorčevalnikom , ,00 59,52 16 P Večnamenski čitalec plošč Tristar2 S LB , ,55 50,00 16

5 sofinanciranje v Jožica Gričar 404 Gozdarski inštitut Slovenije P Univerzalni trgalni stroj za določanje mehanskih lastnosti lesnih preizkušancev , ,84 60, Tine Grebenc 404 Gozdarski inštitut Slovenije P Milena Bučar Miklavčič 1510 I Lado Kutnar 404 Gozdarski inštitut Slovenije P Maja Podgornik Mojca Škof 401 Kmetijski inštitut Slovenije I Marjeta Čandek Potokar 401 Kmetijski inštitut Slovenije P Oprema za analizo koncentracij nukleinskih kislin in encimske aktivnosti SKLOP RAZISKOVALNE OPREME ZA RAZVOJ NOVIH METOD ZA KARAKTERIZACIJO IN UGOTAVLJANJE POTVORB OLJ RAZISKOVALNA OPREMA ZA PROUČEVANJE IN SPREMLJANJE STANJA GOZDNE VEGETACIJE IN TAL NA PODLAGI SODOBNIH TEHNIK , ,42 60, , ,76 55, , ,10 60,00 16 I MREŽA METEOROLOŠKIH POSTAJ , ,20 59,50 16 Senzorsko omrežje za poskusno infrastrukturo in poskusna polja Sklop 1: Komplet senzorskih enot za zajem in Oprema za zajem in analizo terenskih vzorcev v kmetijstvu , ,37 60, , ,02 60, Bojan Butinar 1510 I Barbara Piškur 404 Gozdarski inštitut Slovenije P Lovro Sinkovič 401 Kmetijski inštitut Slovenije P HITRO SPREMLJANJE PARAMETROV KAKOVOSTI OLJK IN OLJČNEGA OLJA OPTIMIZACIJA DIAGNOSTIČNEGA CENTRA ZA RAZISKAVE VPLIVOV BIOTSKIH DEJAVNIKOV NA ZDRAVJE GOZDOV Visokozmogljiv tekočinski kromatograf z detektorjem z nizom diod in fluorescenčnim detektorjem , ,00 59, , ,36 60, , ,37 55, Ario De Marco 1540 Univerza v Novi Gorici P Pretočni citometer (flow-cytometer) , ,00 60, Klemen Lisjak 401 Kmetijski inštitut Slovenije P Grega Ernest Voglar Boštjan Šimunič Uroš Marušič Gozdarski inštitut Slovenije P Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem s trojnim kvadrupolom ter trdnofazno mikro ekstrakcijo (SPME) Oprema za detekcijo in karakterizacijo mikroplastike v gozdnih ekosistemih , ,00 48, , ,55 60,00 16 P Merilnik telesne sestave , ,05 59,50 16 P COSMED Quark CPET , ,00 59, Rado Pišot Drago Kunej Mateja Ferk Adrijan Košir 618 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti P Sistem za analizo zmogljivosti , ,00 59,76 16 P Avdio sistem za obdelavo in arhiviranje zvočnega gradiva , ,83 30,00 17 P Laboratorijska oprema za analizo sedimenta , ,89 50,00 16 I Nadgradnja vrstičnega elektronskega mikroskopa s katodnoluminiscenčnim in grobovakuumskim detektorjem sekundarnih , ,50 39,

6 sofinanciranje v