Navodila za uporabo KULTNI STOL Z NA- VODILI. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Navodila za uporabo KULTNI STOL Z NA- VODILI. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000"

Transkripcija

1 Navodila za uporabo Z NA- VODILI KULTNI STOL IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

2 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili s kodami QR boste zlahka na cilju. Kaj so kode QR? Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov! Postopek: Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.* Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona. Preizkusite zdaj S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.* Hoferjev storitveni portal Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu * Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

3 Kazalo Pregled... 4 Uporaba... 5 Vsebina kompleta/deli... 6 Splošno...7 Preberite in shranite navodila za uporabo...7 Razlaga znakov... 8 Varnost... 9 Namenska uporaba... 9 Varnostni napotki... 9 Priprava Preverite stol in vsebino kompleta Osnovno čiščenje Sestavljanje stola...13 Čiščenje...14 Shranjevanje...15 Tehnični podatki...15 Odlaganje med odpadke...16 Odlaganje embalaže med odpadke...16 Odlaganje stola med odpadke...16 Garancijski list Garancijski pogoji...18 Dok./Rev.-Nr _

4 4 A

5 5 B C

6 6 Vsebina kompleta/deli 1 Sedežna površina 2 Držalo 3 Inbus vijak 6 16, 2 4 Inbus vijak Podložka, 3 6 Inbus ključ

7 Splošno Splošno Preberite in shranite navodila za uporabo Ta navodila za uporabo veljajo za ta kultni stol. Vsebujejo pomembne informacije o postavitvi in uporabi. Zaradi boljše razumljivosti bomo kultni stol v nadaljevanju krajše imenovali le stol. Pred uporabo stola natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo lahko pride do škode na stolu. Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če stol izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo. POPRODAJNA PODPORA

8 Splošno Razlaga znakov V teh navodilih za uporabo, na stolu ali na embalaži se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede. OPOZORILO! Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb. POZOR! Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb. OBVESTILO! Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode. Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi POPRODAJNA PODPORA

9 Varnost Varnost Namenska uporaba Stol je namenjen izključno sedenju. Stol je primeren izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene. Stol uporabljajte samo, kot je opisano v navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je nenamenska in lahko povzroči materialno škodo. Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe. Varnostni napotki OPOZORILO! Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejše otroke). Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo vanjo in se zadušijo. POPRODAJNA PODPORA

10 Varnost Pazite na to, da otroci v usta ne bodo dajali nobenih majhnih delov, kot so na primer vijaki. Otroci jih lahko pogoltnejo in se zadušijo. Pri igri s stolom ali plezanju nanj bi se otroci lahko poškodovali. POZOR! Nevarnost telesnih poškodb! Zaradi nepravilnega ravnanja s stolom lahko pride do telesnih poškodb. Stol se lahko prevrne, če ga prekomerno obremenite na eni strani. Poskrbite za enakomerno obremenitev. Nikoli ne sedajte na naslonjalo. Stola ne uporabljajte za stopanje nanj, kot podstavek, telovadno orodje ipd. Če je stol narobe sestavljen, se lahko pod človekovo težo podre. Takrat se lahko poškodujete. Pazite, da stol sestavite v skladu s temi navodili za uporabo POPRODAJNA PODPORA

11 Varnost OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Če s stolom neprimerno ravnate, ga lahko poškodujete. Stol postavite na zlahka dostopno, ravno, suho, proti vročini odporno in dovolj stabilno površino. Stola ne približujte odprtemu ognju (npr. tabornemu ognju itd.). Stola nikoli ne postavljajte na vroče površine ali v njihovo bližino (npr. kamin, taborni ogenj itd.). Stola nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (kamin, taborni ogenj itd.) ali močnemu mrazu. Pri čiščenju stola nikoli ne potapljajte v vodo in ne uporabljajte parnega čistilnika. Sicer lahko pride do škode na stolu. Stola ne uporabljajte več, če so plastični sestavni deli stola počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli. POPRODAJNA PODPORA

12 Priprava Priprava Preverite stol in vsebino kompleta OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete stol. Embalažo odpirajte zelo previdno. 1. Vzemite stol iz embalaže. 2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A). 3. Preverite, ali je prišlo do poškodb stola ali posameznih delov. Če so prisotne poškodbe, stola ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu. Osnovno čiščenje 1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije. 2. Pred prvo uporabo vse dele stola očistite, kot je opisano v poglavju Čiščenje POPRODAJNA PODPORA

13 Sestavljanje stola Sestavljanje stola OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb! Zaradi nepravilnega ravnanja s stolom lahko pride do telesnih poškodb. Vsebina kompleta vsebuje majhne delce. Prepričajte se, da otroci le-teh ne pogoltnejo. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Poškodbe stola preprečite s previdnostjo pri sestavljanju. Pri sestavljanju stola postavite dele na mehko podlago na tla. Pri sestavljanju uporabite priloženi inbus ključ. Priloženo orodje je primerno za predhodno sestavljanje. Priporočljiva je uporaba profesionalnega orodja. Pri sestavljanju pazite, da imate v vse smeri dovolj prostora za premikanje. Pred sestavljanjem si še enkrat oglejte prikazane posamezne dele. POPRODAJNA PODPORA

14 Čiščenje 1. Namestite sedežno površino 1 na držalo 2 (glejte sliko B). 2. Inbus vijake , inbus vijake in podložke 5 namestite na prikazana mesta (glejte sliko B). 3. Inbus vijake 6 16 in inbus vijake 6 35 trdno privijte z inbus ključem 6. Čiščenje OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Zaradi nepravilnega ravnanja s stolom lahko pride do poškodb. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenjene snovi lahko poškodujejo površino. Za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnika. 1. Stol obrišite z rahlo navlaženo krpo. 2. Pustite, da se stol popolnoma posuši POPRODAJNA PODPORA

15 Shranjevanje Shranjevanje Vsi deli morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi. V slabem vremenu (npr. močnem dežju, toči ali nevihti) postavite stol na varno mesto. Stol vedno hranite na suhem mestu. Stol zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki. Stol shranjujte zunaj dosega otrok in pri temperaturah med +5 C in +20 C. V času, ko ga ne uporabljate, ali med shranjevanjem uporabite zaščitno prekrivalo. Preverite vijačne spoje in jih od časa do časa ponovno zategnite. Tehnični podatki Izdelek: 49220, 49243, 49244, Teža: 3.1 kg Dimenzije (G Š V): cm Številka izdelka: 49220, 49243, 49244, POPRODAJNA PODPORA

16 Odlaganje med odpadke Odlaganje med odpadke Odlaganje embalaže med odpadke Embalažo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrsto materiala. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine. Odlaganje stola med odpadke Stol zavrzite med odpadke v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi POPRODAJNA PODPORA

17 GARANCIJSKI LIST KULTNI STOL Vaši podatki: Ime kupca Poštna številka in kraj Ulica E-pošta Datum nakupa * *Priporočamo, da skupaj s tem garancijskim listom shranite tudi račun. Kraj nakupa: Opis napake: Podpis Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov: Naslov(i) servisa: J.G.Schütte GmbH&Co. KG Bornstraße 16/ Bremen GERMANY POPRODAJNA PODPORA Telefonska pomoč: IZDELEK: 49220, 49243, 49244, /2016 ŠTEVILKA IZDELKA: 49220, 49243, 49244, pon. pet Po običajni tarifi fiksnega omrežja vašega ponudnika telefonije. 3 LETA GARANCIJE

18 Garancijski pogoji Spoštovane stranke! Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega servisnega centra, ki je urejen posebej za vas, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se na nas obrnite po e-pošti ali faksu. Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu, vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti. Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Ob prevzemu izdelka za popravilo servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe

19 dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji prodajalni Hofer, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis. Oznaka proizvajalca/ uvoznika: J.G.Schütte GmbH&Co. KG Bornstraße 16/ Bremen GERMANY Podjetje in sedež prodajalca: Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica VENIA

20 Distributer: J.G.SCHÜTTE GMBH&CO. KG BORNSTRASSE 16/ BREMEN GERMANY E-pošta: POPRODAJNA PODPORA IZDELEK: 49220, 49243, 49244, /2016 LETA ŠTEVILKA IZDELKA: 49220, 49243, 49244, GARANCIJE