HYDROLINE UGRAĐEN UPRAVLJAČKI UREĐAJ ZA SUSTAVE S 4 CIJEVI STENSKI UPRAVLJALNI MODUL ZA ŠTIRICEVNE SISTEME. 1. Uvodna upozorenja. 1.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "HYDROLINE UGRAĐEN UPRAVLJAČKI UREĐAJ ZA SUSTAVE S 4 CIJEVI STENSKI UPRAVLJALNI MODUL ZA ŠTIRICEVNE SISTEME. 1. Uvodna upozorenja. 1."

Transkripcija

1 STENSKI UPRAVLJALNI MODUL ZA ŠTIRICEVNE SISTEME 1. Uvodna opozorila To navodilo je del knjižice z navodili za napravo, na katero je komplet nameščen. To knjižico z navodili glejte tudi za SPLOŠNA OPOZORILA ter OSNOVNA VARNOSTNA PRAVILA. V nekaterih delih knjižice so uporabljeni simboli: POZOR = za dejanja, ki zahtevajo posebno previdnost in ustrezno usposobljenost. PREPOVEDANO = za dejanja, ki se jih absolutno ne sme izvajati. UGRAĐEN UPRAVLJAČKI UREĐAJ ZA SUSTAVE S 4 CIJEVI 1. Uvodna upozorenja Ovo uputstvo dio je knjižice uputstava za uređaj na koji se ugrađuje komplet. U navedenoj knjižici potražite OPĆA UPOZORENJA i OSNOVNA SIGURNOSNA PRAVILA. U nekim dijelovima priručnika rabe se simboli: PAŽNJA = za postupke koji zahtijevaju poseban oprez i odgovarajuću pripremu. ZABRANJENO = za one postupke koji se NE SMIJU nikada provoditi. 2. Izvedbe Kode Vgradni upravljalni modul Plus za 4-cevne sisteme 2. Verzije Kôdovi Ugrađen upravljački uređaj za sustave s 4 cijevi 3. Sestava kompleta 1 Upravljalni modul 1 2 Vijaki in vložki 2 3 Navodila za montažo 1 4 Priključni kabel (že ožičen) 1 5 Nosilec za pritrditev upravljalnega modula 1 6 Senzor za zrak 1 7 Vijaki 2 8 Tesnilna masa - 3. Sadržaj kompleta 1 Upravljački uređaj 1 2 Vijci + tiple 2 3 Upute za montažu 1 4 Kabel za povezivanje (ožičen) 1 5 Nosač upravljačkog uređaja 1 6 Senzor zraka 1 7 Vijci 2 8 Kit - Cod. Doc Rev. 0

2 4. Upravljalni modul na napravi Odstranite varnostni vijak ob strani upravljalnega modula in ga odprite. Priključite priloženi kabel kot prikazuje slika (3a) glede na vrsto izbranega upravljalnega modula. Vstavite temperaturni senzor (ref. A) v namenski priključek CN1, namestite mostiček JP1 kot prikazuje slika (2a). Po potrebi opravite konfiguracijo mostičkov PS (ref. C). Ponovno zaprite upravljalni modul z varnostnim vijakom, ki ste ga predhodno odstranili. Odstranite električno napajanje. Odstranite ohišje. V zgornjem delu električne omarice namestite upravljalni modul kot prikazuje slika 1, tako da ga vstavite v namenska jezička in pritrdite s priloženima vijakoma. Odprite električno omarico enote in priključite vse povezave na priključno sponko kot prikazuje slika (4a). Vstavite 4- in 6-polni priključek kot prikazuje slika 4A. Na koncu s pomočjo priložene tesnilne mase pritrdite senzor za zrak v bližini ventilatorja (glejte priročnik za namestitev enote). Neprekinjena črta Ožičenje, ki ga izvede proizvajalec Črtkasta črta Ožičenje, ki ga izvede inštalater Povezava "Faston" IFM Motor ventilatorja FC Kondenzator motorja ventilatorja TB Priključna sponka CV/HV Elektromagnetni ventil EC Zunanji kontakt CF/CM Priključki za motor * Dodatno ** Ni v uporabi AS Senzor za zrak WS Senzor za vodo A Rjava B Modra C Črna R Rdeča W Bela O Oranžna V Vijolična D Modra Y Rumena Y/G Rumeno/zelena G Siva 4. Upravljački uređaj na stroju Otvorite upravljački uređaj tako da uklonite sigurnosni vijak koji se nalazi bočno. Spojite kabel koji je u opremi prema slici (3a) ovisno o vrsti odabranog upravljačkog uređaja. Stavite senzor temperature (ref.a) u odgovarajući konektor CN1, postavite premosnik JP1 kako je prikazano na slici (2a). Ako je potrebno izvršite konfiguraciju premosnika PS (ref C). Zatvorite upravljački uređaj pomoću prethodno skinutog sigurnosnog vijka. Isključite električno napajanje. Skinite pokrivnu ploču. Pristupite gornjem dijelu električnog ormarića tako da postavite upravljački uređaj kako je prikazano na slici 1, namjestite ga u pripadajuće umetke i blokirate s dva vijka koja se nalaze u opremi. Otvorite električni ormarić jedinice i izvršite spajanja na priključnicu kako je prikazano na slici (4a). Stavite dva 4-, 6-polna konektora kako je prikazano na slici 4A. Na kraju kitom koji je u opremi pričvrstite senzor zraka u blizini ventilatora (pogledajte priručnik za montažu jedinice). Neisprekidana crta Ožičenje koje je proveo proizvođač Isprekidana crta Ožičenje koje provodi instalater Faston priključak IFM Motor ventilatora FC Kondenzator motora ventilatora TB Priključnica CV/HV Elektroventil EC Vanjski kontakt CF/CM Konektori motora * Opcionalno ** Ne koriste se AS Senzor zraka WS Senzor vode A Smeđa B Plava C Crna R Crvena W Bijela O Narančasta V Ljubičasta D Svijetlo plava Y Žuta Y/G Žuto/zelena G Siva Cod.Doc Rev. 0

3 ENOTA-JEDINICA Cod. Doc Rev. 0

4 NA ELEKTRONSKI UPRAVLJALNI MODUL - PREMA ELEKTRONIČKOM UPRAVLJAČKOM UREĐAJU Cod.Doc Rev. 0

5 5. Funkcije Upravljalni modul se uporablja za štiricevne sisteme. Upravljalni modul vzdržuje notranjo temperaturo, nastavljeno z vrtljivim gumbom, med 10 C in 30 C. 6. Ventilacija Prek tipke za izbiro hitrosti ventilatorja lahko na ročni ali samodejni način izberete način delovanja ventilatorja. V ročnem načinu lahko po potrebi izberete tri hitrosti (nizko/ srednjo/visoko) ali pa varčni način. V samodejnem načinu hitrost ventilatorja uravnava mikroprocesor upravljalnega modula glede na izbrano temperaturo. Med namestitvijo lahko izberete neprekinjeno delovanje ventilatorja z uporabo mikrostikal na elektronski kartici (glejte konfiguracije mostičkov). Delovanje ventilatorja v načinu ogrevanja se nadaljuje še približno eno minuto, da se omogoči razpršitev preostale toplote, ki je prisotna na sistemu za toplotno izmenjavo. 5. Funkcije Upravljački uređaj se koristi u sustavima s 4 cijevi. Upravljački uređaj ima ručicu za održavanje postavljene unutarnje temperature između 10 C i 30 C. 6. Ventilacija Tipkom za odabir brzine ventilatora možete odabrati rad ventilatora u ručnom ili automatskom načinu rada. U ručnom načinu rada možete odabrati tri razine brzine (mala/ srednja/velika) ovisno o potrebi ili ekonomičnosti. U automatskom načinu rada brzinu ventilatora regulira mikroprocesor upravljačkog uređaja ovisno o odabranoj temperaturi. Međutim, tijekom montaže moguće je odabrati stalnu ventilaciju putem mikroprekidača koji se nalaze na elektroničkoj kartici (pogledajte konfiguraciju premosnika). Ventilacija u režimu grijanja se održava oko jedne minute kako bi omogućila odvođenje ostatka topline s izmjenjivača topline. 1 Tipka POWER 2 Modra LED lučka funkcije hlajenja 3 Tipka FAN 4 Rdeča LED lučka funkcije ogrevanja 5 Tipka MODE 6 Zelena LED funkcije varčevanja z energijo 7 Vrtljivi gumb za nastavitev temperature 8 Rumena LED lučka za samodejno izbiro hitrosti ventilatorja 9 Rdeče LED lučke funkcije hitrosti ventilatorja 10 Rumena LED lučka za samodejno izbiro načina ogrevanja/ hlajenja 1 Tipka POWER 2 Plava LED lampica - hlađenje 3 Tipka VENTILATOR 4 Crvena LED lampica - grijanje 5 Tipka NAČIN RADA 6 Zelena LED lampica - štednja energije 7 Ručica za odabir temperature 8 Žuta LED lampica - automatski odabir brzine ventilatora 9 Crvene LED lampice - brzina ventilatora 10 Žuta LED lampica - automatski odabir režima grijanja/hlađenja Cod. Doc Rev. 0

6 7. Zaščita pred zmrzovanjem Funkcija zaščite pred zmrzovanjem preprečuje, da bi temperatura v prostorih, ki jih ne obiskujete dalj časa, padla pod 7 C. Ko je ta temperatura dosežena, krmilnik aktivira ventil in ventilator pri visoki hitrosti. Funkcijo zaščite pred zmrzovanjem je mogoče aktivirati s konfiguracijo ustreznega mikrostikala (glejte konfiguracijo mostičkov); če je vklopljena, je aktivna tudi, ko je gumb v položaju za izklop. 8. Varčevanje z energijo Ta funkcija je posebej uporabna med nočnim delovanjem ali v klimatiziranih prostorih, kjer se predvideva, da boste določen čas odsotni. V tem primeru lahko z izbiro funkcije z večkratnim pritiskom tipke FAN za 4 C povečate temperaturo, nastavljeno med delovanjem v načinu hlajenja, in za 4 C zmanjšate temperaturo med delovanjem v načinu ogrevanja. Vklop te funkcije (vključena zelena LED lučka) izključuje ostale prikaze. 9. Spreminjanje letnega časa Ročno Ogrevanje/hlajenje izberete ročno s pritiskom gumba na upravljalnem modulu. Samodejno Samodejno spreminjanje letnega časa omogoča samodejno preklapljanje delovanja ventilatorskega konvektorja v načinih ogrevanja in hlajenja glede na temperaturo, ki jo je nastavil uporabnik, in glede na notranjo temperaturo. 10. Zunanji stik Upravljalni modul je opremljen z vhodom, ki ga lahko uporabite kot kontakt za okno ali kot senzor prisotnosti (glejte električni diagram). Ko se aktivira takšen signal (prisotnost potenciala linije na stiku priključne sponke), se upravljalni modul glede na njegovo konfiguracijo izklopi (odprto okno) ali prestavi v način za varčevanje z energijo (prazna soba). Ko se modul izklopi, onemogoči vse izhode (ventilatorja, ventilov itd.), aktivna ostane le funkcija zaščite pred zmrzovanjem, če je vklopljena prek ustreznega mostička. Če se upravljalni modul prestavi v način za varčevanje z energijo, se notranja temperatura med hlajenjem poveča za 4 C in med ogrevanjem zmanjša za 4 C. Spremembo konfiguracije med tema dvema možnostma delovanja izvedete tako, da pritisnete in vsaj 5 sekund zadržite tako tipko Power kot tudi tipko za izbor hitrosti. Spremembo konfiguracije spremlja svetlobni signal: zelena LED lučka 3-krat utripne pri prehodu iz konfiguracije za izklop v konfiguracijo za varčevanje z energijo, oziroma sveti za 3 sekund pri nasprotnem prehodu. 7. Zaštita od smrzavanja Funkcija zaštite od smrzavanja omogućava da temperatura u prostorima koji se ne koriste dulje vrijeme, ne padne ispod 7 C. Po dostizanju te temperature, upravljački uređaj aktivira ventil i pokreće ventilator na velikoj brzini. Funkcija zaštite od smrzavanja može se aktivirati konfiguracijom odgovarajućeg mikroprekidača (pogledajte konfiguraciju premosnika); ako je omogućena, aktivira se i stavljanjem upravljačkog uređaja u položaj OFF. 8. Energy saving (štednja energije) Ova funkcija je posebno korisna tijekom noći ili u klimatiziranim prostorima za koje se pretpostavlja da nikoga neće biti u njima određeno vrijeme. U ovom slučaju, odabirom funkcije višekratnim pritiskom tipke VENTILATOR moguće je povisiti podešenu temperaturu za 4 C tijekom rada u režimu hlađenja te smanjiti temperaturu za 4 C tijekom rada u režimu grijanja. Uključivanjem ove funkcije (upaljena zelena LED lampica) isključuju se svi ostali prikazi na zaslonu. 9. Promjena sezone Ručno Odabir grijanja/hlađenja provodi se ručno pomoću tipke na uređaju za upravljanje. Automatska Automatska promjena sezone omogućava automatsku promjenu načina rada ventilokonvektora u režimu grijanja ili hlađenja, ovisno o temperaturi koju postavi korisnik i unutarnjoj temperaturi. 10. Vanjski kontakt Upravljački uređaj ima ulaz koji se može upotrijebiti kao kontakt prozora ili senzor prisutnosti (pogledajte električnu shemu). Kada je taj signal omogućen (postoji mjesto za liniju na priključnici), upravljački uređaj prelazi u položaj OFF (otvoreni prozor) ili Štednja energije (nema nikoga u prostoriji), ovisno o tome kako je upravljački uređaj konfiguriran. Ako upravljački uređaj prelazi u položaj OFF, posljedica je da su onemogućeni svi izlazi (ventilator, ventili itd.), a aktivna je samo funkcija zaštite od smrzavanja ako je omogućena odgovarajućim premosnikom. Ako upravljački uređaj prelazi u položaj Štednja energije, unutarnja temperatura se podiže za 4 C kod hlađenja odnosno smanjuje za 4 C kod grijanja. Do promjene konfiguracije između ove dvije mogućnosti rada dolazi tako da pritisnete najmanje 5 sekundi tipku Power i tipku za odabir brzine. Promjenu konfiguracije prati svjetlosni signal, zelena LED lampica zatreperi 3 puta pri prijelazu iz konfiguracije OFF na Uštedu energije, a ostane upaljena 3 sekunde u obrnutom slučaju. Cod.Doc Rev. 0

7 11. Načina Noč in Zatemnitev Potem ko uporabnik 10 sekund ne uporabi nobene tipke in vrtljivega gumba, LED lučke zmanjšajo intenzivnost oddane svetlobe, s čimer manj obremenjujejo vid. Ta učinek je opredeljen kot način Noč. Z namenskim izborom je mogoče popolnoma zatemniti svetlobo LED lučk (način Zatemnitev ). Izbor načina Zatemnitev izvedete tako, da nastavite hitrosti ventilatorja na največjo vrednost in pritisnete ter 5 sekund zadržite tipko za izbor hitrosti ventilatorja. Izbor je označen s 4-kratnim utripom rdeče LED lučke, ki označuje najvišjo hitrost ventilatorja. Z enakim postopkom se lahko vrnete na način Noč. V tem primeru izbor pospremi 3-kratni utrip ustrezne LED lučke. 12. Delovanje tipk POWER Ta tipka omogoča vklop in izklop upravljalnega modula. Po izklopu se vse funkcije izklopijo, upravljalni modul pa je še vedno po napetostjo 230 V. Če izberete funkcijo zaščite pred zmrzovanjem (frost-protection) prek namenskega mikrostikala, se ta aktivira, tudi če je upravljalni modul izklopljen. MODE Ta tipka omogoča ročno spremembo načina delovanja s hlajenja na ogrevanje in obratno. Predviden je tudi način samodejnega delovanja, kjer mikroprocesor samodejno izbere ogrevanje ali hlajenje glede na zunanjo temperaturo. FAN Ta tipka omogoča ročni izbor hitrosti ventilatorja (nizke, srednje ali visoke hitrosti). Z dodatnim pritiskom na tipko lahko izberete samodejno izbiro hitrosti ventilatorja, ki jo upravlja mikroprocesor. Z izborom tega načina delovanja se prižge rumena LED lučka. Poleg tega lahko z isto tipko izberete tudi način varčevanja z energijo, kjer se zahtevana sobna temperatura pri hlajenju poveča za 4 C, pri ogrevanju pa zmanjša za 4 C. Način varčevanja z energijo spremlja prižig zelene LED lučke. Tipka Energy saving (varčevanje z energijo) Tipka omogoči varčno upravljanje sobne temperature, ki zmanjša izbrano temperaturo za 4 C v načinu ogrevanja, oziroma poveča izbrano temperaturo za 4 C v načinu hlajenja. 13. Stikalo za izbiro temperature Omogoča uravnavanje želene temperature. Referenčna vrednost na sredini lestvice je 20 C. Z obračanjem vrtljivega gumba v smeri simbola ( ) boste zmanjšali vrednost nastavljene temperature (najnižja vrednost je 10 C). Z obračanjem vrtljivega gumba v smeri simbola ( + ) boste povečali vrednost nastavljene temperature (najvišja vrednost je 30 C). 11. Način rada Noć i Zatamnjenje Nakon što 10 sekundi korisnik ne pritisne niti jednu tipku ili ručicu, svjetlo LED lampica se prigušuje tako da smanji ometanje vida. To se događa u načinu rada Noć. Odgovarajućim odabirom, postoji mogućnost potpunog zatamnjenja svjetla LED lampica (način rada Zatamnjenje ). Odabir načina rada Zatamnjenje vrši se tako da se položaj brzine ventilatora stavi na maksimum i 5 sekundi drži pritisnuta tipka za odabir brzine ventilatora. Odabir je potvrđen kada crvena LED lampica koja označava maksimalnu brzinu ventilatora zatreperi 4 puta. Istom radnjom se možete vratiti na način rada Noć. U ovom slučaju odabir je potvrđen kada ista LED lampica zatreperi 3 puta. 12. Funkcije tipki POWER Ovom tipkom se uključuje i isključuje upravljački uređaj. Kad je isključen, sve su funkcije onemogućene, ali upravljački uređaj i dalje ima napajanje od 230V. Ako je putem odgovarajućeg mikroprekidača odabrana funkcija zaštite od smrzavanja (frost-protection), ona je aktivna čak i kada je upravljački uređaj isključen. NAČIN RADA Ovom tipkom se ručno mijenja način rada, s hlađenja na grijanje i obrnuto. Predviđen je i automatski način rada u kojem mikroprocesor automatski bira između režima grijanja ili režima hlađenja, ovisno o vanjskoj temperaturi. VENTILATOR Ovom tipkom se ručno odabire brzina ventilatora (mala, srednja i velika brzina). Uzastopnim pritiskom ove tipke možete aktivirati automatski odabir brzine ventilatora kojom upravlja mikroprocesor. Ako je odabran ovaj način rada, uključena je žuta LED lampica. Osim toga, ovom istom tipkom se može odabrati i funkcija Štednja energije kod koje se tražena temperatura prostora povećava za 4 C u režimu hlađenja, a smanjuje za 4 C u režimu grijanja. Kad je uključen način rada Štednja energije, pali se zelena LED lampica. Tipka Energy saving - (štednja energije) Tipka omogućava ekonomičan rad upravljačkog uređaja s mogućnošću povećanja odabrane temperature za 4 C u režimu hlađenja i smanjenja odabrane temperature za 4 C u režimu grijanja. 13. Birač temperature Omogućava odabir željene temperature. Referentna vrijednost na sredini skale je 20 C. Okretanjem ručice prema simbolu ( ), smanjuje se vrijednost podešene temperature (minimalna vrijednost je 10 C). Okretanjem ručice prema simbolu ( + ), povećava se vrijednost podešene temperature (maksimalna vrijednost je 30 C). Cod. Doc Rev. 0

8 14. Svetleče oznake Modra LED lučka Prižgana Utripa Označuje, da je upravljani modul v načinu hlajenja Označuje, da je upravljani modul v načinu zaščite pred zmrzovanjem Rdeča LED lučka (desni sklop) Prižgana Označuje, da je upravljani modul v načinu ogrevanja Utripajoče Označuje prisotnost napake (prekinjeno tipalo). Rumena LED lučka (desni sklop) Prižgana Označuje, da je upravljani modul v samodejnem načinu (A). Modra LED lučka + rumena LED lučka Obe prižgani Označujeta, da je upravljani modul v samodejnem načinu (A) - način hlajenja ( ). Rdeča LED lučka + rumena LED lučka Obe prižgani Označujeta, da je upravljani modul v samodejnem načinu (A) - način ogrevanja ( ). Rdeče LED lučke (levi sklop) Prižgana Označuje, da ventilator deluje z izbrano hitrostjo. RUMENA LED Prižgana Zelena LED Prižgana Utripajoča Označuje, da se izbira hitrosti ventilatorjev določi samodejno ( ). Označuje, da je upravljalni modul v načinu varčevanja z energijo (Energy Saving) ( ). Označuje, da je upravljalni modul v načinu izklopa, ki ga je sprožil zunanji stik. Rdeča/modra LED lučka Utripajoča Označuje, da je upravljalni modul v načinu za Samodejno testiranje. 15. Funkcije mostičkov (mikrostikal) Mostiček št. 1 (P1) V položaju odprtega kontakta omogoča vklop funkcije za zaščito pred zmrzovanjem ( ). Mostiček št. 2 (P2) V položaju odprtega stika omogoča delovanje ventilatorja z izbrano hitrostjo, tudi ko je bila dosežena temperatura nastavitvene točke. Mostiček št. 3 (P3) V položaju odprtega stika omeji področje regulacije vrtljivega gumba za temperaturo glede na sledeče omejitve: Hlajenje: najnižja temperatura, ki jo je mogoče izbrati: 23 C. Ogrevanje: najvišja temperatura, ki jo je mogoče izbrati: 21 C. 14. Svjetlosne oznake Plava LED lampica Upaljena Označava da je upravljački uređaj u režimu hlađenja ( ). Treperi Označava da je upravljački uređaj u režimu zaštite od smrzavanja ( ). Crvena LED lampica (na desnoj strani) Upaljena Označava da je upravljački uređaj u režimu grijanja ( ). Treperi Označava prisutnost pogreške (osjetnik prekinut). Žuta LED lampica (na desnoj strani) Upaljena Označava da je upravljački uređaj u automatskom načinu rada (A). Plava LED lampica + žuta LED lampica Obje upaljene Označava da je upravljački uređaj u automatskom režimu (A) - hlađenje ( ). Crvena LED lampica + žuta LED lampica Obje upaljene Označava da je upravljački uređaj u automatskom režimu (A) - grijanje ( ). Crvene LED lampice (na lijevoj strani) Upaljena Označava da ventilator radi na odabranoj brzini. Žuta LED lampica Upaljena Označava da je odabir brzine ventilatora automatski određen ( ). Zelena LED lampica Upaljena Označava da je upravljački uređaj u režimu Energy Saving (štednja energije) ( ). Treperi Označava da je upravljački uređaj u načinu rada OFF nametnutom od strane vanjskog kontakta. Crvena / plava LED lampica Trepere Označavaju da je upravljački uređaj u načinu rada Autotest. 15. Funkcije premosnika (mikroprekidača) Premosnik br. 1 (P1) Kad je položaj kontakta otvoren, omogućuje aktiviranje funkcije zaštite od smrzavanja ( ). Premosnik br. 2 (P2) Kad je položaj kontakta otvoren, omogućava rad ventilatora na odabranoj brzini čak i kada se dostigne postavna vrijednost temperature. Premosnik br. 3 (P3) Kad je položaj kontakta otvoren, ograničava polje podešavanja ručice temperature sukladno sljedećim ograničenjima: Hlađenje: najniža temperatura koja se može odabrati: 23 C. Grijanje: najviša temperatura koja se može odabrati: 21 C. Cod.Doc Rev. 0

9 Mostiček št. 4 (P4) V položaju odprtega kontakta omogoča vklop ventilatorja v rednih časovnih presledkih, tudi če je bila dosežena temperatura, določena z nastavitveno točko (vzorčenje zraka). 16. Funkcije mostičkov (mikrostikal) Mostiček 1 (P1) Zaprt Zaščita pred zmrzovanjem ( ) izklopljena. Odprt Zaščita pred zmrzovanjem ( ) vklopljena. Mostiček 2 (P2) Zaprt Ventilacija, ki jo uravnava termostat. Odprt Neprekinjeno delovanje ventilatorja. Mostiček 3 (P3) Zaprt Izklopljena blokada temperature. Odprt Vklopljena blokada temperature. Mostiček 4 (P4) Zaprt Izklopljeno Vzorčenje zraka. Odprt Vklopljeno Vzorčenje zraka. Tovarniška konfiguracija vseh mostičkov je v zaprtem položaju. 17. Uporaba senzorja za temperaturo Notranji senzor Uporablja se pri vseh namestitvah, kjer je upravljalni modul nameščen na steni. Za njegovo aktiviranje zaprite mostiček JP1, kot je prikazano na sliki A in na odtisu elektronske kartice. Daljinski senzor Uporablja se pri vseh namestitvah, kjer je upravljalni modul nameščen na enoti. Leži na izstopu zraka, zraven ventilatorja. Za njegovo aktiviranje zaprite mostiček JP1, kot je prikazano na sliki 2A in na odtisu elektronske kartice. Po tovarniški konfiguraciji je aktiven notranji senzor. 18. Diagnostični signali Prikazujejo se naslednja alarmna stanja: Pokvarjeni senzorji: rdeča LED lučka utripa. Možni vzroki: notranji senzor je prekinjen ali je prišlo do kratkega stika; senzor za temperaturo vode je prekinjen ali je prišlo do kratkega stika. Premosnik br. 4 (P4) Kad je položaj kontakta otvoren, omogućava pokretanje ventilatora u pravilnim vremenskim razmacima čak i kada se dostigne postavna vrijednost temperature (Air sampling). 16. Konfiguracije premosnika (mikroprekidača) Premosnik 1 (P1) Zatvoren Zaštita od smrzavanja ( ) onemogućena. Otvoren Zaštita od smrzavanja ( ) omogućena. Premosnik 2 (P2) Zatvoren Ventilacijom upravlja termostat. Otvoren Stalna ventilacija. Premosnik 3 (P3) Zatvoren Isključena blokada temperature. Otvoren Uključena blokada temperature. Premosnik 4 (P4) Zatvoren Air Sampling isključen. Otvoren Air Sampling uključen. Tvornička je konfiguracija da su svi premosnici u zatvorenom položaju. 17. Uporaba senzora za temperaturu Unutarnji senzor Koristi se u svim instalacijama kod kojih se upravljački uređaj montira na zid. Za njegovo uključivanje zatvorite premosnik JP1 kako je prikazano na slici A te kako je otisnuto na elektroničkoj kartici. Daljinski senzor Koristi se u svim instalacijama kod kojih je upravljački uređaj montiran na jedinici. Nalazi se na mjestu povrata zraka, u blizini ventilatora. Za njegovo uključivanje zatvorite premosnik JP1 kako je prikazano na slici 2A te kako je otisnuto na elektroničkoj kartici. Po tvorničkoj konfiguraciji aktivan je unutarnji senzor. 18. Dijagnostička upozorenja Prikazuju se sljedeća stanja alarma: Senzori u kvaru: treperi crvena LED lampica. Mogući uzroci: unutarnji senzor je prekinut ili je u kratkom spoju; senzor temperature vode je prekinut ili je u kratkom spoju. Cod. Doc Rev. 0

10 19. Samodejno testiranje Funkcija za "Samodejno testiranje" se aktivira, ko pritisnete in zadržite tipko za spreminjanje letnega časa in hkrati trikrat pritisnete tipko za izbor hitrosti v razmaku 1 sekunde. Na ta način je mogoče preveriti vklop vseh hitrosti delovanja ventilatorja. Modra in rdeča LED lučka začneta utripati. Različne hitrosti delovanja se bodo vklopile za 10 sekund na sledeči način: nizka hitrost ventilatorja. srednja hitrost ventilatorja. visoka hitrost ventilatorja. CV elektromagnetni ventil za mrzlo vodo. 19. Autotest Funkcija Autotest se aktivira tako da se uz pritisak na tipku za promjenu sezone istovremeno tri puta unutar 1 sekunde pritisne tipka za odabir brzine. Na ovaj način se može provjeriti uključivanje svih korisnika. Plava i crvena LED lampica počinju treperiti. Različiti korisnici se uključuju na 10 sekundi svaki, na sljedeći način: mala brzina ventilatora. srednja brzina ventilatora. velika brzina ventilatora. CV elektroventil za hladnu vodu. Cod.Doc Rev. 0

11

12 RIELLO S.p.A Legnago (VR) tel fax Ker se podjetje trudi nenehno izboljševati vse svoje proizvode, se lahko estetske lastnosti in mere, tehnični podatki, oprema in dodatki spreminjajo. Budući da tvrtka stalno teži usavršavanju svih svojih proizvoda, estetske karakteristike i dimenzije, tehnički podaci, oprema i dodatna oprema mogu biti podložni promjenama. Cod.Doc Rev. 0