Uradni list Republike Slovenije

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni list Republike Slovenije"

Transkripcija

1 Stran / Št. 96 / Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 2016 SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST [M2] PREDVIDENA SREDSTVA UPRAVLJAVEC ZAP. ŠT. VRSTA NEPREMIČNINE Varstveno delovni center Tončke Hočevar 1 hiša - stanovanjska Ljubljana Dom Danice Vogrinec Maribor 2 nezazidljivo stavbno zemljišče Maribor Center za socialno delo Piran 3 del stavbe Piran Socialno varstveni zavod Hrastovec 4 zemljišče s stavbo Lenart Socialno varstveni zavod Hrastovec 5 zemljišče s stavbo Lenart Socialno varstveni zavod Hrastovec 6 zemljišče Lenart Varstveno delovni center Koper 7 stavba Izola Varstveno delovni center Savinjsko-Šaleške regije Velenje, OE Ježek Velenje 8 stavba Velenje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 9 del stavbe Koper Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Skupaj: parc. št.433/5, k.o Trnovlje Celje parc. št.466/2, k.o Trnovlje Celje parc. št.737/4, k.o Spodnja Hudinja Celje parc. št.1462/5, k.o Spodnja Hudinja Celje parc. št.1494/0, k.o Spodnja Hudinja Celje parc. št.1707/3, k.o Spodnja Hudinja Celje parc. št.1728/15, k.o Spodnja Hudinja Celje parc. št.2511/9, k.o Celje Celje parc. št.1/10, k.o Teharje Celje parc. št.1/12, k.o Teharje Celje

2 Št. 96 / / Stran parc. št.4/4, k.o Teharje Celje parc. št.8/8, k.o Teharje Celje parc. št.8/9, k.o Teharje Celje 2 12 parc. št.8/12, k.o Teharje Celje parc. št.8/13, k.o Teharje Celje parc. št.93/2, k.o Teharje Celje parc. št.103/3, k.o Teharje Celje parc. št.108/3, k.o Teharje Celje 3 18 parc. št.109/3, k.o Teharje Celje 4 24 parc. št.110/2, k.o Teharje Celje parc. št.111/2, k.o Teharje Celje parc. št.114/1, k.o Teharje Celje parc. št.114/2, k.o Teharje Celje parc. št.117/4, k.o Teharje Celje parc. št.117/5, k.o Teharje Celje parc. št.118/4, k.o Teharje Celje parc. št.118/5, k.o Teharje Celje parc. št.118/12, k.o Teharje Celje parc. št.122/2, k.o Teharje Celje

3 Stran / Št. 96 / parc. št.127/13 k.o Teharje Celje parc. št.127/14 k.o Teharje Celje parc. št.137/3, k.o Teharje Celje parc. št.138/3, k.o Teharje Celje parc. št.149/1, k.o Teharje Celje parc. št.150/2, k.o Teharje Celje parc. št.383/2, k.o Teharje Celje parc. št.384/2, k.o Teharje Celje 5 13 parc. št.410/0, k.o Teharje Celje parc. št.413/0, k.o Teharje Celje parc. št.414/1, k.o Teharje Celje parc. št.414/3, k.o Teharje Celje parc. št.415/0, k.o Teharje Celje parc. št.418/0, k.o Teharje Celje parc. št.423/1, k.o Teharje Celje parc. št.1614/1, k.o Teharje Celje parc. št.1614/2, k.o Teharje Celje parc. št.1614/3, k.o Teharje Celje parc. št.1614/5, k.o Teharje Celje

4 Št. 96 / / Stran parc. št.1637/12, k.o Teharje Celje 3 18 zemljišče v K.o. Kašelj opremljeno z JŽI - ranžirna postaja Ljubljana-Zalog Ljubljana zemljišče v k.o. Slape opremljeno z JŽI - ranžirna postaja Ljubljana-Zalog Ljubljana parc. št. 1410/5 k.o. Murska Sobota Murska Sobota parc. št. 1405/5 k.o. Murska Sobota Murska Sobota parc. št. 619/3 k.o. Hoče 543 parc. št. 620/3 k.o. parc. št. 621/3 k.o. parc. št. 619/5 k.o. parc. št. 621/5 k.o. parc. št. 626/4 k.o. parc. št. 238/1 k.o. parc. št. 238/2 k.o. parc. št. 236/5 k.o. parc. št. 415/5 k.o. parc. št. 415/2 k.o. parc. št. 415/4 k.o. Hoče 533 Hoče 525 Hoče 245 Hoče 282 Hoče 256 Hoče Hoče 910 Hoče 1606 Hoče 288 Hoče 481 Hoče

5 Stran / Št. 96 / parc. št. 414/3 k.o. parc. št. 413/2 k.o. parc. št. 414/2 k.o. parc. št. 244/2 k.o. parc. št. 244/1 k.o. parc. št. 626/2 k.o. Orehova vas parc. št. 625 k.o. Orehova vas parc. št. 778/1 k.o. Rogoza parc. št. 197 k.o. Orehova vas parc. št. 195 k.o. Orehova vas parc. št. 186/1 k.o. Orehova vas parc. št. 181 k.o. Orehova vas Hoče 464 Hoče 877 Hoče 205 Hoče 4978 Hoče 3234 Hoče 2398 Hoče 990 Hoče 437 Hoče Hoče Hoče Hoče zemljišče Ankaran zemljišče Ankaran zemljišče Ankaran zemljišče Ankaran zemljišče Ankaran zemljišče Ankaran Uprava RS za pomorstvo 84 del stavbe Koper Skupaj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 1 zemljišče Domžale Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2 del stavbe Rogaška Slatina Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 3 zemljišče Rogaška Slatina Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 4 zemljišče Novo mesto Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 5 zemljišče Novo mesto Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 6 zemljišče Novo mesto

6 Št. 96 / / Stran Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 7 zemljišče Celje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 8 zemljišče Jesenice Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Gimnazija Jožeta Plečnika 9 del stavbe Ljubljana Kemijski inštitut 10 del stavbe Ljubljana Stavba, laboratorij za pilotno proizvodnjo kovinskih zlitin Ljubljana Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 11 Urbanistični inštitut Republike Slovenije 12 del stavbe Ljubljana Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 13 poslovni prostori v športni dvorani Novo mesto Šolski center Slovenske Konjice-Zreče 14 šolski objekt Zreče Šolski center Slovenske Konjice-Zreče 15 šolski objekt Zreče Gimnazija Jožeta Plečnika 16 zemljišča Ljubljana Gimnazija Jožeta Plečnika 17 zemljišče Ljubljana Gimnazija Jožeta Plečnika 18 Gimnazija Jožeta Plečnika 19 Plečnikov trg-skladiščni prostori MAXI Ljubljana Plečnikov trg-skladiščni prostori MAXI Ljubljana Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma 20 gozd Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma 21 šolski objekt Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma 22 šolski objekt Novo mesto Kmetijski inštitut Slovenije 23 kmetijsko zemljišče Trzin, Mengeš stanovanje, Hacquetova ulica 19, Ljubljana Ljubljana Kmetijski inštitut Slovenije 24 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Skupaj: Zavod za gozdove Slovenije 1 zemljišče Ig Zavod za gozdove Slovenije 2 zemljišče Ig Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Skupaj: Narodna in univerzitetna knjižnica 1 del stavbe Ljubljana Tehniški muzej Slovenije 2 zemljišče Verd Tehniški muzej Slovenije 3 zemljišče Verd Tehniški muzej Slovenije 4 zemljišče Verd Tehniški muzej Slovenije 5 zemljišče Verd Pokrajinski arhiv Maribor 6 stavba z zemljiščem Murska Sobota Ministrstvo za kulturo Skupaj: Ministrstvo za obrambo 1 zemljišče Brežice

7 Stran / Št. 96 / Ministrstvo za obrambo 2 zemljišče Brežice Ministrstvo za obrambo 3 zemljišče Brežice Ministrstvo za obrambo 4 zemljišče Brežice Ministrstvo za obrambo 5 zemljišče Kidričevo Ministrstvo za obrambo 6 zemljišče Ljubljana Ministrstvo za obrambo 7 zemljišče Ljubljana Ministrstvo za obrambo 8 zemljišče Ljubljana Ministrstvo za obrambo 9 zemljišče Ljubljana Ministrstvo za obrambo 10 zemljišče Ljubljana Ministrstvo za obrambo 11 zemljišče Ljubljana Ministrstvo za obrambo 12 zemljišče Ljubljana Ministrstvo za obrambo 13 zemljišče Ljubljana Ministrstvo za obrambo 14 zemljišče Ljubljana Ministrstvo za obrambo 15 zemljišče Ljubljana Ministrstvo za obrambo 16 zemljišče Maribor Ministrstvo za obrambo 17 zemljišče Maribor Ministrstvo za obrambo 18 zemljišče Postojna Ministrstvo za obrambo 19 zemljišče Postojna Ministrstvo za obrambo 20 zemljišče Postojna Ministrstvo za obrambo 21 zemljišče Postojna Ministrstvo za obrambo 22 zemljišče Sežana Ministrstvo za obrambo 23 zemljišče Sežana Ministrstvo za obrambo 24 zemljišče Sežana Ministrstvo za obrambo 25 zemljišče Sežana Ministrstvo za obrambo 26 zemljišče Sežana Ministrstvo za obrambo 27 zemljišče Sežana Ministrstvo za obrambo 28 zemljišče Sežana Ministrstvo za obrambo 29 zemljišče Sežana Ministrstvo za obrambo 30 zemljišče Slovenska Bistrica Ministrstvo za obrambo 31 zemljišče Slovenska Bistrica Ministrstvo za obrambo 32 zemljišče Slovenska Bistrica Ministrstvo za obrambo 33 zemljišče Slovenska Bistrica Ministrstvo za obrambo 34 zemljišče Slovenska Bistrica Ministrstvo za obrambo 35 zemljišče Slovenska Bistrica Ministrstvo za obrambo 36 zemljišče Vipava Ministrstvo za obrambo 37 zemljišče Vipava Ministrstvo za obrambo 38 del stavbe Izola Ministrstvo za obrambo Skupaj:

8 Št. 96 / / Stran Ministrstvo za pravosodje 1 del stavbe Krško Ministrstvo za pravosodje 2 del stavbe Jesenice Ministrstvo za pravosodje Skupaj: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani 1 del stavbe Ljubljana Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 2 del stavbe Celje Splošna bolnišnica Novo mesto 3 zemljišče s stavbo Novo mesto Splošna bolnišnica Novo mesto 4 zemljišče Novo mesto Splošna bolnišnica Novo mesto 5 zemljišče Novo mesto Splošna bolnišnica Novo mesto 6 zemljišče Novo mesto Splošna bolnišnica Novo mesto 7 zemljišče Novo mesto Splošna bolnišnica Novo mesto 8 zemljišče Novo mesto Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 9 zemljišče Ljubljana Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 10 zemljišče Ljubljana Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 11 zemljišče Maribor Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 12 zemljišče Maribor Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 13 zemljišče Maribor Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 14 zemljišče Maribor Univerzitetni klinični center Maribor 15 zemljišče s stavbo Maribor Univerzitetni klinični center Maribor 16 zemljišče s stavbo Maribor Univerzitetni klinični center Maribor 17 zemljišče s stavbo Maribor Univerzitetni klinični center Maribor 18 zemjišče Maribor Univerzitetni klinični center Maribor 19 zemljišče s stavbo Maribor Univerzitetni klinični center Maribor 20 zemljišče s stavbo Maribor Univerzitetni klinični center Maribor 21 zemljišče Maribor Univerzitetni klinični center Maribor 22 zemljišče Maribor Univerzitetni klinični center Maribor 23 zemljišče s stavbo Maribor Univerzitetni klinični center Maribor 24 zemljišče s stavbo Maribor Center za zdravljenje bolezni otrok 25 zemljišče Ivančna Gorica Ministrstvo za zdravje Skupaj: Ministrstvo za zunanje zadeve 1 del stavbe ni podatka Ministrstvo za zunanje zadeve 2 del stavbe ni podatka Ministrstvo za zunanje zadeve 3 del stavbe Sarajevo Ministrstvo za zunanje zadeve Skupaj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 1 del stavbe Ljubljana Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Skupaj: Ministrstvo za javno upravo 1 stavba z zemljiščem Ljubljana Ministrstvo za javno upravo 2 del stavbe Ljubljana

9 Stran / Št. 96 / Ministrstvo za javno upravo Skupaj: nakup zemljišč v 1 zavarovanih območjih (uveljavljanje predkupne Izola Agencija RS za okolje pravice po ZON) Ministrstvo za okolje in prostor Skupaj: Skupaj pridobivanje nepremičnin: