Mreža za vaš uspeh. Vaša dodana vrednost kot član Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Ihr Mehrwert als Mitglied. Das Netzwerk für Ihren Erfolg

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Mreža za vaš uspeh. Vaša dodana vrednost kot član Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Ihr Mehrwert als Mitglied. Das Netzwerk für Ihren Erfolg"

Transkripcija

1 Mreža za vaš uspeh Das Netzwerk für Ihren Erfolg Vaša dodana vrednost kot član Slovensko-nemške gospodarske zbornice Ihr Mehrwert als Mitglied der Deutsch-Slowenischen Industrie- und Handelskammer

2 #PartnerWorldWide Smo glas slovensko-nemških gospodarskih odnosov in vaš partner za vstop na nemški trg. Postanite član Slovensko-nemške gospodarske zbornice in tako del močne globalne mreže nemških zunanjih gospodarskih zbornic z več kot člani in 140 lokacijami v 92 državah! #PartnerForGermany Ekskluzivna povabila na naše članske prireditve Številne priložnosti za razširitev vaše mreže kontaktov potencialnih strank, partnerjev in odločevalcev iz politične in gospodarske sfere Platforma za strokovno izmenjavo v okviru delovnih skupin ali diskusijskih razprav Mesečni novičnik in poslovna revija Ambition z najnovejšimi informacijami o relevantnih temah iz politike in gospodarstva Vpogled v aktualne trende in razvoj, kot je industrija 4.0, umetna inteligenca, prihodnost dela Aktivno zastopanje interesov naših članov kot povezovalni člen med gospodarstvom in politiko s stališči, publikacijami in raziskavami Ugodnejši pogoji za celostno svetovanje in storitve na področju prava, davkov, vstopa na trg, sejmov, kot tudi pri posredovanju poslovnih partnerjev in iskanju dobaviteljev Medsebojna podpora članskih podjetij v okviru programa Members4Members #PartnerFitForFuture #PartnerForDigitalFuture Vi, vaše podjetje in vaši zaposleni bodite že danes pripravljeni na digitalen jutri. Izkoristite številne priložnosti za usposabljanje na področju industrije 4.0, digitalizacije, energetske učinkovitosti in drugih izzivov prihodnosti. Valerija Špacapan Friš Direktorica Schenker d.d. Geschäftsführerin Schenker d.d. Podpredsednica upravnega odbora AHK Slovenija Vizepräsidentin des Vorstandes AHK Slowenien

3 #PartnerWorldWide Wir sind die Stimme der Deutsch-Slowenischen Wirtschaftsbeziehungen und Ihr Partner für den slowenischen Markt. Werden Sie Mitglied bei der Deutsch-Slowenischen Industrie- und Handelskammer und damit Teil eines starken globalen Netzwerkes von Auslandshandelskammern mit über Mitgliedschaften und 140 Standorten in 92 Ländern! #PartnerFürSlowenien Exklusive Einladung zu unseren Mitgliederevents Zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Netzwerk um geeignete Kunden, Partner und Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft zu erweitern Plattform für den fachlichen Austausch in Arbeitskreisen und bei Diskussionspanels Monatlicher Newsletter und Wirtschaftsmagazin Ambition mit aktuellen Informationen zu relevanten Themen aus Politik und Wirtschaft Einblicke in aktuelle Trends und Entwicklungen wie Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, Future of Work Aktive Interessenvertretung unserer Mitglieder als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Politik durch richtungsweisende Statements, Publikationen und Umfragen Vergünstigte Konditionen für kompetente Beratung und Service in den Bereichen Recht, Steuern, Markteintritt, Messe sowie Geschäftspartnervermittlung und Lieferantensuche Gegenseitige Unterstützung der Mitglieder durch Members4Members Programm #PartnerFitForFuture #PartnerForDigitalFuture Bereiten Sie sich, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter schon heute auf das digitale Morgen vor. Profitieren Sie von zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten rund um die Themen Industrie 4.0, Digitalisierung, Energieeffizienz und andere Chancen und Herausforderungen der Zukunft. Thomas Uihlein Direktor letalske akademije, Fraport Slovenija d.o.o. Director of Aviation Academy, Fraport Slovenija d.o.o. Podpredsednik upravnega odbora AHK Slovenija Vizepräsident des Vorstandes AHK Slowenien izmenjave izkušenj z drugimi expati v Sloveniji.

4 PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO MITGLIEDSANTRAG S to pristopno izjavo naprošamo za članstvo v Slovensko-nemški gospodarski zbornici in soglašamo z veljavnim statutom zbornice in dodatnimi določbami, kot navedeno spodaj, ter se zavezujemo, da bomo poravnali letno članarino, kot je določeno v nadaljevanju. Obveznost plačila članarine za članstvo v zbornici zapade po prvem četrtletju poslovnega leta za tekoče poslovno leto. Članstvo se avtomatično podaljšuje vsako leto, v kolikor član prekinitve pisno ne naznani tri mesece pred koncem leta. Hiermit beantragen wir unter Anerkennung der geltenden Satzung und der zusätzlichen Bestimmungen, wie unten genannt, die Aufnahme als Mitglied der Deutsch-Slowenischen Industrie- und Handelskammer (AHK Slowenien) und verpflichten uns, den Mitgliedsbeitrag pro Kalenderjahr in der nachfolgend deklarierten Höhe zu zahlen. Der Jahresbeitrag ist im Laufe des ersten Quartals für das jeweilige Geschäftsjahr zu entrichten. Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch von Jahr zu Jahr, sofern nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende schriftlich gekündigt wird. Podatki o podjetju Angaben zum Unternehmen Podjetje Firma: Davčna številka MwSt. Nr.: Ulica Straße: Poštna številka, kraj PLZ/Ort: Telefon Telefon: Fax Telefax: E-pošta Spletna stran Website: Zakoniti zastopnik Gesetzlich vertreten durch: Funkcija zastopnika Position des Vertreters: Leto ustanovitve Gründungsjahr: Število zaposlenih Anzahl der Beschäftigten: Promet (v EUR) Umsatz (in EUR): Osnovi kapital (v EUR) Grundkapital (in EUR): Podjetja, ki imajo delež znotraj vašega podjetja Folgende Unternehmen sind an unserer Firma beteiligt: Delež kapitala in naslov v vašem podjetju udeleženega nemškega podjetja Anteil des Kapitals und Adresse des in Ihrem Unternehmen beteiligten deutschen Unternehmens Podatki o kontaktni osebi Angaben zur Kontaktperson Glavna kontaktna oseba Hauptansprechpartner: Kontakt finance Ansprechpartner Finanzen: Kontakt marketing/pr Ansprechpartner Marketing/PR: Kontakt pravo Ansprechpartner Recht: Telefon Telefon: Telefon Telefon: Telefon Telefon: Telefon Telefon: E-pošta E-pošta E-pošta E-pošta Dodatni podatki Weitere Angaben 1. Glavna dejavnost podjetja, kot je vpisana v Poslovnem registru Slovenije Haupttätigkeit des Unternehmens:

5 2. Prosimo označite, v katero panogo sodi vaše podjetje (lahko označite tudi več panog) Bitte kreuzen Sie die Branche Ihres Unternehmens an (Mehrfachauswahl möglich): Avtomobilska industrija in prodaja Automobilindustrie und Handel Banke, leasing, zavarovalništvo Bank, Leasing, Versicherungen Gradbena industrija Baugewerbe Elektroindustrija, elektronika Elektroindustrie, Elektronik Oskrba z energijo, pitno vodo, ravnanje z odpadki, okoljevarstvo Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung, Umwelt Les, predelava lesa, pohištvena industrija Holz, Holzverarbeitung, Möbel Nemške industrijske in trgovinske zbornice, združenja, zavodi IHK, Verbände, Institutionen Trgovina, izvoz-uvoz Handel, Export Import IT, internetne storitve IT, Internet Services Marketing in komunikacije Marketing und Kommunikation Stroji, naprave Maschinen, Anlagen und Geräte Sejemske dejavnosti Messewesen Kovinska industrija, predelava kovin Metallindustrie, Metallverarbeitung Papirna industrija, tisk, založništvo Papier, Druck, Verlag Farmacija, kemija, plastika Pharmazie, Chemie, Plastik Odvetništvo, notariat Rechtsanwaltschaft, Notariat Davčno in poslovno svetovanje, revizija Steuer- und Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung Transport, logistika, skladiščenje Transport, Logistik, Lagerung Turizem, hotelirstvo, gastronomija Tourismus, Hotels, Gastronomie Predelovalna industrija Verarbeitendes Gewerbe Ostale dejavnosti Sonstige Branchen Ostale storitve Sonstige Dienstleistungen 3. Prosimo, kar se da konkretno navedite, kakšna so vaša pričakovanja v zvezi s članstvom Bitte beschreiben Sie Ihre Erwartungen bezüglich der Mitgliedschaft bei der AHK Slowenien: Pristopna izjava Beitrittserklärung Zavezujemo se k plačilu letne članarine v višini: Wir verpflichten uns zur Zahlung des jährilchen Mitgliedsbeitrages in Höhe von: 500,- za podjetja do 10 zaposlenih in do 1 MIO prometa 500,- für Unternehmen bis 10 Mitarbeiter und bis 1 MIO Umsatz 1.000,- za podjetja nad 10 zaposlenih ali nad 1 MIO prometa 1.000,- für Unternehmen ab 10 Mitarbeiter oder ab 1 MIO Umsatz 500,- za hčerinska podjetja velikih podjetij, ki so že član zbornice 500,- für Unternehmen, die eine Tochtergesellschaft eines Großunternehmens sind, das bereits Mitglied der AHK Slowenien ist 500 za Nemške industrijske in trgovinske zbornice (IHK) 500 für IHKs Dodatne določbe Člani z njihovim vstopom v članstvo sprejmejo sledeče pogoje: 1. Član soglaša z obdelavo njegovih osebnih podatkov (ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov) s strani Slovensko-nemške gospodarske zbornice, ki bo le-te uporabila pri posredovanju informacij o produktih, storitvah in dogodkih na pisni, telefonski ali elektronski način. Soglasje se lahko kadarkoli prekliče. 2. Član soglaša z objavo sledečih podatkov na spletni strani Slovensko-nemške gospodarske zbornice (kot navedeno v pristopni izjavi): naziv in naslov podjetja, telefonska in fax številka, elektronski naslov, internetna stran, ime in funkcija sogovornika, dejavnost podjetja, logotip podjetja. 3. Član soglaša z objavo imena podjetja na socialnih omrežjih (LinkedIn, Twitter, Xing, Facebook, ipd.). 4. Član soglaša z objavo fotografij, filmskih in zvočnih posnetkov v publikacijah zbornice (v tiskani in digitalni obliki), ki so bili narejeni v sklopu prireditev Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Podpisnik potrjuje, da se je seznanil z dodatnimi določbami zgoraj in z njimi izrecno soglaša. Soglasje se lahko kadarkoli prekliče. Zusätzliche Bestimmungen Die Mitglieder akzeptieren mit ihrem Beitritt die nachstehenden Bedingungen: 1. Das Mitglied erklärt sich mit der Verarbeitung seiner Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer, ) durch die AHK Slowenien zum Zweck der Zusendung von Informationen zu Produkten, Leistungen und Veranstaltungen auf schriftlichem, telefonischem oder elektronischem ( ) Weg einverstanden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. 2. Das Mitglied erklärt seine Einwilligung zur Veröffentlichung folgender Daten auf der Internetseite der AHK Slowenien (wie im Mitgliedsantrag angegeben): Firmenname und Firmenanschrift, Telefon- und Faxnummer, adresse, Internetseite, Name und Funktion der Ansprechpartner, Branchenkennzeichnung, Firmenlogo. 3. Das Mitglied erklärt seine Einwilligung zur Veröffentlichung der Firmenname in sozialen Netzwerken (LinkedIn, Twitter, Xing, Facebook, etc.). 4. Das Mitglied erklärt seine Einwilligung zur Veröffentlichung der Film, Foto- und Tonaufnahmen in den Publikationen (print und digital) der AHK Slowenien, die im Rahmen von Veranstaltungen der AHK Slowenien gemacht werden. Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erklärt ausdrücklich seine Einwilligung. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Kraj, datum Ort, Datum: Podpis Unterschrift:

6 Kontaktna oseba za vprašanja v zvezi s članstvom Ihr Ansprechpartner für Fragen zur Mitgliedschaft: Vesna Gruden, ,

7 Sledite nam Folgen Sie uns #ahkslovenija #ahkslowenien slowenien.ahk.de Slovensko-nemška gospodarska zbornica Deutsch-Slowenische Industrie- und Handelskammer Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija T: F: E: