Navodila za uporabo MONTAŽNO STOJALO ZA KOLO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Navodila za uporabo MONTAŽNO STOJALO ZA KOLO"

Transkripcija

1 Navodila za uporabo MONTAŽNO STOJALO ZA KOLO

2 Kazalo Pregled...3 Uporaba...4 Vsebina kompleta/deli izdelka...6 Splošno...7 Preberite in shranite navodila za uporabo... 7 Razlaga znakov... 7 Informacije o navorih... 8 Varnost...8 Namenska uporaba... 8 Varnostni napotki... 9 Montaža...10 Pregled montažnega stojala in vsebine kompleta Postavljanje stojala Montaža teleskopskega droga Montaža prečnega droga Montaža odlagalne posode Vpenjanje kolesa Čiščenje in nega...13 Shranjevanje...13 Tehnični podatki...14 Odlaganje med odpadke...14 Odlaganje embalaže med odpadke Odlaganje montažnega stojala med odpadke... 14

3 3 A

4 4 B D B 1 C A 11 C 9 D

5 5 E 6 E F G 4 C 6

6 6 Vsebina kompleta/deli izdelka 1 Stojalo s pritrdilnima vijakoma A in B 2 Teleskopski drog 3 Prečni drog s hitrim vpenjalnikom D 4 Spojni element s pritrdilnim vijakom C 5 Odlagalna posoda 6 Stabilizator krmila s pritrdilnim vijakom E 7 Pritrdilna objemka 8 Zanka, 2 9 Inbus vijak, 2 10 Inbus ključ 11 Noga na stojalu, 5

7 Splošno Splošno Preberite in shranite navodila za uporabo Ta navodila za uporabo sodijo k temu montažnemu stojalu za kolo (v nadaljevanju poimenovan samo montažno stojalo ). Vsebujejo pomembne informacije o sestavljanju in ravnanju. Pred začetkom uporabe montažnega stojala skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali poškodb na montažnem stojalu. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če montažno stojalo izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite navodila za uporabo. Ta navodila za uporabo so izdelana v skladu z DIN EN Razlaga znakov V navodilih za uporabo, na montažnem stojalu ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede. OPOZORILO! Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb. OBVESTILO! Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode. Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi. Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG). Znak GS pomeni, da varnost in zdravje oseb ob namenski in predvideni uporabi nista ogrožena. 7

8 Varnost Ta simbol pomeni, da je treba naloge in dela izvajati skupaj z drugo osebo. Informacije o navorih Upoštevajte pravilen pritezni navor: Pritrdilni element Navor (Nm) Premer matice ročaja/vijaka < 35 mm 2 Premer matice ročaja/vijaka 35 mm > 45 mm 3 Premer matice ročaja/vijaka 45 mm > 55 mm 4 Premer matice ročaja/vijaka 55 mm > 65 mm 5 Glavati vijak z zarezo M6 3 Glavati vijak z zarezo M8 4 Vijak M6 CHC, VH, TORX a 5 Vijak M8 CHC, VH, TORX a 5 Šestroba matica M6 5 Šestroba matica M8 6 Krilata matica M6 2 Krilata matica M8 3 a TORX je trgovsko ime. Ta informacija je namenjena uporabniku in ne predstavlja odobravanja trgovskega imena. Uporabiti je dovoljeno primerljive izdelke, če nudijo enak rezultat. Varnost Namenska uporaba Montažno stojalo je izdelano izključno za vzdrževalna in montažna dela ter popravila na kolesu. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene. Montažno stojalo uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Montažno stojalo ni igrača za otroke. Izdelovalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe. 8

9 Varnostni napotki Varnost OPOZORILO! Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci). To montažno stojalo lahko uporabljajo otroci od osmih let naprej in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti v zvezi s tem. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z montažnim stojalom. Lahko se poškodujejo. Otroci lahko montažno stojalo čistijo samo pod nadzorom. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo. Med igranjem se lahko zapletejo vanjo in se zadušijo. OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb! Zaradi neustrezne uporabe obstaja nevarnost prevrnitve in s tem nevarnost telesnih poškodb. Preobremenitev montažnega stojala lahko vodi do poškodb in materialne škode. Ne prekoračite največje nosilnosti 30 kg. Montažno stojalo postavite samo na ravno in trdno podlago. Nikoli se ne usedajte na kolo, ki je vpeto v montažno stojalo. Pred vsako uporabo preverite vse vijačne spoje in po potrebi zategnite vijake. 9

10 Montaža OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Nepravilno ravnanje z montažnim stojalom lahko poškoduje le-tega. Montažnega stojala ne uporabljajte več, če so na njegovih sestavnih delih razpoke ali zlomi ali so ti deli deformirani. Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi rezervnimi deli. Pazite, da pri vpenjanju kolesa v montažno stojalo ne vpnete žic in/ali kablov. Zlasti pri vpenjanju karbonskih okvirjev ali tankih aluminijastih okvirjev pazite, da jih ne poškodujete. Montaža Pregled montažnega stojala in vsebine kompleta OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi ali koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete montažno stojalo. Embalažo odpirajte zelo previdno. 1. Vzemite montažno stojalo iz embalaže. 2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A). 3. Preverite, ali so na montažnem stojalu ali posameznih delih vidne poškodbe. Če so, montažnega stojala ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu. Postavljanje stojala 10 OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb! Pri zlaganju in razklapljanju stojala vam lahko stisne prste in druge dele telesa. Pri zlaganju stojala in razklapljanju stojala bodite previdni.

11 1. Montažno stojalo namestite tako, da imate dovolj prostora za vpenjanje kolesa. 2. Odvijte pritrdilni vijak A na zglobnem spoju stojala Potisnite zglobni spoj povsem navzdol (glejte sliko B). 4. Razklopite noge 11, da se ravno prilegajo podlagi (glejte sliko B). 5. Pritegnite pritrdilni vijak na zglobnem spoju stojala. Za dodatno stabilnost lahko montažno stojalo na nogah s primernim pritrdilnim materialom pritrdite na tla. Zaradi tega je v vsaki nogi po ena luknja. Pritrdilni material ni priložen. Montaža teleskopskega droga Montaža OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb! Zaradi neustrezne uporabe obstaja nevarnost prevrnitve in s tem nevarnost telesnih poškodb. Teleskopski drog izvlecite največ do skupne višine 190 cm. Te višine ne prekoračite. 1. Vstavite teleskopski drog 2 v stojalo 1 (glejte sliko B). 2. Pritrdite spojni element 4 na teleskopski drog. 3. Pritegnite pritrdilni vijak B na zgornjem koncu stojala. Montaža prečnega droga OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb! Zaradi neustrezne uporabe obstaja nevarnost prevrnitve in s tem nevarnost telesnih poškodb. Pri vgradnji prečnega droga pazite, da zadaj približno 3 cm moli iz spojnega elementa. 1. Odvijte pritrdilni vijak C na spojnem elementu Potisnite prečni drog 3 vodoravno v spojni element (glejte sliko B). 3. Pritegnite pritrdilni vijak na spojnem elementu. 11

12 Montaža Montaža odlagalne posode 1. S pritrdilno objemko 7 in z inbus vijakoma 9 pritrdite odlagalno posodo 5 na stojalo 1 (glejte sliko C). 2. Z inbus ključem 10 trdno zategnite inbus vijaka. V odlagalni posodi se v velikem predalu nahaja magnet za fiksiranje drobnega materiala. Vpenjanje kolesa OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb! Zaradi neustrezne uporabe obstaja nevarnost prevrnitve in s tem nevarnost telesnih poškodb. Na vpetem kolesu se nikoli ne smejo nahajati osebe. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Privojni vijačni spoj je zelo močen in lahko ob neustreznem ravnanju povzroči škodo na kolesu. Pazite, da na prečni drog ne vpnete žic in/ali kablov kolesa. Pri vpenjanju karbonskih okvirjev in tankih aluminijastih okvirjev pazite, da ne poškodujete okvirja. Da se izognete nesrečam, priporočamo, da vpenjanje kolesa ter nastavljanje višine opravljata dve osebi. Da se krmilo ali sprednje kolo ne bi obrnilo, je priložen stabilizator krmila s teleskopskim mehanizmom in dvema zankama (glejte slike D, E in F). 1. Zagotovite, da montažno stojalo stoji na varni in stabilni podlagi. 2. Preverite vse vijačne spoje, če so fiksni. Preverite tudi inbus vijak na spojnem elementu 4 (glejte sliko G). 3. Izberite odsek na okvirju kolesa, katerega želite vpeti v prečni drog 3. To območje mora ležati na sredini težišča kolesa. 12

13 Čiščenje in nega 4. Odvijte pritrdilni vijak C na spojnem elementu in obrnite prečni drog v želen položaj. 5. Pritegnite pritrdilni vijak na spojnem elementu. 6. Odprite vpenjalne čeljusti na prečnem drogu, tako da odvijete hitri vpenjalnik D. 7. Vpnite kolo in pritegnite hitri vpenjalnik na prečnem drogu. 8. Po potrebi spremenite naklonski kot kolesa, tako da odvijete pritrdilni vijak na spojnem elementu, nastavite naklonski kot in nato ponovno pritegnete pritrdilni vijak. 9. Izvlecite teleskopski drog 2 na želeno višino. Pazite, da ne prekoračite največje višine 190 cm. 10. Pritrdite zanki 8 na stabilizator krmila 6 (glejte sliko D). 11. Odprite zanki na obeh straneh stabilizatorja krmila. 12. Odvijte pritrdilni vijak E na stabilizatorju krmila in nastavite dolžino tako, da stabilizator krmila sega od krmila do teleskopskega droga. 13. Pritegnite pritrdilni vijak na stabilizatorju krmila. 14. Pritrdite eno zanko na krmilo ali na sprednje kolo in drugo na teleskopski drog (glejte sliki E in F). Čiščenje in nega OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Če montažnega stojala ne čistite pravilno, ga lahko poškodujete. Za čiščenje montažnega stojala ne uporabljajte ostrih čistilnih sredstev. Montažno stojalo čistite z mehko in rahlo navlaženo krpo. Po potrebi uporabite blago čistilo. Ne uporabljajte abrazivnih gob. Navedena sredstva lahko opraskajo površine. Na vodilih in pritrdilnih elementih ne sme biti olja in masti. Shranjevanje Preden izdelek shranite, poskrbite, da bodo vsi deli popolnoma suhi. Montažno stojalo vedno hranite na suhem mestu. Montažno stojalo zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki. Montažno stojalo shranjujte nedosegljivo otrokom, dobro zaprto in pri temperaturah med +5 C in +20 C (sobna temperatura). 13

14 Tehnični podatki Tehnični podatki Model: Nastavitev višine: Primerno za premer okvirja kolesa: Največja nosilnost: Teža: ANS pribl. 110 cm do 190 cm pribl. 25 mm do 40 mm 30 kg 7 kg Številka izdelka: Odlaganje med odpadke Odlaganje embalaže med odpadke Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje. Odlaganje montažnega stojala med odpadke Montažno stojalo odložite med odpadke v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi. 14

15 SI Distributer: ASPIRIA NONFOOD GMBH VALVO PARK, SHEDHALLE B ESSENER STRASSE HAMBURG GERMANY POPRODAJNA PODPORA Prosimo, oglasite se v vam najbližji HOFERjevi poslovalnici. IZDELEK: ANS /2019 3LETA GARANCIJE