KMETIJA TOTTER. Primer dobre prakse. Griblje, 10. december 2018

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KMETIJA TOTTER. Primer dobre prakse. Griblje, 10. december 2018"

Transkripcija

1 KMETIJA TOTTER Primer dobre prakse Griblje, 10. december 2018

2 VSEBINA Zakaj predstavljamo primere dobrih praks. Pregled dejavnosti kmetije. Oblike sodelovanja in javna podoba. Kako/kaj prenesti v prakso

3 Uvod zgledi vlečejo Zgled - dejanje, ravnanje, po katerem se kdo ravna, ga posnema: Sledili so njegovemu zgledu in sedli ; vzgajati z dobrim zgledom, Ne iščemo popolnosti vzamemo samo najboljše, Iščemo dobre zgodbe zaključene celote.

4 Uvod zgledi vlečejo tudi v kmetijstvu Mreženje (networking) - Ustvarjanje socialne mreže ali mreženje je spretnost povezovanja posameznika z ostalimi posamezniki v njegovem okolju, Kmetje zdrava tekmovalnost, Domnevajte, da oseba, ki jo poslušate, morda ve nekaj, česar vi ne.

5 Predstavitev kmetije Totter Griblje, Bela krajina, JV Slovenija N E

6 Predstavitev kmetije Totter Družinska kmetija 3 generacije 4 odrasli, 3 otroci

7 Predstavitev kmetije Totter

8 Predstavitev kmetije Totter - okolje

9 Predstavitev kmetije naravne danosti in izzivi Njivski svet - na ravnini ob Kolpi, Trajno travinje kraške površine, planina, Natura 2000 del površin, VVO - vodovarstvena območja del površin, Priobalni pasovi Kolpa, Zveri planina, Neugodna posestna struktura komasacija.

10 Osnovna kmetijska dejavnost Živinoreja ovce koze govedo prašiči perutnina Skupno cca. 25 GVŽ

11 Osnovna kmetijska dejavnost Kmetijska zemljišča travinje 35 ha njive 9 ha 43 gerkov razdrobljenost planina

12 Dopolnilne dejavnosti Predelava mleka (od 2013) Predelava mesa (od 2013) Pekovski izdelki (od 2018) Prodaja na domu Strojne storitve Učna kmetija (vrtci, šole, ).

13 Dopolnilne dejavnosti - prodaja Na domu v okviru dopolnilne dejavnosti Tržnice Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Ljubljana,

14 Dopolnilne dejavnosti - prodaja Vrtci v Beli krajini, KZ Metlika, Trgovine z ekološko prehrano, kampi (Big Berry ), Sodelovanje na različnih prireditvah (sejem Agra, lokalne prireditve ).

15

16 Sheme kakovosti, certifikati... Ekološka kmetija, KOPOP avtohtone in tradicionalne pasme, DŽ govedo, Mesnine krškopoljskega prašiča, Ark kmetija.

17 Sheme kakovosti, certifikati... Ekološka kmetija od leta 2001, ker: naravi prilagojena reja, paša vseh vrst domačih živali, reja manj intenzivnih pasem ali križancev, neposredna prodaja izdelkov in ne surovin!

18 Sheme kakovosti izbor pasem živali Avtohtone in tradicionalne pasme Prehod iz komercialnih pasem goveda na ciko, Prehod iz burske koze na slovensko srnasto, pasmo, morda tudi drežniška koza, Že ob uvedbi mlečne reje ovc bovška ovca, Krškopoljski prašič, Štajerska kokoš.

19 Sheme kakovosti izbor pasem živali CILJ Pretežno slovenske avtohtone pasme Zakaj? Dobri rejski rezultati v ekološki reji - so prilagojene. Ohranjanje genskih virov kot nacionalnega zaklada. Samo raba pasem lahko zagotovi ohranitev.

20 Izbor pasem živali - ARK Mreža ARK središča, ARK kmetije deluje v sklopu genske banke v živinoreji (izvajalec BF), Podeljuje se status (certifikat), Pogoj reja vsaj 3 ogrožene (avtohtone) pasme, Avtohtone pasme predstavljajo vsaj 50% staleža.

21 Izbor pasem živali - ARK Reja z namenom kmetovanja (plemenske živali, končni izdelki, Zaželene dodatne dejavnosti: turizem izobraževanje, prodaja, Nudenje možnosti ogledov pasem kmetij, ozaveščanje, promocije.

22 Mesnine krškopoljskega prašiča Zaščitena blagovna znamka, Iz svinjine izključno KP prašiča, Skrbnik znamke je rejska organizacija Društvo rejcev krškopoljskih prašičev, Strokovno vodstvo KGZS Zavod Novo mesto (mag. Andrej Kastelic), Prepoznavni logotip.

23 Priznanje za kakovostno delo Zlati znak kakovosti za BIO SKUTO v sklopu ocenjevanj Dobrote slovenskih kmetij za leto 2018, Znak pomeni 3x zaporedno prejetje zlatega priznanja, Potrditev dobrega dela na področju predelave mleka.

24 Promocija reje drobnice Dobri izdelki dobrega rejca promocija za vse rejce (žal tudi obratno) - kakovost je postala samoumevna Javne objave, članki, promocije, predstavitve stališč boljša prepoznavnost vseh.

25 Akcija kaj imajo uspešni rejci? Poznajo prednosti produkta, ki ga prodajajo, Prodajajo neposredno, imajo stik s porabnikom, Prodajajo končne izdelke, ne surovin, Zavedajo se, da je reja drobnice, najbolj sonaravna oblika kmetijske prireje; edina ne industrializirana panoga.

26 Akcija kaj imajo uspešni rejci? Vedo kaj prodajajo od izvora do kupca, Inovativnost vlagajo le v stvari, ki jih 100% potrebujejo za uspeh, Nenehno izpopolnjujejo svoja znanja, Se medsebojno povezujejo, sodelujejo z drugimi kmeti in lokalnimi skupnostmi.

27 Akcija kaj imajo uspešni rejci? Zavedajo se velikega potenciala reje drobnice, ki je posledica vse večje ozaveščenosti ljudi o pomenu zdrave hrane, Razmišljajo, delajo in živijo trajnostno, Imajo jasen cilj in so za to pripravljeni trdo delati.

28 Sprejem šolskih skupin Ciril se zaveda pomena izobraževanja najmlajših. Njihov odnos do podeželja, hrane, kmetov, bo ključno vplival na podobo podeželja v prihodnosti.

29 Javno delovanje Javni nastopi niso problem, Ciril je med drugimi tudi predsednik Govedorejskega društva Črnomelj, mama Anica pa je bila predsednica DKŽ Griblje.

30 Belokranjska pogača Po belokranjski pogači iz Tottrove hiše pogosto zadiši. Od letos naprej jo je pri njih mogoče tudi kupiti, ker so razširili nabor dopolnilnih dejavnosti

31 Sušenje mesa Učinkovito izrabljen prostor za sušenje mesa

32 Enostavne rešitve v hlevu Perfekcionizem povsod koder je to potrebno, in minimalizem povsod koder to zadošča.

33 Krškopoljski prašič Slovenska avtohtona pasma, ki s pomočjo predanih rejcev pridobiva na slovesu.

34 Koze, Slovenska srnasta koza tradicionalna pasma Številnih prednosti kozjega mleka se zavedajo tudi kupci mlečnih izdelkov s kmetije Totter.

35 Bovška ovca slovenska avtohtona pasma Trop mlečne pasme ovc lepo dopolnjuje pester nabor domačih živali, ponudbo tudi.

36 Cika v hlevu Hlev z izpustom na pašnik omogoča dovolj gibanja, hkrati pa ustrezno prehrano v hlevu

37 Praktične rešitve so vedno dobrodošle

38 HVALA ZA POZORNOST Vinko Merzel KGZS Zavod Novo mesto