1075 prva omemba vasi zgoše v virih

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1075 prva omemba vasi zgoše v virih"

Transkripcija

1 ZGOŠA Zgoša Vir: Prelepa Gorenjska 1075 prva omemba vasi zgoše v virih Guscha [... loco Guscha... ] med ok in 1090 (TK Briksen, f. 72 ; Redlich 1886, št. 307; GZS III, št. 307) Göscha [... in villa Göscha... ] med ok in 1090 (TK Briksen, f. 84; Redlich 1886, št. 348; GZS III, št. 368) Guscha [... Guscha... ] med ok in 1097 (TK Briksen, f. 94 ; Redlich 1886, št. 379; GZS III, št. 377) Gruzk [... Grvzk... ] med 1306 in 1309 (Urb. Briksen II, f. 46; Bizjak 2006a, str. 191) Gruvzk [... Grvzk... ] med 1324 in 1327 (Urb. Briksen III, f. 59; Bizjak 2006a, str. 191) 1331 Gusch [... ze Gusch... ] (Listina ARS ZL; CKSL)

2 1344 Guschcz [... Guschcz... ] (Listina ARS ZL; CKSL) 1394 Sgusch [... hof ze Sgusch... ] (Listina ARS ZL; CKSL) Sgusch [... von Sgusch... ] (Listina ARS ZL; CKSL) Leta 1394 je bil v listini omenjen Janez iz Zgoše, ki je zapisal ţeni Vendelini dvor na Gorici. Vir: wikipedija 1395 Sguschs [... von Sguschs... ] (Listina HHStA AUR; CKSL) 1403 Sgusch [... von Sgusch... ] (Listina HHStA AUR; CKSL) 1406 Zgwsh [... zu Zgwsh... ] (Listina ARS ZL; CKSL) 1415 Sküsch [... von Sküsch... ] (Listina ARS ZL; CKSL) 1436

3 Sgusch [... zu Sgusch... ] 1436 (FK Celje I, f. 28, 30, 40) Sgusch [... von Sgusch... ] 1436 (FK Celje I, f. 28, 30, 40) 1441 Sgüsch [... zu Sgüsch... ] 1441 (FK Celje I, f. 46) 1464 Guusch [... Guusch... ] 1464 (Urb. Bled, f. 5; Bizjak 2006a, str. 198) Skchüesch [... zu Skchüesch... ] (Listina ARS ZL; CKSL) 1472 Sgutsch [... zu Sgutsch... ] (Listina ARS ZL; CKSL) 1498 Stusch [... Stusch... ] 1498 (Urb. Radovljica, f. 108) 1754 PRVI POPIS PREBIVALCEV ex pago Sguss (Zgosa) subditi comitis Turn (grof Thurn) Martinus Zotl 60. uxor Agnes 59. filia Ursula 19. Joannes Vouk 42. uxor Margaretha 42. filius Primus 6. fü ia Maria 15. Elisabetha 2. Thomas Janscha viduus 40. filius Mathias 12. Josephus 10. filia Maria 19. inquilinus

4 Andreas Colman 30. uxor Agnes 26. filia Agnes 3. Maria ½. Jacobus Schark 50. uxor Margaretha 30. filia Maria 15. Apolonia 13. Ursula 12. Margaretha 7. Joannes Herman 60. uxor Agnes 50. gener laurentius Anderle 30. uxor Elisabetha 25. Maria Resmanka vidua 50. filius Primus 24. subditus ecclesiae parochialis s. Petri in Rattmanstorff (ţupnijska cerkev sv. Petra, Radovljica) Mathias Janz 30. uxor Agnes 28. filius Mathias 8. Michael 4. Casparus 2. mater Helena 60. Georgius Wossiz 40. uxor Ursula 40. filius Mathaeus 14. filia Maria 24. Margaretha 211_, Ursula 16. Apolonia 10. soror Maria 50. Georgius Pogazhar 35. uxor Maria 27. filius Josephus 6. Mathaeus 2. pater Thomas 60. viduus subditus praepositurae Rattmanstorffensis (prostija Radovljica) Joannes Resman 66. uxor Anna 45. füius Joannes 18. Antonius 14. Michael 8. filia Anna 12. Ursula Tomka in Zotl puscha inquilina 40. vidua füia Maria 8. item inquilirms Joannes 40. uxor Maria 30. filius Simon 7. filia Maria 3. subditi sub Kazenstein (graščina Kacenstajn, Begunje) Casparus Casparin 32. uxor Getrudis 26. füius Georgius 3. füia Maria 1. famula Helena 25. Josephus Zotl 48. uxor Anna 28. füius Martinus n. Thomas 3. Helena 12. Agnes 7. Elisabetha 2. famula Ursula 22. Michael Tautscher 50. uxor Maria 40. filius Clemens 20. Urbanus 12. famula Elisabetha 18. Josephus Prapretnig 60. uxor Maria 30. filius Laurentius ]-7. Mathaeus 16. filia Elisabetha 19. Lucas Pogazhar 32. uxor Ell.sabetha 24. filius Josephus 2. pater Jacobus 75. mater Maria 70. famulus Mathias 17.

5 Andreas Dolsan in Pizik kaysha inquilinus 35. uxor Ursula 24. filius Mathaeus 2. item Joannes Kuntschitsch 36. uxor Maria 27. filius Josephus 8. Joannes 4. Jacobus 2. Antonius Kraill 50. uxor Margaretha 50. filia Anna 20. Josephus Janscha 50. uxor Magdalena 29. filia Maria 12. Anna 1. mater Agnes 75. Joannes Vouk 44. uxor Maria 51. gener Leonardus Suppan 24. uxor Helena 20. filius Mathias ½. filia Anna 16. Georgius Zotl 55. uxor Elisabetha 53. filia Ursula 20. Helena 18. Jacobus Dremel 40. uxor Getrudis 48. filius Andreas 17. Antonius Pogazhar 28. uxor Agnes 30. filius Simon 15. Andreas 12. Mathias Dolsan 36. uxor Maria 34. filius Petrus 9. Franciscus 4. Georgius 2. füia Anna 12. inquilina Getrudis 30. Joannes Wenko 40. uxor Apolonia 37. filius Antonius 4. filita Maria 12. Anna 9. Agnes 5. Jacobus Goriznig 29. uxor Maria 34. filius Mathias 1. filia Anna 6. mater Catharina 57. subditus domini Toperzer (gospod Topperzer, Straţišče) Bartholomaeus Mertel 38. uxor Maria 38. filius Georgius 1. filia Ursula 10. Maria 6. Margaretha 4. famula Maria 23. subditus sub Prunfeld ( dvorec Pipanovo, Predtrg) Jacobus Preshern 33. uxor Maria 30. filius Jacobus 2. fiha Agnes 9. Maria 4. Elisabetha 3. soror Helena 18. inquilinus Nicolaus 60. subditus domini Schweiger (gospod Švajger) Marcus Zotl 77. uxor Magdalena 57. filia Maria 20. famulus Joannes 20. caisleri subditi comitis Lamberg sub Stein (grof Lamberg, Kamen) Maria Sumbza vidua 41. filius Mathias 4. filia Maria 7. i.nquilinus Antonius Mrak 34. uxor Helena 44. Georgius Desman 70. uxor Maria 60. filia Margaretha 20.

6 Valentinus Casperin 63. uxor Helena 70. filius Georgius 33. uxor Maria 30. fillia Helena 20. Getrudis 40. inquilina Ursula 50. Jacobus Forman caislerus s. Petri in Rattmanstorff ( cerkev sv. Petra, Radovljica) 48. uxor Maria 44. filliius Joannes 9. Laurentius Ovsseneg cai.slems praepositurne Rattmanstor:ffensis (prosüja Radovljica) 28. uxor Maria 28. füius Georgius 12. Mathias 8. Lucas 3. inquilinus Laurentius 50. liber Maria 50. caelebs Gorenjske druţine prvi popis prebivalstva, 1754 Vir: Mohorjeva zaloţba (več avtorjev 1827

7 Zgoša na karti franciscejskega katastra, 1827 Vir: Deţela (risba Jure Sinobad) Spisek lastnikov hiš in hišna imena - Zgoša (FK 1827 / RFK 1868): 1 Mencinger Joţef TONČEK Mencinger Janez - TONČEK 2 Cotel Matevţ KOVAČ Cotel Janez - KOVAČ 3 Kolman Ivan FIGOVC Kolman Marija FIGOVC 4 Resman Anton MUBJA Pogačar Joţefa - MOBJA 5 Cotel Matevţ KATERNEK Snoj Štefan - KATERNEK 6 Resman Anton STRGAR Resman Janez - STRGAR / TOVARNA SUKNA 7 Dremel Ivan ČESNIK Dremel Janez - ČESNIK 8 Gašperin Ivan JEJC Gašperin Urh - JEJC 9 Ţnidar Jakob MERTL Ţnidar Matevţ - MERTL 10 Fridrich Klemen KLEMENČEK Fajdig Matevţ - KLEMENČEK 11 Ferjan Ivan - FAJDIGOVA KAJŢA Razen Simon - FAJDIGOVA KAJŢA 12 Janc Primoţ KLEMENOVC Janc France - KLEMENOVC 13 Avsenek Blaţ KROFIČ Avsenik Anton - KROFIČ 14 Nagu Tomaţ AVTMAN Nagu Katarina - AVTMAN 15 Pogačar Ivan JEROM Pogačar Matilda JEROM 16 Pretner Gertruda PIKC Kunčič Janez - PIKC 17 Mohorič Mihael LIZNEK Pogačar France - LIZNEK / SUKNARNA 18 Kralj Anton KRALIČ Kralj Jakob - KRALIČ 19 Mohorič Joţef HIŠAR Mohorč Matija - HIŠAR 20 Goričnik Ivan MOŢIC Goričnik Miha - MOŢIC 21 Dovţan Joţef NEŢEK Dovţan Jera - NEŢČ (k. NEŠČ) 22 Pogačar Helena FIDEL Burnik Peter - FIDEL 23 Janša Jernej KUHAR Kopač Janez - KUHAR 24 Resman Lovrenc MARKELJ Jalen Blaţ - MARKC 25 Korošec Klemen KREVEL Korošič Jakob - KREVEL 26 Tavčar Anton TOMAŢEK Tavčar Anton - TOMAŢEK 27 Bevc France ČESEN Pfeifer Jur - ČESEN / MLIN ZA ŢITO 28 Dobida Matevţ BOŠTIC Dobida Jakob - BOŠTIC 29 Razinger Gregor GRMIČ Kolman Jur - GRMIČ 30 Aţman Franc FIGOVC Janc Anton - FIGOVC 31 Boţič Matevţ ŢAMAR Avsenik Simon ŢAMAR 32 Kolman Franc TAVČAR Kolman Matija -TAVČAR 33 Krivc Andrej RESMAN Krivic Janez - RESMAN 34 Ulčar Jernej ČUFANK Resman Janez - OČUFANK 35 Zupan Jernej VOGAR Zupan Joţefa - VOGAR Zgrajeno in oštevilčeno v letih : 36 Kolman Matija - TAVČAR, novooštevilčeno Hiša je prej spadala k št Dobida Jakob - BOŠTIC, nova hiša Zgrajena poleg podrte stare hiše, ki je spadala k št. 28. Vir: Deţela (prepis iz franc. katastra Jure Sinobad) 1881

8 Iz Begunj na Gorenjskem Pri volitvi ţupanstva 13. dne m. m. so bili Janez Gašparin, posestnik v Begunjah za ţupana, Valentin Sturm iz Polič in Matej Ţnidar iz Zgoš pa za svetovalca izvoljeni. Vir: Kmetijske in rokodelske novice, Trgovina in obrt. V radovljiškem političnem okraju so v minulem mesecu na novo pričeli izvrševati obrt: Janez Fajdig v Zgošah; trgovino z mešanim blagom, Janez Fajdig v Zgošah, Janez Jeglič v Begunjah, Janez Potočnik na Češnjici in Frančiška Smukavec v Kropi; gostilniški in točajski obrt; Luka Kenda v Zapuţah, narejo ţganja; Joţefa Pirc na Lipnici, tovarno ţebljev; Janez Gašperin v Zgošah, mlin in ţago. Vir: Gorenjec, Ogenj je bil dne 17. t. m. v Begunjah na Gorenjskem. Ob 4. uri popoludne je začelo je biti plat zvona v bliţnji vasi Zgoša. Tam je namreč gorel ob periferiji vasi kozolec, v katerem je bilo še nekaj poljskih pridelkov. Zaţgal je štirileten otrok. Škode je okrog 450 kron. Vir: Kmetijske in rokodelske novice, Volitev občinskega odbora. Dne 4. julija se je vršila volitev občinskega odbora za občino Begunje, in je bil izvoljen ţupanom Joţef Sodja, občinskim svetovalcem pa Janez Fajdig, gostilničar v Zgošah; Joţef Resman, pek v Zgošah; Luka Lenger, posestnik v Begunjah; Valentin Sturm, posestnik v Policah. Vir: Gorenjec, Begunje pri Lescah. Pretekli dve nedelji so fantje iz Zgoše na odru Kat. prosv. društva priredili igro»čevljar«. Sami so se domenili in nastopili na odru, da pokaţejo, da niso kar tako brez vsega v glavi in srcu. Polno zasedena dvorana kar ni nehala z ţivahnim ploskanjem in odobravanjem. Le tako naprej! To leto bo v naši fari polno izrednih slavnosti: ustoličenje novega g. ţupnika, sv. birma, ko poseti prvič ţupnijo sedanji vladika presvetli g. škof dr. Gregorij Roţman, in biserna sv. maša rojaka prevzvišenega g. nadškofa dr. Antona Bonaventura Jegliča, ki jo kani obhajati v svoji rojstni fari, kakor je pred leti svojo zlato mašo. Vest o teh slavnostni bo gotovo srčno razveselila vse ţupljane. Letos bodo tudi najbrţ slovesno blagoslovili in otvorili novi planinski dom na Poljški planini, ki je bil lani dogotovljen. Vir: Domoljub,

9 1935 Zgoša pri Begunjah. Smrtna kosa. Nedavno smo pokopali g. Joţefa Pogačarja. Umrl je v starosti 79 let. Pokojnik je bil po vsej Gorenjski znan suknar in predivec volne. Pred svetovno vojni, ga je bilo videti po vseh večjih sejmih od Kranjske gore do Ljubljane. Leta 1882 je prevzel po svojem očetu posestvo in suknarijo. Isto leto se je poročil z Frančiško Paplerjevo iz Vrbenj. Ţiveta sta skupaj 51 let v najlepši slogi. Soproga mu je umrla pred dvema letoma. Rodilo se jima je 10 otrok. Štiri hčerke so umrle v otroških letih, štirje sinovi pa tragične smrti: Lojze je utonil star 2 in pol leti, Janez tudi utonil star 29 let, Joţe padel v Galiciji star 28 let, najmlajši France pa je pred 3 leti tudi nenadoma umrl. Od vseh 10 otrok ţivita sedaj še 2 hčeri: Frančiška in Ana. Pokojnik je bil miren in pošten človek. Naročnik»Domoljuba«in Mohorjeve druţbe je bil od svoje mladosti. Stari gorenjski korenini blag spomin! Vir: Domoljub, Joţef Pogačar 1937 Zgoša (Zgoše), Sr so du zdr fin Radovljica 4 km, ţand o ptt š ţup Begunje 1 km, ţel Lesce-Bled 4 km. Nm 560 m. Kmetska in delavska naselbina med Zapuţami in Begunjami, ob potoku Zgoši in vštric ban. ceste. Nekaj obrtnikov, dve gostilni, vodni mlin. Kraj se prvič omenja konec 11. stol. Zgodovinsko vaţen grad Drnča; stoji med Kamnom in Katzensteinom. Po Valvasorju so ga zgradili v 16. stol. Grofje Gallenbergi. Grad je še danes ohranjen in obljuden ter hrani umetniške starine. Danes je last barona Leona Bajou. A ure od gradu Drnče in Kamna je nekdaj stal na visoki skali grad Glantz, pozneje (od 1557) imenovan grad Gutenberg, last grofov Lambergov. L ga je potres občutno poškodoval. Ţe v Valvasorjevi dobi je bil grad opuščen in v razvalinah. Vir: Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937

10 1938 Zgoša pri Begunjah. Po dolgi in mučni bolezni nas je zapustil Ivan Mohorč, p. d. Krofičev ata, star 79 let. Rajni je bil oče 21 otrok, od katerih jih ţivi še 14. Ena hčerka je usmiljenka v Ljubljani. Pokojnik je bil izredno dober in delaven moţ: cerkveni ključar, predsednik prosvet. društva, odbornik pri posojilnici in pri občini, zvest naročnik Domoljuba itd. Le Bog ve, koliko je rajni dobrega storil. Naj omenimo le njegove ţrtve za nove zvonove! Za sveto leto je poromal tudi v Rim. Bil je moţ molitve in pogumen borec za pravice cerkve in naroda. Vse ga je spoštovalo. To se je videlo ob pogrebu, kjer ga je poleg dolge vrste sorodnikov spremljalo k večnemu počitku tudi obilo drugih njegovih prijateljev. Pokoj njegovi plemeniti duši! Preostalim naše soţalje! Vir: Domoljub, Pozicija Zgoše, 1954 Vir: Selanov reliefni zemljevid Zgoša danes

11 Zgoša na orto-foto posnetku, 2013 Vir: geopedija.si Zgoša na topografski karti, 2013 Vir: geopedija.si

12 Stare domačije na Zgoši Tonček Zgoša št. 1 Tonček (lastnik Mencinger Joţef, FK 1827), Tonzhek (lastnik Menzigr, SA 1859), Tonček (lastnik Mencinger Janez, RFK 1868). // Zgoša št. 49 Pri Tončku. Pri Toncu Vir: RAGOR (Foto: Klemen Klinar) Kovač Zgoša št. 2 Tonček (lastnik Cotel Matevţ, FK 1827), Tonzhek (lastnik Menzigr, SA 1859), Kovazh (lastnik Zottel Janez, RFK 1868). // Zapuţe št. 50 Pri Kovaču. Figovc Zgoša št. 3 Figovc (lastnik Kolman Ivan, FK 1827), Figouz (lastnik Kollmann, SA 1859), Figovc (lastnica Kolman Marija, RFK 1868). // Zgoša št. 47 Pri Figovcu.

13 Mobja Zgoša št. 4 Mobja (lastnik Rozman Anton, FK 1827), Mubja (lastnik Zupanhizh, SA 1859), Mobja (lastnica Pogačar Joţefa, RFK 1868). // Zgoša št. 46 Pri Mobju. Nekdaj gostilna. Vir: RAGOR Pri Mobju Vir: RAGOR (Foto: Klemen Klinar) Katernek Zgoša št. 5 Katernek (lastnik Cotel Matevţ, FK 1827), Katernjek (lastnik Zohel, SA 1859), Katernek (lastnik Snoj Štefan, RFK 1868). // Zgoša št. 45 Pri Katrneku. Strgar Zgoša št. 6 Strgar (lastnik Resman Anton, FK 1827), Stergar (lastnik Ressman, SA 1859), Strgar/tovarna sukna (lastnik Resman Janez, RFK 1868). // Zgoša št. 44 Pri Strgarju.

14 Prva tovarna sukna na Zgoši št. 6 (danes št. 44) je začela delovati leta Ustanovil jo je Anton Roessmann, ki naj bi ţe pred tem opravljal suknarsko obrt. Za njim je podjetje vodil njegov sin Janez. Vir: Begunjski zbornik Imeli so pekarijo in mlin, zdajšnji potomec ponovno odprl pekarno. / Hišno ime je nastalo, ker je bil gospodar izjemno spreten z rokovanjem s takratnim oroţjem, ko je vozil blago, se je pogosto preoblekel v raztrganca (hlapca), da je prelisičil tatove. Vir: RAGOR Strgarjeva hiša, ok Vir: Deţela (arhiv Janez Resman)

15 Pekarna Josip Resman, ok Vir: DAR (Letovišče Begunje pri Bledu Dravska banovina) Pri Strgarju Vir: RAGOR (Foto Klemen Klinar) Česnik

16 Zgoša št. 7 Česnik (lastnik Dremel Ivan, FK 1827), Zhesnik (lastnik Dremel, SA 1859), Česnik (lastnik Dremel Janez, RFK 1868). // Zgoša št. 43 Pri Česenku. Jejc Zgoša št. 8 Jejc (lastnik Gašperin Ivan, FK 1827), Jejz (lastnik Gasperin, SA 1859), Jejc (lastnik Gašperin Urh, RFK 1868). // Zgoša št. 42 Pri Jejcu. Mertl Zgoša št. 9 Mertl (lastnik Ţnidar Jakob, FK 1827), Mertel (lastnik Zottel, SA 1859), Mertl (lastnik Ţnidar Matevţ, RFK 1868). // Zgoša št. 40 Pri Merkeljnu. Klemenček Zgoša št. 10 Klemenček (lastnik Fridrich Klemen, FK 1827), Klemenzhig (lastnik Faidig, SA 1859), Klemenček (lastnik Faidig Matevţ, RFK 1868), Klemenček (lastnik Fajdig Ivan, ok. 1930). // Zgoša št. 38 Pri Klemenčku. Gostilna Pri Klemenčku

17 Vir: Begunc smo junc (arhiv Urša Klemenc) Gostilna»Pri Klemenčku«- Ivan Fajdig, ok Vir: DAR (Letovišče Begunje pri Bledu Dravska banovina) Fajdigova kajţa Zgoša št. 11 Fajdigova kajţa (lastnik Ferjan Ivan, FK 1827), Faidigova pustota (lastnik Erlech, SA 1859), Fajdigova kajţa (lastnik Razen Simon, RFK 1868). // Zgoša št. 37 Pri Fajdigu. Klemenovc Zgoša št. 12 Klemenovc (lastnik Janc Primoţ, FK 1827), Klemenouz (lastnik Janz, SA 1859), Klemenovc (lastnik Janc France, RFK 1868). // Zgoša št. 34 Pri Klemenovcu. Krofič

18 Zgoša št. 13 Krofič (lastnik Avsenek Blaţ, FK 1827), Krofizh (lastnik Oussenik, SA 1859), Krofič (lastnik Avsenik Anton, RFK 1868). // Zgoša št. 33 Pri Krofiču. Avtman Pri Krofiču Vir: RAGOR (Foto: Klemen Klinar) Zgoša št. 15 Avtman (lastnik Nagu Tomaţ, FK 1827), Autman (lastnik Nagu, SA 1859), Avtman (lastnica Nagu Katarina, RFK 1868). // Zgoša št. 36 Pri Autmanu. Pikc Zgoša št. 16 Pikc (lastnica Pretner Gertruda, FK 1827), Pikiz (lastnik Pretner, SA 1859), Pikc (lastnik Kunčič Janez, RFK 1868). // Zgoša št. 39 Pri Pikcu. Liznek / suknarna Zgoša št. 17 Liznek (lastnik Mohorič Mihael, FK 1827), Lisnjek (lastnik Mohorzh, SA 1859), Liznek (lastnik Pogačar France, RFK 1868). // Zgoša št. 25 Pri Lizneku.

19 Anton Pogačar je svoje podjetje osnoval leta 1860, na naslovu Zgoša 17. Njegovo obrt je na novem naslovu (Begunje st. 109) kasneje nadaljeval zet Ivan Kolman ( ). Vir: Begunjski zbornik 2007 Kralič Zgoša št. 18 Kralič (lastnik Kralj Anton, FK 1827), Kraljizh (lastnik Kralj, SA 1859), Kralič (lastnik Kralj Jakob, RFK 1868). // Zgoša št. 26 Pri Kraljiču. Hišar Zgoša št. 19 Hišar (lastnik Mohorič Joţef, FK 1827), Hishar (lastnik Mohorz, SA 1859), Hišar (lastnik Mohorč Matija, RFK 1868). // Hiša je podrta. Domačija je stala v sklopu obratov Elana in je bila leta 2006 podrta. / Domačija je imela pred podrtjem naslov Zgoša 27. Vir: RAGOR Moţic Zgoša št. 20 Moţic (lastnik Goričnik Ivan, FK 1827), Moshiz (lastnik Gorizhnik, SA 1859), Moţic (lastnik Goričnik Miha, RFK 1868). // Zgoša št. 8 Pri Moţicu. Imeli so stope. Domačini poznajo tudi obliko hišnega imena Šrenc. Vir: RAGOR Neţek Zgoša št. 21 Neţek (lastnik Dovţan Joţef, FK 1827), Neshk (lastnik Daushan, SA 1859), Neţč (lastnica Dovţan Jera, RFK 1868). // Zgoša št. 6 Pri Nešču.

20 Fidel / Vorh Zgoša št. 22 Fidel (lastnica Pogačar Helena, FK 1827), Fridel (lastnik Burnik, SA 1859), Fidel (lastnik Burnik Peter, RFK 1868). // Zgoša št. 5 Pri Vorhu. Kuhar Zgoša št. 23 Kuhar (lastnik Janša Jernej, FK 1827), Kuhar (lastnik Jansha, SA 1859), Kuhar (lastnik Kopač Janez, RFK 1868). // Zgoša št. 2 Pri Kuharju. Ko se je Kuharca preselila drugam, so jo še vedno klicali s tem nazivom. Tisti, pri katerih je stanovala pa so se čudili, kako da je lahko kuharica, saj njena kuha ni nič posebnega (zgodbo povedala I. Krivic). / Na kmetiji so imeli ţago samico, mlin in stope. Vir: RAGOR Markc Zgoša št. 24 Markelj (lastnik Resman Lovrenc, FK 1827), Markez (lastnik Ressmann, SA 1859), Markc (lastnik Jalen Blaţ, RFK 1868). // Zgoša št. 1 Pri Mrkcu. Krevel Zgoša št. 25 Krevel (lastnik Korošec Klemen, FK 1827), Krevel (lastnik Koroshiz, SA 1859), Krevelj (lastnik Korošic Jakob, RFK 1868). // Zgoša št. 3 Pri Krevlju. Tomaţek Zgoša št. 26 Tomaţek (lastnik Tavčar Anton, FK 1827), Markez (lastnik Ressmann, SA 1859), Tomaţek (lastnik Tavčar Anton, RFK 1868). // Zgoša št. 4 Pri Tomaţku. Včasih je na domačiji ţivel majhen moški po imenu Tomaţ.

21 Vir: RAGOR Pri Tomaţku Vir: RAGOR (Foto: Klemen Klinar) Česen Zgoša št. 27 Česen (lastnik Bevc France, FK 1827), Zhesn (lastnik Beuz, SA 1859), Česen/mlin za ţito (lastnik Pfeifer Jur, RFK 1868). // Zgoša št. 10 Pri Česnu. Prva hiša na Zgoši je bila na mestu današnje Česnkove domačije. To je bila hiša za gozdarje sekače, saj je bila na mestu današnje vasi nekdaj sama gošča, po kateri je Zgoša tudi dobila ime. Vir: RAGOR Boštic Zgoša št. 28 Boštic (lastnik Dobida Matevţ, FK 1827), Boshtiz (lastnik Dabida, SA 1859), Boštic (lastnik Dobida Jakob, RFK 1868). // Zgoša št. 11 Pri Bošticu. Hišno ime je domnevno nastalo, zaradi velikega dela gozda (bošta), ki pripada domačiji. Vir: RAGOR

22 Grmič Zgoša št. 29 Grmič (lastnik Razinger Gregor, FK 1827), Germizh (lastnik Rasinger, SA 1859), Grmič (lastnik Kolman Jur, RFK 1868). // Zgoša št. 19 Pri Grmiču. Figovc / Urenc Zgoša št. 30 Figovc (lastnik Aţman Franc, FK 1827), Figouz (lastnik Ashmann, SA 1859), Figovc (lastnik Janc Anton, RFK 1868). // Zgoša št. 18 Pri Urenčku. Ţamar Zgoša št. 31 Ţamar (lastnik Boţič Matevţ, FK 1827), Shamar (lastnik Boshizh, SA 1859), Ţamar (lastnik Avsenik Simon, RFK 1868). // Zgoša št. 20 Pri Ţamarju. Tavčar Zgoša št. 32 Tavčar (lastnik Kolman Franc, FK 1827), Tauzhar (lastnik Kollmann, SA 1859), Tavčar (lastnik Kolman Matija, RFK 1868). // Zgoša št. 21 Pri Tavčarju.

23 Pri Tavčarju Vir: RAGOR (Foto: Klemen Klinar) Tavčarjevo gospodarsko poslopje Vir: RAGOR (Foto: Klemen Klinar) Resman Zgoša št. 33 Resman (lastnik Krivc Andrej, FK 1827), Resman (lastnik Kriviz, SA 1859), Resman (lastnik Krivic Janez, RFK 1868). // Zgoša št. 22 Pri Resmanu. Čufank Zgoša št. 34 Čufank (lastnik Ulčar Jernej, FK 1827), Zhufank (lastnik Deshmann, SA 1859), Očufank (lastnik Resman Janez, RFK 1868). // Zgoša št. 23 Pri Čufanku. Na domačiji so se ukvarjali s kovaštvom, še danes delujoča kovačija. / Na dodatnem listu v SA2 zapisano HI Cufank (Krizaj, 1837). / Hišno ime po nemški besedi Zu Fang - kraj, kjer je bila menjava vozov. Vir: RAGOR

24 Pri Čufanku Vir: Begunc smo junc (Foto: Franci Kolman) Op.: Čutov ata iz Begunj je pripeljal na Zgošo k Čufanku podkovat vola. Pri Čufanku Vir: RAGOR (Foto: Klemen Klinar) Vogar Zgoša št. 35 Vogar (lastnik Zupan Jernej, FK 1827), Vogar (lastnik Supan, SA 1859), Vogar (lastnica Zupan Joţefa, RFK 1868). // Zgoša št. 24 Pri Vogarčku.

25 Tavčar Zgoša št. 36 Tavčar (lastnik Kolman Matija, RFK 1868). // Zgoša št.? Zgrajeno in oštevilčeno v letih / Hiša je prej spadala k št. 32. Vir: Deţela Boštic Zgoša št. 37 Boštic (lastnik Dobida Jakob, RFK 1868). // Zgoša št.? Zgrajeno in oštevilčeno v letih / Zgrajena poleg podrte stare hiše, ki je spadala k št. 28. Vir: Deţela Grilc / Kristan Zgoša št. 38 (?) Grilc (lastnik Grilc Luka, ), Grilc (lastnica Grilc Ana, ), Kristan (lastnik Kristan Alojzij, ). // Zgoša št.? Na Zgoši je Luka Grilc ( ) postavil leta 1872 tovarno sukna. Po njegovi smrti je tovarno vodila vdova Ana Grilc ( ), nato pa zet Alojzij Kristan ( ). Vir: Begunjski zbornik

26 Grilčeva druţina pred svojo suknarno, 1895 Vir: Begunjski zbornik Kristanova mlin in ţaga, ok Vir: delcampe.net Pri Figu / Pri Blaţu

27 Zgoša št. 17 Pri Figu. Informatorka hišno ime pozna, na srečanju z domačini se ga le ti niso spomnili. Novejše ime, ki je nastalo po vojni je Pər Bláţu. Vir: RAGOR Pri Zgornjem Pikcu Zgoša št. 31 Pri Zgornjem Pikcu. Pri Kosmaču Zgoša št. 32 Pri Kosmaču. Pri Tinu Zgoša št. 57 Pri Tinu. Staremu očetu je bilo ime Tina (Valentin), po katerem je tudi hišno ime. Tina je bil po poklicu kovač in je svojo dejavnost opravljal v tej hiši. Vir: RAGOR