Za kulturo Per la cultura

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Za kulturo Per la cultura"

Transkripcija

1

2 Za kulturo Per la cultura Oglasno sporočilo Messaggio pubblicitario Odkrij digitalno izdajo Primorskega dnevnika

3 5

4 Nenehno osmišljanje gledališke dejavnosti Čas. Še nikoli kot v prehodu iz zime preko pomladi v poletje 2020 nismo občutili, kaj (nam) pomeni čas. Ko je življenje zamrlo, otrplo, ko se je naša vsakodnevna rutina čez noč obrnila na glavo, smo se počutili ogroženi, vrženi v neznano. Nepričakovano nas je zajel vsiljeni čas mirovanja, ko je vsakodnevna skrb postalo preživetje. Golo preživetje. In iz te legitimne zaskrbljenosti je kulturno delovanje izpadlo. Ni bilo prostora zanj. Nismo mu mogli nameniti časa. Vendar je koronačas dokazal, da se prav s kulturo lahko bolj kakovostno prebijemo do novega starega časa. In prišel je. S seboj je prinesel že znane značilnosti prejšnjega vsakodnevnega življenja, prepoznavne vonjave, ki še najbolj spominjajo na željo po polnokrvnem življenju. Življenje, v katerem najdejo prostor in čas branje, pisanje, obisk gledaliških, glasbenih in filmskih predstav, z raznimi dogodki obogateno druženje In v tako življenjsko vizijo se vključuje naša Čudovita faza 2. Naša nova (stara) faza obsega ponoven zagon celotnega delovanja in v svojem začetnem delu zaokroženje triletnega ciklusa. Upravnega. Jeseni 2020 se namreč izteka triletni mandat sedanjega Upravnega sveta. V njem se je moral soočiti z najrazličnejšimi problemi, ki se vežejo na upravljanje gledališke ustanove. Doseženi rezultati dokazujejo, da smo dobro opravili zaupano nalogo, da smo delovali v pozitivni smeri. In potem je nas vse zajela epidemija, ki si je podredila naše načrte, naše napore, naša hotenja. Spremenila je naše življenje, vanj vnesla novosti, ni pa nas odvrnila od primarne skrbi za naše gledališče. Združila nas je v skrbi in v zavzemanjih, da gledališki umetnosti izborimo novo prihodnost. Gledališke delavce namreč. S skupnimi močmi smo začeli na novo osmišljati gledališko dejavnost: Slovensko stalno gledališče se je povezalo s svojimi tržaškimi kolegi, z italijanskimi teatri, na drugi strani pa s primorskimi, slovenskimi. Svojo novo, prepotrebno življenjsko linfo je črpalo in še črpa iz teh včasih 6 7

5 malo opaznih, vendar trdnih niti, ki so se v skupni emergenci še bolj utrdile. Naše gledališče je tudi sicer vpeto v dva različna sistema, miselna in upravna; svojo slovensko osnovo napaja iz številnih vrelcev, na tem gradi svojo specifiko, ki lahko najde primerno mesto in možnost rasti v evropskem prostoru, naravnanem k odprtosti. Nastop koronavirusa je ogrozil takšno pojmovanje evropskega sobivanja, zato je postkoronačas čas, ko se morejo in morajo uveljavljati težnje po odpiranju in povezovanju. In skupnem razvoju. Kakšnega vonja naj se torej navzamejo časovne esence Čudovite faze 2? Vonja želje po novih izzivih. Vonja odločenosti preiti v vse možne čudovite faze. Vonja uveljavljanja lastnih pogledov. Vonja vztrajnosti po uresničevanju zasnovanih projektov. V vsem tem se pravzaprav prejšnje faze pokrivajo s sedanjo in tisto, v katero vstopamo. Vse povezuje stalnica delovanja na kulturnem področju ob zavedanju čudežne moči umetniške govorice, ki je zgovornejša in bolj prepričljiva od izpričanih parol in zapisanih načel. Moramo pa ji znati prisluhniti, jo podpreti. V kratkem, vendar neskončnem obdobju osamelosti in postopnega izhajanja iz njega, so 8 nas obdajale številne esence: najprej so dišale po spokojnosti in vdanosti, nato so se izostrile in zadišale po željah in odločenosti po novem začetku. In tako se je esenca, bistvo našega delovanja dodatno okrepilo. Objel nas je vonj po ustvarjalnem zagonu, s katerim vstopamo v naše nove faze. Breda Pahor predsednica US SSG 9

6 Un continuo ripensare l attività teatrale Il tempo. Mai come nel passaggio dall inverno all estate 2020, attraversando la primavera, abbiamo percepito cosa rappresenti (per noi) il tempo. Ci siamo sentiti in pericolo, esposti all ignoto quando la vita si è fermata, è stata congelata e quando la routine quotidiana è stata capovolta. All improvviso siamo stati governati dal tempo della completa inattività, quando la preoccupazione quotidiana è diventata la sopravvivenza. Mera sopravvivenza. In questa legittima preoccupazione primaria l attività culturale non poteva essere contemplata. Non c era posto per lei. Non potevamo dedicarle del tempo. Eppure, il tempo del coronavirus ha dimostrato che proprio grazie alla cultura possiamo, in una modalità di qualità superiore, conquistare la meta del nuovo vecchio tempo. E quel tempo è arrivato. Portando con sé caratteristiche già conosciute nella vita quotidiana precedente, con fragranze note e riconducibili all aspirazione ad una vita piena. 10 Una vita in cui trovano posto e tempo la lettura, la scrittura, la frequentazione di teatri di prosa, la musica e il cinema, lo stare insieme arricchito con vari eventi...in una visione di vita simile si colloca la nostra Meravigliosa Fase 2. La nostra nuova (vecchia) fase comprende il riavvio di tutta l attività e, nella sua prima parte, il completamento del ciclo triennale. Amministrativo. Nell autunno 2020 è infatti in scadenza il mandato dell attuale Consiglio di amministrazione. In questo lasso di tempo ha dovuto affrontare numerosi problemi di varia natura che comunque si rifanno alla gestione di un ente teatrale. I risultati dimostrano che abbiamo operato bene, positivamente. E poi ci ha travolti l epidemia, che ha subordinato tutti i nostri piani, i nostri sforzi, i nostri desideri. Ha cambiato la nostra vita, introdotto delle novità, non ci ha distolti però dal compito primario di salvaguardia del nostro teatro. Ci ha uniti nella preoccupazione e nell impegno di assicurare all arte teatrale un nuovo futuro. Gli operatori del teatro, per l appunto. Unendo le nostre forze abbiamo cominciato a ripensare all attività teatrale: il Teatro Stabile Sloveno Slovensko stalno gledališče ha 11

7 stretto una collaborazione con i propri colleghi triestini, con i teatri italiani, dall altra parte con i teatri sloveni di Capodistria e di Nova Gorica. Da questi collegamenti non sempre visibili ma solidi, che si sono ulteriormente rafforzati durante la comune emergenza, il teatro ha attinto e tuttora attinge la sua nuova linfa, la linfa vitale di cui ha assoluto bisogno. Il nostro teatro è peraltro inserito in due sistemi diversi per mentalità e per modalità amministrativa; la sua base slovena viene alimentata da diverse fonti, su questo costruisce la propria specificità, che può trovare una collocazione consona e possibilità di crescita solo in un contesto europeo orientato all apertura. La venuta del coronavirus ha messo in pericolo una simile concezione della convivenza europea, la fase post coronavirus è perciò il tempo in cui si possono e si devono affermare le aspirazioni all apertura e al collegamento. E ad una crescita comune. Di quali profumi si dovrebbero avvolgere le essenze temporali di questa Meravigliosa fase 2? Di quelli derivati dalla volontà di affrontare nuove sfide. Del profumo della determinazione di iniziare ogni possibile fase meravigliosa. Della fragranza dell affermazione dei propri punti di vista 12 e della costanza nella realizzazione dei progetti programmati. In tutto questo, in verità, le fasi precedenti vengono a sovrapporsi a quella attuale e a quella che sta per cominciare. Tutte sono collegate dalla consapevolezza della forza magica del linguaggio dell arte, che è più eloquente e più convincente degli slogan espressi e dei principi enunciati. È necessario però saperlo ascoltare, dargli sostegno. In un lasso di tempo breve, tuttavia infinito di un totale isolamento e di un graduale superamento dello stesso siamo stati avvolti da numerose fragranze: prima odoravano di calma e di rassegnazione, poi si sono raffnate e hanno preso l odore dei desideri e della determinazione di ricominciare. E così l essenza, la sostanza del nostro operare si è ulterioremente rafforzata. E avvolti dalla fragranza dello slancio creativo entriamo nelle nostre nuove fasi. Breda Pahor presidente CdA TSS-SSG 13

8 Čudovita faza ali faza 3, 4, 5, 10, 100 ali upam sicer, da ne ponovna faza neskončnega hitenja, hektike, v imenu fantomatske gospodarske rasti, od katere smo očitno na globalni ravni vsi odvisni, kot smo bili in smo še vedno od marsičesa odvisni v tem nesrečnem, žal, tudi sovražnega govora in nasilja polnem prestopnem letu 2020, iz katerega se bomo, taka je želja, tudi kaj pametnega in pozitivnega naučili to je leto, ko Slovenci v Italiji obeležujemo vrsto simbolnih mejnikov, pomembnih ne samo za našo narodno skupnost, ampak za slovenstvo, pa tudi svetovljanstvo nasploh, v duhu Prešernovih himničnih verzov»žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Ko rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak.«v akutni fazi, ki je razgalila marsikatere šibkosti naše družbe, so nam govorili, da bodo posamezne vlade poskrbele za zagotavljanje osnovnih človeških potreb, z odprtimi trgovinami z živili, trafikami, lekarnami pa čeprav s 14 skrajšanimi delovnimi urniki in, tudi prav, z zaprtjem ob nedeljah in praznikih. A nekaj smo vendarle pogrešali. Zato nas je v tem šoku večina segala po filmih, literaturi, branju leposlovja in poezije; predajali smo se poslušanju glasbe, gledanju gledaliških predstav pa čeprav preko spleta, kjer je bilo naenkrat še celo preveč ponudbe in to brezplačne, kar ni vedno dobro; zavedno ali nezavedno smo iskali tudi duhovno hrano, torej umetnost in kulturo, ki je v kriznih trenutkih še kako potrebna, je pa tudi sirota, na kateri se najprej poznajo rezi in ki jo spremljajo floskule, da je treba umetnost prepustiti trgu, naj se umetniki že enkrat nehajo dojiti iz javnih sredstev, podobno kot v zdravstvu, kjer pa se je izkazalo, da je dobro javno zdravstvo nenadomestljivo, tako kot šolstvo in kultura: to so povezovalni elementi socialnega stika in dobre fizične, torej zdravstvene, in duhovne kondicije posameznika. S krajšimi ali daljšimi izleti, v sozvočju z rekom»zdrav duh v zdravem telesu«smo se takoj, ko je bilo to mogoče ponovno povezali z naravo, začutili njeno moč, energijo in vero v njo, v religijo, ki 15

9 je v svoji čistosti, prav tako umetnost, ritual, svoboda, kljub tragičnosti določenega trenutka še vedno neskončnost lepega, iskanje in osmišljanje bistva naše biti. Prepustili smo se vsem čutom, ki jih premoremo in s katerimi nas je obdarila narava, vidu, sluhu, otipu in vonju, kar je lahko prijetno ali neprijetno. Kolikokrat je šel mimo nas vrtinec vonjav, ki nas je spomnil na točno določeno osebo ali nas popeljal v točno določen trenutek našega življenja? Ali, kot se reče, da diši po pomladi, po ljubezni pa tudi, da diši po vojni ali smrdi po izdajstvu? In tu je še četrti element, čas, ki smo ga kar naenkrat spet ovrednotili in se ga v polnosti, a tudi njega bežnosti, hipno zavedali. Umetniki, še posebej tisti v gledališču, s(m)o pač trmasti iskalci resnice: v še tako kompliciranih in zapletenih časih, ki se lahko kaj hitro radikalizirajo z begom v konsevativizem in puritanstvo, še vedno večni dvomljivci, ciniki, filozofi, sanjači. Zato stopite tudi vi na ta puhasti oblak svobode, zrahljajte svoje omejitve, pustite prosto pot domišliji, prepustite se vsem svojim čutom, smehu, joku, tu in zdaj, v iskanju bistva trenutka, bistva časovne esence. Danijel Malalan La meravigliosa fase oppure fase 3, 4, 5, 10, 100 o, spero di no, il ritorno alla fase della fretta infinita, della frenesia nel nome di una fantomatica crescita economica dalla quale evidentemente, a livello globale, siamo tutti interdipendenti, come lo siamo stati e lo siamo rispetto a molte altre cose in questo purtroppo infelice anno bisestile 2020, pieno di parole ostili e aggressività e dal quale, almeno questo è l auspicio, impareremo anche qualcosa di sensato e positivo. È l anno in cui noi, appartenenti alla comunità slovena in Italia, celebriamo una serie di eventi simbolici, importanti non soltanto per il nostro ambito, ma per tutto il mondo sloveno e a dire il vero per il cosmopolitismo, nello spirito dei versi di Prešeren Vivan tutte le genti che sperano nel giorno quando, ove s affacci il sole, non ci saran più guerre, ognuno sarà libero, amico, non ostile il vicino!. Nella fase acuta, che ha esposto molte debolezze della nostra società, ci hanno detto che i singoli governi si prenderanno cura di assicurare i bisogni essenziali delle persone, quindi tenendo aperti i negozi di alimentari, le edicole, le farmacie, anche se con orari ridotti e con la comprensibile chiusura le domeniche 16 17

10 e nei giorni festivi. Ma qualcosa tuttavia ci è mancato. Per questo molti di noi nel mezzo di questo momento scioccante sono andati a cercare film, letteratura, poesie, ci siamo dedicati all ascolto della musica, alla visione di spettacoli teatrali online, dove l offerta è stata anche eccessiva e oltretutto gratuita, e questo non è sempre un bene. Tuttavia abbiamo cercato, coscientemente o meno, anche il cibo dell anima, l arte e la cultura, che nei tempi di crisi è più necessaria che mai, ma è al tempo stesso una vittima, sulla quale i tagli sono immediatamente evidenti, mentre viene accompagnata da dichiarazioni insensate: che l arte debba essere soggetta soltanto al mercato, che gli artisti smettano di attingere a fondi pubblici, così come è stato per la sanità, dove però è diventato evidente quanto una buona sanità pubblica sia un bene insostituibile, così come la scuola e la cultura, elementi di raccordo tra rapporti sociali e una buona forma, nella mente e nel corpo, del singolo individuo. Con escursioni più o meno lunghe e in accordo con il detto»mens sana in corpore sano«ci siamo riconnessi appena possibile con la natura, abbiamo percepito la sua forza, l energia e la fede in essa, nella religione che nella sua purezza è arte, rito, libertà, nonostante la tragicità di un determinato momento, infinita bellezza, ricerca e senso dell essenza della nostra esistenza. Ci siamo abbandonati a tutti i sensi che ci appartengono e che la natura ci ha regalato: alla vista, all udito, al tatto e all olfatto, all interno dei quali possono convivere sensazioni piacevoli o meno. Quante volte ci è passato accanto un vortice di profumi che ci hanno riportato alla mente una persona o un momento preciso della nostra vita? E l abitudine di dire che qualcosa profuma di primavera, d amore, oppure che odora di guerra o puzza di tradimento? E qui troviamo il quarto elemento, il tempo, che improvvisamente abbiamo rivalutato e del quale ci siamo resi conto pienamente, anche nella sua fugacità. Noi artisti, in particolare quelli del teatro, siamo testardi, cercatori della verità in tempi complessi e intricati, quando è facile radicalizzarsi con la fuga nel conservatorismo e nel puritanesimo, siamo sempre eterni scettici, cinici, filosofi, sognatori. Salite anche voi su questa soffce nuvola di libertà, allentate le corde dei vostri limiti, aprite la via alla fantasia, abbandonatevi a tutti i sensi, al riso e al pianto, qui e ora, cercando l essenza del momento, l essenza del tempo. Danijel Malalan 18 19

11 sezona stagione 2O2O / 2O

12 2O2O / 2O21 22 ABONMA V TRSU ABBONAMENTO A TRIESTE Stanislav Moša STOLETJE MJUZIKLA/ UN SECOLO DI MUSICAL od 25. septembra do 11. oktobra 2020 dal 25 settembre all 11 ottobre 2020 Lino Marrazzo ARTEMISIA GENTILESCHI SREČANJE / ARTEMISIA GENTILESCHI L INCONTRO od 30. oktobra do 22. novembra 2020 dal 30 ottobre al 22 novembre 2020 Maja Gal Štromar KDO JE VIDEL COCO? / CHI HA VISTO COCO? od 27. novembra do 20. decembra 2020 dal 27 novembre al 20 dicembre 2020 Andrej Rozman Roza LJUBEZENSKE PREVARE / INGANNI D AMORE 16. in 17. januarja e 17 gennaio 2021 Barbara Pia Jenič DIŠEČE SKRIVNOSTI / INVISIBILI FRAGRANZE od 5.do 28. februarja 2021 dal 5 al 28 febbraio 2021 Jure Karas ČUDOVITA / MERAVIGLIOSA od 26. marca do 18. aprila 2021 dal 26 marzo al 18 aprile 2021 Luigi Pirandello ŠEST OSEB IŠČE AVTORJA / SEI PERSONAGGI IN CERCA D AUTORE 8. in 9. maja e 9 maggio 2021 Velika dvorana SSG v Trstu / Sala principale del TSS a Trieste Vse predstave so opremljene z italijanskimi nadnapisi Tutti gli spettacoli sono corredati da sovratitoli in italiano ABONMA V GORICI ABBONAMENTO A GORIZIA Andrej Rozman Roza LJUBEZENSKE PREVARE / INGANNI D AMORE 26. oktobra v Kulturnem domu v Gorici 26 ottobre al Kulturni dom di Gorizia Lino Marrazzo ARTEMISIA GENTILESCHI SREČANJE / ARTEMISIA GENTILESCHI L INCONTRO 23. novembra v Kulturnem domu v Gorici 23 novembre al Kulturni dom di Gorizia Stanislav Moša, STOLETJE MJUZIKLA / UN SECOLO DI MUSICAL 28. decembra v SNG Nova Gorica 28 dicembre al Teatro nazionale di Nova Gorica Iztok Mlakar TUTOŠOMATO 11. januarja v SNG Nova Gorica 11 gennaio al Teatro nazionale di Nova Gorica Maja Gal Štromar KDO JE VIDEL COCO? / CHI HA VISTO COCO? 22. februarja v Kulturnem centru Lojze Bratuž 22 febbraio al Kulturni center Lojze Bratuž Barbara Pia Jenič DIŠEČE SKRIVNOSTI / INVISIBILI FRAGRANZE 8. marca v Kulturnem centru Lojze Bratuž 8 marzo al Kulturni center Lojze Bratuž Jure Karas ČUDOVITA / MERAVIGLIOSA 19. aprila v Kulturnem domu v Gorici 19 aprile al Kulturni dom di Gorizia Vse predstave so opremljene z italijanskimi nadnapisi razen tistih v SNG Nova Gorica Tutti gli spettacoli sono corredati da sovratitoli in italiano ad eccezione di quelli sul palco del Teatro nazionale di Nova Gorica 23

13 ZA OTROKE / PER I BAMBINI Michael Coleman & Tim Warnes / Jasmin Kovic GREGOR IN SILVIJA / GREGOR E SILVIJA premiera: 14. novembra v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici prima: 14 novembre al Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia od 23. januarja v Trstu v okviru Družinskega abonmaja dal 23 gennaio a Trieste nell ambito dell Abbonamento per famiglie IZVEN ABONMAJA/ FUORI ABBONAMENTO Igor Pison K(O)RONSKE ZDRAHE / BARUFFE C(O)RONICHE Patrizia Jurinčič Finžgar BIDOVEC-TOMAŽIČ: TOVARIŠTVO / BIDOVEC-TOMAŽIČ: FRATELLANZA Slovensko stalno gledališče si pridržuje pravico do spremembe programa. Il Teatro Stabile Sloveno si riserva il diritto di apportare modifiche al programma

14 UPRIZORITVE SSG/ LE PRODUZIONI TSS koprodukcija/ coproduzione: Slovensko stalno gledališče, SNG Nova Gorica, Gledališče Koper Stanislav Moša STOLETJE MJUZIKLA UN SECOLO DI MUSICAL režiser / regia: Stanislav Moša Uprizoritev predstavlja prepoznavne odlomke iz muzikalov in jih povezuje v zaokroženo celoto. Ob glasbi in vokalnih interpretih bo odlomke povezoval pripovedovalec (obenem tudi dirigent), ki bo gledalcem predstavil razvoj žanra ter najpomebnjejše smernice in prelomnice v njegovi zgodovini. Avtor veznega besedila je danes eden najvidnejših evropskih režiserjev muzikalov, ki bo v tej predstavi združil sijajne zvezde tega glasbenega firmamenta, kot so Galt MacDermot, Claude-Michel Schönberg, Andrew Lloyd Weber, Frederick Loewe, Frank Wildhorn, John Kander, Leonard Bernstein, Jerry Herman in George Gershwin. Stoletje mjuzikla Un secolo di musical Lo spettacolo presenta la storia e l evoluzione del genere musical attraverso alcuni dei maggiori successi. Oltre alla musica e agli interpreti, sarà il narratore e nello stesso tempo direttore a presentare i momenti salienti nella storia del teatro musicale. L autore del testo è uno dei registi di musical contemporanei europei piu autorevoli, che ha voluto unire in un solo spettacolo le stelle più splendenti di questo firmamento musicale: Galt MacDermot, Claude-Michel Schönberg, Andrew Lloyd Weber, Frederick Loewe, Frank Wildhorn, John Kander, Leonard Bernstein, Jerry Herman, George Gershwin. 27

15 Artemisia Gentileschi Slovensko stalno gledališče/ Teatro Stabile Sloveno Lino Marrazzo ARTEMISIA GENTILESCHI SREČANJE / L INCONTRO (slovenska praizvedba/ prima assoluta in lingua slovena) režiser/ regia: Lino Marrazzo Besedilo opisuje genezo dvoumnega odnosa med Oraziom in Artemisio Gentileschi, nadarjeno vajenko pri očetu, ki je že zgodaj uvidel njen talent. Artemisia je nato postala samostojna, uveljavljena umetnica, ki se je preživljala s svojim delom in se pogumno zoperstavljala predsodkom in konvencijam družbe, kjer ni bilo prostora za žensko z umetniškimi ambicijami. Zgodba postavlja v ospredje manipuliranje oblastnega očeta, ki se zaveda lastne šibkosti in se izmika odgovornosti pred vznemirljivim srečanjem, ki za vedno zaznamuje življenje slikarke in predvsem ženske. Il testo descrive la genesi del rapporto ambiguo tra Orazio e Artemisia Gentileschi, allieva presso il padre che ne intuisce fin dall inizio il grande talento. Artemisia è diventata una donna indipendente e affermata, capace di mantenersi con l arte e che ha avuto il coraggio di opporsi ai pregiudizi e alle convenzioni di una società dove non c era spazio per una donna con ambizioni artistiche. In questa vicenda emerge la tendenza manipolatoria di un padre abituato ad esercitare potere, ma che avverte la propria debolezza di fronte alle responsabilità rispetto a un incontro che segnerà la vita della pittrice e soprattutto della donna. 29

16 koprodukcija / coproduzione: Slovensko stalno gledališče, ŠKUC Gledališče Ljubljana Kdo je videl Coco? Chi ha visto Coco? Maja Gal Štromar KDO JE VIDEL COCO? CHI HA VISTO COCO? MOI, GABRIELLE CHANEL režiserka / regia: Yulia Roschina Coco Gabrielle Bonheur Chanel je bila in je še vedno neizpodbitna modna ikona, najbogatejša poslovna ženska 20. stoletja, kontroverzna javna oseba, ki je s svojo ekstravaganco, neprilagodljivostjo in samosvojo držo navduševala milijone sledilcev, a hkrati razbijala tabuje, osvobajala žensko, ne le steznikov, temveč tudi mnogih predsodkov. Osuplost nad zgodbo ženske, deklice sirote, ki se ji je uspelo iztrgati iz objema revščine in se zalučati v sam vrh uspešnih, je za mnoge nit navdihujoče pravljice. Njena prefinjena izraznost skozi kreacijo oblek je le ena plat medalje. Coco Gabrielle Bonheur Chanel è stata ed è tuttora un icona di stile, una delle imprenditrici più ricche del secolo scorso, una personalità pubblica controversa che con la propria stravaganza, l impermeabilità alle convenzioni e il temperamento fuori dal comune ha saputo ispirare milioni di persone, liberando la donna al tempo stesso dai corsetti e da molti pregiudizi. Lo stupore di fronte alla storia di una bambina orfana, capace di sfuggire alla povertà e di proiettarsi nell olimpo del successo è per molti la trama di una fiaba meravigliosa. Quanto ha saputo esprimere con raffnatezza attraverso la creazione di abiti è soltanto un lato della medaglia. 31

17 Slovensko stalno gledališče/ Teatro Stabile Sloveno sodelujeta / collaborano: Zavod Senzorium Ljubljana, AGRFT Ljubljana Barbara Pia Jenič DIŠEČE SKRIVNOSTI INVISIBILI FRAGRANZE režiserka / regia: Barbara Pia Jenič Dišeče skrivnosti Invisibili fragranze Kakšen vpliv imajo na naše vsakdanje življenje vonjave? Kaj je parfum in kakšna je njegova zgodovinska pot do danes? Parfumi segajo v čas Mezopotamije in Egipta, to je več kot 5000 let nazaj; nato so se razširili tudi v Aziji, v stari Grčiji in Rimu in se razmahnili v 20. stoletju. Glavni junak predstave išče edinstven parfum, ki bi raznežil dušo in vrnil ljubezen njegove izbranke. Da bi uresničil svoj cilj, potuje v prostoru in času. Na svoji raziskovalni misiji spoznava različne vloge parfuma in vonjav: vonj kot neotipljiva sila religioznih in duhovnih obredov, nevidni prijatelj, odpiralec čustev, spomina, ustvarjalec atmosfer. Che impatto ha l odore nella nostra vita quotidiana? Cos e il profumo e quale il suo percorso nei secoli? I profumi risalgono alla Mesopotamia e all Egitto, piu di 5000 anni fa, poi hanno intrapreso il loro viaggio nell Asia, nella Grecia e in tutto l Impero romano, fino al massimo sviluppo del XX secolo. Nello spettacolo il protagonista e alla ricerca del profumo perfetto che possa addolcire e riportare a lui l amata. Per raggiungere questo scopo intraprende un viaggio lunghissimo nel tempo e nello spazio. In questo percorso impara a capire i diversi ruoli degli odori e dei profumi come forze intangibili che contraddistinguono i riti religiosi e spirituali, amici invisibili che suscitano sentimenti, ricordi, atmosfere. 33

18 Slovensko stalno gledališče/ Teatro Stabile Sloveno sodeluje/ collabora: SiTi Teater Ljubljana Jure Karas ČUDOVITA / MERAVIGLIOSA režiserka/ regia: Tijana Zinajić Vita živi sama. Ne čisto sama. S hišnim ljubljenčkom, pa še družina jo obiskuje. Ima tudi prijatelja, ki je vsak dan pri njej. Dobro, Vita ne živi sama. A lahko bi. Sploh, ker se včasih zdi, da je vsa skrb njene okolice v resnici samo preoblečena zavist in da njeno sestro, brata, svakinjo in fanta, ki rad pomaga, bolj kot Vita skrbijo njihova lastna življenja, katerih žalostni odsev vidijo v njeni mirni, samotni eksistenci. V dobi, ko je edina mantra uspeh na vseh področjih, je to komedija o neuspehu, ki bi bil tragičen, če ne bi bil smešen. Čudovita Meravigliosa Vita vive da sola, ma non del tutto, vive con un animale domestico e la famiglia la viene a trovare. Ha anche un amico che trascorre con lei tutte le giornate. Beh, Vita non vive da sola. Ma potrebbe perché l attenzione dei suoi, nei suoi confronti, è falsità travestita e infatti sua sorella, il fratello, la cognata, il ragazzo servizievole, non sono interessati tanto a lei quanto alle proprie vite, riflettendone gli aspetti più tristi nella sua solitudine. In un epoca dove l unico mantra sembra essere il successo in tutti i campi, questa è una commedia sull insuccesso, che potrebbe essere tragico, se non fosse comico. 35

19 Gostujoče predstave Spettacoli ospiti Šest oseb išče avtorja Sei personaggi in cerca d autore SNG Nova Gorica (abonma v Trstu/ abbonamento a Trieste) Luigi Pirandello ŠEST OSEB IŠČE AVTORJA SEI PERSONAGGI IN CERCA D AUTORE režiser / regia: Paolo Magelli Šest oseb išče avtorja je bila prva izmed Pirandellovih tako imenovanih iger»gledališča v gledališču«, ki obravnavajo odnos med videzom in resničnostjo, življenjem in gledališčem, zasebnimi in igranimi družbenimi vlogami. Pirandello sam opisuje svojo nenavadno igro, ki se je porodila iz vprašanja,»zakaj ne bi upodobil nekaj docela novega avtorja, ki noče dati življenja nekaterim svojim osebam, ki so se rodile žive v njegovi domišljiji«kot»zmes tragičnega in komičnega, fantastičnega in realističnega, vse skupaj v humoristični situaciji...«. Uprizoritev novogoriškega gledališča je prejela nagrado Tantadruj 2020 kot najboljša predstava v celoti. Sei personaggi in cerca d autore è il primo dei testi metateatrali di Pirandello che trattano il rapporto tra apparenza e realtà, vita e teatro, ruoli sociali vissuti e recitati. Pirandello stesso descrive questo insolito testo, dove si interroga sulla possibilità di rappresentare»questo novissimo caso d un autore che si rifiuta di far vivere alcuni suoi personaggi, nati vivi nella sua fantasia come un misto di tragico e di comico, di fantastico e di realistico, in una situazione umoristica affatto nuova.... La produzione del teatro di Nova Gorica ha vinto il premio Tantadruj 2020 come miglior spettacolo. 37

20 Špas teater (abonma v Trstu in v Gorici/ abbonamento a Trieste e a Gorizia) Andrej Rozman Roza LJUBEZENSKE PREVARE INGANNI D AMORE režiser / regia: Žiga Flajnik V resničnem življenju ne živijo le romantične ljubezni. Onkraj klasike in idealov so še druge opcije. V njih se, podžgane s silovitostjo človeške domišljije, začnejo tudi spletke. Ob ritmih popularnih songov se nam bo razkrila poznana zgodba o obutem mačku, ki se bo zasukala čisto po svoje. Tako kot mnogo ljubezni v realnem svetu. To je zgodba o Juliji, hčerki aristokratskega okusa, ter o dilemi prave izbire. V svetu bogatih veljajo namreč drugačna pravila... Nella vita reale non esistono solo storie romantiche. Oltre ai classici e agli ideali, ci sono altre possibilità, nelle quali la fantasia umana trova spazio per incredibili intrighi. Con i ritmi di popolari canzonette ci verrà raccontata la storia ben nota del gatto con gli stivali che avrà risvolti inaspettati. Come tante storie d amore nel mondo reale. Questa è la storia di Julia, figlia dal gusto aristocratico, e del dilemma della scelta giusta. Nel mondo dei ricchi le regole appaiono diverse... Ljubezenske prevare Inganni d amore 39

21 koprodukcija / coproduzione: Gledališče Koper, SNG Nova Gorica (abonma v Gorici / abbonamento a Gorizia) Iztok Mlakar TUTOŠOMATO režiser / regia: Vito Taufer V komediji, prirejeni zelo prosto po Shakespearju, poskuša bogati padovanski plemič Baptista omožiti svoji dve hčerki starejšo in razborito Katarino ter mlajšo, milo Bianko, za katero se potegujejo številni snubci. Oče vztraja, da mora v zakon najprej oddati»divjo«katarino. Nemogoče naposled doseže šele temperamentni in nepredvidljivi plemič Petruccio: zloglasno trmoglavko preobrazi v ženo, ki odtlej slovi po krotkosti in ubogljivosti. In questa commedia, tratta molto liberamente da Shakespeare, il ricco nobile padovano Battista vuole accasare le sue due figlie: la maggiore e inquieta Caterina e la minore, tenera Bianca che in molti già corteggiano. Ma il padre si intestardisce a far sposare per prima la selvatica Caterina. Alla fine l impresa impossibile riesce all imprevedibile e passionale Petruccio, che trasforma la bisbetica in una donna dolce e remissiva. TUTOŠOMATO 40 41

22 IZVEN ABONMAJA/ FUORI ABBONAMENTO Slovensko stalno gledališče / Teatro Stabile Sloveno Igor Pison K(O)RONSKE ZDRAHE BARUFFE C(O)RONICHE K(O)RONSKE ZDRAHE BARUFFE C(O)RONICHE režiser / regia: Igor Pison V postapokalipičnem k(o)ronskem času se bodo gledalci kratkočasili ob izpovedih zakonskega para, ki je med karanteno doživel marsikaj. Od kuhanja do preživljanja skupnega (prisilnega) sobivanja 24/24, spominov na preteklost, negotovosti trenutka s pogledom v (neznano) prihodnost. Nel tempo postapocalittico del dopo Corona gli spettatori si divertiranno con le storie di una coppia sfinita dalla quarantena. Dalla preparazione di manicaretti alla condivisione forzata 24/24 degli spazi e del tempo, tra ricordi del passato e incertezza del presente, con lo sguardo rivolto a un futuro incerto

23 Bidovec - Tomažič: Tovarištvo Fratellanza Slovensko stalno gledališče / Teatro Stabile Sloveno sodelujeta / collaborano: Odbor za proslavo bazoviških junakov pri NŠK (ob 90-letnici prvega tržaškega procesa) in Odbor VZPI ANPI za proslavo Pinka Tomažiča in tovarišev (ob 80-letnici drugega tržaškega procesa) / Comitato per le onoranze degli eroi di Basovizza alla Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi (a 90 anni dal Primo Processo di Trieste) e Comitato VZPI ANPI per le onoranze di Pinko Tomažič (a 80 anni dal Secondo Processo di Trieste) BIDOVEC TOMAŽIČ: TOVARIŠTVO BIDOVEC TOMAŽIČ: FRATELLANZA režija in scenarij / regia e sceneggiatura: Patrizia Jurinčič Finžgar Včasih lahko najdeš heroja v človeku in človeka v heroju. Ferdo Bidovec in Pinko Tomažič sta primer obojega. To, ali današnjemu času bolje»služi«zgodba o heroju ali zgodba o človeku, ni povsem jasno. Dejstvo pa je, da je bil človek, preden je postal heroj, zgolj človek. Ki se je temeljito preizpraševal in v sebi našel smisel, temu pa nato zvesto, herojsko sledil naravnost v smrt, če je bilo treba. A volte è possibile trovare un eroe in un uomo e un uomo in un eroe. Ferdo Bidovec e Pinko Tomažič sono esempi di entrambi. Non è del tutto chiaro se oggi serva più la storia di un eroe o la storia di un uomo. Il fatto è che l uomo, prima di diventare un eroe, era semplicemente un uomo. Che ha cercato accuratamente e ha trovato dentro di sè il senso, per poi seguirlo fedelmente ed eroicamente fino alla morte, se necessario

24 DRUŽINSKI ABONMA ABBONAMENTO PER FAMIGLIE ob sobotah, ob 17.00, brez nadnapisov / il sabato alle ore 17.00, senza sovratitoli Niko Grafenauer / Primož Forte PEDENJPED 24. oktobra/ ottobre Miroslav Košuta / Tadej Pišek MEDVED Z MIŠKO NA RAMI/ L ORSO CON IL TOPOLINO SULLA SPALLA 12. decembra/ dicembre Michael Coleman & Tim Warnes / Jasmin Kovic GREGOR IN SILVIJA/ GREGOR E SILVIJA 23. januarja/ gennaio Feri Lainšček / Lojze Krajnčan NA DVORIŠČU/ IN CORTILE 6. marca/ marzo Velika dvorana SSG v Trstu Sala principale del TSS a Trieste DRUŽINSKI ABONMA ABBONAMENTO PER FAMIGLIE 4 PREDSTAVE 4 SPETTACOLI POLNA CENA PREZZO INTERO 16 DRUGI OTROK ISTE DRUŽINE SECONDO BAMBINO DELLA STESSA FAMIGLIA 12 TRETJI DRUŽINSKI ČLAN TERZO BAMBINO DELLA STESSA FAMIGLIA 0 SPREMLJEVALEC ACCOMPAGNATORE

25 DRUŽINSKI ABONMA / ABBONAMENTO PER FAMIGLIE Slovensko stalno gledališče / Teatro Stabile Sloveno Michael Coleman & Tim Warnes / Jasmin Kovic GREGOR IN SILVIJA GREGOR E SILVIJA Otroška predstava / spettacolo per bambini režiserka / regia: Jasmin Kovic Gregor in Silvija je otroški muzikal za dva igralca, prosto povzet po zgodbi Michaela Colemana in Tima Warnesa. Romantična zgodba neuslišane ljubezni dveh goril, ki ne znata sprejeti lastnega telesa; njuno neposrečeno zasledovanje lepotnih idealov vodi v humorne situacije in v dramatično preziranje tega, kar je obema najpomembnejše. Muzikal se skozi privlačne in prepoznavne pop motive na lahkoten način pošali iz aktualnih trendov, od influencerjev do nedosegljivih lepotnih modelov in lažnega idealiziranja minljivih mitov. Gregor in Silvija Gregor e Silvija Lo spettacolo per bambini Gregor e Silvija è un musical per due attori liberamente tratto dalla fiaba di Michael Coleman e Tim Warnes. La storia d amore non corrisposto tra due gorilla che non sanno accettare il proprio corpo e la loro infelice ricerca di modelli estetici portano a situazioni comiche e imbarazzanti, ma anche al drammatico disprezzo di quello che è a entrambi più caro. Il musical, attraverso orecchiabili temi pop si prende gioco di trend e mode attuali, dagli influencer a inarrivabili modelli di bellezza, fino all ingannevole idealizzazione di miti effmeri

26 DRUŽINSKI ABONMA / ABBONAMENTO PER FAMIGLIE Pedenjped Slovensko stalno gledališče / Teatro Stabile Sloveno Niko Grafenauer/ Primož Forte PEDENJPED režiser/ regia: Primož Forte Pedenjped je tipičen pobalin, radoveden in družaben, ki ima vse lastnosti majhnih otrok. Ko ga obiščejo otroci, jim z veseljem razkaže svoje pedenjcarstvo. Nariše jim svojo družino, pokaže, kako v bitki igra generala, občasno se mu tudi kakšna stvar razbije in potem se hitro skrije pod odejo... Pedenjped è un bambino curioso e vivace e quando vengono a trovarlo altri bambini non vede l ora di invitarli nel suo regno magico, dove lui è l eroe principale. Disegna la propria famiglia, mostra come sia bravo a interpretare il ruolo del generale in battaglia, ma quando rompe qualcosa si nasconde subito sotto il letto niko grafenauer 50 51

27 Medved z miško na rami L orso con il topolino sulla spalla DRUŽINSKI ABONMA / ABBONAMENTO PER FAMIGLIE Slovensko stalno gledališče / Teatro Stabile Sloveno Miroslav Košuta/ Tadej Pišek MEDVED Z MIŠKO NA RAMI L ORSO CON IL TOPOLINO SULLA SPALLA režiser/ regia: Tadej Pišek Medved z miško na rami je poetična predstava o osamljenem medvedu in žalostni miški, hkrati pa o pomenu prijateljstva. Tadej Pišek je črpal iz pesniškega opusa tržaškega pisatelja, pesnika in Prešernovega nagrajenca Miroslava Košute ter izvirne verze prepletel z novimi, da bi ustvaril prisrčno zgodbo o medvedu in miški, ki iščeta pravega prijatelja. Songe je uglasbil skladatelj Marjan Peternel. Lo spettacolo narra la storia di un orso solitario e di un topolino triste che attraverso una nuova amicizia trovano il senso della vita e la felicità. Lo spettacolo è incentrato sulla poesia per bambini di Miroslav Košuta con l aggiunta di versi di Tadej Pišek. Questa simpatica storia di amicizia è arricchita dalle musiche originali di Marjan Peternel. Miroslav Košuta / Tadej Pišek v sodelovanju s SKD Tabor 52 53

28 DRUŽINSKI ABONMA / ABBONAMENTO PER FAMIGLIE Na dvorišču In cortile Slovensko stalno gledališče in DreamArt Teatro Stabile Sloveno e DreamArt sodeluje / collabora: Cankarjev dom Ljubljana Feri Lainšček/ Lojze Krajnčan NA DVORIŠČU IN CORTILE režiser/ regia: Ivana Djilas Gospa Romana in gospod Ferdo sta soseda. Oba imata svojo kmetijo in na njunem dvorišču je polno živali. Sredi dvorišča pa je ograja, saj se Romana in Ferdo po odnosu do živali zelo razlikujeta. Romana ima živali rada, pušča jim, da se prosto gibljejo, jih ne privezuje in zapira v kletke. Gospod Ferdo pa ravno nasprotno: pri njem so živali privezane, zaprte, uporablja jih za delo. Zaradi tega njegove živali večkrat pobegnejo na svobodo ali k Romani. La signora Romana e il signor Ferdo sono vicini. Entrambi hanno una fattoria e un cortile pieno di animali, Il cortile è diviso in due da uno steccato, anche perchè i due si differenziano molto nell approccio agli animali. Romana li ama, li lascia liberi di muoversi, non li lega alla corda e non li chiude nelle gabbie. Ferdo è l opposto. Da lui gli animali sono legati, chiusi, li utilizza per il lavoro. Per questo i suoi animali spesso riprendono la libertà... o scappano da Romana. Slovensko Stalno Gledališče in DreamArt v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana in s SKD Tabor Feri Lainšček / Lojze Krajnčan 54 Glasbena predstava za otroke 55

29 info 56 57

30 TRST / TRIESTE Abonma sestavlja sedem predstav na velikem odru (pet uprizoritev SSG in dve gostujoči). Vsaka uprizoritev predvideva večerne ponovitve ob in ob ter nedeljske popoldanske ponovitve ob Za popoldanske ponovitve bo v skladu z veljavnimi predpisi obstajala možnost uporabe brezplačnega avtobusnega prevoza do zapolnitve razpoložljivih mest. Il programma base è formato da sette spettacoli nella sala principale (cinque produzioni TSS e due spettacoli ospiti). Ogni spettacolo di produzione prevede repliche serali alle ore e alle ore e repliche della domenica pomeriggio alle ore Per gli spettacoli pomeridiani è previsto un servizio gratuito di autobus navetta che verrà attivato in ottemperanza alle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria e fino ad esaurimento dei posti disponibili. DRUŽINSKI ABONMA Cikel štirih otroških predstav SSG, vključno z novo uprizoritvijo, bo na sporedu ob sobotah ob 17. uri v Veliki dvorani. Abonma predvideva popust za drugega otroka iste družine in brezplačen vstop za tretjega. Abonma odraslega spremljevalca je prenosljiv. Otroške predstave niso opremljene z italijanskimi nadnapisi. ABBONAMENTO PER FAMIGLIE Quattro spettacoli TSS per bambini, inclusa la nuova produzione, costituiranno un ciclo, in programma il sabato pomeriggio con inizio alle ore nella Sala principale. L abbonamento prevede uno sconto per il secondo bambino della stessa famiglia e l ingresso omaggio per il terzo. L abbonamento dell accompagnatore adulto è cedibile. Gli spettacoli per l infanzia non sono corredati da sovratitoli in italiano. Vse predstave so opremljene z italijanskimi nadnapisi. Tutti gli spettacoli sono sovratitolati in italiano. REZERVACIJA SEDEŽEV: Abonenti vseh redov (razen prostega) bodo imeli zagotovljen oštevilčen sedež za vse abonmajske predstave v Veliki dvorani. Abonenti prostega reda in gledalci, ki bi želeli kupiti vstopnico, morajo obvezno rezervirati sedež telefonsko, od torka do petka, od 10. do 14. ure.. AVTOBUSNI PREVOZI TRST NAVETTE TRIESTE AVTOBUSNI PREVOZ Vsi abonenti popoldanskih predstav lahko izkoristijo brezplačen avtobusni prevoz z Opčin, iz Sesljana in Milj. Prevoz je na voljo tudi obiskovalcem brez abonmaja do zapolnitve razpoložljivih mest. NAVETTA-Tutti gli abbonati degli spettacoli in replica pomeridiana possono utilizzare le navette gratuite in partenza da Opicina, Sistiana e Muggia. Il servizio è attivo anche per gli spettatori senza abbonamento fino a esaurimento dei posti disponibili. PRENOTAZIONE DEI POSTI: Agli abbonati di tutti i turni (ad esclusione del turno libero) verrà assicurato un posto numerato per tutti gli spettacoli in abbonamento nella sala principale. Gli abbonati a turno libero e gli spettatori che desiderano acquistare un biglietto devono obbligatoriamente prenotarlo telefonicamente negli orari di apertura della biglietteria da martedì a venerdì dalle fino alle ore NEDELJSKE PREDSTAVE Z ZAČETKOM OB SPETTACOLI DOMENICALI CON INIZIO ALLE ORE Vozni red/ Orari e fermate SESLJAN / SISTIANA Sesljan, parkirišče / Sistiana, parcheggio Nabrežina, trg / Aurisina, in piazza Križ, avtobusna postaja / Santa Croce, fermata dell autobus Zgonik, pred občino / Sgonico, davanti al municipio Prosek, Kržada /Prosecco, incrocio (fermate degli autobus) 58 59

31 OPČINE / OPICINA Opčine, postaja na Bazoviški ulici 21 / Opicina, via di Basovizza Trebče, trg pri spomeniku / Trebiciano, monumento Padriče, pred cerkvijo / Padriciano, davanti alla chiesa Bazovica, pred cerkvijo / Basovizza, davanti alla chiesa MILJE / MUGGIA Milje, avtobusna postaja / Muggia, stazione autobus Žavlje, avtobusna postaja / Zaule, fermata dell autobus Domjo, nasproti Kulturnega centra / Domio, davanti al centro culturale Dolina, pred občino / Dolina, davanti al municipio Boljunec, pred Gledališčem Prešeren / Bagnoli, davanti al teatro Prešeren Boršt, avtobusna postaja / San Giovanni in bosco, fermata dell autobus Ricmanje (Barde), avtobusna postaja /San Giuseppe della chiusa (Barde), fermata dell autobus Vozni red za obisk predstav v Novi Gorici / Orari e fermate per gli spettacoli a Nova Gorica Doberdob, pred občino / Doberdò- in piazza san Martino Tržič, Ul. san Polo 155 / Monfalcone- via San Polo Štivan, na avtobusni postaji / San Giovanni al Timavo, alla fermata dell autobus Jamlje, na avtobusni postaji / Iamiano- alla fermata dell autobus Gabrje, na autobusni postaji / Gabria- alla fermata dell autobus Sovodnje, pri lekarni /Savogna-presso la farmacia GORICA / GORIZIA Program za goriške abonente obsega pet uprizoritev SSG in dve gostujoči predstavi v dvoranah Kulturnega doma in Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici ter SNG Nova Gorica. Vse dramske predstave so opremljene z italijanskimi nadnapisi, razen predstav v SNG Nova Gorica. V abonmajsko ponudbo je vključen tudi brezplačen avtobusni prevoz za vse predstave goriškega abonmaja. Il programma in abbonamento per gli abbonati di Gorizia comprende cinque produzioni TSS e due spettacoli ospiti nelle sale del Kulturni dom e del Centro culturale Lojze Bratuž a Gorizia, inoltre del Teatro nazionale di Nova Gorica. Tutti gli spettacoli di prosa sono sovratitolati in italiano, tranne gli spettacoli al Teatro nazionale di Nova Gorica. L abbonamento comprende anche il servizio gratuito di navetta per tutti gli spettacoli in programma. AVTOBUSNI PREVOZI GORICA NAVETTE - GORIZIA Vozni red/ Orari e fermate Doberdob, pred občino / Doberdò- in piazza san Martino Tržič, Ul. san Polo 155 / Monfalcone- via San Polo Štivan, na avtobusni postaji / San Giovanni al Timavo, alla fermata dell autobus Jamlje, na avtobusni postaji / Iamiano- alla fermata dell autobus Gabrje, na autobusni postaji / Gabria- alla fermata dell autobus Sovodnje, pri lekarni /Savogna-presso la farmacia 60 61

32 CENE TRST IN GORICA / PREZZI TRIESTE E GORIZIA ABONMA ABBONAMENTO REDNI IN PROSTI TURNI FISSI E LIBERI REDNI IN PROSTI (DRUŽINSKI ČLAN) * TURNI FISSI E LIBERI (FAMIGLIARI) DIJAŠKI/ ŠTUDENTSKI BREZ STAROSTNIH OMEJITEV SCUOLA/ UNIVERSITÀ SENZA LIMITI DI ETÀ PODPORNIKI / PODPORNICE SOSTENITORI *vsak dodaten družinski član, ki vpiše isti red, ima pravico do popusta *sconto previsto per i famigliari dell abbonato che acquistano lo stesso turno poletni popust za rezervacije do 11. septembra (v mesecu avgustu je blagajna zaprta) sconto estivo per prenotazioni fino all 11 settembre (nel mese di agosto la biglietteria rimarrà chiusa) CENE VSTOPNIC TRST IN GORICA PREZZI DEI BIGLIETTI TRIESTE E GORIZIA POLNA CENA INTERO ZNIŽANA * RIDOTTO * 7 PREDSTAV 7 SPETTACOLI 100 ( 93) 93 ( 86) 50 ( 43) 150 DIJAKI, ŠTUDENTI IN BREZPOSELNI STUDENTI E DISOCCUPATI VAVČERJI 2020 / VOUCHER 2020 Slovensko stalno gledališče bo izdalo vavčerje v vrednosti zamujenih dogodkov zaradi zaprtja od marca do maja meseca Vrednost bo sorazmerna s ceno posameznega abonmaja (vse vrste abonmajev v Trstu, v Gorici in mladinski abonmaji). Obiskovalci jih bodo lahko uporabili pri nakupu vstopnic ali za popust pri nakupu novega abonmaja Vavčerje bo treba uporabiti v roku 18 mesecev. Il Teatro Stabile Sloveno emetterà voucher del valore equivalente al numero di spettacoli cancellati a causa della chiusura tra marzo e maggio 2020 e in rapporto al prezzo dello specifico tipo di abbonamento (vengono considerati tutti gli abbonamenti per Trieste e Gorizia, ma anche gli abbonamenti per i giovani). Gli interessati potranno usufurirne per l acquisto di singoli biglietti o per uno sconto sul prezzo dell abbonamento I voucher sono validi nei 18 mesi successivi all emissione. POSEBNI POPUSTI ZA ABONENTE SSG / RIDUZIONI PER GLI ABBONATI TSS Abonenti Slovenskega stalnega gledališča lahko po znižani ceni kupijo vstopnice za predstave v SNG Nova Gorica, Gledališču Koper in v Kosovelovem domu Sežana. Nakup cenejše vstopnice je mogoč ob predložitvi abonmajske izkaznice SSG. L abbonato del Teatro Stabile Sloveno ha la possibilità di acquistare a prezzo ridotto i biglietti per assistere agli spettacoli in programma al Teatro nazionale di Nova Gorica, al Teatro di Capodistria e al Kosovelov dom di Sežana esibendo il proprio abbonamento al momento dell acquisto. REDNI IN PROSTI TURNI FISSI E LIBERI *under 26/ over

33 KONTAKTI / CONTATTI TRST/TRIESTE Blagajna Slovenskega stalnega gledališča: torek petek: Ulica Petronio 4, Trst tel: e-pošta: Biglietteria del Teatro Stabile Sloveno da martedì a venerdì dalle alle Via Petronio 4, Trieste tel: mail: GORICA/GORIZIA Abonmaji SSG za Gorico so na voljo pri blagajni Kulturnega doma v Gorici (od ponedeljka do petka, in ; poleti samo dopoldne). Gli abbonamenti del programma del TSS per Gorizia possono essere acquistati presso la biglietteria del Kulturni dom (da lunedì a venerdì con orario e / durante la prevendita estiva soltanto la mattina) Kulturni dom Gorica Ul. I. Brass 20 tel e-pošta: Kulturni dom, Gorizia - via I. Brass 20, tel , Kulturni center Lojze Bratuž Drevored 20. septembra 85 tel e-pošta: Kulturni center Lojze Bratuž Viale XX settembre 85, tel ,

34 Slovensko stalno gledališče Teatro Stabile Sloveno Upravni odbor / Consiglio di amministrazione Breda Pahor (predsednica/presidente) Rado Race, Livia Amabilino, Giuliano Caputi, Maja Lapornik, Adriano Sossi Nadzorni odbor / Collegio dei revisori dei conti Boris Valentič (predsednik/presidente), Giuliano Nadrah, Vladimiro Dolgan Direktor/Direttore Danijel Malalan Pubblicità per il Teatro Stabile Sloveno Oglaševanje za Slovensko stalno gledališče design_sintesi/hub tisk/stampa_ Sinegraf DOO oglaševanje/ pubblicità_ Stefani Pubblicità 66 cell

35