Predmet: Filozofija. Katalog naslovov nalog

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Predmet: Filozofija. Katalog naslovov nalog"

Transkripcija

1 1 (NE)POVEZANOST ETIKE IN RELIGIJE PRI KANTU (NE)PRAVIČNOST POZITIVNE DISKRIMINACIJE»NEIZREKLJIVO«PRI L. WITTGENSTEINU ABSURD IN UPOR V FILOZOFIJI ALBERTA CAMUSA ADORNOVA FILOZOFIJA GLASBE ALAMUT IN KRASNI NOVI SVET / VPRAŠANJE SVOBODE ALI BESEDE RES OMEJUJEJO NAŠE SPOZNAVNE ZMOŽNOSTI? ALI ČLOVEK POTREBUJE BOGA? ALI DROGE RAZŠIRJAJO MEJE NAŠEGA SPOZNANJA? ALI DRŽAVA Z ZAKONI OMEJUJE ČLOVEKOVO SVOBODO? ALI IMA ČAS ZAČETEK IN KONEC? ALI IMA ŽIVLJENJE SMISEL, ČE NE MOREMO RAČUNATI NA VEČNOST? ALI IMAMO PRAVICO DO LENOBE? ALI JE BOG MRTEV? ALI JE BOGA MOGOČE DOKAZATI? ALI JE ČLOVEK MERILO SVETA? ALI JE ČLOVEK ODGOVORNO BITJE? ALI JE ČLOVEK PO NARAVI DOBER ALI SLAB? ALI JE ČLOVEK SVOBODEN? ALI JE ČLOVEK ZMOŽEN OBJEKTIVNEGA SPOZNANJA? ALI JE ČLOVEKOVA DUŠA NESMRTNA? ALI JE DOBRO KOT TAKO NAJVIŠJA ETIČNA VREDNOTA? ALI JE EGOIZEM RES NEMORALEN? ALI JE FILOZOFIJA SMISELNA? ALI JE HEDONIZEM NUJNO EGOISTIČEN? ALI JE LAHKO KAJ RESNIČNO "LE ZAME" ALI PA RESNICA POMENI, DA JE NEKAJ "RESNIČNO ZA VSE"? ALI JE LEPOTA MERLJIVA? ALI JE MOGOČA FEMINISTIČNA FILOZOFIJA? ALI JE MOGOČE UTEMELJITI MORALNA NAČELA? ALI JE MOGOČE ZAGOVARJATI SKEPTICIZEM? ALI JE MORALNO ŽIVLJENJE TUDI SREČNO? ALI JE NALOGA DRŽAVE, DA VZGAJA ČLOVEKA? ALI JE NASILJE LASTNOST (ELEMENT) VSAKE DRŽAVE? ALI JE NIETZSCHE ANTISEMIT? ALI JE NIETZSCHE NIHILIST? ALI JE PRAVIČNI DRUŽBENI SISTEM UTOPIJA? ALI JE PREPRIČANJE VEDENJE? ALI JE S SMRTJO RES KONEC VSEGA? ALI JE SANJSKA REALNOST RES ZGOLJ FIKCIJA? ALI JE SMISELNO DVOMITI O VSEM, KAR OBSTAJA? ALI JE SMRT DEL ŽIVLJENJA ALI ZGOLJ NJEGOV KONEC? ALI JE SPLAV MORALNO UPRAVIČEN? ALI JE SREČA MERILO MORALNOSTI: KANTOV ODGOVOR ALI JE SREČA MERILO MORALNOSTI: ODGOVOR UTILITARISTOV ALI JE UGODJE NAJVIŠJE DOBRO? ALI JE UMETNOST UDEJANJANJE LEPOTE? ALI JE UNIVERZALNOST MATEMATIKE DOKAZ ZA UNIVERZALNOST ČLOVEKOVEGA UMA? ALI LAHKO DETERMINISTI UBRANIJO MORALO? ALI LAHKO DOSEŽEMO POPOLNO SREČO? ALI LAHKO LOČIMO NAVIDEZEN SVET OD DEJANSKEGA?

2 2 ALI LAHKO ŽIVIMO BREZ UPANJA NA BOLJŠI JUTRI? ALI MORALNA DEJANJA VODIJO K DOBREMU? ALI NAJ BODO FILOZOFI VLADARJI? (PLATONOVA IDEALNA DRŽAVA) ALI NAJ IMAJO SVOJE PRAVICE TUDI ŽIVALI? ALI NENEHNO ZADOVOLJEVANJE ŽELJA PRIPELJE DO SREČE? ALI OBSTAJA FEMINISTIČNA POLITIČNA FILOZOFIJA? ALI OBSTAJA KAJ TAKŠNEGA, KAR MORAMO V RESNICI STORITI? ALI OBSTAJA SVOBODNA VOLJA? ALI OBSTAJA VEČ VRST REALNOSTI? ALI OBSTAJAM? ALI RAZLIČNOST JEZIKOV POMENI RAZLIČNOST PERCEPCIJ? ALI RES VODITA V FILOZOFIJO POT EROSA IN POT PRISILE? ALI RESNICO KONSTRUIRAMO? ALI SI VSAK ZLOČIN ZASLUŽI SVOJO KAZEN? ALI SKEPTIK LAHKO VE, DA NE VE VSEGA? ALI SME OBLAST POSEGATI V ZASEBNOST POSAMEZNIKA? ALI SMO LAHKO GOTOVI V SVOJA SPOZNANJA? ALI SMO ODGOVORNI ZA SVOJA DEJANJA? ALI SO MEJE MOJEGA JEZIKA MEJE MOJEGA SVETA? ALI SO MORALNA PRAVILA RELATIVNA? ALI SO PREBIVALCI PLATONOVE UTOPIČNE DRŽAVE SVOBODNI? ALI SO SOCIALNISTIČNE IDEJE ZGOLJ UTOPIJA? ALI STROJ LAHKO MISLI? ALI VEM, ALI MISLIM, DA VEM ANTROPOLOŠKI IZVOR RELIGIOZNE ZAVESTI APLIKACIJA PLATONOVE PRAVIČNOSTI V GOSPODARJU PRSTANOV ARHE MED LOGOSOM IN MITOM ARISTOTEL IN PROBLEM ČLOVEŠKE DUŠE ARISTOTELOV EVDAJMONIZEM KOT ETIČNI MODEL ARISTOTELOV ONTOLOŠKI ODMIK OD PLATONA ARISTOTELOVA METAFIZIKA KOT PRVA FILOZOFIJA AVTENTIČNO IN NEAVTENTIČNO ŽIVLJENJE AVTENTIČNO ŽIVLJENJE PRI HEIDEGGERJU IN SARTRU AVTENTIČNOST V KIRKEGAARDOVEM EKSISTENCIALIZMU AVTONOMNOST V MORALI BERKELEY IN DESCARTES (PRIMERJAVA) BISTVO ZNANOSTI JE PRIBLIŽEVANJE RESNICI, DOSEČI PA JE NE MORE BIT IN NIČ BIVANJSKO VPRAŠANJE SODOBNEGA ČLOVEKA Z VIDIKA UNAMUNOVEGA TRAGIČNEGA OBČUTENJA SVETA BOG IN MORALA PRI NIETZSCHEJU IN DOSTOJEVSKEM BOJ ZA RESNICO V FILOZOFIJI LEVA ŠESTOVA BOLEČINA JE VIR FILOZOFIJE BOŽJA DOBROTA IN NAVZOČNOST ZLA V SVETU BREZ DOLŽNOSTI NI MORALNEGA ŽIVLJENJA BREZ SVOBODE NI MORALE BUDA IN NJEGOV ODGOVOR NA VPRAŠANJE REŠITVE TRPLJENJA BUŠIDO FILOZOFIJA KOT NAČIN ŽIVLJENJA V JAPONSKEM IZROČILU CAMUSOV ESEJ O SIZIFU V LUČI ISKANJA SMISLA ZA KULISAMI ABSURDA: OD UPORNEGA K PRVEMU ČLOVEKU CAMUSOV PRVI ČLOVEK: BOJ ZA SMISEL ZA KULISAMI ABSURDA ČAS KOT FILOZOFSKI PROBLEM

3 3 ČAS PRI HEIDEGGERJU ČE JE VSE DETERMINIRANO, POTEM JE ISKANJE SMISLA NESMISELNO ČE NI BOGA, JE VSE DOVOLJENO ČLOVEK - POOSEBITEV VEČNE BITKE MED DOBRIM IN ZLIM ČLOVEK - POT ALI CILJ ČLOVEK JE BIT ZA SMRT ČLOVEK JE OBSOJEN NA SVOBODO ČLOVEK KOT TUBIT PRI HEIDEGGERJU ČLOVEK POD VPRAŠAJEM Z GABRIELOM MARCELOM ČLOVEK SE RODI SVOBODEN, A JE VSEPOVSOD VKOVAN V VERIGE ČLOVEK SKOZI SARTRA ČLOVEK V LUČI METAFIZIKE ČLOVEK V SVETU BREZ BOGA ČLOVEKA DOLOČAJO NJEGOVA DEJANJA (EKSISTENCIALIZEM V SARTROVI LITERATURI) ČLOVEKOVA SREČA TEMELJI NA LJUBEZNI DO SEBE ČLOVEKOVO DOJEMANJE SMRTI ČLOVEŠKO ŽIVLJENJE JE SVETO DELFSKI IZREK KOT SPODBUDA K FILOZOFIJI IN SOKRATOV ODGOVOR DEMOKRACIJA KOT NAJBOLJŠI MOŽNI POLITIČNI SISTEM DEMONIČNOST V LJUBEZNI: O HEDONIZMU IN EGOIZMU DENIS DIDEROT - SLEPOTA IN FILOZOFIJA DESCARTESOV IN HUMOV SKEPTICIZEM DESCARTESOV IN TOMAŽEV DOKAZ ZA OBSTOJ BOGA DESCARTESOV ONTOLOŠKI DOKAZ IN NJEGOVE KRITIKE DESCARTESOVA DOKAZA ZA BOŽJI OBSTOJ DESCARTESOVA METODA IN NJEGOVO POJMOVANJE RESNICE DESCARTESOVE MEDITACIJE IN VPRAŠANJE NOVEGA ZAČETKA V FILOZOFIJI DETERMINIZEM IN SVOBODNA VOLJA DETERMINIZEM V FILOZOFIJI DEMOKRITA IN EPIKUREJCEV DETERMINIZMA NI, ČLOVEK JE SVOBODA DIALOŠKI PRINCIP V FILOZOFIJI MARTINA BUBRA IN ODZIV EMMANUELLA LEVINASA DIONIZIČNI PRINCIP V TEKSTIH SODOBNE POPULARNE GLASBE DIONIZIČNO IN APOLINIČNO V NIETZSCHEJEVEM ROJSTVU TRAGEDIJE IZ DUHA GLASBE DOBRO IN ZLO PRI DORIANU GRAYU DOBRO PRI PLATONU IN ARISTOTELU DOBRO PRI SOFISTIH, PLATONU IN NIETZSCHEJU DOBRO ŽIVLJENJE (EPIKUREJCI, SKEPTIKI, STOIKI) DOKAZLJIVOST ČUDEŽEV DOKAZOVANJE BOŽJEGA OBSTOJA DOUGLAS ADAMS KOT FILOZOF DRUŽBENA POGODBA - DA ALI NE DRŽAVA IN DOBRO DRŽAVA IN SVOBODA POSAMEZNIKA DUALISTIČNO POJMOVANJE ČLOVEKA DVA SVETOVA PRI PLATONU EGOIZEM IN ALTRUIZEM EGOIZEM KOT ETIČNA POZICIJA EKOLOŠKA ETIKA - NARAVA IN KULTURA EKSISTENCA IN ESENCA PRI J. P. SARTRU EKSISTENCA KOT NUJNOST ALI LE SVOBODNA IZBIRA ČLOVEKA

4 4 EKSISTENCIALISTIČNO POJMOVANJE SVOBODE (A. CAMUS) EKSISTENCIALIZEM IN SAMOMOR EKSISTENCIALIZEM V SARTROVIH DRAMAH EMOTIVIZEM KOT POZNANSTVENJENA MORALA EMPEDOKLOVO IN PLATONOVO POJMOVANJE LJUBEZNI EMPIRISTIČNA KRITIKA POJMA SUBSTANCE ENAKOST IN PRAVIČNOST ENO V NOVOPLATONIZMU ENOTNOST MNOGEGA IN MNOGOTEROST ENEGA. MED PITAGORO IN PLATONOVIM TIMAJEM EPISTEMOLOŠKI STATUS ZNANSTVENIH TEORIJ EROS PRI PLATONU IN FREUDU EROS, LEPO IN DOBRO ESTETIKA ELEKTRONSKE GLASBE ESTETSKI PROBLEMI SODOBNE UMETNOSTI ET IN ARCADIIA EGO: SOOČENJE S SMRTJO PRI PLATONU, GREGORJU IZ NISE IN LEVINASU ETIČNA DIMENZIJA PRI TARKOVSKEM ETIČNA VPRAŠANJA EVTANAZIJE ETIČNE DILEME ANTIČNEGA GOVORNIŠTVA ETIČNE IN EKSISTENCIALNE TEME ROCK N ROLL- A ETIČNE PODMENE VEGETARIJANSTVA ETIČNE RAZSEŽNOSTI GENETIKE ETIČNE VREDNOTE PRI BARTOLU IN HUXLEYU ETIČNI POGLED NA NASILJE KOT SREDSTVO ZA DOSEGO VIŠJIH CILJEV ETIČNI PROBLEMI PORNOGRAFIJE ETIČNI PROBLEMI V ZLOČINU IN KAZNI SKOZI NIETZSCHEJA ETIČNI VIDIKI KLONIRANJA ETIČNOST DESETIH ZAPOVEDI ETIKA IN EKSISTENCIALIZEM EVDAJMONIJA KOT GIBALO ČLOVEKOVEGA DELOVANJA F. NIETZSCHE: ANTIKRIST IN VPRAŠANJE VERODOSTOJNOSTI KRŠČANSTVA FEMINISTIČNA NAČELA V FILOZOFIJI SIMONE DE BEAUVOIR FEMINIZEM IN EKSISTENCIALIZEM FEUERBACHOVO BISTVO KRŠČANSTVA FEUERBACHOVO POJMOVANJE BOGA FILOZOFI NAJ ŽIVIJO TAKO, KOT GOVORIJO FILOZOFIJA KOT NAČIN ŽIVLJENJA FILOZOFIJA KOT POT DO NEODVISNE ŽENSKE FILOZOFIJA KOT POVEZOVANJE VERE IN ZNANOSTI FILOZOFIJA MATEMATIKE: PITAGOREJCI, PLATON IN DESCARTES FILOZOFSKA ANALIZA RASIZMA FILOZOFSKA GOVORICA O BOGU FILOZOFSKA PROBLEMATIKA V ZLOČINU IN KAZNI FILOZOFSKA UTEMELJENOST ATEIZMA FILOZOFSKA VPRAŠANJA GLEDE UMETNE INTELIGENCE FILOZOFSKE IMPLIKACIJE V FILMU IZVOR FILOZOFSKE PODMENE VEGETARIJANSTVA FILOZOFSKE TEORIJE MOŽNIH SVETOV FILOZOFSKE TEORIJE NASTANKA IN POMENA RELIGIJ FILOZOFSKI ASPEKTI NADZOROVANJA ČLOVEKA FILOZOFSKI PROBLEMI V FILMIH STANLEYA KUBRICKA

5 5 FILOZOFSKI VIDIKI ZEN BUDIZMA FRANKLOV EKSISTENCIALISTIČNI POGLED NA SMRT FROMMOVA KRITIKA SODOBNE DRUŽBE FUNKCIJA BOGA V MORALI GIORDANO BRUNO V ODKRIVANJU NOVIH SVETOV V MIŠLJENJU, PROSTORU IN ČASU GLASBENA GOVORICA SKOZI FILOZOFIJO HANNAH ARENDT: PRIMER EICHMANN IN VPRAŠANJE BANALNOSTI ZLA HEAVY METAL KOT FILOZOFIJA ŽIVLJENJA HEDONIZEM IN NJEGOVA AKTUALIZACIJA HEDONIZEM IN TELEVIZIJA HEIDEGGERJEVA KRITIKA "BOGA FILOZOFOV" HEIDEGGERJEVA KRITIKA ONTO-TEOLOGIJE HUME MED SKEPSO IN EMPIRIJO HUMOV KRITIČNI PRETRES NARAVNE RELIGIJE HUXLEY V SVETU ONSTRAN DOBREGA IN ZLEGA IDEJE PRI PLATONU IN DESCARTESU (PRIMERJAVA) ISKANJE NESMRTNOSTI V GNOSTICIZMU ISKANJE SMISLA ŽIVLJENJA V STEPNEM VOLKU HERMANNA HESSEJA JAZ IN TI: SREČANJE Z DRUGIMI V MISLI MARTINA BUBRA JAZ, SMISEL ŽIVLJENJA IN POSMRTNO ŽIVLJENJE JE OBSTOJ SVETA NUJEN? JE OBSTOJ ZLA NUJEN? JEZIK KOT SISTEM NAŠEGA MIŠLJENJA JEZIK NI SAMO SLIKA REALNOSTI JEZIK, POGOJ SPOZNANJA? JUNGOVI ARHETIPI V PRIMERJAVI S PLATONOVIMI IDEJAMI KAJ JE NAJBOLJ RESNIČNO? KAJ JE PRAV IN KAJ NE? KAJ JE PRAVIČNOST? KAJ JE SMISEL PRAVIČNOSTI? KAJ JE SMISEL ŽIVLJENJA? KAJ JE SREČA? KAJ JE SREČNOST? KAJ JE V VOJNI ETIČNO SPREJEMLJIVO IN KAJ NE? KAJ LAHKO VEM, ČE SPLOH KAJ? KAJ LAHKO Z GOTOVOSTJO SPOZNAM? KAJ SEM JAZ? KAJ V RESNICI OBSTAJA? KAKO LAHKO VEM, DA NE SANJAM? KAKO NAJ ŽIVIMO, DA BO NAŠE ŽIVLJENJE DOBRO? KAKO S HANNAH ARENDT MISLITI POLITIKO? VITA ACTIVA IN VPRAŠANJE ZLA KAKO UPRAVIČITI KAZNOVANJE? KAKO URESNIČITI NAJBOLJŠO DRŽAVO? MED PLATONOM IN MACHIAVELIJEM KAKO VSTOPITI SKOZI VRATA BREZ VRAT? VPRAŠANJE JAZA V ZEN BUDIZMU KAKŠEN JE ČLOVEK PO NARAVI? KAKŠEN JE ONTOLOŠKI STATUS HALUCINACIJ? KAKŠNO JE MESTO SVOBODE V DRUŽBENIH SISTEMIH? KANTOV POGLED NA SPOZNANJE KANTOVA KRITIKA EMPIRIZMA KANTOVA KRITIKA TOMAŽEVIH DOKAZOV ZA OBSTOJ BOGA

6 6 KANTOVO IN NIETZSCHEJEVO POJMOVANJE ČLOVEKA IN MORALE KANTOVO POJMOVANJE MORALE IN SVOBODNA VOLJA KANTOVSKI ELEMENTI SARTROVEGA POJMOVANJA MORALE KAPITALIZEM - IZBIRA ALI NUJNOST?! KAR JE PRAV ZAME, NI PRAV ZATE KARTEZIJANSKI DUALIZEM IN NJEGOVE ZAGATE KARTEZIJANSKI KROG KATERI SO OBJEKTIVNI KRITERIJI AVTENTIČNEGA ŽIVLJENJA? KDAJ JE ČLOVEK ČLOVEK? (MED ESENCO IN EKSISTENCO) KLEMENT JUG IN FILOZOFIJA KOZMOPOLITIZEM DANES - FILOZOFSKI VIDIK KREACIONIZEM V FILOZOFIJI KRITERIJ RESNIČNOSTI - TEORIJE RESNICE KRITIKA DOKAZOV BOŽJEGA OBSTOJA KRITIKA NIETZSCHEJEVIH POLITIČNIH NAZOROV KRITIKA OBIČAJNEGA POJMOVANJA SVOBODNE VOLJE KRITIKA PLATONOVE ZAMISLI O IDEALNI DRŽAVI KRŠČANSTVO, BOG IN NIETZSCHE LEONARDO DA VINCI IN PODOBA ČLOVEKA V RENESANČNI MISLI LEPO V KANTOVI FILOZOFIJI LEPO V POSTMODERNIZMU LEPOTA IN LEPO LEPOTA IN TRAGIČNO LEPOTA KOT MIMEZIS LEPOTA V DESTRUKTIVIZMU LEV ŠESTOV - FILOZOF, KI TO NI HOTEL BITI LEVICA IN DESNICA: VPRAŠANJE PRAVIČNOSTI MED ENAKOSTJO IN SVOBODO LEVINASOVA IN BUBROVA SREČEVANJA Z DRUGIMI: OD JAZA K TIJU IN SPREJETJU SEBE KOT DRUGEGA LJUBEZEN (EROS) IN SPOZNANJE PRI PLATONU LJUBEZEN IN FILOZOFIJA V DIALOGU SIMPOZIJ LJUBEZEN KOT FILOZOFSKI PROBLEM LJUBEZEN V KRŠČANSTVU IN AZIJSKIH FILOZOFIJAH LOGIČNA ANALIZA DOKAZOV ZA OBSTOJ BOGA LOGIČNA IN EMPIRIČNA USTREZNOST MORALNEGA RELATIVIZMA LOGIKA SRCA: RAZKRIVANJE ČLOVEKA, VESOLJA IN BOGA V MISLIH BLAISA PASCALA M. HEIDEGGER: ISKANJE IZGUBLJENE "BITI" ALI ISKANJE BOGA? MACHIAVELLIJEV POLITIČNI REALIZEM MACHIAVELLIJEVA POLITIČNA FILOZOFIJA MANIFESTACIJA PLATONOVEGA INTELIGIBILNEGA SVETA V MODERNI KULTURI (KIBERPUNK) MARCUSEJEV EROS IN CIVILIZACIJA MAX SCHELER IN VPRAŠANJE ČLOVEKA V KOZMOSU MED APOLONOM IN DIONIZOM: NIETZSCHEJEVA FILOZOFIJA UMETNOSTI MED BOŽJO DRŽAVO IN VLADARJEM MED BUBROM IN ZAMJATINOM V ISKANJU PRISTNE MEDSEBOJNOSTI MED LEGITIMNOSTJO IN LEGALNOSTJO MED LJUBEZNIJO IN DOLŽNOSTJO (KANT - ANTIGONA) MED RAZUMOM IN RAZODETJEM V DRUŽBI Z LEVOM ŠESTOVOM IN SOERENOM KIERKEGAARDOM MEDITIRATI O DON KIHOTU. SREČANJE ŽIVLJENJA IN FILOZOFIJE V MISLI ORTEGA Y GASSETA MENS SANA IN CORPORE SANO: VPRAŠANJE SKLADNOSTI DUHA IN TELESA NEKOČ IN DANES MESTO SVOBODE PRI VPRAŠANJU EVTANAZIJE

7 7 MIT V LUČI FILOZOFIJE MONADA KOT POISKUS POBEGA IZ PANTEIZMA MONADOLOŠKI ZASNUTEK VESOLJSTVA PRI LEIBNIZU MORALNA ODGOVORNOST ZAHTEVA DETERMINIZEM MORALNA UPRAVIČENOST POLITIČNE MANIPULACIJE MORALNEGA DEJANJA NE MORE DOLOČATI NOBENO INDIVIDUALNO HOTENJE MORALNI RELATIVIZEM MORALNOST LAŽI MORALNOST MED PISANIMI IN NEPISANIMI ZAKONI MORALNOST V POLITIKI MOŽNOST OBSTOJA PARALELNIH VESOLIJ MOŽNOST SVOBODE V KRASNEM NOVEM SVETU MOŽNOST UTEMELJITVE MORALNIH ODLOČITEV NADČLOVEK PRI NIETZSCHEJU IN VPRAŠANJE SMISLA ŽIVLJENJA NADZOROVANJE IN KAZNOVANJE SKOZI POLITIČNO FILOZOFIJO NARAVA RESNIČNOSTI IN MATRICA NARAVA TOTALITARIZMA - FILOZOFSKI VIDIKI NASTANEK VESOLJA? OD PITAGOREJSKEGA POČELA DO PRVIH TREH MINUT VELIKEGA PRAPOKA NEKATERE ETIČNE DILEME INTERNETA NEKATERI ETIČNI PROBLEMI V MEDICINI NEKATERI FILOZOFSKI PROBLEMI SODOBNE FIZIKE NEKATERI FILOZOFSKI VIDIKI GLEDALIŠKE UMETNOSTI NIETZSCHE O KRŠČANSTVU NIETZSCHEJANSKI ELEMENTI V LIKU SUPERMANA NIETZSCHEJEV ANTIKRIST IN VPRAŠANJE VERODOSTOJNOSTI KRŠČANSTVA NIETZSCHEJEV LIK ZARATUSTRE IN ČLOVEKOVA POKLICANOST K PRESEGANJU SAMEGA SEBE NIETZSCHEJEV ODNOS DO RELIGIJE NIETZSCHEJEVA KRITIKA KRŠČANSTVA NIETZSCHEJEVA KRITIKA MORALE NIETZSCHEJEVA KRITIKA SOKRATA IN PLATONA NIETZSCHEJEVA KRITIKA TRADICIONALNE MORALE NIETZSCHEJEVA VOLJA DO MOČI NIETZSCHEJEVO POJMOVANJE BOGA NIETZSCHEJEVO POJMOVANJE MORALE NIHILIZEM EVROPSKE CIVILIZACIJE NIHILIZEM IN PROBLEM SREČNOSTI NIHILIZEM KOT HERMENEVTIČEN PROBLEM NIKOLAJ BERDEJEV IN VPRAŠANJE DUHA IN SVOBODE V DANAŠNJEM SVETU NITZSCHEJEVO POJMOVANJE ČLOVEKA O ČLOVEKOVI ZASUŽNJENOSTI IN SVOBODI Z BERDJAJEVIM, SARTROM IN HUXLEYEM O IZREKANJU NEIZREKLJIVEGA V WITTGENSTEINOVEM TRAKTATU O KORISTNOSTI MORALNEGA RAVNANJA O LEPEM V GLASBI O MORALNI SPREJEMLJIVOSTI PORNOGRAFIJE O MORALNI UTEMELJENOSTI SMRTNE KAZNI O NIČU O NIČU IN NESKONČNOSTI O PROBLEMU DUHA IN TELESA Z VIDIKA NESMRTNOSTI DUŠE O RAZMERJU MED POZITIVNO IN NEGATIVNO SVOBODO O SMISELNOSTI DRUŽBENIH UTOPIJ

8 8 OD KOD ČLOVEKOVA POTREBA PO RELIGIOZNEM? ODDALJENA BLIŽINA PREDSOKRATSKIH FILOZOFOV IN RAZUMEVANJE SVETA V SODOBNI ZNANOSTI ODGOVORNI SMO SAMO ZA TISTA DEJANJA, KATERIH POSLEDICE LAHKO PREDVIDIMO ODGOVORNOST POSAMEZNIKA V DEMOKRACIJI IN DO DEMOKRACIJE ODJEK NIETZSCHEJEVE VOLJE DO MOČI V LITERARNEM DELU VLADIMIRJA BARTOLA ODNOS DO DRUGEGA PRI BUBRU IN LEVINASU ODNOS MED AVTONOMIJO, DOLŽNOSTJO IN PREPOVEDJO ODNOS MED ČLOVEKOVO SVOBODO IN PRAVIČNOSTJO ODNOS MED DUHOM IN TELESOM PRI DESCARTESU ODNOS MED DUHOM IN TELESOM PRI DESCARTESU IN NIETZSCHEJU ODNOS MED DUHOM IN TELESOM V NEKATERIH FILMIH ODNOS MED MISLIJO IN REALNOSTJO ODNOS MED UTEMELJITVIJO GOTOVEGA SPOZNANJA IN NOROSTJO OMEJENI SMO S SVOBODO DRUGIH ONTOLOŠKI RAZLOGI ZA PLATONOVO ZADRŽANOST DO UMETNOSTI OPRAVIČLJIVOST NEMORALNIH DEJANJ OTROK IN VOLJA DO MOČI: Z NIETZCHEJEVIM ZARATUSTRO O TREH PREOBRAZBAH DUHA OTTO WEININGER ALI KAKO MISLITI SPOLNO RAZLIKO PARADOKS SREČE PARADOKS SVOBODE V FILOZOFIJI ABSURDA PARMENIDOV NAUK O BITI IN PLATONOVO POJMOVANJE IDEJ PARMENIDOVO UMEVANJE BITI PLATON IN KRASNI NOVI SVET PLATON IN MACHIAVELLI O DRŽAVI PLATON IN MARX O DRŽAVI PLATON IN SODOBNA LIKOVNA UMETNOST PLATONOV FAJDON IN VPRAŠANJE FILOZOFIJE KOT PRIPRAVE NA SMRT PLATONOV KONCEPT FILOZOFIJE V DRŽAVI PLATONOV MIT O ERU KOT SPODBUDA K ISKANJU DOBREGA NAČINA ŽIVLJENJA PLATONOV NAUK O NEUMRLJIVOSTI DUŠE PLATONOVA DRŽAVA: UTOPIJA ALI ANTIČNI FAŠIZEM? PLATONOVA IDEJA DOBREGA PLATONOVA POLITIČNA FILOZOFIJA PLATONOVA TEORIJA IDEJ PLATONOVO IN ARISTOTELOVO POJMOVANJE UMETNOSTI PLATONOVO IN FREUDOVO POJMOVANJE EROSA PLATONOVO POJMOVANJE PRAVIČNOSTI PLESALKA V TEMI ALI Z LARSOM VON TRIERJEM O VPRAŠANJU VIDEZA, RESNIČNOSTI IN DOBREGA POGOJI ZA NASTANEK TOTALITARNIH SISTEMOV - FILOZOFSKI VIDIK POJEM APATIJE IN NJEGOVA AKTUALIZACIJA POJEM PRAVIČNOSTI PRI MARXU IN NOZICKU POJMOVANJE ČLOVEKA V BUDIZMU IN KRŠČANSTVU POJMOVANJE ČLOVEKA V FILOZOFIJI KOMUNIZMA POJMOVANJE ČLOVEKA V INDIJSKI FILOZOFIJI VEDANTE POJMOVANJE DOBREGA PRI HEDONISTIH, PLATONU IN ARISTOTELU POJMOVANJE DUŠE PRI PLATONU IN ARISTOTELU POJMOVANJE JAZA PRI DESCARTESU, NIETZSCHEJU IN FREUDU POLITIČNA FILOZOFIJA GLOBALIZACIJE POLITIČNA FILOZOFIJA SODOBNEGA TERORIZMA POLITIČNA FILOZOFIJA TOTALITARIZMA

9 9 POLOŽAJ UMETNIKA V PLATONOVI FILOZOFIJI POMEN GLASBE ZA NIETSZCHEJEVO FILOZOFIJO POMEN IN IZKUSTVO LEPEGA POMEN UMA V HEGLOVI FENOMENOLOGIJI DUHA POPOLNA PREPOVED UŽIVANJA MARIHUANE KOT ETIČNI PROBLEM POT DO GOTOVEGA SPOZNANJA PRI DESCARTESU IN V BUDIZMU POVEZANOST IDEALNE DRŽAVE IN PLATONOVIH DVEH SVETOV POVZROČEN ALI NEPOVZROČEN ZAČETEK VESOLJA PRAVICE ŽIVALI SO ČLOVEKOVA MORALNA DOLŽNOST PRAVIČNOST KOT TEMELJNA VRLINA PRAVIČNOST PRI PLATONU IN ARISTOTELU PRAVIČNOST PRI PLATONU IN RAWLSU PRAZNINA IN JAZ V TIBETANSKEM BUDIZMU PRAZNINA IN NIČ PREDNOSTI IN MEJE TEORIJE DOLŽNOSTI PREDSODKI: ALI SE JIM MORAMO IZOGIBATI, ČE HOČEMO DOSEČI RESNICO? PREOBRAZBA VEDNOSTI V GOLO SREDSTVO PREVREDNOTENJE VREDNOT PRIJATELJSTVO IN LJUBEZEN V NIKOMAHOVI ETIKI PRIMERJAVA DECARTESOVEGA IN LOCKOVEGA POJMOVANJA IDEJ PRIMERJAVA DESCARTESOVE IN KANTOVE SPOZNAVNE TEORIJE PRIMERJAVA DESCARTESOVEGA IN PLATONOVEGA RACIONALIZMA PRIMERJAVA KONFUCIJANSKE IN ARISTOTELOVE ETIKE PRIMERJAVA MED STOIKI IN EPIKUREJCI PRIMERJAVA PLATONOVE DRŽAVE IN RUSSEAUJEVE DRUŽBENE POGODBE PRIMERJAVA PLATONOVEGA IN DESCARTESOVEGA POJMOVANJA IDEJ PRIMERJAVA PLATONOVEGA IN FREUDOVEGA POJMOVANJA ČLOVEKA PRIMERJAVA SOLIPSIZMA PRI BERKELEYJU IN DESCARTESU PROBLEM BOGA PRI DESCARTESU IN BERKELEYU PROBLEM DOKAZA ZA OBSTOJ BOGA PRI DESCARTESU IN V SREDNJEM VEKU PROBLEM IZOBRAŽEVANJA V PLATONOVI DRŽAVI PROBLEM KRIVDE V KRŠČANSTVU, NIETZSCHEJU IN FREUDU PROBLEM OBJEKTIVNOSTI MORALNEGA ODLOČANJA IN SVOBODE PRI SARTRU PROBLEM RESNICE V ISLAMU PROBLEM SPOZNANJA PRI DESCARTESU IN LOCKU PROBLEM SUBSTANCE PRI DESCARTESU IN BERKELEYU PROBLEM SUBSTANCE PRI DESCARTESU IN SPINOZI PROBLEMATIKA GIGESOVEGA PRSTANA IN NJEGOVA APLIKACIJA V GOSPODARJU PRSTANOV PROBLEMATIKA IMATERIALIZMA V FILOZOFIJI GEORGA BERKELEYA PROBLEMI GLOBALIZACIJE Z VIDIKA POLITIČNE FILOZOFIJE PROBLEMI MORALNEGA RELATIVIZMA PROBLEMI PLATONOVE TEORIJE IDEJ PROBLEMI SUBJEKTIVNEGA IZHODIŠČA V FILOZOFIJI PROSTOR IN ČAS NAS OMEJUJETA PRI SPOZNANJU ABSOLUTNE RESNICE PROSTOR V FIZIKI IN FILOZOFIJI RADIKALNI DVOM KOT FILOZOFSKA METODA RAP KOT FILOZOFIJA ŽIVLJENJA RAWLSOVA "DRUŽBENA POGODBA" KOT POLITIČNI MODEL PO MERI MODERNEGA ČASA RAZLIKOVANJE MED EKSISTENCO IN ESENCO RAZMERJE MED BITJO, NIČEM IN PRAZNINO

10 10 RAZUM - SUŽENJ STRASTEM? RAZUM IN NJEGOVE MEJE REALNOST JE ODSLIKAVA JEZIKA RELATIVNOST LEPEGA RESNICA PO RUSSELLU IN DESCARTESU RESNICA SKOZI INTUICIJO IN NE-RAZUM REVOLUCIJA KOT POT V ANARHIJO ALI NOVO UREDITEV ROUSSEAU IN HOBBES - DVA KONCEPTA DRŽAVE S HUYSMANSOM PROTI TOKU: MED DEKADENCO IN DUHOVNOSTJO S PLATONOVIM SIMPOZIJEM O VPRAŠANJU LJUBEZNI IN LEPEGA S SIMONE WEIL MED TEŽNOSTJO IN MILOSTJO SANJE KOT FILOZOFSKI PROBLEM SANJE V PLATONOVI IN DESCARTESOVI FILOZOFIJI SARTRE MED LITERATURO IN FILOZOFIJO SARTROV EKSISTENCIALIZEM - VRŽENOST V SVET KOT VRŽENOST V SVOBODO SARTROVA FILOZOFIJA SKOZI NJEGOVO DRAMATIKO SCHOPENHAUER - FILOZOF ZA UTEHO NESREČNIH SHOLE - PROSTI ČAS IN FILOZOFIJA SKEPTICIZEM KOT METODA OBLIKOVANJA VEDNOSTI SKEPTICIZEM PRI GRKIH, AVGUŠTINU IN DESCARTESU SMISEL BITI SMISEL LJUBEZNI PRI VLADIMIRU SOLOVJOVU SMOTER KOT MERILO NAŠEGA RAVNANJA SMRT KOT FILOZOFSKI PROBLEM SMRTNA KAZEN V KONFLIKTU S TEMELJNIMI ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI SMRTNOST IN NESMRTNOST DUŠE V PLATONOVEM FAJDONU SOCIALNI KAPITALIZEM - UTOPIJA ALI REALNOST SODOBNA ZNANOST IN PROBLEM SUBSTANCE SOKRAT IN ANTIGONA ALI VPRAŠANJE PISANIH IN NEPISANIH ZAKONOV SOKRATOV LIK V KIERKEGARDOVIH FILOZOFSKIH DROBTINICAH SOKRATOV ZAGOVOR IN VPRAŠANJE ZAKONOV V KLASIČNEM GRŠKEM IZROČILU SOKRATOVA APOLOGIJA IN VPRAŠANJE PRAVA IN PRAVIČNOSTI V KLASIČNEM GRŠKEM IZROČILU SOLIPSIZEM PRI DESCARTESU SPINOZOV ODMIK OD KARTEZIJANSKE FILOZOFIJE SPLAV KOT MORALNO VPRAŠANJE SPOLNA RAZLIKA KOT FILOZOFSKI PROBLEM SPORAZUM S ČASOM: POSKUS FILOZOFSKE OSMISLITVE ZGODOVINE S PAULOM RICOEURJEM SPOZNAJ SAMEGA SEBE. V ISKANJU JAZA NA POTI K DRUGEMU SPOZNAVNOTEORETSKA VPRAŠANJA PRI PARMENIDU IN HERAKLITU SREČA V PLATONOVI IDEALNI DRŽAVI STANJE DUHA IN BIVANJSKIH OBČUTIJ V UPRIZORITVENIH UMETNOSTIH V LUČI ARISTOTELOVE POETIKE STAVEK JE PODOBA DEJANSKOSTI STRUKTURALIZEM IN VPRAŠANJE SUBJEKTA SVET NI EDEN, SVETOVA STA DVA SVETO KOT POT DO BOGA SVOBODA IN DETERMINIZEM V ONTOLOŠKEM SMISLU SVOBODA IN ODGOVORNOST PRI SARTRU SVOBODA IN USODA ALI O USOJENI SVOBODI SVOBODA KOT OMEJITEV SVOBODA KOT POGOJ MORALE

11 11 SVOBODA PRI DOSTOJEVSKEM SVOJIH MORALNIH VREDNOT NE SMEMO NIKDAR VSILJEVATI DRUGIM ŠOLA MED MOŽNOSTJO IN IDEOLOGIJO TAOIZEM KOT POT DO SREČE TAT TWAM ASI VPRAŠANJE ATMANA IN BRAHMANA V ČANDOGJA UPANIŠADI TEHNOLOŠKOST V ZDRAVI DRUŽBI ERICHA FROMMA TEORIJA DRŽAVE PRI PLATONU IN MOORU TEORIJE O NASTANKU VESOLJA V KONFLIKTU S PRVIM GIBALCEM TEORIJE RESNICE: PLATONOVO POJMOVANJE RESNICE TESNOBA KOT SKRB ZA DRUGEGA ALI ZASE TRAGIČNO OBČUTENJE ŽIVLJENJA TRDI DETERMINIZEM UGODJE V EPIKURJEVI PERSPEKTIVI UGOVORI CAMUSOVI FILOZOFIJI ABSURDA UMETNOST KOT EKSISTENCIALNA NUJNOST UTOPIJA KOT VIZIJA BOLJŠE DRUŽBE UŽIVANJE JE SMOTER NAŠEGA ŽIVLJENJA VARLJIVOST ČUTNEGA SPOZNAVANJA VEDNOST NE OBSTAJA, OBSTAJAJO ZGOLJ RAZLIČNA MNENJA VIDEZ IN RESNIČNOST V PLATONOVI DRŽAVI VIZIJA DRŽAVE PRI MORU IN MACCHIAVELLIJU VLOGA ČUSTEV PRI HUMU VLOGA EROSA V TEORIJI IDEJ VLOGA IN MESTO BOGA V DESCARTOVIH MEDITACIJAH VLOGA RAZUMA PRI PLATONU IN FREUDU VLOGA RAZUMA V FILOZOFIJI T. AKVINSKEGA VLOGA RELIGIJE V KIERKEGAARDOVI FILOZOFIJI VLOGA SKEPTICIZMA PRI POLITEIZMU IN MONOTEIZMU VPLIV FILOZOFSKIH IDEJ NA DEJANSKOST VPLIV IDEOLOGIJE NA MIŠLJENJE VPLIV SARTROVE FILOZOFIJE NA NJEGOVO ZAVRNITEV NOBELOVE NAGRADE VPLIV STOICIZMA NA KRŠČANSTVO VPRAŠANJA ZLA V KRŠČANSTVU VPRAŠANJE ANTINOMIJ ČISTEGA UMA V KANTOVI PRAKTIČNI FILOZOFIJI VPRAŠANJE DIALOGA V FILOZOFIJI VPRAŠANJE DOBREGA IN EVDAJMONIJE PRI ARISTOTELU IN MORALNI REALIZEM MARTE NUSSBAUM VPRAŠANJE GRŠKE FILOZOFIJE IN POEZIJE V HOELDERLINOVEM HIPERIONU VPRAŠANJE KREPOSTI IN PRIJATELJSTVA V ARISTOTELOVI NIKOMAHOVI ETIKI VPRAŠANJE KROGA V FILOZOFSKEM IZROČILU IN UMETNOSTI: OD PLATONA K ZENU IN NAZAJ VPRAŠANJE MORALNE UPRAVIČENOSTI PREVENTIVNIH VOJN VPRAŠANJE NASTANKA VESOLJA: PLATON, KANT-LAPLACE, HAWKING VPRAŠANJE ODNOSA MED MEHKIM DETERMINIZMOM IN MORALO VPRAŠANJE PANTEIZMA VPRAŠANJE PRAVIČNOSTI V ODNOSU MOŠKI ŽENSKA VPRAŠANJE RAZMERJA MED ČASOM IN ZAVESTJO VPRAŠANJE SMISLA IN DUHOVNEGA NEZAVEDNEGA V LOGOTERAPIJI VIKTORJA FRANKLA VPRAŠANJE SMISLA IN DUHOVNO NEZAVEDNEGA VPRAŠANJE SREČNOSTI PRI SV. TOMAŽU AKVINSKEM VPRAŠANJE SVETEGA PRI R. OTTU VPRAŠANJE SVOBODE - S POUDARKOM NA MARKSIZMU

12 12 VPRAŠANJE SVOBODE POSAMEZNIKA V ROMANIH DOSTOJEVSKEGA VPRAŠANJE SVOBODE, NUJNOSTI IN NAKLJUČJA V ONTOLOGIJI VPRAŠANJE VERE PRI TOMAŽU AKVINSKEM VPRAŠANJE ZAČETKA PRI PREDSOKRATIKIH IN DANES: OD NAUKA O ARHEJU DO VELIKEGA PRAPOKA VPRAŠANJE ZLA PRI S. KIERKEGAARDU VRŽENOST V SVET KOT VRŽENOST V SVOBODO VSAKO SPOZNANJE, KI HOČE DOSEČI RESNICO, SE ZAČNE S SKEPSO Z BOETIJEM O GLASBI KOT TEMELJNI RAZSEŽNOSTI VESOLJA: AKTUALNOST PITAGOREJSKEGA IZROČILA Z BOETIJEM O TREH RAVNEH GLASBE IN VPRAŠANJE VESOLJNE HARMONIJE Z LEVOM ŠESTOVOM MED RAZUMOM IN RAZODETJEM Z LEVOM ŠESTOVOM NA POTI MED ATENAMI IN JERUZALEMOM: VPRAŠANJE RESNIČNEGA SPOZNANJA Z NIKOLAJEM BERDJAJEVIM O DUHU IN RESNIČNOSTI ZA MNOŽICO FENOMENOV STOJI NESPREMENLJIVA BIT ZAKAJ NAJ BI FILOZOFI VODILI DRŽAVO? ZAKAJ SE NISTE UBILI? Z VIKTORJEM FRANKLOM O BIVANJSKI STISKI SODOBNEGA ČLOVEKA IN VOLJI DO SMISLA ZEN BUDIZEM KOT PRESEGANJE RAZCEPA MED KONTEMPLACIJO IN ŽIVLJENSKO PRAKSO ZLO KOT NEGACIJA BOGA ZLOČIN IN KRIVDA SKOZI POLITIČNO FILOZOFIJO ZNANOST, RESNICA IN NIETZCHEJEVA FILOZOFIJA ZNANSTVENE TEORIJE IN NJIHOVE REVOLUCIJE (THOMAS KUHN) ŽIVETI SREČNO NE POMENI NUJNO TUDI ŽIVETI MORALNO ŽIVLJENJE JE ENO SAMO TRPLJENJE. Število vpisanih naslovov pri predmetu: 572