Letni plan Dežele kozolcev in Zavoda Dežela kozolcev za leto 2018

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Letni plan Dežele kozolcev in Zavoda Dežela kozolcev za leto 2018"

Transkripcija

1 Letni plan Dežele kozolcev in Zavoda Dežela kozolcev za leto 2018 (predlog) Pripravila: Branka Brcar Šentrupert:

2 KAZALO VSEBINE KAZALO VSEBINE... 1 UVOD SPLOŠNI DEL Osnovni podatki, organizacija in področje delovanja ter organizacijska struktura: Osnovni podatki DK in ZDK Organizacija in področje delovanja DK in ZDK: Organizacijska struktura DK in ZDK CILJI, STRATEGIJA in PROGRAM: Cilji Dežela kozolcev v letu 2018: Cilji Zavod Dežela kozolcev v letu 2018: Program Dežele kozolcev v letu 2018: Program Zavoda Dežela kozolcev v letu 2018: PREDSTAVITEV PROJEKTOV Predstavitev projekta oziroma operacije»oživitev kozolcev« Predstavitev projekta INTERREG Predstavitev projekta EXPERIENCE SLOVENIJA Doživetja razpršenega hotela FINANČNI DEL IZHODIŠČA IN KAZALCI, Pokrivanje stroškov Dežela kozolcev d.o.o Prihodki Odhodki Pokrivanje stroškov Zavod Dežela kozolcev Prihodki Odhodki Predlog pripravila: Branka Brcar 1

3 UVOD Plan dela za leto 2018 za Deželo kozolcev d.o.o. (v nadaljevanju DK) in za Zavod Dežela kozolcev (v nadaljevanju ZDK) je sestavljen iz splošnega in finančnega dela. V splošnem delu je ločeno za DK in ZDK predstavljena organizacija, področje delovanje, cilji, strategija ter program delovanja. V finančnem delu so navedena ključna izhodišča s pojasnili in prilogam ter izračuni. 1. SPLOŠNI DEL 1.1. Osnovni podatki, organizacija in področje delovanja ter organizacijska struktura: Osnovni podatki DK in ZDK Šentrupert Šentrupert Datum vpisa v register: Ustanoviteljica: Občina Šentrupert Matična številka: Davčna številka: SI Sektorska pripadnost: S (Javne nefinančne družbe) Glavna dejavnost: (Dejavnost muzejev) Zastopnik: Branka Brcar Občina Šentrupert je v letu 2013 ustanovila podjetje Dežela kozolcev d.o.o., katerega prioritetna dejavnost je muzejska dejavnost in s tem povezano varstvo kulturne dediščine predvsem skrb za ohranitev, predstavitev, varovanje, ter skrb za strokovno in izobraževalno dejavnost na področju dediščine stavbarstva zlasti kozolcev in z njimi povezane nesnovne dediščine. Istočasno Dežela kozolcev skrbi tudi za celovitejšo turistično promocijo območja. Zavod Dežela kozolcev: Dežela kozolcev d.o.o. je ustanovila zasebni zavod: Zavod Dežela kozolcev, osnovni namen ustanovitve zavoda, je povečanje možnosti pri kandidiranju na različne razpise. Zavod Dežela kozolcev Šentrupert Šentrupert Matična številka: Davčna številka: SI Davčni zavezanec: NE Dejavnosti SKD: R Varstvo kulturne dediščine Predlog pripravila: Branka Brcar 2

4 Organizacija in področje delovanja DK in ZDK: Dežela kozolcev upravlja z muzejem Dežela kozolcev, pripravlja različne dogodke npr.: festivale, konference, srečanja, razstave, druženja, teambuildinge, animacijo za različne skupine, skrbi za oddajo ambienta v najem, skrbi za promocijo Občine Šentrupert in lokalnih ponudnikov ter znamenitosti,.. Ključna naloga Dežele kozolcev je s povezovanjem ponudnikov obiskovalcem predstaviti celotno destinacijo in z organizacijo ter izvajanjem kakovostnih dogodkov postati ugleden organizator prireditev v čudovitem in edinstvenem ambientu Dežele kozolcev. Zavod Dežela kozolcev: Zavod Dežela kozolcev opravlja prioritetno dejavnosti, ki so določene kot javna muzejska dejavnost vključno z dokumentiranjem in arhiviranjem muzejskih eksponatov in gradiva. ZDK izvaja pedagoško in raziskovalno dejavnost ter skrb za ohranjanje snovne in nesnovne dediščine. Deluje na območju muzeja Dežela kozolcev in seveda tudi širše na območju Mirensko Temeniške doline s poudarkom na dediščini, ki se nahaja, oziroma je bila prisotna na območju Občine Šentrupert Organizacijska struktura DK in ZDK Podjetji Deželo kozolcev d.o.o. in Zavod Dežela kozolcev vodi direktorica podjetja. Poleg vodenja in razporejanja aktivnosti, rezervacij dogodkov, usklajevanj z izvajalci vsebin, ponudniki kulinarike, komunicira s poslovnimi partnerji, obiskovalci, mediji, skrbi za vzpostavljanje in ohranjanje partnerstev, skrbi za urejenost okolice in muzejskih eksponatov, skrb za odprti depo Vesela Gora, se povezuje z izobraževalnimi ustanovami vrtci, šolami in univerzami, kontinuirano spremlja razpise ter podjetji prijavlja na razpise, skrbi za upoštevanje zakonov, predpisov, obravnava pobude,.. Dežela kozolcev d.o.o. Poleg direktorice bo v ekipi Dežele kozolcev za pomoč pri vzdrževanju površin, pomoč pri organizaciji, pripravi prireditev, dogodkov ter za pomoč pri informiranju obiskovalcev, delavec za katerega smo dobili s strani Zavoda za zaposlovanje OE Novo mesto, odobreno vlogo za vključitev osebe prek javnih del (vključen bo od do ). Zavod Dežela kozolcev Za strokovni razvoj in interpretacijo je v Zavodu Dežela kozolcev zadolžena zaposlena kustodinja (zaradi statusa mlade mamice zaposlena za skrajšan delovni čas, 4 ure na dan). Kustosinja poleg vodenj po muzeju, skrbi za strokovne vsebine, ustrezno predstavitev, hranitev, dokumentiranje in razstavljanje muzejskih eksponatov in ostalih predmetov. Pripravlja in izvaja pedagoške vsebine za izobraževalne ustanove, ter pripravlja dogodke namenjanju ohranjanju oziroma obujanju dediščine. Predlog pripravila: Branka Brcar 3

5 Za vzdrževanje površin in pomoč pri organizaciji in pripravi prireditev ter dogodkov bo skrbel delavec, za katerega smo dobili s strani Zavoda za zaposlovanje OE Novo mesto, odobreno vlogo za vključitev enega invalida in sicer za 5 ur na dan (od do ), ki bo zaposlen prek programa javnih del. Ker želimo delovati kot družbeno odgovorno podjetje, smo v ekipo vključili težko zaposljivo invalidno osebo (osebo smo spoznali na delovni rehabilitaciji, katero smo izvajali v pogodbenem sodelovanju z Invalidskim podjetjem Želva iz Ljubljane). V ekipo vključujemo tudi dijake in študente, ki želijo opraviti prakso, v letu 2018 bomo imeli na praksi eno študentko Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto programa Naravovarstvo (študentka bo v Deželi kozolcev delala tudi diplomsko delo). Študent Biotehniške fakultete oddelek lesarstvo, bo v sklopu diplomskega delal raziskave na eksponatih v Deželi kozolcev. Vključevali bomo tudi zunanje sodelavce, ki bojo skrbeli za računovodstvo, PR in po potrebi tudi za vodenje po Deželi kozolcev,.. Za večje prireditve bomo po potrebi vključevali člane lokalnih društev, ustanov in zavodov, dijake in študente prek študentskega servisa ter lokalne gostince. Za realizacijo projektnih aktivnosti pa bomo vključevali projektne partnerje. Predlog pripravila: Branka Brcar 4

6 2. CILJI, STRATEGIJA in PROGRAM: Cilji Dežela kozolcev v letu 2018: Povečati promocijo z namenom razširitve možnosti pridobivanja novih prihodkov. - Postavitev usmerjevalnih in označevalnih tabel - Predstavitev prenovljenih avtorskih izobraževalnih programov in partnerskih izobraževalnih programov vrtcem in šolam - Priprava in promocija programa animacije, pogostitve in spoznavanja dediščine za upokojence, podjetja, avtodomarje, zdomce in izseljence Vzpostaviti trženje partnerstev - Partnersko sodelovanjem z Gradom Bogenšperk (povezani programi) - Partnersko sodelovanje z Gradom Sevnica (povezani programi) - Partnersko sodelovanje s Kompasom NM in EXPERIENCE SLO - Partnersko sodelovanje z RC NM (skupna promocija) Tržno usmerjene cilje: število skupin na vodenih ogledih, število individualnih obiskovalcev, število pogostitev, poročnih obredov, teambuildingov, delavnic za osnovnošolce,.. bomo kontinuirano spremljali in analizirali ter po potrebi ukrepali. Ker smo v letu kulturne dediščine, bomo dvakrat ponovili predstavitev zvočnega gradiva Zvočne podobe Šentruperta. S to prireditvijo, se bomo vključili v projekt Evropsko leto kulturne dediščine. Srednjeročni cilji in ključne naloge: - Vzpostavitev skupne informativno turistične točke za Mirensko in Temeniško dolino, - Pridobitev certifikata zelena destinacija, - Vzpostavitev partnerskega sodelovanja z Zavodom turizem Ljubljana, Zavodom za šport in turizem Novo mesto, z Zdravilišči (Zdravilišča Krka, Laško, Rogaška, Rimske Toplice) in povezovanje s turističnimi agencijami, - Priprava inovativnega programa»počitek na senu«in okušanje lokalne kulinarike, - Prijavljanje na domače razpise in razpise EU samostojno ali kot partner ter tako pridobiti dodatna finančna sredstva za sofinanciranje projektne dejavnosti in investicijskih stroškov Predlog pripravila: Branka Brcar 5

7 2.1.2 Cilji Zavod Dežela kozolcev v letu 2018: - Razglasitev Dežele kozolcev za spomenik lokalnega pomena - Pridobitev statusa delovanja v javnem interesu - Vpis v razvid muzejev - Vzpostavitev baze v muzejskem dokumentarnem sistemu GALIS - Vključitev zbirke kmečkega orodja v ponudbo - Organizacija in izvedba občasnih tematskih razstav in kulturnih dogodkov - Aktivnosti v sklopu leta kulturne dediščine (udeležba na 2 dogodkih izven Občine in priprava dveh tematskih dogodkov) - Investicijsko in redno vzdrževanje zgradb, eksponatov, opreme in zemljišč namenjenih muzejski dejavnosti. Srednjeročni cilji in ključne naloge: - Razglasitev Dežele kozolcev za spomenik državnega pomena - Digitalizacija Kraljeve zbirke seminarskih nalog in terenskih zapisov, katere hrani Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani (zelo dobro bi bilo, če bi uspeli pridobiti originale) - Nadgradnja GALIS-a na Museums Splet - Prijavljanje na domače razpise in razpise EU samostojno ali kot partner, ter tako pridobiti dodatna finančna sredstva, za sofinanciranje projektne dejavnosti in investicijskih stroškov Program Dežele kozolcev v letu 2018: Program dela, bojo osnovani na sledečih področjih: 1. Programi povezani z informiranje, ozaveščanjem in izobraževanjem obiskovalcev 2. Turistični programi povezani s spoznavanjem dediščine 3. Programi povezani z animacijo, druženjem, sprostitvijo in razvedrilom obiskovalcev 4. Medgeneracijski projekti (ki služijo prenosu znanj od starejših na mlajše in navezavi tesnejših stikov ter prepletu generacij) Podroben program dogodkov oblikujemo kontinuirano skupaj s partnerji. V februarju planiramo dogodek, na katerem bomo odganjali zimo, v marcu bomo posebno pozornost posvetili letu kulturne dediščine in Gregorjevemu, v aprilu planiramo druženje s slikarji in ob koncu meseca ponovno v sodelovanju s Cvičkovo princeso organizirati Cviček v srcu. V mesecu ljubezni bomo posebno pozornost posvetili ravno dnevu ljubezni, saj se želimo vključiti v vseslovensko prireditev Dan ljubezni. Skupaj s čebelarji bomo praznovati Dan čebele, pripravili želimo tudi fotografski natečaj in skupaj z Zavodom za gozdove v tednu gozdov razstavo skled iz različnih vrst lesa, ter predstavitev gozdne kulinarike. Začetek junija pripravljamo praznovanje ob prazniku Občine Šentrupert in ob rojstnem dnevu Dežele kozolcev na katerem planiramo nastop uveljavljenih slovenskih glasbenikov in bogat spremljajoč program. V juliju pripravljamo poletje med kozolci, avgust planiramo popestriti s Pušelšankom in pogledom v nebo, v septembru želimo pripraviti»retro«dogodek Dobro staro in ponoviti kleklarsko čajanko Lesena čipka. Predlog pripravila: Branka Brcar 6

8 Ob koncu jeseni planiramo izpostaviti vinsko trto in vino ter skupaj s Centrom biotehnike Grm tudi koline. V decembru želimo pripraviti popolnoma prenovljeno izvedbo jaslic Program Zavoda Dežela kozolcev v letu 2018: Program dela, bojo osnovani na sledečih področjih: 1. Strokovno vodeni izobraževalni programi s poudarkom na etnologiji s prikazi in predstavitvami. 2. Kulturni programi povezani s spoznavanjem in ohranjanjem snovne in nesnovne dediščine. 3. Programi za raziskovanje, dokumentiranje (zvočno, fotografsko in digitalno), arhiviranje in predstavljanje muzejskih eksponatov v Deželi kozolcev, v odprtem depoju na Veseli Gori, v sakralnih objektih in v OŠ dr. Pavla Lunačka v Šentrupertu. Podroben program dogodkov se kontinuirano dopolnjuje in prilagaja. Planiramo pa kontinuirano izvedbo otroških delavnic. V aprilu (2.4.) bomo ob dnevu etnologije pripravili Etno, fletno. V maju (18.5.) bomo vključeni v dogajanje ob Mednarodnem dnevu muzejev, v juniju (17.6.) planiramo aktivno vključitev v vseslovenskih akciji Poletna muzejska noč. To so dogodki, s katerimi muzeji privabljamo obiskovalce in zaradi zagotavljanja dostopnosti omogočimo obiskovalcem brezplačen vstop. V sodelovanju z Etno družabnim društvom Draga pri Šentrupertu bomo pripravili prikaze povezane s pridelavo in predelavo letošnje poljščine ajde. Ker smo v letu kulturne dediščine, bomo izvedli dva dogodka na to temo, prvi bo predstavitev Zbornika o muzejih na prostem. S to prireditvijo se bomo vključili v projekt Evropsko leto kulturne dediščine. Predlog pripravila: Branka Brcar 7

9 3. PREDSTAVITEV PROJEKTOV 3.1. Predstavitev projekta oziroma operacije»oživitev kozolcev«v nadaljevanju so navedene splošne informacije in do sedaj izvedene aktivnosti, povezane z Operacijo oziroma projektom»oživitev kozolcev«, katero smo v Deželi kozolcev kot nosilcu projekta prijavili na 1.javni razpis za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Dne je bil s strani LAS DBK izdan sklep, da se vloga št. LASDBK_2016_18 odobri in se izbrano operacijo iz sklada EKSRP sofinancira v višini ,97 EUR, oziroma do največ 80% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. Dne je bil izdan poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za dopolnitev razpisne dokumentacije, katero smo skupaj z RC NM v določenem roku tudi posredovali na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Dokončna odobritev projekta trenutno še ni izdana. Namen projekta: Projekt»Oživitev kozolcev«je namenjen spodbujanje razvoja turizma oziroma izpolnjevanju strateškega cilja LAS DBK - 4.C Izkoristiti potencial okolja za razvoj zelenega in kulturnega turizma in se navezuje na Ukrep - 2.C Oblikovanje in izvajanje inovativnih programov ter novih manjših naložb za povečanje turističnega obiska. Nosilec operacije: Dežela kozolcev, d.o.o. Partnerji v operaciji: Občina Šentrupert, Turistično društvo Šentrupert, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto Vrednost operacije in financiranje: Celotna vrednost operacije (z DDV): ; Višina upravičenih stroškov (brez DDV): Programsko financiranje EKSRP: ,97 ; oziroma do največ 80% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. Trajanje operacije: Predvideno trajanje: 15 mesecev; Obdobje operacije: od do Opis operacije: Operacija temelji na glavnem izzivu, ki izhaja iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Dolenjska in Bela krajina , to je premajhni izkoriščenosti potencialov razvoja dediščinskega turizma, po katerih povprašuje vedno več turistov. Dežela kozolcev, inovativni projekt Občine Šentrupert, ki vsestransko vrednost dediščine kozolca povezuje s sodobnimi oblikami turizma in gospodarstva, ima neizkoriščene možnosti razvoja novih produktov dediščinskega turizma z vključitvijo lokalnega prebivalstva. Ker je kozolec med najbolj prepoznavnimi in v prostoru izstopajočimi objekti v Sloveniji ter predstavlja svojevrstno svetovno posebnost, obenem pa mu grozi uničenje, je nujno, da se ga ohrani za zanamce in da se za oživitev ponudbe njegove kulturne dediščine ustvari inovativne turistične programe in pritegne čim večje Predlog pripravila: Branka Brcar 8

10 število ljudi. Zato je glavni cilj projekta ustvariti tri inovativne turistične programe Dežele kozolcev, temelječe na danosti lokalnega okolja, tj. lesni stavbeni dediščini, dediščini kulture prehranjevanja, uporabe zdravilnih rastlin, otroških iger, in vključiti lokalno prebivalstvo v turistični program ter s promocijo dvigniti število obiskovalcev Dežele kozolcev. Glavni neposredni učinek operacije bo oživitev ponudbe dediščinskega in zelenega turizma Dežele kozolcev z večjo vključitvijo lokalnega prebivalstva v turistično ponudbo Dežele kozolcev. Snovna (tradicionalna orodja) in nesnovna dediščina (šege in navade, kmečka dela, obedovanje, igranje, uporaba zdravilnih zelišč) se bo ohranjala z izvedbo turističnih dogodkov (prikaz z aktivno udeležbo obiskovalcev) in razstavo. Cilj je izboljšati turistično ponudbo Dežele kozolcev z vključevanjem lokalnega prebivalstva. Glavni rezultati operacije bodo dopolnitvena infrastruktura za izvedbo novih turističnih programov. Izvedene bodo delavnice za lokalno prebivalstvo šestih občin (Šentrupert, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto in Šmarješke Toplice) za aktivacijo lokalnega potenciala. Oblikovani in izvedeni bodo trije novi turistični programi: 1) Doživeti kozolce: izkušnja tipičnih del s tradicionalnimi orodji in obedovanje, postavljena bo stalna razstava tradicionalnega kmečkega orodja»orodja preteklosti«originali, replike in obnovljena tradicionalna orodja nabavljeni bodo dodatki za izvedbo programa: pokrivala (rute in klobuki) in predpasniki, izdelana bo inovativna digitalna aplikacija prikaza vdevanja sena (namenjena predvsem individualnim obiskovalcem), vzpostavljena bo kontinuirana mesečna izvedba dogodkov v sezoni 2) Z igro v preteklost: izkušnja igranja starih iger pod kozolci lesena tla s promocijskim pultom in talno aplikacijo za igre, vzpostavljena bo kontinuirana mesečna izvedba dogodkov v sezoni, 3) Čutna pot zdravilnih rastlin: sprehod med zdravilnimi zelišči, pridobivanje znanja in izkušenj nabiranja, vonjanja, pokušanja zdravilnih rastlin, priprava čajnih mešanic, pijač, mila ipd. iz več kot 150 zdravilnih rastlin vzpostavljena bo kontinuirana mesečna izvedba dogodkov v sezoni, postavljene bojo označevalne table s predstavitvijo. V sklopu operacije bo izvedena celovita promocija Dežele kozolcev in novih turističnih programov, v katero bodo aktivno vključeni študenti iz območja LAS Dolenjska in Bela krajina. Koristi od izvedbe bodo imeli Dežela kozolcev, lokalno prebivalstvo, predvsem pa mladi in ženske, ki bojo tako imeli več možnosti za zaposlitve. Operacija je inovativna, saj bo uvedla doživljajski, čustveni, participativni in digitalni pristop k dediščinskemu turizmu. Ponudila bo prikaz tradicionalnega življenja s kozolci z aktivno vključitvijo lokalnega prebivalstva in obiskovalcev na skupinski in individualni ravni ter digitalni in neposredno izkustveni ravni, česar ne ponuja nobena nam znana destinacija. Rezultati bodo trajnostni, saj se bo Predlog pripravila: Branka Brcar 9

11 turistična ponudba tržila tudi po končani operaciji, programski dogodki pa bodo postali kontinuirana dejavnost po zaključku operacije oziroma tradicionalni. Opis investicije prijavitelja projekta Dežela kozolcev d.o.o.: Priprava in izvedba dogodkov, nabava opreme za animiranje obiskovalcev, oblikovanje, priprava, izvedba programov ter koordiniranje projekta v obdobju trajanja projekta. Prijavitelj je zadolžen tudi za nabavo starega kmečkega orodja in opreme in nabavo digitalne aplikacije. Opis investicije partnerja v projektu Turistično društvo Šentrupert: Prispevek v naravi za izvedbo animacij in delavnic. Opis investicije partnerja v projektu - Občina Šentrupert: Lesena talna obloga s pultom pred info-točko v Deželi kozolcev v Šentrupertu je nujno potrebna, saj je dosedanja podlaga (pesek) neprimerna za obiskovalce, ker se pogreza, praši in prenaša v notranjost objektov in vozil, kar kritizirajo številni obiskovalci. Pult bo omogočil postavitev promocijskih in drugih gradiv, kar manjka dosedanji promocijski ponudbi. Leseni talni podlagi pa bomo dodali inovativno aplikacijo za predstavitev tradicionalnih iger, kot je špana, da bi se tudi individualni obiskovalci (družine z majhnimi otroki) zadržali dlje časa in se vračali v Deželo kozolcev. Ker so kozolci predvsem zanimivi za starejšo populacijo obiskovalcev, je dodatna ponudba iger nujna za animacijo mlajše populacije in bo pomembno dopolnilo ponudbe v Deželi kozolcev. V primeru postavitev lesenih podov in na njih apliciranih iger ne gre za klasično gradbeno investicijo, saj bodo tla montažne narave in ne spreminjajo podobe okolja ter so brez posebne kategorizacije, ki bi zahtevala kakršnokoli priglasitev del, kljub navedenemu je bila zaradi dodatne zahteve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pridobljena tudi Lokacijska informacija za gradnjo objektov, oziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih. Lesen pod ne bo posegal na območje kulturne dediščine (kljub temu smo na pobudo RC NM pridobili tudi Kulturno-varstveno soglasje ZVKD OE NM) in bo nameščen na parceli 4039 v katastrski občini: 1399-ŠENTRUPERT, Lastnik lokacije je Občina Šentrupert, s pogodbo o najemu pa je najemnik Dežela kozolcev. Lastnik investicije je Občina Šentrupert. Vrednost investicije Talna obloga s pultom in aplikacijo igre je 9.999,00 (cena na enoto z DDV). Za izdelavo in montažo talne aplikacije so bile pridobljene 3 ponudbe, v stroškovniku pa je upoštevana ponudba najugodnejšega izvajalca Mizarstvo Kos. Upravičen strošek investicije: 9.999,00 ; delež sofinanciranja 80% - kar je 7.999,20, v projektu vključen delež lastnih sredstev partnerja v projektu Občine Šentrupert je torej 1.999,80. Planiran rok za izvedbo faze 1, v katero sodi tudi namestitev lesene talne aplikacije je obdobje od do Opis investicije partnerja v projektu FUPI NM: Projektni partner bo poskrbel za promocijo, prevode, obveščanje, priprava delavnic, Predlog pripravila: Branka Brcar 10

12 3.2 Predstavitev projekta INTERREG S hrvaškimi partnerji iz Čakovca smo pripravili projekt za proučevanje tradicionalnih načinov prehranjevanja in sicer bi v Sloveniji proučevali, oblikovali program in skrbeli za kontinuirane prikaze prehranjevanja povezanega s kmečkim prebivalstvom oziroma s kozolci, na Hrvaškem pa bi skrbeli in izvajali grajske prikaze. Zaradi raznolikosti okolij bo zelo zanimivo izmenjevanje izkušenj in gostovanje partnerjev. 3.3 Predstavitev projekta EXPERIENCE SLOVENIJA Doživetja razpršenega hotela Pod blagovno znamko EXPERIENCE SLOVENIJA bo vzpostavljena spletna prodajna pot s turističnimi in gostinskimi storitvami. To je ena prvih spletnih strani pri nas, ki bo poleg nastanitev na istem mestu ponujala tudi doživetja. Gre za nov atraktiven trženjski pristop, ki bo vključeval sodobno digitalno trženjsko orodje, ki bo omogočalo širok spekter digitalnega trženja. V projektu sodelujemo kot pridruženi partnerji, brez finančnega vložka. Pridružen partner INTERREG v projektu»uživam tradicijo«, kjer glavni partnerji projektno oživljajo kulinarično dediščino npr. koline, poprtniki,.. V projektu sodelujemo kot pridruženi partnerji, brez finančnega vložka. Poleg predstavljenih projektov, katere smo že oddali in so v fazi pregledov in odobritev, intenzivno spremljamo razpise Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer želimo prijaviti projekt digitalizacije (katerega imamo že pripravljenega). Poleg tega imamo pripravljen tudi osnovni koncept projekta prilagoditve Dežele kozolcev oviranim osebam (gibalno, slušno, vidno,..). Predlog pripravila: Branka Brcar 11

13 FINANČNI DEL 4. IZHODIŠČA IN KAZALCI, na katerih temeljijo izračuni in ocena planiranih prihodkov in odhodkov. 4.1 Pokrivanje stroškov Dežela kozolcev d.o.o Prihodki V letu 2018 načrtujemo sledeče prihodke: vstopnine, pogostitve, priprava animaci in ostalih programov, srečanja, pogostitve, najemnine, festivali, konference, priprava in oddaja ambienta za poročne obrede, prodaja v informacijski točki, Odhodki Izdatki za blago in storitve - materialni stroški in storitve: električna energija, gorivo za košnjo, telefonija, programska oprema, licence in spletna gostovanja, pisarniški materiali, računovodske storitve, PR, varovanje, gostinske storitve, animacije, prikazi, predavanja, najem opreme,. Stroški dela zaposlenih Stroške dela zaposlenih bo predstavljal 70% delež plače direktorice. Ta strošek se bo pokrival iz tržne dejavnosti. Stroški javna dela Vezano na POGODBO O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA št. pogodbe / za izvajanje programa z nazivom Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev, posredujem okvirni znesek sofinanciranja naročnika in sicer za obdobje od do (v spodnji specifikaciji oziroma izračunu je upoštevano obdobje 10,5 mesecev za 40 ur na teden) (VI.tarifni razred) - 1 zaposlitev Višina plače določena za javna dela 100% 45% 55% (VI tarifni razred ,28) OBČINA ZRSR IZHODIŠČNA PLAČA (1 bruto) 885,46 398,01 487,45 DODATKI SKUPAJ PLAČA 684,22 34, ,009 SKUPAJA PLAČA (2 bruto) 1028,02 462,61 565,411 DODATEK DO MINIMALNE PALČE PRISPEVKI NA PLAČO 142,56 64,15 78,41 SKUPAJ PLAČA (1 bruto za 10,5 m) 7.184, , ,37 PRISPEVKI NA PLAČO (10,5 mesecev) 1496,88 673,60 823,28 SKUPAJ PLAČA in prispevki na plačo ZA 10,5 MESECEV , , ,81 *Sofinanciranje ZRSZ 95 %; Občina Šentrupert 5 % SKUPAJ STROŠKI DELA (za naročnika) 4857,39 REGRES ZA LETNI DOPUST 804,96 Predlog pripravila: Branka Brcar 12

14 PREHRANA 748,88 PREVOZ (stroški niso znani, ker kandidat še ni izbran)? MATERIALNI STROŠKI (zaščitna sredstva)* 240,56 SKUPAJ VSI STROŠKI 6.651,79 *v rubriki upoštevan znesek iz predračuna podjetja ZAVAS - PCA Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja za tržno dejavnost: - usmerjevalna in označevalna tabla, mize, klopi, zaboji - mobilni interier (plohi in klopi) - prevleke za senene kocke in dekorativni dodatki za izvedbo porok,.. Opis investicije Vrednost investicije Vrednost z DDV-jem 1 Mobilni interier 2250, ,00 2 Prevleke za kocke 600,00 732,00 Prevleke za senene kocke 3 Dekorativni materiali 250,00 305,00 stojala, nosilci Skupaj 3100, ,00 Opis aktivnosti 8 kos plohi 4 m in 10 kosov plohi 2m, 80 zabojev in 30 plohov za klopi Naveden plan zajema prioritetne investicije, katerega bomo po potrebi spreminjali in prilagajali. V sklop investicij za tržno dejavnost sodi tudi lesena talna obloga, katera je podrobneje opisana že v sklopu projekta Oživitev kozolcev Opis investicije % financiranja Vrednost z DDV-jem 1 Lesena talna obloga ,00 Skupaj 9999,00 Upravičen strošek investicije delež projektnega sofinanciranja 80% - kar je 7.999,20, torej delež financiranja partnerja Občine Šentrupert 1.999, Pokrivanje stroškov Zavod Dežela kozolcev Prihodki V letu 2018 planiramo sledeče prihodke: strokovno vodenje po muzeju v Deželi kozolcev in po odprtem depoju na Veseli Gori, prihodki od sofinanciranje muzejske dejavnosti, prihodki od dogodkov, izobraževalnih programov, Odhodki Obratovalni stroški in izdatki za blago ter storitve za izvajanje javne službe: Pokrivanje 30% obratovalnih stroškov nastalih v Deželi kozolcev d.o.o. na katero so omenjeni stroški naslovljeni. Električna energija (razsvetljava in ogrevanje), komunalne storitve (voda, smeti, odplake, najem WCjev), gorivo za košnjo, komunikacije storitve (telefonske in poštne za izvajanje javne muzejske dejavnosti, varovanje, zavarovanje, tisk, promocija, oblikovanje,..), pisarniški material, prevozni stroški in storitve, izobraževanje s področja varstva pri delu, pregled gasilnih aparatov in protipožarni načrti, zagotavljanje fizičnega in tehničnega varovanja Predlog pripravila: Branka Brcar 13

15 Nov strošek v letu 2018: GALIS Investicijski sistem za evidentiranje muzejskih predmetov, reverzov, fototeke, razstav, restavratorskih del z enotno inventarno knjigo, ter aplikacijo za vodenje pedagoških aktivnosti in knjižnega gradiva; muzejski dokumentacijski sistem 55 +DDV (licenca/mesec)*12= 660 +DDV DDV (prenos licence) = 675 +DDV = 823,50 / leto Pokrivanje materialnih stroškov str./mes str./leto delež muzej.dej./ leto 1 GALIS Investicijski sistem za evident.muzejskih predmetov 67,10 805, ,20 2 Sistem za zagotavljanje fizičnega in tehničnega varovanja 61,00 732, ,80 muzej.dej/ mesec 3 Električna energija (razsvetljava in oprevanje) 110, , ,50 4 Komunalne storitve (voda, smeti, odplake,..) 31,25 375, ,50 5 Gorivo za košnjo 49,14 589, ,84 6 Komunikacijske storitve (telefonske, poštne,..) 107, , ,20 7 Zavarovanje 52,00 624, ,00 8 Tisk, promocije, oblikovanje 49,21 590, ,14 9 Pisarniški materiali 32,00 384, ,20 10 Izobraževanje varstvo pri delu in pregled gasilnikov 20,83 250, ,00 11 Računalniške licence 82,75 993, ,50 12 Računovodske storitve 366, , ,60 SKUPAJ (materialni stroški) 1029, , ,48 433,37 Stroški dela zaposlenih (plače, prispevki in izdatki za službena potovanja). Planiran razdelitev stroškov dela temelji na enaki razdelitvi kot je bila v preteklem letu in sicer 4 urni delavnik osebe, ki je strokovno usposobljena za muzejsko dejavnost in približno 2,5 ure oziroma 30% delovnika odgovorne osebe na dan. Pokrivanje stroškov zaposlenih ZDK strošek na mesec strošek na leto delež Za muzej. dej. leto Bruto 2 (strokovna delavka / 30 pl. razred) 1.594, , ,12 Regres za letni dopust 790,73 790, ,73 strošek na mesec Prehrana na delovnem mestu 75,2 902, , ,31 Prevoz na delo 45,2 542, ,40 Službene poti (kilometrine in dnevnice) 77,76 933, ,12 Bruto 2 (odg.oseba) 3.061, ,30 Regres za letni dopust 790,73 790, ,21 Prehrana na delovnem mestu 75,2 902, , ,50 Prevoz na delo Službene poti 155, , ,872 Pomoč pri vzdrževanju površin (javna dela) Pomoč v info. točki (javna dela) Plače in ostali str. dela (brez prisp.na plačo) , ,74 Predlog pripravila: Branka Brcar 14

16 Prispevki na plačo (16,10%) 3.996,96 333,08 Skupaj stroški dela , ,82 Stroški javna dela Vezano na POGODBO O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA št. pogodbe / za izvajanje programa z nazivom Varstvo in ohranitev kulturne dediščine in aktualne / novejše / sodobno kulturno umetniške produkcije, posredujem okvirni znesek sofinanciranja naročnika in sicer za obdobje od do (v spodnji specifikaciji oziroma izračunu je upoštevano obdobje 10,5 mesecev) ZDK (II.tarifni razred) - 1 zaposlitev (invalid) Osnovna minimalna plača (december ,96 ) 100% 5% 95% OBČINA ZRSR IZHODIŠČNA PLAČA (1 bruto) 684,22 34, ,009 DODATKI SKUPAJ PLAČA 684,22 34, ,009 SKUPAJA PLAČA (2 bruto) 794,38 39, ,661 DODATEK DO MINIMALNE PALČE 10,58 0,529 10,051 PRISPEVKI NA PLAČO 132,67 6, ,0365 SKUPAJ PLAČA (MINIMALNA) 804,96 40, ,712 PRISPEVKI ZA 25 ur /teden 82,2554 4, ,14263 SKUPAJ ZA 25 ur / teden 499, , ,1214 PRISPEVKI NA PLAČO (10,5 mesecev) 863, , ,4976 SKUPAJ PLAČA ZA 10,5 MESECEV 5240,29 262, ,275 *Sofinanciranje ZRSZ 95 %; Občina Šentrupert 5 % SKUPAJ STROŠKI DELA 262,01 REGRES ZA LETNI DOPUST 804,96 PREHRANA 748,88 PREVOZ (upoštevano 6km/dan * 0,1032 ) 130,00 MATERIALNI STROŠKI (zaščitna sredstva)* 240,56 SKUPAJ VSI STROŠKI 2.186,41 *v rubriki upoštevan znesek iz predračuna podjetja ZAVAS - PCA Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja za muzejsko dejavnost: - zaprtje prostora pod stopniščem na objektu COKD (prostor namenjen shranjevanju orodja) - police za razstavo kmečkega orodja in izdelava lopute za zaprtje, ojačitev tal na kozolcu, - nabava orodja in opreme za prikaze (koš, grablje, kosa, voz,..) - nabava prenosnega računalnika Predlog pripravila: Branka Brcar 15

17 - ureditev odvodnjavanja na območju muzeja (pri Ziherletovem in pri Grčarjevem toplarju) - nabava in namestitev košev, klopi, dodatnih informativnih tabel (oznake pomembnih mest v muzeju, označitev stare opreme in orodij pod Lapovem in pod Šepčevem kozolcem,..) - material za vzdrževanje okolice, - škropilnica Stroški investicij in invest. vzdr. za muzejsko dejavnost Opis investicije Vrednost Vrednost z Opis aktivnosti investicije DDV-jem 1 Zaprtje prostora pod stopniščem na 1516, ,00 Prostor namenjen shranjevanju orodja objektu COKD 2 Police za razstavo kmečkega orodja 450,82 550,00 Na Šenčevem kozolcu 3 Izdelava lopute za zaprtje nad stopniščem 204,92 250,00 Na Šepčevem kozolcu 4 Ojačitev tal (za zagotovitev varne hoje) 860, ,00 Na Šepčevem in Lapovem kozolcu 5 Nabava prenosnega računalnika 450,82 550,00 Za terensko dokumentiranje gradiva 6 Ureditev odvodnjavanja na območju 1229, ,00 Pri Ziherletovem in pri Grčarjevem toplarju muzeja 7 Nabava in namestitev košev za smeti, 934, ,00 Za namestitev na območju muzeja klopi 8 Namestitev dodatnih tabel 803,28 980,00 Za označitev ključnih mest 9 Material za vzdrževanje okolice 2049, ,00 Sekanci, pesek,.. 10 Škropilnica 450,82 550,00 Za škropljenje in izpihovanje 11 Orodje za prikaze 1024, ,00 koš, grablje, kose, hlapci Skupaj stroški investicij 9975, ,00 V plan so vključene prioritetnih investicije, katerega bomo po potrebi spreminjali in prilagajali. Dovozna pot do parkirišča oziroma do muzeja Dežela kozolcev: - potrebna bi bila ureditev lastništva (oziroma odkup) zemljišča in asfaltacija dovozne poti, katera je občasno zaradi velike obremenjenosti v zelo slabem stanju. Odprti depo Vesela Gora - V Barbovi graščini bi bila nujna zamenjava oken ali vsaj ureditev zasteklitve. Čeprav nismo lastniki Barbove Graščine na Veseli Gori, bomo spremljati razpise in pomagali pri prijavi, če bo objavljen ustrezen javni poziv za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicije. Predlog pripravila: Branka Brcar 16