KATALOG UČBENIKOV DOŠ I LENDAVA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 AZ 1. SZ. LENDVAI KÁI 2020/2021-ES TANÉVRE VONATKOZÓ TANKÖNYVEINEK KATALÓGUSA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KATALOG UČBENIKOV DOŠ I LENDAVA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 AZ 1. SZ. LENDVAI KÁI 2020/2021-ES TANÉVRE VONATKOZÓ TANKÖNYVEINEK KATALÓGUSA"

Transkripcija

1 1. razred / 1. osztály SLOVENSKA JEZIKOVNA SKUPINA Jamnik: BERILO 1, Kdo bo z nami šel v gozdiček?, Mladinska knjiga MAGYAR CSOPORT MAGYAR NYELV HOP MAGYAR NYELV Ábécéskönyv 1. osztály, MOZAIK KIADÓ Jamnik: BERILO 1, Kdo bo z nami šel v gozdiček?, Mladinska knjiga Ábécéskönyv 1. osztály, MOZAIK KIADÓ 2. razred / 2. osztály SPOZNAVANJE OKOLJA/ KÖRNYEZETISMERET Saksida: NA mavrico po pravljico, berilo 2, IZOLIT Antič: OKOLJE in jaz 2 / A környezet és én 2, dvojezični učbenik, MODRIJAN ELSŐ olvasókönyvem, AK Oblak: GLASBENA slikanica 2 / Képes ének-zene könyv 2, dvojezični učbenik, ZRSŠ 3. razred / 3. osztály SPOZNAVANJE OKOLJA/ KÖRNYEZETISMERET Grginič: MOJE branje, svet in sanje, berilo 3. IZOLIT Antič: OKOLJE in jaz 3 / A környezet és én 3, dvojezični učbenik, MODRIJAN Jordánné Tóth Magdolna, Pirisi Anna, N. Császi Ildikó, Grófné Salamon Éva: Olvasókönyv 2-1. kötet (OFI, Újgenerációs tankönyv) Jordánné Tóth Magdolna, Pirisi Anna, Farkas Andrea, Grófné Salamon Év: Olvasókönyv 2-2. kötet (OFI, Újgenerciós tankönyv) Oblak: GLASBENA slikanica 3 / Képes ének-zene könyv 3, dvojezični učbenik. ZRSŠ 1

2 4. razred / 4. osztály DRUŽBA/ TÁRSADALOMISMERET NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA/ TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS TECHNIKA TUJI JEZIK, ANGLEŠČINA/ IDEGEN NYELV, ANGOL TUJI JEZIK, NEMŠČINA/ IDEGEN NYELV, NÉMET Neobvezni izbirni predmet ANGLEŠČINA / ANGOL mint 2. NEMŠČINA/ NÉMET mint 2. Blažić: NOVI SVET iz besed 4, berilo za slovenščino, ROKUS Umek: DRUŽBA in jaz 1 / A társadalom és én 1, ATLAS, Družba in jaz, MODRIJAN Krnel: OD mravlje do Sonca 1/ Hangyától a Napig 1, dvojezični učbenik, 2 dela MODRIJAN HÉTSZÍNVIRÁG olvasókönyv, AK Torres, Lauder, Shipton: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik OUP Dežman: PRIMA 1, učbenik, prenovljen l. 2017, DZS Maidment: Happy Street 1 (New Edition), učbenik, OUP Dežman: PRIMA 1, učbenik, prenovljen l. 2017, DZS 2

3 5. razred / 5. osztály DRUŽBA/ TÁRSADALOMISMERET NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA/ TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS TECHNIKA GOSPODINJSTVO/ HÁZTARTÁSTAN TUJI JEZIK, ANGLEŠČINA/ IDEGEN NYELV, ANGOL TUJI JEZIK, NEMŠČINA IDEGEN NYELV, NÉMET ZENEMŰVESZET Blažič: RADOVEDNIH PET, berilo za 5. razred, ROKUS Umek: DRUŽBA in jaz 2 / A társadalom és én 2, Krnel: OD mravlje do Sonca 2 / Hangyától a Napig 2, dvojezični učbenik, 2 dela MODRIJAN Breskvar: GOSPODINJSTVO za petošolc(k)e, dvojezični učbenik, i2 HÉTSZÍNVILÁG olvasókönyv, AK Torres, Lauder, Shipton: YOUNG EXPLORERS 2, učbenik za angleščino, OUP Dežman: PRIMA 2, učbenik, DZS (prenovljena izdaja 2018) Glasba 5, 1. del, Mladinska Knjiga - (na novo dodano) Neobvezni izbirni predmet ANGLEŠČINA/ ANGOL mint 2. NEMŠČINA/ NÉMET mint leto učenja: Maidment: Happy Street 1 (New Edition), učbenik, OUP 2. leto učenja: Maidment: Happy Street 2 (New Edition), učbenik, OUP Dežman: PRIMA 2, učbenik, DZS (prenovljena izdaja 2018) 3

4 6. razred / 6. osztály NARAVOSLOVJE/ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ZGODOVINA/TÖRTÉNELEM GOSPODINJSTVO/ HÁZTARTÁSTAN ZENEMŰVESZET LIKOVNA UMETNOST / KÉPZŐMŰVÉSZET TUJI JEZIK, ANGLEŠČINA/ IDEGEN NYELV, ANGOL TUJI JEZIK, NEMŠČINA/ IDEGEN NYELV, NÉMET TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA/ TECHNIKA TECHNOLÓGIA Blažič: NOVI SVET iz besed 6, berilo za 6. razred, ROKUS Dornik: KOCKA 6, Senegačnik: MOJA prva geografija /Az első földrajzkönyvem, dvojezični učbenik, MODRIJAN DOTIK NARAVE 6, ROKUS RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, ROKUS Dremelj: GOSPODINJSTVO za šestošolc(k)e, dvojezični učbenik, i2 GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učb., Rokus LIKOVNO IZRAŽANJE 6, dvojezični učbenik, DEBORA SOKSZÍNŰ IRODALOM 5., Mozaik SOKSZÍNŰ MAGYAR NYELV 5, Mozaik Hutchinson: PROJECT 1 (Fourth Edition), Student's book, učbenik, OUP Emeršič: ICH und Deutsch 3 (prenovljena izdaja 2020), učbenik za nemščino, OBZORJA Tehnika in tehnologija 6, Dvojezični učbenik, 2 dela IZOTECH Neobvezni izbirni predmet ANGLEŠČINA/ ANGOL mint 2. NEMŠČINA/ NÉMET mint leto učenja: Maidment: Happy Street 1 (New Edition), učbenik, OUP 2. in 3. leto učenja: Maidment: Happy Street 2 (New Edition), učbenik, OUP Dežman: Prima 2, učbenik, DZS (prenovljena izdaja 2018) 4

5 7. razred / 7. osztály ZGODOVINA/ TÖRTÉNELEM DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA HON- ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KULTÚRA, VALAMINT ETIKA NARAVOSLOVJE/TERMÉSZET- TUDOMÁNYOK TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA/ TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA LIKOVNA UMETNOST / KÉPZŐMŰVÉSZET Blažič: NOVI svet iz besed 7, berilo za slovenščino, ROKUS KLETT Berk: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, dvojezični učbenik, ROKUS KLETT Senegačnik: GEOGRAFIJA Evrope in Azije / Európa és Ázsia földrajza dojezični učbenik, 2 dela, MODRIJAN STARI IN SREDNJI VEK, MODRIJAN Bohnec: PO sledeh čudežnega jelena / A csodaszarvas nyomában, učbenik z dodatnimi vsebinami iz madžarske zgodovine, MODRIJAN N. Jesenko: DOMOVINSKA in državljanska kultura in etika 7, dvojezični učbenik, MKZ DOTIK NARAVE 7, ROKUS Fošnarič: TEHNIKA in tehnologija 7 / Technika és technológia 7, dvojezični učbenik, IZOTECH Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik, Rokus Klett LIKOVNO IZRAŽANJE 7, dvojezični učbenik, DEBORA SOKSZÍNŰ IRODALOM 6., Mozaik SOKSZÍNŰ MAGYAR NYELV 6., Mozaik ANGLEŠČINA kot 1. tuji jezik/ Shipton, Wheeldon: PROJECT EXPLORE 2, učbenik, OUP ANGOL mint 1. NEMŠČINA kot 1. tuji jezik/ Kacjan: NEMŠKI jezik 7, učbenik za 7. razred devetletke, NÉMET mint 1. OBZORJA IZBIRNI I / VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK NEMŠČINA kot 2. tuji jezik/ Weber, Šober: MAXIMAL 2, učbenik za nemščino, Rokus NÉMET mint 2. Klett ANGLEŠČINA kot 2. tuji jezik/ Hutchinson: PROJECT 1 (Fourth Edition), Student's book, ANGOL mint 2. učbenik, OUP SODOBNA PREHRANA/ Koch: SODOBNA priprava hrane, učbenik, MODRIJAN KORSZERŰ ÉTKEZÉS 5

6 8. razred / 8. osztály ZGODOVINA/ TÖRTÉNELEM DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA / HON- ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KULTÚRA, VALAMINT ETIKA TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA/ TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA Blažić: Novi svet iz besed 8, berilo, ROKUS KLETT Berk: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, dvojezični učbenik, ROKUS KLETT Kolenc: GEOGRAFIJA Afrike in Novega svea/ Afrika és az Újvilág földrajza, dvojezični učbenik, 2 dela, MODRIJAN Žvanut: VZPON meščanstva / A polgárság fellendülése, dvojezični učbenik, 2 dela MODRIJAN Bohnec: PO sledeh čudežnega jelena / A csodaszarvas nyomában, učbenik z dodatnimi vsebinami iz madžarske zgodovine, MODRIJAN N. Korba: Domovinska in državljanska kultura in etika 8, MKZ Fošnarič: TEHNIKA in tehnologija 8 / Technika és technológia 8, dvojezični učbenik, IZOTECH Beznec: MOJA prva fizika 1/Az én első fizikám 1, FIZIKA KEMIJA/ Glažar: MOJA prva kemija 1/Az én első kémiám 1, KÉMIA dvojezični učbenik, 2 dela MODRIJAN BIOLOGIJA/ DOTIK ŽIVLJENJA 8, dvojezični učbenik, ROKUS (naj bi BIOLÓGIA izšel) SOKSZÍNŰ IRODALOM 7. Mozaik SOKSZÍNŰ MAGYAR NYELV 7., Mozaik Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik, Rokus Klett LIKOVNA LIKOVNO IZRAŽANJE 8, DEBORA UMETNOST/KÉPZŐMŰVÉSZET NEMŠČINA kot 1. tuji jezik/ Kacjan: NEMŠKI jezik 8, učbenik za 8. razred devetletke, NÉMET mint 1. OBZORJA ANGLEŠČINA kot 1. tuji jezik/ Hutchinson: PROJECT 3 (Third Edition), Student's book, ANGOL mint 1. učbenik, OUP IZBIRNI I / VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK NEMŠČINA kot 2. tuji jezik/ Weber, Šober: MAXIMAL 3, učbenik za nemščino, Rokus NÉMET mint 2. Klett ANGLEŠČINA kot 2. tuji jezik/ Shipton, Wheeldon: PROJECT EXPLORE 2, učbenik, OUP ANGOL mint 2. 6

7 9. razred / 9. osztály ZGODOVINA/ TÖRTÉNELEM FIZIKA KEMIJA/ KÉMIA BIOLOGIJA/ BIOLÓGIA LIKOVNA UMETNOST / KÉPZŐMŰVÉSZET Blažič, Bošnjak: NOVI svet iz besed 9, berilo, ROKUS KLETT Berk: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, dvojezični učbenik, ROKUS KLETT Senegačnik: GEOGRAFIJA Slovenij / Szlovénia földrajza, dvojezični učbenik, 2 dela MODRIJAN Krumpak: Naš vek: 20. in 21. stoletje v Sloveniji in svetu: zgodovina za 9. razred OŠ, MODRIJAN IZOBRAŽEVANJE Bohnec: PO sledeh čudežnega jelena / A csodaszarvas nyomában, učbenik z dodatnimi vsebinami iz madžarske zgodovine, MODRIJAN Beznec: MOJA prva fizika 2 / Az én első fizikám 2, Glažar: MOJA prva kemija 2/Az én első kémiám 2, Erjavec, Kokočovnik: DOTIK ŽIVLJENJA 9/Az élet érintése 9, dvojezični učbenik, 2 dela, ROKUS Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik, Rokus Klett LIKOVNO IZRAŽANJE 9, DEBORA SOKSZÍNŰ IRODALOM 8. Mozaik SOKSZÍNŰ MAGYAR NYELV 8., Mozaik MADŽARŠČINA KOT DRUGI Aldea: KITEKINTŐ, tankönyv, učbenik, ZRS JEZIK ANGLEŠČINA kot 1. tuji jezik/ Hutchinson: PROJECT 4 (Third Edition), Student's book, ANGOL mint 1. učbenik, OUP NEMŠČINA kot 1. tuji jezik/ Kacjan: NEMŠKI jezik 9, učbenik za 9. razred devetletke, NÉMET mint 1. OBZORJA IZBIRNI I / VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK NEMŠČINA kot 2. tuji jezik/ Weber, Šober: MAXIMAL 3, učbenik za nemščino, Rokus NÉMET mint 2. Klett ANGLEŠČINA kot 2. tuji jezik/ Hutchinson: PROJECT 3 (Third Edition), učbenik, OUP ANGOL mint 2. 7