ZAMS ZVEZA AVTOMODELARSKIH KLUBOV IN DRUŠTEV SLOVENIJE, NA LOGU 10, 5220 TOLMIN PRAVILNIK ZA DIRKE Z RADIJSKO VODENIMI AVTO-MODELI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAMS ZVEZA AVTOMODELARSKIH KLUBOV IN DRUŠTEV SLOVENIJE, NA LOGU 10, 5220 TOLMIN PRAVILNIK ZA DIRKE Z RADIJSKO VODENIMI AVTO-MODELI"

Transkripcija

1 PRAVILNIK ZA DIRKE Z RADIJSKO VODENIMI AVTO-MODELI ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE SEZONA 2019 Delovna verzija JŠ2019_1 (objavljena dne )

2 Kazalo 1 SPLOŠNE INFORMACIJE 1 2 DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE TEKMOVALNE KATEGORIJE RAZPISANE KATEGORIJE, KI SE IZPELJEJO IN ŠTEJEJO ZA DPRS V LETU 2018 SO ORGANIZACIJA DIRK PRAVICA DO NASTOPANJA NA TEKMOVANJIH ZA DPRS MINIMALNA UDELEZ BA NA DIRKI ZA DPRS KOLEDAR DIRK TEKMOVANJ ZA DRZǍVNO PRVENSTVO ODPOVED DIRKE UPORABA REZERVNEGA TERMINA LICENCA ZA DPRS OBVEZNOSTI DRUŠTEV DO ZVEZE ZAMS NAGRADE NA DIRKAH ZA DPRS OBVEŠCǍNJE O DIRKI PRIJAVE NA DIRKO IN ODPOVED SODELOVANJA STARTNINA NA DIRKAH ZA DPRS TOCǨOVANJE TEKMOVALCEV V DRŽAVNEM PRVENSTVU SKUPNI REZULTATI DPRS UREJANJE URADNIH REZULTATOV RAZGLASITEV KONCŇIH REZULTATOV 4 3 FUNKCIONARJI DIRKE TEMELJNE VREDNOTE IN MINIMALNE ZAHTEVE OD FUNKCIONARJEV DIRKE DIREKTOR DIRKE GLAVNI SODNIK POMOČNIK GLAVNEGA SODNIKA OPERATER 5 4 ZAHTEVE PROSTORA IN STEZE VOZNA POVRŠINA IN TRASA STEZE DIMENZIJE STEZE STARTNO-CILJNA CŘTA PROSTOR ZA TEKMOVALCE IN MEHANIKE ODER ZA VOZNIKE BOKSI ZA SERVISIRANJE AVTO-MODELOV IN DOLIVANJE GORIVA MED VOŽNJO VARNOST VARNOST GLEDALCEV 6 5 POTEK TEKMOVANJA, ŠTETJE KROGOV IN POSTOPKI NA TEKMOVANJU TEHNICŇI PREGLED ZASTAVE MERJENJE CǍSA IN ŠTETJE KROGOV PREVZEM IN ODDAJA TRANSPONDERJEV URA NA DIRKI URNIK TEKMOVANJA OBJAVA REZULTATOV NA DIRKI ŠTARTNE ŠTEVILKE NA AVTOMOBILU NAPRAVE ZA RADIJSKO VODENJE IN FREKVENCE SHRANJEVANJE ODDAJNIKOV MED TEKMOVANJEM POBIRANJE AVTO-MODELOV OB PROGI TEKMOVALNE SKUPINE 8

3 5.13 ODMOR ZA MALICO KOSILO STARTNI POSTOPEK STARTNI POSTOPEK V KVALIFIKACIJSKIH VOŽNJAH STARTNI POSTOPEK V PREDFINALNIH IN FINALNIH VOŽNJAH ODLOG STARTA (MOŽEN SAMO PRED FINALNO VOŽNJO IN SAMO ENKRAT) KONEC VOŽNJE REZULTAT POSAMEZNE VOŽNJE SPREMEMBA POSLABŠANJE VREMENA MED TEKMOVANJEM OZIROMA IZREDNI DOGODEK TRENINGI PROSTI TRENING URADNI TRENING KVALIFIKACIJSKE VOŽNJE PREDFINALNE IN FINALNE VOŽNJE NAČIN UVRSTITVE V NADALJEVANJU TEKMOVANJA UVRSTITEV V NADALJNJE TEKMOVANJE PRI MEJNIH ŠTEVILIH TEKMOVALCEV V POSAMEZNI KATEGORIJI 11 6 PRITOŽBE, KRŠITVE IN KAZENSKI UKREPI PRITOŽBE PREKRŠKI TEKMOVALCEV IN MEHANIKOV TER KAZENSKI UKREPI PREKRŠKI, ZARADI KATERIH JE TEKMOVALEC KAZNOVAN SANKCIJE STOP&GO, ALI EN (1) ODŠTETI PREVOŽENI KROG SE BREZ MOŽNOSTI OPOMINA DODELIJO ZA: PREKRŠKI, ZA KATERE SE TEKMOVALCU IZRECĚ DISKVALIFIKACIJO V TEKOCǏVOŽNJI PREKRŠKI, ZARADI KATERIH JE TEKMOVALEC DISKVALIFICIRAN S CELOTNEGA TEKMOVANJA POSTOPKI IZVAJANJA KAZNI CǍKANJA V BOKSIH ALI STOP&GO 13 7 UDELEŽBA NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH (EFRA) SPLOŠNO IZBIRA TEKMOVALCEV MED VEC KANDIDATI 13 Priloge PRILOGA 1: Dovoljene frekvence za radijsko vodene modele v Republiki Sloveniji 15 PRILOGA 2: Tehnični pravilnik kategorije 1:10 200mm TC 16 PRILOGA 3: Tehnični pravilnik kategorije 1:8 CESTNI 17 PRILOGA 4: Pravilnik 1:8 IC BUGGY NITRO in 1:8 IC BUGGY NITRO JUNIOR 18 PRILOGA 5: Pravilnik 1:8 IC BUGGY ELEKTRO in 1:8 IC BUGGY ELEKTRO JUNIOR 21 PRILOGA 6: Tehnični pravilnik 1:8 BUGY ELEKTRO in JUNIOR 23 PRILOGA 7: Koledar dirk za odprto državno prvenstvo PRILOGA 8: Odprto državno prvenstvo Onroad 2019 v Tolminu 26

4 1 Splošne informacije Zveza Avto Modelarskih društev in klubov Slovenije (v nadaljevanju ZAMS): je združenje klubov in društev, ki se v pretežni meri ukvarjajo in razvijajo dejavnost radijsko vodenih avtomobilov v Sloveniji; je organizator odprtega državnega prvenstvaj v radijsko vodenih avtomodelih; dodeljuje naziv državnega prvaka v vseh kategorijah; sprejme in potrdi pravila za tekočo sezono in skrbi za skladno ravnanje z njimi; je članica EFRA European Federation of Radio Operated Model; dodeljuje organizacijo tekmovanj za prvenstvo; izdaja licence za odprto državno prvenstvo Slovenije in mednarodna tekmovanja. 2 Odprto državno prvenstvo Slovenije Odprto državno prvenstvo Slovenije je sestavljeno iz več dirk skozi celo sezono. Tekmovalec skozi sezono zbira točke na posameznih dirkah, katere štejejo za skupno uvrstitev. Odprto državno prvenstvo poteka pod okriljem zveze ZAMS. TTK pripravi pravilnik, odobri pa upravni odbor zveze ZAMS 2.1 Tekmovalne kategorije Na dirkah za odprto državno prvenstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju DPRS) se tekmuje samo v razredih avtomodelov, ki so razpisani v koledarju za odprto DPRS Razpisane kategorije, ki se lahko izpeljejo in štejejo za ODPRS v letu 2019 so: 1:8 IC BUGGY NITRO in JUNIOR (pokalno prvenstvo) 1:8 IC BUGGY ELEKTRO in JUNIOR (pokalno prvenstvo) 1:5 GT 1:10 IC/TC nitro 1:10 TC ELEKTRO (stock in modified) 1:8 IC (nitro in elektro) 1:8 GT ELEKTRO 1:8 RALLY NITRO 2.2 Organizacija dirk Dirke organizirajo na osnovi oddane kandidature komisijsko izbrana modelarska društva / klubi. Društvo, ki oddaja kandidaturo mora biti priključeno zvezi ZAMS in mora imeti poravnane vse obveznosti do zveze ZAMS. 2.3 Pravica do nastopanja na tekmovanjih za odprto DPRS Tekmovanja DPRS so odprtega tipa. Na njih lahko nastopijo tekmovalci s Slovenskim državljanstvom, ne glede na to ali so včlanjeni v društvo. Nedržavljani Slovenije tudi lahko nastopajo v tekmovanjih DP, a le če so včlanjeni v enega od društev, ki je član zveze ZAMS. Nedržavljani republike Slovenije, ki te pogoje ne izpolnjujejo lahko vseeno nastopajo (lahko osvojijo nagrado, pokal itn ), vendar se rezultati ne štejejo za ODP Licenco za nastopanje lahko pridobijo tudi tujci, ki so člani enega izmed Slovenskih modelarskih društev, ki je član ZAMS. Tekmovalci z veljavno nacionalno licenco lahko nastopajo tudi na tekmovanju drugih držav. 2.4 Minimalna udeležba na dirki za odprto DPRS Dirka v posamezni kategoriji se izpelje in velja za odprto DPRS le v primeru, ko je nanjo prijavljenih in tudi starta najmanj pet (5) tekmovalcev. 2.5 Koledar dirk tekmovanj odprto DPRS Tehnično-tekmovalna komisija, v sodelovanju z upravnim odborom določi termine dirk ( do pet (5) dirk). Na osnovi podanih kandidatur in izbranih organizatorjev se ga potrdi pred začetkom tekmovalne sezone na sestanku ZAMS. Za vsako dirko se določi nadomestni rezervni termin, ki mora pred naslednjo dirko na drugi stezi. 2.6 Odpoved dirke Odpoved dirke mora društvo sporočiti najkasneje do osemnajste (18.00) ure v petek, vsem prijavljenim tekmovalcem in zvezi ZAMS. Vse prijavljene tekmovalce je potrebno o tem obvestiti najkasneje do dve uri po odpovedi, po u ali telefonu. V primeru nepravilne odpovedi dirke, se odvzame trideset (30) točk 1

5 vsakemu tekmovalcu iz razpisanih kategorij. To velja samo za člane kluba, ki je dirko organiziralo. Odvzem točk se objavi na dan dirke, odšteje pa po sezoni. V kolikor organizator zaradi višje sile ne more izpeljati dirke, se lahko posvetuje s UO zveze ZAMS o zamenjavi organizatorja in kraju poteka tekmovanja in to najkasneje 5 dni pred izvedbo same izvedbe dirke! Tekmovalci morajo biti o vsem pravočasno seznanjeni. 2.7 Uporaba rezervnega termina Do tega je društvo, ki želi prestaviti razpisano dirko na rezervni termin, upravičeno izključno zaradi neprimernega vremena, izrednega dogodka oz. neprimernih pogojev za izvedbo dirke. O tem odloči UO zveze ZAMS, po posvetu z ostalimi člani. Rezervni termine se določi ob določitvi koledarja. Organizator je v primeru koriščenja rezervnega termina dolžan obvestiti upravni odbor ZAMS-a, ki obravnava njegovo prošnjo, v roku treh (3) dneh po odpovedi dirke. Rezervne termine se koristi kot je navedeno na koledarju dirk. Če dirke na rezervni termin ni mogoče izpeljati, se je z novim terminom ne nadomešča. 2.8 Letna licenca za odprto DPRS Letno licenco za odprto DPRS lahko dobijo vsi modelarji, ki so člani društev vključenih v ZAMS. Cena letne licence za tekmovalce znaša trideset (30) EUR. Za kategorijo JUNIOR licenca ni obvezna. Tekmovalci lahko licenco pridobijo kadarkoli med letom, tudi samo za posamezna tekmovanja kjer pri štartnini vplačajo dodatnih deset (10) EUR. Licenca velja od tistega trenutka dalje, ko je denar nakazan na tekoči račun ZAMS, oziroma ko je vplačan v blagajno. Licenco lahko dobijo tudi nedržavljani Slovenije pod pogojem da so člani kluba, ki je v zvezi ZAMS. Vsak tekmovalec po plačani licenci dobi od zveze ZAMS izkaznico oziroma v primeru podaljšanja licence nalepko za tekoče leto. Članarina društev je v znesku petinštirideset (45) EUR (do tri (3) tekmovalce), za vsakega nadaljnjega tekmovalca pa po petnajst (15) EUR. Prestop tekmovalcev med tekmovalno sezono iz enega društva v drugo ni možen 2.9 Obveznosti društev do zveze ZAMS Vsa društva - klubi morajo pred začetkom tekmovalne sezone v DP do določenega datuma poravnati svoje finančne obveznosti do ZAMS-a. Tekmovalci društev - klubov, ki teh obveznosti ne bodo poravnali, ne bodo prejeli»nacionalne licence«in ne bodo mogli tekmovati za točke DPRS, oziroma se tekmovalcem šteje točkovanje po tem, ko so stroški poravnani Nagrade na dirkah za odprto DPRS Nagrade za prve tri (3) uvrščene na dirkah za DPRS so pokali za tekmovalce, katere priskrbi organizator posameznega tekmovanja. Za kategorijo JUNIOR, ki je pokalno prvenstvo ni pokalov, lahko pa so nagrade, katere priskrbi organizator. Točke za odprto DPRS in pokalno prvenstvo prejmejo vsi. Podelitev končnih pokalov ODPRS krije glavni organizator prvenstva krovna zveza ZAMS Obveščanje o dirki Najkasneje deset (10) dni pred vsako dirko mora društvo, ki jo organizira, (Pisna objava dirke) pisno obvestiti vsa društva, ki so člani ZAMSA ter objaviti na spletu o: Možnosti izposoje transponderjev Datumu in lokaciji dirke Času prijav in lokaciji dirke Morebitnih možnostih treninga pred dirko Kontaktni osebi za dodatna vprašanja 2.12 Prijave na dirko in odpoved sodelovanja Tekmovalci, ki se prijavljajo na tekme DPRS, se morajo prijaviti predhodno najkasneje do dvajsete (20:00) ure v četrtek pred dirko. Tekmovalci, ki se na dirko ne prijavijo pravočasno oziroma se prijavijo po zaključku prijav, pridobijo na dirki polovične točke. Prijave se izvedejo preko on-line sistema na strani ki zbrane in sortirane podatke najkasneje do dvanajste (12:00) ure petka pred dirko pošlje tekmovalni komisiji, organizatorju, časomerilcu in ZAMS-u (e-pošta: Organizator mora zgoraj opredeljen rok prijav navesti v vabilu na dirko. 2

6 Ob prijavi mora tekmovalec navesti naslednje podatke: Ime in priimek, Društvo za katerega tekmuje, Kategorije v katerih želi tekmovati, Osnovno in rezervno frekvenco RV naprave, Številko osebnega transponderja, , Proizvajalec in tip avtomodela, Pogonski motor avtomodela, Proizvajalec gum. V primeru da tekmovalec ob prijavi navede napačne podatke (prvih šest (6) podatkov), se mu lahko udeležba na tekmi DPRS prepove in ni upravičen do vračila startnine. V kolikor ima tekmovalec več motorjev, gum inpd. vpiše toliko kolikor mu dopušča vpisno okence v obrazcu. Ti podatki se zbirajo zgolj informativne narave in statistike. Tekmovalec se lahko odjavi iz dirke, čeprav se je nanjo že prijavil. To mora storiti vsaj en (1) dan pred dirko, najkasneje do dvajsete (20:00) ure in sicer tako, da pa telefonu in u obvesti organizatorja oziroma kontaktno osebo, ki je navedena na objavi za razpisano dirko (priporočljivo je po u, saj je pisno dokazilo odjave). Tekmovalce, ki na dirko ne bodo prišli in se ne bodo pravilno odjavili se kaznuje z odzemom točk najbolje odpeljane dirke v sezoni Startnina na dirkah za odprto DPRS Štartnina za posamezno kategorijo z letno licenco znaša dvajset (20) EUR. Za ostale tekmovalce, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 2.3 je štartnina trideset (30) EUR, od tega gre deset (10) EUR na ZAMS kot prispevek za licenco, zato se tekmovalcu dirka šteje za ODPRS in dobi osvojene točke glede na doseženo mesto. Za tekmovalce, ki ne izpolnjujejo pogoje iz točke 2.3 je štartnina trideset (30) EUR in v celoti ostane organizatorju. Štartnina za tekmovalce do šestnajstega (16) leta je petnajst (15) EUR. Tekmovalec, ki tekmuje v dveh kategorijah na enem tekmovanju za prvo kategorijo plača polno ceno, za drugo kategorijo pa deset (10) EUR ne glede na starost Točkovanje tekmovalcev v odprtem DPRS Mesto: Točke: Mesto: Točke: Točkovanje za odprto DPRS poteka po sistemu EFRA GP Skupni rezultati odprtega DPRS Skupni rezultat za posamezno kategorijo je seštevek najboljših uvrstitev po naslednjem sistemu: Če je izvedenih sedem (7) dirk, štejejo najboljše uvrstitve šestih (6) dirk Če je izvedenih šest (6) dirk, štejejo najboljše uvrstitve petih (5) dirk Če je izvedenih pet (5) dirk, štejejo najboljše uvrstitve (4) dirk Če so izvedene štiri (4) dirke, štejejo najboljše uvrstitve treh (3) dirk Če so izvedene tri (3) dirke, štejeta najboljši uvrstitvi dveh (2) dirk Če sta izvedeni dve (2) dirki, šteje najboljša uvrstitev ene (1) dirke Če je izvedena ena (1) dirka, le-ta šteje za končni rezultat Prvenstvo v posamezni kategoriji je veljavno, če je izvedenih vsaj petdeset (50) procentov razpisanih dirk zaokroženo navzgor. V primeru, da imata dva (2) ali več tekmovalcev na koncu enako»neto«število točk, je boljši tisti, ki ima več boljših uvrstitev. Če to ni dovolj, se pri teh tekmovalcih upošteva točke, ki so jih dosegli na vseh dirkah. Če pa še to ni dovolj, je odločilen rezultat na zadnji dirki. 3

7 2.16 Urejanje uradnih rezultatov Uradne rezultate vsake dirke za ODPRS pošlje operater najkasneje tri (3) dni po končanem tekmovanju ZAMSu na (ZAMS) in (TIMING) Ta jih potrdi in nato pošlje vsem sodelujočim društvom v ODPRS in objavi na spletni strani Razglasitev končnih rezultatov Kraj in čas uradne razglasitve končnih rezultatov DPRS in podelitve nagrad se določi na sestanku pred tekmovalno sezono. Za leto 2018 je določeno da bo razgasitev rezultatov in podelitev pokalov za odprto DPRS offroad na zadnji dirki v Blatnem dolu pri Komendi. Po obdelavi podatkov celotne sezone komisija prisotni člani UO zveze ZAMS uradno potrdijo rezultate dirk za DPRS in nato se izvede razglasitev rezultatov in podelitev pokalov. Isto zaporedje velja tudi za cestno odprto DPRS. Rezultate se najkasneje v roku treh (3) dni pošlje društvom in se jih tudi uradno objavi na spletni strani zveze ZAMS. Nagrade za posamezne tekmovalce so pokali. 3 Funkcionarji dirke Direktor dirke Glavni sodnik Pomočnik glavnega sodnika Operater 3.1 Temeljne vrednote in minimalne zahteve od funkcionarjev dirke enako obravnavanje vseh udeležencev; zdrav športno tekmovalni duh; zagotavljanje varnosti; izpolnjevanje tehničnih zahtev v skladu s pravilnikom ZAMS; Direktor dirke, glavni in pomožni sodnik morajo biti fizično prisotni pri vseh vožnjah. 3.2 Direktor dirke je odgovoren za nemoten potek tekmovanja v skladu s pravili ZAMS-a; usmerja in usklajuje delo sodnikov, operaterja in organizatorja; je lahko hkrati tudi organizator dirke; ima končno odločitev z upoštevanjem vseh udeležencev na tekmovanju; NE sme soditi dirke! mora biti seznanjen s pravili in zagotoviti izvod le teh na samem tekmovanju; skrbi, da tekmovanje poteka v skladu z razporedom; odzove se na morebitne nepravilnosti; po potrebi s tehnično-tekmovalno komisijo ukrepa ob nepravilnostih. 3.3 Glavni sodnik podaja informacije o vrstnem redu, izreka kazni in opozorila; mora biti objektiven in nepristranski; mora enako obravnavati vse tekmovalce; se lahko po potrebi posvetuje z direktorjem dirke; spremlja potek vožnje in dodeli kazni za: nešportno obnašanje, naklepna trčenje, nepravilno vožnjo, nepravilen vhod ali izhod iz steze, nevarno vožnjo, oviranje hitrejših voznikov, tehnične napake na modelu in ostale nepravilnosti določene s pravilnikom. ima nadzor nad tekmovanjem in usmerjanje tekmovalce, ter preprečevanje goljufanje; mora biti prisoten pri vseh vožnjah, tudi pri vodenih treningih (če se izvedejo); opozarja tekmovalce med vožnjo in tudi po končani vožnji v boksih; ob večjih ali sistemskih kršitvah, po posvetu z direktorjem dirke in tehnično tekmovavalne komisije lahko diskvalificira voznika. 3.4 Pomočnik glavnega sodnika deluje v sodelovanju z glavnim sodnikom; izreka opozorila in kazni v sodelovanju z glavnim sodnikom. 4

8 3.6 Operater je zadolžen za informacijski del tekmovanja in vodenje tekmovanja; uredi prijave, pripravi skupine, skrbi za frekvence in transponderje; priskrbi tiskane rezultate in jih objavlja na dogovorjenem mestu; rezultate priskrbi v elektronski obliki in jih posreduje ZAMS-u za objavo na spletu in arhiv. 4 Zahteve prostora in steze 4.1 Vozna površina in trasa steze Za cestne avto-modele je to kvaliteten asfalt. Organizator mora pred tekmovanjem temeljito očistiti in pripraviti vozno površino. Na progah ne sme biti lukenj, štrlečih delov, ostrih robov in vogalov, ki bi lahko ovirali ali poškodovali avto-modele. Trasa steze mora biti predhodno označena (npr. s kredo), da se elemente, ki stezo označujejo in omejujejo, lahko hitro vrne na svoja mesta. Na ta način se steza med tekmovanjem ne bo spreminjala. Vozna površina za Off- Road je lahko zemlja, trava ali mivka (pesek). Zemljo ali mivko je potrebno poškropiti z vodo, da se ne praši. Na progi ne sme biti štrlečih delov, ostrih robov in vogalov, ki bi lahko ovirali ali poškodovali avto-modele. Pred izvedbo dirke mora ali tehnični delegat ali kdo od sodnikov preveriti ustreznost proge; v primeru nepravilnosti oziroma neustreznosti ali neskladja z oddanim na kandidaturi lahko od organizatorja ali direktorja dirke zahteva odpravo nepravilnosti, pomanjkljivosti Dimenzije steze Širina steze mora biti najmanj štiri (4) m (na posameznih delih (ovinkih) je lahko tudi tri (3) m (do največ dvajset (20) procentov dolžine steze) in največ šest (6) m. Steza mora biti omejena tako, da je ni možno krajšati (»rezati ovinkov«), da modelov ne more zanesti z enega na drugi del steze, in da se modeli ob mejnikih ne morejo poškodovati. Na stezi mora biti vsaj ena ravnina dolžine najmanj trideset (30) m. Dolžina steze je najmanj stopetdeset (150)m (merjeno po sredini steze). Največja razdalja od sredine vozniškega odra do najbolj oddaljene točke na stezi je največ sedemdeset (70) m Startno-ciljna črta Mora biti pred uvozom v bokse. Primerno mora biti zaščitena, da ni možno da v tem delu pride do prenosa modela čez zanko med pobiranjem, oziroma, da ni možno krajšati steze v tem delu. Sodnik in časomerilec pred pričetkom dirke le to preverita in odobrita, oziroma zahtevata popravke še pred pričetkom dirke. 4.2 Prostor za tekmovalce in mehanike Prostor mora biti ločen od prostora za gledalce. Številke morajo biti označene tako, da je pod tekmovalcem vedno na istem mestu mehanik. V tem prostoru se lahko v času tekmovanja zadržujejo samo vozniki, vodje ekip, mehaniki in člani organizatorja tekmovanja. Organizator mora zagotoviti ustrezno slišnost dirke tako v boksih pod odrom kot na tekmovalnem odru Oder za voznike Oder mora biti dovolj visok, da omogoča dober pregled nad celotno progo, širok pa najmanj en meter in petindvajset centimetrov (1.25 m). Oder mora biti zaščiten pred vremenskimi vplivi (sonce, dež...). Biti mora postavljen tako, da omogoča vsem tekmovalcem - voznikom enak pregled nad stezo, da jih ne motijo nikakršne ovire. Za vsakega tekmovalca mora biti na odru prostora vsaj osemdeset centimetrov (0,8 m), torej mora biti dolg najmanj osem metrov (10 x 0.8 = 8 m). Oder je lahko tudi daljši. Tekmovalci se na označena mesta (z barvami ali črkami) na odru razporedijo po želji. Mehaniki se morajo v boksih postaviti pod tekmovalca na isto črko ali barvo, kot jo ima tekmovalec na odru. 5

9 4.2.2 Boksi za servisiranje avto-modelov in dolivanje goriva med vožnjo Morajo biti s pregrado ločeni od steze. Boksi morajo biti pod vozniškim odrom in označeni z barvami ali črkami. Širina uvoza v bokse je najmanj en (1) m. Mehaniki, ki dolivajo gorivo in popravljajo modele, ne smejo stati v uvoznem koridorju, tako da je omogočen nemoten vstop in izstop drugim tekmovalcem oz. njihovim modelom. Vstop in izstop iz boksov morata biti postavljena tako, da modeli, ki vozijo v bokse ali iz njih, ne ovirajo ostalih tekmovalcev. Po potrebi lahko voznik tudi zapusti oder, ne sme pa s tem ovirati drugih tekmovalcev. Mehaniki se morajo v boksih postaviti pod tekmovalca na isto številko kot jo ima tekmovalec na odru. V času kvalifikacij je v boksu lahko samo en (1) mehanik, v času finalnih voženj sta lahko prisotna tudi dva (2) mehanika. 4.3 Varnost Varnost mora biti najpomebnejše vodilo v vsakem trenutku, zato mora biti steza načrtovana tako, da ne ogroža nobenega od prisotnih. Zaradi varnosti osebe, ki niso pooblaščene za vhod na progo, bokse in oder, morajo zapustiti to površino vsaj tri (3) minute pred začetkom vožnje. Organizator na ustrezno označenem mestu hrani gasilni aparat, prvo pomoč, ter ima na tleh postavljeno kovinsko posodo (vsaj petdeset (50) l) za tleče oziroma nevarne odpadke Varnost gledalcev Organizator mora poskrbeti za varnost gledalcev in jim onemogočiti dostop na progo, v bokse in na prostor (oder) za voznike. Pri tem gre tudi za to, da potek tekmovanja ni oviran. Ogled tekmovanja je na lastno odgovornost, organizator pa mora po ozvočenju opozarjati prisotne na morebitne nevarnosti. 5 Potek tekmovanja, štetje krogov in postopki na tekmovanju 5.1 Tehnični pregled Tehnični pregled vseh modelov se lahko izvede pred pričetkom kvalifikacijskih voženj. Šasije modelov se ob tem pregledu ustrezno označijo. Tekmovalci lahko na eni dirki v enem tekmovalnem razredu uporabljajo samo en avto-model. Pregled avto-modela lahko zahteva glavni sodnik oz. tehnični delegat dirke kadarkoli med dirko po zaključku vožnje. Če sodnik ob pregledu med dirko (po končani vožnji) ugotovi, da avto - model ne ustreza predpisom, se tekmovalca diskvalificira v vožnji, v kateri je bila storjena in ugotovljena napaka. Pregled avto-modela se lahko opravi tudi na pritožbo ostalih tekmovalcev, postopek pa je opisan v točki 6.1 tega pravilnika. Gorivo (količina nitrometana) se preverja po končanih vožnjah, na pritožbo tekmovalcev ali na zahtevo tehničnega delegata oz. glavnega sodnika, v kolikor je merilna priprava (nitromax šestnajst (16) in petindvajset (25)) na voljo. Tehnični pregled vseh finalistov je po končani vožnji obvezen, vozila se po končani vožnji obvezno pusti v boksih na številki, ki pripada avtomodelu. Avtomodel se ugasne, izključi se elektroniko in oddajnik, avtomodela pa se ne sme odnašati s tega mesta»park FERME«dokler ni opravljen postopek pregleda. V primeru, da voznik brez dovoljenja sodnika ali tehničnega delegata odnese svoj model iz boksov je lahko diskvalificiran. 5.2 Zastave Na tekmovanju se uporablja naslednje zastave: Startno zastavo (državno ali klubsko), Modro zastavo Črno zastavo Fizično se uporablja samo startno zastavo. Ostali dve tehnični delegat, glavni sodnik ali direktor dirke samo ustno navede po ozvočenju, kadar je to potrebno. 6

10 Modro zastavo se uporablja takrat, ko počasnejši tekmovalec ovira hitrejše in jih mora spustiti mimo. V tem primeru glavni sodnik direktor dirke (ali na njegovo zahtevo kdo drug, ki ima za ta pooblastila) po ozvočenju objavi:»avto številka... modra zastava!«ali pa kar»avto številka... umakni se hitrejšim!«, kar je enakovredno modri zastavi. Tekmovalec mora opozorilo upoštevati takoj, drugače sledi ukrep po točki 6.2 tega pravilnika. Črno zastavo se uporablja za zaustavljanje izločanje avto-modelov iz dirke. Glavni sodnik ali direktor dirke (ali pa njegov pooblaščenec) po ozvočenju objavi:»avto številka... črna zastava!«, ali pa kar»avto številka... v bokse!«. To pomeni, da mora tekmovalec svoj avto- model zapeljati v bokse takoj v naslednjem krogu in počakati na navodila. Če se voznik ne odzove na»črno zastavo«po dveh prevoženih krogih, se ga diskvalificira v tekoči vožnji. Vzroki za»črno zastavo: zaradi neupoštevanja navodil in opozoril (glej točko 6.2 tega pravilnika) in zaradi okvare avto-modela, odpadle karoserije ali kakšnega drugega dela, odpadlega transponderja, poškodovanega oz. odpadlega izpušnega lonca, če na avto-modelu ni startne številke Merjenje časa in štetje krogov Za štetje krogov in merjenje časov se uporablja računalniški sistem s transponderji. Tekmovalec si mora sam priskrbeti transponder. Organizator obvesti ob razpisu dirke če obstaja možnost izposoje oziroma najema pri organizatorju oziroma časomerilcu. Organizator oziroma operater merilnega sistema mora poučiti tekmovalce o pravilni montaži izposojenih transponderjev na avto modele pred pričetkom voženj. V primeru izgube transponderja med vožnjo sistem tekmovalcu seveda preneha šteti kroge, dokler ga ponovno ne pritrdi. V takšnem primeru se tekmovalca opozori s»črno zastavo«. V primeru odpovedi računalniškega sistema med dirko se lahko za nadaljevanje uporabi ročno štetje krogov in merjenje časa. V tem primeru mora organizator imeti na razpolago dovolj ljudi, saj smeta imeti največ dva (2) avto-modela na stezi svojega»totalizatorja«to je števca krogov, idealno pa je, če ima vsak tekmovalec svojega. 5.4 Prevzem in oddaja transponderjev Organizator tekmovalcem ob prijavi sporoči o morebitnem vračanju/nevračanju transponderjev med celotno dirko. Ob nezadostnem številu transponderjev mora posebej opozoriti in seznaniti tekmovalce, ki si bodo morali med seboj podajati isti transponder. Tekmovalci lahko prevzamejo transponderje takoj po končani vožnji predhodne skupine, tekmovalci prve kvalifikacijske skupine pa pet (5) minut pred startom. Tekmovalec mora takoj po končani vožnji vrniti transponder operaterju, oz. ga položiti v ustrezno ležišče polnilnika. Tekmovalca, ki ne vrne transponderja, se enkrat (1) opozori po ozvočenju. Če do začetka naslednje vožnje transponderja ne vrne, se ga v tisti vožnji diskvalificira. Navedeno v tej točki primeru uporabe osebnih transponderjev ne velja! 5.5 Ura na dirki Organizator mora priskrbeti uro, ki predstavlja referenco za potek (urnik) tekmovanja, merilni pribor za kontrolo modelov (v kolikor je na voljo), ozvočenje, po katerem glavni sodnik vodi tekmovanje in določiti oglasni prostor za objavo rezultatov, ki mora biti dostopen vsem. Organizator mora priskrbeti vsaj en (1) izvod pravilnika za DPRS. 5.6 Urnik tekmovanja Organizator mora pred začetkom tekmovanja (po končanih prijavah) objaviti izobesiti natančen urnik tekmovanja. Če pride do spremembe urnika, mora organizator objaviti spremembo urnika po ozvočenju in na oglasno desko izobesiti nov urnik. 5.7 Objava rezultatov na dirki Rezultate vsake vožnje je potrebno objaviti izobesiti na za to določen prostor, najkasneje pet (5) min po končani vožnji. 5.8 Štartne številke na avtomobilu Uporablja se celoletne številke glede na rezultate pretekle sezone. Vsi ostali dobijo naslednjo prosto številko. Seznam številk vodi Zams v sodelovanju s časomerilci za vsako kategorijo posebej. Številke (nalepke) priskrbi organizator dirke. Velikost nalepke mora biti prilagojena vidnemu polju na karoseriji, sama številka pa mora zasedati kar največji prostor nalepke. Številka mora biti črne barve na beli podlagi. 7

11 5.9 Naprave za radijsko vodenje in frekvence Vsak tekmovalec mora imeti vsaj dva različna kompleta kristalov (frekvenc) za svojo RV - napravo. Če imata dva (2) tekmovalca v istem razredu avto-modelov isto frekvenco in nobeden izmed njiju nima rezervnih kristalov, ne moreta tekmovati. Če se v nadaljnje tekmovanje v isto skupino uvrstita dva (2) ali več tekmovalcev z isto delovno frekvenco, mora frekvenco - kristal zamenjati nižje uvrščeni tekmovalec, to je tisti, ki je v nadaljnje tekmovanje napredoval s slabšim rezultatom. Če tekmovalec iz kateregakoli razloga ne more, ali noče zamenjati kristalov - spremeniti frekvence, ne more nastopiti v tisti vožnji. O zamenjavi kristalov frekvenc odloča glavni sodnik oz. direktor dirke skupaj z operaterjem transponderjev. Tekmovalec ima za zamenjavo frekvence kristalov na razpolago deset (10) min. Vsako spremembo frekvence morajo odobriti glavni sodnik, direktor dirke in operater transponderjev. Zaradi napačno navedenih podatkov o frekvencah se tekmovalca diskvalificira s tekmovanja. Enako velja tudi, če ima tekmovalec zamenjan oddajniški in sprejemniški kristal. Podatki o frekvencah so v času tekmovanja tajni in so dostopni samo direktorju dirke, glavnemu sodniku tekmovanja in operaterju transponderjev. Na DPRS se lahko uporabljajo le frekvence, katerih spisek se nahaja v prilogi. Uporaba frekvenc, ki niso podane v priloženi tabeli je prepovedana. Dovoli se uporaba»spektrum«sistemov, ki delujejo na 2.4GHz Shranjevanje oddajnikov med tekmovanjem Vsi tekmovalci imajo lahko oddajnike pri sebi v boksih. Organizator mora opozoriti tiste tekmovalce, katerih frekvenco ima prijavljen tudi kdo izmed ostalih tekmovalcev. V primeru, da se ugotovijo zlorabe tega lahko sodnik zahteva oddajo vseh oddajnikov na vozniški oder, kjer morajo oddajniki biti v vsakem primeru zavarovani pred vremenskimi vplivi Pobiranje avto-modelov ob progi Organizator mora na oz. ob progi označiti mesta pobiralcev s številkami. Za pobiranje modelov ob progi skrbijo tisti tekmovalci ali njihovi mehaniki iz skupine, ki je pravkar zaključila svojo vožnjo. Vsakdo se postavi na mesto, ki ima isto številko, kot je startna številka na njegovem avto-modelu. Če je pobiralcev manj kot osem (8), jih organizator smiselno razporedi ob progi, to je tja, kjer je pričakovati največ izletov. Na začetku tekmovanja, ko vozi prva skupina, pobirajo modele tekmovalci ali njihovi mehaniki skupine, ki bo na vrsti zadnja. Prisotnost pobiralcev je potrebno preveriti pred startom vsake vožnje. Če tekmovalec ali njegov mehanik oziroma dogovorjen nadomestni pobiralec tekmovalca ni na svojem mestu do trideset (30) sekund pred startom vožnje ko je na vrsti za pobiranje, se ga kaznuje po točki tega pravilnika. Pobiralci morajo imeti na sebi jopiče z svojimi štartnimi številkami. Organizator lahko v primeru, da ni zadosti pobiralcev priskrbi tudi pobiralce, ki niso tekmovalci ali pa v primeru male udeležbe določi pravila pobiranja v dogovoru z glavnim sodnikom. Za tekmovalce, ki naenkrat tekmujejo v dveh kategorijah in zaradi tega ne morejo poskrbeti za pobiranje organizator v sodelovanju s direktorjem in sodnikom določi druge oziroma nadomestne pobiralce pred pričetkom posamezne kategorije! Teh tekmovalcev se ne kaznuje po točki 6.2 tega pravilnika. Pobiralci morajo biti v vsakem primeru stari petnajst (15) let, ter primerno poučeni o varnosti pri pobiranju. O varnosti pri pobiranju se vse tekmovalce, mehanike ter pobiralce pouči pri»brifingu«pred pričetkom dirke in sicer to z nagovorom stori organizator ali direktor dirke v sodelovanju s sodnikom. Sodnik in operater opozarjata na nevarnosti na progi preko ozvočenja zaradi boljše slišnosti in večje varnosti. Opozorila so tekmovalci dolžni upoštevati zaradi splošne varnosti v kolikor se tega ne upošteva lahko sodnik določi kazen stop & go Tekmovalne skupine Po končanih prijavah časomerilec razvrsti tekmovalce v skupine, kjer v največji meri upošteva predhodne uvstitve na tekmovanjih in istočasno upošteva dovoljeno število tekmovalcev v skupini glede na razpoložljiv prostor na odru. Pri razdelitvi skupin mora upoštevati sledeče: 12 tekmovalcev.razmerje tekmovalcev 6/6, od 13 do 15 tekmovalcev.rezmerje 7/6 oziroma 8/7, nad 16 tekmovalcev.10/6, A skupina maksimalno 10 tekmovalcev! Iz urnika tekmovanja mora biti razvidno, kdaj bo start posamezne skupine. Število tekmovalcev v skupini je najmanj 3 (tri) in največ 10 (deset). 8

12 5.13 Odmor za malico kosilo Po končanih kvalifikacijskih vožnjah mora biti vsaj trideset (30) minutni odmor za malico. V tem času ne sme biti na progi nobenega avtomobila nihče ne sme trenirati, niti ne smejo tekmovalci v boskih ali na pisti prižigati motorjev na avtih. Najkasneje pet (5) minut pred startom prve predfinalne vožnje morajo biti oddani vsi oddajniki, razen oddajnikov skupine, ki tekmuje v tej vožnji. V primeru, da se pričakuje poslabšanje vremena, se lahko odmor prestavi ali skrajša, o čemer odločajo tehnični delegat, glavni sodnik, direktor dirke in predstavniki tekmovalcev. Organizator mora ob razpisu prireditve (tekme) podati izjavo o nudenju malice. Malica ni obveza organizatorja Startni postopek Tekmovalci morajo biti o startu obveščeni: pet (5) minut, tri (3) minute, eno (1) minuto ter trideset (30) sekund pred startom. Po zadnjem pozivu morajo avto-modele zapeljati na startna mesta, kjer čakajo na starterjev znak za start. Ta je v kvalifikacijskih vožnjah drugačen kot v predfinalnih in finalnih vožnjah. Tekmovalci, ki v kvalifikacijskih vožnjah niso pravočasno na stezi lahko direktno štartajo iz boksov, potem, ko da starter znak za štart. Tekmovalci, ki niso pravočasno na startnih mestih v predfinalnih in finalnih vožnjah, morajo v vsakem primeru startati iz boksov, vendar šele potem, ko so ostali že startali in se odpeljali mimo boksov Startni postopek v kvalifikacijskih vožnjah Tekmovalci so obveščeni najprej s pozivom»pet (5) minut do štarta«, ter nato»tri (3) minute pred startom«, ko se steza tudi odpre za vožnjo in se avtomodele vozi po stezi. Ponovno obvestilo o startu oziroma poziv je»eno (1) minuto pred startom«, zadnje obvestilo oziroma poziv pa je»deset (10) sekund do starta«, kjer se zadnjih deset (10) sekund šteje oziroma odšteva. V času odštevanja od deset (10) do ena (1) je izvoz iz boksov zaprt, v primeru da tekmovalec ni pravočasno na stezi počaka v boksu na znak štarterja za štart in štarta iz boksov po znaku štarterja. Start tekmovalcev je na znak starterja v letečem štartu med vožnjo po stezi. V času odštevanja od deset (10) do ena (1) ni dovoljeno namerno zaustavljanje avtomodela na stezi. V primeru kršenja tega se tekmovalca kaznuje po 6.2 točki tega pravilnika. Avtomatski sistem štetja prevoženih krogov (transponderji) začne šteti kroge in meriti čas vsakemu avto-modelu ločeno v trenutku, ko avto prvič prevozi startno-ciljno črto in od takrat naprej mu teče čas kvalifikacij Startni postopek v predfinalnih in finalnih vožnjah Tekmovalci startajo istočasno iz startnih prostorov, ki so označeni na progi. Startni prostori so lahko vrste»le Mans«(oddaljenost med njimi dva (2) m), ali pa»formula ena (1)«. Postopek starta v finalnih in predfinalnih vožnjah je sledeč: prvi poziv je»tri (3) minute do starta«po pozivu»ena (1) minuta do starta«morajo tekmovalci svoje avto-modele zapeljati v svoje startne prostore. Najkasneje do obvestila "trideset (30) sekund do starta" morajo vsi tekmovalci biti na svojih štartnih mestih. Tekmovalec, ki do obvestila "trideset (30) sekund do štarta" ni na svojem startnem mestu mora štartati izboksov. Vsak tekmovalec ima številko startnega prostora enako startni številki avto-modela, ta pa odgovarja uvrstitvi iz kvalifikacijskih voženj oz. predfinalnih voženj. Deset (10) sekund pred startom prične operater (časomerilec) odštevati od deset (10) proti ena (1) in starter ima pri tem startno zastavo dvignjeno. Na tri (3) starter spusti zastavo, istočasno pa mehaniki položijo modele na tla v svoje startne prostore, jih izpustijo in se odmaknejo. Takoj nato odda operater (časomerilec) zvočni signal, kar pomeni start, in dirka se je začela. Premor med zadnjimi polfinalnimi vožnjami in finalnimi vožnjami biti vsaj trideset (30) minut Odlog starta (možen samo pred finalno vožnjo in samo enkrat samo za NITRO) Dokler starter ne objavi "trideset (30) sekund do štarta", lahko eden (1) finalist zahteva odlog starta za maksimalno deset (10) minut, da popravi svoj model. Odlog se lahko izvede samo enkrat (1). Odlog se lahko zahteva le za polnih deset (10) minut! Če je vzrok za zahtevo po odlogu starta v težavah zaradi frekvenc ali RV naprav, je steza zaprta za vse tekmovalce. Če je vzrok za zahtevo po odlogu mehanska težava ali popravilo, ostane steza odprta. Tekmovalec, ki je zahteval odlog starta, mora nato startati na koncu startnih mest, to je z zadnjega mesta (mesto za zadnjim tekmovalcem). Če pa na start zamudi, mora vselej startati iz boksov. 9

13 5.16 Konec vožnje Vožnja se konča z zvočnim signalom ali opozorilom. Vsi tekmovalci morajo dokončati krog (prepeljati ciljno črto), če seveda prej niso končali vožnje zaradi okvare Rezultat posamezne vožnje Je sestavljen iz števila prevoženih krogov in časa, v katerem je tekmovalec zadnjič prevozil startno ciljno črto. V primeru, da je tekmovalec odstopil pred koncem vožnje, velja rezultat, ko je zadnjič prevozil startno - ciljno črto. Tekmovalec, ki zaradi svojih tehničnih ali drugih osebnih vzrokov ne more ali ne želi nadaljevati z vožnjami mora svojo prekinitev sporočiti organizatorju/časomerilcu/sodniku, da se zagotovi pravilen potek dirke (ustvarjanje pravilnega števila skupin, pravilnega urnika, itd...). Pri tem tekmovalec ni upravičen do povračila štartnine Sprememba poslabšanje vremena med tekmovanjem oziroma izredni dogodek V primeru slabe napovedi za nedeljsko dirko izjemoma lahko organizator izpelje dirko v soboto, v primeru, da je za ta dan boljša napoved, O tem obvesti vse tekmovalce in jih seznani najkasneje do srede do 22 ure preko elektronske pošte, ki so jo navedli v prijavi. V primeru težav organizatorja (elektrika, logistika ali podobno) se izjemoma lahko odredi kasnejši start posamezne vožnje, za določen čas da se odpravi težave. V primeru da težave opazijo tekmovalci, le te takoj javijo organizatorju ali direktorju dirke ali sodniku, da odpravi napako. V kvalifikacijah: V primeru poslabšanja vremena (naliv, toča ) se vožnje ne prekinja. V primeru izrednega dogodka (izpad elektrike, druge tehnične težave) se vožnjo prekine in štart ponovi. Če sta odpeljani vsaj dve (od treh) kvalifikacijski vožnji vseh skupin posamezne kategorije, je dirka veljavna. Rezultat je rezultat najboljše kvalifikacijske vožnje. V predfinalnih in finalnih vožnjah: V primeru poslabšanja vremena ali izrednega dogodka sta na razpolago dve (2) možnosti. Če se to zgodi v prvi (1) polovici vožnje, se le-to prekine in start ponovi (če je to možno). Če se to zgodi v drugi (2) polovici vožnje, se jo prekine in zaključi. Veljajo rezultati uvrstitve, kot so bili ob trenutku prekinitve vožnje. Merodajen je čas vodilnega tekmovalca. Po izpeljanih vožnjah veljajo rezultati, ki so jih nazadnje odpeljale vse skupine v kategoriji (primer: zaključena oba polfinala, oba četrtfinala...). O vseh prekinitvah voženj odločijo tehnični delegat, glavni sodnik in direktor dirke. V primeru prekinitve dirke pridobijo tekmovalci za svojo uvrstitev polovično (½) število točk. Celotno število točk pridobijo tekmovalci samo v primeru veljavnih finalnih voženj. Primer za razumevanje: Kakšen je končni rezultat, če se v kategoriji zaključita oba polfinala (A in B), nadaljevanje pa ni mogoče? Končni rezultat je štartna lista za finale Treningi Prosti trening Prosti trening za vse voznike mora biti organiziran dan pred začetkom dirke. Da bi vsem tekmovalcem omogočili enako možnost treninga, lahko predstavnik organizatorja določi čas treninga tekmovalcem po skupinah. Pri prostem treningu vsak tekmovalec pred vklopom svoje RV-naprave preveri, če kdo že uporablja njegovo frekvenco in ob vklopu napiše svoje ime in frekvenco na tablo za objavo frekvenc, ki mora biti v času treninga v neposredni bližini vozniškega odra. V primeru uporabe 2.4GHz RV-naprave to ni potrebno Uradni trening Priporočljivo je, da se med tekmovanjem po odločitvi tehničnega delegata, glavnega sodnika, direktorja dirke, in če dopušča čas, izvede uradni trening z merjenjem časa in startom, kot v kvalifikacijskih vožnjah. Rezultati uradnega treninga na vplivajo na rezultate tekmovanja Kvalifikacijske vožnje So določene s pravilnikom posamezne kategorije. Če kvalifikacijske vožnje tekmovalec ni odpeljal (vsaj en (1) krog) ni upravičen do nadaljnjega tekmovanja Predfinalne in finalne vožnje So natančno določene v pravilniku posamezne kategorije. V predfinalnih in finalnih vožnjah (z izjemo kvalifikacij) sta v boksih lahko prisotna do dva (2) mehanika na tekmovalca. 10

14 Način uvrstitve v nadaljevanju tekmovanja Za proge kjer je prostora na odru za 10 tekmovalcev 11

15 Za proge kjer je prostora na odru za 12 tekmovalcev Trajanje finala: 1:8 IC BUGGY NITRO 30 min 1:10 TC 200mm 30 min 1:5 GT/TC 30 min 1:8 IC BUGGY ELEKTRO 3 x 10 min Trajanje polfinala: 1:8 IC BUGGY NITRO 15 min 1:10 TC 200mm 20 min 1:5 GT/TC 20 min Trajanje četrtfinala in ostalih predfinalnih voženj: 1:8 IC BUGGY NITRO 10 min 1:10 TC 200mm 15 min 1:5 GT/TC 15 min 12

16 Trajanje predfinalnih in finalnih voženj ter število kvalifikacijskih voženj se lahko na predlog oz. upravičeno zahtevo tehničnega delegata, direktorja dirke in predstavnikov društev ter na podlagi dogovora med njimi, skrajša oz. zmanjša Uvrstitev v nadaljnje tekmovanje pri mejnih številih tekmovalcev v posamezni kategoriji Če je vseh tekmovalcev največ deset (10): Vsi tekmovalci se po kvalifikacijah uvrstijo neposredno v finale, brez predfinalnih voženj. Startna mesta se določi po uvrstitvah v kvalifikacijah. Če je vseh tekmovalcev štirinajst (14) do dvajset (20): Tekmovalce, ki se po kvalifikacijah uvrstijo na mesta od 1 do 20 (vseh teh je 10), se lahko da v dve (2) polfinalni skupini. V finale se uvrsti prvih deset (10) uvrščenih iz teh polfinalnih vožnje. 6 Pritožbe, kršitve in kazenski ukrepi Če društvo napovedane dirke ne izpelje je v naslednji tekmovalni sezoni suspendirano - nima pravice glasovati in ne more organizirati dirk za DPRS. 6.1 Pritožbe Vsak tekmovalec ima pravico do pritožbe. Vzrok za pritožbo je lahko kakršnokoli dejanje, ki je v nasprotju s tem pravilnikom, in ga je storil organizator ali pa sotekmovalec. Tekmovalec se mora pritožiti vodstvu oz. organizatorju tekmovanja pisno in navesti točko iz tega pravilnika, po kateri utemeljuje vzrok za pritožbo. Pritoži se lahko najkasneje deset (10) minut po končani vožnji, v kateri je vzrok za pritožbo nastal. Ob pritožbi mora tekmovalec, ki je pritožbo vložil, plačati organizatorju tekmovanja kavcijo v znesku dvajset (20) EUR. Le to se mu v primeru pozitivne rešitve pritožbe vrne, v nasprotnem pa pripada kavcija društvu, ki je dirko organiziralo. 6.2 Prekrški tekmovalcev in mehanikov ter kazenski ukrepi Kazenski ukrepi so lahko: STOP&GO kazen En (1) kazenski - odšteti prevoženi krog Diskvalifikacija v tekoči vožnji Diskvalifikacija do konca tekmovanja Kazni se dodelijo in izvedejo brez predhodnih opominov ali opozoril Prekrški, zaradi katerih je tekmovalec kaznovan Neupoštevanje ustavljanja v letečem štartu kvalifikacij, razen če se avto-model ustavi zaradi okvare zaletavanje v druge avto-modele. Izrivanje drugih avto-modelov s steze. Napačen ali prehiter (predčasen) start. Neprevidno vračanje na stezo na splošno in iz boksov. Krajšanje proge (sekanje ovinkov) pri vračanju na stezo. Oviranje hitrejših tekmovalcev in neupoštevanje»modre zastave«. Če mehanik v boksih ali na stezi ovira ostale voznike in mehanike. Servisiranje in popravljanje avto-modelov ter dolivanje goriva izven boksov. Nešportno, neprimerno in za ostale sodelujoče moteče obnašanje voznika ali mehanika (nagibanje čez ograjo vozniškega odra, vpitje, preklinjanje, zmerjanje,...) Sankcije STOP&GO, ali en (1) odšteti prevoženi krog se brez možnosti opomina dodelijo za: napačen ali prehiter start namerno oviranje hitrejših tekmovalcev oz. njihovih avto-modelov namerno zaletavanje v druge avto-modele namerno izrivanje drugih avto-modelov s proge (steze) namerno krajšanje steze Prekrški, za katere se tekmovalcu izreče diskvalifikacijo v tekoči vožnji neupoštevanje opozoril in navodil vodstva dirke - tudi po drugem (2) pozivu neupoštevanje opozorila»črna zastava«ali»avto - model številka... v bokse«napačna pritrditev transponderja kršenje tehničnih pravil glede avto-modelov, motorjev, izpuhov, karoserij, goriva..., kar se ugotovi pri tehničnem pregledu 13

17 6.2.4 Prekrški, zaradi katerih je tekmovalec diskvalificiran s celotnega tekmovanja Tekmovalec ali njegov mehanik, ki ga ni do trideset (30) sekund pred štartom ni na pobiralskem mestu se lahko po posvetu njegova najboljša vožnja razveljavi - diskvalificira. Tekmovalec ne odda transponderja pred startom naslednje skupine. Tekmovalec ne izključi oddajnika, potem ko ga je po končani vožnji oddal. Napačna navedba podatkov o frekvencah (in drugih podatkov) ob prijavi. Sprememba frekvence RV naprave brez vednosti vodstva tekmovanja. Zamenjana sprejemniški in oddajniški kristal v RV-napravi. Poškodba transponderja zaradi napačne pritrditve. Nešportno, neprimerno in za ostale sodelujoče moteče obnašanje voznika ali mehanika (nagibanje čez ograjo vozniškega odra, vpitje, preklinjanje, zmerjanje,...) 6.3 Postopki izvajanja kazni čakanja v boksih ali STOP&GO Tekmovalec mora najkasneje v drugem (2) krogu svoj avto-model zapeljati v bokse in ga ustaviti (pred izhodom na stezo) pri starterju, ki ima startno zastavo spuščeno. Po preteku kazni starter dvigne zastavo in takmovalec lahko ponovno zapelje svoj model na stezo, pri čemer pa ne sme ovirati ostalih, ki so na stezi. Med prestajanjem kazni ni dovoljeno dolivanje goriva ali kakršenkoli drugi poseg na avto-modelu. Če med prestajanjem kazni mehanik dolije gorivo ali opravi poseg na avto -modelu, se tekmovalcu odšteje en krog tekoče vožnje. Če se tekmovalcu izreče kazen»stop&go«v zadnjem krogu vožnje, pa je ta ne upošteva, se mu odšteje en (1) krog od skupnega števila prevoženih krogov v tisti vožnji. 7 Udeležba na mednarodnih tekmovanjih (EFRA) 7.1 Splošno Tekmovalec se lahko udeleži tekmovanj pod okriljem mednarodne organizacije EFRA, ki prireja svetovna in evropska prvenstva ter GP (grand prix) tekmovanja. Tekmovalec, ki se želi v prihodnjem letu udeležiti dirke, mora to najkasneje do dvajsetega oktobra (20.10.) tekočega leta to sporočiti ZAMS-u na e-pošto: nakar mu ZAMS pošlje račun za akontacijo v višini štirideset (40) EUR. Razliko tekmovalec plača najkasneje do datuma, ki ga določi ZAMS, vendar najkasneje do sedem (7) dni pred plačilom zvezi EFRA. Po tem datumu prijava ni več možna! Vse ustrezne informacije v zvezi s prijavami in postopki zveze EFRA se kontaktira direktno g. Žarka Vuga na Višino licence EFRA za posamezno sekcijo plačajo tekmovalci v sorazmernem deležu. Strošek ZAMSa je krovna članarina zvezi EFRA (+nekaj licenc). Tekmovalec vplača kavcijo za sekcijo v sorazmernem deležu za kategorijo v kateri bo nastopil + licenco + štartnino. 7.2 Izbira tekmovalcev med več kandidati Če EFRA tekmovalcem (kandidatom) ne more ponuditi dovolj prostih mest za kategorijo, v kateri bi želeli nastopiti, pride med kandidati do selekcije (izbora). Selekcija tekmovalcev se vrši na način: Izbira se le tekmovalce iz najmočnejše kategorije (če ima katera kategorija več podkategorij) Prioritetno se tekmovalce izbira po dosežku prejšnje sezone DPRS (končna uvrstitev tekmovalcev), k izbiri tekmovalca pa lahko pripomorejo rezultati mednarodnih tekmovanj in rang tekmovalca (aktivnost tekmovalca skozi več sezon poprej). Če v prejšnjem letu za kategorijo ni bilo razpisanega ali izvedenega državnega prvenstva, se lahko kandidate določi po rezultatih sezone, ki je bila nazadnje izpeljana. Predizbor tekmovalcev opravi ZAMS v sodelovanju s predstavniki klubov na skupnem sestanku pred sezono. Vsem prijavljenim kandidatom se pošlje sklep o izbiri tekmovalcev. Če na izbor v treh (3) dneh po objavi ni dodatnih ugovorov, se izbrane kandidate potrdi. Če se kateri od kandidatov z izborom ne strinja, mora o tem obvestiti ZAMS. Če ZAMS presodi, da je ugovor kandidata upravičen ali da je pri izbiri prišlo do napake, se skliče izredni sestanek, na katerem se dogovorijo o morebitni spremembi. V splošnem morajo ZAMS in ostali odgovorni (tudi če selekcija ni potrebna) upoštevati, da bo tekmovanje odobreno le tistim kandidatom, za katere se lahko jamči, da se bodo na tekmovanju vedli dostojno in izkazali primerno modelarsko (tekmovalno) znanje. Za mednarodna tekmovanja ni primerno izbrati npr. tekmovalca začetnika, katerega tekmovalno znanje je lahko pomanjkljivo. Odgovorni morajo preveriti, ali je kandidat dobro uvrstitev v DPRS resnično dosegel s svojim modelarskih znanjem, ali pa je le-ta morda rezultat nizke udeležbe v kategoriji, in podobno. S tem je s strani slovenske organizacije EFRI zajamčeno, da se bo mednarodnega tekmovanja udeležil tekmovalec s primernim modelarskim znanjem in bo na njem dostojno zastopal ZAMS. 14

18 PRILOGE PRILOGA 1: Dovoljene frekvence za radijsko vodene modele v Republiki Sloveniji (za avto-modelarje obvezno od vključno dalje) Frekvenca Številka kanala Opomba 26,995 MHz 4 Za vse vrste modelov 27,025 MHz 7 Za vse vrste modelov 27,045 MHz 9 Za vse vrste modelov 27,075 MHz 12 Za vse vrste modelov 27,095 MHz 14 Za vse vrste modelov 27,125 MHz 17 Za vse vrste modelov 27,145 MHz 19 Za vse vrste modelov 27,195 MHz 24 Za vse vrste modelov 27,255 MHz 30 Za vse vrste modelov MHz 61 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 62 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 63 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 64 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 65 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 66 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 67 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 68 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 69 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 70 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 71 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 72 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 73 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 74 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 75 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 76 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 77 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 78 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 79 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 80 SAMO ZA LETEČE MODELE! MHz 50 Za vse vrste modelov MHz 51 Za vse vrste modelov MHz 52 Za vse vrste modelov MHz 53 Za vse vrste modelov MHz 54 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 55 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 56 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 57 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 58 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 59 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 81 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 82 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 83 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 84 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 85 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 86 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 87 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 88 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 89 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 90 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 91 SAMO ZA NELETEČE MODELE! MHz 92 SAMO ZA NELETEČE MODELE! Dovoljena je uporaba "spektrum" sistemov delujočih na 2,4GHz. Vse naprave morajo biti ustrezno CE certificirane. 15

19 PRILOGE PRILOGA 2: Tehnični pravilnik kategorije 1:10 200mm TC IME RAZREDA: Ime razreda je 1:10 200mm TOURING CAR. Dovoljen je pogon na 2 ali 4 kolesa (2WD ali 4WD). Dovoljena je samo ena zavora, ki deluje na vsa gnana kolesa. MENJALNIK: Dovoljen je menjalnik z maksimalno dvema prestavama. VARNOSTNI DODATKI: Vsi avtomobili morajo biti opremljeni s sklopko in zavoro, ki mora biti sposobna zadržati avto medtem ko motor deluje. OMEJITVE MOTORJA: Maksimalna delovna prostornina motorja je lahko 2.11ccm. Motorji morajo biti dvotaktni in zračno hlajeni. Število kanalov motorja ni omejeno. Ni dovoljeno prisilno polnjenje motorja z zrakom ali naprave za časovno odvisno delovanje! Delovanje motorja mora biti pogojeno z žarilno svečko. Bat in srajčka ne smeta imeti dodatnih izvrtin. Maksimalni premer v uplinjaču je lahko 5.50mm. Dovoljene so klasične in "turbo" žarilne svečke. PROSTORNINA MOTORJA: Največja delovna prostornina -.12 (2.11 cc). PREDELAVE: Dovoljeni so posegi in preureditve (TUNING) motorja in sicer do te mere, da motor ustreza pogojem pri omejitvah in prostornini motorja. IZPUH: Obvezna je uporaba dvoprekatnega izpuha, ki mora ustrezati naslednjim dimenzijam: Maksimalni premer izpušne cevke je lahko 5.2mm (*) Izpušna cevka mora biti dolžine vsaj 10.0mm. (merjeno od lonca) Izhodna cevka mora biti usmerjena vodoravno ali navzdol. (*) Vključuje toleranco proizvodnje!. Uporaba INS box (zmanjševanje sesalnega šuma na vplinjaču) ni obvezna. Največja dovoljena glasnost delujočega modela je 82dB(A). TEŽA MODELA: Minimalna teža s transponderjem in brez goriva: 1650 gramov; REZERVOAR: Kapaciteta rezervoarja 75.0ccm vključno s cevkami, filtri,... OBLIKE KAROSERIJ: Dovoljene oblike karoserij: Touring car (Sedan) karoserije, dovoljene 2- in 4 vratne verzije, s kakršnimi se tekmuje v International 2 litre Touring series. ODBIJAČ: Sprednji odbijač se mora čimbolje prilegati karoseriji in mora biti skonstruiran tako, da ne poškoduje drugih modelov ali tekmovalcev! Odbijač mora biti iz pene ali gume ali iz drugega elastičnega materiala. KAROSERIJA: Karoserija mora biti narejena iz fleksibilnega materiala in pravilno pobarvana. Deli karoserije kot so sprednje, zadnje ali bočne luči, rešetke in zajemalci zraka morajo biti kontrastno nakazani! Vsa okna morajo biti prozorna ali delno transparentna (zatemnjena). KAROSERIJA-I: Karoserija ne sme biti izrezana nad spodnjo linijo odbijača spredaj in zadaj ter nad linijo spodnjega roba vrat na straneh. Zadnji del karoserije ne sme biti odrezan višje od 45mm, merjeno z 10mm kladico podloženo pod ploščo šasije KAROSERIJA II: V karoseriji so dovoljene naslednje dodatne izvrtine oz. odprtine: V vetrobranskem steklu je lahko samo ena izvrtina, katere maksimalna mera lahko meri 50.0mm. V strehi je lahko luknja s premerom max 35mm, namenjena za užarjenje žarilne svečke. Sprednja bočna stekla in zadnje steklo se lahko odstranijo v celoti, zadnja bočna stekla morajo ostati nedotaknjena. Luknja maksimalnega premera 50mm za dolivanje goriva, le-ta pa ne sme biti del sprednjega vetrobranskega stekla. Dovoljene so izvrtine do maksimalnega premera 10mm za potrebe transponderja, antene in nastavitve vplinjača. Oprtina izpušne cevke mora biti razumne velikosti. Razmik med posameznimi luknjami mora biti najmanj 5mm. Ostale izvrtine niso dovoljene. KAROSERIJA III: Roll-bars (roll-over bars) morajo biti pod karoserijo. KAROSERIJA IV: Noben del avtomobila razen izpušne cevke ne sme gledati izven karoserije, kadar gledamo avto odzgoraj (ptičja perspektiva). KAROSERIJA V: Dovoljeni so kakršnikoli aerodinamični dodatki pod karoserijo/šasijo. DIMENZIJE: MIN / MAX (mm) Medosna razdalja / Širina brez karoserije / Širina s karoserijo / Dolžina vključno s karoserijo in spojlerjem / Višina do vrha strehe, merjeno z 10mm kladico pod šasijo / Dolžina spojlerja / Stranske ovire (winglets, side dams) 25.0 x 40.0 Previs krila (zadaj) 10.0 Premer kolesa. (excluding tyre bead) 46.0 / 50.0 Maksimalna širina koles: spredaj 26.0mm, zadaj 30.0mm AERODINAMIČNI DODATKI: Na avto je lahko nameščeno eno krilo ali en spojler. Če ima originalen avto le teh več, je enako dovoljeno tudi na modelu. Krilo ali spojler morata biti iz elastičnega materiala ter morata biti pobarvana. Krilo in spojler ne smeta biti pritrjena z vezico! Na karoserijo morata biti pritrjena direkntno in z vezjo, ki ne omogoča elastičnega vpetja spojlerja. Krilo in spojler ne smeta štrleti izven maksimalne širine ali višine karoserije. Zadnja krilca morajo biti nameščena točno na poziciji, katero je predvidel proizvajalec avtomobila. Previs krila ali spojlerja ne sme presegati 10.00mm od skrajne točke pokrova prtljažnika. Stranske ovire na spojlerju so lahko nameščene vendar morajo biti velikosti primerljive (razmerje) s tistimi na originalnem avtu in ne smejo segati izven linije strehe. Maksimalna globina krila ali spojlerja je 45.0mm. KOLESA: Dovoljena je uporaba penastih ali gumijastih gum. Dodatki za povečevanje oprijema gum niso dovoljeni. Pritrjevanje koles se lahko izvrši ali z matico ali z vijakom. Sistemi hitrega ali avtomatskega vpenjanja koles niso dovoljeni. GORIVO: Gorivo lahko vsebuje samo metanol (methyl alcohol), olje za mazanje ter maksimalno 16% volumskega deleža nitrometana. Specifična teža mešanice ne sme biti več kot 0.87kg/l Za kontrolo mešanice se uporablja napravo Nitromax 16. ANTENA: Antena mora biti fleksibilna. Karbon, kovine, ali ostali materiali so prepovedani. SERVOMOTORJI: Dovoljena sta samo 2 servomotorja (plin/zavora in smer). TELEMETRIJA: Ne sme se uporabljati dodatnih elektronskih naprav z izjemo: sprejemnik in oddajnik za upravljanje plina in smeri pasivnih data-logging sistemov Data-logging s posredovanjem podatkov se lahko uporabi samo med treningi! Dovoljen je dodatni elektronski Fail safe modul SPLOŠNO: Vse mere v tem pravilniku so ali maksimalne ali minimalne. 16

20 PRILOGE PRILOGA 3: Tehnični pravilnik kategorije 1:8 CESTNI - NITRO Motor Največja delovna prostornina 3,5ccm Izpušni lonec - glušnik Dovoljeni so samo resonančni glušniki s homologacijsko številko EFRA, ki je vgravirana na samem glušniku. Gorivo največ 16% (največja specifična gostota je 0,87g/ccm) - nitromax 16% Rezervoar za gorivo Medosna razdalja modela Skupna širina modela Masa modela Platišča Gume Odbijač Karoserija avto-modela Največja dovoljena prostornina: 125ccm 300 mm +/- 10% = mm Največ 267 mm Najmanj 2500g 4WD (komplet s transponderjem brez goriva) / 2400g - 2WD Največji premer je lahko 54 mm, noben del pritrjevalne varovalke na zunanji strani kolesa pa ne sme štrleti preko obroča. Največja širina zadnjih gum je lahko 64 mm. Gume morajo biti črne barve (razen napisov na straneh). Odbijač mora biti iz prožnega materiala, brez ostrih robov in vogalov, tako da ob morebitnem trku ne poškoduje drugih modelov ali gledalcev. Karoserija mora biti model pravega dirkalnega avtomobila (C, GT-P, Prototip) v merilu 1:8 s homologacijsko številko EFRA, ki je vtisnjena na sami karoseriji. Tolerance izrezov: izrezan prostor okrog delov, ki gledajo izven karoserije (motor, rezervoar...), ne sme biti večji od 10mm. Luknje, ki služijo nastavljanju modela (nastavljanje uplinjača...), ne smejo biti večje od 10mm. Višina modela: največ 170mm do najvišjega dela karoserije/spojlerja (merjeno z 10mm podstavki pod šasijo) Startna številka avto-modela Startna številka na avto-modelu mora biti črne barve na beli podlagi. Model mora imeti startno številko na sprednji strani in na enem od bokov karoserije, kar določi organizator dirke. 17

21 PRILOGE PRILOGA 4: Pravilnik 1:8 IC BUGGY NITRO in 1:8 IC BUGGY NITRO JUNIOR 1 Kvalifikacijske vožnje Tekmovalci odpeljejo tri (3) kvalifikacijske vožnje, ki trajajo 5 minut in se delijo na tri (3) runde (v prvi (1.) rundi odpeljejo vsi tekmovalci svojo prvo (1.) kvalifikacisko vožnjo (več skupin tekmovalcev), v drugi (2.) rundi, drugo (2.) kvalifikacijsko vožnjo, itd.). Za rezultat se upoštevata dve (2) od treh (3) voženj. V primeru negotovega vremena se lahko vodstvo dirke odloči za samo dve (2) kvalifikacijski vožnji, pri čemer se za rezultat upošteva le ena (1). Če je tekmovalcev v posameznem razredu avto-modelov samo za eno skupino (10 ali manj), se seveda vsi uvrstijo neposredno v finale in o štartnih mestih odločajo rezultati iz kvalifikacij. Glavni sodnik se lahko odloči, da se v takem primeru izpelje samo dve kvalifikacijski vožnji. V kvalifikacijskah vožnjah je v boksih lahko samo en (1) mehanik. Če kvalifikacijske vožnje tekmovalec ni odpeljal (vsaj en (1) krog) ni upravičen do nadaljnjega tekmovanja. Tekmovalci v kvalifikacijah štartajo po postopku letečega štarta. 1.1 Razvrstitev kvalifikacijskih voženj Tekmovalci so v vsaki kvalifikacijski vožnji točkovani glede na uvrstitev (št.krogov - najboljši čas posameznega voznika) vseh voznikov posamezne vožnje. Najhitrejši tekmovalec posamezne vožnje prejme eno (1) točko, drugi dve (2) točki, tretji tri (3) točke, četrti štiri (4) točke itd., na podlagi katerih se uvrsti v nadaljevanje tekmovanja. Za uvrstitev se štejete dve (2) najboljši kvalifikacijski vožnji glede na prejete točke. Manjše število točk, pomeni boljšo uvrstitev. V primeru, da ima več kot en (1) tekmovalec enako število tock, se za boljšo uvrstitev šteje boljša uvrstitev tekmovalca posamezne vožnje in nazadnje čas (krogi). Primer: Tekmovalec 1; = 7 točk in Tekmovalec 2; = 7 točk Boljši je tekmovalec 1. V primeru da ima več kot en (1) tekmovalec identični čas kvalifikacij se podeli enako število točk izenačenima dirkačema s tem, da naslednji tekmovalec, ki ni izenačen po času dobi ustrezno število točk po njegovi uvrstitvi in pravilniku. 2 Predfinalne in finalne vožnje V predfinalnih in finalnih vožnjah (z izjemo kvalifikacij) sta v boksih lahko prisotna do 2 mehanika na tekmovalca. 2.1 Četrtfinalne vožnje Četrtfinale trajajo 10 min. 2.2 Polfinalne vožnje Polfinale trajajo 15min. 2.3 Finalna vožnja Finalna vožnja traja 45min. 2.4 Startni postopek Tekmovalci startajo istočasno iz startnih prostorov, ki so označeni na progi. Startni prostori so lahko vrste»le Mans«(oddaljenost med njimi 2m), ali pa»formula 1«. 18

22 PRILOGE 2.5 Način uvrstitve v nadaljevanju tekmovanja Tekmovalci se v nadaljevanje tekmovanja uvrstijo po naslednjem sistemu Za proge kjer je prostora na odru za 10 tekmovalcev 19

23 PRILOGE Za proge kjer je prostora na odru za 12 tekmovalcev Trajanje finala: 1:8 IC BUGGY NITRO 30 min Trajanje polfinala: 1:8 IC BUGGY NITRO 15 min Trajanje četrtfinala in ostalih predfinalnih voženj: 1:8 IC BUGGY NITRO 10 min 20

24 PRILOGE 3 Kategorija 1:8 IC BUGGY NITRO JUNIOR pokalno tekmovanje Pravico nastopa v kategoriji imajo vozniki, ki so ali bodo v tekočem letu dopolnili največ šestnajst (16) let. Pokalno tekmovanje JUNIOR poteka v istih vožnjah skupaj s kategorijo 1:8 IC BUGGY NITRO, z razliko da se znotraj skupine vodi točkovanje posebej za kategorijo JUNIOR. Tekmovalci kategorije JUNIOR vozijo skupaj s 1:8 IC BUGGY NITRO v isti kategoriji, točke se jim štejejo v pokalno prvenstvo, na dirki ni pokalov (razen če je kdo med prvimi tremi skupaj), lahko pa so nagrade, katere priskrbi organizator. Na koncu sezone se za skupno razvrstitev v JUNIOR podeli pokale za prva tri mesta. 18

25 PRILOGE 4 Tehnični pravilnik 1:8 IC BUGGY NITRO in JUNIOR 4.1 Uradne dimenzije 4.2 Motor Skupna dolžina: 550mm maksimalno Skupna širina: 310mm maksimalno v katerikoli točki hoda vzmetenja Skupna višina: 250mm maksimalno merjeno od tal do zaščitnega loka avta, pri polni kompresiji vzmetenja (pri merjenju višine se ne upošteva sprejemniške antene Medosna razdalja: mm Skupna teža: minimalno 3,2 kg S strani voznika je dovoljeno nastavljanje samo servo motorjev preko RV-naprave. Premer koles; med 109mm in 120mm Širina koles: 47mm maksimalno Sprednji del šasije mora biti opremljen s plastičnim odbijačem (kovinski ni dovoljen) in mora imeti zaokrožene robove. Če se uporablja zadnji odbijač velja enako. Kapaciteta motorja: 3.5 ccm maksimalno. Kapaciteta rezervoarja: 125 ccm (goriva) maksimalni. Kapaciteta rezervoarja ne sme biti nastavljiva z vložki. 4.3 Izpuh Homologiran s strani EFRA, oznaka po EFRA mora biti vidna na izpuhu. 19

26 PRILOGE 4.4 Gume 4.5 Spojler Vse gume morajo biti črne barve, z izjemo napisa ob strani. Prepovedana je uporaba aditivov in ostalih dodatkov, ki bi lahko povečale oprijem (bodice, cevi, ) Zadnji spojler z maksimalno 217mm dovoljeno skupno dolžino in in s tetivo 85mm maksimalno. Stranice imajo dovoljeno širino maksimalno 100mm in višino 60mm ne glede na orentacijo. Spojler mora biti narejen iz upogljivega materiala z zarobljenimi robovi. Niso dovoljene predelave spojlerjev in s tem podaljševanje modelov t.i. spodnji spojler spredaj ali zadaj! 4.6 Oblika karoserije Primerna za off-road. Dovolj velika za zaščito elektronskih delov in možnost lepljenja nalepk na avto. Vetrobransko steklo je dovoljeno izrezati max 1/3 velikosti. 4.7 Gorivo Maksimalno 25% mešanica nitrometana 20

27 PRILOGE PRILOGA 5: Pravilnik 1:8 IC BUGGY ELEKTRO in JUNIOR 1 Kvalifikacijske vožnje Tekmovalci odpeljejo tri (3) kvalifikacijske vožnje, ki trajajo 5 minut in se delijo na tri (3) runde (v prvi (1.) rundi odpeljejo vsi tekmovalci svojo prvo (1.) kvalifikacisko vožnjo (več skupin tekmovalcev), v drugi (2.) rundi, drugo (2.) kvalifikacijsko vožnjo, itd.) Za rezultat se upoštevata dve (2) od treh (3) voženj. V primeru negotovega vremena se lahko vodstvo dirke odloči za samo dve (2) kvalifikacijski vožnji, pri čemer se za rezultat upošteva le ena (1). Če je tekmovalcev v posameznem razredu avto-modelov samo za eno skupino (10 ali manj), se seveda vsi uvrstijo neposredno v finale in o štartnih mestih odločajo rezultati iz kvalifikacij. Glavni sodnik se lahko odloči, da se v takem primeru izpelje samo dve kvalifikacijski vožnji. V kvalifikacijskah vožnjah je v boksih lahko samo en (1) mehanik. Če kvalifikacijske vožnje tekmovalec ni odpeljal (vsaj en (1) krog) ni upravičen do nadaljnjega tekmovanja. Tekmovalci v kvalifikacijah štartajo po postopku letečega štarta. 1.1 Razvrstitev kvalifikacijskih voženj Tekmovalci so v vsaki kvalifikacijski vožnji točkovani glede na uvrstitev (št.krogov - najboljši čas posameznega voznika) vseh voznikov posamezne vožnje. Najhitrejši tekmovalec posamezne vožnje prejme eno (1) točko, drugi dve (2) točki, tretji tri (3) točke, četrti štiri (4) točke itd., na podlagi katerih se uvrsti v nadaljevanje tekmovanja. Za uvrstitev se štejete dve (2) najboljši kvalifikacijski vožnji glede na prejete točke. Manjše število točk, pomeni boljšo uvrstitev. V primeru, da ima več kot en (1) tekmovalec enako število tock, se za boljšo uvrstitev šteje boljša uvrstitev tekmovalca posamezne vožnje. Primer: Tekmovalec 1; = 7 točk in Tekmovalec 2; = 7 točk Boljši je tekmovalec 1. V kolikor imata oba enako dobre vožnje (voznik1 1. in 2. mesto; voznik2 2. in 1. mesto) se primerjata njuni najboljši vožnji in sicer krogi ter nato čas - torej od voznika1 se vzame 1. vožnja kjer je dosegel 1. mesto od voznika2 pa 2. vožnja kjer je dosegel 1. mesto. V kolikor imata obe enako število krogov v njuni najboljši vožnji se gleda čas v katerem sta odpeljala to vožnjo in je boljši tisti voznik, ki je imel boljši čas. 1.2 ¼ in ½ finalne vožnje ¼, in ½ finalne vožnje trajajo 7 minut. 1.3 Sistem napredovanj v ¼ in ½ finalnih vožnjah: voznikov: Finale A 1. A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B (mesta v ½ finala) 3x10 min Štejeta dve najboljši vožnji po mestih - točkah Finale B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 10.A 10.B (mesta v ½ finala) 3x10 min Štejeta dve najboljši vožnji po mestih - točkah A ½ finala mesto v kvalifikacijah ½ finala 1x7 min B ½ finala mesto v kvalifikacija 21

28 20-30 voznikov: Finale A 1. A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B (mesta v ½ finala) A ½ finala mesto v kvalifikacijah mesto v ¼ finala 3x10 min Štejeta dve najboljši vožnji po mestih - točkah Finale B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 10.A 10.B (mesta v ½ finala) 3x10 min Štejeta dve najboljši vožnji po mestih - točkah Finale C 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 10.A 10.B (mesta v ¼ finala) 3x10 min Štejeta dve najboljši vožnji po mestih - točkah ½ finala 1x7 min B ½ finala mesto v kvalifikacija mesto v ¼ finala A ¼ finala mesto v kvalifikacija ¼ finala 1x7 min B ½ finala mesto v kvalifikacija 2 Finalne vožnje Posamezna finalna vožnja traja deset (10) min. Odpeljejo se tri (3) finalne vožnje, za uvrstitev štejejo dve (2) najboljši od treh (3). Štartni postopek vseh finalov je enak, glede na uvrstitev v ¼ in ½ finala (glej zgornja napredovanja). 2.2 Uvrstitev v finale in končna uvrstitev Zmagovalec posameznega finala dobi eno (1) točko, drugi (2) točki in vse tako do deset (10) točk za desetega (10) voznika. Manjše število točk pomeni boljšo razvrstitev. V primeru, da imata na koncu tekmovalca enako število točk, se za razvrstitev gleda kateri tekmovalec ima boljšo uvrstitev. V kolikor imata oba enako dobre vožnje (voznik1 1. in 2. mesto; voznik2 2. in 1. mesto) se primerjata njuni najboljši vožnji in sicer krogi ter nato čas - torej od voznika1 se vzame 1. vožnja kjer je dosegel 1. mesto od voznika2 pa 2. vožnja kjer je dosegel 1. mesto. V kolikor imata obe enako število krogov v njuni najboljši vožnji se gleda čas v katerem sta odpeljala to vožnjo in je boljši tisti voznik, ki je imel boljši čas. Finalisti A se razvrstijo od prvega (1) do desetega (10) mesta, finalisti B od enajstega (11) do dvajsetega (20) mesta, finalisti C od enaindvajsetega (21) do tridesetega (30) mesta itd.. 3 Vzvratna vožnja Se lahko uporablja izjemoma pri izletih s steze ali pri onemogočeni vožnji naprej brez oviranja ostalih tekmovalcev. V primeru oviranja pri vzvratni vožnji, lahko glavni sodnik dotičnega tekmovalca kaznuje s kaznijo STOP/GO. V primeru večkratnega oviranja pa izključitev iz vožnje. 22

29 PRILOGE PRILOGA 6: Tehnični pravilnik 1:8 IC BUGGY ELEKTRO in JUNIOR 4.1 Uradne dimenzije Skupna dolžina: 550mm maksimalno Skupna širina: 310mm maksimalno v katerikoli točki hoda vzmetenja Skupna višina: 250mm maksimalno merjeno od tal do zaščitnega loka avta, pri polni kompresiji vzmetenja (pri merjenju višine se ne upošteva sprejemniške antene Medosna razdalja: mm Skupna teža: minimalno 3,2 kg S strani voznika je dovoljeno nastavljanje samo servo motorjev preko RV-naprave. Premer koles; med 109mm in 120mm Širina koles: 47mm maksimalno Sprednji del šasije mora biti opremljen s plastičnim odbijačem (kovinski ni dovoljen) in mora imeti zaokrožene robove. Če se uporablja zadnji odbijač velja enako. 4.2 Motor in regulator open (tekmovalec si lahko izbere motor in regulator po svoji želji brez omejitev) 4.3 Napajanje maksimalno 4S ali 2 x 2S LIPO, LIFE ali 12 celic NIMH, NICD (predlaga se HARDCASE) 4.4 Gume Vse gume morajo biti črne barve, z izjemo napisa ob strani. Prepovedana je uporaba aditivov in ostalih dodatkov, ki bi lahko povečale oprijem (bodice, cevi, ) 23

30 PRILOGE 4.5 Spojler Zadnji spojler z maksimalno 217mm dovoljeno skupno dolžino in in s tetivo 85mm maksimalno. Stranice imajo dovoljeno širino maksimalno 100mm in višino 60mm ne glede na orentacijo. Spojler mora biti narejen iz upogljivega materiala z zarobljenimi robovi. Niso dovoljene predelave spojlerjev in s tem podaljševanje modelov t.i. spodnji spojler spredaj ali zadaj! 4.6 Oblika karoserije Primerna za off-road elektro. Dovolj velika za zaščito elektronskih delov in možnost lepljenja nalepk na avto. Sprednje šipe ni dovoljeno izrezati, stranske in zadnje šipe pa se za potrebe hlajenja motorja lahko izreže. Dodatni kanali na karoseriji za hlajenje motorja niso dovoljeni. Karoserija mora biti pobarvana. Dovoljeno je odstopanje maksimalnih mer ali minimalne teže avto-modela v kolikor tekmovalec s originalnimi navodili izkazuje pristnost mer ali teže avto-modela 1:8 Buggy Elektro Off-Road, v nasprotnem se tekmovalcu ne dovoli nastopiti in se ga izključi iz nadaljnjega tekmovanja. 24