EF 1 EKONOMSKA FAKULTETA. Dekan: dr. DUŠAN MRAMOR, red. prof. Prodekani: Prodekanica za študijske zadeve: dr. Andreja CIRMAN, doc.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "EF 1 EKONOMSKA FAKULTETA. Dekan: dr. DUŠAN MRAMOR, red. prof. Prodekani: Prodekanica za študijske zadeve: dr. Andreja CIRMAN, doc."

Transkripcija

1 EF 1 EKONOMSKA FAKULTETA Dekan: dr. DUŠAN MRAMOR, red. prof. Prodekani: Prodekanica za študijske zadeve: dr. Andreja CIRMAN, doc. Prodekanica za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij: dr. Polona DOMADENIK, doc. Prodekan za gospodarske zadeve: dr. Mitja ČOK, doc. Tajništvo Kardeljeva ploščad 17, telefon: (h. c.), (dekan), (tajnik) 145

2 EF 2 ORGANIZACIJSKE ENOTE Katedra za denar in finance Predstojnik: dr. Ivan RIBNIKAR, red. prof. Katedra za ekonomsko teorijo in politiko Predstojnik: dr. Andrej SUŠJAN, red. prof. Katedra za informatiko Predstojnik: dr. Jurij JAKLIČ, izr. prof. Katedra za jezike za poslovne in ekonomske vede Predstojnica: mag. Ženja KANSKY ROŽMAN, lektorica Katedra za management in organizacijo Predstojnica: dr. Tomaž ČATER, doc. Katedra za matematiko in operacijska raziskovanja Predstojnik: ddr. Ludvik BOGATAJ, red. prof. Katedra za mednarodno ekonomijo Predstojnik: dr. Andrej KUMAR, red. prof. Katedra za podjetništvo Predstojnik: dr. Mateja DRNOVŠEK, doc. Katedra za pravo Predstojnik: dr. Krešimir PUHARIČ, red. prof. Katedra za računovodstvo in revizijo Predstojnik: dr. Marko HOČEVAR, red. prof. Katedra za statistiko Predstojnica: dr. Irena OGRAJENŠEK, doc. Katedra za trženje Predstojnica: dr. Irena VIDA, izr. prof. Enota za športno vzgojo Predstojnik: Nina JERAM, prof., spec., pred. Enota redni študij Enota za dodiplomski študij Predstojnica: prodekanica dr. Andreja CIRMAN, doc. Vodja: Marjetka KOPAR Enota izredni študij in študij na daljavo Vodja: Tilen BALON, univ.dipl. ekon. Enota za podiplomski študij Predstojnik: dr. Danijel PUČKO, red. prof. Vodja: Jožica MERLJAK, prof. Center za svetovanje in razvoj študentov (CERŠ) Vodja: Jana PUCELJ, univ. dipl. ekon. Služba za mednarodno sodelovanje Vodja: mag. Danijela VOLJČ Enota za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij Predstojnica: prodekanica dr. Polona DOMADENIK, doc.. Vodja: Rebeka KONCILJA, dipl. ekon. Podenote: Center za razvoj podjetništva: Predstojnik: dr. MIROSLAV GLAS, red. prof. Inštitut za poslovno informatiko: Predstojnik: dr. Andrej KOVAČIČ, red. prof. Inštitut za jugovzhodno Evropo: Predstojnik: dr. Janez PRAŠNIKAR, red. prof. Inštitut za statistiko: Predstojnica: dr. Lea BERGAR, izr. prof. Inštitut za javni sektor: Predstojnica: dr. Nevenka HROVATIN, red. prof. Inštitut za trženje: Predstojnica: dr. Vesna ŽABKAR, izr. prof. Pravni inštitut: Predstojnik: dr. Peter FALATOV, doc. Inštitut za računovodstvo in revizijo: Predstojnica: dr. Slavka KAVČIČ, red. prof. Inštitut za management in organizacijo: Predstojnica: dr. Metka TEKAVČIČ, izr. prof. Inštitut za denar in finance: Predstojnik: dr. Mojmir MRAK, red. prof. Inštitut za makroekonomijo: Predstojnik: dr. Jože PAVLIČ DAMIJAN, izr. prof. Inštitut za evropske programe in študije Predstojnik: dr. Andrej KUMAR, red. prof. Inštitut za socioekonomsko in poslovno evalvacijo Predstojnik: dr. Marko JAKLIČ, red. prof. Inštitut za proučevanje igralništva: Predstojnik: dr. Hugo ZAGORŠEK, doc. Inštitut za turizem: Predstojnica: dr. Tanja MIHALIČ, red. prof. Center za študentsko podjetništvo, inovativnost in kreativnost Predstojnik: dr. Mateja DRNOVŠEK, doc. Založništvo Vodja: dr. Bogdan LIPIČNIK, izr. prof. Pedagoški center Predstojnica: dr. Maja MAKOVEC BRENČIČ, izr. prof. Alumni Predsednik: Zoran JANKOVIČ 146

3 EF 3 Centralna ekonomska knjižnica Predstojnik: dr. Aljoša VALENTINČIČ, doc. Vodja: Ivan KANIČ, univ. dipl. prof. franc. in angl. jezika Podenota: Podatkovno analitični servis (PASEF) Predstojnik: dr. Marko PAHOR, doc Center strokovnega izpopolnjevanja in svetovalne dejavnosti (CISEF) Vodja: mag. Aleksander IGLIČAR Finančno računovodska enota Vodja: Jasmina SIVAC, univ. dipl. ekon. 147

4 EF 4 SEZNAM UČITELJEV IN SODELAVCEV Predmeti, pri katerih sodelujejo spodaj našteti visokošolski učitelji in sodelavci, so objavljeni na spletnih straneh Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani 1. Redni profesorji - ddr. Ludvik BOGATAJ za področje operacijskih raziskav in uporabe matematike v ekonomiji - dr. Talib DAMIJ za področje poslovne informatike - dr. Vlado DIMOVSKI za področje managementa - dr. Miroslav GLAS za področje ekonomije in podjetništvo - dr. Mirko GRADIŠAR za področje poslovne informatike - dr. Marko HOČEVAR za področje računovodstva in revizije - dr. Nevenka HROVATIN za področje ekonomije - dr. Marko JAKLIČ za področje poslovne ekonomije - dr. Slavka KAVČIČ za področje ekonomike in organizacije podjetja - dr. Bogomir KOVAČ za področje ekonomije - dr. Andrej KOVAČIČ za področje poslovne informatike - dr. Andrej KUMAR za področje mednarodne ekonomije - dr. Ivo LAVRAČ za področje družbenega računovodstva in regionalnega planiranja - dr. Janez MALAČIČ za področje demografije in ekonomike dela - dr. Tanja MIHALIČ za področje turizma - dr. Mojmir MRAK za področje mednarodnih financ - dr. Dušan MRAMOR za področje poslovnih financ - dr. Lovrenc PFAJFAR za področje ekonometrije - dr. Janez PRAŠNIKAR za področje ekonomije - dr. Danijel PUČKO za področje ekonomike in planiranje v podjetju - dr. Krešimir PUHARIČ za področje gospodarsko pravo, mednarodno gospodarsko pravo in pravo industrijske lastnine - dr. Ivan RIBNIKAR za področje denarni sistem in denarna teorija - dr. Iča ROJŠEK za področje trženja - dr. Rudi ROZMAN za področje managementa in organizacije dr. Marjan SENJUR za področje ekonomike in gospodarski razvoj - dr. Tine STANOVNIK za področje ekonomije - dr. Andrej SUŠJAN za področji ekonomije - dr. Maks TAJNIKAR za področje ekonomije in podjetništva - dr. Aleš VAHČIČ za področji splošna ekonomska politika in podjetništvo 2. Izredni profesorji - dr. Lea BREGAR za področje statistike - dr. Zarjan FABJANČIČ za področji ekonomska teorija in ekonomska politika - dr. Dušan HVALICA za področje operacijska raziskovanja - dr. Mojca INDIHAR ŠTEMBERGER za področje poslovne informatike - dr. Jurij JAKLIČ za področje poslovne informatike - dr. Bogdan LIPIČNIK za področje managementa - dr. Janez LOČNIŠKAR za področje poslovne informatike - dr. Maja MAKOVEC-BRENČIČ za področje mednarodnega poslovanja - dr. Jože PAVLIČ DAMIJAN za področje mednarodne ekonomije - dr. Jože ROVAN za področje statistike - dr. Borut RUSJAN za področje managementa - dr. Metka TEKAVČIČ za področje ekonomike poslovanja - dr. Nada ZUPAN za področje managementa - dr. Irena VIDA za področje trženja - dr. Vesna ŽABKAR za področje trženja 3. Docenti - dr. Aleš AHČAN za področje aktuarstva - dr. Andreja CIRMAN za področje denarja in financ - dr. Tomaž ČATER za področje managementa - dr. Danica ČERČE za področje ameriške književnosti - dr. Mitja ČOK za področje denarja in financ - dr. Polona DOMADENIK za področje ekonomije

5 EF 5 - dr. Tanja DMITROVIČ za področje trženja in organizacije - dr. Mateja DRNOVŠEK za področje podjetništva - dr. Peter FALATOV, za področje gospodarskega prava mednarodne pravne finančne problematike - dr. Aljoša FELDIN za področje mikroekonomije - dr. Lilijana FERBAR za področje operacijskih raziskovanj - dr. Aleksandra GREGORIČ za področje ekonomije - dr. Aleš GROZNIK za področje poslovne informatike - dr. Maja KONEČNIK za področje turizma - dr. Simona KORENJAK ČERNE za področje statistike - dr. Črt KOSTEVC za področje mednarodne ekonomije - dr. Marko KOŠAK za področje denarja in financ - dr. Branko KORŽE za področje civilnega in gospodarskega prava - dr. Barbara KRESAL, za področje delovnega prava in socialne varnosti - dr. Igor MASTEN za področje denar in finance - dr. Irena OGRAJENŠEK za področje statistike - dr. Marko PAHOR za področje statistike - dr. Darja PELJHAN za področje ekonomike poslovanja - dr. Sašo POLANEC za področje ekonomije - dr. Tjaša REDEK za področje ekonomije - dr. Adriana REJC BUHOVAC za področje managementa - dr. Sergeja SLAPNIČAR za področje računovodstva in revizije - dr. Tomaž TURK za področje poslovne informatike - dr. Aljoša VALENTINČIČ za področje denarja in financ - dr. Alenka VRBINC za področje angleški jezik - dr. Hugo ZAGORŠEK za področje poslovne ekonomije - dr. Katja ZAJC KEJŽAR za področje mednarodne ekonomije - dr. Maja ZAMAN za področje računovodstva in revizije 4. Višji predavatelji - mag. Damir CIBIC za področje ekonomike in ekonomske politike - mag. Jože Andrej ČIBEJ za področje matematike - mag. Roman ROGELJ za področje statistike - mag. Janez SIRŠE za področje ekonomike turizma 5. Predavatelji - spec. Peter BRESKVAR, prof., za področje znanost v športu - kineziologija - Nina JERAM, prof., za področje športne vzgoje - Vinko ZOVKO, prof., za področje znanost v športu - kineziologija 6. Lektorji - dr. Slavica ČEPON, prof., za področje angleškega jezika - mag. Nadja DOBNIK, prof., za področje francoskega jezika - mag. Mateja DOSTAL, prof., za področje angleškega jezika - mag. Ženja KANSKY ROŽMAN, prof., za področje angleškega jezika - mag. Vita KILAR, prof., za področje nemškega jezika - mag. Nives LENASSI, prof., za področje italijanskega jezika - mag. Matjaž MARTIČ, prof., za področje angleškega jezika - mag. Polonca SVETLIN-GVARDJANČIČ, prof., za področje nemškega jezika - mag. Rosvita ŠENGELAJA za področje nemškega jezika - Sonja TRAMPUŠ, prof., za področje angleškega jezika - mag. Alenka UMEK, za področje angleškega jezika 7. Asistenti - dr. Domen BAJDE, za področje trženja - mag. Peter BALOH za področje poslovne informatike - dr. Mojca BAVDAŽ za področje statistike - mag. Aleš BERK SKOK za področje denarja in financ - mag. Bernard BRŠČIČ za področje ekonomije - 149

6 EF 6 - Barbara CULIBERG, univ. dipl. ekon., za področje trženja - dr. Simon ČADEŽ za področje računovodstva in revizije - dr. Barbara ČATER za področje trženja - mag. Jernej DOLENŠEK za področje managementa - mag. Petra DOŠENOVIČ BONČA za področje ekonomije - Gregor PFAJFAR, univ. dipl. ekon., za področje mednarodnega poslovanja - dr. Peter GROZNIK za področje poslovnih financ - mag. Marko JAKŠIČ za področje organizacije proizvodnje - mag. Robert KAŠE za področje managementa in organizacije - dr. Aleksandar KEŠELJEVIČ za področje ekonomije - dr. Tomaž KOLAR za področje trženja - mag Matjaž KOMAN za področje ekonomije - mag. Urška KOSI za področje ekonomike poslovanja - dr. Patricia KOTNIK za področje ekonomije - Kir KUŠČER, univ. dipl. ekon. za področje turizma - dr. Jaka LINDIČ za področje poslovne informatike - mag. Monika LISJAK za področje mednarodnega poslovanja - mag. Igor LONČARSKI za področje denarja in financ - dr. Aleša LOTRIČ DOLINAR za področje statistike - mag. Mojca MARC za področje ekonomike poslovanja - mag Katarina Katja MIHELIČ za področje managementa - mag. Nada KLOBUČAR MIROVIČ za področje računovodstva in revizije - dr. Ljubica KNEŽEVIĆ CVELBAR za področje turizma - Matej MARINČ, univ. dipl. fiz., za področje denarja in financ - mag. Blaž MOJŠKERC za področje matematike - mag. Barbara MÖREC za področje računovodstva in revizije - mag. Nina PONIKVAR za področje ekonomije - dr. Sandra PENGER za področje managementa - mag. Aleš POPOVIČ za področje poslovne informatike - mag. Martin RAJGELJ za področje operacijskih raziskovanj - dr. Melita RANT za področje organizacije in managementa - Vasja RANT, univ. dipl. ekon., za področje denarja in financ - Matevž RAŠKOVIČ, univ. dipl. ekon. za področje mednarodnega poslovanja - Sonja RATEJ PIRKOVIČ, univ. dipl. mat., za področje matematike - mag. Jože SAMBT za področje statistike - mag. Aleša Saša SITAR za področje ekonomike podjetja in managementa - mag. Rok STRITAR za področje podjetništva - dr. Miha ŠKERLAVAJ za področje managementa - Rok ŠKRINJAR, univ. dipl. ekon., za področje poslovne informatike - mag. Sonja ŠLANDER WOSTNER za področje mednarodne ekonomije - mag. Iza ŠUŠTERŠIČ za področje poslovodenje in organizacija - dr. Matej ŠVIGELJ za področje managementa - mag. Peter TRKMAN za področje poslovne informatike - mag. Darjana VIDIC za področje računovodstva in revizije - mag. Mateja VODLAN za področje trženja - mag. Lidija ZAJEC za področje ekonomije - dr. Jelena ZORIČ za področje ekonomije - Blaž ZUPAN, univ. dipl. ekon., za področje podjetništva - mag. Jana ŽNIDARŠIČ za področje managementa 8. Stažisti asistenti raziskovalci - Anja COTIČ SVETINA, univ. dipl. ekon., za področje poslovne ekonomije - Jure ERJAVEC, univ. dipl. ekon., za področje poslovne informatike - mag. Aljaž HRIBERNIK - Danijel KOVAČIČ, univ. dipl. ekon. - Tanja RAJKOVIČ, univ.dipl.ekon., za področje ekonomije - Miloš STERLE, univ.dipl.ekon. 150

7 EF 7 9. Gostujoči učitelji - dr. Jon Aarum ANDERSEN - dr. Maja BILJAN AUGUST - dr. Blodwen TARTER - dr. Arnoud W. A. BOOT - dr. Fabrizio CORICELLI - dr. Muris ČIČIĆ - dr. Jan DHAENE - dr. Laura D ANDREA TAYSON - dr. R. H. EDWARDS - dr. Janu FRANSOOJU - dr. Ondina GABROVEC MEI - dr. Neil GARROD - dr. Marc GOOVAERTS - dr. Robert W. GRUBBSTRÖM - dr. Sudheer GUPTA - dr. Johaneescu I. M. HALLMNU - dr. Robert D. HISRICH - dr. Jerry L. HUXELL - dr. P. K. JAIN - dr. A. Milton JENKINS - dr. Vinko KANDŽIJA - dr. Nada KARAMAN AKSENTIJEVIĆ - dr. Georgu KESTERJU - dr. Robert C. KLEMKOSKY - dr. Peter KÖCHEL - dr. Krishnamurti LAKSHMAN - dr. Lilijana MAUROVIĆ - dr. Lorenzo ROS McDONNELL - dr. Elton G. McGOUN - dr. Galina MERKURYEVA - dr. Yurij MERKURYEV - dr. Görög MIHALY - dr. Georg T. MILKOVICH - dr. Mohamed M. NAIM - dr. Reinhard NECK - dr. Arie Pier NAGEL - dr. Paul J. NOWAK - dr. Milena PERŠIĆ - dr. Boris PIRJEVEC - dr. Darko PREBEČAC - dr. Karl-Heinz RAU - dr. Jamesu REARDONU - dr. Vonu SANCHEZU - dr. Ozlem SANDIKCI - dr. Aviv SHOHAM - dr. Joseph E. STIGLITZ - dr. Jan SVEJNAR - dr. Željko ŠEVIĆ - dr. Caroline TYNAN - dr. Jan ULJIN - dr. Jan Ole VANEBO dr Yoav VARDI - dr. Maja VEHOVEC - dr. Neli VLAHINIĆ DIZDAREVIĆ 10. Učitelji in sodelavci s krajšim delovnim časom - dr. Marija BOGATAJ, red. prof. za področji statističnih metod in operacijskih raziskav v prostoru - dr. Silva DEŽELAN, doc. za področje denarja in financ - dr. Boštjan JAZBEC, doc. za področje monetarne ekonomije - dr. Borka JERMAN BLAŽIČ, red. prof. za področje poslovne informatike informacijske mreže - dr. Matej LAHOVNIK,izr. prof. za področje ekonomike podjetja in managementa - dr. Marjan ODAR, doc. za področje računovodstva in revizije - dr. Danijel STARMAN, višji predavatelj za področje trženja - dr. Draško VESELINOVIČ, izr. prof. za področje mednarodnih financ 11. Pogodbeni sodelavci - mag. Andrej ANDŽELEVSKI, asistent - dr. France ARHAR, docent - mag. Darja BERNIK, asistentka - mag. Marko BOŠNJAK, asistent - mag. Tadeja COLNAR LESKOVŠEK, asistentka - mag. Dejan CVITKOVIČ, asistent - dr. Andreja ČERNAK MEGLIČ, asistentka - Matjaž ČRNIGOJ, univ. dipl. ekon., strok. sod. - mag. Janez DAMJAN, višji predavatelj - mag. Primož DOLENC, asistent - dr. Meta DUHOVNIK, višja predavateljica - mag. Darko DUJIĆ, asistent - mag. Aleš EKAR, asistent - dr. Emil ERJAVEC, izredni profesor - Igor FEKETIJA, univ. dipl. ekon., strok. sod. - Patricija FILIPIČ, univ. dipl. ekon., asistentka - mag. Igor GABRIJELČIČ, asistent - Tomaž GLAŽAR, univ. dipl. ekon., spec., pred. - dr. Urša GOLOB, asistentka - Katarina GUZEJ, univ. dipl. ekon., asistentka - dr. Rasto HARTMAN, predavatelj - Diana HORVAT, univ. dipl. ekon., asistentka

8 EF 8 - mag. Barbara HVALIČ ERZETIČ, asistentka - Matej INTIHAR, univ. dipl. ekon., asistent - mag. Majda JANEŽIČ, asistentka - mag. Božo JAŠOVIČ, asistent - mag. Saša JAZBEC, asistentka - dr. Milan JELENC, višji predavatelj - mag. Denis JURIČIČ, asistent - mag. Gregor KLAVES, strok. sod. - mag. Rinalda KLEMENČIČ, predavateljica - mag. Andrej KOCIČ, asistent - Ana KOLAR, univ. dipl. ekon. - Rebeka KONCILJA, dipl. ekon. - mag. Kristina KOVAČIČ, asistentka. - Matic KOVAČIČ, univ. dipl. ekon., strok. sod. - dr. Stanko KOŽELJ, izredni profesor - mag. Tomaž KRAŠKOVIC, asistent - dr. Peter KUKOVICA, predavatelj - Janez KUŠAR, univ. dipl. ekon., asistent - Petra LAPAJNE, univ. dipl. ekon., asistentka - Monika LAPANJA, prof., strok. sod. - Miha LEBER, univ. dipl. ekon., asistent - Nataša LOGAR, univ. dipl. ekon., asistent - mag. Mojca LUKANČIČ, asistentka - Maja MAKOVEC, prof., lektorica - dr. Vladimir MALENKOVIĆ, predavatelj - dr. Viljem MERHAR, redni profesor - mag. Eva MIHELČIČ, asistentka - mag. Adnan MUJAGIĆ, asistent - Nika MUROVEC, univ. dipl. ekon., asistentka - mag. Andrej MUŽEVIČ, asistent - Vesna OPALK, univ. dipl. ekon., strok. sod. - Miha OZIMEK, univ. dipl. prav., asistent - Sandro PAOLUCCI, lektor, prof. - dr. Vekoslav POTOČNIK, redni profesor - dr. Igor PRODAN, univ. dipl. ing. stroj., asistent - dr. Viljem PŠENIČNY, docent - mag. Ksenija PUŠNIK, asistentka - Jelena RAŠULA, univ. dipl. ekon., asistentka - Dawn REINDL, prof., lektor - Donald REINDL, prof., lektor - Luka REPANŠEK, univ. dipl. ekon., asistent - mag. Yeal RUBIN, asistentka - dr. Mitja RUZZIER, asistent - Tine SATTLER, prof., asistent - Saša SRAKA, univ. dipl. ekon., strok. sod. - mag. Aljaž STARE, višji predavatelj - Klemen ŠALAMON, univ. dipl. ekon., strok. sod. - Marjeta ŠKOF, univ. dipl. ekon., asistentka - Tadeja ŠTEHARNIK, univ.dipl. ekon. - Jernej ŠTEKAR, univ. dipl. ekon., asistent - Rok ŠTURM, univ. dipl. ekon., asistent - Urška TANJŠEK, univ. dipl. ekon., asistentka - mag. Mateja TOMIN VUČKOVIČ, asistentka - dr. Gorazd TRPIN, izredni profesor - Barbara TURŠIČ, univ. dipl. ekon., asistentka - Urška VELEPEC, univ. dipl. ekon., asistentka - mag. Patrick VESEL, asistent - Nina VIČAR, univ. dipl. ekon., asistentka - mag. Darja VODLAN, asistentka - mag. Peter VREČAR, asistent - dr. Martin WAGNER, docent - mag. Aleš ZAJC, asistent - Nataša ZDOUC, univ. dipl. ekon., asistentka - dr. Samo ZUPANČIČ, docent - mag. Barbara ŽIBRET KRALJ, asistentka - mag. Marjana ŽNIDARŠIČ, predavateljica 152

9 EF 9 Ekonomska fakulteta je v študijskem letu 2005/2006 na dodiplomskem študiju pričela z uvedbo novih prvostopenjskih programov, skladnih z Bolonjsko deklaracijo. Uvedba novih prvostopenjskih programov poteka postopoma, zato bo za že vpisane študente Ekonomske fakultete v študijskem letu 2007/2008 izvajala tudi četrti letnik obstoječega dodiplomskega programa 4. letnik univerzitetnega študija. PREDMETNIK Ekonomska fakulteta bo v študijskem letu 2007/2008 izvajala prvi, drugi in tretji letnik dveh novih ločenih študijskih programov prve stopnje, pripravljenih v skladu z Bolonjsko deklaracijo in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu iz leta Fakulteta bo izvajala: - Triletni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA (v nadaljevanju študijski program UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA) - Triletni študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe VISOKA POSLOVNA ŠOLA (v nadaljevanju: študijski program VISOKA POSLOVNA ŠOLA) V študijskem programu UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA je prvi enoten, v drugem semestru 1. letnika pa se študij razdeli na usmeritve in smeri: - Denar in finance - Ekonomija o Poslovna ekonomika o Matematična ekonomika o Javni sektor (se ne izvaja v študijskem letu 2007/2008) - Finančni management o Poslovne finance o Finančni trgi in institucije - Management - Mednarodna ekonomija - Podjetništvo o Podjetništvo (se ne izvaja v študijskem letu 2007/2008) o Management malih podjetij - Poslovna informatika - Poslovna logistika - Računovodstvo in revizija - Trženje - Turizem V študijskem programu VISOKA POSLOVNA ŠOLA je prvi enoten, v drugem semestru 1. letnika pa se študij razdeli na usmeritve: - Bančništvo in poslovne finance - Javni sektor - Management - Mednarodno poslovanje - Podjetništvo - Poslovna informatika - Računovodstvo - Trženje - Turizem 153

10 EF 10 Predmetnik univerzitetnega študijskega programa UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA (nov študijski program) Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V I. LETNIK SKUPNI PREDMETI Gradišar, Damij, Jaklič J. Informatika Bogataj, Hvalica Matematika Prašnikar Mikroekonomija I Dimovski, Rozman Temelji managementa Hočevar Temelji računovodstva Kovač, Fabjančič Makroekonomija I Pfajfar Statistika Puharič Pravo družb in poslovno pravo Usmeritev DENAR IN FINANCE Hrovatin Gospodarstvo Slovenije v EU Čok Denar in finance Usmeritev EKONOMIJA - smer Poslovna ekonomika Hrovatin Gospodarstvo Slovenije v EU Tajnikar, Prašnikar Upravljavska ekonomika smer Matematična ekonomija Hrovatin Gospodarstvo Slovenije v EU Ferbar, Feldin Osnove matematične ekonomike Usmeritev FINANČNI MANAGEMENT - smer Poslovne finance Čok Denar in finance Veselinovič Finančni trgi smer Finančni trgi in institucije Čok Denar in finance Košak Finančne institucije Usmeritev MANAGEMENT Tekavčič Uvod v poslovanje Zupan Uvod v organizacijo Usmeritev MEDNARODNA EKONOMIJA Kumar Ekonomika EU in Slovenija Kumar Globalno gospodarstvo Usmeritev PODJETNIŠTVO - smer Management malih podjetij Rusjan Management proizvodnje Glas, Vahčič Management malih in srednje velikih podjetij

11 EF 11 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Usmeritev POSLOVNA INFORMATIKA Tekavčič Uvod v poslovanje Indihar Štemberger, Jaklič J., Groznik Informatizacija poslovanja Usmeritev POSLOVNA LOGISTIKA Tekavčič Uvod v poslovanje Bogataj, Ferbar Logistika oskrbovalnih sistemov Usmeritev RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA Tekavčič Uvod v poslovanje Hočevar Stroškovno računovodstvo Usmeritev TRŽENJE Tekavčič Uvod v poslovanje Rojšek, Vida Temelji trženja Usmeritev TURIZEM Tekavčič Uvod v poslovanje Mihalič Osnove turizma II. LETNIK Usmeritev DENAR IN FINANCE Tajnikar Mikroekonomija Ribnikar, Jazbec Monetarna ekonomija Hvalica, Bogataj Matematika Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Senjur Makroekonomija Rovan Statistika Kumar Mednarodna ekonomika Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 III. LETNIK Usmeritev DENAR IN FINANCE Pfajfar Ekonometrija Mrak Mednarodne finance Sušjan Razvoj ekonomske teorije Posebni predmet usmeritve tip

12 EF 12 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Tuj jezik 2 (1. modul) 60 4 Seminar za pripravo diplomskega dela Fabjančič, Lavrač Ekonomska politika Stanovnik, Čok Javne finance Petrin, Dmitrovič, Feldin Organizacija in struktura trga Tuj jezik 2 (2. modul) ali Tuj jezik 1 (3. modul) 60 4 Diplomsko delo Posebni predmet usmeritve tip 4 Ribnikar, Masten Evropski monetarni sistem Deželan Finančni trgi in institucije Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. letnik UPEŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri UPEŠ. II. LETNIK Usmeritev EKONOMIJA Tajnikar Mikroekonomija Ribnikar, Jazbec Monetarna ekonomija Hvalica, Bogataj Matematika Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Senjur Makroekonomija Rovan Statistika Kumar Mednarodna ekonomika Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 III. LETNIK Usmeritev EKONOMIJA - smer Poslovna ekonomika Pfajfar Ekonometrija Malačič Ekonomika dela Sušjan Razvoj ekonomske teorije

13 EF 13 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 2 (1. modul) 60 4 Seminar za pripravo diplomskega dela Fabjančič, Lavrač Ekonomska politika Stanovnik, Čok Javne finance Petrin, Dmitrovič, Feldin - smer Matematična ekonomika Organizacija in struktura trga Tuj jezik 2 (2. modul) ali Tuj jezik 1 (3. modul) 60 4 Diplomsko delo Pfajfar Ekonometrija Malačič Ekonomika dela Sušjan Razvoj ekonomske teorije Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 2 (1. modul) 60 4 Seminar za pripravo diplomskega dela Fabjančič, Lavrač Ekonomska politika Stanovnik, Čok Javne finance Petrin, Dmitrovič, Feldin Organizacija in struktura trga Tuj jezik 2 (2. modul) ali Tuj jezik 1 (3. modul) 60 4 Diplomsko delo Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet)smeritve oziroma smeri tip - smer Poslovna ekonomika Mramor Poslovne finance Jaklič Marko Ekonomski vidik organizacije podjetja (**) Rojšek, Vida Temelji trženja smer Matematična ekonomika Ferbar, Čibej Poslovna matematika Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. letnik UPEŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri UPEŠ. II. LETNIK Usmeritev FINANČNI MANAGEMENT Rojšek, Vida Temelji trženja

14 EF 14 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Mramor Poslovne finance Makovec Brenčič Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Kavčič, Hočevar Poslovodno računovodstvo Kovačič, Groznik Elektronsko poslovanje Lipičnik, Zupan Organizacijsko vedenje Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 III. LETNIK Usmeritev FINANČNI MANAGEMENT - smer Poslovne finance Stanovnik, Čok Davki in davčne obremenitve podjetij Glas, Jaklič M. Poslovno okolje Bregar, Ograjenšek Statistika za poslovno odločanje Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 2 (1. modul) 60 4 Seminar za pripravo diplomskega dela Mrak Mednarodno finančno okolje Rovan Statistika Pučko, Lahovnik Strateški management Tuj jezik 2 (2. modul) 60 4 Diplomsko delo smer Finančni trgi in institucije Stanovnik, Čok Davki in davčne obremenitve podjetij Glas, Jaklič M. Poslovno okolje Bregar, Ograjenšek Statistika za poslovno odločanje Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 2 (1. modul) 60 4 Seminar za pripravo diplomskega dela Mrak Mednarodno finančno okolje Rovan Statistika Pučko, Lahovnik Strateški management

15 EF 15 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Tuj jezik 2 (2. modul) 60 4 Diplomsko delo Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) - smer Poslovne finance Slapničar Finančno računovodstvo 1 (**) Mramor Teorija poslovnih financ Mramor, Valentinčič Finančna analiza smer Finančni trgi in institucije Deželan, Ahčan Osnove zavarovalništva Deželan, Gregorič Teorija finančnega posredništva Košak Management finančnih institucij 1 (**) Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. letnik UPEŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri UPEŠ. II. LETNIK Usmeritev MANAGEMENT Rojšek, Vida Temelji trženja Mramor Poslovne finance Makovec Brenčič Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Kavčič, Hočevar Poslovodno računovodstvo Kovačič, Groznik Elektronsko poslovanje Lipičnik, Zupan Organizacijsko vedenje Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 III. LETNIK Usmeritev MANAGEMENT Zupan N. Poslovno komuniciranje Glas, Jaklič M. Poslovno okolje Bregar, Ograjenšek Statistika za poslovno odločanje Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 2 (1. modul) 60 4 Seminar za pripravo diplomskega dela

16 EF 16 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Rusjan Management proizvodnje Lipičnik, Zupan N. Ravnanje z ljudmi pri delu Pučko, Lahovnik Strateški management Tuj jezik 2 (2. modul) 60 4 Diplomsko delo Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) Tekavčič Analiza poslovanja Rozman Analiza organizacije Vahčič, Drnovšek Podjetništvo Deželan Finančni trgi in institucije Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. letnik UPEŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri UPEŠ. II. LETNIK Usmeritev MEDNARODNA EKONOMIJA Tajnikar Mikroekonomija Ribnikar, Jazbec Monetarna ekonomija Hvalica, Bogataj Matematika Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Senjur Makroekonomija Kumar Mednarodna ekonomika Puharič Pravo EU III. LETNIK Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 Usmeritev MEDNARODNA EKONOMIJA Pfajfar Ekonometrija Mrak Mednarodne finance Sušjan Razvoj ekonomske teorije Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 2 (1. modul) 60 4 Seminar za pripravo diplomskega dela Fabjančič, Lavrač Ekonomska politika

17 EF 17 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Stanovnik, Čok Javne finance Petrin, Dmitrovič, Feldin Organizacija in struktura trga Tuj jezik 2 (2. modul) ali Tuj jezik 1 (3. modul) 60 4 Diplomsko delo Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) Pavlič Damjan Analiza mednarodne menjave Kostevc (**) Pavlič Damjan Mednarodna trgovinska politika Kumar Analiza in razvoj globalnih trgov Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. letnik UPEŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri UPEŠ. II. LETNIK Usmeritev PODJETNIŠTVO Rojšek, Vida Temelji trženja Mramor Poslovne finance Bregar, Ograjenšek Statistika za poslovno odločanje Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Kavčič, Hočevar Poslovodno računovodstvo Lipičnik, Zupan Ravnanje z ljudmi pri delu Drnovšek, Vahčič Planiranje in ustanavljanje podjetja Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 III. LETNIK Usmeritev PODJETNIŠTVO - smer Management malih podjetij Tajnikar Management rastočega posla Glas, Jaklič M. Poslovno okolje Makovec B. Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 2 (1. modul)

18 EF 18 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Seminar za pripravo diplomskega dela Kovačič, Groznik A. Elektronsko poslovanje Lipičnik, Zupan N. Organizacijsko vedenje Pučko, Lahovnik Strateški management Tuj jezik 2 (2. modul) 60 4 Diplomsko delo Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) - smer Management malih podjetij Drnovšek Podjetniški projekt Glas Družinsko podjetništvo Cirman Financiranje MSP Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. letnik UPEŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri UPEŠ. II. LETNIK Usmeritev POSLOVNA INFORMATIKA Rojšek, Vida Temelji trženja Mramor Poslovne finance Jaklič Jurij, Indihar Baze podatkov in njihova Štemberger uporaba Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Kavčič, Hočevar Poslovodno računovodstvo Gradišar, Turk Razvoj informacijskih sistemov Lipičnik, Zupan Organizacijsko vedenje Tuj jezik 1(2. modul) 60 4 III. LETNIK Usmeritev POSLOVNA INFORMATIKA Vahčič, Drnovšek Podjetništvo Glas, Jaklič M. Poslovno okolje Makovec B. Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 2 (1. modul)

19 EF 19 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Seminar za pripravo diplomskega dela Kovačič, Groznik A. Elektronsko poslovanje Projekti prenove in informatizacije Kovačič, Groznik A. poslovanja Pučko, Lahovnik Strateški management Tuj jezik 2 (2. modul) 60 4 Diplomsko delo Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) Indihar Štemberger Informacijska podpora odločanju Kovačič Informatizacija poslovnih procesov Damij Metode modeliranja informacijskega sistema Turk Informacijska tehnologija, orodja in programiranje Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. letnik UPEŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri UPEŠ. II. LETNIK Usmeritev POSLOVNA LOGISTIKA Rojšek, Vida Temelji trženja Mramor Poslovne finance Makovec Brenčič Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Kavčič, Hočevar Poslovodno računovodstvo Kovačič, Groznik Elektronsko poslovanje Lipičnik, Zupan Organizacijsko vedenje Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 III. LETNIK Usmeritev POSLOVNA LOGISTIKA Vahčič, Drnovšek Podjetništvo

20 EF 20 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Glas, Jaklič M. Poslovno okolje Bregar, Ograjenšek Statistika za poslovno odločanje Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 2 (1. modul) 60 4 Seminar za pripravo diplomskega dela Rusjan Management proizvodnje Lipičnik, Zupan N. Ravnanje z ljudmi pri delu Pučko, Lahovnik Strateški management Tuj jezik 2 (2. modul) 60 4 Diplomsko delo Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) Ferbar Modeli logistike zalog in skladiščenja Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. letnik UPEŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri UPEŠ. II. LETNIK Usmeritev RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA Rojšek, Vida Temelji trženja Mramor Poslovne finance Slapničar Finančno računovodstvo Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Kavčič, Hočevar Poslovodno računovodstvo Kovačič, Groznik Elektronsko poslovanje Rusjan Management proizvodnje Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 III. LETNIK Usmeritev RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA Glas, Jaklič M. Poslovno okolje Bregar, Ograjenšek Statistika za poslovno odločanje Makovec B. Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja Posebni predmet usmeritve tip

21 EF 21 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Tuj jezik 2 (1. modul) 60 4 Seminar za pripravo diplomskega dela Lipičnik, Zupan N. Organizacijsko vedenje Kavčič Revizija Pučko, Lahovnik Strateški management Tuj jezik 2 (2. modul) 60 4 Diplomsko delo Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) Čadež Strateško računovodstvo Hočevar Računovodsko predračunavanje Slapničar Analiza računovodskih izkazov Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. letnik UPEŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri UPEŠ. II. LETNIK Usmeritev TRŽENJE Mramor Poslovne finance Vida Vedenje porabnikov Makovec Brenčič Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Kavčič, Hočevar Poslovodno računovodstvo Kovačič, Groznik Elektronsko poslovanje Lipičnik, Zupan Organizacijsko vedenje Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 III. LETNIK Usmeritev TRŽENJE Vahčič, Drnovšek Podjetništvo Glas, Jaklič M. Poslovno okolje Bregar, Ograjenšek Statistika za poslovno odločanje Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 2 (1. modul)

22 EF 22 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Seminar za pripravo diplomskega dela Rusjan Management proizvodnje Lipičnik, Zupan N. Ravnanje z ljudmi pri delu Pučko, Lahovnik Strateški management Tuj jezik 2 (2. modul) 60 4 Diplomsko delo Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) Dmitrović Tržne poti Žabkar Trženjsko komuniciranje Rojšek Načrtovanje trženja Žabkar, Čater B. Trženjsko raziskovanje Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. letnik UPEŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri UPEŠ. II. LETNIK Usmeritev TURIZEM Rojšek, Vida Temelji trženja Mramor Poslovne finance Makovec Brenčič Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Kavčič, Hočevar Poslovodno računovodstvo Kovačič, Groznik Elektronsko poslovanje Lipičnik, Zupan Organizacijsko vedenje Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 III. LETNIK Usmeritev TURIZEM Vahčič, Drnovšek Podjetništvo Glas, Jaklič M. Poslovno okolje Bregar, Ograjenšek Statistika za poslovno odločanje Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 2 (1. modul)

23 EF 23 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Seminar za pripravo diplomskega dela Mihalič, Rozman Management v turizmu Lipičnik, Zupan N. Ravnanje z ljudmi pri delu Pučko, Lahovnik Strateški management Tuj jezik 2 (2. modul) 60 4 Diplomsko delo Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) Mihalič, Sirše Oblikovanje turističnih proizvodov Žabkar, Konečnik Trženje v turizmu Mihalič Trajnostni turizem (**) Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. letnik UPEŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri UPEŠ. Tuji jeziki 1 za vse usmeritve in smeri Čerče, Čepon, Dostal, Angleški jezik za poslovne in Kansky ekonomske vede 1 1. modul Martič, Trampuš, Angleški jezik za poslovne in Umek, Vrbinc ekonomske vede 1 2. modul Čerče, Čepon, Dostal, Angleški jezik za poslovne in Kansky ekonomske vede 1 3. modul Dobnik Francoski jezik za poslovne in ekonomske vede 1 1. modul Dobnik Francoski jezik za poslovne in ekonomske vede 1 2. modul Dobnik Francoski jezik za poslovne in ekonomske vede 1 3. modul Lenassi Italijanski jezik za poslovne in ekonomske vede 1 1. modul Lenassi Italijanski jezik za poslovne in ekonomske vede 1 2. modul Lenassi Italijanski jezik za poslovne in ekonomske vede 1 3. modul Kilar, Svetlin Nemški jezik za poslovne in Gvardjančič, Šengelaja ekonomske vede 1 1. modul Kilar, Svetlin Nemški jezik za poslovne in Gvardjančič, Šengelaja ekonomske vede 1 2. modul Kilar, Svetlin Nemški jezik za poslovne in Gvardjančič, Šengelaja ekonomske vede 1 3. modul Tuji jeziki 2 - za vse usmeritve in smeri 167

24 EF 24 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Čerče, Čepon, Dostal, Angleški jezik za poslovne in Kansky ekonomske vede 2 1. modul Martič, Trampuš, Angleški jezik za poslovne in Umek, Vrbinc ekonomske vede 2 2. modul Dobnik Francoski jezik za poslovne in ekonomske vede 2 1. modul Dobnik Francoski jezik za poslovne in ekonomske vede 2 2. modul Lenassi Italijanski jezik za poslovne in ekonomske vede 2 1. modul Lenassi Italijanski jezik za poslovne in ekonomske vede 2 2. modul Kilar, Svetlin Nemški jezik za poslovne in Gvardjančič, Šengelaja ekonomske vede 2 1. modul Kilar, Svetlin Nemški jezik za poslovne in Gvardjančič, Šengelaja ekonomske vede 2 2. modul Izbirni predmeti tip 5 PRILOGA»SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV UPEŠ«Dobovišek Diferencialni račun Juvan, Petkovšek Diskretna matematika Lavrač, Cirman Ekonomika in poslovanje z nepremičninami Tekavčič Ekonomika izobraževanja Kovač Ekonomika okolja Malačič Ekonomika zaposlenih za managerje Tajnikar Ekonomika zdravstva Malačič Ekonomska demografija Fabjančič Ekonomska zgodovina Bogataj Izbrana poglavja finančne matematike s teorijo tveganj Bogataj, Bregar Kvantitativne metode za management Hvalica Linearno programiranje Lavrač Nacionalno računovodstvo Lavrač Regionalna ekonomika (**) Ferbar Stohastični modeli Malačič Ekonomika dela Jazbec Uporabna makroekonomija Mramor Poslovne finance 1 (**) Košak Teorija finančnega posredništva Košak Bančništvo Korže Pravo EU Čok Zavarovalništvo Falatov Delovno pravo Puharič Pogodbeno pravo Tekavčič Poslovanje neprofitnih organizacij Dimovski Temelji organiziranja in odločanja

25 EF 25 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Stanovnik Davki in poslovanje podjetij Zupan Poslovno komuniciranje Drnovšek Učinkovite predstavitve Tekavčič Analiza poslovanja Turk Ekonomika informatike Jerman Blažič Elektronske komunikacije Kovačič Informatizacija skupinskega dela in delovnih procesov Gradišar Medorganizacijski informacijski sistemi Jakič J. Modeliranje poslovnih procesov (**) Damij Programiranje (**) Turk Razvoj programskih rešitev Jerman Blažič Varnost in zaščita informacijskih sistemov Damij Vodenje informacijskih projektov Bogataj Diskretno dinamično programiranje Kumar Mednarodna ekonomika Ferbar Teorija odločitev in iger Hočevar Računovodski servisi Slapničar Računovodstvo naložb Kavčič Računovodstvo samostojnih podjetnikov posameznikov Kavčič Računovodstvo turističnih organizacij Rojšek Trženje storitev Vida Trženje v trgovini na drobno Žabkar Trženje v turizmu Turk Informacijske tehnologije v turizmu Mihalič, Sirše Poslovanje v hotelirstvu Mihalič, Sirše Zgodovina in razvoj turizma Indihar Štemberger Informacijska podpora odločanju (**) Deželan Vrednostni papirji Feldin, Ferbar Teorija iger Izbirni predmeti tip 5 Študent študijskega programa Univerzitetna poslovna in ekonomska šola mora v 2. letniku vpisati tri izbirne predmete - tip 5. Za izbirne predmete tip 5 so na voljo: predmeti iz seznama izbirnih predmetov tip 5 ali predmeti iz drugih usmeritev oz. smeri študija, ki jih še ni poslušal in imajo ustrezno število kreditnih točk po ECTS ali predmeti drugih študijskih programov v Sloveniji ali v tujini, ki imajo ustrezno število kreditnih točk po ECTS. Študent Univerzitetne poslovne in ekonomske šole lahko enega od izbirnih predmetov nadomesti s strokovno prakso v konkretnem delovnem okolju, ki jo opravlja po uspešno zaključenem 2. letniku študija, v času poletnih počitnic. Strokovna praksa traja 120 ur. Zaradi medsebojne vsebinske povezanosti temeljnih predmetov usmeritve oz. smeri s posebnimi in izbirnimi predmeti usmeritev oz. smeri (predmetov tipa 3, 4 in 5) se lahko v učnem načrtu izbirnega 169

26 EF 26 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V predmeta določijo pogoji, ki jih mora študent izpolnjevati (predhodno opravljene določene učne vsebine). Opomba k predmetnikom: predmeti označeni z (**) se izvajajo samo v angleškem jeziku. Predmetnik visokošolskega strokovnega programa VISOKA POSLOVNA ŠOLA (nov - bolonjski) I. LETNIK SKUPNI PREDMETI Gradišar, Damij, Jaklič J. Informatika Bogataj, Hvalica Matematika Prašnikar, Hrovatin Mikroekonomija I Dimovski, Rozman Temelji managementa Hočevar, Čadež Temelji računovodstva Kovač, Fabjančič Makroekonomija I Pfajfar Statistika Puharič Pravo družb in poslovno pravo Usmeritev BANČNIŠTVO IN POSLOVNE FINANCE Čok Denar in finance Deželan Finančni trgi in institucije Usmeritev JAVNI SEOR Hrovatin Gospodarstvo Slovenije v EU Hrovatin Ekonomika javnega sektorja Usmeritev MANAGEMENT Tekavčič Uvod v poslovanje Zupan Uvod v organizacijo Usmeritev MEDNARODNO POSLOVANJE Tekavčič Uvod v poslovanje Kumar Globalno gospodarstvo Usmeritev PODJETNIŠTVO Rusjan Management proizvodnje Vahčič, Drnovšek Podjetništvo Usmeritev POSLOVNA INFORMATIKA Tekavčič Uvod v poslovanje Indihar Štemberger, Jaklič J., Groznik Informatizacija poslovanja Usmeritev RAČUNOVODSTVO Tekavčič Uvod v poslovanje

27 EF 27 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Hočevar, Čadež Stroškovno računovodstvo Usmeritev TRŽENJE Tekavčič Uvod v poslovanje Rojšek, Vida Temelji trženja Usmeritev TURIZEM Tekavčič Uvod v poslovanje Mihalič Osnove turizma II. LETNIK Usmeritev BANČNIŠTVO IN POSLOVNE FINANCE Rojšek, Vida Temelji trženja Mramor Poslovne finance Makovec Brenčič Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Kavčič, Hočevar Poslovodno računovodstvo Kovačič, Groznik Elektronsko poslovanje Lipičnik, Zupan Organizacijsko vedenje Strokovna praksa III. LETNIK Usmeritev BANČNIŠTVO IN POSLOVNE FINANCE Čok, Stanovnik Davki in davčne obremenitve podjetij Glas, Jaklič M. Poslovno okolje Bregar, Ograjenšek Statistika za poslovno odločanje Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 Strokovna praksa Mrak Mednarodno finančno okolje Rovan Statistika Pučko, Lahovnik Strateški management Strokovna praksa Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) Mramor, Valentinčič Finančna analiza

28 EF 28 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Košak Bančništvo Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. in 3. letnik VPŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri VPŠ. II. LETNIK Usmeritev JAVNI SEOR Tajnikar Mikroekonomija Rojšek, Vida Temelji trženja Mramor Poslovne finance Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Kavčič, Hočevar Poslovodno računovodstvo Kovačič, Groznik Elektronsko poslovanje Lipičnik, Zupan Organizacijsko vedenje Strokovna praksa III. LETNIK Usmeritev JAVNI SEOR Tajnikar Management rastočega posla Zupan N. Poslovno komuniciranje Bregar, Ograjenšek Statistika za poslovno odločanje Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 Strokovna praksa Čok, Stanovnik Javne finance Lipičnik, Zupan N. Ravnanje z ljudmi pri delu Pučko, Lahovnik Strateški management Strokovna praksa Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) Hrovatin Ekonomika gospodarskih javnih sektorjev Tajnikar Management javnega podjetja Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: 172

29 EF 29 Predavatelj Predmet zimski poletni P S V P S V Izbirni predmeti za 2. in 3. letnik VPŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri VPŠ. II. LETNIK Usmeritev MANAGEMENT Rojšek, Vida Temelji trženja Mramor Poslovne finance Makovec Brenčič Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja Posebni predmet usmeritve oz. smeri tip Tuj jezik 1 (1. modul) 60 4 Kavčič, Hočevar Poslovodno računovodstvo Kovačič, Groznik Elektronsko poslovanje Lipičnik, Zupan Organizacijsko vedenje Strokovna praksa III. LETNIK Usmeritev MANAGEMENT Zupan N. Poslovno komuniciranje Glas, Jaklič M. Poslovno okolje Bregar, Ograjenšek Statistika za poslovno odločanje Posebni predmet usmeritve tip Tuj jezik 1 (2. modul) 60 4 Strokovna praksa Rusjan Management proizvodnje Lipičnik, Zupan N. Ravnanje z ljudmi pri delu Pučko, Lahovnik Strateški management Strokovna praksa Posebni predmeti smeri tip 4 (študent izbere en predmet) Tekavčič Analiza poslovanja Rozman Analiza organizacije Vahčič, Drnovšek Podjetništvo Izbirni predmeti usmeritve tip 5 Opomba: Izbirni predmeti za 2. in 3. letnik VPŠ so navedeni v seznamu na koncu predmetnika programa skupaj za vse usmeritve in smeri VPŠ. 173