15283/11 dm/bs/ka 1 DG C 1 C LIMITE SL

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "15283/11 dm/bs/ka 1 DG C 1 C LIMITE SL"

Transkripcija

1 SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 17. november 2011 (23.11) (OR. en) 15283/11 LIMITE PV/CONS 59 TRANS 268 TELECOM 143 ENER 320 OSNUTEK ZAPISNIKA Zadeva: seja Sveta Evropske unije (PROMET, TELEKOMUNIKACIJE in ENERGIJA) 6. oktobra 2011 v Luxembourgu 15283/11 dm/bs/ka 1

2 KAZALO Stran 1. Sprejetje dnevnega reda... 3 ZAKONODAJNA POSVETOVANJA KOPENSKI PROMET 2. Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta NEZAKONODAJNE DEJAVNOSTI 3. Odobritev seznama točk pod "A"... 3 ZRAČNI PROMET 4. Osnutek sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije za pogajanja v imenu Evropske unije o Sporazumu na visoki ravni med Evropsko unijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL), ki zagotavlja splošni okvir za poglobljeno sodelovanje Osnutek sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije, da začne pogajanja o celovitem sporazumu o zračnem prometu z Azerbajdžansko republiko... 4 INTERMODALNA VPRAŠANJA 6. Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu "EU in sosednje regije: prenovljeni pristop k prometnemu sodelovanju" Razno (a) Sklepi predsedstva o financiranju prometne infrastrukture iz zasebnih virov: neformalno zasedanje Sveta ministrov za promet (Sopot, 5. in 6. september 2011)...5 (b) Ministrska konferenca o vzhodnem partnerstvu (Krakov, 24. in 25. oktober 2011)... 5 (c) Pilotni projekt "modri pas"... 5 (d) Sistem za trgovanje z emisijami: trenutno stanje... 6 (e) Srečanje na temo piratstva v okviru svetovnega dneva pomorstva (Rim, 13. in 14. oktober 2011)... 6 (f) Člani civilnega letalskega osebja vizumska obveznost s strani ruske federacije...6 PRILOGA... 7 * * * 15283/11 dm/bs/ka 2

3 1. Sprejetje dnevnega reda 14949/11 OJ CONS 58 TRANS 253 TELECOM 137 ENER 309 Svet je sprejel dnevni red iz dok /11. ZAKONODAJNA POSVETOVANJA (javno posvetovanje v skladu s členom 16(8) Pogodbe o Evropski uniji) KOPENSKI PROMET 2. Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta orientacijska razprava 13195/11 TRANS 222 CODEC /11 TRANS 243 CODEC 1489 V Svetu je potekala izmenjava mnenj na podlagi dveh vprašanj iz dokumenta 14486/11. NEZAKONODAJNE DEJAVNOSTI 3. Odobritev seznama točk pod "A" 15008/11 PTS A 88 Svet je odobril seznam točk pod "A" iz dokumenta 15008/ /11 dm/bs/ka 3

4 ZRAČNI PROMET 4. Osnutek sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije za pogajanja v imenu Evropske unije o Sporazumu na visoki ravni med Evropsko unijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL), ki zagotavlja splošni okvir za poglobljeno sodelovanje (Pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija: člen 100(2) v povezavi s členom 218(3) in (4) ter prvim odstavkom člena 218(8) PDEU.) sprejetje 11356/11 AVIATION 163 RESTREINT UE 14241/11 AVIATION 208 RESTREINT UE Svet je sprejel Sklep Sveta o pooblastitvi Komisije za pogajanja v imenu Evropske unije o Sporazumu na visoki ravni med Evropsko unijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL), ki zagotavlja splošni okvir za poglobljeno sodelovanje, iz dokumenta 14241/ Osnutek sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije, da začne pogajanja o celovitem sporazumu o zračnem prometu z Azerbajdžansko republiko (skupni dogovor) sprejetje 13653/11 AVIATION 201 COEST 272 NIS 101 RESTREINT UE 14393/11 AVIATION 212 COEST 308 NIS 109 RESTREINT UE Svet je sprejel Sklep Sveta o pooblastitvi Komisije, da začne pogajanja o celovitem sporazumu o zračnem prometu z Azerbajdžansko republiko, in se strinjal, da v zapisnik vključi izjavo iz Priloge /11 dm/bs/ka 4

5 INTERMODALNA VPRAŠANJA 6. Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu "EU in sosednje regije: prenovljeni pristop k prometnemu sodelovanju" sprejetje sklepov Sveta 12635/11 TRANS 212 MAR 98 AVIATION 184 MI 354 RELEX 760 ECOFIN /11 TRANS 249 MAR 119 AVIATION 217 MI 449 RELEX 962 ECOFIN 629 Svet je sprejel Sklepe o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu "EU in sosednje regije: prenovljeni pristop k prometnemu sodelovanju" iz dokumenta 14712/ Razno (a) Sklepi predsedstva o financiranju prometne infrastrukture iz zasebnih virov: neformalno zasedanje Sveta ministrov za promet (Sopot, 5. in 6. september 2011) poročilo predsedstva 14119/11 TRANS 235 ECOFIN 571 Svet se je seznanil s poročilom predsedstva o izidih navedenega zasedanja. (b) Ministrska konferenca o vzhodnem partnerstvu (Krakov, 24. in 25. oktober 2011) poročilo predsedstva 14884/11 TRANS 251 MAR 123 AVIATION 220 MI 459 RELEX 973 ECOFIN 646 Svet se je seznanil s poročilom predsedstva o organizaciji Ministrske konference o vzhodnem partnerstvu 24. in 25. oktobra 2011 v Krakovu. (c) Pilotni projekt "modri pas" poročilo Komisije (na zahtevo belgijske delegacije) 14934/11 MAR 124 Svet se je seznanil s poročilom Komisije o izvedbi in razvoju pilotnega projekta "modri pas" /11 dm/bs/ka 5

6 (d) Sistem za trgovanje z emisijami: trenutno stanje ustno poročilo Komisije (na zahtevo nemške delegacije) Svet se je seznanil z ustnim poročilom Komisije. (e) Srečanje na temo piratstva v okviru svetovnega dneva pomorstva (Rim, 13. in 14. oktober 2011) poročilo italijanske delegacije 14889/11 TRANS 252 Svet se je seznanil s poročilom italijanske delegacije o prihodnjem srečanju Mednarodne pomorske organizacije v okviru svetovnega dneva pomorstva, ki bo 13. in 14. oktobra 2011 v Rimu. (f) Člani civilnega letalskega osebja vizumska obveznost s strani Ruske federacije ustno poročilo češke delegacije Svet se je seznanil z ustnim poročilom češke delegacije na to temo /11 dm/bs/ka 6

7 PRILOGA IZJAVE ZA ZAPISNIK SVETA K točki 5 dnevnega reda: Osnutek sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije, da začne pogajanja o celovitem sporazumu o zračnem prometu z Azerbajdžansko republiko IZJAVA SVETA "Svet poudarja pomen pooblastitve Evropske komisije za začetek pogajanj o celovitem sporazumu o zračnem prometu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Azerbajdžansko republiko in opozarja na cilj dolgoročnega podregionalnega povezovanja s sosednjimi državami, ki so v celoti zaključile postopek usklajevanja." ================ 15283/11 dm/bs/ka 7