Seznam mentorjev mladim raziskovalcem v letu 2016

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Seznam mentorjev mladim raziskovalcem v letu 2016"

Transkripcija

1 ter ime in Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in alg 1.07 Seznam mentorjev mladim raziskovalcem v letu 2016 Računalniško intenzivne metode in aplikacije C Primož Potočnik P Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Algebra v teoriji operatorjev P in finančna matematika 1.01 Matematika A Marko Kandić Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko P Fizikalna kemija 1.04 Kemija C 4614 Ksenija Kogej Kemijsko P Kemijsko inženirstvo 2.02 inženirstvo C 8041 Igor Plazl P P Sinteza, struktura, lastnosti snovi in materialov 1.04 Kemija C Iztok Turel Organska kemija: sinteza, struktura in aplikacija 1.04 Kemija C Janez Košmrlj P Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov 1.04 Kemija C Matevž Pompe Barbara Hribar P Fizikalna kemija 1.04 Kemija C Lee P Proteoliza in njena regulacija 1.05 biologija C Marko Novinec P P P P P Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij 4.06 Biotehnologija D 6628 Roman Jerala Kemijski inštitut Modeliranje kemijskih procesov in lastnosti spojin 1.04 Kemija B 9775 Marjana Novič Kemijski inštitut Funkcionalna živila in prehranska dopolnila 1.04 Kemija C Irena Vovk Kemijski inštitut Folding in dinamika biomolekularnih sistemov 1.04 Kemija C Franci Merzel Kemijski inštitut Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij 4.06 Biotehnologija D Mojca Benčina Kemijski inštitut P Matematične in simulacijske metode pri obravnavi strukture in dinamike molekul ter neravnovesne statistične mehanike 1.07 Napredni materiali za nizkoogljično in trajnostno Računalniško intenzivne metode in aplikacije D Matej Praprotnik Kemijski inštitut P družbo 2.04 Materiali C Ivan Jerman Kemijski inštitut Kemijsko reakcijsko Kemijsko P inženirstvo 2.02 inženirstvo C Andrej Pohar Kemijski inštitut Biotehnologija in sistemska P biologija rastlin 4.06 Biotehnologija D 3765 Jana Žel Nacionalni inštitut za biologijo Patricija P Raziskave obalnega morja 1.03 Biologija C Mozetič Nacionalni inštitut za biologijo P Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza 1.08 Varstvo okolja D Bojana Žegura Nacionalni inštitut za biologijo Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in Borka Jerman P družbeno-ekonomski vidiki 2.08 Telekomunikacije B 1339 Blažič Institut "Jožef Stefan" Dinamika kompleksnih Dragan D. P nanosnovi 1.02 Fizika C 4540 Mihailović Institut "Jožef Stefan" P Strukturna biologija 1.05 biologija C 4988 Dušan Turk Institut "Jožef Stefan" P Umetna inteligenca in inteligentni sistemi 2.07 informatika B 8501 Matjaž Gams Institut "Jožef Stefan"

2 programa Naslov programa področja CR ter ime in priimek mentorja Raziskovalna organizacija P Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur 1.02 Fizika C 8612 Samo Kralj Institut "Jožef Stefan" P Medicinska fizika 1.02 Fizika C 9757 Matjaž Lukač Institut "Jožef Stefan" Nataša Kopitar P Proteoliza in njena regulacija 1.05 biologija C Jerala Institut "Jožef Stefan" Anorganska kemija in P tehnologija 1.04 Kemija C Marko Gerbec Institut "Jožef Stefan" P Eksperimentalna fizika osnovnih delcev 1.02 Fizika D Samo Korpar Institut "Jožef Stefan" Avtomatika, robotika in P biokibernetika 2.10 sistemi C Aleš Ude Institut "Jožef Stefan" P Reaktorska tehnika 2.13 Procesno strojništvo B Iztok Tiselj Institut "Jožef Stefan" P Kroženje snovi v okolju, snovna bilanca in modeliranje okoljskih procesov ter ocena tveganja 1.08 Varstvo okolja C Ester Heath Institut "Jožef Stefan" P Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur 1.02 Fizika C Miha Škarabot Institut "Jožef Stefan" P vodenje 2.06 kibernetika B Damir Vrančić Institut "Jožef Stefan" P Sodobni anorganski materiali in nanotehnologije 2.04 Materiali C Marjeta Maček Kržmanc Institut "Jožef Stefan" P Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic 1.02 Fizika B Primož Ziherl Institut "Jožef Stefan" P Struktura hadronskih sistemov 1.02 Fizika C Simon Širca Institut "Jožef Stefan" Avtomatika, robotika in P biokibernetika 2.10 sistemi C Igor Mekjavić Institut "Jožef Stefan" P Kemija za trajnostni razvoj 1.04 Kemija C Jernej Iskra Institut "Jožef Stefan" Komunikacijska omrežja in Mihael P storitve 2.08 Telekomunikacije B Mohorčič Institut "Jožef Stefan" P P P P P P P P Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje 4.06 Biotehnologija C Boris Rogelj Institut "Jožef Stefan" Eksperimentalna fizika Borut Paul osnovnih delcev 1.02 Fizika D Kerševan Institut "Jožef Stefan" Računalniške strukture in sistemi 2.07 informatika B 9862 Jurij Šilc Institut "Jožef Stefan" Teorija trdnih snovi in statistična fizika 1.02 Fizika B Jernej Mravlje Institut "Jožef Stefan" Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija pametnih novih materialov 1.02 Fizika C Martin Klanjšek Institut "Jožef Stefan" Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija pametnih novih materialov 1.02 Fizika C Peter Jeglič Institut "Jožef Stefan" Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci 1.02 Fizika C Andrej Mihelič Institut "Jožef Stefan" Teorija jedra, osnovnih Miha delcev in polj 1.02 Fizika B Nemevšek Institut "Jožef Stefan" P Inženirska in bio-keramika 2.04 Materiali C Andraž Kocjan Institut "Jožef Stefan" Elektronska keramika, nano, Elektronske komponente in Hana Uršič P D in 3D strukture 2.09 tehnologije C Nemevšek Institut "Jožef Stefan" P Tehnologije znanja 2.07 informatika B Dragi Kocev Institut "Jožef Stefan" P vodenje 2.06 kibernetika B Pavle Boškoski Institut "Jožef Stefan"

3 ter ime in P P P P Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje 6.11 Teologija A Robert Petkovšek Uporabna matematika, teoretična fizika in inteligentni sistemi 1.02 Fizika A Marko Robnik Fizika in kemija površin Paul John Mc kovinskih materialov 2.04 Materiali C Guiness Kovinski materiali in Marko tehnologije 2.04 Materiali C Sedlaček Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Inštitut za kovinske materiale in tehnologije P tumorjev 3.04 Onkologija C Maja Čemažar Onkološki inštitut Ljubljana Očesne bolezni odraslih in P otrok 3.03 Nevrobiologija B 9154 Marko Hawlina Univerzitetni klinični center Ljubljana Jadranka Ledvične bolezni in Buturović- P nadomestna zdravljenja 3.06 Srce in ožilje C Ponikvar Univerzitetni klinični center Ljubljana Bolezni in povzročitelji, ki jih v Sloveniji prenašajo P členonožci 3.01 imunologija B Duša Stupica Univerzitetni klinični center Ljubljana Sistemske avtoimunske Snežna Sodin P bolezni 3.01 imunologija B Šemrl Univerzitetni klinični center Ljubljana Reprodukcija človeka - laboratorijski in Reprodukcija P eksperimentalni vidiki 3.05 človeka B Borut Kovačič Univerzitetni klinični center Maribor Živalska Primerjalna genomika in P genomska biodiverziteta 4.02 predelava D 5098 Peter Dovč P Celična fiziologija Nevrobiologija C 3702 Robert Zorec Funkcijska genomika in Radovan P biotehnologija za zdravje 1.05 biologija C 6135 Komel Patologija in P genetika 3.04 Onkologija B 9275 Damjan Glavač Odnosi parazitskega P obstajanja 3.01 imunologija B Alojz Ihan Molekulski mehanizmi uravnavanja celičnih procesov v povezavi z nekaterimi boleznimi pri človeku 1.05 biologija D Tea Lanišnik Rižner P Patologija in P genetika 3.04 Onkologija B Nina Zidar P Celična fiziologija Nevrobiologija C Nina Vardjan Diferenciacija urotelijskih Mateja Erdani P celic 3.03 Nevrobiologija B Kreft P Preiskovanje orofacialnega področja za izboljšanje oralnega zdravja 3.02 Stomatologija C Jasmina Primožič P P Raziskave na področju javnega zdravja 3.08 Gozdna biologija, ekologija in tehnologija 4.01 Javno zdravstvo (varstvo pri delu) A Zalika Klemenc Ketiš Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo C Lado Kutnar Gozdarski inštitut Slovenije P Zdravje živali, okolje in varna hrana 4.04 Veterina C Vesna 8602 Cerkvenik Flajs Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in Modest P bolnih živalih 4.04 Veterina C Vengušt P Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih 4.04 Veterina C Nataša Tozon P Biologija rastlin 1.03 Biologija C Alenka 5222 Gaberščik

4 programa Naslov programa področja CR ter ime in priimek mentorja Raziskovalna organizacija P Integrativna zoologija in speleobiologija 1.03 Biologija D 6960 Ivan Kos Molekularno-biološke Darja Žgur P raziskave mikroorganizmov 1.05 biologija C 7042 Bertok Rastlinska P Agroekosistemi 4.03 predelava D 8259 Domen Leštan P Prehrana in mikrobna ekologija prebavil 4.02 Biokemijska in biofizikalnokemijska karakterizacija naravnih snovi 4.03 Živalska predelava C 8404 Rastlinska predelava D Romana Marinšek Logar Nataša Poklar Ulrih P P Toksini in biomembrane 1.05 biologija C Kristina Sepčič Integrativna zoologija in Rok P speleobiologija 1.03 Biologija D Kostanjšek Živalska Integrirano živilstvo in Jasna P prehrana 4.02 predelava D Bertoncelj P P Gozd, gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 4.01 Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja 4.03 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo D Klemen Jerina Rastlinska predelava C Janja Kristl Univerza v Mariboru Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. P stoletju (Gospodarska in socialna zgodovina Slovenije) 6.01 Zgodovinopisje A Žarko 8543 Lazarević Inštitut za novejšo zgodovino Barbara Goličnik P Prostorsko načrtovanje 5.08 Urbanizem B Marušić Urbanistični inštitut Republike Slovenije P Slovenska zgodovina 6.01 Zgodovinopisje A Božo Repe P Azijski jeziki in kulture 6.06 Kulturologija A Jana Rošker P P Pedagoško-andragoške raziskave - Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti 5.01 Vzgoja in izobraževanje A Janica Kalin Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu 6.04 Etnologija A Jaka Repič P Arheologija 6.02 Arheologija B Dimitrij Mlekuž Trajnostni regionalni razvoj P Slovenije 6.12 Geografija A Matej Ogrin P Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe 5.06 Politične vede B 3661 Slavko Splichal P Obramboslovje 5.06 Politične vede B 5816 Marjan Malešič P Analiza dela, izobraževanja in Aleksandra zaposlovanja 5.03 Sociologija B Kanjuo Mrčela P P P Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstvenorazvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Ev 5.03 Sociologija B Peter Stanković Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja 5.03 Sociologija B Žiga Vodovnik Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah 5.06 Politične vede B Boštjan Udovič

5 programa Naslov programa področja CR ter ime in priimek mentorja Raziskovalna organizacija Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na Upravne in organizacijske Vlado P sodobne organizacije 5.04 vede A 8627 Dimovski P Konkurenčnost, inovativnost, učinkovitost in trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva v procesih razvoja EU 5.02 Ekonomija A Nevenka 8652 Hrovatin P P P P P P P P P P Položaj podjetij, finančnih inštitucij in države pri prehajanju na enotno evropsko gospodarsko okolje 5.02 Ekonomija A Igor Lončarski Podjetništvo za inovativno družbo 5.02 Ekonomija A Polona Tominc Univerza v Mariboru Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju 5.01 Pogoji in problemi sodobne Vzgoja in izobraževanje A Urban Kordeš filozofije 6.10 Filozofija A 2155 Radivoj Riha Znanstvenoraziskovalni center SAZU Paleontologija in sedimentarna geologija 1.06 Geologija B 5794 Špela Goričan Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju 6.05 Jezikoslovje A Nataša Jakop Znanstvenoraziskovalni center SAZU Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 6.01 Zgodovinopisje A Miha Preinfalk Znanstvenoraziskovalni center SAZU Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave 6.07 Literarne vede B Luka Vidmar Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru 6.09 Umetnostna zgodovina B Polonca Vidmar Znanstvenoraziskovalni center SAZU Gledališke in medumetnostne raziskave 6.06 Kulturologija A Barbara Orel P Konstruiranje 2.11 Konstruiranje D 2859 Jože Duhovnik Trajnostni Polimerni materiali P in Tehnologije 2.05 Mehanika D 4316 Igor Emri Procesno P Prenos toplote in snovi 2.13 strojništvo C 9129 Vincenc Butala Modeliranje v tehniki in P medicini 2.11 Konstruiranje C 9806 Ivan Prebil P Inovativni izdelovalni sistemi 2.10 sistemi B Niko Herakovič Proizvodni sistemi, laserske spajanje P materialov 2.10 sistemi C Roman Šturm P Razvojna vrednotenja 2.11 Konstruiranje C Marko Nagode Zmanjševanje hrupa in P njegovega vpliva na ljudi 2.03 Energetika B Jurij Prezelj P Optodinamika 2.21 Napredne izdelovalne tehnologije za visoko kakovostno in trajnostno P proizvodnjo 2.10 Tehnološko usmerjena fizika A Tomaž Požar sistemi C Franci Pušavec P P Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje 4.06 Biotehnologija C 4648 Janko Kos Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin 1.09 Farmacija B 8519 Marija Sollner

6 ter ime in P P P Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih 1.09 Farmacija B 9032 Julijana kristl Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in Stanislav vrednotenje učinkovin 1.09 Farmacija B Gobec Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin 1.09 Farmacija B Janez Ilijaš P Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja 5.12 Arhitektura in oblikovanje B David Koren Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni P prostorski razvoj Slovenije 2.17 Geodezija A Anka Lisec P E-Gradbeništvo 2.01 Gradbeništvo B Boštjan Brank P Mehanika konstrukcij 2.01 Gradbeništvo B Tomaž Hozjan Procesna sistemska tehnika Kemijsko Zorka Novak P in trajnostni razvoj 2.02 inženirstvo B Pinterič Univerza v Mariboru P Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in uporaba nanodelcev 2.02 Kemijsko inženirstvo B Peter Krajnc Univerza v Mariboru P Tekstilna kemija 2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo B Aleksandra 1407 Lobnik Univerza v Mariboru P Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja 2.10 sistemi B Borut 6674 Buchmeister Univerza v Mariboru P Tehnologije metastabilnih materialov s kovinsko osnovo 2.04 Materiali B Ivan Anžel Univerza v Mariboru Numerična in eksperimentalna analiza nelinearnih mehanskih Nenad P sistemov 2.05 Mehanika B Gubeljak Univerza v Mariboru Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem Procesno Matjaž P inženirstvu 2.13 strojništvo B Hriberšek Univerza v Mariboru P Tekstilna kemija 2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo B Lidija Fras Zemljič Univerza v Mariboru P Mehatronski sistemi 2.06 kibernetika C 3782 Peter Kokol Univerza v Mariboru P Računalniški sistemi, metodologije in inteligentne storitve 2.07 Domen informatika B Mongus Univerza v Mariboru Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in P procesov v gradbeništvu in prometu 2.01 Gradbeništvo A Vesna Žegarac Leskovar Univerza v Mariboru P Območja kulturnega stika v integracijskih procesih 6.12 Geografija B 8371 Milan Bufon Univerza na Primorskem Elektroporacija v biologiji, Damijan P biotehnologiji in medicini 2.06 kibernetika B Miklavčič P Modeliranje, simulacija in vodenje procesov 2.06 kibernetika B Igor Škrjanc Janko P Metrologija in kakovost 2.15 Meroslovje B Drnovšek P Pretvorniki električne energije in regulirani pogoni 2.12 Električne David naprave B Nedeljković Sistemi na čipu z integriranimi mikromehanskimi, s THz, z optičnimi, z magnetnimi in z elektrokemijskimi senzorji 2.09 Elektronske komponente in tehnologije D 166 Drago Strle P P Elektroenergetski sistemi 2.03 Energetika B Igor Papič P Fotovoltaika in elektronika 2.03 Energetika B Janez Krč

7 ter ime in P Sistemi na čipu z integriranimi mikromehanskimi, s THz, z optičnimi, z magnetnimi in z elektrokemijskimi senzorji 2.09 Elektronske komponente in tehnologije D Aleksander Sešek P Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah 2.08 Telekomunikacije B Urban Sedlar P Umetna inteligenca in inteligentni sistemi 2.07 informatika B Erik Štrumbelj P Računalniški vid 2.07 informatika A Matej Kristan Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in P celic 1.02 Fizika B 6617 Gvido Bratina Univerza v Novi Gorici P Astrofizika osnovnih delcev 1.02 Fizika E Danilo 8308 Zavrtanik Univerza v Novi Gorici Analitika in kemijska karakterizacija materialov ter P procesov 1.04 Kemija C Branka Mozetič Univerza v Novi Gorici P P Teoretično in eksperimentalno jezikoslovje 6.05 Jezikoslovje A Rok Žaucer Univerza v Novi Gorici Heterogeni fotokatalitični procesi: pridobivanje vodika, čiščenje vode in zraka 2.04 Materiali E Mattia Fanetti Univerza v Novi Gorici P Astrofizika in fizika atmosfere 1.02 Fizika C 8000 Tomaž Zwitter Oliver P Analiza in geometrija 1.01 Matematika C Dragičević P Medicinska fizika 1.02 Fizika C Matija Milanič P Materiali s funkcionalno porazdeljenimi lastnostmi 2.04 Materiali B Jožef Medved P Geokemijski in strukturni procesi 1.06 Geologija B Matej Dolenec P P P Viktorija Pravni izzivi informacijske družbe 5.05 Pravo A Žnidaršič Skubic Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike 3.01 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni imunologija C Peter Korošec Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik račun in teorija iger 1.01 Matematika B Dragan 2887 Marušič Univerza na Primorskem Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora 3.09 Psihiatrija A Enes Pasalic Univerza na Primorskem P Kriminologija in P Varnost v lokalnih skupnostih 5.07 socialno delo A Gorazd Meško Univerza v Mariboru Farmakologija in P farmakogenomika 3.03 Nevrobiologija B Uroš Potočnik Univerza v Mariboru P Demokracija in razvoj 5.03 Sociologija A Fakulteta za uporabne družbene študije v Matevž Tomšič Novi Gorici P Varstvena biologija od molekul do ekosistema 1.03 Biologija A Andreja Kutnar Univerza na Primorskem P Prehrana in javno zdravje 3.08 Javno zdravstvo (varstvo pri delu) A Igor Pravst Inštitut za nutricionistiko, Ljubljana