ZAČASNI DNEVNI RED seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (1. del) Datum: 30. april 2014 Ura: I (1)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAČASNI DNEVNI RED seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (1. del) Datum: 30. april 2014 Ura: I (1)"

Transkripcija

1 SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 28. april 2014 (OR. en) 9207/14 OJ CRP1 16 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (1. del) Datum: 30. april 2014 Ura: Kraj: Bruselj 1. Sprejetje začasnega dnevnega reda I (1) 2. Zadeva pred Sodiščem Zadeva C-427/12 Evropska komisija proti Evropskemu Parlamentu in Svetu (zadeva o biocidih) Informativni dopis za Odbor stalnih predstavnikov (1. del) 8912/14 JUR 239 ENV 388 INST 221 MI 374 AGRI 316 CHIMIE 23 CODEC /14 DP/dk 1

2 3. Zadeva pred Sodiščem Evropske unije Zadeva C-121/14 (Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) Tožba za razglasitev ničnosti člena 29 in Priloge II k Uredbi (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 Informativni dopis za Odbor stalnih predstavnikov (1. del) 8929/14 JUR 244 TRANS Zadeva pred Splošnim sodiščem Zadeva T-128/14 (Daimler AG proti Evropski komisiji) Zahteva za delno razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 13. decembra 2013 ((GESTDEM 2013/4643) Informativni dopis za Odbor stalnih predstavnikov (1. del) 9034/14 JUR 252 ENV 397 API Zadeva pred Sodiščem Zadeva C-612/13 P Pritožba, ki jo je vložil Client Earth zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2013 v zadevi T-111/11 Informativni dopis za Odbor stalnih predstavnikov (1. del) 9030/14 JUR 250 ENV 396 API Upravni odbor Evropske agencije za kemikalije sprejetje sklepa Sveta o imenovanju člana (MT) 8200/14 COMPET 194 ENV 321 CHIMIE 17 MI 311 ENT /14 COMPET 238 ENV 383 CHIMIE 21 MI 367 ENT Upravni odbor Evropske agencije za kemikalije sprejetje sklepa Sveta o imenovanju člana (DK) 8566/14 COMPET 215 ENV 356 CHIMIE 19 MI 339 ENT /14 COMPET 239 ENV 384 CHIMIE 22 MI 368 ENT Upravni odbor Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) imenovanje Salvatorja PIRRONEJA (IT), člana v skupini vladnih predstavnikov sprejetje 8898/14 EDUC 126 SOC /14 DP/dk 2

3 9. Delegirana uredba Komisije (EU) št..../... z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za podaljšanje dovoljenj za biocidne proizvode, za katere se uporablja medsebojno priznavanje 7595/14 ENV 264 MI 264 AGRI 195 CHIMIE 16 DELACT /14 ENV 358 MI 340 AGRI 289 CHIMIE 20 DELACT Delegirana uredba Komisije (EU) št..../... z dne o določitvi vsebinskih zahtev glede sistema evidenc Unije ter upoštevanju sprememb potencialov globalnega segrevanja in mednarodno dogovorjenih smernic o evidencah v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 7723/13 ENV 275 ENER 120 TRANS 150 IND 104 ONU 24 AGRI 218 FORETS 31 ECOFIN 258 DELACT /14 ENV 359 ENER 157 TRANS 203 IND 135 ONU 35 AGRI 290 FORETS 39 ECOFIN 357 DELACT Delegirana direktiva Komisije.../ /EU z dne o spremembi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo manj kot 125 V AC ali 250 DC, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo 7903/14 ENV 291 MI 285 DELACT /14 ENV 366 MI 348 DELACT Delegirana direktiva Komisije.../ /EU z dne o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v mikrokanalnih ploščah (MCP) zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 7904/14 ENV 292 MI 286 DELACT /14 ENV 367 MI 349 DELACT /14 DP/dk 3

4 13. Delegirana direktiva Komisije.../ /EU z dne o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenje prevodnosti, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 7864/14 ENV 285 MI 281 DELACT /14 ENV 368 MI 350 DELACT Delegirana direktiva Komisije.../ /EU z dne o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v spajki na enem vmesniku naloženih tiskanih elementov (SDE) z veliko površino zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 7905/14 ENV 293 MI 287 DELACT /14 ENV 369 MI 351 DELACT Delegirana direktiva Komisije.../ /EU z dne o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih električnih in elektronskih komponent ter v obdelavi tiskanih vezij, ki se uporabljajo v modulih za vžig in drugih električnih in elektronskih krmilnih sistemih motorja zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 7875/14 ENV 286 MI 282 DELACT /14 ENV 370 MI 352 DELACT Delegirana direktiva Komisije.../ /EU z dne o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v skladnih sistemih pinskih priključkov, razen sistema C-press, za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 7894/14 ENV 290 MI 284 DELACT /14 ENV 371 MI 353 DELACT /14 DP/dk 4

5 17. Delegirana direktiva Komisije.../ /EU z dne o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za živo srebro, v hladnih katodnih fluorescentnih sijalkah (CCFL) za osvetlitev ozadja zaslonov s tekočimi kristali, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017, kadar količina živega srebra ne presega 5 mg na sijalko, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 7888/14 ENV 289 MI 283 DELACT /14 ENV 372 MI 354 DELACT Delegirana direktiva Komisije.../ /EU z dne o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi živega srebra v ročno izdelanih cevnih plinskih sijalkah (HLDT), ki se uporabljajo za oznake, dekorativno ali arhitekturno in posebno osvetlitev ter svetlobno umetnost, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku 7906/14 ENV 294 MI 288 DELACT 90 REV 1 (pt) 8722/14 ENV 373 MI 355 DELACT Osnutek uredbe Komisije (EU) št. / z dne XXX o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti eruka kisline v rastlinskih oljih in masteh ter v živilih, ki vsebujejo rastlinska olja in masti 7650/14 DENLEG 65 AGRI /14 DENLEG 78 AGRI Osnutek uredbe Komisije (EU) št. / z dne XXX o spremembi uredb (ES) št. 983/2009 in (EU) št. 384/2010 v zvezi s pogoji uporabe nekaterih zdravstvenih trditev o učinku rastlinskih sterolov in rastlinskih stanolov na zniževanje LDL-holesterola v krvi 7579/14 DENLEG 64 AGRI /14 DENLEG 79 AGRI /14 DP/dk 5

6 21. Osnutek uredbe Komisije (EU) št. / z dne XXX o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede kategorij mesa in uporabe nekaterih aditivov za živila 7748/14 DENLEG 67 AGRI ADD1 8635/14 DENLEG 80 AGRI Osnutek uredbe Komisije (EU) št..../... z dne XXX o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe polivinil alkohol-polietilen glikol-graft-kopolimera v trdnih prehranskih dopolnilih 8753/14 DENLEG 82 AGRI 304 SAN ADD1 9029/14 DENLEG 86 AGRI 325 SAN Osnutek uredbe Komisije (EU) št. / z dne XXX o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 383/2012 o določitvi tehničnih zahtev v zvezi z vozniškimi dovoljenji, ki vključujejo medij za shranjevanje (mikročip) 8629/14 TRANS /14 TRANS Osnutek direktive Komisije.../ /EU z dne XXX o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s splošnim poklicnim znanjem in zdravstvenimi zahtevami ter zahtevami glede dovoljenj 8637/14 TRANS /14 TRANS Osnutek uredbe Komisije (EU) št. / z dne XXX o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku 8734/14 TRANS /14 TRANS /14 DP/dk 6

7 26. Osnutek direktive Komisije.../ /EU z dne XXX o spremembi Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih 8689/14 TRANS /14 TRANS Osnutek direktive Komisije../ /EU z dne XXX o spremembi Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih varnostnih kazalnikov in skupnih metod za izračun stroškov nesreč 8690/14 TRANS /14 TRANS Osnutek direktive Komisije.../ /EU z dne XXX o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi 8897/14 MAR /14 MAR Predlog sklepa Sveta o določitvi stališča Unije na 53. zasedanju odbora strokovnjakov za prevoz nevarnega blaga organizacije OTIF v zvezi z nekaterimi spremembami Dodatka C h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF), ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2015 sprejetje 6466/14 TRANS /14 TRANS Predlog sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic za leto 2014 sprejetje 8508/14 SOC 248 ECOFIN 347 EMPL 48 EDUC /14 SOC 201 ECOFIN 261 EMPL 41 EDUC /14 DP/dk 7

8 31. Osnutek sklepov Sveta o carinskem sodelovanju z Ljudsko republiko Kitajsko sprejetje 8466/14 UD /1/14 UD 93 REV Predlogi Komisije o skupnih tehnoloških pobudah v skladu s členom 187 PDEU a) Predlog uredbe Sveta o Skupnem podjetju za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase 7691/14 RECH 123 COMPET 174 IND 101 ENER 116 AGRI /14 RECH 150 COMPET 222 IND 137 ENER 159 AGRI 297 b) Predlog uredbe Sveta o Skupnem podjetju Čisto nebo /14 RECH 121 COMPET 172 ENV 269 AVIATION /14 RECH 149 COMPET 221 ENV 362 AVIATION 100 c) Predlog uredbe Sveta o Skupnem podjetju ECSEL 7692/14 RECH 124 COMPET 175 MI /14 RECH 148 COMPET 220 MI 345 d) Predlog uredbe Sveta o Skupnem podjetju 2 za gorivne celice in vodik 7689/14 RECH 122 ENER 115 COMPET 173 ENV /14 RECH 146 ENER 158 COMPET 218 ENV 361 e) Predlog uredbe Sveta o Skupnem podjetju za pobudo za inovativna zdravila /14 RECH 120 COMPET 171 IND 100 SAN /14 RECH 147 COMPET 219 IND 136 SAN 161 sprejetje 33. Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 64/432/EGS glede računalniških baz podatkov, ki so del mrež nadzora v državah članicah (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC /14 CODEC 1009 AGRILEG 88 VETER Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1760/2000 glede elektronske identifikacije govedi in črtanja določb o prostovoljnem označevanju govejega mesa (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 26/14 AGRILEG 22 VETER 9 CODEC /14 CODEC 1010 AGRILEG 89 VETER /14 DP/dk 8

9 35. Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v programu za raziskave in razvoj, ki ga skupaj izvaja več držav članic ter je namenjen podpori malih in srednjih podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 50/14 RECH 97 COMPET 145 MI 221 IND 82 CODEC /14 CODEC 1060 RECH 159 COMPET 231 TELECOM 102 SOC 275 MI Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v programu za raziskave in razvoj za podporo pri dejavnem in samostojnem življenju, ki ga izvaja več držav članic (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 51/14 RECH 98 COMPET 146 TELECOM 67 SOC 167 MI 222 CODEC /14 CODEC 1061 RECH 160 COMPET 232 TELECOM 103 SOC 276 MI Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Unije pri evropskem meroslovnem raziskovalnem programu za inovacije in raziskave, ki ga skupaj izvaja več držav članic (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 53/14 RECH 99 COMPET 147 CODEC /14 CODEC 1062 RECH 161 COMPET Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v drugem programu Partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnega preskušanja, ki ga skupaj izvaja več držav članic (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 54/14 RECH 100 SAN 108 SOC 171 CODEC /14 CODEC 1063 RECH 162 SAN 166 SOC Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 69/14 ENV 263 MI 263 RELEX 221 CODEC /14 CODEC 1064 ENV 380 MI 362 RELEX /14 DP/dk 9

10 40. Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje + izjava) PE-CONS 39/14 AGRI 104 ENV 142 FORETS 22 DEVGEN 28 RELEX 123 JUR 89 UD 46 WTO 64 PROBA 11 CODEC /14 ENV 1011 MI 282 AGRI 354 CHIMIE 37 DELACT 83 RELEX 307 JUR 218 UD 108 WTO 135 PROBA Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje + izjava) PE-CONS 61/14 PECHE 114 CODEC /14 CODEC 1065 PECHE Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za zdravila za izvajanje dejavnosti farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini (Besedilo velja za EGP) (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje + izjava) PE-CONS 44/14 PHARM 17 SAN 82 MI 187 COMPET 126 CODEC /14 CODEC 1066 PHARM 34 SAN 167 MI 363 COMPET Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 63/14 STATIS 39 SOC 185 ECOFIN 237 CODEC /14 CODEC 1068 STATIS 55 SOC 278 ECOFIN /14 DP/dk 10

11 44. Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (prenovitev) (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 55/14 CULT 30 MI 228 ENFOPOL 61 ENFOCUSTOM 32 UD 66 CODEC /14 CODEC 1069 CULT 55 MI 365 ENFOPOL 105 ENFOCUSTOM 47 UD Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 48/14 TELECOM 66 COMPET 144 CODEC /14 CODEC 1070 TELECOM 105 COMPET Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje + izjava) PE-CONS 32/14 SOC 100 MI 138 CODEC /14 CODEC 1071 SOC 279 MI Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta št. 2001/110/ES o medu (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 65/14 DENLEG 63 AGRI 190 SAN 126 ENV 251 CODEC /14 CODEC 1074 DENLEG 84 AGRI 307 SAN 169 ENV /14 DP/dk 11

12 48. Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005, Direktive 2009/128/ES in Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje + izjava) PE-CONS 24/14 AGRI 56 AGRIFIN 7 VETER 7 AGRILEG 20 ANIMAUX 6 SAN 55 DENLEG 23 PHYTOSAN 9 SEMENCES 5 CODEC /14 CODEC 922 AGRI 256 AGRIFIN 53 VETER 39 AGRILEG 80 ANIMAUX 19 SAN 151 DENLEG 75 PHYTOSAN 25 SEMENCES Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2001 o celostni pomorski politiki] (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje + izjava) PE-CONS 20/14 PECHE 35 CADREFIN 17 FC 6 CODEC /14 CODEC 1072 PECHE 197 CADREFIN Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 718/1999 o ukrepih glede zmogljivosti ladjevja Skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 67/14 TRANS 134 MAR 47 CODEC /14 CODEC 1073 TRANS 217 MAR Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve ecall (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje) PE-CONS 77/14 TRANS 173 CODEC /14 CODEC 1075 TRANS /14 DP/dk 12

13 II 52. Določitev začasnega dnevnega reda za zasedanje Sveta (izobraževanje, mladina, kultura in šport) 20. in 21. maja 2014 (1) 53. Določitev začasnega dnevnega reda za sejo Sveta (kmetijstvo in ribištvo) 19. maja 2014 (1) (za točke v pristojnosti Odbora stalnih predstavnikov) 54. Predlog sklepa Sveta o stališču, ki ga je treba sprejeti v imenu Evropske unije na 93. zasedanju Odbora za pomorsko varnost Mednarodne pomorske organizacije v zvezi s sprejetjem sprememb pravil II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29 poglavja III Konvencije SOLAS, Kodeksa o reševalni opremi in Kodeksa o okrepljenem programu inšpekcij iz leta 2011 priprava za sprejetje 8463/14 MAR 67 TRANS /14 MAR 78 TRANS 233 Razno Načrt o podnebnih spremembah/energiji = poročanje predsedstva (1) Te točke bo 29. aprila 2014 preučila skupina Mertens. 9207/14 DP/dk 13