Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Informatika v organizaciji in managementu ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO RAČUNALNIKA»VSE V ENEM«

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Informatika v organizaciji in managementu ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO RAČUNALNIKA»VSE V ENEM«"

Transkripcija

1 Informatika v organizaciji in managementu ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO RAČUNALNIKA»VSE V ENEM«Mentor: zasl. prof. dr. Vladislav Rajkovič Kandidat: Maja Turjan Kranj, februar 2014

2 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju zasl. prof. dr. Vladislav Rajkoviču za strokovno pomoč in nasvete pri izdelavi diplomskega dela. Zahvaljujem se tudi podjetju AOP servis za sodelovanje in pomoč pri izdelavi diplomskega dela. Hvala mojemu partnerju, družini in prijateljem za podporo in spodbujanje.

3 POVZETEK Diplomsko delo obravnava izbor računalnika»vse v enem«za potrebe podjetja, ki načrtuje tovrsten nakup. Izbira računalnikov je velika in cene so še vedno visoke, zato je potrebno skrbno izbrati glede na njihove potrebe. Pri izbiri smo si pomagali z računalniškim programom za podporo odločanju DEXi in programom Vredana. Izbirali smo med desetimi računalniki z različnimi konfiguracijami. Glede na njihove potrebe smo izbrali kriterije, na podlagi katerih smo zgradili odločitveni model. Tako smo prišli do izbranega računalnika, ki najbolje ustreza njihovim zahtevam. Na koncu smo jim svetovali tudi glede možnosti nadgradnje pri izbranem računalniku. KLJUČNE BESEDE: - računalniki»vse v enem«- DEXi - Vredana - večparametrsko odločanje ABSTRACT The diploma thesis deals with the selection of the»all-in-one«computer for the needs of the company planning such a purchase. Due to the large selection of computers and relatively high prices, it is necessary to tailor the computer according to the company's requirements. To make the right choice we applied the computer programs for multi-attribute decision making DEXi and Vredana. We made a selection of ten computers with different configurations. According to the company's requirements we defined the criteria that helped us assemble the most appropriate model. Thus, we got the computer that is best suited to the company's demands. Finally, we also advised them on the upgrade options for the selected computer. KEYWORDS: - All-In-One computers - DEXi - Vredana - multi-attribute decision making

4 KAZALO 1. UVOD Opredelitev problema Metode reševanja problema VEČPARAMETRSKO ODLOČANJE Odločanje Programi PREDSTAVITEV RAČUNALNIKOV»vse v enem« Opis Prednosti Slabosti ODLOČITVENI MODEL Identifikacija problema Identifikacija kriterijev Drevo kriterijev Definicija funkcij koristnosti Opis variant ANALIZA REZULTATOV Vrednotenje Analiza »Kaj če« ZAKLJUČEK LITERATURA IN VIRI PRILOGE KAZALO SLIK KRATICE IN AKRONIMI... 31

5 1. UVOD 1.1 OPREDELITEV PROBLEMA V manjšem podjetju se odločajo za nakup novih računalnikov za pisarno. Predvsem potrebujejo dovolj zmogljive računalnike za nemoteno opravljanje njihovega dela. Poleg tega želijo urejen izgled pisarne in dovolj velike zaslone. Glede na to, da ne potrebujejo prenosnih računalnikov, so se odločili za nakup računalnikov»vse v enem«. Tako lahko izbirajo med večjimi zasloni in dosežejo večjo udobnost, saj razdalja med zaslonom in tipkovnico ni fiksna in si jo lahko uporabnik prilagodi svojim potrebam. Seveda bi to lahko dosegli tudi s stacionarnim računalnikom ali prenosnikom z dodatnim zaslonom in tipkovnico, vendar bi bila to dražja izbira in bi zavzelo več prostora. Lahko trdimo, da s temi računalniki prihranimo tako pri denarju kot tudi prostoru. Poleg tega bi bil bolj estetski izgled pisarne, saj imamo pri računalnikih»vse v enem«tudi manj kablov še posebej, če uporabljamo brezžično miško in tipkovnico ter brezžično mrežno povezavo. Dodatna prednost je lahko tudi zaslon na dotik, še posebej če uporabljamo tudi Windows 8 Start screen. Računalnikov ne menjajo zelo pogosto, zato želijo računalnike, ki bodo uporabni vsaj nekaj let. Ponudba računalnikov»vse v enem«je vedno večja, cene so pa še vedno visoke in ravno zato je pomembno, da je izbira računalnika optimalna glede na potrebe. Potrebno je upoštevati tudi to, da nadgradljivost in servisiranje oziroma zamenjava delov ni tako enostavna kot pri navadnih osebnih računalnikih, zato je pri odločitvi za tak nakup potreben še poseben razmislek. 1.2 METODE REŠEVANJA PROBLEMA S pomočjo sistemov za podporo odločanja bomo poskušali pomagati do lažje odločitve oziroma do optimalne izbire. Uporabili bomo računalniški program za večparametrsko odločanje DEXi in program za vrednotenje in analizo variant v večparametrskem odločanju Vredana. Za začetek bomo zbrali ponudbe za računalnike»vse v enem«, nato bomo določili kriterije, ki bodo vplivali na nakup računalnika in na podlagi vsebinskih povezav kriterijev kreirali drevo kriterijev. Podatke bomo vnesli v program DEXi in določili zaloge vrednosti ter definirali funkcije koristnosti. Po zgrajenem odločitvenem modelu, bomo vnesli zbrane podatke o variantah in nato sledi vrednotenje in analiza variant. Za primerjavo in dodatno»kaj če«analizo bomo podatke uvozili še v program Vredana. Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 1

6 2. VEČPARAMETRSKO ODLOČANJE 2.1 ODLOČANJE Odločanje je stalno prisotno v naših življenjih, od vsakodnevnih enostavnih odločitev do večjih odločitev, ki zahtevajo večje investicije in bodo dolgoročno vplivale na nas. Odločamo se za optimalno izbiro med več variantami npr. nakup avta, računalnika, stanovanja, otroškega vozička, do tega katero šolo ali službo bomo izbrali, in tako dalje. Nekatere odločitve so seveda kljub posledicam spontane, to je dosti odvisno tudi od posameznika. Nekateri se npr. odločajo za nakup samo na podlagi trenutne akcije, nekateri si pa za vsak nakup vzamejo veliko časa za temeljit premislek, poiščejo mnenja na forumih ali preverijo razne teste, če so bili narejeni in podobno. Vedno težje je tudi zaradi vedno večje ponudbe na trgu. Za večino stvari imamo za vsak cenovni razred ogromno izbiro z različnimi karakteristikami. Veliko ljudi si pomaga s plusi in minusi in si sestavlja tabele s pomočjo Excela in podobnih orodij. Zato je razvitih kar nekaj računalniških programov, ki služijo kot pomoč pri odločitvah. Ti so predvsem uporabni za zahtevnejše probleme pri skupinskem odločanju, v podjetjih itd. Odločitveni proces praviloma poteka po naslednjih fazah: opredelitev problema, določitev kriterijev, definicija funkcij koristnosti, opis variant, vrednotenje in analiza variant. Osnova za večparametrsko odločanje je razgradnja odločitvenega problema na več manjših podproblemov. Variante razgradimo na posamezne parametre (kriterije, atribute) in vsakega posebej ocenimo. S postopkom združevanja nato pridemo do končne ocene variante, ki je osnova za izbor najustreznejše variante (Jereb in drugi, 2003). Pri večparametrskem odločanju poteka vrednotenje variant na osnovi odločitvenega modela, ki je sestavljen iz treh komponent (Slika 1) (Jereb in drugi, 2003). Slika 1: Večparametrski odločitveni model Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 2

7 2.2 PROGRAMI Ponudba programov za večparametrsko modeliranje je velika: Excel, Web-HIPRE ki deluje na spletu, skupine programov za modeliranje po metodi AHP, Hivivew za večparametrsko modeliranje po metodi MAUT, program DEXi za modeliranje po metodi DEX (Bohanec, 2007). V našem primeru smo uporabili programa DEXi in Vredana. DEXi je predstavnik kvantitativnega večparametrskega modeliranja. Je preprost, brezplačen programa za delo z odločitvenimi modeli, ki sloni na metodologiji DEX in deluje v operacijskemu sistemu Windows (Jereb in drugi, 2003). Program nam omogoča: - izdelavo in spreminjanje drevesa kriterijev - urejanje zalog vrednosti kriterijev in odločitvenih pravil - zajemanje podatkov o variantah - vrednotenje variant - tabelarični pregled rezultatov vrednotenja z analizo tipa»kaj-če«- grafični prikaz rezultatov vrednotenja Vredana je program za vrednotenje in analizo variant v večparametrskem odločanju. Nastala je leta 1995 kot rezultat diplomske naloge in nadgrajuje funkcionalnosti DEX-a (Šet in drugi, 1995). Deluje v starejših različicah operacijskega sistema Windows. Glavne značilnosti Vredane so (Šet in drugi, 1995): - branje in pisanje datotek DAX - kombinirano kvalitativno in kvantitativno vrednotenje variant - prikaz in izpis rezultatov vrednotenja variant z grafikoni - branje podatkov o variantah iz standardnih datotek DIF - analiza variant tipa»kaj če«maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 3

8 3. PREDSTAVITEV RAČUNALNIKOV»VSE V ENEM«3.1 OPIS Namizni računalniki»vse v enem«imajo združene vse komponente stacionarnega računalnika v ohišje skupaj z zaslonom. Tako ne potrebujemo dodatne škatle na mizi ali pod mizo ampak le še tipkovnico in miško, ki ju priključimo na računalnik s kablom ali pa ju uporabljamo brezžično. Primerni so tako za pisarne kot tudi za domačo uporabo. Lahko jih uporabljamo za delo, igranje iger, brskanje po spletu. S priključkom HDMI lahko priključimo nanje tudi igralne konzole, razne predvajalnike ali STB vmesnik za gledanje televizije. Kar se tiče opravil, zmorejo vse, kar lahko prenosniki in lahko zadovoljijo potrebe večini uporabnikov. Še vedno pa smo omejeni pri igranju najzahtevnejših iger ali montaži videa zaradi grafičnih kartic, ki so večinoma vgrajene na matične plošče in v računalnikih nimamo prostora ali proste reže za nadgradnjo. Pri večini lahko zamenjamo ali nadgradimo le pomnilnik in disk. Računalniki»vse v enem«niso nekaj novega, saj je Apple proizvajal Macintosh že v sredini 1980-ih in kasneje v poznih 1990-ih imac. V sredini 1980-ih so bili za profesionalno uporabo popularni modeli Kypro II, Commodore PET, Osborne1, TRS- 80 Model II in Compaq Porteable. Seveda se je izgled in uporabnost dandanes zelo spremenil predvsem zaradi LCD zaslonov (Slika 2), ki so tanjši in zasedajo mnogo manj prostora. V zadnjem času pa ima čedalje več računalnikov tudi na dotik občutljiv zaslon (eno-točkovni ali več-točkovni).več-točkovni pomeni, da zazna in se odziva na več dotikov hkrati. Zaslonu na dotik so prilagojeni tudi novejši operacijski sistemi npr. Windows 8, predvsem zaradi vedno večjega števila uporabnikov tabličnih računalnikov. Prav zaradi uporabe teh se je potreba po računalnikih zmanjšala še posebej pri uporabnikih, ki so uporabljali računalnike samo za brskanje po spletu in občasno igranje nezahtevnih iger. Vendar pa za resno delo še vedno potrebujemo zmogljivejši računalnik s tipkovnico in večjim zaslonom. Slika 2: imac 2007 Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 4

9 Pri nakupu računalnika»vse v enem«upoštevamo enake kriterije kot pri nakupu katerega koli drugega računalnika: procesor, delovni spomin (RAM), trdi disk, grafična kartica in ostale karakteristike, ki jih iščemo tudi pri prenosniku: brezžična povezava, kamera, mikrofon in vrsta ter velikost zaslona. Nekateri računalniki»vse v enem«so res dražji od primerljive kombinacije računalnika z zaslonom, vendar pa dobimo tudi dovolj dobre za primerno ceno. Praviloma so cenejši od primerljivih prenosnikov skupaj z dodatnim zaslonom. Še posebej, če za dodatni zaslon izberemo takega na dotik. 3.2 PREDNOSTI Prednosti računalnikov»vse v enem«: - prihranek prostora, ker imamo vse v zaslonu in ni zraven še dodatne škatle, ki bi jo morali spraviti na ali pod mizo. - lepši izgled - manj kablov v najboljšem primeru imamo samo en napajalni kabel in vse ostalo brezžično (mrežno povezavo, mrežni ali brezžični tiskalnik, miško in tipkovnico) - so varčnejši od navadnih namiznih računalnikov ali kombinacije prenosnika in zaslona - so tišji od navadnih namiznih računalnikov - lahko izberemo večji zaslon kot pri prenosnih računalnikih 2.3 SLABOSTI Slabosti računalnikov»vse v enem«: - nadgradljivost je omejena in ni tako enostavna kot pri navadnih namiznih računalnikih - večina komponent je vgrajenih na matično ploščo in se nam v primeru okvare po poteku garancije popravilo ne splača, ker je predrago ali pa popravilo sploh ni mogoče - za najzahtevnejše igre in obdelave videa še vedno niso dovolj zmogljivi - niso prenosljivi, čeprav jih lažje prestavljamo iz enega prostora v drugega, ker imamo vse v enem kosu Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 5

10 4. ODLOČITVENI MODEL 4.1 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA Izbira računalnika»vse v enem«za manjše podjetje, kjer nameravajo uporabljati računalnike vsaj nekaj let. Odločitev ni tako enostavna, ker niso ravno poceni, ponudba računalnikov pa je zelo velika. 4.2 IDENTIFIKACIJA KRITERIJEV Kriteriji, ki bodo vplivali na izbiro računalnika so naslednji: - Cena, ki je odvisna od zmogljivosti in tudi od proizvajalca računalnikov. Cene naših izbranih modelov se gibljejo od 600 EUR do 1700 EUR. Obstajajo pa še veliko dražji modeli. - Garancija: osnovne garancije so od enega leta do treh let. Nekateri proizvajalci ponujajo možnost podaljšanja garancije. Lahko pa podaljšane garancije ponujajo tudi prodajalci in take so po navadi bolj ugodne. - Pogarancijsko vzdrževanje: pri tem gledamo na bližino servisa, ceno in dosegljivost nadomestnih delov. - Servis: koliko pooblaščenih servisov obstaja v Sloveniji. Ali servisirajo v Sloveniji ali pošiljajo vse na popravilo v tujino, to podaljša tudi odzivnost servisov. Prav tako so pomembni njihov odnos do strank, način obravnavanja servisnih zahtevkov, prilagodljivost potrebam strank in njihova pripravljenost vnaprejšnjega naročanja rezervnih delov, da lahko stranka računalnik uporablja med tem časom. Pozorni moramo biti tudi na to, da tudi pooblaščeni servisi za določeno znamko ne popravljajo vseh modelov. - Ugled prodajalca: pri tem upoštevamo prepoznavnost prodajalca, lastne izkušnje in mnenja drugih. - Ugled proizvajalca: prepoznavnost znamke in njen ugled. - Procesor: v izbranih modelih imamo na voljo procesorje Intel core i3, i5 in i7 in za naše potrebe so vsi dovolj zmogljivi, seveda pa bi za sprejemljivo ceno izbrali boljšega. - Velikost pomnilnika: v našem primeru se gibljejo od 4 GB do 8 GB. Seveda, več je boljše. Le nadgradljivost ni tako enostavna kot pri navadnih namiznih računalnikih, ali pa celo ni mogoča. Pri večini ni proste reže, tako npr. ne moremo dokupiti 4GB RAM-a ampak moramo obstoječega zamenjati za večji modul. - Velikost trdega diska: tudi tukaj velja, več je boljše. Vendar imamo pri tem še druge možnosti povečanja prostora. Podatke lahko shranjujemo tudi na zunanje USB diske ali mrežni disk. Če imamo večino podatkov Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 6

11 shranjenih na mreži ali zunanjih enotah, je mogoče dobro razmisliti o manjšemu SSD disku, ki nam omogoča hitrejše delovanje računalnika, predvsem hitrejši zagon. - Grafična kartica: v našem primeru so vse integrirane grafične kartice dovolj zmogljive. Če bi potrebovali računalnik za igranje iger ali za zahtevnejše grafično oblikovanje slik in urejanje filmov, pa bi potrebovali boljšo grafično kartico s svojim procesorjem. Predvsem pa moramo dobro premisliti, saj možnosti naknadne vgradnje dodatne grafične kartice nimamo. - Tipkovnica in miška: ker bi miško in tipkovnico težko testirali pred nakupom, v tem primeru gledamo predvsem, na kakšen način sta priklopljeni na računalnik. Za boljši estetski izgled bi tako bila najboljša izbira brezžični priklop. - Velikost zaslona: glede na to, da je velikost zaslona eden izmed glavnih razlogov, da smo se odločili za računalnik»vse v enem«namesto prenosnika, mora biti ta večji od 17 inch. V našem primeru imamo na izbiro velikosti med 20 in Tip zaslona (na dotik): za naše delo v pisarni ni nujno, da imamo zaslon na dotik. Je pa zaželeno, še posebno ker smo s telefoni in tablicami tega že zelo navajeni in tudi operacijski sistemi Windows 8 je narejen za zaslone na dotik. - Povezava WI-FI: manj kablov je tudi en od razlogov, zaradi katerega smo izbrali to vrsto računalnika, zato nam je brezžična povezava zelo pomembna. - Povezava Bluetooth: tudi ta povezava je zelo zaželena za brezžično uporabo slušalk, miške, tipkovnice ali za povezavo z mobilnim telefonom. - Priključki HDMI: dobro je imeti možnost priklopa naprav, kot sta STB box za gledanje televizije na računalniku ali pa prenos slike iz računalnika na večji zunanji zaslon. - Priključki USB: teh nikoli ni preveč še posebej, če imamo že USB miško in tipkovnico, kakšen USB disk ali ključek, USB ključ za uporabo spletne banke in potem si omislimo še kakšno USB lučko. Pomembno je, da so USB reže enostavno dosegljive. Dobro je tudi, če je med njimi kakšen USB 3.0 za hitrejši prenos podatkov. - Kamera: v današnjih časih je internetno komuniciranje in uporaba videokonference zelo razširjena, še posebej s tujino, zato je vgrajena kamera zelo uporabna. - Optična enota: glede na to, da se za shranjevanje danes uporabljajo usb ključki, zunanji diski in internetna shramba kot je SkyDrive, Google Drive ali Dropbox, potrebe po shranjevanju oziroma prenašanju podatkov s CD ali DVD mediji nimamo. Prav tako lahko že skoraj vse programe posnamemo iz Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 7

12 spleta tako, da ne potrebujemo namestitvenih CD-jev. S tem optična enota ni nujno potrebna, je pa še vedno dobro, če imamo to možnost. 4.3 DREVO KRITERIJEV Na podlagi vsebinskih povezav med kriteriji smo kreirali drevo kriterijev (Slika 3), vnesli podatke v program DEXi (Slika 4), kjer smo določili tudi zaloge vrednosti (Slika 5). Slika 3: Drevo kriterijev Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 8

13 Slika 4: Drevo kriterijev v programu DEXi Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 9

14 Slika 5 : Zaloge vrednosti 4.4 DEFINICIJA FUNKCIJ KORISTNOSTI Definiranje funkcije koristnosti je s programom DEXi zelo enostavna, saj nam pripravi tabelo, ki ima že vpisane kombinacije vrednosti odvisnih spremenljivk. Mi samo določimo pravilo za vsako kombinacijo posebej oziroma potrdimo ali spremenimo vrednosti, ki jih že izpiše program. Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 10

15 Funkcije nižje nivojskih kriterijev vplivajo na višje nivojske in s tem na celotno odločitev. Funkcija koristnosti, ki jo določimo pri vzdrževanju in ugledu (Slika 6) vplivata na funkcijo koristnosti prodajnih pogojev (Slika 7). Slika 6: Tabeli odločitvenih pravil za vzdrževanje in ugled Slika 7: Tabela odločitvenih pravil za prodajne pogoje Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 11

16 Funkcija koristnosti zaslona vpliva na zunanje tehnične specifikacije, ki skupaj z povezljivostjo (Slika 8) in notranjimi tehničnimi specifikacijami (Slika 9) vplivajo na določanje funkcije koristnosti tehničnih specifikacij. (Slika 10). Slika 8: Tabela odločitvenih pravil za povezljivost Slika 9: Table odločitvenih pravil za notranje specifikacije Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 12

17 Slika 10: Tabela odločitvenih pravil za tehnične specifikacije Funkcijo koristnosti povezljivost/komunikacija določata še brezžična povezljivost in priključki (Slika 11). Slika 11: Tabele odločitvenih pravil za povezljivost/komunikacijo Na podlagi prodajnih pogojev, tehničnih specifikacij in dodatkov (Slika 12) smo dobili končno odločitveno tabelo za računalnik»vse v enem«(slika 13). Pri vsaki odločitveni tabeli imamo zgoraj navedeno vrednost uteži v %. Pri odločitveni tabeli za računalnik»vse v enem«je razvidno, da na odločitev za nakup računalnika najbolj vplivajo tehnične specifikacije 50%, nato dodatki 27% in nazadnje prodajni pogoji 23%. Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 13

18 Slika 12: Tabela odločitvenih pravil dodatki Slika 13: Tabela odločitvenih pravil za računalnik»vse v enem«4.5 OPIS VARIANT V tej fazi smo zbrali podatke o vseh kriterijih, na podlagi katerih se odločamo za računalnike, med katerimi izbiramo. To so: - HP Pro ,4 GHz (D1V71EA) - MSI Wind Top AE EE - Samsung DP500A2D 2,8 GHz - HP ProOne 600 G1 H5T93EA - HP 8300 Elite C2Z24EA - Apple imac 21,5" 2,9 GHz md094z/a - Toshiba LX ,3 GHz - AIO Lenovo ThinkCentre E92z, i HP 8300 Elite C2Z27EA - C440 I GB/1TB W8 LENOVO GT615 P/N Večina podatkov je bilo dosegljivih pri prodajalcih ali proizvajalcih, razen pri servisu in ugledu smo se zanašali tudi na lastne izkušnje in mnenja drugih. Ko smo imeli vse podatke zbrane, smo lahko kreirali tabelo variant (Slika 14). Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 14

19 Slika 14: Tabela variant Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 15

20 5. ANALIZA REZULTATOV 5.1 VREDNOTENJE Po vnosu vseh podatkov o variantah, jih program DEXi ovrednoti v skladu strukturo kriterijev in odločitvenimi pravili. Dobimo tabelo rezultatov vrednotenja (Slika 15). Slika 15: Rezultati vrednotenja Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 16

21 5.2 ANALIZA HP Pro 3520 MSI Wind Top Lenovo C440 Samsung DP500A2D Apple imac 21,5" HP ProOne 600 HP Elite C2Z24EA Lenovo TC E92z Toshiba LX HP Elite C2Z27EA slabši Slika 16: Grafikon dober zelo dober Iz tabele vrednotenja variant in grafikona (Slika 16) lahko vidimo, da je edini zelo dober računalnik Toshiba LX Slika 17: Prednosti in slabosti računalnika Toshiba LX Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 17

22 Če izpišemo selektivno razlago (Slika 17) za ta računalnik, vidimo, da je edina slabost pomnilnik, ki ga ima najmanj od vseh variant. To je 4GB, kar je zaenkrat še vedno dovolj. Zato bi se pa lahko dodatno pozanimali, kakšne ima možnosti razširitve v primeru, da bi se to kasneje izkazalo za premalo. 5.3»KAJ ČE«Program DEXi nam omogoča, da določene variante izločimo ali pa primerjamo samo nekatere karakteristike. Če izločimo računalnik Toshiba, nam ostane 5 dobrih računalnikov. V tem primeru si lahko pomagamo tako, da se odločimo, katere karakteristike so nam bolj pomembne. Ker so za potrebe v pisarni vsi računalniki dovolj zmogljivi smo poskusili izbrati med zasloni na dotik z dobro povezljivostjo in prodajnimi pogoji. V tem primeru je najbolj ustrezen Lenovo ThinkCentre E92z, kar je razvidno iz grafikona (Slika 18).. Lenovo TC E92z zelo ugodni Prodajni pogoji ugodni HP Elite C2Z24EA Lenovo C440 Samsung DP500A2D neugodni slabša dobra Povezljivost/komunikacija zelo dobra Slika 18: Grafikon prodajni pogoji in povezljivost Lahko pogledamo še selektivno razlago za prenosnik Lenovo TCE92z (Slika 19) in ugotovimo, da ima poleg najmanj pomnilnika še precej slabši procesor od zmagovalca. Vprašanje je, koliko bi se slabši procesor opazil pri delu, ki ga opravljamo. Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 18

23 Slika 19: Prednosti in slabosti računalnika Lenovo TC E92z Možnost imamo pogledati še podrobnejši grafični prikaz za več kriterijev hkrati. Prikazali smo grafikone za računalnike z zaslonom na dotik in izbranimi parametri: cena, garancija, notranje tehnične specifikacije, kamera in povezljivost/komunikacija (Slika 20). Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 19

24 Lenovo C440 Cena ugodna Samsung DP500A2D Cena ugodna Kamera Garancija Kamera Garancija zadovoljive dobra zadovoljive Notranje tehnicne spec. Povezljivost/komunikacija Notranje tehnicne spec. Povezljivost/komunikacija HP Elite C2Z24EA Lenovo TC E92z Cena Cena ugodna Kamera srednja Garancija Kamera Garancija zadovoljive Notranje tehnicne spec. Povezljivost/komunikacija Notranje tehnicne spec. Povezljivost/komunikacija Slika 20: Grafikoni za računalnike z zaslonom na dotik Podatke smo uvozili še v program Vredana, ki nam prav tako izriše graf (Slika 21). Slika 21: Graf za računalnike z zaslonom na dotik v Vredani S programom Vredana lahko zelo enostavno z možnostjo kaj če spreminjamo parameter posameznih variant, tako smo preverili, kaj se zgodi, če računalniku Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 20

25 Lenovo TC E92z dodamo še 4 GB rama. Iz grafa lahko vidimo, da se v tem primeru izenači z računalnikom Toshiba LX83, kljub ostalim razlikam (Slika 22). Slika 22: Graf s povečanim pomnilnikom pri prenosniku Lenovo TC Kot v programu DEXi, lahko tudi v Vredani izberemo samo nekatere parametre, zato smo naredili primerjavo med izbranima dvema najboljšima računalnikoma na podlagi garancije, cene, servisa, velikosti zaslona in povezljivosti tipkovnice (Slika 23). Slika 23: Primerjava Lenovo TC E92z in Toshiba LX Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 21

26 6. ZAKLJUČEK V današnjih časih računalnik predstavlja glavno orodje za delo v pisarni. Njihov namen je, da nam delo olajšajo. Se pa dostikrat zgodi, da nam ga otežujejo oz. popolnoma ustavijo. To je v primeru prepočasnega delovanja, blokiranja zaradi premajhne zmogljivosti ali pri okvari računalnika. Zato je zelo pomembno, da si priskrbimo zanesljiv in dovolj zmogljiv računalnik za nemoteno opravljanje svojega dela. Zaradi hitrega napredovanja tehnologije in novejših in zahtevnejših programov je potrebno računalnike tudi nadgrajevati. Tudi v primerih, da nam je računalnik pred leti dobro služil in še vedno vse deluje, pa je lahko kljub temu postal neuporaben za današnje potrebe. Zaradi kompatibilnosti programske opreme smo prisiljeni nadgrajevati operacijske sisteme in s tem posledično tudi računalnike. Zato smo podjetju, ki si želijo zamenjati svoje računalnike za zmogljivejše, pomagali pri nakupu novih računalnikov. Zaradi prednosti, ki jih ponujajo računalniki»vse v enem«, smo izbirali med temi, saj prenosnih računalnikov v tem podjetju ne potrebujejo, za delo v pisarni pa so ti računalniki boljša izbira zaradi udobnosti, večjega zaslona, prihranka prostora in pisarni dajo lepši izgled. Zaradi velike izbire in veliko kriterijev, ki vplivajo na našo izbiro, smo si pomagali z računalniškim programom za večparametrsko odločanje DEXi. Zgradili smo odločitveni model in s pomočjo tega prišli do najboljše izbire za računalnik»vse v enem«, to je Toshiba LX Pri podrobnejšem pregledu smo ugotovili, da ima za razliko od nekaterih ostalih računalnikov manj spomina. Vendar je spomin ena od redkih komponent teh računalnikov, ki se jo da zamenjati oz. nadgraditi. To bi lahko storili tudi kasneje, če bi se izkazalo, da je potrebno. V primeru, da se odločimo za ta računalnik, je priporočljiv premislek o podaljšanju garancije. To lahko storimo pri proizvajalcu oziroma, še cenejše možnosti so po navadi tiste, ki jih ponujajo prodajalci. Pri podrobnejši analizi in z metodo»kaj če«, tudi s pomočjo programa Vredana, smo ugotovili, da bi bil primeren računalnik tudi Lenovo ThinkCentre E92z, ki se je približal naši prvi izbiri. V tem primeru bi se morali v podjetju zadovoljiti z manjšim zaslonom in slabšim procesorjem. Ostale pomenljivosti tega računalnika, kot sta nadgradnja spomina in zamenjava tipkovnice za brezžično, bi se dalo kasneje odpraviti. Odločitveni model, ki smo ga pripravili za izbiro računalnika za to podjetje, lahko z manjšimi spremembami uporabimo tudi za kakšno drugo podjetje ali pa za nakup računalnika za osebno uporabo. Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 22

27 LITERATURA IN VIRI Bohanec, M., Rajkovič, V., Bratko, I., Zupan, B., Žnidaršič, M.: DEX methodology: Three decades of qualitative multi-attribute modelling. Informatica 37, 49-54, 2013 Bohanec, M.: DEXi: Program for Multi-Attribute Decision Making, User's Manual, Version IJS Report DP-11340, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, 2013 Best All-in-One PC Comparisons and Reviews: (20. december 2013) Bohanec, M., Rajkovič, V.: Večparametrski odločitveni modeli: (20. december 2013) Bohanec, M.: ODLOČANJE IN MODELI, DMFA - založništvo, 2007 Case, L.: How to choose just the right all-in-one computer for you: (7.november 2012) Jereb, E., Bohanec, M., Rajkovič, V.: DEXi - Računalniški program za večparametrsko odločanje, Založba moderna, 2003 Lesberg, A. : All-in-One Desktop PCs: Are They a Good fit for Your Small Business?, (20.december 2013) Spletna trgovina: (5. januar 2014) Sutherland, R.: All-in-One PCs are Nothing New: (20. december 2013) Šet A., Bohanec, M., Krisper, M.: Članek: VREDANA: Program za vrednotenje in analizo variant v večparametrskem odločanju: (1995) Zapiski predavanj iz predmeta Sistemi za podporo odločanju 2005 Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 23

28 PRILOGE Priloga 1 Poročilo DEXi: Povzetek funkcij Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 24

29 Priloga 2 Poročilo DEXi: Povprečne uteži Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 25

30 Priloga 3 Opis zalog vrednosti Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 26

31 Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 27

32 DEXi AIO diploma.dxi Stran 3 Disk Velikost trdega diska 1. manj kot 500 GB 2. od 500 GB do 1 TB 3. 1TB ali vec Graficna Zmogljivost graficne kartice 1. slabša 2. dobra Graficna s svojim pomnilnikom 3. zelo dobra Zunanje tehnicne spec. Zunanje enote 1. nezadovoljive 2. zadovoljive 3. dobre Tipkovnica/miška Povezljivost priložene miške in tipkovnice 1. PS/2 2. USB 3. Brezžicna Zaslon Vrsta in velikost zaslona 1. slabši 2. dober 3. zelo dober Velikost zaslona Velikost zaslona 1. 20" 2. 21,5" 3. 23" Na dotik Ali je zaslon na dotik? 1. ne 2. da Povezljivost/komunikacija Prikljucki in komunikacija 1. slabša 2. dobra 3. zelo dobra Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 28

33 Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 29

34 Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 30

35 KAZALO SLIK Slika 1: Večparametrski odločitveni model... 2 Slika 2: imac Slika 3: Drevo kriterijev... 8 Slika 4: Drevo kriterijev v programu DEXi... 9 Slika 5 : Zaloge vrednosti Slika 6: Tabeli odločitvenih pravil za vzdrževanje in ugled Slika 7: Tabela odločitvenih pravil za prodajne pogoje Slika 8: Tabela odločitvenih pravil za povezljivost Slika 9: Table odločitvenih pravil za notranje specifikacije Slika 10: Tabela odločitvenih pravil za tehnične specifikacije Slika 11: Tabele odločitvenih pravil za povezljivost/komunikacijo Slika 12: Tabela odločitvenih pravil dodatki Slika 13: Tabela odločitvenih pravil za računalnik»vse v enem« Slika 14: Tabela variant Slika 15: Rezultati vrednotenja Slika 16: Grafikon Slika 17: Prednosti in slabosti računalnika Toshiba LX Slika 18: Grafikon prodajni pogoji in povezljivost Slika 19: Prednosti in slabosti računalnika Lenovo TC E92z Slika 20: Grafikoni za računalnike z zaslonom na dotik Slika 21: Graf za računalnike z zaslonom na dotik v Vredani Slika 22: Graf s povečanim pomnilnikom pri prenosniku Lenovo TC Slika 23: Primerjava Lenovo TC E92z in Toshiba LX KRATICE IN AKRONIMI DEXi: AHP: MAUT: DAX: DIF: HDMI: STB: računalniški program za podporo odločanju Analytic Hierarchy Process - analitični hierarhični proces Multi-Attribute Utility Theory - skupina večparametrskih metod na osnovi večparametrske koristnosti tip datoteke tip datoteke High-Definition Multimedia Interface - priključek, ki omogoča digitalni prenos slike visoke ločljivosti ter zvoka Set top box - tv komunikator Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 31

36 RAM: Random Access Memory bralno pisalni pomnilnik WI-FI: brezično omrežje Bluetooth: modri zob varna brezžična povezava, ki deluje na razdalji do nekaj metrov USB: Universal Serial Bus univerzalno serijsko vodilo AIO: All in one vse v enem SkyDrive: SkyDrive je brezplačna internetna shramba, ki je že vgrajena v sistema Windows 8.1 in Window RT 8.1 Google Drive: storitev za shranjevanje datotek in sinhronizacijo DropBox: internetna shramba Maja Turjan: Odločitveni model za izbiro računalnika»vse v enem«stran 32