SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4"

Transkripcija

1 SVET MATEMATIČNIH ČUDES Samostojni delovni zvezek Rešitve nalog

2 del OBDELAVA PODATKOV PRIKAZI (str. ) Število otrok Morje Hribi Ne morje ne hribi Morje Hribi Ne morje ne hribi učencev na morju. učencev v hribih. učenca ne na morju ne v hribih. učencev. Ne, ker so Zvonko, Boris in Petra odšli na morje in v hribe.. Je bil(a) na morju Ni bil(a) na morju Je bil(a) Zvonko, Boris, v hribih Petra Emil, Hana Ni bil(a) v hribih Katja, Mateja, Erik Sara, Blaž na morju in ne v hribih. v hribih in ne na morju. na morju in v hribih. ne na morju ne v hribih. Vseh učencev je bilo 0. č) d) 0 e) ARITMETIKA ŠTEVILA DO 000 (str. ) S D 7 E; 7; štiristo sedemintrideset S D E; ; tristo triinštirideset 00, 00, 00, 00, 00, 00, 700, 00, 900, 000 0, 00, 0, 00, 0, 00, 0, 00, 0, , 700, 0, 00, 0, 00, 0, 00, 0, 00 0, 0, 0, 0, 00, 0, 0, 0, 0, 00 0, 0, 0, 0, 00, 70, 70, 70, 70, , 770, 70, 790, 00, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 00, 90, 0, 70, 0, 0 9, 9, 97, 9, 99, 00, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00, 99, 9, ARITMETIKA ŠTEVILA DO 000 (str. ) S D E 7 S D 0 E 70, sedemsto štirideset S D E S 0 D E 0, šeststo dve 0 OBDELAVA PODATKOV PRIKAZI (str. ) a) V soboto. b) V ponedeljek. c) Razlika med številom vstopnic je. č) Ker imajo ljudje v nedeljo več časa. e) S D E 0 S D 0 E 0, petdeset S D E S D E, tristo petintrideset PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA LEGENDA: = vstopnic Čas odhoda Skupina 9.00,. 0.00, ,. 00.,, 0, S D E 7 S E D 9 E S D S S E = 00 ARITMETIKA ŠTEVILA DO 000 (str. 0) b) 00 c) 0

3 del ARITMETIKA ŠTEVILA DO 000 (str. ) ARITMETIKA ŠTEVILA DO 000 (str. ) S D E S D E S D E < < < < < > < > > S D E S D E S D E Te tri števke lahko oblikujejo števil. Soda števila:,,, S D E S D E S D E Števil je manj, ker se števka ponavlja in se zato ponavljajo tudi števila.. SODA ŠTEVILA LIHA ŠTEVILA a) 0 b) 7 c) 99. a) 9 b) 7 c) 7. 00, 0,,, 0,, 79,, 0, , 9, 7,, 90 00, 0, 7, 0, 90. a) Ana b) Marko c) Ana č) Marko d) Jana in Marko e) nihče 7. 9, 99, 00, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 70, 0, 90, 900, 90, 90, 90 70, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00,,,, 7,, 9, 0,,,,,, 0, 79, ARITMETIKA ŠTEVILA DO 000 (str. 0) Število za manjše število za večje število za 0 manjše število za 0 večje število Npr.:,, 0, 9, 99. 7, 79, 70, 7, 7, 7, 7, 7, 7 za 00 manjše število za 00 večje število

4 del. a) 99; 00 b) Poišči svojih števil med zapisanimi: 00,,,,,, 77,, 99, 00,,,,,, 77,, 99, 00,,,,,, 77,, 99, 00,,,,,, 77,, 99, 00,,,,,, 77,, 99, 00,,,,,, 77,, 99, 700, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 799, 00,,,,,,, 77, 99, 900, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 977, 9. a) Andrej; Tina; Da. Ne. b) Zapisano je bilo število 9. c) Druga izjava je resnična. Zapisano je bilo število 0 č) 9, 9, 7, 0, 7, 09, d) Npr.:,, 0, 7,, 99, 70, 77, 900, 000 ARITMETIKA SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE (str. ) a) + = O: Predstavo si je ogledalo učencev. b) = O: V gledališki dvorani je ostalo učencev. c) + = O: Iz obeh tretjih razredov si je predstavo ogledalo učencev. č) = O: učencev več. 90,, 0, 9, 9 70, 0, 0, 7,.,,, 7,,, 7 7, 9,, 9, 9,, 7. 7, 9,,, 9 7, 70, 90,, 7., 9,,,, 9,,, ARITMETIKA SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE (str. ) // // // // // // // Povezati je treba račune: 9 7 =, =, 9 = 9, =, =, =, =, 9 = 7 Več je pravilnih računov.. 0,, 9 9,, 9,,,,. S šolskim avtobusom se pripelje učencev.. Na drevesu je ostalo ptic.. V sodčku je še l olja. 7. Ostalo mu je sličic. ARITMETIKA SEŠTEVANJE (str. ) a) Lara je imela 0 razglednic. b) Teja je imela 90 razglednic. c) Manca je imela razglednic. 00, 00, 900 9, 9, 7 99, 0,. 70, 0, 0 70, 0, 0 7,, 70 0, 9, 90.,, 0 9, 9, 9,, 79 09, 7,. Anže je dobil 0 evrov. Maša je dobila 0 evrov. Nejc je dobil 0 evrov.. Da, zbrali so dovolj denarja za predstavo Vlado: ; Mirko: ; Leja: 0 0 ARITMETIKA SEŠTEVANJE (str. ) 0, 0, 70 0, 0, 0 0, 0, 90 00, , , 00 70, 90, 0, 0, 90, 70, 0, 0, 77

5 del., 99, 7, 7, 9, 7, 9 0, 9, 99. 7,, 9 7,, 9 999, 7, 9 9, 0, Prvi dan je prevozil 0 km. Drugi dan je prevozil 0 km. Tretji dan je prevozil 0 km. Prvi in drugi dan je prevozil 0 km. 7. NE. NE. DA. NE. NE. DA. ARITMETIKA ODŠTEVANJE (str. 0) a) Jure je imel znamk. b) Filip je imel znamk. c) Tadej je imel znamk , 00 90, 0 9, 0, , 0, 7 0, 0 0,. 7. 0, 7,,,,, 9. Št. časopisa Št. prodanih izvodov ARITMETIKA ODŠTEVANJE (str. ) 00, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 70 0, 0, 70 0, 0 70, 7, 0 9,, 7. a) Na športnem dnevu bo učencev. b) Na športnem dnevu bo 7 učencev. c) Na športnem dnevu bo 7 učencev.. Razred.. Kilogramov Zbrali so 0 kg papirja. Zbrali so 00 kg papirja. Zbrali so 0 kg več papirja. Zbrali so 0 kg več papirja. ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE (str. ) Oba skupaj sta nabrala 7 školjk.,, 7, 97, 7, 7., 9,,, 9, 77. Na obeh policah skupaj je knjig.. 777, 79, 79, 99, 9, , 97, 9,, 9, 9 ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE (str. ), 99, 777, 7, , 9, 7,, 9 7, 77, 9, 7, 97 a) 7 b) 9 c) 97 č) d) 99 e) 9. a) 7 b) c) 99 č) 9 d) e) 9. Predstavo si je ogledalo 7 ljudi.. 0 ljudi se ni takoj odpravilo domov. ARITMETIKA PISNO ODŠTEVANJE (str. ) Gaja tehta kg več kot Andraž.,,,,,.,,,, 0,. Krava tehta kg več kot teliček..,,,,., 7,,, ARITMETIKA PISNO ODŠTEVANJE (str. 0), 0, 7,, 0,, 0,,,,,, a) b) c) 7 č) d) e). Zvečer se je domov odpeljalo ljudi.. a) Peš pride v službo ljudi. b) V popoldanski izmeni dela ljudi. c) V tovarniški restavraciji ne malica 7 zaposlenih.. V tednu dni je prebrala 9 strani.

6 del ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE (str. ) Plastično vrečko je kupilo ljudi. Plastično vrečko je s seboj prineslo ljudi. ljudi je iz trgovine Lakotnik odneslo nakupljeno blago v plastični vrečki. ljudi je iz trgovine Košarica odneslo nakupljeno blago v plastični vrečki. V trgovini Košarica je nakupovalo 97 ljudi. V trgovini Lakotnik je nakupovalo 99 ljudi. Manj ljudi je imelo nakupovalno torbo v trgovini Košarica; manj. Plastično vrečko je več ljudi kupilo v trgovini Lakotnik; več. Več ljudi je nakupovalo v trgovini Lakotnik; 0 več. ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE (str. ) a b 0 0 a + b a b a b 0 a + b a b 0 a b 7 9. S tem letalom je potovalo potnikov.. V trgovino so pripeljali 77 kg jabolk. GEOMETRIJA GEOMETRIJSKA TELESA IN LIKI (str. ) Telo Število teles kocka kvader valj stožec krogla 7. Lik Število likov kvadrat pravokotnik 7 trikotnik krog OPOMBA: Kocka je tudi kvader. OPOMBA: Kvadrat je tudi pravokotnik.,,,,, 0,,, 0 GEOMETRIJA LIKI (str. 0) trikotnik šestkotnik štirikotnik petkotnik Število stranic Število oglišč a) b) c) č) GEOMETRIJA GEOMETRIJSKA TELESA IN LIKI (str. ) kvader, krogla, stožec, kocka valj, stožec, kvader, valj, piramida petkotnik, krog, pravokotnik kvadrat, trikotnik, štirikotnik. L, T, L, T, T, T. Valj Krogla Kocka Kvader Število ploskev Število robov 0 Število oglišč X X X X X X X X X X.

7 del.. Na primer: GEOMETRIJA SIMETRIJA (str. ). GEOMETRIJA LIKI (str. ). 9 GEOMETRIJA SIMETRIJA (str. ). Črka Število simetral ARITMETIKA ŠTEVILA DO 0000 (str. ) 000, 000, 000, , 000, 000, 000 A B C Č 0 E F 0 G 0 M R 0 Š 0 U V Ker ima strešico. a) 000, 000, 9000 b) 000, 000, < > = > = > > > < km < 0000 km Večja je razdalja med Kairom in Chicagom. ARITMETIKA ŠTEVILA DO 0000 (str. 0) Napake: Oko na balonu, ptica, luna, list na cvetlici.. a) NE b) DA c) DA č) NE = = = = = 000 < = > > = > > > < < < = 7

8 del. a) 00, 00, 7000, b) 00, 900, 000, 000. a) 000, 000, 00, 00 b) 7000, 000, 700, 00. osem tisoč tristo dva tisoč deset tisoč pet tisoč devet tisoč šest tisoč štiri tisoč. Po višji ceni je avto prodala Andrejeva mama. 7. Cenejši računalnik je dobil Gorazd in sicer za 0 cenejši. ARITMETIKA ŠTEVILA DO 0000 (str. ) 00, 00, 00. < < > < < > > < > = > =. a) 00, 900, 000, 00 b) 00, 00, 00, 00 c) 700, 700, 700, 700 č) 000, 900, 00, 700. a) 00, 00, 900 b) 9700, 900, 900 c) 700, 900, 00 č) 00, 000, 700, , 00, , 7000, , 00 00, 00 ARITMETIKA ŠTEVILA DO 0000 (str. ) T S D E T S D E T S T S T S D E T S D E T S D E T S T S T S T S D E T S D E T S D, 0 T D, 00 < 70 > 70 0 < 00 < ARITMETIKA ŠTEVILA DO 0000 (str. ) 900, 00, 700, 700, 000 Najprej je izumil statve in uteži. Najpozneje je izumil kovinske novce. T S D E T S D E T S ARITMETIKA ŠTEVILA DO 0000 (str. ) 0; 00; 000; 0000 D E statve in uteži plug za volovsko vprego kolo in voz računalo kovinske novce. < < < T S D E T S D E T S D E T S D E 00 < > 00 T S D E T S D E T S D E T S D E 00 = > 00 > < > > > < < < <. a) 700, 70, 70, 70, 70, 70, 790 b) 0, 0, 0, 0, 70, 0, 90 c) 0, 0, 0, 0, 0, 70, 90 č) 070, 700, 00, 00, 00, 00. Knjige si je izposodilo 00 odraslih.. Po ravnini je speljanih 00 km poti.

9 del ARITMETIKA ŠTEVILA DO 0000 (str. 70). Ime Eva Sanja Jana Beti Gora Višina Višina, zaokrožena na desetice Triglav m 0 m Škrlatica 70 m 70 m Mangart 79 m 0 m Jalovec m 0 m Grintavec m 0 m Krn m 0 m Reka Dolžina Dolžina, zaokrožena na stotice Mekong 0 km 00 km Jangce 0 km 00 km Misisipi 00 km 000 km Amazonka 0 km 00 km Nil 70 km 700 km Število znamk a) 0,,,,, 7, 9 b) 9, 9, 9, 9, 97, 9, 99 c),,,, 7,, 9. a) 9, 0,,, b) 79, 790, 79, 7, 77 c), 9, 70, 7, 7 č) 09, 799, 79, 779, > > < < > < < < >. Vseh pohodnikov je bilo 0. ARITMETIKA ŠTEVILA DO 0000 (str. 7). 00, 000, 700, 700, , 990, 000, 00, 00 70, 700, 790, 70, , 99, 999, 000, = = = = = = = , 7, 0,. > 0 9 < > < > 70 = 0 < < 7 00 > 99 7 < 7 9 < 9 90 = > > 0 79 < Npr.:, 7,, 9. Npr.: 00,, 7, 9 ARITMETIKA ŠTEVILA DO 0000 (str. 7) 0,,, 07 0, 0, 0, 00 T S D E T S D E T S D E T S D E T S 7 D E T S 0 D E T S 00 D E T S 007 D E T S 0 D E T S D E T E 9 S D E D E T 9 S E S D 9 E D E T S T 9 D E 7 T S D E. a), 7, 9, 009, 000, 7, 0,, 0000 b) 0, 00,, 0, 97,, 97, 0,. a) 70, 90, 0, 0, 0, 70, 90, 0, 0, 0 b) 0, 00, 70, 700, 0, 00, 0, 00, 0, 00 c),,,,,,, 7,, 9, 0 č) 0000, 9000, 000, 7000, 000, 000, 000, 000, 000 d) 00, 000, 00, 000, 00, 000, 00, 000, 00 e) 70, 70, 770, 70, 970, 070, 70, 70, 70 f) 9, 970, 97, 90, 9, 990, 99, 7000, 700 g),,,,, 7,, 9, 0 9

10 del , 99, 999, 000, 00, , 9990, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 9997, 999, 9999 ARITMETIKA ŠTEVILA DO 0000 (str. 7) < > >. > < > < < = < = < največje število: število je liho zaokroženo: 0 najmanjše število: število je sodo zaokroženo: število je liho zaokroženo: 0 9 število je sodo zaokroženo: 90 9 število je liho zaokroženo: 0 9 število je sodo zaokroženo: 90 9 število je sodo zaokroženo: 90 9 število je sodo zaokroženo: 90. Nadmorska višina Planina Polog 7 m Planina Črča 00 m Planina Laška seč 000 m Planina Stador 00 m Planina Lom 090 m Planina Medrja m Planina Kuk 0 m Planina Razor m Planina Sleme m 7. b) 70. A NE. B NE. C DA. Č NE ARITMETIKA ŠTEVILA DO 0000 (str. 7) = = = = 000 Plavalcev je 00, neplavalcev pa 00.. Npr.:,,,,,,,,,,. Gosk je. Ovc je ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE (str. 79) a) Jeseni in pozimi je bilo skupaj deževnih dni. b) Spomladi in poleti je bilo skupaj deževnih dni. c) Pozimi in spomladi Spomladi in jeseni 9 7, 9, 7, 90, 97, 9., 97, 7, 0,, 0. Primer naloge: Babica je na vrtu nabrala kg jabolk. Sosed ji je podaril še 9 kg hrušk. Koliko kg sadja bo babica imela čez zimo?. a) V in razredu je učencev. b) V in. razredu je učencev. c) V in. razredu je 9 učencev. č) V vseh treh razredih je učencev.. Npr.: Mama je posadila 7 tulipanov in narcis. Koliko cvetlic je mama posadila? R: 7 + = 7 O: Mama je posadila 7 cvetlic. MATEMATIČNI JEZIK (str. ) + če seštejemo in, dobimo 7 vsota števil in je 7 če k dodamo, dobimo 7 prvi seštevanec je 7, drugi seštevanec je, vsota je 7. če od števila 7 odštejemo, dobimo razlika števil 7 in je če od 7 odvzamemo, dobimo zmanjševanec je 7, odštevanec je, razlika je. a) 7 b) c) č) d) e) 0

11 del ARITMETIKA PISNO ODŠTEVANJE (str. ) a) Poleti je bilo sončnih dni več kot spomladi. b) Spomladi je bilo 7 sončnih dni več kot pozimi. c) 9,,, 9,,,,.. a npr. 9 b 9 9 npr. 0 a b Na primer: V zaboju je bilo kg jabolk. kg jabolk so pojedli. Koliko kg jabolk je ostalo?. Več tehta zaboj pomaranč; 9 kg več. ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE (str. ) 9, 77,, 9 7, 9,, 9,. 9,, 9,, 77. 7, 9, 709, 9, 9 9,,,, 70. a a a) Skupaj je parkirnih mest. b) Vseh parkirnih mest je. c) Sestanka se je udeležilo 0 povabljenih.. Vas ima prebivalcev.. V tej ulici stanuje otrok. 7. Skupaj sta imela 0 frnikol.. Skupaj sta imeli 0 pravljic. 9. Pripravil je bonbonov. 0., 7,, 9 9, 9, 9, 7, 0, 99, 7 ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE (str. ) Ana in Ana in Ana in Ana in Jan in Jan in Jan in Maja in Maja in Rok in Otroka Jan Maja Rok Tanja Maja Rok Tanja Rok Tanja Tanja Evrov Ana in Maja. Jan in Tanja. Pohoda se je udeležilo 7 ljudi.. a) Bilo je 0 učencev. b) Tekmovalo je učencev. c) Pripravili so sadežev. č) Naloge ne moremo rešiti, ker ni dovolj podatkov. ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE (str. 90) 0,, 000, 9, 00, 00, 0, 0, 0. 9,, 900, 9, 90. 7,,, 900,., 99,,, 00. Porabili so 70 evrov. 7. Na primer: Za športni dan je učencev izbralo smučanje, 9 učencev pa drsanje. Koliko učencev je bilo na športnem dnevu? ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE (str. 9) 0,, 90, 9, 9 7, 9,,, 90 00,,,, 0 9, 0,, 70, 09 77, 7, 7, 79, 7

12 del ARITMETIKA PISNO ODŠTEVANJE (str. ), 7, 7,,, 9,, 7., 9, 7,, 9.,, 0, 7,., 9, 9,, 9., 7,, 0, 0 ARITMETIKA PISNO ODŠTEVANJE (str. ) 9, 7, 7, 09 9, 9, 7, 0,,, 0 9, 9, 0, 7,, 0, 7,, 0, 7. Meta je bila pri babici sama dni.. Tone je sam kolesaril dni.. Vsaj delno sončno je bilo dni.. Skupaj so se igrale dni. 7. Npr.: Na predstavi je bilo obiskovalcev. Pravočasno jih je prišlo. Koliko jih je zamudilo predstavo? R: = 7 O: Predstavo je zamudilo 7 obiskovalcev. ARITMETIKA PISNO ODŠTEVANJE (str. 0) 79, 7,, 9, 9, 7, 07,,, 9, 99,,,, 9,,, 9, 70, 0,. Ostalo ji je 0.. a) Ostalo jim je. b) Ostalo jim je 0. c) Ostalo jim je 79. č) Ostalo jim je 0. d) Ostalo jim je. e) Da. Ostal jim je še.. Vse skupaj jih je stalo 00. ARITMETIKA PISNO ODŠTEVANJE (str. ) 9, 0, 9,, 7, 7,, 99,., 7, 9,, 7. 0, 7, 90,, Na primer: V knjižnici so imeli 0 knjig. Dobili so jih še 9. Koliko knjig imajo v knjižnici? Odgovor: V knjižnici imajo knjig Na primer: V trgovino so pripeljali 7 l mleka. V enem tednu so prodali 97 l mleka. Koliko mleka jim je še ostalo? Odgovor: Ostalo jim je še 9 l mleka. 7, ARITMETIKA PISNO ODŠTEVANJE (str. ), 79, 9,, 9,, 7, 9, Pomiti mora krožnikov.. b a b + a b a b a ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE (str. ), 9,,,,. 7 = + 7 = + = 99 + = 7. a) Oba dečka skupaj imata 9 kostanjev. b) Obe deklici skupaj imata kostanjev. c) Peter ima 9 kostanjev več kot Ana. č) Dečka imata kostanjev več kot deklici. ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE (str. ) a b a b Miha je prebral strani več.. Prebrati mora še strani.. Izposodili so si knjig. 7. Domov so vzeli knjig.

13 del ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE (str. 0) Oče je v marcu z letalom prepotoval 7 km a) Lojze in Sanja, Betka in Cene, Vesna in Peter b) Da. c) Ne. č) Ne. d) Da. ARITMETIKA PISNO SEŠTEVANJE (str. ), 777, 7, 7 7,,, 7000, 0,, 7700 g + 00 g 00 g g 00 g + 00 g 00 g + 00 g + 00 g. 999, 779, 7,, 7 79,, 9 79,, 999 ARITMETIKA PISNO ODŠTEVANJE (str. ) Človek je stopil na Luno let po tem, ko je zapeljala prva lokomotiva Kijev, London 7 km. Los Angeles, Tokio London, Madrid Los Angeles, New York Tokio, New York Madrid, Kijev siva čaplja, pegasta sova km 9 km 7 km km km 000 mm,, 7, 7,,, 00,, 00 0,, 0,, 7 ARITMETIKA MATEMATIČNI JEZIK (str. ) Seštevanec Seštevanec Vsota Zmanjševanec Odštevanec Razlika ; 7. Seštel je števili 0 in 07. Zapisala je števili in = 7. Razlika je bila 0.. Da. 9. Da. GEOMETRIJA DALJICA (str. 0) Najdaljša pot je narisana z zeleno barvo. Najkrajša pot je narisana z rdečo barvo. Ne, ker je najkrajša pot ravna črta, ki povezuje točki A in B. C A B D planinski orel, ribji orel bela štorklja, siva čaplja pegasta sova, planinski orel ribji orel, srebrni galeb 00 mm 00 mm 00 mm 0 mm E F Daljica AG seka daljici BF in EC.. Daljica Dolžina AB cm G H ARITMETIKA PISNO ODŠTEVANJE (str. ), 70, 0,,,, BC CD AD cm cm cm

14 del. Daljica AB BC CD DE EF FG GH HA Dolžina 7 cm cm cm cm cm cm cm cm. A. Enako dolgi sta daljici AB in KL. B GEOMETRIJA DALJICA (str. ) AB, BC, CD, DA, DB, AC Hiška je narisana iz 0 daljic.. 0 cm cm cm Vse skupaj so dolge 7 cm.. GEOMETRIJA Z MERJENJEM DOLŽINA DALJICE (str. ) AC = cm DF = 0 cm Daljica AB BC CČ ČD DE EF FG GH HI IJ JK KL LA Dolžina cm cm 9 mm cm cm cm cm 9 mm mm mm mm 7 cm cm GEOMETRIJA DALJICA, POLTRAK, PREMICA (str. ) A F G C F H H E F G B A B D C E D GEOMETRIJA DALJICA, POLTRAK, PREMICA (str. 0) premica, daljica, poltrak premica, daljica, daljica, premica GEOMETRIJA Z MERJENJEM DOLŽINA DALJICE (str. ) CD = cm AB = cm BC = cm CD = cm DE = cm EA = cm. B Daljici. Ker je samo daljica omejena črta.. a) b)

15 del En hlod je dolg m..,,,, 0,,,, 7, 0. : 9 ARITMETIKA POŠTEVANKA IN KOLIČNIKI (str. ) Vsi otroci skupaj so dobili zavojčkov plastelina. Vsak otrok je dobil liste.., 9,, 0, 0, 0,,, 0,,, 9,, 7,, Dobim smreko: 7,,,,,,,,, 70. :,,,,,, 0 :,,, in imata skupne večkratnike:,, ,, 7,,,, 0, 9,, 7, 0 ARITMETIKA POŠTEVANKA IN KOLIČNIKI (str. ) V vrečkah je pomaranč..,, 7,, 7,,,,, 0, 7,, 9 0,, 0, ARITMETIKA MNOŽENJE IN DELJENJE (str. ). :. 7 : 7. : 7 npr: npr:. :. :. : krat je 0. Če množim s, dobim 0. 0 je zmnožek števil in. npr:. :. :. :. 0 deljeno s je. je količnik števil 0 in. Če delimo število 0 s številom, dobimo.. NE, DA, NE, DA ARITMETIKA MNOŽENJE IN DELJENJE (str. ) = < < = = < = > 9 = = = 0 9 = = = 0 : = 9 : = 0 : = : 9 = : = 0 : = 0

16 del. Kupili so okraskov.. Udeležilo se je 9 učencev.. Ostalo ji je rezin jabolka.. Ostalo mu je 9 kock. 7. Skupaj sta pojedli pomaranč.. To je daljica. To je premica. To je poltrak.. > > = ARITMETIKA DELI CELOTE (str. 0) polovica, petina, tretjina, sedmina, desetina, devetina,. a) = = b) = 9 c) = 0 ARITMETIKA DELI CELOTE (str. ). ARITMETIKA DELI CELOTE (str. ). < < < <. < > < > =. =

17 del ARITMETIKA DELI CELOTE (str. ) Sara je kupila največji kos torte, Enej pa najmanjšega. 9, ker je : = 9 0, ker je 0 : = 0 7, ker je : = 7 9, ker je 7 : = 9 7, ker je : = 7, ker je 7 : 9 = 9, ker je : = 9, ker je : =. Vnuk je dobil banani.. Ostalo ji je zabojev jabolk.. Tanja je dobila mandarin. Boris je dobil mandarine. Dedku sta ostali mandarini. ARITMETIKA DELI CELOTE (str. 0). 0. = 0 in = B C A B A B. a) 0 b) > > < < > ARITMETIKA DELI CELOTE (str. ) po lo vi ca kro gov od = : =. Vseh kozarcev je 7. Kozarcev z marmelado je 9. Kozarcev s kompotom je. ARITMETIKA DELI CELOTE (str. ) V Majinem albumu je znamk. a) od 0 =, ker je = 0 če tr ti na kvadratov pe ti na trikotnikov tretjina pra vo kotnikov šestina šestkotnikov sedmina črt 7 od = od = od 9 = od = od = : = : = 9 : = : = : 7 =. b) od =, ker je = c) od =, ker je = č) od =, ker je = od =, ker je = od =, ker je = od = 7, ker je 7 = od =, ker je = od =, ker je = od = 9, ker je 9 = 7 od =, ker je 7 = 9 od =, ker je 9 = 7

18 del.. od =, ker je = Lara ima slik živali. od 0 =, ker je = 0 Juretu je ostalo frnikol. ARITMETIKA DELI CELOTE (str. ) a) 0 b) 0 c) č) d) Da.. Rdečih tulipanov je 9, rumenih, beli so in črnih je 7.. Skupaj sta pojedla bonbonov.. : 9; 0; + 0; + ; : ; ; ; : ; ARITMETIKA TORTNI PRIKAZ (str. ) a) Pes. b) Hrček, ribica. c) = 0 č) = 0 0 d) 0 e) = a) b) c) č) modra d) rumena e) = f) = g).,,,, ARITMETIKA DELI CELOTE (str. ) a) b) = = = Največ je rumenih kroglic. Najmanj je zelenih kroglic. a) Št. učencev Delež, zapisan z ulomkom b) Tek na dolge proge Tek na kratke proge Skok v daljino Skok v višino Met krogle Skupaj c) V teku na dolge proge. V teku na kratke proge. V metu krogle. V skoku v višino. č) Tek na dolge proge Tek na kratke proge Met krogle Skok v daljino Skok v višino = = = = = Tek na dolge proge Tek na kratke proge Met krogle Skok v daljino Skok v višino ARITMETIKA ŠTEVILSKI IZRAZI (str. 70) Jernej je imel v žepu 7 evrov. Mojca je imela v denarnici evrov.., 0, 7, 0,, = = = = = = 0. Skupaj so dobili kovancev.. Vsi štirje fantje skupaj imajo 0 kovancev

19 del ARITMETIKA ŠTEVILSKI IZRAZI (str. 7) ( + ) = + = + = = = 9 ( + ) = + = + = = = 0 + = + = 0 ( + ) = + = + 9 = = + 0 = množenje, odštevanje Ostalo mu je čokoladnih kroglic.. Kupili so 0 štručk.. Vseh učencev je bilo. Pripravili so stolov.. nesklenjena, kriva nesklenjena, ravna sklenjena, kriva nesklenjena, kriva sklenjena, kriva ARITMETIKA ŠTEVILSKI IZRAZI (str. 7) Vseh posod je a 0 0 a + a Dobim. 7. Dobim. Drugi seštevanec je ARITMETIKA DELJENJE Z OSTANKOM (str. 7) Vsak prijatelj je dobil piškote. Alešu je ostal piškot. : = 9, ostanek, ker je 9 + = O: Vsakemu prijatelju bi Aleš dal 9 piškotov. Ostal bi mu piškot.. : =, ost., ker je + = : =, ost., ker je + =. : 7 =, ost., ker je 7 + = 0 : 9 =, ost., ker je 9 + = 0 : = 0, ost., ker je 0 + =. KOLIČNIK OSTANEK : 0 : 9 : Ana je pravilno izračunala račune. Jan je pravilno izračunal račune. : 7. Vsi otroci skupaj so si izposodili knjig. 7. Vse živali skupaj imajo nog.. Rok je imel več denarja, in sicer evrov več ARITMETIKA ŠTEVILSKI IZRAZI (str. 7) V Anjinem šopku je bilo 0 cvetov. Vse živali skupaj imajo nog.. Na vseh policah skupaj je 0 kozarcev.. nalogi 7 : : : : 0 7., ost. ;, ost. ;, ost. ; 7, ost. ;, ost. ;, ost. ; 7, ost. ;, ost. ; 7, ost. ;, ost. ; 7, ost. ;, ost. 7. Na vsako gredico bo oče posadil sadik. Ostale mu bodo sadike.. Količnik je 0, ostanek pa 9. Količnik je, ostanek pa 0 9

20 del ARITMETIKA DELJENJE Z OSTANKOM (str. 0) a a : ostanek a a : 9 ostanek Ostanek je.. Ostanek je., ost., ker je 9 + = 9 9, ost., ker je 9 + = 7, ost., ker je + = 0, ost., ker je + =, ost., ker je + =, ost. 0, ker je + 0 =, ost., ker je + =, ost., ker je 7 + = 7., ost.. a), ost., ost., ost., ost., ost. b) c) ARITMETIKA DENARNE ENOTE (str. ) a), b),0 c),0 c, 0 c, c, 7 c, 0 c, 70 c, 0 c, c c, c, c, c 9 c, 9 90 c, 0 7 c, c. 0,0 ; 0,0 ; 0,0 ; 0, 0,07 ; 0,90 ; 0, ; 0,0. a) Najdražji je pralni stroj. b) Najcenejši je likalnik. c) Več kot 00 stanejo hladilnik, štedilnik in pralni stroj. č) Likalnik, sesalec, hladilnik, štedilnik, pralni stroj.. a) Najdražji so čajni piškoti. b) Najcenejši je jogurt. c) Nobena. č) Manj kot stanejo papirnate brisače, čaj, čokolada in jogurt. d) Več kot stanejo hrenovke, jajca in piškoti. e) 0,0,,0,,,,7,,0,,,,0 ARITMETIKA DENARNE ENOTE (str. ) c, c,0 c,0 c, c,0 7 c 7, c 00, c 0,0 9 c 0,9 7 c, c 99,9 0 c,0 c, c 0,0 0 c,0. 0, 07,9. c 0 0 c, 0 70, c,0 0,00 0 c 70 9 c 0 c,0 c 0,0 0,0 0,9 c 0 c c 99 c 0,0,0,0 c 0 c c ARITMETIKA DENARNE ENOTE (str. ),7, 0,, 9,,,0,,0,,7 Rok bo za nakup šolske torbe imel dovolj denarja v sedmih tednih.. bankovca za 0, bankovec za, kovanci po 0 c bankovec za 0, bankovec za, 0 c, 0 c bankovec za 0, bankovec za, kovanci po 0 c ARITMETIKA RAČUNANJE Z DENARNIMI ENOTAMI (str. ),77,0 0 0,0,0 77 c 7 9 c c 99 7 c 99,9 0 c 07,0 0 c 0,0 0,90. Porabila je 9,.. Vsak je plačal 7 0 c.., 7,,0,90 9,9 7 c 0 c 9 c 79 c,0 c c. 0 c c 0,,9 0

21 del 7. Ostalo bi mu,.. Ostalo ji je 0 c. ARITMETIKA MATEMATIČNI PROBLEMI (str. 90) a) 0 glasil b) c) 7 č) glasil d) glasil (Marku 7, Evi ) e) Marko bi prodala več glasil. Meta je v svoj zvezek narisala 9 živali.. V knjigi je praznih strani. ARITMETIKA MATEMATIČNI PROBLEMI (str. 9) 770 c balonov. Manjka podatek: Koliko cvetlic imam? Npr. podatek: Imam 0 cvetlic. O: Naredila bom šopkov.. Ostalo je štruc kruha. ARITMETIKA MATEMATIČNI PROBLEMI (str. 9) Vsak bo dobil kart. Na sredino mize bodo dali karte. Postavili so vrst po 9 stolov. V zadnji vrsti so bili stoli.. Naloge ne morem izračunati. Manjkajoči podatek: število vseh prostorčkov za sličice.. Prostih je še sedežev.. a) Vseh sedežev je 0. b) Prostih je bilo sedežev. c) Filmsko predstavo si je ogledalo gledalcev.. Vseh ribičev skupaj je Porabil je 0 veder vode.

22 . del ARITMETIKA MNOŽENJE (str. ), 0, 00, 7, 70, 700, 9, 90, 900,, 0, 00 0, 00, 700, 00, 0, 00, 0, 0, 0, 00, 00, 0. 7 = 9 0 = = 90 = = 0 0 = = = 9 00 = 0 7 = 70 = 0 0 = = 00. V desetih škatlah je 00 barvic = 900. V sto vrečkah je 900 čokoladnih bonbonov = 70 0 = 0; 7 00 = 700; = 70 Miha ima 70 evrov = 00 = 00; 0 = 0; = ; = Neja ima evrov = = = Meta je porabila 700 biserov. Sara je porabila 7 biserov. Več biserov je porabila Sara. Sara je porabila biserov več kot Meta. 9. Na primer: V vrču je 00 rož. Koliko rož je v vrčih? 0. Na primer: Miha ima 7 škatel. V vsaki škatli je 0 frnikol. Mama mu kupi še frnikol. Koliko frnikol ima Miha skupaj? ARITMETIKA MNOŽENJE (str.) Nalepil je sličic Za naslonjače bi plačali , 0, 0, 0, 0 00, 00, 00, 0, ,, 00, 700,. Ena knjiga stane a) Marko je kupil 7 barvnih svinčnikov. b) Miha je za nakup porabil 0.. a) En kemični svinčnik stane. b) Polona je kupila kemičnih svinčnikov. c) Nika je kupila 7 kemičnih svinčnikov. ARITMETIKA MNOŽENJE (str. 0) Zadetek bi bil 0 evrov Skupaj sta zadela 90 evrov. Večji znesek je zadela Maja, 0 evrov več. 7. V denarnici je bilo 00 evrov.. Menjava je bila poštena. ARITMETIKA MNOŽENJE (str. ) 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 00 90, 0, 0, 0 0, 0, 0 Razstavo si je ogledalo 0 ljudi.. Spletena bo iz 00 m dolge nitke.. V zbirki ima 9 značk. Zbrati mora še znački.. 9, 0, 0, 0 0, 0, 0, 00 00, 0, 00, 0 Pobarvaj tretji otok.. 7. Imela je 0 c

23 . del ARITMETIKA MNOŽENJE (str. ) = (0 + ) = 0 + = = (0 + ) = 0 + = 7 9 = (0 + ) 9 = = 0 = (0 + ) = 0 + = = (0 + ) = 0 + = Eno leto ima dni.. V tednu je ur.. Mateja je bila pri babici 77 dni.. Tina v enem letu prebere knjig. 7. Maja je v novembru spala 70 ur, v decembru pa 79 ur.. Alenka je ur na teden v šoli. V štirih tednih je v šoli 00 ur. 9. Blaž je bil ur pri likovnem krožku. 0. Pri atletiki je bila ur. Pri plavanju je bila ur. Za oba športa je skupaj porabila ur. Prebrati mora še strani. P N P N P P P P P N ARITMETIKA MNOŽENJE (str. ) ; ; ; 9; 0; 0; ; 0 0 = 7 = Npr.: Mama, Mateja in Klemen so odšli v slaščičarno. Mama je imela v denarnici 00 c. Mateja si je izbrala čokolado, ki je stala 0 c, Klemen tortico, ki je stala 0 c, mama pa sladoled, ki je stal 00 c. Koliko denarja je ostalo v denarnici? V denarnici je ostalo 0 c. GEOMETRIJA DALJICA, POLTRAK, PREMICA (str. ) A r A p E Daljica AB ni daljša od premice r. Daljica AB ni daljša od poltraka k.. a) b) C A B k B B C. Vzporedne ulice: Ulica prvega maja in Cankarjeva ulica Gregorčičeva ulica in Prešernova ulica F A D C G h D E F = 0 0. Novembra je zaužil 90 tablet.. Miha je razdelil bonbonov.. Skupaj sta kupili 0 barvic. Več jih je kupila Mateja.. P P 9 GEOMETRIJA VZPOREDNOST (str. 0) DA NE DA DA NE DA GEOMETRIJA VZPOREDNOST, MREŽA (str. ) N P N N N N

24 . del GEOMETRIJA PRAVOKOTNIK IN KVADRAT (str. ) p r s k. (A, ), (Č, ), (B, ), (C, ). A B C GEOMETRIJA VZPOREDNOST, MREŽA (str. ) Vzporedne črte imajo: E, H, N, M, Z Druge take črke so še: F, Ž Majsko, Letališko cesto; Dolgo cesto; Letališki cesti; Cvetlični cesti Po Letališki cesti do Glavne ceste. Na Glavni cesti zavijemo levo do Cvetlične ceste. Na Cvetlični cesti zavijemo desno. Na levi strani Cvetlične ceste stoji športna dvorana.. (E, 7), (E, ), (C, ), (H, ), (H, ) GEOMETRIJA VZPOREDNICE, PRAVOKOTNICE, SEČNICE (str. ) Da. Da. r p t s v u. A, A, A, B GEOMETRIJA PRAVOKOTNIK IN KVADRAT (str. ) KVADRAT a) DA b) DA c) NE č) DA... PRAVOKOTNIK a) DA b) DA c) DA č) NE OBDELAVA PODATKOV PRIKAZI (str. ) Nika je pojedla sladoledov. Sara je pojedla največ sladoledov (). Daša je pojedla polovico manj sladoledov kot Sara. Skupaj so pojedle 0 sladoledov. Vsak predstavlja 00 kombijev.. Mija tehta kg, Ana 0 kg, Lana pa kg.. EF FG, KL IJ, PS PR, PR RO, EF FH, FG FH Da.. r p t s v u ARITMETIKA PISNO MNOŽENJE (str. ) Četrti razred obiskuje 9 otrok.. Da. Da. Ne. Da. Ne.. Na blagajni je plačala evrov. GEOMETRIJA VZPOREDNICE, PRAVOKOTNICE, SEČNICE (str. 0). Presečišč je.. Porabila sta 7 evrov. Če si ne bi ogledala zanimivosti, bi porabila 790 evrov. Če ne bi kupila spominkov, bi porabila 77 evrov.

25 . del. Primer naloge: Pirati so našli skrinjo. V njej sta bili dve vreči z denarjem po 00, tri vreče po 0 ter štiri vreče po 0. Koliko denarja so našli pirati? Pirati so našli ARITMETIKA PISNO MNOŽENJE (str. ), 9, 9, 77, 99,, 900,, VSEZNALČEK Tečaj juda je obiskoval dni.. Predstavo si je ogledalo 99 učencev.. Trije zavitki stanejo 0 c..,,, 00, 0, 909,. Zložil je sadežev. 7. Dobili so novih knjig.. Enomestna:, 7, Dvomestna: 7,, 7, 7, 7, Trimestna: 7, 7, 7, 7, 7, 7 ARITMETIKA PISNO MNOŽENJE (str. 0) ARITMETIKA PISNO MNOŽENJE (str. ),,,, 7, 9,, 0,, , 70,, 99, 9,, 9 9, 0, 7, 99. Pojedla je lešnikov Za prte so plačali evrov. Za rumene vaze so plačali evrov. Za bele vaze so plačali evrov. Za vse skupaj so plačali evrov. ARITMETIKA PISNO MNOŽENJE (str. ) 7 =, = 0, 9 = 9, =, 9 = 7, = 7, 7 =, =, 9 = 7, =, = 70, 0 = 0 Avgusta je pretekla 0 km.. V enem tednu je prebral 9 strani.. Porabi 0 kozarcev vode.. 7,,. Dedek je star 7 let. Njegov dedek je let starejši od njegovega očeta. ARITMETIKA PISNO MNOŽENJE (str. ), 0, 7.,, 0, 0,.,,,, 7,, 7, 9,.. V košari je bilo 9 bonbonov. ARITMETIKA PISNO MNOŽENJE (str. ), 7, 9,, 79, 9, 0 7, 9, 70, 9 9, 7, 97, 7,,, 9. 0, 00, 0,,, 99, 9, 9, 9. Po dni ima 7 mesecev. Skupaj imajo 7 dni.. Po 0 dni imajo meseci. Skupaj imajo 0 dni.. Minca trenira ur na teden. V petih tednih trenira 70 ur, v desetih tednih pa 0 ur. ARITMETIKA PISNO MNOŽENJE (str. 0) velja ne velja velja velja ne velja velja Ostalo ji je 0 l = 7, 0 =, =, 7 = 7, 0 = 000

26 . del GEOMETRIJA Z MERJENJEM DOLŽINA (str. ) npr.: okno, vrata npr.: peresnica, svinčnik npr.: šilček, radirka. 0 dm; 00 cm; 0 cm. Petelin Pes Konj Krava. Na sliki je 9 daljic (AB, BC, CD, DA, DE, EF, FD, AF IN CE) Najdaljša daljica je dolga cm (AF). Najkrajša daljica je dolga cm mm (DE). Skladi daljici sta dolgi cm mm (AB in EF). Na sliki sta dva lika. To sta štirikotnik in trikotnik. Ta lik ima oglišča. Skupna dolžina daljic, ki omejujejo manjši lik, je cm mm ( DE + EF + FD ). cm 7 cm cm cm Konj je za cm daljši od petelina. C. Drevo Višina B smreka dm cipresa hrast kostanj 9 dm 0 dm dm A D E F GEOMETRIJA Z MERJENJEM DOLŽINA (str. ). Ime Tone Maša Eva Tim Višina v cm cm cm cm 9 cm GEOMETRIJA Z MERJENJEM DOLŽINA (str. 0) km; m; cm; mm cm, m; m; cm, mm Najvišji je Tone. Najnižji je Tim. Maša je višja za cm. Maša je višja za 9 cm. Maša je nižja za cm. GEOMETRIJA Z MERJENJEM DOLŽINA (str. ) 00 mm; 000 mm radirka: cm, znamka: cm mm, ključ: cm mm, svinčnik: cm mm, sponka: cm 9 mm, šilček: cm mm, pokrov nalivnika: cm 7 mm. mm, cm, 0 mm, cm, cm, dm. cm mm, cm, 0 cm, 0 cm GEOMETRIJA Z MERJENJEM DOLŽINA (str. ) Žaba Dolžina skoka cm cm cm cm Žival pajek polž mravlja gosenica Dolžina sledi 0 cm cm cm cm gosenica, mravlja, polž, pajek. a) Celje Nova Gorica Koper Kranj Ljubljana Maribor Novo mesto Postojna Celje 79 9 Nova Gorica Koper Kranj Ljubljana Maribor Novo mesto Postojna

27 . del b) Najmanjša razdalja je med Ljubljano in Kranjem. c) Največja razdalja je med Mariborom in Koprom ter med Mariborom in Novo Gorico. č) Razdalja med Koprom in Kranjem je za km večja od razdalje med Celjem in Ljubljano. d) Celje in Ljubljana GEOMETRIJA Z MERJENJEM DOLŽINA (str. ) Dolžina poti v šolo Ime v km v m Marko 000 Tina 000 Urška 000 Tonček 000 Ime Marko Tonček Urška Tina Dolžina km km km km Razdalje 0 00 km 00 0 km 0 km in več L J NM L J KP L J MB KP NG NG NM. km, 70 km, 9 km km, km, km. a) Prehodiš 00 m. b) Pot bi morali prehoditi -krat.. km robnika je obnovil v dneh.. Kupiti mora 00 m ograje. 7. Zasedenih je bilo 0 stolov. GEOMETRIJA Z MERJENJEM DOLŽINA (str. ) 0 dm, dm, 990 dm 0 dm, 9 dm, 99 dm 0 dm, 7 dm, 00 dm 0 cm, 00 cm, 0 cm 0 cm, 00 cm, 90 cm 0 cm, 900 cm, 0 cm. 0 mm, 00 mm, 000 mm 0 mm, 00 mm, 000 mm 0 mm, 700 mm, 000 mm. cm, cm 7 cm, cm 9 cm, 0 cm. mm, 0 mm, mm mm, 70 mm, 79 mm mm, 0 mm, 0 mm. dm, cm, m 0 dm, 0 cm, cm dm, 7 dm, dm 7 dm, cm, 0 dm 7. Pobarvamo naslednja polja: m, 0 m, 0 dm, 0 cm, cm, cm, km, 7 m cm. Zmagovalka je skočila cm višje od drugouvrščene. 9. Drugi bi moral izboljšati rezultat za cm. 0. a) m cm b) 7 m 9 cm c) cm č) cm GEOMETRIJA Z MERJENJEM DOLŽINA (str. ) cm 0 cm cm cm 9 cm Prvi dan je bilo dolgo 0 cm.. Ostalo ji bo 7 dm blaga. Krilo si bo sešila iz 9 dm blaga.. 0,,,,,, 7, 7, 9. 0, 0 00, 0, 0 7, 00, 00 00, 000 0, 0 90, 0, 7, cm; 9 mm 7. a) Dolžina enega dela meri cm. b) Dolžina enega dela meri mm. c) Dolžina enega dela meri cm. OBDELAVA PODATKOV PRIKAZI (str. ) Beseda Število besed z črko z črkama s črkami s črkami več kot črkami Več kot črke ima besed. črke imajo besede. A B C Č D September 7

28 . del., ker je 0 = 0 9, ker je 9 0 = 90, ker je 0 = 0 7, ker je 7 0 = 70 0, ker je 0 0 = 00 9, ker je 9 0 = = 00 Nika ima 00 evrov. Oktober A B C Č D Mislice Mislice Popravljalnica igrač Pod medvedovim dežnikom V oktobru. V oktobru. OBDELAVA PODATKOV PRIKAZI (str. 70)., ker je 00 = 00 0, ker je 0 00 = 000, ker je 00 = 00, ker je 00 = 00 7, ker je 7 00 = 700, ker je 00 = 00. Žan bo napolnil strani albuma. 7. Z zbranimi znamkami bo napolnil strani v albumu. V album bo lahko vložil še 0 znamk. ARITMETIKA DELJENJE (str. 7) 0 : 0 =, ker je 0 = : 00 = 7, ker je 7 00 = : 0 =, ker je 0 = 0 00 : 00 =, ker je 00 = 00 Jožica Janez Helga France Marta Račun Znesek Jožica Janez 90 Helga + 0 France Marta 90 c Janez c Helga c France c Marta c Najmanj je porabila Helga. Lik Št. oglišč Št. stranic Ime lika A štirikotnik B šestkotnik C trikotnik Č osemkotnik. a) b) 7 c) č) ;, ; ARITMETIKA DELJENJE (str. 7) Blaž ima 0 evrov., ker je 0 = 0, ker je 0 = 0, ker je 0 = 0, ker je 0 = 0 0, ker je 0 0 = 00 9, ker je 9 0 = 90 00, 0, 00, 0, 00 0, 00, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 70 0, 790, 770, 70, 70. Dobim število 0.. Št. frnikol Št. škatlic Št. frnikol, ki so ostale Žan 0 0 Luka 9 9 Klemen Toni Miha Največ frnikol je zbral Miha. Največ škatlic je napolnil Miha. Fantje so zbrali skupaj 79 škatlic.. 0 dm, 00 cm dm, 0 cm dm, 0 cm. Koliko cvetov imajo vse lončnice? Vse lončnice imajo 00 cvetov. ARITMETIKA DELJENJE (str. 7), ker je 0 = 0, ker je 0 = 0, ker je 0 = 0, ker je 70 = 0, ker je 0 = 90, ker je 0 = 0 0,,, 7, 9, 9,,, 9,

29 . del.,, 7,,,,,,,. Čez 9 minut bodo vsi na vrhu.. Oblikovali so skupine. ARITMETIKA DELJENJE (str. 7) 0, 0,, 0,,, : 0 = 0 0 : 0 = 9. a) Kupijo lahko največ triangle. b) Kupili bi lahko največ parov palčk. c) GLASBILO CENA RAČUN ODGOVOR par palčk : 00 parov palčk par ropotulj : 00 0 parov ropotulj par činel : 0 parov činel triangel : 00 triangle boben : 00 bobna kraguljčki : 00 0 kraguljčkov tamburin : 00 tamburine č) Npr. boben, tamburin, triangel, par palčk, činele, kraguljčki, par ropotulj. d) Potrebuje 0 bankovcev po 0. e) Z 9 bankovci. ARITMETIKA PISNO DELJENJE (str. 0) 0, 0,,, 0, 0. Vsak avtor je dobil evrov.., ost., ost., ost. 0, ost., ost., ost. 0, ost., ost., ost., ost.. V vsakem albumu ima znamk.. V vsak zvezek bo nalepila slik. 7. Vsak je dobil kovancev oziroma evrov. ARITMETIKA PISNO DELJENJE (str. ), 0, 0, 0, 0, 0, 0 Pobarvani liki so trikotniki ,,, 0,. : = 0 : = 0 9 : = 0 : = 0 0 : = : 7 = 0. 0, 0,, 0 7. Celota je. En del je ARITMETIKA PISNO DELJENJE (str. ) 9, 79, 9 ARITMETIKA PISNO DELJENJE (str. ), ost., ost., ost., ost. 9, ost. Polnih bo strani.. Vsaka šola jih je dobila. Do takrat smo prevozili 0 km.. Prelezel je mm.. Pravilno je pretvoril Martin. 7. < < > < ARITMETIKA PISNO DELJENJE (str. ), ost. 7, ost. 0, ost. 0, ost. 0, ost., ost., ost., ost., ost.. 7, ost., ost. 09, ost., ost. 9, ost. ARITMETIKA PISNO DELJENJE (str. 90) A E 7 J 9 O T B F K P 0 U 9 C G L R V Č H M S Z D I N 7 Š Ž Pokazala se je ptica. ARITMETIKA PISNO DELJENJE (str. 9) 9, ost. 7, ost. 7 7, ost., ost., ost. 7, ost. 7, ost. 0, ost. 70, ost. 7, ost.. Stolpnica ima nadstropij.. Sestavil je šopkov.. Na vsako polico bo dala knjig. V omaro bo dala knjige. 9

30 . del. V vsaki vrsti je sedežev. 7. USB ključ stane evrov.. En par športnih copat stane evrov. ARITMETIKA PISNO DELJENJE (str. 9) 9, ost. 9, ost. 9, ost. 7, ost. 9, ost., ost., ost. 9, ost. 0, ost., ost., ost., ost. 7, ost. a) Npr.: Oče je 0 razdelil med otrok, vsakemu enako. Koliko evrov je dobil vsak? Koliko jih je ostalo očetu? 0 : = 0, ost. Vsak je dobil 0. Očetu je ostal. b) Npr.: Jana je nabrala češenj. Dala jih je v dve košari, v vsako enako. Koliko češenj je v vsaki košari? Koliko češenj je ostalo? : =, ost. V vsaki košari je češenj. Ostala je ena češnja. c) Npr.: Trije bratje so privarčevali 9. Ali si lahko vsak kupi gorsko kolo, ki stane? 9 : =, ost. Da, vsak si lahko kupi svoje gorsko kolo. Sneguljčica Čebelica Maja Čebelica Maja. Medvedek Pu LOGIKA IN JEZIK ODNOSI (str. 00) Miha je visok 00 cm. Andrej je visok 0 cm. Marko je visok 0 cm. B. Gaja, Nastja, Jana, Tina Pika Nogavička ARITMETIKA PISNO DELJENJE (str. 9) VAJA RES DELA MOJSTRA < > < > > > = >. Dedku so ostali lešniki.. Predhodnik Število Naslednik ARITMETIKA MATEMATIČNI PROBLEMI (str. 9) 0, 7, 0, ; Žogice Baloni Karte Klobučki Ostalo je: žogici, balonov, karte in nič klobučkov. 0

31 . del ARITMETIKA PISNO MNOŽENJE (str. ) Jure je v enem tednu prekolesaril 9 km, v enem mesecu pa 00 km.. Premer Marsa je za 900 km daljši od premera Merkurja. Vsota dolžin premerov Merkurja in Plutona je večja od dolžine premera Marsa.. Za nakup so porabili 9 evrov.. Naštel je 00 evre V sedmih dneh so prevozili 0 km.. Sok ima v 000 steklenicah. 9. Zmnožek je 7. ARITMETIKA PISNO DELJENJE (str. ) Vsak razred je plačal.. Osmina je. Osemkratnik je 979. Dobimo devetkratnik števila Belih pokrovčkov je bilo. 7. Dobim število. MERJENJE TEHTANJE (str. 0) 0 g 0 g g 00 g moka: kg sladkor: kg maslo: 0 g testenine: 00 g pecilni prašek: 0 g vanilin sladkor: 0 g kvas: g sladkor v prahu: 00 g kava: 00 g MERJENJE TEHTANJE (str. ) margarina: 0 g, čokolada: dag, moka: kg, pralni prašek: kg, kava: 00 g pomaranče: 0 g, jabolka: 00 g. kosmiči: 00 g, 00 g, 0 g, kava in riž: kg, 00 g, 00 g, 00 g 00 g + 00 g + 00 g 00 g + 00 g + 00 g kg 00 g + 0 g + 00 g + 0 g 00 g + 00 g + 00 g + 00 g. možnost: kg + kg; moka in krompir. možnost: kg; sladkor 00 g + 00 g + 0 g + 70 g; solata, mandarine, maslo, cvetača. peresnica (00 g),. mali zvezek (00 g),. veliki zvezek (0 g),. šolska torba (90 g) Mali in veliki zvezek skupaj tehtata 0 g. Razlika med najtežjim in najlažjim predmetom je 0 g.. Dobim besedo: LONČEK. MERJENJE TEHTANJE (str. ) Npr.: marmelada, skuta 700 g + 00 g = kg keksi, maslo, čokolada v prahu, skuta 00 g + 0 g + 0 g + 00 g = kg mleti sladkor, keksi, testenine 00 g + 00 g + 00 g = kg čokolada, maslo, keksi, kava 0 g + 0 g + 00 g + 00 g = kg marmelada, čokolada, čokolada v prahu, mleti sladkor 700 g + 0 g + 0 g + 00 g = kg MERJENJE TEHTANJE (str. ) 00 g, 00 g, 0 g 00 g, 00 g 00 g, 0 g, 0 g, 0 g 00 g, 00 g, 00 g, 0 g, 0 g 0 g dag 000 g kg 00 dag kg t 000 kg

32 . del MERJENJE TEHTANJE (str. ) kolo: kg, avtomobil: 70 kg, kombi: 000 kg, motorno kolo: 0 kg Predmeti, ki tehtajo več kot eno tono: avtobus, vlak, kamion.. Kmet bo pripravil 00 vreč krompirja. V vreče mora dati še 00 kg krompirja.. Na tovornjak je naložil 7 kg paradižnika.. kg, t, g, g. Zaboj jabolk tehta kg. Vreča čebule tehta kg. Vrečka limon tehta kg. 7. Prodala je zabojev jabolk.. Ostalo ji je še g majoneze. 9. Prodajalka Vida je prodala kg sadja. Koliko kilogramov zelenjave je prodala v ponedeljek? V ponedeljek je prodala kg zelenjave.. l l l l dl dl l l. C MERJENJE PROSTORNINA (str. ) MERJENJE TEHTANJE (str. 0) NE NE DA NE DA NE Tehtale so 0 dag oz. kg 0 dag.. kg; kg; 7 kg. t 0 kg, t 0 kg, t, 0 kg MERJENJE PROSTORNINA (str. ) V enem dnevu dajo vse tri krave l mleka. l = 0 dl, l dl = dl, l = 0 dl a) Največ mleka potrebujejo za smetano. b) Za smetano potrebujejo dl več mleka kot za sladoled. c) Za vse izdelke skupaj potrebujejo dl mleka. č) Za sladolede bi potrebovali dl mleka.. Vsak dan napolni steklenic.. l l dl l dl l dl 0 l dl 0 dl 0 dl 0 dl 0 dl 0 dl 90 dl 00 l 000 l 00 l. l 0 l l 0 l 7 hl hl 0 l 0 l. dl = l dl dl = l dl. dl dl dl dl. C, Č, D, G B, D, E, F, G Da. A, B, Č, F, G MERJENJE PROSTORNINA (str. ) Lahko nalije še 7 hl vode. Iz 0 hl mleka so izdelali sir in druge mlečne izdelke. Nekaj mleka so pakirali v škatle po l, jogurte pa v lončke po dl. V hladilniku naše trgovine je škatel mleka. To je l mleka. Kupil ga bom l.. hl = 00 l 7 hl = 700 l hl l = l hl = 00 l hl = 00 l hl l = 0 l. l = 0 dl l = 0 dl l dl = dl l dl = dl l = 0 dl 0 l = 00 dl l dl = dl l dl = dl. 0 dl = l 0 dl = l 00 dl = 0 l dl = l dl 0 dl = l 0 dl = l 0 dl = l dl = l dl

33 . del. N, P, P, P, N, N 7. V steklenice po l so prelili 70 l soka. Napolnili so 0 steklenic po l. MERJENJE PROSTORNINA (str. ) a) dl, l, hl b) hl, hl, hl, hl c) l dl, l dl, l dl, l dl l l l l l. Ob rojstvu je tehtal 00 g. Po enem mesecu je tehtal 00 g. Zredil se je za 00 g. Jure je bil 0. oktobra za 00 g težji kot 0. julija. 9. avgusta je bil za 700 g lažji kot 7. septembra. Sedem mesecev. 0. decembra. MERJENJE ČAS (str. ) 0 dl l l l l. a) l dl, l, l dl b) hl 90 l, 9 hl, 9 hl 0 l c) hl 9 l, hl 0 l, hl l. V enem tednu porabijo 00 hl vode.. Petčlanska družina porabi l oz. hl l vode.. V prvi in drugi rezervoar so natočili hl kurilnega olja. 7. V sodu je 900 l oz. 9 hl soka. MERJENJE ČAS (str. 0) Prejšnji mesec Ta mesec Naslednji mesec februar MAREC april april maj JUNIJ AVGUST september oktober oktober NOVEMBER december Predvčerajšnjim Včeraj Danes Jutri Pojutrišnjem ponedeljek torek SREDA četrtek petek torek sreda četrtek PETEK sobota ČETRTEK petek sobota nedelja ponedeljek sobota NEDELJA ponedeljek torek sreda torek sreda četrtek petek SOBOTA. Obiskala jo bo v torek, četrtek in soboto.. Pomagaj si s koledarjem.. januar, december, september, februar. Meseci, ki imajo 0 dni, so: april, junij, september, november. Meseci, ki imajo dni, so: januar, marec, maj, julij, avgust, oktober in december. a) Čez let bo slavila svoj. rojstni dan. b) Stara bo 77 let. c) Jaz bom takrat star let. č) Stara je bila 9 let.. d) osmi mesec; maj f) Novoletni prazniki. g). junija k), ali 9,, 0 MERJENJE ČAS (str. ) Če je ura 0.00, rečemo, da je ura zvečer. Če je ura.00, rečemo, da je ura popoldne. Če je ura.00, rečemo, da je ura zvečer. Če je ura.00, rečemo, da je popoldne.. Npr.: V šolo pridem ob.00. Iz šole odidem ob.00. Zjutraj vstanem ob Zvečer grem spat ob 00. V šoli imamo malico ob 9.0. MERJENJE ČAS (str. ) Sonja je starejša za 9 dni. Blaž, Vid, Tomaž, Taja, Barbara. Na teden ima ur slovenščine. V sredo. V torek. V petek. En ali dni. Nima angleščine, naravoslovja in tehnike, družbe ter likovne vzgoje

34 . del MERJENJE ČAS (str. ) Končal se je ob. Filmska predstava je trajala uro minut.. Odpravil se je ob 00.. Tekma se je končala ob.0.. Npr.: Vsak dan vstanem ob Odmor se začne ob 9.0. Kosilo imam običajno ob.0. MERJENJE ČAS (str. 0) V šolo grem ob 7.. Četrta šolska ura se začne ob 0. Spat grem ob 00. Ura je.. Čez tri ure bo 7.. Pred tri četrt ure je bila ura.00. Čez min bo.00. Konec šolskega leta bo čez 7 dni.. 0 min h 0 min 0 min h min 7 min h 9 min 0 min 000 min dni 7 h. Prva šolska ura se začne ob.00. Iz šole pridem ob.00. Ob nedeljah vstanem ob Četrti je pritekel skozi cilj s kasneje kot prvi.. Razlika v času je bila s.. a) Jaka je prišel skozi cilj s pred Anžetom. b) Tine je prišel skozi cilj s za Anžetom.. 00 m + 00 m = km 90 m + 90 m = km 990 m + 0 m = km m + 7 m = km 0 l + 70 l = hl 99 l + l = hl 99 l + l = hl 7 l + l = hl 00 kg kg = t 0 kg + 0 kg = t 0 kg + 90 kg = t kg + 99 kg = t 0 min + 0 min = h min + min = h min + min = h min + 9 min = h 7. km = 000 m, h = min, dl = l, 0 cm = dm, 00 l = hl, 000 kg = t, kg = 000 g, h = 0 min MERJENJE ČAS, DOLŽINA, PROSTORNINA (str. ) Prvi poskus: Martin, 0; Ana, ; Jure, ; Mojca, ; Miha, Drugi poskus: Miha,, 7; Jure, Mojca, ;, Martin, drugem, ; Ana, 0 l + 0 l = 00 l = hl 0 l + 0 l + 0 l = 00 l = hl 0 l + 0 l + 0 l + 0 l = 00 l = hl 0 l + 0 l + 0 l + 0 l + l + l = 00 l = hl Miha; Rok; Mihe, Nike;. m 00 cm m 00 cm m 00 cm dm cm cm 0 m 000 cm V prazno okence sodi 000 cm. POLNOČ min 7 tednov. Dan je dolg h in min. 7. Vožnja traja 00 min. MERJENJE ČAS, PRETVARJANJE MERSKIH ENOT (str. ) Zadnji je skozi cilj pritekel min za prvim. Zadnji je pritekel s za prvim. ARITMETIKA ENAČBE (str. ) Ana je pravilno izračunala račune. Rok je pravilno izračunal račune

35 . del. 9. V vrečki je pustil 7 paprik. Za kosilo so pojedli polnjenih paprik ARITMETIKA ENAČBE (str. ) ARITMETIKA NEENAČBE (str. 9) x = 0,,,,,,, 7 x = 0,, x = 0,,, x = 0,,,, x = 0 x = 0,, x = 0,,, x = 0,,,, x = 0, x = 0,,, x = 0,,,,, x = 0, x = 0,,,,, x = 0,,, x = 0,,,, x = 0,,,,, ARITMETIKA MATEMATIČNI PROBLEMI (str. 0) a) b). c) a) Prvi dan si je predstavo ogledalo 0 otrok. b) Drugi dan si je predstavo ogledalo 70 otrok. c) Drugi dan, 0 otrok več. č) Ne, ker manjka podatek o tem, koliko učiteljev je bilo na predstavi prvi dan.. Blago Skupna cena lesena deska 00 pekač za pecivo tehtnica 00 modeli za piškote 70 servirni pladenj pekač za torto 7 komplet lesenih žlic 00 Kupljeno blago je stalo 9 evrov.. a) Prvi dan so imeli 00 obiskovalcev. b) Zadnji dan je bilo 00 obiskovalcev. c) Vseh obiskovalcev je bilo 00. ARITMETIKA MATEMATIČNI PROBLEMI (str. ) Odsotni so bili učenci. Čokolada je imela koščkov.. Zasedenih je 90 stolov.. Odšteti moram število 99.. Prehodil je že 77 stopnic.. Npr.: Katero število moraš odšteti od števila 7, da dobiš število? O: Drugi faktor je število 0.. Delitelj je število x = 000, ker je = 700 x =, ker je + 79 = 7 x = 7, ker je = 00 x = 9, ker je 00-9 = 0 x =, ker je - = x =, ker je - = 00 x = 0, ker je 0 - = 07 ARITMETIKA MATEMATIČNI PROBLEMI (str. ) ; 0;. pisalna miza 0 pisalna miza postelja omara 90 stol 9 stol omara postelja ARITMETIKA RAČUNSKE OPERACIJE (str. ) : : 0 : 7 : : 7 = 7 7 : = 7 : 7 = 0 : = : = 9 : = : = : = : 9 = 7. : = 7 : = : = 07 0 : 9 = 0

36 . del 0 : = : = 0 : = 0 : =. 9 : = + 00 = = 9 = 7. : 7 0STANEK 00 7 : 0STANEK OBDELAVA PODATKOV PRIKAZI (str. 0) rolanje, kolesarjenje, atletika, pohod 00; 00; 00 0, 7, 00, 7 Anja, Katja, Sara, Meta 0; 0; 900 Šestino razglednic je zbrala Anja. ARITMETIKA DELI CELOTE (str. ). Vsakemu vnuku lahko da največ 7 bonbonov. Dedku bodo ostali trije bonboni. 7. Kupljeno blago tehta kg.. špageti: 00 g, maslo: 0 g, paradižnikova omaka: 00 g, parmezan: 70 g 7 Pobarvanih je ARITMETIKA RAČUNSKE OPERACIJE (str. ) Pobarvanih je. 9 = : 9 = 9 = : = 9 Pobarvana sta. Količnik Ostanek , ost. 0, ker je = , ost. 0, ker je = 7, ost., ker je + = 9, ost., ker je 7 + = 0, ost., ker je 0 + = = =. Ma ma je po ra bi la 0 ali jajc. Pro da jal ka je pro da la 9 ali za bo jev ja bolk.. Tone je nabral školjk. Pojedla je 0 sladoledov.. To pomeni, da si jih imela Predstavo si je ogledalo ljudi. 7. a) V drugi trgovini bi za enak televizor plačali 9. b) V drugi trgovini zaslužijo 0 več.. Končala se bo ob ARITMETIKA DELI CELOTE (str. ),,, 9,,,.,,,,. Razstavljal je 7 slik.. Števila.. Tretjina je 0.

37 . del 7. od = od =. r.: od = od = ,, 7 7, 77,. K L GEOMETRIJA KROG IN KROŽNICA, SIMETRALA (str. ) C A B 7 mm mm Premer je dvakrat toliko dolg kot polmer.. cm cm cm cm Dolžine vseh premerov so enako dolge.. NE DA DA NE. D ARITMETIKA ŠTEVILA DO MILIJON (str. 7) a) 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 70000, 0000, 90000, b) 0000, 0000, 0000, 0000, ARITMETIKA ŠTEVILA DO MILIJON (str. 7) GEOMETRIJA OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI (str. 70). Ime predmeta Geometrijsko telo Število ploskev Število robov Število oglišč pločevinka valj / žoga krogla / / kocka kocka škatla kvader a) ; b) ; c) ; č) ;. Dt T S D E 0 Dt T S E 00 Dt T E 0 Dt T S E 0 Dt T D E 70 7 Dt S D E 09 Dt T D 9 E., 0, 09, 00, 0, 70, 0. a) 0000, 0000, 0000, 70000, b) 90000, 0000, 70000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000 c) 00000, 0000, 0000, 0000, šestdeset tisoč, petdeset tisoč, devetdeset tisoč , 0000, 70000, 0000, 00000, , 0000, 70000, 0000, 0000, DA NE DA NE. ED, CD AE, BC, AB EA CB AB CB AB AE Dt T S D E Dt T S D E Dt T S D E Dt T S D E 7

38 . del ARITMETIKA ŠTEVILA DO MILIJON (str. 7) 9 Dt S D Dt S D E Dt T S 7 D E 7 Dt S E < < > > = < > =. 70, 0, 00, 00, 7, 000. tristo štiriinsedemdeset tisoč petsto, petsto dvajset tisoč štiristo osem, sedemsto tisoč štiristo devetinpetdeset ARITMETIKA ŠTEVILA DO MILIJON (str.7) St Dt S D E sto deset tisoč štiristo enainšestdeset 0 0. < < > > < < = > < < = < 7. a) 7, 07, 7, 007, 7, 7, 700, 79 b) 97, 7, 00, 9, 90, 97, 0, 7. 79, 797, 79, 799, 700, 70, , 90000, 90000, , 99999, 9999, LOGIKA IN JEZIK MNOŽICE (str. ) A Nepravilna. B Pravilna. C Nepravilna. Č Nepravilna.. a) množica K krogi, podmnožica R rdeči krogi Rdeči krogi Rdeči krogi St Dt T S D E Dt T D E Dt T St Dt T E T S E Dt T E Dt T S. Največje število: 90, najmanjše število: 09. Soda števila:, 7090, 000, Liha števila: 7, 0,, 7 7. Soda števila: 0000, 799, 000, 00, 0900 Liha števila: 9977, 0, 0009, 0, 000 R R ARITMETIKA ŠTEVILA DO MILIJON (str. 0) a) 0, 0, 0, 70 b) 090, 0790, 090, 0990 c) 0000, 00000, 90000, 0000 a) 00, 0, 0, 0 b) 0000, 000, 000, 000 c) 90, 00, 0, 0 b) množica Š števila, podmnožica L liha števila Liha števila Liha števila da, da, ne, ne, ne, da Soda: 7,, 000, 777, Liha: 7, 0000, 99, 00, L L 0

39 . del c) množica L liki, podmnožica K kvadrati Kvadrati Kvadrati. Slovensko mesto Slovensko mesto Koper Ljubljana Maribor Rim Pariz Varšava Firence Celovec London Koper Ljubljana Maribor Rim Pariz Varšava Firence Celovec London K K slovensko mesto slovensko mesto č) množica Č črke, podmnožica Š šumniki Ž Š Šumniki Ž Š Č Č Š Šumniki G C A K S J L F U Z E E A G L K Z F C U S J Š Večkratnik števila 9 Večkratnik števila večkratnik števila 9 večkratnik števila 9 LOGIKA IN JEZIK MNOŽICE (str. ) živali medved žirafa veverica Domača žival domače živali Domača žival kokoš mačka pes krava OBDELAVA PODATKOV KOMBINATORIKA (str. ) Imam različnih razporeditev. kokoš mačka pes krava kokoš mačka pes krava medved žirafa veverica medved žirafa veverica. Imam različne razporeditve. Imam manj razporeditev kot v prejšnjem primeru, ker sta dve kroglici enake barve. Če ju med seboj zamenjam, dobim enake razporeditve. domača žival domača žival a) ravninski liki b) evropska mesta trikotniki slovenska mesta c) števila č) štirikotniki večkratniki števila 9 štirikotniki, ki imajo vsaj en par pravokotnih stranic Imam različnih razporeditev. 9