Potresna ogroženost nearmiranih stolpnic v Ljubljani

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Potresna ogroženost nearmiranih stolpnic v Ljubljani"

Transkripcija

1 Potresna ogroženost nearmiranih stolpnic v Ljubljani Marjana Lutman Naročnika: Izvajalci: Mestna občina Ljubljana Uprava RS za zaščito in reševanje Zavod za gradbeništvo Slovenije Inštitut za vodarstvo Agencija RS za okolje mag. Marjana Lutman,u.d.i.g. Ljubljana, 20. junij 2018

2 Potresna ogroženost stavb in ljudi Lokacija stavbe: Potresna nevarnost Potresna ogroženost - posledice pričakovanega potresa (model POTROG z aplikacijami) Stavbe: Potresna odpornost / ranljivost Stavbe - pričakovana poškodovanost (EMS-98) Zasedenost stavb: - ponoči (CRP) - podnevi (model) Ljudje - poškodbena in življenjska ogroženost (model) 2

3 Potresna nevarnost v Sloveniji in MOL Karta a g za projektiranje (Evrokod 8) Mikrorajonizacija MOL - Tipi tal (A, B, C, D, E, S1, S2) Karta intenzitete EMS-98 Mikrorajonizacija MOL - Lokalna intenziteta Tip tal Intenziteta Del A VII-VIII 45% B, C, D VIII 37% E VIII-IX 3% S 1 IX 15% Povratna doba 475 let

4 Potresna odpornost in ranljivost stavb Potresna odpornost: razmerje med največjo vodoravno silo, ki jo stavba prenese, in njeno težo Potresna ranljivost: lastnost stavbe, ki je obratno sorazmerna potresni odpornosti Metode ocenjevanja v Sloveniji Potresna ranljivost Vs (l. 1986) in RAN-Z (l. 1995) Potresna odpornost zidane stavbe PO-ZID (l. 2001) armiranobetonske stavbe PO-AB (l. 2002) Potresna odpornost SRC u-np zidana arm-bet Potresna ranljivost RAN-Z

5 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - A A Lokacija , K+P+10 Opečni zidovi Lokacija

6 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - A1 Izkaznica stavbe

7 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - A1 Mehanske lastnosti opečnega zidovja in betona stropnih konstrukcij zidovje nadstropje opečni zidaki malta f k f t E G (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 1 in 2 MO20 cementna MO15 cementna MO20 podaljšana do 5 MO11 podaljšana do 7 MO11 podaljšana do 10 MO11 apnena stropne konstrukcije vsa beton MB

8 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - A2 Izkaznica stavbe

9 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - B B Lokacija K+P+12 Lokacija , K+P+12+T 1960, 1962 Zidovi iz betonskih / žlindrinih votlakov z betonskim jedrom Lokacija K+P+10+T

10 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - B1 Izkaznica stavbe

11 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - B2 Izkaznica stavbe

12 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - B2 Mehanske lastnosti betona etaža vse beton f k (MPa) f t (MPa) E (MPa) G (MPa) beton jedra MB beton jedra MB beton jedra MB beton jedra MB beton zidakov

13 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - B3 Izkaznica stavbe

14 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - C C Lokacija Lokacija , 1965 K+P+9 Monolitne betonske stene MB22 brez armature

15 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - C Izkaznica stavbe

16 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - C Mehanske lastnosti betona etaža vse beton f k (MPa) f t (MPa) E (MPa) G (MPa) beton jedra MB beton jedra MB beton jedra MB beton jedra MB

17 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - potresna odpornost in ranljivost K+P A 1960 B C K+P+9 K+P+12 Opečni zidovi Zidovi iz betonskih / žlindrinih votlakov z betonskim jedrom Monolitne betonske stene MB22 brez armature Masa etaže 1.0 t / m t / m t / m 2 Zidovi / Tloris X: 5.2% Y: 4.8% X: 3.7% Y: 5.0% X: 3.5% Y: 3.0% SRC id X: Y: X: Y: X: Y: RAN-Z H(kN) 500 H(kN) H(kN) d(mm) d(mm) d(mm)

18 POTROG - individualno ocenjene stavbe Namembnost Potresna ranljivost RAN-Z Leto zgraditve Pravilnik 1964 Pravilnik 1981 Evrokod Zelena (do 3.5): manjša ranljivost Rumena ( ): srednja ranljivost Rdeča (nad 6.5): večja ranljivost

19 Evropska potresna lestvica EMS Intenziteta EMS: I XII Poškodbe gradbenih objektov: od VI EMS naprej Ranljivostni razred stavbe: A, B, C, D, E in F Kategorija poškodovanosti stavbe: 0: ni poškodb 1: zanemarljiva do majhna 2: zmerna 3: znatna do velika 4: zelo velika 5: uničenje UPORABNE ZAČASNO NEUPORABNE NEUPORABNE

20 Evropska potresna lestvica EMS Učinki potresa intenzitete VIII EMS Ranljivostni razred Kategorija poškodovanosti A B C D E 100 F 100

21 Nearmirane stolpnice v Ljubljani - potresna ogroženost - pričakovana poškodovanost Stavba Potresna ranljivost RAN-Z Intenziteta EMS 475 let Verjetnost posamezne kategorije poškodovanosti pri potresu intenzitete EMS 475 let A 9.77 rdeča III VIII 0% 0% 21% 28% 37% 14% B rdeča III VIII 0% 0% 11% 7% 59% 22% C rdeča III VIII 0% 0% 17% 21% 45% 17% Kategorije poškodovanosti po EMS Uporabnost

22 Podrobnejša raziskava in smernice Podrobni vizualni pregled Odvzem in preiskave vzorcev gradiva (opeka, malta, beton), preverjanje armature ter izvedba geomehanskih raziskav na 3 lokacijah Podrobnejša analiza z upoštevanjem ugotovljenih - dejanskih lastnosti gradiv Zasnova treh variant reševanja visoke potresne ogroženosti (dve varianti rešitev z utrditvijo, tretja varianta je nadomestitev stolpnice z novo). Pri gradbeno tehničnem in arhitekturnem vidiku se upošteva potresno odpornost, požarno varnost, energijsko učinkovitost, naravno osvetljenost prostorov. Anketa za ugotavljanje stališč etažnih lastnikov in zavedanja ogroženosti ter pogleda in pripravljenosti na reševanje

23 Hvala za vašo pozornost! 23