Zakonodajna posvetovanja (javno posvetovanje v skladu s členom 16(8) Pogodbe o Evropski uniji)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Zakonodajna posvetovanja (javno posvetovanje v skladu s členom 16(8) Pogodbe o Evropski uniji)"

Transkripcija

1 Svet Evropske unije Bruselj, 7. december 2016 (OR. en) 15123/16 OJ CONS 66 JAI 1032 COMIX 796 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja SVETA EVROPSKE UNIJE (pravosodje in notranje zadeve) Datum: 8. in 9. december 2016 Ura: 10.00, 9.30 Kraj: Bruselj A. ČETRTEK, 8. DECEMBER 2016 (10.00) PRAVOSODJE 1. Sprejetje dnevnega reda Zakonodajna posvetovanja (javno posvetovanje v skladu s členom 16(8) Pogodbe o Evropski uniji) 2. Odobritev seznama točk pod A 15124/16 PTS A Zaščita finančnih interesov EU: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (prva obravnava) 15130/16 DROIPEN 205 JAI 1033 GAF 76 FIN 849 CADREFIN 121 FISC 220 CODEC /16 tm/--/men 1

2 4. Evropsko javno tožilstvo: Predlog uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva = orientacijska razprava 15057/16 EPPO 32 EUROJUST 161 CATS 95 FIN 845 COPEN 366 GAF 75 CSC /16 EPPO 33 EUROJUST 162 CATS 97 FIN 853 COPEN 373 GAF 77 CSC Dobava digitalnih vsebin: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin (prva obravnava) = orientacijska razprava 14827/16 JUSTCIV 309 CONSOM 289 DIGIT 139 AUDIO 130 DAPIX 213 DATAPROTECT 102 CODEC Razno = Poročanje predsedstva o zakonodajnih predlogih v obravnavi 7. Odobritev seznama točk pod A 15125/16 PTS A 102 Nezakonodajne dejavnosti 8. Kazensko pravosodje v kibernetskem prostoru a) E-dokazi: Izvajanje sklepov Sveta o izboljšanju kazenskega pravosodja v kibernetskem prostoru = poročanje Komisije o napredku 15072/1/16 REV 1 JAI 1037 CYBER 143 COPEN 369 DROIPEN 206 JAIEX 103 EJUSTICE 210 ENFOPOL 459 b) Šifriranje: Izzivi v kazenskem pravosodju v zvezi z uporabo šifriranja prihodnji ukrepi = poročilo predsedstva o napredku 14711/16 CYBER 137 JAI 976 ENFOPOL 429 GENVAL 122 COSI 192 COPEN Razno a) Ministrsko srečanje EU-ZDA na področju PNZ, 4. in 5. december /16 JAI 1020 JAIEX 102 RELEX 1005 ASIM 160 CT 11 CATS 96 FRONT 463 VISA 385 CYBER 142 USA 64 DATAPROTECT 104 b) Ministrska konferenca EU-Zahodni Balkan v zvezi s pravosodjem in notranjimi zadevami (Brdo pri Kranju, Slovenija, 15. in 16. december 2016) 14674/16 JAIEX 95 RELEX 966 ASIM 155 JAI 973 COWEB 136 JUSTCIV 307 EUROJUST 154 FRONT 447 ENFOPOL 421 CATS /16 tm/--/men 2

3 c) Delovni program prihodnjega predsedstva = predstavitev malteške delegacije d) Četrto poročilo Eurojusta o tujih terorističnih bojevnikih = poročanje Eurojusta 14887/16 JAI 1005 COPS 349 ENFOPOL 435 EU RESTRICTED COTER 127 EUROJUST 159 COSI 196 COPEN 360 e) Kodeks ravnanja na področju boja proti nezakonitemu sovražnemu govoru na spletu = poročanje Komisije 15122/16 JAI 1031 FREMP 200 DROIPEN 204 COHOM 158 COPEN 368 EDUC 414 MIGR 208 SOC 769 ANTIDISCRIM 79 COSI 201 DAPIX 223 ENFOPOL 449 CYBER 144 TELECOM 268 B. PETEK, 9. DECEMBER 2016 (9.30) NOTRANJE ZADEVE Zakonodajna posvetovanja (javno posvetovanje v skladu s členom 16(8) Pogodbe o Evropski uniji) 10. Reforma skupnega evropskega azilnega sistema in preselitev a) Dublin: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (prva obravnava) b) Pogoji za sprejem: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) (prva obravnava) c) Izpolnjevanje pogojev: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter o spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (prva obravnava) d) Postopek: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupnega postopka za mednarodno zaščito in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU (prva obravnava) e) Okvir za preselitev: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (prva obravnava) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157 RELEX 972 CODEC /16 tm/--/men 3

4 f) Eurodac: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev) (prva obravnava) = delni splošni pristop 15119/16 ASILE 86 EURODAC 23 ENFOPOL 448 CODEC 1801 g) EASO: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010 (prva obravnava) 14106/1/16 REV 1 ASILE 72 CODEC 1592 CSC Sistem vstopa/izstopa (SVI) a) Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in o določitvi pogojev za dostop do sistema vstopa/izstopa za namene kazenskega pregona ter o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011 (prva obravnava) b) Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 2016/399 v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa (prva obravnava) 15350/16 FRONT 481 VISA 391 CODEC 1845 COMIX Razno Poročanje predsedstva o zakonodajnih predlogih v obravnavi 7. Odobritev seznama točk pod A 15125/16 ADD 1 PTS A Migracije = Izvajanje 1 Nezakonodajne dejavnosti 1.1. Izjemoma v navzočnosti pridruženih schengenskih držav /16 tm/--/men 4

5 14. Preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala 1 a) Sodelovanje med organi kazenskega pregona in ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev = Skupno pismo Francije in Nemčije 14001/16 JAI 899 COSI 180 DAPIX 197 ENFOPOL 397 COPEN 320 CYBER 125 FREMP 176 TELECOM 215 b) Tuji teroristični borci povratniki = politične možnosti 14799/16 JAI 994 CT 8 CFSP/PESC 952 COSI 195 COPS 347 ENFOPOL 432 COTER 123 SIRIS 162 FRONT 454 CATS Obvladovanje posledic terorističnih napadov: Izboljšanje pripravljenosti in odzivanja civilne zaščite in okrepljeno sodelovanje s službami za nujno pomoč in varnostnimi službami = izmenjava mnenj 14396/16 PROCIV 77 JAI Razno a) Ministrsko srečanje EU-ZDA na področju PNZ, 4. in 5. december /16 JAI 1020 JAIEX 102 RELEX 1005 ASIM 160 CT 11 CATS 96 FRONT 463 VISA 385 CYBER 142 USA 64 DATAPROTECT 104 b) Ministrska konferenca EU-Zahodni Balkan v zvezi s pravosodjem in notranjimi zadevami (Brdo pri Kranju, Slovenija, 15. in 16. december 2016) 14674/16 JAIEX 95 RELEX 966 ASIM 155 JAI 973 COWEB 136 JUSTCIV 307 EUROJUST 154 FRONT 447 ENFOPOL 421 CATS 91 c) Internetni forum EU: drugo srečanje na visoki ravni, 8. december 2016 = poročanje Komisije d) Delovni program prihodnjega predsedstva = Predstavitev malteške delegacije 15123/16 tm/--/men 5

6 o o o Ob robu zasedanja Sveta: Seja SKUPNEGA ODBORA (9. DECEMBER 2016, 9.30) 1. Sistem vstopa/izstopa (SVI) a) Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in o določitvi pogojev za dostop do sistema vstopa/izstopa za namene kazenskega pregona ter o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011 (prva obravnava) b) Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 2016/399 v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa (prva obravnava) 15350/16 FRONT 481 VISA 391 CODEC 1845 COMIX Razno Poročanje predsedstva o zakonodajnih predlogih v obravnavi 15123/16 tm/--/men 6