_sl.indd

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "_sl.indd"

Transkripcija

1 Ventilation Ventilation Navodila za uporabo in vgradnjo za hladilno-zamrzovalno kombinacijo IC/ICN

2 Pregled aparata na enem mestu Nazivna ploščica, slika A3 1 Oznaka aparata 2 Servisna številka 3 Servisna številka 4 Kapaciteta zamrzovanja v kg/24 ur Elementi upravljanja in nadzora, slika. A1 Zamrzovalni del 1 Tipka alarm za zvočni signal 2 SuperFrost-tipka s prikazom s svetilnimi diodami (LED), svetleča = vklopljena funkcija 3 Glavna tipka za vklop/izklop aparata 4 Nastavljalne tipke za temperaturo: leva tipka = topleje, desna tipka = hladneje, priporočena nastavitev: -18 C 5 Prikaz temperature in prikaz nastavitve Hladilnik 6 Prikaz temperature in prikaz nastavitve 7 Otroška varovalka (prikaz za hladilni in zamrzovalni del) 8 Nastavljalne tipke za temperaturo: leva tipka = topleje, desna tipka = hladneje, priporočena nastavitev: 5 C 9 Tipka za izklop hladilnika bl SuperCool-tipka z LED-prikazom, svetleča = vklopljena funkcija bm Tipka Ventilator* Pregled aparata in opreme, slika A hladilni del pribl. 5 C 1 Elementi upravljanja in nadzora 2 Predal za maslo in sir 3 ventilatorju 4 Prestavljiva odlagalna polica 5 Polica za pločevinke 6 LED-osvetlitev* 7 Polica za jajca* 8 Polica za visoke steklenice in napitke 9 Polica za steklenice bl Predali za zelenjavo bm Odtok za odtaljeno vodo bn Nazivna ploščica Zamrzovalni del, pribl.-18 C bo bp bq br bs Hladilne kasete* Posoda za ledene kocke* Predali z info-sistemom* VarioSpace s povečanjem predala*, Zamrzovalni pladenj, hladilne kasete pri NoFrost-aparatih* Predali z info-sistemom* 2 * odvisno od modela in opreme

3 Skrbno shranite navodila za uporabo in jih po potrebi dajte naslednjem uporabniku. Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Varnostna in opozorilna navodila Navodila za odstranjevanje aparata Vsebina Pregled aparata na enem mestu...2 Predpisi...3 Varnostne in opozorilne pripombe...3 Napotek za odstranjevanje...3 Tehnična varnost...3 Varnost pri uporabi...3 Napotki za vgradnjo in prezračevanje...4 Napotki za varčevanje z energijo...4 Priključitev...4 Elementi za upravljanje in nadzor...4 Vklop in izklop...4 Nastavitev temperature...4 Indikacija temperature...4 Opozorilni zvočni signal...5 Ventilator*...5 SuperCool...5 Prikazovalnik izpada mrežne napetosti/ FrostControl...5 Dodatne funkcije...5 Hladilnik...6 Razvrstitev živil...6 Navodila za hlajenje...6 Spreminjanje opreme...6 Zamrzovalni del...6 SuperFrost...6 Zamrzovanje s funkcijo SuperFrost...6 Napotki za zamrzovanje in shranjevanje...6 Info-sistem*...7 Zamrzovalni pladenj...7 Hladilni akumulatorji...7 VarioSpace*...7 Odtajevanje, čiščenje...8 Napotki za odtajevanje...8 Čiščenje...8 Napake - problemi?...8 Navodila za vgradnjo...8 Servisna služba in nazivna ploščica...9 Napotki za vgradnjo...9 Zamenjava vratnega pripira...10 Pritrditev in montaža...11 Montirajte vrata omare...12 Predpisi Aparat je namenjen hlajenju, zamrzovanju in hranjenju živil ter pripravi ledu. Narejen je za uporabo v gospodinjstvu. Pri drugačni uporabi ne moremo prevzeti garancije za brezhibno delovanje. Aparat je konstruiran v skladu s klimatskim razredom za delovanje pri omejenih temperaturah okolice. Te ne smejo biti nižje ali višje! Klimatski razred, v katerega spada vaš aparat, je natisnjen na nazivni ploščici. Pomen: Klimatski razred za temperaturo okolice od SN +10 C do +32 C N +16 C do +32 C ST +18 C do +38 C T +18 C do +43 C - Tesnost ohlajevalnega krogotoka je preverjena. - Vgrajen aparat je v skladu z zadevnimi varnostnimi predpisi ter ES direktivami 73/23/EWG in 89/336/EWG. Embalaža je narejena iz ponovno uporabljivih materialov. - Valoviti karton/karton - Oblikovani deli iz penastega polistirena - Folije iz polietilena - Povezovalni trakovi iz polipropilena Embalažni material ni igrača za otroke - nevarnost zadušitve s folijami! Embalažo odstranite na uradnem zbirnem mestu. Dotrajan aparat: Vsebuje še dragocene materiale, zato je ne odstranjujte v neločene komunalne odpadke. Dotrajane aparate onesposobite. Izvlecite vtikač, prerežite priključni kabel in uničite ključavnico, da se otroci ne morejo zakleniti vanj. Pazite na to, da pri odvozu ne dotrajanega aparata ne poškodujete hladilnega sistema. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici. Dotrajane aparate morate odstraniti strokovno in v skaldu s krajevno veljavnimi predpisi in zakoni. Tehnična varnost Transportirajte samo pakiran aparat, postavitev pa opravite v dvoje, da preprečite telesne in materialne poškodbe. Vsebovano hladilno sredstvo R 600a je okolju prijazno, a vnetljivo. Ne poškodujte cevi ohlajevalnega krogotoka. Brizgajoče hladilno sredstvo lahko povzroči poškodbe oči in se lahko vname. Če hladilno sredstvo uhaja, odstranite odprto ognje ali vse vire vžiga v vaš bližini mesa postavitve aparata, izvlecite vtikač in prostor dobro prezračite. Če je aparat poškodovan, seakoj - pred priključitvijo - obrnite na dobavitelja. Za zagotavljanje brezhibnega delovanja aparat montirajte in priključite samo v skladu s podatki v navodilih za uporabo. V primeru napake aparat izključite iz električnega omrežja: Izvlecite vtikač (pri tem ne vlecite za kabel) ali odvijte varovalko. Popravila in posege v aparat lahko opravlja samo servisna služba, sicer lahko pride do velikih nevarnosti za uporabnika. Isto velja za zamenjavo omrežnega priključka. Varnost pri uporabi V aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi ali razpršil z vnetljivimi potisnimi plini, kot so npr. butan, propan, pentan itd. Eventualno uhajajoči plini se lahko zaradi električnih podsklopov vnamejo. Takšna razpršila boste razpoznali po natisnjeni navedb vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi. Visokoprocenten alkohol shranjujte le tesno zaprtega in v stoječem položaju. V notranjosti aparata ne uporabljajte odprtega ognja ali drugih virov vžiga. V notranjosti aparata ne uporabljajte električnih aparatov (npr. aparate za čiščenje s paro, grelni aparati). Podstavkov, predalov, vrat itn. ne uporabljajte kot stopnico in se ne naslanjajte nanje. Ta aparat ni namenjen osebam (tudi otrokom) s fizičnino, * odvisno od modela in opreme 3

4 senzoričnn ali mentalnn prizadetostjo in osebam, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, razen kadar je za njihovo varnost odgovorna oseba, ki je seznanjena z uporabo aparata ali ki na začetku nadzoruje uporabo aparata. Otrok ne puščajte brez nadzora, da se ne bodo igrali z aparatom. Izogibajte se daljšemu stiku kože z mrzlo površino ali ohlajeno/zamrznjeno hrano. To lahko povzroči bolečine, občutek odrevenelosti in omrzline. Pri daljšemu stiku kože z mrzlo površino poskrbite za varnostne ukrepe, npr. nosite rokavice. Sladoleda, posebno sladoleda na vodni osnovi in ledenih kock ne jejte premrzlega oz. takoj, ko ste ga vzeli iz aparata. Zarda nizkih temperatur lahko pride do ozeblin. Ne uživajte hrane, ki ste jo predolgo hranili v aparatu, ker se lahko zastrupite. Navodila za vgradnjo in prezračevanje Pri postavitvi/vgradnji pazite, da ne poškodujete cevi ohlajevalnega krogotoka. Prezračevalnih prerezov ne smete prestavljati. Vedno pazite na dobro pre- in odzračevanje! Prostor postavitve vašega aparat mora v skladu s standardom EN 378 na 8 g hladilnega sredstva R 600a imeri volumen 1 m 3, da v primeru netesnosti ohlajevalnega krogotoka v prostoru ne nastane netljiva plinska zmes plina in zraka. Podatki o količini hladilnega sredstva se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti aparata. Upoštevajte prilogo navodil za vgradnjo. Po vgradji: Odstranite vse transportne varovalne dele, - S polic odstranite lepilni trak ali distančnike* in jih namestite na željeno višino. - Odstranite vse zaščitne folije: z okrasnih letvic in čelnih strani predalov. Priključitev Vrsta (izmenični tok) in napetost na mestu postavitve se morata ujemati s podatki na nazivni ploščici. Ta se nahaja na levi strani v notranjosti aparata, slika A. Aparat priključite samo na v skladu s predpisi instalirano varnostno vtičnico. Vtičnica mora biti zaščitena z 10A varovalko ali več, nahajati se mora zunaj zadje strani aparata in mora biti lahko dostopna. Aparata - ne priključite na izmenična stikala, - ne uporabljajte v povezavi s t.i. varčnimi vtikači - poškodujete lahko elektroniko, - ne priključite na podaljšek skupaj z drugimi aparati - nevarnost pregretja. Pri odstranjevanju omrežnega kabla z zadnje strani aparat odstranite držalo kabla - sicer prihaja do vibracijskega hrupa! Zagon in nadzorni elementi 11 Ventilation Priporočamo, da aparat pred zagonom očistite, več o tem pa preberite v poglavju Čiščenje. Aparat vključite pribl. 2 ure pred prvim polnjenjem. Živila v zamrzovalnik dajte šele potem, ko temperatura doseže najmanj -18 C. Vklop in izklop Z glavno tipko za vklop/izklop 3 vedno vključite inizključite celoten aparat, zamrzovalnik in hladilnik. W Vklop: Pritisnite tipko za vklop/izklop 3, da se prižgejo/začnejo utripati indikacije temperature. - Hladilnik: Notranja osvetlitev je pri odprtih vratih prižgana. - Zamrzovalnik: Pri zagonu in toplem aparatgu se na iondikaciji za zamrzovalnik tako dolgo izpisujejo črte, dokler temperatura ne pade pod 0 C. W Izklop: Pribl. eno sekundo pritiskajte tipko za vklop/izklop 3, da indikacije temperature postanejo temne. W Če želite izključiti samo hladilnik (zamrzovalnik ostane vključen - ugodno npr. v času dopistov), pritisnite samo tipko za vklop/ izklop 9 tako da sta indikacija temperature hladilnika 6 in notranja osvetlitev temni. Indikacija temperature zamrzovalnika 5 mora svetiti. Nastavitev temperature Aparat je serijsko nastavljen na normalno delovanje, v hladilniku priporočamo +5 C, v zamrzovalniku -18 C. Nižanje/višanje temperature: Pritisnite Down-nastavitveno tipko, levo za hladilnik: 8, desno za zamrzovalnik: 4. Višanje temperature na topleje: Pritisnite Up nastavitveno tipko. - Med nastavljanjem nastavitvena vrednost utripa. - Pri prvem pritisku nastavitvene tipke za temperaturo se izpiše aktualna zadnja nastavljena vrednost (= ciljna vrednost). - Z naslednjim kratkim pritiskomse nastavljena vrednost spreminja v korakoh po 1 C; z daljšimi pritiski zaporedno. - Pribl. 5 sec. po zadnjem pritisku na tipko se elektronika avtomatično preklopi in izpiše se dejanska temperatura zamrzovalnika oz. hladilnika (= dejanska vrednost). Temperaturo lahko nastavljate v W hladilniku: od 11 C do 2 C, v W zamrzovalniku: od -16 C do -26 C. Doseganje najnižje temperature je odvisno od kraja postavitve, pri visokih temperaturah okolice se je ne da vedno doseči Navodila za varčevanje z energijo Pazite na proste pre- in odzračevalne zareze. Vrata odpirajte za čim krajši čas. Živila takoj razporedite. Ne prekoračite navedenega roka hranjenja živil. Vsa živila shranjujte dobro pakirana in pokrita; tako preprečie sreženje. Topla živila najpej ohladite na sobno temperaturo, preden jih postavite v aparat. Zamrznjena živila odmrznite v hladilniku. V primeru napake pustite vrata zaprta. Tako v aparatu dalj časa ostane hladno. Kakovost zamrznjenih živilj ostane dalj časa ohranjena. Indikacija temperature V normalnem delovanju se izpisujeta: - srednja temperatura hladilnika 6 in - najtoplejša temperatura zamrzovalnika 5. Indikacija utripa, kadar - spremenite nastavitev temperature ali - kadar se temperatura dvigne za več stopinj, kot opozorilo pred izgubo mrazu. Npr. pri vstavljanju svežih toplih živil ter pri jemanju živil iz aparata ter prerazporejanju zamrznjenih živil lahko topel zrak za kratek čas dvigne temperaturo. Ko zaključite z jemanjem živil iz aparata ali s prerazporejanjem živil, elektronika 4 * odvisno od modela in opreme

5 temperaturo uravna na zadnjo nastavljeno vrednost. Kratka sprememba temperaturne ne vpliva na zamrznjena živila. W Če se na indikaciji izpiše F 0 do F 5, je na aparatu napak. Obrnite se na vašo servisno službo in jim povejte za to indikacijo. To bo omogočilo hiter in na napako usmerjen servis. Alarm - zvočni opozorilni signal Zvočni opozorilni signal vam pomagata pri zaščiti zamrznjenih živil in varčevanju energije. W Zvok utihne, ko pritisnete tipko za izklop alarma 1, - ali avtomatično, ko je dosežena dovolj nizka temperatura. - ko zaprete vrata. Alarm na vratih (fza hladilnik in amrzovalnik) - Prižge se vedno, ko so vrata odprta dlje kot pribl. 60 sec. Izklop zvoka je aktiven toliko časa, dokler so vrata odprta. Ko vrata zhaprete, je funkcija alarma avtomatično spet pripravljena na delovanje. Temperaturni alarm (za zamrzovalnik) - Vklopi se vedno, kadar zamrznjena živila niso dovolj hladna (odvisno od nastavitve temperature). - Istočasno utripa indikacija temperature. Vzrok so lahko - topla sveža živila, ki ste jih dali zamrzniti, - pri premeščanju in jemanju živil iz aparat je vanj prišlo preveč toplega zraka iz prostora. Indikacija temperature utripatoliko časa, dokler stanje alarma ni končano. Nato ne utripa več, ampak trajno sveti. Takrat je zvočni opozorilni signal zopet pripravljeni na delovanje. Ventilator* bm za hlajenje s krožečim zrakom. Z vklopom ventilatorja lahko po potrebi hitro ohladite večje količine svežih živil in na vseh nivojih dosežete relativno enakomerno porazdelitev temperature v hladilniku. Z intenzivnim kroženjem zraka se izognete različnm temperaturnim območjem. Vsa živila so enako hladna. Vklop ventilatorja je priporočljiv pri višji sobni temperaturi (od pribl. 30 C) ali visoki vlažnosti zraka, npr. poleti. Navodilo: Zaradi varčevanja s tokom se ventilator pri odprtih vratih avtomatično izklopi. Vklopljen ventilator poveča porabo toka. SuperCool S SuperCool funkcijo hladilnik preklopite na največjo moč hlajenja. Posebno to priporočamo takrat, ko želite čimhitreje ohladiti večje količine živil, Gnapitkov, sveže pripravljenega peciva ali jedi. W Vklop: Pritisnite tipko SuperCool bl, da zasveti. Temperatura se spusti na najnižjo vrednost. Navodilo: SuperCool ima večjo porabo toka. Po pribl. 6. urah delovanja elektronika auvomatično preklopi nazaj na varčno normalnodelovanje. Po potrebi lahko SuperCool izklopite tudi prej. W Izklop: ponovno pritisnite, da tipka postane temna. Izpad omrežja-/ FrostControl indikacije Čev indikaciji sveti na, to pomeni: Temperaura v zamrzovalniku je bila zaradi uzpada omrežja, prekinitve toka med zadnjimi urami ali dnevi pre visoka. W Če med svetenjem indikacije na pritisnete tipko za izklop alarma 1, se v indikaciji izpiše najvišja temperatura med izpadom omrežja. Če so se živila ogrela ali celo odtajala, preverite njihovo kakovost in se odločite glede nadaljnje uporabe! - Najtoplejša temperatura se izpisuje pribl. eno minuto. Nato elektronika ponovno izpiše dejansko prisotno temperaturo v zamrzovalniku. S ponovnim pritiskom na tipko za izklop alarma predčasno brišete indikacijo najtoplejše temperature. Po končani prekinitvi toka aparat deluje naprej z zadnjo nastavljeno temperaturo. Dodatne funkcije S pomočjo natsavitvenega modusa lahko uporabite otroško varovalko in spremenite moč osvetlitve indikacije* Aktiviranje nastavitvenega modusa: W Tipko SuperFrost pritiskajte pribl. 5 sec - tipka SuperFrost utripa - na displeju se izpiše c za otroško varovalko. Navodilo: Vsaka vrednost, ki se spremeni, utripa. W DurS pritiskom tipke Up/Down izberite željeno funkcijo: c = otroška varovalka, h = moč osvetlitve ali W Sedaj s kratkim pritiskom tipke SuperFrost izberite/potrdite funkcijo: Pri c = otroški varovalki s pritiskom tipke Up/Down izberite c1 = otroška varovalka vklop ali c0 = otroška varovalka izklop in potrdite s tipko der SuperFrost Pri osvetljenem simbolu 7 je otroška varovalka aktivna. Pri h = moč osvetlitve s pritiskom tipke Up/Down izberite h1= najmanjša do h5 = največja moč osvetlitve in potrdite s tipko der SuperFrost. Zapuščanje nastavitvenega modusa: W S pritiskom tipke On/Off zaključite nastavitveni modus; po 2 min. elektronika avtomatično preklopi. - Normalno delovanje je zopet aktivno. Glede na model in opremo lahko aparat opremte z dodatnim priključkom za Po želji lahko priključite TeleSafe- ali Hausbusmodul. Module lahko kupite pri vašemu trgovcu. Zaradi garancijsko tehničnih vzrokov lahko moduk priključi samo servisna slujžba. Več informacijse nahaja na internetu pod * odvisno od modela in opreme 5

6 Hladilnik Razporeditev živil Na zgornjem sprednjem območju in v vratah je najtopleje Navodila za hlajenje - Živila razporedite tako, da lahko zrak dobro kroži, torej ne pretesno skupaj. Ventilatorskih zračnih rež* na zadnji steni ne pokrivajte - pomembno za moč hlajenja! - Živila, ki hitro oddajo in sprejmejo vonj in tekočine vedno hranite v zaprtih posodah ali pa jih pokrijte. Spreminjanje opreme W Polico za pločevinke* ahko prestavite in vse police na vratih lahko pri čiščenju snamete. Police dvignite, jih potegnite naprej in snemite ter v obratnem vrstnem redu spet vložite. W S prestavljanjem police za steklenice in pločevinke lahko steklenice zaščitite pred prevrnitvijo pri odpiranju in zapiranju vrat, pri tem vedno primite za plastično držalo! Pri čiščenju lahko držalo snamete: spodnji rob držala potegnite naprej in izskočite. W Odlagalne police /steklene plošče* lahko prilagajate višini živil. - Stekleno ploščo privzdignite, potegnite iz žleba in jo prestavite višje ali nižje. - Steklene ploščeen so s čepki zaščitene pred nenamernim izvlečenjem. W Sprednjo površino dna hladilnika uporabljajte samo za krakoročno odlaganje živil, npr. kadar živila pospravljate ali prerazporejate. To vam olajša delo. Živil pa ne pustite tam, sicer jih boste pri zapiranju vrat potisnili nazaj ali jih prevrnili. L L R R W Prostor za visoke posode vam omogočajo polovične steklene plošče: Priložena vodila za policen na željeni višini desno in levo nataknite na police, pri tem pazite na desni (R) in levi (L) del! V aparat potisnite stekleni plošči 1/2. Steklena plošča 2 s prislonom mora biti zadaj! Zamrzovalnik SuperFrost Sveža živila morajo kar najhitreje popolnoma zamrzniti, že vstavljena živila pa obdržati rezervo mrazu. To omogoča Super- Frost-naprava. Tako zamrznjena živila najbolje ohranijo hranilno vrednost, izgled in okus. Naenkrat lahko v roku 24 ur zamrznete največ toliko kg svežih živil, kot je navedeno na nazivni ploščici pod Kapaciteta zamrzovanja... kg/24h, slika A3, položaj 4. Največja količina zamrzovanja je razčlična od modela in klimatskega razreda. Zamrzovanje s SuperFrost-om Pritisnite tipko SuperFrost 2, da se prižge LED-lučka. Temepratura v zamrzovalniku pade, aparat dela z največjo močjo hlajenja. Pri manjši količini živil, ki jih morate zamrzniti, počakajte/zmrzujte pribl. 6 ur. To večinoma zadošča. Pri največji količini počakajte 24 ur, glejte nazivno ploščico pod Kapaciteta zamrzovanja. Nato vstavite sveža živila, predvsem v zgornje predale. - SuperFrost se izklopi avtomatično. V skladu s potrebami odvisno od količine živil, najprej po 30, najkasneje po 60. sekundah. Postopek zamrzovana je zaključen - SuperFrost-LED je temna - aparat naprej deluje v normalnem varčevalnem načinu. Navodilo: SuperFrost-a vam ni treba vključiti: - če vstavljate že zmrznjena živila, - pri zamrzovanju do pribl. 2 kg svežih živil dnevno. Navodila za zamrzovanje in hranjenje Primerna živila za zmrzovanje so: Meso, divjačina, perutnina, sveže ribe, zelenjava, sadje, mlekarski izdelki, kruh, pekarski izdelki, pripravljene jedi. Neprimerna živila so: Glavnata solata, redkev, grozdje, cela jabolka in hruške, mastno meso. Kot embalažni material so primerne običajne vrečke za zamrzovanje in plastične, kovinske in aluminijaste posode za ponovno uporabo. Živila, ki jih šele zmrzujete, ne smejo priti v stik z že zamrznjenimi živili. Embalaža mora biti suha, da ne zamrzne ena ob drugo. Na embalažo napišite datum in vsebino ter ne prekoračite priporočenega roka za hranjenje živila, saj se tako izognete izgubi kakovosti. Živila, ki jih zmrzujete sami, vedno pakirajte v porcijah, primernih za vaše gospodinjstvo. Da bodo živila lahko hitro popolnoma zamrznila, upoštevajte naslednje količine na pakiranje in jih ne prekoračite: - Sadje, zelenjava do 1 kg, - meso do 2,5 kg. Zelenjavo po pranju in delitvi na porcije blanširajte (dajte zelenjavo za 2-3 minute v vrelo vodo in nato hitro ohladite v hladni vodi. Če blanširate v parnem aparatu ali v mikrovalovni pečici, upoštevajte ustrezna navodila). Svežih živil in blanširane zelenjave pred zamrzovanjem ne solite in začinjajte. Druga živila lahko malo solite in začinite. Nekatere začimbe spremenijo svojo intenzivnost okusa. Ne zmrzujte steklenic in pločevink, ki vsebujejo napitke z ogljikovo kislino. Te lahko počijo. Pri hitrem ohlajanu napitkov steklenice najkasneje po 1 uri vzemite iz zamrzovalnika! Hranjenje živil: Posamezen predal in odlagalno ploščo lahko- 6 * odvisno od modela in opreme

7 napolnete z največ 25 kg živil. Podobna živila vedno hranite skupaj, saj tako preprečite nepotrebno odpiranje vrat in varčujete z energijo. Ne prekoračite navedenega časa hranjenja. Odtajajte vedno samo toliko živil, kot jih potrebujete. Odtajana živila čimprej pripravite/skuhajte/specite. Zamrznjena živila lahko odtajate: - v pečici/ventilatorski pečici - v mikrovalovni pečici - pri sobni temperaturi - v hladilniku; oddan mraz zamrznjenih živil uporabite za hlajenje drugih živil. Informacijski sistem* Hladilne kasete* pri izpadu toka preprečujejo prehitro naraščanje temperature - tako se bolje ohrani kakovost živil. Hladilne kasete lahko zamrznete in hranite na zamrzovalnem pladnju ali v vrhnjem predalu zamrzovalnika *. W Vstavljanjehladilnih kaset: Odstranite zgornji predal. Hladilne kasete potisnite v vrhnji predal zamrzovalnika zgoraj in zadaj ter spredaj zaskočite. W Hladilnekasete vzemite ven: Odstranite zgornji predal. Hladilne kasete primite ob strani in jih s pritiskom navzdol vzemite ven. Gotove jedi Sladoled Ribe Svinjina Zelenjava Sadje Salama Kruh Gobe Divjačina Perutnina Govedina/ teletina VarioSpace* - Ko izvlečete predal in odlagalno ploščo, dobite čez 2 višini Zamrznjena živila morate v priporočenem času. Številke med simboli podajajo čas hranjenja živil v mesecih za več vrst živil. Naveden čas hranjenja živil je orientacijski čas za sveža živila, ki jih zamrzujemo. Ali je veljavna spodnja ali zgornja vrednost, je odvisno od kakovsti živil in od obdelave pred zamrzovanjem. Za mastna živila vedno veljajo spodnje vrednosti. Zamrzovalni pladenj* vam omogoča zamrzovanje jagod, zelišč, zelenjave in drugih drobnih živil. Preprečuje, da bi živila primrznila skupaj. Živila ohranijo obliko, olajšano je kasnejše porcioniranje. W Živila porazdelite po zamrzovalnem pladnju W Živila pustite zamrzovati 10 do 12 ur, nato pa jih zapakirajte v vrečke za zamrzovanje ali v posoide in jih shranite v enem od predalov. W Pri odmrzovanju živila spet porazdelite po zamrzovalnem pladnju. predala prostor za velika živila. Zamrznete lahko npr. celo nerazrezano perutnino, meso, velike dele divjačine in jih tako cele tudi odmrznete in pripravite. Tako lahko hranite tudi visoke pekarske izdelke in pakiranja sladoleda. - Predaliz vlecite,hgan potegnite do prislona ter gasprerdajdvignite. - Odlagalno ploščo izvlecite, spredajprivzdignite in itvlecite. - Vstavlljanje : v obratnem vrstnem redu; Odlagalnoploščo enostavno potisnitedoprislona. - Pri aparatih z NoFrost*: spodnji predal vedno pustite v aparatu. - Pri izvlečnem zgornjem predalu ne prekrivajte ventilatorskih zračnih zarez na zadnji stranici, pomembno za brezhibno delovanje. * odvisno od modela in opreme 7

8 Odtajevanje, čiščenje Navodila za odtajevanje NoFrost-System* aparat odtaja avtomatično ab. Nastala vlaga steče v uparjalnik, se periodično odtaja in izhlapi. Zaradi avtomatičnega principa odtajevanja je zamrzovalnik vedno brez ledu, čas in delo zaradi ročnega odtajevanja odpade. Zamrzovalnik Pri aparatih breznofrostsistema po daljšem delovanju nastane plast sreža oz. ledu, odvisno od pogostnosti odpiranja vrat in vloženih toplih živil. To je čisto normalno. Debelejša plast ledu poveča porabo toka. Zato aparat redno čistite: Za odtajevanje ne uporabljajte električnih grelnih ali parnih čistilnih aparatov, razpršil za odtajevanje, odprtega ognja ali kovinskih predmetov za odstranjevanje ledu. Nevarnost osebnih in materialnih poškodb! En dan pred odtajevanjem vključite SuperFrost, da zamrznjena živila dobijo rezervo mrazu. Odajevanje: Izvlecite omrežni vtikač ali pritisnite tipko vklop/izklop za zamrzovalnik, da ugasne indikacija temperature. Če indikacija ne ugasne, je aktivna otroška varovalka. Med procesom odtajevanja pustite vrata odprta. Vodo, ki se je pmed odtajevanjem nabrala v poglobitvi na dnu aparata, pobrišite z gobico ali krpo. Čiščenje W Pred čiščenjem aparat obvezno izklopite. Izvlecite vtikač ali odvijte oz. izklopite varovalko. W Notranjost in dele opreme operite z mlačno vodo in nekaj sredstva za ročno pomivanje posode. Ne čistite s parnim čistilnim aparatom - nevarnost osebnih in materialnih poškodb! W Priporočamo mehko krpo in univerzalno čistilo z nevtralno phvrednostjo. - Ne uporabljajte gobic, s katerimi bi lahko spraskali površino, nekoncentriranih čistil in v nobenem primeru peščen, čistilnih sredstev in topil in čeisti in topil, ki vsebujejo klorid ali kisline. W Pazite na to, da voda pri čiščenju ne teče v odtočno koritnico, prezračevalno mrežo in v električne dele. Aparat obrišite do suhega. - Ne poškodujte ali odstranjujte nazivne ploščice v notranjosti aparata - ta je pomembna za servisno službo. W Posodico za maslo* lahko operete v pomivalnem stroju; odlagalne police, steklene plošče in druge dele opreme očistite ročno. W Odlagalne police vzemite iz aparata, kot je to prikazano na sliki: - stekleno ploščo privzdignite, režo potegnite čez ležišče, spustite v stran in poševno izvlecite. - Odlagalne površine vstavljajte vedno tako, da je rob prislona zadaj in obrnjen navzgor, sicer lahko živila ob zadnji steni zamrznejo. W Če želite sneti zgornjo polico na vratih (predal maslo in sir), jo vedno snemite skupaj s pokrovom*! Nato eno od stranic police previdno potiskajte navzven, dokler zatič pokrova ni sproščen in lahko snamete pokrov. - Odlagalne police in police na vratih lahko za čiščenje razstavite - snemite letve in stranske dele s steklenih plošč. - Z vseh okrasnih letvic odstranite zaščitno folijo, slika W Večkrat očistite odtočno odprtino na zadnji strani za predalom za zelenjavo. Po potrebi jo očistite s tankim pripomočkom, npr. s palčko za čiščenje ušes ali podobno. W Nato aparat ponovno priključite/vklopite. Če boste aparat za dalj časa izključili, ga izpraznite, izvlecite vtikač, očistite in pustite odprta vrata, da preprečite nastajanje slabega vonja. Napake - problemi? Če kljub temu med delovanjem pride do napak, preverite, če je povezana z napačno uporabo, saj vam moramo v tem primeru tudi med garancijsko dobo zaračunati nastale stroške. Naslednje napake lahko s preverjanjem možnih vzrokov odpravite sami: Napaka - možen vzrok in odprava napake Aparat ne deluje, indikacija je temna - Je aparat pravilno vključen? - Je vtič pravilno priključen na vtičnico? - Je varovalka vtičnice v redu? Notranja osvetlitev ne deluje - Je hladilnik vključen? - So bila vrata odprta več kot 15 min.? - Žarnica je pregorela. Omrežna napetost Pozor! Zaradi preprečevanja osebne in materialne škode naj popravila in zamenjavo LED-notranje osvetlitveopravi servisna služba. Pozor - lasersko sevanje 1M razreda. Kadar je pokrov odprt, ne glejte direktno z optičnimi instrumenti. Aparat je preglasen - Ali aparat dobro stoji, ali sosednje pohištvo ali predmeti poleg aparata zaradi hladilnega agregata vibrirajo? Po potrebi razmaknite steklenice in posode. - Normalni zvoki so: Pretakanje, klokotanje ali žuborenje, ki prihajajo iz hladilnega sredstva, ki se pretaka po ohlajevalnem krogotoku. Tiho klikanje, ki nastane vedno, ko se hladilni agregat (motor) avtomatično vklopi ali izklopi. Brenčanje motorja. Ta je glasnejši, ko se agregat vklopi. Pri vklopljenem SuperFrost-u, pri vstavljanju svežih živil ali pri dolgo odprtih vratih se moč hlajenja avtomatično poveča. Globoko brenčanje nastane zaradi pretoka zraka v ventilatorju. Alarm se vključi, če je temperatura prenizka - Ste v aparat postavili preveliko količino svežih živil in niste vključili SuperFrost-a? (glejte poglavje SuperFrost ) - Se vrata aparata pravilno zapirajo? - Je pre- in odzračevanje zadostno? Po potrebi odkrijte prezračevalno mrežo. - Je temperatura okolja previsoka? (glejte poglavje Določila ) - Ste aparat pogosto odpirali in imeli predolgo odprtega? 8 * odvisno od modela in opreme

9 - Po potrebi počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. se izpiše na indikaciji - Prišlo je do izpada omrežja/prekinitve toka, ravnajte v skladu s poglavjem Izpad omrežja/indikacije FrostControl Kompresor dolgo deluje - Pri varčnih modelih je to funkcijsko v redu. S številom vrtljajev uravnavan* Kompressor pri najmanjši potrebi po nižji temperaturi preklopi na nižje število vrtljajev. Čeprav se s tem poveča čas delovanja, lahko pride tudi do trajnega delovanja, varčujete z energijo. Navodila za vgradnjo W Aparat je primeren tudi za nadomestno vgradnjo. V tem primeru odmontirajte okovje vrat kuhinjskega pohištva in niše. Teh ne potrebjete več, saj boste vrata aparata montirali na vrata omare. 110 min. 38 min.200 cm² mm 557 Servisna služba in nazivna ploščica Če ne gre za nobenega od zgoraj navedenih vzrokov in napake sami niste mogli odpraviti in če se v indikaciji temperature izpiše F0 dof5, to pomeni: Prišlo je do napake. V tem primeru se obrnite na najbližjo servisno službo (priložen seznam). Sporočite, za katero indikacijo gre, prav tako sporčite oznako aparata 1 Index 2, Serijska št. 3 max A 90 min. 38 min.200 cm² B C glejte nazivno ploščico. To bo omogočilo hiter in na napako usmerjen servis. Nazivna ploščica se nahaja na levi strani notranjosti aparata. Do prihoda servisne službe pustite aparat zaprt, da bo v aparatu dalj časa ostalo hladno. W Preverite vgradne dimenzije: A B C ICN ,5 695 IC ,5 549 W Z libelo in kotnikom poravnajte omaro. Po potrebi izravnajte s podlaganjem. Vmesno dno in stranica omare morata biti pravokotno eden na drugega. W Sedaj hladilnik/zamrzovalnik vgradite v omaro v omaro. W Obvezno upoštevajte prezračevalne zareze: - Globina odzračevalnega jaška na zadnji stranici mora znašati najmanj 38 mm. - Za pre- in odzračevalne zareze v omari in ogrodju omare zgoraj je potrebnih najmanj 200 cm 2. Na splošno velja: večji kot je prezračevalni prerez, varčneje aparat deluje. Pred montažo: W Odstranite držalo omrežnega kala na zadnji stranici. W S pomočjo vrvi položite kabel. * odvisno od modela in opreme 9

10 Za vgradnjo potrebujete dodatno naslednje orodje: Akumulatorskiizvijač s torx nstavkom 15, 20, 25, šesteroroben izvijač Zamenjava vratnega pripira Po potrebi lahko zamenjate vratni pripir, v nasprotnem primeru upoštevajte navodila Navodilaza vgradnjo W Za lažjo montažo aparat za 3/4 potisnite v nišo. Odprite vrata. W Odmontirajteblažilce : Pozor blažilec se pri demontaži zategne! W Pritrdilne vijake 9 prestavite na nasprotno stran n jih privijte. W Pritrdilne vijake vrat bl odvijte in diagonalno obrnite tečaje. Pozorung Tečajev ne zlagajte - Nevarnost poškodbe! - Za pritrjevanje tečajev uporabite akumolatorski izvijač - vijaki bl sami vrajo izvrtino. W S čepom bm zaprite nastale pritrdilne odprine. W Vrata aparata obesite na predmontirane vijake 9 in vijake dobro privijte. Blažilce 2* ponovno montirajte: W Odvijte 1 držalo W Kroglasti čep 3, supaj z blažilcem 2 odvijte z vrat in dajte v stran. Pozor: blažilca ne snemite s kroglastega čepa. Nevarnost poškodb W Držalo 1 privijte W Kroglasti čep 3, skupaj z blažilcem 2 privijte v pritrdilnio odprtino. W Ponovno montirajte vse pokrove. W Pokrove 5, 6, 7 in 8 s pomočjo izvijača privzdignite naprej. W Pritrdilne vijake 9 na glavnem delu aparata zgoraj in spodaj samo sprostite. - Vrata potisnite navzven in obesite * odvisno od modela in opreme

11 Pregled delov, potrebnih za vgradnji in njihov položaj na aparatu Pritrjevanje in montaža Vsi deli za pritrjevanje so priloženi aparatu W Izenačevalno obrobo cl montirajte na sredino aparata: potisnite v stojino za vpenjanje in obesite v odprtine za ključ W Pritrdilni kotnik dp s šestrobnim vijakom dq pritrdite na prej izvrtano luknjo na vratih aparata W Aparat za 3/4 porinite v nišo W Upoštevajte debelino omare: Pri 16 mm debeli stranici omare = 568 mm široka niša: - AbdeckleZaključno letev cn na strani ročaja in spredaj izravnano prilepite na stranico aparata: Odstranite zaščitno foljo in prilepite keder; po potrebi ga skrajšajte na višino niše. - Distančnike co pripnite na zgornji in cp sponji tečaj. - Aparat v potisnite toliko v nišo, da ga prislonite na distančnike na stranici omare * odvisno od modela in opreme 11

12 Pri 19 mm debeli stranici omare = 562 mm široka niša: - Aparat potisnite v nišo, da so sprednji robovi tečajev izravnani s stranico omare pri omarahz deli vratnih pripirov (čepi, Dichttesnila itd) upoštevajte razdaljo! Tečaje pustiti moleti za to razdaljo. Aparat s stranjo s tečaji tečajev pritisnite na stranico omare. W Aparat s pomočjo nog cq s priloženim viličastim ključem cr izravnajte naravnost. Glavni del aparata izravnajte paralelno na sprednji rob stranice omare. W Plastični kotnik cs z M5 vijaki ct na strani z ročajem privijte na aparat. - V globini plastičnega kotnika cs bündig izravnajte s sprednjim robom dna omare. Pr delih vratnega pripira (čepi, tesnila itd.) upoštevajte razdaljo in izravnajte paralelno k sprednjemu robu tečaja Traverzo s pomagali pri montaži dl obesite na notranjo stran vrat omare in jo sredinsko izravnajte (na vrata omare narišite kratko sredinsko linijo, nanjo namestite konico puščicetraverze, razdalja do zunanjega roba mora biti desno in levo enaka). = W Pritrdilno traverzo dm sredinsko privijte: - pri vratih iz iverne plošče z najmanj 6. vijaki, - pri kasetnih vratih s 4. vijaki na robu. - Pomagala pri montaži dl izvlecite navzgor in jih obrnjene potisnite v poleg ležeče odprtine = W Aparat privijte v nišo. - Na oboja vrata privijte dolge vijake za iverne plošče cu zgoraj in spodaj skozi zaplate tečajev. - Z dolgim vijakom cu skozi sredino dolge luknje montirajte cs plastični kotnik. Zaprite pokrov plastičnega kotnika in zaprite vrata aparata. Montirajte vrata omare W Vrata omare obesite na vrata aparata/zatiče za justiraje do, protimatgice dn locker privijte nazatiče za justiraje. Zaprite vrata. W Preverite razdaljo vrat do vrat omare. - Izravnajte vrata omare s pročeljem omare : Stransko izravnavo X nastavite s premikanjem, izravnavo višine Y in stranski nagib pa z zatiči za justiranje do - z izvijačem. - Zategnite dn protimatico. W Skozi pritrdilni kotnikdp privijte vrata aparata na vrata omare em: - Pazite na izravnavo obeh kovinskih robov, simbol //. Izvrtajte pritrdilne luknje Befestigungslöcher (po 41 potrebi označite z iglo) in trdno privijte. Z Y X 33 Navodilo: Pomočnike pri montaži dl boste potrebovali pri obeh vratah. Zato morate montažo vrat omare opraviti zaporedoma. W Preverite prednastavitev 8 mm (razdalja med vrati aparata in spodnjim robom traverze). W Pomagalo pri montaži dl porinite navzgor v višino vrat omare, spodnji omejevalni rob pomoč pri montaži = zgornji rob vrat omare, ki jih montirate. W Pritrdilno traverzo dm montirajte na vrata omare: - Pri tem traverzoprivijte čez protimatico dn. 12 * odvisno od modela in opreme

13 Z Z W Montirajte vse pokrove: - Nataknite zgornje pokrove dt in jih zapnite. - Nataknite stranske pokrove du, jih potisnite do prislona, nato pokrov pritisnite do slišnega zaskoka. - Pokrov el namestite s strani, z izvijačem potegnite naprej, da se dobro zaskoči W Naravnajte globino Z vrat omare: - zgoraj: odvijte vijake dr, - spodaj: Odvijte šestrobne vijake dq s priloženim očesnim ključem ds lin premaknite vrata. - Med vrati omare in glavnim delom omare pustite pribl. 2 mm prostora. Ne zapnite čepov in tesnil - pomembno za delovanje! W Pri večjih vratih omare montirajte 3 pare pritrdilnih kotnikov dp. Pri tem uporabite prej izvrtane luknje na vratih aparata poleg ročaja. = ca. 2mm = = W Vzmetenje končnega prislona vrat lahko nastavjate. Po potrebi nastavite s priloženim inbus ključem 5: - obračanje v smeri urinega kazalca = večja moč vzmeti, - obračanje proti smeri urinega kazalca = manjša moč vzmeti (stanje ob dobavi) W Ostale pokrove namestite na tečaje 37 Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike W Preverite položaj vrat,po potrebi jih nastavite. Privijte vse vijake. - Protimatgice dn z očesnim ključem ds privijte, pri tem z izvijačem pridržite zatiče za justiranje do. W Po potrebi izenačevalno obrobo cl s premikanjem izravnajte paralelno na omaro. Ne sme štrleti. W Aparat spodaj skozi plastični kotnik cs z drugim vijakom cu pritrdite v okroglo luknjo. * odvisno od modela in opreme 13

Navodilo za uporabo Hladilno-zamrzovalna kombinacija CN(P)(el)(be)(mw)(fb)(kw)(no) 42../43../47../48..

Navodilo za uporabo Hladilno-zamrzovalna kombinacija CN(P)(el)(be)(mw)(fb)(kw)(no) 42../43../47../48.. Navodilo za uporabo Hladilno-zamrzovalna kombinacija 301117 7082 879-01 CN(P)(el)(be)(mw)(fb)(kw)(no) 42../43../47../48.. Vsebina 1 Kratek opis aparata... 19 1.1 Pregled aparata in opreme... 19 1.2 Področje

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd Zitruspresse orange ICE6 Icemeister 10028097 10028098 Dragi Nakupovalec / Draga Nakupovalka, Čestitamo Vam za nakup Klarstein opreme. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

UNI-bet plus 

UNI-bet plus  NAVODILO ZA UPORABO PLEZALK UNI-Met+400, UN-Met+450, UNI-Met+550 Univerzalne plezalke za plezanje na betonske, plastične in železne drogove. Navodilo za uporabo UNI-met + plezalk za plezanje na betonske,

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

Navodila za uporabo NAMIZNA ZAMRZOVALNA OMARA GS100 IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo NAMIZNA ZAMRZOVALNA OMARA GS100 IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo NAMIZNA ZAMRZOVALNA OMARA GS100 IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

Prikaži več

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

Prikaži več

50020_00022_GF_030618_SL.indb

50020_00022_GF_030618_SL.indb Filter za plin Navodila za uporabo Navodila za vgradnjo Naj bodo vedno v vozilu! Stran 2 Stran 7 Filter za plin Obsah Uporabljeni simboli... 2 Navodila za uporabo Namen uporabe... 3 Menjava filtrskega

Prikaži več

560938sl.indd

560938sl.indd SI PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO HLADILNO ZAMRZOVALNE OMARE www.gorenje.com Zahvaljujemo se za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom našega aparata. Pri uporabi vam želimo veliko zadovoljstva. Aparat

Prikaži več

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo 4P359542-1N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Domača stran: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Prikaži več

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb DuoControl CS SL Navodila za vgradnjo Stran 2 DuoControl CS Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Navodila za vgradnjo Obseg dobave... 3 Varnostna navodila... 3 Zaščita pred umazanijo / naoljenjem... 3 Mere

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 81 60 12 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Toaster z vgrajenim stojalom za kruh Severin AT2288 AT2288 Kataloška št.: 81 60 12 Kazalo 1. Priključitev na električno

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 191097 www.conrad.si LED PREMIČNA SVETILKA Z JAVLJALNIKOM GIBANJA Št. izdelka: 191097 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI...3

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 29 72 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška št.: 48 29 72 KAZALO SESTAVNI DELI NAPRAVE...3 NAMEN

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

KMDA 7774 FL in CSDA 7000 FL Napotki za načrtovanje in montažo Marec 2018 Miele. Immer Besser.

KMDA 7774 FL in CSDA 7000 FL Napotki za načrtovanje in montažo Marec 2018 Miele. Immer Besser. KMDA 7774 FL in CSDA 7000 FL Napotki za načrtovanje in montažo Marec 2018 Miele. Immer Besser. Napotki za načrtovanje kuhalne plošče s pultno napo TwoInOne KMDA 7774 FL Splošne informacije Fleksibilne

Prikaži več

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: Navodila za uporabo so ses

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: Navodila za uporabo so ses SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. 75 43 18 www.conrad.si Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: 75 43 18 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860750 www.conrad.si HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: 860750 1 AKCIJSKA KAMERA XTC 200 Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 66 10 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ročni sesalnik za prah Clatronic HS 2631 Kataloška št.: 66 10 34 Kazalo Splošni varnostni napotki... 2 Otroci in

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE Oljni radiatorji so odlična izbira za dodatno ogrevanje najrazličnejših prostorov. S pomočjo koles jih z lahkoto

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 57 74 69 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Kataloška št.: 57 74 69 KAZALO TEHNIČNI PODATKI...3 SESTAVNI

Prikaži več

LANSIRAMO NOVE IDEJE OHLAJENE CENE NOVI MODELI SIDE BY SIDE HLADILNO / ZAMRZOVALNI APARATI Akcijska ponudba velja od do gorenje.si

LANSIRAMO NOVE IDEJE OHLAJENE CENE NOVI MODELI SIDE BY SIDE HLADILNO / ZAMRZOVALNI APARATI Akcijska ponudba velja od do gorenje.si LANSIRAMO NOVE IDEJE OHLAJENE CENE NOVI MODELI SIDE BY SIDE HLADILNO / ZAMRZOVALNI APARATI Akcijska ponudba velja od 1. 4. do 31. 5. 2019 gorenje.si HLADILNO/ZAMRZOVALNI APARATI HLADILNO/ZAMRZOVALNI APARATI

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 70 03 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski sesalnik za prah Clatronic AKS 828 Kataloška št.: 48 70 03 Kazalo Uvod... 2 Simboli v teh navodilih

Prikaži več

PRAVA TEMPERATURA NA PRAVEM MESTU BOLJ SVEŽE NE GRE SAMOSTOJNI HLADILNO/ ZAMRZOVALNI APARATI Ion generation Akcijska ponudba velja od do

PRAVA TEMPERATURA NA PRAVEM MESTU BOLJ SVEŽE NE GRE SAMOSTOJNI HLADILNO/ ZAMRZOVALNI APARATI Ion generation Akcijska ponudba velja od do PRAVA TEMPERATURA NA PRAVEM MESTU BOLJ SVEŽE NE GRE SAMOSTOJNI HLADILNO/ ZAMRZOVALNI APARATI Ion generation Akcijska ponudba velja od 21. 1. do 31. 3. 2019 gorenje.si KOMBINIRANI HLADILNIKI NAJSODOBNEJŠA

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi

NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK-3691000 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 646217 www.conrad.si BREZŽIČNI MERILNIK TEMPERATURE IN ZRAČNE VLAGE Št. izdelka: 646217 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 NAVODILA ZA VARNOST...

Prikaži več

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina Pred začetkom uporabe kontaktnih leč Sentina vam svetujemo, da si preberete naslednja navodila. Četudi kontaktne leče uporabljate že dlje časa, je dobro

Prikaži več

Installation manual

Installation manual EKRTR EKRTETS 1 2 1 2 3 60 87 170 161 ±1.5 m >0.2 m 3 5 4 34 125 4 5 28 50 EKRTR EKRTETS Vsebina Pred zagonom naprave pozorno preberite ta priročnik. Ne zavrzite ga. Spravite ga na varno mesto, ker ga

Prikaži več

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc Kontrolna tabela za energetski pregled HLADILNIK 1. Število hladilnikov (hladilniki in kombinirani hladilniki) na električnem priključku: 2. Poraba posameznega hladilnika: 3. Ocena izvedbe ukrepov: izveden

Prikaži več

DOK-Projekt_System_DWP 10_SLV_DWP_10_Papier-A5_30_05_ _59_38.pdf

DOK-Projekt_System_DWP 10_SLV_DWP_10_Papier-A5_30_05_ _59_38.pdf DWP 10 Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

aSL.fm

aSL.fm NAVODILA ZA UPORABO NASVETI ZA ZAŠČITO OKOLJA OPOZORILA PRED UPORABO PEČICE DODATNA OPREMA PEČICE VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE VODIČ ZA ISKANJE OKVAR SERVISNA SLUŽBA Za čim boljšo uporabo pečice, vam priporočamo,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 202600 www.conrad.si UNIVERZALNI POLNILNIK P600-LCD Št. izdelka: 202600 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...4 4 UPRAVLJALNI

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 672647-672648 www.conrad.si MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: 672647-672648 1 NAMEN UPORABE Izdelka sta namenjena za merjenje temperatur

Prikaži več

UPORABNIŠKI PRIROCNIK MULTIPRAKTIK CODICE ART.: V~50Hz, 350W

UPORABNIŠKI PRIROCNIK MULTIPRAKTIK CODICE ART.: V~50Hz, 350W UPORABNIŠKI PRIROCNIK MULTIPRAKTIK CODICE ART.: 117709.01 230V~50Hz, 350W Pomembna navodila za montažo in razstavo Montaža 1: Blokirajte pokrov na posodi. 2: Blokirajte posodo na motorni enoti. Pokrov

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

SL6A22 (01)_SLV_ pdf

SL6A22 (01)_SLV_ pdf SL 6-A22 Slovenščina SL 6-A22 Originalna navodila za uporabo 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno

Prikaži več

LE2017_SLO_BA_PRINT.indd

LE2017_SLO_BA_PRINT.indd Navodila za uporabo RAZVLAŽILNIK ZRAKA S kodo QR hitro in enostavno do cilja Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelku, nadomestne dele ali dodatno opremo, iščete podatke o proizvajalčevi garanciji

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 510834 www.conrad.si ADAPTER 206 ZA MAJHNE AVTOMOBI LSKE PORABNIKE, STABILIZIRAN Št. izdelka: 510834 1 KAZALO 1 UVOD... 3 2 NAMEN UPORABE... 4 3 ELEMENTI...

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 Utekočinjeni naftni plin Vsebina in lastnosti UNP v jeklenki je mešanica utekočinjenih naftnih plinov (BUTAN C 4 H 10 PROPAN C 3 H 8 ). Mešanica je nestrupen, gorljiv plin, težji od zraka, ki pa je v določenem

Prikaži več

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Inspiron 13 5000 Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 13-5368 Regulativni model: P69G Regulativni tip: P69G001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO APARATA CETI MAX MONO Monokularni biološki mikroskop Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi

NAVODILO ZA UPORABO APARATA CETI MAX MONO Monokularni biološki mikroskop Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi NAVODILO ZA UPORABO APARATA CETI MAX MONO Monokularni biološki mikroskop Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih

Prikaži več

Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand

Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand Hvala Hvala, ker ste izbrali to rešitev za polnjenje baterij. V našem podjetju si močno prizadevamo pomagati ljudem z okvaro sluha. Tesno sodelujemo

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Namizna tehtnica Kern FCE 6K2 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Namizna tehtnica Kern FCE 6K2 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 43 82 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Namizna tehtnica Kern FCE 6K2 Kataloška št.: 12 43 82 KAZALO 1. TEHNIČNI PODATKI...3 2. IZJAVA O SKLADNOSTI...4 3.

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 00 65 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloška št.: 19 00 65 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI

Prikaži več

MALOPRODAJNI CENIK PROSTOSTOJEČIH APARATOV BEKO Cene v ceniku so cene brez DDV in priporočene MPC. Podrobnejše informacije o posameznih model

MALOPRODAJNI CENIK PROSTOSTOJEČIH APARATOV BEKO Cene v ceniku so cene brez DDV in priporočene MPC. Podrobnejše informacije o posameznih model MALOPRODAJNI CENIK PROSTOSTOJEČIH APARATOV BEKO 1.7.2014 Cene v ceniku so cene brez DDV in priporočene MPC. Podrobnejše informacije o posameznih modelih si lahko ogledate na internetni strani www.beko-si.com

Prikaži več

Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2

Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2 Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2 Filter za plin Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Varnostna navodila... 2 Namen uporabe... 3 Navodila za vgradnjo Vgradnja filtra za plin... 5 Vgradnja brez

Prikaži več

Microsoft Word - Betriebsanleitung ASE 20 bis 48 Stand _slv.doc

Microsoft Word - Betriebsanleitung ASE 20 bis 48 Stand _slv.doc Tel.: +386 (0)1 7865 300 Faks: +386 (0)1 7863 568 Informacije o izdelkih na internetu: www.airsep.si E-pošta: info@gia.si Navodila za uporabo AIR-SEP tip: AS - E 20/4-K AS - E 20/4-M AS - E 48/4-M Serijska

Prikaži več

SL.fm

SL.fm VSEINA KRATKA NAVODILA ZA UPORAO PRIPRAVA PERILA RAZPREDELNICA PROGRAMOV IZIRA PROGRAMA IN FUNKCIJ ZAGON IN DOKONČANJE PROGRAMA SPREMINJANJE PROGRAMA PREKINITEV PROGRAMA DNEVNO ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122249 www.conrad.si ENDOSKOP BS-20 Št. izdelka: 122249 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI NAPOTKI...3 3 OBSEG DOBAVE...4 4 OPIS POSAMEZNIH DELOV...4

Prikaži več

Einsatzgrenzendiagramm

Einsatzgrenzendiagramm Tehnični podatki LA 6ASR Informacije o napravi LA 6ASR Izvedba - Izvor toplote Zunanji zrak - Različica - Reguliranje - Mesto postavitve Zunanje - Stopnje moči Meje uporabe - Min. temperatura vode / Maks.

Prikaži več

SLO Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA SLO 10/2016 Št. art.: Tip: /12

SLO Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA SLO 10/2016 Št. art.: Tip: /12 Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA 10/2016 Št. art.: 53836 Tip: 54453 1/12 Kazalo Splošno... 3 Preberite navodila za uporabo in jih shranite... 3 Varnostna opozorila... 3 Namenska uporaba...

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.:19 69 79, 19 69 94 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška št.: 19 69 79 in 19 69 94 KAZALO 1. NAMEN UPORABE...3

Prikaži več

Podatkovna kartica v skladu z direktivo 1060/2010 PRODUKTNA INFORMACIJA Uredba (EU) št.1060/2010 Proizvajalec Blagovna Znamka Model aparata Electrolux

Podatkovna kartica v skladu z direktivo 1060/2010 PRODUKTNA INFORMACIJA Uredba (EU) št.1060/2010 Proizvajalec Blagovna Znamka Model aparata Electrolux Podatkovna kartica v skladu z direktivo 1060/2010 PRODUKTNA INFORMACIJA Uredba (EU) št.1060/2010 Proizvajalec Blagovna Znamka Model aparata Electrolux Zanussi ZRT18100WA Razred hladilne naprave Hladilnik-zamrzovalnik

Prikaži več

Inspiron Series Priročnik za servisiranje

Inspiron Series Priročnik za servisiranje Inspiron 22 3000 Series Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 22 3265 Regulativni model: W17B Regulativni tip: W17B001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije,

Prikaži več

Overview

Overview SMETARSKA VOZILA ROS ROCA Olympus nadgradnja na dvoosnem vozilu Olympus nadgradnja na triosnem vozilu Olympus Nova zasnova smetarskega vozila od Januarja 2010 Opravljen trpežnosti test je ekvivalenten

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO Sydney 4 Rio 3 Basic CHICAGO Delux

NAVODILA ZA UPORABO Sydney 4 Rio 3 Basic CHICAGO Delux NAVODILA ZA UPORABO Sydney 4 Rio 3 Basic CHICAGO Delux Skrbno preberite ta navodila in poskrbite, da je vaš žar pravilno nameščen, sestavljen, vzdrževan in servisiran v skladu s temi navodili. Ne upoštevanje

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 16 61 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Regulator sobne temperature TX2 Kataloška št.: 55 16 61 Kazalo 1. Namen uporabe... 3 2. Vsebina paketa... 3 3. Pomen

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 884008 www.conrad.si SKENER CONRAD MOBILE SCAN COMFORT, 2 GB Št. izdelka: 884008 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE... 3 2 OBSEG DOBAVE... 3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M 110 Combi Pro 125 Combi Pro

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M 110 Combi Pro 125 Combi Pro STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0543-03 1 125 Combi Pro 2 2 1 3 A B C B 4 5 6 Torx T30 E F Torx T30 7 G H I 8 10 mm 10 mm 2 9 92/107 10 92/107 13 mm 13 mm 10 mm 11 92/107 M D

Prikaži več

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navodila za uporabo skrbno hranite na varnem mestu. Od prodajalca

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

PodroĊje uporabe

PodroĊje uporabe Regulator Dialog za sisteme s toplotno črpalko Področje uporabe Regulator DIALOG tč je namenjen vodenju ogrevanja in hlajenja v družinskih hišah s pomočjo toplotne črpalke kot samostojnim virom ali v kombinaciji

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 231679 www.conrad.si HELIKOPTER GYROTOR SILVERLIT RC Št. izdelka: 231679 1 KAZALO VSEBINE 1 VSEBINA KOMPLETA... 3 2 ZNAČILNOSTI... 3 3 VARNOSTNI UKREPI...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št 1SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 14 26 526 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Zunanja svetlobna mreža s 100 toplo belimi LED Polarlite DIY-04-007 Kataloška št.: 14 26 526 Kazalo Predvidena

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

(Slovenian) DM-RD Navodila za trgovce Zadnji menjalnik za gorska kolesa MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHAD

(Slovenian) DM-RD Navodila za trgovce Zadnji menjalnik za gorska kolesa MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHAD (Slovenian) DM-RD0001-06 Navodila za trgovce Zadnji menjalnik za gorska kolesa MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

Prikaži več

Navodila za uporabo BATHROOM KONZOLA ZA PRHO S TERMOSTATOM IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #

Navodila za uporabo BATHROOM KONZOLA ZA PRHO S TERMOSTATOM IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: # Navodila za uporabo BATHROOM KONZOLA ZA PRHO S TERMOSTATOM IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Kazalo Pregled...3 Uporaba...4 Vsebina kompleta/deli...6

Prikaži več

Slike, specifikacije in cene se lahko razlikujejo od prvih podatkov. Za napake ne odgovarjamo, točnost podatkov preverite na Stro

Slike, specifikacije in cene se lahko razlikujejo od prvih podatkov. Za napake ne odgovarjamo, točnost podatkov preverite na   Stro Slike, specifikacije in cene se lahko razlikujejo od prvih podatkov. Za napake ne odgovarjamo, točnost podatkov preverite na www.vinskevitrine.si Strokovnjaki za hlajenje vina S pravo temperaturo do popolnega

Prikaži več

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 Kaj je EB-Therm 205 EB-Therm 205 je termostat z mikroprocesorjem in zaslonom LCD. Zaslon ima zatemnjeno ozadje, ki se v celoti osvetli, ko pritisnete enega od

Prikaži več

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 96 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilnik za baterije Ansmann Powerline 8 Kataloška št.: 75 96 95 KAZALO Slika... 2 Uvod... 2 Varnostni napotki...

Prikaži več

HM2018_BA_SI_PRINT2.indd

HM2018_BA_SI_PRINT2.indd Navodila za uporabo ROČNI MEŠALNIK S kodo QR hitro in enostavno do cilja Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelku, nadomestne dele ali dodatno opremo, iščete podatke o proizvajalčevi garanciji

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 37 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kartica ExpressCard z 2 vrati USB 3.0 Kataloška št.: 97 37 62 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 63 11 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 63 11 KAZALO UVOD...3 VSEBINA PAKETA...3 SESTAVNI

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 11. junij 2014 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

Navodila za uporabo ALUMINIJASTI VISEČI SONČNIK IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo ALUMINIJASTI VISEČI SONČNIK IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo ALUMINIJASTI VISEČI SONČNIK IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to,

Prikaži več

Brezžična Dostopna Točka 1200Mb AC Mesh UAP-AC-M UniFi UBIQUITI PREDSTAVITEV Idealen za uporabo na številnih lokacijah, UniFi AC Mesh ponuja o

Brezžična Dostopna Točka 1200Mb AC Mesh UAP-AC-M UniFi UBIQUITI PREDSTAVITEV Idealen za uporabo na številnih lokacijah, UniFi AC Mesh ponuja o 9108071 Brezžična Dostopna Točka 1200Mb AC Mesh UAP-AC-M UniFi UBIQUITI PREDSTAVITEV Idealen za uporabo na številnih lokacijah, UniFi AC Mesh ponuja oddaljeno upravljanje na večih lokacijah, istočasno,

Prikaži več