DAT.:DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno IZVAJANJE IMISIJSKEGA MONITORINGA TAL, POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU ČRPALI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "DAT.:DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno IZVAJANJE IMISIJSKEGA MONITORINGA TAL, POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU ČRPALI"

Transkripcija

1 DAT.:DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno IZVAJANJE IMISIJSKEGA MONITORINGA TAL, POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU ČRPALIŠČ MARIBORSKEGA VODOVODA (Zaključno poročilo za leto 2017) za naročnika MESTNA OBČINA MARIBOR Maribor, april 2018

2 Naslov: Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda za naročnika Mestna občina Maribor (Zaključno poročilo za leto 2017) Izvajalec: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Center za okolje in zdravje Oddelek za okolje in zdravje Maribor Prvomajska 1, 2000 MARIBOR Evidenčna oznaka: 2141b-11/ Delovni nalog: Pogodba št /2016 z dne Šifra dejavnosti: 2141b - Površinske, podzemne vode Naročnik: MESTNA OBČINA Maribor Ulica heroja Staneta MARIBOR Izvajalci naloge: Nosilec: Strokovni sodelavci: dr. Nataša Sovič, univ.dipl.inž.kem.tehnol. Mojca Baskar, univ.dipl.inž.kem.tehnol. Darja Repnik, univ.dipl.inž.kem.tehnol. Maribor, ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE Vodja: mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 2 od 129

3 KAZALO VSEBINA 1 UVOD ODVZEMNA MESTA IMISIJSKEGA MONITORINGA V LETU PREGLED STANJA PODZEMNE VODE SELNIŠKA DOBRAVA IN RUŠE VRBANSKI PLATO BETNAVA BOHOVA IN DOBROVCE CERŠAK LIZIMETRSKA POSTAJA MARIBOR-TEZNO POVRŠINSKA VODA ANALIZA ODPADNE VODE KOPALNE VODE TLA/ZEMLJINE ZAKLJUČEK VIRI PRILOGE SLIKE POROČILO INŠTITUTA ZA EKOLOŠKI INŽENIRING POROČILO KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 3 od 129

4 KAZALO SLIK Slika 1: Črpališča in vodovarstvena območja Slika 2: Mesta vzorčenja v letu Slika 3: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi v letu 2017 na območju Selniške dobrave Slika 4: Lokacija merilnega mesta PS Slika 5: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov Slika 6: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov Slika 7: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov Slika 8: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu PS-5 v Slika 9: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu Slika 10: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi v letu 2017 na območju Ruš Slika 11: Lokacija merilnih mest R-3 in R Slika 12: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu R-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 13: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu R-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 14: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu R-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 15: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu R-2 v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) Slika 16: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu R-2 v povezavi z vrednostmi pesticidov Slika 17: Gibanje gladine vode (m) na piezometru na območju Selniške dobrave (PS-5) v letu Slika 18: Črpane količine na območju Ruše 1 (m3/dan) v letu Slika 19: Črpane količine na območju Selniške dobrave (m3/dan) v letu Slika 20: Prikaz električne prevodnosti (µs/cm) v letu 2017 na območju Vrbanskega platoja.. 29 Slika 21: Prikaz odvisnosti električne prevodnosti od vsebnosti klorida (mg/l) in natrija (mg/l) na območju Vrbanskega platoja v DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 4 od 129

5 Slika 22: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu K-24 v letih Slika 23: Prisotnost pesticidov v letih (µg/l) na merilnem mestu K Slika 24: Slika merilnega mesta K Slika 25: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov Slika 26: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, Slika 27: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov Slika 28: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu K Slika 29: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu Slika 30: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida v podzemni vodi na merilne mestu K-26 ( mg/l) Slika 31: Slika merilnega mesta K Slika 32: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov Slika 33: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, Slika 34: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov Slika 35: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija na merilnem mestu K-26 v letu Slika 36: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov na merilnem mestu K Slika 37: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l)v podzemni vodi namerilnem mestu K-30 v letih Slika 38: Slika merilnega mesta K Slika 39: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov Slika 40: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, Slika 41: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov Slika 42: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem K-30 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 5 od 129

6 Slika 43: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu K Slika 44: Prikaz koncentracij pesticidov (µg/l) v letih na merilnem mestu K Slika 45: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida( mg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu K-32 v letih Slika 46: Vsebnost pesticidov v podzemni vodi na merilnem mestu K-32 v letih Slika 47: Slika merilnega mesta K Slika 48: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov Slika 49: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks Slika 50: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov Slika 51: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem K-32 v letu Slika 52: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu Slika 53: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu DEM-1 v letu Slika 54: Vsebnost pesticidov (µg/l) v podzemni vodi namerilnem mestu DEM-1 v letih Slika 55: Slika merilnih mest DEM-1 in IEI-LD Slika 56: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu IEI-LD2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 57: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu IEI-LD2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 58: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu IEI-LD2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 59: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu IEI-LD2 v povezavi z vrednostmi amonija Slika 60: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu IEI-LD2 v povezavi z vrednostmi pesticidov Slika 61: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida ( mg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu IEI- LD2 v letih Slika 62: Vsebnost pesticidov (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu IEI-LD2 v letih Slika 63: Slika merilnega mesta IEI-LD DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 6 od 129

7 Slika 64: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov Slika 65: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, Slika 66: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov Slika 67: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu Slika 68: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu IEI Slika 69: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na piezometru KP-2 v letu Slika 70: Vsebnost pesticidov (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu KP-2 v letih Slika 71: Slika merilnega mesta KP Slika 72: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov Slika 73: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, Slika 74: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov Slika 75: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem KP-2 v letu Slika 76: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu Slika 77: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu N-2 v letih Slika 78: Vsebnost pesticidov (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu N-2 v letih Slika 79: Slika merilnih mest N-2 in P Slika 80: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu P2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 81: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu P2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 82: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu P2 v povezavi z vrednostmi osnovnih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 7 od 129

8 Slika 83: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu P2 v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) Slika 84: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu P2 v povezavi z vrednostmi pesticidov na Slika 85: Črpane količine na območju Vrbanskega platoja (v m3/dan) v letu Slika 86: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida v podzemni vodi v Betnavi-1.serija (mg/l) Slika 87: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida v podzemni vodi v Betnavi-2.serija (mg/l) Slika 88: Vsebnost pesticidov atrazina in atrazin-desetila (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu OP-7 v letih Slika 89: Vsebnost pesticidov atrazina in atrazin-desetila (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu PBe-1 v letih Slika 90: Vsebnost pesticidov atrazina in atrazin-desetila (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu PTa-1 v letih Slika 91: Vsebnost LHCH v PBe Slika 92: Slika merilnih mest OP Slika 93: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov Slika 94: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, Slika 95: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov Slika 96: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem OP-7 v letu Slika 97: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu Slika 98: Slika merilnega mesta PBe Slika 99: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov Slika 100: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks Slika 101: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih Slika 102: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu Slika 103: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu Slika 104: Slika merilnih mest PTa-1 in PBe DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 8 od 129

9 Slika 105: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu PBe-6 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 106: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu PBe-6 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 107: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu PBe-6 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 108: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu PBe-6 v povezavi z vrednostmi amonija Slika 109: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu PBe-6 v povezavi z vrednostmi pesticidov Slika 110: Črpane količine na območju Betnava 2 (m3/dan) v letu Slika 111: Črpane količine na območju Betnava 3 (m3/dan) v letu Slika 112: Črpane količine na območju Betnava 4 (m3/dan) v letu Slika 113: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini BP-1 v letih Slika 114: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini DP-3 v letih Slika 115: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini IEI- PH03 v letih Slika 116: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini VP- 22 v letih Slika 117: Vsebnost atrazina in desetil-atrazina (µg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini BP-1 v letih Slika 118: Vsebnost atrazina, desetil-atrazina ter metolaklora ESA (µg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini DP-3 v letih Slika 119: Vsebnost atrazina, desetil-atrazina ter metolaklora ESA (µg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini IEI-PH03 v letih Slika 120: Vsebnost atrazina, desetil-atrazina ter metolaklora ESA in OXA (µg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini VP-22 v Slika 121: Slika merilnega mesta BP Slika 122: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov Slika 123: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks Slika 124: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem BP1 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 9 od 129

10 Slika 125: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem BP1 v letu Slika 126: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu BP1 v letu Slika 127: Slika merilnega mesta DP Slika 128: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, Slika 129: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks Slika 130: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih Slika 131: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu Slika 132: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu Slika 133: Slika merilnih mest DP-2 in IEI-PH Slika 134: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 135: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 136: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 137: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi amonija Slika 138: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi pesticidov Slika 139: Slika merilnih mest VP-22 in DP Slika 140: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-3 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 141: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 142: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih Slika 143: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi amonija Slika 144: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi pesticidov DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 10 od 129

11 Slika 145: Črpane količine na območju Bohova 1 (m3/dan) v letu Slika 146: Črpane količine na območju Bohova 2 (m3/dan) v letu Slika 147: Črpane količine na območju Dobrovce 5 (m3/dan) v letu Slika 148: Črpane količine na območju Dobrovce 6 (m3/dan) v letu Slika 149: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini CER- 1 v letih Slika 150: Slika merilnega mesta CER Slika 151: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov Slika 152: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks Slika 153: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih Slika 154: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu Slika 155: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu Slika 156: Črpane količine na območju Ceršaka (m3/dan) v letu Slika 157: Grafični prikaz nihanja količine padavin in vsebnosti nitrata ( mg/l) na lizimetru Tezno v letu Slika 158: Grafični prikaz nihanja količine padavin in vsebnosti pesticidov (µg/l) na lizimetru Tezno v letu Slika 159: Grafični prikaz nihanja količine padavin in vsebnosti razgradnih metabolitov metolaklora ESA in OXA (µg/l) na Slika 160: Grafični prikaz nihanja količine padavin in vsebnosti pesticidov (vsota) na lizimetru Tezno v letu Slika 161: Grafični prikaz nihanja količine padavin in vsebnosti terbutilazina (µg/l) na lizimetru Tezno v letu Slika 162: Prikaz obremenitev v potokih v letu Slika 163: Vrednosti fosforja ( mg/l) v vzorcih površinskih voda v letu Slika 164: Prikaz nihanja osnovnih kemijskih parametrov na odvzemnem mestu Hočki potok v letih Slika 165: Prikaz nihanja osnovnih kemijskih parametrov na odvzemnem mestu Potok v Ceršaku v letih Slika 166: Prikaz nihanja osnovnih kemijskih parametrov na odvzemnem mestu Polanski potok v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 11 od 129

12 Slika 167: Prikaz nihanja osnovnih kemijskih parametrov na odvzemnem mestu Radvanjski potok v letih Slika 168: Prikaz nihanja osnovnih kemijskih parametrov na odvzemnem mestu Vinarski potok v letih Slika 169:Prisotnost karbamazepina v ng/l (nanogramih na liter) Slika 170: Poraba vode po črpališčih in občinah (Vir: Geodetska uprava RS, Mestna občina Maribor, Mariborski vodovod) DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 12 od 129

13 1 UVOD Podlaga za načrtovanje in izvedbo imisijskega monitoringa je projektna naloga»izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenih območjih črpališč Mariborskega vodovoda za obdobje 48 mesecev«, ki jo z vzpostavitvijo podrobnejše in posebne mreže imisijskega monitoringa površinskih voda, tal in podzemnih voda pripravila Mestna občina Maribor. Cilj imisijskega monitoringa je zmanjšanje onesnaževal v podzemni vodi in posledično v pitni vodi. S programom spremljamo vnos dušika in obremenitev kmetijskih zemljišč s pesticidi, spremljamo kemijsko in ekološko stanje površinskih voda ter kemijsko in količinsko stanje podzemnih voda na geografskem območju mestne občine Maribor ter občin Miklavž na Dravskem polju, Gornja Radgona, Šentilj, Ruše, Kungota, Pesnica in Benedikt. Vključene so torej občine, na katere posega javni sistem za oskrbo s pitno vodo Mariborski vodovod. Ta se oskrbuje s podzemno vodo z območja Dravskega polja, Ruš, Selniške Dobrave oziroma posredno tudi s vplivom površinske vode Vrbanskega platoja in Ceršaka. V okviru imisijskega monitoringa spremljamo tudi obremenitve okolja z onesnaževali, kot so težke kovine, pesticidi, klorirana topila in ostanki farmakoloških substanc. Namen naloge je na podlagi rezultatov in trendov stanja tal, podzemne vode in površinskih voda načrtovanje ukrepov, s katerimi se zagotavlja javna oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo in ustreznimi količinami. Namen imisijskega monitoringa je tudi priprava poročil o stanju okolja in kakovosti pitne vode za na območju Mestne občine Maribor in sosednjih občin, ki sofinancirajo monitoring. Te občine so: Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Benedikt, Sv. Ana v Slovenskih Goricah, Duplek, Kungota, Šentilj, Gornja Radgona, Ruše, Selnica, Lenart, Pesnica, Sv. Jurij in Sv. Trojica. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 13 od 129

14 Slika 1: Črpališča in vodovarstvena območja. Vir: ARSO, Atlas okolja 2 ODVZEMNA MESTA IMISIJSKEGA MONITORINGA V LETU 2017 Sistem površinskih in podzemnih voda je neposredno povezan. Površinske vode namreč skupaj s padavinskimi vodami vplivajo na kakovostno in količinsko stanje podzemnih voda. V površinski vodi spremljamo osnovne fizikalno-kemijske lastnosti, v podzemni vodi pa poleg osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov še industrijska onesnaževala (težke kovine, organska topila) in druge snovi iz urbanega okolja, kot so na primer ostanki zdravil. Z analizami tal spremljamo vnos dušikovih spojin (posledica gnojenja) in DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 14 od 129

15 pesticidov-fitofarmacevtskih sredstev (pripravki za uničevanje plevela in škodljivcev) na pridelovalne površine ter hkrati ugotavljamo spiranje nitrata in ostankov pesticidov v podzemno vodo. V letu 2017 se je opravilo vzorčenje in analiza 5 vzorcev površinskih voda, 8 vzorcev reke Drave kot kopalne vode, 36 vzorcev podzemnih voda ter 7 vzorcev vode iz lizimetrske postaje Tezno. Opravila se je tudi analiza 34 vzorcev tal. Vzorci tal so bili odvzeti na globinah 30, 60, 90 cm s strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor po interni metodi. Na sliki 2 so prikazana odvzemna mesta v letu Koordinate odvzemnih mest so zbrane v tabelah 1, 2 in 3. Slika 2: Mesta vzorčenja v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 15 od 129

16 Tabela 1: Pregled lokacij mest vzorčenja podzemne vode Zap_st. MstId_Oznaka X Y 1 Vrbanski plato N IEI-LD K K K K PS R DEM Kp PH DP BP VP CER PTa OP PBe Tabela 2: Pregled lokacij mest vzorčenja tal Oznaka vzorca GERK X Y Dobrovce Dobrovce Dobrovce Radvanje Slivnica Rogoza Betnava Betnava Bohova DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 16 od 129

17 Oznaka vzorca GERK X Y Bohova Dobrovce Limbuš Vrbanjski plato Marjeta Razvanje Gerečja vas Gerečja vas Ruše Tabla 3:Pregled lokacij mest vzorčenja površinskih vodotokov Zap. št. Merilno mesto X Y 1 VINARSKI POTOK POLANSKI POTOK (IEI-V3) HOČKI POTOK (IEI-V2) RADVANJSKI POTOK (IEI-V1) POTOK V CERŠAKU (IEI-V1) PREGLED STANJA PODZEMNE VODE 3.1 SELNIŠKA DOBRAVA IN RUŠE V Selniški Dobravi se nahaja vodni vir, ki s pitno vodo oskrbuje območje Ruš in območje Selniške Dobrave. V Rušah se nahaja vodni vir, ki s pitno vodo oskrbuje samo občino Ruše. Kakovost podzemne vode se v okviru imisijskega monitoringa v letu 2017 na območju Selniške Dobrave spremljala na piezometru PS-5, ter na območju Ruš na piezometru R-3. V letu 2017 je na odvzemnem mestu PS-5 pri povprečni temperaturi 14 C in električni prevodnosti 361 µs/cm, ph znašal 7,6. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 17 od 129

18 V vzorcih vod ugotavljamo, da so vrednosti nitrata in klorida nekoliko nižje kot v letu Vrednosti sulfata pa so nekoliko višje. Izmerjene koncentracijo so nizke, posamična nihanja so tudi znotraj merilne negotovosti. Za sulfat in klorid trend ni izrazit. V letu 2017 ni bila ugotovljena presežena vsebnost pesticidov. Vse vrednosti so pod mejo detekcije uporabljene metode. Slika 3: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi v letu 2017 na območju Selniške dobrave. Na slikah 5,6,7,8 in 9 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov in nivoja vode na merilnem mestu PS-5. Lokacija merilnega mesta PS-5 je razvidna iz slike 4. Slika 4: Lokacija merilnega mesta PS-5. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 18 od 129

19 Slike 5, 6, 7, 8 in 9 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. Slika 5: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu PS-5 v letu Slika 6: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu PS-5 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 19 od 129

20 Slika 7: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem mestu PS-5 v letu Slika 8: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu PS-5 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 20 od 129

21 Slika 9: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu PS-5 v letu V letu 2017 se je na odvzemnem mestu R-3 pri povprečni električni prevodnosti 361 µs/cm in ph-ju 7,25 temperatura gibala med 13,1 C in 13,5 C. V vzorcih vod ugotavljamo, da ni večjih odstopanj od rezultatov iz leta V vzorcu podzemne vode odvzete v septembru na odvzemnem mestu R-3 je bila ugotovljena prisotnost razgradnih produktov metolaklora (OXA in ESA). Ugotovljene vsebnosti so na spodnji meji uporabljene metode in so skladne z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. V vzorcu odvzetem v septembru je bila ugotovljena prisotnost aktivne farmacevtske snovi karbamazepina (0,3 µg/l). Karbamazepin je sestavina zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje epileptičnih napadov, možganskih kapi ter za zdravljenje bipolarnih motenj. Iz slike 10 je razvidno nihanje vrednosti osnovnih kemijskih parametrov nitrata, sulfata in klorida na odvzemnem mestu R-3. Nihanje je najverjetneje povezano s količinskim stanjem podzemne vode. Iz grafa ni razviden značilen trend rasti koncentracij posameznih parametrov. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 21 od 129

22 Slika 10: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi v letu 2017 na območju Ruš. Na slikah 12, 13, 14, 15 in 16 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov na merilnem mestu R-3 in nivoja vode na merilnem mestu R-2, ki se nahaja v neposredni bližini-slika 11. Slika 11: Lokacija merilnih mest R-3 in R-2. Slike 12, 13, 14, 15 in 16 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 22 od 129

23 Slika 12: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu R-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu R-3 v letu Slika 13: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu R-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu R-3 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 23 od 129

24 Slika 14: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu R-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem mestu R-3 v letu Slika 15: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu R-2 v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu R-3 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 24 od 129

25 Slika 16: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu R-2 v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu R-3 v letu Skladno z rezultati analiz opravljenih na merilnem mestu R-3 ugotavljamo, da rezultati ustrezajo kriterijem, ki opredeljujejo dobro kemijsko stanje podzemnih voda v Uredbi o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16). Tabela 4: Parametri, za katere so določeni standardi kakovosti Parameter Enota Standard kakovosti Nitrati mg NO3/l 50 Posamezen pesticid in njegovi relevantni 1 razgradni produkti μg/l 0,1 2 Vsota vseh izmerjenih pesticidov in njihovih relevantnih razgradnih produktov 3 μg/l 0,5 1 Relevantni razgradni produkti so relevantni razgradni produkti pesticidov v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo in dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet. 2 Vrednost parametra velja za vsak posamezen pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor in heptaklor epoksid je standard kakovosti 0,030 μg/l. 3 Vsota pesticidov pomeni seštevek vseh posameznih pesticidov, ugotovljenih in izmerjenih v postopku spremljanja stanja, vključno z njihovimi relevantnimi metaboliti ter razgradnimi in reakcijskimi produkti. Rezultati uporabe standardov kakovosti za pesticide na način, določen s to uredbo, ne vplivajo na rezultate postopkov za oceno tveganja iz predpisov, ki urejajo biocidne proizvode in fitofarmacevtska sredstva. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 25 od 129

26 Tabela 5: Vrednosti praga za oceno kemijskega stanja podzemne vode Parameter Enota Standard kakovosti Diklorometan μg/l 2 Tetraklorometan μg/l 2 1,2-Dikloroetan μg/l 3 1,1-Dikloroeten μg/l 2 Trikloroeten μg/l 2 Tetrakloroeten μg/l 2 Vsota lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov 4 μg/l 10 4 Triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan, dibromoklorometan, difluoroklorometan, diklorometan, tetraklorometan, triklorofluorometan, 1,1-dikloroeten, 1,2-dikloroeten, trikloroeten, tetrakloroeten, 1,1-dikloroetan, 1,2-dikloroetan, 1,1,1- trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,1,2,2-tetrakloroetan. Na sliki 17 je prikazano nihanje gladine vode na piezometru na območju Selniške dobrave. Iz podatkov je razvidno, da so bile gladine podzemne vode v času vzorčenja aprila in septembra v okviru letnega povprečja. Podrobnejša analiza nihanja podzemne vode je razvidna iz poročila IEI v prilogi. Na splošno lahko ugotovimo, da je podzemna voda na območju Ruš in Selniške Dobrave med kemijsko najmanj obremenjenimi znotraj programa Imisijskega monitoringa. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 26 od 129

27 Slika 17: Gibanje gladine vode (m) na piezometru na območju Selniške dobrave (PS-5) v letu Na slikah 18 in 19 so prikazani podatki črpanih količin Mariborskega vodovoda za leto 2017 na območju Selniške Dobrave in Ruš. Slika 18: Črpane količine na območju Ruše 1 (m3/dan) v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 27 od 129

28 Slika 19: Črpane količine na območju Selniške dobrave (m3/dan) v letu VRBANSKI PLATO Vrbanski plato je najpomembnejše črpališče na širšem območju Maribora. Poleg MOM, s pitno vodo oskrbuje še občine Pesnica, Kungota, Šentilj, Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveto Ano v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Gornjo Radgono, Duplek in Miklavž na Dravskem polju. Prav zaradi te pomembnosti črpališča, je število opazovanih vrtin na tem območju največje. Še s posebno pozornostjo se spremlja tako podzemna voda, ki priteka z desne strani reke Drave, kot podzemna voda, ki prihaja izpod mesta. V opazovalno mrežo, je vključen tudi nalivni vodnjak, ki služi za bogatenje podzemne vode. V letu 2017 se je opravilo vzorčenje na vplivnem območju Vrbanskega platoja na naslednjih piezometrih: DEM-1, IEI-LD2, K-24, K-26, K-30, K-32, KP2 in N-2. V času vzorčenja se je temperatura vode gibala med 7,5 in 17,9 C, pri povprečni električni prevodnosti 581,6 µs/cm. Nihanje električne prevodnosti je najbolj DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 28 od 129

29 izrazito v podzemni vodi iz vrtine KP-2 in sovpada z nihanjem vsebnosti natrija in klorida v podzemni vodi, slika 21. Slika 20: Prikaz električne prevodnosti (µs/cm) v letu 2017 na območju Vrbanskega platoja. Korelacija med vrednostjo električne prevodnosti in vsebnostjo natrija in klorida je razvidna iz slike IEI-LD2 K-32 K-30 DEM -1 KP-2 N2 K-24 K-26 Električna prevodnost (20 C) ( µs/cm) Klorid (mg/l) Natrij (mg/l) 9,7 8, ,8 Slika 21: Prikaz odvisnosti električne prevodnosti od vsebnosti klorida (mg/l) in natrija (mg/l) na območju Vrbanskega platoja v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 29 od 129

30 Iz slike 21 je razvidno, da električna prevodnost niha v odvisnosti od vrednosti klorida in nitrata. Koncentracija natrija in klorida v podzemni vodi je odvisna od mineralizacije tal, skoz katero prehaja podzemna voda, znaten vpliv ima tudi soljenje cest in odpadne vode. Najvišja električna prevodnost je bila izmerjena na odvzemnem mestu K-30, najnižja pa na merilnem mestu K-26, kjer je opazen tudi vpliv reke Drave. Na večini merilnim mest Vrbanskega platoja je ugotovljeno nižanju električne prevodnosti od prve do druge serije vzorčenja, kar je možno pripisati večjemu vplivu zimskega soljenja cest, medtem, ko je na merilnih mestih K-30 in KP-2 viden trend zvišanja vrednosti električne prevodnosti kar je najverjetneje posledica večjega vpliva odpadnih voda. Piezometer K-24 V letu 2017 ugotavljamo, da na piezometru K-24 ni večjih odstopanj od vrednosti nitrata, sulfata izmerjenih v letu Nekoliko večje odstopanje je opazno pri vrednosti klorida, saj se je vrednost klorida v primerjavi z letom 2016 znižala iz 27 mg/l na 18 mg/l (slika 22). Piezometer K-24 leži v bližini nalivalnega vodnjaka, zato je kakovost podzemne vode zelo verjetno precej odvisna od kakovosti vode, ki se uporablja za bogatenje, kar je razvidno iz podobnih izmerjenih vrednosti (slika 20 in slika 21). Nihanje vrednosti klorida je indikator vpliva iz okolja in je odvisna od količinskega stanja vode, padavin ter vpliva onesnaženja s površja. Skladno z rezultati opravljenih analiz je voda skladna z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16). Na piezometru K-24 je bila ugotovljena prisotnost atrazina in desetil-atrazina. Vse izmerjene vrednosti so na spodnji meji uporabljene metode in so skladne s Pravilnikom o pitni vodi, ki mejno vrednost določa pri 0,1µg/l, slika 23. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 30 od 129

31 Slika 22: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu K-24 v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 31 od 129

32 0,1 K-24 mejna vrednost 0,1 (µg/l) 0,09 0,08 0,07 µg/l 0,06 0,05 0,04 Atrazin Atrazin-desetil Propazin Simazin 0,03 0,02 0, Slika 23: Prisotnost pesticidov v letih (µg/l) na merilnem mestu K-24. Na slikah 25, 26, 27, 28 in 29 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov in nivoja vode na merilnem mestu K-24. Lokacija merilnega mesta K-24 je razvidna iz slike 24. Slika 24: Slika merilnega mesta K-24 DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 32 od 129

33 Slike 25, 26, 27, 28 in 29 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. Slika 25: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu K-24 v letu Slika 26: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu K-24 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 33 od 129

34 Slika 27: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem mestu K-24 v letu Slika 28: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu K-24 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 34 od 129

35 Slika 29: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu K-24 v letu Piezometer K-26 Skladno z rezultati analiz ugotavljamo, da je opazen rahel trend zmanjševanja vsebnosti nitratov. Ocenjujemo, da je to posledica vedno večje ozaveščenosti kmetovalcev in številnih delavnic, ki jih organizirajo Kmetijsko gozdarski zavodi. Vsebnost sulfata je bila pri odvzemu opravljenem v aprilu precej višja od trenda zadnjih let, vendar se je ob 2. odvzemu znižala na raven preteklega leta. (slika 30) Vrednosti klorida v letu 2017 so v okvirih večletnega povprečja. V letu 2017 na odvzemnem mestu K-26 ni bila ugotovljena prisotnost pesticidov, niti njihovih razgradnih produktov. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 35 od 129

36 30 K mg/l Nitrat ( mg/l) 3, ,7 3,1 2,2 3,1 0 Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) ,4 7,2 10 7,6 11 8,5 Slika 30: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida v podzemni vodi na merilne mestu K-26 ( mg/l). Na slikah 32, 33, 34, 35 in 36 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov in nivoja vode na merilnem mestu K-26. Lokacija merilnega mesta K-26 je razvidna iz slike 31. Slika 31: Slika merilnega mesta K-26 Slike 32, 33, 34, 35 in 36 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 36 od 129

37 Slika 32: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu K-26 v letu Slika 33: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu K-26 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 37 od 129

38 Slika 34: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid) na merilnem mestu K-26 v letu Slika 35: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija na merilnem mestu K-26 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 38 od 129

39 Slika 36: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov na merilnem mestu K-26. Piezometer K-30 Slika 37: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l)v podzemni vodi namerilnem mestu K-30 v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 39 od 129

40 Na sliki 37 so prikazane koncentracije nitrata, sulfata in klorida v letih V primerjavi z letom 2016 ugotavljamo, da so koncentracije sulfata stalne, največja nihanja pri posameznih meritvah so očitne pri kloridu. Pri nitratu lahko opazimo rahel trend upadanja koncentracij. Nihanje parametrov je povezano s hidrološkim stanjem podzemne vode, dobe vegetacije in števila dni s snežno odejo. Na odvzemnem mestu K-30 je bila v obeh serijah ugotovljena prisotnost pesticida atrazina in metabolita desetil-atrazina, vendar so izmerjene koncentracije pod mejno vrednostjo za pitno in podzemno vodo. Atrazin je triazinski neselektivni organski herbicid, ki so ga uporabljali za zatiranje večine širokolistnih plevelov in trav v kmetijstvu, pri pogozdovanju in drugi nekmetijski dejavnosti. V Sloveniji je v celoti prepovedan od leta V Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS št.: 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) je atrazin uvrščen v Prilogo I, del B, kjer je določena mejna vrednost v pitni vodi, 0,10 µg/l. Na slikah 39, 40, 41, 42 in 43 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov in nivoja vode na merilnem mestu K-30. Lokacija merilnega mesta K-30 je razvidna iz slike 38. Slika 38: Slika merilnega mesta K-24 Slike 39, 40, 41, 42 in 43 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 40 od 129

41 Slika 39: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu K-30 v letu Slika 40: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu K-30 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 41 od 129

42 Slika 41: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem K-30 na letu Slika 42: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem K-30 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 42 od 129

43 Slika 43: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu K 30 v letu Na sliki 44 je prikazano nihanje vsebnosti koncentracije pesticidov v µg/l v letih na merilnem mestu K-30. µg/l 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 K-30 mejna vrednost (0,1µg/l) Atrazin Atrazin-desetil Metalaksil Propazin Simazin Terbutilazin Terbutrin Slika 44: Prikaz koncentracij pesticidov (µg/l) v letih na merilnem mestu K-30. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 43 od 129

44 Piezometer K-32 Na sliki 45 je prikazan trend gibanja vrednosti nitrata, sulfata in klorida v letih Vrednosti so primerljive z letom 2016 in ne odstopajo bistveno od večletnega povprečja. V letu 2017 smo z rezultati potrdili vsebnost fitofarmacevtskega sredstva atrazina in njegovega metabolita desetil-atrazina. Ugotovljene vrednosti so na spodnji meji uporabljene metode in so skladne z zahtevami Pravilnika o pitni vodi in zahtevami Uredbe o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16). (slika 46) 30 K mg/l Nitrat ( mg/l) Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) Slika 45: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida( mg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu K-32 v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 44 od 129

45 K - 32 mejna vrednost ( 0,1 µg/l) 0,1 0,09 0,08 0,07 µg/l 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 Atrazin Atrazin-desetil Metalaksil Propazin Simazin Terbutilazin Slika 46: Vsebnost pesticidov v podzemni vodi na merilnem mestu K-32 v letih Na slikah 48, 49, 50, 51 in 52 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov in nivoja vode na merilnem mestu K-32. Lokacija merilnega mesta K-32 je razvidna iz slike 47. Slika 47: Slika merilnega mesta K-32. Slike 48, 49, 50, 51 in 52 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 45 od 129

46 Slika 48: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu K-32 v letu Slika 49: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu K-32 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 46 od 129

47 Slika 50: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem K-32 v letu Slika 51: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem K-32 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 47 od 129

48 Slika 52: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu K-32 v letu Piezometer DEM-1 V letu 2017 ugotavljamo, da na piezometru DEM-1 ni večjih odstopanj od vrednosti nitrata, sulfata in klorida izmerjenih v letu 2016 (slika 53). Skladno z rezultati opravljenih analiz je voda skladna z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16). Na piezometru DEM-1 je bila v letu 2017 ugotovljena prisotnost atrazina, desetil-atrazina ter simazina. Vse izmerjene vrednosti so na spodnji meji uporabljene metode in so skladne s Pravilnikom o pitni vodi, ki mejno vrednost določa pri 0,1 µg/l, slika 54. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 48 od 129

49 DEM-1 mg/l Nitrat ( mg/l) Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) Slika 53: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu DEM-1 v letu µg/l 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 DEM 1 mejna vrednost (0,1µg/l) Atrazin Atrazin-desetil Prometrin Simazin Propazin Terbutilazin Slika 54: Vsebnost pesticidov (µg/l) v podzemni vodi namerilnem mestu DEM-1 v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 49 od 129

50 Na slikah 56, 57, 58, 59 in 60 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov na merilnem mestu DEM-1 ter nivoja vode na merilnem mestu IEI-LD2. Lokacija merilnih mesta DEM-1 in IEI-LD2 je razvidna iz slike 55. Slika 55: Slika merilnih mest DEM-1 in IEI-LD2. Slike 56, 57, 58, 59 in 60 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. Slika 56: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu IEI-LD2 v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu DEM-1v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 50 od 129

51 Slika 57: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu IEI-LD2 v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu DEM-1 v letu Slika 58: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu IEI-LD2 v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem DEM-1 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 51 od 129

52 Slika 59: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu IEI-LD2 v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem DEM-1 v letu Slika 60: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu IEI-LD2 v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu DEM-1 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 52 od 129

53 Merilno mesto IEI-LD2 Piezometer IEI-LD2 se nahaja na Limbuški dobravi. Na odvzemnem mestu so opazna precejšnja nihanja v izmerjenih vrednostih nitrata, klorida in sulfata v zadnjih letih. Skladno z statistiko izmerjene vrednosti v letu 2017 ne odstopajo bistveno. (slika 61) V analiziranih vzorcih ni bila ugotovljena povišana vsebnost lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov, skladna je bila tudi vrednost nitrata, kar podzemno vodo uvršča med podzemne vode dobre kakovosti IEI-LD2 mg/l Nitrat ( mg/l) Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) Slika 61: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida ( mg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu IEI-LD2 v letih V odvzetih vzorcih je bila v letu 2017 ugotovljena vsebnost pesticidov: atrazina, desetil-atrazina, simazina ter razgradnega produkta metolakora ESA. Na sliki 62 je grafično prikazano nihanje vsebnosti fitofarmacevtskih sredstev. Dodatno je bila na tem odvzemnem mestu v drugi seriji vzorčenja potrjena prisotnost farmacevtskega sredstva karbamazepina (0,056 µg/l). Karbamazepin je sestavina zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje epileptičnih napadov, blaženje simptomov po možganski kapi ter za zdravljenje bipolarnih motenj. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 53 od 129

54 0,1 IEI-LD2 mejna vrednost ( 0,1µg/l) 0,09 0,08 0,07 0,06 Atrazin µg/l 0,05 0,04 0,03 Atrazin-desetil Metalaksil Propazin Simazin 0,02 0, Slika 62: Vsebnost pesticidov (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu IEI-LD2 v letih Na slikah 64, 65, 66, 67 in 68 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov in nivoja vode na merilnem mestu IEI-LD2. lokacija merilnih mesta IEI-LD2 je razvidna iz slike 63. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 54 od 129

55 Slika 63: Slika merilnega mesta IEI-LD2. Slike 64, 65, 66, 67 in 68 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. Slika 64: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu IEI-LD2 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 55 od 129

56 Slika 65: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu IEI-LD2 v letu Slika 66: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem mestu IEI-LD2 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 56 od 129

57 Slika 67: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu IEI-LD2 v letu Slika 68: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu IEI LD2 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 57 od 129

58 Merilno mesto KP-2 Na merilnem mestu KP-2 so se odvzemi in meritve opravljale do leta 2013, ko je bil piezometer uničen. V letu 2015 so izdelali nov piezometer z enako oznako, tako da je bilo ponovno vzorčenje mogoče v letu Skladno z rezultati se ocenjuje, da so vrednosti izmerjenih parametrov na novem piezometru primerljive z vrednostmi preteklih let. Precejšnje nihanje je opazno pri vrednostih klorida, kjer so se slednje v zadnjih 6 letih gibale med 27 in 130 mg/l. Do nihanj v koncentracijah klorida prihaja zaradi vplivov iz okolja (vpliv odpadnih voda, zimskega soljenja cest). Glede na samo lokacijo odvzemnega mesta KP-2 ugotavljamo, da je tukaj vpliv poseljenosti in asfaltiranih površin še posebej izrazit. Na tem odvzemnem mestu se v zadnjih nekaj letih pojavljata te aktivni snovi atrazin in desetil-atrazin. (slika 69). 140 KP mg/l Nitrat ( mg/l) Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) Slika 69: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na piezometru KP-2 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 58 od 129

59 KP 2 0,12 mejna vrednost (0,1µg/l) 0,1 0,08 µg/l 0,06 Atrazin 0,04 Atrazin-desetil 0, Slika 70: Vsebnost pesticidov (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu KP-2 v letih Na slikah 72, 73, 74, 75 in 76 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov in nivoja vode na merilnem mestu KP-2. Lokacija merilnih mesta KP-2 je razvidna iz slike 71. Slika 71: Slika merilnega mesta KP-2 DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 59 od 129

60 Slike 64, 65, 66, 67 in 68 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. Slika 72: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu KP-2 v letu Slika 73: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu KP-2 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 60 od 129

61 Slika 74: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem KP-2 v letu Slika 75: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem KP-2 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 61 od 129

62 Slika 76: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu KP-2 v letu Merilno mesto N-2 V letu 2017 ugotavljamo, da je podzemna voda na piezometru N-2 skladna z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16). ( slika 77) Na piezometru N-2 je bila v letu 2017 ugotovljena prisotnost atrazina in desetil-atrazina ter simazina. Vse izmerjene vrednosti so na spodnji meji uporabljene metode in so skladne s Pravilnikom o pitni vodi, ki mejno vrednost določa pri 0,1µg/l, slika 78. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 62 od 129

63 N-2 mg/l Nitrat ( mg/l) , ,8 9, ,3 Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) Slika 77: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu N-2 v letih ,1 N-2 mejna vrednost (0,1µg/l) 0,09 0,08 0,07 0,06 Atrazin µg/l 0,05 0,04 0,03 Atrazin-desetil Simazin Terbutilazin 0,02 0, Slika 78: Vsebnost pesticidov (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu N-2 v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 63 od 129

64 Na slikah 80, 81, 82, 83 in 84 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov na merilnem mestu N-2 in nivoja vode na merilnem mestu P2. Lokacija merilnih mest razvidna iz slike 79. Slika 79: Slika merilnih mest N-2 in P2 Slike 80, 81, 82, 83 in 84 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. Slika 80: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu P2 v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu N-2. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 64 od 129

65 Slika 81: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu P2 v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu N-2. Slika 82: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu P2 v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem N-2. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 65 od 129

66 Slika 83: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu P2 v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu N-2. Slika 84: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu P2 v povezavi z vrednostmi pesticidov na merilnem mestu N-2. Na sliki 85 so prikazani podatki črpanih količin Mariborskega vodovoda za leto 2017 na območju Vrbanskega platoja. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 66 od 129

67 Slika 85: Črpane količine na območju Vrbanskega platoja (v m3/dan) v letu BETNAVA Na Betnavi so vodni viri, ki so vključeni v oskrbo s pitno vodo za mestno občino Maribor. Opazovalne vrtine iz tega območja so bile v Imisijski monitoring prvič vključene v letu Stanje podzemne vode se spremlja na piezometrih: PTa-1, OP-7, PBe-1. V letu 2017 se je ph vrednost pri povprečni temperaturi 15,18 C in električni prevodnosti 599,50 µs/cm gibala med 7,2 in 7,4. Vsebnosti nitrata, sulfata in klorida se gibajo v enakih okvirih kot leta Najvišje vrednosti so izmerjene na odvzemnem mestu PTa-1. Na slikah 86 in 87 so grafično prikazana nihanja vsebnosti izbranih parametrov ( nitrata, klorida in sulfata) v letu Pri obravnavanju podzemnih voda se največkrat omenja nitrat. Nitrat prehaja v vodo predvsem preko rabe v kmetijstvo, izmerjene vrednosti pa v zadnjih letih padajo predvsem zaradi večje ozaveščenosti kmetovalcev. Sulfati so naravno prisotni v mnogih kamninah, pogosto pa se uporabljajo tudi v kemijski industriji: V okolje lahko pridejo tudi preko odpadkov oz. odplak in iz atmosfere preko emisij žveplovega dioksida in nato kot»kisli dež«. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 67 od 129

68 Kloridi so v okolju prisotni kot natrijeva, kalijeva ali kalcijeva sol. Odvisno od tipa surove vode, so kloridi v pitni vodi lahko naravnega izvora, lahko pa so iz komunalnih ali industrijskih odpadnih vod, so posledica površinskega spiranja zaradi soljenja cest ali uporabe gnojil. 1. serija mg/l OP-7 Pbe-1 PTa-1 Nitrat (mg/l) Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) Slika 86: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida v podzemni vodi v Betnavi-1.serija (mg/l) serija mg/l OP-7 Pbe-1 PTa-1 Nitrat (mg/l) Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) Slika 87: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida v podzemni vodi v Betnavi-2.serija (mg/l). V letu 2017 smo v podzemni vodi na območju Betnave ugotovili prisotnost farmacevtskih spojin karbamazepina (PTa-1, ) in diklofenaka (OP-7, ). Diklofenak je nesteroidno protivnetno zdravilo, ki se uporablja kot analgetik, karbamazepin pa se uporablja predvsem pri zdravljenju DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 68 od 129

69 epileptičnih napadov. Karbamazepin je v okolju zelo obstojna spojina, zato njeno prisotnost v podzemnih vodah povezujemo predvsem za dokazovanje vpliva odpadnih voda na podzemno vodo. Na območju Betnave je bila v letu 2017 v večini analiziranih vzorcih ugotovljena prisotnost atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil-atrazina. V vzorcu odvzetem na na mestu PBe-1 pa je bila ugotovljena še prisotnost metolaklora - ESA (0,02 µg/l). Na slikah 88, 89 in 90 so prikazana nihanja vsebnosti atrazina in desetil-atrazina v letih na piezometrih OP-7, Pbe-1 ter PTa-1. 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 OP-7 mejna vrednost ( 0,1µg/l) µg/l 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 Atrazin Atrazin-desetil leto Slika 88: Vsebnost pesticidov atrazina in atrazin-desetila (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu OP-7 v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 69 od 129

70 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 PBe-1 mejna vrednost ( 0,1µg/l) µg/l 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 Atrazin Atrazin-desetil leto Slika 89: Vsebnost pesticidov atrazina in atrazin-desetila (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu PBe-1 v letih ,1 0,09 0,08 0,07 0,06 PTa-1 mejna vrednost ( 0,1µg/l) µg/l 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 Atrazin Atrazin-desetil leto Slika 90: Vsebnost pesticidov atrazina in atrazin-desetila (µg/l) v podzemni vodi na merilnem mestu PTa-1 v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 70 od 129

71 Z izjemo odvzemnega mesta PTa-1 so bile v letu 2017 višje vsebnosti atrazina izmerjene v drugi seriji vzorčenja. Vse izmerjene vrednosti so skladne z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, ki za mejno vrednost postavlja mejo 0,1 µg/l. Na odvzemnem mestu PBe-1 je ugotovljena relativno visoka koncentracija tetrakloroetena, 1,5 µg/l podobno kot leta 2016 (1,9 µg/l). Uporaba halogeniranih spojin je sicer omejena, vendar se tetrakloroeten uporablja kot topilo v kemijskih čistilnicah oziroma je sredstvo za»suho čiščenje«. Koncentracija v višini 1,5 µg/l je v podzemni vodi neobičajno visoka, saj za kemikalijo veljajo stroga določila glede uporabe in ravnanja z odpadnimi topili. Vrednost za standard kakovosti podzemne vode je za tetraklororeten 2 µg/l (slika 91). Vsota lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov (LHCH) znaša 5,32 µg/l, kar je približno polovica mejne vrednosti 10 µg/l. Kljub temu, da izmerjene koncentracije ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi priporočamo, da se meritve izvajajo še v bodoče z namenom spremljanja trendov. Priporočamo, da se koncentracije kloriranih topil (LHCH) spremljajo tudi v pitni vodi iz črpališča Betnava. µg/l Pbe-1 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 cis-1,2-dikloroeten Tetrakloroeten Trikloroeten Slika 91: Vsebnost LHCH v PBe V preostalih dveh piezometrih OP-7 in PTa-1 prisotnost tetrakloroetena ni bila ugotovljena. Na slikah 93, 94, 95, 96 in 97 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov in nivoja vode na merilnem mestu OP-7. Lokacija merilnega mesta je razvidna iz slike 92. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 71 od 129

72 Slika 92: Slika merilnih mest OP-7 Slike 93, 94, 95, 96 in 97 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. Slika 93: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu OP-7 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 72 od 129

73 Slika 94: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu OP-7 v letu Slika 95: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem OP-7 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 73 od 129

74 Slika 96: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem OP-7 v letu Slika 97: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu OP-7 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 74 od 129

75 Na slikah 99, 100, 101, 102 in 103 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov in nivoja vode na merilnem mestu PBe-1. Lokacija merilnega mesta je razvidna iz slike 98. Slika 98: Slika merilnega mesta PBe-1 Slike 99, 100, 101, 102 in 103 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. Slika 99: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu PBe-1 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 75 od 129

76 Slika 100: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu PBe-1 v letu Slika 101: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem mestu PBe-1 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 76 od 129

77 Slika 102: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu PBe-1 v letu Slika 103: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu PBe-1 v letu Na slikah 105, 106, 107, 108 in 109 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov na merilnem mestu PTa-1 in nivoja vode na merilnem mestu PBe-6. Lokacija merilnih mest je razvidna iz slike 104. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 77 od 129

78 Slika 104: Slika merilnih mest PTa-1 in PBe-6 Slike 105, 106, 107, 108 in 109 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. Slika 105: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu PBe-6 v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu PTa-1 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 78 od 129

79 Slika 106: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu PBe-6 v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu PTa-1v letu Slika 107: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu PBe-6 v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov ( nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem PTa-1 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 79 od 129

80 Slika 108: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu PBe-6 v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem PTa-1 v letu Slika 109: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu PBe-6 v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu PTa-1 v letu Na slikah 110, 111 in 112 so prikazani podatki črpanih količin Mariborskega vodovoda za leto 2017 na območju Betnave. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 80 od 129

81 Slika 110: Črpane količine na območju Betnava 2 (m3/dan) v letu Slika 111: Črpane količine na območju Betnava 3 (m3/dan) v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 81 od 129

82 Slika 112: Črpane količine na območju Betnava 4 (m3/dan) v letu BOHOVA in DOBROVCE V Bohovi se nahajata vodnjaka, ki sta vključena v oskrbo s pitno vodo za Mestno občino Maribor, Hoče Slivnica in Duplek. Podzemna vode se v okviru Imisijskega monitoringa spremlja na merilnem mestu BP-1. Stanje podzemne vode v obdobju ocenjujemo kot»dobro«. Vsebnost nitrata je nizka, prav tako obremenjenost s pesticidi. V Dobrovcih se nahaja vodni vir, ki s pitno vodo oskrbuje Mestno občino Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Hoče Slivnica in Duplek. Kakovost podzemne vode se je v okviru Imisijskega monitoringa v letu 2017 spremljala tudi na opazovalnih vrtinah DP-3, IEI-PH03 in VP-22. Stanje podzemne vode v obdobju ocenjujemo kot»dobro«. Na tem območju je največ obdelovanih površin, kar precej vpliva na podzemno vodo tudi glede vsebnosti nitrata. Vsebnosti nitrata so na območju Bohove in Dobrovc najvišje, vendar je tudi tu v zadnjih letih opazen trend rahlega upadanja. Nihanje vsebnosti nitrata, klorida in sulfata na odvzemnih mestih območja Bohova in Dobrovci je razviden iz slik 113, 114, 115 in 116. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 82 od 129

83 BP-1 mg/l Nitrat (mg/l) Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) Slika 113: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini BP-1 v letih DP-3 mg/l Nitrat (mg/l) Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) Slika 114: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini DP-3 v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 83 od 129

84 IEI-PHO3 mg/l Nitrat (mg/l) 5,3 3,5 3,5 4 5,8 0 6,6 2,2 Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) Slika 115: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini IEI-PH03 v letih VP22 mg/l Nitrat (mg/l) Sulfat (mg/l) Klorid (mg/l) Slika 116: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini VP-22 v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 84 od 129

85 Trend upadanja nitrata kaže na učinkovitost določenih ukrepov, ki jih izvajamo tudi v okviru Imisijskega monitoringa (kontrola vnosa dušika v tla, svetovanje kmetom in podobne aktivnosti). Klorid je v podzemni vodi naravno prisoten, višje koncentracije pa so lahko posledica človekove dejavnosti (vpliv odpadnih voda, soljenje cest itd.). V letu 2017 smo v vzorcih vod odvzetih na območju Bohove in Dobrovc ugotovili prisotnost naslednjih aktivnih snovi: atrazina, njegovega metabolita desetil-atrazina ter razgradnih produktov metolaklora-oxa in ESA. Metolaklor je herbicid, ki se uporablja za zatiranje nekaterih plevelov v kmetijstvu, ob cestah in pri vzgoji okrasnih rastlin. V okolju ga lahko najdemo v zemlji, vodi in v zraku. Pogosteje so ga našli v površinski vodi kot v podtalnici. Metolaklor ob ugodnih pogojih razpade na metolaklor-oxa in metolaklor-esa. Oba razgradna produkta sta nerelevantna metabolita in zanju mejna vrednost po Pravilniku o pitni vodi ni določena. Za vse ostale aktivne snovi je mejna vrednost v pitni vodi postavljena na 0,1µg/l. Vsebnost aktivnih snovi na posameznih opazovalnih vrtinah je razvidna iz slik 117, 118, 119 in ,1 0,09 0,08 0,07 0,06 BP-1 mejna vrednost ( 0,1µg/l) µg/l 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 Atrazin Atrazin-desetil Slika 117: Vsebnost atrazina in desetil-atrazina (µg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini BP-1 v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 85 od 129

86 DP-3 0,1 0,09 mejna vrednost ( 0,1µg/l) 0,08 0,07 µg/l 0,06 0,05 0,04 0,03 Atrazin Atrazin-desetil Metolaklor-ESA 0,02 0, Slika 118: Vsebnost atrazina, desetil-atrazina ter metolaklora ESA (µg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini DP-3 v letih µg/l 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 IEI-PH03 mejna vrednost (0,1µg/l) Atrazin Atrazin-desetil Metolaklor-ESA Slika 119: Vsebnost atrazina, desetil-atrazina ter metolaklora ESA (µg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini IEI-PH03 v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 86 od 129

87 µg/l 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 VP-22 mejna vrednost ( 0,1µg/l) Atrazin Atrazin-desetil Metolaklor-ESA Metolaklor-OXA Slika 120: Vsebnost atrazina, desetil-atrazina ter metolaklora ESA in OXA (µg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini VP-22 v letih V vzorcih podzemnih vod odvzetih na območju Bohove in Dobrovc ni bila ugotovljena povišana vsebnost težkih kovin, tudi vrednosti lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov so znotraj mej določenih z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16). Na slikah 122, 123, 124, 125 in 126 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov na merilnem mestu PTa-1 in nivoja vode na merilnem mestu BP-1. Lokacija merilnih mest je razvidna iz slike 121. Slika 121: Slika merilnega mesta BP-1 DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 87 od 129

88 Slike 122, 123, 124, 125 in 126 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. Slika 122: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu BP1 v letu Slika 123: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu BP1 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 88 od 129

89 Slika 124: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem BP1 v letu 2017 Slika 125: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem BP1 v letu 2017 DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 89 od 129

90 Slika 126: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu BP1 v letu 2017 Na slikah 128, 129, 130, 131 in 132 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov na merilnem mestu DP-3 in nivoja vode na merilnem mestu DP-3. Lokacija merilnih mest je razvidna iz slike 127. Slika 127: Slika merilnega mesta DP-3 Slike 128, 129, 130, 131 in 132 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 90 od 129

91 Slika 128: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu DP-3 v letu Slika 129: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu DP-3 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 91 od 129

92 Slika 130: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem DP-3 v letu Slika 131: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu DP-3 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 92 od 129

93 Slika 132: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu DP-3 v letu Na slikah 134, 135, 136, 137 in 138 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov na merilnem mestu IEI-PH03 in nivoja vode na merilnem mestu DP-2. Lokacija merilnih mest je razvidna iz slike 133. Slika 133: Slika merilnih mest DP-2 in IEI-PH03. Slike 134, 135, 136, 137 in 138 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 93 od 129

94 Slika 134: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu IEI-PH03 v letu Slika 135: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu IEI-PH03 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 94 od 129

95 Slika 136: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem IEI-PH03 v letu Slika 137: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem IEI-PH03 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 95 od 129

96 Slika 138: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu IEI-PH03 v letu Na slikah 140, 141, 142, 143 in 144 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov na merilnem mestu VP 22 in nivoja vode na merilnem mestu DP-3. Lokacija merilnega mesta je razvidna iz slike 139. Slika 139: Slika merilnih mest VP-22 in DP-3 Slike 140, 141, 142, 143 in 144 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 96 od 129

97 Slika 140: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-3 v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu VP 22 v letu Slika 141: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu VP 22 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 97 od 129

98 Slika 142: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem VP 22 v letu Slika 143: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na VP 22 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 98 od 129

99 Slika 144: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) na merilnem mestu DP-2 v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu VP 22 v letu Na slikah 145, 146, 147 in 148 so prikazane črpane količine vode (m3/dan) na območju Bohove in Dobrovc. Slika 145: Črpane količine na območju Bohova 1 (m3/dan) v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 99 od 129

100 Slika 146: Črpane količine na območju Bohova 2 (m3/dan) v letu Slika 147: Črpane količine na območju Dobrovce 5 (m3/dan) v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 100 od 129

101 Slika 148: Črpane količine na območju Dobrovce 6 (m3/dan) v letu CERŠAK V Ceršaku se nahaja črpališče, ki s pitno vodo oskrbuje občino Šentilj. Vodo iz črpališča Ceršak spremlja tudi Mariborski vodovod v okviru notranjega nadzora. V letu 2017 smo v okviru Imisijskega monitoringa odvzeli dva vzorca na opazovalni vrtini CER-1. V analiziranih vzorcih smo ugotovili le prisotnost metolaklora-esa (0,021µg/l). Mejna vrednost po Pravilniku o pitni vodi je za fitofarmacevtska sredstva 0,1 µg/l. Na opazovalni vrtini CER-1 je vrednost sulfata konstantna vse od leta 2016, ko smo pričeli z izvajanjem vzorčenja in meritev na tem odvzemnem mestu. Vsebnost klorida počasi narašča, nitrata pa pada. Nihanje osnovnih parametrov nitrata, sulfata in klorida je razvidno iz slike 149. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 101 od 129

102 V splošnem lahko povzamemo, da se kemijsko stanje na odvzemnem mestu CER-1 v primerjavi z letom 2017 ni bistveno spremenilo. Pričakujemo, da bomo z leti spremljanja na tem merilnem mestu dobili več podatkov za oceno trendov CER-1 mg/l Nitrat ( mg/l) 8,9 13 5,8 Sulfat( mg/l) Klorid ( mg/l) 8, Slika 149: Vsebnost nitrata, sulfata in klorida (mg/l) v podzemni vodi na opazovalni vrtini CER-1 v letih Na slikah 151, 152, 153, 154 in 155 so grafično prikazana nihanja fizikalno-kemijskih parametrov in nivoja vode na merilnem mestu CER-1. Lokacija merilnega mesta je razvidna iz slike 150. Slika 150: Slika merilnega mesta CER-1 DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 102 od 129

103 Slike 151, 152, 153, 154 in 155 so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. Slika 151: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih terenskih parametrov (ph, temperatura vode, temperatura zraka in kisik) na merilnem mestu CER-1 v letu Slika 152: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih parametrov (redoks potencial, električna prevodnost, hidrogenkarbonati) na merilnem mestu CER-1 v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 103 od 129

104 Slika 153: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (nitrat, klorid, sulfat, natrij) na merilnem mestu CER-1 v letu Slika 154: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi amonija (mg/l) na merilnem mestu CER-1v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 104 od 129

105 Slika 155: Grafični prikaz nihanja nivoja podzemne vode (m n.v.) v povezavi z vrednostmi pesticidov (µg/l) na merilnem mestu CER-1 v letu Slika 156: Črpane količine na območju Ceršaka (m3/dan) v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 105 od 129

106 4 LIZIMETRSKA POSTAJA MARIBOR-TEZNO V Imisijski monitoring je vključena tudi raziskovalna lizimetrska postaja na Teznu v Mariboru. Lizimetri so naprave oziroma orodja za merjenje precejne vode skozi tla in zbiranje vzorcev te vode za kemijske analize. Lizimetrska postaja je objekt raziskovalnega značaja, ki je namenjen proučevanju lastnosti vrhnjega sloja tal z vidika pronicanja vode skozenj in rabe tal. Uporabljen je bil v letih v okviru naloge»priprava pilotnega programa ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali v mariborski regiji oskrbe s pitno vodo za obdobje Lizimetrska postaja je predvidena za izvajanje monitoringov tal in podzemne vode na območju Dravskega polja, predvsem za kontrolo sanacijskih ukrepov na področju kmetijstva glede nitratov in pesticidov, ki predstavljajo enega izmed najbolj perečih problemov obremenitve vode Dravskega polja. Sama lizimetrska postaja je sestavljena iz lizimetrskega jaška, štirih lovilnih posod ter meteorološke postaje. Lovilne posode zbirajo vodo, ki se precedi skozi tla. Tako je omogočena časovna kemijska analiza, ki razkrije časovno porazdelitev pronicanja škodljivih snovi v podzemno vodo. Podatki lizimetrske postaje se zbirajo v treh zbirnikih podatkov (data loggerjih). Sredi leta 2016, v poletnih mesecih se je ob pripravljanju postaje na obdelovanje njive, poškodovala tehtnica lizimetrske postaje. Tako sedaj čaka na popravilo in deluje z omejeno zmogljivostjo, brez tehtalnih podatkov lizimetrske posode. Tekom leta 2017 je bil opravljen odvzem in analiza vzorcev precejne vode (ogled se je s strani NLZOH opravljal tedensko vendar zaradi nezadostne količine precejne vode ni bil vedno mogoč odvzem samega vzorca). Na slikah 157, 158, 159, 160, 161 so grafični prikazi rezultatov, ki so del zaključnega poročila Inštituta za ekološki inženiring :»Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda«- Hidrološki monitoring za leto 2017, ki je priloga temu poročilu. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 106 od 129

107 Slika 157: Grafični prikaz nihanja količine padavin in vsebnosti nitrata ( mg/l) na lizimetru Tezno v letu Slika 158: Grafični prikaz nihanja količine padavin in vsebnosti pesticidov (µg/l) na lizimetru Tezno v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 107 od 129

108 Slika 159: Grafični prikaz nihanja količine padavin in vsebnosti razgradnih metabolitov metolaklora ESA in OXA (µg/l) na lizimetru Tezno v letu Slika 160: Grafični prikaz nihanja količine padavin in vsebnosti pesticidov (vsota) na lizimetru Tezno v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 108 od 129

109 Slika 161: Grafični prikaz nihanja količine padavin in vsebnosti terbutilazina (µg/l) na lizimetru Tezno v letu POVRŠINSKA VODA Površinska voda se je kontinuirno spremljala na petih merilnih mestih in sicer na: Hočkem potoku, Vinarskem potoku, Radvanjskem potoku, potoku v Ceršaku in Polanskem potoku. Spremljajo se predvsem splošni parametri onesnaženosti vod, kot so neraztopljene snovi, dušikove spojine, razmere s kisikom, obremenitve z organskimi snovmi in skupni fosfor. Na sliki 162 so prikazane obremenitve potokov v letu DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 109 od 129

110 14 Kemijsko stanje vodotokov Celotni organski ogljik - TOC mg/l Amonij Kemijska potreba po kisiku - KPK (K2Cr2O7) Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) Celotni dušik 0 Potok v Ceršaku Radvanjski potok Hočki potok (IEI-V2) Vinarski potok Polanski potok Slika 162: Prikaz obremenitev v potokih v letu Vzorčenje površinskih voda smo opravili z izjemo potoka v Ceršaku, kjer je bilo vzorčenje izvedeno Temperatura vode se je pri povprečni električni prevodnosti 418,6 µs/cm gibala med 8,2 C in 11,4 C, ph vrednost pa je nihala med 7,9 in 8,5. Na podlagi rezultatov analiz površinskih voda opravljenih v letu 2017 ugotavljamo, da v nobenem izmed analiziranih vzorcev površinskih voda ni bila ugotovljena prekomerna obremenjenost z absorbiranimi halogeniranimi organskimi snovmi. Mejna vrednost določena z Uredbo o kemijskem stanju površinskih voda za AOX je 20 μg/l. Skladno z mejnimi vrednostmi Uredbe o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. list RS, št. 46/02 in 41/04 ZVO-1) ugotavljamo, da so v vseh vzorcih presežene priporočene vrednosti za amonij (0,04 mg/l), v vzorcu odvzetem iz potoka v Ceršaku pa je presežene tudi mejna vrednosti določena z Uredbo. V letu 2017 ni bila ugotovljena povišana obremenitev površinskih vod zaradi odpadnih vod. Vse izmerjene vrednosti vzorcev površinskih voda so pod priporočeno mejno vrednostjo 25 mg/l. Fosfor v vodah spremljamo kot splošni pokazatelj obremenjenosti s hranili in je pomemben dejavnik za razrast alg v površinskih vodah, posebej stoječih. Vrednosti celokupnega fosforja, ki služi kot indikatorski DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 110 od 129

111 parameter za obremenitve vode s komunalnimi odplakami so z izjemo vrednosti izmerjene v Radvanjskem potoku (0,101 mg/) nad mejno vrednostjo 0,2 mg/l. Najvišja izmerjena vrednost fosforja je bila izmerjena v potok v Ceršaku 1,75 mg/l. Celotni fosfor ,8 1,6 1,4 1,2 mg/l 1 0,8 0,6 0,4 Celotni fosfor mejna vrednost 0,2 0 Potok v Ceršaku Radvanjski potok Hočki potok (IEI- V2) Odvzemno mesto Vinarski potok Polanski potok Slika 163: Vrednosti fosforja ( mg/l) v vzorcih površinskih voda v letu V splošnem ugotavljamo, da se kemijsko stanje površinskih vod ni bistveno spremenilo od leta Največje odstopanje se kaže v potok v Ceršaku, kjer so je vrednost večine analiziranih fizikalno-kemijskih parametrov višje od leta HOČKI POTOK Rezultati analiz vzorca površinske vode odvzete v letu 2017 kažejo na zmanjšanje obremenitev potoka v primerjavi z letom Skladno z rezultati opravljenih fizikalno-kemijskih analiz lahko vodo iz Hočkega potoka uvrstimo v razred»zelo dobrega ekološkega stanja«. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 111 od 129

112 20 Hočki potok (IEI-V2) m g/ l Skupni organski ogljik - TOC Amonij Oksidativnost Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) Dušik-skupni Slika 164: Prikaz nihanja osnovnih kemijskih parametrov na odvzemnem mestu Hočki potok v letih POTOK V CERŠAKU V letu 2017 se je kemijsko stanje potoka v Ceršaku poslabšalo v primerjavi z letom prej. Precej se je povečala obremenitev vodotoka s amonijem katerega vrednost presega mejno vrednost določeno z Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. list RS, št. 46/02 in 41/04 ZVO-1). V letu 2017 je opazno tudi povišanje vrednosti dušika, celotnega organskega ogljika in biokemijske potrebe po kisiku. Povišanje vrednosti zgoraj naštetih parametrov kažejo na možnost obremenitve s snovmi organske narave oz. na možnost vtoka odpadnih voda, tudi posredno preko uporabe gnoja na kmetijskih površinah. Ocenjujemo, da se stanje v času povišanih zračnih temperatur lahko še poslabša. Na razmere lahko bistveno vpliva tudi količina padavin. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 112 od 129

113 7 Potok v Ceršaku 6 m g/l Skupni organski ogljik - TOC Amonij Oksidativnost Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) Dušik-skupni Slika 165: Prikaz nihanja osnovnih kemijskih parametrov na odvzemnem mestu Potok v Ceršaku v letih POLANSKI POTOK Rezultati analiz vzorca površinske vode odvzete v letu 2017 ne odstopajo bistveno od rezultatov leta Skladno z rezultati opravljenih fizikalno-kemijskih analiz lahko vodo iz Polanskega potoka uvrstimo v razred»dobrega ekološkega stanja«. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 113 od 129

114 40 Polanski potok(iei-v3) mg/l Skupni organski ogljik - TOC Amonij Oksidativnost Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) Dušik-skupni Slika 166: Prikaz nihanja osnovnih kemijskih parametrov na odvzemnem mestu Polanski potok v letih RADVANJSKI POTOK V letu 2017 je opazno rahlo izboljšanje kemijskega stanja površinske vode z vidika obremenitve z organskimi snovmi. Skladno z rezultati opravljenih fizikalno-kemijskih analiz lahko vodo iz Radvanjskega potoka uvrstimo v razred» zelo dobrega ekološkega stanja«. 40 Polanski potok(iei-v3) mg/l Skupni organski ogljik - TOC Amonij Oksidativnost Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) Dušik-skupni Slika 167: Prikaz nihanja osnovnih kemijskih parametrov na odvzemnem mestu Radvanjski potok v letih DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 114 od 129

115 VINARSKI POTOK V vzorcu površinske vode iz Vinarskega potoka je ugotovljeno povišanje obremenitev z organskimi snovmi. Izmerjene so bile povišane vrednosti za kemijsko potrebo po kisiku, KPK-KMnO4, biokemijsko potrebo po kisiku BPK5, celokupni organski ogljik TOC in amonija NH4, kar kaže na možnost vtoka odpadnih voda oz. komunalnih odpadnih voda v potok. Ocenjuje se, da se stanje v času povišanih zračnih temperatur lahko še poslabša. Amonij v vodnem okolju vstopa v oksidacijski proces in se oksidira do dušikovih spojin, nitrita-no2 in nitrata-no3. Analizirane vrednosti vseh analiziranih parametrov so višje kot leta Podatkov o pretoku v času vzorčenja ni in morda bi bilo v prihodnjih letih smiselno meritev pretoka vključiti v program monitoringa. Sklepamo, da so merjeni parametrov v korelaciji (pozitivni ali negativni) s količino padavin. 14 Vinarski potok 12 mg/l Skupni organski ogljik - TOC Amonij Oksidativnost Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) Dušik-skupni Slika 168: Prikaz nihanja osnovnih kemijskih parametrov na odvzemnem mestu Vinarski potok v letih ANALIZA ODPADNE VODE V okviru preskušanj odpadne vode za podjetje Aquasystems smo izvedli preskušanje odpadne vode. V tabeli so prikazani rezultati preskušanj farmacevtskih učinkovin v odpadni vodi na vtoku in iztoku čistilne naprave. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 115 od 129

116 Tabela 5: Rezultati FAS v odpadni vodi Datum vzorčenja Azitromicin Eritromicin Karbamazepin Kofein Paracetamol Sulfametoksazol Teofilin Vtok OV na CČN Maribor Iztok OV iz CČN Maribor µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 1,8 <0,05 0, ,9 5,5 0,64 <0,05 1 0,056 <0,05 1,1 <0,05 Iz tabele je razvidno, da je učinek čiščenja učinkovitost za spojine kot so kofein, paracetomol, teofilin, azitromicin in sulfametoksazol. Karbamazepin je v naravi praktično nerazgradljiv, zato so rezultati pričakovani in potrjujejo navedbe iz strokovnih virov o obstojnosti te spojine v okolju. 7 KOPALNE VODE V letu 2017 je bilo opravljeno vzorčenje in analiza 8 vzorcev reke Drave z namenom, da se voda preveri ali ustreza kriterijem za naravne kopalne vode. Vzorčenje se je opravilo v 4. serijah ( , , , ) na dveh odvzemnih mestih-drava Sidro in Drava-Mariborski otok. Na osnovi izvedenih vzorčenj in rezultatov preiskav vode reke Drave za kopalne namene je ugotovljeno: - temperatura vode se je v času vzorčenja gibala med 13,8 C in 19,8 C. Pri povprečni vrednosti phja 8,15 se je električna prevodnost gibala med 241 µs/cm in 312 µs/cm; - glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ( voda ustreza smernim vrednostim oz mejam t.i. dobrega kakovostnega razreda za celinske vode (Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda, Ur. list RS, št. 25/2008), preoblikovane v 95 percentil, ki znašajo za Intestinalne Enterokoke, 660 št/100 ml in za Esherichia Coli, 1800 št./100 ml. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 116 od 129

117 Tabela 6.: Standardi kakovosti za mikrobiološke parametre celinskih voda Parameter Enota Odlična kakovost Dobra kakovost Zadostna kakovost Intestinalni enterokoki cfu/100ml 200* 400* 330** Escherichia coli cfu/100ml 500* 1.000* 900** * na podlagi vrednotenja 95-ega percentila v skladu s prilogo 3 uredbe ** na podlagi vrednotenja 90-ega percentila v skladu s prilogo 3 uredbe Tabela 7: Rezultati vseh opravljenih mikrobioloških preskušanj Datum odvzema Enterokoki Escherichia coli Normativ < 660 < 1800 Enota CFU/100 ml CFU/100 ml 2017/70069 Drava-Sidro /70068 Drava-Mariborski otok /76571 Drava-Sidro /76572 Drava-Mariborski otok /86824 Drava-Sidro /86826 Drava-Mariborski otok / Drava-Mariborski otok / Drava-Sidro percentil percentil Glede na opravljene preiskave vode reke Drave za kopalne namene, voda z mikrobiološkega vidika ustreza zahtevam za dobro kakovost kopalne vode. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 117 od 129

118 8 TLA/ZEMLJINE V letu 2017 smo vzorce tal na vsebnost mineralnega dušika odvzeli v treh serijah na treh globinah. Vzorčenja so bila izvedena v aprilu, juniju in oktobru. Vzorčenje in analiza mineralnega dušika v tleh se je izvajala po interni metodi KGZ Maribor. Vzorčenje in analiza mineralnega dušika v tleh se izvaja za vsako globino (30 cm, cm in cm) posebej. Na vsaki lokaciji se odvzame podvzorcev tal, posebej za vsako globino. Istočasno se ugotovi prisotnost posevka na parceli. Pri prvem vzorčenju v letu se ugotavlja ničelno stanje, oziroma stanje pred začetkom vegetacije, v času vegetacije pa se opravijo dodatno še dva vzorčenja in z analizo N-min. Na osnovi vzorčenja, ki se opravi v juniju se ugotovi stanje založenosti tal z dušikom po izvedenih gnojenjih z organskimi in mineralnimi gnojili in mineralizacijo organske snovi v tleh. Vzorčenje opravljeno v oktobru predstavlja stanje založenosti tal z mineralnim dušikom pred zimo, po spravilu posevkov koruze in običajno pred izvedbo osnovnega gnojenja za setev ozimnih žit. Ker se vzorčenja na vseh njivah opravljajo v dveh do treh dneh se lahko zgodi, da je vzorčenje tal opravljeno po osnovnem gnojenju z organskimi in mineralnimi gnojili za ozimine. Posledice tega gnojenja opazimo pri analizah kot nekoliko višje vrednosti mineralnega dušika v zgornji plasti tal. Višje vrednosti mineralnega dušika v tleh v jesenskem času lahko izmerimo tudi v primeru, da imamo v septembru, oziroma v začetku oktobra višje temperature in dovolj padavin za potek intenzivne mineralizacije tal, pri katerem se iz organske mase v tleh intenzivno sprošča dušik. Tudi v tem primeru ni zelo velike možnosti za izpiranje mineralnega dušika iz tal, če so tla pokrita z zeleno odejo. Rastlinski pokrov na površini tal bo v tem primeru preprečil izpiranje dušika v globlje sloje tal in podtalnico, kar se dogaja, če so tla čez zimo gola, oziroma niso posejana s prezimnim posevkom. Prvo vzorčenje tal za analizo mineralnega dušika v tleh in ostanke FFS je bilo opravljeno med 10. in po opravljenem 1. dognojevanju ozimnih žit, oziroma po uporabi herbicidov v ozimnih žitih. V času izvedbe 1. vzorčenja tal na njivskih površinah, na katerih se je letos sejala koruza ni bilo še opravljenih nobenih gnojenj z gnojili ki vsebujejo dušik, enako tudi v tem času niso bila na vzorčenih parcelah še uporabljena nobena fitofarmacevtska sredstva. Pri analizah mineralnega dušika v tleh do globine 90 cm, so letos v primerjavi s preteklim letom opazne nekoliko višje vrednosti mineralnega dušika v tleh v času 1.vzorčenja. Razen uporabe gnojil je to stanje posledica nekoliko bolj toplega marca, ko se je v tleh že začela mineralizacija organske snovi, oziroma sproščanje dušika. Zelo visoke vrednosti mineralnega dušika v tleh (nad 300 kg/ha) so izmerjene pri vzorcu Rogoza 6 in v vzorcu Bohova 9. Vzorec Rogoza 6 je bil odvzet na parceli z mnogocvetno ljulko, ki je bila pred tem dognojena z dušikom. Ta praksa DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 118 od 129

119 je v Podravju precej razširjena, posebej pri živinorejcih, ki po spravilu mnogocvetne ljulke posejejo še koruzo. Z zgodnjim spomladanskim dognojevanjem mnogocvetne ljulke z dušikom ljulka prej doseže dovolj mase za krmo in omogoča še pravočasno setev koruze. Zelo visoka vrednost mineralnega dušika v tleh je bila izmerjena pri vzorcu Rogoza 6 tudi pri drugem vzorčenju dne Zaradi tega je s pridelovalcem opravljen osebni informativni razgovor. Razgovor in svetovanje sta dne opravila svetovalca Draga Zadravec in terenski svetovalec Ivan Šket na sami kmetiji v Rogozi. Pri razgovoru smo ugotavljali razloge za ekstremno povišane vrednosti mineralnega dušika v tleh, pri čem smo detajlno analizirali gnojenje in ostale agrotehnične ukrepe na parceli Vrečkovo, na kateri se opravljajo vsa vzorčenja za potrebe Imisijskega monitoringa. Po spravilu mnogocvetne ljulke je bilo opravljeno osnovno gnojenje pred setvijo koruze z govejo gnojevko 34 m3/ha, pa opravljeno še gnojenje z NPK 15:15: kg/ha. Dne je bilo opravljeno dognojevanje z UREO 150 kg/ha. Za zatiranje plevelov je bil uporabljen pripravek Adengo. Pridelovalca smo opozorili na posledice povišanih vrednosti mineralnega dušika v tleh in na možne posledice izpiranja dušika v podtalnico, ter mu priporočali naprej gnojenje z dušikom na osnovi analiz mineralnega dušika v tleh. Pridelovalcu smo priporočali, da preko zimskega obdobja poseje posevek, ki bo čez zimo naredil zeleno rastlinsko odejo in zadržal morebitni dušik na površini tal ter preprečil izpiranje v globlje plasti tal. Vzorec Bohova 9 je bil odvzet iz parcele na kateri je rasla ozimna pšenica, ki je bila dognojena z dušikom v marcu, kar je imelo za posledico visoko vrednost mineralnega dušika v tleh. Ker je bil marec suh, ni bilo nobenega izpiranja dušika in je ostal na razpolago rastlinam pšenice za obdobje intenzivne rasti v aprilu. Po spravilu pšenice je v tleh do globine 90 cm ostalo še 161 kg/ha mineralnega dušika, kar je vsekakor preveč. Povečana vrednost mineralnega dušika v tleh je posledica izvedbe normalnega dognojevanja pšenice z dušikom in predčasnega prenehanja vegetacije zaradi suše in vročinskega stresa. V primeru, če bi pridelovalec opustil zadnje dognojevanje z dušikom pa ne bi mogel doseči primerne krušne kakovosti pšenice, zaradi česar je pri odkupu cena pšenice precej nižja, zaradi česar je lahko ekonomičnost pridelave vprašljiva. Nekoliko večje vsebnosti mineralnega dušika v tleh, nad 100 kg/ha pri prvem vzorčenju je bilo izmerjeno tudi pri nekaterih drugih vzorcih. Izmerjene vrednosti so že posledica priprav za setev koruze, vključno z gnojenjem s hlevskim gnojem ali gnojevko pred setvijo koruze ali pa posledica mineralizacije organske snovi v tleh zaradi precej visokih temperatur v marcu. Pri izvedbi 2. vzorčenja so bile izmerjene povišane vrednosti mineralnega dušika v tleh predvsem na tleh, kjer je rasla koruza. Povišane vrednosti mineralnega dušika v tleh so posledica intenzivnega gnojenja z dušikom in suše, zaradi česar je poraba s strani rastlin bila nizka, enako pa do septembra, zaradi DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 119 od 129

120 pomanjkanja padavin ni bilo nobenega izpiranja. Nadpovprečno visoke temperature tal od marca do začetka septembra so dodatno prispevale k večji mineralizaciji dušika iz organske snovi v tleh in prispevale k povišanim vrednostim mineralnega dušika v tleh pri meritvah. Zato smo vsem pridelovalcem priporočali, da po spravilu koruze opravijo setev s prezimnimi posevki, da bi preprečili izpiranje dušika v globlje plasti tal in podtalnico v zimskem času. 3. serija vzorčenja tal je bila opravljena med V tabeli 8 so navedeni kulture gojenja v posameznih serijah vzorčenja. Tabela 8: Kulture gojenja v posameznih serijah vzorčenja Kultura v letu 2017 Št. vzorca Območje/ Oznaka vzorca GERK Naslov lastnika Stanje april 2017 Stanje junij 2017 Stanje oktober Dobrovce Klasinc Alenka, Ivan, V kote 13, Dobrovce, 2204 riček riček oz.ječmen Miklavž 2 Dobrovce Pahič Aleš, Dobrovce, Kidričeva c. 67, 2204 zorano Koruza oz.ječmen Miklavž na Dr. polju 3 Dobrovce Sagadin Marija, Dobrovce, Gredlova ul. 6, 2204 travinje travinje travinje Miklavž na Dr. polju 4 Radvanje (območje Zg. Radvanj) Pripravljeno koruza koruza za setev PP Agro, Poljedelstvo in proizvodnja d.o.o, pospravljena 5 Slivnica Tržaška c. 41 a, Maribor, parcela Gasilski dom 11,47 ha (med Slivnico in Skokami) TDM TDM detelja Frangež Domen, Bohova 40, 2311 Hoče, 6 Rogoza parcela Letališče 4,74 ha (smer Bohova Dobrovci) ljulka koruza koruza 7 Betnava Brezner Irena, Na gmajni 27, 2204 Miklavž na Dr.polju, parcela Vrečkovo 0,91 ha (med vodnjaki Betnave in Streliško) Pripravljeno koruza pospravljena koruza PP Agro, poljedelstvo in proizvodnja d.o.o., za setev pospravljena 8 Betnava Tržaška c.41 a, Maribor, Džuro 11,57 ha (med Betnavskim gradom v smeri Pohorja) Pripravljeno Koruza koruza PP Agro, poljedelstvo in proizvodnja d.o.o., za setev pospravljena Tržaška c.41 a, Maribor, njiva Trikotnik 1,32 ha 9 Bohova Cebe Marta, Bohova 11, 2311 Hoče pšenica pšenica strnišče 10 Bohova Kozar Aleš, Ložane 5, Pernica ljulka koruza koruza 11 Limbuš Bauman Vesna, Lenardonova ul.40, 2000 Pripravljeno koruza koruza Maribor za setev 12 Vrbanski plato (območje VVO I: med vodnjaki v smeri mesta) TDM TDM TDM Kolarič Frančišek, Rošpoh del 190, 2351 Kamnica 13 Marjeta Krepfl Franc, Pot k mlinu, Rače zorano koruza koruza 14 Razvanje 14 Onič Adolf, Ob Jezgonu 25, Maribor Pripravljeno za setev koruza 15 Gerečja vas Lep Ivan, Fala 7, Selnica ob Dravi TDM koruza TDM 16 Gerečja vas Kraner Stanislav, Fala 1, Selnica ob Dravi TDM TDM Travnik 17 Ruše Sernc Franc, Lobnica 48, Ruše TDM TDM TDM koruza pospravljena DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 120 od 129

121 V analiziranih vzorcih tal v letu 2017 ugotavljamo, da se določena fitofarmacevtska sredstva pojavljajo na istih območjih kot prejšnja leta. V vzorcu Betnava 2 je bila v letu 2017 ugotovljena prisotnost diflufenikana 0,011mg/kg s.s. v 1.seriji vzorčenja. V 2. seriji prisotnost diflufenikana ni bila potrjena. V vzorcu Bohova 9 je bila v prvi seriji vzorčenja ugotovljena prisotnost metolaklora 0,009 mg/kg s.s., v drugi seriji se je vsebnost metolaklora povišala na 0,029 mg/kg s.s. V ostalih vzorcih ni bila ugotovljena prisotnost fitofarmacevtskih sredstev. DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 121 od 129

122 9 ZAKLJUČEK Imisijski monitoring je preventivni program, s katerim prepoznamo tveganja, ki lahko vplivajo na kakovost pitne vode. Monitoring se izvaja na prvinah okolja, ki pomembno vplivajo na kakovost pitne vode, torej tleh, podzemni vodi in površinski vodi. Ključni dejavnik je tudi količinsko stanje podzemne vode, ki je zelo odvisen od vremenskih in podnebnih dejavnikov. S hidrološkega vidika so bile v letu 2017 opazne krajše in nenadne podnebne spremembe (vdori toplega ali hladnega zraka, intenzivno deževje). Leto 2017 se je začelo precej hladneje kot običajno in s precejšnjim upadanjem gladin podzemnih voda na območju Dravskega polja, že v marcu pa so bile temperature izrazito nad povprečjem, vzporedno se je normaliziralo tudi količinsko stanje podzemnih voda, kar je posledica zakasnelega vpliva februarskih padavin, deloma pa visokih temperatur zraka, ki so povzročile odtok snežnice. Napajanje z infiltracijo padavin je bilo pa v tem mesecu manjše kot običajno in posledično smo aprila spremljali zmanjševanje količin podzemne vode. Tudi maja je prevladovalo običajno in nizko vodno stanje, junija pa se je stanje podzemne vode v primerjavi z mesecem majem zmanjšalo. V juniju, juliju in avgustu je bilo količinsko stanje podzemne vode nizko zaradi podpovprečnega obnavljanja podzemne vode z infiltracijo padavin in povečane stopnje evapotranspiracije. Stanje se je popravilo v mesecu septembru, ko je padlo 2x toliko padavin kot je dolgoletno povprečje. Bolje je na vodonosnikih, ki se napajajo tudi z reko Dravo (Selniška dobrava, Vrbanski plato) in Muro (Ceršak), kjer je bilo stanje bolj ali manj stabilno oz. so ta nihanja manjša. V oktobru je bilo stanje podzemnih voda običajno, v novembru pa je bila stopnja napajanja vodonosnikov z infiltracijo padavin ponovno nadpovprečna. Decembra so bile gladine podzemne vode v medzrnskih vodonosnikih mestoma celo nadpovprečne in to je bil že drugi mesec zapored, ko je bila stopnja napajanja vodonosnikov z infiltracijo padavin nadpovprečna. Z dolgoletnim spremljanjem stanja podzemne vode lahko potrdimo uspešnost programa za nižanje vsebnosti nitrata v podzemni vodi. Analize tal na vsebnost mineralnega dušika v tleh so vodilo za smiselno gnojenje na vodovarstvenih območjih. Učinek dela z ključnimi deležniki (svetovanje kmetom) je tako najbolj izrazit na območju Dravskega polja. Najvišje koncentracije nitrata smo izmerili na piezometru, ki se nahaja v urbanem okolju, vendar so te koncentracije precej odvisne od hidrološkega stanja. Vsebnost onesnaževal (tudi nitrata) je na območju Dravskega polja, znotraj opazovanega leta, precej stalna. V podzemni vodi, ki DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 122 od 129

123 se nahaja v bolj naseljenem območju smo ugotovili tudi višje vsebnosti natrija in klorida, njuni vrednosti pa nihata skladno z nihanjem električne prevodnosti. Za naseljena območja je tudi značilna prisotnost ostankov zdravil, predvsem karbamazepina, slika 169. Na ostalih mestih vzorčenja prisotnosti karbamazepina nismo ugotovili. Prisotnost diklofenaka smo izmerili na enem merilnem mestu, prisotnost kofeina na več merilnih mestih pa samo potrjuje vpliv odpadnih voda in površinskih voda na podzemno vodo. Antibiotiki in hormoni v podzemni vodi niso bili najdeni. Slika 169:Prisotnost karbamazepina v ng/l (nanogramih na liter) DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno NLZOH lokacija Maribor Stran 123 od 129

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KP Ptuj Evidenčna oznaka: 2141a-16/3-18/105063 01.12.43247 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. PUHOVA ULICA 10 2250 PTUJ Delovni nalog:

Prikaži več

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri (število/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterokoki 0 Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje:

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZASNOVA VERIFIKACIJSKEGA MONITORINGA Nataša Sovič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano UVOD Sprememba prilog II in III k Direktivi Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjeni za prehrano

Prikaži več

Ravne,dne 23

Ravne,dne 23 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RAVNE Ob Suhi 5 b 2390 Ravne na Koroškem Tel.št.: 02 8705 612, tajn. 02 8705 600, faks 02 8705 625 POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE IN VARNOSTI OSKRBE S PITNO VODO ZA JAVNE

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/46560 14.05.62276 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

PRESTOR-1_Analiza obremenitev

PRESTOR-1_Analiza obremenitev Analiza obremenitev in vplivov iz točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja mag. Joerg Prestor, univ.dipl.inž.geol. GeoZS, Oddelek za hidrogeologijo Ljubljana, 6. oktober 2009 Kdo je najbolj odgovoren

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

WP 2 -

WP 2 - SKUPNO TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE SISTEMA JAVNE OSKRBE S PITNO VODO NA ČEZ MEJNEM OBMOČJU MURSKE DOLINE / GEMEINSCHAFTLICHES NACHHALTIGES MANAGEMENT VON TRINKWASSERVERSORGUNGSSYSTEMEN IM GRENZÜBERSCHREITENDEN

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-1920157-1944862 08.10.21207 Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O.

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

POROČILO O PITNI VODI ZA LETO

POROČILO O PITNI VODI ZA LETO DANTE-NL-COZ-MB-214a_Pr14OKP_LP14 POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2014 OKP ROGAŠKA SLATINA Maribor, marec 2015 Naslov: Izvajalec: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Center za okolje in zdravje

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2141a-18/49640-19/93398 20.02.7774 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA ULICA 2 9000 Murska Sobota Izvajalci: Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Poroèilo o pitni vodi - Ravne 2017 [Samo za branje] [Združljivostni naèin])

(Microsoft PowerPoint - Poroèilo o pitni vodi - Ravne 2017 [Samo za branje] [Združljivostni naèin]) NA OBMOČJU OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM - 2017 Na območju občine Ravne na Koroškem se za 8834 uporabnikov pitna voda dobavlja iz 3 sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna. Upravljavec

Prikaži več

Interno narocilo, ver.4

Interno narocilo, ver.4 Poročilo o izvedeni nalogi Monitoring površinske kopalne vode na Vogrščku MONG Evidenčna oznaka: 2106-17/35569-18/63482 27.05.43138 Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA TRG EDVARDA KARDELJA 1 5000 Nova

Prikaži več

Ponudba/predračun - osnova, v.1

Ponudba/predračun - osnova, v.1 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod sistem A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-19/48541 18.03.37635 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-PtujZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Poročilo o meritvah

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Hydrovod, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-17/19433-18/18890 06.02.18415 Naročnik: HYDROVOD D.O.O., DRUŽBA ZA KOMUNALNO DEJAVNOST

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod sistem A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-19/24348 07.04.43056 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi

Poročilo o izvedeni nalogi Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-17/40464 06.06.13140 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje

Prikaži več

LETNO POROČILO O PITNI VODI

LETNO POROČILO O PITNI VODI LETNO POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017 V Kamniku pod Krimom, 12.3.2018 1 / 8 Kazalo PODATKI VOODOOSKRBNEGA SISTEMA... 3 PORABA V VODOOSKRBNEM SISTEMU... 4 DOBAVA PITNE V SISTEM IZ DRUGEGA SISTEMA...

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE POROČILO SVETOVNI DAN VODA 2017»ODPADNA VODA«Aktivnosti v Mariboru med 1

MESTNA OBČINA MARIBOR MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE POROČILO SVETOVNI DAN VODA 2017»ODPADNA VODA«Aktivnosti v Mariboru med 1 MESTNA OBČINA MARIBOR MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE POROČILO SVETOVNI DAN VODA 2017»ODPADNA VODA«Aktivnosti v Mariboru med 15. - 24. marcem 2017 Dogodek koordinira Medobčinski

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

DANTE-NL-COZ-MB-2141a-Pr18Mb vodovod_poročilo 2018_uradno LETNO POROČILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE MARIBORSKEGA VODOVODA Za naročnika Marib

DANTE-NL-COZ-MB-2141a-Pr18Mb vodovod_poročilo 2018_uradno LETNO POROČILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE MARIBORSKEGA VODOVODA Za naročnika Marib DANTE-NL-COZ-MB-2141a-Pr18Mb vodovod_poročilo 2018_uradno LETNO POROČILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE MARIBORSKEGA VODOVODA Za naročnika Mariborski vodovod Maribor, februar 2019 Naslov: LETNO POROČILO

Prikaži več

t , e. Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V

t , e.   Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V t. 05 99 9 58, 03 870 70 e. info@galas.si, www.galas.si Gimnazijska cesta 6, 40 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA VODOVODNE SISTEME V UPRAVLJANJU OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJ, OKOLJ IN HRANO CNTR ZA OKOLJ IN ZDRAVJ DAT: DANTNLCOZMB22aPR8-PTUJzrak-december.doc MSČNO POROČILO O MRITVAH DLCV PM0 NA PTUJU DCMBR 208 Maribor, februar 209 Oddelek za

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-18/37195 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Celje Oddelek

Prikaži več

08Obremenjenost talne vode s....DOC

08Obremenjenost talne vode s....DOC Zbornik predavanj in referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, str. 42-48 Zreče, 4. 6. marec 2003 OBREMENJENOST PODZEMNE VODE S FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI, DOLOÈENA PO NOVI EVROPSKI METODOLOGIJI

Prikaži več

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji temelji na rezultatih monitoringa pitne vode,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 STANJE KAKOVOSTI PODZEMNIH IN POVRŠINSKIH VODA V SV SLOVENIJI Mojca Baskar, univ.dipl.inž.kem.tehnol. mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol. https://www.nlzoh.si/ NLZOH = Nacionalni laboratorij za

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več

Št /2017»Izvajanje preiskav kvalitete pitne vode v vodovodnih sistemih in monitoringa na čistilnih napravah v upravljanju Vodovod kanalizaci

Št /2017»Izvajanje preiskav kvalitete pitne vode v vodovodnih sistemih in monitoringa na čistilnih napravah v upravljanju Vodovod kanalizaci Št. 3301-0003/2017»Izvajanje preiskav kvalitete pitne vode v vodovodnih sistemih in monitoringa na čistilnih napravah v upravljanju Vodovod kanalizacija, d.o.o., Celje«Številka: 3301-0003/2017-4 Datum:

Prikaži več

Soil remediation

Soil remediation TLA PONOR IN IZVOR POTENCIALNO NEVARNIH SNOVI V OKOLJU prof. dr. Helena Grčman Okoljski dan gospodarstva 1.junij 2017 KAJ SO TLA? DEGRADACIJE TAL Thematic Strategy for Soil Protection (COM(2006) 231)

Prikaži več

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način]

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način] Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi poljščin v praksi Milan Repič, ŽIPO Lenart Drago Majcen, Karsia Dutovlje d.o.o Draga Zadravec KGZS-Zavod Maribor Razlogi za spremembe Strokovno

Prikaži več

REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrt

REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrt REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrtcu Martina Krpana v Cerknici ter danes, v sredo 26.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o emisiji

Prikaži več

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 25 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 25 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OBN_TECAJ_odg_os_BF_ljubljana_15sep2015_final

Microsoft PowerPoint - OBN_TECAJ_odg_os_BF_ljubljana_15sep2015_final Kmetijski inštitut Slovenije, Obnovitveni tečaj za svetovalce, BF, 15. sep. 2015 Nova zakonodaja s področja FFS v Sloveniji in EU ter varstvo naravnih virov dr. Andrej SIMONČIČ Nova zakonodaja s področja

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE SVETOVNI DAN VODA 2019»VODA ZA VSAKOGAR«Aktivnosti v Mariboru med

MESTNA OBČINA MARIBOR MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE SVETOVNI DAN VODA 2019»VODA ZA VSAKOGAR«Aktivnosti v Mariboru med MESTNA OBČINA MARIBOR MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE SVETOVNI DAN VODA 2019»VODA ZA VSAKOGAR«Aktivnosti v Mariboru med 18. 24. marcem 2019 Dogodek koordinira Medobčinski urad za

Prikaži več

2. delavnica INCOME Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov?

2. delavnica INCOME Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov? Model obremenitev in vplivov na podzemne vode Joerg Prestor Geološki zavod Slovenije 6. INCOME delavnica, 26. januar 2012 Obremenitve in vplivi na podzemne vode OBREMENITVE VPLIVI VPLIVI GUIDANCE ON PREVENTING

Prikaži več

_3_ JNMV RD Analize vode

_3_ JNMV RD Analize vode Naročnik: Številka: JNMV 3-2016 JAVNO PODJETJE Datum: 25.3.2016 EKO-PARK D.O.O. LENVA / ÖKO-PARK KFT LENVA Glavna ulica 109, 9220 Lendava RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: ANALIZE PITNE

Prikaži več

Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2005 Dokumen

Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2005 Dokumen Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 25 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 25 Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - MOL_POR98_kon.doc

Microsoft Word - MOL_POR98_kon.doc 1 UVOD Od začetka marca leta 1998 do konca februarja 1999 smo v okviru pogodbe št. ZVO 10/98 izvajali monitoring kakovosti podtalnice in površinskih vodotokov na območju Mestne občine Ljubljana (MOL).

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

MONITORING PITNE VODE 2017 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2017 Maj 2018

MONITORING PITNE VODE 2017 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2017 Maj 2018 MONITORING PITNE VODE 2017 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2017 Maj 2018 Naslov: MONITORING PITNE VODE 2017 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2017 Izvajalec: NACIONALNI LABORATORIJ

Prikaži več

Kanalizacija in ĊišĊenje odpadne vode

Kanalizacija in ĊišĊenje odpadne vode Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Inštitut za zdravstveno hidrotehniko Hajdrihova 28, p.p. 3422 1115 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 425 40 52 / 205 faks (01) 251 98 97 rbabic@fgg.uni-lj.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib Štev.: 1810-1/19-297/013 Ljubljana, 30.7.2019 dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica 1 2000 Maribor Zadeva: Polletno poročilo o delovanju Programa Svit

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE KISOVEC-MERITVE DELCEV PM 10 IN TEŽKIH KOVIN Kisovecmeritve delcev PM 10 in težkih kovin AGENCIJA REPUBLIKE

Prikaži več

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - Diploma Monica Flego

Microsoft Word - Diploma Monica Flego UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Monica FLEGO VPLIV PADAVIN NA KONCENTRACIJO NITRATA V PODZEMNI VODI NA IZBRANIH LOKACIJAH V SLOVENIJI DIPLOMSKO DELO Univerzitetni študij

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA,

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, TRZIN IN CERKLJE NA GORENJSKEM / april 2016 / direktorica

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Skrbimo za vode država in lokalne skupnosti (NUV 2009 2015) Irena Rejec Brancelj Vsebina 1. Pomen in vsebina NUV 2. Stanje voda 3. Pomembne zadeve upravljanja voda 4. Cilji 5. Ukrepi 6. Sodelovanje z javnostmi

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Microsoft Word - agrobilten_ doc

Microsoft Word - agrobilten_ doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja v Sloveniji 1. april 3. april 9 OBVESTILO Ob prehodu v drugo polovico aprila so se tla že zelo izsušila. A visoke temperature zraka so popustile in po večini Slovenije

Prikaži več

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline MODEL IEUBK ZA NAPOVED VSEBNOSTI SVINCA V KRVI OTROK IN NJEGOVA UPORABA NA PRIMERU ZGORNJE MEŢIŠKE DOLINE ZZV Ravne na Koroškem mag. Matej Ivartnik Portorož 25.11.2011 IEUBK model Računalniško orodje,

Prikaži več

PRILOGA 2 SEZNAM STANDARDOV ZA IZVAJANJE PRVIH MERITEV IN MERITEV OBRATOVALNEGA MONITORINGA ODPADNIH VODA Ime parametra SPLOŠNI POSTOPKI vzorčenje nav

PRILOGA 2 SEZNAM STANDARDOV ZA IZVAJANJE PRVIH MERITEV IN MERITEV OBRATOVALNEGA MONITORINGA ODPADNIH VODA Ime parametra SPLOŠNI POSTOPKI vzorčenje nav PRILOGA 2 SEZNAM STANDARDOV ZA IZVAJANJE PRVIH MERITEV IN MERITEV OBRATOVALNEGA MONITORINGA ODPADNIH VODA SPLOŠNI POSTOPKI vzorčenje navodila za pripravo vzorcev za biološko preskušanje; navodila za shranjevanje

Prikaži več

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

Številka:

Številka: Projektna naloga za KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA LIFE- IP NATURA.SI PROJEKTNIH OBMOČJIH SKLOP 1: Območje: SLOVENSKA ISTRA vzhod Območje: SLOVENSKA ISTRA zahod 1. UVOD SKLOP 2: Območje: VOLČEKE

Prikaži več

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! je v zadnjih letih pridobil številne izkušnje in znanja za podporo privlačnejšemu vzgojnoizobraževalnemu

Prikaži več

Microsoft Word - 13_Fink_14_11_09.doc

Microsoft Word - 13_Fink_14_11_09.doc Mikrobiološka kakovost vode iz individualnih zajetij in vodnjakov Rok Fink, Martina Oder in Karmen Godič Torkar Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta IZVLEČEK Osredotočili smo se na ugotavljanje

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

M-Tel

M-Tel Poročilo o meritvah / Test report Št. / No. 16-159-M-Tel Datum / Date 16.03.2016 Zadeva / Subject Pooblastilo / Authorization Meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) Ministrstvo za okolje

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

G. GRCAR URESNICEVANJE ZAKONA O VODAH IN INSTITUCIONALNA ORGANIZIRANOST NA PODROCJU UREJANJA VODA Gabrij ela G RČA R * NACIONALNI PROGRAM VARSTV

G. GRCAR URESNICEVANJE ZAKONA O VODAH IN INSTITUCIONALNA ORGANIZIRANOST NA PODROCJU UREJANJA VODA Gabrij ela G RČA R * NACIONALNI PROGRAM VARSTV G. GRCAR - 1 - URESNICEVANJE ZAKONA O VODAH IN INSTITUCIONALNA ORGANIZIRANOST NA PODROCJU UREJANJA VODA Gabrij ela G RČA R * NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA NACIONALNI PROGRAM UPRAVLJANJA Z VODAMI (Resolucija

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Slide 1 OBDELAVA ODPADNE VODE Slide 2 KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE? KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE?! uravnavanje ph, alkalnosti! odstranjevanje ali dodajanje elementov!

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

POMEN INFORMACIJ O OKOLJU IN ZDRAVJU Onesnaženost okolja vpliva na zdravje in blaginjo ljudi. Ker so medsebojne povezave med vplivi okolja na zdravje

POMEN INFORMACIJ O OKOLJU IN ZDRAVJU Onesnaženost okolja vpliva na zdravje in blaginjo ljudi. Ker so medsebojne povezave med vplivi okolja na zdravje POMEN INFORMACIJ O OKOLJU IN ZDRAVJU Onesnaženost okolja vpliva na zdravje in blaginjo ljudi. Ker so medsebojne povezave med vplivi okolja na zdravje ljudi pogosto zapletene, jih je težko oceniti. Največkrat

Prikaži več

Ponudba rokovnikov Univerze v Ljubljani

Ponudba rokovnikov Univerze v Ljubljani Izzivi pri namakanju jagod prof. dr. Marina PINTAR Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Ljubljana, Slovenija marina.pintar@bf.uni-lj.si 17. posvet o jagodi Ljubljana, 28. nov. 2018 ??? Cca 20 m2

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Microsoft Word - SevnoIII.doc

Microsoft Word - SevnoIII.doc Naše okolje, april 8 METEOROLOŠKA POSTAJA SEVNO Meteorological station Sevno Mateja Nadbath V Sevnem je klimatološka meteorološka postaja Agencije RS za okolje. Sevno leži na prisojnem pobočju Sevniškega

Prikaži več

Microsoft Word - meritve-portal1.doc

Microsoft Word - meritve-portal1.doc MERITVE ONESNAŽENOSTI ZRAKA V KOPRU IN IZOLI OD JULIJA DO SEPTEMBRA 2002 Povzetek Avtomatska mobilna ekološka-meteorološka postaja je bila postavljena v Izoli in Kopru, na treh razlinih tipih lokacij od

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril ARSO Oddelek za hidrološke prognoze Dravograd, 3. december 2015 Vsebina Kako lahko sami spremljate meteorološke in hidrološke razmere ter kako

Prikaži več

MP-Odpadne vode 29 - Zaključno poročilo, MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december od 57

MP-Odpadne vode 29 - Zaključno poročilo, MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december od 57 , MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december 2014 1 od 57 Kemijski inštitut Ljubljana MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- "MP-ODPADNE VODE 29" Zaključno poročilo

Prikaži več

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc Naše okolje, junij 212 METEOROLOŠKA POSTAJA JELENDOL Meteorological station Jelendol Mateja Nadbath V Jelendolu je padavinska meteorološka postaja; Agencija RS za okolje ima v občini Tržič še padavinsko

Prikaži več

GRADING d.o.o.

GRADING d.o.o. Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, tel.: 02/2295371, e-mail: ISB@isb.si POROČILO O IZVEDENIH TERENSKIH PREISKAVAH Za stabilizacijo ceste JP 111 111-Stojnšek Obdelal: Metod Krajnc Datum: Avgust 2016 Arh. štev.:

Prikaži več

016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2 016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Upravljanje vodnih virov stanje voda v Sloveniji Darja Stanič Racman; darja.stanic@gov.si Neža Kodre (IZVRS) Tanja Mohorko (IZVRS) Monika Peterlin (IZVRS) Špela Petelin (IZVRS) Martina Orlando Bonaca (NIB)

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

STROKOVNA OCANA OBREMENITVE OKOLJA ZA ZRAK, ODPADNE VODE, ODPADKE IN HRUP

STROKOVNA OCANA OBREMENITVE OKOLJA ZA ZRAK, ODPADNE VODE, ODPADKE IN HRUP MASNO IN KONCENTRACIJSKO ONESNAŽEVANJE OKOLJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETU 2015 Lesce, maj 2016 Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 1 od

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

Ref. Call/ Project acronym/ Project Title in ITALIAN Ref. Call/ Project acronym/ Project Title in SLOVENE

Ref. Call/ Project acronym/ Project Title in ITALIAN Ref. Call/ Project acronym/ Project Title in SLOVENE 3.3 Znanje o izboljšanju tehnologij v pridelavi tradicionalne hrane RPREGLED PARAMETROV KAKOVOSTI KRAŠKIH VINOGRADOV V LETU 2011 Bando pubblico di riferimento: AGROTUR Agrutiristica Carsica Bando pubblico

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI OVICI OJ IN MAŠČOB SI Zaščitimo podtalnico ulovimo onesnaževalce ovilce olj uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost

Prikaži več

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx Seznam pogodb 1. Javna naročila Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Pogodba o dobavi pogrebnega materiala 14.03.2014 BIROPRODAJA d.o.o.,

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations mag. Irena AŽMAN Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Geodetska uprava Republike Slovenije Zakaj voda upošteva topografijo, administrativnih mej pa ne? (Why do the waters take into account the topography

Prikaži več

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direkti

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direkti 24.11.2009 Uradni list Evropske unije L 309/1 I (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna) UREDBE UREDBA (ES) št. 1107/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only] CIRED ŠK 3-15 IZKUŠNJE NADZORA DISTRIBUCIJSKIH TRANSFORMATORJEV S POMOČJO ŠTEVCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE ŽIGA HRIBAR 1, BOŠTJAN FABJAN 2, TIM GRADNIK 3, BOŠTJAN PODHRAŠKI 4 1 Elektro novi sistemi. d.o.o.,

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc Naše okolje, april 21 METEOROLOŠKA POSTAJA KANČEVCI/IVANOVCI Meteorological station Kančevci/Ivanovci Mateja Nadbath N a vzhodnem delu Goričkega, na stiku vasi Kančevci in Ivanovci, je padavinska postaja.

Prikaži več

Microsoft Word - Sklepi DS doc

Microsoft Word - Sklepi DS doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99 90 fax: 02/250 99 91 02/250-99 99 fax: 02/250 99 98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več