Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik"

Transkripcija

1 Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku V tem priročniku so opisane funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu. Prva izdaja: avgust 2009 Št. dokumenta: BA1

3 Kazalo 1 Uporaba sledilne ploščice Nastavitev možnosti sledilne ploščice... 2 Priključitev zunanje miške Uporaba tipkovnice Uporaba bližnjic... 3 Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)... 4 Odpiranje centra za pomoč in podporo (fn+f1)... 4 Odpiranje okna Print Options (Možnosti tiskanja) (fn + f2)... 5 Odpiranje spletnega pregledovalnika (fn+f3)... 6 Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)... 6 Preklop v spanje (fn+f5)... 7 Zagon varnostne funkcije QuickLock (fn+f6)... 7 Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f7)... 7 Povečanje svetlosti zaslona (fn+f8)... 7 Predvajanje, premor ali ponovni začetek predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f9)... 7 Zaustavitev avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f10)... 8 Predvajanje predhodnega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f11)... 8 Predvajanje naslednjega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f12)... 8 Izklop zvoka zvočnika (fn + home)... 8 Povečanje glasnosti zvočnika (fn + pg up)... 8 Zmanjšanje glasnosti zvočnika (fn + pg dn) Uporaba tipkovnic Uporaba vgrajene številske tipkovnice Omogočanje in onemogočanje vgrajene številske tipkovnice Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice Stvarno kazalo iii

4 iv

5 1 Uporaba sledilne ploščice Naslednja slika in tabela opisujeta računalniško sledilno ploščico. Komponenta Opis (1) Lučka sledilne ploščice Bela: sledilna ploščica je omogočena. Rumena: sledilna ploščica je onemogočena. (2) Sledilna ploščica* Z njo premaknete kazalec in izberete ali aktivirate elemente na zaslonu. (3) Levi gumb sledilne ploščice* Deluje enako kot leva tipka zunanje miške. (4) Gumb za vklop/izklop sledilne ploščice Omogoči/onemogoči sledilno ploščico. (5) Območje za pomikanje na sledilni ploščici* Za drsenje gor ali dol. (6) Desni gumb sledilne ploščice* Deluje enako kot desna tipka zunanje miške. *V tej tabeli so opisane privzete nastavitve. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve sledilne ploščice, izberite Start > Devices and Printers (Naprave in tiskalniki). Nato z desno miškino tipko kliknite napravo, ki predstavlja vaš računalnik, in izberite Mouse settings (Nastavitve miške). Kazalec miške premikate tako, da s prstom drsite po površini sledilne ploščice v želeno smer. Levi in desni gumb na sledilni ploščici uporabljate tako kot tipke na zunanji miški. Če se želite pomikati gor ali dol po zaslonu in pri tem uporabljati območje za pomikanje na sledilni ploščici, s prstom drsite čez navpično belo črto gor ali dol. OPOMBA: Če premikate kazalec s pomočjo sledilne ploščice, morate najprej dvigniti prst z nje in šele nato postavite prst na območje za pomikanje. Če samo zdrsnete s prstom s sledilne ploščice na območje za pomikanje, se funkcija pomikanja ne aktivira. 1

6 Nastavitev možnosti sledilne ploščice Uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav, kot so konfiguracija gumbov, hitrost klika in možnosti kazalca. Za dostop do menija Mouse Properties (Lastnosti miške), izberite Start > Devices and Printers (Naprave in tiskalniki). Nato z desno miškino tipko kliknite napravo, ki predstavlja vaš računalnik, in izberite Mouse settings (Nastavitve miške). Priključitev zunanje miške Zunanjo miško USB lahko na računalnik priključite prek enih od vrat USB na računalniku. Miško USB lahko priključite na računalnik tudi prek vrat na dodatni združitveni ali razširitveni napravi. 2 Poglavje 1 Uporaba sledilne ploščice

7 2 Uporaba tipkovnice Uporaba bližnjic Bližnjice so kombinacije tipke fn (1) in tipke esc (2) ali ene od funkcijskih tipk (3) ali ene od navigacijskih tipk (4). Ikone tipk od f1 do f12 predstavljajo funkcije bližnjic. Funkcije in postopki bližnjic so podrobno predstavljeni v naslednjih razdelkih. OPOMBA: Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku. Funkcija Bližnjica Prikaz informacij o sistemu. Odpre pomoč in podporo. Odpre okno z možnostmi tiskanja. Odpre spletni brskalnik. Preklopi sliko zaslona. Vklopi varčevalni način. Vklopi funkcijo QuickLock. fn + esc fn + f1 fn+f2 fn + f3 fn + f4 fn + f5 fn + f6 Uporaba bližnjic 3

8 Funkcija Zmanjša svetlost zaslona. Poveča svetlost zaslona. Predvaja, prekine ali ponovno začne predvajati avdio CD ali DVD. Zaustavi avdio CD ali DVD. Predvaja predhodni posnetek ali odsek na CD-ju ali DVD-ju. Predvaja naslednji posnetek na CD-ju ali DVD-ju. Utiša glasnost zvočnika. Poveča glasnost zvočnika. Zmanjša glasnost zvočnika. Bližnjica fn + f7 fn + f8 fn + f9 fn + f10 fn + f11 fn + f12 fn + home fn + pg up fn + pg dn Za uporabo bližnjice na tipkovnici računalnika sledite enemu od teh korakov: Na kratko pritisnite tipko fn in za tem na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice. ali Pridržite tipko fn in na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice ter obe tipki istočasno izpustite. Prikaz informacij o sistemu (fn+esc) Z bližnjico fn+esc lahko prikažete informacije o sistemski strojni opremi in številko različice sistemskega BIOS-a. Če v sistemu Windows pritisnete tipko za bližnjico fn+esc, se bo prikazala različica sistemskega BIOSa (osnovni vhodno-izhodni sistem) kot datum BIOS-a. Na nekaterih modelih računalnika se datum BIOSa prikaže v decimalnem formatu. Datum sistemskega BIOS-a se včasih imenuje številka različice sistemskega ROM-a. Odpiranje centra za pomoč in podporo (fn+f1) Za odpiranje centra za pomoč in podporo pritisnite fn+f1. Poleg podatkov o vašem operacijskem sistemu Windows vam center za pomoč in podporo ponuja naslednje podatke in orodja: podatke o vašem računalniku, kot so številka modela in serijska številka, nameščena programska oprema, deli strojne opreme in specifikacije; odgovore na vprašanja o uporabi računalnika; praktična navodila za uspešno uporabo vašega računalnika in funkcij Windows; posodobitve za operacijski sistem Windows, gonilnike in programsko opremo, ki se nahaja na računalniku; orodja za preverjanje funkcionalnosti računalnika; 4 Poglavje 2 Uporaba tipkovnice

9 avtomatizirano in interaktivno odpravljanje napak, rešitve za popravilo in postopke za sistemsko obnovo; povezave do strokovnjakov za podporo. Odpiranje okna Print Options (Možnosti tiskanja) (fn + f2) Pritisnite fn + f2, da odprete okno Print Options (Možnosti tiskanja) aktivnega programa Windows. Uporaba bližnjic 5

10 Odpiranje spletnega pregledovalnika (fn+f3) Pritisnite fn+f3, da odprete spletni pregledovalnik. Dokler ne namestite povezave na internet ali omrežnih storitev, bližnjica fn+f3 odpre Windows Internet Connection Wizard (Čarovnik za internetno povezavo Windows). Ko ste namestili povezavo na internet ali omrežne storitve in domačo stran vašega spletnega pregledovalnika, pritisnite fn+f3 za hiter dostop do vaše domače strani in interneta. Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4) Pritisnite tipko fn+f4, da preklopite sliko med napravami za zaslonski prikaz, ki so priključene na sistem. Če je na primer na računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom na bližnjico fn+f4 preklopite sliko med zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih. Večina zunanjih monitorjev uporablja standardni VGA za sprejem video signala iz računalnika. Bližnjica fn+f4 lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video signal. Bližnjica fn+f4 podpira naslednje vrste video signala (s primeri naprav, ki jih uporabljajo): LCD (zaslon računalnika), zunanji VGA (večina zunanjih monitorjev), S-Video (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom S-Video), HDMI (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vrati HDMI), kompozitni video (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom za kompozitni video). OPOMBA: Sestavljene video naprave lahko priključite na računalnik le z dodatno združitveno ali razširitveno napravo. 6 Poglavje 2 Uporaba tipkovnice

11 Preklop v spanje (fn+f5) POZOR: Pred preklopom v spanje shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube podatkov. Za preklop v spanje pritisnite fn+f5. Ko preklopite v stanje spanja, se vaše informacije shranijo v sistemski pomnilnik, zaslon ugasne, vklopi pa se varčevanje energije. Ko je računalnik v stanju spanja, lučke za napajanje utripajo. Preden preklopite v stanje spanja, mora biti računalnik vključen. OPOMBA: Če se med stanjem spanja akumulator računalnika skoraj izprazni, se računalnik samodejno preklopi v stanje mirovanja in informacije, shranjene v spominu, se shranijo na trdi disk. Tovarniško je računalnik nastavljen tako, da se ob nizkem stanju akumulatorja preklopi v stanje mirovanja, vendar lahko to nastavitev spremenite pod Možnosti porabe na nadzorni plošči za Windows. Za izhod iz stanja spanja na kratko pritisnite gumb za napajanje. Funkcijo bližnjice fn+f5 lahko spremenite. Tako lahko, na primer, bližnjico fn+f5 nastavite za preklop v mirovanje namesto spanje. OPOMBA: V vseh oknih operacijskega sistema Windows se vse, kar se imenuje sleep button (gumb za prehod v spanje), nanaša na bližnjico fn+f5. Zagon varnostne funkcije QuickLock (fn+f6) Pritisnite fn+f6, da zaženete varnostno funkcijo QuickLock. QuickLock varuje vaše podatke, tako da se prikaže prijavno okno Log On operacijskega sistema. Ko je prikazano okno Log On, je onemogočen dostop do računalnika, dokler ni vneseno geslo uporabnika ali skrbnika operacijskega sistema Windows. OPOMBA: Preden lahko začnete uporabljati QuickLock, morate določiti geslo uporabnika ali skrbnika operacijskega sistema Windows. Za navodila se obrnite na center za pomoč in podporo. Za uporabo funkcije QuickLock pritisnite fn+f6, da se prikaže prijavno okno Log On in zaklene računalnik. Nato sledite navodilom na zaslonu za vnos gesla uporabnika ali skrbnika Windowsov in za dostop do računalnika. Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f7) Pritisnite fn+f7, da zmanjšate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in jo pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma. Povečanje svetlosti zaslona (fn+f8) Pritisnite fn+f8, da povečate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma. Predvajanje, premor ali ponovni začetek predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f9) Bližnjica fn+f9 deluje samo takrat, ko je avdio CD ali DVD vstavljen: Če se avdio CD ali DVD ne predvaja, pritisnite fn+f9, da začnete ali nadaljujete s predvajanjem. Če se avdio CD ali DVD predvaja, pritisnite fn+f9, da začasno prekinete predvajanje. Uporaba bližnjic 7

12 Zaustavitev avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f10) Pritisnite fn+f10 za zaustavitev predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja. Predvajanje predhodnega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f11) Med predvajanjem avdio CD-ja ali DVD-ja pritisnite fn+f11 za predvajanje predhodnega zapisa na CDju ali predhodnega odseka na DVD-ju. Predvajanje naslednjega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f12) Med predvajanjem avdio CD-ja ali DVD-ja pritisnite fn+f12 za predvajanje naslednjega zapisa na CDju ali naslednjega odseka na DVD-ju. Izklop zvoka zvočnika (fn + home) Za izklop zvoka zvočnika pritisnite fn + home. Če želite znova vključiti zvok zvočnika, pritisnite bližnjico še enkrat. Povečanje glasnosti zvočnika (fn + pg up) Pritisnite fn + pg up, če želite povečati glasnost zvočnika. Pritisnite in zadržite bližnjično tipko, če želite povečati glasnost zvočnika. Zmanjšanje glasnosti zvočnika (fn + pg dn) Pritisnite fn + pg dn, če želite zmanjšati glasnost zvočnika. Pritisnite in zadržite bližnjično tipko, če želite zmanjšati glasnost zvočnika. 8 Poglavje 2 Uporaba tipkovnice

13 3 Uporaba tipkovnic Računalnik ima vgrajeno številčno tipkovnico in podpira dodatno zunanjo številčno tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številčnim delom. Komponenta Opis (1) Tipka fn Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko esc, se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije. (2) Lučka Num lock Sveti: funkcija Num lock je vklopljena. (3) Tipka num lk Vgrajeno številčno tipkovnico vklopite s pritiskom tipke fn. (4) Vgrajena številčna tipkovnica Lahko jih uporabljate kot tipke na zunanji številski tipkovnici. 9

14 Uporaba vgrajene številske tipkovnice Vseh 15 tipk vgrajene številske tipkovnice lahko uporabljate tako kot tipke na zunanji tipkovnici. Kadar je vgrajena številska tipkovnica vključena, vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, kot jo označuje ikona v desnem zgornjem kotu tipke. Omogočanje in onemogočanje vgrajene številske tipkovnice Vgrajeno številsko tipkovnico omogočite s pritiskom tipk fn+num lk. Za preklop tipk v funkcije standardne tipkovnice Lučka num lock sveti. znova pritisnite fn+num lk. OPOMBA: Vgrajena številska tipkovnica ne bo delovala, če imate na računalnik ali dodatno združitveno ali razširitveno napravo priklopljeno zunanjo tipkovnico ali številsko tipkovnico. Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici S pomočjo tipke fn ali kombinacije tipk fn+shift lahko začasno preklapljate funkcije tipk na vgrajeni številski tipkovnici med funkcijami standardne tipkovnice in njihovimi tipkovničnimi funkcijami. Za spremembo funkcije tipke tipkovnice v funkcijo tipkovnice medtem ko je tipkovnica izključena, med pritiskom tipke tipkovnice pritisnite in zadržite tipko fn. Če želite tipkovnične tipke začasno uporabiti kot standardne tipke, medtem ko je tipkovnica vključena: Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pritisnite in zadržite tipko fn. Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pritisnite in zadržite fn+shift. Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic delujejo različno, če je vklopljena oz. izklopljena funkcija Num lock (tovarniško je funkcija Num lock izklopljena): Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos številk. Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke. Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne. Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate: Pritisnite tipko num lk na zunanji tipkovnici, ne na računalniku. 10 Poglavje 3 Uporaba tipkovnic

15 4 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice Zaradi umazanije in maščobe na sledilni ploščici lahko kazalec poskakuje po zaslonu. Temu se izognete tako, da sledilno ploščico čistite z vlažno krpo in si med uporabo računalnika večkrat umijete roke. OPOZORILO! Tipkovnice ne čistite s sesalnikom, da preprečite možnost električnega šoka ali poškodbe notranjih delov. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo. Tipkovnico redno čistite, da se tipke ne bodo zatikale in da odstranite prah, kosmiče in delce, ki se lahko ujamejo pod tipkami. Za razpihanje zraka naokrog in pod tipkami lahko uporabite pločevinko s stisnjenim zrakom, s čimer zrahljate in odstranite umazanijo. 11

16 Stvarno kazalo B bližnjica centra za pomoč in podporo 4 bližnjica okna Print Options (Možnosti tiskanja) 5 bližnjica za informacije o sistemu 4 bližnjica za odpiranje spletnega pregledovalnika 6 bližnjica za QuickLock 7 bližnjica za spanje 7 bližnjice nadzor avdio CD-ja ali DVDja 7 odpiranje centra za pomoč in podporo 4 odpiranje okna Print Options (Možnosti tiskanja) 5 odpiranje spletnega pregledovalnika 6 opis 3 povečanje svetlosti zaslona 7 preklop slike na zaslonu 6 preklop v spanje 7 prikaz informacij o sistemu 4 uporaba 4 zagon funkcije QuickLock 7 zmanjšanje svetlosti zaslona 7 bližnjice tipkovnice, prepoznavanje 3 bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 7 F fn, tipka 3 funkcijske tipke 3 G gumbi sledilna ploščica 1 sledilna ploščica, vklop/ izklop 1 gumbi sledilne ploščice, prepoznavanje 1 H HDMI 6 K kompozitni video 6 L lučka num lock 9 lučka sledilne ploščice, prepoznavanje 1 M miška, zunanja nastavitev možnosti 2 priključitev 2 N num lock, lučka, prepoznavanje 9 num lock, zunanja tipkovnica 10 S sledilna ploščica nastavitev možnosti 2 prepoznavanje 1 sledilna ploščica, območja za pomikanje 1 sledilna ploščica, območja za pomikanje, prepoznavanje 1 slika na zaslonu, preklop 6 s-video 6 T tipkovnica 3 tipkovnica, vgrajena omogočanje in onemogočanje 10 preklapljanje funkcij tipk 10 prepoznavanje 9 uporaba 10 tipkovnica, zunanja num lock 10 uporaba 10 V večpredstavnostni nadzor, bližnjice 7 vrste prenosa video signala 6 Z zaslon bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 7 slika, preklop 6 12 Stvarno kazalo

17

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Informacije v tem

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation. Informacije v

Prikaži več

User Guide

User Guide Uporabniški vodnik Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company. Intel

Prikaži več

User Guide

User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard Company uporablja na podlagi licence. Intel in

Prikaži več

Uvod Prenosni računalnik HP

Uvod Prenosni računalnik HP Uvod Prenosni računalnik HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka zadevnega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company.

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

User Guide

User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je blagovna znamka ustreznega lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard

Prikaži več

Compaq Mini uporabniški priročnik

Compaq Mini uporabniški priročnik Compaq Mini uporabniški priročnik Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Microsoft

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

G400/G500/G410/G510/G405/G505 UserGuide V1.0

G400/G500/G410/G510/G405/G505 UserGuide V1.0 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Priročnik za uporabnike Pred uporabo računalnika preberite varnostna opozorila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih. Opombe Pred uporabo izdelka obvezno najprej

Prikaži več

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je blagovna znamka ustreznega lastnika, ki jo družba HP Inc. uporablja

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT

Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq

Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik

Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard

Prikaži več

Uvod Prenosni računalnik HP

Uvod Prenosni računalnik HP Uvod Prenosni računalnik HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company. Microsoft

Prikaži več

User Guide

User Guide Uporabniški priročnik Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki skupine podjetij Microsoft. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI Bluetooth Dongle Artikel: CN-BTU4 NAVODILA v1.0 Sistemske zahteve Zahteve za PC: - Proc.: Intel Pentium III 500MHz or above. - Ram: 256MB ali več. - Disk: vsaj 50MB. - OS: Windows 98SE/Me/2000/XP - Prost

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

Večpredstavnost Uporabniški priročnik

Večpredstavnost Uporabniški priročnik Večpredstavnost Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation. Informacije v tem priročniku

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

Pogoni Uporabniški priročnik

Pogoni Uporabniški priročnik Pogoni Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku Ta priročnik opisuje funkcije,

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Inspiron 13 5000 Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 13-5368 Regulativni model: P69G Regulativni tip: P69G001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

Večpredstavnost Uporabniški priročnik

Večpredstavnost Uporabniški priročnik Večpredstavnost Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide Navodila za namestitev kompleta Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu

Prikaži več

SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik

SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik

SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

Prenosni računalnik E-priročnik

Prenosni računalnik E-priročnik Prenosni računalnik E-priročnik SL8123 Prva izdaja Marec 2013 Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

Prenosni računalnik E-priročnik 15.6 : X551 Serija 14.0 : X451 Serija

Prenosni računalnik E-priročnik 15.6 : X551 Serija 14.0 : X451 Serija Prenosni računalnik E-priročnik 15.6 : X551 Serija 14.0 : X451 Serija SL8290 Prva izdaja Junij 2013 Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani,

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364 E-priročnik SL9364 SL9364 Revidirana izdaja V2 Lahko 2014 INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano,

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

SL10292 Revidirana izdanja verzija 3 April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik

SL10292 Revidirana izdanja verzija 3 April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik SL10292 Revidirana izdanja verzija 3 April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,

Prikaži več

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 Kaj je EB-Therm 205 EB-Therm 205 je termostat z mikroprocesorjem in zaslonom LCD. Zaslon ima zatemnjeno ozadje, ki se v celoti osvetli, ko pritisnete enega od

Prikaži več

Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo

Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka. POZOR: PREVIDNO označuje

Prikaži več

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX 3.5 1. Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nastavitve strežnika ESX 3. Namestitev in nastavitve VM

Prikaži več

SL6947 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik U47A/ U47VC Marec 2012

SL6947 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik U47A/ U47VC Marec 2012 SL6947 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik U47A/ U47VC Marec 2012 Kazalo Poglavje 1: Predstavitev prenosnika O navodilih za uporabo... 6 Opozorila v navodilih... 6 Varnostna opozorila... 7 Priprava

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo tripasovnega usmerjevalnika WiFi Nighthawk X6 AC3200 Model R8000

Kratka navodila za uporabo tripasovnega usmerjevalnika WiFi Nighthawk X6 AC3200 Model R8000 Podpora Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka NETGEAR. Po namestitvi naprave poiščite serijsko številko na nalepki izdelka in jo uporabite za registracijo izdelka na spletni strani https://my.netgear.com.

Prikaži več

Priročnik za uporabnika SLO _09

Priročnik za uporabnika SLO _09 24849802-04_09 KAZALO SPLOŠNE INFORMACIJE................................................................. Pag. 4 Tehnične značilnosti.................................................................................

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

docx

docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 139 55 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Full HD akcijska kamera Denver ACT-5040W Kataloška št.: 139 55 62 KAZALO UVOD... 3 SISTEMSKE ZAHTEVE... 3 LASTNOSTI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860750 www.conrad.si HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: 860750 1 AKCIJSKA KAMERA XTC 200 Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

ISOFT , računalniški inženiring

ISOFT , računalniški inženiring ISOFT, računalniški inženiring Marko Kastelic s.p. Sad 2, 1296 Šentvid pri stični Spletna stran podjetja:http://www.isoft.si podjetja ISOFT Spletna stran sistema sledenja vozil track.si: http://www.track.si

Prikaži več

SL11310 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik

SL11310 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik SL11310 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

CD190/195 Slovenian Quick start guide

CD190/195 Slovenian Quick start guide Registrirajte izdelek in pridobite podporo na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Vodnik za hiter začetek 1 Povezava z drugimi napravami 2 Začetek uporabe 3 Uporaba Pomembna varnostna navodila Uporabljajte

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

SL6591 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik Maj 2011

SL6591 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik Maj 2011 SL6591 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik Maj 2011 Kazalo Poglavje 1: Predstavitev prenosnika O navodilih za uporabo... 6 Opozorila v navodilih... 6 Varnostna opozorila... 7 Priprava vašega prenosnika...11

Prikaži več

Spoznajmo PowerPoint 2013

Spoznajmo PowerPoint 2013 Spoznajmo PowerPoint 2013 13 Nova predstavitev Besedilo v predstavitvi Besedilo, ki se pojavlja v predstavitvah lahko premaknemo kamorkoli v diapozitivu. Kadar izdelamo diapozitiv z že ustvarjenimi okvirji

Prikaži več

SL11160 Prva izdaja December 2015 E-priročnik

SL11160 Prva izdaja December 2015 E-priročnik SL11160 Prva izdaja December 2015 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

SL11304 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik

SL11304 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik SL11304 Prva izdaja Maj 2016 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

SL10406 Prva izdaja Julij 2015 Prenosni računalnik E-priročnik

SL10406 Prva izdaja Julij 2015 Prenosni računalnik E-priročnik SL10406 Prva izdaja Julij 2015 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 105 06 50 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 105 06 50 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. SESTAVNI DELI

Prikaži več

Cover inside MD98510 E6220 M10A2 SI RC1.FH11

Cover inside MD98510 E6220 M10A2 SI RC1.FH11 39,6 cm / 15,6" Dizajnerski prenosnik MEDION AKOYA E6220 (MD 98650) 39,6 cm 15,6" zaslon LED z osvetljenim ozadjem in visoko ločljivostjo (HD) Navodila za uporabo MD 98650 Odprt prenosnik Sprednja stran

Prikaži več

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb Navodila za uporabo 35,6 CM 14 PRENOSNIK MEDION AKOYA E4214 V NEMČIJI IZDELANO myhanse myhansecontrol.com trol.com myhansecontrol.com yha r. o Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto

Prikaži več

60250 E2228T SLO Hofer SLO Cover MSN RC1.indd

60250 E2228T SLO Hofer SLO Cover MSN RC1.indd Navodila za uporabo 29,5 CM/11,6 PRENOSNI RAČUNALNIK E2228T QR Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o

Prikaži več

SL10694 Prva izdaja Oktober 2015 ASUS Prenosni računalnik E-priročnik

SL10694 Prva izdaja Oktober 2015 ASUS Prenosni računalnik E-priročnik SL10694 Prva izdaja Oktober 2015 ASUS Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

SL11526 Druga izdaja Maj 2016 E-priročnik

SL11526 Druga izdaja Maj 2016 E-priročnik SL11526 Druga izdaja Maj 2016 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

SL12298 Prva izdaja / Marec 2017 E-priročnik

SL12298 Prva izdaja / Marec 2017 E-priročnik SL12298 Prva izdaja / Marec 2017 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

Osnove prenosnega računalnika

Osnove prenosnega računalnika Osnove prenosnega računalnika Za več informacij o HP-jevih izdelkih in storitvah obiščite spletno mesto HP na naslovu http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Navodila 40PFK6300 48PFK6300 55PFK6300 Vsebina 1 Vaš novi televizor 2 Nastavitev 12 Funkcija Pause TV 3 1.1 Pause TV in snemanje

Prikaži več

61850 S6426 DE Hofer SI Cover MSN final.indd

61850 S6426 DE Hofer SI Cover MSN final.indd Navodila za uporabo 39,6 CM/15,6 PRENOSNI RAČUNALNIK S6426 QR Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o

Prikaži več

SL10943 Prva izdaja December 2015 E-priročnik

SL10943 Prva izdaja December 2015 E-priročnik SL10943 Prva izdaja December 2015 E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno

Prikaži več

Serija ZT400™ Kratka navodila

Serija ZT400™ Kratka navodila Serija ZT400 Kratka navodila S temi navodili si lahko pomagate pri vsakodnevni uporabi tiskalnika. Podrobnejša navodila poiščite v Uporabniškem priročniku. Komponente tiskalnika Slika 1 prikazuje komponente

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uporaba storitve Office 365 v napravi iphone ali ipad Priročnik za hiter začetek dela Ogled e-pošte Nastavite napravo iphone ali ipad tako, da boste lahko pošiljali in prejemali e-pošto iz računa v storitvi

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

311520_-an-01-sl-_Ion_profile_ekpress

311520_-an-01-sl-_Ion_profile_ekpress SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 311520 www.conrad.si ION PROFILE EXPRESS SREBRN, JERMENSKI POGON 33 1/3, 45 RPM Št. izdelka: 311520 1 KAZALO UVOD...3 PREGLED...4 UPRAVLJALNI ELEMENTI...5

Prikaži več

English

English Copyright 2009Huawei Technologies Co., Ltd. Vse pravice pridržane Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali posredovati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega

Prikaži več

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Navodila Vsebina 1 Vaš novi televizor 3 1.1 EasyLink 3 2 Nastavitev 4 2.1 Preberite varnostna navodila 4 2.2 TV-stojalo in namestitev na

Prikaži več

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf Navodila za uporabo MT40X Vsebina 1 1 Glej pregled... 1 Tipka za vklop/izklop... 1 2 2 Odstranite trakove... 2 Pripenjanje novih trakov... 3 3 3... 3... 4 Vklop ure... 4... 4 Jezik... 4 4 5 5 5 6 6 7...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 84 31 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Plantronics K100 Bluetooth prostoročni sistem, črn, Bluetooth prostoročni sistem (čas pogovora, 360 ur 83900-05)

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 98 68 78 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška št.: 98 68 78 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. PRIKLOP

Prikaži več