21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete"

Transkripcija

1 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete tel.: +386(0) , +386(0) ) Magistrski študijski programi 2. stopnje: Poučevanje - Predmetno poučevanje - Predmetno področje biologija - Predmetno področje fizika - Predmetno področje gospodinjstvo - Predmetno področje kemija - Predmetno področje matematika - Predmetno področje računalništvo - Predmetno področje tehnika - Poučevanje na razredni stopnji - Poučevanje na razredni stopnji - Poučevanje na razredni stopnji z angleščino - Likovna pedagogika Specialna in rehabilitacijska pedagogika - Posebne razvojne in učne težave Logopedija in surdopedagogika Socialna pedagogika Predšolska vzgoja Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje Pomoč z umetnostjo Muzejska pedagogika Kognitivna znanost Inkluzivna pedagogika Edukacijske politike I. Magistrski študijski program 2. stopnje: POUČEVANJE, smer: Predmetno poučevanje Trajanje študija: 1 leto Vpisni pogoji: Glede na predmetno področje predhodnega študija kandidatka oziroma kandidat pri vpisu v smer predmetno poučevanje izbere eno ali dve predmetni področji oziroma usmeritvi študijskega programa. V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznega strokovnega področja predmetnega poučevanja oziroma poučevanja naravoslovno-matematičnih predmetov - biologija, gospodinjstvo, fizika, kemija, matematika, računalništvo, tehnika (KLASIUS-P 1451 Izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov).

2 b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z ustreznega strokovnega področja predmetnega poučevanja oziroma poučevanja naravoslovno-matematičnih predmetov - biologija, gospodinjstvo, fizika, kemija, matematika, računalništvo, tehnika (KLASIUS-P 1451 Izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom. c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: - povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %), - ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %), - izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija (30 %). Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70%. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: redni in izredni

3 Število vpisnih mest: glej tabelo. **Izredni študijski program se bo izvajal v primeru, če bo vanj vpisanih najmanj 10 študentov. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu evš in sicer, če se prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 5. septembra 2018, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. 2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 5. septembra Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki bodo na dan 10. september 2018 izpolnjevali vse pogoje za vpis. V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 17. septembra POUČEVANJE, smer: Poučevanje na razredni stopnji usmeritev: Poučevanje na razredni stopnji usmeritev: Poučevanje na razredni stopnji z angleščino Trajanje študija: 1 leto Vpisni pogoji za usmeritev Poučevanje na razredni stopnji: V magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji, se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznega strokovnega področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 Izobraževanje učiteljev razrednega pouka). b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) z ustreznega strokovnega področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 Izobraževanje učiteljev razrednega pouka), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom. c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku

4 študijskega programa na prvi ali drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa na prvi ali drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Vpisni pogoji za usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino: V magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji, usmeritev Poučevanje na razredni stopnji z angleščino se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznega strokovnega področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 Izobraževanje učiteljev razrednega pouka). Pred vpisom v program morajo kandidatke in kandidati dokazati znanje angleščine na mojstrski ravni (veljavni izpiti: Cambridge Certificate of Advanced English najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več). b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT, z ustreznega strokovnega področja poučevanje na razredni stopnji (KLASIUS-P 1441 Izobraževanje učiteljev razrednega pouka). Pred vpisom v program morajo kandidatke in kandidati: - dokazati znanje angleščine na mojstrski ravni (veljavni izpiti: Cambridge Certificate of Advanced English najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več.) in - opraviti dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom.

5 c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). Pred vpisom v program morajo kandidatke in kandidati dokazati znanje angleščine na mojstrski ravni (veljavni izpiti: Cambridge Certificate of Advanced English najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več). d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). Pred vpisom v program morajo kandidatke in kandidati dokazati tudi znanje angleščine na mojstrski ravni (veljavni izpiti: Cambridge Certificate of Advanced English najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, IELTS najmanj ocena B pri vseh štirih zmožnostih, izpit iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (z ocenami najmanj prav dobro pri vseh 4 jezikovnih zmožnostih) ali interni izpit pred vstopom v program na ravni C1, z oceno 8 ali več). e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: - povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %), - ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %), - izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija (30 %). Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.

6 Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: redni in izredni Število vpisnih mest: glej tabelo. **Izredni študijski program se bo izvajal v primeru, če bo vanj vpisanih najmanj 10 študentov. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu evš in sicer, če se prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 5. septembra 2018, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. 2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 5. septembra Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki bodo na dan 10. september 2018 izpolnjevali vse pogoje za vpis. V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 17. septembra POUČEVANJE, smer: Likovna pedagogika Trajanje študija: 1 leto Vpisni pogoji: V magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Likovna pedagogika se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznega strokovnega področja likovne pedagogike (KLASIUS-P 1461 Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov). b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z ustreznega strokovnega področja likovne pedagogike (KLASIUS-P 1461 Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom. c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku

7 študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: - povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %), - ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %), - izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija (30%). Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: redni in izredni Število vpisnih mest: glej tabelo. **Izredni študijski program se bo izvajal v primeru, če bo vanj vpisanih najmanj 10 študentov. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu evš in sicer, če se prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 5. septembra 2018, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš.

8 2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 5. septembra Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki bodo na dan 10. september 2018 izpolnjevali vse pogoje za vpis. V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 17. septembra II. Magistrski študijski program 2. stopnje SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA, smer: Posebne razvojne in učne težave Trajanje študija: 1 leto Vpisni pogoji za smer Posebne razvojne in učne težave: V magistrski študijski program druge stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Posebne razvojne in učne težave, se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznega strokovnega področja specialne in rehabilitacijske pedagogike (KLASIUS-P 1424 specialna pedagogika). b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z ustreznega strokovnega področja specialne in rehabilitacijske pedagogike (KLASIUS-P 1424 specialna pedagogika), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom. c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega

9 programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: - povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %), - ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %), - izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija (30 %). Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: redni in izredni Število vpisnih mest: glej tabelo. **Izredni študijski program se bo izvajal v primeru, če bo vanj vpisanih najmanj 10 študentov. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu evš in sicer, če se prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 5. septembra 2018, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. 2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 5. septembra Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki bodo na dan 10. september 2018 izpolnjevali vse pogoje za vpis. V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 17. septembra 2018.

10 III. Magistrski študijski program 2. stopnje LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA Trajanje študija: 1 leto Vpisni pogoji: V magistrski študijski program druge stopnje Logopedija in surdopedagogika se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT) ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznega strokovnega področja logopedije in surdopedagogike (KLASIUS-P 1424 specialna pedagogika). b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z ustreznega strokovnega področja logopedije in surdopedagogike (KLASIUS-P 1424 specialna pedagogika), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom. c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT, ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja ter zdravstva in socialnega skrbstva v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa na prvi ali drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma na področju zdravstva in socialnega varstva.). Za te kandidate se zahteva tudi naslednje: 1. posebna nadarjenost: študent v komunikaciji realizira verbalno: neverbalno v razmerju 1:1 - Kot potencialni tolmač za znakovni jezik gluhih mora biti neverbalno in verbalno izrazen, kar dokaže s preizkusom pred vpisom. 2. psihofizične sposobnosti: študent nima govorno jezikovne motnje, kar dokazuje s potrdilom zdravstvene organizacije, ki ga izda logoped. - Kot bodoči govorno jezikovni terapevt sam ne more imeti govorno jezikovne motnje. 3. ustrezne delovne izkušnje: predstavljajo 2 leti dela z gluhimi in naglušnimi oz. z otroki z govorno jezikovnimi težavami v komunikaciji. d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja ter zdravstva in socialnega skrbstva v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah

11 ali z dokazili o zaključku študijskega programa na prvi ali drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma na področju zdravstva in socialnega varstva.). Za te kandidate se zahteva tudi naslednje: 1. posebna nadarjenost: študent v komunikaciji realizira verbalno: neverbalno v razmerju 1:1 - Kot potencialni tolmač za znakovni jezik gluhih mora biti neverbalno in verbalno izrazen, kar dokaže s preizkusom pred vpisom. 2. psihofizične sposobnosti: študent nima govorno jezikovne motnje, kar dokazuje s potrdilom zdravstvene organizacije, ki ga izda logoped. - Kot bodoči govorno jezikovni terapevt sam ne more imeti govorno jezikovne motnje. 3. ustrezne delovne izkušnje: predstavljajo 2 leti dela z gluhimi in naglušnimi oz. z otroki z govorno jezikovnimi težavami v komunikaciji. e) pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: - povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %), - ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (20 %), - izbirni izpit, s katerim kandidat dokaže poznavanje vsebin iz audiologije in elektroakustike, fonetike, metod dela z gluhimi/naglušnimi, metod logopedskega dela na prvi stopnji (20 %). Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 80 %. Kandidat lahko izkaže kompetence iz tretje alineje tudi s potrdili o opravljenem izobraževanju na ustreznih področjih, ki jih je kandidat doslej opravil. Pri tem se lahko upošteva tudi ustrezna znanja, pridobljena v dodiplomskem izobraževanju, ki presegajo 180 KT. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: redni Število vpisnih mest: glej tabelo. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu evš in sicer, če se prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 5. septembra 2018, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila

12 največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. 2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 5. septembra Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki bodo na dan 10. september 2018 izpolnjevali vse pogoje za vpis. V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 17. septembra IV. Magistrski študijski program 2. stopnje SOCIALNA PEDAGOGIKA Trajanje študija: 1 leto Vpisni pogoji: V magistrski študijski program druge stopnje Socialna pedagogika se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , (v nadaljevanju: KT) z ustreznega strokovnega področja socialne pedagogike (KLASIUS-P: 1423 socialna pedagogika) b) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z ustreznega strokovnega področja socialne pedagogike (KLASIUS-P: 1423 socialna pedagogika), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom. c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, sprejet pred , iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). d) študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega

13 programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: - višina povprečne ocene na dodiplomskem študiju (60%) in ocena diplomskega dela ali druge oblike zaključka študija (10 %), - izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju socialne pedagogike (30 %). Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: redni in izredni Število vpisnih mest: glej tabelo. **Izredni študijski program se bo izvajal v primeru, če bo vanj vpisanih najmanj 10 študentov. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu evš in sicer, če se prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 5. septembra 2018, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. 2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 5. septembra Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki bodo na dan 10. september 2018 izpolnjevali vse pogoje za vpis. V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 17. septembra 2018.

14 V. Magistrski študijski program 2. stopnje PREDŠOLSKA VZGOJA Trajanje študija: 2 leti Vpisni pogoji: V magistrski študijski program druge stopnje Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je končal: a) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT), ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z ustreznega strokovnega področja predšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (KLASIUS-P Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok). b) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk z ustreznega strokovnega področja predšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (KLASIUS-P Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok). c) študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT, ali univerzitetni/visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). d) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: - povprečna ocena študija na prvi stopnji (40 %), - dosežki na področju predšolske vzgoje (npr. objavljeni strokovni in znanstveni prispevki, nagrade, sodelovanje v projektih, vodenje vrtcev) (30 %), - izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija (30 %). Merila za prehode med študijskimi programi: Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur.l. št. 95/2010) (v nadaljevanju: Merila) in Aktom o spremembi Meril za prehode med študijskimi programi (Ur. l. št.: 17/11). Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v prvem študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na drugem študijskem

15 programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje (4. člen Meril) oziroma v skladu s 6. členom Meril med študijskimi programi: 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študent lahko prehaja v študijski program druge stopnje Predšolska vzgoja tudi iz univerzitetnih študijskih programov, veljavnih pred Pri prehodih se lahko priznavajo: - primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, - neformalno pridobljena primerljiva znanja. Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili. O priznavanju neformalnih znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Senat PeF UL na predlog Komisije za priznavanje neformalnega izobraževanja in na podlagi pisne vloge študenta, priloženih pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat UL na seji , in Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj, sprejetem na seji Senata PeF dne Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu (8. člen Meril). Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis oziroma napredovanje v višji letnik tega študijskega programa (9. člen Meril). Poleg vseh navedenih pogojev mora študent izpolnjevati še pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehaja. Prošnje kandidatov za prehod na magistrski študijski program druge stopnje Predšolska vzgoja bo individualno obravnavala Komisija za podiplomski študij 2. stopnje, skladno z Merili za prehode med študijskimi programi, Pravili PeF in Statutom Univerze v Ljubljani. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: redni Število vpisnih mest: glej tabelo. **Redni študijski program se bo izvajal v primeru, če bo vanj vpisanih najmanj 10 študentov. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu evš in sicer, če se prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 5. septembra 2018, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. 2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 5. septembra Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili

16 priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki bodo na dan 10. september 2018 izpolnjevali vse pogoje za vpis. V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 17. septembra Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vpisa po merilih za prehode, je 5. september VI. Magistrski študijski program 2. stopnje SUPERVIZIJA, OSEBNO IN ORGANIZACIJSKO SVETOVANJE Trajanje študija: 2 leti Vpisni pogoji: V magistrski študijski program druge stopnje Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje se lahko vpišejo tisti, ki imajo najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj pri poklicnem strokovnem delu z ljudmi in so končali: a) študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT z ustreznih strokovnih področij: družboslovje, humanistika, zdravstvo. b) študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT ali univerzitetni/visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT. O obveznostih odloči Senat UL PEF na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje UL PEF, glede na različnost strokovnega področja. Kandidat/kandidatka lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. c) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: - povprečna ocena študija na prvi stopnji (40 %) - ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %) - opravljeni treningi in izobraževanja s področja svetovanja, terapije, osebnega razvoja, izobraževanja, vodenja in organizacije (50 %). Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 50 %. Kandidat lahko izkaže kompetence iz tretje alineje tudi s potrdili o opravljenem izobraževanju na ustreznih področjih, ki jih je kandidat doslej opravil. Pri tem se lahko upošteva tudi ustrezna znanja, pridobljena v dodiplomskem izobraževanju, ki presegajo 180 KT.

17 Merila za prehode med študijskimi programi: Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur.l. št. 95/2010) (v nadaljevanju: Merila) in Aktom o spremembi Meril za prehode med študijskimi programi (Ur. l. št.: 17/11). Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v prvem študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na drugem študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje (4. člen Meril) oziroma v skladu s 6. členom Meril med študijskimi programi: 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študent lahko prehaja v študijski program druge stopnje Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, veljavnih pred Pri prehodih se lahko priznavajo: - primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, - neformalno pridobljena primerljiva znanja. Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili. O priznavanju neformalnih znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Senat PeF UL na predlog Komisije za priznavanje neformalnega izobraževanja in na podlagi pisne vloge študenta, priloženih pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat UL na seji , in Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj, sprejetem na seji Senata PeF dne Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu (8. člen Meril). Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis oziroma napredovanje v višji letnik tega študijskega programa (9. člen Meril). Poleg vseh navedenih pogojev mora študent izpolnjevati še pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehaja. Prošnje kandidatov za prehod na magistrski študijski program druge stopnje Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje bo individualno obravnavala Komisija za podiplomski študij 2. stopnje, skladno z Merili za prehode med študijskimi programi, Pravili PeF in Statutom Univerze v Ljubljani. Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni Število vpisnih mest: glej tabelo. **Študijski program se bo izvajal v primeru, če bo vanj vpisanih najmanj 10 študentov Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu evš in sicer, če se prijavlja:

18 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 5. septembra 2018, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. 2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 5. septembra Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki bodo na dan 10. september 2018 izpolnjevali vse pogoje za vpis. V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 17. septembra VII. Magistrski študijski program 2. stopnje POMOČ Z UMETNOSTJO Trajanje študija: 2 leti Vpisni pogoji: V študijski program Pomoč z umetnostjo se lahko vpiše: a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja (1. alineja 38.a člena ZViS): specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, likovna pedagogika, glasbena pedagogika, muzikologija, umetnost in humanistika, družboslovje, razredni pouk, psihologija, pedagogika, socialno delo, predšolska vzgoja, zdravstvo (delovna terapija, fizioterapija), v obsegu vsaj 180 KT. b) kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (2. alineja 38.a člena ZViS), v obsegu vsaj 180 KT, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij druge stopnje PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. c) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred , z ustreznih strokovnih področij: specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, likovna pedagogika, glasbena pedagogika, muzikologija, umetnost in humanistika, družboslovje, razredni pouk, psihologija, pedagogika, socialno delo, predšolska vzgoja, zdravstvo (delovna terapija, fizioterapija). d) kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred , z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij PEF druge stopnje glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske

19 obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. e) pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. Merila za izbiro v primeru omejitev vpisa: Fakulteta sprejme sklep o omejitvi vpisa, če število prijavljenih, ki izpolnjujejo vse splošne vpisne pogoje, bistveno presega število razpoložljivih študijskih mest. V tem primeru se izbira kandidatk in kandidatov opravi na podlagi naslednjih meril: - povprečna ocena študija na prvi stopnji (35 %); - ocena diplomskega dela (15 %); - izbirni izpit (50 %). Če je kandidat predhodni študij zaključil z zadnjo opravljeno obveznostjo in ne z diplomskim ali seminarskim delom, se povprečna ocena na prvi stopnji upošteva v obsegu 50 %. Na izbirnem izpitu je možno doseči 50 %, ki obsegajo: - 25 % intervju s kandidatom o njegovem načrtu raziskovanja in profesionalnem razvoju na področju študijskega programa; - 15 % delovne izkušnje oz. praksa pri delu z ljudmi ter praksa na enem ali več področjih umetnostnega izražanja (gledališče, glasba, telesno izražanje in ples, likovno in drugo oblikovno izražanje), pri čemer vsako leto prinese 5 %; - 10 % dodatno usposabljanje (stalno strokovno izpopolnjevanje, vseživljenjsko učenje; 12 ur dodatnega usposabljanja pomeni 1 %). Merila za prehode med študijskimi programi: Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. št. 95/2010). Za prehod med programi se šteje prehajanje študentovega izobraževanja v prvem študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na magistrskem študijskem programu druge stopnje Pomoč z umetnostjo (drugi študijski program). a) Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriteriju za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa (Merila za prehode med študijskimi programi, Ur. l. št. 95/2010, 6. člen). b) Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih 60 ECTS, se kandidatu dovoli vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Pomoč z umetnostjo. V tem primeru je mogoč prehod: b.1. iz študijskih programov 2. stopnje, z ustreznih strokovnih področij, ki so določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program, b.2. iz univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred , z ustreznih strokovnih področij, ki so določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program. c) Pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in prehajajo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

20 Kraj izvajanja: Ljubljana Način študija: izredni Število vpisnih mest: glej tabelo. **Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih najmanj 10 študentov. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: Kandidat odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu evš in sicer, če se prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 5. septembra 2018, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Po pošti mora UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. 2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 5. septembra Prijavo mora nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili priporočeno poslati UL PEF največ pet dni po roku (do vključno ), določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki bodo na dan 10. september 2018 izpolnjevali vse pogoje za vpis. V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 17. septembra Rok za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vpisa po merilih za prehode, je 5. september VIII. Magistrski študijski program 2. stopnje MUZEJSKA PEDAGOGIKA Trajanje študija: 2 leti Vpisni pogoji: V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: a) kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (1. alineja 38.a člena ZViS) - izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (KLASIUS-P: 14), umetnost (KLASIUS-P: 210 (umetnost), 211 (umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo), 212 (glasba, ples, dramska umetnost)), humanistika (KLASIUS-P: 22) in družbene vede (KLASIUS-P: 310 (družbene vede), 311 (psihologija), 312 (sociologija in študije kultur), 313 (politologija, odnosi posameznik-družba-država)), v obsegu vsaj 180 KT, brez dodatnih obveznosti. b) kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (2. alineja 38.a člena ZViS), v obsegu vsaj 180 KT, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določi Komisija za podiplomski študij druge stopnje PEF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta University of Ljubljana Faculty of Education Kardeljeva ploščad 16 1000 Ljubljana, Slovenija telefon +386 (0)1 58 92 200 faks +386 (0)1 53 47 997 +386 (0)1 58 92

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Priloga 4b:

Priloga 4b: Predstavitveni zbornik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEOLOGIJA, 2. STOPNJA NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI Študijsko leto 2019-2020 1. Splošni podatki o študijskem programu Naravoslovnotehniška

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Veljavni študijski program na n 1.1.2019 PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Priprava, akreditacija in izvedba skupnega študijskega programa Dr. Alenka Braček Lalić, IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, CEEMAN Združenje Univerza v Mariboru, 7. 6.

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI INFORMATIVNI SESTANEK ERASMUS RAZPISA NA PF UL ZA ŠT. LETO 2018/19 doc. dr. Luka Tičar, Erasmus koordinator Darja Rabzelj, Mednarodna pisarna Ljubljana, 28. in 29. november 2017 ERASMUS+ Erasmus+ je program

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več