Specialna tehnika plezanja je nadgradnja vseh osnovnih tehničnih elementov plezanja

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Specialna tehnika plezanja je nadgradnja vseh osnovnih tehničnih elementov plezanja"

Transkripcija

1 PZS KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE SKRIPTA ZA TRENERJE ŠPORTNEGA PLEZANJA I (samo za interno uporabo) Rakitnik, 2008 Simon Margon 1

2 KAZALO 1.0 UVOD UČENJE NOVIH ELEMENTOV IN PRVIN SPECIALNE TEHNIKE PRIJEMI PREPRIJEMI STOPANJE PRESTOPANJE SKOKI NIHAJI »MENTLANJE« »BICIKEL« ZATIKANJE PET ZATIKANJE PRSTOV ZATIKANJE KOLEN ZASTAVE UPORABA ROBOV STENE »FIGER FOR«,»FIGURE FOUR«,»ŠTIRKA« POLOŽAJI BREZ UPORABE ROK VIRI

3 1.0 UVOD Skripta, ki je pred vami je nastala z namenom izobraževanja strokovnih kadrov na področju športnega plezanja. Predvsem je namenjena trenerjem, ki se bolj strokovno in sistematično in detajlno posvečajo tehniki športnega plezanja. Kot tekmovalec, trener in postavljalec smeri sem še pred kratkim dvomil, da je mogoče analitično razčlenit specialno tehniko, ki je vendar neskončen proces učenja. V nekaj mesečnem razmišljanju o specialni tehniki sem s pomočjo Urha Čehovina in Romana Krajnika uspel razčlenit in opisati nekatere primere, ki se predvsem na tekmovanjih redno pojavljajo. Večino opisanih situacij pa seveda lahko najdemo tudi v skalnem plezanju. Za opisovanje situacij sem uporabljal kar se da razumljiv jezik, zato se nisem izogibal nekaterim pogovornim izrazom (»mentlanje«, ) in še nekaterim vsakodnevno uporabljenim izrazom. Upam, da vam bo skripta v pomoč pri sistematičnem učenju prvin in elementov specialne tehnike ter, da boste s pomočjo nje lahko odkrili marsikatero pomanjkljivost svojih varovancev za katero mogoče do sedaj niste vedeli, ali pa se z njo niste znali spoprijeti. 3

4 2.0 Specialna tehnika plezanja je nadgradnja vseh osnovnih tehničnih elementov plezanja. Uporabljamo jo predvsem pri plezanju težjih smeri. Je tehnika, ki jo uporabljamo takrat, ko je plezanje z osnovnimi tehničnimi elementi nemogoč e oziroma bistveno težje. Lahko pa jo uporabljamo tudi v lažjih smereh in pri lažjih gibih kot dopolnilo osnovnim tehničnim elementom. Nekatere specialne tehnike lahko plezalci razvijejo skozi učenje osnovnih tehnik ter se jih tudi sami spontano naučijo. Vseeno pa je veliko tehnik, ki so se razvijale počasi in so nastajale v glavah izkušenih plezalcev skozi proces njihovega treninga. Z njihovo pomočjo je načrtno in sistematično učenje specialnih tehnik veliko hitrejše in učinkovitejše. Za razliko od učenja osnovnih plezalnih tehnik je učenje specialnih tehnik plezanja neskončen proces učenja gibanja telesa. Učenje specialnih tehnik se skozi plezanje vedno težjih smeri odraža v natančni postavitvi težišča telesa, natančnem odrivu ali prijemu. Pri učenju specialnih tehnik, posameznega gibanja običajno ne moremo posploševati kot najbolj idealnega, saj lahko že majhna sprememba v smeri (lahko tudi vremenska), zahteva čisto drugačen pristop do problema in s tem tudi spremembo plezalne tehnike. Pri specialnih plezalnih tehnikah pri katerih uporabljamo plezalke, prideta oblika in kvaliteta veliko bolj do izraza. Pomembna je pravilna velikost plezalke. Elemente osnovne tehnike lahko običajno izvajamo tudi v nekoliko»prevelikih«plezalkah ali z t.i.»prazno«peto, medtem, ko pri zatikanju pet in prstov na manjših oprimkih to večkrat ni mogoče. Lahko se zgodi, da plezalca, ki uporabljata različne modele plezalk, ne moreta izvesti zaporedja gibov na enak način. Ko govorimo o specialnih tehnikah pride večkrat zelo do izraza noga, ki ni obremenjena (prosta noga). Pri nekaterih elementih specialne tehnike je bistvenega pomena položaj predvsem pa delo (zamah) proste noge med napredovanjem na naslednji oprimek. Specialno tehniko bi lahko poimenovali tudi»nadaljevalna«, ker dopolnjuje osnovne tehnične elemente in jih izboljšuje. 4

5 3.0 UČENJE NOVIH ELEMENTOV IN PRVIN Z učenjem plezalnih prvin se oblikujejo motorični programi, s pomočjo katerih se razvija koordinacija gibanja. Le ta vpliva na ekonomičnost gibanja. Telo reagira z manjšim številom živčnih impulzov in reagira že ob prvem impulzu. Ko se v telesu oblikujejo pravilni motorični programi, lahko telo v dobro poznanih situacijah reagira podzavestno. Tako smo lahko pri plezanju hitrejši in bolj učinkoviti. Da se nekomu izoblikuje motorična informacija je potrebno vsaj ponovitev (običajno več). Na zmanjšano zmožnost učenja plezalnih tehnik in prvin najbolj vplivajo naslednji dejavniki: - stres - strah - počitek Zato se novih tehnik učimo vedno na začetku treninga, ko smo še spočiti in v varnem okolju. Zelo primeren pristop k učenju novih tehnik je odvzem teže plezalcu, ki se uči nov element ali prvino. Pri učenju elementov in tehnik, ki se nanašajo na prijemanju oprimka poizkušamo najti podoben oprimek»na tleh«ter poleg razlage tudi pokažemo prijem. Pri učenju elementov in tehnik, pri katerih uporabljamo plezalke je demonstracija z (sezuto) plezalko, običajno najbolj nazorna. Veliko časa in truda pri poučevanju lahko prihranimo, če vadečim kar najhitreje poizkušamo razložiti čim več osnovnih pojmov oziroma terminov, ki jih pri plezanju uporabljamo. Vadečim je lahko v pomoč, če jim ob razlagi tehnike razložimo tudi najbolj pomembne sile, ki delujejo na telo pri izvajanju posameznega giba. Nekatere izraze lahko poenostavimo ter jim brez pretiranih strokovnih izrazov snov razložimo. S tem mislim predvsem na nihaje pri dinamičnih gibi in skokih pa tudi pri plezanju po»sloperjih«. Pri učenju specialnih tehnik se vedno držimo zaporedja: razlaga, demonstracija, poizkus vadečega, odpravljanje napak. Mrtva točka Izraz mrtva točka ali»dead point«lahko uporabljamo pri razlagah in korekcijah različnih vrst dinamičnih gibov in skokov. Mrtva točka pride najbolj do izraza pri natančnih dinamičnih gibih. Uporablja se jo pri doseganju oprimka, ki ga statično ne moremo doseči vendar je le ta premajhen»za skok«nanj. Ime kaže na kratko točko na vrhu loka gibanja, kjer moment izgine in telo je za trenutek brez gibanja pred začetkom padanja navzdol. To je trenutek priložnosti za plezalca. V tem kratkem času lahko primeš oprimek z minimalno količino energije, kajti telo za trenutek obmiruje. Dovoljuje ti, da primeš oprimke, ki ležijo izven statičnega dosega in so premajhni, da bi skočil nanje (Goddard & Neumann, 1993). 5

6 4.0 SPECIALNE TEHNIKE 4.1 PRIJEMI Z razvojem novih oblik oprimkov se lahko oblikujejo tudi novi načini prijemanja oz. držanja oprimkov. Nekaj posebnih načinov držanja oprimkov: Primer št. 1: Prijemanje z mezincem Ta prijem uporabljamo predvsem v navpičnih in manj previsnih stenah lahko pa tudi v previsnih, če je oprimek pritrjen na volumen z navpičnim naklonom. Prijem uporabljamo predvsem pri plezanju daljših smeri, saj nam razbremeni večji del upogibalk prstov, zaradi česar se lahko spočijemo. Primer št. 2: Prijemanje klešč Pri tem prijemu sta kazalec-sredinec (ali sredinec-prstanec) narazen. Prijem je uporaben zelo redko. Primer št. 3: Prijemanje negativnih in velikih negativnih oprimkov (sloperjev). Prijemanje teh oprimkov je odvisno od velikosti in oblike oprimkov. Različne oblike lahko učinkovito primemo na različne načine. 6

7 Primer št. 4: Prijemanje trikotnikov oziroma njihovih robov. Trikotnike prijemamo na različne načine vendar je te načine nemogoče opisati, saj se preveč razlikujejo v različnih situacijah. Dobro je, da trikotnike večkrat preprijemamo saj tako izboljšujemo občutek za prenos teže in položaj telesa (podobno kot pri sloperjih). 4.2 PREPRIJEMI Tu velja omeniti predvsem dva načina preprijemanja, ki se razlikujeta od klasičnega preprijemanja ko je oprimek dovolj velik za obe roki. - Preprijemi negativnih oprimkov (sloperjev): roka čez roko tehniko uporabljamo lahko tako v navpičnih stenah kot tudi v previsu v primeru, da imamo noge dobro postavljene - Preprijemi majhnih pozitivnih oprimkov (poličk): tehnika, ki jo nekateri imenujejo tudi»piano«ali»klavir«, uporabljamo pri preprijemih oprimkov, ki nam nudijo komaj kaj več prostora kot za 4 prste ene roke. Preprijemanje začnemo z mezinčkom proste roke. Preprijemi, ki jih opisujemo pri specialni tehniki, se od tistih pri osnovni, razlikujejo po tem da so premajhni za držanje z obema rokama hkrati. 4.3 STOPANJE Preden stopimo vedno pogledamo kakšne oblike je, ali ima kakšen rob ter kako ga lahko obremenimo in nanj prenesemo čim več teže. Predvsem pri plezanju balvanskih smeri lahko najdemo zelo natančno izbrane stope, ki le ob zelo natančnem stopanju omogočajo napredovanje v smeri. Tako pri stopanju v previsnih kot tudi v navpičnih stenah lahko izbiramo med različnimi načini stopanja na posamezne stope. Ali bomo stopali z zunanjim, notranjim ali katerim drugim delom plezalke je v prvi vrsti odvisno predvsem od oprimkov, ki jih držimo. Včasih moramo na stop stopiti z plezalko nekoliko čez stop, da lahko kasneje plezalko na stopu pravilno obremenimo (primer št. 5). 7

8 Primer št. 5: Natančno stopanje in prenos teže v navpični steni 4.4 PRESTOPANJE Prestopanje se nanaša predvsem na zamenjavo nog na majhnih pozitivnih ali nekoliko večjih negativnih oprimkih. Pri razlagi lahko uporabljamo sezuti plezalki in pokažemo njuno pravilno gibanje pri posameznem načinu prestopanja. Poznamo več različnih situacij: - Prestopanje noga čez nogo - Prestopanje prsti čez prste križno - Prestopanje prsti ob prstih (primer 6) - Prestopanje z vmesnim stopanjem na trenje Primer št. 6: Prestopanje prsti ob prstih

9 Vaje: - Najprej z sezuto plezalko pokažejo prestopanje - Prestopanje na večjih stopih - Prestopanje na manjših stopih - Prestopanje na manjših stopih z majhnimi oprimki 4.5 SKOKI Pri skokih je vedno potrebno upoštevati dejstvo, da pri učenju le teh prihaja do nekontroliranih skokov, zaradi česar je potrebno pravilno varovanje. Ker se jih običajno učimo v varnem okolju, varujoči z rokami lahko nekoliko ublažijo padec. Vseeno pa padajočega nikoli ne poizkušamo ujeti z rokami! Predvsem pri plezanju balvanov z uporabo»crash-padov«, padajočega le preusmerimo (odbijemo) v pravo smer na blazino. Posamezen skok lahko razdelimo na naslednje faze: - faza odriva (pravilen položaj rok in nog) - faza leta (pravilna smer leta) - faza zadrževanja oprimka. Ta faza je lahko različno dolga in je odvisna od velikosti oprimka na katerega skačemo. Pri skoraj vseh oblikah skokov se začne gibanje telesa z približevanjem težišča telesa steni. Šele nato sledi odriv, ki je v izveden predvsem s pomočjo nog. Ločimo več vrst skokov: - naravnost, v stran - v manjšem, večjem previsu - enoročno, soročno, s priključevanjem Ko zaključimo fazo leta sledi faza zadrževanja oprimka in umirjanje nihaja po skoku. To lahko naredimo na več načinov: - na koncu nihaja se potegnemo proti grifu (običajno pri skokih na negativne oprimke na katere mora biti ves čas enakomerna obremenitev) - z brcanjem ob steno (to uporabljamo predvsem pri skokih vstran, oziroma takrat, ko med fazo leta pride do rotacije telesa po vzdolžni osi). 9

10 Primer št. 7: Osnovni skok na dva ločena oprimka Ko skačemo na dva ločena oprimka, svojo pozornost usmerimo na večji oprimek. Pred iztegovanjem rok se za trenutek ustavimo. Z iztegovanjem rok imamo za trenutek boljši pogled na oprimka, mišicam rok pa tako omogočimo večjo moč. Sledi krčenje rok in aktiviranje mišic trupa ter približevanje težišča telesa čim bližje steni. Z eksplozivnim delom nog in rok se ob steni odrinemo proti želenim oprimkom. Oprimka poizkušamo prijeti s skrčenimi rokami saj jih bomo tako lažje zadržali. S krčenjem nog zmanjšamo silo, ki nas vleče iz stene. 10

11 Primer št. 8: Skok s prenosom teže na eno nogo To obliko skoka uporabljamo, ko je eden izmed dveh stopov, bistveno višje od drugega. Tako kot pri ostalih skokih se od stene najprej nekoliko oddaljimo. Sledi prenos teže na višje postavljeno nogo. Težišče telesa moramo čim bolj približati višjemu stopu, saj se le tako lahko od njega dovolj močno odrinemo. Predvsem pa moramo imeti tudi pravilno smer odriva. V spodnjem primeru je skok izveden na negativni oprimek (trikotnik). Na zadnji sliki lahko opazimo pokrčeno nogo, ki je uprta v steno. V tem primeru nam prav ta noga omogoča zadržanje oprimka, saj zaradi odriva desne noge prihaja do rotacije telesa po vzdolžni osi. 11

12 Vaje: Da bi vadeče kar najhitreje naučili dobrih in varnih skokov je smiselna uporaba pravilnih metodičnih postopkov. Držimo se predvsem načela: od lažjega h težjemu. - Učenje na lestveniku, letveniku, dvovišinski bradlji, - Učenje na velikih oprimki na rahlo previsnih stenah - Učenje z manjšimi začetnimi oprimki s skokom na velike oprimke - Učenje z manjšimi začetnimi oprimki na manjše oprimke - Šele nato se učimo bolj kompleksnih skokov Pri učenju skokov je pomembno, da vadečim razložimo naj se koncentrirajo nekoliko višje levo ali desno od oprimka na katerega skačejo, saj imajo v tem primeru več časa da oprimek pravilno primejo in ga zadržijo.. Ko pri učenju skokov prehajamo na vedno bolj kompleksne skoke, prihajata vedno bolj do izraza tudi strah in motivacija. Ko vadeči izvajajo skoke, ki so jim tako rekoč na meji, je zmožnost zadržanja oprimka odvisna predvsem od motivacije. V svoj uspeh v skoku mora vadeči verjeti. Vadečim rečemo, naj si oprimek»zaželijo«. Pri učenju skokov v stran precej pozornosti namenimo tudi»pozibavanju«pred odrivom, ki mora biti primerno močno predvsem pa se mora telo»pozibavati«v pravi smeri. 4.6 NIHAJI Nihaji, ki jih včasih izvajamo s pomočjo rok, veliko pogosteje pa z pomočjo nog so pomemben del plezanja, ki vključuje skoke in dinamične gibe. Z pravilno usmerjenimi nihaji zmanjšamo silo teže na rokah in jim tako omogočimo močnejši poteg. V spodnjem primeru deluje tudi centrifugalna sila, ki jo z krčenjem nog v drugem delu nihaja, izkoriščamo za napredovanje na naslednji oprimek. Primer št. 9: Izkoristek nihaja pri prehodu na naslednji oprimek 12

13 Nihaji, ki jih večkrat vadimo nam, v primeru nepričakovanega zdrsa v previsni smeri, pomagajo, da telo bistveno hitreje reagira na zdrs. Vaje: - Ročkanje (plezanje le z uporabo rok) na skrčenih in iztegnjenih rokah - Skleki v kolebanju na moški bradlji - Kolebanje na drogu - Guganje na krogih V sklopu nihajev lahko omenimo tudi nihaj, ki ga včasih začnemo z odrivanjem stran od stene proti naslednjemu oprimku (ki ga zaradi neobičajne pozicije telesa ne moremo doseči). S pomočjo zamašne noge se odrinemo od stopa na katerem stojimo. Odriv mora biti usmerjen stran od stene in v nasprotno smer stopa, ki ga želimo doseči. Odrivna in zamašna noga v zraku namišljeno»zarišeta«krožnico med obema stopoma. 4.7»MENTLANJE«Je izpeljanka nemškega izraza Mantel. Tekmovalci izraz redno uporabljajo, vseeno pa ga večino plezalcev še vedno ne pozna. V slovenski športno plezalni literaturi lahko zasledimo tudi prevod navlek, ki pa se ni prijel, predvsem pa napačno opisuje to prvino. Gibanje o katerem govorimo je prehajanje iz vese, 3 ali 4 opornega položaja v oporo (običajno v oporo na rokah). V izrazoslovju osnovne motorike in gimnastike se za takšno gibanje uporablja izraz naopor. V kolikor je element izveden brez nihajev dodamo pridevnik- tezno. Mentlamo lahko z pomočjo ene ali obeh nog. V kolikor nam situacija ne dopušča uporabe nog pa lahko to storimo tudi brez pomoči nog. Učenje»mentla«Kot pri skokih je tudi tu pomembno pravilno zaporedje učenja tehnike. Kljub temu, da je za izvedbo te prvine potrebna velika moč iztegovalk komolca (triceps) in trebušne muskulature je pravilna tehnika izrednega pomena. Najlažji način učenja je z uporabo mize, švedske skrinja, lahko tudi kupa mehkih ali trdih blazin. Če vadimo na mizi ali švedski skrinji jo mora vedno nekdo držati, da se ne prevrne. 13

14 Primer št. 10: Učenje»mentla«na mizi Primemo se za rob mize in eno nogo z peto položimo čez rob. Zaradi nepravilne obremenitve pete moramo vadečemu na začetku običajno peto pridržati. Takoj po začetku krčenja rok, opremo roko, ki je bližje nogi tako, da dlan obrnemo s prsti proti sebi. Komolec je ob pravilni postavitvi dlani obrnjen naprej in navzgor. Istočasno obremenjujemo peto in dvigujemo boke. Nadaljujemo z dvigovanjem bokov s pomočjo noge ter trupa s pomočjo iztegovanjem roke. Na koncu se opremo tudi z drugo roko. Komolci so iztegnjeni. V tem položaju lahko dvignemo tudi drugo nogo. Pomembno je, da je izvedba»mentla«tekoča. Med iztegovanjem rok se ne smemo ustaviti, saj je potem nadaljevanje»mentlanja«veliko težje. Nekoliko se ustavimo šele ko imamo obe roki v komolcih iztegnjene.»mentlanje«se vedno učimo najprej z pomočjo nog. Na plezalni steni si pri učenju pomagamo z velikimi oprimki, trikotniki, volumni. Vaje: Tu ločimo vaje za moč, ki obsegajo vse vrste krepilnih vaj za iztegovalke komolca ter upogibalk in iztegovalk trupa, vaje za gibljivost ter vaje za izpopolnjevanje tehnike. Pri»mentlanju«je poleg moči in tehnike pomembna predvsem aktivna gibljivost nog. 14

15 Primer št. 11: Različna primera učenja»mentla«na mizi V prvem primeru začnemo»mentl«tako, da se z prosto nogo naslonimo ob mizino nogo. S pomočjo te noge lahko dvignemo boke višje kar nam olajša prehod v oporo. To je najlažji način. V drugem primeru začnemo»mentl«tako, da prosto nogo iztegnemo pod mizo ter tako simuliramo prehod iz previsa. To je težji način in zahteva od vadečega dobro tehniko saj le z močjo ni mogoče izvesti prvine. 4.8»BICIKEL«Beseda izhaja iz angl. besede Bycicle in opisuje položaj nog, pri katerem z eno nogo pritiskamo z drugo pa vlečemo (podobno kot pri vožnji»bicikla«). Običajno gre pri stopanju in zatikanju prstov za en oprimek ali za dva, ki sta si blizu. Za zatikanje lahko uporabimo tudi rob stene, trikotnik, volumen. Primer št. 12: Različni primeri stopanja in zatikanja 15

16 Primer št. 13: Stopanje ene noge in zatikanja prstov druge noge na istem oprimku Če je oprimek dovolj velik, da lahko medtem ko na njem stojimo, zataknemo levo ali desno nogo se za pravilno izbiro stopanja in zatikanja odločimo na osnovi naslednjega giba. Razmišljati moramo en gib naprej. Zatikanje prstov v kombinaciji z stopanjem lahko zamenjamo tudi z zatikanjem pete, v kolikor nam oblika in velikost oprimka to dovoljuje. 4.9 ZATIKANJE PET Zatikanje pet je po mojem mnenju ena najbolj pomembnih elementov v specialni tehniki. Z pomočjo pete lahko v različnih situacijah s pravilnim in natančnim zatikanjem razbremenimo večji del telesa. Načini zatikanja pet se malenkost razlikujejo tudi od vrste pete na plezalki oziroma od vrste plezalk. Peto največkrat zatikamo z zunanjim delom pete - plezalke. Glede na tehniko zatikanja pete ločimo: - Zatikanje pete čez roko - Zatikanje pete med rokama 16

17 Primer št. 14: Razlika med zatikanjem pete čez roko in med rokama ZATIKANJE PETE ČEZ ROKO ZATIKANJE PETE MED ROKAMA Ta način uporabljamo večkrat, predvsem pri manjših oprimkih ki nam ne dovoljujejo oddaljevanja težišča telesa od stene. Zato nogo postavimo na oprimek ob zunanji strani leve ali desne roke. V tem primeru običajno obrnemo koleno navzven in pokrčimo nogo ter tako boke približamo steni in stabiliziramo telo, kar nam olajša počitek ali nadaljevanje na naslednji oprimek. Ta način uporabljamo v različnih situacijah. Običajno ga uporabljamo na večjih oprimkih. Pri tem načinu je pomembna tudi gibljivost plezalca Učenje zatikanja pete: Vadečim skozi proces učenja zatikanja pete poizkušamo razložiti in demostrirati: - kako zatikamo peto glede na vrsto oprimka - možnosti zatikanje pete čez roko, med rokama - kateri del plezalke najbolj obremenimo pri različnih zatikanjih pete - kako preverimo ali peta»drži«- lahko lahkim popuščanjem oprimka z roko, lahko z obremenitvijo pete in dvigom bokov (še med držanjem oprimka) - zatikanje pete na okroglem (ali drugačnem) manjšem oprimku - umikanje prstov in zatikanje pete - popuščanje v kolenu ob zatikanju pete - pozicija in naloga proste noge če zatikamo na slabem oprimku na trenje je druga noga bistvenega pomena - prehajanje iz pete na prste (s pomočjo zatikanja prstov druge noge) - zatikanje prstov ob zatikanju pete iste noge - zatikanje pete v različnih nakloninah stene - obračanje kolena navzven in dviganje bokov 17

18 Primer št. 15: Zatikanje pete na navpičnem oprimku - Ko zatikamo peto na navpične, negativne oprimke in na manjše oprimke, ki jih ne moremo pravilno obremeniti, ima prosta noga, ki je v zgornjem primeru uprta v steno, ključno vlogo. Če bi v tem primeru nogo spustili pod telo, bi nam zaradi premajhnega trenja, zataknjena peta zdrsnila z oprimka. Vadečim v procesu učenja poizkušamo najti čim več situacij v katerih lahko začutijo pomen in potrebo pravilne postavitve in uporabe proste noge. Primer št. 16: Umikanje prstov zatikanje pete v navpični steni Umikanje prstov in zatikanje pete istočasno na oprimku izvajamo v različnih situacijah tako v navpični kot tudi v previsni steni. Pravilna tehnika nam omogoča hitro predvsem pa kontrolirano in učinkovito zatikanje pete. 18

19 Primer št. 17: Zatikanje pete z zunanjim delom plezalke 4.10 ZATIKANJE PRSTOV Tudi zatikanje prstov je lahko ob pravilnem tehničnem znanju zelo učinkovit način reševanja mnogih plezalnih situacij. Poleg tehničnega znanja je pomembna tudi moč fleksorjev stopala, saj lahko s prsti večkrat držimo večji del telesne teže. Pri zatikanju prstov pridejo različni modeli plezalk še nekoliko bolj do izraza kot pri zatikanju pete. Pri modelih, ki imajo mehke materiale se po obliki pokrčenih prstov naredi»bunkica«, ki nam običajno olajša zatikanje prstov. Kdor ima večjo nogo ter seveda večjo»bunkico«, večkrat lažje zatika prste (predvsem pri zatikanju večjih oprimkov). Primer št. 18: Zatikanje prstov čez rob previsa 19

20 Večkrat lahko z»odhaklanjem«prstov v previsu, izkoristimo nihaj, ki nam lahko pomaga pri napredovanju (opisano v poglavju 4.6). Nasprotno moramo vedeti, da se nam prsti po nihaju zataknejo za oprimek šele po mrtvi točki nihaja noge. Pomembno je, da v počakamo, do konca nihaja ter, da poleg upogibalk stopala napnemo tudi mišice trupa. Naloga proste noge: Prosta noga v večini primerov sproščeno visi ob telesu saj lahko tako ustvarimo večje trenje na oprimku kjer so zataknjeni prsti ZATIKANJE KOLEN Je pomemben del plezanja zato je prav, da vadeče z njim čim prej seznanimo. Predvsem pri plezanju daljših smeri si lahko z pomočjo zatikanja kolen velikokrat olajšamo plezanje. V nekaterih situacijah lahko nekoliko počivamo, včasih lahko ob zatikanju enega ali obeh kolen tudi spustimo roke (primer št. 19). Tako kot pri zatikanju pete, pri zatikanju kolena večkrat pride do izraza tudi druga (prosta) noga. Primer št. 19: Zatikanje kolena ene noge ob rob stene in zatikanje obeh kolen ob oprimek Vaje: Vadeči naj na začetku ali na koncu treninga najdejo čim več možnosti zatikanja kolena. Vedno moramo imeti v mislih tudi kakšno posebno zatikanje, ki jim ga nato pokažemo. Za primerno pestrost vadbe moramo imeti na voljo različne trikotnike in volumne ter jih po možnosti čim večkrat prestavimo v različne situacije. 20

21 4.12 ZASTAVE Tudi ta izraz izhaja iz angl. besede. Beseda»flaging«opisuje položaj proste noge, ki je prekrižana pred ali za nogo, ki je obremenjena. Položaj imenujemo tudi»križanje noge spredaj«oziroma»križanje noge zadaj«. Oba položaja uporabljamo tako v navpični kot tudi v previsni steni. Primer št. 20: Različne oblike križanja nog - v plati Naloga in pozicija proste noge: Noga, ki jo križamo spredaj ali zadaj ima lahko različne naloge, v večini primerov pa je iztegnjena. Če jo upremo v steno preprečuje rotacijo telesa položaj je uporaben predvsem v navpičnih stenah. Ko jo križamo zadaj v previsni steni nam pomaga pri sukanju bokov ter tako približa težišče telesa steni, kar je še posebej ugodno, če držimo negativne oprimke (»sloperje). Položaje križanja nog uporabljamo takrat ko se držimo v steni z roko in nogo na isti strani (npr. desni). Če smo v tem položaju prisiljeni v dinamičen gib ali skok na naslednji oprimek je prosta noga izrednega pomena, saj lahko s pomočjo njenega zamaha naredimo nihaj celotnega telesa proti naslednjemu oprimku. Takšno zamahovanje proste noge zahteva veliko vaje in izkušenj, saj mora biti zamah pravilno usmerjen in izveden z primerno močjo zamaha. 21

22 4.13 UPORABA ROBOV STENE Pri še tako treniranem plezalcu lahko neznanje plezanja z uporabo robov stene (umetne stene) povzroči padec v smeri. Zato je pomembno učenje plezanje po robu (razu) v navpični steni in učenje uporabe roba stene v previsnem delu ali celo stropu. Robove večkrat lahko izkoristimo za zatikanje kolen, prstov, včasih le za pomoč pri napredovanju na naslednji oprimek. Primer št. 21: Uporaba roba stene To je le eden izmed mnogih primerov, ko si lahko z robom pomagamo pri napredovanju v previsni steni. Pravočasno odkrivanje situacij, kjer si lahko z robom pomagamo je večkrat ključnega pomena. 4.14»FIGER FOR«,»FIGURE FOUR«,»ŠTIRKA«Primer št. 22:»Figure four«je prvina, ki se je v preteklosti velikokrat pojavljal na tekmovanjih. Danes ga srečamo le še izjemoma, večino problemov pa lahko preplezamo tudi brez njene uporabe. Vseeno jo vadečim predstavimo (lahko le kot zanimivost na koncu treninga, ). Čez roko naslonimo nasprotno nogo v predelu pod kolenom. Drugo nogo pritisnemo čez nart pokrčene noge ter s tem dvigujemo težišče telesa. Če nam situacija omogoča lahko drugo nogo z prsti ali nartom opremo v steno in se s pomočjo iztegovalk kolena še lažje dvignemo proti naslednjemu oprimku. 22

23 Omenjena tehnika je uporabna v primeru, ko imamo dober oprimek in ko je naslednji oprimek previsoko, da bi ga s pomočjo katerekoli že omenjene prvine dosegli iz stopov, ki so nam na voljo. 5. POLOŽAJI BREZ UPORABE ROK Tega poglavja nisem umestil med specialne tehnike saj tu težko govorimo o kakršnikoli prvini. Hkrati pa je položaj lahko kombinacija različnih prvin osnovne in specialne tehnike. To je običajno položaj do katerega lahko pridemo na več načinov.»no hand rest«, ali počitek»brez rok«je pomemben element pri učenju plezanja. Tu govorimo o zatikanjih in oporah vseh delov telesa, ki se v različnih situacijah zelo razlikujejo. Položaji v katerih lahko počivamo»brez rok«so včasih nekoliko nenavadni zato jih je še toliko težje najti. Ob pogostem iskanju takšnih počitkov se nam med samim plezanjem ideje o možnosti le teh vedno pogosteje pojavljajo. Ko plezamo na balvanski steni na kateri običajno ne treniramo, poizkušamo med ogrevanjem ali na koncu treninga najti čim več»no hand-ov«saj si s tem povečujemo spekter plezalnega znanja. Primer št 23: Različni položaji počitkov»brez rok«23

24 6. VIRI 1. Goddard, D. & Neumann, U. (1999). Učinkovito skalno plezanje. Jesenice: Elecma. 24



 STATIČNE RAZTEZNE VAJE (»STREČING«) NEKAJ PRAVIL O RAZTEZANJU PRED RAZTEZANJEM SE VEDNO OGREJ, NAJBOLJE, DA NAREDIŠ VAJE PO TUŠIRANJU, KO SI ŠE OGRET OD TRENINGA PREDEN ZAČNEŠ, SPIJ KOZAREC ALI DVA VODE

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Drža telesa čelno proti tlom»klop«vzdrževati ravno linijo telesa. Opora je na podlahteh in prstih nog. Stisnite trebušne mišice in postavite medenico v nevtralni položaj (t.j. poteg popka noter in stisk

Prikaži več

LiveActive

LiveActive Oblikujte svoje roke s temi 5 vajami brez obiska fitnesa! Dvig noge in nasprotne roke na veliki žogi 1 Vaja Y na telovadni žogi 2 z 8-12 ponovitvami na vsaki strani s 15-20 ponovitvami Dotik roke in nasprotne

Prikaži več

Tekaški program in vaje za prijeten 10 km tek

Tekaški program in vaje za prijeten 10 km tek Tekaški program in vaje za prijeten 10 km tek Tekaški program za tek na 10 km (1. 7. - 7. 7.) Intervalni trening 5 x 400 m (200 m hoje med ovitvami) Tekaški program za tek na 10 km (8. 7. 14. 7.) Fartlek

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota Licenčni Seminar B, C Ekonomska šola Murska Sobota 15.2.2014 Metodika učenja tehničnih elementov v nogometu UDAREC Z NOTRANJIM DELOM STOPALA Štefan Ivanič, Zdenko

Prikaži več

Microsoft Word - PLES_valcek1_TS.doc

Microsoft Word - PLES_valcek1_TS.doc POČASNI VALČEK 1. URA Študent: Tjaša Šuštaršič Razred: 4. razred Mentor: Uroš Govc Čas: 11.35 Šola: OŠ Domžale Spol učencev: 10 deklic, 11 dečkov Datum: 25.5.2005 Prostor: Telovadnica Glavni cilj ure:

Prikaži več

Microsoft Word - PLES_valcek2_TS.doc

Microsoft Word - PLES_valcek2_TS.doc POČASNI VALČEK 2. URA Študent: Tjaša Šuštaršič Razred: 4. razred Mentor: Uroš Govc Čas: 11.35 Šola: OŠ Domžale Spol učencev: 10 deklic, 11 dečkov Datum: 30.5.2005 Prostor: Telovadnica Glavni cilj ure:

Prikaži več

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE SKRIPTA ZA TRENERJE ŠPORTNEGA PLEZANJA POUČEVANJE PLEZALNE TEHNIKE Radovljica, oktober 2007 Matjaž Jeran 1

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE SKRIPTA ZA TRENERJE ŠPORTNEGA PLEZANJA POUČEVANJE PLEZALNE TEHNIKE Radovljica, oktober 2007 Matjaž Jeran 1 KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE SKRIPTA ZA TRENERJE ŠPORTNEGA PLEZANJA POUČEVANJE PLEZALNE TEHNIKE Radovljica, oktober 2007 Matjaž Jeran 1 1... UVOD... 3 1.1. Kaj je plezanje? 3 1.2. Kaj je plezalna tehnika?

Prikaži več

KAJ JE VZDRŽLJIVOST

KAJ JE VZDRŽLJIVOST 10. 12. 2011 VZDRŽLJIVOST S TEKOM Seminarska naloga KAZALO 1. UVOD... 3 2. KAJ JE VZDRŽLJIVOST... 4 3. METODE ZA RAZVOJ VZDRŽLJIVOSTI... 4 4. TEHNIKA DOLGOTRAJNEGA TEKA... 5 5. GIBALNE (MOTORIČNE) SPOSOBNOSTI...

Prikaži več

SPREJEM UDARCA

SPREJEM UDARCA METODIČNI ALGORITMI SPREJEM UDARCA gibanje v nizki preži (orisovanje kvadrata) podajanje žoge (z obema rokama iz polčepa) in sledenje podani žogi (gibanje po prostoru) pomočnik hitro spreminja let žoge

Prikaži več

UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Ra

UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Ra UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: 19. 4. 2013 Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Razred: 2. a Zap. Št. ure: Predmet: Športna vzgoja Tematski

Prikaži več

Microsoft Word - Document16

Microsoft Word - Document16 Učna priprava 9 Absolventka: Tina Podgoršek Razred:.b (9) Mentorici na Darja Primc, Agata Čas: 1. 0 1. 15 šoli: Muravec Št. učencev: 8 Šola: OŠ Vižmarje Brod Spol učencev: deklice, dečki Datum: 12.. 2006

Prikaži več

ORFFOV JESENSKI SEMINAR 2015 Plesna delavnica Tadeja Mraz Novak 1. Ritmično ogrevanje Prostor: večji odprti prostor Pripomočki: Ročni boben ali drug t

ORFFOV JESENSKI SEMINAR 2015 Plesna delavnica Tadeja Mraz Novak 1. Ritmično ogrevanje Prostor: večji odprti prostor Pripomočki: Ročni boben ali drug t 1. Ritmično ogrevanje Pripomočki: Ročni boben ali drug tolkalni inštrument za podporo ritma Hodimo prosto po prostoru na vsako 8. dobo = PLOSK Hodimo, na 4. dobo = TLESK + na vsako 8. dobo = PLOSK Preštejemo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 BEKEND - TEHNIKA CILJI 1. Poznati vrste in dele bekenda 2. Uporabiti biomehanske principe pri analizi bekenda 3. Poznati tehnične podrobnosti pri izvedbi bekenda. BEKEND osnovni podatki včasih je bil udarec,

Prikaži več

RC MNZ - kategorija U12 in U13 TRENING 3-4 SKLOP: Igra 1:1 USMERITEV TRENINGA: CILJ: Igra 1:1 v napadu Utrjevanje uspešnosti igre 1:1 v napadu UVODNI

RC MNZ - kategorija U12 in U13 TRENING 3-4 SKLOP: Igra 1:1 USMERITEV TRENINGA: CILJ: Igra 1:1 v napadu Utrjevanje uspešnosti igre 1:1 v napadu UVODNI RC MNZ - kategorija U12 in U13 TRENING 3-4 SKLOP: Igra 1:1 USMERITEV TRENINGA: CILJ: Igra 1:1 v napadu Utrjevanje uspešnosti igre 1:1 v napadu UVODNI DEL (20 minut) 1. NAVAJANJE NA ŽOGO (12 minut) S klobučki

Prikaži več

UNI-bet plus 

UNI-bet plus  NAVODILO ZA UPORABO PLEZALK UNI-Met+400, UN-Met+450, UNI-Met+550 Univerzalne plezalke za plezanje na betonske, plastične in železne drogove. Navodilo za uporabo UNI-met + plezalk za plezanje na betonske,

Prikaži več

Projekt: Kako potekajo krogotoki razvoja v nogometu pri mladih ( uporaba RSA metode dela ) Vaje za spodbujanje gibanja v nogometu- Ime vaje: slalom 1:

Projekt: Kako potekajo krogotoki razvoja v nogometu pri mladih ( uporaba RSA metode dela ) Vaje za spodbujanje gibanja v nogometu- Ime vaje: slalom 1: Vaje za spodbujanje gibanja v nogometu- Ime vaje: slalom 1:0 z žogo ; Skice za trening vaje predvsem za mlajše kategorije; Opis vaje: 1. slalom a) navpično, b) počez in sicer z nogami; rokami; kombinirano

Prikaži več

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc SPLOŠNE PROPOZICIJE ATLETSKI MNOGOBOJ UČENCI TEKMUJETE V ATLETSKEM MNOGOBOJU, KAR POMENI, DA TEKMUJETE IZ VEČIH ATLETSKIH DISCIPLIN, REZULTATI PA SE VAM SEŠTEVAJO. TEKMUJE SE V ŠTIRIH KATEGORIJAH: - STAREJŠI

Prikaži več

Ko pomislimo na hujšanje, verjetno vsak najprej pomisli na stradanje, odrekanje, trpljenje, sitnobo in še marsikaj negativnega. A ni treba, da je tako

Ko pomislimo na hujšanje, verjetno vsak najprej pomisli na stradanje, odrekanje, trpljenje, sitnobo in še marsikaj negativnega. A ni treba, da je tako Ko pomislimo na hujšanje, verjetno vsak najprej pomisli na stradanje, odrekanje, trpljenje, sitnobo in še marsikaj negativnega. A ni treba, da je tako. Hujšanje (lahko ga preimenujete tudi v nov, zdrav

Prikaži več

1

1 ROKOMET IGRIŠČE Igrišče je pravokotnik, dolg 40m in širok 20m. Sestavljen je iz dveh enakih polj za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžne črte, krajše pa prečne črte

Prikaži več

Nataša Sinovec Tegobe sedečega dela in kako se jim izogniti 33 Že desetletja se z ergonomskim pristopom k oblikovanju delovnega mes

Nataša Sinovec Tegobe sedečega dela in kako se jim izogniti 33 Že desetletja se z ergonomskim pristopom k oblikovanju delovnega mes Nataša Sinovec info@vivalavida.si Tegobe sedečega dela in kako se jim izogniti 33 Že desetletja se z ergonomskim pristopom k oblikovanju delovnega mesta strokovnjaki trudijo sedeče pisarniško delo narediti

Prikaži več

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina Pred začetkom uporabe kontaktnih leč Sentina vam svetujemo, da si preberete naslednja navodila. Četudi kontaktne leče uporabljate že dlje časa, je dobro

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Prepre\350evanje mi\232i\350no-kostnih obolenj_ dop ABJ.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Prepre\350evanje mi\232i\350no-kostnih obolenj_ dop ABJ.pptx) Preprečevanje mišično-kostnih obolenj Usposabljanje za razvoj pedagoškega dela s poudarkom na učitelju kot temeljnemu nosilcu sprememb pri razvoju kompetenc 21. stoletja 23.4.2019, GZS & NIJZ PREDAVATELJICA

Prikaži več

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite vzorčne strani iz DELOVNIH LISTOV 1 v štirih delih

Prikaži več

Pomen gibanja v predšolskem obdobju Bernarda Osojnik Povzetek predavanja iz Šole za starše z dne Gibanje (šport) je primarna potreba otroka

Pomen gibanja v predšolskem obdobju Bernarda Osojnik Povzetek predavanja iz Šole za starše z dne Gibanje (šport) je primarna potreba otroka Pomen gibanja v predšolskem obdobju Bernarda Osojnik Povzetek predavanja iz Šole za starše z dne 25.11.2015 Gibanje (šport) je primarna potreba otroka. Gibanje je zapisano v naše možgane - hoje se ne naučimo

Prikaži več

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površe, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno igro najdemo tudi v knjigi Scratch (Lajovic, 2011), vendar

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 RETERN - TEHNIKA CILJI 1. Poznati vrste in dele reterna 2. Uporabiti biomehanske principe pri analizi reterna 3. Poznati tehnične podrobnosti pri izvedbi reterna. Biomehanska analiza reterna Uspešnost

Prikaži več

MOTNJE HRANJENJA

MOTNJE HRANJENJA SKRB ZA ZDRAVJE V ROMSKI SKUPNOSTI ORGANIZIRANA TELESNA VADBA V ROMSKEM NASELJU PUŠČA Sandra Gaber Flegar in Mitja Dišič Strokovno srečanje / Strunjan, 16. 6. 2017 Začetek sodelovanja z romsko skupnostjo

Prikaži več

Space Invaders Opis igre: Originalna igra: Space Invaders je arkadna igra, ki so jo ustvarili leta Bila je ena izmed prvih streljaških iger, v k

Space Invaders Opis igre: Originalna igra: Space Invaders je arkadna igra, ki so jo ustvarili leta Bila je ena izmed prvih streljaških iger, v k Space Invaders Opis igre: Originalna igra: Space Invaders je arkadna igra, ki so jo ustvarili leta 1978. Bila je ena izmed prvih streljaških iger, v kateri je igralec vodil laserski top ali vesoljsko ladjo,

Prikaži več

BOLEZNI KOSTI

BOLEZNI KOSTI BOLEZNI KOSTI Glavni vzroki za osteoporozo so: družinska nagnjenost k osteoporozi, pomanjkanje kalcija v prehrani, pomanjkanje gibanja, kajenje, pretirano pitje alkohola in zgodnja menopavza. Zdravljenje:

Prikaži več

Microsoft Word - Kolaric_napad krozeci prst.doc

Microsoft Word - Kolaric_napad krozeci prst.doc Marko KOLARIČ ZNAČILNOSTI NAPADA»KROŽEČI PRST«ČLANSKE EKIPE KK PARKLJI BEŽIGRAD 1 UVOD V članku bom predstavil enega izmed napadov, ki jih je članska ekipa KK Parklji Bežigrad najpogosteje uporabljala

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO ERIK LIČEN Ljubljana, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO ERIK LIČEN Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO ERIK LIČEN Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje Fitnes TEHNIKA DVIGOV PRI TRIATLONU MOČI DIPLOMSKO DELO MENTOR:

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

untitled

untitled BREMENSKE JEKLENE VRVI kakovostnega razreda 5, izdelani po EN 131 v izvedbi z 1, 2, 3 ali stremeni NAVODILO ZA UPORABO Ta navodila naj pazljivo preberejo vsi uporabniki. Olajšala vam bodo delo s stroji

Prikaži več

Dvorakova ulica 9 SI 1000 Ljubljana Slovenija p. p. 214 T +386 (0) F +386 (0) E W ID DDV SI TRR 0

Dvorakova ulica 9 SI 1000 Ljubljana Slovenija p. p. 214 T +386 (0) F +386 (0) E W   ID DDV SI TRR 0 SPOROČILO ZA MEDIJE Ljubljana, 21. 12. 2012 MINA MARKOVIČ TRETJA NAJBOLJŠA MED ŠPORTNICAMI LETA 2012, POGOVOR Slovensko športno plezanje je včeraj doživelo enega izmed svojih največjih uspehov v slovenskem

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE DIPLOMSKO DELO MENTOR: doc. dr. Primož Po

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE DIPLOMSKO DELO MENTOR: doc. dr. Primož Po UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT TESTIRANJE GIBLJIVOSTI KOŠARKARJEV S POMOČJO MODIFICIRANE FMS METODE DIPLOMSKO DELO MENTOR: doc. dr. Primož Pori, prof. šp. vzg. Avtor dela: MATIC SIRNIK RECENZENT:

Prikaži več

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2 (Slovenian) DM-HB0005-04 Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT200-B HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505 FH-TX505 Prednje

Prikaži več

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO Srednješolsko obdobje je obdobje velikih sprememb, tako na telesnem kot duševnem področju. Istočasno pa

Prikaži več

Microsoft Word - standard_slo.doc

Microsoft Word - standard_slo.doc 16.02.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 209 TIBETANSKI TERIER Slika ne predstavlja nujno idealnega

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

JOGA IN TEK Joga za tekače in tek za jogije

JOGA IN TEK Joga za tekače in tek za jogije JOGA IN TEK Joga za tekače in tek za jogije JOGA IN TEK Joga za tekače in tek za jogije Besedilo in fotografije: Maja Miklič, www.yogasachi.com Lektoriranje: Anja Miklavčič, www.lektoriranjebesedil.net

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Kaj lahko naredimo za zdravo sedenje na delovnem mestu? izr. prof. dr. Jadranka Stričević Tvoje telo je tvoja biografija 2 Naslov Vsebina delavnice Kako je bilo včasih? Kako živimo danes? Kakšno je nepravilno

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO LUKA BALOH LJUBLJANA, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO LUKA BALOH LJUBLJANA, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO LUKA BALOH LJUBLJANA, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja POČEP IN KOREKCIJSKE VAJE ZA PRAVILNO IZVEDBO DIPLOMSKO DELO MENTOR:

Prikaži več

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015 Mladi za napredek Maribora 015 3. srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 015 Kazalo 1. Povzetek...3. Uvod...4 3. Spirala 1...5 4. Spirala...6 5. Spirala 3...8 6. Pitagorejsko drevo...10

Prikaži več

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc likovna vzgoja SPLOŠNI razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti bogate in ohranjajo zmožnost za likovno

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 49. Predmet: SPO Ura: 30. Datum: Učna enota: NAŠ MALI PROJEKT: Sestavimo druţino Prepoznajo oblike druţinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih. Uporabljajo poimenovanja za druţinske

Prikaži več

Zdrav način življenja

Zdrav način življenja o o o o Zdrav način življenja vodi k boljšemu počutju in ohranjanju dobrega zdravja, Biti zdrav ni le naša pravica, temveč tudi dolžnost, Človeški organizem za nemoteno delovanje potrebuje ravnovesje,

Prikaži več

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc Mojca Gubanc I. poglavje Požar se je že tri dni razplamteval po gozdu nad vasjo. Zdelo se je, da bo ogenj dosegel naselje pod hribom. Gasilci iz vasi in okolice

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

Overview

Overview SMETARSKA VOZILA ROS ROCA Olympus nadgradnja na dvoosnem vozilu Olympus nadgradnja na triosnem vozilu Olympus Nova zasnova smetarskega vozila od Januarja 2010 Opravljen trpežnosti test je ekvivalenten

Prikaži več

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur:

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: 1 Vsebinski sklop: OGRODJE Tema: VRSTE IN NALOGE KOSTI

Prikaži več

MODEL IGRE MLAJŠIH ŽENSKIH REPREZENTANC SLOVENIJE OSNOVNE INFORMACIJE O REPREZENTANČNIH SELEKCIJAH V Sloveniji imamo v ženski kategoriji 2 mlajši repr

MODEL IGRE MLAJŠIH ŽENSKIH REPREZENTANC SLOVENIJE OSNOVNE INFORMACIJE O REPREZENTANČNIH SELEKCIJAH V Sloveniji imamo v ženski kategoriji 2 mlajši repr MODEL IGRE MLAJŠIH ŽENSKIH REPREZENTANC SLOVENIJE OSNOVNE INFORMACIJE O REPREZENTANČNIH SELEKCIJAH V Sloveniji imamo v ženski kategoriji 2 mlajši reprezentanci, to sta U17 in U19, medtem ko smo intenzivno

Prikaži več

7

7 7.LABORATORIJSKA VAJA PRI BIOLOGIJI Kolonije bakterij POROČILO Januar 2006 Cilj eksperimenta Cilj je bil, da spoznamo v kakšnih pogojih se najbolje razmnožujejo bakterije in kje se sploh nahajajo. Spoznali

Prikaži več

%

% OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL PRI HRASTNIKU PODRUŽNICA LOG AKTIV TJA IN NI KRITERIJ OCENJEVANJA 2018/2019 0-44 % nzd (1) 45-64 % zd (2) 65-79 % db (3) 80-89 % pdb (4)

Prikaži več

Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranj

Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranj Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranjek, prof. fizike Datum izvedbe vaje: 11. 11. 2005 Uvod

Prikaži več

Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla

Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla Komu je knjižica namenjena? Pričujoča knjižica je namenjena javnim uslužbencem, zdravstvenemu osebju, ki pri svojem delu stopa v stik z gluho osebo, in tudi

Prikaži več

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za aplikativno naravoslovje Fizika (I. stopnja) Mehanika 2014/2015 VAJE Gravitacija - ohranitveni zakoni

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za aplikativno naravoslovje Fizika (I. stopnja) Mehanika 2014/2015 VAJE Gravitacija - ohranitveni zakoni Univerza v Novi Gorici Fakulteta za aplikativno naravoslovje Fizika (I. stopnja) Mehanika 2014/2015 VAJE 12. 11. 2014 Gravitacija - ohranitveni zakoni 1. Telo z maso M je sestavljeno iz dveh delov z masama

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

BIO tehnologija S-ALFA Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO akti

BIO tehnologija S-ALFA Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO akti Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO aktivna. To pomeni da S- ALFA vpiše dodatke v zdravila, ki omogočajo uporabo proti

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Obravnava kotov za učence s posebnimi potrebami Reading of angles for pupils with special needs Petra Premrl OŠ Danila Lokarja Ajdovščina OSNOVNA ŠOLA ENAKOVREDNI IZOBRAZBENI STANDARD NIŽJI IZOBRAZBENI

Prikaži več

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 1. UVOD Enačbo leče dobimo navadno s pomočjo geometrijskih konstrukcij. V našem primeru bomo do te enačbe prišli eksperimentalno, z merjenjem razdalj a in b. 2. NALOGA Izračunaj

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Laboratorij za termoenergetiko Jedrska elektrarna 1 Zanimivosti, dejstva l. 1954 prvo postrojenje (Obninsk, Rusija): to postrojenje obratovalo še ob prelomu stoletja; ob koncu 2001 so jedrske elektrarne

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja OSNOVE NAVIJAŠKEGA PLESA ZA PREDŠOLSKE OTROKE DIPLOMSKO DELO MENTORICA: doc. dr. Petra Zaletel

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja OSNOVE NAVIJAŠKEGA PLESA ZA PREDŠOLSKE OTROKE DIPLOMSKO DELO MENTORICA: doc. dr. Petra Zaletel UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja OSNOVE NAVIJAŠKEGA PLESA ZA PREDŠOLSKE OTROKE DIPLOMSKO DELO MENTORICA: doc. dr. Petra Zaletel SOMENTOR: red. prof. dr. Damir Karpljuk RECENZENTKA:

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

SPOLNA USMERJENOST

SPOLNA USMERJENOST SPOLNA USMERJENOST Spolna usmerjenost ali spolna orientacija je pojem, ki se nanaša na posameznikov spolni nagon oz. na preferiran spol intimnih partnerjev. Spolnost je normalen del človekovega življenja.

Prikaži več

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO TELESNA VADBA/ŠORT ZA LJUDI PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI Doc.dr.Nika Goljar, dr.med. 13. KONGRES ŠPORTA ZA VSE ŠPORTNA REKREACIJA INVALIDOV Ljubljana, 30.11.2018 Uvod 15 milj. ljudi doživi MK / leto, t.j.

Prikaži več

8 KOŠARKA V OSNOVNI ŠOLI

8  KOŠARKA V OSNOVNI ŠOLI Brane Dežman, Dejan Gašparin, Blaž Bergant, Janez Drvarič, Borut Fijavž, Teo Hojč, Gašper Papež, Luka Hrovatin in Dejan Čikić PREGLED MINIMALNIH KOŠARKARSKIH ZNANJ ZA DEČKE IN DEKLICE U11, U13 in U15 (ažurirano,

Prikaži več

Microsoft Word - Seštevamo stotice.doc

Microsoft Word - Seštevamo stotice.doc UČNA PRIPRAVA: MATEMATIKA UČNI SKLOP: Računske operacije UČNA TEMA: Seštevamo in odštevamo stotice Seštevamo stotice UČNE METODE: razlaga, prikazovanje, demonstracija, grafično in pisno delo UČNE OBLIKE:

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 1391 final ANNEXES 1 to 5 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) /... o spremembi Priloge I k Uredbi (E

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 1391 final ANNEXES 1 to 5 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) /... o spremembi Priloge I k Uredbi (E EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.3.2018 C(2018) 1391 final ANNEXES 1 to 5 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) /... o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Delegirane

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ZAHTEVE TENIŠKE IGRE V tej predstavitvi bomo... Analizirali teniško igro z vidika fizioloških procesov Predstavili energijske procese, ki potekajo pri športni aktivnosti Kako nam poznavanje energijskih

Prikaži več

Sodobni ameriški razstavni tip nemškega ovčarja 1. del Besedilo in ilustracije Linda Shaw MBA S prijaznim privoljenjem avtoric

Sodobni ameriški razstavni tip nemškega ovčarja 1. del Besedilo in ilustracije Linda Shaw MBA   S prijaznim privoljenjem avtoric Sodobni ameriški razstavni tip nemškega ovčarja 1. del Besedilo in ilustracije Linda Shaw MBA http://www.shawlein.com S prijaznim privoljenjem avtorice prevedla Katja Krajnc Ljubitelji nemških linij nemškega

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Čakalne dobe SŽ ŽZD REDNO HITRO ZELO HITRO Cikloergometrija Cikloergometrija Cikloergometrija Okvirni termin Okvirni termin Okvirni termin

Čakalne dobe SŽ ŽZD REDNO HITRO ZELO HITRO Cikloergometrija Cikloergometrija Cikloergometrija Okvirni termin Okvirni termin Okvirni termin Čakalne dobe SŽ ŽZD 05.08.2019 REDNO HITRO ZELO HITRO Cikloergometrija Cikloergometrija Cikloergometrija Okvirni termin Okvirni termin Okvirni termin Oktober 2020 Oktober 2020 Oktober 2020 Cistoskopija

Prikaži več

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE UVOD LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE V tem šolskem letu ste se odločili za fiziko kot izbirni predmet. Laboratorijske vaje boste opravljali med poukom od začetka oktobra do konca aprila. Zunanji kandidati

Prikaži več

Microsoft Word - program_studenti_PP.doc

Microsoft Word - program_studenti_PP.doc I. PREDMET: ŠPORTNA VZGOJA (prilagojene športne aktivnosti) Letnik: 1. in 2. Obseg: 120 ur Sestavljalka programa: mag. Tjaša Filipčič, asistentka I. OSNOVNA IZHODIŠČA PRILAGOJENE ŠPORTNE VZGOJE (v nadaljevanju

Prikaži več

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejalnega programa in registra ZORA Onkološki inštitut Ljubljana

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja METODIKA UČENJA TEHNIČNIH ELEMENTOV FUTSALA MAGISTRSKO DELO Avtor dela: JAKA ŠKET Ljubljana, 20

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja METODIKA UČENJA TEHNIČNIH ELEMENTOV FUTSALA MAGISTRSKO DELO Avtor dela: JAKA ŠKET Ljubljana, 20 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja METODIKA UČENJA TEHNIČNIH ELEMENTOV FUTSALA MAGISTRSKO DELO Avtor dela: JAKA ŠKET Ljubljana, 2017 FAKULTETA ZA ŠPORT Športna vzgoja METODIKA UČENJA

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc)

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc) MORSE UČENJE PO KOCHOVI METODI Računalniški program za učenje skupaj z nekaterimi dodatnimi datotekami dobite na spletni strani avtorja: http://www.g4fon.net/. Zanimive strani so tudi: - http://www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html

Prikaži več

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša 12. 4. 2010 1 Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolov (običajno Σ 2) Σ n = {s 1 s 2... s n ; s i Σ, i =

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: Fax:

VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: Fax: VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: 330-48-53 Fax: 330-48-52 mail:info.vrtec.pobrezje@siol.net,vrtec.pobrezje@siol.net http://www.vrtecpobrezje.si 1. FIT VADBENA URA CILJI 1. Otrokom

Prikaži več

DELOVNI LIST ZA UČENCA

DELOVNI LIST ZA UČENCA ZRCALA - UVOD 1. polprepustno zrcalo 2. ploščice različnih barv ( risalni žebljički), svinčnik 3. ravnilo Na bel papir postavi polprepustno zrcalo in označi njegovo lego. Pred zrcalo postavi risalni žebljiček.

Prikaži več

UPORABA GASILNIKOV.pdf - created by pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

UPORABA GASILNIKOV.pdf - created by pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! Gasilniki Gasilniki so naprave za gašenje zaèetnih in majhnih požarov Razlikujejo se po vrsti in kolièini ini gasilnega sredstva Glede na vrsto gasilnega sredstva poznamo naslednje vrste gasilnikov: gasilnik

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 672647-672648 www.conrad.si MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: 672647-672648 1 NAMEN UPORABE Izdelka sta namenjena za merjenje temperatur

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

1

1 1.) OPIŠI FAZO SPREDNJE OPORE! Fazo sprednje opore predstavljata spuščanje in dotik stopala zaašne noge s podlago. Stopalo je potrebno postaviti aktivno navzdol pred sebe, tako da je prvi dotik opravljen

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO ERIK MARINŠEK Ljubljana, 2015

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO ERIK MARINŠEK Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO DELO ERIK MARINŠEK Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Kineziologija UČINEK ŠESTTEDENSKE ŠPORTNOREKREATIVNE VADBE NA NEKATERE GIBALNE

Prikaži več

Učni načrt GIMNAZIJA BALET

Učni načrt GIMNAZIJA BALET Učni načrt GIMNAZIJA BALET Učni načrt GIMNAZIJA BALET Umetniška gimnazija Plesna smer; Modul B: Sodobni ples OBVEZNI PREDMET (315 UR) 2 Učni načrt BALET UMETNIŠKA GIMNAZIJA-PLESNA SMER; MODUL B: SODOBNI

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Podiplomski magistrski študijski program športna vzgoja KINEMATIČNA ANALIZA META ZA TRI TOČKE S POMOČJO TEHNOL

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Podiplomski magistrski študijski program športna vzgoja KINEMATIČNA ANALIZA META ZA TRI TOČKE S POMOČJO TEHNOL UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Podiplomski magistrski študijski program športna vzgoja KINEMATIČNA ANALIZA META ZA TRI TOČKE S POMOČJO TEHNOLOGIJE 94FIFTY MAGISTRSKO DELO LUKA DOBOVIČNIK Ljubljana,

Prikaži več