PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA"

Transkripcija

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019

2 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) Zanjo: prof. dr. Irena Lazar *Opomba: Moška slovnična oblika, ki je uporabljena v priročniku, velja tako za moške kot ženske. UP FHŠ si pridržuje pravico do spremembe podatkov v priročniku na podlagi naknadno sprejetih sklepov pristojnih organov UP FHŠ. 2

3 1 KONTAKTI URADNE URE REFERATA ZA ŠTUDENTSKE IN ŠTUDIJSKE ZADEVE OSEBNO in PO TELEFONU ): ponedeljek in četrtek: sreda: torek in petek: ni uradnih ur Tel: (dodiplomski študij) Tel: (podiplomski študij) Tel: (doktorski študij) E-pošta: URADNE URE MEDNARODNE PISARNE sreda: Tel: E-pošta: URADNE URE KNJIŽNICE ponedeljek: torek, sreda, četrtek: petek: Tel: E-pošta: 3

4 2 ŠTUDIJSKI KOLEDAR UP FHŠ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 Študijsko leto 2018/2019 traja od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019 I. ORGANIZIRAN PEDAGOŠKI PROCES IN IZPITNA OBDOBJA JESENSKI SEMESTER od ponedeljka, 1. oktobra 2018, do vključno petka, 18. januarja 2019 ORGANIZIRAN PEDAGOŠKI PROCES ZIMSKO OBDOBJE PEDAGOŠKEGA PROSTI DNEVI IZPITNO PROCESA (državni prazniki in dela prosti dnevi v RS so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze) OSTALI POMEMBNI DNEVI, DOLOČENI NA RAVNI UP Članice UP lahko glede na značilnosti pedagoškega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela (praviloma z namenom nadomeščanja) podaljšajo do vključno petka, 25. januarja od ponedeljka, 21. januarja 2019, do vključno petka, 15. februarja 2019 (4 tedne) - rektorjev dan (čista desetka): sreda, 17. oktober dan reformacije: sreda, 31. oktober dan spomina na mrtve: četrtek, 1. november petek, 2. november 2018 (kolektivni dopust za zaposlene) - ponedeljek, 24. december 2018 (kolektivni dopust za zaposlene) - božič: torek, 25. december dan samostojnosti in enotnosti: sreda, 26. december ponedeljek, 31. december 2018 (kolektivni dopust za zaposlene) - novo leto: torek, 1. januar 2019, in sreda, 2. januar slovenski kulturni praznik: petek, 8. februar pozdrav brucem in bruckam Univerze na Primorskem (začetek študijskega leta): ponedeljek, 1. oktober promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 18. oktober 2018 * * * * * * * * SPOMLADANSKI SEMESTER od ponedeljka, 18. februarja 2019, do vključno petka, 31. maja 2019 ORGANIZIRAN PEDAGOŠKI PROCES POLETNO OBDOBJE JESENSKO OBDOBJE IZPITNO IZPITNO Članice UP lahko glede na značilnosti pedagoškega procesa ter ob upoštevanju materialnih pogojev (prostorske razmere itd.) izvajanje praktičnega usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela (praviloma z namenom nadomeščanja) podaljšajo do vključno petka, 7. junija Izvajanje praktičnega usposabljanja lahko članice UP nadaljujejo od ponedeljka, 19. avgusta 2019, do vključno petka, 13. septembra od ponedeljka, 3. junija 2019, do vključno petka, 5. julija 2019 (5 tednov) od ponedeljka, 19. avgusta 2019, do vključno petka, 13. septembra 2019 (4 tedne) 4

5 PEDAGOŠKEGA PROSTI DNEVI PROCESA (državni prazniki in dela prosti dnevi v RS so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze) OSTALI POMEMBNI DNEVI, DOLOČENI NA RAVNI UP - velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 22. april praznik dela: sreda, 1. maj 2019, in četrtek, 2. maj dan državnosti: torek, 25. junij Marijino vnebovzetje: četrtek, 15. avgust Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 18. marca 2019, do vključno petka, 22. marca promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 18. marec inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 19. marec slovesna akademija Univerze na Primorskem: četrtek, 21. marec Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 13. maja 2019, do vključno petka, 17. maja

6 3 VISOKOŠOLSKI INFORMACIJSKI SISTEM ŠIS Za vstop v sistem je potreben dostop do interneta. Na spletni strani fakultete ( se v zgornjem desnem meniju Študenti nahaja ikona ŠIS, prek katere vstopite v omenjeni sistema. Na ŠIS se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ste ju prejeli ob vpisu. V ŠISu se obvestila ločijo na: DODIPLOMSKI ŠTUDIJ REDNI - OBVESTILA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ OBVESTILA MEDNARODNA PISARNA KNJIŽNICA ZAGOVORI DIPLOM Pod obvestili Referat za študentske zadeve študente sproti obvešča o aktualnih informacijah glede predavanj in o drugih pomembnih zadevah glede študija na fakulteti. URNIK za 1. in 2. stopnjo študija za tekoče študijsko leto 2018/19 je objavljen na spletnih straneh UP Fakultete za humanistične študije ( kliknete ikono Študenti, ki je na desni strani prve strani ter izberete URNIK). PREDMETNIKI študijskih programov so objavljeni na spletni strani fakultete ( in sicer v študentskem informacijskem sistemu»šis-gradiva Druga GRADIVA Splošno 1. stopnja oz. 2. in 3. stopnja«. V predmetniku so navedeni temeljni predmeti vašega študijskega programa ter izbirni predmeti, med katerimi si morate ob vpisu izbrati točno določeno število predmetov. Če se vam IZBIRNI PREDMETI NA URNIKU PREKRIVAJO, jih boste lahko v roku dveh tednov od začetka tekočega študijskega leta zamenjali. Prošnjo za zamenjavo oddate na obrazcu Izjava o zamenjavi izbirnega predmeta, ki je objavljena na ŠIS-u pod Gradiva Druga GRADIVA Splošno 1. stopnja oz. 2. in 3. stopnja. Vsa navodila v zvezi z zamenjavo predmetov so objavljena na ŠIS-u pod OBVESTILA. 3.1 PRIJAVA NA IZPIT K izpitu se študent prijavi prek ŠIS-a. Študent mora oddati prijavo najkasneje peti (5) dan pred razpisanim izpitnim rokom. Študent odgovarja za pravilno in popolno prijavo. V meniju izberite Prijava na izpit. Če se na izpit ne prijavite, se izpita ne morete udeležiti. Na desni strani zaslona v oknu Predmet izberite predmet, na katerega se želite prijaviti. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev. Odpre se vam seznam izpitnih rokov, ki so razpisani pri izbranem predmetu. Z dvojno puščico na levi strani preglednice izberete želeni izpitni rok. Izpiše se vam:»na izpit ste se uspešno prijavili«. S tem je prijava zaključena. Prijave na izpit preverite pod izbiro Pregled prijav. Če se prijavljate na izpitni rok, za katerega je predvideno plačilo (če opravljate izpit četrtič ali več oziroma ga opravljate v drugem ali vsakem nadaljnjem letu brez statusa), boste po elektronski pošti prejeli plačilni nalog za opravljanja izpita. Če imate za izbrani predmet že odprto nezaključeno prijavo (vsaka prijava mora biti zaključena z oceno ali odjavo od izpita), se na isti predmet ne morete prijaviti. Odprte prijave lahko vidite z izbiro Pregled prijav na levi strani zaslona. 6

7 3.2 ODJAVA OD IZPITA Če študent ne namerava pristopiti k izpitu, h kateremu se je prijavil, mora svojo prijavo umakniti. Odjavi se prek ŠIS-a, in sicer najkasneje v roku treh (3) dni pred razpisanim izpitnim rokom. V meniju izberite Odjava od izpita. Na desni strani zaslona izberite prijavo na izpit, od katerega se želite odjaviti. Izbiro potrdite z izbiro dvojne puščice na levi strani preglednice. Izpiše se vam:»od izpitnega roka ste se uspešno odjavili«. S tem je odjava zaključena. Druge odprte prijave, od katerih ni več možna odjava, lahko vidite z izbiro Pregled prijav na levi strani zaslona. Če študent ne umakne prijave, se šteje, da je s tem izkoristil en izpitni rok in lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni, razen v primeru, ko študent ni mogel umakniti prijave zaradi nepremostljivih okoliščin (bolezen ali druge nepremostljive okoliščine), ki so nastopile po preteku roka iz prejšnjega odstavka. V tem primeru se šteje, da je študent pravočasno umaknil prijavo k izpitu, če naknadno, vendar najkasneje v roku sedmih (7) dni od dneva izvedbe izpita, dostavi na referat ustrezna dokazila. 3.3 PREGLED ODPRTIH PRIJAV V meniju izberite Pregled prijav. Na zaslonu se vam izpišejo vse vaše odprte prijave. Prijava je odprta, dokler ni zaključena z oceno ali odjavo. 3.4 PREGLED IZPITNIH ROKOV V meniju izberite Izpitni roki. Na desni strani zaslona v okencu izberite predmet, za katerega vas zanimajo izpitni roki. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev. Izpišejo se razpisani izpitni roki. Izpitne roke objavlja Referat za študentske zadeve po dogovoru z izvajalcem predmeta v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja UP FHŠ. 3.5 PREGLED IZPITNIH REZULTATOV V meniju izberite Rezultati izpitov. Na desni strani zaslona v okencu Predmet izberite predmet, za katerega vas zanima rezultat. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev. Izpiše se zadnji rezultat, ki ste ga dosegli pri opravljanju izbranega predmeta. 3.6 GRADIVA Za predmet: v tej mapi boste našli gradiva, ki jih pri posameznem predmetu objavljajo visokošolski učitelji in sodelavci. Večina učiteljev za objavljanje gradiv sicer uporablja e-učilnico. Vse informacije v zvezi z objavo gradiv vam bodo posredovane na uvodnem srečanju pri predmetu. Druga: pod drugimi gradivi so objavljeni razni obrazci za študente, pravilniki ter druga pomembna gradiva za študente. 3.7 KRŠITVE V POSTOPKU PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA Za kršitve v postopku preverjanja znanja se šteje, če študent: med potekom izpita na nedovoljen način sodeluje z drugo osebo ali drugimi osebami, če pri reševanju ali pisanju izpitne naloge prepisuje od druge osebe ali drugih oseb oziroma uporablja nedovoljene pripomočke ali če kakorkoli drugače moti potek izpita; opravlja oziroma poskusi opravljati izpit namesto (drugega) prijavljenega študenta ali če dovoli, da namesto njega opravlja ali poskusi opravljati izpit kdo drug; pri zaključnih delih oziroma nalogah ter pri seminarskih nalogah in drugih pisnih izdelkih prepiše besedila drugih avtorjev v celoti ali delno ter jih uporabi kot svoja lastna 7

8 oziroma če pri posameznih delih besedil, ki jih prepiše, ne navaja avtorja (plagiatorstvo). 3.8 UGOTAVLJANJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI IN SANKCIJE V primeru kršitve iz prve in druge točke 42. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja izvajalec izpita študentu odvzame pisni izdelek ter na seznam študentov, prijavljenih na izpitni rok, in na študentov izdelek evidentira kršitev, tako da zapiše»kršitev izpitnega reda«. Študent ne sme nadaljevati z opravljanjem izpita. Izvajalec o ugotovljeni kršitvi obvesti referat, ki s kršitvijo seznani dekana članice univerze. Dekan ukrepa v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinsko odgovornosti študentov. V primeru kršitve iz tretje točke 42. člena tega pravilnika se izvede postopek v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinsko odgovornost študentov. 8

9 4 VPISI 4.1 VPIS V VIŠJI LETNIK Študenti, ki so izpolnili vse zahtevane pogoje za vpis v višji letnik, prejmejo obvestilo o vpisu na domači naslov. Vpis poteka po zaključku septembrskega izpitnega obdobja in se zaključi najkasneje do konca septembra tekočega študijskega leta. Vpis v višji letnik med študijskim letom ni možen! POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK Študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje napredujejo v višji letnik z opravljenimi 48 KT ter opravljenimi vsemi obveznostmi predhodnega letnika. Študenti, ki imajo v študijskem letu dodeljen poseben status (status študenta s posebnimi potrebami, status športnika status umetnika/kulturnika ali status študenta s priznanimi zaslugami zaradi obštudijskih dejavnostih), v višji letnik lahko napredujejo z opravljenimi najmanj 30 KT ter opravljenimi vsemi obveznostmi predhodnega letnika. 4.2 VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ V absolventski staž se vpisujejo študenti po zadnjem letniku študijskega programa, v kolikor v času študija še niso izkoristili pravice do ponavljanja letnika oz. zamenjave študijskega programa (zadnjega letnika ni možno ponavljati). 4.3 PONAVLJANJE LETNIKA Študent lahko med rednim študijem samo enkrat ponavlja letnik. Pravice do ponavljanja nimajo študenti, ki so med rednim študijem že izkoristili pravico do zamenjave študijskega programa. Študent lahko ponavlja ali 1. ali 2. letnik, če zbere vsaj 30 ECTS vpisanega letnika (program Italijanistika: ponavlja se lahko tudi 3. letnik, saj je program štirileten). O nameri ponavljanja letnika mora obvestiti Referat za študentske zadeve do zaključka septembrskega izpitnega obdobja z izjavo na obrazcu Izjava za ponavljanje letnika. Zadnjega letnika na vpisanem programu ni možno ponavljati. Manjkajoče obveznosti mora študent opraviti do zaključka naslednjega študijskega leta, če želi napredovati po programu. 4.4 IZJEMNI VPIS V VIŠJI LETNIK Na osnovi utemeljenega razloga je možen izjemni vpis v višji letnik s pridobljenimi 48 KT tekočega letnika ter vsemi opravljenimi obveznostmi nižjega letnika. O izjemnem vpisu v višji letnik odloča Komisija za študentske zadeve UP FHŠ, ki lahko študentu določi še morebitne druge pogoje za izjemni vpis. Kot utemeljeni razlog za izjemni vpis se šteje z javno listino izkazano: rojstvo otroka v času tekočega študijskega leta (priložiti rojstni list otroka); daljša bolezen, ki traja neprekinjeno najmanj dva meseca v času predavanj ali najmanj en mesec med junijskim in septembrskim izpitnim obdobjem tekočega študijskega leta (priložiti zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ter izvide specialista); izjemne družinske in socialne okoliščine (priložiti potrdila, ki jih izdajajo pooblaščeni zavodi socialni, zdravstveni, pokojninski, za zaposlovanje ipd. s katerimi študent utemeljuje izjemne okoliščine); 9

10 POMEMBNO! K prošnjam za izjemni vpis mora študent priložiti dokazila, s katerimi dokazuje utemeljene razloge za izjemni vpis. Potrdila, v katerih ni navedenega daljšega časovnega obdobja bolniške odsotnosti študenta, se ne upoštevajo kot ustrezno potrdilo za izjemni vpis v višji letnik. 4.5 NADALJEVANJE ALI DOKONČANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI Študent, ki je prekinil študij za več kot dve leti, lahko študij nadaljuje po istem študijskem programu, če se v tem času ni spremenil. Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, se študentu lahko dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija po spremenjenem študijskem programu, vendar se mu glede na spremembe študijskega programa lahko določi diferencialne izpite ali druge dodatne študijske obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija. Nedokončani letnik mora študent v celoti dokončati po veljavnem študijskem programu. Kandidat, ki je izgubil status študenta, za nadaljevanje oz. dokončanje študija zaprosi v primeru, ko: sta od dneva, ko je imel status študenta, minili več kot dve leti; ni opravil vseh študijskih obveznosti in sta od dneva, ko je nazadnje imel status absolventa, minili več kot dve leti. Oseba, ki zaprosi za nadaljevanje/dokončanje študija, plača stroške nadaljevanja/dokončanja študija in opravljanje ostalih študijskih obveznosti skladno s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem po veljavnem ceniku fakultete. Prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija študentje naslovijo na Komisijo za študentske zadeve fakultete. 4.6 STATUS ŠTUDENTA Status študenta preneha, če študent: ne diplomira na študijskem programu 1. stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri (absolventski staž je); ne diplomira na študijskem programu prve stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer (ni absolventskega staža); se izpiše; se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester; je bil izključen; dokonča podiplomski študij; ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri (absolventski staž je); ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer (ni absolventskega staža); ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolventski staž je); ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, predpisanem roku. po zaključku študija (diplomiranju) odpove statusu študenta (študent, ki diplomira na 1. ali 2. stopnji obdrži status študenta do konca študijskega leta, v katerem je diplomiral); 10

11 Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto, če: 1-krat iz upravičenih razlogov za največ 12 mesecev (na 1. in 2. stopnji) 1 leto zaradi materinstva / očetovstva za vsakega živorojenega otroka (na dan rojstva otroka mora imeti študent»aktiven«status študenta) 4.7 ŠTUDENTI S POSEBNIM STATUSOM Status študenta s posebnimi potrebami Podrobnejše informacije o pridobitvi statusa so objavljene v Pravilniku o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem. Status študenta športnika, Status študenta priznanega umetnika-kulturnika, Status študenta s priznanimi zaslugami pri obštudijskih dejavnostih Informacije o postopku pridobitve tega statusa so objavljene v Pravilih o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom na Univerzi na Primorskem. 4.8 ŠTUDENTI BREZ STATUSA Skladno s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem lahko oseba brez statusa študenta (pavzer), ki se med študijem ne vpiše v višji ali isti letnik oziroma ji poteče absolventski staž, v času enega leta od dneva, ko je prvič izgubila status študenta, opravlja manjkajoče študijske obveznosti brez plačila. Če je od dneva izgube statusa študenta minilo več kot eno leto, se plačajo stroški dokončanja študija. Pri tem se upošteva cenik fakultete za tekoče študijsko leto, in sicer: opravljanje posameznih izpitov (oziroma manjkajočih obveznosti) se zaračuna kot opravljanje četrtega in nadaljnjih izpitov pri istem predmetu; zaračunata se priprava in zagovor zaključnega / magistrskega dela. Za vpis v višji letnik mora imeti oseba brez statusa opravljene vse študijske obveznosti predhodnih letnikov ter letnika (60 KT), v katerem je izgubila status študenta. Vpis se opravi v času rednih vpisov. 4.9 LETO PLUS Leto plus je način organizacije študija, ki tujim študentom zaradi pomanjkljivega znanja slovenskega jezika, v katerem poteka študijski proces, omogoča boljšo študijsko uspešnost s ponovnim vpisom v prvi letnik. Študenti, prijavljeni v Leto plus, morajo za ponovni vpis v 1. letnik v okviru prvega leta študija opraviti študijske obveznosti vpisanega študijskega programa v obsegu najmanj 24 ECTS kreditnih točk in najmanj 6 ECTS kreditnih točk iz doseganja znanja slovenskega jezika. Leto plus lahko koristijo tuji študenti, ki ne govorijo slovensko oziroma je njihovo znanje slovenskega jezika pomanjkljivo, in so prvič vpisani v študijski program Univerze na Primorskem. Tujim študentom, vključenim v Leto plus, ki so skladno s Pravilnikom o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 40/94 in 45/98) zavezanim k plačilu šolnine, se šolnina zaračuna samo za eno študijsko leto v času trajanja Leta plus. 11

12 5 VZPOREDNI ŠTUDIJ Vzporedni študij je študij na dveh ločenih študijskih programih. Študent, ki uspešno opravi obveznosti na obeh študijskih programih, dobi ločeni diplomski listini za vsakega od študijskih programov. Vzporedni študij se študentu lahko odobri po uspešno opravljenem 1. letniku študija ter doseženi povprečni oceni najmanj 8,00. Med absolventskim stažem vpis vzporednega študija ni možen. Študent UP FHŠ, ki želi vzporedno študirati na drugem študijskem programu na UP FHŠ ali na drugi fakulteti, mora za soglasje za vzporedni študij zaprositi Komisijo za študentske zadeve fakultete. Prošnji mora priložiti: potrdilo o vpisu v višji letnik za naslednje študijsko leto, potrdilo o opravljenih obveznostih, iz katerega je razvidno, da je povprečna ocena v zadnjem opravljenem letniku najmanj prav dobro (8). Prošnje za soglasje za vzporedni študij na drugi fakulteti se obravnavajo na septembrski seji Komisije za študentske zadeve fakultete, prošnje za vzporedni študij na UP FHŠ pa sprejema Referat za študentske zadeve v rokih, določenih skladno z Razpisom za vpis tekočega študijskega leta. 5.1 PRIZNAVANJE IZPITOV NA VZPOREDNEM ŠTUDIJU Študenti si lahko na vzporedno vpisanem študijskem programu priznavajo tako temeljene kot izbirne predmete, ki so jih opravili na drugem vpisanem študijskem programu. 5.2 PLAČILO ŠOLNINE NA VZPOREDNEM ŠTUDIJU Študenti lahko brezplačno študirajo na vzporednem študiju, v kolikor redno napredujejo na obeh vpisanih študijskih programih. V kolikor študent ne izpolni pogoja rednega napredovanja na vzporednem študiju, mora plačati šolnino ob vpisu v višji letnik. Prav tako študent plača šolnino za vpisani letnik, ko zaključi študij na matičnem študijskem programu. 12

13 6 SPLOŠNE INFORMACIJE O ŠTUDIJU 6.1 OBVEŠČANJE ŠTUDENTOV Referat za študentske zadeve študente obvešča o odpovedi ali spremembi predavanj predvsem prek elektronske oglasne deske, ki je na spletni strani fakultete (ŠIS - > DODIPLOMSKI ŠTUDIJ REDNI - OBVESTILA oz. ŠIS - > PODIPLOMSKI ŠTUDIJ REDNI - OBVESTILA ). Kratka sporočila referat v nujnih primerih (npr. ko predavanja pri določenem predmetu odpadejo isti dan) študentom pošilja tudi prek SMS-sporočil. Študenti so prek SMS-sporočil obveščeni tudi o končnih rezultatih izpitov, če ob vpisu na vpisnem listu izberejo to možnost. Študentom se priporoča sprotno spremljanje obvestil na elektronski oglasni deski. 6.2 IZBIRNI PREDMETI Študent ob vpisu v posamezni letnik izbere točno določeno število notranje in zunanje izbirnih predmetov, kot to določa študijski program, v katerega je vpisan. Notranje izbirni predmeti so predmeti izbranega študijskega programa. Zunanje izbirni predmeti so vsi predmeti nevpisanega študijskega programa na UP FHŠ, na drugih fakultetah doma in v tujini ali pa kreditne točke, pridobljene v okviru udeležbe na poletnih šolah, ki so kreditno vrednotene. V primeru, ko želi kot zunanje izbirni predmet priznavati obveznosti, opravljene izven fakultete (izmenjava v tujini, poletna šola, študijski programi drugih fakultet), mora v indeksu ob vpisu izbrati opcijo Zunanje izbirni predmet in ne izbrati nobenega iz na seznamu ponujenih predmetov. V tem primeru študent sam poskrbi za pravočasno dostavo ustreznih dokazil Izbiranje izbirnih predmetov v 1. letniku Študent v 1. letniku izbirne predmete izbira med temeljnimi predmeti 1. letnika ostalih študijskih programov fakultete Izbiranje izbirnih predmetov v višjih letnikih Študent v višjem letniku izbira notranje izbirne predmete izmed predmetov, ponujenih na študijskem programu, v katerega je vpisan. Kot zunanje izbirne predmete izbira med vsemi ostalimi temeljnimi in izbirnimi predmeti ostalih študijskih programov UP FHŠ, na drugih fakultetah doma in v tujini ali pa pridobi kreditne točke v okviru udeležbe na poletnih šolah, ki so kreditno vrednotene Zamenjava izbirnih predmetov Študent lahko zamenja izbrane izbirne predmete v roku dveh tednov od začetka posameznega semestra neposredno v referatu z oddajo obrazca Izjava o zamenjavi izbirnega predmeta. Po dvotedenskem roku je menjava izbirnih predmetov možna samo z utemeljenimi razlogi. Študent v tem primeru odda prošnjo za zamenjavo predmeta na Komisijo za študentske zadeve ter priloži dokazila in soglasja izvajalcev, da se strinjajo z menjavo. 13

14 6.3 PRIZNAVANJE IZPITOV Študent, ki je bil pred študijem na UP FHŠ vpisan na drugi univerzitetni študijski program UP FHŠ ali na univerzitetnem študijskem programu drugega visokošolskega zavoda v Sloveniji, lahko po vpisu zaprosi za priznanje opravljenih izpitov, ki se v celoti ali delno ujemajo s predmetom vpisanega študijskega programa na UP FHŠ Priznavanje temeljnega in notranje izbirnega predmeta Študent odda prošnjo za priznavanje temeljnega ali notranje izbirnega predmeta na obrazcu Vloga za priznanje izpita, ki je objavljen na ŠIS-u pod Gradiva > Druga -> Obrazci-splošno, v katerem mora biti pravilno zapisano, pri katerem predmetu, ki se izvaja na UP FHŠ, zaproša za priznanje izpita. Vlogo študent odda nosilcu predmeta ter vlogi priloži:: učni načrt, po katerem je opravljal izpit na drugem visokošolskem zavodu, ki je potrjen v ustrezni službe te institucije, potrdilo o opravljenih izpitih z datumom in oceno (oz. indeks). Vlogo za priznanje opravljenega izpita obravnava nosilec predmeta, ki poda mnenje o tem, ali se izpit prizna v celoti, delno ali ne prizna ter s kakšno oceno. Če se izpit delno prizna, se določijo vsebine, ki jih mora študent še opraviti. Pri tem se upošteva kreditno ovrednotenje predmeta, vsebino predmeta, raven zahtevnosti, predvideno literaturo in obseg predmeta po številu ur predavanj in vaj. Študent pri tem predmetu opravi manjkajoče obveznosti in se prijavi na enega od razpisanih izpitnih rokov. Če nosilec predmeta prizna izpit v celoti, se priznani predmet študentu vpiše v njegov indeks z oceno, s katero je nosilec predmet priznal. V tem primeru se študentu ni treba prijaviti na izpitni rok pri priznanem predmetu. Priznanje izpita, opravljenega na drugem visokošolskem zavodu, mora študent plačati po veljavnem ceniku UP FHŠ Priznavanje zunanje izbirnega predmeta Študent, ki želi priznavati zunanje izbirni predmet, odda prošnjo za priznavanje na standardiziranem obrazcu za prošnje, ki je objavljen na ŠIS-u pod Gradiva > Druga -> Obrazci-splošno. Vlogi mora predložiti: učni načrt, po katerem je opravljal izpit na drugem visokošolskem zavodu, ki je potrjen v ustrezni službe te institucije, potrdilo o opravljenih izpitih z datumom in oceno (oz. indeks), ali drugo dokazilo (npr. potrdilo o pridobljenih kreditih na poletni šoli). Vlogo študenta obravnava pristojna komisija, ki lahko študentu prizna zunanje izbirni predmet v celoti oz. mu ga ne prizna. Priznanje izpita, opravljenega na drugem visokošolskem zavodu, mora študent plačati po veljavnem ceniku UP FHŠ. 6.4 ZDRAVSTVENI IN ZOBOZDRAVNIŠKI PREGLED Študenti, ki so vpisani v redni študijski program, imajo v času študija praviloma v 1. in zadnjem letniku možnost opraviti preventivni zdravstveni in zobozdravniški pregled. Udeležba na pregledu ni obvezna. 6.5 TERENSKE VAJE Če se študent prijavi na terenske vaje in se vaj ne udeleži oziroma ne sporoči svoje odpovedi najkasneje 5 dni pred odhodom izvajalcu predmeta, v okviru katerega so terenske 14

15 vaje predvidene, mora strošek terenskih vaj v vsakem primeru poravnati. Fakulteta izda študentu plačilni nalog za strošek terenskih vaj, ki ga mora študent v predpisanem roku poravnati. Prav tako mora študent v primeru udeležbe najkasneje en dan pred odhodom na terenske vaje oz. strokovno ekskurzijo izvajalcu oddati Izjavo ob odhodu na terenske vaje/strokovno ekskurzijo (predpisani obrazec je objavljen na ŠIS-u). 6.6 ŠTUDIJSKA PRAKSA Študijska praksa je s strani učitlejev mentorjev vodena učna enota. Študenti, ki so vpisani na študijske programe, na katerih je predvideno opravljanje študijske prakse, se za institucijo vsa vprašanja obrnejo na osebo na oddelku, ki je zadolžena za prakso. Po opravljeni praksi študent v referat odda Potrdilo in Poročilo o opravljeni študijski praksi. 6.7 TUTORSTVO Na fakulteti je vzpostavljen tutorski sistem z namenom vsestranske pomoči in podpore študentom. 1. letniku je dodeljen tutor, s katerim so študentje v stiku celotno študijsko leto. Študentom tutorji nudijo različne informacije, ki se nanašajo na študijski proces, vsebine študijskega procesa, predvsem pa so jim v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov in ne nazadnje pri čisto praktičnih nasvetih, ki se nanašajo na študijske in ob študijske dejavnosti. Študentom so praviloma dodeljeni tutorji, ki delujejo ali študirajo v okviru istega študijskega programa kot njihov varovanec. Za tutorski sistem je odgovorna koordinatorica tutorjev na fakulteti, dr. Zrinka Mileusnić, za skladno in koordinirano delovanje tutorjev v okviru posamičnih oddelkov pa vodje tutorjev posameznih programov. Tutorstvo ni obveza, je pa vsekakor izjemna priložnost, ki jo študent lahko izkoristi za pridobivanje informacij, kvalitetnejši študij in sprotno reševanje morebitnih težav. 6.8 OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI NA FAKULTETI Poleg študija lahko študenti aktivno sodelujejo pri različnih obštudijskih dejavnostih na fakulteti, v okviru dejavnosti, ki jih organizira Študentski svet UP FHŠ. Študenti se lahko vključijo v različne projekte, sodelujejo pri športnih in kulturnih dejavnostih ter študentskih prireditvah. 15

16 7 MOBILNOST ŠTUDENTOV 7.1 IZBIRNOST MED ČLANICAMI UNIVERZE NA PRIMORSKEM Na podlagi Pravilnika o izvajanju izbirnosti med članicami UP lahko študenti UP FHŠ v okviru izbirnih predmetov vpisanega študijskega programa izbirajo predmete drugih članic Univerze na Primorskem. Omenjeni pravilnik, v katerem so navedeni postopki prijave in seznam ponujenih predmetov vseh članic, sta objavljena na spletni strani Univerze na Primorskem (v zavihku Študij Izbirnost med članicami Univerze). Študenti, ki se odločijo za opravljanje predmeta preko Izbirnosti med članicami, morajo ob izpolnjevanju vpisnega lista izbrati možnost»zunanje izbirni predmet«in ne izberejo točno določenega ponujenega predmeta iz nabora predmetov fakultete. 7.2 NACIONALNA MOBILNOST Na podlagi Sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem) lahko študent UP FHŠ del rednih študijskih obveznosti namesto na matični fakulteti opravi na sorodnem študijskem programu na fakulteti ene od drugih dveh slovenskih univerz. Praviloma si lahko študent UP FHŠ na drugi fakulteti izbere le izbirne predmete, ki se mu v celoti priznajo, če sta predmeta enako kreditno ovrednotena. V kolikor študent želi priznavati temeljene predmete, mora vlogo pregledati tudi Komisija za študentske zadeve. Podatki o prostih mestih za izmenjavo, študijskih programih in koordinatorjih, na katere se lahko študenti obrnejo za informacije o izmenjavi, so navedeni v informacijskem paketu, ki je objavljen na spletnih straneh Univerze na Primorskem Mednarodno - Nacionalna mobilnost. Študenti, ki se odločijo za opravljanje predmeta preko Nacionalne mobilnosti, morajo ob izpolnjevanju vpisnega lista izbrati možnost»zunanje izbirni predmet«in ne izberejo točno določenega ponujenga iznabora predmetov fakultete. 7.3 ŠTUDIJ/PRAKSA V TUJINI ERASMUS+ Študenti na UP FHŠ imajo številne možnosti za opravljanje študijskih obveznosti v tujini. Študij v tujini je odlična priložnost za spoznavanje različnih kultur in načinov življenja, praktično izpopolnjevanje v tujih jezikih ter pridobivanje novih izkušenj. Izmenjave potekajo večinoma v okviru ERASMUS+ K103, ERASMUS+ K107 in CEEPUS programov. Študijske obveznosti, ki jih študent opravi v tujini, se mu vpišejo v elektronski Indeks ter v prilogo k diplomi Priznavanje temeljnih oz. notranje izbirnih predmetov v okviru Erasmus+ izmenjave Študent, ki odhaja na izmenjavo v tujino, naj se predhodno pri predstojniku vpisanega programa natančno pozanima o možnosti priznavanja v tujini pridobljenih kreditnih točk kot temlejnih aliizbirnih predmetov na matičnem programu. Študent, ki se vrne z izmenjave v tujini, mora v Mednarodno pisarno UP FHŠ oddati: potrdilo o dolžini izmenjave (Confirmation of Stay), učni sporazum (Learning agreement), potrdilo o opravljenih izpitih (Transcript of records), iz katerega je razvidno ime opravljenega izpita, ocena ter število doseženih kreditnih točk. 16

17 Poleg zgoraj navedenih dokumentov mora oddati še: obrazec Priznavanje v tujini opravljenih predmetov, vlogo za priznanje izpita opravljenega na univerzitetnem študijskem programu v tujini. Vlogi mora študent priložiti: učni načrt, po katerem je opravljal izpit na drugem visokošolskem zavodu, ki je potrjen v ustrezni službe te institucije, Vlogo mora podpisati nosilec temeljnega oz. notranje izbirnega predmeta na UP FHŠ. Vsi obrazci so objavljeni na ŠIS-u pod Gradiva - Druga Obrazci - Mednarodna izmenjava, v kateri mora biti pravilno zapisano, pri katerem predmetu, ki se izvaja na UP FHŠ, zaproša za priznanje izpita Priznavanje zunanje izbirnih predmetov v okviru Erasmus+ izmenjave Študent lahko na izmenjavi opravi izpit iz kateregakoli zunanje izbirnega predmeta. Pri izbiri mora biti pozoren le na število KT, ki ne sme biti manjše kot pri izbirnih predmetih na UP FHŠ. Pozoren mora biti tudi na to, da ob začetku študijskega leta, ko izbira zunanje izbirne predmete v svojem indeksu ne napiše ime predmeta, temveč izbere možnost Zunanje izbirni predmet. Vsa potrdila in obrazce mora študent ODDATI v Mednarodno pisarno UP FHŠ. V okviru programov mednarodne mobilnosti, ki jih izvaja UP FHŠ, se lahko študenti udeležijo tudi poletnih šol in jezikovnih tečajev v tujini. V okviru programa ERASMUS+ se lahko študenti odločijo za semestrski študij na eni od partnerskih univerz v naslednjih državah: Avstrija, Belgija, Češka, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Turčija, v okviru programa CEEPUS pa še v naslednjih srednjeevropskih državah: Albanija, Bolgarija, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Romunija, Srbija. Mednarodna pisarna fakultete študente sproti obvešča o možnostih pridobivanja štipendij, tako preko evropskih kakor tudi domačih ustanov. Študent lahko tovrstne informacije spremlja prek spletne strani UP FHŠ pod Štipendije in študijska praksa v tujini. 17

18 8 ZAKLJUČNA DELA (1. IN 2. STOPNJA) 8.1 ZAKLJUČNO DELO NA 1. STOPNJI Zaključno delo je študijska obveznost študenta na nekaterih dodiplomskih študijskih programih na fakulteti in je rezultat samostojnega dela kandidata. Podrobna navodila in postopki za zaključna dela so dostopni v Pravilniku o zaključnem delu ter Tehničnih navodilih za izdelavo zaključnega, diplomskega in magistrskega dela ter doktorske disertacije (objavljeno na ŠIS-u pod Gradiva Druga Gradiva za diplomiranje 1. stopnja). Na istem mestu so objavljeni vsi obrazci, ki jih študentje potrebujejo v tem postopku. Če študent ne zaključi študija v rokih, ki jih opredeljuje interni pravilnik Univerze na Primorskem glede prispevkov in vrednotenja stroškov na Univerzi na Primorskem, se mu zaračunajo stroški priprave in zagovora zaključnega dela skladno z veljavnim cenikom fakultete. 8.2 ZAKLJUČNO DELO NA 2. STOPNJI MAGISTRSKO DELO Magistrsko delo je zaključna študijska obveznost študenta, vpisanega na enega od magistrskih študijskih programov 2. stopnje na fakulteti in je rezultat njegovega samostojnega dela. Temeljno vodilo študentom pri postopku prijave teme, izdelave, oddaje ter zagovora magistrskega dela so Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje na UP, Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje na UP FHŠ, ter Tehnična navodila za izdelavo zaključnega, diplomskega in magistrskega dela ter doktorske disertacije (dokumenti objavljeni na ŠIS-u pod Gradiva > Druga > Gradiva za diplomiranje 2. in 3. stopnja). Povzetek postopka prijave teme, izdelave in zagovora magistrskega dela ter vsi obrazci, ki jih študentje potrebujejo v tem postopku, so prav tako objavljeni na ŠIS-u pod gradivi. Če študent ne zaključi študija v rokih, ki jih opredeljuje interni pravilnik Univerze na Primorskem glede prispevkov in vrednotenja stroškov na Univerzi na Primorskem, se mu zaračunajo stroški priprave in zagovora zaključnega dela skladno z veljavnim cenikom fakultete. 8.3 TEHNIČNI PREGLED Obseg in obliko zaključnega dela določajo Tehnična navodila za izdelavo zaključnega dela Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije, objavljena na ŠIS-u pod Gradiva - druga - gradiva za diplomiranje 1., 2., in 3. stopnja. Študent mora pred zadnjo oddajo zaključnega dela mentorju, poslati zaključno delo v tehnični pregled in sicer na mail naslov: Šele ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, lahko študent odda zaključno delo v vezavo in se razpiše zagovor. 8.4 PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN - PLAGIATORSTVO Pisno zaključno delo je avtorsko delo študenta oz. osebe, ki zaključuje študij na UP, zato mora biti rezultat študentovega lastnega dela, v katerem je potrebno jasno razmejiti lastne dosežke od dosežkov drugih oseb. Študent po opravljenem tehničnem pregledu pošlje končno verzijo zaključnega dela mentorju, ki s pomočjo ustrezne programske opreme za preverjanje podobnosti vsebin preveri podobnost vsebine dela z drugimi deli, ter obvesti študenta in referat. Kršitve plagiatorstva ureja Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem. 18

19 Če študent ne zaključi študija v rokih, ki jih opredeljuje interni pravilnik Univerze na Primorskem glede prispevkov in vrednotenja stroškov na Univerzi na Primorskem, se mu zaračunajo stroški priprave in zagovora zaključnega dela skladno z veljavnim cenikom fakultete. Če študent v dveh letih po poteku prvič vpisanega absolventskega staža ne opravi zaključnega dela, mora vložiti prošnjo za dokončanje študija. 19

20 PRAVILNIKI Pri študiju so za študente UP FHŠ pomembni naslednji pravilniki: 1. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP FHŠ (objavljen na spletni strani fakultete pod menijem Informacije za študente > Pravilniki in obrazci); 2. Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem (objavljen na spletni strani fakultete pod meniju Informacije za študente > Pravilniki in obrazci). 3. Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem (objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem pod menijem Univerza -> Akti in zakonodaja > Interni akti -> Pravilniki); 4. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami UP (objavljen na spletni strani fakultete pod menijem Študentske informacije > Pravilniki); 5. Pravilnik o zaključnem delu UP FHŠ (objavljen na ŠIS-u pod gradivi ->druga gradiva za študente) 6. Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na UP (objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem pod menijem Univerza -> Akti in zakonodaja > Interni akti -> Pravilniki); 7. Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na UP FHŠ 8. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem (objavljen na spletni strani fakultete pod menijem Študentske informacije > Pravilniki); 9. Splošni pogoji plačevanja šolnin in drugih prispevkov za študij na UP FHŠ (objavljeni so na spletni strani fakultete, pod menijem Študentske informacije -> Pravilniki); 10. Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem (objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem pod menijem Univerza -> Akti in zakonodaja > Interni akti -> Pravilniki); 11. Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem (objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem pod menijem Univerza -> Akti in zakonodaja > Interni akti -> Pravilniki); 12. Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem (objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem pod menijem Univerza -> Akti in zakonodaja > Interni akti -> Pravilniki); 13. Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom na Univerzi na Primorskem (objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem pod menijem Univerza -> Akti in zakonodaja > Interni akti -> Pravilniki); 14. Pravilnik o tutorstvu Univerze na Primorskem (objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem pod menijem Univerza -> Akti in zakonodaja > Interni akti -> Pravilniki); 20

21 VODSTVO FAKULTETE Dekanja: Prodekan za študijske zadeve: Prodekan za študentske zadeve: Prodekan za mednarodno sodelovanje in razvoj: prof. dr. Irena Lazar izr. prof. dr. Gregor Kovačič izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič doc. dr. Miha Koderman Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo: prof. dr. Aleksander Panjek Tajnik fakultete: Jasna Zorko V želji, da bi se s pomočjo študentskega priročnika podrobneje seznanili z vsemi informacijami o študiju, ki so pomembne za vas, in s pravicami ter obveznostmi, ki iz tega izhajajo, vam želimo uspešno študijsko leto. 21

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18 1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18. februar do 5. april 2019 Izpitno obdobje: 8. april do 12. april 2019

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica ECTS-MA

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na podlagi 1. in 15. točke 330. člena Statuta Univerze

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:  RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI INFORMATIVNI SESTANEK ERASMUS RAZPISA NA PF UL ZA ŠT. LETO 2018/19 doc. dr. Luka Tičar, Erasmus koordinator Darja Rabzelj, Mednarodna pisarna Ljubljana, 28. in 29. november 2017 ERASMUS+ Erasmus+ je program

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji 34. redni seji, dne 30. 1. 2019, sprejel naslednji

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 21. decembra 2009 sprejel, na sejah 28. maja 2012,

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 27 DRŽAV ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE MOBILNOST IZVEDENA V OBDOBJU OD 1. JUNIJA 2019 DO 30. SEPTEMBRA

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za projektno leto 2018

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n. 113. členom Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog!jo

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljate tudi za portal Lo.Polis (www.lopolis.si), kjer

Prikaži več

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc)

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc) RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016) Program Erasmus +, KA1 - mobilnost študentov z namenom opravljanja študija v tujini v letnem semestru študijskega leta 2016/17 (brez ERASMUS+ finančne dotacije) Zakaj

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje

Prikaži več

Navodila za študente

Navodila za študente Moodle UM Verzija 3.5.1 Navodila za študente RCUM, Služba za IS Maribor, 2019 Kazalo 1 Prijava v Moodle UM... 3 2 Odjava iz Moodla UM... 3 3 Seznam učnih enot... 4 4 Navigacijski trak... 4 5 Bloki... 5

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več