Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona"

Transkripcija

1 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto Analiza zajema primerjalno analizo stroškov oskrbe s toploto za namene ogrevanja stanovanjskih prostorov za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote iz različnih distribucijskih sistemov toplote v Sloveniji. Primerjalna analiza stroškov oskrbe s toploto za ogrevanje stanovanjskih prostorov temelji na predpostavljenih odjemnih karakteristikah značilnega gospodinjskega odjemalca eno in večstanovanjske stavbe. Okvirne stroške oskrbe s toploto za ogrevanje stanovanjskih prostorov, pripravo sanitarne tople vode, ogrevanje poslovnih prostorov itd. si lahko odjemalec izračuna na podlagi lastnih odjemnih karakteristik in javno objavljenih tarifnih postavk toplote iz cenikov lokalnega distributerja toplote. Maribor, julij 2018

2

3 Cena toplote Končni znesek za plačilo dobavljene toplote iz distribucijskih sistemov toplote je sestavljen iz naslednjih postavk: cena toplote: fiksni del obračunska moč [EUR/MW/leto], variabilni del prevzeta količina toplote [EUR/MWh], prispevki: prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE) [EUR/MWh], prispevek za energetsko učinkovitost (URE) [EUR/MWh] in davek na dodano vrednost (DDV). Analiza cen toplote in letnega stroška ogrevanja Analiza cen toplote je izvedena na podlagi tarifnih postavk iz veljavnih tarifnih cenikov distributerjev toplote za leto 2017, ki opravljajo distribucijo toplote kot tržno dejavnost, izbirno gospodarsko javno službo (GJS) ali upravljajo lastniški distribucijski sistem. Primerjalna analiza cen toplote med različnimi distribucijskimi sistemi za značilna gospodinjska odjemalca toplote, ki uporabljata toploto za ogrevanje stanovanjskih površin, je izvedena na osnovi primerjave povprečnih mesečnih cen za MWh toplote. Karakteristike značilnega gospodinjskega odjemalca toplote 1 : Ogrevanje 2,5-sobnega stanovanja v večstanovanjskem objektu 69 m² ogrevanih površin Specifična poraba toplote... 0,090 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov m² Letna poraba odjemalca... 6,21 MWh Obračunska moč toplotne postaje ,00 kw Število odjemalcev v ogrevanem objektu Pripadajoča obračunska moč odjemalca... 7,00 kw Ogrevanje enostanovanjskega objekta 110 m² ogrevanih površin Specifična poraba toplote... 0,100 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov ,00 m² Letna poraba odjemalca... 11,00 MWh Obračunska moč toplotne postaje... 14,90 kw Število odjemalcev v ogrevanem objektu... 1 Pripadajoča obračunska moč odjemalca... 14,90 kw 1 Agencija za energijo je v analizi cen toplote za leto 2016 spremenila specifično letno rabo toplote ogrevanih objektov značilnega gospodinjskega odjemalca. Ogrevani objekti so sedaj glede na klasifikacijo energetske učinkovitosti stavb uvrščeni v razred energetske učinkovitosti D.

4 V primerjalni analizi so prikazani stroški za oskrbo značilnega odjemalca toplote na posameznem distribucijskem sistemu kot povprečna mesečna cena MWh porabljene toplote ali kot letni znesek za prevzeto toploto s strani omenjenega značilnega odjemalca toplote. Cene toplote so prikazane brez prispevkov in DDV ali z vsemi prispevki in DDV, medtem ko prikazani letni zneski za ogrevanje zajemajo pripadajoče prispevke in DDV.

5 Povprečne mesečne cene toplote iz distribucijskih sistemov (brez prispevkov in DDV) Povprečna mesečna cena MWh toplote za značilnega odjemalca Vir: Ceniki distributerjev toplote - Januar - December 2017 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Tarifni sistem / Tarifna skupina Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 69,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] Obračunska moč toplotne postaje [MW] Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] Število odjemalcev v ogrevanem objektu 30 Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem 0,090 MWh/m²/leto 6,21 MWh 210,00 kw Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Cena toplote (s prispevki in DDV) [EUR/MWh] GJS SDO ŠRC, Idrija 144,72 SDOLB Oplotnica 136,75 SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba 121,75 SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec 118,96 SDOLB Ivančna Gorica 117,53 SDOLB Metlika 114,65 SDO Liminjanska, Lucija, Piran 113,68 SDO Obala, Lucija, Piran 113,68 SDO Šolska, Lucija, Piran 113,68 SDOLB Postojna - GJS 113,66 SDOLB Vuzenica 110,88 SDOLB Ribnica 110,34 SDO Ekoenergija, Moravče 107,25 SDO Ptuj 105,18 DOLB - Center mesta Trebnje 102,38 DOLB Bohinjska Bistrica 101,50 SDO Ravne na Koroškem 99,72 SDO Kidričevo 99,02 SDO Grosuplje 97,72 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj 96,12 SDO Nova Gorica 95,10 SDO SP, Slovenske Konjice 93,76 SDO Ekoenergija, Semič 92,96 SDO Miren - Kostanjevica 92,49 SDO Litija center, Litija 92,20 SDOLB Lenart 91,71 SDO TO, Slovenske Konjice 88,79 SDO naselje Meža, Dravograd 87,46 SDO Hrastnik 87,44 SDO Kočevje 84,86 SDOLB Preddvor 82,44 SDOLB Gornji Grad 82,32 SDOLB Nazarje 78,18 SDOLB Železniki 74,17 SDO Zagorje ob Savi 73,01 SDOLB Vransko 69,16 SDO Trbovlje 69,08 SDO Sladki Vrh, Šentilj 68,56 SDO Celje 67,96 SDO Murska Sobota 67,82 SDO Maribor 67,55 SDO Slovenj Gradec 65,07 SDO Lendava 63,64 SDO Jesenice 62,94 SDO Center, Zreče 57,59 SDO Ljubljana 53,93 SDO Šaleške doline 42,34 Tržna DOLB Loški Potok, Loški potok 109,32 SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto 98,67 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica 95,10 SDOLB Majske poljane, Nova Gorica 95,10 SDOLB Kuzma 90,00 SDO Kamnik 59,28 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna 120,38 SDO Pobrežje, Maribor 118,46 SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor 105,17 SDO Žalec 97,56 SDO Markovec, Koper 86,31 SDO naselje Vodni stolp, Kranj 76,19 SDO Hrušica, Jesenice 63,29 SDO Podbrdo, Tolmin 62,25 SDO naselje Planina, Kranj 61,22 SDO EPF Maribor, Maribor 52,97 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora 41,57 SDOLB Kranjska Gora 32,56 7,00 kw UPORABLJENE OZNAKE GJS - Izvajanje dejavnosti distribucije toplote v obliki gospodarske javne slube Latniška - Lastniška oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote Tržna - Tržna oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote SDO - Sistem daljinskega ogrevanja SDOLB - Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-1 / 8

6 GJS TRŽNA LASTNIŠKA Povprečne mesečne cene toplote iz distribucijskih sistemov (brez prispevkov in DDV) Povprečna mesečna cena MWh toplote za značilnega odjemalca [EUR/MWh] SDOLB KRANJSKA GORA 32,56 SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA 41,57 SDO EPF MARIBOR, MARIBOR 52,97 SDO NASELJE PLANINA, KRANJ SDO PODBRDO, TOLMIN SDO HRUŠICA, JESENICE 61,22 62,25 63,29 SDO NASELJE VODNI STOLP, KRANJ 76,19 SDO MARKOVEC, KOPER 86,31 SDO ŽALEC SDO POBREŽJE - ULICA BRATOV GREIFOV 2, MARIBOR 97,56 105,17 SDO POBREŽJE, MARIBOR SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA 118,46 120,38 SDO KAMNIK 59,28 SDOLB KUZMA SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO 90,00 95,10 95,10 98,67 DOLB LOŠKI POTOK, LOŠKI POTOK 109,32 SDO ŠALEŠKE DOLINE 42,34 SDO LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE SDO JESENICE SDO LENDAVA SDO SLOVENJ GRADEC SDO MARIBOR SDO MURSKA SOBOTA SDO CELJE SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ SDO TRBOVLJE SDOLB VRANSKO SDO ZAGORJE OB SAVI SDOLB ŽELEZNIKI SDOLB NAZARJE SDOLB GORNJI GRAD SDOLB PREDDVOR SDO KOČEVJE SDO HRASTNIK SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD SDO TO, SLOVENSKE KONJICE SDOLB LENART SDO LITIJA CENTER, LITIJA SDO MIREN - KOSTANJEVICA SDO EKOENERGIJA, SEMIČ SDO SP, SLOVENSKE KONJICE SDO NOVA GORICA SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ SDO GROSUPLJE SDO KIDRIČEVO SDO RAVNE NA KOROŠKEM DOLB BOHINJSKA BISTRICA DOLB - CENTER MESTA TREBNJE SDO PTUJ SDO EKOENERGIJA, MORAVČE SDOLB RIBNICA SDOLB VUZENICA SDOLB POSTOJNA - GJS SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN SDOLB METLIKA SDOLB IVANČNA GORICA SDO OŠ ŠMARTNO, SLOVENJ GRADEC SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA 53,93 57,59 62,94 63,64 65,07 67,55 67,82 67,96 68,56 69,08 69,16 73,01 74,17 78,18 82,32 82,44 84,86 87,44 87,46 88,79 91,71 92,20 92,49 92,96 93,76 95,10 96,12 97,72 99,02 99,72 101,50 102,38 105,18 107,25 110,34 110,88 113,66 113,68 113,68 113,68 114,65 117,53 118,96 121,75 SDOLB OPLOTNICA SDO ŠRC, IDRIJA 136,75 144,72 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-2 / 8

7 Povprečne mesečne cene toplote iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) Povprečna mesečna cena MWh toplote za značilnega odjemalca Vir: Ceniki distributerjev toplote - Januar - December 2017 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Tarifni sistem / Tarifna skupina Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 69,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] Obračunska moč toplotne postaje [MW] Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] Število odjemalcev v ogrevanem objektu 30 Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem 0,090 MWh/m²/leto 6,21 MWh 210,00 kw Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Cena toplote (s prispevki in DDV) [EUR/MWh] GJS SDO ŠRC, Idrija 177,76 SDOLB Oplotnica 169,01 SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba 149,75 SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec 147,32 SDOLB Ivančna Gorica 145,58 SDOLB Metlika 142,06 SDO Liminjanska, Lucija, Piran 140,87 SDO Obala, Lucija, Piran 140,87 SDO Šolska, Lucija, Piran 140,87 SDOLB Postojna - GJS 140,85 SDOLB Ribnica 136,80 SDOLB Vuzenica 135,27 SDO Ekoenergija, Moravče 130,84 SDO Ptuj 130,50 DOLB - Center mesta Trebnje 127,09 DOLB Bohinjska Bistrica 126,01 SDO Ravne na Koroškem 123,84 SDO Kidričevo 122,99 SDO Grosuplje 121,41 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj 119,45 SDO Nova Gorica 118,20 SDO SP, Slovenske Konjice 116,32 SDO Litija center, Litija 114,66 SDOLB Lenart 114,07 SDO Miren - Kostanjevica 114,04 SDO Ekoenergija, Semič 113,42 SDO TO, Slovenske Konjice 110,51 SDO naselje Meža, Dravograd 108,89 SDO Hrastnik 108,86 SDO Kočevje 105,71 SDOLB Gornji Grad 102,61 SDOLB Preddvor 101,78 SDOLB Nazarje 97,56 SDOLB Železniki 92,67 SDO Zagorje ob Savi 90,04 SDO Trbovlje 86,47 SDO Sladki Vrh, Šentilj 85,83 SDO Celje 85,09 SDO Murska Sobota 84,92 SDO Maribor 84,60 SDOLB Vransko 84,37 SDO Slovenj Gradec 81,57 SDO Lendava 79,82 SDO Jesenice 78,97 SDO Center, Zreče 72,44 SDO Ljubljana 67,98 SDO Šaleške doline 53,84 Tržna DOLB Loški Potok, Loški potok 135,56 SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto 120,37 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica 117,23 SDOLB Majske poljane, Nova Gorica 117,23 SDOLB Kuzma 111,98 SDO Kamnik 74,51 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna 149,05 SDO Pobrežje, Maribor 146,70 SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor 129,52 SDO Žalec 119,02 SDO Markovec, Koper 105,29 SDO naselje Vodni stolp, Kranj 92,95 SDO Podbrdo, Tolmin 78,13 SDO Hrušica, Jesenice 77,22 SDO naselje Planina, Kranj 74,69 SDO EPF Maribor, Maribor 66,81 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora 50,71 SDOLB Kranjska Gora 41,91 7,00 kw UPORABLJENE OZNAKE GJS - Izvajanje dejavnosti distribucije toplote v obliki gospodarske javne slube Latniška - Lastniška oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote Tržna - Tržna oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote SDO - Sistem daljinskega ogrevanja SDOLB - Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-3 / 8

8 GJS TRŽNA LASTNIŠKA Povprečne mesečne cene toplote iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) Povprečna mesečna cena MWh toplote za značilnega odjemalca [EUR/MWh] SDOLB KRANJSKA GORA 41,91 SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA 50,71 SDO EPF MARIBOR, MARIBOR SDO NASELJE PLANINA, KRANJ SDO HRUŠICA, JESENICE SDO PODBRDO, TOLMIN 66,81 74,69 77,22 78,13 SDO NASELJE VODNI STOLP, KRANJ 92,95 SDO MARKOVEC, KOPER 105,29 SDO ŽALEC 119,02 SDO POBREŽJE - ULICA BRATOV GREIFOV 2, MARIBOR 129,52 SDO POBREŽJE, MARIBOR SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA 146,70 149,05 SDO KAMNIK 74,51 SDOLB KUZMA SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO 111,98 117,23 117,23 120,37 DOLB LOŠKI POTOK, LOŠKI POTOK 135,56 SDO ŠALEŠKE DOLINE 53,84 SDO LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE SDO JESENICE SDO LENDAVA SDO SLOVENJ GRADEC SDOLB VRANSKO SDO MARIBOR SDO MURSKA SOBOTA SDO CELJE SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ SDO TRBOVLJE SDO ZAGORJE OB SAVI SDOLB ŽELEZNIKI SDOLB NAZARJE SDOLB PREDDVOR SDOLB GORNJI GRAD SDO KOČEVJE SDO HRASTNIK SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD SDO TO, SLOVENSKE KONJICE SDO EKOENERGIJA, SEMIČ SDO MIREN - KOSTANJEVICA SDOLB LENART SDO LITIJA CENTER, LITIJA SDO SP, SLOVENSKE KONJICE SDO NOVA GORICA SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ SDO GROSUPLJE SDO KIDRIČEVO SDO RAVNE NA KOROŠKEM DOLB BOHINJSKA BISTRICA DOLB - CENTER MESTA TREBNJE SDO PTUJ SDO EKOENERGIJA, MORAVČE SDOLB VUZENICA SDOLB RIBNICA SDOLB POSTOJNA - GJS SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN SDOLB METLIKA SDOLB IVANČNA GORICA SDO OŠ ŠMARTNO, SLOVENJ GRADEC SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA 67,98 72,44 78,97 79,82 81,57 84,37 84,60 84,92 85,09 85,83 86,47 90,04 92,67 97,56 101,78 102,61 105,71 108,86 108,89 110,51 113,42 114,04 114,07 114,66 116,32 118,20 119,45 121,41 122,99 123,84 126,01 127,09 130,50 130,84 135,27 136,80 140,85 140,87 140,87 140,87 142,06 145,58 147,32 149,75 SDOLB OPLOTNICA SDO ŠRC, IDRIJA 169,01 177,76 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-4 / 8

9 Letni znesek za toploto iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca Vir: Ceniki distributerjev toplote - Januar - December 2017 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Tarifni sistem / Tarifna skupina Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 69,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] Obračunska moč toplotne postaje [MW] Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] Število odjemalcev v ogrevanem objektu 30 Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem 0,090 MWh/m²/leto 6,21 MWh 210,00 kw Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Znesek ogrevanja (s prispevki in DDV) [EUR/leto] GJS SDO ŠRC, Idrija 1.103,90 SDOLB Oplotnica 1.049,58 SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba 929,93 SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec 914,83 SDOLB Ivančna Gorica 904,03 SDOLB Metlika 882,16 SDO Grosuplje 879,58 SDO Obala, Lucija, Piran 874,83 SDO Liminjanska, Lucija, Piran 874,83 SDO Šolska, Lucija, Piran 874,83 SDOLB Postojna - GJS 874,66 SDOLB Ribnica 849,53 SDOLB Vuzenica 840,03 SDO Ekoenergija, Moravče 812,55 SDO Ptuj 810,42 DOLB - Center mesta Trebnje 789,22 DOLB Bohinjska Bistrica 782,54 SDO Ravne na Koroškem 769,06 SDO Kidričevo 763,77 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj 741,81 SDO Nova Gorica 734,05 SDO SP, Slovenske Konjice 722,36 SDO Litija center, Litija 712,07 SDOLB Lenart 708,40 SDO Miren - Kostanjevica 708,21 SDO Ekoenergija, Semič 704,32 SDO TO, Slovenske Konjice 686,24 SDO naselje Meža, Dravograd 676,22 SDO Hrastnik 676,05 SDO Kočevje 656,45 SDOLB Gornji Grad 637,21 SDOLB Preddvor 632,06 SDOLB Nazarje 605,85 SDOLB Železniki 575,50 SDO Zagorje ob Savi 559,17 SDO Trbovlje 536,95 SDO Sladki Vrh, Šentilj 533,02 SDO Celje 528,43 SDO Murska Sobota 527,36 SDO Maribor 525,36 SDOLB Vransko 523,95 SDO Slovenj Gradec 506,53 SDO Lendava 495,70 SDO Jesenice 490,42 SDO Center, Zreče 449,86 SDO Ljubljana 422,16 SDO Šaleške doline 334,34 Tržna DOLB Loški Potok, Loški potok 841,80 SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto 747,52 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica 727,99 SDOLB Majske poljane, Nova Gorica 727,99 SDOLB Kuzma 695,42 SDO Kamnik 462,71 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna 925,58 SDO Pobrežje, Maribor 911,02 SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor 804,32 SDO Žalec 739,10 SDO Markovec, Koper 653,88 SDO naselje Vodni stolp, Kranj 577,20 SDO Podbrdo, Tolmin 485,18 SDO Hrušica, Jesenice 479,53 SDO naselje Planina, Kranj 463,83 SDO EPF Maribor, Maribor 414,88 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora 314,91 SDOLB Kranjska Gora 260,28 7,00 kw UPORABLJENE OZNAKE GJS - Izvajanje dejavnosti distribucije toplote v obliki gospodarske javne slube Latniška - Lastniška oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote Tržna - Tržna oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote SDO - Sistem daljinskega ogrevanja SDOLB - Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-5 / 8

10 GJS TRŽNA LASTNIŠKA Letni znesek za toploto iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca [EUR/leto] SDOLB KRANJSKA GORA SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA 260,28 314,91 SDO EPF MARIBOR, MARIBOR SDO NASELJE PLANINA, KRANJ SDO HRUŠICA, JESENICE SDO PODBRDO, TOLMIN 414,88 463,83 479,53 485,18 SDO NASELJE VODNI STOLP, KRANJ SDO MARKOVEC, KOPER SDO ŽALEC 577,20 653,88 739,10 SDO POBREŽJE - ULICA BRATOV GREIFOV 2, MARIBOR SDO POBREŽJE, MARIBOR 804,32 911,02 SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA SDO KAMNIK 462,71 925,58 SDOLB KUZMA SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO DOLB LOŠKI POTOK, LOŠKI POTOK 695,42 727,99 727,99 747,52 841,80 SDO ŠALEŠKE DOLINE SDO LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE SDO JESENICE SDO LENDAVA SDO SLOVENJ GRADEC SDOLB VRANSKO SDO MARIBOR SDO MURSKA SOBOTA SDO CELJE SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ SDO TRBOVLJE SDO ZAGORJE OB SAVI SDOLB ŽELEZNIKI SDOLB NAZARJE SDOLB PREDDVOR SDOLB GORNJI GRAD SDO KOČEVJE SDO HRASTNIK SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD SDO TO, SLOVENSKE KONJICE SDO EKOENERGIJA, SEMIČ SDO MIREN - KOSTANJEVICA SDOLB LENART SDO LITIJA CENTER, LITIJA SDO SP, SLOVENSKE KONJICE SDO NOVA GORICA SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ SDO KIDRIČEVO SDO RAVNE NA KOROŠKEM DOLB BOHINJSKA BISTRICA DOLB - CENTER MESTA TREBNJE SDO PTUJ SDO EKOENERGIJA, MORAVČE SDOLB VUZENICA SDOLB RIBNICA SDOLB POSTOJNA - GJS SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN SDO GROSUPLJE SDOLB METLIKA SDOLB IVANČNA GORICA SDO OŠ ŠMARTNO, SLOVENJ GRADEC 334,34 422,16 449,86 490,42 495,70 506,53 523,95 525,36 527,36 528,43 533,02 536,95 559,17 575,50 605,85 632,06 637,21 656,45 676,05 676,22 686,24 704,32 708,21 708,40 712,07 722,36 734,05 741,81 763,77 769,06 782,54 789,22 810,42 812,55 840,03 849,53 874,66 874,83 874,83 874,83 879,58 882,16 904,03 914,83 SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA SDOLB OPLOTNICA SDO ŠRC, IDRIJA 929, , ,90 0,00 200,00 400,00 600,00 800, , ,00 Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-6 / 8

11 Struktura letnega zneska za toploto za namen ogrevanja stanovanjskih prostorov Struktura letnega zneska za toploto za značilnega odjemalca Vir: Ceniki distributerjev toplote - Januar - December 2017 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Tarifni sistem / Tarifna skupina Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] Letna poraba odjemalca [MWh] Obračunska moč toplotne postaje [MW] Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] Število odjemalcev v ogrevanem objektu Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem 0,090 MWh/m²/leto 69,00 m² 6,21 MWh 210,00 kw 7,00 kw 30 Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Fiksni del [%] Variabilni del [%] Prispevki [%] DDV [%] GJS DOLB - Center mesta Trebnje 61,6% 19,0% 1,4% SDOLB Oplotnica 60,6% 20,3% 1,1% SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec 56,1% 24,6% SDOLB Ivančna Gorica 55,6% 25,1% SDOLB Metlika 53,1% 27,6% SDO Lendava 52,6% 27,2% 2,2% SDOLB naselje Čardak, Črnomelj 51,9% 28,5% 1,5% SDOLB Ribnica 51,6% 29,1% SDO Miren - Kostanjevica 50,4% 30,7% 0,9% SDOLB Vuzenica 49,7% 32,2% SDO Ravne na Koroškem 48,2% 32,3% 1,4% SDOLB Postojna - GJS 47,2% 33,5% SDO Šaleške doline 46,4% 32,2% 3,3% DOLB Bohinjska Bistrica 41,9% 38,7% 1,4% SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba 41,6% 39,7% 0,7% SDO Ekoenergija, Moravče 40,8% 41,1% SDO Ekoenergija, Semič 39,3% 42,7% SDO Litija center, Litija 34,4% 46,0% 1,6% SDO Ljubljana 33,2% 46,2% 2,6% SDOLB Nazarje 32,6% 47,5% 1,8% SDO Nova Gorica 32,4% 48,0% 1,5% SDO Murska Sobota 32,0% 47,8% 2,1% SDO Zagorje ob Savi 29,7% 51,4% 0,9% SDO Maribor 28,8% 51,1% 2,1% SDO Kočevje 28,7% 51,6% 1,7% SDO Šolska, Lucija, Piran 27,4% 53,3% SDO Obala, Lucija, Piran 27,4% 53,3% SDO Liminjanska, Lucija, Piran 27,4% 53,3% SDO Slovenj Gradec 27,2% 52,6% 2,2% SDO Trbovlje 27,1% 52,8% 2,1% SDO Celje 27,0% 52,9% 2,1% SDO Hrastnik 26,2% 54,2% 1,6% SDO ŠRC, Idrija 25,9% 55,5% 0,6% SDO Kidričevo 25,1% 55,4% 1,5% SDO Ptuj 24,5% 56,1% 1,4% SDOLB Preddvor 23,3% 57,7% 1,0% SDO TO, Slovenske Konjice 23,0% 57,3% 1,6% SDO SP, Slovenske Konjice 23,0% 57,6% 1,4% SDO Center, Zreče 22,0% 57,4% 2,5% SDO Sladki Vrh, Šentilj 20,6% 59,3% 2,1% SDOLB Železniki 20,2% 59,8% 1,9% SDO Jesenice 19,3% 60,4% 2,3% SDOLB Gornji Grad 17,3% 62,9% 1,7% SDOLB Lenart 16,8% 63,6% 1,6% SDO Grosuplje 15,0% 65,5% 1,5% SDOLB Vransko 13,9% 68,0% SDO naselje Meža, Dravograd 1 69,0% 1,6% Tržna DOLB Loški Potok, Loški potok 55,6% 25,1% SDOLB Majske poljane, Nova Gorica 32,7% 48,4% 0,8% SDO Elektro Primorska, Nova Gorica 32,7% 48,4% 0,8% SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto 19,9% 62,0% SDO Kamnik 0,2% 79,4% 2,4% SDOLB Kuzma 80,4% 1,6% Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna 45,4% 35,4% SDO Markovec, Koper 34,8% 47,2% SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor 29,0% 52,2% 0,8% SDO Žalec 27,1% 54,9% SDO naselje Planina, Kranj 25,2% 56,8% SDO naselje Vodni stolp, Kranj 23,2% 58,7% SDO Pobrežje, Maribor 18,6% 62,1% SDO EPF Maribor, Maribor 7,0% 72,3% 2,7% SDOLB Mojstrana, Kranjska gora 82,0% SDOLB Kranjska Gora 77,7% 4,3% SDO Hrušica, Jesenice 82,0% SDO Podbrdo, Tolmin 79,7% 2,3% UPORABLJENE OZNAKE GJS - Izvajanje dejavnosti distribucije toplote v obliki gospodarske javne slube Latniška - Lastniška oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote Tržna - Tržna oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote SDO - Sistem daljinskega ogrevanja SDOLB - Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-7 / 8

12 GJS TRŽNA LASTNIŠKA Struktura letnega zneska za toploto za namen ogrevanja stanovanjskih prostorov Struktura letnega zneska za toploto za značilnega odjemalca SDO PODBRDO, TOLMIN 79,7% 2,3% Fiksni del [%] SDO HRUŠICA, JESENICE 82,0% Variabilni del [%] SDOLB KRANJSKA GORA 77,7% 4,3% Prispevki [%] SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA 82,0% DDV [%] SDO EPF MARIBOR, MARIBOR 7,0% 72,3% 2,7% SDO POBREŽJE, MARIBOR 18,6% 62,1% SDO NASELJE VODNI STOLP, KRANJ 23,2% 58,7% SDO NASELJE PLANINA, KRANJ 25,2% 56,8% SDO ŽALEC 27,1% 54,9% SDO POBREŽJE - ULICA BRATOV GREIFOV 2, MARIBOR 29,0% 52,2% 0,8% SDO MARKOVEC, KOPER 34,8% 47,2% SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA 45,4% 35,4% SDOLB KUZMA 80,4% 1,6% SDO KAMNIK0,2% 79,4% 2,4% SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO 19,9% 62,0% SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA 32,7% 48,4% 0,8% SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA 32,7% 48,4% 0,8% DOLB LOŠKI POTOK, LOŠKI POTOK 55,6% 25,1% SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD 1 69,0% 1,6% SDOLB VRANSKO 13,9% 68,0% SDO GROSUPLJE 15,0% 65,5% 1,5% SDOLB LENART 16,8% 63,6% 1,6% SDOLB GORNJI GRAD 17,3% 62,9% 1,7% SDO JESENICE 19,3% 60,4% 2,3% SDOLB ŽELEZNIKI 20,2% 59,8% 1,9% SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ 20,6% 59,3% 2,1% SDO CENTER, ZREČE 22,0% 57,4% 2,5% SDO SP, SLOVENSKE KONJICE 23,0% 57,6% 1,4% SDO TO, SLOVENSKE KONJICE 23,0% 57,3% 1,6% SDOLB PREDDVOR 23,3% 57,7% 1,0% SDO PTUJ 24,5% 56,1% 1,4% SDO KIDRIČEVO 25,1% 55,4% 1,5% SDO ŠRC, IDRIJA 25,9% 55,5% 0,6% SDO HRASTNIK 26,2% 54,2% 1,6% SDO CELJE 27,0% 52,9% 2,1% SDO TRBOVLJE 27,1% 52,8% 2,1% SDO SLOVENJ GRADEC 27,2% 52,6% 2,2% SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN 27,4% 53,3% SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN 27,4% 53,3% SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN 27,4% 53,3% SDO KOČEVJE 28,7% 51,6% 1,7% SDO MARIBOR 28,8% 51,1% 2,1% SDO ZAGORJE OB SAVI 29,7% 51,4% 0,9% SDO MURSKA SOBOTA 32,0% 47,8% 2,1% SDO NOVA GORICA 32,4% 48,0% 1,5% SDOLB NAZARJE 32,6% 47,5% 1,8% SDO LJUBLJANA 33,2% 46,2% 2,6% SDO LITIJA CENTER, LITIJA 34,4% 46,0% 1,6% SDO EKOENERGIJA, SEMIČ 39,3% 42,7% SDO EKOENERGIJA, MORAVČE 40,8% 41,1% SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA 41,6% 39,7% 0,7% DOLB BOHINJSKA BISTRICA 41,9% 38,7% 1,4% SDO ŠALEŠKE DOLINE 46,4% 32,2% 3,3% SDOLB POSTOJNA - GJS 47,2% 33,5% SDO RAVNE NA KOROŠKEM 48,2% 32,3% 1,4% SDOLB VUZENICA 49,7% 32,2% SDO MIREN - KOSTANJEVICA 50,4% 30,7% 0,9% SDOLB RIBNICA 51,6% 29,1% SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ 51,9% 28,5% 1,5% SDO LENDAVA 52,6% 27,2% 2,2% SDOLB METLIKA 53,1% 27,6% SDOLB IVANČNA GORICA 55,6% 25,1% SDO OŠ ŠMARTNO, SLOVENJ GRADEC 56,1% 24,6% SDOLB OPLOTNICA 60,6% 20,3% 1,1% DOLB - CENTER MESTA TREBNJE 61,6% 19,0% 1,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-8 / 8

13 Povprečne mesečne cene toplote iz distribucijskih sistemov (brez prispevkov in DDV) Povprečna mesečna cena MWh toplote za značilnega odjemalca Vir: Ceniki distributerjev toplote - Januar - December 2017 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Tarifni sistem / Tarifna skupina Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem 0,100 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 110,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] Obračunska moč toplotne postaje [MW] Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] Število odjemalcev v ogrevanem objektu 1 11,00 MWh 14,90 kw 14,90 kw Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Cena toplote (s prispevki in DDV) [EUR/MWh] GJS SDOLB Oplotnica 157,41 SDO ŠRC, Idrija 154,00 SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec 135,63 SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba 134,31 SDOLB Ivančna Gorica 133,86 SDOLB Metlika 129,86 SDOLB Postojna - GJS 127,08 SDOLB Ribnica 124,57 SDOLB Vuzenica 124,44 SDO Šolska, Lucija, Piran 121,46 SDO Obala, Lucija, Piran 121,46 SDO Liminjanska, Lucija, Piran 121,46 DOLB - Center mesta Trebnje 118,17 SDO Ekoenergija, Moravče 118,03 DOLB Bohinjska Bistrica 112,14 SDO Ravne na Koroškem 111,76 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj 108,64 SDO Kidričevo 105,24 SDO Miren - Kostanjevica 104,08 SDO Nova Gorica 102,83 SDO Ptuj 101,98 SDO Ekoenergija, Semič 101,94 SDO Grosuplje 101,39 SDO Litija center, Litija 100,15 SDO SP, Slovenske Konjice 99,15 SDOLB Lenart 95,58 SDO TO, Slovenske Konjice 93,92 SDO Hrastnik 93,19 SDO Kočevje 90,97 SDO naselje Meža, Dravograd 89,95 SDOLB Preddvor 87,22 SDOLB Gornji Grad 85,89 SDOLB Nazarje 84,59 SDO Zagorje ob Savi 78,40 SDOLB Železniki 77,95 SDO Trbovlje 73,80 SDO Murska Sobota 73,30 SDO Celje 72,59 SDO Maribor 72,46 SDO Sladki Vrh, Šentilj 72,13 SDO Lendava 72,10 SDOLB Vransko 71,53 SDO Slovenj Gradec 69,53 SDO Jesenice 66,02 SDO Center, Zreče 60,81 SDO Ljubljana 58,48 SDO Šaleške doline 47,38 Tržna DOLB Loški Potok, Loški potok 124,51 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica 102,83 SDOLB Majske poljane, Nova Gorica 102,83 SDOLB Kuzma 90,00 SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto 88,80 SDO Kamnik 59,31 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna 134,02 SDO Pobrežje, Maribor 115,72 SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor 101,41 SDO Žalec 87,80 SDO naselje Vodni stolp, Kranj 80,54 SDO Markovec, Koper 77,68 SDO naselje Planina, Kranj 65,02 SDO Hrušica, Jesenice 63,29 SDO Podbrdo, Tolmin 62,25 SDO EPF Maribor, Maribor 53,91 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora 41,57 SDOLB Kranjska Gora 32,57 UPORABLJENE OZNAKE GJS - Izvajanje dejavnosti distribucije toplote v obliki gospodarske javne slube Latniška - Lastniška oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote Tržna - Tržna oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote SDO - Sistem daljinskega ogrevanja SDOLB - Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-1 / 8

14 GJS TRŽNA LASTNIŠKA Povprečne mesečne cene toplote iz distribucijskih sistemov (brez prispevkov in DDV) Povprečna mesečna cena MWh toplote za značilnega odjemalca [EUR/MWh] SDOLB KRANJSKA GORA 32,57 SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA 41,57 SDO EPF MARIBOR, MARIBOR SDO PODBRDO, TOLMIN SDO HRUŠICA, JESENICE SDO NASELJE PLANINA, KRANJ 53,91 62,25 63,29 65,02 SDO MARKOVEC, KOPER SDO NASELJE VODNI STOLP, KRANJ SDO ŽALEC 77,68 80,54 87,80 SDO POBREŽJE - ULICA BRATOV GREIFOV 2, MARIBOR 101,41 SDO POBREŽJE, MARIBOR 115,72 SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA 134,02 SDO KAMNIK 59,31 SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO SDOLB KUZMA 88,80 90,00 SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA 102,83 102,83 DOLB LOŠKI POTOK, LOŠKI POTOK 124,51 SDO ŠALEŠKE DOLINE 47,38 SDO LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE SDO JESENICE SDO SLOVENJ GRADEC SDOLB VRANSKO SDO LENDAVA SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ SDO MARIBOR SDO CELJE SDO MURSKA SOBOTA SDO TRBOVLJE SDOLB ŽELEZNIKI SDO ZAGORJE OB SAVI SDOLB NAZARJE SDOLB GORNJI GRAD SDOLB PREDDVOR SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD SDO KOČEVJE SDO HRASTNIK SDO TO, SLOVENSKE KONJICE SDOLB LENART SDO SP, SLOVENSKE KONJICE SDO LITIJA CENTER, LITIJA SDO GROSUPLJE SDO EKOENERGIJA, SEMIČ SDO PTUJ SDO NOVA GORICA SDO MIREN - KOSTANJEVICA SDO KIDRIČEVO SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ SDO RAVNE NA KOROŠKEM DOLB BOHINJSKA BISTRICA SDO EKOENERGIJA, MORAVČE DOLB - CENTER MESTA TREBNJE SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN SDOLB VUZENICA SDOLB RIBNICA SDOLB POSTOJNA - GJS SDOLB METLIKA SDOLB IVANČNA GORICA SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA SDO OŠ ŠMARTNO, SLOVENJ GRADEC 58,48 60,81 66,02 69,53 71,53 72,10 72,13 72,46 72,59 73,30 73,80 77,95 78,40 84,59 85,89 87,22 89,95 90,97 93,19 93,92 95,58 99,15 100,15 101,39 101,94 101,98 102,83 104,08 105,24 108,64 111,76 112,14 118,03 118,17 121,46 121,46 121,46 124,44 124,57 127,08 129,86 133,86 134,31 135,63 SDO ŠRC, IDRIJA SDOLB OPLOTNICA 154,00 157,41 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-2 / 8

15 Povprečne mesečne cene toplote iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) Povprečna mesečna cena MWh toplote za značilnega odjemalca Vir: Ceniki distributerjev toplote - Januar - December 2017 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Tarifni sistem / Tarifna skupina Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem 0,100 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 110,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] Obračunska moč toplotne postaje [MW] Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] Število odjemalcev v ogrevanem objektu 1 11,00 MWh 14,90 kw 14,90 kw Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Cena toplote (s prispevki in DDV) [EUR/MWh] GJS SDOLB Oplotnica 194,22 SDO ŠRC, Idrija 189,09 SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec 167,65 SDOLB Ivančna Gorica 165,49 SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba 165,07 SDOLB Metlika 160,61 SDOLB Postojna - GJS 157,22 SDOLB Ribnica 154,16 SDOLB Vuzenica 151,82 SDO Šolska, Lucija, Piran 150,36 SDO Obala, Lucija, Piran 150,36 SDO Liminjanska, Lucija, Piran 150,36 DOLB - Center mesta Trebnje 146,35 SDO Ekoenergija, Moravče 143,99 DOLB Bohinjska Bistrica 139,00 SDO Ravne na Koroškem 138,53 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj 134,72 SDO Kidričevo 130,58 SDO Miren - Kostanjevica 128,19 SDO Nova Gorica 127,64 SDO Ptuj 126,60 SDO Grosuplje 125,87 SDO Litija center, Litija 124,37 SDO Ekoenergija, Semič 124,37 SDO SP, Slovenske Konjice 122,90 SDOLB Lenart 118,79 SDO TO, Slovenske Konjice 116,76 SDO Hrastnik 115,87 SDO Kočevje 113,17 SDO naselje Meža, Dravograd 111,92 SDOLB Preddvor 107,61 SDOLB Gornji Grad 106,97 SDOLB Nazarje 105,38 SDOLB Železniki 97,29 SDO Zagorje ob Savi 96,63 SDO Trbovlje 92,22 SDO Murska Sobota 91,62 SDO Celje 90,74 SDO Maribor 90,59 SDO Sladki Vrh, Šentilj 90,19 SDO Lendava 90,15 SDOLB Vransko 87,26 SDO Slovenj Gradec 87,02 SDO Jesenice 82,73 SDO Center, Zreče 76,37 SDO Ljubljana 73,53 SDO Šaleške doline 59,99 Tržna DOLB Loški Potok, Loški potok 154,09 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica 126,66 SDOLB Majske poljane, Nova Gorica 126,66 SDOLB Kuzma 111,98 SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto 108,34 SDO Kamnik 74,54 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna 165,69 SDO Pobrežje, Maribor 143,37 SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor 124,93 SDO Žalec 107,12 SDO naselje Vodni stolp, Kranj 98,26 SDO Markovec, Koper 94,76 SDO naselje Planina, Kranj 79,32 SDO Podbrdo, Tolmin 78,13 SDO Hrušica, Jesenice 77,22 SDO EPF Maribor, Maribor 67,96 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora 50,71 SDOLB Kranjska Gora 41,91 UPORABLJENE OZNAKE GJS - Izvajanje dejavnosti distribucije toplote v obliki gospodarske javne slube Latniška - Lastniška oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote Tržna - Tržna oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote SDO - Sistem daljinskega ogrevanja SDOLB - Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-3 / 8

16 GJS TRŽNA LASTNIŠKA Povprečne mesečne cene toplote iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) Povprečna mesečna cena MWh toplote za značilnega odjemalca [EUR/MWh] SDOLB KRANJSKA GORA SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA 41,91 50,71 SDO EPF MARIBOR, MARIBOR SDO HRUŠICA, JESENICE SDO PODBRDO, TOLMIN SDO NASELJE PLANINA, KRANJ 67,96 77,22 78,13 79,32 SDO MARKOVEC, KOPER SDO NASELJE VODNI STOLP, KRANJ SDO ŽALEC 94,76 98,26 107,12 SDO POBREŽJE - ULICA BRATOV GREIFOV 2, MARIBOR 124,93 SDO POBREŽJE, MARIBOR 143,37 SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA 165,69 SDO KAMNIK 74,54 SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO SDOLB KUZMA 108,34 111,98 SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA 126,66 126,66 DOLB LOŠKI POTOK, LOŠKI POTOK 154,09 SDO ŠALEŠKE DOLINE 59,99 SDO LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE SDO JESENICE SDO SLOVENJ GRADEC SDOLB VRANSKO SDO LENDAVA SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ SDO MARIBOR SDO CELJE SDO MURSKA SOBOTA SDO TRBOVLJE SDO ZAGORJE OB SAVI SDOLB ŽELEZNIKI SDOLB NAZARJE SDOLB GORNJI GRAD SDOLB PREDDVOR SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD SDO KOČEVJE SDO HRASTNIK SDO TO, SLOVENSKE KONJICE SDOLB LENART SDO SP, SLOVENSKE KONJICE SDO EKOENERGIJA, SEMIČ SDO LITIJA CENTER, LITIJA SDO GROSUPLJE SDO PTUJ SDO NOVA GORICA SDO MIREN - KOSTANJEVICA SDO KIDRIČEVO SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ SDO RAVNE NA KOROŠKEM DOLB BOHINJSKA BISTRICA SDO EKOENERGIJA, MORAVČE DOLB - CENTER MESTA TREBNJE SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN SDOLB VUZENICA SDOLB RIBNICA SDOLB POSTOJNA - GJS SDOLB METLIKA SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA SDOLB IVANČNA GORICA SDO OŠ ŠMARTNO, SLOVENJ GRADEC 73,53 76,37 82,73 87,02 87,26 90,15 90,19 90,59 90,74 91,62 92,22 96,63 97,29 105,38 106,97 107,61 111,92 113,17 115,87 116,76 118,79 122,90 124,37 124,37 125,87 126,60 127,64 128,19 130,58 134,72 138,53 139,00 143,99 146,35 150,36 150,36 150,36 151,82 154,16 157,22 160,61 165,07 165,49 167,65 SDO ŠRC, IDRIJA SDOLB OPLOTNICA 189,09 194,22 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-4 / 8

17 Letni znesek za toploto iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca Vir: Ceniki distributerjev toplote - Januar - December 2017 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Tarifni sistem / Tarifna skupina Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem 0,100 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 110,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] Obračunska moč toplotne postaje [MW] Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] Število odjemalcev v ogrevanem objektu 1 11,00 MWh 14,90 kw 14,90 kw Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Znesek ogrevanja (s prispevki in DDV) [EUR/leto] GJS SDOLB Oplotnica 2.136,41 SDO ŠRC, Idrija 2.080,02 SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec 1.844,16 SDOLB Ivančna Gorica 1.820,38 SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba 1.815,73 SDOLB Metlika 1.766,76 SDOLB Postojna - GJS 1.729,38 SDOLB Ribnica 1.695,79 SDOLB Vuzenica 1.670,03 SDO Šolska, Lucija, Piran 1.653,96 SDO Liminjanska, Lucija, Piran 1.653,96 SDO Obala, Lucija, Piran 1.653,96 SDO Grosuplje 1.615,39 DOLB - Center mesta Trebnje 1.609,81 SDO Ekoenergija, Moravče 1.583,90 DOLB Bohinjska Bistrica 1.528,99 SDO Ravne na Koroškem 1.523,83 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj 1.481,93 SDO Kidričevo 1.436,37 SDO Miren - Kostanjevica 1.410,07 SDO Nova Gorica 1.404,03 SDO Ptuj 1.392,56 SDO Litija center, Litija 1.368,10 SDO Ekoenergija, Semič 1.368,10 SDO SP, Slovenske Konjice 1.351,89 SDOLB Lenart 1.306,67 SDO TO, Slovenske Konjice 1.284,39 SDO Hrastnik 1.274,61 SDO Kočevje 1.244,89 SDO naselje Meža, Dravograd 1.231,11 SDOLB Preddvor 1.183,76 SDOLB Gornji Grad 1.176,71 SDOLB Nazarje 1.159,20 SDOLB Železniki 1.070,18 SDO Zagorje ob Savi 1.062,89 SDO Trbovlje 1.014,44 SDO Murska Sobota 1.007,77 SDO Celje 998,17 SDO Maribor 996,48 SDO Sladki Vrh, Šentilj 992,05 SDO Lendava 991,61 SDOLB Vransko 959,90 SDO Slovenj Gradec 957,18 SDO Jesenice 910,03 SDO Center, Zreče 840,09 SDO Ljubljana 808,84 SDO Šaleške doline 659,90 Tržna DOLB Loški Potok, Loški potok 1.694,96 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica 1.393,29 SDOLB Majske poljane, Nova Gorica 1.393,29 SDOLB Kuzma 1.231,83 SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto 1.191,70 SDO Kamnik 819,95 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna 1.822,57 SDO Pobrežje, Maribor 1.577,04 SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor 1.374,26 SDO Žalec 1.178,28 SDO naselje Vodni stolp, Kranj 1.080,83 SDO Markovec, Koper 1.042,41 SDO naselje Planina, Kranj 872,52 SDO Podbrdo, Tolmin 859,42 SDO Hrušica, Jesenice 849,41 SDO EPF Maribor, Maribor 747,56 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora 557,83 SDOLB Kranjska Gora 461,05 UPORABLJENE OZNAKE GJS - Izvajanje dejavnosti distribucije toplote v obliki gospodarske javne slube Latniška - Lastniška oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote Tržna - Tržna oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote SDO - Sistem daljinskega ogrevanja SDOLB - Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-5 / 8

18 GJS TRŽNA LASTNIŠKA Letni znesek za toploto iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca [EUR/leto] SDOLB KRANJSKA GORA SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA 461,05 557,83 SDO EPF MARIBOR, MARIBOR SDO HRUŠICA, JESENICE SDO PODBRDO, TOLMIN SDO NASELJE PLANINA, KRANJ SDO MARKOVEC, KOPER SDO NASELJE VODNI STOLP, KRANJ SDO ŽALEC 747,56 849,41 859,42 872, , , ,28 SDO POBREŽJE - ULICA BRATOV GREIFOV 2, MARIBOR SDO POBREŽJE, MARIBOR 1.374, ,04 SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA SDO KAMNIK 819, ,57 SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO SDOLB KUZMA SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA DOLB LOŠKI POTOK, LOŠKI POTOK 1.191, , , , ,96 SDO ŠALEŠKE DOLINE SDO LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE SDO JESENICE SDO SLOVENJ GRADEC SDOLB VRANSKO SDO LENDAVA SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ SDO MARIBOR SDO CELJE SDO MURSKA SOBOTA SDO TRBOVLJE SDO ZAGORJE OB SAVI SDOLB ŽELEZNIKI SDOLB NAZARJE SDOLB GORNJI GRAD SDOLB PREDDVOR SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD SDO KOČEVJE SDO HRASTNIK SDO TO, SLOVENSKE KONJICE SDOLB LENART SDO SP, SLOVENSKE KONJICE SDO EKOENERGIJA, SEMIČ SDO LITIJA CENTER, LITIJA SDO PTUJ SDO NOVA GORICA SDO MIREN - KOSTANJEVICA SDO KIDRIČEVO SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ SDO RAVNE NA KOROŠKEM DOLB BOHINJSKA BISTRICA SDO EKOENERGIJA, MORAVČE DOLB - CENTER MESTA TREBNJE SDO GROSUPLJE SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN SDOLB VUZENICA SDOLB RIBNICA SDOLB POSTOJNA - GJS SDOLB METLIKA SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA SDOLB IVANČNA GORICA SDO OŠ ŠMARTNO, SLOVENJ GRADEC SDO ŠRC, IDRIJA SDOLB OPLOTNICA 659,90 808,84 840,09 910,03 957,18 959,90 991,61 992,05 996,48 998, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 0,00 500, , , , ,00 Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-6 / 8

19 Struktura letnega zneska za toploto za namen ogrevanja stanovanjskih prostorov Struktura letnega zneska za toploto za značilnega odjemalca Vir: Ceniki distributerjev toplote - Januar - December 2017 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Tarifni sistem / Tarifna skupina Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] Letna poraba odjemalca [MWh] Obračunska moč toplotne postaje [MW] Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] Število odjemalcev v ogrevanem objektu Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem 0,100 MWh/m²/leto 110,00 m² 11,00 MWh 14,90 kw 14,90 kw 1 Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Fiksni del [%] Variabilni del [%] Prispevki [%] DDV [%] GJS DOLB - Center mesta Trebnje 64,3% 16,5% SDOLB Oplotnica 63,4% 17,7% 0,9% SDO OŠ Šmartno, Slovenj Gradec 59,2% 21,7% 1,1% SDOLB Ivančna Gorica 58,8% 22,1% 1,1% SDOLB Metlika 56,4% 24,4% 1,1% SDO Lendava 55,9% 24,0% 2,0% SDOLB naselje Čardak, Črnomelj 55,3% 25,3% SDOLB Ribnica 55,0% 25,8% SDO Miren - Kostanjevica 53,9% 27,3% 0,8% SDOLB Vuzenica 53,2% 28,7% SDO Ravne na Koroškem 51,8% 28,9% SDOLB Postojna - GJS 50,9% 3 1,1% SDO Šaleške doline 50,1% 28,9% 3,0% DOLB Bohinjska Bistrica 45,6% 35,0% SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba 45,3% 36,0% 0,6% SDO Ekoenergija, Moravče 44,6% 37,4% SDO Ekoenergija, Semič 43,0% 38,9% SDO Litija center, Litija 38,1% 42,4% 1,4% SDO Ljubljana 36,9% 42,7% 2,4% SDOLB Nazarje 36,2% 44,0% 1,7% SDO Nova Gorica 36,1% 44,5% 1,4% SDO Murska Sobota 35,7% 44,3% 2,0% SDO Zagorje ob Savi 33,3% 47,9% 0,8% SDO Maribor 32,3% 47,7% 2,0% SDO Kočevje 32,2% 48,2% 1,6% SDO Obala, Lucija, Piran 30,8% 5 SDO Liminjanska, Lucija, Piran 30,8% 5 SDO Šolska, Lucija, Piran 30,8% 5 SDO Slovenj Gradec 30,6% 49,3% 2,1% SDO Trbovlje 30,5% 49,5% 1,9% SDO Celje 30,4% 49,6% 2,0% SDO Hrastnik 29,5% 50,9% 1,5% SDO ŠRC, Idrija 29,3% 52,2% 0,5% SDO Kidričevo 28,4% 52,2% 1,4% SDOLB Preddvor 26,5% 54,6% 0,9% SDO TO, Slovenske Konjice 26,2% 54,3% 1,5% SDO SP, Slovenske Konjice 26,1% 54,5% SDO Center, Zreče 25,1% 54,5% 2,3% SDO Sladki Vrh, Šentilj 23,6% 56,4% 2,0% SDOLB Železniki 23,2% 57,0% 1,8% SDO Ptuj 22,8% 57,8% 1,4% SDO Jesenice 22,2% 57,6% 2,2% SDOLB Gornji Grad 19,9% 60,4% 1,7% SDOLB Lenart 19,4% 61,1% 1,5% SDO Grosuplje 17,3% 63,2% 1,4% SDOLB Vransko 16,2% 65,8% SDO naselje Meža, Dravograd 13,2% 67,2% 1,6% Tržna DOLB Loški Potok, Loški potok 58,7% 22,1% SDOLB Majske poljane, Nova Gorica 36,4% 44,8% 0,8% SDO Elektro Primorska, Nova Gorica 36,4% 44,8% 0,8% SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto 19,9% 62,0% SDO Kamnik 0,2% 79,4% 2,4% SDOLB Kuzma 80,4% 1,6% Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna 49,1% 31,8% 1,1% SDO Markovec, Koper 34,8% 47,2% SDO naselje Planina, Kranj 28,5% 53,5% SDO Pobrežje - Ulica Bratov Greifov 2, Maribor 27,1% 54,1% 0,8% SDO Žalec 27,1% 54,9% SDO naselje Vodni stolp, Kranj 26,4% 55,6% SDO Pobrežje, Maribor 17,2% 63,6% SDO EPF Maribor, Maribor 8,3% 71,1% 2,6% SDOLB Mojstrana, Kranjska gora 82,0% SDOLB Kranjska Gora 77,7% 4,3% SDO Hrušica, Jesenice 82,0% SDO Podbrdo, Tolmin 79,7% 2,3% UPORABLJENE OZNAKE GJS - Izvajanje dejavnosti distribucije toplote v obliki gospodarske javne slube Latniška - Lastniška oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote Tržna - Tržna oblika izvajanja dejavnosti distribucije toplote SDO - Sistem daljinskega ogrevanja SDOLB - Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-7 / 8

20 GJS TRŽNA LASTNIŠKA Struktura letnega zneska za toploto za namen ogrevanja stanovanjskih prostorov Struktura letnega zneska za toploto za značilnega odjemalca SDO PODBRDO, TOLMIN 79,7% 2,3% Fiksni del [%] SDO HRUŠICA, JESENICE 82,0% Variabilni del [%] SDOLB KRANJSKA GORA 77,7% 4,3% Prispevki [%] SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA 82,0% DDV [%] SDO EPF MARIBOR, MARIBOR 8,3% 71,1% 2,6% SDO POBREŽJE, MARIBOR 17,2% 63,6% SDO NASELJE VODNI STOLP, KRANJ 26,4% 55,6% SDO ŽALEC 27,1% 54,9% SDO POBREŽJE - ULICA BRATOV GREIFOV 2, MARIBOR 27,1% 54,1% 0,8% SDO NASELJE PLANINA, KRANJ 28,5% 53,5% SDO MARKOVEC, KOPER 34,8% 47,2% SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA 49,1% 31,8% 1,1% SDOLB KUZMA 80,4% 1,6% SDO KAMNIK0,2% 79,4% 2,4% SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO 19,9% 62,0% SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA 36,4% 44,8% 0,8% SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA 36,4% 44,8% 0,8% DOLB LOŠKI POTOK, LOŠKI POTOK 58,7% 22,1% SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD 13,2% 67,2% 1,6% SDOLB VRANSKO 16,2% 65,8% SDO GROSUPLJE 17,3% 63,2% 1,4% SDOLB LENART 19,4% 61,1% 1,5% SDOLB GORNJI GRAD 19,9% 60,4% 1,7% SDO JESENICE 22,2% 57,6% 2,2% SDO PTUJ 22,8% 57,8% 1,4% SDOLB ŽELEZNIKI 23,2% 57,0% 1,8% SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ 23,6% 56,4% 2,0% SDO CENTER, ZREČE 25,1% 54,5% 2,3% SDO SP, SLOVENSKE KONJICE 26,1% 54,5% SDO TO, SLOVENSKE KONJICE 26,2% 54,3% 1,5% SDOLB PREDDVOR 26,5% 54,6% 0,9% SDO KIDRIČEVO 28,4% 52,2% 1,4% SDO ŠRC, IDRIJA 29,3% 52,2% 0,5% SDO HRASTNIK 29,5% 50,9% 1,5% SDO CELJE 30,4% 49,6% 2,0% SDO TRBOVLJE 30,5% 49,5% 1,9% SDO SLOVENJ GRADEC 30,6% 49,3% 2,1% SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN 30,8% 5 SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN 30,8% 5 SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN 30,8% 5 SDO KOČEVJE 32,2% 48,2% 1,6% SDO MARIBOR 32,3% 47,7% 2,0% SDO ZAGORJE OB SAVI 33,3% 47,9% 0,8% SDO MURSKA SOBOTA 35,7% 44,3% 2,0% SDO NOVA GORICA 36,1% 44,5% 1,4% SDOLB NAZARJE 36,2% 44,0% 1,7% SDO LJUBLJANA 36,9% 42,7% 2,4% SDO LITIJA CENTER, LITIJA 38,1% 42,4% 1,4% SDO EKOENERGIJA, SEMIČ 43,0% 38,9% SDO EKOENERGIJA, MORAVČE 44,6% 37,4% SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA 45,3% 36,0% 0,6% DOLB BOHINJSKA BISTRICA 45,6% 35,0% SDO ŠALEŠKE DOLINE 50,1% 28,9% 3,0% SDOLB POSTOJNA - GJS 50,9% 3 1,1% SDO RAVNE NA KOROŠKEM 51,8% 28,9% SDOLB VUZENICA 53,2% 28,7% SDO MIREN - KOSTANJEVICA 53,9% 27,3% 0,8% SDOLB RIBNICA 55,0% 25,8% SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ 55,3% 25,3% SDO LENDAVA 55,9% 24,0% 2,0% SDOLB METLIKA 56,4% 24,4% 1,1% SDOLB IVANČNA GORICA 58,8% 22,1% 1,1% SDO OŠ ŠMARTNO, SLOVENJ GRADEC 59,2% 21,7% 1,1% SDOLB OPLOTNICA 63,4% 17,7% 0,9% DOLB - CENTER MESTA TREBNJE 64,3% 16,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Datum objave / tiskanja: GO_LetnaAnaliza_A00-8 / 8

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Orientacija2011_1

Orientacija2011_1 Štrekljevec Semi Gorje-Po e-treben e Cerkno Loka pri Mengšu Mengeš Dovže Mislinjske doline Hrušica Jesenice Retje Loški potok Sora Medvode Sti na Ivan na Gorica Kolovrat Zagorje ob Savi Zagorica Trebnje

Prikaži več

33

33 33 33 Center za razvoj knjiţnic SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Ljubljana 2009 SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Podatke zbrala

Prikaži več

pregled merodajnih nagibov in uporov

pregled merodajnih nagibov in uporov KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 20 LJUBLJANA JESENICE D.M.... 1 PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA KAMNIK GRABEN... 1 PROGA 30 ZIDANI MOST ŠENTILJ D.M.... 1 PROGA 31 CELJE VELENJE... 2 PROGA 32

Prikaži več

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG SLOVENIJE 2019 Web stran projekta: FB stran projekta:

Prikaži več

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * LJUBLJANA 1000, ŠMARTINSKA 152 - HALA A Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo leseni obesek HISTORY

Prikaži več

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri ne energije v hidroelektrarnah do 10 MW Št. Površinska

Prikaži več

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajdovščina Goriška c. 75 5270 AJDOVŠČINA tel.: 05 3644 210 ajdovscina@amzs.si CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska

Prikaži več

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx SEZNAM STACIONARNIH PROJNIH MEST V SISTEMU IJPP Prevoznik Naziv prodjanega mesta Ulica prodajnega mesta Kraj prodajnega mesta Št. prod. mest Obravn. vlog subvenc. voz. Obratovanje (pon.pet.) Obratovanje

Prikaži več

(TURISTI\310NE PISARNE brez zaporednih \232tevilk.xls)

(TURISTI\310NE PISARNE brez zaporednih \232tevilk.xls) Ljubljana, 28.02.2014/TK SEZNAM TURISTIČNIH PISARN, KI IZDAJAJO MEDNARODNE DOKUMENTE IN PRODAJAJO VINJETE CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska 35 3000 CELJE tel.: 03-42 56 560 mihaela.zunter@amzs.si AMD

Prikaži več

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero Ribčev Laz 48 Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero

Prikaži več

tehnični podatki o progah

tehnični podatki o progah Slovenske železnice Infrastruktura,d.o.o. Program omrežja 019 PRILOGA 3A TEHNIČNI PODATKI O PROGAH KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 0 LJUBLJANA JESENICE D.M.... PROGA 1 LJUBLJANA ŠIŠKA

Prikaži več

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih skupinah in spolu, 30. junij 2002 Population of the

Prikaži več

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx LETO 2013 OBČINA SVET TOMAŽ, Izdelava elaborata kontrole katastrskega in lastniškega stanja zemljišč, preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v občini Sveti Tomaž MESTNA OBČINA PTUJ, VBCP

Prikaži več

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z maloprodajna letne pnevmatike za osebna vozila Serija 80 13 155/80R13 79T ECOCONTROL 542960 79004 E C 65 ) 54,30 33,10 14 175/80R14 88T ECOCONTROL 533458 146146 E C 68 )) 72,00 43,90 Serija 70 13 155/70R13

Prikaži več

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica 54 4228 ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2017 Poročilo

Prikaži več

Infrastruktura TEHNIČNO EKONOMSKO OPTIMIRANJE SISTEMOV DALJINSKIH OGREVANJ (TEODO)

Infrastruktura TEHNIČNO EKONOMSKO OPTIMIRANJE SISTEMOV DALJINSKIH OGREVANJ (TEODO) Infrastruktura TEHNIČNO EKONOMSKO OPTIMIRANJE SISTEMOV DALJINSKIH OGREVANJ (TEODO) Trajnostni razvoj in upravljanje infrastrukture za daljinsko ogrevanje kot del nizkoogljične družbe Ogrevanje in hlajenje

Prikaži več

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol maloprodajna zimske pnevmatike za osebna vozila 13 80 155/80R13 79T INF-049 221000121 101826 E C 71 2 38,60 28,10 70 155/70R13 75T INF-049 221000090 93601 E C 71 2 38,30 28,00 165/70R13 79T INF-049 221000226

Prikaži več

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf za leto 2016 Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja

Prikaži več

J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna

J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna komisija objavlja seznam kandidatov na ponovnem glasovanju

Prikaži več

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30 Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do 31.12.2018 SLOVENIJA: Od 1.1. do 31.12.2018 je bilo v program povabljenih 309.008 oseb in 307.701 osebi je bilo vabilo tudi vročeno.

Prikaži več

Odobreni projekti 2015

Odobreni projekti 2015 Odobreni projekti 2015 1. PROJEKTI MOBILNOSTI (Ključni ukrep 1) Zap. št. Št. zadeve Organizacija Kraj Skupno št. doseženih točk Odobrena dotacija (v EUR) 1 KA1-SE-10/15 Šolski center Postojna Postojna

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/77 Ljubljana, 14.7.2015

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 00, 01 400 33 11 F: 01 433 10 31 E: gp.mgrt@gov.si www.mgrt.gov.si Številka: 007-32/2014-8

Prikaži več

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf Stran 12170 / Št. 93 / 18. 11. 2011 Tolmin kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE ter F in G. 12. Izpitni center Postojna obsega območje upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje,

Prikaži več

Microsoft Word _2018-koncne uvrstitve ekip.docx

Microsoft Word _2018-koncne uvrstitve ekip.docx 42 ČLANI - DOL 54 ČLANICE - DOL 1. ACH Volley Ljubljana 1. Nova KBM Branik 2. Calcit Volley 2. Calcit Volley 3. Salonit Anhovo 3. Formula Formis 4. Panvita Pomgrad 4. Aliansa Šempeter 5. Maribor 5. 6.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

Brosura-CINDI-ReciteCigaretiNe-dec indd

Brosura-CINDI-ReciteCigaretiNe-dec indd V spodbudo vsem, ki želijo prenehati kaditi V Sloveniji je med dejavniki tveganja kajenje tobaka najpomembnejši preprečljivi dejavnik tveganja za smrt in izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

Uradni list RS 028/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 028/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM:

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM: NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA 2018 2019 komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: 01 520 10 15 GSM: 031 878 805 e-mail: gorazd.trontelj@kzs.si 1. DEKLETA U13 1.

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv 1/5 1. junij - 30. junij J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu juniju 2009 je razvidna iz priložene tabele

Prikaži več

Številka: 62-4/2014

Številka: 62-4/2014 OE NOVO MESTO Muzejska 5 SI-8000 Novo mesto t +386 7 39 34 195 f +386 7 39 34 101 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO

Prikaži več

Uporaba OVE v stavbah

Uporaba OVE v stavbah Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni

Prikaži več

Lokacije.xlsx

Lokacije.xlsx POLICIJSKA UPRAVA ENOTA VRSTA CESTA (V / IZVEN ) IME NASELJA RELACIJA NAČRTOVANA URA NADZORA PU KRANJ PP TRŽIČ LOKALNA CESTA V NASELJU TRŽIČ, pri bivši izpostavi FURS TRŽIČ BISTRICA 06.00 06.50 PU KRANJ

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis Predlog za javno obravnavo 22.1.2019 PREDLOG (EVA 2014-2430-0044) Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Prikaži več

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, 14.6.2008 MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijanje tarčvezanje vozlprenos žogic Testi TOČKE PGD ZVEZA

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora 15 1. februar - 28. februar F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu februarju 2009 je razvidna iz priložene

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

Nazaj v šolo! (št ) Na obutev priznanih blagovnih znamk Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Converse, Polo, Skechers, Lacoste, Ne

Nazaj v šolo! (št ) Na obutev priznanih blagovnih znamk Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Converse, Polo, Skechers, Lacoste, Ne www.mass.si Nazaj v šolo! 19677-30 (št. 36-41) Na obutev priznanih blagovnih znamk,, Le Coq Sportif,, Polo,, Lacoste, New Balance, Vans, Reebok, Fred Perry. 196770-30 (št. 41,5-46) Popust DO Akcija traja

Prikaži več

(Regijsko_poročilo_SVIT)

(Regijsko_poročilo_SVIT) ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO V LETU 2016 Rak na debelem črevesu in danki je zelo resen zdravstveni problem, ker je v Sloveniji to druga najpogosteje odkrita oblika raka. Pomembno

Prikaži več

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10 v nadaljevanju:»zgjs«), 5. in 33. č

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10 v nadaljevanju:»zgjs«), 5. in 33. č Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10 v nadaljevanju:»zgjs«), 5. in 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07-

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017 FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA Tanja Šumrada Delavnica PASIVNE IN NIZKOENERGIJSKE STAVBE ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Ljubljana, 15. marec 2017 EKO SKLAD Eko sklad, Slovenski

Prikaži več

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005 Banka Koper Identifikacijska

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / 17. 7. 2015 / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan 28. februarja 2015 ter knjigovodske vrednosti na dan

Prikaži več

Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno bi

Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno bi Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) za večstanovanjsko stavbo v skladu z določbami

Prikaži več

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU www.mass.si polovičke Popust Maryann 09302-20 (št. 36-41) TBS 25491-20 (št.41-46) Še več OBUTVE po polovičnih cenah poiščite v naših prodajalnah. Akcija traja od 7.11. do 27.11.2016 oziroma do razprodaje

Prikaži več

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx Seznam pogodb 1. Javna naročila Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Pogodba o dobavi pogrebnega materiala 14.03.2014 BIROPRODAJA d.o.o.,

Prikaži več

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib Štev.: 1810-1/19-297/013 Ljubljana, 30.7.2019 dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica 1 2000 Maribor Zadeva: Polletno poročilo o delovanju Programa Svit

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Volilna enota NOVA GORICA

Volilna enota NOVA GORICA Na podlagi 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, UPB1, št. 69/04, 26/08, 7/09 - odl. US) in v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS,

Prikaži več

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET Seznam kapitalskih naložb države na dan 31. 3. 2019 Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D. 5026024 Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN 5006040 Turizem 11,74 AERO, D.D.

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

(Microsoft Word - Napovednik za mesec JANUAR Swatycomet zre\350e.doc)

(Microsoft Word - Napovednik za mesec JANUAR Swatycomet zre\350e.doc) Napovednik 2. DEL državnega prvenstva: Sobota; 07.01.2017 4. krog Državno prvenstvo mini odbojka Celjsko Savinjska regija; ŠD Mozirje 10.00 uri: Mozirje SIP Šempeter 10.00 uri: Braslovče I. : Čebelice

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mag. Mojca Španring Trg z zemeljskim plinom v letu 2017 Strokovno srečanje»slovenski plinski trg v regiji«ljubljana, GWh Osnovni podatki za leto 2017 Poraba električne energije, zemeljskega plina in toplote

Prikaži več

Gornja Radgona Murska Sobota Slovenj Gradec Maribor Lendava Ljutomer Jesenice Velenje Slovenska Bistrica Ptuj Ormož Tolmin Kranj Celje Trbovlje LJUBLJ

Gornja Radgona Murska Sobota Slovenj Gradec Maribor Lendava Ljutomer Jesenice Velenje Slovenska Bistrica Ptuj Ormož Tolmin Kranj Celje Trbovlje LJUBLJ Gornja Radgona Murska Sobota Slovenj Gradec Maribor Lendava Ljutomer Jesenice Velenje Slovenska Ptuj Ormož Tolmin Kranj Celje Trbovlje LJUBLJANA Litija Nova Gorica Idrija Krško Trebnje Novo mesto Postojna

Prikaži več

Dosedanji_zmagovalci_2012[1]

Dosedanji_zmagovalci_2012[1] DOSEDANJI ZMAGOVALCI 1. turnir - december 1999 Letnik 89 1. RK Ormož 2. RK Dol TKI Hrastnik 3. Rokometna šola Aleš Praznik Ljubljana Letnik 90 1. Rokometna šola Aleš Praznik Ljubljana 2. RK Dol TKI Hrastnik

Prikaži več

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, Program strokovnih izobraževanj»kakovostna energetska obnova zgradb«mednarodni OBRTNI SEJEM, Celje 17.09.2012 VSEBINA PREDSTAVITVE Vizija trajnostne

Prikaži več

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 3. 6. 1 Močan veter in nalivi med prehodom hladne fronte 11. maja 1 Splošna vremenska slika Dne 11. maja se je nad severozahodnim in deloma osrednjim, severnim

Prikaži več

Evidenca_prejetih_vlog

Evidenca_prejetih_vlog Evidenca prejetih vlog za projekte prijavljene na Javni poziv objavljen dne 12. 12. 2018 Agencija za energijo v skladu s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

U 11 Qualifikationsturnier

U 11 Qualifikationsturnier Razpored tekem kategorija U 11 NK Radomlje/Slovenija Sobota, 13. april 2019 Ura Ekipa Ekipa Rezultat Igrišče NK DREN VRHNIKA : NK OLIMPIJA BELI Igrišče 1 ND BILJE : NK ŠAMPION Igrišče 2 9:00 NK BARTOG

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA LETO 2019 12. december, 2018 Na podlagi

Prikaži več

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samo

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samo PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA IDRIJA Kontaktna oseba

Prikaži več

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB NRGTSKI INŽNIRING energetsko upravljanje in knjigovodstvo nergy management and bookkeeping Notranje usposabljanje podjetja UTRIP, d. o. o. Celje, 21. januar 2014 Cveto Fendre cveto.fendre@guest.arnes.si

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in Delitev na področju športa za vse za leto 2019 NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV (v eur) Cheerleading zveza Slovenije cheerleading delavnice 3.400 Cheerleading zveza Slovenije cheerleading

Prikaži več

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo Zala gazirna pijača limona-limeta iz kataloga AVGUST označena z * Aktivnost poteka od do

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo Zala gazirna pijača limona-limeta iz kataloga AVGUST označena z * Aktivnost poteka od do Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo Zala gazirna pijača limona-limeta iz kataloga AVGUST označena z * IZOLA 6310, PREŠERNOVA CESTA 51 GRADNIKOVA CESTA, 4240 RADOVLJICA Seznam prodajaln dm, v katerih

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

Page 1 of 29 88 Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016 3934. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Piran, Stran 13390. Na podlagi 297. člena

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Akta o določitvi

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

Letno poročilo

Letno poročilo LETNO POROČILO 2016 Javno podjetje KENOG d.o.o. MAREC 2017 KAZALO A. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 4 1. UVOD...5 1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA... 5 1.2. POROČILO DIREKTORJA PODJETJA... 6 2. UPRAVA PODJETJA...8

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

untitled

untitled VSEBINA STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Vizija in cilji Načrt v LUR Regijsko regulatorno telo Usmeritve Trzin, 4. 6. 9 David Krivec david.krivec@omegaconsult.si VIZIJA IN CILJI Vizija

Prikaži več

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_ Energetsko knjigovodstvo UL Poročilo o izvedbi za obdobje januar december 2018 in ključni kazalniki rabe energije April 2019 Nosilki poročila: Andreja Burkeljca 1 Povzetek Poročilo za obdobje januar december

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno A 2. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osnovi 33a. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE

NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE Kazalo 1. Namen spletne aplikacije... 3 2. Prijava v sistem... 3 3. Sprememba gesla... 3 4. Izbira časovnega obdobja... 4 4.1. Način je preko grafičnega koledarja...

Prikaži več

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka)

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka) PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA PIVKA Kontaktna oseba

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE JESENICE K P O O R N O Č Č POP d.o.o. Efenkova 61 VELENJE N O I L O

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE JESENICE K P O O R N O Č Č POP d.o.o. Efenkova 61 VELENJE N O I L O LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE JESENICE K P O O R N O Č Č POP d.o.o. Efenkova 61 VELENJE N O I L O Lokalni energetski koncept Naslov projekta: Občine Jesenice Končno poročilo revizija 4 Številka pogodbe

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

Uradni list RS - 040/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 040/2019, Uredbeni del Digitally signed by Maruska Levec Smon DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1237057214019, cn=maruska Levec Smon Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike

Prikaži več