SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec). 1. Predmet Vsebina splošnih pogojev o uporabi TIS (v nadaljevanju: Splošni pogoji) je način dostopa in naročil, prikaz rezultatov in uporaba različnih funkcij v Telefonskem imeniku Slovenije. Telefonski imenik Slovenije (v nadaljevanju TIS ) izhaja na več medijih (splet, DVD, knjiga). TIS na spletu je dosegljiv na spletnem naslovu v več različnih nivojih; nivo neregistrirani uporabniki - enostavno iskanje ne zahteva nikakršne registracije ter omogoča brezplačen omejen dostop do vsebin TIS na spletu; nivo registrirani uporabniki zahteva brezplačno registracijo z navedbo ob registraciji zahtevanih podatkov ter podajo soglasja za prejemanje e-novic nosilca ter komercialnih sporočil po e-pošti poslovnih partnerjev nosilca; omogoča dostop do razširjenih vsebin TIS na spletu; nivo Naročniki - napredno iskanje je plačljivo; z navedbo ob registraciji zahtevanih podatkov; potrebno je skleniti naročniško razmerje na storitev TIS na spletu ter plačevanje storitve po ceniku ali nakup TIS na DVD. Naročnina omogoča poln dostop do podatkov in funkcionalnosti TIS na spletu za čas trajanja naročnine v skladu z ostalimi členi teh Splošnih pogojev. TIS na DVD izhaja praviloma dvakrat na leto v začetku junija in začetku decembra. TIS DVD je možno naročiti in uporabljati v več različicah; enouporabniški TIS na DVD-ju: omogoča enkratno sočasno namestitev na računalnik in uporabo ene kopije TIS na DVD-ju; mrežni TIS na DVD-ju: omogoča sočasno namestitev na en omrežni strežnik ter uporabo TIS na DVD s toliko računalnikov, povezanih na omrežni strežnik, za kolikor uporabnikov so bile zakupljene licence; večlicenčni TIS na DVD-ju omogoča sočasno namestitev TIS na DVD na največ toliko računalnikov, kolikor je bilo zakupljenih licenc. TIS v knjižni obliki izhaja praviloma enkrat letno, v začetku decembra v treh regionalnih knjigah, ki vsebujejo bele in rumene strani. Posamezne regionalne knjige so ob izidu na voljo za brezplačen prevzem do razdelitve zalog ali za plačljivo dostavo po pošti. TIS na mobilniku, je za prenosne telefone in tablične računalnike prilagojena spletna stran T.i. odzivno oblikovanje spletne strani omogoča specifikam strojne opreme mobilnih telefonov in tablic prilagojeno prikazovanje vsebin in funkcionalnosti TISa na spletu. Storitev 1188SMS omogoča iskanje telefonskih naročnikov, ki so objavljeni v TIS preko SMS sporočila na SMS sporočila, posredovana uporabniku z namenom pridobitve potrebnih informacij, so del izvajanja storitve in so plačljiva. Različice TIS ter cenik dostopa do plačljivih različic so podrobneje predstavljene na spletnih straneh itis.si. Morebitne spremembe različic ter načinov dostopov bo nosilec redno objavljal na spletnih straneh itis.si. 2. Registracija, naročila in odjava na različice TIS 2.1. Prijava in odjava na nivo registrirani uporabnik -brezplačna registracija na TIS na spletu Registracija na registrirani uporabnik - brezplačna registracija na TIS na spletu Uporabnik vpiše želeno uporabniško ime in e-poštni naslov ter ostale podatke v ustrezen obrazec na spletnih straneh Za uporabniško ime obstajajo nekatere omejitve, ki so opisane na spletnih straneh Po posredovanju pravilno izpolnjenega obrazca sistem avtomatično pošlje

2 sporočilo o opravljeni registraciji na navedeni elektronski naslov. Sporočilo vsebuje izbrano uporabniško ime in pripadajoče geslo, ki je avtomatično dodeljeno. Uporabniki prejmejo v e-pošti tudi aktivacijsko spletno povezavo, če e-pošta ni že verificirana preko družabnih vtičnikov. Ob kliku na le-to je uporabnik aktiviran in lahko uporablja TIS na spletu. Uporabniško ime in geslo postane aktivno ob prvi prijavi v TIS na spletu in ostaja aktivno dokler uporabnik redno uporablja vsebine na TIS-u na spletu Prijava na nivo prva registracija in brezplačna registracija na TIS na spletu S prijavo v nivo prva registracija in brezplačna registracija sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani samo na enem računalniku hkrati. Če želi uporabnik do funkcionalnosti spletne strani, ki mu jih nivo prva registracija ali brezplačna registracija ponuja, dostopati z drugega računalnika, je to mogoče le, če se na prvem računalniku prej odjavi Soglašanje s prejemanjem oglasnih sporočil Uporabniki, ki izberejo nivo brezplačna registracija TIS na spletu, soglašajo s prejemanjem oglasnih sporočil o ponudbi storitev in proizvodov podjetja TSmedia, d.o.o. ter drugih ponudnikov na njihov naveden e-naslov, vendar ne več kot 7 sporočil na mesec na posamezen medij (e-poštni predal) Odjava od nivoja prva registracija in brezplačna registracija na TIS na spletu Odjava od prejemanja e-poštnih sporočil in s tem od brezplačne registracije TIS na spletu je mogoča tako, da uporabnik iz e-naslova, ki ga je uporabil ob prijavi pošlje e-sporočilo z besedo»odjava«na e- naslov Če pošlje sporočilo iz drugega e-naslova, mora ob besedi»odjava«navesti tudi uporabniško ime, ki ga uporablja za dostop do TIS na spletu. V primeru neuporabe TIS na spletu nivo brezplačna registracija v obdobju daljšem od leta dni, si nosilec pridržuje pravico izbrisa uporabniškega imena, s tem se uporabniku deaktivira dostop do nivoja brezplačnega registracija TIS na spletu Prijava in odjava na nivo napredno iskanje na TIS na spletu - naročniki Sklenitev naročnine na TIS na spletu napredno iskanje/naročniki Prijava na naročnino spletnega imenika TIS oz. na napredno iskanje je mogoča preko spletnega obrazca ali preko brezplačne telefonske številke Naročilo na nivoje napredno iskanje se izvede v več korakih. Naročnik/uporabnik (ali pa nosilec na brezplačni telefonski številki v naročnikovem imenu in v pogovoru z njim) izpolni obrazec spletnega naročila in vnese vse za izvedbo naročila zahtevane podatke. Z namenom zagotavljanja verodostojnosti naročila lahko nosilec naročnika/uporabnika pred začetkom naročila kontaktira in podatke preveri ali zahteva še dodatno potrditev naročila preko elektronske pošte ali na drug način. Potrjena ponudba oz. naročilnica s strani naročnika / uporabnika ima za uporabnika in nosilca status pogodbe. Pri tem se nosilec zavezuje, da bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu prijave za naročilo na enega izmed nivojev napredno iskanje, na v prijavi navedeno elektronsko pošto, poslal uporabniško ime in geslo za dostop do izbranega nivoja napredno iskanje. Za začetek naročniškega razmerja za dostop do izbranega nivoja napredno iskanje se šteje delovni dan, ko je bilo uporabniku poslano uporabniško ime in geslo. Naročnina na TIS na spletu na nivo napredno

3 iskanje je sklenjena za nedoločen čas, skladno z členom teh splošnih pogojev. V primeru, da e-sporočilo z uporabniškim imenom in geslom za dostop do uporabniku ni bilo dostavljeno iz razlogov, na katere nosilec nima vpliva (zavrnitev e-pošte s strani strežnika, neobstoječ ali nepravilen e-naslov, poln poštni predal...), nosilec za to ne prevzema nobene odgovornosti in tega ne priznava kot osnovo za stornacijo ali reklamacijo naročila Prijava v nivo napredno iskanje TIS na spletu S prijavo v nivo napredno iskanje sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani na toliko računalnikih hkrati, kolikor hkratnih dostopov uporabnik naroči in plača. V primeru, da dostop naročnika do TIS na spletu ni vezan izključno na uporabniško ime in geslo, ampak tudi na IP številko(e) uporabnika, lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporablja funkcionalnosti spletne strani le v okviru pogojev, določenih s pogodbo o naročniškem razmerju med nosilcem in uporabnikom storitve TIS na spletu, iz dogovorjenih IP številk. Uporabniki, ki so pravne osebe, se obvezujejo zakupiti toliko naročnin na TIS na spletu, kolikor je število računalnikov uporabnika, iz katerih se dostopa do naprednega iskanja na TIS na spletu. Če pride do spremembe podatkov o uporabniku nivoja napredno iskanje TIS na spletu, jih je uporabnik dolžan v roku 3 (treh) dni pisno sporočiti nosilcu po pošti na naslov TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali po faksu na številko (01) ali po e pošti Plačilo naročnine za nivo napredno iskanje TIS na spletu Uporabnik plačuje za uporabo naprednega iskanja naročnino v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačila, navedenim na računu. Naročnina se zaračuna z računom, ki ga izstavi nosilec oziroma kot je navedeno na naročilnici. Uporabnik ima možnost plačevanja letne naročnine, ki se uporabniku zaračuna enkrat letno za celo leto od dneva prejema uporabniškega imena dalje. Nosilec lahko, po lastni presoji, od uporabnika zahteva primerno zavarovanje za plačilo obveznosti naročenih storitev (npr. predplačilo, menica, poroštvo, bančna garancija ali druga oblika zavarovanja). Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe cen storitev povezanih z uporabo TIS na spletu na svojih spletnih straneh Odjava od nivoja napredno iskanje TIS na spletu Odstop od naročnine se izvede tako, da pisno na naslov založnika TSmedia, Stegne 19, 1000 Ljubljana ali po e-pošti obvestite nosilca o odstopu od naročnine, pri čemer navedete svoje podatke ter predmet naročila od katerega odstopate. Odjava od naročniškega razmerja na TIS na spletu pred potekom posamezne obračunske enote ni možna. Po preteku obračunske enote se naročnina avtomatično podaljša za enako obračunsko obdobje, v kolikor uporabnik vsaj 30 dni pred iztekom obračunskega obdobja naročnine ne odjavi. Letna naročnina preneha po preteku enega leta od datuma zadnjega podaljšanja letne naročnine, če je v tem času nosilec prejel odjavo od naročnine TIS na spletu.

4 V primeru neplačila računa ali posameznega obroka v roku 30 (trideset) dni po preteku plačilnega roka, navedenega na računu, ima nosilec pravico začasno deaktivirati uporabniško ime in geslo. V kolikor uporabnik ne poravna računa še v nadaljnjih 30 (tridesetih) dneh po začasni deaktivaciji uporabniškega imena in gesla, naročniško razmerje med uporabnikom in nosilcem preneha, nosilec pa izvede dokončno deaktivacijo uporabniškega imena in gesla. Kljub temu je uporabnik dolžan v celoti poravnati obveznost iz naročniškega razmerja za tekoče obračunsko obdobje. Tudi kakršnakoli druga kršitev teh Splošnih pogojev ima lahko za posledico takojšnje prenehanje naročniškega razmerja z enakimi posledicami glede dolžnosti poravnave finančnih obveznosti s strani uporabnika, kot je navedeno v predhodnem odstavku Nakup, sklenitev naročnine, aktivacija TIS na DVD in odjava od naročnine na TIS na DVD Nakup enkratne edicije in sklenitev naročnine na TIS na DVD Nakup TIS na DVD v vseh različicah je možno skleniti kot enkratni nakup posamezne edicije ali kot naročnino na TIS na DVD za nedoločen čas do odjave. Nakup in sklenitev naročnine je mogoča preko spletnega obrazca ali preko brezplačne telefonske številke Naročnik/uporabnik (ali pa nosilec na brezplačni telefonski številki v naročnikovem imenu in v pogovoru z njim) izpolni obrazec spletnega naročila in vnese vse za izvedbo naročila zahtevane podatke. Z namenom zagotavljanja verodostojnosti naročila lahko nosilec naročnika/uporabnika pred začetkom naročila kontaktira in podatke preveri ali zahteva še dodatno potrditev naročila preko elektronske pošte ali na drug način. Potrjena ponudba oz. naročilnica s strani naročnika / uporabnika ima za uporabnika in nosilca status pogodbe. S sklenitvijo naročnine na TIS na DVD si naročnik/uporabnik zagotovi avtomatično prejemanje vsake edicije TIS na DVD na svoj naslov, ki ga navede na naročilnici. Naročnina na TIS na DVD je sklenjena za nedoločen čas, skladno z členom teh splošnih pogojev. Če pride med trajanjem naročnine na TIS na DVD do spremembe podatkov o uporabniku, jih je uporabnik dolžan v roku 3 (treh) dni pisno sporočiti nosilcu po pošti na naslov TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali po faksu na številko (01) ali po e pošti Licenčni dogovor ter aktivacija TIS na DVD Ti Splošni pogoji predstavljajo tudi licenčni dogovor med uporabnikom TIS na DVD-ju in nosilcem glede pravice do uporabe rešitve TIS na DVD-ju (licenca), ki vključuje računalniško programsko opremo, pomnilne medije in tiskano ter elektronsko dokumentacijo. Rešitev TIS na DVD-ju vključuje tudi vse programske dopolnitve izvirne rešitve, ki so ali bodo dane v obliki popravkov izvirne rešitve na voljo na spletni strani Ob nakupu TIS na DVD-ju dobi uporabnik licenco pod pogoji, ki so navedeni v teh Splošnih pogojih in pod pogoji, določenimi v zakonih in drugih predpisih s tega področja. Če se uporabnik - kupec TIS na DVD-ju s temi pogoji ne strinja, rešitve ne sme namestiti ali jo kakorkoli uporabljati. Uporabnik s soglašanjem s temi licenčnimi pogoji pridobi le pravico do uporabe licenco na TIS na DVD-ju, ne postane pa imetnik avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine. TIS na DVD-ju ali kateregakoli njegovih delov ni dovoljeno dajati v najem, posojati ali dajati v zakup. Če se uporabnik ne ravna v skladu

5 s pogoji in določili tega licenčnega dogovora, lahko nosilec brez škode za druge pravice licenco enostransko prekine. V tem primeru mora uporabnik takoj uničiti vse kopije TIS na DVD-ju in njegovih sestavnih delov. TIS na DVD je potrebno pred uporabo aktivirati z vpisom podatkov o kupcu ter veljavne serijske številke TIS na DVD. Naročnina na TIS na DVD omogoča prijavijo na TIS na spletu na nivo napredno iskanje Odjava od naročnine TIS na DVD Pravne in samozaposlene osebe, lahko od naročnine na TIS na DVD odstopijo najkasneje 30 dni pred vsakokratno izdajo DVD; Fizične osebe, pa lahko v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) od naročnine na TIS na DVD odstopijo najkasneje v roku 14 dni od datuma prejema DVD. Za datum prejema se šteje drugi delovni dan od datuma poštnega žiga na pošiljki. Odstop od naročnine se izvede tako, da naročnik pisno na naslov nosilca: TSmedia, Stegne 19, 1000 Ljubljana ali po e-pošti obvesti nosilca o odstopu od naročnine, pri čemer navede svoje podatke ter predmet naročila od katerega odstopa. V primeru, da je naročnik DVD že prejel (velja za fizične osebe v ustreznem roku) poleg odstopne izjave na lastne stroške vrne tudi nepoškodovan ter nenameščen DVD na naslov nosilca. Vse odstope od naročnine po pretečenem roku za odjavo bo nosilec upošteval kot zamujene za trenutno izdajo TIS na DVD ter bo upošteval odjavo za obdobje od naslednje izdaje naprej. V primeru neplačila računa ali posameznega obroka v roku 30 (trideset) dni po preteku plačilnega roka, navedenega na računu, ima nosilec pravico začasno deaktivirati uporabniško ime in geslo za napredni dostop do telefonskega imenika na spletu v kolikor ju je naročnik ustvaril, ter deaktivirati veljavnost serijske številke TIS na DVD, s čimer se onemogoči normalno delovanje programa TIS na DVD. V kolikor uporabnik ne poravna računa še v nadaljnjih 30 (tridesetih) dneh po začasni deaktivaciji uporabniškega imena in gesla in/ali serijske številke, naročniško razmerje med uporabnikom in nosilcem preneha, nosilec pa izvede dokončno deaktivacijo uporabniškega imena in gesla ter serijske številke. Kljub temu je uporabnik dolžan v celoti poravnati obveznost iz naročniškega razmerja za tekoče obračunsko obdobje Prevzem TIS v knjižni obliki in naročilo dostave TIS v knjižni obliki Posamezne knjige TIS v knjižni obliki so ob izidu na voljo za brezplačen prevzem na številnih prevzemnih mestih. Dostavo posamezne knjige TIS v knjižni obliki ali komplet treh knjig TIS v knjižni obliki je možno naročiti preko brezplačne telefonske številke Dostava po pošti je plačljiva. Prevzemna mesta, predstavitev posameznih knjig ter cenik dostave so objavljeni na spletnih straneh 3. Pomoč pri uporabi TIS Nosilec zagotavlja brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi TIS v vseh oblikah s pomočjo brezplačnega telefona in elektronske pošte: Nosilec bo pomoč izvajal po najboljših močeh in ne odgovarja za morebitno začasno nedostopnost pomoči in svetovanja. 4. Varovanje in uporaba osebnih podatkov Za uporabo nekaterih različic TIS se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom ali kako drugače registrirati. S prijavo se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki (demografski podatki - ime, priimek, spol, kraj, datum rojstva, elektronski naslov, stopnja izobrazbe, tip zaposlitve, interesi,

6 zanimanje in morebitni drugi podatki), ki jih je posredoval ob pridobitvi uporabniškega imena, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev. S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nosilec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnika, dobljene prek registracije, produktov ali drugih virov, skrbno varoval in da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za nosilca obdeluje pogodbeni obdelovalec, za namen izvedbe storitev ter za pošiljanja elektronskih sporočil. Nosilec se tudi zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov produktov in drugih virov. Podatke o uporabi, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe produktov. Uporabniku bodo ob prijavi ponujene naslednje možnosti glede uporabe njegovih podatkov, pri čemer bo soglasje lahko podal za naslednje namene: - Za namen izvedbe storitve, pošiljanje računov, zagotavljanja varnosti - Za pošiljanje dnevnih/tedenskih e-novic, pri čemer jih bo nosilec obveščal o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na siol.net in ostalih spletnih straneh ter produktih, ki so v lasti nosilca, pri čemer obveščanje poteka preko uporabnikovega elektronskega naslova. V ta namen jim lahko nosilec glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto, Planet TV ) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik predhodno izbral. - Za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev nosilca, ki oglašujejo na spletnih strani ali produktih nosilca, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. - Za analizo z namenom personaliziranega prikazovanja novic in promocijskih vsebin. Uporabnik, ki je podal soglasje lahko le to kadarkoli prekliče. Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov TSmedia d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Nosilec se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil do preklica s strani uporabnika in le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Nosilec uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbira na spletu, uporablja tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z osebnimi podatki izvaja ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne more zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadeva pa si preprečiti take nesrečne dogodke. V primeru, da uporabnik meni, da nosilec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, se lahko pritoži pri nosilcu. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec. 5. Geslo kot poslovna skrivnost

7 Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in, da ga bo uporabljala le pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja druga oseba. Uporabnik ima možnost shraniti geslo (s t.i. piškotki), da ni potrebna vsakokratna prijava. Gesla je možno spreminjati v okviru postavljenih pravil v uporabniških nastavitvah na spletnih straneh Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom občasno spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba TIS na spletu. Nosilec si pridržuje pravico, da ob vsakem sumu zlorab (uporaba tujega gesla, predstavljanje s tujo identiteto, dostopanje do sistema z goljufivim namenom, pošiljanje zlonamerne in nezaželene e-pošte in druge možne zlorabe) omeji ali prekine uporabo TIS na spletu za posamezno geslo ali IP številko. V primeru takih prekinitev, četudi se sum pozneje izkaže za neupravičenega, nosilec ni odgovoren za škodo, razen v kolikor bi jo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti, ki pa mora biti s strani uporabnika dokazana. V kolikor uporabnik sumi, da geslo uporablja nepooblaščena oseba, mora to nemudoma javiti nosilcu, ki mu bo brezplačno dodelil novo geslo in onemogočil dostop preko trenutnega gesla. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi morebitne zlorabe, nosi uporabnik. 6. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja Uporabnik se obvezuje, da bo uporabljal modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do TIS na spletu, ki bi nastalo na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP). Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav. Nosilec vzdržuje TIS na spletu tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do TIS na spletu zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko pri uporabniku nastala zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja TIS na spletu. 7. Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov Podatki na TIS so del podatkovnih baz in varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije. Uporabniki podatkov so dolžni spoštovati določbe Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih baz. Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v TIS, le za svoje lastne potrebe in jih ne sme odplačno ali neodplačno distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz TIS v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni v TIS. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v TIS, ki je v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. Nosilec zagotavlja tehnično varovanje baz podatkov s sistemom onemogočanja nepooblaščene

8 uporabe in izvoza dela ali celotnih baz podatkov. Uporabnik se zaveže, da v nobenem primeru ne bo kopiral (uvažal) dela ali celotnih baz podatkov ter da ne bo uporabljal programskih orodij, ki bi omogočale izvoz posameznih podatkov v večjem obsegu, namenjenem oblikovanju nove baze podatkov. Uporabnik se nadalje zaveže, da bo pri uporabi baz podatkov in storitev nosilca spoštoval oznake o viru posameznih podatkov oziroma baz podatkov ter v nobenem primeru podatkov ne bo označeval s svojimi oznakami (kot vira podatkov). Uporabnik je odškodninsko in kazensko odgovoren za uporabo podatkov, ki je v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. Nosilec bo v primeru kršitev onemogočil dostop do TIS ter zoper kršitelja ukrepal v skladu z zakonom. Nosilec ne daje nobenih soglasij glede uporabe podatkov in ni odgovoren glede morebitne nezakonite uporabe podatka iz baze podatkov TIS s strani uporabnika. Uporabnik je v vsakem primeru kazensko odgovoren v primeru uporabe podatkov, ki bi bila v nasprotju s temi Splošnimi pogoji ali v nasprotju z ZVOP-1, ZEKOM-1, ZvPot ali katerim drugim zakonom. Nosilec je lastnik oz. imetnik vseh avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine v zvezi s TIS ter vseh kopij TIS. Vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebino, do katere ima uporabnik dostop z uporabo TIS (npr. logotipi, spletne strani in blagovne znamke podjetij in organizacij v telefonskem imeniku), so last posameznih lastnikov vsebin in so zaščiteni z zakoni in drugimi predpisi s področja varstva intelektualne lastnine. Vse pravice, ki niso posebej določene, si pridržuje nosilec. 8. Odgovornost za uporabo podatkov Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v TIS kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov objavljenih v TIS, vključno z morebitno nepravilnostjo podatkov o telefonskih naročnikih, vektorskih kartografskih podatkih, ortofoto posnetkih in morebitnimi programskimi neskladji oziroma zaradi morebitnih drugih napak, ki bi se znašli na TIS ter ali za njihovo nadaljnjo uporabo s strani uporabnika. 9. Reševanje sporov in reklamacij Reševanje ugovorov, reklamacij, pripomb, zahtevkov in izjav poteka skladno z določili veljavne zakonodaje, pri čemer ima naročnik pravico vložiti ugovor oz. podati reklamacijo na enega od naslednjih načinov: pisno na naslov TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, s pripisom reklamacija ali na elektronski naslov Nosilec bo na vsak ugovor naročnika pisno odgovoril najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni. Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani. Nosilec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga fizična oseba lahko sprožila v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, razen če drugi pogoji nosilca ne opredeljujejo drugače. 10. Veljavnost Splošnih pogojev

9 Ti Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem in se od tega dne uporabljajo za vse nove naročnike/uporabnike na TIS na DVD. Za vse ostale uporabnike TIS se uporabljajo Splošni pogoji od O vsaki spremembi Splošnih pogojev bodo uporabniki obveščeni vsaj 15 dni pred njihovo uveljavitvijo, z objavo sprememb na spletnih straneh Ljubljana, TSmedia,d.o.o. Direktorica: mag. Tina Česen

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi Splošni pogoji uporabe 1188, 080 1188 in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih številk 1188 in 080 1188 ter zagotavljanja službe za dajanje

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

POP OnLine / PRO PLUS, d

POP OnLine / PRO PLUS, d SPLOŠNI POGOJI UPORABE PLAČLJIVIH IN BREZPLAČNIH SPLETNIH VSEBIN NA Vidinperosov.si OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA d.o.o. organizira mednarodni festival kreativnosti

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc)

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc) 1. Pogoji uporabe programske opreme Pred uporabo programske opreme iz programa MSDNAA morate prebrati in se strinjati s pogoji in določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programske opreme MSDN

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA DOMINVRT.SI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA T-2 KLUBA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA T-2 KLUBA 1 SPLOŠNO Splošni pogoji poslovanja T-2 kluba (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje nakupa preko spletne strani T-2 kluba (www.klub.t-2.net) in so sestavni del izpolnjenega pristopnega obrazca

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / uporabnikih, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe; redno

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Varstvo podatkov Varstvo podatkov, ki nam jih dajete na razpolago, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi pri nas predstavljajo najvišja načela in

Varstvo podatkov Varstvo podatkov, ki nam jih dajete na razpolago, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi pri nas predstavljajo najvišja načela in Varstvo podatkov Varstvo podatkov, ki nam jih dajete na razpolago, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi pri nas predstavljajo najvišja načela in zahteve. Tukaj vam želimo pojasniti, v kakšnem obsegu

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e- poslovanje. Košara je spletni

Prikaži več

Splošni pogoji vstopa na prireditev Digibox, 25. oktober, Hotel Lev, Ljubljana Vstop v prireditveno dvorano je dovoljen na podlagi plačila predračuna.

Splošni pogoji vstopa na prireditev Digibox, 25. oktober, Hotel Lev, Ljubljana Vstop v prireditveno dvorano je dovoljen na podlagi plačila predračuna. Splošni pogoji vstopa na prireditev Digibox, 25. oktober, Hotel Lev, Ljubljana Vstop v prireditveno dvorano je dovoljen na podlagi plačila predračuna. Osebje organizatorja vas ob vstopu poišče na seznamu

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

gdpr_splosni_pogoji.indd

gdpr_splosni_pogoji.indd SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T-2 D.O.O. Varnost vaših podatkov je naša temeljna skrb. V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti naših storitev namenjenih vam, ki z nami sodelujete,

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več