POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS"

Transkripcija

1 Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol napoved, Totogol in Napoved 12, ki jih prireja Športna loterija d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitve), z informativnimi izidi: - športnih dogodkov, ki jih prireditelj objavlja na stavni listi, - pravilnimi izidi igre Gol napoved - pravilnimi izidi igre Totogol - pravilnimi izidi igre Napoved 12 (v nadaljevanju: obvestilo). Uporabo storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, ki sprejmejo Splošne pogoje in navodila, ki se pred začetkom uporabe storitev objavijo na spletni strani prireditelja in so na voljo ves čas, ko je mogoče storitev obveščanja koristiti. Za uporabo storitve obveščanja mora imeti uporabnik možnost, da z uporabo mobilnega telefona lahko pošilja in sprejema kratka tekstovna sporočila (v nadaljnjem besedilu: SMS), in da mu je storitev SMS omogočena, skladno s ponudbo Telekom Slovenije d.d. Definicije pojmov: Ponudnik poti za posredovanje SMS sporočil je družba Telekom Slovenije d.d. Splošni pogoji uporabe storitev mobilnega omrežje Telekom Slovenije se pri posredovanju rezultatov uporabljajo smiselno. Udeleženec storitve obveščanja je lahko vsaka oseba, ki se strinja s temi Splošni pogoji in navodili za uporabo storitev. Udeleženec je uporabnik mobilnega omrežja Telekom Slovenija ali uporabnik njihovih predplačniških paketov (v nadaljevanju: uporabnik storitve). Udeleženec storitve obveščanja je hkrati oseba, ki preko SMS portala STAVE pošlje sporočilo, ki vsebuje oznako, predpisano s temi splošnimi pogoji in navodili za posamezno vrsto posredovanja obvestila. 2. OSNOVNA NAVODILA: Opis storitve: Storitve obveščanja obsegajo: PRVE STAVE: - obvestilo o posameznih izidih športnih dogodkov po številkah dogodkov, ki jih ponudnik storitve objavlja na stavni listi, in ki predstavljajo tisti izid, ki je bil za posamezen športni dogodek predviden s stavno listo in temelji na vsakokrat veljavnih Pravilih igre na srečo Prve stave, - obvestilo o posameznih izidih športnih dogodkov pod pogoji iz prve alineje, in ki se nanašajo na posamezni stavni listek, - obvestilo o posameznih izidih športnih dogodkov v kombinaciji iz prvih dveh alinej. Uporabnik lahko storitev naroči za športne dogodke, ki jih je ponudnik predvidel na tekoči stavni listi. Rezultate izidov športnih dogodkov se sporoča vsak dan, 24 ur na dan. Izid tekočega športnega dogodka se sporoči po končani tekmi s potrjenim rezultatom in obdelavi naročil za želene storitve. Uporabnik lahko naročeno storitev prekliče, pri čemer pa se preklic lahko nanaša le na tista obvestila, ki mu še niso bila posredovana. Športna loterija d.d. stran 1

2 GOL NAPOVED: - obvestilo o posameznih izidih športnih dogodkov, ki jih ponudnik storitve objavi na izbrani gol napoved listi (krogu) in ki temeljijo na vsakokrat veljavnih Pravilih igre na srečo Prve stave. - obvestilo o višini dobitkov posameznega kroga igre Gol napoved - obvestilo o statusu posameznega vplačanega Gol napoved listka. Uporabnik lahko storitev naroči za tekoči krog igre ali za pretekle kroge, kjer so rezultati že obdelani in potrjeni. Rezultate izidov športnih dogodkov se sporoča vsak dan, 24 ur na dan. Izid tekočega kroga igre se sporoči po končani zadnji tekmi iz liste, obdelavi kroga in obdelavi naročil za želene storitve.. Uporabnik lahko naročeno storitev prekliče, pri čemer pa se preklic lahko nanaša le na tista obvestila, ki mu še niso bila posredovana. TOTOGOL: - obvestilo o dobitnih številkah ter višini dobitkov posameznega kroga igre Totogol (rezultati temeljijo na vsakokrat veljavnih Pravilih igre na srečo Prve stave) - obvestilo o statusu, dobitnih številkah ter višini dobitkov posameznega vplačanega Totogol listka. (rezultati temeljijo na vsakokrat veljavnih Pravilih igre na srečo Prve stave) Uporabnik lahko storitev naroči za tekoči krog igre ali za pretekle kroge, kjer so rezultati že obdelani in potrjeni. Izid tekočega kroga igre se sporoči po končani zadnji tekmi iz liste, obdelavi kroga in obdelavi naročil za želene storitve. Uporabnik lahko naročeno storitev prekliče, pri čemer pa se preklic lahko nanaša le na tista obvestila, ki mu še niso bila posredovana. NAPOVED 12: - obvestilo o dobitnih tipih posameznih tekem ter višini dobitkov posameznega kroga igre Napoved 12 (rezultati temeljijo na vsakokrat veljavnih Pravilih igre na srečo Prve stave) - obvestilo o statusu, dobitnih tipih vseh tekem ter višini dobitkov posameznega vplačanega Napoved 12 listka. (rezultati temeljijo na vsakokrat veljavnih Pravilih igre na srečo Prve stave) Uporabnik lahko storitev naroči za tekoči krog igre ali za pretekle kroge, kjer so rezultati že obdelani in potrjeni. Izid tekočega kroga igre se sporoči po končani zadnji tekmi iz liste, obdelavi kroga in obdelavi naročil za želene storitve. Uporabnik lahko naročeno storitev prekliče, pri čemer pa se preklic lahko nanaša le na tista obvestila, ki mu še niso bila posredovana. 3. PRISTOP K POSAMEZNI STORITVI: Ob prvi uporabi ponudnik uporabnika v povratnem SMS sporočilu pozove k potrditvi teh Splošnih pogojev in navodil za uporabo storitev obveščanja, ki so objavljeni na spletni strani Uporabnik prejme sporočilo z naslednjo vsebino:»ali se strinjate s Splošnimi pogoji in navodili za uporabo storitev obveščanja, objavljenimi na Pošlji SMS z odgovorom DA ali NE«. V primeru, da uporabnik potrdi sporočilo z odgovorom»da«, ponudnik sprejme uporabnikovo naročilo za želeno storitev. Pristop k posamezni storitvi je mogoč tako, da se na številko 2929 pošlje sledeča naročila: Športna loterija d.d. stran 2

3 PRVE STAVE: STAVE L OBVESTILO O IZIDU DOGODKOV PO TIPIH NA LISTKU STAVE L (13-MESTNA ŠTEVILKA LISTKA) - po končanem zadnjem dogodku na listku uporabnik prejme tipe za vse dogodke na listku. Primer: STAVE L (poslano na številko 2929). 1. varianta: Za potrditev sprejema naročila ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino:»vaše naročilo je 2. varianta: Če je bila številka stavnega listka nepravilno napisana, če se stavni listek ne nanaša na tekočo tedensko stavno listo in podobno, ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino»stavni listek s to številko ne obstaja.«v teh primerih mora uporabnik pristop k storitvi ponoviti. Po končanem zadnjem dogodku na stavnem listku in obdelavi rezultata ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino kot na primer:»listek : 220-1*221-0*222-0*223-2*..«Naročanje storitve in posredovanje obvestil je možno le za vsak posamezni listek. STAVE LR OBVESTILO O TIPU DOGODKOV NA STAVNEM LISTKU STAVE LR (13-MESTNA ŠTEVILKA LISTKA) - po vsakem končanem dogodku na listku uporabnik prejme tip dogodka za stavljene dogodke. Primer: STAVE LR (poslano na številko 2929). 1. varianta: Za potrditev sprejema naročila ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino:»vaše naročilo je 2. varianta: Če je bila številka stavnega listka nepravilno napisana, če se stavni listek ne nanaša na tekočo tedensko stavno listo in podobno, ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino»stavni listek s to številko ne obstaja.«v teh primerih mora uporabnik pristop k storitvi ponoviti. Po vsakem končanem dogodku na stavnem listku in obdelavi rezultata ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino kot na primer:»listek : Listek : «Naročanje storitve in posredovanje obvestil je možno le za vsak posamezni listek. STAVE R OBVESTILO O IZIDU DOGODKOV IN TIPIH POSAMEZNIH DOGODKOV STAVE R (ŠTEVILKE DOGODKOV) - po končanem dogodku prejme uporabnik za vsak dogodek izid in tip dogodka. Število dogodkov je z enim naročilom omejeno na 5 dogodkov. Primer: STAVE R (poslano na številko 2929). 1. varianta: Za potrditev sprejema naročila ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino:»vaše naročilo je 2. varianta: Če je bila številka dogodka nepravilno napisana, ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino»dogodek s to številko ne obstaja.«v teh primerih mora uporabnik pristop k storitvi ponoviti. Po vsakem končanem dogodku, ki se nanaša na posamezno številko dogodka in obdelavi rezultata, ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino kot na primer:»dogodek 607, rezultat: 115:120, tip (2) «Dogodek 325, rezultat: 3:1, tip (1)» «Športna loterija d.d. stran 3

4 STAVE S PREKLIC STORITVE STAVE S - s tem sporočilom, poslanim na številko 2929, se lahko prekličejo vsa naročila posredovanja obvestil, ki jih uporabnik še ni prejel. Primer: STAVE S (poslano na številko 2929).»Vaša naročila so bila preklicana.«gol NAPOVED: STAVE G št.kroga OBVESTILO O REZULTATIH TEKEM IZBRANEGA KROGA IGRE STAVE G (ŠTEVILKA KROGA) - Po odigranem in obdelanem krogu uporabnik prejme SMS z rezultati tekem tega kroga. Če pa krog še ni bil odigran, prejme SMS takoj, ko so znani rezultati tekem oz. je narejena obdelava Gol napovedi za ta krog. Primer naročila: STAVE G Po odigrani zadnji tekmi posameznega kroga ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo:»krog , : 1(2:1) 2(0:0) 3(1:2) 4(3:1) 5-(4:5)«STAVE G OBVESTILO O REZULTATIH TEKEM TEKOČEGA KROGA IGRE STAVE G - Po končani zadnji tekmi iz tekoče Gol liste in obdelavi rezultatov kroga uporabnik prejme SMS z rezultati tekem tekočega kroga. Primer naročila: STAVE G Po odigrani zadnji tekmi tekočega kroga ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo:»krog , : 1(2:1) 2(0:0) 3(1:2) 4(3:1) 5-(4:5)«STAVE GD OBVESTILO O ŠTEVILU IN VREDNOSTI DOBITKOV TEKOČEGA KROGA STAVE GD - Po končani zadnji tekmi iz tekoče Gol liste in obdelavi rezultatov kroga uporabnik prejme SMS s številom in vrednostjo dobitkov tekočega kroga igre. Primer naročila: STAVE GD Po odigrani zadnji tekmi tekočega kroga ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo:»krog , : DOBITEK 5: ,78 DOBITEK 4: ,21 DOBITEK 3: ,33«STAVE GD št. kroga OBVESTILO O ŠTEVILU IN VREDNOSTI DOBITKOV IZBRANEGA KROGA STAVE GD številka kroga - Po končani zadnji tekmi iz Gol liste in obdelavi rezultatov kroga uporabnik prejme SMS s številom in vrednostjo dobitkov tekočega kroga igre. Če krog še ni bil odigran, prejme SMS takoj, ko so znani rezultati tekem oz. je narejena obdelava Gol napovedi za ta krog. Primer naročila: STAVE GD Po odigrani zadnji tekmi iz kroga ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo:»krog , : DOBITEK 5: ,78 DOBITEK 4: ,21 DOBITEK 3: ,33«Športna loterija d.d. stran 4

5 STAVE GL št. listka OBVESTILO O STATUSU VPLAČANEGA LISTKA (DOBITEK, REZULTATI) STAVE GL številka listka Po končani zadnji tekmi iz vplačanega listka in obdelavi rezultatov kroga uporabnik prejme SMS sporočilo s podatki o statusu listka (dobiten, nedobiten), vrednostjo morebitnega dobitka ter rezultati tekem. Primer naročila: STAVE GL Če je bila številka listka nepravilno napisana, ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino»listek s to številko ne obstaja.«po končani zadnji tekmi iz vplačanega listka in obdelavi rezultatov kroga ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino:»listek : DOBITEN (29,23) 1(2:1) 2(0:0) 3(1:2) 4(3:1) 5-(4:5)«ali»Listek : NEDOBITEN 1(2:1) 2(0:0) 3(1:2) 4(3:1) 5-(4:5)«TOTOGOL STAVE T št.kroga OBVESTILO O REZULTATIH IZBRANEGA KROGA IGRE (DOBITNE ŠTEVILKE, VREDNOSTI DOBITKOV) STAVE T številka kroga - Po končani zadnji tekmi iz Totogol liste in obdelavi rezultatov kroga uporabnik prejme SMS z dobitnimi številkami ter vrednostjo dobitkov izbranega kroga igre. Če krog še ni bil odigran, prejme SMS takoj, ko so znani rezultati tekem oz. je narejena obdelava Totogol napovedi za ta krog. Primer naročila: STAVE T Po odigrani zadnji tekmi in obdelavi rezultatov kroga ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo:»krog ; Dob.st.:1,2,5,11,12,13,20,24; Dobitki:4-1,00; 5-2,00; 6-3,14; 7-30,32; 8-prenos«STAVE TL št. listka OBVESTILO O STATUSU VPLAČANEGA LISTKA (DOBITEK, REZULTATI) STAVE TL številka listka Po končani zadnji tekmi iz Totogol liste in obdelavi rezultatov kroga uporabnik prejme SMS sporočilo s podatki o statusu listka (dobiten, nedobiten), vrednostjo morebitnega dobitka ter dobitnimi številkami. Primer naročila: STAVE TL Če je bila številka listka nepravilno napisana, ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino»listek s to številko ne obstaja.«po končani zadnji tekmi iz vplačanega listka in obdelavi rezultatov kroga ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino:»listek : DOBITEN (123,99); Dobitki: ,99; Dob.st.:1,2,5,7,12,13,20,24«ali»Listek : NEDOBITEN; Dob.st.:1,2,5,7,12,13,20,24«NAPOVED 12 STAVE N št.kroga OBVESTILO O REZULTATIH IZBRANEGA KROGA IGRE (DOBITNI TIPI TEKEM, VREDNOSTI DOBITKOV) STAVE N številka kroga - Po končani zadnji tekmi iz Napoved 12 liste in obdelavi rezultatov kroga uporabnik prejme SMS z dobitnimi tipi vseh tekem ter vrednostjo dobitkov izbranega kroga igre. Če krog še ni bil odigran, prejme SMS takoj, ko so znani rezultati tekem oz. je narejena obdelava igre za ta krog. Športna loterija d.d. stran 5

6 Primer naročila: STAVE N Po odigrani zadnji tekmi in obdelavi rezultatov kroga ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo:»krog ; Dobitni tipi: 2,1,2,0,2,0,2,2,1,1,0,2; Dobitki: 12-Prenos; 11-Prenos; 10-12,34 EUR«STAVE NL št. listka OBVESTILO O STATUSU VPLAČANEGA LISTKA (DOBITEK, REZULTATI) STAVE NL številka listka Po končani zadnji tekmi iz Napoved 12 liste in obdelavi rezultatov kroga uporabnik prejme SMS sporočilo s podatki o statusu listka (dobiten, nedobiten), vrednostjo morebitnega dobitka ter dobitnimi tipi vseh tekem. Primer naročila: STAVE NL Če je bila številka listka nepravilno napisana, ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino»stevilka listka < > ni pravilna.«po končani zadnji tekmi iz vplačanega listka in obdelavi rezultatov kroga ponudnik pošlje uporabniku SMS sporočilo z vsebino:»listek : DOBITEN (79,26 EUR); Dobitki: ,26 EUR; Dobitni tipi :1-1,2-1,3-1,4-2,5-1,6-0,7-0,8-0,9-1,10-0,11-0,12-1«ali»Listek : NEDOBITEN; Dobitni tipi:1-1,2-1,3-1,4-2,5-1,6-0,7-0,8-0,9-1,10-0,11-0,12-1«posredovane informacije: Uporabnik prejme odgovor z SMS-om, v katerem je zapisana informacija, ki jo je naročil, pri čemer pa se mora zavedati, da sistem pošiljanja SMS sporočil ni absolutno zanesljiv način pošiljanja sporočil. Telekom Slovenije svoje storitve zagotavlja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Telekom Slovenije d.d. Ponudnik storitve in ponudnik poti za posredovanje SMS sporočil ne odgovarjata za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika. Ponudnik poti in ponudnik storitve ne zagotavljata posredovanja sporočil daljših od 160 znakov. Ponudnik poti za posredovanje SMS sporočil zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil udeležencev in odgovorov za udeležence, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže udeleženca (npr. udeleženec ima izklopljen telefon, se nahaja v območju, kjer ni /UMTS signala, ima poln predal za SMS sporočila) se ponudnik obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti udeležencu še 72 ur po prvem poskusu. Po poteku tega roka ponudnik poti sporočilo zavrže. V primerih, ko sporočilo ne doseže udeleženca, mu ponudnik poti opravljeno storitev zaračuna. V primeru, da udeleženec svojih obveznosti do ponudnika poti za posredovanje SMS sporočil ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja Telekom Slovenije d.d. Uuporabniki predplačniških paketov lahko uporabljajo storitve, če jim stanje na njihovem računu to dopušča. 4. PRAVILA IN POGOJI UPORABE Uporabnik, ki se ob prvi prijavi ne strinja s Splošnimi pogoji in navodili za uporabo storitev obveščanja, ki so objavljeni na spletni strani, ne more pridobiti želenih informacij. Uporabnik se zavezuje, da storitev posredovanja obvestil ne bo uporabljal v kakršnekoli druge namene, kot je določeno s temi splošnimi pogoji in navodili, ter da ne bo uporabljal česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali kako drugače škodovalo tej storitvi, tako na strani ponudnika storitve, kot na strani ponudnika poti za posredovanje SMS sporočil. Športna loterija d.d. stran 6

7 Ponudnik storitve lahko po lastni presoji izključi uporabnika, če meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev in navodil. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitve, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja. Zasebnost in varstvo podatkov: Ponudnik se zavezuje, da bo podatke uporabnikov varoval skrbno in pri tem upošteval določila Zakona o varovanju osebnih podatkov. Cene SMS sporočil: Cena sporočila, ki ga uporabnik pošlje kot naročilo želene storitve, se obračuna po veljavnem ceniku Telekom Slovenije. Cena vsakega povratnega sporočila, ki ga uporabnik prejme kot izvršitev naročila želene storitve, znaša 0,10 EUR V ceni je vključen davek na dodano vrednost. Namen SMS sporočila Ime SMS Cena v EUR z DDV Naročene informacije s ceno 0,10 EUR ŠL naročene info 0,10 Informacije s ceno 0,10 EUR ŠL na zahtevo 0,10 Kot sistemsko sporočilo se šteje: - povratno SMS sporočilo, s katerim ponudnik od uporabnika zahteva potrditev strinjanja s Splošnimi pogoji in navodili za uporabo storitev posredovanja rezultatov, ki so objavljeni na spletni strani, - povratno SMS sporočilo, s katerim ponudnik uporabniku potrdi sprejem naročila. Sistemsko sporočilo je brezplačno. Reklamacije: Ponudnik udeležencem zagotavlja podporo in pomoč: - telefonska številka: (01) elektronska pošta: Vse reklamacije udeležencev, ki se nanašajo na storitve posredovanja obvestil ali se nanašajo na ključno besedo STAVE, rešuje ponudnik storitve. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačila storitev. Takšne reklamacije mora udeleženec v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Reklamacije, ki se nanašajo na delovanje mobilnega omrežje Telekom Slovenije, rešuje ponudnik poti za posredovanje SMS sporočil, skladno z določili Splošnih pogojev ponudnika poti. Udeleženec ima v istem roku pravico do reklamacije, če meni, da so mu bile kršene pravice pri uporabi storitev, opredeljene s temi pogoji in navodili. Ponudnik storitve se zavezuje, da bo pri reševanju reklamacije smiselno uporabljal notranje akte, ki se nanašajo na reklamacijske postopke pri prirejanju klasičnih iger na srečo. Trajanje storitve: Storitev posredovanja obvestil je mogoče uporabljati od do nadaljnjega oziroma do časa, ko so ti pogoji in navodila objavljeni na spletni strani Ponudnik lahko kadarkoli splošne pogoje in navodila za uporabo storitev obveščanja spremeni, dopolni ali umakne iz uporabe, zlasti če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave. Vsaka Športna loterija d.d. stran 7

8 sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani uporabnik pa se bo s spremenjenimi pogoji ob prvi prijavi po objavi sprememb moral strinjati v smislu določb teh splošnih pogojev in navodil. Ljubljana, dne Janez Bukovnik predsednik uprave Športna loterija d.d. stran 8

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Spolšni pogoji uporabe storitev

Spolšni pogoji uporabe storitev Splošni pogoji uporabe storitev - 1 - Splošni pogoji uporabe storitev () Europe GmbH Splošni pogoji uporabe storitev - 2 - Splošni pogoji uporabe storitev 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 Definicija pojmov 3 2. PRAVILA

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: 333-16-22 Ljubljana, 23. 8. 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 21. 5. 2015 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-7/2015/4,

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1

NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1 NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1 Kazalo KAZALO STAVE... 4 Športne stave...4 Stave na številke...5 Cifra plus...5 Top 6...7 Virtualni športi...8 IGRE S SKUPNIM SKLADOM... 10 TOTOGOL...10

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - ZIS-F.docx

Microsoft Word - ZIS-F.docx Številka: 470-01/18-2/ Datum: 20. marec 2018 EPA 2540-VII DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 20. 3. 2018 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-F) V NASLEDNJEM BESEDILU: Z A K O N

Prikaži več

Pravila Prve stave

Pravila Prve stave Pravila igre na srečo»prve STAVE«1 /41 PRAVILA IGRE NA SREČO»PRVE STAVE«... 4 I. SPLOŠNE DOLOČBE... 4 1.1. prireditelj... 4 1.2. možnosti igranja igre... 4 1.3. udeleženci igre... 4 1.4. potrdilo o vplačilu...

Prikaži več

Dodatek Skupne napovedi Napovedi Colossus

Dodatek Skupne napovedi Napovedi Colossus DODATEK K PRAVILOM IGRE NA SREČO»SKUPNE NAPOVEDI«NA NAPOVEDI COLOSSUS...1 1. SPLOŠNE DOLOČBE... 1 1.1. igra... 1 1.2. prirejanje igre... 1 1.3. način igranja... 1 1.4. napovedna lista... 2 1.5. napaka

Prikaži več

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi Splošni pogoji uporabe 1188, 080 1188 in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih številk 1188 in 080 1188 ter zagotavljanja službe za dajanje

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

POP OnLine / PRO PLUS, d

POP OnLine / PRO PLUS, d SPLOŠNI POGOJI UPORABE PLAČLJIVIH IN BREZPLAČNIH SPLETNIH VSEBIN NA Vidinperosov.si OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto vsebuje pravila igre na srečo loto številka 133/02

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo Eurojackpot vsebuje pravila igre na srečo Eurojackpot

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist DELOVNO GRADIVO 22.1.2013 ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: 2013-1611-0022 I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sistem obdavčitve iger na srečo Skladno z Zakonom o igrah

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00 F: 01 369 66 09 E: gp.mf@gov.si Številka: IPP 007-479/2018 Ljubljana, 20. 9. 2018 EVA : GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI SNEG'' 1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o.

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji spletne trgovine Dentalia so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila SMS Fruc NI 2012_fin

Microsoft Word - Pravila SMS Fruc NI 2012_fin PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI FRUC SMS NAGRADNE IGRE ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve ims FRUC 1. Organizator nagradne igre Ta pravila določajo način prirejanja SMS nagradne igre FRUC. Ponudnik

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Splošni pogoji oglaševanja in objave vsebin na zunanjih digitalnih zaslonih Planet Siol.net (DooH) I. SPLOŠNI POGOJI 1. člen (Splošne določbe) Splošni

Splošni pogoji oglaševanja in objave vsebin na zunanjih digitalnih zaslonih Planet Siol.net (DooH) I. SPLOŠNI POGOJI 1. člen (Splošne določbe) Splošni Splošni pogoji oglaševanja in objave vsebin na zunanjih digitalnih zaslonih Planet Siol.net (DooH) I. SPLOŠNI POGOJI 1. člen (Splošne določbe) Splošni pogoji oglaševanja in objave vsebin na zunanjih digitalnih

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

(Microsoft Word - Nakupovalni vodi\350 po angle\232kih spletnih trgovinah - IzAnglije)

(Microsoft Word - Nakupovalni vodi\350 po angle\232kih spletnih trgovinah - IzAnglije) Nakupovalni vodič po angleških spletnih trgovinah Vedno več ljudi se odloča za nakupe preko spleta. Cene na spletu so pogosto ugodnejše, izbira bolj široka, nakupovanje pa je enostavno in udobno. Dandanes

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail Naročniški portal MOJ TELEMACH. Junij 2015 Uredite naročilo, ne da bi vstali iz naslanjača. Za preprostejši pregled naročenih storitev, računov in opravljenih klicev ter naročanje dodatnih storitev ipd.

Prikaži več

Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitv

Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitv Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od 1. 8. 2019 dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitve 1.1. Poslovni net paket 1.1.1. Naročnina 32,790 40,00

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: 188.36 Veljavnost: od 19. 3. 2019 Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki imajo

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več