Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi"

Transkripcija

1 Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih številk 1188 in ter zagotavljanja službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicne številke 1180 (v nadaljevanju za potrebe teh pogojev: klicna storitev univerzalne imeniške službe ali klicna storitev UIS) je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec). Pomembno: Ob uporabi klicnih storitev UIS uporabnik potrjuje, da je s temi Splošnimi pogoji uporabe klicnih storitev univerzalne imeniške službe 1188, in klicnih storitev 1180 (v nadaljevanju: ti splošni pogoji) seznanjen, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo. 1. Predmet Vsebina teh splošnih pogojev ureja razmerje med uporabniki klicnih storitev UIS in nosilcem in način dostopa do klicnih funkcij in storitev na številkah: 1188, , 1180 in uporabo različnih funkcij in funkcionalnosti v okviru klicnih storitev UIS. Definicije pojmov: Izdajatelj Telefonskega imenika Slovenije je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju nosilec). Ponudnik klicnih storitev UIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju nosilec). Operater uporabniku zagotavlja javna elektronska komunikacijska omrežja ali z njimi povezane zmogljivosti oziroma za uporabnika izvaja javno dostopne telefonske storitve. Omrežje je javno elektronsko komunikacijsko omrežje operaterja v Republiki Sloveniji je štirimestna številka skrajšanega izbiranja v negeografskih območjih oštevilčenja na področju Republike Slovenije, na kateri nosilec izvaja klicno storitev UIS v delu dajanje informacij o kontaktnih podatkih telefonskih naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev vpisanih v Telefonski imenik Slovenije in naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev na območju Republike Slovenije, ki soglašajo z uporabo njihovih kontaktnih podatkov preko klica na številko je dosegljiva iz omrežij vseh operaterjev v Republiki Sloveniji, praviloma je dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu, z omejitvijo, da se mora uporabnik nahajati na področju Republike Slovenije. Cena prve minute klica na 1188 in cena vsake naslednje minute klica na 1188 je različna, odvisna pa je od uporabnikovega izbranega operaterja je brezplačna štirimestna številka skrajšanega izbiranja v negeografskih območjih oštevilčenja na področju Republike Slovenije, na kateri nosilec izvaja klicno storitev UIS v delu dajanje informacij o kontaktnih podatkih telefonskih naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev vpisanih v Telefonski imenik Slovenije in naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev na območju Republike Slovenije, ki soglašajo z uporabo njihovih kontaktnih podatkov preko klica na številko 1188, namenjena pa je zgolj invalidnim osebah je dosegljiva iz omrežij vseh operaterjev v Republiki Sloveniji, praviloma je dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu, z omejitvijo, da se mora uporabnik nahajati na področju Republike Slovenije. Cena klica na je brezplačna je štirimestna številka skrajšanega izbiranja v negeografskih območjih oštevilčenja na področju Republike Slovenije, na kateri nosilec izvaja klicno storitev UIS v delu dajanje informacij o kontaktnih podatkih telefonskih naročnikov v mednarodnem prometu1180 je dosegljiva iz omrežij vseh operaterjev v Republiki Sloveniji, praviloma je dosegljiva 24 ur na

2 dan, vse dni v letu, z omejitvijo, da se mora uporabnik nahajati na področju Republike Slovenije. Cena klica na 1180 je različna, odvisna pa je od izbranega operaterja. Telefonski imenik Slovenije (v nadaljevanju TIS) izhaja na več medijih (splet, knjiga, DVD), ter glede na medij omogoča, uporabniško različno iskanje in/ali izpis rezultatov kontaktnih podatkov telefonskih naročnikov vseh operaterjev stacionarne, mobilne in IP telefonije v Republiki Sloveniji, ki z objavo v TIS predhodno soglašajo. Podatki o telefonskih naročnikih so osnovni podatki o naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev, ki z objavo v TIS in/ali posredovanjem njihovih kontaktnih podatkov preko klicne številke 1188 predhodno soglašajo. Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve iz teh splošnih pogojev in se strinja s temi splošnimi pogoji. Agent klicnega centra (v nadaljevanju agent) je kvalificirana oseba nosilca, ki opravlja postopke sprejema klica na številke 1188, ali 1180 ali SMS sporočila na številko 1188, pregleda SMS sporočilo, posredovanje in odgovarjanja na klic ali SMS sporočilo. Vmesnik 1188 je programska oprema nosilca, ki agentu omogoča iskalne poizvedbe podatkov o telefonskih naročnikih, govorno, kot tekstovno posredovanje najdenih podatkov o telefonskih naročnikih uporabniku ter druge možnosti komunikacije z uporabnikom. Vmesnik 1180 je programska oprema nosilca, ki agentu omogoča iskalne poizvedbe podatkov o kontaktnih podatkih telefonskih naročnikov v mednarodnem prometu govorno in preko drugih možnosti komunikacije z uporabnikom povezava (v nadaljevanju 1188povezava) je storitev v okviru 1188, ki uporabniku pri klicu na 1188 omogoča, da ga ob/po vzpostavitvi klica z agentom, ta na njegovo željo neposredno poveže z iskanim kontaktom. Takšna storitev se dodatno zaračuna, poleg osnovne cene klica na 1188, pri čemer je cena prve minute takšnega klica in cena vsake naslednje minute klica različna in odvisna od izbranega operaterja. Uporaba storitve 1188 povezava je časovno omejena na 30 minut. 1188SMS (v nadaljevanju 1188SMS), za katero veljajo ločeni Splošni pogoji uporabe storitve 1188 SMS je storitev v okviru 1188, ki poteka preko SMS sporočil na SMS sporočila, posredovana uporabniku z namenom pridobitve potrebnih kontaktnih informacij naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev vpisanih v Telefonski imenik Slovenije in naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev na območju Republike Slovenije, ki soglašajo z uporabo njihovih kontaktnih podatkov preko klica na številko Storitve na številko 1188 in na s številko 1188 povezanih storitvah (1188povezava, 1188SMS) so plačljive. Cene, dostop in omejitve dostopa so predstavljene na spletnih straneh in na spletnih straneh operaterjev. Morebitne spremembe cen, spremembe obsegov ter načinov dostopa do storitev na številki 1188 bo nosilec redno objavljal na spletnih straneh Storitve na številki , namenjene invalidnim osebah so brezplačne, a le v primeru, da ima nosilec s strani uporabnikovega operaterja/jev, podatek o tem, da posamezna telefonska številka pripada uporabniku, ki ima status invalidne osebe. 2. Pravila, pogoji in način uporabe klicne storitve UIS 2.1 Splošno Storitev 1188 in 1180 lahko uporabljajo uporabniki operaterjev v Republiki Sloveniji, katerih stacionarni, mobilni, ali IP telefon, omogoča klic na številko 1188 ter 1180 ter vsi uporabniki telefonskih govorilnic katerim je storitev omogočena skladno s temi splošnimi pogoji ter s temi splošnimi pogoji soglašajo. Storitev lahko uporabljajo le tisti uporabniki, ki jim je, po zakonih Republike

3 Slovenije priznan status invalidne osebe, ki so uporabniki operaterjev javno dostopnih telefonskih storitev v Republiki Sloveniji, katerih stacionarni, mobilni, ali IP telefon omogoča klic na številko in katerim je storitev omogočena skladno s temi splošnimi pogoji, oz. ki skladno z Uredbo, operaterju ali nosilcu predložijo odločbo ali sklep pristojnega organa, s katerim je ugotovljena telesna okvara v skladu s predpisi, ki urejajo pravice invalidov, ali z odločbo ali potrdilom o priznanem odstotku vojne invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo status vojnih invalidov ali mnenje izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in kateri s temi splošnimi pogoji soglašajo. 2.2 Pravila uporabe Uporabnik klicno storitev UIS uporablja v skladu s temi splošnimi pogoji ter skladno s splošno uveljavljenimi načini uporabe stacionarnega, mobilnega, ali IP telefona (v nadaljevanju telefonski aparat). 2.3 Vrste podatkov Storitev 1188 ter omogoča iskanje podatkov o telefonskih naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev vpisanih v Telefonski imenik Slovenije in naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev na območju Republike Slovenije, ki soglašajo z uporabo njihovih kontaktnih podatkov preko klica na številko Storitev 1180 omogoča iskanje telefonskih naročnikov mednarodnih operaterjev javno dostopnih telefonskih storitev, ki so objavljeni v različnih telefonskih imenikih mednarodnih operaterjev. 2.4 Vzpostavitve klica, iskanje, posredovanje podatkov in funkcionalnosti uporabe klicne storitve UIS Faza sprejema klica na 1188, in 1180 Uporaba storitve 1188 poteka na način, da uporabnik v vmesnik telefonskega aparata vpiše številko 1188 in sproži klic. Po sprožitvi klica, se ob vzpostavitvi klicne povezave z 1188, še pred javljanjem agenta, predvaja brezplačno najavno sporočilo, ki uporabniku v obliki predhodno posnete govorne najave sporoči ključne informacije in pravila uporabe Govorna najava vsebuje pozdravno sporočilo, obvestilo, da se pogovor snema, da se posnetek hrani ter, da je storitev plačljive narave, pri čemer ceno določa operater. Uporaba storitve poteka na način, da uporabnik v vmesnik telefonskega aparata vpiše številko in sproži klic. Po sprožitvi klica, se ob vzpostavitvi klicne povezave z , še pred javljanjem agenta, predvaja brezplačno najavno sporočilo, ki uporabniku v obliki predhodno posnete govorne najave sporoči ključne informacije in pravila uporabe Govorna najava vsebuje pozdravno sporočilo, obvestilo, da se pogovor snema ter da se posnetek hrani. Uporaba storitve 1180 poteka na način, da uporabnik v vmesnik telefonskega aparata vpiše številko 1180 in sproži klic. Po sprožitvi klica, se ob vzpostavitvi klicne povezave z 1180, še pred javljanjem agenta, predvaja brezplačno najavno sporočilo, ki uporabniku v obliki predhodno posnete govorne najave sporoči ključne informacije in pravila uporabe Govorna najava vsebuje pozdravno sporočilo, obvestilo, da se pogovor snema ter, da se posnetek hrani. V primeru, da so vsi agenti zasedeni, se predvaja brezplačno najavno sporočilo, ki uporabniku v obliki predhodno posnete govorne najave sporoči, da so vsi agenti zasedeni in druge ključne informacije v zvezi s pravili uporabe 1188, in 1180 ter o možnostih klica na številke za nujno medicinsko pomoč, gasilce in policijo.

4 Opcijsko lahko vmesnik 1188, in 1180 sproži tudi drugo najavno sporočilo, ki uporabnika opozori, da bo njegov klic agent prevzel v nekaj trenutkih. Po predvajanju najavnega sporočila uporabniku, se v primeru, da je vsaj en agent prost, klic preusmeri na prvega prostega agenta, uporabniški vmesnik 1188 javi delovno mesto agenta, nato se na klic javi agent. Ob vzpostavitvi govorne povezave med uporabnikom in agentom se, pri storitvi 1188 in 1180 v tem trenutku začne zaračunavanje storitve. Ob vzpostavitvi govorne povezave med uporabnikom in agentom se, pri storitvi ne začne zaračunavanje storitve, klic je do prekinitve zveze brezplačen. Pred začetkom faze pogovora med uporabnikom in agentom, ki za uporabnika išče informacije o naročnikih, agent preveri številko uporabnika, iz katere kliče na Če jo najde zabeleženo na vmesniku 1188, oz. seznamu invalidnih oseb, ki ga hrani nosilec in ki so mu ga, skladno z zakonodajo Republike Slovenije posredovali uporabnikovi operaterji, lahko agent z uporabnikom pogovor nadaljuje, v nasprotnem primeru ga mora zavrniti z ustrezno obrazložitvijo v kateri mu agent obrazloži da mu operater še ni posredoval podatkov, s katerimi uporabnik dokazuje status invalidne osebe. V slednjem primeru je s strani agenta po tem obvestilu uporabniku, ki ga izvrši v govorni obliki, klic zaključen. Faza povezave, pogovora z agentom in iskanja informacij o naročniku Način poizvedovanja za kontaktnimi podatki o naročnikih poteka v obliki pogovora med uporabnikom in agentom, ki praviloma uporabljajo interna komunikacijska orodja. Uporabnik želeno poizvedbo za podatke posreduje sam, lahko pa tudi agent uporabnika samoiniciativno, z vprašanji usmerja in poizveduje za informacijami, ki mu omogočijo, da v celoti prepozna in razume želje uporabnika. S pomočjo vpisa različnih kriterijev iskanja, t.i. ključnih besed (kot so lahko ime, priimek, naziv podjetja, naslov fizične ali pravne osebe, ulica in hišna številka, kraj, poštna številka, telefonska številka) v vmesnik 1188 ali vmesnik 1180, agent izvaja iskalne poizvedbe. V primerih, da je za določeno iskalno poizvedbo več vpisov telefonskih naročnikov je agent dolžan od uporabnika pridobiti več podatkov, da lahko uporabniku posreduje najbolj točen podatek. Od uporabnika lahko zahteva dodatne podatke, kot so: ulica in hišna številka, kraj, poštna številka, itd, da bo iskalna poizvedba uspešna in posledično, najden najustreznejši zapis. Po lastni presoji agenta, o najdenih najustreznejših podatkih o telefonskih naročnikih na vmesniku 1188 ali vmesniku 1180, takšnih, ki v največji možni meri ustrezajo iskalnim kriterijem uporabnika, agent ključne kontaktne podatke o iskanem telefonskem naročniku posreduje uporabniku. Pri storitvi 1188 in agent to stori neposredno, na željo uporabnika v neposredni, t.j. govorni obliki, ali pa posredno, preko samodejnega govornega vmesnika Samodejni govorni vmesnik v naprej posneti govorni najavi uporabniku javi telefonsko številko. Funkcionalnosti in storitve z dodano vrednostjo pri storitvi 1188 in V primerih, ko uporabniku podatke o iskanem telefonskem naročniku posreduje avtomatski govorni vmesnik 1188, ta omogoča več dodatnih funkcionalnih možnosti. Prva možnost je možnost neposredne povezave uporabnika z iskano telefonsko številko. Vmesnik uporabnika obvesti, da lahko, s pritiskom na številko 1 na tipkovnici uporabnikovega telefonskega aparata, uporabnika z iskano številko neposredno poveže ter da se ta storitev, poleg osnovne cene klica na 1188, dodatno zaračuna v skladu s cenikom izbranega operaterja.

5 V primeru, da je iskana telefonska številka zasedena, samodejni vmesnik 1188 javi ustrezno sporočilo o zasedenosti, oz. tehnični nezmožnosti povezave z izbrano številko, uporabniku pa ponudi tudi druge možnosti. Možnosti sta dve: prejem informacije o kontaktnih podatkih naročnika v obliki neodgovorjenega klica. Ta funkcionalnost je dosegljiva s pritiskom na št. 2 uporabnikovega telefona. S pritiskom na številko 3 uporabnikovega telefona govorna najava uporabnika obvesti, da mu lahko ponovno predvaja številko. S pritiskom na številko 9 uporabnikovega telefona pa se lahko uporabnik vnovič poveže z agentom. Storitev neposredne povezave uporabnika z iskano telefonsko številko je časovno omejena na 30 minut, pri čemer se zaračunava vsaka začeta minuta po ceni, ki je odvisna od izbranega operaterja. Po tem času se telefonska zveza med uporabnikom in telefonskim naročnikom, s katerim uporabnik uporablja storitev neposredne povezave, samodejno prekine. S tem se prekine tudi zaračunavanje storitve Kadarkoli se uporabnik odloči za prekinitev klica, se ob prekinitvi klica zaračunavanje storitve 1188 preneha. Druga možnost je možnost posredovanja informacij o kontaktnih podatkih telefonskega naročnika v obliki neodgovorjenega klica. Pogoj za možnost uporabe te storitve je vključena možnost funkcionalnosti t.i. čakajočega klica, oz. t.i. klica na čakanju v uporabnikovem telefonu. Vmesnik 1188 uporabnika obvesti, da lahko, s pritiskom na številko 2 na tipkovnici uporabnikovega telefona, izbere možnost posredovanja informacij o kontaktnih podatkih naročnika v obliki neodgovorjenega klica. V kolikor se uporabnik odloči za to možnost, mu samodejni vmesnik 1188 javi obvestilo o posredovanju informacij o kontaktnih podatkih telefonskega naročnika. V primeru, da uporabnik v svojem telefonu nima aktivirane funkcionalnosti t.i. čakajoči klic, oz.»klic na čakanju«, samodejni vmesnik 1188 javi ustrezno sporočilo in uporabnika obvesti, da potrebuje aktivno funkcionalnost t.i. čakajočega klica. Nato samodejni vmesnik ponovi najdeno telefonsko številko telefonskega naročnika še enkrat. S pritiskom na številko 9 uporabnikovega telefona se lahko uporabnik vnovič poveže z agentom. Po tem obvestilu se telefonska zveza med uporabnikom in agentom samodejno prekine. S tem se prekine tudi zaračunavanje storitve Kadarkoli se uporabnik odloči za prekinitev klica, se ob prekinitvi klica zaračunavanje storitve 1188 preneha. Tretja možnost je možnost ponovnega posredovanja telefonske številke v obliki govorne najave. Vmesnik uporabnika obvesti, da lahko, s pritiskom na številko 3 na tipkovnici uporabnikovega telefona, izbere možnost, da mu samodejni vmesnik iskano telefonsko številko ponovno posreduje. V kolikor se uporabnik odloči za to možnost, oz. zgolj vzdržuje klic, ga ne zaključi, mu samodejni vmesnik 1188 ponovno predvaja obvestilo o iskani telefonski številki. Samodejni vmesnik telefonsko številko ponovi dvakrat. S pritiskom na številko 9 uporabnikovega telefona se lahko uporabnik vnovič poveže z agentom. Po tem obvestilu se telefonska zveza med uporabnikom agentom samodejno prekine. S tem se prekine tudi zaračunavanje storitve Kadarkoli se uporabnik odloči za prekinitev klica, se ob prekinitvi klica zaračunavanje storitve 1188 preneha. Druga pravila in omejitve v klicu na 1188 in 1180 V posameznem klicu na 1188 lahko agent uporabniku posreduje podatke za največ dva različna telefonska naročnika. Če ima uporabnik željo po informacijah o kontaktnih podatkih za več kot dva

6 telefonska naročnika, agent uporabnika obvesti, da velja omejitev o največjem številu posredovanj kontaktnih podatkov v posameznem klicu. Nadalje, agent uporabnika obvesti, da mora uporabnik v tem primeru vnovič poklicati na Ob prekinitvi klica se zaračunavanje storitve 1188 preneha. V posameznem klicu na 1180 lahko agent uporabniku posreduje podatke za največ enega telefonskega naročnika. Če ima uporabnik željo po informacijah o kontaktnih podatkih za več kot enega telefonskega naročnika, agent uporabnika obvesti, da obstaja omejitev o največjem številu posredovanj kontaktnih podatkov v posameznem klicu. Nadalje, agent uporabnika obvesti, da mora uporabnik v tem primeru vnovič poklicati na Pravila uporabe Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja in terminalske opreme Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja terminalsko opremo /mobilni / telefonski aparat v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika z opremo. Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi terminalskih naprav. Nosilec uporabniku ne odgovarja za posledice in škodo, ki bi nastala zaradi zlorab v zvezi z uporabo terminalske opreme/mobilnega aparata, s katerimi uporabnik dostopa do klicne storitve UIS ali zaradi nespoštovanja teh splošnih pogojev. Nosilec ni odgovoren za zagotavljanje in nemoten dostop do klicnih storitev UIS. Dostop do klicnih storitev UIS zagotavlja uporabnikov operater, ki je za zagotavljanje dostopa uporabniku odgovoren v skladu s svojim pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev. Prav tako nosilec ni odgovoren zaradi prekinjenega klica s strani uporabnika, preden mu je bila posredovana želena informacija. Nosilec uporabniku ni odgovoren za nedelovanje ali slabše delovanje klicne storitve UIS, ki bi nastala zaradi višje sile. Nosilec je uporabniku odgovoren za namenoma ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo nastalo z izvajanjem klicne storitve UIS v delu da agent uporabniku pravilno prebere kontaktne podatke o iskanem telefonskem naročniku, da vmesnik 1188 uporabniku pravilno posreduje najdene kontaktne podatke o iskanem telefonskem naročniku, bodisi govorno bodisi tekstovno ter da nosilec pravilno zapiše s strani operaterjev in uporabnikov posredovane kontaktne podatke telefonskih naročnikov v svoj sistem. Ker nosilcu kontaktne podatke o telefonskih naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev vpisanih v TIS oz. naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev, ki soglašajo z uporabo njihovih kontaktnih podatkov preko klicne št posredujejo operaterji oz. uporabniki sami, pri storitvi 1180 pa nosilec kontaktne podatke o telefonskih naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev išče na/preko javno dostopnih spletnih strani operaterjev v mednarodnem prometu, nosilec uporabniku za pravilnost sporočenih kontaktnih podatkov ne odgovarja. Varovanje in uporaba osebnih podatkov Nosilec bo vse podatke o uporabniku, katere mu bo ta posredoval v okviru uporabe klicne storitve UIS, to je telefonska številka uporabnika, telefonska številka, ki jo uporabnik išče in drugo vsebino posnetka, varoval kot poslovno skrivnost. Nosilec lahko osebne podatke o uporabniku, ki je fizična oseba, uporablja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7 S sodelovanjem in uporabo klicne storitve UIS uporabnik dovoli nosilcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec storitev se zavezuje, da bo s podatki uporabnikov ravnal skrbno in v skladu z veljavno zakonodajo, ter jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam. Ponudnik bo vse podatke o uporabniku, katere mu bo ta posredoval za uporabo storitve, varoval kot poslovno skrivnost. Uporabnikove podatke bo ponudnik zbiral izključno za potrebe izvajanja storitve, njene izboljšave in analize ter jih ne bo posredoval v druge namene ali tretji osebi, razen ob pridobitvi soglasja uporabnika oziroma na upravičeno zahtevo sodnega ali državnega organa ali v primeru zavarovanja pravnih interesov ponudnika v morebitnem sodnem sporu ali upravnem postopku pred državnim organom. Ponudnik bo uporabnikove osebne podatke zbiral, hranil, vodil, uporabljal in obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo v ustrezno varovanem in zaščitenem sistemu. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov. Ponudnik hrani avdio posnetke klica uporabnika na številko 1180, , 1188 zaradi spremljanja kakovosti storitve 1180, , 1188, zagotovitve dokaza o uporabnikovem strinjanju s temi pogoji in zaradi zagotovitve dokaza o opravljeni komunikaciji v okviru storitve 1180, , Avdio posnetek uporabnikovega klica na številko 1180, , 1188 bo ponudnik vodil računalniško in ga skrbno varoval s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo pooblaščenih oseb za upravljanje s posnetki. Avdio posnetke uporabnikovega klica na številko 1180, , 1188 bo ponudnik zbrisal takoj, ko ni več potreben za namen, določen v tem odstavku, vendar najkasneje v roku 6 mesecev od nastanka avdio posnetka, razen v primeru reševanja reklamacije telekomunikacijskega računa ali reklamacije v zvezi z izvedbo, vsebino in kakovostjo storitve 1180, , 1188, ko se avdio posnetki zbrišejo takoj po zaključku tega postopka. Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov Podatki omogočeni preko klicne storitve UIS so del zbirke podatkov in varovani po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije. Uporabnik klicne storitve UIS je dolžan uporabljati posredovane podatke le za svoje potrebe in jih ne sme distribuirati naprej, reproducirati, spreminjati, objavljati ali razširjati drugim osebam brez izrecnega pisnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz za iz katerih se posredujejo podatki preko klicne storitve UIS, v drug aparat in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v baze ali dele baz za iz katerih se posredujejo podatki preko klicne storitve UIS v/na klicni storitvi UIS Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih informacij in podatkov, urejenih v baze ali dele baz v drugo govorno napravo in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh informacij in podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah ponudnika. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih preko klicne storitve UIS, ki je v nasprotju z določili teh splošnih pogojev in veljavno zakonodajo. Objava podatkov o naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev v TIS Nosilec izdaja TIS kot univerzalni imenik, skladno z odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) in določili Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). V univerzalnem imeniku so objavljeni najmanj osnovni kontaktni podatki o naročnikih javno dostopnih

8 telefonskih storitev, ki z objavo predhodno soglašajo. Podatke o naročnikih zagotavljajo nosilcu operaterji javno dostopnih telefonskih storitev in v TIS ne smejo biti različno obravnavani. Naročniki se lahko sami odločijo ali bodo njihovi podatki vpisani in objavljeni v TIS. Svoje podatke lahko preverijo, zahtevajo njihovo spremembo ali izbris pri svojem operaterju. Zavrnitev vpisa v TIS, preverjanje, sprememba ali izbris podatkov o naročnikih so brezplačni. To lahko storite bodisi preko spletnega obrazca, objavljenega v TIS-u na, na spletnem naslovu bodisi preko E-pošte na Podatki, ki jih daje klicna storitev UIS so posodobljeni najmanj enkrat mesečno. Operaterji, ki so t.j. do vključno posredovali podatke o svojih naročnikih za objavo v Telefonskem imeniku Slovenije ali preko 1188 so: Telekom Slovenije, d. d., A 1 Slovenija, d. d., Mega M, d. o. o., T-2, d. o. o., Novatel, d. o. o., Detel Global, d. d., Softnet, d. o. o., Telemach, d. o. o., Alstar, d. o. o., CATV Selnica Ruše, d.o.o. Uporabnik se ob uporabi klicnih storitev UIS zaveže, da: je on sam naročnik oziroma predplačniški uporabnik elektronskih komunikacijskih storitev pri operaterju s klicno številko s katero kliče na številko 1180, 1188, ter v zvezi s tem nosi vso odgovornost, tudi odškodninsko, klicno storitev UIS ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo; ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe; klicno storitev UIS ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh splošnih pogojih; ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, nosilcu in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam; če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si nosilec pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema; če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči nosilcu, ali kateremu od uporabnikov sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti materialno ter kazensko odgovarja; sprejema te splošne pogoje objavljene na spletni strani Starost uporabnikov Za uporabo klicnih storitev UIS ni starostnih omejitev. 3. Cenik in plačilo storitev Storitvi 1188 in 1180 in vse, z njimi povezane storitve so plačljive. Končno ceno storitev 1188 in 1180 za uporabnika določa vsak posamezni operater, ki uporabniku tudi zagotavlja dostop do storitev. Uporabnik je dolžan plačati uporabo storitve, v skladu s cenikom svojega operaterja in na način, kot ga določa operater. Cena prve minute klica na 1188 in vseh, z njo povezanih storitev, kot je npr. 1188povezava in cena vsake naslednje minute klica na 1188 in z njo povezanih storitev, kot je 1188povezava je različna. Uporabniku storitve se zaračuna vsak posamezni klic v času in po pravilih zaračunavanja. Pravila

9 zaračunavanja, oz. obračunska enota za obračun trajanja zveze je časovni interval, ki ga predstavlja 1 minuta. Zaračuna se prva minuta ter vsaka nadaljnja minuta po cenah posameznega operaterja. Storitev 1188povezava se poleg osnovne cene klica na 1188 dodatno zaračuna v skladu s cenikom izbranega operaterja. Operater obračunava storitev za preteklo obračunsko obdobje. Storitev 1188 je na računu lahko izkazana v različnih skupinah storitev, lahko pa je zapisana tudi neposredno, npr., kot sledi:»klici na informacije Redna tarifa«,»klici na informacije 1188, prva minuta«, klic na informacije 1188, nadaljnje minute«. Storitev 1180 je na računu zapisana neposredno, npr. kot sledi:»klici na informacije 1180«. Uporabniki predplačnikih sistemov lahko uporabljajo storitev v kolikor imajo zagotovljeno dobroimetje na svojem računu. Cene, dostop in omejitve dostopa so predstavljene na spletnih straneh Morebitne spremembe cen, spremembe obsegov ter načinov dostopa do storitev na številki 1188 in 1180, bo nosilec redno objavljal na spletnih straneh Cenik klicev ima na svojih spletnih straneh objavljen tudi vsak operater. Storitev 1180 se zaračunava na klic. Z uporabo klicnih storitev UIS se šteje, da je uporabnik seznanjen z objavljenimi cenami in se z njimi strinja. Klic se po zgoraj opisanih pravilih zaračuna tudi v primerih, ko uporabnik uporabi 1188Povezavo in uporabnika iz kakršnihkoli tehničnih razlogov ni mogoče povezati z želenim naročnikom in ko, glede na posredovane kriterije iskanja, agent ne uspe najti in uporabniku ne uspe sporočiti želenih rezultatov iskanja ali ga uspešno povezati z želenim naročnikom (takrat, ko uporabnik agentu sporoči ali, ko ga agent obvesti, da iskani naročnik ne obstaja). Klic na brezplačno številko se ne zaračuna. Opozorilo predplačniškim uporabnikom Storitev se lahko uporablja, dokler je stanje na računu pozitivno. Prav zato priporočamo, da predplačniški porabniki pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na računu dovolj visoko za nemoteno uporabo storitve. 4. Zavrnitev odgovornosti Uporabnik je seznanjen in se strinja, da: sistem posredovanja podatkov ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja informacij, nosilec ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvijo, nosilec ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom, je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe in/ali neznanja uporabnika, nosilec ne odgovarja za vsebino, ki si jo med seboj izmenjujejo uporabniki, nosilec ne odgovarja za izgubo vsebin, ki je posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefonskega aparata ali neznanja oziroma nespretnosti uporabnika,

10 nosilec ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefonskega aparata, ki je posledica uporabe vsebin na tehnološko neustreznih telefonskih aparatih. Nosilec ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada javnega komunikacijskega omrežja operaterja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve in ki niso pod vplivom nosilca. V navedenih primerih nosilec uporabniku ni odgovoren za povzročeno škodo. 5. Reševanje reklamacij Nosilec je pristojen za reševanje reklamacij v zvezi z izvedbo, kvaliteto in vsebino klicne storitve UIS. Kontakt za podporo in pomoč ter reševanje reklamacij v zvezi z izvedbo, kvaliteto in vsebino klicne storitve UIS je: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, SI-1000 Ljubljana telefon: 01/ in na e-pošta: Delovni čas reklamacij: vsak delovnik med 8 in 15 uro. Uporabnik mora reklamacijo v zvezi z izvedbo, kvaliteto in vsebino klicne storitve UIS vložiti v roku petnajst (15) dni od spornega dogodka. V reklamaciji mora uporabnik obvezno izpostaviti, da gre za reklamacijo zoper izvedbo, kvaliteto ali vsebino klicne storitve UIS in jasno navesti razloge za reklamacijo, telefonsko številko s katere je bilo klicano na številko za zagotavljanje klicne storitve UIS datum, ko je bil klic na številko za zagotavljanje klicne storitve UIS opravljen ter način na katerega želi prejeti odgovor. Nosilec bo na vsako reklamacijo uporabnika odgovoril najkasneje v petnajstih (15) dneh. V primeru sporočitev napak, ki se nanašajo na tehnično delovanje storitve, se nosilec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Uporabnikov operater bo uporabniku v primeru pozitivno rešene reklamacije s strani nosilca, v skladu z operaterjevimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev, vrnil znesek za katerega je ugodena reklamacija oziroma mu v enakem znesku omogočil koriščenje dobropisa v drugačni obliki. Uporabnikov operater je pristojen za reševanje ugovorov uporabnikov, ki se nanašajo na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja operaterja preko katerega je uporabniku omogočen dostop do klicne storitve UIS in ugovore v zvezi z zaračunavanjem klicne storitve UIS. Te ugovore bo uporabnikov operater reševal v rokih in v skladu s svojimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev, dostopnimi na spletni strani operaterja. 6. Izključitev uporabe storitev UIS Nosilec lahko prepreči oz. prekine uporabo klicne storitve UIS vsem uporabnikom, ki bodo delovali v nasprotju s temi splošnimi pogoji. 7. Končne določbe Nosilec lahko spremeni te splošne pogoje, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali sprememba zakonodaje oz. na zahtevo pristojnega organa. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani

11 Nosilec bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so ti splošni pogoji objavljeni. Ti pogoji pričnejo veljati z dnem Splošni pogoji, kot tudi vse spremembe se objavijo in so dostopni na spletnih straneh in v mobilni aplikaciji Ljubljana, TSmedia, d.o.o. mag. Tina Česen direktorica

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

Spolšni pogoji uporabe storitev

Spolšni pogoji uporabe storitev Splošni pogoji uporabe storitev - 1 - Splošni pogoji uporabe storitev () Europe GmbH Splošni pogoji uporabe storitev - 2 - Splošni pogoji uporabe storitev 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 Definicija pojmov 3 2. PRAVILA

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

POP OnLine / PRO PLUS, d

POP OnLine / PRO PLUS, d SPLOŠNI POGOJI UPORABE PLAČLJIVIH IN BREZPLAČNIH SPLETNIH VSEBIN NA Vidinperosov.si OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec). 1. Predmet Vsebina splošnih pogojev

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI SNEG'' 1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR (v nadaljevanju:

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja kabelskih komunikacijskih sistemov, s sedežem v Selnici

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail Naročniški portal MOJ TELEMACH. Junij 2015 Uredite naročilo, ne da bi vstali iz naslanjača. Za preprostejši pregled naročenih storitev, računov in opravljenih klicev ter naročanje dodatnih storitev ipd.

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA DOMINVRT.SI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

gdpr_splosni_pogoji.indd

gdpr_splosni_pogoji.indd SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T-2 D.O.O. Varnost vaših podatkov je naša temeljna skrb. V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti naših storitev namenjenih vam, ki z nami sodelujete,

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne Ljublj

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne Ljublj EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.6.2019 C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne 7 1000 Ljubljana Slovenija Naslovnica: Tanja Muha direktorica Telefaks:

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T 2, D. O. O. KAZALO PODLAGE ZA OBDELAVO, NAMENI OBDELAVE IN PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO 3 1. Obdelava osebnih podatkov v zvezi z naročniškim razmerjem

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: 188.36 Veljavnost: od 19. 3. 2019 Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki imajo

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitv

Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitv Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od 1. 8. 2019 dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitve 1.1. Poslovni net paket 1.1.1. Naročnina 32,790 40,00

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12 SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od 10.05. 2017 ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: 6008208 ID za DDV: SI42807794 Špruha 19, 1236 Trzin KAZALO: I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PODJETJE

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

cenik_klicev_na_090_komercialne_stevilke_bob

cenik_klicev_na_090_komercialne_stevilke_bob cenik klicev na 090 komercialne številke s storitvijo 090 komercialne številke omogočamo vsem bob uporabnikom klicanje na plačljive številke, na katerih želijo prek telefona dostopati do informacij, nasvetov,

Prikaži več