Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012"

Transkripcija

1 Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012

2 Naročnik APEK Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Izvajalec Valicon d.o.o. Kopitarjeva Ljubljana Projektna skupina Polona Učakar Jana Hozjan Izjava o varovanju osebnih podatkov anketirancev Družba Valicon je v skladu s kodeksoma ESOMAR in AAPOR zavezana k varovanju osebnih podatkov anketirancev. Valicon tako v vseh pogledih preprečuje, da bi bilo mogoče prepoznati identiteto anketirancev. Vse spremenljivke oziroma polja, ki bi lahko neposredno kazala na identiteto anketiranca, so iz podatkovnih baz in poročil odstranjena. Prav tako so odgovori anketirancev fizično ločeni od podatkov anketirancev. Vsak poskus namerne identifikacije anketiranca ali razkritje identitete anketiranca s strani naročnika ali družbe Valicon pomeni kršitev zgoraj omenjenih kodeksov. 2

3 Kazalo Povzetek... 4 Metodološke pojasnitve... 6 Mesečni izdatki za mesec oktober Fiksna telefonija... 9 Mobilna telefonija Televizija Internet Paketne storitve Univerzalne storitve

4 Povzetek STROŠKI ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE Uporabniki elektronskih komunikacij mesečno za tovrstne storitve porabijo iz leta v leta vedno več denarja. V letu 2010 je povprečno slovensko gospodinjstvo zapravilo za elektronske komunikacije (brez mobilne telefonije) 43, v letu in v letu Stroški večini (74%) ne predstavljajo razlog za prekinitev naročniškega razmerja za elektronske storitve (internet, televizije, telefonijo), a kljub temu se v času povečuje delež tistih, ki zaradi prevelikih stroškov razmišljajo o prekinitvi ene ali vseh storitev (22% oktobra 2010, 26% oktobra 2012). UPORABA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ: storitve fiksne telefonije 100% mobilno telefonijo 95% internet 77% širokopasoven dostop do interneta 58% kabelsko televizijo 49% IP televizijo 24% mobilne podatkovne storitve 24% Graf 1: Uporaba elektronskih komunikacij v gospodinjstvih (n=502; osnova: celoten vzorec) FIKSNA TELEFONIJA Vedno manj uporabnikov uporablja analogni priključek za fiksno telefonijo (2011: 56%, 2012: 44%), počasi pa se povečuje delež uporabnikov ISDN priključka (2011: 17%, 2012:19%) in IP priključka (2011: 2, 2012:27%). V več kot polovici gospodinjstev je prisoten kot ponudnik fiksne telefonije Telekom Slovenije. Sledi mu Telemach z 12%, Amis in T-2 pa zavzemata vsak po 9% gospodinjstev. MOBILNA TELEFONIJA Mobilna telefonija je prisotna v 95% slovenskih gospodinjstvih. Povprečno gospodinjstvo ima v uporabi dva do tri mobilne telefone, medtem ko vsaj en službeni mobilni telefon poseduje 19% gospodinjstev. V dveh tretjinah (66%) gospodinjstev je prisoten Telekom Slovenije / Mobitel kot ponudnik mobilne telefonije, sledita mu Simobil (30) in Tušmobil (13%). 4

5 Zaznati je trend majhnega upadanja mesečnih stroškov za mobilno telefonijo (lansko leto 51, letos 48 ), a je kljub temu vedno več gospodinjstev cenovno občutljivih in meni, da so stroški za mobilno telefonijo previsoki (lansko leto 48%, letos 53%). Uporabniki so po večini (88%) seznanjeni z možnostjo, da ob menjavi mobilnega operaterja lahko prenesejo svojo telefonsko številko k novemu ponudniku. Zaradi razširjenosti mobilne telefonije tretjina uporabnikov (33%) razmišlja o tem, da se odpovedo fiksnemu telefonskemu priključku. Uporaba mobilnih podatkovnih storitev se med leti ni bistveno spremenila, v letošnjem letu dostopa do interneta preko mobilnega telefona ali podatkovne kartice 24% gospodinjstev. Povprečno gospodinjstvo za mobilne podatkovne storitve porabi 25. TELEVIZIJA Polovica gospodinjstev (v letošnjem letu 49%) uporablja kabelsko televizijo, druga najpogostejša je IP televizija (v %). Najpogostejši razlog odločitve za IP televizijo je njena vključenost v pakete, za kabelsko televizijo pa so se uporabniki najpogosteje odločili zaradi njene razpoložljivosti. INTERNET 77% slovenskih gospodinjstev uporablja internet, med katerimi je širokopasovnega dostopa 58%. Med ponudniki vodilno mesto drži Telekom Slovenije / SiOL (45%), sledijo mu Amis (16%), Telemach (14%) in T-2 (12%). Slaba petina (19%) uporabnikov bi bila pripravljena plačati večji znesek za internetne storitve, da bi dobili hitrejši prenos podatkov. Večina (67%) jih primerno doplačilo ocenjuje med 5 in 14. Večji del neuporabnikov (67%) ni pripravljena začeti uporabljati interneta, ostali pa bi internet uporabljali, če bi bilo organizirano kakšno izobraževanje o uporabi tega ali pa bi bil dostop cenejši. Spet druge (14% neuporabnikov interneta) od uporabe loči tehnična neizvedljivost. PAKETNE STORITVE Število uporabnikov paketov se počasi veča: leta 2010 je paketne storitve uporabljalo 53% gospodinjstev, oktobra 2012 uporabljajo pakete 62%. Razlogi za neuporabo paketov je v nezanimanju za tovrstne storitve. UNIVERZALNE STORITVE Ozaveščenost o brezplačni številki 112 in 113 se povečuje (letos jih je s to informacijo seznanjenih 80%), prav tako vedno več anketiranih pozna številko 112 kot enotno evropsko številko za klic v sili. Po drugi strani pa je številka 116 deležna velikega nepoznavanja, saj je o njenem namenu seznanjenih le 5% anketiranih. 5

6 Metodološke pojasnitve Raziskavo o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij smo izvedli med 29. novembrom in 5. decembrom 2012 v raziskovalni družbi Valicon. Anketiranje je potekalo po metodi računalniško podprtega telefonskega anketiranja (CATI). Osnova vzorčenja je bil telefonski imenik Slovenije, iz katerega so bile naključno izbrane telefonske številke (gospodinjstva). Že pri vzorčenju smo upoštevali prostorsko razpršenost glede na regije in velikost naselij. Zbrani podatki so bili naknadno uteženi glede na število gospodinjstev v posamezni statistični regiji in glede na velikost gospodinjstva (število članov gospodinjstva). Znotraj gospodinjstva smo za sodelovanje izbrali polnoletno osebo, ki je odgovorna ali soodgovorna za odločitve povezane s storitvami elektronskih komunikacij. Struktura vzorca: 6

7 Rezultati v nadaljevanju so predstavljeni s pomočjo grafičnih prikazov frekvenčnih porazdelitev po posameznih vprašanjih ter povezave s socio-demografskimi značilnostmi anketirancev in gospodinjstev. Primerjave z rezultati preteklih let (leta 2010 in 2011 je raziskavo izvajala agencija GFK Slovenija) so prikazane za podatke, kjer je možna neposredna primerjava med vprašanji. 7

8 Mesečni izdatki za mesec oktober 2012 Izdatki za elektronske komunikacije v gospodinjstvih (brez mobilne telefonije) se iz leta v leto povečujejo. Povprečni znesek, ki ga je slovensko gospodinjstvo namenilo za elektronske komunikacije v mesecu oktobru 2012 (pri čemer izvzamemo mobilno telefonijo), je 46. V letu 2011 so uporabniki za elektronske komunikacije namenili povprečno 45, leto prej 42,5. Več kot pol gospodinjstev (57%) za elektronske komunikacije namenja od 26 do 50. Manjša se delež tistih, ki za omenjene storitve mesečno plačujejo do 25, po drugi strani pa narašča delež tistih, ki mesečne stroške elektronskih komunikacij ocenjujejo na več kot 100. več kot 100 od 76 do 100 od 51 do 75 od 26 do 50 od 0 do 25 ne vem/b.o. Povprečje ( ) % 3% 2 57% 10% 8% 1 46, % 14% 63% 12% 7% 2 45, % 10% 59% 19% 8% 3 42,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Graf 2: Koliko sredstev ste v gospodinjstvu namenili za elektronske komunikacije brez mobilne telefonije v mesecu oktobru? (n 2012=502, n 2011=503, n 2010=508; osnova: celoten vzorec) Počasi narašča delež gospodinjstev, ki razmišljajo o prekinitvi razmerja za storitve elektronskih komunikacij zaradi previsokih mesečnih računov. V letu 2012 jih je 26% razmišljalo o prekinitvi ene ali vseh storitev, lansko leto 25%, leto prej pa 22%. Graf 3: Ali ste že kdaj razmišljali o prekinitvi naročniškega razmerja za storitve el. komunikacij zaradi previsokih mesečnih stroškov? (n 2012=502, n 2011=503, n 2010=508; osnova: celoten vzorec) 8

9 Fiksna telefonija V zadnjem letu dni je upadel delež uporabnikov analognega priključka fiksne telefonije iz 56% na 44%, narasel pa je spet delež uporabnikov IP priključka (na 27%). Povečuje se tudi delež uporabnikov ISDN priključka, leta 2010 je ISDN uporabljalo 16%, v letošnjem letu je ta delež 19%. Graf 4: Kakšen telefonski priključek za fiksno telefonijo imate v vašem gospodinjstvu? (n 2012=502, n 2011=503, n 2010=508; osnova: celoten vzorec) Delež tistih, ki bi menjali, se je v zadnjih dveh letih dvignil iz 15% na 2, narasel je tudi delež tistih, ki ne bi zamenjali, iz 54% na 58%. Neopredeljenih je v zadnjem letu 20%, medtem ko jih je bilo lansko leto 30%. DA, bi zamenjal NE, nebi zamenjal Že imamo Zamenjava trenutno poteka drugo ne vem/b.o % 20% % 52% 28% % 54% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Graf 5: Ali bi zamenjali storitev klasične telefonije za storitev IP telefonije in zakaj? (n 2012=315, n 2011=369, n 2010=349; osnova: uporabniki analogne in ISDN priključkov) 9

10 Gospodinjstva bi zamenjala klasično telefonijo za IP telefonijo v primeru, da bi imeli o storitvah več informacij (10%) in z namenom prihranka (8%). Zadovoljstvo s tem, kar imajo oziroma brez potrebe po IP telefoniji ter tehnična nezmožnost dostopa do IP telefonije sta ključna razloga, zakaj uporabniki klasične telefonije ne bi zamenjali za IP telefonijo. da, če bi imel na voljo več informacij o storitvi da, zaradi cene 10% 8% da, bi zamenjala, zaradi kakovosti da, zaradi dodatnih možnosti ne, vredu je tako kot je, drugega ne rabim ne, nimamo možnosti dostopa do IP telefonije 2 19% ne, zaradi kakovosti ne, zaradi starosti ne, ker ne uporabljamo veliko stacionarnega telefona ne, zaradi cene 7% 4% 4% 3% drugo ne vem 20% Graf 6: Ali bi zamenjali storitev klasične telefonije za storitev IP telefonije in zakaj? (n 2012=315; osnova: uporabniki analogne in ISDN priključkov) Navedbe pod drugo: Ne zaupam v to zaenkrat. (n=1); Ne bi zamenjali ker nisem na tekočem za kaj bi se to šlo. (n=1); Ker sem v imeniku in sem bolj poznan. (n=1); Bi zamenjal, vendar imam težave pri prenosu signala (varnost blokira)(n=1). 10

11 Najpogostejši ponudnik fiksne telefonije je Telekom Slovenije, ki ga uporablja 59% gospodinjstev. Sledi mu Telemach z 12%, Amis in T-2 pa zavzemata vsak po 9% gospodinjstev. Telekom Slovenije (SiOL) 59% Telemach Amis T2 drugi lokalni ponudniki drugo ne vem/b.o. 12% 9% 9% 5% 6% Graf 7 : Kdo je vaš ponudnik za fiksno telefonijo? (n=502, osnova: celoten vzorec) Mobilna telefonija Skoraj vsa gospodinjstva (96%) imajo v uporabi vsaj en mobilni telefon. Četrtina gospodinjstev (25%) poseduje 4 mobilne telefone ali več, isti delež (25%) gospodinjstev uporablja zgolj en mobilni telefon. Povprečno gospodinjstvo ima v uporabi med dva in tri mobilne telefone. Graf 8: Koliko mobilnih telefonov uporabljate v vašem gospodinjstvu? (n=502, osnova: celoten vzorec) Z večanjem števila članov v gospodinjstvu narašča tudi število mobilnih telefonov. Gospodinjstva brez mobilnih telefonov so samska gospodinjstva ali gospodinjstva z največ 2 članoma. V gospodinjstvih, kjer živijo 3 osebe, imajo vsaj 1 mobilni telefon. Večinoma ima gospodinjstvo toliko mobilnih telefonov, kot je število članov v gospodinjstvu. 11

12 število oseb v gospodinjstvu nimamo mobilnega telefona 1 mobilni telefon 2 mobilna telefona 3 mobilni telefoni 4 ali več mobilnih telefonov n % n % n % n % n % respondent živi sam 14 67% 89 70% 6 5% 0 0% 0 0% 2 osebi 7 33% 23 18% 77 67% 7 6% 1 3 osebe 0 0% 9 7% 18 16% 63 58% osebe 0 0% 4 3% 9 8% 27 25% 74 58% 5 ali več oseb 0 0% 1 5 4% % Skupaj % % % % % Slika 1: Število mobilnih telefonov glede na število oseb v gospodinjstvu Dve tretjini gospodinjstev (66%) ima v uporabi vsaj en mobilni telefon ponudnika Telekom Slovenije (združeno Mobitel, Telekom Slovenije in SiOL), slaba tretjina gospodinjstev (30%) uporablja vsaj en mobilni telefon pri Simobilu, 13% gospodinjstev uporablja storitve ponudnika Tušmobil. Debitel je prisoten v 8% gospodinjstev, T-2 v 2% gospodinjstev. Telekom Slovenije (Mobitel) 66% Simobil 30% Tušmobil 13% Debitel 8% T-2 2% drugo ne vem/ b.o. 6% Graf 9: Katere ponudnike uporabljate v gospodinjstvu? (n=479, osnova: gospodinjstva, ki imajo v uporabi vsaj en mobilni telefon) Navedbe pod drugo: Teleing (n=1), T-com (n=1), HR-vip (n=1). 12

13 V večini gospodinjstev (8) ni prisotnega nobenega službenega telefona, 14% gospodinjstev uporablja 1 službeni telefon, 5% gospodinjstev pa je takih, kjer sta v uporabi 2 službena telefona. Graf 10: Koliko službenih mobilnih telefonov uporabljate v vašem gospodinjstvu? (n=479, osnova: gospodinjstva, ki imajo v uporabi vsaj en mobilni telefon) Mesečni stroški gospodinjstva za mobilno telefonijo so se v zadnjem letu nekoliko znižali. Slovensko gospodinjstvo je oktobra 2012 v povprečju za plačilo stroškov mobilne telefonije namenilo 47,9, leto prej 50,8, leta 2010 pa 48,3. 91 ali več od 71 do 90 od 56 do 70 od 41 do 55 od 26 do 40 od 10 do 25 do 9 ne vem/b.o. Povprečje ( ) % 4% 1 13% 20% 27% 7% 5% , % 5% 13% % 6% 5% , % 6% 10% 10% 22% 27% 6% 3% ,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Graf 11: Koliko so v vašem gospodinjstvu znašali mesečni izdatki za mobilno telefonijo v mesecu oktobru? (n 2012=479, n 2011=482, n 2010=483; osnova: gospodinjstva, ki imajo v uporabi vsaj en mobilni telefon) Strošek mobilnih storitev narašča s številom članov v gospodinjstvu, tako da se povprečni strošek na enega člana giba okrog 17, ne glede na to, koliko članov šteje gospodinjstvo. respondent živi sam ali več oseb 85 Slika 2: Povprečni mesečni izdatek gospodinjstva za mobilno telefonijo v mesecu oktobru

14 V letu 2012 je dobra polovica uporabnikov (53%) mobilne telefonije mnenja, da so mesečni izdatki, ki jih nameni njihovo gospodinjstvo za mobilno telefonijo, previsoki. V preteklem letu je istega mnenja bilo manj kot polovica uporabnikov. Graf 12: Ali se vam zdi, da je izdatek v vašem gospodinjstvu za mobilno telefonijo previsok? (n 2012=454, n 2011=482, n 2010=483; osnova: gospodinjstva, ki imajo v uporabi vsaj en mobilni telefon in poznajo skupne izdatke za to storitev) Večina uporabnikov je ozaveščena o tem, da uporabnik ob menjavi mobilnega operaterja od starega k novemu lahko prenese tudi lastno telefonsko številko. Delež takih uporabnikov se v zadnjih treh letih skoraj ni spreminjal, v letu 2012 znaša 88%. Graf 13: Ali ste veste, da lahko ob prehodu k drugemu operaterju mobilne telefonije prenesete svojo telefonsko številko? (n 2012=502, n 2011=503, n 2010=508; osnova: celoten vzorec) 14

15 Dve tretjini vprašanih (67%) ne razmišlja o prenehanju uporabe oz. odklopu fiksnega telefonskega priključka, 33% vprašanih je na to možnost že pomislilo. Graf 14: Ali ste že kdaj razmišljali o odpovedi fiksnega telefonskega priključka zaradi razširjenosti mobilne telefonije? (n 2012=502, n 2011=503, n 2010=508; osnova: celoten vzorec) Uporaba mobilnih podatkovnih storitev se v času bistveno ne spreminja. Četrtina vprašanih (24%) uporablja vsaj eno obliko mobilnega interneta. Največji delež (16%) jih mobilne podatkovne storitve uporablja samo preko mobilnega telefona, preostali del do mobilnih podatkovnih storitev dostopa preko podatkovne kartice (4%) ali pa kombinira uporabo prenosa podatkov prek mobilnega telefona in podatkovne kartice (4%). Graf 15: Ali uporabljate mobilne podatkovne storitve (to je mobilni internet, instant internet,...)? (n 2012=502, n 2011=503, n 2010=508; osnova: celoten vzorec) 15

16 Povprečno gospodinjstvo je za potrebe mobilnih podatkovnih storitev v oktobru 2012 porabilo 24,6. Vsako peto gospodinjstvo (19%) ima podatkovni prenos že vključen v paket oziroma zanj nima dodatnih stroškov. Desetina gospodinjstev pa tovrstne stroške ocenjuje na več kot ali več od 40 do 49 od 30 do 39 od 20 do 29 od 10 do 19 od 1 do 9 v paketu ne vem/b.o. Povprečje Izdatek gospodinjstva v mesecu oktobru za mobilne podatkovne storitve 10%6%5%7% 8% 8% 19% 37% 1 24,6 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Graf 16: Izdatek gospodinjstva v mesecu oktobru za mobilne podatkovne storitve (n=119, osnova: uporabniki mobilnih podatkovnih storitev) Televizija Polovica gospodinjstev je vezanih na kabelsko televizijo, oktobra 2012 pa se je ponovno dvignil tudi delež gospodinjstev z IP televizijo, ki jo uporablja četrtina vseh gospodinjstev. Tretja najpogostejša je prizemna televizija, ki jo ima v oktobru % gospodinjstev kabelsko 49% 6 50% IP televizijo 24% 19% 26% prizemno 16% 13% 17% satelitsko 8% 8% 7% drugo 2% nimamo televizije ne vem/b.o. 5% 2% Graf 17: Kakšno televizijo imate v vašem gospodinjstvu (n 2012=502, n 2011=503, n 2010=508; osnova: celoten vzorec) 16

17 Izmed vseh, ki imajo v gospodinjstvu IP televizijski priključek, se jih je največ (43%) odločilo za to možnost, ker je bila dostopna v paketu s fiksno telefonijo, internetom ipd. Dobro petino uporabnikov (22%) je prepričala programska shema, nekaj manj pa razpoložljivost (19%) in kakovost (18%). Ceno je kot glavni faktor za nakup IP televizije navedlo 12% uporabnikov. Graf 18: Zakaj ste se odločili za IP televizijo? (n=123, osnova: uporabniki IP televizije) Navedbe pod drugo: enostavnost (n=2), ker so drugi prešli (n=2), najboljša izbira (n=1), nezadovoljstvo s kabelsko (n=1), odločitev staršev (n=1). Med uporabniki kabelske televizije je 35% uporabnikov takih, ki so se za omenjeno možnost odločili zaradi razpoložljivosti tovrstnega priključka. Drugi najpogostejši razlogi za kabelsko televizijo so programska shema, vključenost v paket in ker so jo uporabniki že imeli od prej. Graf 19: Zakaj ste se odločili za kabelsko televizijo? (n=245, osnova: uporabniki kabelske televizije) Navedbe pod drugo: dobra ponudba/ponudnik (n=5), enostavnost (n=3), priporočila drugih (n=4), ne potrebuješ antene (n=2), navada (n=2), zadošča potrebam (n=2). 17

18 Internet Dobre tri četrtine (77%) gospodinjstev v Sloveniji ima možnost dostopa do interneta. Med uporabniki interneta je najbolj razširjen širokopasoven dostop do interneta. V oktobru 2012 je imelo 58% gospodinjstev širokopasovno povezavo s spletom. Brez širokopasovne povezave je 10% gospodinjstev, prav toliko vprašanih pa ni vedelo, kakšen dostop uporabljajo v gospodinjstvu. ne ve, če je dostop do interneta širokopasoven; 10% nima dostopa; 23% navadna linija; 10% širokopasoven dostop; 58% Graf 20: Vrsta dostopa do interneta (n=502, osnova: celoten vzorec) Ne glede na vrsto povezave s spletom, je vodilni ponudnik tovrstnih storitev Telekom Slovenije (SiOL), saj ga je kot svojega ponudnika internetnih storitev navedlo 45% respondentov. Sledijo mu Amis (16%), Telemach (14%) in T-2 (12%). Telekom Slovenije (SiOL) 45% Amis 16% Telemach (Triera, Ljubljanski kabel...) 14% T-2 12% Elektro Turnšek 2% drugo 9% nevem/b.o. 3% Graf 21: Storitve katerega ponudnika interneta in internetnih storitev pa uporabljate trenutno? (n=387, osnova: respondenti, ki imajo v gospodinjstvu dostop do interneta) Navedbe pod drugo: kabelska (n=7), Elta (n=3), A3 (n=1), TeleTv (n=1), Sofnet (n=1). 18

19 Med uporabniki interneta je 80% takih, ki za hitrejši prenos podatkov niso pripravljeni plačati več denarja, 19% bi jih bilo pripravljenih plačati več. Graf 22: Ali bi bili pripravljeni za višjo hitrost interneta plačati več (n=387, osnova: osnova: respondenti, ki imajo v gospodinjstvu dostop do interneta) Tri četrtine tistih (75%), ki za hitrejši internet niso pripravljeni plačati več, jih meni, da hitrejšega prenosa podatkov enostavno ne potrebujejo. Drugi najpogostejši razlog so finančne omejitve (12%) oziroma da za internet niso pripravljeni plačevati več (8%). Graf 23: Zakaj ne? (n=310, osnova: osnova: respondenti, ki imajo v gospodinjstvu dostop do interneta in niso pripravljeni doplačati za hitrejši internet) Navedbe pod drugo: zadovoljni s tem, kar imajo (n=6), bolj malo uporabljajo internet (n=4), ker že sedaj ne deluje pravilno (n=1), ker ni novih priključkov (n=1), ker je preveč komplicirano (n=1), ker za isti denar lahko dobijo večjo hitrost (n=1). Med tistimi, ki so pripravljeni za hitrejši internet odšteti večji znesek, jih je največ (37%) pripravljenih odšteti med 5 in 9, slaba tretjina (30%) pa med 10 in 14. Vsaj 20 je dodatno pripravljenih plačati 15%, medtem ko jih 8% nima izoblikovanega zneska, ki bi ga bili 19

20 pripravljeni doplačati. V povprečju bi uporabniki spleta za hitrejši internet bili pripravljeni plačati 10,9 na mesec. Graf 23: Koliko več bi bili v evrih pripravljeni plačati za hitrjši internet? (n=72, osnova: respondenti, ki imajo v gospodinjstvu dostop do interneta in bi bili pripravljeni doplačati za hitrejši internet) NEUPORABNIKI INTERNETA Večina neuporabnikov interneta ne bi začela uporabljati v nobenem primeru. Več potencialnih uporabnikov bi pridobili, če bi jim bila na voljo izobraževanja o računalništvi in internetu (v oktobru %), če bi bil internet cenejši (16%) ali bi bilo omogočeno s tehničnega vidika (14%). Graf 24: Omenili ste, da v gospodinjstvu ne uporabljate interneta... Ali bi ga uporabljali v primeru: (n 2012=115, n 2011=118, n 2010=140; osnova: neuporabniki interneta) 20

21 Paketne storitve Počasi se veča delež gospodinjstev, ki imajo sklenjen paket storitev: duo, trio ali paket štirih storitev, kjer je zajet internet, fiksna telefonija, mobilna telefonija in televizija oziroma vsaj dve izmed naštetih storitev. V letu 2010 je enega izmed omenjenih paketov uporabljalo 53% gospodinjstev, v letu %, oktobra 2012 je imetnikov paketov 62% gospodinjstev. Graf 25: Nekateri operaterji ponujajo različne storitve - telefonija, internet ali televizija v paketih. Ali imate v vašem gospodinjstvu sklenjen kakšen tak paket: (n=502, osnova: celoten vzorec) Glavni razlog neuporabe paketa je nezanimanje za uporabo interneta (navedlo ga je 39% neuporabnikov), kot drugo pa so neuporabniki paketov izpostavili pomanjkanje možnosti (15%). Slaba desetina (9%) kaže zanimanje za paketne storitve, 8% pa jih je kot razlog za neuporabo paketa navedlo (previsko) ceno. Graf 26: Zakaj nimate paketa? (n=186, osnova: neuporabniki paketnih storitev) 21

22 Univerzalne storitve Delež ljudi, ki so seznanjeni z možnostjo brezplačnega klica na 112 in 113, se počasi veča. Medtem, ko je bilo leta 2010 s to možnostjo seznanjenih nekaj manj kot tri četrtine prebivalstva (73%), so za možnost brezplačnega klicanja številk za klic v sili v oktobru 2012 v povprečju vedeli 4 izmed 5 vprašanih (80%). Graf 27: Ali ste seznanjeni, da je možno brezplačno klicati na številke v sili, 112 in 113?: (n 2012=502, n 2011=503, n 2010=508; osnova: celoten vzorec) Vedno več vprašanih je seznanjenih, da je v vseh državah članicah Evropske unije 112 enotna evropska številka za klic v sili. Oktobra 2012 jih je to vedelo malo več kot pol, letos pa jih je s tem seznanjenih 63%. Graf 28: Ali ste seznanjeni, da je v vseh državah članicah Evropske unije 112 enotna evropska številka za klic v sili?: (n 2012=502, n 2011=503, n 2010=508; osnova: celoten vzorec) 22

23 Poznavanje številke 116 (to je enotna telefonska številka v Evropski uniji za storitve z družbeno vrednostjo) je zelo slabo, saj jo pozna le 5% vprašanih. Graf 29: Ali ste seznanjeni, da je v vseh državah članicah Evropske unije številka 116 enotna evropska številka za storitve z družbeno vrednostjo?: (n 2012=502, n 2011=503, n 2010=508; osnova: celoten vzorec) 23

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij končno poročilo - Valicon, 2015

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij končno poročilo - Valicon, 2015 Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - končno poročilo - Valicon, Naročnik AKOS Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Izvajalec Valicon d.o.o.

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Cenik Cenik paketov, ki niso več v prodaji Skupine Telemach Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) Mesečna naročnina v EUR DUO INT S....2

Cenik Cenik paketov, ki niso več v prodaji Skupine Telemach Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) Mesečna naročnina v EUR DUO INT S....2 paketov, ki niso več v prodaji Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) DUO INT S....26,75 KTV paket L 1 + internet (6 Mbps/1 Mbps) DUO INT M...37,94 KTV paket L 1 + internet (13,3 Mbps/1,5

Prikaži več

Program dela in finančni načrt

Program dela in finančni načrt Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Stegne 7, p. p. 418 1001 Ljubljana telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01 e-naslov: info.box@apek.si, http://www.apek.si davčna št.:

Prikaži več

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc Odnos državljanov in državljank do uvedbe evra v Sloveniji (III.) Pripravila: Ninamedia d.o.o. Naročnik: Ljubljana, december 2006 1. POVZETEK - Decembrska raziskava je večinoma potrdila ugotovitve iz dveh

Prikaži več

ADSL trojcek brosura_mail

ADSL trojcek brosura_mail Julij 2013 ADSL TROJČKI Telemachovi trojčki tudi pri vas doma! Vse tri storitve v enem paketu. Da bi vam zagotovili paketno storitev, ki vam je prek lastnega omrežja do sedaj nismo mogli, smo oblikovali

Prikaži več

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod Cenik storitev KRS Analogna televizija * Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme 19,90 Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran

Prikaži več

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod Cenik storitev KRS Analogna televizija * Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme 19,90 Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Poročilo December Analiza stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah Naročnik: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Stegne 7 1000 Ljubljana

Prikaži več

MIX OSO Pivka_mail

MIX OSO Pivka_mail Paketi D3i OŠO MIX Pivka Že od 31,90 EUR/mesec November 2013 Najboljša izkušnja pred televizorjem. Več kot 120 TV programov Več kot 50 radijskih programov Najboljši nabor športnih lig Programi v visoki

Prikaži več

D3 V2 brosura net

D3 V2 brosura net Oktober 2012 Najboljša televizija v visoki ločljivosti. Na pogled POPOLNA. Na dotik ENOSTAVNA. Občutno PRIJAZNA. Najboljša izkušnja pred televizorjem. Zavedamo se, da dobra televizijska vsebina običajno

Prikaži več

Optični priključek zasebni uporabniki Cenik Telemach Pobrežje d.d. Paketi GOLD OPTIKA Mesečna naročnina v EUR SILVER OPTIKA 32,50 DTV začetni paket +

Optični priključek zasebni uporabniki Cenik Telemach Pobrežje d.d. Paketi GOLD OPTIKA Mesečna naročnina v EUR SILVER OPTIKA 32,50 DTV začetni paket + Paketi GOLD OPTIKA SILVER OPTIKA 32,50 DTV začetni paket + digitalni sprejemnik 1 + Funkcija ZAMUJENO 72h 4 + internet (do 8 /8 Mbps) + telefonija osnovni paket 2 + D3 GO + WiFi SILVER OPTIKA (od 15. 7.

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

Optični priključek zasebni uporabniki Cenik Telemach Rotovž d.d. Telemach Tabor d.d. Paketi INTERNET OPTIKA MIX Mesečna naročnina v EUR OPTIKA NET S 6

Optični priključek zasebni uporabniki Cenik Telemach Rotovž d.d. Telemach Tabor d.d. Paketi INTERNET OPTIKA MIX Mesečna naročnina v EUR OPTIKA NET S 6 Paketi INTERNET OPTIKA MIX OPTIKA NET S 6 Mb / 6 Mb 18,30 OPTIKA NET M 12 Mb / 12 Mb 25,42 OPTIKA NET L 25 Mb / 25 Mb 33,55 OPTIKA NET XL 50 Mb / 50 Mb 45,75 OPTIKA NET XXL 80 Mb / 80 Mb 81,33 OPTIKA NET

Prikaži več

Metodologija

Metodologija CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS2001 po www Ponudniki dostopa do interneta Ljubljana, januar 2003

Prikaži več

Darko Pevec 1.a Informatika

Darko Pevec 1.a Informatika Darko Pevec 1.a Informatika Kazalo KAZALO...2 UVOD...3 DANAŠNJE RAZMERE...4 DSL...4 TEHNOLOGIJE XDSL...4 UPORABA HITRIH POVEZAV...5 PASOVNA ŠIRINA PRENOSA...6 NAČIN DELOVANJA XDSL TEHNOLOGIJ...6 TEHNOLOGIJA

Prikaži več

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS 2004/2005 spletne aktivnosti (#59) telefonska anketa Povzetek:

Prikaži več

Microsoft Word - Porocilo docx

Microsoft Word - Porocilo docx Oktober, 2017 Poročilo o raziskavi Raziskava javnega mnenja o poznavanju številke 112 v Republiki Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana 0590 777 55 Pripravljeno za: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2010

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2010 Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2013 Ljubljana, februar 2014 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje podatke pridobljene skozi četrtletna zbiranja ali drugače

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne Ljublj

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne Ljublj EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.6.2019 C(2019) 4922 final Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Stegne 7 1000 Ljubljana Slovenija Naslovnica: Tanja Muha direktorica Telefaks:

Prikaži več

Številka:

Številka: Datum: 07.04.2015 Zapisnik javnega posvetovanja na temo prenove spletnega portala komuniciraj.eu Datum: 26.03.2015 Čas: od 08:30 do 10:15 ure Kraj: AKOS, drugo nadstropje (sejna soba) PRISOTNOST Predstavniki

Prikaži več

Cenik Telemach Tezno d.d. Digitalna kabelska televizija Mesečna naročnina v EUR Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 P

Cenik Telemach Tezno d.d. Digitalna kabelska televizija Mesečna naročnina v EUR Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 P Digitalna kabelska televizija Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 Premium paket 1 (paket ni več v prodaji) 30,90 Paketi Digitalni trojček MIX MIX S 29,90 DTV začetni paket

Prikaži več

DTV izobrazevalna julij_mail

DTV izobrazevalna julij_mail Julij 2013 Preklopite na digitalno. Brezplačno. Na digitalni smo gledalci gospodarji. Gledamo točno to, kar želimo, in točno takrat, ko imamo čas. Preklop na digitalno pomeni, da izberete enega izmed paketov

Prikaži več

Microsoft Word - ~

Microsoft Word - ~ Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Stegne 7, p. p. 418 1001 Ljubljana telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01 e-naslov: info.box@apek.si, http://www.apek.si davčna št.:

Prikaži več

Cenik Telemach d.o.o. Digitalna kabelska televizija Mesečna naročnina v EUR Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 Premi

Cenik Telemach d.o.o. Digitalna kabelska televizija Mesečna naročnina v EUR Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 Premi Digitalna kabelska televizija Začetni paket 1 17,40 Osnovni paket 1 20,90 Razširjeni paket 1 24,90 Premium paket 1 (paket ni več v prodaji) 30,90 Dodatne storitve Paket HD 2 6,00 Paket HBO in HBO Comedy

Prikaži več

(Microsoft Word - Zadovoljstvo odjemalcev ss\232pvs-koncna verzija.doc)

(Microsoft Word - Zadovoljstvo odjemalcev ss\232pvs-koncna verzija.doc) UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Management Diplomska naloga ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV S STORITVAMI PONUDNIKOV ŠIROKOPASOVNIH POVEZAV

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitv

Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitv Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od 1. 8. 2019 dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitve 1.1. Poslovni net paket 1.1.1. Naročnina 32,790 40,00

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje .: 1 od 10 :. Vaja 3: MARKETINŠKO KO RAZISKOVANJE Marketinško ko raziskovanje Kritičen del marketinškega informacijskega sistema. Proces zagotavljanja informacij potrebnih za poslovno odločanje. Relevantne,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE GREGOR DOLINŠEK

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE GREGOR DOLINŠEK FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE GREGOR DOLINŠEK FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA ŠIROKOPASOVNA

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 38243-5/2019/1 UNIVERZALNA STORITEV ANALIZA STORITVE PRIKLJUČITVE NA JAVNO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN DOSTOPA DO JAVNO DOSTOPNIH TELEFONSKIH STORITEV NA FIKSNI LOKACIJI DOKUMENT ZA JAVNO RAZPRAVO Ljubljana,

Prikaži več

D3GO brosura julij_mail

D3GO brosura julij_mail BREZPLAČNO Julij 2013 Televizija na prenosniku, tablici ali pametnem telefonu. Ob kavi v najljubšem baru si oglejte tekmo kar prek tablice. Seznam barov s povezavo WiFi Telemach najdete na www.d3go.si

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2010 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: avgust 2011 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: september 2012 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

Cenik Elektro Turnšek d.o.o. Digitalna kabelska televizija Mesečna naročnina v EUR Začetni paket 1 18,50 Osnovni paket 1 22,50 Razširjeni paket 1 26,5

Cenik Elektro Turnšek d.o.o. Digitalna kabelska televizija Mesečna naročnina v EUR Začetni paket 1 18,50 Osnovni paket 1 22,50 Razširjeni paket 1 26,5 Digitalna kabelska televizija Začetni paket 1 18,50 Osnovni paket 1 22,50 Razširjeni paket 1 26,50 Premium paket 1 (paket ni več v prodaji) 33,00 1 V ceno je vključen digitalni sprejemnik (za dodatni sprejemnik

Prikaži več

obiskanost 2007

obiskanost 2007 . CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS 2007 Spletna obiskanost telefonska anketa (#80b) Povzetek: Poročilo

Prikaži več

Prodajna ponudba fiksnih storitev na OŠO _

Prodajna ponudba fiksnih storitev na OŠO _ Prodajna ponudba fiksnih storitev na odprtih širokopasovnih omrežjih (OŠO) Številka ponudbe: 94/2019 Veljavnost: od 6. 8. 2019 do 28. 8. 2019 Področja veljavnosti prodajne ponudbe Prodajna ponudba fiksnih

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

Cenik starih paketov Za obstoječe uporabnike A1.si

Cenik starih paketov Za obstoječe uporabnike A1.si Cenik starih paketov Za obstoječe uporabnike A1.si Paketa OPTIMALNI Paketa sta namenjena uporabnikom, ki želijo v manjši meri, vendar še vedno brezskrbno uporabljati storitve mobilne telefonije. Paketa

Prikaži več

NACIONALNO POROČILO O NEVTRALNOSTI INTERNETA

NACIONALNO POROČILO O NEVTRALNOSTI INTERNETA POVZETEK Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 11. 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta. NACIONALNO POROČILO O NEVTRALNOSTI INTERNETA

Prikaži več

Prodajna-ponudba-narocniskega-paketa-Modri

Prodajna-ponudba-narocniskega-paketa-Modri Prodajna ponudba paketa Modri Številka ponudbe: 231. 40 Veljavnost: od 19. 2. 2019 do 18. 3. 2019 Splošno Telekom Slovenije, d.d., omogoča sklenitev naročniškega razmerja za paket Modri, ki vključuje storitve

Prikaži več

Združenje za informatiko in telekomunikacije Dimičeva Ljubljana T: (01) , F: (01) , (01) www

Združenje za informatiko in telekomunikacije Dimičeva Ljubljana T: (01) , F: (01) , (01) www Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS Stegne 7 1000 Ljubljana Ljubljana, 23. 05. 2016 Pripombe SOEK na Analizo storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih

Prikaži več

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ Border Memorial: Frontera de los Muertos, avtor John Craig Freeman, javno umetniško delo obogatene resničnosti,

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2018 Ljubljana, september 2018 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2018 Ljubljana, september 2018 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2018 Ljubljana, september 2018 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje podatke pridobljene skozi četrtletna zbiranja ali

Prikaži več

Microsoft Word - IRDO doc

Microsoft Word - IRDO doc ANALIZA MEDIJSKEGA POJAVLJANJA IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 1. 3. 21 28. 2. 211 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2 Maribor, Slovenija, tel.: +386 ()2 / 25-4-1, fax: +386

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 20

Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 20 Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 2019 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje

Prikaži več

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi Splošni pogoji uporabe 1188, 080 1188 in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih številk 1188 in 080 1188 ter zagotavljanja službe za dajanje

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Diplomski projekt PRIMERJAVA UGLEDA DVEH PONUDNIKOV NA SLOVENSKEM TELEKOMUNIKACIJSKEM TRGU Avgust, 20

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Diplomski projekt PRIMERJAVA UGLEDA DVEH PONUDNIKOV NA SLOVENSKEM TELEKOMUNIKACIJSKEM TRGU Avgust, 20 UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Diplomski projekt PRIMERJAVA UGLEDA DVEH PONUDNIKOV NA SLOVENSKEM TELEKOMUNIKACIJSKEM TRGU Avgust, 2016 Eva Vojsk UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 28. november 2017 Poročilo Javnomnenjska raziskava na temo evropske kohezijske politike Naročnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Kotnikova 5 1000 Ljubljana Izvajalec: Episcenter

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: 188.36 Veljavnost: od 19. 3. 2019 Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki imajo

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1 POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS 1 Dokument Povezovanje rejcev drobnice na območju LAS je nastal v okviru LEADER projekta Ugotovitev stanja rejcev drobnice

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja kabelskih komunikacijskih sistemov, s sedežem v Selnici

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 19 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 611 (453) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Postavka Naziv storitve Enota mere Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka Redni cenik Velja od dalje. Akcijske ponudbe so

Postavka Naziv storitve Enota mere Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka Redni cenik Velja od dalje. Akcijske ponudbe so Postavka Naziv storitve Enota mere Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka Redni cenik Velja od 2. 7. 2019 dalje. Akcijske ponudbe so opredeljene v prodajnih ponudbah fiksnih storitev in

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.07.2012 Tušmobil d.o.o. Kazalo UVOD... 3 I. Splošna določila in pogoji... 3 II. Tehnični pogoji

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Številka:

Številka: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Stegne 7, p. p. 418 1001 Ljubljana telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01 e-naslov: info.box@apek.si, http://www.apek.si davčna št.:

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

TKMarkelj_SplosniPogoji_

TKMarkelj_SplosniPogoji_ I. Splošne določbe Veljavnost: 01.09.2017 Dopolnjeno in spremenjeno: 13.05.2018 1. Podjetje TK Markelj d.o.o. (v nadaljevanju TK Markelj ali operater ) v okviru svoje dejavnosti razvija in trži storitve

Prikaži več

Cenik EON televizija Mesečna naročnina v EUR EON Light TV... 25,00 Začetni paket + SVOD (Pikaboo, AXN, EPIC Drama, Minimax) + EON MS 1/3 + 1 EON Smart

Cenik EON televizija Mesečna naročnina v EUR EON Light TV... 25,00 Začetni paket + SVOD (Pikaboo, AXN, EPIC Drama, Minimax) + EON MS 1/3 + 1 EON Smart EON televizija EON Light TV... 25,00 Začetni paket + SVOD (Pikaboo, AXN, EPIC Drama, Minimax) + EON MS 1/3 + 1 EON Smart TV + Ogled nazaj 7 dni 1 EON Full TV...29,00 Osnovni paket + Cinestar TV Premiere

Prikaži več

MOB splosna brosura_mail_Februar 2017

MOB splosna brosura_mail_Februar 2017 ŠE VE» NAJBOLJ PRODAJAN PAKET ŽE OD 12 ZA NARO»NIKE FIKSNIH STORITEV + BON 50 ZA NAKUP TELEFONA Februar 2017 NE PLA»UJTE PREVE» IZBERITE PAKET ŠE VE» NARO»ITE PREK SPLETA! 1 mesec brez naroënine in prikljuënine

Prikaži več

Področje uporabe

Področje uporabe Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - p_TK_inzeniring_1_dan_v5_shortTS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - p_TK_inzeniring_1_dan_v5_shortTS.ppt [Compatibility Mode] Telekomunikacijski inženiring dr. Iztok Humar Vsebina Značilnosti TK prometa, preprosti modeli, uporaba Uvod Značilnosti telekomunikacijskega prometa Modeliranje vodovno komutiranih zvez Erlang B Erlang

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

SPOROČILO ZA JAVNOST Več časa za kontrolne preglede Izsledki preliminarnih rezultatov raziskave ''Komunikacija bolnik vs. zdravnik specialist'' Ljublj

SPOROČILO ZA JAVNOST Več časa za kontrolne preglede Izsledki preliminarnih rezultatov raziskave ''Komunikacija bolnik vs. zdravnik specialist'' Ljublj SPOROČILO ZA JAVNOST Več časa za kontrolne preglede Izsledki preliminarnih rezultatov raziskave ''Komunikacija bolnik vs. zdravnik specialist'' Ljubljana, 1. oktobra 218 Ob 35. obletnici delovanja in ob

Prikaži več

CENIK STARIH PAKETOV ZA OBSTOJEČE UPORABNIKE

CENIK STARIH PAKETOV ZA OBSTOJEČE UPORABNIKE CENIK STARIH PAKETOV ZA OBSTOJEČE UPORABNIKE Paketa OSNOVNI Paketa OSNOVNI sta namenjena nezahtevnim uporabnikom in prilagojena sodobnim navadam uporabe mobilne telefonije. Paketa vključujeta: minute znotraj

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

OSEBNA UPORABA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ

OSEBNA UPORABA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Center za metodologijo in informatiko, Projekt RIS Email: info@ris.org, URL: http://www.ris.org Naročnik raziskave: Ministrstvo za informacijsko družbo

Prikaži več

DMS-Valicon

DMS-Valicon Maja Makovec Brenčič Predsednica Društva za marketing Slovenije in Ekonomska fakuleta Andraž Zorko Partner, Valicon Trženjski monitor je nov kazalnik na slovenskem trgu, ki je nastal v okviru Društva za

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

ANALIZA 3

ANALIZA  3 Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Stegne 7, p. p. 418 1001 Ljubljana telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01 e-naslov: info.box@apek.si, http://www.apek.si davčna št.:

Prikaži več

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš () OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Stakeholder Meeting NIJZ, 31. maj 2019 ZARADI KATERIH BOLEZNI UMIRAMO

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Marcel Kralj Pristranskost anketnih ocen zaradi nepokritja v telefonskih anketah Magistrsko delo Ljubl

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Marcel Kralj Pristranskost anketnih ocen zaradi nepokritja v telefonskih anketah Magistrsko delo Ljubl UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Marcel Kralj Pristranskost anketnih ocen zaradi nepokritja v telefonskih anketah Magistrsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE

Prikaži več