Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib"

Transkripcija

1 Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar t.: f.: I trr: SI id DDV: SI

2 1 Kazalo 1. Uvod Splošni podatki o vpisu Vpis glede na razpisana vpisna mesta Vpis tujcev Delež podiplomskih študentov / 18

3 1. Uvod Po Zakonu o visokem šolstvu v podiplomski študij uvrščamo tako študijske programe 2. kot programe 3. stopnje, zato jih obravnavamo v skupni analizi. V Službi za izobraževanje in študijske zadeve smo na osnovi podatkov o podiplomskih študentih, ki so jih članice Univerze v Mariboru vnesle v podatkovno bazo AIPS do in ki so bili preneseni v informacijski sistem evš, pripravili analizo vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015. Že drugo leto zapored je razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru in vse prijavno-vpisne aktivnosti, povezane z njim, potekal preko enotnega evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji evš. K Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/15 je Vlada RS dala soglasje , le-ta pa je bil objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Skladno s splošnimi določili razpisnega besedila so se kandidati v študijskem letu 2014/15 lahko prijavili v dveh prijavnih obdobjih, in sicer je prvo trajalo od 2. junija do 25. avgusta 2014, drugo pa od 17. do 21. septembra V drugem prijavnem roku so imeli možnost oddaje prijave le kandidati, ki prijave niso oddali v prvem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij, ter kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se zaradi premajhnega interesa za študij ni izvajal. Kandidati so v študijskem programu ob prijavi lahko prvič oddali omejeno število prijav, in sicer tri v prvem ter zgolj eno v drugem prijavnem roku. V študijskem letu 2014/2015 so podiplomske študijske programe razpisale vse članice Univerze v Mariboru. Doktorski študij po bolonjskih programih sedaj poteka na vseh članicah Univerze v Mariboru razen na Fakulteti za turizem ter Fakulteti za zdravstvene vede UM. Članice Univerze v Mariboru so v študijskem letu 2014/2015 razpisale 109 podiplomskih študijskih programov, in sicer 73 študijskih programov druge in 36 študijskih programov tretje stopnje. Od 109 razpisanih študijskih programov jih članice UM skupno (izvedba v katerem koli letniku študija) izvajajo zgolj 105, in sicer 71 študijskih programov druge in 34 programov tretje stopnje. V prvi letnik pa članice od 109 razpisanih študijskih programov kandidatov niso vpisale v 15 študijskih programov, in sicer v 5 študijskih programov druge in 10 študijskih programov tretje stopnje (v prvem letniku se jih tako izvaja zgolj 94). V študijskem letu 2014/2015 prvič niso bili razpisani: študijski program tretje stopnje Jedrska energetika in tehnologije FG, enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Izobraževalna fizika FNM ter enopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje Slovenski jezik in književnost FF, kot novost v razpisu pa je študijski program druge stopnje Logistika sistemov v ekonomiji (FL UM in EF Subotica Univerze v Novem Sadu), študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika PEF, nova smer Urgentna stanja v zdravstvu na študijskem programu stopnje Zdravstvena nega FZV ter redni način študija na študijskem programu druge stopnje Turizem FT. 3 / 18

4 Tabela 1: Seznam razpisanih študijskih programov v študijskem letu 2014/2015 po vrsti študijskega programa Fakulteta EPF FERI FE FG FKKT FKBV FL FNM Študijski program Ekonomske in poslovne vede Ekonomske in poslovne vede Elektrotehnika Računalništvo in informacijske tehnologije Informatika in tehnologije komuniciranja Telekomunikacije Medijske komunikacije Gospodarsko inženirstvo smer Elektrotehnika (v sodelovanju z EPF, FG in FS) Elektrotehnika Računalništvo in informatika Medijske komunikacije Energetika Energetika Gradbeništvo Prometno inženirstvo Arhitektura Gospodarsko inženirstvo smer Gradbeništvo (v sodelovanju z EPF, FERI in FS) Gradbeništvo Prometno inženirstvo Kemijska tehnika Kemija Kemija in kemijska tehnika Agrarna ekonomika Kmetijstvo Varnost hrane v prehrambeni verigi Kmetijstvo Agrarna ekonomika Logistika sistemov Logistika sistemov Fizika Biologija in ekologija z naravovarstvom Matematika Enopredmetna izobraževalna matematika Enopredmetna izobraževalna tehnika Dvopredmetna izobraževalna biologija Dvopredmetna izobraževalna fizika Dvopredmetna izobraževalna kemija Dvopredmetna izobraževala matematika Dvopredmetno izobraževalno računalništvo Dvopredmetna izobraževalna tehnika Ekološke znanosti Fizika Matematika Vrsta študijskega programa 4 / 18

5 Tehnika področje izobraževanja Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov Organizacija in management informacijskih sistemov FOV Management v zdravstvu in socialnem varstvu (v sodelovanju s FZV) Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov Organizacija in management informacijskih sistemov Oblikovanje in tekstilni materiali Strojništvo Tehniško varstvo okolja Inženirsko oblikovanje izdelkov Gospodarsko inženirstvo smer Strojništvo (v sodelovanju z EPF, FERI in FG) Strojništvo Tehniško varstvo okolja FS Tekstilni materiali FT Turizem Varstvoslovje FVV Varstvoslovje Bioinformatika FZV Zdravstvena nega Slovenski jezik in književnost (enopredmetni pedagoški) Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni pedagoški) Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni nepedagoški) Medkulturna germanistika (enopredmetni nepedagoški) Medkulturna germanistika (dvopredmetni nepedagoški) Nemščina kot tuji jezik (dvopredmetni pedagoški) Anglistika (dvopredmetni nepedagoški) Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni pedagoški) Poučevanje angleščine (dvopredmetni pedagoški) Prevajanje in tolmačenje (enopredmetni nepedagoški) Sociologija (enopredmetni nepedagoški) Sociologija (dvopredmetni pedagoški) Filozofija (dvopredmetni pedagoški) Filozofija (dvopredmetni nepedagoški) Psihologija (enopredmetni nepedagoški) Pedagogika (enopredmetni pedagoški) Pedagogika (dvopredmetni pedagoški) Geografija (dvopredmetni pedagoški) Geografija (dvopredmetni nepedagoški) Umetnostna zgodovina (dvopredmetni nepedagoški) Zgodovina (enopredmetni nepedagoški) Zgodovina (dvopredmetni pedagoški) Zgodovina (dvopredmetni nepedagoški) Filozofija Germanistične študije Hungaristične študije Slovenistične študije Sociologija Zgodovina FF Vedenjska in kognitivna nevroznanost 5 / 18

6 Geografija Pedagogika Umetnostna zgodovina MF Biomedicinska tehnologija Razredni pouk Likovna pedagogika Glasbena pedagogika Zgodnje učenje in poučevanje Športno treniranje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju Edukacijske vede PEF Vodenje v vzgoji in izobraževanju PF Pravo Poslovno-gospodarsko pravo Delovno pravo in kadri Evropske študije in zunanji odnosi Evropske unije Pravo FERI + FS Mehatronika (s FERI) 6 / 18

7 ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV Število vpisanih študentov 2. Splošni podatki o vpisu V študijskem letu 2014/2015 je v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru vpisanih skupno podiplomskih študentov, kar je skupno 149 študentov oz. 3,4 % več kot v lanskem študijskem letu. Graf 1: Število vseh študentov na podiplomskih študijskih programih od študijskega leta 1997/1998 do 2014/ Študijsko leto (1997/ /15) Graf 2: Število vseh študentov na podiplomskih študijskih programih od študijskega leta 1997/1998 do 2014/2015 glede na vrsto študijskega programa ŠTUDIJSKO(1997/ /15) SPEC MAG EDOK DOK po MAG 7 / 18

8 Porast je razviden predvsem na študijskih programih 2. stopnje (5,9 % oz. 232 študenta), kar je logična posledica tega, da študijski programi druge stopnje v nekaterih primerih pomenijo nadaljevanje prvostopenjskega študija in so v večini primerov potrebni zaradi zaposljivosti diplomantov (zaradi izenačitve izobrazbe druge stopnje s staro univerzitetno izobrazbo). Porast skupnega števila vpisanih na drugostopenjskih študijskih programih lahko razlagamo z uvedbo novega študijskega programa druge stopnje Glasbena pedagogika PEF, v katerega so vpisali prve diplomante dodiplomskega študija (za opravljanje učiteljskega poklica je zahtevan petletni študij), povečanje razlagamo tudi s spremembo načina študija na študijskem programu druge stopnje Turizem FT (v lanskem študijskem letu se je študij izvajal le izredno) ter z uvedbo nove smeri Urgentna stanja na študijskem programu Zdravstvena nega FZV. 14 študentov je vpisanih tudi na skupni študijski program Logistika sistemov v ekonomiji, ki ga v študijskem letu 2014/15 izvajajo zgolj na Ekonomski fakulteti v Subotici univerze v Novem Sadu. Kljub naraščanju skupnega števila študentov, vpisanih na študijske programe druge stopnje, je videti majhen upad pri vpisanih v prvi letnik, in sicer za 1 študenta. Skupno število vpisanih na študijske programe 3. stopnje kot tudi število vpisanih v prvem letniku se zmanjšuje (v primerjavi z lanskim letom smo v prvi letnik vpisali za dobrih 10 % manj študentov), in to kljub odprtosti vpisnih pogojev. Podatke utemeljujemo z iztekom črpanja sredstev iz sheme za sofinanciranje doktorskega študija in nedorečenosti možnosti za sofinanciranje v prihodnje. Vedno več kandidatov pa ugotavlja, da je študij za nekatere kljub odprtosti pretežek. 8 / 18

9 ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV Število vpisanih študentov Graf 3: Število študentov, vpisanih v 1. letnik podiplomskih študijskih programov od študijskega leta 1997/1998 do 2014/ Študisjko leto (1997/ /15) Graf 4: Število študentov, vpisanih v 1. letnik podiplomskih študijskih programov od študijskega leta 1997/1998 do 2014/2015 glede na vrsto študijskega programa ŠTUDIJSKO LETO (1997/ /15 SPEC MAG EDOK DOK po MAG Kljub dejstvu, da v študijskem letu 2014/15 beležimo minimalen upad vpisanih študentov v prvi letnik podiplomskih študijskih programov (skupno 0,6 %, grafa 3 in 4), je skupno število podiplomskih študentov še vedno v porastu. Na to (grafa 1 in 2) v veliki meri vpliva tudi vpis v absolventsko leto na vseh stopnjah študija ter podaljševanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v zadnjem letniku 9 / 18

10 ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV IN ABSOLVENTOV študija. Število absolventov znaša 1479, kar predstavlja slabih 33 % vseh vpisanih podiplomskih študentov. Iz preteklih analiz je razvidno, da število študentov, vpisanih v absolventsko leto, vsako leto narašča, glede na preteklo študijsko leto se je delež povečal za 23,3 % (v študijskem letu 2014/2015 je narastlo tudi število študentov, ki so jim na članicah status študenta podaljšali iz upravičenega razloga v zadnjem letniku študija). Iz grafa v nadaljevanju je razviden delež absolventov glede na vse vpisane študente na podiplomskih študijskih programih, iz katerega je razvidna kontinuirana rast (13,5 % v letu 2011/12, 21,4 % v letu 2012/13, 27,7 % v letu 2013/14 in 32,9 % v študijskem letu 2014/15). Iz podatkov je razvidno, da se je delež absolventov v obdobju od 2011/12 do 2014/15 povečal za 19, 4 % (graf 5). Graf 5: Število absolventov na podiplomskih študijskih programih od študijskega leta 2011/2012 do leta 2014/15 glede na skupno število vseh vpisanih študentov / / / /15 VSI AB ŠTUDIJSKO LETO (2011/ /15) 4482 AB VSI Na večini fakultet Univerze v Mariboru študijske programe druge stopnje izvajajo kot redno obliko študija, manj je študijskih programov, ki se izvajajo tudi na izrednem študiju. Redni študij tako sedaj izvajajo vse članice UM razen MF, ki redno izvaja le enovit magistrski študijski program Splošna medicina. Doktorski študij se izvaja le kot izredna oblika študija, ki se financira z naslova šolnin. Kot redna oblika študija se v letošnjem študijskem letu izvaja študijski program druge stopnje Turizem FT, ki se je v prvem letu razpisovanja izvajal zgolj kot izredni študij. Izredno se izvaja tudi enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Izobraževalna tehnika FNM, ki se je do sedaj izvajal tudi redno. Kot izredna oblika študija se izvaja smer Urgentna stanja na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega FZV UM, ki se v letošnjem študijskem letu izvaja prvič. Še vedno pa se nekateri študijski programi Pedagoške fakultete in Pravne fakultete razpisujejo zgolj kot izredna oblika študija (študijski programi druge stopnje Zgodnje učenje in poučevanje, Športno treniranje in Inkluzija v vzgoji in izobraževanju PEF UM ter Delovno pravo in kadri, Poslovno-gospodarsko pravo ter Evropske študije in zunanji odnosi EU PF UM), pri čemer v študijskem letu 2014/15 na študijske programe Inkluzija v vzgoji in izobraževanju, Delovno pravo in kadri, Poslovno-gospodarsko pravo ter Evropske študije in zunanji odnosi EU niso vpisali nobenega kandidata, zato se ti študijski programi ne izvajajo. 10 / 18

11 ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV V študijskem letu 2014/15 se ne izvajajo tudi naslednji študijski programi: študijski program druge stopnje Logistika sistemov v ekonomiji (skupni študijski program z Univerzo v Novem Sadu; program se izvaja samo v Subotici) FL, študijski program tretje stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov FOV, študijska programa tretje stopnje Tehniško varstvo okolja in Tekstilni materiali FS, študijski programi tretje stopnje Geografija, Germanistične študije, Hungaristične študije, Pedagogika, Slovenistične študije, Sociologija ter Umetnostna zgodovina FF UM. Delež rednega študija (graf 6) v 1. letnikih študijskih programov druge stopnje znaša 88,1 % (oz študent od 1591, vpisanih v prvi letnik), in sicer na nekaterih članicah UM je rednega študija več, na drugih manj. Skupno predstavlja delež izrednega študija 7,7 % vseh vpisanih na študijske programe druge stopnje (oz. 319 študentov od 4122 vseh vpisanih na študijske programe druge stopnje). Graf 6: Redni študij na študijskih programih druge stopnje v študijskem letu 2014/ letnik VSI Izredni Redni NAČIN ŠTUDIJA Izredni Redni 11 / 18

12 ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST 3. Vpis glede na razpisana vpisna mesta 1 V analizi smo obravnavali razmerje med številom razpisanih vpisnih mest v študijskem letu 2014/2015 in dejanskim številom študentov, vpisanih v 1. letnik podiplomskih študijskih programov. V študijskem letu 2014/15 je bilo pri pripravi razpisnega besedila in določanju vpisnih mest za posamezne študijske programe potrebno upoštevati na Senatu Univerze v Mariboru potrjeni načrt izobraževalne dejavnosti. Graf 7: Tendenca načrtovanja razpisanih vpisnih mest na študijskih programih druge in tretje stopnje od študijskega leta 2011/12 do 2014/ stopnja stopnja SKUPAJ / / / /15 2. stopnja stopnja SKUPAJ ŠTUDIJSKO LETO (2011/ /15) Skupno število vpisnih mest se je glede na preteklo študijsko leto zmanjšalo, in sicer za 5,8 % oz. za 242 razpisanih vpisnih mest. Na rednem študiju se je glede na študijsko leto 2013/14 število razpisanih vpisnih mest povečalo, in sicer za 2,1 %, število vpisnih mest za izredni študij pa se je skupno znižalo za 15, 9 %. Pri študijskih programih druge stopnje je opaziti porast števila vpisnih mest za 2,1 % glede na preteklo študijsko leto, in sicer zaradi razpisanih vpisnih mest za redni študij na študijskem programu druge stopnje Turizem FT, ki se je v preteklem študijskem letu izvajal le kot izredna oblika študija. Na povečanje vpisnih mest za redni študij so vplivala tudi vpisna mesta za študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika PEF, ki se v študijskem letu 2014/15 izvaja prvič. Na izrednem študiju se je število vpisnih mest znižalo za 208 mest oz. za 15,8 %, in sicer kljub dejstvu, da nekatere članice svoje študijske programe izvajajo le kot izredni način študija (glej zgornje poglavje). Pri študijskih programih tretje stopnje je opaziti znižanje števila vpisnih mest, in sicer kar za 16,3 % oz. za 60 mest. V zgornjem grafu lahko vidimo gibanje načrtovanih vpisnih mest na podiplomske študijske programe od študijskega leta 2011/12, ko je bilo načrtovanih vpisnih mest za slabe ¾ več, kot je bilo vpisanih študentov v 1. letnik študijskih programov druge in tretje stopnje. Leto za tem je bilo vpisanih študentov še vedno zgolj 33 % glede na razpisana vpisna mesta. Že prej z načrtovanjem izobraževalne 1 Med vpisna mesta štejemo zgolj vpisna mesta za vpis v prvi letnik študija (vpisna mesta po merilih za prehode, mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter vpisna mesta za vzporedni študij niso vključena). 12 / 18

13 ŠTEVILO VPISNIH MEST IN ŠTUDENTOV dejavnosti, s študijskim letom 2013/14 pa ob razpisu za vpis v podiplomske študijske programe, smo na Univerzi v Mariboru postavili bolj natančne kriterije za načrtovanje vpisnih mest, in sicer se upošteva predvsem interes za vpis ob predpostavki, da morajo biti zagotovljeni kadrovski in materialni pogoji, izkazane zaposlitvene možnosti za diplomante študijskih programov, izvedba študijskih programov pa mora biti tudi finančno ustrezno pokrita. Število vpisnih mest tudi ne sme presegati števila vpisanih študentov v prvi letnik posameznega študijskega programa za več kot 20 % za pretekli dve leti pred študijskim letom, za katerega se pripravlja razpis. Ob podrobnem pregledu doktorskega študija smo na Univerzi v Mariboru pregledali tudi raziskovalne projekte in programe ter Senatu Univerze v Mariboru v potrditev predlagali le doktorske študijske programe na tistih področjih, kjer imajo visokošolski zavodi aktivne raziskovalne programe ali projekte, v katere vključujejo doktorske študente, ter tiste programe, na katerih je na voljo dovolj potencialnih mentorjev. Število vpisnih mest, predlaganih v razpisnem besedilu za študijsko leto 2013/14 se je tako glede na preteklo študijsko leto zmanjšalo za dobrih 20 %, v študijskem letu 2014/15 pa še za nadaljnjih slabih 6 % (od leta 2011/12 do 2014/15 pa skupno za slabih 34 %). Vpisna mesta na doktorskih študijskih programih so se od leta 2011/12 zmanjšala za 65,5 % oz. za 583 vpisnih mest, s čimer sledimo izpolnjevanju ciljev iz strateške usmerjenosti Univerze v Mariboru. Naredili smo tudi primerjavo med načrtovanimi vpisnimi mesti ter vpisom v prve letnike podiplomskih študijskih programov. Rezultate kažeta grafa v nadaljevanju. Graf 8: Razmerje med številom razpisanih vpisnih mest ter številom vpisanih študentov v 1. letnik študija na študijskih programih druge stopnje od študijskega leta 2011/12 do 2014/15 Vpisna mesta Število vpisanih študentov / / / /15 Vpisna mesta Število vpisanih študentov ŠTUDIJSKO LETO (2011/ /15 13 / 18

14 ŠTEVILO VPISNIH MEST IN ŠTUDENTOV Graf 9: Razmerje med številom razpisanih vpisnih mest ter številom vpisanih študentov v 1. letnik študija na študijskih programih tretje stopnje od študijskega leta 2011/12 do 2014/15 Vpisna mesta Število vpisanih študentov / / / /15 Vpisna mesta Število vpisanih študentov ŠTUDIJSKO LETO (2011/ /15) / 18

15 DELEŽ TUJIH ŠTUDENTOV 4. Vpis tujcev V študijskem letu 2014/2015 je na študijske programe Univerze v Mariboru skupno vpisanih 581 tujcev (lani 372), kar predstavlja okoli 3,5 % vseh vpisanih študentov in 56 % več glede na preteklo študijsko leto. Od vpisanih tujcev jih je 495 vpisanih na redne, 86 pa na izredne študijske programe. 320 tujih študentov študira na dodiplomskem, 261 pa na podiplomskem študiju, od tega 38 na doktorskih študijskih programih. Delež tujih študentov na študijskih programih druge stopnje znaša 5,41 % (lani 4,2 %), na tretji pa 10,56 % (lani 8,4 %) glede na vse vpisane študente v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru. Pričakovano in v skladu s strategijo internacionalizacije Univerze v Mariboru največ tujih študentov prihaja iz balkanskih držav, še posebej je potrebno izpostaviti R Hrvaško, Bosno in Hercegovino, R Srbijo in R Makedonijo države, iz katerih prihaja največ tujih študentov tako na do- kot tudi na podiplomskem študiju. Podatki niso presenetljivi; na Univerzi v Mariboru skozi vso leto potekajo promocijske aktivnosti, kot so različne objave v revijah, v socialnih medijih ter aktivna udeležba na sejemskih prireditvah s področja izobraževanja. Iz grafa v nadaljevanju je razvidno gibanje deleža tujih študentov v primerjavi z vsemi vpisanimi študenti na Univerzi v Mariboru za pretekla štiri leta, v grafu 11 pa so podatki o deležu tujih študentov, vpisanih zgolj na podiplomske študijske programe. Graf 10: Delež tujih študentov v primerjavi z vsemi vpisanimi študenti Univerze v Mariboru od študijskega leta 2011/12 do 2014/15 (vsi tuji študenti) Tujci VSI študenti 20025, , / / / /15 Tujci VSI študenti 20025, , ŠTUDIJSKO LETO 2011/ /15 15 / 18

16 ŠTEVILO ŠTUDENTOV Graf 11: Delež tujih študentov, vpisanih na podiplomske študijske programe v primerjavi z vsemi tujimi študenti, vpisanimi na Univerzo v Mariboru od študijskega leta 2011/12 do 2014/ VSI tujci Tujci - podiplomci / / / /15 Tujci - podiplomci VSI tujci ŠTUDIJSKO LETO 2011/ /15 16 / 18

17 5. Delež podiplomskih študentov Na Univerzi v Mariboru je v študijskem letu 2014/2015 skupno vpisanih študentov (gre za vse študente vključno s tujci in absolventi), od tega je dodiplomskih in podiplomskih. Število vseh študentov na Univerzi v Mariboru se je glede na študijsko leto 2013/2014 zmanjšalo za 7,8 %, delež podiplomskih študentov pa glede na skupno število vpisanih študentov v letošnjem študijskem letu znaša 26,9 %, kar je za slabe 3 % več kot preteklo študijsko leto. 6. Delež študentov, vpisanih v znanstvene študijske programe Na Univerzi v Mariboru je v študijskem letu 2014%15 skupno vpisanih 4482 podiplomskih študentov, od tega jih 360 (oz. dobrih 8 %) študira na znanstvenih študijskih programih. Več v nadaljevanju. Tabela 4: Delež študentov, vpisanih v znanstvene študijske programe na podiplomskem študiju, po članicah Univerze v Mariboru v študijskem letu 2013/2014 Fakulteta VSI POD študenti Doktorski študenti Delež EPF ,1 % FERI % FE ,3 % FG ,3 % FKKT ,8 % FKBV % FL ,1 % FNM 200, ,5 % FOV ,2 % FS ,2 % FT FVV ,4 % FZV FF 672,5 28 4,2 % MF % PEF ,4 % PF ,6 % SKUPAJ =4482 =360 8 % 17 / 18

18 Tabela 5: Delež študentov, vpisanih v znanstvene študijske programe, po članicah Univerze v Mariboru v študijskem letu 2013/2014 v primerjavi z vsemi vpisanimi študenti Univerze v Mariboru Fakulteta VSI študenti UM Doktorski študenti Delež EPF ,74 % FERI ,66 % FE ,22 % FG ,83 % FKKT ,25 % FKBV ,27 % FL ,9 % FNM 614,5 25 4,07 % FOV ,27 % FS ,56 % FT FVV ,65 % FZV FF 1786,5 28 1,57 % MF ,14 % PEF ,83 % PF ,59 % SKUPAJ = =360 =2,16 % 18 / 18

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf KARIERNO SVETOVANJE: značilnosti novih študijskih programov (Bolonjskih) dr. Tatjana Ažman februar 2009 1 VISOKOŠOLSKI ZAVODI V RS Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem Univerza

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

SistematiĊni kodirni seznam

SistematiĊni kodirni seznam REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Sistematični kodirni seznam za klasifikacijo: SRDAP_ProgDIP - Šifrant kombinacije višjih, visokih šol in študijskih programov ter vrst študija za diplomante (opuščena),

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statut

S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statut S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru obsega: Statut Univerze v Mariboru

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP Sprejeto na 44. seji Senata UP FHŠ, 19. 1. 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM»Fakulteta za humanistične študije«samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

06_09_2019_Disponibilita_razpolozljivosti_TS_GO_UD_za_SUPLENCE

06_09_2019_Disponibilita_razpolozljivosti_TS_GO_UD_za_SUPLENCE Disponibilità nella scuola dell infanzia Razpoložljivosti v otroškem vrtcu Istituto comprensivo / Večstopenjska šola sklopi ur San Giacomo/Sv.Jakob V. Bartol 10 Villa Opicina/Opčine 3 12,5 0,5 mest podpornega

Prikaži več

ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni čla

ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni čla ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, 6. 11. 2018, ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni člani Senata FNM: red. prof. ddr. Boris Aberšek, red.

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM Fakulteta za humanistične študije Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, 12. januar 2018 1 Pri pripravi poročila so sodelovali (po

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

ZAPISNIK 41. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni član

ZAPISNIK 41. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni član ZAPISNIK 41. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, 3. 4. 2018, ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni člani Senata FNM: doc. dr. Mitja Slavinec, red. prof. dr.

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ANALIZA ANKET O NAČRTOVANJU KARIERNE POTI ŠTUDENTOV FNM študijsko leto 2010/2011 Pripravila: Rebeka FAKIN Roţle KAUČIČ Tina MAJCEN Mojca POTOČNIK Mentor: Drago BOKAL Maribor, 10. 8. 2011 KAZALO 1. STATISTIKA

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_ Energetsko knjigovodstvo UL Poročilo o izvedbi za obdobje januar december 2018 in ključni kazalniki rabe energije April 2019 Nosilki poročila: Andreja Burkeljca 1 Povzetek Poročilo za obdobje januar december

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu

Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu tretje stopnje FILOZOFIJA Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (akreditacija študijskega programa) Maribor, marec 2009 Senat Filozofske fakultete

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na podlagi 1. in 15. točke 330. člena Statuta Univerze

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič

VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič 6. 2. 2017 Kje lahko poiščete informacije? Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14 POKLICNA ORIENTACIJA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 - gradivo za učence in starše - mag. Janja Kranjc, univ. dipl. psih. OŠ Sava Kladnika Sevnica Kaj nas čaka v tem šolskem letu? Razredne ure (oktober, februar,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru za pridobitev soglasja k študijskemu programu tretje stopnje GEOGRAFIJA Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (akreditacija študijskega programa) Maribor, december 2009 1 Univerza v Mariboru Filozofska

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN Bolniška ulica 11, 6330 Piran Program: GIMNAZIJA OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 1

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN Bolniška ulica 11, 6330 Piran Program: GIMNAZIJA OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 1 1. LETNIK Gimnazija Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2019/2020) obiskovali 1. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 1. letnik gimnazije. Pogoj

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v L

Univerza v Ljubljani Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v L Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v Ljubljani Nosilka naloge: Vanja Perovšek (poročilo sprejeto na 10. seji Senata

Prikaži več