Pravila Prve stave

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Pravila Prve stave"

Transkripcija

1 Pravila igre na srečo»prve STAVE«1 /41 PRAVILA IGRE NA SREČO»PRVE STAVE«... 4 I. SPLOŠNE DOLOČBE prireditelj možnosti igranja igre udeleženci igre potrdilo o vplačilu pravna narava sodelovanja v Igri personalna veljavnost pravil javna objava definicije izrazov način vplačila vplačila v Igro zavrnitev izplačila dobitka izplačilo dobitkov dobitki na kontu oziroma na samopostrežnem terminalu poškodovanje ali poneverba listka rok za izplačilo dobitka reklamacija osebni podatki jamstvo prireditelja hramba podatkov reševanje sporov... 8 II. DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA STAVE stave sklad za dobitke stavna lista vrste stav način stavljenja vplačila dobitek predčasno izplačilo dobitka napake ali zlorabe na stavni listi sprememba kvote info rezultati objava rezultatov posamezne športne panoge DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA KLASIČNE STAVE podatki na listku nična stava napoved»en zgrešen« zaključek sprejemanja stav... 25

2 Pravila igre na srečo»prve STAVE«2 /41 DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA STAVE V ŽIVO podatki na listku nična stava zaključek sprejemanja stav posamezne športne panoge III. DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA GOL NAPOVED prirejanje igre Gol napoved način igranja napovedna lista napaka v zapisu znesek vplačila zavrnitev vplačila gol napoved - listek posebne določbe neodigrane tekme sklad za dobitke vrste dobitkov prenos dobitka združitev dobitkov izključevanje dobitkov objava poročila napaka zapisa rezultata IV. DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA TOTO GOL NAPOVED prirejanje igre Toto gol način igranja napovedna lista napaka v zapisu znesek vplačila zavrnitev vplačila Toto gol - listek posebne določbe število in čas tekem pri Toto gol napovedi ugotavljanje pravilnosti Toto gol napovedi sklad za dobitke vrste dobitkov prenos dobitka izključevanje dobitkov objava poročila napaka zapisa rezultata V. DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA NAPOVED prirejanje igre Napoved način igranja... 37

3 Pravila igre na srečo»prve STAVE«3 / napovedna lista napaka v zapisu znesek vplačila zavrnitev vplačila Napoved 12 - listek rezultat tekme neodigrane tekme vrste dobitkov sklad in vrednosti dobitkov prenos dobitka objava poročila napaka zapisa rezultata VI. VELJAVNOST PRAVIL začetek veljavnosti pravil razveljavitev starih pravil... 40

4 Pravila igre na srečo»prve STAVE«4 /41 Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 uradno prečiščeno besedilo in 108/12), Zakona o davku od srečk (Uradni list RS, št. 63/13) in drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela uprava družbe dne , je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, dne sprejela PRAVILA IGRE NA SREČO»PRVE STAVE«(PREČIŠČENO BESEDILO) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. prireditelj Po teh pravilih Športna loterija in igre na srečo d. d., Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj), prireja igro na srečo z imenom»prve STAVE«(v nadaljnjem besedilu: Igra) možnosti igranja igre Pri Igri lahko udeleženec napove izid dogodka, kjer: - je tip dogodka ovrednoten z višino kvote (v nadaljnjem besedilu: stave), - je dobitek ovrednoten z vrednostjo vplačil in številom pravilno napovedanih stav (v nadaljnjem besedilu: napoved), - sodeluje v žrebanju, kjer se ugotavlja dobitna kombinacija, ki enolično določa dobitnika. Prireditelj z dodatkom k pravilom igre določi vse potrebne elemente za ugotavljanje tovrstnih dobitkov udeleženci igre Udeleženec v Igri je imetnik potrdila o vplačilu z vsebino, ki je enaka vsebini, zabeleženi na podatkovnem mediju prireditelja. S prejemom potrdila o vplačilu udeleženec sprejema ponudbo prireditelja in s tem Pravila igre na srečo»prve stave« potrdilo o vplačilu Potrdilo o vplačilu stave je listek, ki ima vse elemente, določene v 2.14 in členu teh pravil. Potrdilo o vplačilu Gol napovedi je listek, ki ima vse elemente, določene v 3.7. členu teh pravil. Potrdilo o vplačilu Toto gol napovedi je listek, ki ima vse elemente, določene v 4.7. členu teh pravil.

5 Pravila igre na srečo»prve STAVE«5 /41 Potrdilo o vplačilu Napoved 12 je listek, ki ima vse elemente, določene v 5.7. členu teh pravil. Udeleženec je dolžan ob prevzemu listka preveriti vsebino. Morebitne reklamacije so možne izključno v skladu z določili člena teh pravil. Vsi podatki, ki so povezani s prirejanjem Igre, so zapisani na podatkovnem mediju prireditelja. V primeru kakršnegakoli dvoma ali spora glede vsebine zapisa na potrdilu o vplačilu v igro, je veljaven samo zapis na podatkovnem mediju prireditelja pravna narava sodelovanja v Igri Pravila so izključna zakonita in pravna podlaga za sklenitev pogodbe (dogovora) o sodelovanju v Igri. Pogodba med prirediteljem in udeležencem je sklenjena, ko je udeleženec vplačal v Igro in za to prejel listek, ter ko sta izbira vplačane Igre in vrednost vplačila zabeleženi na podatkovnem mediju prireditelja oziroma mu je bil izpis le tega dan na razpolago na igralnem računu. Udeleženec vplača Igro na osnovi svobodno izražene volje, ki jo sprejema na podlagi razpisane ponudbe in vseh pogojev, vsebovanih v teh pravilih in drugih aktih prireditelja. Vplačilo v Igro velja tudi v primeru udeleženčevega nepoznavanja ali subjektivnega razlaganja pravil. V primeru spora se šteje, da je udeleženec s pravili bil seznanjen in se na nepoznavanje ne more sklicevati. Pravila se interpretirajo v skladu z navodili, primeri in obvestili, ki jih prireditelj javno objavlja na svoji spletni strani. Za pojasnila v zvezi z interpretacijo pravil je pristojen prireditelj personalna veljavnost pravil Pravila so obvezujoča za prireditelja in druge osebe, ki jih prireditelj pooblasti za posamezna dejanja pri prirejanju Igre, za osebe, pooblaščene za sprejem vplačil ter izplačilo dobitkov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec), ter za udeležence, ki že s samim vplačilom v Igro priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali javna objava Pravila prireditelj javno objavi na svoji spletni strani, udeležencem pa so na vpogled na vplačilnih mestih definicije izrazov V teh pravilih pomenijo posamezni izrazi sledeče: - dogodek: vrsta športnega tekmovanja, ki je v ponudbi lahko razdeljeno na posamezne dele - stavna lista: ponudba dogodkov,

6 Pravila igre na srečo»prve STAVE«6 /41 - tip: napoved izida dogodka, - kvota: vrednost posameznega tipa dogodka, - ničnost sklenjene stave: sklenjena stava ne izpolnjuje nujnih pogojev za svoj nastanek oziroma obstoj, - izid dogodka: rezultat, ki je bil dosežen na tekmovalnem polju oziroma med tekmovanjem, - tekma: vrsta športnega dogodka, v katerem sodelujeta dve ekipi, - ekipa: moštvo, ki sodeluje v tekmi način vplačila Vplačila za Igro prireditelj lahko sprejema preko stavnic ( lastna maloprodajna mreža, pooblaščeni prodajalci) in samopostrežnih terminalov (v nadaljnjem besedilu: vplačilna mesta) ter preko interneta ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: internet). Prireditelj lahko določi, preko katere vplačilne poti in na kakšen način bo sprejemal vplačila za posamezne dogodke. Udeleženec, ki v Igri sodeluje preko interneta, mora izpolnjevati pogoje, določene v aktih prireditelja, ki se nanašajo na poslovanje z igralnim računom (v nadaljevanju: konto) vplačila v Igro Vplačilo v Igro, sprejeto na vplačilnem mestu ali preko interneta, se šteje kot vplačana stava oziroma napoved takrat, ko je kot sprejeta potrjena na podatkovnem mediju prireditelja. Vplačila v Igro udeleženec ne more spreminjati ali razveljaviti, razen v primerih, ko je udeleženec takoj ob prevzemu stavnega listka opazil napako pri vnosu stavnih dogodkov, tipov ali zneska vplačila v Igro, pri čimer lahko prireditelj omeji čas do katerega udeleženec lahko uveljavlja zahtevo po spremembi. V primeru vplačila stave ali napovedi preko interneta in samopostrežnih terminalov, po dokončni potrditvi vplačila, spremembe v nobenem primeru niso več možne. Stave ali napovedi v nobenem primeru ni moč spreminjati ali razveljaviti, če se je iztekel čas za sprejem stav, ne glede ali gre pri tem za začetek dogodka kot celote ali začetek posameznih delov dogodka. Vplačilo v igro lahko prireditelj omeji ali zavrne zavrnitev izplačila dobitka Prodajalec na vplačilnem mestu mora zavrniti izplačilo dobitka, če listek ni zapisan na podatkovnem mediju prireditelja oziroma je zapisan kot storno, če je v bazi podatkov predloženi listek že označen kot izplačani dobitek, če predloženi listek ni v fizični obliki z vsemi elementi, navedenimi v 2.14, 2.18, 3.7, 4.7, in 5.7. členu teh opravil ali če listek ni verodostojen. V tem primeru mora udeleženec izplačilo morebitnega dobitka uveljaviti na sedežu prireditelja. Če prireditelj ugotovi nepravilnosti, udeleženec nima pravice do dobitka. Prireditelj lahko do roka za izplačilo dobitkov zadrži izplačilo vseh listkov iz četrtega odstavka člena teh pravil.

7 Pravila igre na srečo»prve STAVE«7 / izplačilo dobitkov Na podlagi objave rezultatov dogodkov (stave) oziroma poročila o izidu napovedi preteklega kroga, prireditelj izplačuje dobitke za pravilne stave oziroma napovedi. Pri izplačilu mora udeleženec osebi, ki izplačuje dobitke, izročiti listek v fizični obliki, na katerem morajo biti izpisani dogodki s pravilnimi stavami ali napovedmi in elementi, ki so navedeni v 2.14, 2.18, 3.7, 4.7 in 5.7 členu teh pravil. Ročno izpisani elementi listka, kopije ali fotografije listka niso osnova za izplačilo dobitka. Prireditelj ob izplačilu vsebino izplačanega listka zapiše tako na podatkovni medij prireditelja kot na podatkovni medij nadzornega organa, s čimer se listek šteje kot izplačan in hkrati neveljaven za morebitno ponovno unovčitev. Kot neveljaven listek se šteje tudi izplačani listek, ki je bil vrnjen udeležencu. V tem primeru je udeleženec dolžan listek vrniti prodajalcu. Prireditelj lahko določi najvišji znesek dobitka, ki ga je moč unovčiti na vplačilnem mestu. V primeru, ko prodajalec ne razpolaga z zadostno količino denarja, lahko udeležencu izplača dobitne listke v roku, o katerem se dogovori z udeležencem, vendar ne kasneje, kot je določen rok za izplačilo dobitka oziroma udeleženca napoti na drugo vplačilno mesto ali k prireditelju. Pri dobitkih, za katere je predpisano plačilo davka na dobitek od iger na srečo, se vrednost dobitka ustrezno zmanjša. Udeleženec je dolžan osebi, ki izplačuje dobitke na vplačilnem mestu, pokazati osebno izkaznico ali drug ustrezen identifikacijski dokument ter predložiti svojo davčno številko. Zahtevek za izplačilo dobitka lahko udeleženec poda tudi na sedežu prireditelja v Ljubljani, Dunajska cesta 22, vsak delavnik od 8:00 do 12:00 ure. Za tovrstne zahtevke prireditelj izda ček oziroma dobitek nakaže na udeleženčev transakcijski račun dobitki na kontu oziroma na samopostrežnem terminalu Ne glede na določbe prejšnjega člena, se za izplačilo dobitkov, pridobljenih na kontu ali na samopostrežnem terminalu, upoštevajo Pravila o poslovanju s kontom oziroma Pravila za uporabo samopostrežnega terminala poškodovanje ali poneverba listka Dobitek se za posamezen listek izplača samo enkrat. Za izplačilo dobitka mora biti listek nepoškodovan. Nepoškodovani listek je listek, ki v celoti vsebuje vse elemente navedene v 2.14, 2.18, 3.7, 4.7 in 5.7 členu teh pravil in so ti elementi razvidni. V primeru, da na listku niso razvidni posamezni elementi, ki so bistveni za izplačilo napovedi, mora udeleženec listek poslati na sedež prireditelja. Izjemoma, na podlagi prošnje udeleženca, prireditelj lahko odobri izplačilo poškodovanega listka, če je mogoče iz listka razbrati, za katero številko listka gre. Udeleženec je odgovoren za svoj listek in ga je dolžan skrbno varovati pred poškodbami ali odtujitvijo tretje osebe. Udeleženec pred izplačilom dobitka listka ne sme javno objaviti na družbenih omrežjih, kakor tudi ne sme pošiljati fotografije listka oziroma na kakršen koli drug način izpostavljati elementov listka, na osnovi katerih bi lahko prišlo do zlorabe s strani tretje osebe.

8 Pravila igre na srečo»prve STAVE«8 /41 V primeru suma poneverbe listka, ima prireditelj pravico, da zadrži izplačilo dobitka do konca postopka organov pregona rok za izplačilo dobitka Rok za izplačilo dobitka za posamezni stavni listek zastara v roku 67 dni od datuma dogodka, ki je ob času vplačila na stavnem listku naveden kot tisti, ki se bo igral nazadnje. Rok za izplačilo dobitka za posamezni listek v Gol napovedi, Toto golu in Napovedi 12 zastara v roku 67 dni od zaključka sprejemanja vplačil za posamezno Igro reklamacija V roku iz prejšnjega člena ima udeleženec pravico do reklamacije dobitka. Reklamacijo udeleženec pošlje v priporočeni pošiljki, jo odda osebno na naslovu prireditelja ali jo pošlje na elektronski naslov prireditelja. Reklamacija mora biti pisna in obrazložena, z navedbo razlogov ugovora in dokazili. Prireditelj mora pri reševanju reklamacije postopati skladno z internim aktom, ki ga potrdi nadzorni organ osebni podatki Udeleženec, ki prireditelju pošlje svoje osebne podatke, se strinja, dovoljuje in pooblašča prireditelja, da zbira, obdeluje, uporablja, hrani in skrbi za varnost njegovih osebnih podatkov v svojih zbirkah, in sicer najdlje tako dolgo kot je potrebno za izvajanje določenih storitev, ki jih zahteva proces prirejanja igre. Udeleženec lahko posamezne storitve kadarkoli prekliče. Po preklicu storitev prireditelj udeleženčeve osebne podatke izbriše oziroma blokira. Udeleženec objave osebnih podatkov v primeru, ko je bil izžreban kot dobitnik, ne more preklicati jamstvo prireditelja Za potek igre skladno s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi, prejetimi od vplačil v igro in s celotnim svojim premoženjem hramba podatkov Prireditelj hrani vse podatke o igri na podatkovnem mediju najmanj eno leto od objave rezultatov končanih dogodkov reševanje sporov Za morebitno reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

9 Pravila igre na srečo»prve STAVE«9 /41 II. DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA STAVE 2.1. stave Prireditelj sprejema stave na dogodke, ki so objavljeni na stavni listi. Prireditelj lahko sprejema stave samo do začetka dogodka (v nadaljevanju: Klasične stave ) ter stave na dogodke, ki so se že začeli (v nadaljevanju: Stave v živo). Vsak dogodek na stavni listi ima določeno razmerje (kvota), ki ga določi prireditelj. Višino kvot za vsak dogodek določi prireditelj po lastni presoji sklad za dobitke Skupna vrednost dobitkov pri stavah znaša najmanj 40 % od vrednosti prejetih vplačil za stave stavna lista Prireditelj pred vsakim začetkom sprejemanja stav na svoji spletni strani objavi stavno listo. Stavna lista vsebuje najmanj naslednje podatke: - datum in čas, do katerega se sprejema stave, - vrsta dogodka, - tip dogodka in pripadajoča kvota. Na stavni listi se vsaka prvo napisana ekipa v dogodku upošteva za domačo ekipo, drugo navedena ekipa pa za gostujočo ekipo. Prireditelj lahko, glede na specifične tehnične zmožnosti posameznega vplačilnega mesta, na teh mestih objavi oziroma da na vpogled ustrezno prilagojeno stavno listo. Podatki na stavni listi so informativnega značaja in se lahko spreminjajo ter dopolnjujejo. Vse spremembe in dopolnitve so objavljene na spletni strani prireditelja. V primeru sprejemanja stav tekom dogodka (stave v živo), lahko prireditelj kvote spreminja glede na potek dogodka, brez predhodne najave časa, do katerega se sprejema vplačila. Pri tem se aktualno objavljene stavne možnosti s pripadajočimi kvotami štejejo kot stavna lista za ta dogodek. Prireditelj ni dolžan dajati dodatnih informacij na stavno listo (npr. nevtralni teren, vrsta podlage turnirja, številka kola, zasledovalna tekma, ipd.). Če zaradi tehničnih omejitev prireditelj ne more prikazati vseh podatkov o dogodku (npr. celotna imena klubov), je pa ta podatek splošno znano dejstvo, lahko prireditelj v takšnih primerih navede okrajšave za zapis dogodka vrste stav Prireditelj za posamezne dogodke prireja različne stave, ki so odvisne od vrste dogodka. Za posamezne vrste dogodkov so možne stave na:

10 Pravila igre na srečo»prve STAVE«10 /41 - zmagovalca dogodka (tip 1 zmaga prvo napisane ekipe, tip 0 neodločen izid, tip 2 zmaga drugo napisane ekipe ali kombinacija tipov 10, 02 in 12), - zmagovalca dogodka s handicapom (postavljena prednost ene od ekip), - točen delni ali končni rezultat dogodka, - uvrstitev na tekmovanje, na tekmovanju oziroma uvrstitev med prve tri (1-3), - zmago posameznika (Z), - vrstni red (primer 1., 2., 3.), - prvi zadetek na dogodku (ekipa ali igralec), - skupno število doseženih zadetkov, - kdo bo boljši v izbranem dogodku (primer: dvoboj, troboj), - kombinacijo različnih dogodkov, - kdo se bo uvrstil v nadaljnje tekmovanje, - ostale vrste stav glede na ponudbo prireditelja način stavljenja Na posameznem listku lahko udeleženec stavi na eno ali več kombinacij. Kombinacija je lahko sestavljena iz enega ali več dogodkov. Prireditelj lahko omeji maksimalno število dogodkov, na katere je moč staviti na enem listku, kar pa se lahko razlikuje glede na tehnične možnosti posameznih vplačilnih poti in vplačilnih mest. Za isti dogodek se lahko v eni kombinaciji stavi le na eno vrsto stave, razen če prireditelj že v ponudbi določi drugače. Pri kombiniranju dogodkov za vplačilo stav lahko prireditelj omeji oziroma določi število in vrsto dogodkov. Prireditelj lahko omeji število vplačil listkov, ki vsebujejo iste dogodke in tipe. Prireditelj lahko določi minimalno skupno kvoto za eno kombinacijo vplačila Minimalno vplačilo na posamezni stavni listek znaša 0,45 EUR, pri čemer: - minimalno vplačilo za kombinacijo na kombinacijskem stavnem listku znaša 0,45 EUR, - minimalno vplačilo za kombinacijo na sistemskem stavnem listku znaša 0,10 EUR. Vrednost vplačila lahko prireditelj poviša oziroma zniža glede na način vplačila ali števila dogodkov. Udeležencu se na vplačilo v igro priračuna 10 % davek od srečk. Če udeleženec vplačuje posamezni listek preko interneta, se zaradi tehnologije posamezne povezave lahko minimalno vplačilo zaokroži na cele zneske v evrih. Vplačila na stave v živo se sprejemajo med trajanjem dogodka na razpisane stavne možnosti. Kvote za posamezni dogodek se lahko pri klasičnih stavah in stavah v živo razlikujejo. V trenutku, ko je stava vplačana in potrjena, je kvota obvezujoča za udeleženca in prireditelja. Prireditelj lahko omeji znesek maksimalnega vplačila v Igro ter maksimalnega dobitka na posameznem listku, kakor tudi število in znesek vplačil enakih listkov za vsa vplačilna mesta, za posamezno vplačilno mesto ali za posameznega udeleženca.

11 Pravila igre na srečo»prve STAVE«11 /41 V primeru, da z vplačilom v Igro na enem listku presežemo maksimalni dobitek oziroma omejitve prireditelja, se stava ne sprejme. Prireditelj mora izvajati omejitve v skladu s kodeksom odgovornega prirejanja iger na srečo ter izvajati ukrepe določene v pravilih o poslovanju s kontom, ki ju je potrdil nadzorni organ dobitek Udeleženec ima pravico do izplačila dobitka na kombinacijskem listku, če je pravilno napovedal tip vseh dogodkov v kombinaciji. V primeru, da je stava na katerega izmed dogodkov na listku nična, se zanjo obračuna kvota 1,00. Vrednost dobitka za posamezno kombinacijo se izračuna z množenjem kvot dogodkov in višino vplačila na kombinacijo. Prireditelj lahko, glede na število dogodkov, vrednost dobitka poveča. Udeleženec ima pravico do izplačila dobitka tudi v primeru, ko prireditelj za posamezno vrsto stave določi pogoje, pod katerimi bo za ta listek ponujena možnost predčasnega izplačila. Skupni dobitek pri sistemskih stavah je enak vsoti dobitkov vseh dobitnih kombinacij sistema predčasno izplačilo dobitka Prireditelj lahko za stavni listek, na katerem vsi dogodki še niso končani, tipi končanih dogodkov pa so pravilni oziroma nični, udeležencu ponudi možnost predčasnega izplačila. Vrednost dobitka določi prireditelj na podlagi parametrov v svojem programu. Ob sprejemu ponudbe s strani udeleženca se stavnemu listku določi status dobiten, dobitek pa je enak ponujenemu znesku. Prireditelj lahko ponudi možnost predčasnega izplačila le za listke, ki so bili vplačani prek konta, dobitek pa se vedno izplača le na zahtevo udeleženca napake ali zlorabe na stavni listi Če prireditelj ugotovi, da je prišlo do napake ali zlorabe na stavni listi ali pri vplačilu, zavrne vplačilo stave. Če je na stavni listi prišlo do napake v zapisu, vendar je tudi iz napačnega zapisa lahko razbrati vrsto dogodka (npr. zamenja črke pri sodelujočem v dogodku), potem veljajo tudi tako vplačane stave. V primerih, ko iz napačnega zapisa ni mogoče z gotovostjo zaključiti, za kakšno vrsto dogodka je stava razpisana (npr. pri istoimenskih klubih ali enakih priimkih ni označbe, ki bi razlikovala sodelujoče dogodke), potem se ta dogodek stornira in za že vplačane stave obračuna kvoto 1,00. V primerih, ko je nadnaslov v stavni listi (stavna možnost) zapisan v drugačni vsebini kot je zapisano pri dogodku samem, veljajo vplačane stave za stavno možnost, napisano na listku.

12 Pravila igre na srečo»prve STAVE«12 / sprememba kvote Med sprejemanjem stav ima prireditelj pravico do spreminjanja kvot. V trenutku, ko je stava potrjena in vplačana, je kvota obvezujoča za udeleženca in prireditelja, ne glede na naknadno spremembo, razen če s temi pravili ni drugače določeno info rezultati Prireditelj lahko takoj po končanem posameznem športnem tekmovanju objavi informativni rezultat, brez pripadajočih dobitnih tipov. Tako objavljen rezultat ni podlaga za obračun in izplačilo dobitkov objava rezultatov Prireditelj pri stavah najkasneje v 48-ih urah po odigranem dogodku objavi tip in rezultat končanega dogodka. Rezultate končanih dogodkov prireditelj objavi na svoji spletni strani. Če prireditelj pri stavah objavi nepravilen zapis rezultata in tipa končanega dogodka, ga mora popraviti takoj, ko je nepravilnost odkril, popravljen zapis rezultata in tipa pa objaviti na svoji spletni strani. Pri izplačilu dobitka se upošteva rezultat, ki je v trenutku izplačila zapisan na podatkovnem mediju prireditelja. Morebitni kasnejši popravek rezultata dogodka, ki se lahko izvede najkasneje v roku 7 dni od odigranega dogodka, ne vpliva na že izplačane stave posamezne športne panoge Prireditelj za pravilno napovedane stave upošteva dogodke, za katere uporabi svoja pravila, ki so objavljena najmanj na spletnih straneh Športne loterije. V primeru stav v živo za posamezne športe najprej veljajo posebna pravila športnih panog, zapisana v členu 2.21., ki se lahko dopolnjujejo s pravili iz tega člena. V primeru, da v teh pravilih kakšno razmerje ali dogodek ni opredeljen, se upoštevajo pravila posameznega športnega tekmovanja. V primeru, če se ekipi (tekmovalca) na prijateljskih tekmah ali turnirjih dogovorita za čas igranja, ki je različen od regularnega časa, določenega za posamezno športno panogo, posamezen rang tekmovanja oziroma posamezno ligo, se pravilen tip dogodka določi na osnovi rezultata, doseženega v dogovorjenem času igranja. NOGOMET, MALI NOGOMET (FUTSAL) Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (pri nogometu praviloma 90 minut, vključno s sodnikovim dodatkom, morebitni podaljški oziroma kazenski streli se ne upoštevajo; pri futsalu praviloma 40 minut, morebitni podaljški oziroma kazenski streli se ne upoštevajo ), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo.

13 Pravila igre na srečo»prve STAVE«13 /41 Izjeme so prijateljske tekme, kjer se ekipi lahko dogovorita za čas igranja, ki je različen od regularnega časa, vendar ne manj kot 45 minut in ne več kot 120 minut. Veljajo tudi stave na dogodke, kjer se dogovorijo za drugačno časovno obdobje ( npr. 3 x po 30 minut). Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, pokalna tekmovanja,sp, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov (golov), je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. Če je na tekmi dosežen avtogol, se ta ne upošteva pri stavnem dogodku»ali bo igralec dosegel gol na tekmi«. AMERIŠKI NOGOMET (NFL) Za rezultat dogodka se vedno upošteva končni izid, vključno s podaljški, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih

14 Pravila igre na srečo»prve STAVE«14 /41 tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Za potrebe izvajanja igre je pri ameriškem nogometu izraz»zadetek«enakovreden izrazu»točka«. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. KOŠARKA Za posamezen rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 40 ali 48 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka ali v dogodku sploh ne nastopi, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Za potrebe izvajanja igre je pri košarki izraz»koš«(zadetek) enakovreden izrazu»točka«.

15 Pravila igre na srečo»prve STAVE«15 /41 Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. ROKOMET Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 60 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. HOKEJ Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 60 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote.

16 Pravila igre na srečo»prve STAVE«16 /41 V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan, ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. RUGBY Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 80 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Za potrebe izvajanja igre je pri rugbyju izraz»zadetek«enakovreden izrazu»točka«. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična.

17 Pravila igre na srečo»prve STAVE«17 /41 Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. ODBOJKA, ODBOJKA NA MIVKI Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s prvo uradno razglasitvijo, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od končnega izida in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. TENIS, NAMIZNI TENIS, BADMINTON, SQUASH Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s prvo uradno razglasitvijo, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. V primeru, če sta igralca predčasno končala dogodek zaradi odstopa enega od igralcev (poškodba, predaja,...), se šteje, da je stava nična, razen v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. V primeru kakršne koli zamude (zaradi vremena, teme,...), vse vplačane stave veljajo, rezultat pa bo znan z nadaljevanjem tekme. V primerih spremembe ure ali dneva igranja, prizorišča ( iz zunanjega v dvorano ali obratno), podlage (pred ali med dvobojem), vse stave veljajo.

18 Pravila igre na srečo»prve STAVE«18 /41 Če je stava odvisna od končnega izida v okviru razpisanega turnirja, se ne glede na vmesne prekinitve dogodka upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. ALPSKO SMUČANJE, DESKANJE NA SNEGU, SMUČANJE PROSTEGA SLOGA Za rezultat dogodka se vedno upošteva vrstni red, določen s prvo uradno razglasitvijo. Za listo prvih uradnih rezultatov se šteje tista lista, ki upošteva sodelovanje tekmovalca v obeh tekih, razen če gre za take discipline, pri katerih se tekmuje zgolj v enem teku. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, je stava nična. V primeru, da je tekma prekinjena in se ne nadaljuje v istem dnevu, upoštevajoč lokalni čas, kjer se odvija dogodek, je stava nična. Če se tekma prestavi na naslednji dan, upoštevajoč lokalni čas, kjer se dogodek odvija, se šteje kot nova tekma in prireditelj jo lahko razpiše kot nov dogodek. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana ali nista bila uvrščena na listo prvih uradnih rezultatov tekmovanja, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali nista bila uvrščena na listo prvih uradnih rezultatov tekmovanja, stava nična. SMUČARSKI SKOKI Za rezultat dogodka se vedno upošteva vrstni red na tekmovanju (kvalifikacije se ne upoštevajo), določen s prvo uradno razglasitvijo, razen če prireditelj že v ponudbi določi drugače. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja ali se na tekmovanje ne uvrsti, je stava nična. V primeru, da je tekma prekinjena in se ne nadaljuje v istem dnevu, upoštevajoč lokalni čas, kjer se odvija dogodek, je stava nična. Če se tekma prestavi na naslednji dan, upoštevajoč lokalni čas, kjer se

19 Pravila igre na srečo»prve STAVE«19 /41 dogodek odvija, se šteje kot nova tekma in prireditelj jo lahko razpiše kot nov dogodek. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, je stava nična. Če se sprejema stava na ekipe ali posamezne tekmovalce, ki v izbranem dogodku (troboju) dosežejo najboljšo uvrstitev, je v primeru, da ekipe ali tekmovalci dosežejo enako uvrstitev, stava nična. BIATLON, TEK NA SMUČEH, NORDIJSKA KOMBINACIJA, BOB, SANKANJE, SKELETON, HITROSTNO DRSANJE, UMETNOSTNO DRSANJE Za rezultat dogodka se vedno upošteva vrstni red na tekmovanju, določen s prvo uradno razglasitvijo, razen če prireditelj že v ponudbi določi drugače. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja ali se na tekmovanje ne uvrsti, je stava nična. V primeru, da je tekma prekinjena in se ne nadaljuje v istem dnevu, upoštevajoč lokalni čas, kjer se odvija dogodek, je stava nična. Če se tekma prestavi na naslednji dan, upoštevajoč lokalni čas, kjer se dogodek odvija, se šteje kot nova tekma in prireditelj jo lahko razpiše kot nov dogodek. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, je stava nična. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na ekipe ali posamezne tekmovalce, ki v izbranem dogodku (troboju) dosežejo najboljšo uvrstitev, je v primeru, da ekipe ali tekmovalci dosežejo enako uvrstitev, stava nična. TEKMOVANJE S KONJI, PSI, AVTOMOBILI, MOTORJI, ČOLNI IN KOLESI Za rezultat dogodka se upošteva končni vrstni red, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. Če se je dogodek ponovno začel na istem tekmovališču v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična.

20 Pravila igre na srečo»prve STAVE«20 /41 Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na posamezne tekmovalce, ki v izbranem dogodku (troboju) dosežejo najboljšo uvrstitev, je v primeru, da tekmovalci dosežejo enako uvrstitev, stava nična. V primerih, če noben tekmovalec v izbranem dogodku ni bil uvrščen, je stava nična. Pri tekmovanjih v Formuli 1 se šteje, da dirkalniki, ki so prevozili manj kot 90 % krogov (zaokroženo navzdol na cel krog), kolikor jih je prevozil zmagovalec, niso uvrščeni. Tako imenovani formacijski krog se ne šteje kot del tekmovanja. BORILNI ŠPORTI Za zmagovalca dogodka se upošteva tekmovalec, ki je po koncu borbe razglašen za zmagovalca. V primeru, če sta tekmovalca predčasno končala dvoboj zaradi odstopa enega od tekmovalcev (poškodba, predaja,...), se šteje nasprotnik za zmagovalca in se upošteva igrana kvota. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, stava nična. Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava nična. Če se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. ATLETIKA, GIMNASTIKA Za rezultat dogodka se upošteva končni rezultat, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava nična. Če se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali

21 Pravila igre na srečo»prve STAVE«21 /41 tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi ali tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, je stava nična. GOLF Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, ki je določen s prvo uradno objavo rezultatov posameznega turnirskega dne oziroma končnih rezultatov celotnega turnirja. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve komisije ali posameznika se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava nična. Če se je dogodek začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru, da prijavljeni igralec odstopi pred začetkom tekmovanja, je stava nična. Če je igralec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je igralec sodeloval v dogodku. V primeru sprememb kraja dogodka, ki jih ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma igralca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. BASEBALL Za rezultat dogodka se vedno upošteva končni izid, vključno s podaljški, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. V primeru, da je tekma odpovedana, je stava nična. V primeru, da je tekma prekinjena in se ne nadaljuje v istem dnevu, upoštevajoč lokalni čas, kjer se odvija dogodek, je stava nična, razen v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. V primeru spremembe kraja dogodka, ki je ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan, stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. VATERPOLO Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (glede na vrsto tekmovanja praviloma 28 oziroma 32, 36 ali 40 minut, morebitnih podaljškov se ne upošteva), razen v primeru, ko prireditelj

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: 333-16-22 Ljubljana, 23. 8. 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 21. 5. 2015 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-7/2015/4,

Prikaži več

Dodatek Skupne napovedi Napovedi Colossus

Dodatek Skupne napovedi Napovedi Colossus DODATEK K PRAVILOM IGRE NA SREČO»SKUPNE NAPOVEDI«NA NAPOVEDI COLOSSUS...1 1. SPLOŠNE DOLOČBE... 1 1.1. igra... 1 1.2. prirejanje igre... 1 1.3. način igranja... 1 1.4. napovedna lista... 2 1.5. napaka

Prikaži več

NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1

NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1 NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1 Kazalo KAZALO STAVE... 4 Športne stave...4 Stave na številke...5 Cifra plus...5 Top 6...7 Virtualni športi...8 IGRE S SKUPNIM SKLADOM... 10 TOTOGOL...10

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo Eurojackpot vsebuje pravila igre na srečo Eurojackpot

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto vsebuje pravila igre na srečo loto številka 133/02

Prikaži več

Microsoft Word - ZIS-F.docx

Microsoft Word - ZIS-F.docx Številka: 470-01/18-2/ Datum: 20. marec 2018 EPA 2540-VII DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 20. 3. 2018 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-F) V NASLEDNJEM BESEDILU: Z A K O N

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

POVOD

POVOD RAZPIS 21. VAŠKA OLIMPIJADA OBČINE GORIŠNICA Športna zveza občine Gorišnica prireja 21. vaško olimpijado, ki bo v soboto, 13. julija 2019 s pričetkom ob 8.30 uri v Športnem parku Gorišnica TEKMOVANJA Tekmovanja

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR Na podlagi. odstavka 16. člena Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 ZNOrg) in 1. odstavka 2. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014) je Mestni svet Mestne občine

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2017 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa na mivki za leto 2017. Na turnirjih prejmejo prve

Prikaži več

5

5 PRAVILNIK EKIPNIH REKREATIVNIH TENIŠKIH LIG 1.0. SPLOŠNO Ta pravila določajo način igranja rekreativnih teniških lig GERTL Gorenjske ekipne rekreativne teniške lige (v nadaljnjem besedilu GERTL). Podroben

Prikaži več

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v kolikor tekmovalna komisija na podlagi prijav ne odloči

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist DELOVNO GRADIVO 22.1.2013 ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: 2013-1611-0022 I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sistem obdavčitve iger na srečo Skladno z Zakonom o igrah

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00 F: 01 369 66 09 E: gp.mf@gov.si Številka: IPP 007-479/2018 Ljubljana, 20. 9. 2018 EVA : GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

(Microsoft Word - Ponudba \232port_kon\350na.docx)

(Microsoft Word - Ponudba \232port_kon\350na.docx) PONUDBA ŠPORT 2012 RTV SLOVENIJA ŠPORTNE VSEBINE NA TV SLO 2 V LETU 2012 Leto 2012 na TV SLO 2 prinaša bogato izbiro športnih dogodkov, ki se raztezajo skozi celotno leto in tako ponujajo oglaševalcem

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL članov bodo nastopala moštva naslednjih klubov: 1. SKHL

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA ZA POKAL MNZ (ČLANI IN

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo naslednja moštva: 1. Hk Triglav Kranj 2. Hk Olimpija

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA SKRAJŠANI DISCIPLINSKI PRAVILNIK KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA PARKL 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL DISCIPLINSKI PRAVILNIK 1 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 2. DISCIPLINSKI

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 UVOD Krajevna skupnost Drska organizira 2. Olimpijado KS Novega mesta. Vabljeni vsi rekreativci in ostali

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11.  memoriala 2013-U13 MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR 11. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA RAZPORED TEKMOVANJA U - 13 Dravograd-Dvorana Špic D, 07. DECEMBER 2013 Igralni dan SOBOTA, 07. DECEMBRA 2013 U - 13(2001 in mlajši)

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

1

1 ROKOMET IGRIŠČE Igrišče je pravokotnik, dolg 40m in širok 20m. Sestavljen je iz dveh enakih polj za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžne črte, krajše pa prečne črte

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc PROPOZICIJE ZA EKIPNA ČLANSKA LIGAŠKA TEKMOVANJA OZ. EKIPNO ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE V SEZONI 2012/2013 1. člen Vsa ekipna ligaška tekmovanja bodo v sezoni 2012/2013 potekala

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI SNEG'' 1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o.

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več