Spolšni pogoji uporabe storitev

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Spolšni pogoji uporabe storitev"

Transkripcija

1 Splošni pogoji uporabe storitev Splošni pogoji uporabe storitev () Europe GmbH

2 Splošni pogoji uporabe storitev Splošni pogoji uporabe storitev 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 Definicija pojmov 3 2. PRAVILA IN POGOJI UPORABE 3 Sodelovanje (pravila in pogoji) 3 Dodatek nagradne igre 4 Pravila obnašanja 4 Starostna meja 4 3. PLAČILO STORITEV 4 a. Cenik storitev za SMS (naročniki Telekom Slovenija d.d.) 4 b. Cenik plačljivih storitev/dogodkov na WAP-u (uporabniki omrežja Mobitel GSM/UMTS, Debitelovi uporabniki) 5 c. Cenik storitev za SMS (naročniki A1 Slovenija d.d. / uporabniki sistema SIMPL) 7 d. Posredovani SMS-i od ponudnika storitev sistema do uporabnika (naročniki Telemach) 8 4. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 9 5. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI 9 6. REKLAMACIJE IN PODPORA UPORABNIKOM 9 7. KRŠITVE 9 8. SPLOŠNO 10 () Europe GmbH

3 Splošni pogoji uporabe storitev Splošne določbe Splošni pogoji uporabe mobilnih storitev»«opisujejo splošne pogoje poslovanja in sistema. Storitve uporabljajte na podlagi navodil in priporočil ponudnika storitev»«in sistema, kot po navodilih ponudnika poti. Definicija pojmov Ponudnik storitve: podjetje, ki je lastnik kratke številke s pogodbenimi partnerji po teh pogojih je podjetje Europe GmbH, Europaring F15/301, 2345 Brunn am Gebirge,. Ponudnik poti: Podjetje, ki posreduje SMS MMS sporočila in WAP vsebine (v nadaljevanju OPERATER) Uporabnik PSMS storitev: Fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi pogoji SMS sporočilo (Short Message Service): Storitev mobilnih operaterjev, ki uporabniku omogoča prenos kratkih (max. 160 znakov) tekstovnih sporočil v mobilnem omrežju. MMS (Multimedia Messaging Service): Storitev mobilnih operaterjev, ki omogoča prenos večpredstavnostnih sporočil v mobilnem omrežju (tekstovna sporočila, ki zajemajo še: animacije, zvoke, sliko). WAP ( Wireless Aplication Protocol): Združitev interneta in mobilne telekomunikacije in omogoča povezovanje z internetom na mobilnih aparatih. Zahteve za uporabo WAP strani so: ustrezen mobilni aparat, ki podpira WAP in je ustrezno konfiguriran. Mobilne vsebine: Mobilne vsebine zajemajo vse omogočene elemente, ki jih uporabnik lahko prejme ali pošlje preko SMS, MMS ali WAP (besedila, slike, zvoki, video posnetki, ) Vsebinski motivi: Vsebinski motivi zajemajo avtorsko zaščitene elemente (Mobilne vsebine), ki si jih uporabnik naloži na svoj mobilni aparat in so plačljivi (zvonjenja, melodije, zvoki, zvočni efekti, odzivniki, ozadja,ohranjevalniki zaslona, logotipi, razglednice, animacije, razne slike, razne multimedijske vsebine, igre-java, symbian, pearl-, programi, aplikacije za mobilne aparate, ) Odhodna komunikacija: Odhodna komunikacija je način komunikacije s katerim uporabnik zahteva storitev ponudnika storitev. Odhodna komunikacija je zaračunana uporabniku po vsakokratnem veljavnem ceniku, ki je določen s poslovnim razmerjem med uporabnikom in operaterjem. Odhodna komunikacija zajema SMS MO, MMS MO, WAP zahtevo. Dohodna komunikacija: Dohodna komunikacija je način komunikacije s katerim ponudnik storitev uporabniku posreduje odgovor ali zahtevano informacijo. Operater lahko nekatere storitve zaračuna po veljavnem ceniku, ki je določen s poslovnim razmerjem med uporabnikom in operaterjem. Dohodna komunikacija zajema SMS MT, MMS MT, WAP odgovor. SMS MO: SMS s katerim uporabnik pošlje zahtevo po posredovanju informacije ali storitve ponudniku storitev. SMS MT: SMS s katerim ponudnik storitev uporabniku pošlje odgovor ali zahtevano informacijo. MMS MO: MMS s katerim uporabnik pošlje zahtevo po posredovanju informacije ali storitve ponudniku storitev. MMS MT: MMS s katerim ponudnik storitev uporabniku pošlje odgovor ali zahtevano informacijo. WAP zahteva: Zahteva, ki jo uporabnik izvede na WAP strani ponudnika storitev. WAP odgovor: Odgovor ali informacija, ki jo ponudnik storitev poda uporabniku na WAP strani ponudnika storitev po predhodni WAP zahtevi uporabnika. 1. Pravila in pogoji uporabe Sodelovanje (pravila in pogoji) Sodelovanje, pri storitvah ponujenih na kratkih številkah 6655, 6677, 3366, 3322, 6886 je omogočeno vsem uporabnikom omrežja Telekom Slovenija GSM/UMTS (naročniki in mobiuporabniki), Telemach uporabnikom in uporabnikom omrežja A1 Slovenija d.d. (naročniki in uporabniki sistema SIMPL), katerih mobilni aparat zadošča tehničnim zahtevam za uporabo želene storitve in katerim je uporaba storitev omogočena v skladu ponudbo operaterja. Pred prvo uporabo želene storitve mora uporabnik potrditi, da se je s pogoji uporabe seznanil in se z njimi strinja. V kolikor se uporabnik s pogoji uporabe ne strinja in ne potrdi strinjanja z nobeno možno obliko ne more sodelovati oz. uporabljati želene storitve. Če uporabnik želi uporabljati SMS storitev, mora strinjanje s pogoji uporabe potrditi s SMS sporočilom. Pri želeni uporabi storitev na WAPu se uporabniku po izvedeni zahtevi za storitev prikaže vmesna WAP stran, ki opisuje storitev vključno s ceno izbrane storitve, kjer potrdi strinjanje s pogoji uporabe. Ponudnik storitve si pridržuje pravico izključitve posameznega uporabnika, če je mnenja, da se uporabnik ne vede v skladu s pravili in ne upošteva obveznosti izhajajočih iz pogojev poslovanja. S sodelovanjem, uporabo storitev uporabnik dovoljuje () Europe GmbH

4 Splošni pogoji uporabe storitev ponudniku storitev (podjetje Europe GmbH) obveščanje o novostih in ostalih informacijah kot tudi obdelavo podatkov. Sporočila, ki so namenjena reklami so za uporabnika brezplačna. Dodatek nagradne igre Zaposlenim v podjetju Europe GmbH ali podjetjih, ki so ponudniki nagradnih iger z uporabo sistema, ni dovoljeno sodelovanje pri nagradnih igrah. Pravila obnašanja Določene storitve sistema lahko omogočajo uporabnikom medsebojno komuniciranje in možnost objave uporabniških vsebin v javnih medijih. Ponudnik storitev si pridržuje pravico izključitve uporabnikov, za katere je mnenja, da kršijo pogoje uporabe, iz storitev na katere se kršitev nanaša ali jim na kakršenkoli način prepreči objavo ali interaktivno sodelovanje. Ponudnik storitev zavrača odgovornost za vsebino, ki je poslana od uporabnikov na nemoderirane medijske nosilce. Uporabnik storitev se ob uporabi sistema zaveže da: Storitev ne bo uporabljal za objavljanja ali propagando vsebin ali dejavnosti, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnemu redu ali v nasprotju z etičnimi načeli, Se ne bo poniževalno, slabšalno ali žaljivo izražal ter ne bo uporabljal groženj proti drugim uporabnikom ali javnosti, Se ne bo v imenu drugih oseb pogovarjal z drugimi uporabniki in tako zlorabljal tujo identiteto, Ne bo izrabljal storitev v komercialne, nedovoljene ali kakršnekoli druge namene, ki niso določeni v teh pogojih, Avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin v lasti druge pravne ali fizične osebe ne bo razmnoževal in distribuiral, Uporabnik storitev ne bo uporabljal programskih kod, ki bi lahko na kakršenkoli način škodovale ponudniku storitve, njegovi programski opremi, strojni opremi, ponudniku poti in telekomunikacijskim napravam, Ne bo pridobival, poskušal pridobivati, zbiral ali poskušal zbirati in shranjevati podatkov o drugih uporabnikih Se ne bo posluževal nadlegovanja drugih uporabnikov, če bodo ti izrazili svoje nestrinjanje ali nasprotovanje s komunikacijo ali posredovanimi izjavami. V kolikor uporabnik krši eno izmed zgoraj navedenih pravil, ima ponudnik storitev pravico, da ga trajno izključi iz sistema in tako odjavi od vseh storitev. V primeru, da uporabnik s svojim ravnanjem povzroči kakršnokoli škodo ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema, za nastalo škodo v celoti odgovarja moralno, materialno in kazensko. Starostna meja Starostne meje za uporabo sistema ni, razen če je v splošnih pogojih ponudnika določena za posamezne storitve. 2. Plačilo storitev Sistem vsebuje tudi plačljive storitve, ki jih je uporabnik dolžan plačati. Storitve so obračunane v skladu s cenikom ponudnika storitev, plačilo pa se izvede na način, ki ga določa ponudnik poti. Ponudnik poti uporabo storitev obračuna za preteklo obračunsko obdobje in jo na mesečnem računu prikaže v skupini 'Storitve informativne in zabavne narave' pri podjetju operaterja Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d., Telemach d.o.o. in 'kom.spor (6677,3366,3322,6886)'. V primeru neporavnanih obveznosti uporabnika do ponudnika poti, se smiselno uporabljajo splošni pogoji ponudnika poti operaterja (Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d., Telemach d.o.o.). Cene posameznih storitev, ki jih izvaja ponudnik storitev, najdete na spletnih straneh ponudnika storitev ali na drugem javnem medijskem nosilcu. Spodaj prikazan cenik storitev je splošen. a. Cenik storitev za SMS (naročniki Telekom Slovenija d.d.) Vsak poslani SMS od uporabnika k ponudniku storitev se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti. Posredovani SMS-i uporabniku s strani storitev uporabnikom mobilnega omrežja Telekom Slovenija d.d. Ime storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS, WAP dogodka, na izpisu pogovorov Cena v EUR (SIT) z DDV Samostojna številka Sistemska sporočila Sistemska sporočila 0 Samostojna številka Info. na zahtevo 1 0 Samostojna številka Info. na zahtevo 2 0,09 Samostojna številka Info. na zahtevo 3 0,19 Samostojna številka Info. na zahtevo 4 0,49 () Europe GmbH

5 Splošni pogoji uporabe storitev Samostojna številka Info. na zahtevo 5 0,99 Samostojna številka Info. na zahtevo 6 1,29 Samostojna številka Info. na zahtevo 7 1,49 Samostojna številka Info. na zahtevo 8 1,69 Samostojna številka Info. na zahtevo 9 1,99 Samostojna številka Info. na zahtevo 10 2,49 Poštar Naročene info. NA 1 0,09 Poštar Naročene info. NA 2 0,19 Poštar Naročene info. NA 3 0,49 Poštar Naročene info. NA 4 0,99 Poštar Naročene info. NA 5 1,49 Poštar Naročene info. NA 6 1,99 Poštar Naročene info. NA 7 2,49 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 1 0 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 2 0,09 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 3 0,19 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 4 0,49 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 5 0,99 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 6 1,29 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 7 1,49 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 8 1,69 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 9 1,99 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 10 2,49 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 11 0,29 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 12 0,69 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 13 5 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 14 2,99 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 15 3,49 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 16 3,99 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 17 4,49 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 18 4,99 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 19 5,49 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 20 5,99 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 21 6,49 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 22 6,99 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 23 7,49 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 24 7,99 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 25 8,49 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 26 8,99 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 27 9,49 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB 28 9,99 Samostojna številka Info. na zahtevo WEB plačljivi SMS-i posredovani uporabniku: I. posredovane informacije II. zahtevane informacije III. izbirne možnosti IV. vprašanja V. potrdila o prejetem glasu in rezultati (glasovanja) VI. potrdila o odgovorih in rezultatih brezplačni SMS-i posredovani uporabniki (sistemska sporočila) I. obvestilo pri potrditvi ali zavrnitvi splošnih pravil in pogojev II. obvestilo o uspešni spremembi osebnih podatkov III. obvestilo/potrdilo o prijavi v sistem IV. obvestilo/potrdilo o odjavi iz sistema V. obvestilo, če storitev ni (več) na voljo VI. obvestilo o objavi teksta (voščilo, čestitka, ) VII. obvestilo o prijavi na SMS seznam VIII. obvestilo o odjavi iz SMS seznama b. Cenik plačljivih storitev/dogodkov na WAP-u (uporabniki omrežja Mobitel GSM/UMTS, Debitelovi uporabniki) Ime storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS, WAP dogodka, na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV M-vrata Ozadja brezpl. Ozadja brezpl. 0,00 Ozadja 1 Ozadja 1 0,99 () Europe GmbH

6 Splošni pogoji uporabe storitev M-vrata M-vrata Ozadja 2 Ozadja 2 1,29 M-vrata Ozadja 3 Ozadja 3 1,49 M-vrata Ozadja 4 Ozadja 4 1,69 M-vrata Ozadja 5 Ozadja 5 1,99 M-vrata Ohranjevalniki brezpl. Ohranjevalniki brezpl. 0,00 M-vrata Ohranjevalniki 1 Ohranjevalniki 1 0,99 M-vrata Ohranjevalniki 2 Ohranjevalniki 2 1,29 M-vrata Ohranjevalniki 3 Ohranjevalniki 3 1,49 M-vrata Ohranjevalniki 4 Ohranjevalniki 4 1,69 M-vrata Ohranjevalniki 5 Ohranjevalniki 5 1,99 M-vrata Teme razred brezpl. Teme razred brezpl. 0,00 M-vrata Teme razred 1 Teme razred 1 1,49 M-vrata Teme razred 2 Teme razred 2 1,99 M-vrata Teme razred 3 Teme razred 3 2,49 M-vrata Teme razred 4 Teme razred 4 3,49 M-vrata Teme razred 5 Teme razred 5 4,49 Polifonične melodije M-vrata brezpl. Polifonične melodije brezpl. 0,00 M-vrata Polifonične melodije 1 Polifonične melodije 1 0,99 M-vrata Polifonične melodije 2 Polifonične melodije 2 1,29 M-vrata Polifonične melodije 3 Polifonične melodije 3 1,49 M-vrata Polifonične melodije 4 Polifonične melodije 4 1,69 M-vrata Polifonične melodije 5 Polifonične melodije 5 1,99 M-vrata Zvočni efekti brezpl. Zvočni efekti brezpl. 0,00 M-vrata Zvočni efekti 1 Zvočni efekti 1 0,99 M-vrata Zvočni efekti 2 Zvočni efekti 2 1,29 M-vrata Zvočni efekti 3 Zvočni efekti 3 1,49 M-vrata Zvočni efekti 4 Zvočni efekti 4 1,69 M-vrata Zvočni efekti 5 Zvočni efekti 5 1,99 Originalne melodije M-vrata brezpl. Originalne melodije brezpl. 0,00 M-vrata Originalne melodije 1 Originalne melodije 1 0,99 M-vrata Originalne melodije 2 Originalne melodije 2 1,29 M-vrata Originalne melodije 3 Originalne melodije 3 1,49 M-vrata Originalne melodije 4 Originalne melodije 4 1,69 M-vrata Originalne melodije 5 Originalne melodije 5 1,99 M-vrata Video vsebine brezpl. Video vsebine brezpl. 0,00 Video vsebine 1 Video vsebine 1 0,99 () Europe GmbH

7 Splošni pogoji uporabe storitev M-vrata M-vrata Video vsebine 2 Video vsebine 2 1,49 M-vrata Video vsebine 3 Video vsebine 3 1,99 M-vrata Video vsebine 4 Video vsebine 4 2,49 M-vrata Video vsebine 5 Video vsebine 5 2,99 M-vrata Java brezpl. Java brezpl. 0,00 M-vrata Java 1 Java 1 1,99 M-vrata Java 2 Java 2 2,49 M-vrata Java 3 Java 3 2,99 M-vrata Java 4 Java 4 3,49 M-vrata Java 5 Java 5 4,49 M-vrata Mophun brezpl. Mophun brezpl. 0,00 M-vrata Mophun 1 Mophun 1 1,99 M-vrata Mophun 2 Mophun 2 2,49 M-vrata Mophun 3 Mophun 3 2,99 M-vrata Mophun 4 Mophun 4 3,49 M-vrata Mophun 5 Mophun 5 4,49 Uporabniški programi M-vrata brezpl. Uporabniški programi brezpl. 0,00 M-vrata Uporabniški programi 1 Uporabniški programi 1 1,99 M-vrata Uporabniški programi 2 Uporabniški programi 2 2,49 M-vrata Uporabniški programi 3 Uporabniški programi 3 2,99 M-vrata Uporabniški programi 4 Uporabniški programi 4 3,49 M-vrata Uporabniški programi 5 Uporabniški programi 5 4,49 c. Cenik storitev za SMS (naročniki A1 Slovenija d.d. / uporabniki sistema SIMPL) Ime Cena v EUR z Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS storitve DDV Samostojna št. TSSA Kom.spr. (IME 0,09 Samostojna št. TSSB Kom.spr. (IME 0,19 Samostojna št. TSSC Kom.spr. (IME 0,49 Samostojna št. TSSD Kom.spr. (IME 0,99 Samostojna št. TSSE Kom.spr. (IME 1,29 Samostojna št. TSSF Kom.spr. (IME 1,49 Samostojna št. TSSG Kom.spr. (IME 1,69 Samostojna št. TSSH Kom.spr. (IME 1,99 Samostojna št. TSSI Kom.spr. (IME 2,49 Samostojna št. TSSJ Kom.spr. (IME 2,99 Samostojna št. TSSK Kom.spr. (IME 3,49 () Europe GmbH

8 Splošni pogoji uporabe storitev Samostojna št. TSSL Samostojna št. TSSN Samostojna št. TSSO Samostojna št. TSSP Samostojna št. TSSR Samostojna št. TSST Samostojna št. TSSU Samostojna št. TSSZ Samostojna št. TSSX Samostojna št. TSS1 Samostojna št. TSS2 Samostojna št. TSS4 Samostojna št. TSS5 Samostojna št. TSS6 Kom.spr. (IME 4,49 Kom.spr. (IME 5,00 Kom.spr. (IME 4,99 Kom.spr. (IME 5,49 Kom.spr. (IME 5,99 Kom.spr. (IME 6,49 Kom.spr. (IME 6,99 Kom.spr. (IME 7,49 Kom.spr. (IME 7,99 Kom.spr. (IME 8,49 Kom.spr. (IME 8,99 Kom.spr. (IME 9,49 Kom.spr. (IME 9,99 Kom.spr. (IME 10,00 d. Posredovani SMS-i od ponudnika storitev sistema do uporabnika (naročniki Telemach) Ime Ime MT SMS, WAP dogodka, Cena v EUR Uporaba storitve Opis dogodka storitve na izpisu pogovorov (SIT) z DDV Samostojna številka Sistemska sporočila Sistemska sporočila 0 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 0 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 0,09 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 0,10 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 0,19 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 0,21 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 0,49 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 0,67 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 0,83 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 0,99 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 1,25 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 1,29 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 1,49 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 1,69 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 1,88 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 1,99 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 2,19 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 2,49 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 2,99 Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 3,49 () Europe GmbH

9 Splošni pogoji uporabe storitev Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Samostojna št./poštar Info. na zahtevo Kom.spr. (IME 3,99 Kom.spr. (IME 4,49 Kom.spr. (IME 4,99 Kom.spr. (IME 5,00 Mobiuporabniki in uporabniki predplačniškega sistema Simpl ter uporabniki Telemach Mini Sodelovanje pri storitvah je mogoče dokler je stanje na vašem predplačniškem računu pozitivino. Priporočamo, da pred pričetkom uporabe preverite ali je stanje na vašem računu zadostno za uporabo storitev. 3. Zasebnost in varstvo podatkov S sodelovanjem v storitvah uporabnik dovoli ponudniku storitve ter podjetju Europe GmbH zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP). Ponudnik storitev s partnerji se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval posredovane podatke uporabnikov. 4. Zavrnitev odgovornosti Uporabnik se mora zavedati, da: Sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih podatkov in vsebin ni popolnoma varen in zanesljiv, Ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega uporabnikovega zadovoljstva z uporabo storitev, Ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom, Ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jo med seboj izmenjujejo in pošiljajo uporabniki Ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti aparata in neznanja ali nespretnosti uporabnika pri uporabi storitev ali aparata, Ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali izpad (nedelovanje) aparata, ki je posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnično neustreznih aparatih, Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da neprimernih vsebin pri storitvah ne objavi. V primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj,ki bi lahko začasno motile delovanje sistema, ponudnik storitev ne more zagotavljati pravilnega ali nemotenega delovanja sistema. 5. Reklamacije in podpora uporabnikom Reklamacije uporabnikov, ki se nanašajo na delovanje storitev, rešuje ponudnik storitev. Ponudnik storitev uporabnikom nudi in zagotavlja podporo in pomoč: Ime osebe ali službe: Sara Zalar Tel: +386 (0) Delovni čas reševanja reklamacij: 09h - 17h URL kjer se storitev nahaja: URL pogojev uporabe storitve: URL cenika storitve: Pri pozitivno rešeni reklamaciji, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos vsebine in vsebinskih motivov oz. dostavo SMS sporočil ter plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku petnajst (15) dni od prejema računa. Europe GmbH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu s temi pogoji uporabe sistema/storitev in splošnimi pogoji ponudnika storitev. V primeru utemeljenih reklamacij, ki se nanašajo na tehnično delovanje sistema, se ponudnik sistema zavezuje, da bo tehnične napake odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. 6. Kršitve Ponudnik sistema bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije. () Europe GmbH

10 Splošni pogoji uporabe storitev Splošno Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji uporabe. Pogodba sklenjena na daljavo med uporabnikom posamezne storitve in ponudnikom posamezne storitve bo shranjena v elektronski obliki na sedežu ponudnika posamezne storitve. () Europe GmbH

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

POP OnLine / PRO PLUS, d

POP OnLine / PRO PLUS, d SPLOŠNI POGOJI UPORABE PLAČLJIVIH IN BREZPLAČNIH SPLETNIH VSEBIN NA Vidinperosov.si OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi Splošni pogoji uporabe 1188, 080 1188 in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih številk 1188 in 080 1188 ter zagotavljanja službe za dajanje

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila SMS Fruc NI 2012_fin

Microsoft Word - Pravila SMS Fruc NI 2012_fin PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI FRUC SMS NAGRADNE IGRE ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve ims FRUC 1. Organizator nagradne igre Ta pravila določajo način prirejanja SMS nagradne igre FRUC. Ponudnik

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA DOMINVRT.SI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev

Prikaži več

Splošni pogoji oglaševanja in objave vsebin na zunanjih digitalnih zaslonih Planet Siol.net (DooH) I. SPLOŠNI POGOJI 1. člen (Splošne določbe) Splošni

Splošni pogoji oglaševanja in objave vsebin na zunanjih digitalnih zaslonih Planet Siol.net (DooH) I. SPLOŠNI POGOJI 1. člen (Splošne določbe) Splošni Splošni pogoji oglaševanja in objave vsebin na zunanjih digitalnih zaslonih Planet Siol.net (DooH) I. SPLOŠNI POGOJI 1. člen (Splošne določbe) Splošni pogoji oglaševanja in objave vsebin na zunanjih digitalnih

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI SNEG'' 1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o.

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

cenik_klicev_na_090_komercialne_stevilke_bob

cenik_klicev_na_090_komercialne_stevilke_bob cenik klicev na 090 komercialne številke s storitvijo 090 komercialne številke omogočamo vsem bob uporabnikom klicanje na plačljive številke, na katerih želijo prek telefona dostopati do informacij, nasvetov,

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne Dopolnjeno in spremenjeno: , , , 02.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne Dopolnjeno in spremenjeno: , , , 02. SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV PREKO MOBILNEGA OMREŽJA V Ljubljani, dne 14.07.2008 Dopolnjeno in spremenjeno: 15.12.2010, 01.05.2012, 27.09.2012, 02.03.2013, 30.04.2013, 01.12.2013, 21.05.2014, 29.1.2015,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnovno sporočilo. Izogibajte se daljših besedil in predolgih

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja kabelskih komunikacijskih sistemov, s sedežem v Selnici

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

Splošni pogoji vstopa na prireditev Digibox, 25. oktober, Hotel Lev, Ljubljana Vstop v prireditveno dvorano je dovoljen na podlagi plačila predračuna.

Splošni pogoji vstopa na prireditev Digibox, 25. oktober, Hotel Lev, Ljubljana Vstop v prireditveno dvorano je dovoljen na podlagi plačila predračuna. Splošni pogoji vstopa na prireditev Digibox, 25. oktober, Hotel Lev, Ljubljana Vstop v prireditveno dvorano je dovoljen na podlagi plačila predračuna. Osebje organizatorja vas ob vstopu poišče na seznamu

Prikaži več

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail Naročniški portal MOJ TELEMACH. Junij 2015 Uredite naročilo, ne da bi vstali iz naslanjača. Za preprostejši pregled naročenih storitev, računov in opravljenih klicev ter naročanje dodatnih storitev ipd.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

BH_cenik_apr2019

BH_cenik_apr2019 Možnost zakupa bolha.com trgovine Za 1 mesec že od 19,90 Splošne kategorije Avto-moto št. oglasov: 1* 2-5 6-50 51-150 151-300 301-500 nad 500** cena: 19,90 40,90 54,90 74,90 94,90 119,90 + 80 št. oglasov:

Prikaži več

Macoma katalog copy

Macoma katalog copy POSLOVNE APLIKACIJE PO ŽELJAH NAROČNIKA Poročilni sistem Finance in kontroling Poprodaja Podatkovna skladišča Prodaja Proizvodnja Obstoječi ERP Partnerji Implementacija rešitev prilagojena po željah naročnika

Prikaži več

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE NAGRADNE IGRE "Fit z Odo" (v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator: Organizator nagradne igre»fit z Odo«(v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva

Prikaži več

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre) dobavitelja električne energije

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - pravila nagradne igre.docx

Microsoft Word - pravila nagradne igre.docx PRAVILA NAGRADNE IGRE 1. Kdo lahko sodeluje V nagradni igri»po pote h Ene žlahtne štorije«lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji Magnum nagradna igra 2011

Microsoft Word - Splosni pogoji Magnum nagradna igra 2011 Pravila in pogoji nagradne igre Magnum za željne užitka 2011 1. Organizator in naročnik nagradne igre Organizator nagradne igre je družba FOR INTERNET, s.r.o., s sedežem: Žitomírská 487/12, poštna številka

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v

Prikaži več

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč

Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: Veljavnost: od Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naroč Prodajna ponudba paketa Druga številka Številka ponudbe: 188.36 Veljavnost: od 19. 3. 2019 Splošno Telekom Slovenije, d.d., novim ali obstoječim naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki imajo

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne domene.si in organizator nagrade Netko 2019 (v nadaljevanju

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec). 1. Predmet Vsebina splošnih pogojev

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12 SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od 10.05. 2017 ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: 6008208 ID za DDV: SI42807794 Špruha 19, 1236 Trzin KAZALO: I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PODJETJE

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Prezentacija Telekoma Slovenije

Prezentacija Telekoma Slovenije Varen način identifikacije in digitalnega poslovanja s strankami Metod Platiše metod.platise@telekom.si Naravnanost uporabnikov in ponudnikov 2 Varen način identifikacije in digitalnega poslovanja s strankami

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

BH_cenik_apr2019

BH_cenik_apr2019 Možnost zakupa bolha.com trgovine Za 1 mesec že od 19,90 Splošne kategorije Avto-moto št. oglasov: 1* 2-5 6-50 51-150 151-300 301-500 nad 500** cena: 19,90 40,90 54,90 74,90 94,90 119,90 + 80 št. oglasov:

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več