Microsoft Word - Pravilnik_Il Bi_2015 _2_.docx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Pravilnik_Il Bi_2015 _2_.docx"

Transkripcija

1 D O D A T N I P R A V I L N I K 21. Mednarodna avtomobilska gorsko-hitrostna dirka "PETROL - Ilirska Bistrica 2015" Ilirska Bistrica - Šembije FIA GORSKO PRVENSTVO - EHC FIA GORSKO PRVENSTVO HISTORIC VOZIL - HHCC Odprto državno prvenstvo Slovenije gorsko hitrostnem avtomobilizmu Državno prvenstvo Avstrije v gorsko hitrostnem avtomobilizmu Državno prvenstvo republike Hrvaške v gorsko hitrostnem avtomobilizmu Državno prvenstvo starodobnikov Avstrije v gorsko hitrostnem avtomobilizmu Državno prvenstvo starodobnikov Hrvaške v gorsko hitrostnem avtomobilizmu Pokalno prvenstvo AŠ 2005 Pokalno prvenstvo starodobnikov AŠ 2005 v gorsko hitrostnem avtomobilizmu Slovenija Triveneto Pokal v gorsko hitrostnem avtomobilizmu 2015 Clio Cup 1,6T Slovenija

2 VSEBINA Splošni program prireditve 1 Organizacija 2 Splošni pogoji 3 Dovoljena vozila 4 Varnostna oprema vozila 5 Pogoji za tekmovalce in voznike 6 Prijave, odgovornost in zavarovanje 7 Pridržki, uradno besedilo 8 Dolžnosti udeležencev 9 Verifikacija in tehnični pregled 10 Potek prireditve 11 Zaprto parkirišče-parc ferme, končni tehnični pregled 12 Razvrstitve, protesti, prizivi 13 Nagrade, pokali, svečana podelitev priznanj 14 Posebni predpisi organizatorja PLOŠNI PROGRAM PRIREDITVE Ponedeljek h Zaključek prijav Četrtek h Tiskovna konferenca Objava seznama prijavljenih Petek h 1. seja žirije h Verifikacija in tehnični pregled (TIB Transport) Sobota h Uradni trening - 1. tek 1 h po končanem 1. treningu Uradni trening - 2. Tek 1 h po končanem 2. treningu Uradni trening - 3. Tek Nedelja h Dirka - 1. tek h Svečana otvoritev dirke h Dirka - 2. tek od h Objava neuradnih rezultatov od h Razglasitev zmagovalcev in podelitev priznanj 1 - ORGANIZACIJA Zveza za Avtošport Slovenije AŠ 2005, Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana organizira 21. mednarodno avtomobilsko gorsko-hitrostno tekmovanje Ilirska Bistrica 2015, ki bo potekalo med in Ta dodatni pravilnik je bil potrjen: - od Zveze za Avto šport Slovenije - AŠ 2005 pod št.: 3/2-AZ/FP-4/15 - s strani FIA pa pod št.: 11CEM Organizacijski odbor, častni odbor, sekretariat Predsednik organizacijskega odbora je g.dagmar ŠUSTER, (Koprska 98, 1000 Ljubljana, fax +386 (0) , phone +386(0) ; ). Člani: Oto Giacomelli, Samo Golobič, Marjan Gregorič, Brane Črešnovec, Tina Kos, Vlado Krivec, Dr. Franko Krbavčič, Janez Milavec, Barbara Poberžnik, Ferdo Poberžnik, Ana Jovanka Koglot. Predsednik častnega odbora je g. prof. dr. Igor Lukšič. 2

3 Člani: Emil Rojc; Toni Balažič, univ. dipl. ekonomist; Blaž Košorok, univ. dipl. pravnik; Aleš Zrinski, dipl. inž. met.; Marjan Batagelj, univ. dipl. geograf in etnolog; g. Aleksander Mervar; g. Jože Mermal; g. Andrej Slapar; g. Anton Anderlič; Mag. Dagmar Šuster. Naslov sekretariata dirke je: Do do 7.00 h zveza za Avtošport Slovenije - Aš 2005, Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana; ; Internet : ; fax +386 (0) , phone +386(0) Od od 7.00 h Ilirska Bistrica, TIB Transport Ilirska Bistrica, Tel: +386 (0) ; fax: +386 (0) Funkcionarji Direktor dirke: Ferdo Poberžnik (SVN) /št. Lic. K3547/ Pomočnik direktorja Marjan Gregorič (SVN) / št. Lic. K2084/ Pomočnik direktorja dirke za varnost: Samo Golobič (SVN) / št. Lic. K2034/ Žirija tekmovanja: Predsednik: Wolfgang Sauer (AUT) / št. Lic. OSK 029b/ Član: Aleš Zrinski (SVN) / št. Lic. / Član: Arsen Ulčar (CRO) / št. Lic. S004/ Vodja verifikacije: Barbara Poberžnik (SVN) št. Lic.. VS3612/ Tehnični komisar: Janez Flerin (SVN) / št. Lic. K3520/ Tehnični komisar AUT: Conrad Orasche (AUT) FIA HISTORIC Eligibility komisar: Boris Gorup (HRV) Merjenje časa, izračun rezultatov: Omikron plus (SVN) FIA opazovalec: Dušan Koblišek (SVK) Opazovalec AŠ 2005 Aleš Zrinski (SVN) Stiki s tekmovalci in vozniki: Ana Jovanka Koglot (SVN) št. Lic. S2037/ Primož Gardelin (SVN) / št. Lic. / Vodja sodnikov: Marjan Gregorič / št. Lic. K2084/ Vodja zdravstvene službe: Dr. Franko Krbavčič (SVN) Vodja Press centra: Oto Giacomelli (SVN) Sekretar dirke: Katja Ješe (SVN) Sekretar žirije: Barbara Poberžnik (SVN) / št. Lic. VS3612/ ASN delegat za varnost: Aleš Zrinski (SVN) 1.3 Uradne oglasne table Vse komunikacije in odločitve kot tudi rezultati bodo izobešeni na uradnih oglasnih tablah, ki bodo locirane: Ob tajništvu dirke v TIB -Transportu, od od do do SPLOŠNI POGOJI 2.1 Tekmovanje bo organizirano v skladu z zahtevami FIA Mednarodnega športnega pravilnika, z zahtevami FIA predpisov za Evropsko gorsko prvenstvo, z zahtevami FIA predpisov za gorsko prvenstvo historic vozil, z zahtevami nacionalnih in pokalnih pravilnikov, in z zahtevami tega dodatnega pravilnika. 2.2 S prijavo na dirko se udeleženec zavezuje spoštovati zgoraj navedene predpise in, da v primeru diskvalifikacije opusti zatekanje k sodnikom ali sodiščem, ki niso predvidena v FIA Mednarodnem športnem pravilniku (FIA ISC). 2.3 Vsem osebam ali združenjem, ki organizirajo ali se udeležujejo tekmovanja in prekršijo te predpise, se lahko odvzame licenca. 2.4 Tekmovanje šteje za naslednja prvenstva: - FIA evropsko gorsko prvenstvo - FIA gorsko prvenstvo historic vozil - državno prvenstvo Avstrije v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - državno prvenstvo republike Hrvaške v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - odprto državno prvenstvo Slovenije v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - državno prvenstvo starodobnikov Avstrije v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - državno prvenstvo starodobnikov Hrvaške v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - pokalno prvenstvo AŠ

4 - pokalno prvenstvo starodobnikov AŠ 2005 ŠPORT in CDS v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - Slovenija Triveneto Pokal v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu Clio Cup 1,6T Slovenija 2.5 Proga Tekmovanje bo organizirano na progi Ilirska Bistrica - Šembije, ki ima naslednje značilnosti: Dolžina: 5,010 km Štart: Ilirska Bistrica Nagib povprečni in max: 5,07 % in 7,20% Cilj: Šembije Širina proge: 5-6 m Št. ovinkov: Koeficient tekmovanja (samo za Historic - HHCC) Koeficient tekmovanja je: 1 Ta koeficient je določen s strani FIA za tekmovanja v FIA gorskem prvenstvu Historic vozil. 3 DOVOLJENA VOZILA 3.1 Vsem vozilom v skladu s predpisi FIA Dodatka J in K za naslednje skupine je dovoljena udeležba: EHC: Kategorija I: Produkcijska vozila Skupina N Produkcijska vozila vključno z R1 Skupina A Turna vozila (vključno z WRC, Super 1600, in Skupina R2,R3) Skupina S20 Super 2000 vozila (Rally in krožne), vključno R4 in R5 Skupina GT ( GT3 in RGT skupaj) Kategorija II: Skupina D/E2-SS (Single-seater) Skupina CN/E2-SC (sportscars) Skupina E2-SH (Silhouette) Tekmovalna vozila Mednarodne formule ali prosto enosedežna vozila formula s prostornino 3000 cm 3 ali manj Produkcijska športna vozila in dvosedežni športni avtomobili (skupaj) odprta ali zaprta vozila, toda namensko narejena za tekmovanja s prostornino 3000 cm 3 ali manj Turna vozila, ki imajo zunanjo podobo cestnega vozila masovne produkcije, ki imajo vsaj 2 sedeža in enako obliko vetrobranskega stekla kot to vozilo. V nekaterih okoliščinah se lahko vozilom skupine N in A dovoli podaljšanje homologacije za štiri leta po izteku le te (člen 4 FIA Evropsko gorsko hitrostno prvenstvo). Ostalo: Skupina F, H; E1, E1-SLO; E2-SC in E2-SS (preko 3000 cm 3 ); C; SP, ST, WRC, DTM; A- Diesel national; Pokalna vozila FIA HHCC: Kategorija 1 (C, D, E, F, G1, GR) (SAL 1-4, OT 1-4, OS 1-8, T 1-15, GT 1-17, TC 1-15, GTS 1-17) (TSRC 1-18, GTP E-G1, HST 1-5, HS seat) Kategorija 2 (G2, H1, HR) (T 16-25, TC 16-25, GT 18-27, GTS 18-27) (TSRC, HST 1-5, S 2/1) Kategorija 3 (H2, I, IR) (T 26-35, TC 26-35, GT 28-37, GTS 28-37) (TSRC, HST 1-5, S 2/2) Kategorija 4 (J1, J2, JR) (T, CT, GT, GTS to ) (TSRC, Group C, S 2/3, GC 1a, GC 1b, GC 2a, GC2b, SN2500, SN3000) Kategorija 5 (C, D, E, F, GR, HR, IR, JR) (Druga eno-sedežna dirkalna vozila) Vozila skupine B morajo biti skladna z varnostnimi zahtevami, kot so določene v dodatku K, App XI. 4

5 Vozila skupine A in B z FIA HTP in Perioda A do J2 z nacionalnim HTP s strani FIA (glej dodatek K Art ) niso dovoljena Dovoljena vozila za vsa ostala Državna prvenstva in Pokale so definirana v točkah do tega Dodatnega Pravilnika. 3.2 Vozila bodo razdeljena v naslednje prostorninske razrede v skladu z dodatkom J : FIA evropsko prvenstvo: Kategorija I : do 1600 cm 3 od 1601 do 2000 cm 3 od 2001 do 3000 cm 3 preko 3000cm 3 Kategorija II: do 1600 cm 3 5 od 1601 do 2000 cm 3 od 2001 do 3000 cm 3 preko 3000 cm 3 (samo E2-SH) Ostalo: Skupina E1;H;F;E1-SLO; : do 1400 cm 3 od 1401 do 1600 cm 3 od 1601 do 2000 cm 3 preko 2000 cm 3 Skupina E2-SC; E2-SS: preko 3000 cm 3 Skupina C: do 2000 cm 3 preko 2000 cm 3 Skupina ST; SP: do 2000 cm 3 Skupina A (Diesel national): do 2000 cm 3 Pokalna vozila preko 2000 cm FIA Evropsko prvenstvo Historic vozil bo razdeljeno po razredih po Pravilniku za Historic : Kategorija 1 (SAL 1-4, OT 1-4, OS 1-8, T 1-15, GT 1-17, TC 1-15, GTS 1-17) A1 do 850 cm 3 A2 do 1150 cm 3 A3 do 1300 cm 3 A4 do 1600 cm 3 A5 do 2000 cm 3 A6 preko 2000 cm 3 Kategorija 1 (TSRC 1-18, GTP E-G1, HST 1-5, HS sedežni) A7 do 1300 cm 3 A8 do 1600 cm 3 A9 do 2000 cm 3 A10 preko 2000 cm 3 Kategorija 2 (T 16-25, TC 16-25, GT 18-27, GTS 18-27) B1 do 850 cm 3 B2 do 1150 cm 3 B3 do 1300 cm 3 B4 do 1600 cm 3 B5 do 2000 cm 3 B6 preko 2000 cm 3 Kategorija 2 (TSRC, HST 1-5, S 2/1) B7 do 1300 cm 3 B8 do 1600 cm 3 B9 preko 1600 cm 3 Kategorija 3 (T 26-35, TC 26-35, GT 28-37, GTS 28-37) C1 do 1300 cm 3 C2 do 2000 cm 3 C3 preko 2000 cm 3 Kategorija 3 (TSRC, HST 1-5, S2/2) C4 do 2000 cm 3 C5 preko 2000 cm 3 Kategorija 4 (T, CT, GT, GTS ) D1 do 1600 cm 3 D2 do 2000 cm 3 D3 nad 2000 cm 3

6 Kategorija 4 (T, CT, GT, GTS to ) D4 do 1600 cm 3 D5 do 2000 cm 3 D6 nad 2000 cm 3 Kategorija 4 (TSRC, gr.c, S2/3, GC 1a, GC 1b, GC 2a, GC 2b) D7 do 2000 cm 3 D8 nad 2000 cm 3 D9 SN do 2500 cm 3 D10 SN do 3000 cm 3 Kategorija 5 (Druga eno-sedežna dirkalna vozila) (C,D,E,F,GR,HR,IR,JR) E brez omejitve prostornine E do 1600 cm 3 E do 2000 cm 3 E do 1600 cm 3 E do 2000 cm 3 V primeru prisiljenega polnjenja (glej Dodatek J), se bo nominalna prostornina vseh avtomobilov do periode J1 pomnoži z 1,4, avtomobili periode J2 in JR/ pa z 1,7. Vsak avtomobil bo razvrščen v razred, ki ustreza tako izračunani prostornini valja Odprto državno prvenstvo Slovenije in Pokalno prvenstvo AŠ 2005 v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu Odprto državno prvenstvo Slovenije: Skupna uvrstitev: (vozila skupin SP, ST, KitCar, WRC, DTM, GT, N in A nad 2000 cm 3, E1 SLO, vozila s pretečeno homologacijo A in N, vozila divizij 1, 2 in 3, Clio Cup 1,6T, starodobna vozila FIA, brez vozil divizije 4 in E1 FIA) Divizija 1: (vozila skupin A in N do 1400 cm 3 s FIA ali nacionalno homologacijo, vozila Kit Car do 1400 cm 3 vozila s potečeno FIA homologacijo skupin A in N do 1400 cm 3, ter vozila R1a in R1b). AŠ 2005 razpisuje tudi posebno državno prvenstvo v mladinski kategoriji za voznike mlajše od 21 let oziroma za tiste voznike, ki bodo v letu 2015 dopolnili 21 let, in nastopajo v DP. Pokalno prvenstvo AŠ 2005: Divizija 2: (E1 SLO do 2000 cm 3, pokalna vozila Renault Clio 2.0, Twingo, Megane 2.0, Fiat Punto, Fiat Seicento pripravljena skladno s pravilniki posameznih pokalnih tekmovanj) Divizija 3: (FIA homologirana vozila na dvokolesni pogon do 2000 cm 3, tudi R3T in R3D brez vozil divizije 1) Divizija 4: (formule in prototipi) Državno prvenstvo Avstrije v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - Divizija I: vozila skupin N vključno R1 in H/N do 2000 cm 3 - Divizija II: vozila skupine A /vključno WRC, S1600, SP in skupina R2 in R3), S2000 (super 2000, vključno R4 in R5), Diesel & OSK homologacije. - Razred do 2000 cm 3 in nad 2000 cm 3 - Divizija III: vozila skupine GT (GT1, GT3 in RGT medn. FIA), E1/OSK in H/OSK. - Razred do 1400 cm 3, Razred do 1600 cm 3 do 2000 cm 3, in nad cm 3. - Divizija IV: vozila skupine E1-FIA, E2-SH/FIA, E2-SH/OSK, E2 SC, CN - razred do 2000 cm 3 in preko 2000 cm 3. - Divizija V: vozila skupine D in E2-SS (enosedi) - razred do 2000 cm 3 in preko 2000 cm Državno prvenstvo republike Hrvaške v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu Kategorija 1 (skupina N, skupina A ( S 1600, S-2000, KIT CAR), skupina E1 (E1-Haks, WRC; GT, E2-SH) Skupina N Razred 2 - od 1600 cm 3 Razred 3 od 1600 cm 3 do 2000 cm 3 Razred 4 - nad 2000 cm 3 Skupina A, S 1600, S-2000, KIT CAR Razred 6 do 1400 cm 3 Razred 7 - od 1400 cm 3 do 1600 cm 3 Razred 8 - od 1600 cm 3 do 2000 cm 3 Razred 9 - nad 2000 cm 3 Skupina E1-Haks, GT, WRC, E2-SH Razred 11 do 1400 cm motor od motorkotača Razred 14 do 1400 cm 3 Razred 15 - od 1400 cm 3 do 1600 cm 3 6

7 Razred 16 - od 1600 cm 3 do 2000 cm 3 Razred 17 - od 2000 cm 3 do 2500 cm 3 Razred 23 - od 2500 cm 3 do 6500 cm 3 Kategorija 2 (C, CN, C3, D in E) Skupina C, CN, C3, D, E Razred 19 do 2000 cm 3 Razred 20 - od 2000 cm 3 do 3000 cm Državno prvenstvo starodobnikov Avstrije v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu do 850 cm 3, do 1150 cm 3, do 1300 cm 3, do 1600 cm 3, do 2500 cm 3, preko 2500 cm Državno prvenstvo starodobnikov Hrvaške v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu Kategorija 1 Period: C, D, E, F, G1, GR: Kategorija 2 Period: G2, H1, HR Kategorija 3 Period: H2, I, IR Kategorija 4 Period: (J1, J2, JR) Kategorija 5 Period: C, D, E, F, GR, HR, IR Razredi: P1 do 1300 ccm P2 do 2000 ccm P3 preko 2000 ccm P4 vsa vozila Kategorije 5 V razredih P1, P2, i P3 nastopajo skupaj vozila Kategorije Pokalno prvenstvo starodobnikov AŠ 2005 v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu Uporabljata se Pravilnika GHD ŠPORT in CDS TOČNOST za ti prvenstvi Slovenija Triveneto Pokal v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu 2015 Uporablja se Pravilnik za ta Pokal Clio Cup 1,6 T Slovenija Uporablja se Pravilnik za ta Pokal. 3.3 Varnostna oprema vseh vozil mora biti v skladu s FIA Dodatkom J in K. 3.4 Katerokoli vozilo, ki ne zadovoljuje veljavnih varnostnih predpisov ali ima nezadovoljive varnostne elemente, ne bo sprejeto oziroma bo izključeno s tekmovanja. 3.5 Uporablja se lahko le gorivo v skladu z zahtevami Dodatka J in K. 3.6 Vsaka oblika gretja gum pred startom je prepovedana in bo sankcionirana, kar lahko pomeni tudi izključitev iz dirke. 4 VARNOSTNA OPREMA VOZNIKA 4.1 Uporaba varnostnih pasov in čelade, ter naprave HANS, ki ustreza FIA predpisom, je obvezna med treningi in dirko. Za vozila historic je uporaba varnostnih pasov in čelade, ki ustreza FIA predpisom za Periodo J1 in J2, za TGP in F1 periode G in naprej in tam kjer konstrukcija vozila dopušča je to priporočljivo tudi za druga historic vozila. 4.2 Vozniki morajo obvezno nositi ognjevarna oblačila (kombinezon vključno s spodnjo majico, podkapo, rokavicami, čevlji, nogavicami), ki morajo biti v skladu z veljavnimi FIA standardi. 5 POGOJI ZA TEKMOVALCE IN VOZNIKE 5.1 Vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima tekmovalno licenco, veljavno za tekoče leto, izpolnjuje pogoje za prijavo. 5.2 Vozniki morajo imeti tudi veljavno vozniško dovoljenje in vozniško licenco za tekoče leto. 7

8 5.3 Tuji tekmovalci in vozniki morajo imeti pisno dovoljenje za udeležbo od ASN, ki jim je izdala licenco (e), pa čeprav le v obliki preprostega zaznamka na licenci. 6 PRIJAVE, ODGOVORNOST IN ZAVAROVANJE 6.1 S prijavo voznik sprejme ta Dodatni pravilnik, prijavo je treba poslati na naslov: Zveza za Avtošport Slovenije-AŠ 2005 Fax: +386 (0) ; Koprska 98, SI-1000 Ljubljana ZAKLJUČEK PRIJAV : ob h Prijave poslane s telegramom, telefaksom ali po u morajo biti pisno potrjene pred potekom roka za zaključek prijav na uradni prijavnici. Samo za vozila Historic: Prijavnici mora biti priložena fotokopija prve strani Historic Technical Passport avtomobila. Samo za vozila, ki vozijo za FIA Evropsko prvenstvo Historic vozil: Prijavnici mora biti priložena fotokopija prve strani FIA Historic Technical Passport avtomobila. 6.2 Največje število udeležencev je 200. V primeru, da je prijavljeno več kot 200 voznikov, bo kriterij datum poslane prijavnice in datum plačila prijavnine. 6.3 Vozilo se lahko zamenja po poteku roka za prijave, pod pogojem da novo vozilo spada v isto skupino in isti prostorninski razred (čl. 3.2) kot vozilo, ki bo zamenjano. 6.4 Zamenjava tekmovalca ni možna po zaključku prijav. Zamenjava voznika je možna skladno s čl. 121 ISC. Nadomestni voznik, ki mora imeti veljavno licenco oziroma licence kot tudi dovoljenje za štart od njegove ASN, mora biti imenovan pred začetkom njegove verifikacije. 6.5 Dvojni štart (1 voznik za 2 vozili ali 1 vozilo za 2 voznika) ni dovoljen. 6.6 Prijavnina znaša: - Z organizatorjevim dodatnim oglaševanjem (točka 10.4) 260 ; - Za vozila historic (Z organizatorjevim dodatnim oglaševanjem) - Za avstrijske voznike (moderna vozila) (Z organizatorjevim dodatnim oglaševanjem) (historic vozila) (Z organizatorjevim dodatnim oglaševanjem). - Za voznike ki imajo licenco Haks (moderna vozila) in (starodobniki) plačajo prijavnino v skladu z Razpisom za državno prvenstvo republike Hrvaške v Eurih (srednji tečaj -Kuna zaokroženo navzgor, zaradi lažjega plačila). - Tekmovalci, ki imajo licenco Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005, plačajo prijavnino v skla du z Razpisom za odprto državno prvenstvo Republike Slovenije in pokalna prvenstva AŠ 2005 za leto Slovenija Triveneto Pokal v GHD (samo vozniki tujih držav ne za slo-voznike) - brez organizatorjevega dodatnega oglaševanja se plača dvojni znesek prijavnine. Prijavnina se vplača na: ZVEZA ZA AVTOŠPORT SLOVENIJE AS2005 Prispevek za GHD TRR: pri NLB d.d. IBAN: SI SWIFT: LJBASI2X Sklic: številka licence 6.7 Prijava je lahko sprejeta, v kolikor je prijavnina plačana do roka, predvidenega v točki 6.1. Organi zacijskli odbor si pridržuje pravico, da sprejme prijavo ko je prijavnina plačana na podlagi pogojev iz točke 6.6 in Prijavnina vključuje organizatorjevo zavarovanje, nalepke organizatorjevega dodatnega oglaševanja in startne številke. 6.9 Prijavnina bo vrnjena v celoti, v kolikor bo tekmovanje odpovedano ali prijava ni sprejeta. V primeru da tekmovalec, ki se ni odjavil, vendar zaradi»višje sile«, ki je potrjena s strani njegove 8

9 ASN, ni prišel na tekmovanje, bo organizator povrnil do 50% štartnine Vsak udeleženec vozi na svojo odgovornost. Organizator zavrača vsako odgovornost za osebne poškodbe ali poškodbe stvari nasproti tekmovalcem, voznikom, pomočnikom in tretjim strankam. Vsak tekmovalec/voznik je odgovoren za lastno zavarovanje Skladno s predpisi bo organizator sklenil zavarovanje iz odgovornosti: - proti tretji oseb v skupnem znesku Obvezno zavarovanje (proti tretji osebi) organizatorja velja ves čas prireditve med treningi, med dirko kot tudi med vožnjo od parkirišča do proge in nazaj. 7 PRIDRŽKI, URADNO BESEDILO 7.1 Organizator si pridržuje pravico dodati temu dodatnemu pravilniku ali izdati dodatna določila ali navodila, ki so sestavni del tega dodatnega pravilnika. Ravno tako si pridržuje pravico, da odpove ali prekine prireditev v primeru premalo prijav, višje sile ali nepredvidenih dogodkov, brez obveze do povrnitve kakršnihkoli stroškov. 7.2 Udeleženci bodo seznanjeni o vseh dopolnilih ali dodatnih določilih v najkrajšem možnem času s pomočjo datiranih in oštevilčenih biltenov, ki bodo izobešeni na uradnih oglasnih tablah (točka 1.3). 7.3 O vseh zadevah, ki niso predvidene v tem dodatnem pravilniku, bo odločala žirija tekmovanja. 7.4 Le angleška verzija tega dodatnega pravilnika bo upoštevana kot uradno izvirno besedilo. 8 - DOLŽNOSTI UDELEŽENCEV 8.1 Tekmovalne številke Organizator bo priskrbel vsakemu udeležencu 2 tekmovalni številki, ki morajo biti vidno postavljene na obeh straneh vozila med celotnim trajanjem prireditve. Vozilom brez pravilnih tekmovalnih številk ne bo dovoljeno štartati na prireditvi Za dodelitev tekmovalnih številk je odgovoren organizator Po končanem tekmovanju, pred zapustitvijo parc ferme-ja ali boksov, je treba številke z vozil, ki vozijo v javnem prometu, odstraniti. 8.2 Štartna razvrstitev Vozniki morajo biti na razpolago direktorju dirke najmanj eno uro pred štartom. Vozniki so odgovorni za neupoštevanje določil urnika ali sprememb urnika, ki so lahko določene pred startom Udeleženci morajo zavzeti svoje mesto v štartni razvrstitvi najmanj 10 minut pred svojim štartnim časom. Voznik, ki se ne javi na štart ob zanj predvidenem štartnem času, je lahko izključen s tekmovanja. 8.3 Oglaševanje-reklame Oglaševanje na vozilih je prosto pod pogoji: - da je v skladu s FIA in ASN pravili - da ni žaljivo Prepovedano je oglaševanje na stranskih oknih Organizator je predvidel naslednje reklame: - obvezno (štartna številka): PETROL - dodatno (po točki 6.6.): 2 nalepki (1x Triglav in 1x TBA), na določenem mestu na vozilu na obeh straneh vozila. 8.4 Zastave-signali, vedenje na progi 9

10 8.4.1 Med treningom in dirko bodo v uporabi naslednji signali in jih je treba striktno upoštevati: Rdeča zastava Takoj brezpogojno ustaviti Rumena zastava* Nevarnost, absolutna prepoved prehitevanja Rumena zastava z rdečimi vertikalnimi črtami Spolzka površina, slabši oprijem Modra zastava Za vami je hitrejše vozilo, ki vas želi prehiteti Črno bela-šahovnica Konec teka (ciljna črta) * Mahajoča zastava NEPOSREDNA NEVARNOST-BODI PRIPRAVLJEN NA USTAVLJANJE * Dvojna zastava ZELO RESNA NEVARNOST Strogo je prepovedano voziti počez čez progo ali v nasprotni smeri dirke, dokler ni za to dovoljenja oziroma navodil sodnikov ali direktorja dirke. Vsaki kršitvi teh pravil bo sledila izključitev z možnostjo dodatnih sankcij in posredovanja zadeve matični ASN V kolikor mora voznik prekiniti vožnjo zaradi mehaničnih okvar ali drugih težav, mora svoje vozilo takoj umakniti s proge in ga zapustiti, pri tem mora upoštevati navodila sodnikov. 9 - VERIFIKACIJA IN TEHNIČNI PREGLED 9.1 Verifikacija Verifikacija bo v TIB -Transportu v Ilirski Bistrici v petek od h do h Udeleženci se morajo javiti na verifikaciji osebno Dokumenti, ki jih je treba predložiti: - tekmovalna licenca tekmovalca in voznika - vozniško dovoljenje (samo udeleženci EHC in HHCC) - tehnično knjižico vozila - tuji udeleženci morajo predložiti pisno štartno dovoljenje matične ASN, če ni priloženo prijavi 9.2 Tehnični pregled Tehnični pregled bo v TIB -Transportu v Ilirski Bistrici v petek od h do h Udeleženci so dolžni spremljati svoje vozilo na tehničnem pregledu, da bo opravljena identifikacija vozila in pregled varnostnih ukrepov Na zahtevo je treba predložiti homologacijo vozila, sicer se lahko tehnični pregled zavrne Udeleženci, ki zamudijo svoj v naprej določen termin po urniku za tehnični pregled bodo kaznovani, lahko celo z izključitvijo, glede na odločitev žirije. Vendar žirija lahko dovoli opraviti tehnični pregled, če tekmovalec/voznik lahko dokaže, da je zamuda posledica višje sile Opravljen tehnični pregled ni potrdilo, da je vozilo skladno z veljavnimi predpisi Po tehničnem pregledu bo s strani žirije objavljena in izobešena štartna lista udeležencev, ki lahko nastopijo na treningu POTEK PRIREDITVE 10.1 Štart, cilj, merjenje časov Štart bo stoječi z vžganimi motorji. Žirija in direktor dirke lahko spremenita vrstni red štarta glede na okoliščine Nobeno vozilo ne more štartati izven svoje skupine brez dovoljenja žirije Vozilo, ki je sprožilo štartno uro, se obravnava, kot da je štartalo, in ne more ponoviti štarta Odklonitev ali zamuda na štart povzroči izključitev. 10

11 Cilj je leteči. Tek je končan, ko vozilo prečka ciljno črto in takoj za tem mora močno zmanjšati hitrost Merjenje časov bo opravljeno s pomočjo foto-celic z natančnostjo 1/100 sekunde Trening Strogo je prepovedano trenirati s tekmovalnimi vozili izven časov, uradno predvidenih za trening Uradni trening bo potekal po podrobnem urniku organizatorja Samo vozila, ki so opravila tehnični pregled lahko startajo na treningu Pogoj za nastop na dirki je najmanj en končan tek treninga. O posebnih primerih bo presodila žirija Dirka Posamezni teki dirke bodo potekali skladno s podrobnim urnikom organizatorja Dirka bo sestavljena iz 2 voženj. Voznik, ki ni uvrščen v prvi vožnji, ne more nastopiti v drugi vožnji Zunanja pomoč Kakršnakoli zunanja pomoč povzroči izključitev Vozila, poškodovana ob progi, se lahko odstranijo le po nalogu direktorja dirke ZAPRTO PARKIRIŠČE-PARC FERME, KONČNI TEHNIČNI PREGLED 11.1 Zaprto parkirišče-parc ferme Na koncu dirke veljajo pravila za parc ferme med ciljno črto in vhodom v parc ferme Po koncu dirke morajo vsa uvrščena vozila ostati v parc ferme-ju, dokler ga direktor dirke z dovoljenjem žirije ne razpusti. Parc ferme ne bo razpuščen najmanj do poteka roka za proteste Parc ferme bo na parkirišču v TIB Transportu (Ilirska Bistrica) Končni tehnični pregled Vsako vozilo je lahko med prireditvijo, posebno pa na koncu, pregledano s strani tehničnih komisarjev Na zahtevo žirije same ali zaradi protesta bo tako vozilo po končani dirki podrobno pregledano vključno z razstavitvijo vozila Podrobni pregledi (tehtanje, itn ) bodo v TIB Transportu (Ilirska Bistrica) Razvrstitve 12 - RAZVRSTITVE, PROTESTI, PRIZIVI Pogoji za uvrstitev so: - uvrstitev bo izdelana na osnovi seštevka časov obeh tekov Pravilo za odločitev med vozniki z enakim doseženim časom: - odloča boljši rezultat v posameznem teku Izdelane bodo naslednje razvrstitve: EHC: - Skupna razvrstitev vseh Skupin (točka 3.1) 11

12 - Razvrstitev posameznih Skupin - Razvrstitev po posameznih Razredih Ostalo: HHCC: - Skupna uvrstitev vseh Skupin - Skupina E1 skupna uvrstitev - Skupna razvrstitev vseh kategorij v HHCC skupaj (točka 3.1) - Razvrstitev po posameznih Kategorijah - Razvrstitev po posameznih Razredih Državno prvenstvo Avstrije v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - Skupna razvrstitev v vseh Divizijah - Razvrstitev po posameznih Divizijah (I, II, III, IV, V ) Odprto državno prvenstvo Slovenije v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - Skupna razvrstitev v vseh Divizijah - Razvrstitev po posameznih Divizijah (I,) - Prvenstvo do 21 let Pokalno prvenstvo AŠ Razvrstitev v Diviziji 2 - Razvrstitev v Diviziji 3 - Razvrstitev v Diviziji 4 Državno prvenstvo republike Hrvaške v v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - Razvrstitev po posameznih Kategorijah I, II - Razvrstitev po posameznih Skupinah - Razvrstitev po posameznih Razredih Državno prvenstvo starodobnikov Avstrije v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - Razvrstitev po posameznih Kategorijah Državno prvenstvo starodobnikov Hrvaške v v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - Skupna uvrstitev - Razvrstitev v razredu P1 - Pokalno prvenstvo AŠ 2005 za starodobnike v kategoriji šport za leto Razvrstitev v posamezni kategoriji Pokalno prvenstvo AŠ 2005 za starodobnike v kategoriji CDS za leto Skupna uvrstitev Slovenija Triveneto Pokal v GHD Razvrstitev v posameznih Divizijah (D1, D2, D3) Samo za FIA HHCC: Točke bodo podeljene na osnovi 6. člena HHCC športnega Pravilnika. Točke bodo pomnožene s koeficientom določenim za to tekmovanje (glej člen 2.6) 12.2 Protesti Vlaganje protestov in upoštevani roki so na podlagi predpisov FIA ISC Rok za proteste na rezultate in uvrstitev (Točka 174d ISC) je 30 minut po objavi neuradnih rezultatov na uradni oglasni tabli Taksa za protest znaša 500 ter mora biti plačana v gotovini sekretarju dirke. Taksa se vrne samo, če je protest sprejet Kolektivni protesti in protesti na merjenje časov ali na odločitve sodnikov dejstev ne bodo upoštevani Pravico do protesta imajo le pravočasno prijavljeni tekmovalci oziroma njihovi zastopniki, ki morajo imeti pisno pooblastilo (izvirnik). 12

13 V kolikor protest zahteva demontažo vozila, žirija oceni višino pričakovanih stroškov, za kar je potrebno jamstvo v obliki are, ki jo določi žirija tekmovanja. Aro je treba plačati v roku, ki ga določi žirija kot pogoj za izvedbo pregleda Prizivi Vložitev priziva in s tem povezanih stroškov na podlagi s predpisov FIA ISC Kavcija za priziv na ASN se priloži ob vložitvi priziva in znaša NAGRADE, POKALI, SVEČANA PODELITEV PRIZNANJ 13.1 Nagrade in pokali Podeljene bodo naslednje nagrade in priznanja: a) Za rekord proge: pokal in 200 b) Skupna uvrstitev v FIA Evropskem prvenstvu 1. mesto pokal in mesto pokal in 270,00 - Razvrstitev posameznih Skupin v FIA Evropskem prvenstvu 1. mesto pokal in mesto pokal in mesto pokal in mesto pokal in Razvrstitev po posameznih Razredih v FIA Evropskem prvenstvu 1. mesto pokal in 65 c) FIA gorsko hitrostno prvenstvo historic vozil v vsakem razredu: 1. mesto pokal d) Skupna uvrstitev vseh Skupin ki niso za Evropsko Prvenstvo 1. mesto pokal 2. mesto pokal 3. mesto pokal e) Skupna uvrstitev v Skupini E1: 1. mesto pokal 2. mesto pokal 3. mesto pokal f) Državno prvenstvo Avstrije v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu razvrstitev v divizijah (I, II, III, IV,V) 1. mesto pokal g) Odprto državno prvenstvo Slovenije v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu (skupna uvrstitev, Divizija 1, vozniki do 21 let): 1. mesto pokal 2. mesto pokal 3. mesto pokal Pokalno prvenstvo AŠ 2005 v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu (Divizija 2, Divizija 3, Divizija 4): 1. mesto pokal 2. mesto pokal 3. mesto pokal (Če je v Diviziji manj kot 5 voznikov samo 1. mesto pokal) h) Državno prvenstvo republike Hrvaške v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu: - Kategorija I mesto pokal - Kategorija II mesto pokal - Skupine N, A, E1 HAKS 1. mesto pokal - Skupine C-CN-C3-D-E 1. mesto pokal - vsak Razred* mesto pokal - če so vsaj trije (3) tekmovalci, če jih je manj samo pokal za 1. mesto. - razvrstitev ekip AKK/AK in Timov mesto pokal 13

14 i) Državno prvenstvo starodobnikov Avstrije v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu: - razvrstitev v kategorijah 1. mesto pokal j) Državno prvenstvo starodobnikov Hrvaške v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu - Skupna uvrstitev mesto pokal - Razred P mesto pokal (če je so vsaj trije (3) tekmovalci, če jih je manj samo pokal za 1. mesto.) - Za osvojeno 1. mesto v razvrstitvi klubov pokal k) Pokalno prvenstvo AŠ 2005 za starodobnike ŠPORT: vsaka Kategorija 1. mesto pokal 2. mesto pokal 3. mesto pokal Če je v kategoriji 5 ali več voznikov: v nasprotnem samo - 1. mesto pokal l) Pokalno prvenstvo AŠ 2005 za starodobnike CDS: skupna uvrstitev 1. mesto pokal 2. mesto pokal 3. mesto pokal Če je 5 ali več voznikov: v nasprotnem samo - 1. mesto pokal Vse nagrade je potrebno prevzeti osebno na svečani podelitvi, sicer ostanejo last organizatorja. Nobena nagrada ne bo poslana prejemniku Denarne nagrade je treba prevzeti osebno na svečani podelitvi, sicer ostanejo last organizatorja Vse nagrade za FIA evropsko prvenstvo so združljive Svečana podelitev priznanj Častna dolžnost vseh udeležencev je udeležba na svečani podelitvi priznanj Svečana podelitev priznanj bo v nedeljo od ure v TIB -Transportu (Ilirska Bistrica) POSEBNI PREDPISI ORGANIZATORJA - Pozor!!! 14.1 Dodatna pravila Organizatorja Pri povratni vožnji iz parkirnega prostora/ali parc fermeja na cilju v boxe morajo vsi vozniki biti obvezno pripeti z varnostnimi pasovi. Obvezna je čelada na glavi za voznike eno- in dvosedežnih dirkalnih vozil, priporočljivo pa je tudi za voznike turističnih avtomobilov. Strogo je prepovedano voziti druge osebe v vozilu med povratno vožnjo in prehitevanje kolone. PRI POVRATNI VOŽNJI V KOLONI VOZNIKI NE SMEJO PUŠČATI PREVELIKE RAZDALJE MED VOZILOM PRED NJIMI, AMPAK MORA VOŽNJA POTEKATI V SKUPNI KOLONI. Kakršno koli nespoštovanje zgornjega s strani tekmovalca bo sporočeno žiriji ki bo določila kazen Tekmovalci morajo na administrativnem pregledu plačati 100,00 kavcije za servisno cono in 10,00 ekološke takse. Kavcija za servisno cono se vrne potem, ko tekmovalci počistijo svoj boks v servisni coni Vozniki morajo slediti navodilom uradnih oseb!!! Neupoštevanje katerega od zgoraj navedenih pravil bo sankcionirano s strani žirije, kar lahko pomeni tudi izključitev. 14

15 Ljubljana, Predsednik organizacijskega odbora Dagmar Šuster Direktor dirke Ferdo Poberžnik 15

16 PETROL - FERRARI 2007 TRACK / PROGA / STRECKE Hindrance - 2 Schikane - 2 Šikana Hindrance - 1 Schikane - 1 Šikana

DODATNI PRAVILNIK FIA EVROPSKO GORSKO PRVENSTVO HISTORIC (HHCC) 7. DIRKA GHD PETROL ILIRSKA BISTRICA (SVN), PRAVILA Uradno besedilo

DODATNI PRAVILNIK FIA EVROPSKO GORSKO PRVENSTVO HISTORIC (HHCC) 7. DIRKA GHD PETROL ILIRSKA BISTRICA (SVN), PRAVILA Uradno besedilo DODATNI PRAVILNIK FIA EVROPSKO GORSKO PRVENSTVO HISTORIC (HHCC) 7. DIRKA GHD PETROL ILIRSKA BISTRICA (SVN), 30.08. 01.09.2019 PRAVILA Uradno besedilo pravilnika je zapisano v angleščini zaradi kakršnihkoli

Prikaži več

REGLEMENT PARTICULIER STANDARD applicables aux Championnats, Coupes et Trophées CIK-FIA de Karting

REGLEMENT PARTICULIER STANDARD applicables aux Championnats, Coupes et Trophées CIK-FIA de Karting DODATNI PRAVILNIK FIA GORSKO PRVENSTVO STARODOBNIH VOZIL HHCC 3 dirka GHD GORJANCI (SVN), 14.06. 16.06.2019 PRAVILA Le angleška verzija tega dodatnega pravilnika bo upoštevana kot uradno izvirno besedilo.

Prikaži več

DODATNI PRAVILNIK FIA EVROPSKO GORSKO PRVENSTVO (EHC) 11. DIRKA GHD PETROL ILIRSKA BISTRICA (SVN), PRAVILA Uradno besedilo pravilnika

DODATNI PRAVILNIK FIA EVROPSKO GORSKO PRVENSTVO (EHC) 11. DIRKA GHD PETROL ILIRSKA BISTRICA (SVN), PRAVILA Uradno besedilo pravilnika DODATNI PRAVILNIK FIA EVROPO GORO PRVENSTVO (EHC) 11. DIRKA GHD PETROL ILIRA BISTRICA (SVN), 30.08 01.09.2019 PRAVILA Uradno besedilo pravilnika je zapisano v angleščini zaradi kakršnihkoli zapletov glede

Prikaži več

AVTO MOTO DRUŠTVO ZVEZDA DODATNI PRAVILNIK FIA MEDNARODNI GORSKO HITROSTNI POKAL (IHCC) 6. DIRKA GHD LUČINE (SVN), 9 19/08/2019 PRAVILA Uradno besedil

AVTO MOTO DRUŠTVO ZVEZDA DODATNI PRAVILNIK FIA MEDNARODNI GORSKO HITROSTNI POKAL (IHCC) 6. DIRKA GHD LUČINE (SVN), 9 19/08/2019 PRAVILA Uradno besedil DODATNI PRAVILNIK FIA MEDNARODNI GORSKO HITROSTNI POKAL (IHCC) 6. DIRKA GHD LUČINE (SVN), 9 19/08/2019 PRAVILA Uradno besedilo pravilnika je zapisano v angleščini. V tem pravilniku je besedilo zapisano

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

Microsoft Word - DP AK Planina doc

Microsoft Word - DP AK Planina doc MOTOKLUB BUHC AMK TUNJICE Odprto državno prvenstvo Republike Slovenije v avtokrosu in Pokalno prvenstvo AŠ 2005 v avtokrosu»planina 2010«Planina nad Horjulom, 23. maj 2010 DODATNI PRAVILNIK Planina, 23.

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slov

DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slov DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slovenija, 14. maj 2017, od 10.00 do 18.00 ure Prireditev

Prikaži več

DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slov

DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slov DODATNI PRAVILNIK DAN ODPRTIH VRAT AVTO ŠPORTA in 1. NAGRADA V REGULARITY CIRCUIT RACING KROŽNE TOČNOSTNE VOŽNJE Dirkališče GAJ, Cerklje ob Krki, Slovenija, sobota 12. maj 2018, od 10.00 do 18.00 ure Prireditev

Prikaži več

TEHNIČNO NAVODILO

TEHNIČNO NAVODILO 48. VELIKA NAGRADA KRANJA MEMORIAL FILIPA MAJCNA NEDELJA, 31. julij 2016 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Kolesarsko dirko za 48. Veliko nagrado Kranja Memorial Filipa Majcna organizira: Kolesarski

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

3. MAHLE ECO RALLY Nova Gorica, SLOVENIA ASN visa number 1/5-AZ-ML-10/19 FIA visa number Tba E-Rally Regularity Cup (ERRC) in Energ

3. MAHLE ECO RALLY Nova Gorica, SLOVENIA ASN visa number 1/5-AZ-ML-10/19 FIA visa number Tba E-Rally Regularity Cup (ERRC) in Energ 3. MAHLE ECO RALLY Nova Gorica, 19. - 20. 09. 2019 SLOVENIA ASN visa number 1/5-AZ-ML-10/19 FIA visa number Tba E-Rally Regularity Cup (ERRC) in Energy Consumption Cup (ERCC) temelji na Mednarodnem športnem

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je

1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je 1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je: Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info:

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: http://www.vknautilus.si http://regate.veslanje.si 1. VABILO:

Prikaži več

TEHNIČNO NAVODILO

TEHNIČNO NAVODILO 50. VELIKA NAGRADA KRANJA MEMORIAL FILIPA MAJCNA NEDELJA, 29. julij 2018 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Kolesarsko dirko za 50. Veliko nagrado Kranja Memorial Filipa Majcna organizira: Kolesarski

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

PRAVILNIK ODPRTEGA POKALNEGA IN AMATERSKEGA TEKMOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE S SKUTERJI ZA LETO RAZPIS Strokovni svet AMZS Šport razpisuje pokal

PRAVILNIK ODPRTEGA POKALNEGA IN AMATERSKEGA TEKMOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE S SKUTERJI ZA LETO RAZPIS Strokovni svet AMZS Šport razpisuje pokal PRAVILNIK ODPRTEGA POKALNEGA IN AMATERSKEGA TEKMOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE S SKUTERJI ZA LETO 2013 1. RAZPIS Strokovni svet AMZS Šport razpisuje pokalno in amatersko tekmovanje republike Slovenije s skuterji

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

1. RAZPIS PRAVILNIK ODPRTEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA IN AMATERSKEGA TEKMOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE V SUPERMOTU ZA LETO 2013 Strokovni svet AMZS Šport razp

1. RAZPIS PRAVILNIK ODPRTEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA IN AMATERSKEGA TEKMOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE V SUPERMOTU ZA LETO 2013 Strokovni svet AMZS Šport razp 1. RAZPIS PRAVILNIK ODPRTEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA IN AMATERSKEGA TEKMOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE V SUPERMOTU ZA LETO 2013 Strokovni svet AMZS Šport razpisuje odprto državno prvenstvo in amatersko tekmovanje

Prikaži več

PRAVILNIK Osveženo:

PRAVILNIK Osveženo: PRAVILNIK Osveženo: 29.6.2016 RED BULL 400 WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 PLANICA OSNOVNI PODATKI Red Bull 400 letos ponovno vabi tekače, gorske tekače, kolesarje, pohodnike in ostale adrenalina željne športnike

Prikaži več

PRAVILNIK discipline Enduro Cross Country 2019 Enduro Cross Country je disciplina, namenjena tekmovanju z motorji in štirikolesniki, ki se izvaja na r

PRAVILNIK discipline Enduro Cross Country 2019 Enduro Cross Country je disciplina, namenjena tekmovanju z motorji in štirikolesniki, ki se izvaja na r PRAVILNIK discipline Enduro Cross Country 2019 Enduro Cross Country je disciplina, namenjena tekmovanju z motorji in štirikolesniki, ki se izvaja na različnih naravnih ali umetnih podlagah in je namenjena

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 RAZPIS MESTNEGA PRVENSTVA OŠ LJUBLJANE V ATLETIKI Ljubljana, 27. maj 2015 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema,

Prikaži več

DODATNI PRAVILNIK za 8. RALLY IDRIJA IDRIJA, SLOVENIJA, oktober 2014 Prireditev šteje za: Odprto državno prvenstvo Republike Slovenije Pokalno

DODATNI PRAVILNIK za 8. RALLY IDRIJA IDRIJA, SLOVENIJA, oktober 2014 Prireditev šteje za: Odprto državno prvenstvo Republike Slovenije Pokalno za 8. RALLY IDRIJA IDRIJA, SLOVENIJA, 10. 11. oktober 2014 Prireditev šteje za: Odprto državno prvenstvo Republike Slovenije Pokalno prvenstvo AŠ 2005 KAZALO 1. Uvod stran 3 2. Organizacija in opis stran

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

AKK SPORTSTIL, karting dirka KARTING TEKMOVANJE VRANSKO 2019 PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE SSC SPORTSTIL POKAL PRVENSTVO HRVAŠKE POSEBNI

AKK SPORTSTIL, karting dirka KARTING TEKMOVANJE VRANSKO 2019 PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE SSC SPORTSTIL POKAL PRVENSTVO HRVAŠKE POSEBNI KARTING TEKMOVANJE VRANSKO 2019 PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE SSC SPORTSTIL POKAL PRVENSTVO HRVAŠKE POSEBNI PRAVILNIK POLIGON VARNE VOŽNJE VRANSKO - SLOVENIJA ORGANIZATOR: AVTO KARTING KLUB SPORTSTIL VRANSKO

Prikaži več

16

16 20. M E M O R I A L L U K E K A R N I Č A R J A I N R A D A M A R K I Č A 22. TURNO SM UČARSKO TEKM OVANJE Tekm o va n je g o r sk ih r eševalcev Dr žavn o p r ve n st vo - p a r i in r ekr e a t ivci

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 Ljubljana, 31. maj 2018 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema, tekmovalkama v vsaki disciplini in štafeto. Točke

Prikaži več

NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN

NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN RUN na 200 in 500 m ORGANIZATOR: Hoteli in kampi Aminess

Prikaži več

Microsoft Word - pravil.doc

Microsoft Word - pravil.doc S P L O Š N I Š P O R T N I P R A V I L N I K December 2000 Prične veljati 21. december 2000 Športna komisija pri LZS Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Tel: 01 422 3333 - Fax: 01 422 3330 - email : lzs@guest.arnes.si

Prikaži več

DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V GHD NEURADNI REZULTATI GENERALNA RAZVRSTITEV UVR. VOZNIK KLUB VOZILO TOČK SKUPAJ RECHBERG STUBIČKE TOPLICE VERZE

DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V GHD NEURADNI REZULTATI GENERALNA RAZVRSTITEV UVR. VOZNIK KLUB VOZILO TOČK SKUPAJ RECHBERG STUBIČKE TOPLICE VERZE DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V GHD 29 - NEURADNI REZULTATI GENERALNA RAZVRSTITEV UVR. VOZNIK KLUB VOZILO TOČK SKUPAJ GORJANCI BUBNIČ MILAN AMD Slovenija Avto Lancia Delta HF integrale 75 2 ČUDEN MATEVŽ

Prikaži več

smucanje_regijsko_2012

smucanje_regijsko_2012 REGIJA LJUBLJANA I. MLADINSKA KOMISIJA Datum: 25. januar 2012 GASILSKIM ZVEZAM Regija Ljubljana I. v skladu s programom dela Mladinske komisije RAZPISUJE 7. REGIJSKO TEKMOVANJE GASILSKE MLADINE V SMUČANJU

Prikaži več

INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA-

INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA- INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA- Synchro WC, Maribor 2009 ISIA TC Davos, 11.12.2008

Prikaži več

MergedFile

MergedFile Neuradni rezultati DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V GHD 217 - NEURADNI REZULTATI GENERALNA RAZVRSTITEV VERZEGNIS GORJANCI LUČINE BUZET 1 BUBNIČ MILAN AMD Slovenija Avto Lancia Delta HF 93 25 25 25 2 PREK

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turnir za Pokal Slovenije v preskakovanju zaprek za mlajše

Prikaži več

DODATNI PRAVILNIK 3. MAHLE ECO RALLY Nova Gorica, Slovenija, September 2019 Potrditev AŠ 2005 št.: 1/5-AZ-ML-10/19 Potrditev FIA E-Rally Reg

DODATNI PRAVILNIK 3. MAHLE ECO RALLY Nova Gorica, Slovenija, September 2019 Potrditev AŠ 2005 št.: 1/5-AZ-ML-10/19 Potrditev FIA E-Rally Reg DODATNI PRAVILNIK 3. MAHLE ECO RALLY Nova Gorica, Slovenija, 19. - 20. September 2019 Potrditev AŠ 2005 št.: 1/5-AZ-ML-10/19 Potrditev FIA E-Rally Regularity Cup (ERRC) in Energy Consumption Cup (ERCC)

Prikaži več

Microsoft Word - tp streljanju.doc

Microsoft Word - tp streljanju.doc Štev: PJ/JO-112-19.02/15 Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je Komisija za tekmovalni

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Microsoft Word - BILTEN-SAMOTEŽNE 17.docx

Microsoft Word - BILTEN-SAMOTEŽNE 17.docx Spored tekmovanja Programm 10:30 Trening vožnja 10:30 Trainingslauf 12:00 1. vožnja 12:00 1. Rennlauf 14:00 2. vožnja 14:00 2. Rennlauf 15:00 Razglasitev rezultatov 15:00 Siegerehrung Sankaško društvo

Prikaži več

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, 11. 4. 2018 Popravek 5.7.2018 sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 od 8 KAZALO: 1. Razpis članskega in mladinskega gasilskega

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - original razpis 2017

Microsoft Word - original razpis 2017 Spoštovani mojster, trener, učenci in starši. V čast mi je, da vas povabim na turnir KATANA CUP BOHINJ OPEN 07. Tudi letos smo se potrudili in z pomočjo občine Bohinj in Karate zveze Slovenije še izboljšali

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

ZAPISNIK 4

ZAPISNIK 4 REGISTER SKLEPOV UPRAVNEGA ODBORA TZS 219 Predsednik: Mitja Tašler Člani UO: Miro Kregar, Sandi Ivančič, Uroš Medvedec, Matjaž Zupan, Matjaž Merhar, Bojan Trojar, Urška Ganc, Ana Seliškar Sekretar: Tomaž

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0) F: E: KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE E

KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0) F: E: KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE E KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0)5 7391 706 F: +386 5 7391 750 E: showoffice@lipica.org KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE EQUESTRIAN FEDERATION OF SLOVENIA Celovška 25, 1000

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v kolikor tekmovalna komisija na podlagi prijav ne odloči

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Microsoft Word - DP rallyMB 2010

Microsoft Word - DP rallyMB 2010 8. RALLY MARIBOR Maribor Slovenija, 2. in 3. julij 2010 Odprto državno prvenstvo Republike Slovenije Državno prvenstvo Republike Avstrije Rally pokal AŠ 2005 Yugo pokal DODATNI PRAVILNIK 1. KAZALO Objava

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc SPLOŠNE PROPOZICIJE ATLETSKI MNOGOBOJ UČENCI TEKMUJETE V ATLETSKEM MNOGOBOJU, KAR POMENI, DA TEKMUJETE IZ VEČIH ATLETSKIH DISCIPLIN, REZULTATI PA SE VAM SEŠTEVAJO. TEKMUJE SE V ŠTIRIH KATEGORIJAH: - STAREJŠI

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Microsoft Word - posast201112

Microsoft Word - posast201112 MATHEMA ZAVOD ZA POPULARIZACIJO MATEMATIKE R A Z P I S šolsko leto 2011/12 10. TEKMOVANJE ZA LOGIČNO POŠAST (dopolnjena verzija z dne 24. 8.2011) MATHEMA 1 ZGODOVINA TEKMOVANJA Tekmovanje je do sedaj (9

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx)

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx) SODNIŠKA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO 2016/2017 Na podlagi sodniških navodil in sklepa Predsedstva KZS, Sodniška komisija KZS izdaja sodnikom navodila o načinu dela na ekipnih in drugih tekmovanjih KZS

Prikaži več

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11.  memoriala 2013-U13 MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR 11. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA RAZPORED TEKMOVANJA U - 13 Dravograd-Dvorana Špic D, 07. DECEMBER 2013 Igralni dan SOBOTA, 07. DECEMBRA 2013 U - 13(2001 in mlajši)

Prikaži več

Okrožnica 40/12 Ljubljana, Št.: 40/12 Ozn.: GP EČ/AZ Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS 2012/2013 Spoštovani, obveščamo vas,

Okrožnica 40/12 Ljubljana, Št.: 40/12 Ozn.: GP EČ/AZ Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS 2012/2013 Spoštovani, obveščamo vas, Okrožnica 4/ Ljubljana,.. Št.: 4/ Ozn.: GP Č/Z Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS / Spoštovani, obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS zaradi sprememb sistema kvalifikacijskega tekmovanja

Prikaži več

(MDPSJL 2019 bulletin 1 \226 SLO)

(MDPSJL 2019 bulletin 1 \226 SLO) MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V JADRALNEM LETENJU 2019 in MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO ZA POKAL SPONZORJA Organizator Aeroklub Ptuj in Jadralna komisija pri LZS Bilten št.1 Januar 2019 Aeroklub

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha 11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, 4000 Kranj DATUM: 15. 4. 2014

Prikaži več

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc NAVODILA - OPOZORILA za 1. SML in 1. SKL JESEN TL 2009/2010 Klubom, ki so lastniki prostorov (igrišč) ali imajo sklenjeno pisno pogodbo z lastnikom o uporabi in ob upoštevanju še drugega pogoja, da imajo

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2017 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa na mivki za leto 2017. Na turnirjih prejmejo prve

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Uradni list RS - 32/2004, Uredbeni del

Uradni list RS - 32/2004, Uredbeni del PRILOGA VI POTRDILA O SKLADNOSTI (Vzorci vsebine) Stran 1 A) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA (1) (številka potrdila o skladnosti:)

Prikaži več

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d

RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne d RAZPIS NETKO 2019 Organizator tekmovanja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot lastnik nagrade Netko in Register.si, skrbnik slovenske nacionalne domene.si in organizator nagrade Netko 2019 (v nadaljevanju

Prikaži več

499-3 Ljubljana, Predstavitev SLOVENSKE STRELSKE REPREZENTANCE pred odhodom na EP OSIJEK julija - 2. avgusta 2013 in EP SUHL 201

499-3 Ljubljana, Predstavitev SLOVENSKE STRELSKE REPREZENTANCE pred odhodom na EP OSIJEK julija - 2. avgusta 2013 in EP SUHL 201 499-3 Ljubljana, 15. 07. 2013 Predstavitev SLOVENSKE STRELSKE REPREZENTANCE pred odhodom na EP OSIJEK 2013 20. julija - 2. avgusta 2013 in EP SUHL 2013 26. julija - 1. avgusta 2013 UDELEŽENCI EP OSIJEK

Prikaži več

Neuradni rezultati DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V RALLYJU NEURADNI REZULTATI SKUPNA RAZVRSTITEV - VOZNIKI MARIBOR VELENJE ŽELEZNIKI NOVA GORICA

Neuradni rezultati DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V RALLYJU NEURADNI REZULTATI SKUPNA RAZVRSTITEV - VOZNIKI MARIBOR VELENJE ŽELEZNIKI NOVA GORICA Neuradni rezultati DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V RALLYJU 2015 - NEURADNI REZULTATI SKUPNA RAZVRSTITEV - VOZNIKI VOZILO 25 22,5 1 1 PELJHAN DARKO DIRKALNO DRUŠTVO R DIRKALNO DRUŠTVO R Mitsubishi Lancer

Prikaži več

Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komu

Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komu Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komunalnega gospodarstva - Komunaliada 2019 - bo tokrat

Prikaži več

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne 23. 08. 2014 sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KOMISIJE INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev Na podlagi 10., 11., 13. in 28. člena Statuta Judo zveze Slovenije je Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije (IO) na svoji 22. redni seji, 14. 4. 2016 sprejel: P R A V I L N I K o registraciji članic Judo

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018 Triatlon klub Velenje +386 41334028 info@trivelenje.com Gubčeva cesta 20, 3320 Velenje, Slovenija 17. september 2017 SODELOVANJE TRIATLON KLUBA VELENJE s PLAVALNIM KLUBOM VELENJE (PK) ter ŠRK VELENJE in

Prikaži več

1

1 ROKOMET IGRIŠČE Igrišče je pravokotnik, dolg 40m in širok 20m. Sestavljen je iz dveh enakih polj za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžne črte, krajše pa prečne črte

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi Športno društvo TABLA Bresterniška graba 9 2354 Bresternica tel 041 655 561 e-mail : boris.majer@kzs.si BILTEN št. 01 STAREJŠI UČENCI I N UČENKE PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL ŠOLSKO LETO 2014/2015 Maribor,18.11.2014

Prikaži več

Zapisnik_23_seje_27_06_2012

Zapisnik_23_seje_27_06_2012 STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 (01) 520 69 14 Fax: +386 (01) 520 69 16 e-pošta: info@atletska-zveza.si http://www.atletska-zveza.si

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - DP Tunjice1 2010

Microsoft Word - DP Tunjice1 2010 Odprto dr avno prvenstvo Republike Slovenije Pokalno tekmovanje v avtokrosu A 2005 AVTOKROS TUNJICE 2010 TUNJICE, 6 junij 2010 DODATNI PRAVILNIK VIR, 24. januar 2010 2 SPLO NI PROGRAM PRIREDITVE Ponedeljek,

Prikaži več