E-nepremična inženirska zakladnica

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "E-nepremična inženirska zakladnica"

Transkripcija

1 Smetanova ulica Maribor, Slovenija E-NEPREMIČNA INŽENIRSKA ZAKLADNICA - TEHNIŠKE FAKULTETE Naročnik: Energetika Maribor d.o.o. Vodja projekta: Daniela Dvornik Perhavec Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Prof. dr. Miroslav Premrov, dekan Maribor, 1. oktobra 2015

2 Vsebina 1. UVOD 3 2. METODA DELA Odkrivanje znanja v podatkih (Knowledge Discovery from Data) in podatkovno rudarjenje (Data Mining) Podatkovne baza objektov Tehniških Fakultet Poraba toplotne energije 7 3. PODATKOVNO RUDARJENJE S POMOČJO ODLOČITVENIH DREVES - OBJEKTA J1 IN J Gradnja odločitvenih dreves Izbira oz. vzorčenje podatkov Čiščenje oz. predobdelava podatkov Transformacijo oz. redukcijo Podatkovno rudarjenje Cenitev in predstavitev rezultatov PODATKOVNO RUDARJENJE PO ELEMENTIH KARAKTERISTIČNIH ZNAČILNOSTI ZGRADB Z RAZDELJENO PORABO TOPLOTNE ENERGIJE - VSI OBJEKTI ZAKLJUČEK SKLEP 18 2

3 1. UVOD V skladu z Dogovorom o sodelovanju 1/ DDP pri razvojno raziskovalnem projektu»e-nepremična inženirska zakladnica«sklop Tehniške fakultete Univerze v Mariboru smo za ciljno določene objekte opravili raziskovalni in razvojni del z namenom povezovanja vsebin interdisciplinarne narave in sicer karakteristične podatke zgradbe in porabe toplotne energije z uporabo metod umetne inteligence. Sklop Tehniških Fakultet Univerze v Mariboru obsega 11 med seboj povezanih gradbenih objektov, grajenih v obdobju Delo je bilo zastavljeno na način razvijanja modela s katerim smo opisali v tem obdobju dosegljive karakteristične značilnosti obstoječih objektov ter istočasno skušali vzpostaviti korelacijo med karakterističnimi značilnostmi objekta ter porabo toplotne energije. Za čas trajanja projekta, od leta 2013 do 2015 smo izdelali delna poročila, v katerih smo naročnika seznanjali z opravljenim raziskovalnim delom. Največje ovire, na katere smo naleteli pri raziskovalnem delu, so bile naslednje: - neobstoj podatkovnih baz - neustrezno arhivirani projekti iz katerih bi lahko pridobili karakteristične podatke o zgradbah - poraba toplotne energije po posameznih sklopih objektov in ne ločeno za posamezne objekte. 2. METODA DELA Pri delu smo uporabili analitične metode, kot so analiza projektov, analiza literature, raziskava področja umetne inteligence s poudarkom na odkrivanju znanja v podatkih (Knowledge Discovery from Data) in podatkovnem rudarjenju (Data Mining) ter analizo podatkov porabe toplotne energije. Podatkovno rudarjenje smo opravili z uporabo orodja Weka (akronim za: Waikato Environment for Knowledge Analysis), ki so ga zasnovali in razvili na Univerzi Waikato na Novi Zelandiji. 3

4 2.1. Odkrivanje znanja v podatkih (Knowledge Discovery from Data) in podatkovno rudarjenje (Data Mining) Metode pridobivanje znanja iz podatkov in podatkovno rudarjenje spadata v t.i. področje racionalne inteligence. Odkrivanje znanja v podatkih (KDD) je netrivialni proces za odkrivanja asociacij, sprememb, anomalij, dogodkov, potencialnih uporabnih in navsezadnje razumljivih vzorcev iz podatkov, ki predstavljajo implicitne, prvotno nepoznane zakonitosti ali informacije v danih podatkih (Witten & Frank, 2005) UMETNA INTELIGENCA (področja) vizualna inteligenca (prepoznavanje oblik, obrazov, prstnih odtisov,...) govorna inteligenca (prepoznavanje govora, sinteza govora,... ) manipulativna inteligenca (nadzor gibanja robotske roke, nadzor nožnih mehanizmov,... ) racionalna inteligenca (ekspertni sistemi, podatkovne baze,...) Inteligentni roboti - prepoznavajo predmete, se gibajo v prostoru Računalniški vid - sistemi, ki računalnikom omogočajo videti objekte Procesiranje naravnega jezika - prepoznavanje govora, prevajanje iz enega jezika v drugega, pisanje besedila na osnovi govora. Strojno učenje - stroji, ki imajo sposobnost učenja Nevronske mreže - najbolj znani stroji, ki se lahko učijo, izdelani po vzoru naših možganov Metode KDD in DM - KDD = pridobivanje znanja iz podatkov (knowledge discovery in databases); DM = rudarjenje po podatkih (data mining) Ekspertni sistemi - sistemi za pomoč pri odločanju SLIKA -1: PODROČJA IN PODPODROČJA UMETNE INTELIGENCE Definicijo podatkovnega rudarjenja sta postavila Han in Kamber leta 2001 (2000), in sicer»podatkovno rudarjenje je proces odkrivanja zanimivih in pomembnih vzorcev ter znanja iz ogromne količine podatkov, shranjenih v podatkovnih bazah, podatkovnih skladiščih in ostalih informacijskih odlagališčih s koriščenjem metod strojnega učenja«(han & Kamber, 2001). Odkrivanje znanja iz podatkov (KDD) je proces in vsebuje devet (9) korakov, in sicer: 1. Razumevanje uporabe področja za odkrivanje znanja bazah. 2. Ustvarjanje in oblikovanje nabora ciljnih podatkov. 3. Čiščenje podatkov in pred obdelava podatkov; zbrati je potrebne informacije za model, odločiti o strategijah za obravnavo manjkajočih podatkov in podobno. 4. Izbiranje podatkov v odvisnosti od namena naloge. 5. Izbira funkcij podatkovnega rudarjenja. 6. Modeliranje in raziskovalna analiza - izbira algoritmov, izbira metode ali metod, ki se uporabljajo pri iskanju vzorcev podatkov. 4

5 7. Podatkovno rudarjenje (Data Mining) je sedmi korak v postopku KDD je v bistvu iskanje vzorcev v določenih reprezentativnih oblikah ali nizu teh reprezentacij, 8. Tolmačenje in pojasnjevanje rezultatov z možnostjo vrnitve za nekaj korakov nazaj ali od koraka 1 do 7 z dodatnimi ponovitvami. Ta korak lahko vključuje tudi vizualizacijo. 9. Uporaba in predstavitev odkritega znanja ter predstavitev uporabe znanja in vključevanja poznavanja v drug sistem za nadaljnje ukrepanje zainteresiranim stranem oz. končnemu uporabniku. Proces podatkovnega rudarjenja (DM) izvajamo po naslednji shemi: SLIKA -2: PROCES PODATKOVNEGA RUDARJENJA Podatkovno rudarjenje praviloma izkorišča metode s področja inteligentnih sistemov, strojnega učenja in razpoznavanja vzorcev, ki omogoča, da se odkriva implicitno, prej nepoznano in potencialno koristno znanje. Na primer napovedovanje nečesa na podlagi množice dejstev o tem, zbranih v preteklosti. Gre za odkrivanje vzorcev v podatkih z avtomatiziranim ali polavtomatiziranim načinom. Strojno učenje je v bistvu»trening«in gre za učenje brez razmišljanja. Najpogosteje se uporabljajo naslednje metode podatkovnega rudarjenja, in sicer: - Odločitvena drevesa, - Asociacijska pravila (povezovalna pravila), - Metoda podpornih vektorjev, - Evolucijski algoritmi. 5

6 2.2. Podatkovne baza objektov Tehniških Fakultet Podatkovno bazo smo oblikovali na podlagi načrtov, arhiviranih v prostorih Tehniških fakultet, saj v letu 2013, ko smo pričeli z raziskovalno nalogo baze ni bilo. Za izdelavo podatkovne baze je bilo potrebno poiskati gradbene načrte obstoječih objektov, kar je predstavljalo večjo oviro kot smo jo pred pričetkom raziskave sploh lahko pričakovali. V prvi fazi smo s karakterističnimi značilnostmi zgradbe kot gradbenega objekta opisali objekta J1 in J2. Kasneje smo dodali osnovne karakteristične značilnosti še za ostale objekte. SLIKA 3: PODATKI V SKLADU Z ARHITEKTURNO ZASNOVO IN TIPOLOGIJO TABULA 6

7 SLIKA 4: PODATKI O OVOJU ZGRADBE 2.3. Poraba toplotne energije Podatke o porabi toplotne energije objektov na območju Tehniških Fakultet za obdobje 2012 do tekočega meseca avgusta 2015 smo pridobili od dobavitelja ELTEC Petrol d.o.o. Podatki so prikazani po posamezni toplotni podpostaji tabelarično in grafično z navedbo objektov porabe toplotne energije posamezne toplotne podpostaje. Toplotna podpostaja TOP 809: TABELA 1: KOLIČINA TOPLOTNE ENERGIJE TOPLOTNE PODPOSTAJE TOP 809 Št. Šifra toplotne postaje Odjemno mesto obstoječa / nova (toplotna postaja) Naziv članice Univerze v Mariboru Obračunska moč (v KW) količina (v MWh) Januar Februar Marec April Maj Oktober November December 3. TOP809 TF - J1 nova Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor ,76 113,20 61,43 35,45 0,55 41,67 53,60 74, ,58 84,18 70,88 21,14 0,00 17,15 48,79 75, ,45 62,78 36,38 17,43 0,00 16,84 36,91 75, ,24 71,87 50,38 26,39 1,47 7

8 120,00 Poraba toplotne enrgije TOP 809 objekta J1 in J2 (vmwh) 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Januar Februar Marec April Maj Oktober November December SLIKA 5: GRAFIČNI PRIKAZ PORABE TOPLOTNE ENERGIJE V TOP 809 PO LETIH IN MESECIH Toplotna podpostaja TOP 808: TABELA 2: KOLIČINA TOPLOTNE ENERGIJE TOPLOTNE PODPOSTAJE TOP 808 Št. Šifra toplotne postaje Odjemno mesto obstoječa / nova (toplotna Naziv članice Univerze v Mariboru Obračunska moč (v KW) količina (v MWh) Januar Februar Marec April Maj Oktober November December 2. TOP808 TF - B nova Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor ,94 159,50 82,51 49,72 0,54 49,75 81,75 114, ,32 128,38 107,82 33,22 0,00 22,81 79,19 115, ,12 91,80 50,12 20,88 0,00 23,56 64,63 139, ,48 132,80 98,57 51,79 2,41 Poraba toplotne energije TOP 808 objekti A, B in C (v MWh) 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Januar Februar Marec April Maj Oktober November SLIKA 6: GRAFIČNI PRIKAZ PORABE TOPLOTNE ENERGIJE V TOP 808 PO LETIH IN MESECIH Toplotna podpostaja TOP 807: TABELA 3: KOLIČINA TOPLOTNE ENERGIJE TOPLOTNE PODPOSTAJE TOP 807 Št. Šifra toplotne postaje Odjemno mesto obstoječa / nova (toplotna postaja) Naziv članice Univerze v Mariboru Obračunska moč (v KW) količina (v MWh) Januar Februar Marec April Maj Oktober November December 1. TOP807 FERI obstoječa Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor ,10 314,60 169,30 106,10 11,50 90,00 180,10 253, ,20 289,60 255,60 88,90 0,20 109,50 200,30 276, ,70 234,60 155,00 21,00 0,00 51,10 136,00 237, ,20 242,50 180,60 100,50 10,50 8

9 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Poraba toplotne energije TOP 807 objekti D1, D2, E, F, G1, G2 in H (v MWh) Januar Februar Marec April Maj Oktober November December SLIKA 7: GRAFIČNI PRIKAZ PORABE TOPLOTNE ENERGIJE V TOP 807 PO LETIH IN MESECIH 3. PODATKOVNO RUDARJENJE S POMOČJO ODLOČITVENIH DREVES - OBJEKTA J1 IN J2 Z metodami umetne inteligence, kot sta metoda pridobivanja znanja iz podatkov (KDD) in metoda podatkovnega rudarjenja (DM), smo preverili možnost odkrivanja novih znanj in uporabnost le-teh pri ciljno usmerjenem modelu Gradnja odločitvenih dreves Iz celotne pripravljene učne množice (informacijske tabele razvidne iz slike 8) oblikujemo odločitveno drevo. SLIKA 8: INFORMACIJSKA TABELA UČNE MNOŽICE 9

10 Lastnosti učne množice so opisane z množico atributov (lastnostmi) in izidom (razredom, odločitvijo). Medtem ko so opisni atributi lahko zvezni ali diskretni, je odločitveni atribut samo diskretni Izbira oz. vzorčenje podatkov Vzorčenje podatkov (izbira reprezentativnih vzorcev) običajno poteka zaradi enormnih velikosti podatkovnih baz, ki jih praktično ni mogoče obdelati v celoti. V primeru, ki ga obravnavamo tega problema nimamo, saj smo v tem projektu šele pričeli z gradnjo podatkovnih baz. Uporabimo v celoti zapisano podatkovno bazo iz poglavja 2.2. Istočasno smo bazo dopolnili še z letno porabo toplotne energije za leto SLIKA 9: VZORCI PODATKOVNE BAZE 3.3. Čiščenje oz. predobdelava podatkov Podatke je potrebno pripraviti za obdelavo z algoritmom za podatkovno rudarjenje, ki obsega brisanje ali zamenjavo neustreznih podatkov in pretvorbo podatkov v primeren format. Podatkovne baze iz poglavja, 2.2. smo zapisali v zapis strukturnega vzorca. Vzorci so opisani s karakterističnimi lastnostmi, ki jih imenujemo atributi (a1,.., an) in razrednim atributom ali razredom klasifikacije (c ). Atributi so lahko diskretni ali zvezni. V kolikor imamo opravka z zveznimi atributi je potrebno opraviti diskretizacijo z eno izmed metod diskretizacije. 10

11 Vrednosti podane v tabelah 1, 2, in 3 smo preoblikovali v diskretne zapise. Vzorci podatkovne baze so razvidni iz slike 9. Vsak vzorec (vrstica v tabeli) je opisan z atributi in oznako c (razredni atribut), ki pove pripadajoč razred. Klasifikacijski razred je sestavljen iz oznake objekta. Množico vzorcev smo preoblikovali v format arff, ki je primerna za obdelavo z algoritmi Transformacijo oz. redukcijo Za končni rezultat v mnogih primerih niso potrebni vsi atributi posameznega vzorca, temveč lahko kakšnega spustimo ali pa v drugem primeru dodamo. To opravimo v fazi transformacije oz. redukcije Podatkovno rudarjenje Podatkovno rudarjenje se nanaša na uporabo izbranega algoritma podatkovnega rudarjenja nad izbranimi podatki. Za podatkovno rudarjenje smo uporabili orodje Weka (akronim za: Waikato Environment for Knowledge Analysis), ki so ga zasnovali in razvili na Univerzi Waikato na Novi Zelandiji. SLIKA 10: ORODJE WEKA Weka je bila napisana v Java programskem jeziku in deluje na skoraj vseh platformah. Weka je sicer zbirka orodij in algoritmov s katerimi analiziramo podatke in modeliramo napovedovanje. Zasnovana je tako, da omogoča hitro in fleksibilno preizkušanje na novih podatkovnih nizih in zagotavlja celotno podporo za proces podatkovnega rudarjenja, vključno s pripravo podatkov in vizualizacijo. Vsi algoritmi v Weki berejo vhodne podatke v isti obliki, v datoteki tipa ARFF (attribute relation File Format). 11

12 Programsko orodje Weka vsebuje vse učne algoritme, ki jih lahko porabimo na naši učni množici. Vsebuje vse standardne metode podatkovnega rudarjenja kot so klasifikacija, regresija, gručenje podatkov,.asociativnost pravil in izbiro atributov. Iz histograma porazdelitve vzorcev atributov in klasifikacijskega razreda opazimo, da naš model po vsej verjetnosti ne bo prinesel zadovoljivih rezultatov, saj smo kombinirali statične (podatke o zgradbi) in dinamične (podatki o porabi toplotne energije) podatkovne baze. Prav tako smo izdelali model v katerem je zadovoljivo število atributov in premalo podatkovnih vzorcev (le za 2 objekta). SLIKA 11: SKUPEK HISTOGRAMOV GLEDE NA VZORCE IN POSAMEZNE PARAMETRE Če želimo preverit možnost pravilnosti učenja učno množico nato razdelimo na učno in testno množico. Razdelitev, 2/3 : 1/3 je standardna, ki smo jo tudi uporabili. Algoritem za učenje ima dostop samo do učne množice s katero mora ustvariti hipotezo. Tesna množica se uporabi v namen testiranja kakovosti dobljene hipoteze in podaja predvideno natančnost za nevidne vzorce. Cilj je, da krovno vozlišče učinkovito loči podatke tako, da bo drevo čim manjše. 12

13 Najboljša je tista delitev, ki nam da največjo informacijsko pridobitev. Informacija ima matematični pomen, ki je povezan z gotovostjo pri odločanju. SLIKA 12: PROCES INDUKCIJE SLIKA 13: REZULTATI INDUKCIJE 13

14 3.6. Cenitev in predstavitev rezultatov Rezultate, kot posledice klasifikacije je v zaključni fazi potrebno ovrednotiti. S tem se ugotovi dejanska kakovost dobljenih rezultatov in posredno, kakovost uporabljenih algoritmov. Kot smo predvidevali je natančnost vzorca 23%, kar smo pričakovali glede na statične in dinamične podatkovne baze in premalo število vzorcev. 4. PODATKOVNO RUDARJENJE PO ELEMENTIH KARAKTERISTIČNIH ZNAČILNOSTI ZGRADB Z RAZDELJENO PORABO TOPLOTNE ENERGIJE - VSI OBJEKTI Prej omenjeni postopek smo ponovili s tem, da smo za objekte Tehniških fakultet razdelili porabo toplotne energije za leto 2014 glede na delež skupne tlorisne površine posameznega objekta. Podatkov o porabi toplotne energije za posamezni objekt namreč ni na razpolago. V odvisnosti od porabe toplotne energije na m 2 površine smo določili energetske razrede v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb (Ur. list RS 92/2014). TABELA 4: MNOŽICA VZORCEV TipFasade Povrsina Volumen FasadaSe ver OknaSe ver FasadaJu g OknaJug FasadaVz hod OknaVzh od FasadaZa hod OknaZah od LetoGrad nje Objekt fasadna opeka 496, ,35 623,07 379,44 623,07 368, ,48 41, J1 fasadna opeka 633, ,14 585,81 280,08 585,81 345,44 463, J2 teranova 798, ,45 979, ,05 598,5 81, , A teranova 851, ,02 814,09 306,18 814,09 291,41 104,44 8, ,44 47, B teranova 577, ,1 164, ,18 103,25 226,18 127, C ne 798, ,99 233,59 31,36 233,59 39,2 19, , A+ ne 851, ,55 229,04 29,4 229,04 23,52 29, , B+ fasadna opeka , , , D1 fasadna opeka 207, ,97 213,75 141, ,75 139, ,52 60, D2 teranova 2000, ,1 193,79 103, ,74 7, E teranova 645, , ,48 113, , F teranova 501, ,38 195,3 186, ,6 239, G1 teranova 385, ,4 198,75 111,01 198,75 198, G1+ fasadna opeka 542, , H Vrednosti v tabeli 4 smo preoblikovali v diskretne zapise kot je razvidno v tabeli 5. 14

15 TABELA 5: DISKRETIZACIJA PODATKOV Celotna Razred oznaka Poraba Razred Diskretiza ogrevalna površina Odstotek površine diskretizac ije Poraba 2014MWh 2014KWh na m 2 površine diskretizacij e cijska oznaka , e 137,54 55, C 3169, f 175,06 55, C 3192, d 166,31 52, C 3404, d 176,1 51, C 1155, b 58,71 50, C 798, a 44,02 55, C 851, a 44,02 51, C c 258,6 85, D 1036, a 86,2 83, D 2000, c 172,4 86, D 1290, b 107,75 83, D 2508, b 204,72 81, D 1929, a 161,63 83, D 1085, a 86,2 79, D SLIKA 14: SKUPEK HISTOGRAMOV GLEDE NA VZORCE IN POSAMEZNE ATRIBUTE 1 Oznaka ustreza oznakam energetskih razredov 15

16 Po opravljenem učenju smo dobili rezultate indukcije kot je razvidno iz slike 15. SLIKA 15: DEL INDUKCIJSKE MATRIKE SLIKA 16: REZULTATI KLASIFIKACIJE 16

17 Kvaliteto klasifikatorja najpogosteje merimo na osnovi nekaterih indikatorjev, kot so: Natančnost verjetnost pravilne klasifikacije vzorca Senzitivnost in specifičnost Grafični prikaz pravilno klasificiranih pozitivnih vzorcev proti napačno klasificiranim pozitivnim vzorcem za družino klasifikatorjev (ROC krivulja) Različne metode za delitev baze podatkov na učno in testno množico. Rezultati po opravljeni klasifikaciji so boljši, in sicer 42% natančnost vzorca, kar je ponovno pričakovan rezultat glede na omejeno število vzorcev. SLIKA 17: ODLOČITVENO DREVO PO OPRAVLJENI INDUKCIJI 5. ZAKLJUČEK Iskanje korelacij med vsebinsko različnimi zadevami je s pomočjo metod umetne inteligence enostavneje in učinkovitejše če imamo podlago v obširnih bazah. Zaradi tega, ker smo se lotili izdelave baz karakterističnih značilnosti zgradb, ki jih do sedaj ni bilo, je rezultat pričakovan in po eni strani vseeno presenetljiv. Največji informacijski prirastek predstavlja tip fasade, ter nadalje volumen objekta in poraba toplotne energije. Dobljeni rezultati kažejo, da največjo porabo toplotne energije beležijo objekti D1, D2. E, F, G1, G2 in H, vendar je potrebno nadalje in natančneje raziskati najprej same objekte, sestaviti bazo karakterističnih značilnosti objektov in ponovno zmodelirati. Izdelava baze karakterističnih značilnosti objektov grajenih med 1964 in 2006 še ne izdelujemo (pričeli smo pri stanovanjskih objektih grajenih v obdobju vladavine avstroogrske). V nadaljevanju je potrebna tipizacija objektov in dograjevanje baze. 17

18 Osnova za dograjevanje predstavljajo arhivirani projekti kot tudi vso gradivo nanašajoč bodisi se na materiale grajenja, predpise, zakone in podobno. Predvidevamo (ob pridobitvi finančnih sredstev za raziskovalni del in ustrezni podpori vodstva Fakultete in deležnikov iz okolja), da bi v nekaj letih lahko operirali že z dokaj obširno bazo karakterističnih značilnosti obstoječih objektov, katera bi služila kot podlaga za nadaljnje modeliranje z interdisciplinarnim značajem. Na osnovi uporabe umetne inteligence pridemo do novo odkritega znanja. Slednje pride v poštev predvsem takrat: - kadar imamo veliko podatkov in ne moremo uporabiti fizikalnih modelov zaradi sinergijskih učinkov različnih vplivov, ki povzročajo kompleksne nelinearne povezave med vhodnimi in izhodnimi parametri pojava - kadar je mogoče pripraviti obširno in reprezentativno bazo podatkov, ki pojav opisuje. - kadar se lahko rešitev problema s časom spreminja znotraj meja vhodnih in izhodnih parametrov (zaradi izboljšanja in dopolnitve baze podatkov, natančnosti meritev, ipd) - kadar so izhodni parametri ne numerični (mehke spremenljivke ) ali diskretna funkcija. 6. SKLEP Zahvaljujemo se podjetju Energetika Maribor d.o.o. za zaupanje in izkazan interes za pričetek razvoja podatkovnih baz karakteristik obstoječih objektov. Neodvisno od raziskovalno razvojnega projekta smo pričeli z raziskovanjem zgradb grajenih v obdobju , vendar smo z modeliranjem na objektih Tehniških fakultet lahko pokazali, da bomo za popolnejše in zanesljivejše baze potrebovali več časa ter dolgoročno finančno podporo. Rezultate raziskovanja in sestavljanja podatkovnih baz za objekte grajene v obdobju smo predstavili na mednarodni konferenci v Napoliju (članek v prilogi), rezultate modeliranja s podatkovnimi bazami»tehniških fakultet«pa bomo na podlagi sprejetega Povzetka predstavili na konferenci REHABEND 2016, prihodnje leto maja v Španiji. 18

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc 20. posvetovanje "KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING", Maribor, 2011 1 ANALIZA OBRATOVANJA HIDROELEKTRARNE S ŠKOLJČNIM DIAGRAMOM Klemen DEŽELAK POVZETEK V prispevku je predstavljena možnost izvedbe

Prikaži več

Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za matematiko in računalništvo Enopredmetna matematika IZPIT IZ VERJETNOSTI IN STA

Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za matematiko in računalništvo Enopredmetna matematika IZPIT IZ VERJETNOSTI IN STA Enopredmetna matematika IN STATISTIKE Maribor, 31. 01. 2012 1. Na voljo imamo kovanca tipa K 1 in K 2, katerih verjetnost, da pade grb, je p 1 in p 2. (a) Istočasno vržemo oba kovanca. Verjetnost, da je

Prikaži več

%

% OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL PRI HRASTNIKU PODRUŽNICA LOG AKTIV TJA IN NI KRITERIJ OCENJEVANJA 2018/2019 0-44 % nzd (1) 45-64 % zd (2) 65-79 % db (3) 80-89 % pdb (4)

Prikaži več

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA Navdih Poizvedovanje po BD podatkovnih virih, ki imajo časovno dimenzijo in so dostopni. Večji promet pomeni večje število dobrin in močnejšo

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Projektno vodenje PREDAVANJE 7 doc. dr. M. Zajc matej.zajc@fe.uni-lj.si Projektno vodenje z orodjem Excel Predstavitev Najbolj razširjeno orodje za delo s preglednicami Dva sklopa funkcij: Obdelava številk

Prikaži več

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove 1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.2 Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.3 Okrajšani naslov - 1.4 Globalni

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M15178112* SPOMLNSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Četrtek, 4. junij 2015 / 90 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

OSNOVE UMETNE INTELIGENCE

OSNOVE UMETNE INTELIGENCE OSNOVE UMETNE INTELIGENCE 2017/18 regresijska drevesa ocenjevanje učenja linearni modeli k-nn Zoran Bosnić del gradiva povzet po: Bratko: Prolog programming for AI, Pearson (2011) in Russell, Norvig: AI:

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - cigre_c2_15.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - cigre_c2_15.ppt [Compatibility Mode] Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Boštjan Polajžer, Drago Dolinar, Jožef Ritonja (FERI) bostjan.polajzer@um.si Andrej Semprimožnik (ELES) KAZALNIKI KAKOVOSTI

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Državni izpitni center *M11145113* INFORMATIKA SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Petek, 10. junij 2011 SPLOŠNA MATURA RIC 2011 2 M111-451-1-3 IZPITNA POLA 1 1. b 2. a 3. Pojem se povezuje

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Leon Bošnjak VPLIV PODOBNOSTI NA USPEŠNOST KLASIFIKACIJE EVOLUCIJSKIH OD

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Leon Bošnjak VPLIV PODOBNOSTI NA USPEŠNOST KLASIFIKACIJE EVOLUCIJSKIH OD UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Leon Bošnjak VPLIV PODOBNOSTI NA USPEŠNOST KLASIFIKACIJE EVOLUCIJSKIH ODLOČITVENIH DREVES Magistrsko delo Maribor, junij 2014

Prikaži več

Macoma katalog copy

Macoma katalog copy POSLOVNE APLIKACIJE PO ŽELJAH NAROČNIKA Poročilni sistem Finance in kontroling Poprodaja Podatkovna skladišča Prodaja Proizvodnja Obstoječi ERP Partnerji Implementacija rešitev prilagojena po željah naročnika

Prikaži več

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Osnove jezika VHDL Strukturno načrtovanje in testiranje Struktura vezja s komponentami

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - MK 3 tehnicni sistemi.ppt

Microsoft PowerPoint - MK 3 tehnicni sistemi.ppt Opredelitev tehničnega sistema Proces prenosa naravnih sistemov v tehnični sisteme, kot posledica človekovega ustvarjanja 1 Uvod - kaj predstavlja tehnični sistem, splošni primeri Predstavitev primera

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - MK 3 tehnicni sistemi.ppt

Microsoft PowerPoint - MK 3 tehnicni sistemi.ppt Opredelitev tehničnega sistema Proces prenosa naravnih sistemov v tehnični sisteme, kot posledica človekovega ustvarjanja 1 Uvod - kaj predstavlja tehnični sistem, splošni primeri Predstavitev primera

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA PRIMERNOSTI UPORABE METOD PODATKOVNEGA RUDARJENJA ZA MODELIRANJE TVEGANJA PRI ZAVAROV

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA PRIMERNOSTI UPORABE METOD PODATKOVNEGA RUDARJENJA ZA MODELIRANJE TVEGANJA PRI ZAVAROV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA PRIMERNOSTI UPORABE METOD PODATKOVNEGA RUDARJENJA ZA MODELIRANJE TVEGANJA PRI ZAVAROVANJU MOTORNIH VOZIL Ljubljana, september 2014 NATAŠA

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko David Možina Argumentirano strojno učenje z uporabo logistične regresije MAGISTRSKO DEL

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko David Možina Argumentirano strojno učenje z uporabo logistične regresije MAGISTRSKO DEL Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko David Možina Argumentirano strojno učenje z uporabo logistične regresije MAGISTRSKO DELO MAGISTRSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN

Prikaži več

FGG13

FGG13 10.8 Metoda zveznega nadaljevanja To je metoda za reševanje nelinearne enačbe f(x) = 0. Če je težko poiskati začetni približek (še posebno pri nelinearnih sistemih), si lahko pomagamo z uvedbo dodatnega

Prikaži več

Podatkovni model ER

Podatkovni model ER Podatkovni model Entiteta- Razmerje Iztok Savnik, FAMNIT 2018/19 Pregled: Načrtovanje podatkovnih baz Konceptualno načtrovanje: (ER Model) Kaj so entite in razmerja v aplikacijskem okolju? Katere podatke

Prikaži več

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša 12. 4. 2010 1 Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolov (običajno Σ 2) Σ n = {s 1 s 2... s n ; s i Σ, i =

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA KATALOG ZNANJA 1. IME PREDMETA ZBIRKE PODATKOV I ZBIRKE PODATKOV II 2. SPLOŠNI CILJI Splošni cilji predmeta so: razvijanje sposobnosti za uporabo znanstvenih metod in sredstev, razvijanje odgovornosti

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Študijski program: Visokošolski strokovni program Uprava Prva stopnja (bolonjski) Način študija: redni ČIŠČENJE VOZIL V AVTOPRALNICI Seminarska naloga Predmet:

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 07-bostjan_tavcar.ppt

Microsoft PowerPoint - 07-bostjan_tavcar.ppt MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje VARNOST V ZASEBNIH SISTEMIH RADIJSKIH ZVEZ B.T.v1.0 Brdo, 19. in 20. MAJ 2003 ZASEBNI SISTEMI RADIJSKIH ZVEZ (PMR) IN VARNOST Zasebni

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

Optimizacija z roji delcev - Seminarska naloga pri predmetu Izbrana poglavja iz optimizacije

Optimizacija z roji delcev - Seminarska naloga pri predmetu Izbrana poglavja iz optimizacije Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Seminarska naloga pri predmetu Izbrana poglavja iz optimizacije 2. junij 2011 Koncept PSO Motivacija: vedenje organizmov v naravi Ideja: koordinirano

Prikaži več

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni RAM stroj Nataša Naglič 4. junij 2009 1 RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni trak, pomnilnik ter program. Bralni trak- zaporedje

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ

INDUSTRIJA 4.0:  PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ AGENDA IZZIV OZADJE RAZISKAVE POSNETEK STANJA ANALIZA STANJA in

Prikaži več

Chapter 1

Chapter 1 - 1 - Poglavje 1 Uvod v podatkovne baze - 2 - Poglavje 1 Cilji (Teme).. Nekatere domene, kjer se uporabljajo podatkovne baze Značilnosti datotečnih sistemov Problemi vezani na datotečne sisteme Pomen izraza

Prikaži več

Oblikovanje in razvijanje spletnih strani

Oblikovanje in razvijanje spletnih strani Uporabniški vmesnik načrtovanje in izdelava Interaktivni mediji Doc. dr. Aleš Hladnik Načrtovanje uporabniškega vmesnika (UV) Načrtovanje oz. zasnova UV (User( interface design or engineering) je načrtovanje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Pedstavitev igre Prometna kača [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Pedstavitev igre Prometna kača [Združljivostni način] Predstavitev igre PROMETNA KAČA Okolju prijazno in varno v šolo Sebastian Toplak Ljubljana 29.2.2012 Vsebina Mreža Prometna kača Predstavitev mreže Izvedba igre (kampanje) Priprava na igro Izračun šolskega

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC VERJETNOST osnovni pojmi Poskus: dejanje pri katerem je izid negotov met

Prikaži več

DODATEK_F8

DODATEK_F8 COMARC/B F.8 F.8 Tabela polj/podpolj s stopnjo obveznosti za posamezen bibliografski nivo V tabeli je podana obveznost polj/podpolj (o - obvezen podatek, p - obvezen podatek, če obstaja, in n - neobvezen

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE

MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE doc. dr. Špela Pezdevšek Malovrh prof. dr. Lidija Zadnik Stirn prof. dr. Janez Krč VSEBINA Raziskovalni problem UVOD GOSPODARJENJE V ZASEBNIH GOZDOVIH Ni optimalno

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - MSPO_4_DiagramiVpliva.pptx

Microsoft PowerPoint - MSPO_4_DiagramiVpliva.pptx 8. Diagrami vpliva Odločitveno drevo alternative status quo razširitev gradnja povezovanje izidi 28 30 24 42 16 44 30 34, Univerza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta 1 Slabosti odločitvenih dreves

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Microsoft Word - magistrska naloga Miha Kronovšek.docx

Microsoft Word - magistrska naloga Miha Kronovšek.docx UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA PRILOŽNOSTI IN OVIR UVEDBE PODATKOVNEGA RUDARJENJA V PRAVNO INFORMACIJSKEM PORTALU IUS- INFO Ljubljana, avgust 2018 MIHA KRONOVŠEK IZJAVA

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE V SLOVENIJI Porobeton in BIM na javnih objektih Miloš Kmetič, univ.dipl.inž.grad. Konzorcij pasivna hiša Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce

Prikaži več

Event name or presentation title

Event name or  presentation title Marko Škufca Vodja programa BI, ADD d.o.o. Gorazd Cah Specialist področja Služba za informatiko, DARS d.d. Izziv Rešitev Rezultati... PROCESI + TEHNOLOGIJA + LJUDJE Poslanstvo: s sodobnimi pristopi in

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

Datum in kraj

Datum in kraj Ljubljana, 5. 4. 2017 Katalog znanj in vzorci nalog za izbirni izpit za vpis na magistrski študij Pedagoško računalništvo in informatika 2017/2018 0 KATALOG ZNANJ ZA IZBIRNI IZPIT ZA VPIS NA MAGISTRSKI

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Računalništvo in informatika Program: Mehatronika dr. Hubert Fröhlich, univ. dipl. el. Podatkovne baze 2 Podatkovne baze Podatki osnova za odločanje in izvajanje akcij tiskana oblika elektronska oblika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja5.doc

Microsoft Word - SI_vaja5.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 5 Naloge 1. del: t test za

Prikaži več

Orodje za izvoz podatkov

Orodje za izvoz podatkov Pomoč uporabnikom -NA-SI-200, V6.13-00 IZUM, 2018 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Predstavitev orodja za izvoz podatkov...

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

(Microsoft Word - 3. Pogre\232ki in negotovost-c.doc)

(Microsoft Word - 3. Pogre\232ki in negotovost-c.doc) 3.4 Merilna negotovost Merilna negotovost je parameter, ki pripada merilnem rezltat. Označje razpršenost vrednosti, ki jih je mogoče z določeno verjetnostjo pripisati merjeni veličini. Navaja kakovost

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Mere kompleksnih mrež (angl. Network Statistics) - Seminarska naloga pri predmetu Izbrana poglavja iz diskretne matematike

Mere kompleksnih mrež   (angl. Network Statistics) - Seminarska naloga pri predmetu Izbrana poglavja iz diskretne matematike Mere kompleksnih mrež (angl. Network Statistics) Seminarska naloga pri predmetu Izbrana poglavja iz diskretne matematike Ajda Pirnat, Julia Cafnik in Živa Mitar Fakulteta za matematiko in fiziko April

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l 2 0 1 7 Dragi učenci, spoštovani starši! V šolskem letu 2017/18 bomo učencem 4., 5. in 6. razredov

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019 S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. Za napredovanja v letu 2019 je potrebno

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; ; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus

Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; ; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; 14. 16.04.2010; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus Slovenija + Informatika + Energetika za 3. tisočletje Sinergija3 partnerja konzorcija

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 31. avgust 2018 Navodila Pazljivo preberite

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 31. avgust 2018 Navodila Pazljivo preberite Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Statistika Pisni izpit 31 avgust 018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Za pozitiven

Prikaži več

3. Metode, ki temeljijo na minimalnem ostanku Denimo, da smo z Arnoldijevim algoritmom zgenerirali ON bazo podprostora Krilova K k (A, r 0 ) in velja

3. Metode, ki temeljijo na minimalnem ostanku Denimo, da smo z Arnoldijevim algoritmom zgenerirali ON bazo podprostora Krilova K k (A, r 0 ) in velja 3. Metode, ki temeljijo na minimalnem ostanku Denimo, da smo z Arnoldijevim algoritmom zgenerirali ON bazo podprostora Krilova K k (A, r 0 ) in velja AV k = V k H k + h k+1,k v k+1 e T k = V kh k+1,k.

Prikaži več

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu 001 Akustika in ultrazvok Jurij Prezelj 002 Diferencialne enačbe Aljoša Peperko 003 Eksperimentalne metode v nosilec bo znan

Prikaži več

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB NRGTSKI INŽNIRING energetsko upravljanje in knjigovodstvo nergy management and bookkeeping Notranje usposabljanje podjetja UTRIP, d. o. o. Celje, 21. januar 2014 Cveto Fendre cveto.fendre@guest.arnes.si

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5 februar 018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Nalog je

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc DEJAVNIKI VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI Raziskava II. del Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Ljubljana, avgusta 2010 Vodja raziskave: dr. Dragan Petrovec Izvajalci in avtorji:

Prikaži več

resitve.dvi

resitve.dvi FAKULTETA ZA STROJNISTVO Matematika Pisni izpit. junij 22 Ime in priimek Vpisna st Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite resevanja. Veljale bodo samo resitve na papirju, kjer so

Prikaži več

SLO wintherwax

SLO wintherwax O projektu Naslov projekta: WINTHERWAX Celoten naslov projekta: WINdow based on THERmally modified wood with high performance WAX coating Številka projekta: 666206 Razpis: H2020-SMEINST-2-2014 Datum začetka

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero v

Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero v Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar 2009 1 Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero velja 0 f(e) u(e) za e E(G). Za v V (G) definiramo presežek

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Osnove statistike v fizični geografiji 2

Osnove statistike v fizični geografiji 2 Osnove statistike v geografiji - Metodologija geografskega raziskovanja - dr. Gregor Kovačič, doc. Bivariantna analiza Lastnosti so med sabo odvisne (vzročnoposledično povezane), kadar ena lastnost (spremenljivka

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O PORABI ENERGIJE, GORIV IN IZBRANIH NAFTNIH PROIZVODOV E-PE/L ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Jože Zalar,

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Uvodno predavanje

Uvodno predavanje RAČUNALNIŠKA ORODJA Simulacije elektronskih vezij M. Jankovec 2.TRAN analiza (Analiza v časovnem prostoru) Iskanje odziva nelinearnega dinamičnega vezja v časovnem prostoru Prehodni pojavi Stacionarno

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

MERE SREDNJE VREDNOSTI

MERE SREDNJE VREDNOSTI OPIS PODATKOV ENE SPREMENLJIVKE frekvenčne porazdelitve in mere srednje vrednosti as. dr. Nino RODE Uni-Lj. Fakulteta za socialno delo O ČEM BOMO GOVORILI NAMEN OPISNE STATISTIKE Kako opisati podatke OPIS

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

OPOMNIK

OPOMNIK OPOMNIK Za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti za potrebe postopka revidiranja OCENA VREDNOSTI NEPREMIČN ZA POTREBE RAČUNOVODSKEGA POROČANJA OPOZORILO Pregled poročila o oceni vrednosti

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zapisovanje učnih izidov Bled, 21.1.2016 Darko Mali ECVET ekspert, CPI Pojmi: Kvalifikacija Kompetenca Učni cilji Učni izidi Enote učnih izidov Kreditne točke Programi usposabljanja NE! 2 Učni cilji kompetence

Prikaži več

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila Programsko orodje LabVIEW za kreiranje, zajem in obdelavo signalov (statične in dinamične karakteristike hidravličnih proporcionalnih ventilov) Marko Šimic Telefon: +386 1 4771 727 e-mail: marko.simic@fs.uni-lj.si

Prikaži več

UPRAVLJANJE RAZPRŠENIH PODATKOV Shranjevanje, zaščita in vzdrževanje informacij, ki jih najbolj potrebujete

UPRAVLJANJE RAZPRŠENIH PODATKOV Shranjevanje, zaščita in vzdrževanje informacij, ki jih najbolj potrebujete UPRAVLJANJE RAZPRŠENIH PODATKOV Shranjevanje, zaščita in vzdrževanje informacij, ki jih najbolj potrebujete ELEKTRONSKI PODATKI, KI JIH ORGANIZACIJA USTVARJA IN POTREBUJE ZA DOSTOP, SE KAŽEJO V RAZLIČNIH

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Napovedno oglaševanje Kombiniranje internih in eksternih podatkov za boljšo učinkovitost oglaševanja Miloš Suša, iprom Andraž Zorko, Valicon Mojca Pesendorfer, Atlantic Grupa Ljubljana, 22.10.2018 PREDIKTIVNO

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Prva LIFE delavnica za pripravo prijav Ljubljana, 15. in 16. januar 2019 Program 1. LIFE delavnice za pisanje prijav: Program delavnice Trajanje Naslov sklopa Nosilec 08.30 09.00 Registracija udeležencev

Prikaži več