MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR"

Transkripcija

1 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI EVRSKO POSLOVANJE TRANSAKCIJSKI RAČUN (v nadaljevanju TRR) ODPIRANJE TRR Odpiranje TRR enkratno Odpiranje TRR za nerezidente 11,00 EUR enkratno VODENJE TRR 1 - osebni TRR 2,30 EUR mesečno - gotovinski TRR 1,10 EUR mesečno - depozitni TRR mesečno - IQ račun* mesečno - študentski TRR mesečno - Addiko otroški TRR mesečno - TRR nerezidenta 3,00 EUR mesečno - osnovni plačilni račun (rezident/nerezident) 4,60 EUR mesečno - osnovni plačilni račun - odločba (rezident/nerezident) 2,30 EUR mesečno 1 Vodenje TRR vključuje: stroške vodenja, odobritev avtomatskega limita, pošiljanje enega izpiska mesečno, ažuriranje pooblastila (skladno s pogodbo). * Ni v redni ponudbi banke! VPLAČILA IN IZPLAČILA NA/S TRR Vplačila na TRR po transakciji Izplačila s TRR po transakciji ZAPIRANJE TRR Zapiranje TRR enkratno Zapiranje TRR v primeru smrti imetnika enkratno Sprememba vrste TRR enkratno OBVEŠČANJE UPORABNIKA TRR Mesečni izpisek PAKETI Nadomestilo za uporabo paketa PAKETI REDNE PONUDBE Start paket 5,00 EUR mesečno Srebrni paket 8,00 EUR mesečno Zlati paket 13,00 EUR mesečno PAKETI PRETEKLIH PONUDB PLUS Paket** 5,00 EUR mesečno E Paket** 8,50 EUR mesečno SENIOR Paket** 2,50 EUR mesečno TOP Paket** 12,00 EUR mesečno TOP DEPOZITNI Paket** 9,90 EUR mesečno AVTO Paket* 3,00 EUR mesečno SETEV Paket* 2,50 EUR mesečno Paket TROJKA* 3,50 EUR mesečno PRVI Paket* 3,50 EUR mesečno ŠTUDENT Paket** Exclusive Paket** *Paket od ni več v redni ponudbi banke. Nadomestilo za uporabo paketa velja za obstoječe imetnike paketov. **Paket od ni več v redni ponudbi banke. Nadomestilo za uporabo paketa velja za obstoječe imetnike paketov. 40,00 EUR mesečno UKINITEV PAKETA Ukinitev paketa na željo uporabnika v prvih 6 mesecih po pristopu k paketu 26,00 EUR enkratno Ukinitev paketa po preteku 6 mesecev od pristopa Ukinitev paketa v primeru smrti imetnika EVRSKO VARČEVANJE ADDIKO VARČEVANJE PLUS Predčasna prekinitev Addiko varčevanja plus utemeljen razlog** ostali razlogi *Od privarčevanega zneska (glavnica+obresti) 1,00% * 3,00% * **Smrt, bolezen, težje poškodbe deponenta ali ožjih družinskih članov, naravna nesreča, izselitev iz države. VARČEVALNI RAČUNI Odprtje varčevalnega računa Vodenje varčevalnega računa Zaprtje varčevalnega računa Stran 1 od 8

2 VEZAVA EVRSKIH SREDSTEV SKLENITEV POGODBE O VEZAVI EVRSKIH SREDSTEV Sklenitev pogodbe o vezavi evrskih sredstev PREDČASNA PREKINITEV DEPOZITOV Predčasna prekinitev pogodbe o vezavi sredstev utemeljen razlog** ostali razlogi *Od privarčevanega zneska (glavnica+obresti) 1,00% * 3,00% * **Smrt, sklep o dedovanju, bolezen, težje poškodbe deponenta ali ožjih družinskih članov, naravna nesreča, izselitev iz države. Velja tudi v primeru prekinitve Rastočega depozita v prvem pogodbenem mesecu URADNA POTRDILA Ponovna izdelava povzetka za obračun dohodkov, izplačanih za preteklo leto v RS 6,60 EUR* enkratno PLAČILNE TRANSAKCIJE V SLOVENIJI V EUR IN ČEZMEJNE* REGULIRANE TRANSAKCIJE V EUR * Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je plačilo regulirano, so: - plačilo se izvrši med državami članicami EU ali državami podpisnicami Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora v valuti EUR - račun prejemnika mora biti naveden v pravilni strukturi IBAN, - banka prejemnika mora biti navedena s pravilno kodo BIC (SWIFT), - opcija plačnika stroškov mora biti SHA, kar pomeni, da plačnik plača stroške izvršitve plačila svoji banki, prejemnik pa svoji. PLAČILA Na bančnem okencu Interni prenosi med računi občanov v banki Znesek transakcije do vključno EUR - navadni nalog* Znesek transakcije do vključno EUR - nujni nalog Znesek transakcije nad EUR* * - Brez nadomestila za transakcije na račune občanov v Addiko Bank d.d. in za plačila na PayLife Bank, Dunaj, Avstrija, za namen polnjenja predplačniške Addiko MasterCard kartice. 2,30 EUR 8,00 EUR 8,00 EUR Na Addiko bankomatu - Odloženo v kuverti v depozitno enoto Interni prenosi med računi občanov v banki Znesek transakcije do vključno EUR Znesek transakcije nad EUR Preko Addiko Ebank Interni prenosi med računi občanov v banki Znesek transakcije do vključno EUR - navadni nalog Znesek transakcije do vključno EUR - nujni nalog Znesek transakcije nad EUR 2,30 EUR 8,00 EUR 0,39 EUR 4,95 EUR 4,95 EUR Na bankomatu - Plačilni nalog (UPN) domačih izdajateljev z vrstico OCR ali QR kodo Na bankomatu Banke avtomatski UPN do EUR 0,50 EUR po zahtevku Na bankomatu druge banke v Sloveniji avtomatski UPN do EUR 1,00 EUR po zahtevku DIREKTNE OBREMENITVE IN TRAJNI NALOGI SEPA direktne obremenitve 6 Interni trajni nalogi 7 Eksterni trajni nalogi 8 Sprememba datuma poravnave trajnega naloga Obvestilo o neizvršitvi plačila preko direktne obremenitve, SEPA direktne obremenitve ali trajnega naloga Zahtevek za omejitev (prepoved) ter sprememba ali preklic omejitev (prepovedi) izvajanja SEPA direktnih obremenitev 6 Plačila elektrike, RTV naročnine, stanarine, plačila porabe po plačilnih karticah, itd. 0,26 EUR 0,56 EUR 2,10 EUR 1,70 EUR 2,10 EUR 7 Trajni nalogi za prenose med računi, na varčevanja, plačila obveznosti po kreditu, ki potekajo znotraj Addiko Bank d.d.. 8 Trajni nalogi na račune drugih bank in hranilnic v Sloveniji in države EU v valuti EUR (plačilo kreditov, varčevanja, prenosi na TRR ). VPLAČILA OBČANOV V HUMANITARNE NAMENE Vplačila ne glede na način izvršitve plačila ČEZMEJNE NEREGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE V EUR, DRUGE* PLAČILNE TRANSAKCIJE IN TRANSAKCIJE V VALUTI DRUGE DRŽAVE ČLANICE ČEZMEJNE NEREGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE V EUR, DRUGE* PLAČILNE TRANSAKCIJE IN TRANSAKCIJE V VALUTI DRUGE DRŽAVE ČLANICE *Druge plačilne transakcije so plačila, ki se izvršijo v valuti različno od EUR in transakcije, ki se izvršijo v/iz področja izven EU. Papirni nalog - komitenti - nekomitenti 0,20% 0,30% min. 7,70 EUR max. 186,00 EUR + opcija OUR 10 min. 9,30 EUR max. 274,00 EUR + opcija OUR 10 Preko Addiko EBank - komitenti 0,15% min. 7,15 EUR max. 154,00 EUR + opcija OUR Kadar želi plačnik poravnati stroške druge banke, se dodatno obračunajo stroški za opcijo OUR (velja samo za druge plačilne transakcije). OPCIJA OUR 22,00 EUR Stran 2 od 8

3 KARTIČNO POSLOVANJE DEBETNA KARTICA (kartica transakcijskega računa) Addiko Maestro kartica Izdaja Addiko Maestro kartice - uporabniku TRR - pooblaščeni osebi ali zakonitemu zastopniku 5,00 EUR po izdaji Članarina za Addiko Maestro kartico - uporabnika TRR letna - pooblaščene osebe letna Nadomestilo za dvig gotovine z Addiko Maestro kartico na bančnih avtomatih in POS terminalih Nadomestilo za dvig gotovine z Addiko Maestro kartico na bančnih avtomatih Addiko Bank d.d. v Sloveniji Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih drugih bank v Sloveniji, v državah EU v evrih (EUR) v švedskih kronah (SEK) ali novih romunskih levih (RON)* Nadomestilo za dvig gotovine na POS terminalih v Sloveniji, v državah EU v evrih (EUR) v švedskih kronah (SEK) ali novih romunskih levih (RON)* Nadomestilo za dvig gotovine, ki ni EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) z Maestro kartico na bančnih avtomatih in POS terminalih v državah EU ter izven EU Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih drugih bank v Sloveniji in v tujini** po dvigu 0,52 EUR po dvigu 0,52 EUR po dvigu 1,00% min. 2,10 EUR dviga max. 22,80 EUR 0,40 EUR po vpogledu * Dvigi gotovine v EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) z Addiko Maestro kartico na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike Addiko otroških in študentskih računov. 3 dvigi gotovine v mesecu v EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) z Addiko Maestro kartico na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike IQ računov. ** Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike Addiko otroških in študentskih računov. Blokada Addiko Maestro kartice s strani banke 6,95 EUR po blokaki Izdelava nove osebne številke (PIN) na željo uporabnika 6,00 EUR po izdelavi Ostalo Kopija potrdila o plačilu (slip) 2,25 EUR po kopiji Odpoved naročene kartice 5,50 EUR po odpovedi Upravljanje z osebno številko (PIN) na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini *** 0,40 EUR po transakciji *** velja od Polog gotovine Na Addiko bankomatu - Odloženo v kuverti v depozitno enoto po pologu Na Addiko bankomatu - Avtomatski polog gotovine v EUR po pologu Addiko Debit Mastercard kartica Izdaja kartice - uporabniku TRR po izdaji - pooblaščeni osebi ali zakonitemu zastopniku 6,10 EUR po izdaji Članarina za kartico - uporabnika TRR letna - pooblaščene osebe letna Nadomestilo za dvig gotovine na bančnih avtomatih in POS terminalih Nadomestilo za dvig gotovine na bančnih avtomatih Addiko Bank d.d. v Sloveniji Nadomestilo za dvig gotovine na bannčnih avtomatih drugih bank v Sloveniji, v državah EU v evrih (EUR) v švedskih kronah (SEK) ali novih romunskih levih (RON)* Nadomestilo za dvig gotovine na POS terminalih v Sloveniji, v državah EU v evrih (EUR) v švedskih kronah (SEK) ali novih romunskih levih (RON)* Nadomestilo za dvig gotovine, ki ni EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) na bančnih avtomatih in POS terminalih v državah EU ter izven EU Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih drugih bank v Sloveniji in v tujini** po dvigu 0,52 EUR po dvigu 0,52 EUR po dvigu 1,00% min. 2,10 EUR dviga max. 22,80 EUR 0,40 EUR * Dvigi gotovine v EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike Addiko otroških in študentskih računov. 3 dvigi gotovine v mesecu v EUR, SEK (švedska krona) ali RON (novi romunski lev) na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike IQ računov. ** Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih drugih bank v državah EU za imetnike Addiko otroških in študentskih računov. Ponovna izdelava kartice Ponovna izdelava neprevzete kartice oziroma ponovna izdelava kartice po izgubi, kraji ali preklicu kartice 8,05 EUR po izdelavi Prva ponovna izdelava neprevzete kartice oziroma prva ponovna izdelava kartice po izgubi, kraji ali preklicu kartice za Addiko otroški ali študentski račun Vsaka naslednja ponovna izdelava neprevzete kartice oziroma vsaka naslednja ponovna izdelava kartice po prijavi izgube ali kraje in preklicu veljavnosti kartice za Addiko otroški ali študentski račun 8,05 EUR po izdelavi Blokada kartice s strani banke 8,05 EUR po blokadi Zamenjava kartice na željo uporabnika 8,05 EUR po zamenjavi Izdelava nove osebne številke (PIN) na željo uporabnika 6,00 EUR po izdelavi Ostalo Kopija potrdila o plačilu (slip) 2,25 EUR po kopiji Odpoved naročene kartice 6,60 EUR po odpovedi Upravljanje z osebno številko (PIN) na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini (velja za Addiko debit Mastercard kartico) 0,40 EUR po transakciji Polog gotovine Na Addiko bankomatu - Odloženo v kuverti v depozitno enoto po pologu Na Addiko bankomatu - Avtomatski polog gotovine v EUR po pologu ADDIKO MASTERCARD KARTICA Članarina za Addiko Mastercard kartico Addiko zlata plačilna Mastercard kartica 60,00 EUR letno Addiko obročna Mastercard kartica (stranka ima račun odprt pri Addiko Bank d.d.) 23,00 EUR letno Addiko obročna Mastercard kartica (stranka ima račun odprt pri drugi slovenski banki) 46,00 EUR letno Dodatna Addiko zlata plačilna Mastercard kartica 60,00 EUR letno Dodatna Addiko obročna Mastercard kartica (stranka ima račun odprt pri Addiko Bank d.d.) 23,00 EUR letno Dodatna Addiko obročna Mastercard kartica (stranka ima račun odprt pri drugi slovenski banki) 46,00 EUR letno Zamenjava Addiko Mastercard kartice na željo uporabnika Addiko zlata plačilna Mastercard kartica Addiko obročna Mastercard kartica 9,25 EUR 9,85 EUR Nadomestilo za dvig gotovine z Addiko Mastercard kartico doma in v tujini 5,00% min. 11,00 EUR dviga Vpogled v stanje na Addiko Mastercard kartici na bankomatu 0,40 EUR na vpogled Nadomestilo za transakcije "Quasi Cash"* 5,00% Blokada Addiko Mastercard kartice s strani banke Uvrstitev Addiko Mastercard kartice na stop listo zaradi izgube ali kraje kartice * S "Quasi Cash" poimenujemo transakcije z uporabo kartic za nakup potovalnih čekov, tuje gotovine, loterijskih listkov, srečk, igralnih žetonov, dobroimetja, vavčerjev, ki so zamenljivi za gotovino, plačilo različnih stav, prenos sredstev ipd. Ostalo Kopija potrdila o plačilu (slip) Sprememba višine limita na željo uporabnika Ponovna priprava/tiskanje izpiska/prometa kartice Odpoved naročene kartice min. 1,03 EUR max. 136,20 EUR 6,95 EUR 11,00 EUR 2,25 EUR 4,00 EUR 3,00 EUR 5,50 EUR transakcije Stran 3 od 8

4 Sprememba dneva bremenitve Strošek posameznega obroka Velja za obročno kartico 2,10 EUR 1,40 EUR Addiko Mastercard kartice preteklih ponudb Članarina za Addiko plačilno Mastercard kartico 23,00 EUR letno Članarina za Addiko kreditno Mastercard kartico 23,00 EUR letno Članarina za dodatno Addiko plačilna Mastercard kartico 23,00 EUR letno Članarina za dodatno Addiko kreditna Mastercard kartico 23,00 EUR letno Zamenjava Addiko plačilne Mastercard kartice na željo uporabnika 6,95 EUR Zamenjava Addiko kreditne Mastercard kartice na željo uporabnika 9,85 EUR ELEKTRONSKO POSLOVANJE NADOMESTILO ZA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO - OBČANI Nadomestilo za uporabo strojnega generatorja gesel Nadomestilo za uporabo strojnega generatorja gesel študenti, dijaki in otroci Zamenjava strojnega generatorja gesel v primeru izgube ali poškodbe Nadomestilo za uporabo programskega generatorja gesel 50,00 EUR 50,00 EUR MESEČNA UPORABA ADDIKO EBANK Mesečna uporaba Addiko Ebank Mesečna uporaba Addiko Ebank za študente, dijake, otroke in imetnike vseh osnovnih plačilnih računov Mesečna uporaba Addiko Mobile Mesečna uporaba Addiko Chat Banking 0,65 EUR IZDAJA POTRDIL Izdaja potrdila o plačilu preko Addiko Ebank 1,65 EUR SMS OBVEŠČANJE Prejemanje SMS obvestil o transakcijskem računu 1,05 EUR mesečno mesečno/ Prejemanje SMS obvestil o transakcijah z Addiko MasterCard kartico 1,33 EUR posamezno kartico Stran 4 od 8

5 KREDITNO POSLOVANJE ODOBRITEV LIMITOV NA TRR Avtomatski limit na TRR Dovoljeni izredni limit na TRR 2,00% min. 11,00 EUR max. 110,00 EUR ODOBRITEV KREDITA EXPRESS kredit 1 Od 6 do 120 mesecev - komitenti 2,00% min. 70,00 EUR max. 250,00 EUR Addiko kredit za poplačilo obveznosti 1 Od 6 do 144 mesecev - komitenti 1,50% min. 70,00 EUR max. 250,00 EUR HIP kredit Od 13 do 60 mesecev - nekomitenti 3,00% min. 50,00 EUR max. 250,00 EUR HIP TOP UP kredit Od 13 do 84 mesecev - nekomitenti 3,00% min. 50,00 EUR max. 250,00 EUR Addiko premostitveni kredit na podlagi zastave vezanega depozita ali varčevanja 2 Za zneske do EUR 3 Za zneske nad ,00 EUR do EUR 3 100,00 EUR 200,00 EUR Addiko stanovanjski kredit Od 13 do 360 mesecev - komitenti 1,50% min. 100,00 EUR max. 400,00 EUR Addiko stanovanjski kredit za refinanciranje Od 13 do 360 mesecev - komitenti 4 Work kredit 12 mesecev - komitenti - nekomitenti 1 velja tudi za nekomitente v primeru prenosa poslovanja 80,00 EUR 2 zastavi se lahko depozite, ki so aktivni vsaj 3 mesece 3 za znesek varčevanja do EUR je najdaljša doba financiranja do 57 mesecev oz. za znesek varčevanja nad EUR do 24 mesecev 4 ponudba velja za trženje v podjetjih, ki so del aktivnosti STROŠEK OCENE RIZIKA Limit na TRR za dovoljeni izredni limit na TRR (do 6 mesecev) 1,02% za dovoljeni izredni limit na TRR (do 12 mesecev) 2,03% EXPRESS kredit izplačilo v gotovini Od 6 do 120 mesecev 2,00% Addiko kredit za poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti Od 6 do 144 mesecev 1,50% HIP kredit Od 13 do 60 mesecev 4,50% glavnice in obresti glavnice in obresti glavnice in obresti HIP TOP UP kredit Od 13 do 84 mesecev 4,50% glavnice in obresti 4 Work kredit 12 mesecev 0,00 EUR PODALJŠANJE KREDITA Enkratno podaljšanje za nadaljnjih 6 mesecev ½ stroškov odobritve PREDČASNO ODPLAČILO KREDITA Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita za kreditne pogodbe, sklenjene do Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita za kreditne pogodbe, sklenjene od naprej ½ stroškov odobritve v skladu s kreditno pogodbo SPREMEMBE KREDITNIH POGOJEV, SPREMEMBA VALUTE IN IZDELAVA ANEKSA H KREDITNI POGODBI Sprememba kreditnih pogojev, valute in izdelava aneksa h kreditni pogodbi na zahtevo kreditojemalca* *Brez stroškov v primeru uveljavljanja BNI zavarovanja. 256,00 EUR IZDAJA POTRDIL PO KREDITNIH POSLIH Informacija o stanju - amortizacijski načrt Izdaja raznih dodatnih potrdil po kreditnih poslih brezplačno 11,00 EUR* STROŠKI IZSTAVITVE NOTARSKO OVERJENEGA ZEMLJIŠKO KNJIŽNEGA DOVOLILA Stroški izstavitve notarsko overjenega zemljiškoknjižnega dovolila (izbrisna pobotnica, delna izbrisna pobotnica, zemljiškoknjižno soglasje), v kolikor banka uredi izbris (razen za tuje registre) Stroški izstavitve in deponiranja notarsko overjenega zemljiškoknjižnega dovolila (izbrisna pobotnica, delna izbrisna pobotnica, zemljiškoknjižno soglasje) pri notarju 144,00 EUR enkratno 200,00 EUR enkratno PRIDOBIVANJE MANJKAJOČE DOKUMENTACIJE* Obvestilo Prvi poziv in vsi naslednji * Dokumentacija, ki jo je stranka dolžna periodično posredovati banki, skladno z določili kreditne pogodbe (vinkulacija, ). Nadomestilo velja za pogodbe sklenjene po IZPLAČILO GOTOVINE Stran 5 od 8 enkratno 13,00 EUR enkratno

6 Izplačilo gotovine Nadomestilo za izplačilo kredita v gotovini po izplačilu Stran 6 od 8

7 GOTOVINSKO POSLOVANJE ZAMENJAVA APOENOV (vse kombinacije bankovcev in kovancev)* Zamenjava apoenov (vse kombinacije bankovcev) do 20 prejetih kosov - komitenti Zamenjava apoenov (vse kombinacije kovancev) do 100 prejetih kosov - komitenti Zamenjava apoenov (vse kombinacije bankovcev) nad 20 prejetih kosov - komitenti 2,30% min. 4,00 EUR Zamenjava apoenov (vse kombinacije kovancev) nad 100 prejetih kosov - komitenti 3,00% min. 6,00 EUR * Možne kombinacije menjave apoenov: menjava bankovcev v kovance, kovancev v bankovce, bankovcev v bankovce in kovancev v kovance. od vrednosti bankovcev od vrednosti kovancev POLOG KOVANCEV NA TRR Polog kovancev na TRR do 100 kosov Polog kovancev na TRR nad 100 kosov 2,00% min. 2,20 EUR Polog kovancev na Addiko otroški račun od vrednosti kovancev DEVIZNO POSLOVANJE GOTOVINSKO POSLOVANJE (EFEKTIVNE VALUTE) ODKUP TUJE GOTOVINE OD OBČANOV - BANKOVCI Odkup tuje gotovine od občanov - bankovci PRODAJA TUJE GOTOVINE OBČANOM Prodaja tuje gotovine občanom DEVIZNE VEZANE VLOGE SKLENITEV POGODBE O VEZAVI DEVIZNIH SREDSTEV Sklenitev pogodbe o vezavi deviznih sredstev PREDČASNA PREKINITEV DEPOZITOV utemeljen razlog** ostali razlogi *Od privarčevanega zneska (glavnica+obresti) **Smrt, bolezen, težje poškodbe deponenta ali ožjih družinskih članov, naravna nesreča, izselitev iz države. 1,00% * 3,00% * TREZORSKE STORITVE SEFI NAJEMNINA ZA SEFE (DDV JE VKLJUČEN) Mesečna najemnina za sefe po dimenzijah - 9 x 30 x 40,2 v cm 12,00 EUR mesečno - 18 x 30 x 40,2 v cm 30,00 EUR mesečno - 36 x 30 x 40,2 v cm 36,00 EUR mesečno Letna najemnina za sefe po dimenzijah - 9 x 30 x 40,2 v cm 48,00 EUR letno - 18 x 30 x 40,2 v cm 100,00 EUR letno - 36 x 30 x 40,2 v cm 150,00 EUR letno KAVCIJA ZA KLJUČ SEFA IN MAGNETNE KARTICE Kavcija za ključ sefa in ene magnetne kartice Izdelava enega ključa ali magnetne kartice zaradi izgube Ceni se prištejejo dejanski stroški izdelave. 25,00 EUR 25,00 EUR HRAMBA KUVERT BREZ OZNAČENE VREDNOSTI Hramba kuvert brez označene vrednosti do velikosti cca. 30 x 23 cm Hramba večjih kuvert brez označene vrednosti OSTALI POSLI POŠILJANJE OPOMINOV KOMITENTOM POŠILJANJE OPOMINOV-VSI POSLI Obvestilo o nedovoljenem stanju na TRR do 50 EUR Obvestilo o neporavnanih obveznostih po kreditni pogodbi (do 20 dni zamude) Prvi opomin* Drugi opomin* Tretji opomin* Zadnji poziv k plačilu dolga po pogodbi *stroški se pri poslovanju s sefi ne zaračunavajo v višini zamudnih obresti oz. max. 4,00 EUR v višini zamudnih obresti oz. max. 5,00 EUR v višini zamudnih obresti oz. max. 6,00 EUR IZTERJAVA ZAPADLIH OBVEZNOSTI PREKO ZUNANJE AGENCIJE* - VSI POSLI Izterjava zapadlih obveznosti (dolg nad 100 EUR) Izterjava zapadlih obveznosti (dolg pod 100 EUR) *Prefakturiranje računa, ki ga izda zunanja agencija. **Cena brez 22% DDV 7% + 80 EUR** od izterjanega zneska 50 EUR** BLOKADE Blokiranje TRR, devizne vloge, računa nerezidenta na osnovi pravnomočnega sklepa sodišča oziroma davčne uprave 13,10 EUR Stran 7 od 8

8 IZVRŠITEV SKLEPA O IZVRŠBI IN DRUGIH SODNIH ALI UPRAVNIH ODLOČB 22 Prva izvršitev sklepa o izvršbi ali druge sodne ali upravne odločbe in izvršnic 22 Vsaka delna izvršitev sklepa o izvršbi ali druge sodne ali upravne odločbe in izvršnic 22 Cena za nalog izvršbe ali izvršnice (v aplikaciji Nodurs) 22 Stroškom se prišteje cena za nalog izvršbe ali izvršnice. Vsa določila Cenika, ki se tičejo izvršnice stopijo v veljavo z ! 24,10 EUR 13,10 EUR 4,70 EUR IZPLAČILO PO SKLEPU O DEDOVANJU Sklep o dedovanju 14,50 EUR IZDELAVA FOTOKOPIJ Izdelava fotokopij dokumentov 0,34 EUR * stran IZDAJA POTRDIL IN PRIPRAVA PODATKOV Izračun obresti, ki niso predmet poslovnega razmerja z Banko, na željo uporabnika 0,56 EUR* min. 7,00 EUR Izdaja potrdila o stanju sredstev na računih pri banki in prilivih sredstev na račune pri banki - za 3 mesece 7,90 EUR* - za 6 mesecev 13,10 EUR* - za 12 mesecev 18,40 EUR* Izdaja raznih dodatnih potrdil po bančnih poslih 11,00 EUR* Strošek priprave podatkov na podlagi poizvedb - poizvedba s strani sodišča ali izvršitelja - poizvedba s strani tretjih oseb, ki niso sodišča ali izvršitelji 32,80 EUR* Izpis registra zavarovalnih posrednikov 1,00 EUR po izdaji UNOVČENJE MENIC Unovčenje menice GARANCIJSKO POSLOVANJE 21,90 EUR (cena vključuje tudi strošek plačilnega naloga) po nalogu IZDANE GARANCIJE Odobritev garancije in izdaja garancije - za vse vrste storitvenih garancij min. 0,25% min. 87,00 EUR enkratno - za vse vrste plačilnih garancij min. 0,30% min. 110,00 EUR enkratno Vodenje garancij - storitvene garancije min. 0,06% min. 21,90 EUR mesečno - plačilne garancije min. 0,08% min. 21,90 EUR mesečno Sprememba pogojev garancije 32,80 EUR enkratno Preklic oz. predčasno vračilo garancije 32,80 EUR enkratno Unovčenje garancije 0,20% min. 110,00 EUR enkratno Poziv k vnovčitvi pregled dokumentov 21,90 EUR enkratno IZJAVE ZA IZDAJO GARANCIJE Izdaja zavezujoče izjave Izdaja nezavezujoče izjave min. 110,00 EUR min. 54,75 EUR PREJETE GARANCIJE - avizirna provizija min. 34,00 EUR max. 328,00 EUR min. 14,00 EUR enkratno enkratno - avizirna provizija za garancijo, prejeto preko druge slovenske banke 0,05% max. 69,00 EUR - konfirmacija po dogovoru enkratno - sprememba pogojev garancije 34,00 EUR enkratno - sprememba pogojev garancije, prejete preko druge slovenske banke 16,50 EUR enkratno - unovčenje garancije 0,20% min. 110,00 EUR enkratno - preverjanje avtentičnosti garancije 34,00 EUR enkratno - preverjanje ustreznosti garancije 51,50 EUR enkratno - odstop garancije na drugo slovensko banko 0,05% min. 14,00 EUR enkratno max. 69,00 EUR - odstop spremembe po garanciji na drugo slovensko banko 16,50 EUR enkratno - preklic garancije 51,50 EUR enkratno - stroški reklamacij in poizvedb 51,50 EUR enkratno - usklajevanje vsebine kontra garancije in / oz. garancije v korist banke 94,00 EUR enkratno - sprememba pogojev kontragarancije oz.garancije izdane v korist banke 56,00 EUR po zahtevku - pregled dokumentov (redukcija loro garancije 51,50 EUR po setu dokumentov - preverjanje ustreznosti unovčitvenega zahtevka 44,00 EUR po preverbi - pošiljanje sporočil po telefaksu, e-pošti ali navadni pošti na željo komitenta 2,20 EUR po zahtevku Ta Cenik velja od od 0,12% do 0,15% Stran 8 od 8

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

TARIFA FO_marec_12_3_2019

TARIFA FO_marec_12_3_2019 ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. marec 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.3. Kreditni posli... 3 5.4. Posli v domači valuti... 5 5.5. Devizno - valutni

Prikaži več

Tarifa_PO_

Tarifa_PO_ TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od 1.8.2019 KAZALO 1. KREDITNO POSLOVANJE... 2 1.1 PROVIZIJA OB ODOBRITVI KREDITA (PLAČILO OB ODOBRITVI)... 2 1.2 OSTALI STROŠKI... 2 2. GARANCIJE IN POROŠTVA... 3 3. DRUGE

Prikaži več

Tarifa Abanke

Tarifa Abanke ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. september 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.2. Splošne določbe pri poslovanju s fizičnimi osebami... 3 5.3. Kreditni

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 25.4.2018 Velja

Prikaži več

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRANSAKCIJSKI RAČUNI DOMAČIH PRAVNIH OSEB, SAMOSTOJNIH

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Mesić, članica uprave Velja od: 16.10.2017 KAZALO NAVODILA

Prikaži več

Izvleček iz tarife DBS

Izvleček iz tarife DBS IZVLEČEK IZ TARIFE DBS ZA FIZIČNE OSEBE, ZASEBNIKE IN DRUŠTVA LJUBLJANA, 12. OKTOBER 2015 A. SPLOŠNA DOLOČILA... 3 B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM... 1 I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET ZA FIZIČNE

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani,

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, 28.06.2019 Vsebina I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE... 3 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN... 3 B.

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Obrazec za gradiva za sejo SBS

Obrazec za gradiva za sejo SBS KAZALO 1. Uvod... 3 2. Analiza nadomestil... 3 3. Izračun stroškov košaric plačilnih storitev... 4 Dodatek 1: Metodologija... i Dodatek 2: Tabele nadomestil za plačilne storitve na dan 31. 12. 2007, 31.

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NSP/2018/008 10. seja Nacionalnega Sveta za Plačila; Banka Slovenija Ljubljana, 5. 4. 2018 Pospeševanje rasti brezgotovinske družbe v Sloveniji Teze in opazovanja (za diskusijo) Predstavita: Simon Steinman

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZADEVA: Predlog sodne poravnave Poročevalca: Branko Žnidar,

Prikaži več

Microsoft Word - DIPLOMSKO DELO.doc

Microsoft Word - DIPLOMSKO DELO.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DIPLOMSKO DELO ENOTNO OBMOČJE PLAČIL V EVRIH (SEPA) SINGLE EURO PAYMENTS AREA (SEPA) Kandidatka: Darja Godler Študentka izrednega študija Številka

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: 333-16-22 Ljubljana, 23. 8. 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 21. 5. 2015 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-7/2015/4,

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljan

KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljan KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 5665493000, davčna številka: 82155135

Prikaži več

plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami (

plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami ( plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami (bodisi, da so izdane v fizični obliki in/ali virtualno,

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Notes on the Application Form for a Declaration

Notes on the Application Form for a Declaration URAD ZA USKLAJEVANJE NA NOTRANJEM TRGU (UUNT) Znamke in modeli Mod.008 1. Splošne opombe Pri zahtevi za vpis v register se močno priporoča (vendar ni obvezna) uporaba obrazca Urada za zahtevo za vpis Mod.008

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

• SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM IN UPORABO POS TERMINALOV TER SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC I) OPREDELITEV POJMOV S Splošnimi pogoji za najem in uporabo POS terminalov ter sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju:

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Knjiženje izdanih računov iz modula Fakturiranje glede na način plačila V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje. Glede

Prikaži več

V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica

V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka:

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Številka: /2013

Številka: /2013 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 6600 F: 01 369 6609 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si Številka: IPP 007-802/2015/ Ljubljana, 18. 4. 2016

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Avstrijski parlament je potrdil novelo LSD- BG, ta stopi v veljavo s 1.6.2017 Avstrijski zakon o obrti (obrtniške, trgovske, rokodelske in storitve prostih poklicev Pogoji v Avstriji so : Dveletno opravljanje

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več