DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi"

Transkripcija

1 DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. prij. matič na številka firma / ime upnika glavnica obresti stroški skupaj prij ava zakonske zamudne obresti od zač etka steč aja do plač ila skuapj prijavljeno priznana prerekano opomba RA IF FEISEN T R G O V I N A d. o. o , , 3 4 d a , , 3 4 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j Ž IH ER d. o. o , , 0 5 d a , , P O RSH E L EA SIN G SL O D. O. O , , 5 0 d a , , P O RSC H E K RED IT IN L EA SIN G SL O d. o. o , , 5 2 d a , , a Re p u b l i k a Sl o v e n i j a, O k r o ž n o so d i šč e MS , , 7 5 d a , , b RS FU RS, FU M U R SK A SO B O T A 2 3 9, , 7 4 d a 2 3 9, , 7 4 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j 7 9 c RS FU RS, FU M U R SK A SO B O T A , , , 8 5 d a , , 8 5 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j 8 9d RS FU RS, FU M U R SK A SO B O T A , , , 5 4 d a , , 5 4 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j 9 9 e RS FU RS, FU M U R SK A SO B O T A , , , 3 1 d a , , 3 1 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j 10 9 f RS FU RS, FU M U R SK A SO B O T A , , 2 7 d a , , Z A V A RO V A L N IC A T I L I A d. d , , 7 1 d a , , Z A V A RO V A L N IC A T RIG L A V d. d , , 0 6 d a , , SK B L e a si n g , , 1 2 d a , , PO SL O V N I SIST EM I M ER C A T O R d. d , , 1 4 d a , , a N L B d. d , , 6 3 d a , , 6 3 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j b N L B d. d , , 9 6 d a , , 9 6 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j c N L B d. d , , 3 7 d a , , 3 7 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j d N L B d. d , , 5 3 d a , , 5 3 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j a N O V A K B M d. d , , 0 0 d a 1 1 0, , b N O V A K B M d. d , , 0 1 d a , , 0 1 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j

2 prij ava terjatve zap. prij. matič na številka firma / ime upnika glavnica obresti stroški skupaj prij ava zakonske zamudne obresti od zač etka steč aja do plač ila skuapj prijavljeno priznana prerekano opomba c N O V A K B M d. d , , 9 0 d a , , 9 0 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j d N O V A K B M d. d , , 0 6 d a , , 0 6 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j e N O V A K B M d. d , , 7 1 d a , , 7 1 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j f N O V A K B M d. d , , 7 4 d a , , 7 4 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j g N O V A K B M d. d , , 5 4 d a , , 5 4 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j h N O V A K B M d. d , , 6 5 d a 2 7 6, , i N O V A K B M d. d , , 2 4 d a 1 1 7, , j N O V A K B M d. d , , 1 5 d a , , K m e t i j sk o g o sp o d a r st v o L e n d a v a d. d , , 9 9 d a , , 9 9 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j EK O SK L A D j. s , , 5 6 d a , , 5 6 U p n i k p r i j a v l j a t u d i l o č i t v e n e p r a v i c e, ki so p r e i zk u še n e v l o č e n e m se z n a m u sp o d a j O b č i n a L e n d a v a , , 6 8 d a , , 6 8 Pr i z n a n o p o g o j n o, p o d r a z v e z n i m p o g o j e m, k i se b o i z p o l n i l, č e b o d o i z d e l a v e n a č r t a k o n č n e r a z d e l i t v e u p n i k z a p r i j a v l e j e n e t e r j a t v e p o p l a č a n a l i d e l n o p o p l a č a n i z k u p n i n e z a p r o d a n e p r e m e t e l e a si n g a a l i s st r a n i g l a v n e g a d o l ž n i k a Z B IRN IK d. o. o. U p n i k p r i j a v l j a t u d i i z l o č i t v e n o F IN O R L EA SIN G d. o. o , , , 7 8 d a , , 7 8 p r a v i c o, ki j e p r e i z k u še n a v l o č e n e m se z n a m u. U p n i k p r i j a v l j a t u d i i z l o č i t v e n o p r a v i c o n a p r e m i č n i n a h : t a n d e m p r i k o l i c a FL IEG L, ša sij e F , t a n d e m p r i k o l i c a FL IEG L, ša si j e F , v a k u m c i st e r n a g n o j e v k e FL IEG L, ša si i j e F Iz l o č i t v e n a p r a v i c a se v c e l o t i p r e r e k a, sa j d o l ž n i k n i m a v p o se st i i n l a st i n a v e d e n i h p r e m i č n i n. K j e se n a h a j a j o u p r a v i t e l j u n i z n a n o V B K A RA N T EN SU D L EA SIN G G m b H, A v st i j a , , 1 5 d a , , ,77 407, , , , ,55 L e o n B e n i g a r T o ši č

3 O SN O V N I SEZ N A M L O Č IT V EN IH PRA V IC št. p r i j RAIFFEISEN T RGOVIN A ID z n a k i : / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 6-0, / 6-0, / 7-0, / 8-0, / 9-0, / 1 0-0, / 1 1-0, / 1 2-0, / 1 3-0, / 3-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 1-0, / 2-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 4 6-0, / 1-0, / 2-0, / 2 0, / 3-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 2 6-0, / 2 7-0, / 2 8-0, / 2 9-0, / 3 0-0, / 3 1-0, / 1 7-0, / 1 8-0, / 1 9-0, / 2 0-0, / 2 1-0, / 2-0, / 4-0, / 1 2-0, / 1 3-0, / 1 4-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 5-0 i n / 0-0 l ast d o l ž n i k a d o 1/ 2 i n p r e m i č n i n e : FLIEGL A SW G IG A N T Q U AT T RO, r e g. Z1-2 4 MS, i d e n t F42 317, FLIEGEL A SW G IG A N T Q U A T T RO, r e g. Z1-2 2 MS, i d e n t. F42 318, FLIEGL DK 18 0/ 88 XL, r e g. M S KJ 289, i d e n t. F42 257, FIA T DU CAT O 2, 8 / J T D, r e g. M S CH , i d e n t. ZFA , FLIEGL ASW 4 8 8, r e g. F1-03 MS, i d e n t. F38 645, FLIEGL ASW 4 8 8, r e g. M S HR- 3 97, i d e n t. F38 646, M ERCEDES- BEN Z 200/ D, r e g. M S H7-1 09, i d e n t. W DB A , FORD T RA N SIT / 3 00 M/ 85, r e g. M S CN , i d e n t. W F0CXXT T FC5R28373, RENAULT M EGANE 1. 6/ 16V, r eg. MS Z1-006, id e n t. VF1BM1R0H , J CB FA ST RAC 3220, r e g. M S 72-7N, i d e n t. SL PFT , BERT OJ A, r e g. F1-13 MS, i d e n t , k m e t i j sk a o p r e m a n a p a r c e l i / 2 k. o. Ra d m o ž a n c i : FLIEGL F 17732, J CB 4 c x ( r o v o k o p a č ), z a st a v n a p r a v i c a n a d e l e ž i h d o l ž n i k a v d r u ž b a h NALOŽBE SKU PIN A d. o. o., MK PLIN d. o. o. z a st a v n a p r a v i c a n a d e l e ž i h d o l ž n i k a v d r u ž b a h N A L O Ž B E SK U P I N A d. o. o., M K PLIN d. o. o. ID z n a k i : / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 6-0, / 6-0, / 7-0, / 8-0, / 9-0, / 1 0-0, / 1 1-0, / 1 2-0, / 1 3-0, / 3-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 1-0, / 2-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 4 6-0, / 1-0, / 2-0, / 2 0, / 3-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 2 6-0, / 2 7-0, / 2 8-0, / 2 9-0, / 3 0-0, / 3 1-0, / 1 7-0, / 1 8-0, / 1 9-0, / 2 0-0, / 2 1-0, / 2-0, / 4-0, / 1 2-0, / 1 3-0, / 1 4-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 0-0, / 5-0 i n / 0-0 l ast d o l ž n i k a d o 1/ 2 i n p r e m i č n i n e : FLIEGL A SW G IG A N T Q U A T T RO, r e g. Z1-2 4 MS, i d e n t F42 317, FLIEGEL A SW G IG A N T Q U AT T RO, r e g. Z1-2 2 MS, i d e n t. F42 318, FLIEGL DK / 8 8 XL, r e g. M S KJ 289, i d e n t. F42 257, FIAT DU CA T O 2, 8 / JT D, r e g. M S CH , i d e n t. ZFA , FLIEGL ASW 4 8 8, r eg. F1-03 MS, i d e n t. F , FLIEGL ASW 4 8 8, r e g. M S HR- 3 97, i d e n t. F , M ERCEDES- BEN Z 200/ D, r e g. M S H7-1 09, i d e n t. W DB A , FORD T RA N SIT / 30 0 M/ 8 5, r e g. M S CN , i d e n t. W F0 CXXT T FC5 R , REN A U LT M EG A N E 1. 6/ 16 V, r e g. M S Z1-0 06, i d e n t. VF1 BM1 R0 H , JCB FA ST RAC 3220, r e g. M S 72-7 N, i d e n t. SLPFT , BERT OJ A, r e g. F1-13 MS, i d e n t. 4602, k m e t i j sk a o p r e m a n a p a r c e l i / 2 k. o. Ra d m o ž a n c i : FLIEGL F 17732, J CB 4 c x ( r o v o k o p a č ), Lo č i t v e n a p r a v i c a na d e l e ž i h v d r u ž b a h Na l o ž b e sk u p i n a d. o. o. i n MK Pl i n d. o. o. j e b i l a p r i d o b l j e n a n a p o d l a gi p r e d h o d n e o d r e d b e, n a p o d l a gi k a t e r e se n e m o r e p r i d o b i t i l o č i t v e n e p r av i c e. 9b RS FURS, FU M. SOBOT A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i n n a d e l e ž u Vi n e p r e m i č n i n e z ID p r a v i c e : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9c RS FURS, FU M. SOBOT A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i n n a d e l e ž u Vi n e p r e m i č n i n e z ID p r a v i c e : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9d RS FURS, FU M. SOBOT A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i n n a d e l e ž u V n e p r e m i č n i n e z ID p r a v i c e : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9c RS FURS, FU M. SOBOT A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i n n a d e l e ž u V n e p r e m i č n i n e z ID p r a v i c e : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15 14a NLB d. d. ID z n a k i : / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / 9-0 ( ), z a st a v n e p r a v i c e n a p r e m i č n i n a h, ki se n a h a j a j o n a p ar c e l a h : ID z n a k i : / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / 9-0 ( ), v se Bu č e č o v c i 4 / C i n si c e r n a o p r e m i : p l i n sk a t e h n i k a / N PM PL/ Ke t e r In v e st d. o. o p l i n o h r a m T e c o n XX2 4 / T YPXX2 4 / 6 k o m / T e c o n p l i n o h r a m T e c o n XX2 8 / T YPXX2 8 / 2 k o m / T e c o n p u h a l o z a p l i n o h r a m / CB/ CH 4 / RLB4 0 0 / 0, 5 5 / 8 k o m / T e c o n a n a l i z a t o r p l i n a / A DO S/ BIO G A S4 0 1 / 4 k o m / A DO S KON G REG A CIJ A / m w m / T CG V / 1 k o m / M W M KON G REG A CIJ A / m w m / T CG V / 1 k o m / M W M KO N G REG A CIJ A / m w m / T CG V / 1 k o m / M W M KO N G REG A CIJ A / m w m / T CG V / 1 k o m / M W M KON G REG A CIJ A / m w m / T CG V / 1 k o m / M W M b a k l j a En v i n r o n t e c / FA II h p / 2 k o m / EN V IN RO N T EC ID z n a k i : / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / 9-0 ( ), z a st a v n e p r a v i c e n a p r e m i č n i n a h, ki se n a h a j a j o na p a r c e l a h : ID z n a k i : / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / 9-0 ( ), v se Bu č e č o v c i 4 / C i n si c e r n a o p r e m i : p l i n sk a t e h n i k a / N PM PL / Ke t e r In v e st d. o. o p l i n o h r a m T e c o n XX2 4 / T YPXX2 4 / 6 k o m / T e c o n p l i n o h r a m T e c o n XX2 8 / T YPXX2 8 / 2 k o m / T e c o n p u h a l o z a p l i n o h r a m / CB/ CH 4 / RLB4 0 0 / 0, 5 5 / 8 k o m / T e c o n a n a l i z a t o r p l i n a / A DO S/ BIO G A S4 0 1 / 4 k o m / A DO S KON G REG A CIJ A / m w m / T CG V / 1 k o m / M W M KON G REG A CIJ A / m w m / T CG V / 1 k o m / M W M KO N G REG A CIJ A / m w m / T CG V / 1 k o m / M W M KO N G REG A CIJ A / m w m / T CG V / 1 k o m / M W M KO N G REG A CIJ A / m w m / T CG V / 1 k o m / M W M b a k l j a En v i n r o n t e c / FA II h p / 2 k o m / EN V IN RO N T EC N e p r e m i č n i n e i n p r e m i č n i n e n i so v l ast i p o st o p k u n ad N e p r e m i č n i n e i n p r e m i č n i n e n i so v l ast i p o st o p k u n ad Stran 1

4 T" 2. T e h n. Su p s. + m e š. t / N PM M T / Ke t e r In v e st d. o. o p o st o p n o m e ša l o / KSB/ / A m a r p o p V / 5 4 YRG / 1 8 k o m / KSB p o st o p n o m e ša l o / KSB/ / A m a r p o p K / YRG / 1 2 k o m / KSB p o st o p n o m e ša l o / KSB/ / A m a m i x C YRG/ 5 k o m / KSB c e n t r. č r p a l k a / Ei se l e / , , , , / VKM / Ei se c e n t r. č r p a l k a / Ei se l e / , , , / VM 3041, 5 k o m / Ei se c e n t r. č r p a l k a / Ei se l e / / A T / 1 k o m / Ei se l e se p a r a t o r / Ba u e r / X1 1 N , X1 1 N / S8 5 5 / 1 k o m / Ba u e r su ši l n i c a / o r g a n i c a / O r g a n i sc a - S1, O r ga n i sc a - S2 / S1 / 1 k o m / O r ga n i sc a d o z a t o r / Fl i e g l / R / Ro n d o m a t / 1 k o m / Fl i e gl 3. Kr m i l n a t e h n i k a / N PM KT / Ke t e r In v e st d. o. o e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 1 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S01 / +S0 1 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 2 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 2 / +S0 2 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 3 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 3 / +S0 3 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 4 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 4 / +S0 4 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 5 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 5 / +S0 5 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 6 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 6 / +S0 6 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 7 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 7 / +S0 7 O r ga n i c a / O r ga n i c a e n e r. t r a n sf o r m a t Kva, 21 / 0, 42 k V/ T 1, T 2, T 3, T 4, T 5 / k V A / 6 k o m / IN PRA 4. g r e l n a t e h, / N PM G T / Ke t e r In v e st d. o. o č r p a l. z a o g r e v. / G r u n d f o ss/ / U PS / 1 2 k o m / GRU N DFO SS č r p a l. z a o gr e v. / G r u n d f o ss/ U PS5 0 F/ U PS5 0 F/ 2 k o m /G RU NDFOSS č r p a l. z a o gr e v. / G r u n d f o ss/ U PS4 0 F/ U PS4 0 F/ 4 k o m /G RU NDFOSS č r p a l. z a o g r e v. / G r u n d f o ss/ T P8 0, T P8 0 / 1 k o m / G RU NDFO SS č r p a l. z a o gr e v. / CR1 0 0 / CR1 00/ 1 k o m / G RU N DFO SS č r p a l. z a o g r e v. / G r u n d f o ss/ T P1 0 0 / T P1 0 0 / 1 k o m / G RUN DFO SS č r p a l. z a o g r e v. / G r u n d f o ss/ T P1 5 0 / T P1 5 0 / 1 k o m / G RUN DFO SS p l o šč. t o p l o t n i i z m e n. / Ip r o s/ N X5 0 X CDF- 1 0 / N X 5 0X CDX- 1 0 / 1 k o m / Ip r o s 4. 9 p l o šč. t o p l o t n i i z m e n. / Ip r o s/ N X1 5 0 X CDF- 1 0 / N X 150X CDX- 1 0 / 1 k o m / Ip r o s p l o šč. t o p l o t n i i z m e n. / Ip r o s/ N X8 0 X CDF- 1 0 / N X 8 0X CDX- 1 0 / 1 k o m / Ip r o s p l o šč. t o p l o t n i i z m e n. / Ip r o s/ N X1 0 0 X CDF- 1 0 / N X 10 0 X CDX- 1 0 / 1 k o m / Ip r o s Z a st a v a t e r j a t e v : Po p o g o d b i o z a st a v i t e r j a t e v št / LU z d n e ( v zavar o v a n j e v se h t e r j a t e v u p n i k a i z p r e d m e t n e p o g o d b e k r e d i t o d a j a l e c z a st a v l j a v se t e r j a t v e, ki j i h i m a El e k t r o M a r i b o r En e r gi j a Pl u s d. o. o. M a r i b o r i z Po go d b e o n a k u p u i n p r o d a j i e l e k t r i č n e e n e r g i j e št / EM- KON VV/ N / z d n e , a n e k so m št. 1 k p o g / EM- KO N V V/ N / z d n e , a n e k so m št. 2 k p o g / EM- KO N V V/ N / z d n e i n a n e k so m št. 3 k p o g / EM- KON VV/ N / z d n e i n d o v o l j u j e, d a El e k t r o M a r i b o r En e r gi j a Pl u s d. o. o. M a r i b o r n a k a z u j e v sa p l a č i l a n e p o sr e d n o n a r a č u n u p n i k a. V z a v a r o v a n j e v se h t e r j a t e v i z p r e d m e t n e p o go d b e k r e d i t o d a j a l e c z a st a v l j a t u d i v se m o r e b i t n e b o d o č e t e r j a t v e, ki j i b o p r i d o b i l d o k r e d i t o d a j a l č e v e ga d o l ž n i k a v z v e z i z i z v a j a n j e m p og o d b e s k r e d i t o j e m a l č e v i m d o l ž n i k o m i n, ki n a st a n e j o z a r a d i k r ši t v e n a v e d e n e p o g o d b e al i d r u ge ga d o g o d k a v k l j u č n o s t e r j a t v a m i i z n a sl o v a o d šk o d n i n sk e o d go v o r n o st i t e r v k l j u č n o s k o n d i c i j ski m i z a h t e v k i v p r i m e r u n e v e l j a v n o st i al i n i č n o st i p o go d b e s k r e d i t o j e m a l č e v i m Po g o d b e n i st r a n k i i z r e c n o so gl a ša t a, d a v e l j a z a v a r o v a n j e i z t e p o go d b e t u d i z a m o r e b i t n a p o d a l j ša n j a i n d r u ge sp r e m e m b e p o go j e v i n d o l o č i l p o go d b e, k o r so d o g o v o r j e n e z d o d a t k i k p o go d b i ) 2. T e h n. Su p s. + m e š. t / N PM M T / Ke t e r In v e st d. o. o p o st o p n o m e ša l o / KSB/ / A m a r p o p V / 5 4 YRG / 1 8 k o m / KSB p o st o p n o m e ša l o / KSB/ / A m a r p o p K / YRG / 1 2 k o m / KSB p o st o p n o m e ša l o / KSB/ / A m a m i x C YRG / 5 k o m / KSB c e n t r. č r p a l k a / Ei se l e / , , , , / VKM / Ei se c e n t r. č r p a l k a / Ei se l e / , , , / VM 3041, 5 k o m / Ei se c e n t r. č r p a l k a / Ei se l e / / A T / 1 k o m / Ei se l e se p a r a t o r / Ba u e r / X1 1 N 1 919, X1 1 N / S8 5 5 / 1 k o m / Ba u e r su ši l n i c a / o r g a n i c a / O r g a n i sc a - S1, Or ga n i sc a - S2 / S1 / 1 k o m / O r ga n i sc a d o z a t o r / Fl i e g l / R / Ro n d o m a t / 1 k o m / Fl i e gl 3. Kr m i l n a t e h n i k a / N PM KT / Ke t e r In v e st d. o. o e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 1 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S01 / +S0 1 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 2 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 2 / +S0 2 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 3 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 3 / +S0 3 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 4 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 4 / +S0 4 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 5 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 5 / +S0 5 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 6 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 6 / +S0 6 O r ga n i c a / O r ga n i c a e l e. k r m i l n e o m a r e + S0 7 / O r g a n i c a / O r ga n i c a S0 7 / +S0 7 O r ga n i c a / O r ga n i c a e n e r. t r a n sf o r m a t Kva, 21/ 0, 42 k V/ T 1, T 2, T 3, T 4, T 5 / k V A / 6 k o m / IN PRA 4. g r e l n a t e h, / N PM G T / Ke t e r In v e st d. o. o č r p a l. z a o g r e v. / G r u n d f o ss/ / U PS / 1 2 k o m / GRU N DFO SS č r p a l. z a o g r e v. / G r u n d f o ss/ U PS5 0 F/ U PS5 0 F/ 2 k o m / GRU N DFO SS č r p a l. z a o g r e v. / G r u n d f o ss/ U PS4 0 F/ U PS4 0 F/ 4 k o m / GRU N DFO SS č r p a l. z a o g r e v. / G r u n d f o ss/ T P8 0, T P8 0 / 1 k o m / G RU NDFO SS č r p a l. z a o gr e v. / CR1 0 0 / CR1 0 0 / 1 k o m / G RU NDFOSS č r p a l. z a o g r e v. / G r u n d f o ss/ T P1 0 0 / T P1 0 0 / 1 k o m / G RUN DFO SS č r p a l. z a o g r e v. / G r u n d f o ss/ T P1 5 0 / T P1 5 0 / 1 k o m / G RUN DFO SS p l o šč. t o p l o t n i i z m e n. / Ip r o s/ N X5 0 X CDF- 1 0 / N X 5 0X CDX- 1 0 / 1 k o m / Ip r o s 4. 9 p l o šč. t o p l o t n i i z m e n. / Ip r o s/ N X1 5 0 X CDF- 1 0 / N X 1 50 X CDX- 1 0 / 1 k o m / Ip r o s p l o šč. t o p l o t n i i z m e n. / Ip r o s/ N X8 0 X CDF- 1 0 / N X 8 0X CDX- 1 0 / 1 k o m / Ip r o s p l o šč. t o p l o t n i i z m e n. / Ip r o s/ N X1 0 0 X CDF- 1 0 / N X 10 0X CDX- 1 0 / 1 k o m / Ip r o s Z a st a v a t e r j a t e v : Po p o go d b i o z a st a v i t e r j a t e v št / LU z d n e ( v z a v a r o v a n j e v se h t e r j a t e v u p n i k a i z p r e d m e t n e p o g o d b e k r e d i t o d a j a l e c z a st a v l j a v se t e r j a t v e, ki j i h i m a El e k t r o M a r i b o r En e r gi j a Pl u s d. o. o. M a r i b o r i z Po go d b e o n a k u p u i n p r o d a j i e l e k t r i č n e e n e r g i j e št / EM- KO N V V/ N / z d n e , a n e k so m št. 1 k p o g / EM- KO N V V/ N / z d n e , a n e k so m št. 2 k p o g / EM - KO N VV/ N / z d n e i n a n e k so m št. 3 k p o g / EM- KO N V V/ N / z d n e i n d o v o l j u j e, d a El e k t r o M a r i b o r En e r gi j a Pl u s d. o. o. M a r i b o r n a k a z u j e v sa p l a č i l a n e p o sr e d n o na r a č u n u p n i k a. V z a v a r o v a n j e v se h t e r ja t e v i z p r e d m e t n e p o go d b e k r e d i t o d a j a l e c z a st a v l j a t u d i v se m o r e b i t n e b o d o č e t e r j a t v e, ki j i b o p r i d o b i l d o k r e d i t o d a j a l č e v e g a d o l ž n i k a v z v e z i z i z v a j a n j e m p o go d b e s k r e d i t o j e m a l č e v i m d o l žn i k o m i n, ki n a st a n e j o z a r a d i k r ši t v e n a v e d e n e p o go d b e al i d r u g e ga d o g o d k a v k l j u č n o s t e rj a t v a m i i z n a sl o v a o d šk o d n i n sk e o d go v o r n o st i t e r v k l j u č n o s k o n d i c i j sk i m i z a h t e v k i v p r i m e r u n e ve l j a v n o st i al i n i č n o st i p o go d b e s k r e d i t o j e m a l č e v i m Po go d b e n i st r a n k i i z r ec n o so gl a ša t a, d a v e l j a z a v a r o v a n j e i z t e p o go d b e t u d i z a m o r e b i t n a p o d a l j ša n j a i n d r u g e sp r e m e m b e p o go j e v i n d o l o č i l p o go d b e, k o r so d o g o v o r j e n e z d o d a t k i k p o go d b i ) p o st o p k u n ad p o st o p k u n ad p o st o p k u n ad T e r j a t v e n i so v l ast i st e č a j n e g a d o l ž n i k a, za t o p o j m o v n o ni m o go č e, d a b i u p n i k i m e l l o č i t v e n o p r a v i c o v st e č a j n e m p o st o p k u n ad 16 14b NLB d. d. p o sa m. d e l st a v b e št. 3 v st a v b i št k. o. 657, p a r c. št / 5 k. o. Bu č e č o v c i ( ID ) i n ID z n a k i : , / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / 9-0 ( ) p o sa m. d e l st a v b e št. 3 v st a v b i št k. o. 657, p a r c. št / 5 k. o. Bu č e č o v c i ( ID ) i n ID z n a k i : , / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / 9-0 ( ) p o st o p k u n ad 17 14c NLB d. d. p o sa m. d e l st a v b e št. 3 v st a v b i št k. o. 657, p a r c. št / 5 k. o. Bu č e č o v c i ( ID ) i n ID z n a k i : , / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / 9-0 ( ) p o sa m. d e l st a v b e št. 3 v st a v b i št k. o. 657, p a r c. št / 5 k. o. Bu č e č o v c i ( ID ) i n ID z n a k i : , / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / 9-0 ( ) p o st o p k u n ad 18 14d NLB d. d. p o sa m. d e l st a v b e št. 3 v st a v b i št k. o. 657, ID z n a k i : , / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / 9-0 ( ) i n ID z n a k i : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , p a r c. št. *1 2 5 / 0 k. o. Re n č e, p ar c. št. *1 2 6 / 0 k. o. Re n č e in d o d a t n o z a v a r o v a n j e k r e d i t a p a r c. št / 5 k. o. Bu č e č o v c i, / 4, / 1 2, / 1 3, / 1 4, / 1 7, / 1 8, / 1 9, / 2 0, / 2 1, / 2, / 2 6, / 2 7, / 2 8, / 2 9, / 3 0, / 3 1, / 3 1, 68/ 0, 7 3 / 0 k. o. Ra d m o ž a n c i, 6 34 / 6, 6 35 / 6, 635/ 7, 6 35 / 8, 6 35 / 9, 635 / 10, 635 / 11, 635 / 12, / 1 3 k. o. Bo r e c i, / 0 k. o. Be r k o v c i. za p o p l a č i l o t e r j a t e v n a p o sl o v n e m de l e ž u M K PLIN d. o. o. p o d Po sl o v n e i d e l e ž u v M K PLIN d. o. o. p o d p o sa m. d e l st a v b e št. 3 v st a v b i št k. o. 657, ID z n a k i : , / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / 9-0 ( ) i n ID z n a k i : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , p a r c. št. *1 2 5 / 0 k. o. Re n č e, p a r c. št. *1 2 6 /0 k. o. Re n č e i n d o d a t n o z a v a r o v a n j e k r e d i t a p ar c. št. 1074/ 5 k. o. Buč eč ovci, 2835/ 4, 2835/ 12, / 1 3, / 1 4, / 1 7, / 1 8, / 1 9, / 2 0, / 2 1, / 2, / 2 6, / 2 7, / 2 8, / 2 9, / 3 0, / 3 1, / 3 1, 68/ 0, 7 3 / 0 k. o. Ra d m o ž a n c i, 634 / 6, 635 / 6, 635 / 7, 635 / 8, 635 / 9, 635 / 10, 635 / 11, 635 / 12, 635 / 13 k. o. Bor e c i, 664/ 0 k. o. Berk ovci. p o st o p k u n ad Stran 2

5 T " 20 15b N O VA KBM D. D. d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a i n z a st a v n o p r a v i c o n a d e l e ž u M K PLIN d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a p o st o p k u n ad 21 15c N O VA KBM D. D. d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a i n z a st a v n o p r a v i c o na d e l e ž u MK PLIN d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a p o st o p k u n ad 22 15d N O VA KBM D. D. d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a , z a st a v n o p r a v i c o p o p o g. št / El e k t r o M a r i b o r, z a st a v n o p r a v i c o p o p o g. št. 12 1/ Bo r z e n d. o. o. d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a , z a st a v n o p r a v i c o p o p o g. št / El e k t r o Ma r i b o r, z a st a v n o p r a v i c o p o p o g. št. 12 1/ Bo r z e n d. o. o. st e č a j n e m p o st o p k u n ad 23 15e N O VA KBM D. D. d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a , z a st a v n o p r a v i c o o o d st o p u t e r j a t e v d o El e k t r o M a r i b o r, z a st a v n o p r a v i c o p o p o g. o o d st o p u t e r j a t e v v z a v a r o v a n j e št / Bo r ze n d. o. o. d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a , z a st a v n o p r a v i c o o o d st o p u t e r j a t e v d o El e k t r o M a r i b o r, z a st a v n o p r a v i c o p o p o g. o o d st o p u t e r j a t e v v z a v a r o v a n j e št / Bo r z e n d. o. o. st e č a j n e m p o st o p k u n ad f N O VA KBM D. D. d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a , z a st a v n o p r a v i c o o o d st o p u t e r j a t e v d o El e k t r o M a r i b o r, z a st a v n o p r a v i c o p o p o g. o o d st o p u t e r j a t e v v z a v a r o v a n j e št / Bo r ze n d. o. o. d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a ,, z a st a v n o p r a v i c o o o d st o p u t e r j a t e v d o El e k t r o M a r i b o r, z a st a v n o p r a v i c o p o p o g. o o d st o p u t e r j a t e v v z a v a r o v a n j e št / Bo r z e n d. o. o. st e č a j n e m p o st o p k u n ad 25 15g N O VA KBM D. D. d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a d. o. o. Do b r o v n i k, št. d e l e ž a , st e č a j n e m p o st o p k u n ad Km e t i j sk o go sp o d a r st v o Le n d a v a d. d. d e l e ž 1/ 1 ID p r a v i c e : , , , i n d e l e ž 1/ 2 ID z n a k : d e l e ž 1/ 1 ID p r a v i c e : , , , i n d e l e ž 1/ 2 ID z n a k : Ne p r e m i č n i n e n i so v l ast i st e č a j n e g a d o l ž n i k a, Stran 3

6 N e p r e m i č n i n a ID z n a k : / 3-0 i n p r e m i č n i n a h : Ko ge n e r a c i j a, i n v. Št e v i l k a 1, N e p r e m i č n i n a ID z n a k : / 3-0 i n p r e m i č n i n a h : Ko ge n e r a c i j a, i n v. Št e v i l k a 1, T r a n sf o r m a t o r sk a EKO SKLAD j. s. T r a n sf o r m a t o r sk a p o st a j a i n v. Št e v i l k a 2, M o st n a t e h t n i c a SIG MA, i n v. Št e v i l k a 7, M e r i l e c k o n c e n t r a c i j e p l i n a ADOS, i n v e n t a r n a 3, M e r i l e c PH v r e d n o st i, i n v. Št e v i l k a 4, Do z i r n i p o st a j a i n v. Št e v i l k a 2, M o st n a t e h t n i c a SIG M A, i n v. Št e v i l k a 7, M e r i l e c k o n c e n t r a c i j e p l i n a ADOS, i n v e n t a r n a 3, M e r i l e c PH v r e d n o st i, i n v. Št e v i l k a 4, Do z i r n i si st e m FLIEGL, i n v. Št e v i l k a 5, st e č a j n e g a d o l ž n i k a, z a t o p o j m o v n o ni m o go č e, si st e m FLIEGL, i n v. Št e v i l k a 5, Po w e r p a n e l 220, i n v. Št e v i l k a 6. Po w e r p a n e l 220, i n v. Št e v i l k a 6. p o st o p k u n ad Le o n Be n i ga r T o ši č, u p r a v i t e l j Stran 4

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049)

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049) PA BR 147884430 Hum Na Sutli 13.05.2019 0830 BO JO 147858624 Hum na Sutli 29.05.2019 0815 JU BO 147474917 Pregrada 09.07.2019 0800 DL MA 148427658 Sv Križ Začretje 09.07.2019 0745 ST ŠT 148037359 K.oplice

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

Svet elektronika 195.indd

Svet elektronika 195.indd LCD ti mer z iz re dno niz ko po ra bo in zu na njim pro že njem Avtor: Ju re Mi keln E-pošta: stik@svet-el.si Bral ci na še re vi je se ver jet no spom ni jo na ših ti mer jev. Spr va smo na re di li

Prikaži več

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju, : 3576027000, davčna : 59523506 Stečajni postopek nad pravno osebo - Opr. št.: St 2958/2017 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Oddelek za gospodarsko sodstvo stečajna pisarna Opr.

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

ZNAMKA PROSTORNINA MODEL IN TIP MODELNO LETO CENIK VERIŽNIH SETOV DC - AFAM 2016 MATERIAL SPREDNJI ZOBNIK ZADNJI ZOBNIK VERIGA OZNAKA 415 DC415F 420 D

ZNAMKA PROSTORNINA MODEL IN TIP MODELNO LETO CENIK VERIŽNIH SETOV DC - AFAM 2016 MATERIAL SPREDNJI ZOBNIK ZADNJI ZOBNIK VERIGA OZNAKA 415 DC415F 420 D MPC z DDV MPC z DDV IN VERIŽNEGA MPC z DDV MPC z DDV MPC z DDV MPC z DDV MPC z DDV MPC z DDV MPC z DDV MPC z DDV MPC z DDV OD DO HONDA STANDARDNI VERIŽNI SETI HONDA 125 ANF 1253,4,5,6,7,8,9,A,B INNOVA

Prikaži več

Težina (kg) Potrošnja goriva Kočenje na mokroj osnovi Vanjska buka kotrljanja Opis 145/70R13 71T STREETRESPONSE E B 68 db )) 155/65R13 73T STRE

Težina (kg) Potrošnja goriva Kočenje na mokroj osnovi Vanjska buka kotrljanja Opis 145/70R13 71T STREETRESPONSE E B 68 db )) 155/65R13 73T STRE Težina (kg) Potrošnja goriva Kočenje na mokroj osnovi Vanjska buka kotrljanja Opis 145/70R13 71T STREETRESPONSE 2 5.19 E B 68 db )) 155/65R13 73T STREETRESPONSE 2 5.23 C B 68 db )) 155/65R14 75T STREETRESPONSE

Prikaži več

Poštnin«plačana» HalenisKi list rotovhh GLASILO OSVOBODILNE FRONTE DOLENJSKIH OKRAJEV NOVO L e t o III. Štev. 51. MESTO, POSAMEZNA ŠTEVILKA 8 M N TEDN

Poštnin«plačana» HalenisKi list rotovhh GLASILO OSVOBODILNE FRONTE DOLENJSKIH OKRAJEV NOVO L e t o III. Štev. 51. MESTO, POSAMEZNA ŠTEVILKA 8 M N TEDN Pš HK hh GLASLO OSOBODLNE FRONTE DOLENJSKH OKRAJE L Š 5 MESTO POSAMEZNA ŠTELKA 8 M N TEDNK Z A POLTČNA GOSPODARSKA N KULTURNA PRAŠANJA ČETRTLETNA 9 c 9 5 2 NAROČNNA 00 D N ZHAJA SAK PK' š N š P šh hh h

Prikaži več

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda september 6 četrtek september 7 petek september 8 sobota september 9 nedelja september 10 ponedeljek september

Prikaži več

(TC_winter_smart price list 2013 IZRA\310UN 1.xlsx)

(TC_winter_smart price list 2013 IZRA\310UN 1.xlsx) Prodajni cenik za Michelin M+S 2013/14 Gotovinski popust do 15% (odvisno od dimenzije)! Velja od 01.05.2013 RR WG NW NO Kotalni upor Oprijem na mokrem Zvočnih valov Hrup (decibel) Michelin zimske ZP pnevmatike

Prikaži več

Organizacija, letnik 43 Razprave številka 4, julij-avgust 2010 Vpliv pro jekt ne zre lo sti or ga ni za ci je na us pe šnost pri pra ve evrop skih pro

Organizacija, letnik 43 Razprave številka 4, julij-avgust 2010 Vpliv pro jekt ne zre lo sti or ga ni za ci je na us pe šnost pri pra ve evrop skih pro Vpliv pro jekt e zre lo sti or ga i za ci je a us pe šost pri pra ve evrop skih pro jek tov Mar ja Kraj ik 1, Mir ko Mar kič 2 1 Ku rir ska pot 2c, Slo ve ski Ja vor ik, 4270 Je se i ce, marjakrajik@yahoo.com

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

številka: 4920/2016 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :31: št. procesno dejanje s

številka: 4920/2016 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :31: št. procesno dejanje s številka: 4920201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 30..2019 07:31:43 1 2 3 4 5 7 dodatni opis tip opis 1.11.201 predlog za začetek dolžnik 30.11.201 sklep o začetku dano

Prikaži več

Potrošnja goriva Kočenje na mokroj osnovi Vanjska buka kotrljanja Dimenzija Profil 145/65R15T KInERGy ECO 2 K435 E B 70 db )) 145/70R13T OPTIMO K715 K

Potrošnja goriva Kočenje na mokroj osnovi Vanjska buka kotrljanja Dimenzija Profil 145/65R15T KInERGy ECO 2 K435 E B 70 db )) 145/70R13T OPTIMO K715 K Potrošnja goriva Kočenje na mokroj osnovi Vanjska buka kotrljanja Dimenzija Profil 145/65R15T KInERGy ECO 2 K435 E B 70 db )) 145/70R13T OPTIMO K715 K715 E E 69 db )) 145/80R13T OPTIMO K715 K715 E E 69

Prikaži več

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc Skupno sporočilo o običajni praksi pri splošnih navedbah naslovov razredov Nicejske klasifikacije (verzija 1.1) 1 20. februar 2014 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10 IP Translator

Prikaži več

DELI ZA TOVORNI PROGRAM AKCIJSKE CENE HENGST FILTROV AKCIJA TRAJA OD DO *VKLJUČENI SO FILTRI GORIVA, OLJA, ZRAKA, KABINE IN OSTALI

DELI ZA TOVORNI PROGRAM AKCIJSKE CENE HENGST FILTROV AKCIJA TRAJA OD DO *VKLJUČENI SO FILTRI GORIVA, OLJA, ZRAKA, KABINE IN OSTALI DELI ZA TOVORNI PROGRAM AKCIJSKE CENE HENGST FILTROV AKCIJA TRAJA OD 01.03. DO 15.04. 2018. *VKLJUČENI SO FILTRI GORIVA, OLJA, ZRAKA, KABINE IN OSTALI FILTRI PROIZVAJALCA HENGST *CENE NE VSEBUJEJO DDV

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

CJENIK LJETNIH GUMA ŠIFRA OPIS POTROŠNJA GORIVA KOČENJE NA MOKROJ CESTI VANJSKA BUKA KOT

CJENIK LJETNIH GUMA ŠIFRA OPIS POTROŠNJA GORIVA KOČENJE NA MOKROJ CESTI VANJSKA BUKA KOT info@jadrantrans.hr - 021 210 710 - www.jadrantrans.hr CJENIK LJETNIH GUMA - 2019 ŠIFRA OPIS POTROŠNJA GORIVA KOČENJE NA MOKROJ CESTI VANJSKA BUKA KOTRLJANJA MPC 528296 145/70R13 71T EFFIGRIP COMPACT E

Prikaži več

Bilten - XXX odprto prvenstvo Komende 2016_docx

Bilten - XXX odprto prvenstvo Komende 2016_docx XXX. ODPRTO PRVENSTVO KOMENDE 2016 Komenda: 17.9.2016 18.9.2016 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. PRAVILNIK 1. XXX. ODPRTO PRVENSTVO KOMENDE prireja Šahovski klub Komenda v sodelovanju s podjetjem

Prikaži več

PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, NAROČNIK / INVEST1 ror LEGENDAi otonočje DPPN - del 1051/21-del, 1051/22-del AS-TEPROM k Savska cesta 5 t OBJEKT / LOKACIJA

PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, NAROČNIK / INVEST1 ror LEGENDAi otonočje DPPN - del 1051/21-del, 1051/22-del AS-TEPROM k Savska cesta 5 t OBJEKT / LOKACIJA PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, NAROČNIK / INVEST ror LEGENDAi otonočje DPPN - del 05/2-del, 05/22-del AS-TEPROM k t OBJEKT / LOKACIJA TENfS in DRUGE STORITVE SAVSKA CESTA 5 ID. ŠT. PRI IZS IW s NASLOV RlSbt

Prikaži več

Microsoft Word - M

Microsoft Word - M Državni izpitni center *M773* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 4. junij SPLOŠNA MATRA RIC M-77--3 IZPITNA POLA ' ' Q Q ( Q Q)/ Zapisan izraz za naboja ' ' 6 6 6 Q Q (6 4 ) / C

Prikaži več

številka: 4024/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16:17 procesno dejanje stranka št. datum tip

številka: 4024/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16:17 procesno dejanje stranka št. datum tip številka: 02201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 6.9.2019 22:16:1 1 predlog za začetek 29.8.201 dolžnik izpis ZK 2 2.9.201 predhodnem izpis ZK postopku IKE 3 2.9.201 predhodnem

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA -

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA - POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 SLOVENŠČINA - Breda Švara SLO: 1. aeg (2 - J.J. in Z.A.); 1. aet (1-M.E.) Nataša Stopar SREDA, 16. 8. 2017 8.00 102 SLOVENŠČINA - Mojca Butinar Mužina

Prikaži več

Težina (kg/kom) Potrošnja goriva Prijanjanje na mokrom Vanjska buka kotrljanja Dimenzija Profil 145/70R12 TQ E E 70dB )) 145/70R13 TQ

Težina (kg/kom) Potrošnja goriva Prijanjanje na mokrom Vanjska buka kotrljanja Dimenzija Profil 145/70R12 TQ E E 70dB )) 145/70R13 TQ Težina (kg/kom) Potrošnja goriva Prijanjanje na mokrom Vanjska buka kotrljanja Dimenzija Profil 145/70R12 TQ021 4.86 E E 70dB )) 145/70R13 TQ021 5.50 n/a n/a n/a 145/80R12 TQ021 5.07 E E 70dB )) 145/80R13

Prikaži več

CENIK KLIMATSKIH NAPRAV SPLOŠNA UPORABA Pooblaščeni zastopnik in distributer za Slovenijo

CENIK KLIMATSKIH NAPRAV SPLOŠNA UPORABA Pooblaščeni zastopnik in distributer za Slovenijo ENIK KLIMTSKIH NPRV SPLOŠN UPOR Pooblaščeni zastopnik in distributer za Slovenijo SERIJ MSZ-FH Kirigamine filtracija zraka s tehnologijo funkcija za varčevanje z energijo OPIJ: WI FI brezžično upravljanje

Prikaži več

Mesec, datum J U L I J A V G U S T SFL 2. SFL U19 vzhod/zahod U17 vzhod/zahod U15 vzhod/zahod U13 vzhod/zahod Pokal FUTSAL ŽENSKE R

Mesec, datum J U L I J A V G U S T SFL 2. SFL U19 vzhod/zahod U17 vzhod/zahod U15 vzhod/zahod U13 vzhod/zahod Pokal FUTSAL ŽENSKE R esec, datum L I V G S T. SFL. SFL vzhod/zahod 7 vzhod/zahod 5 vzhod/zahod 3 vzhod/zahod Pokal FTSL ŽNSK eprezentanca eprezentanca -7-5-ŽFL F termini reprezentanc F klubska tekmovanja Nedelja Ponedeljek

Prikaži več

Organizacija, letnik 43 Predlogi za prakso številka 6, november-december 2010 Po men in te gri ra nih IS pri na čr to va nju, vo de nju in nad zo ru p

Organizacija, letnik 43 Predlogi za prakso številka 6, november-december 2010 Po men in te gri ra nih IS pri na čr to va nju, vo de nju in nad zo ru p Po men in te gri ra nih IS pri na čr to va nju, vo de nju in nad zo ru proi zvod nje Si mon Oman 1, An ton Čižman 2 1 Poly com d.o.o., Po lja ne nad Škof jo Loko 76 d.o.o., Poly com d.o.o., Po lja ne nad

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

HP 19V4.74A 4.8mm*1.7mm 65W Compaq Armada series 100S, 110, 110S, E300, E500, E500S, E700, M300, M500, M700, V300,

HP 19V4.74A 4.8mm*1.7mm 65W Compaq Armada series 100S, 110, 110S, E300, E500, E500S, E700, M300, M500, M700, V300, HP 19V4.74A 4.8mm*1.7mm 65W Compaq Armada series 100S, 110, 110S, E300, E500, E500S, E700, M300, M500, M700, V300, Evo series N1000, N1000C, N1000V, N1005V, N110, N150, N200, N400, N400C, N410C, N600,

Prikaži več

številka: 14/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :26:30 št. datum

številka: 14/2012 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :26:30 št. datum številka: 101 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 9.6.019 10:6:30 1 3.1.01.1.01 3 5.1.01 1..01 5 1..01 6 1..01..01 predlog za začetek odredba računovodstvu predhodnem sklep

Prikaži več

Potrošnja goriva Kočenje na mokroj osnovi Vanjska buka kotrljanja Dimenzija i profil 155/80 R12 77T TOLERO ST330 TL E C 69 db )) 155/80 R13 79T TOLERO

Potrošnja goriva Kočenje na mokroj osnovi Vanjska buka kotrljanja Dimenzija i profil 155/80 R12 77T TOLERO ST330 TL E C 69 db )) 155/80 R13 79T TOLERO Potrošnja goriva Kočenje na mokroj osnovi Vanjska buka kotrljanja Dimenzija i profil 155/80 R12 77T TOLERO ST330 TL E C 69 db )) 155/80 R13 79T TOLERO ST330 TL E C 69 db )) 165/80 R13 83T TOLERO ST330

Prikaži več

Microsoft Word - Otvoritveno_poročilo

Microsoft Word - Otvoritveno_poročilo ALEM inženiring d.o.o. - v stečaju Stari trg 5 1000 Ljubljana Okrožno sodišče v Ljubljani STEČAJNI ODDELEK Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Ljubljana, dne 31.12.2018 Zadeva: St 2004/2018 Predlagatelj: Marko

Prikaži več

DN AfterLIFEplan-kor1.indd

DN AfterLIFEplan-kor1.indd After LIFE plan Kazalo vsebine UVOD...4 AKTIVNOSTI»LIFE AFTER LIFE«....5 NOVE ZAPOSLITVE NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR...5 OPREMA IN PRIPOMOČKI PO KONCU PROJEKTA...6 ZAGOTAVLJANJE NADALJNJE PODPORE

Prikaži več

Microsoft Word - Bilten - XVIII odprto prvenstvo Komenda pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - Bilten - XVIII odprto prvenstvo Komenda pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! ŠK KOMENDA XVIII. ODPRTO PRVENSTVO KOMENDE 2004 Komenda: 23. 27. 8. 2004 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen Franc BILTEN Stran 24 od 24 1. PRAVILNIK 1. XVIII. ODPRTO PRVENSTVO KOMENDE prireja Šahovski

Prikaži več

ODPRODA JA RAZSTAVNIH EKSPONATOV NOTRANJA VRATA

ODPRODA JA RAZSTAVNIH EKSPONATOV NOTRANJA VRATA ODPRODA JA RAZSTAVNIH EKSPONATOV NOTRANJA VRATA www.lip-bled.si @notranjavrata -60% PRODANO PRODANO MODEL VRATNEGA KRILA IN PODBOJA: KR D P1 SSK2+B2 JB CPL R 850X2000 BR D 117 PO SMO11 WK1 JB CPL 125X850X2000

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx 19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2018 SUPER LIGA Komenda: 13.9.2018 25.10.2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 5. kola 1. 5.5/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE (3) 2:2 (8) ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA

Prikaži več

PREDMETNIK : S P L O Š N A G I M N A Z I J A

PREDMETNIK : S P L O Š N A   G I M N A Z I J A P R E D M E T N K S P L Š N E G M N A Z J E Razreda: 4. a in 4. b Predmet 1. 2. 3. 4. Skupno Maturitetni Tedensko število ur število ur standard bvezni predmeti Slovenščina SL 4 4+0,5* 4 4+1 560+52 560

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne junija o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) 2015/ Evropskega parla

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne junija o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) 2015/ Evropskega parla 22.6.2017 L 160/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1105 z dne 12. junija 2017 o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v

Prikaži več

Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov

Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law / Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava 4 2005 Svoboda izražanja Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov

Prikaži več

SB Novo mesto UC PZI

SB Novo mesto UC PZI ,, 00/0V, 0Hz, T-S, I>> /.0 /.0 /.0 -Q 0A -F A, C -F A, C -F V00 A -F V00 0A -K /. -K -K KOTR. FAZ A A -H x x -S -H /.0 /.0 -WG-A- HXH E90 x9+x9mm² Cu 0 mm² GIP -X -WP-A-0 HXH E90 xmm² -WP-A-0 HXH E90

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/46560 14.05.62276 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ads

Microsoft PowerPoint - ads Novosti pri analogni video-nadzorni opremi Junij 2012 1. Dnevno/nočna kamera ADS-CAM-K2DNC 2. Snemalniki ADS-LIGHT: ADS-0404DH ADS-0804DH ADS-1604DH ADS-0404HED ADS-CAM-K2DNC Dnevno / nočna kamera z IR

Prikaži več

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Svet 2019/C 149/01

Prikaži več

MPin.indd

MPin.indd MINIPIN II 3 Spoštovani kupec MiniPin II razvojne plošče! Veseli me in ponosen sem, da ste se odločili za nakup MiniPin II razvojne plošče. Prepričan sem, da boste podobno navdušeni nad njo, kot sem jaz,

Prikaži več

MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n+2

MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n+2 List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje ISSN 0351-6652 Letnik 18 (1990/1991) Številka 6 Strani 322 327 Borut Zalar: MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n + 2 Ključne besede: matematika, aritmetika,

Prikaži več

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX 3.5 1. Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje 2. Kopiranje Win2003 strežnika in registracija na

Prikaži več

ATLANTI n.1 Razvoj arhiv ske slu žbe u Sr bi ji u dru goj po lo vi ni 20. ve ka Sl o b o d a n k a CVETKOVIĆ, Dr. Ar chi vist - Gra du a ted H

ATLANTI n.1 Razvoj arhiv ske slu žbe u Sr bi ji u dru goj po lo vi ni 20. ve ka Sl o b o d a n k a CVETKOVIĆ, Dr. Ar chi vist - Gra du a ted H Razvoj arhiv ske slu žbe u Sr bi ji u dru goj po lo vi ni 20. ve ka Sl o b o d a n k a CVETKOVIĆ, Dr. Ar chi vist - Gra du a ted Hi sto rian, Istorijski arhiv Požarevac, Ul. Voje Dulića br. 10, Požarevac,

Prikaži več

P1 Sistemska orodja za hladno stiskanje Tehnika cevovoda SI 8/19 Katalog 2019/2020 Pravice do sprememb pridržane.

P1 Sistemska orodja za hladno stiskanje Tehnika cevovoda SI 8/19 Katalog 2019/2020 Pravice do sprememb pridržane. P1 Sistemska orodja za hladno stiskanje Tehnika cevovoda SI 8/19 Katalog 2019/2020 Pravice do sprememb pridržane. Za vse sisteme za hladno stiskanje Viega DN10 DN100. Sistemska orodja za hladno stiskanje

Prikaži več

Ocena opreme v ŠC Krško vrednost na dan Z.št. Z.št Inv št. Ime stroja / opreme dat nab. NKV ONV PD ČPV ŠC SIT leta 1 80 T

Ocena opreme v ŠC Krško vrednost na dan Z.št. Z.št Inv št. Ime stroja / opreme dat nab. NKV ONV PD ČPV ŠC SIT leta 1 80 T Ocena opreme v ŠC Krško vrednost na dan 01.12.2011 01.12.11 01.12.11 Z.št. Z.št Inv št. Ime stroja / opreme dat nab. NKV ONV PD ČPV ŠC SIT leta 1 80 Tekoči trak v likalnici 31.12.95 170.654 560 15,9 20

Prikaži več

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

številka: 4970/2015 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16: št. datum

številka: 4970/2015 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16: št. datum številka: 4970201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda:.9.2019 22:1:18 1 2 3 23.10.201 2.10.201 27.10.201 4 9.11.201 7 8 9 10 11 12 13 12.11.201 13.11.201 tip opis dat. dodatni

Prikaži več

Svet elektronika 205.indd

Svet elektronika 205.indd Re gu la ci ja mo či grel ca elek trič ne pon ve Avtor: Bo jan Ru pnik E-pošta:Ru pnik.bo jan@gma il.com Ve li ke skriv no sti ma le elek tro ni ke, ali ka ko naj va še je di di ši jo bo lje. Kot ve či

Prikaži več

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ZBIRK NALOG ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 Vse cene so bile izpisane

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ZBIRK NALOG ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 Vse cene so bile izpisane DELOVNIH ZVEZKOV IN ZBIRK NALOG ZA Vse cene so bile izpisane 16. 4. 2019 GIMNAZIJA 1. LETNIK INSIGHT INTERMEDIATE: Workbook (Oxford; MK)* Hancock ANG 22,50 KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1: naloge iz kemije

Prikaži več

KATALOG ROCAJI.CDR

KATALOG ROCAJI.CDR Pohištveni roèaji POHIŠTVENI ROČAJI leseni 01-05 kovinski 06-23 plastièni 24-28 aktivno kazalo plastika + les 28 kovina + les 29 kovina + plastika 42-45 kovina + usnje 46 kliknite z miško na skupino (

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

CENIK

CENIK 1. Urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve - Cene veljajo od 1.8.2015 1. POKOPALIŠKA DEJAVNOST: OPIS ENOTA CENA ZA ENOTO CENA Z DDV (22%) NAJEM

Prikaži več

Microsoft Word - REVIZIJE_2019_metodolosko_pojasnilo.doc

Microsoft Word - REVIZIJE_2019_metodolosko_pojasnilo.doc REVIDIRANJE STATISTIČNIH PODATKOV METODOLOŠKA POJASNILA REVIDIRANJE STATISTIČNIH PODATKOV LJUBLJANA, januar 2019 VSEBINA NAMEN REVIDIRANJA STATISTIČNIH PODATKOV... 3 DEFINICIJE IN POJASNILA... 3 STATISTIČNA

Prikaži več

(Microsoft Word - fungicidi in insekticidi v \236itih 2018)

(Microsoft Word - fungicidi in insekticidi v \236itih 2018) Preglednica: Registrirana sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih fungicidi(na dan 21. 3. 2018) pripravila Metka Barbarič, KGZS-zavod MS PRIPRAVEK ODMER EK /ha ACANO 1 l Listna pegavost pšenice,

Prikaži več

Svet elektronika 184m.indd

Svet elektronika 184m.indd Elek tro ni ka za za čet ni ke - Na pa ja nje elek tron skih ve zij II. (18) Avtor: Bojan Kovač E-pošta: bojan@svet-el.si Ko si pri skr bi mo vir eno smer ne na pe to sti, ki jo še do dat no zgla di mo

Prikaži več

Uradni list RS – 122/2005, Uredbeni del

Uradni list RS – 122/2005, Uredbeni del Plačilna lista 1 Priloga 1 Obračun plače za mesec < Z010 - Mesec in leto obračuna> OSNOVNA PLAČA (Z070) C010 - % C020 - % C040 (znesek) C050 - % C150 - % Skupaj A040 znesek Skupaj (Z120) Skupaj (Z124)

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V

REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V IS e-ma Ljubljana, avgust 2019 1 Vsebina 1. UVOD...

Prikaži več

(Microsoft Word - fungicidi in insekticidi v \236itih dovoljeni na nuv)

(Microsoft Word - fungicidi in insekticidi v \236itih dovoljeni na nuv) Pregednica: Registrirana sredstva v Repubiki Soveniji za uporabo v žitih fungicidi (na dan 21. 3. 2018) DOVOLJENI NA NUV pripravia Metka Barbarič, KGZS-zavod MS PRIPRAVEK ODMER EK /ha ACANO 1 Listna pegavost

Prikaži več

Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan Številka 122 Letnik 14 Kimovec september 2008 Naši koraki Glasilo Občine Škocjan Cesta za 5...

Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan Številka 122 Letnik 14 Kimovec september 2008 Naši koraki Glasilo Občine Škocjan Cesta za 5... Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan Številka 122 Letnik 14 Kimovec september 2008 Glasilo Občine Škocjan Cesta za 5... Drage občanke in občani Občine Škocjan! Stroji so ponovno zabrneli v Dolnji Stari

Prikaži več

DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V GHD NEURADNI REZULTATI GENERALNA RAZVRSTITEV UVR. VOZNIK KLUB VOZILO TOČK SKUPAJ RECHBERG STUBIČKE TOPLICE VERZE

DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V GHD NEURADNI REZULTATI GENERALNA RAZVRSTITEV UVR. VOZNIK KLUB VOZILO TOČK SKUPAJ RECHBERG STUBIČKE TOPLICE VERZE DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO V GHD 29 - NEURADNI REZULTATI GENERALNA RAZVRSTITEV UVR. VOZNIK KLUB VOZILO TOČK SKUPAJ GORJANCI BUBNIČ MILAN AMD Slovenija Avto Lancia Delta HF integrale 75 2 ČUDEN MATEVŽ

Prikaži več