Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona"

Transkripcija

1 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto Analiza zajema primerjalno analizo stroškov oskrbe s toploto za namene ogrevanja stanovanjskih prostorov za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote iz različnih distribucijskih sistemov toplote v Sloveniji. Primerjalna analiza stroškov oskrbe s toploto za ogrevanje stanovanjskih prostorov temelji na predpostavljenih odjemnih karakteristikah značilnega gospodinjskega odjemalca eno in večstanovanjske stavbe. Okvirne stroške oskrbe s toploto za ogrevanje stanovanjskih prostorov, pripravo sanitarne tople vode, ogrevanje poslovnih prostorov itd. si lahko odjemalec izračuna na podlagi lastnih odjemnih karakteristik in javno objavljenih tarifnih postavk toplote iz cenikov lokalnega distributerja toplote. Maribor, julij 2017

2

3 Cena toplote Končni znesek za plačilo dobavljene toplote iz distribucijskih sistemov toplote je sestavljen iz naslednjih postavk: cena toplote: fiksni del obračunska moč [EUR/MW/leto], variabilni del prevzeta količina toplote [EUR/MWh], prispevki: prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE) [EUR/MWh], prispevek za energetsko učinkovitost (URE) [EUR/MWh] in davek na dodano vrednost (DDV). Analiza cen toplote in letnega stroška ogrevanja Analiza cen toplote je izvedena na podlagi veljavnih tarifnih postavk distributerjev toplote (december 2016), ki opravljajo distribucijo toplote kot tržno dejavnost, izbirno gospodarsko javno službo (GJS) ali kot lastniški distribucijski sistem. Primerjalna analiza cen toplote med različnimi distribucijskimi sistemi, ki oskrbujejo gospodinjske odjemalce, je narejena za dva značilna gospodinjska odjemalca toplote, ki uporabljata toploto za ogrevanje stanovanjskih površin. Gospodinjski odjemalci so v letu 2016 predstavljali 90,4-odstotni delež vseh oskrbovanih odjemalcev toplote. Karakteristike značilnega gospodinjskega odjemalca toplote 1 : Ogrevanje 2,5-sobnega stanovanja v večstanovanjskem objektu 69 m² ogrevanih površin Specifična poraba toplote... 0,080 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov m² Letna poraba odjemalca... 6,21 MWh Obračunska moč toplotne postaje ,00 kw Število odjemalcev v ogrevanem objektu Pripadajoča obračunska moč odjemalca... 7,00 kw Ogrevanje enostanovanjskega objekta 110 m² ogrevanih površin Specifična poraba toplote... 0,100 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov ,00 m² Letna poraba odjemalca... 11,00 MWh Obračunska moč toplotne postaje... 14,90 kw Število odjemalcev v ogrevanem objektu... 1 Pripadajoča obračunska moč odjemalca... 14,90 kw 1 Agencija za energijo je v analizi cen toplote za leto 2016 spremenila specifično letno rabo toplote ogrevanih objektov značilnega gospodinjskega odjemalca. Ogrevani objekti so sedaj glede na klasifikacijo energetske učinkovitosti stavb uvrščeni v razred energetske učinkovitosti D.

4 V primerjalni analizi so prikazani stroški za oskrbo s toploto na posameznem distribucijskem sistemu kot cena MWh porabljene toplote ali kot letni znesek značilnega odjemalca toplote za prevzeto toploto. Cene toplote so prikazane brez prispevkov in DDV ali z vsemi prispevki in DDV, medtem ko prikazani letni zneski za ogrevanje zajemajo pripadajoče prispevke in DDV.

5 Cene toplote iz distribucijskih sistemov (brez prispevkov in DDV) - December 2016 Cena MWh toplote za značilnega odjemalca Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin Vir: Ceniki distributerjev toplote - December 2016 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Tip oskrbovanega objekta Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin Tarifni sistem / Tarifna skupina Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] 0,090 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 69,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] 6,21 MWh Obračunska moč toplotne postaje [MW] 210,00 kw Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] 7,00 kw Število odjemalcev v ogrevanem objektu 30 Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Cena toplote (brez prispevkov in DDV) [EUR/MWh] GJS SDOLB Lenart /EKO-TOPLOTA 182,30 SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba /E3 123,93 SDOLB Ribnica /PETROL 114,65 SDO Ptuj /JS PTUJ 114,34 SDOLB Postojna - GJS /ENERGETIKA DOLENC 113,66 SDOLB Vuzenica /JKP RADLJE OB DRAVI 110,88 SDOLB Metlika /PETROL 110,34 SDO Ekoenergija, Moravče /ZARJA EKOENERGIJA 107,25 SDO Ravne na Koroškem /PETROL ENERGETIKA 102,16 SDO Šolska, Lucija, Piran /PETROL 99,93 SDO Liminjanska, Lucija, Piran /PETROL 99,93 SDO Obala, Lucija, Piran /PETROL 99,93 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj /PETROL 96,12 SDO SP, Slovenjske Konjice /SP KONJICE 93,17 SDO Ekoenergija, Semič /ZARJA EKOENERGIJA 92,96 SDO TO, Slovenjske Konjice /TOPLOTNA OSKRBA 88,79 SDO Kočevje /KOMUNALA KOČEVJE 84,86 SDO Kočevska reka /KOMUNALA KOČEVJE 84,86 SDO Grosuplje /JKP GROSUPLJE 83,18 SDO Hrastnik /PETROL ENERGETIKA 80,46 SDOLB Gornji Grad /EKO-TOPLOTA 80,23 SDO Nazarje /ENERGETIKA NAZARJE 78,18 SDO naselje Meža, Dravograd /JKP DRAVOGRAD 76,19 SDO Zagorje ob Savi /KOMUNALA ZAGORJE 73,54 SDO Trbovlje /KOMUNALA TRBOVLJE 69,08 SDO Sladki Vrh, Šentilj /PETROL ENERGETIKA 68,56 SDO Kidričevo /PETROL 68,18 SDO Celje /ENERGETIKA CELJE 67,96 SDO Slovenj Gradec /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 67,95 SDO Murska Sobota /KOMUNALA MSOBOTA 67,82 SDO Jesenice /ENOS OTE 67,59 SDOLB Železniki /TOPLARNA ŽELEZNIKI 67,30 SDO Maribor /ENERGETIKA MARIBOR 64,99 SDO Lendava /PETROL GEOTERM 63,64 SDO Nova Gorica /JP KENOG 59,70 SDOLB Preddvor /ENERGETIKA PREDDVOR 58,75 SDOLB Vransko /ENERGETIKA PROJEKT 57,40 SDO Center, Zreče /UNIOR 52,10 SDO Ljubljana /ENERGETIKA LJUBLJANA 52,01 SDO Šaleške doline /KP VELENJE 38,93 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna /PETROL 120,38 SDO Pobrežje, Maribor /PETROL ENERGETIKA 118,56 SDO Žalec /SIPRO 100,22 SDO Hrušica, Jesenice /PETROL 63,29 SDO Kamnik /PETROL 59,28 SDO Podbrdo, Tolmin /DOM UPOKOJENCEV 56,00 SDO EPF Maribor, Maribor /PETROL 52,97 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora /PETROL 41,57 SDOLB Kranjska Gora /PETROL 32,56 Tržna SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto /MG NOVO MESTO 98,67 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica /E3 98,05 SDOLB Majske poljane, Nova Gorica /E3 98,05 SDOLB Kuzma /BIOHICA 90,00 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-1 / 8

6 GJS LASTNIŠKA TRŽNA Cene toplote iz distribucijskih sistemov (brez prispevkov in DDV) - December 2016 Cena MWh toplote za značilnega odjemalca Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin SDOLB KUZMA /BIOHICA 90,00 [EUR/MWh] SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA /E3 SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA /E3 SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO /MG NOVO MESTO 98,05 98,05 98,67 SDOLB KRANJSKA GORA /PETROL SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA /PETROL 32,56 41,57 SDO EPF MARIBOR, MARIBOR /PETROL SDO PODBRDO, TOLMIN /DOM UPOKOJENCEV SDO KAMNIK /PETROL SDO HRUŠICA, JESENICE /PETROL 52,97 56,00 59,28 63,29 SDO ŽALEC /SIPRO 100,22 SDO POBREŽJE, MARIBOR /PETROL ENERGETIKA SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA /PETROL 118,56 120,38 SDO ŠALEŠKE DOLINE /KP VELENJE 38,93 SDO LJUBLJANA /ENERGETIKA LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE /UNIOR SDOLB VRANSKO /ENERGETIKA PROJEKT SDOLB PREDDVOR /ENERGETIKA PREDDVOR SDO NOVA GORICA /JP KENOG SDO LENDAVA /PETROL GEOTERM SDO MARIBOR /ENERGETIKA MARIBOR SDOLB ŽELEZNIKI /TOPLARNA ŽELEZNIKI SDO JESENICE /ENOS OTE SDO MURSKA SOBOTA /KOMUNALA MSOBOTA SDO SLOVENJ GRADEC /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC SDO CELJE /ENERGETIKA CELJE SDO KIDRIČEVO /PETROL SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ /PETROL ENERGETIKA SDO TRBOVLJE /KOMUNALA TRBOVLJE SDO ZAGORJE OB SAVI /KOMUNALA ZAGORJE SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD /JKP DRAVOGRAD SDO NAZARJE /ENERGETIKA NAZARJE SDOLB GORNJI GRAD /EKO-TOPLOTA SDO HRASTNIK /PETROL ENERGETIKA SDO GROSUPLJE /JKP GROSUPLJE SDO KOČEVSKA REKA /KOMUNALA KOČEVJE SDO KOČEVJE /KOMUNALA KOČEVJE SDO TO, SLOVENJSKE KONJICE /TOPLOTNA OSKRBA SDO EKOENERGIJA, SEMIČ /ZARJA EKOENERGIJA SDO SP, SLOVENJSKE KONJICE /SP KONJICE SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ /PETROL SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO RAVNE NA KOROŠKEM /PETROL ENERGETIKA SDO EKOENERGIJA, MORAVČE /ZARJA EKOENERGIJA SDOLB METLIKA /PETROL SDOLB VUZENICA /JKP RADLJE OB DRAVI SDOLB POSTOJNA - GJS /ENERGETIKA DOLENC SDO PTUJ /JS PTUJ SDOLB RIBNICA /PETROL SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA /E3 52,01 52,10 57,40 58,75 59,70 63,64 64,99 67,30 67,59 67,82 67,95 67,96 68,18 68,56 69,08 73,54 76,19 78,18 80,23 80,46 83,18 84,86 84,86 88,79 92,96 93,17 96,12 99,93 99,93 99,93 102,16 107,25 110,34 110,88 113,66 114,34 114,65 123,93 SDOLB LENART /EKO-TOPLOTA 182,30 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-2 / 8

7 Cene toplote iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) - December 2016 Cena MWh toplote za značilnega odjemalca Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin Vir: Ceniki distributerjev toplote - December 2016 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Tip oskrbovanega objekta Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin Tarifni sistem / Tarifna skupina Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] 0,090 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 69,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] 6,21 MWh Obračunska moč toplotne postaje [MW] 210,00 kw Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] 7,00 kw Število odjemalcev v ogrevanem objektu 30 Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Cena toplote (s prispevki in DDV) [EUR/MWh] GJS SDOLB Lenart /EKO-TOPLOTA 226,41 SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba /E3 153,20 SDOLB Ribnica /PETROL 141,87 SDO Ptuj /JS PTUJ 141,50 SDOLB Postojna - GJS /ENERGETIKA DOLENC 140,66 SDOLB Vuzenica /JKP RADLJE OB DRAVI 137,27 SDOLB Metlika /PETROL 136,62 SDO Ekoenergija, Moravče /ZARJA EKOENERGIJA 132,85 SDO Ravne na Koroškem /PETROL ENERGETIKA 126,64 SDO Šolska, Lucija, Piran /PETROL 123,92 SDO Liminjanska, Lucija, Piran /PETROL 123,92 SDO Obala, Lucija, Piran /PETROL 123,92 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj /PETROL 119,27 SDO SP, Slovenjske Konjice /SP KONJICE 115,67 SDO Ekoenergija, Semič /ZARJA EKOENERGIJA 115,42 SDO TO, Slovenjske Konjice /TOPLOTNA OSKRBA 110,32 SDO Kočevje /KOMUNALA KOČEVJE 105,53 SDO Kočevska reka /KOMUNALA KOČEVJE 105,53 SDO Grosuplje /JKP GROSUPLJE 103,48 SDO Hrastnik /PETROL ENERGETIKA 100,16 SDOLB Gornji Grad /EKO-TOPLOTA 99,89 SDO Nazarje /ENERGETIKA NAZARJE 97,38 SDO naselje Meža, Dravograd /JKP DRAVOGRAD 94,95 SDO Zagorje ob Savi /KOMUNALA ZAGORJE 91,72 SDO Trbovlje /KOMUNALA TRBOVLJE 86,28 SDO Sladki Vrh, Šentilj /PETROL ENERGETIKA 85,65 SDO Kidričevo /PETROL 85,19 SDO Celje /ENERGETIKA CELJE 84,91 SDO Slovenj Gradec /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 84,90 SDO Murska Sobota /KOMUNALA MSOBOTA 84,74 SDO Jesenice /ENOS OTE 84,46 SDOLB Železniki /TOPLARNA ŽELEZNIKI 84,11 SDO Maribor /ENERGETIKA MARIBOR 81,29 SDO Lendava /PETROL GEOTERM 79,64 SDO Nova Gorica /JP KENOG 74,84 SDOLB Preddvor /ENERGETIKA PREDDVOR 73,68 SDOLB Vransko /ENERGETIKA PROJEKT 72,03 SDO Center, Zreče /UNIOR 65,56 SDO Ljubljana /ENERGETIKA LJUBLJANA 65,45 SDO Šaleške doline /KP VELENJE 49,49 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna /PETROL 148,86 SDO Pobrežje, Maribor /PETROL ENERGETIKA 146,64 SDO Žalec /SIPRO 124,27 SDO Hrušica, Jesenice /PETROL 79,22 SDO Kamnik /PETROL 74,33 SDO Podbrdo, Tolmin /DOM UPOKOJENCEV 70,32 SDO EPF Maribor, Maribor /PETROL 66,63 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora /PETROL 52,71 SDOLB Kranjska Gora /PETROL 41,73 Tržna SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto /MG NOVO MESTO 122,37 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica /E3 121,62 SDOLB Majske poljane, Nova Gorica /E3 121,62 SDOLB Kuzma /BIOHICA 111,80 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-3 / 8

8 GJS LASTNIŠKA TRŽNA Cene toplote iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) - December 2016 Cena MWh toplote za značilnega odjemalca Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin SDOLB KUZMA /BIOHICA SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA /E3 SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA /E3 SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO /MG NOVO MESTO 111,80 121,62 121,62 122,37 [EUR/MWh] SDOLB KRANJSKA GORA /PETROL 41,73 SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA /PETROL 52,71 SDO EPF MARIBOR, MARIBOR /PETROL SDO PODBRDO, TOLMIN /DOM UPOKOJENCEV SDO KAMNIK /PETROL SDO HRUŠICA, JESENICE /PETROL 66,63 70,32 74,33 79,22 SDO ŽALEC /SIPRO 124,27 SDO POBREŽJE, MARIBOR /PETROL ENERGETIKA SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA /PETROL 146,64 148,86 SDO ŠALEŠKE DOLINE /KP VELENJE 49,49 SDO LJUBLJANA /ENERGETIKA LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE /UNIOR SDOLB VRANSKO /ENERGETIKA PROJEKT SDOLB PREDDVOR /ENERGETIKA PREDDVOR SDO NOVA GORICA /JP KENOG SDO LENDAVA /PETROL GEOTERM SDO MARIBOR /ENERGETIKA MARIBOR SDOLB ŽELEZNIKI /TOPLARNA ŽELEZNIKI SDO JESENICE /ENOS OTE SDO MURSKA SOBOTA /KOMUNALA MSOBOTA SDO SLOVENJ GRADEC /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC SDO CELJE /ENERGETIKA CELJE SDO KIDRIČEVO /PETROL SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ /PETROL ENERGETIKA SDO TRBOVLJE /KOMUNALA TRBOVLJE SDO ZAGORJE OB SAVI /KOMUNALA ZAGORJE SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD /JKP DRAVOGRAD SDO NAZARJE /ENERGETIKA NAZARJE SDOLB GORNJI GRAD /EKO-TOPLOTA SDO HRASTNIK /PETROL ENERGETIKA SDO GROSUPLJE /JKP GROSUPLJE SDO KOČEVSKA REKA /KOMUNALA KOČEVJE SDO KOČEVJE /KOMUNALA KOČEVJE SDO TO, SLOVENJSKE KONJICE /TOPLOTNA OSKRBA SDO EKOENERGIJA, SEMIČ /ZARJA EKOENERGIJA SDO SP, SLOVENJSKE KONJICE /SP KONJICE SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ /PETROL SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO RAVNE NA KOROŠKEM /PETROL ENERGETIKA SDO EKOENERGIJA, MORAVČE /ZARJA EKOENERGIJA SDOLB METLIKA /PETROL SDOLB VUZENICA /JKP RADLJE OB DRAVI SDOLB POSTOJNA - GJS /ENERGETIKA DOLENC SDO PTUJ /JS PTUJ SDOLB RIBNICA /PETROL SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA /E3 65,45 65,56 72,03 73,68 74,84 79,64 81,29 84,11 84,46 84,74 84,90 84,91 85,19 85,65 86,28 91,72 94,95 97,38 99,89 100,16 103,48 105,53 105,53 110,32 115,42 115,67 119,27 123,92 123,92 123,92 126,64 132,85 136,62 137,27 140,66 141,50 141,87 153,20 SDOLB LENART /EKO-TOPLOTA 226,41 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-4 / 8

9 Letni znesek za toploto iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) - December 2016 Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin Vir: Ceniki distributerjev toplote - December 2016 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Tip oskrbovanega objekta Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin Tarifni sistem / Tarifna skupina Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] 0,090 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 69,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] 6,21 MWh Obračunska moč toplotne postaje [MW] 210,00 kw Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] 7,00 kw Število odjemalcev v ogrevanem objektu 30 Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Letni znesek za ogrevanje [EUR/leto] GJS SDOLB Lenart /EKO-TOPLOTA 1.405,98 SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba /E3 951,37 SDOLB Ribnica /PETROL 881,03 SDO Ptuj /JS PTUJ 878,69 SDOLB Postojna - GJS /ENERGETIKA DOLENC 873,53 SDOLB Vuzenica /JKP RADLJE OB DRAVI 852,46 SDOLB Metlika /PETROL 848,39 SDO Ekoenergija, Moravče /ZARJA EKOENERGIJA 825,00 SDO Ravne na Koroškem /PETROL ENERGETIKA 786,44 SDO Šolska, Lucija, Piran /PETROL 769,52 SDO Liminjanska, Lucija, Piran /PETROL 769,52 SDO Obala, Lucija, Piran /PETROL 769,52 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj /PETROL 740,67 SDO SP, Slovenjske Konjice /SP KONJICE 718,31 SDO Ekoenergija, Semič /ZARJA EKOENERGIJA 716,75 SDO TO, Slovenjske Konjice /TOPLOTNA OSKRBA 685,11 SDO Kočevje /KOMUNALA KOČEVJE 655,31 SDO Kočevska reka /KOMUNALA KOČEVJE 655,31 SDO Grosuplje /JKP GROSUPLJE 642,58 SDO Hrastnik /PETROL ENERGETIKA 621,99 SDOLB Gornji Grad /EKO-TOPLOTA 620,29 SDO Nazarje /ENERGETIKA NAZARJE 604,72 SDO naselje Meža, Dravograd /JKP DRAVOGRAD 589,62 SDO Zagorje ob Savi /KOMUNALA ZAGORJE 569,57 SDO Trbovlje /KOMUNALA TRBOVLJE 535,81 SDO Sladki Vrh, Šentilj /PETROL ENERGETIKA 531,89 SDO Kidričevo /PETROL 529,00 SDO Celje /ENERGETIKA CELJE 527,30 SDO Slovenj Gradec /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 527,22 SDO Murska Sobota /KOMUNALA MSOBOTA 526,23 SDO Jesenice /ENOS OTE 524,47 SDOLB Železniki /TOPLARNA ŽELEZNIKI 522,31 SDO Maribor /ENERGETIKA MARIBOR 504,79 SDO Lendava /PETROL GEOTERM 494,56 SDO Nova Gorica /JP KENOG 464,74 SDOLB Preddvor /ENERGETIKA PREDDVOR 457,54 SDOLB Vransko /ENERGETIKA PROJEKT 447,30 SDO Center, Zreče /UNIOR 407,15 SDO Ljubljana /ENERGETIKA LJUBLJANA 406,44 SDO Šaleške doline /KP VELENJE 307,33 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna /PETROL 924,45 SDO Pobrežje, Maribor /PETROL ENERGETIKA 910,66 SDO Žalec /SIPRO 771,74 SDO Hrušica, Jesenice /PETROL 491,95 SDO Kamnik /PETROL 461,57 SDO Podbrdo, Tolmin /DOM UPOKOJENCEV 436,70 SDO EPF Maribor, Maribor /PETROL 413,74 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora /PETROL 327,34 SDOLB Kranjska Gora /PETROL 259,14 Tržna SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto /MG NOVO MESTO 759,95 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica /E3 755,27 SDOLB Majske poljane, Nova Gorica /E3 755,27 SDOLB Kuzma /BIOHICA 694,29 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-5 / 8

10 GJS LASTNIŠKA TRŽNA Letni znesek za toploto iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) - December 2016 Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin SDOLB KUZMA /BIOHICA SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA /E3 SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA /E3 SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO /MG NOVO MESTO 694,29 755,27 755,27 759,95 [EUR/leto] SDOLB KRANJSKA GORA /PETROL SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA /PETROL SDO EPF MARIBOR, MARIBOR /PETROL SDO PODBRDO, TOLMIN /DOM UPOKOJENCEV SDO KAMNIK /PETROL SDO HRUŠICA, JESENICE /PETROL 259,14 327,34 413,74 436,70 461,57 491,95 SDO ŽALEC /SIPRO 771,74 SDO POBREŽJE, MARIBOR /PETROL ENERGETIKA SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA /PETROL 910,66 924,45 SDO ŠALEŠKE DOLINE /KP VELENJE 307,33 SDO LJUBLJANA /ENERGETIKA LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE /UNIOR SDOLB VRANSKO /ENERGETIKA PROJEKT SDOLB PREDDVOR /ENERGETIKA PREDDVOR SDO NOVA GORICA /JP KENOG SDO LENDAVA /PETROL GEOTERM SDO MARIBOR /ENERGETIKA MARIBOR SDOLB ŽELEZNIKI /TOPLARNA ŽELEZNIKI SDO JESENICE /ENOS OTE SDO MURSKA SOBOTA /KOMUNALA MSOBOTA SDO SLOVENJ GRADEC /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC SDO CELJE /ENERGETIKA CELJE SDO KIDRIČEVO /PETROL SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ /PETROL ENERGETIKA SDO TRBOVLJE /KOMUNALA TRBOVLJE SDO ZAGORJE OB SAVI /KOMUNALA ZAGORJE SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD /JKP DRAVOGRAD SDO NAZARJE /ENERGETIKA NAZARJE SDOLB GORNJI GRAD /EKO-TOPLOTA SDO HRASTNIK /PETROL ENERGETIKA SDO GROSUPLJE /JKP GROSUPLJE SDO KOČEVSKA REKA /KOMUNALA KOČEVJE SDO KOČEVJE /KOMUNALA KOČEVJE SDO TO, SLOVENJSKE KONJICE /TOPLOTNA OSKRBA SDO EKOENERGIJA, SEMIČ /ZARJA EKOENERGIJA SDO SP, SLOVENJSKE KONJICE /SP KONJICE SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ /PETROL SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO RAVNE NA KOROŠKEM /PETROL ENERGETIKA SDO EKOENERGIJA, MORAVČE /ZARJA EKOENERGIJA SDOLB METLIKA /PETROL SDOLB VUZENICA /JKP RADLJE OB DRAVI SDOLB POSTOJNA - GJS /ENERGETIKA DOLENC SDO PTUJ /JS PTUJ SDOLB RIBNICA /PETROL SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA /E3 406,44 407,15 447,30 457,54 464,74 494,56 504,79 522,31 524,47 526,23 527,22 527,30 529,00 531,89 535,81 569,57 589,62 604,72 620,29 621,99 642,58 655,31 655,31 685,11 716,75 718,31 740,67 769,52 769,52 769,52 786,44 825,00 848,39 852,46 873,53 878,69 881,03 951,37 SDOLB LENART /EKO-TOPLOTA 1.405,98 0,00 200,00 400,00 600,00 800, , , , ,00 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-6 / 8

11 Struktura mesečnega zneska - December 2016 Struktura letnega zneska za toploto za značilnega odjemalca Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin Vir: Ceniki distributerjev toplote - December 2016 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Tarifni sistem / Tarifna skupina Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] Letna poraba odjemalca [MWh] Obračunska moč toplotne postaje [MW] Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] Število odjemalcev v ogrevanem objektu Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem 0,090 MWh/m²/leto 69,00 m² 6,21 MWh 210,00 kw 7,00 kw 30 Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Fiksni del [%] Variabilni del [%] Prispevki [%] DDV [%] GJS SDOLB Ribnica /PETROL 53,2% 27,6% SDO Lendava /PETROL GEOTERM 52,7% 27,2% 2,1% SDOLB naselje Čardak, Črnomelj /PETROL 52,0% 28,6% 1,4% SDOLB Metlika /PETROL 51,7% 29,1% SDOLB Vuzenica /JKP RADLJE OB DRAVI 49,0% 31,8% SDOLB Postojna - GJS /ENERGETIKA DOLENC 47,3% 33,5% SDO Ravne na Koroškem /PETROL ENERGETIKA 47,1% 33,5% SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba /E3 40,6% 40,3% 1,1% SDO Ekoenergija, Moravče /ZARJA EKOENERGIJA 40,2% 40,5% SDO Ekoenergija, Semič /ZARJA EKOENERGIJA 38,6% 42,0% 1,4% SDO Šaleške doline /KP VELENJE 33,5% 45,2% 3,3% SDO Nazarje /ENERGETIKA NAZARJE 32,6% 47,6% 1,7% SDO Murska Sobota /KOMUNALA MSOBOTA 32,1% 47,9% 1,9% SDO Liminjanska, Lucija, Piran /PETROL 31,1% 49,5% SDO Šolska, Lucija, Piran /PETROL 31,1% 49,5% SDO Obala, Lucija, Piran /PETROL 31,1% 49,5% SDO Maribor /ENERGETIKA MARIBOR 3 5 2,0% SDO Zagorje ob Savi /KOMUNALA ZAGORJE 28,8% 51,4% 1,8% SDO Kočevska reka /KOMUNALA KOČEVJE 28,7% 51,7% 1,6% SDO Kočevje /KOMUNALA KOČEVJE 28,7% 51,7% 1,6% SDO Hrastnik /PETROL ENERGETIKA 28,4% 51,9% 1,6% SDO Trbovlje /KOMUNALA TRBOVLJE 27,1% 53,0% 1,9% SDO Celje /ENERGETIKA CELJE 27,0% 53,0% 1,9% SDO Slovenj Gradec /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 26,1% 53,9% 1,9% SDO Center, Zreče /UNIOR 24,4% 55,1% 2,5% SDO SP, Slovenjske Konjice /SP KONJICE 23,1% 57,4% 1,4% SDO TO, Slovenjske Konjice /TOPLOTNA OSKRBA 23,1% 57,4% 1,5% SDO Ptuj /JS PTUJ 22,6% 58,2% SDO Ljubljana /ENERGETIKA LJUBLJANA 21,1% 58,4% 2,5% SDO Sladki Vrh, Šentilj /PETROL ENERGETIKA 20,7% 59,4% 1,9% SDO Jesenice /ENOS OTE 18,1% 61,9% 1,9% SDOLB Gornji Grad /EKO-TOPLOTA 17,8% 62,6% 1,6% SDO Grosuplje /JKP GROSUPLJE 17,3% 63,0% 1,6% SDOLB Lenart /EKO-TOPLOTA 16,4% 64,1% 1,4% SDO naselje Meža, Dravograd /JKP DRAVOGRAD 1,1% 79,2% 1,7% SDOLB Preddvor /ENERGETIKA PREDDVOR 79,7% 2,2% SDO Kidričevo /PETROL 8 1,9% SDOLB Vransko /ENERGETIKA PROJEKT 79,7% 2,3% SDO Nova Gorica /JP KENOG 79,8% 2,2% SDOLB Železniki /TOPLARNA ŽELEZNIKI 8 2,0% Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna /PETROL 45,4% 35,4% 1,1% SDO Žalec /SIPRO 25,9% 54,7% SDO Pobrežje, Maribor /PETROL ENERGETIKA 18,6% 62,2% 1,1% SDO EPF Maribor, Maribor /PETROL 7,0% 72,5% 2,5% SDO Kamnik /PETROL 0,2% 79,6% 2,2% SDOLB Mojstrana, Kranjska gora /PETROL 78,8% 3,1% SDOLB Kranjska Gora /PETROL 78,0% 3,9% SDO Hrušica, Jesenice /PETROL 79,9% 2,1% SDO Podbrdo, Tolmin /DOM UPOKOJENCEV 79,6% 2,3% Tržna SDO Elektro Primorska, Nova Gorica /E3 31,5% 49,1% SDOLB Majske poljane, Nova Gorica /E3 31,5% 49,1% SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto /MG NOVO MESTO 19,6% 61,0% SDOLB Kuzma /BIOHICA 80,5% 1,5% Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-7 / 8

12 GJS LASTNIŠKA TRŽNA Struktura mesečnega zneska - December 2016 Struktura letnega zneska za toploto za značilnega odjemalca Večstanovanjska stavba / 30 x 2,5 sobno stanovanje / 69m² ogrevanih površin SDOLB KUZMA /BIOHICA 80,5% 1,5% SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO /MG NOVO MESTO 19,6% 61,0% SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA /E3 31,5% 49,1% SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA /E3 31,5% 49,1% Fiksni del [%] SDO PODBRDO, TOLMIN /DOM UPOKOJENCEV SDO HRUŠICA, JESENICE /PETROL SDOLB KRANJSKA GORA /PETROL 79,6% 79,9% 78,0% 2,3% 2,1% 3,9% Variabilni del [%] Prispevki [%] DDV [%] SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA /PETROL 78,8% 3,1% SDO KAMNIK /PETROL 0,2% 79,6% 2,2% SDO EPF MARIBOR, MARIBOR /PETROL 7,0% 72,5% 2,5% SDO POBREŽJE, MARIBOR /PETROL ENERGETIKA 18,6% 62,2% 1,1% SDO ŽALEC /SIPRO 25,9% 54,7% SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA /PETROL 45,4% 35,4% 1,1% SDOLB ŽELEZNIKI /TOPLARNA ŽELEZNIKI 8 2,0% SDO NOVA GORICA /JP KENOG 79,8% 2,2% SDOLB VRANSKO /ENERGETIKA PROJEKT 79,7% 2,3% SDO KIDRIČEVO /PETROL 8 1,9% SDOLB PREDDVOR /ENERGETIKA PREDDVOR 79,7% 2,2% SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD /JKP DRAVOGRAD 1,1% 79,2% 1,7% SDOLB LENART /EKO-TOPLOTA 16,4% 64,1% 1,4% SDO GROSUPLJE /JKP GROSUPLJE 17,3% 63,0% 1,6% SDOLB GORNJI GRAD /EKO-TOPLOTA 17,8% 62,6% 1,6% SDO JESENICE /ENOS OTE 18,1% 61,9% 1,9% SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ /PETROL ENERGETIKA 20,7% 59,4% 1,9% SDO LJUBLJANA /ENERGETIKA LJUBLJANA 21,1% 58,4% 2,5% SDO PTUJ /JS PTUJ 22,6% 58,2% SDO TO, SLOVENJSKE KONJICE /TOPLOTNA OSKRBA 23,1% 57,4% 1,5% SDO SP, SLOVENJSKE KONJICE /SP KONJICE 23,1% 57,4% 1,4% SDO CENTER, ZREČE /UNIOR 24,4% 55,1% 2,5% SDO SLOVENJ GRADEC /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 26,1% 53,9% 1,9% SDO CELJE /ENERGETIKA CELJE 27,0% 53,0% 1,9% SDO TRBOVLJE /KOMUNALA TRBOVLJE 27,1% 53,0% 1,9% SDO HRASTNIK /PETROL ENERGETIKA 28,4% 51,9% 1,6% SDO KOČEVJE /KOMUNALA KOČEVJE 28,7% 51,7% 1,6% SDO KOČEVSKA REKA /KOMUNALA KOČEVJE 28,7% 51,7% 1,6% SDO ZAGORJE OB SAVI /KOMUNALA ZAGORJE 28,8% 51,4% 1,8% SDO MARIBOR /ENERGETIKA MARIBOR 3 5 2,0% SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN /PETROL 31,1% 49,5% SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL 31,1% 49,5% SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL 31,1% 49,5% SDO MURSKA SOBOTA /KOMUNALA MSOBOTA 32,1% 47,9% 1,9% SDO NAZARJE /ENERGETIKA NAZARJE 32,6% 47,6% 1,7% SDO ŠALEŠKE DOLINE /KP VELENJE 33,5% 45,2% 3,3% SDO EKOENERGIJA, SEMIČ /ZARJA EKOENERGIJA 38,6% 42,0% 1,4% SDO EKOENERGIJA, MORAVČE /ZARJA EKOENERGIJA 40,2% 40,5% SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA /E3 40,6% 40,3% 1,1% SDO RAVNE NA KOROŠKEM /PETROL ENERGETIKA 47,1% 33,5% SDOLB POSTOJNA - GJS /ENERGETIKA DOLENC 47,3% 33,5% SDOLB VUZENICA /JKP RADLJE OB DRAVI 49,0% 31,8% SDOLB METLIKA /PETROL 51,7% 29,1% SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ /PETROL 52,0% 28,6% 1,4% SDO LENDAVA /PETROL GEOTERM 52,7% 27,2% 2,1% SDOLB RIBNICA /PETROL 53,2% 27,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-8 / 8

13 Cene toplote iz distribucijskih sistemov (brez prispevkov in DDV) - December 2016 Cena MWh toplote za značilnega odjemalca Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin Vir: Ceniki distributerjev toplote - December 2016 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin Tarifni sistem / Tarifna skupina Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] 0,100 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 110,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] 11,00 MWh Obračunska moč toplotne postaje [MW] 14,90 kw Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] 14,90 kw Število odjemalcev v ogrevanem objektu 1 Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Cena toplote (brez prispevkov in DDV) [EUR/MWh] GJS SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba /E3 136,49 SDOLB Ribnica /PETROL 129,86 SDOLB Postojna - GJS /ENERGETIKA DOLENC 127,08 SDOLB Metlika /PETROL 124,57 SDOLB Vuzenica /JKP RADLJE OB DRAVI 124,44 SDO Ekoenergija, Moravče /ZARJA EKOENERGIJA 118,03 SDO Ravne na Koroškem /PETROL ENERGETIKA 114,20 SDO Ptuj /JS PTUJ 111,14 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj /PETROL 108,64 SDO Šolska, Lucija, Piran /PETROL 107,71 SDO Liminjanska, Lucija, Piran /PETROL 107,71 SDO Obala, Lucija, Piran /PETROL 107,71 SDO Ekoenergija, Semič /ZARJA EKOENERGIJA 101,94 SDO SP, Slovenjske Konjice /SP KONJICE 98,56 SDOLB Lenart /EKO-TOPLOTA 95,58 SDO TO, Slovenjske Konjice /TOPLOTNA OSKRBA 93,92 SDO Kočevje /KOMUNALA KOČEVJE 90,97 SDO Kočevska reka /KOMUNALA KOČEVJE 90,97 SDO Grosuplje /JKP GROSUPLJE 86,79 SDO Hrastnik /PETROL ENERGETIKA 86,20 SDO Nazarje /ENERGETIKA NAZARJE 84,59 SDOLB Gornji Grad /EKO-TOPLOTA 83,81 SDO Zagorje ob Savi /KOMUNALA ZAGORJE 78,86 SDO naselje Meža, Dravograd /JKP DRAVOGRAD 76,39 SDO Trbovlje /KOMUNALA TRBOVLJE 73,80 SDO Murska Sobota /KOMUNALA MSOBOTA 73,30 SDO Celje /ENERGETIKA CELJE 72,59 SDO Slovenj Gradec /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 72,42 SDO Sladki Vrh, Šentilj /PETROL ENERGETIKA 72,13 SDO Lendava /PETROL GEOTERM 72,10 SDO Jesenice /ENOS OTE 70,66 SDO Maribor /ENERGETIKA MARIBOR 69,90 SDO Kidričevo /PETROL 68,18 SDOLB Železniki /TOPLARNA ŽELEZNIKI 67,30 SDO Nova Gorica /JP KENOG 59,70 SDOLB Preddvor /ENERGETIKA PREDDVOR 58,76 SDOLB Vransko /ENERGETIKA PROJEKT 57,40 SDO Center, Zreče /UNIOR 55,32 SDO Ljubljana /ENERGETIKA LJUBLJANA 54,79 SDO Šaleške doline /KP VELENJE 42,27 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna /PETROL 134,02 SDO Pobrežje, Maribor /PETROL ENERGETIKA 115,83 SDO Žalec /SIPRO 90,20 SDO Hrušica, Jesenice /PETROL 63,29 SDO Kamnik /PETROL 59,31 SDO Podbrdo, Tolmin /DOM UPOKOJENCEV 56,00 SDO EPF Maribor, Maribor /PETROL 53,91 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora /PETROL 41,57 SDOLB Kranjska Gora /PETROL 32,57 Tržna SDOLB Majske poljane, Nova Gorica /E3 105,78 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica /E3 105,78 SDOLB Kuzma /BIOHICA 90,00 SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto /MG NOVO MESTO 88,80 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-1 / 8

14 GJS LASTNIŠKA TRŽNA Cene toplote iz distribucijskih sistemov (brez prispevkov in DDV) - December 2016 Cena MWh toplote za značilnega odjemalca Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO /MG NOVO MESTO 88,80 [EUR/MWh] SDOLB KUZMA /BIOHICA 90,00 SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA /E3 SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA /E3 105,78 105,78 SDOLB KRANJSKA GORA /PETROL 32,57 SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA /PETROL 41,57 SDO EPF MARIBOR, MARIBOR /PETROL SDO PODBRDO, TOLMIN /DOM UPOKOJENCEV SDO KAMNIK /PETROL SDO HRUŠICA, JESENICE /PETROL 53,91 56,00 59,31 63,29 SDO ŽALEC /SIPRO 90,20 SDO POBREŽJE, MARIBOR /PETROL ENERGETIKA 115,83 SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA /PETROL 134,02 SDO ŠALEŠKE DOLINE /KP VELENJE 42,27 SDO LJUBLJANA /ENERGETIKA LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE /UNIOR SDOLB VRANSKO /ENERGETIKA PROJEKT SDOLB PREDDVOR /ENERGETIKA PREDDVOR SDO NOVA GORICA /JP KENOG SDOLB ŽELEZNIKI /TOPLARNA ŽELEZNIKI SDO KIDRIČEVO /PETROL SDO MARIBOR /ENERGETIKA MARIBOR SDO JESENICE /ENOS OTE SDO LENDAVA /PETROL GEOTERM SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ /PETROL ENERGETIKA SDO SLOVENJ GRADEC /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC SDO CELJE /ENERGETIKA CELJE SDO MURSKA SOBOTA /KOMUNALA MSOBOTA SDO TRBOVLJE /KOMUNALA TRBOVLJE SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD /JKP DRAVOGRAD SDO ZAGORJE OB SAVI /KOMUNALA ZAGORJE SDOLB GORNJI GRAD /EKO-TOPLOTA SDO NAZARJE /ENERGETIKA NAZARJE SDO HRASTNIK /PETROL ENERGETIKA SDO GROSUPLJE /JKP GROSUPLJE SDO KOČEVSKA REKA /KOMUNALA KOČEVJE SDO KOČEVJE /KOMUNALA KOČEVJE SDO TO, SLOVENJSKE KONJICE /TOPLOTNA OSKRBA SDOLB LENART /EKO-TOPLOTA SDO SP, SLOVENJSKE KONJICE /SP KONJICE SDO EKOENERGIJA, SEMIČ /ZARJA EKOENERGIJA SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ /PETROL SDO PTUJ /JS PTUJ SDO RAVNE NA KOROŠKEM /PETROL ENERGETIKA SDO EKOENERGIJA, MORAVČE /ZARJA EKOENERGIJA SDOLB VUZENICA /JKP RADLJE OB DRAVI SDOLB METLIKA /PETROL SDOLB POSTOJNA - GJS /ENERGETIKA DOLENC SDOLB RIBNICA /PETROL SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA /E3 54,79 55,32 57,40 58,76 59,70 67,30 68,18 69,90 70,66 72,10 72,13 72,42 72,59 73,30 73,80 76,39 78,86 83,81 84,59 86,20 86,79 90,97 90,97 93,92 95,58 98,56 101,94 107,71 107,71 107,71 108,64 111,14 114,20 118,03 124,44 124,57 127,08 129,86 136,49 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-2 / 8

15 Cene toplote iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) - December 2016 Cena MWh toplote za značilnega odjemalca Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin Vir: Ceniki distributerjev toplote - December 2016 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin Tarifni sistem / Tarifna skupina Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] 0,100 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 110,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] 11,00 MWh Obračunska moč toplotne postaje [MW] 14,90 kw Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] 14,90 kw Število odjemalcev v ogrevanem objektu 1 Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Cena toplote (s prispevki in DDV) [EUR/MWh] GJS SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba /E3 168,52 SDOLB Ribnica /PETROL 160,43 SDOLB Postojna - GJS /ENERGETIKA DOLENC 157,03 SDOLB Metlika /PETROL 153,98 SDOLB Vuzenica /JKP RADLJE OB DRAVI 153,82 SDO Ekoenergija, Moravče /ZARJA EKOENERGIJA 146,00 SDO Ravne na Koroškem /PETROL ENERGETIKA 141,33 SDO Ptuj /JS PTUJ 137,59 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj /PETROL 134,54 SDO Šolska, Lucija, Piran /PETROL 133,40 SDO Liminjanska, Lucija, Piran /PETROL 133,40 SDO Obala, Lucija, Piran /PETROL 133,40 SDO Ekoenergija, Semič /ZARJA EKOENERGIJA 126,37 SDO SP, Slovenjske Konjice /SP KONJICE 122,25 SDOLB Lenart /EKO-TOPLOTA 118,61 SDO TO, Slovenjske Konjice /TOPLOTNA OSKRBA 116,58 SDO Kočevje /KOMUNALA KOČEVJE 112,99 SDO Kočevska reka /KOMUNALA KOČEVJE 112,99 SDO Grosuplje /JKP GROSUPLJE 107,89 SDO Hrastnik /PETROL ENERGETIKA 107,17 SDO Nazarje /ENERGETIKA NAZARJE 105,20 SDOLB Gornji Grad /EKO-TOPLOTA 104,25 SDO Zagorje ob Savi /KOMUNALA ZAGORJE 98,22 SDO naselje Meža, Dravograd /JKP DRAVOGRAD 95,20 SDO Trbovlje /KOMUNALA TRBOVLJE 92,04 SDO Murska Sobota /KOMUNALA MSOBOTA 91,43 SDO Celje /ENERGETIKA CELJE 90,56 SDO Slovenj Gradec /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 90,35 SDO Sladki Vrh, Šentilj /PETROL ENERGETIKA 90,00 SDO Lendava /PETROL GEOTERM 89,96 SDO Jesenice /ENOS OTE 88,21 SDO Maribor /ENERGETIKA MARIBOR 87,28 SDO Kidričevo /PETROL 85,19 SDOLB Železniki /TOPLARNA ŽELEZNIKI 84,11 SDO Nova Gorica /JP KENOG 74,84 SDOLB Preddvor /ENERGETIKA PREDDVOR 73,68 SDOLB Vransko /ENERGETIKA PROJEKT 72,03 SDO Center, Zreče /UNIOR 69,49 SDO Ljubljana /ENERGETIKA LJUBLJANA 68,85 SDO Šaleške doline /KP VELENJE 53,57 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna /PETROL 165,51 SDO Pobrežje, Maribor /PETROL ENERGETIKA 143,31 SDO Žalec /SIPRO 112,05 SDO Hrušica, Jesenice /PETROL 79,22 SDO Kamnik /PETROL 74,36 SDO Podbrdo, Tolmin /DOM UPOKOJENCEV 70,32 SDO EPF Maribor, Maribor /PETROL 67,78 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora /PETROL 52,71 SDOLB Kranjska Gora /PETROL 41,73 Tržna SDOLB Majske poljane, Nova Gorica /E3 131,06 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica /E3 131,06 SDOLB Kuzma /BIOHICA 111,80 SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto /MG NOVO MESTO 110,34 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-3 / 8

16 GJS LASTNIŠKA TRŽNA Cene toplote iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) - December 2016 Cena MWh toplote za značilnega odjemalca Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO /MG NOVO MESTO SDOLB KUZMA /BIOHICA 110,34 111,80 [EUR/MWh] SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA /E3 SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA /E3 131,06 131,06 SDOLB KRANJSKA GORA /PETROL 41,73 SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA /PETROL 52,71 SDO EPF MARIBOR, MARIBOR /PETROL SDO PODBRDO, TOLMIN /DOM UPOKOJENCEV SDO KAMNIK /PETROL SDO HRUŠICA, JESENICE /PETROL 67,78 70,32 74,36 79,22 SDO ŽALEC /SIPRO 112,05 SDO POBREŽJE, MARIBOR /PETROL ENERGETIKA 143,31 SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA /PETROL 165,51 SDO ŠALEŠKE DOLINE /KP VELENJE 53,57 SDO LJUBLJANA /ENERGETIKA LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE /UNIOR SDOLB VRANSKO /ENERGETIKA PROJEKT SDOLB PREDDVOR /ENERGETIKA PREDDVOR SDO NOVA GORICA /JP KENOG 68,85 69,49 72,03 73,68 74,84 SDOLB ŽELEZNIKI /TOPLARNA ŽELEZNIKI SDO KIDRIČEVO /PETROL SDO MARIBOR /ENERGETIKA MARIBOR SDO JESENICE /ENOS OTE SDO LENDAVA /PETROL GEOTERM SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ /PETROL ENERGETIKA SDO SLOVENJ GRADEC /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC SDO CELJE /ENERGETIKA CELJE SDO MURSKA SOBOTA /KOMUNALA MSOBOTA SDO TRBOVLJE /KOMUNALA TRBOVLJE SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD /JKP DRAVOGRAD SDO ZAGORJE OB SAVI /KOMUNALA ZAGORJE SDOLB GORNJI GRAD /EKO-TOPLOTA SDO NAZARJE /ENERGETIKA NAZARJE SDO HRASTNIK /PETROL ENERGETIKA SDO GROSUPLJE /JKP GROSUPLJE SDO KOČEVSKA REKA /KOMUNALA KOČEVJE SDO KOČEVJE /KOMUNALA KOČEVJE SDO TO, SLOVENJSKE KONJICE /TOPLOTNA OSKRBA SDOLB LENART /EKO-TOPLOTA SDO SP, SLOVENJSKE KONJICE /SP KONJICE SDO EKOENERGIJA, SEMIČ /ZARJA EKOENERGIJA SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ /PETROL SDO PTUJ /JS PTUJ SDO RAVNE NA KOROŠKEM /PETROL ENERGETIKA SDO EKOENERGIJA, MORAVČE /ZARJA EKOENERGIJA SDOLB VUZENICA /JKP RADLJE OB DRAVI SDOLB METLIKA /PETROL SDOLB POSTOJNA - GJS /ENERGETIKA DOLENC SDOLB RIBNICA /PETROL SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA /E3 84,11 85,19 87,28 88,21 89,96 90,00 90,35 90,56 91,43 92,04 95,20 98,22 104,25 105,20 107,17 107,89 112,99 112,99 116,58 118,61 122,25 126,37 133,40 133,40 133,40 134,54 137,59 141,33 146,00 153,82 153,98 157,03 160,43 168,52 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-4 / 8

17 Letni znesek za toploto iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) - December 2016 Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin Vir: Ceniki distributerjev toplote - December 2016 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin Tarifni sistem / Tarifna skupina Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] 0,100 MWh/m²/leto Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] 110,00 m² Letna poraba odjemalca [MWh] 11,00 MWh Obračunska moč toplotne postaje [MW] 14,90 kw Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] 14,90 kw Število odjemalcev v ogrevanem objektu 1 Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Letni znesek za ogrevanje [EUR/leto] GJS SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba /E ,71 SDOLB Ribnica /PETROL 1.764,74 SDOLB Postojna - GJS /ENERGETIKA DOLENC 1.727,36 SDOLB Metlika /PETROL 1.693,78 SDOLB Vuzenica /JKP RADLJE OB DRAVI 1.692,04 SDO Ekoenergija, Moravče /ZARJA EKOENERGIJA 1.605,96 SDO Ravne na Koroškem /PETROL ENERGETIKA 1.554,62 SDO Ptuj /JS PTUJ 1.513,49 SDOLB naselje Čardak, Črnomelj /PETROL 1.479,91 SDO Šolska, Lucija, Piran /PETROL 1.467,42 SDO Liminjanska, Lucija, Piran /PETROL 1.467,42 SDO Obala, Lucija, Piran /PETROL 1.467,42 SDO Ekoenergija, Semič /ZARJA EKOENERGIJA 1.390,11 SDO SP, Slovenjske Konjice /SP KONJICE 1.344,72 SDOLB Lenart /EKO-TOPLOTA 1.304,66 SDO TO, Slovenjske Konjice /TOPLOTNA OSKRBA 1.282,38 SDO Kočevje /KOMUNALA KOČEVJE 1.242,88 SDO Kočevska reka /KOMUNALA KOČEVJE 1.242,88 SDO Grosuplje /JKP GROSUPLJE 1.186,79 SDO Hrastnik /PETROL ENERGETIKA 1.178,85 SDO Nazarje /ENERGETIKA NAZARJE 1.157,19 SDOLB Gornji Grad /EKO-TOPLOTA 1.146,74 SDO Zagorje ob Savi /KOMUNALA ZAGORJE 1.080,37 SDO naselje Meža, Dravograd /JKP DRAVOGRAD 1.047,19 SDO Trbovlje /KOMUNALA TRBOVLJE 1.012,42 SDO Murska Sobota /KOMUNALA MSOBOTA 1.005,76 SDO Celje /ENERGETIKA CELJE 996,16 SDO Slovenj Gradec /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 993,84 SDO Sladki Vrh, Šentilj /PETROL ENERGETIKA 990,03 SDO Lendava /PETROL GEOTERM 989,59 SDO Jesenice /ENOS OTE 970,34 SDO Maribor /ENERGETIKA MARIBOR 960,05 SDO Kidričevo /PETROL 937,05 SDOLB Železniki /TOPLARNA ŽELEZNIKI 925,18 SDO Nova Gorica /JP KENOG 823,21 SDOLB Preddvor /ENERGETIKA PREDDVOR 810,53 SDOLB Vransko /ENERGETIKA PROJEKT 792,32 SDO Center, Zreče /UNIOR 764,42 SDO Ljubljana /ENERGETIKA LJUBLJANA 757,32 SDO Šaleške doline /KP VELENJE 589,25 Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna /PETROL 1.820,56 SDO Pobrežje, Maribor /PETROL ENERGETIKA 1.576,40 SDO Žalec /SIPRO 1.232,50 SDO Hrušica, Jesenice /PETROL 871,43 SDO Kamnik /PETROL 817,94 SDO Podbrdo, Tolmin /DOM UPOKOJENCEV 773,53 SDO EPF Maribor, Maribor /PETROL 745,55 SDOLB Mojstrana, Kranjska gora /PETROL 579,85 SDOLB Kranjska Gora /PETROL 459,04 Tržna SDOLB Majske poljane, Nova Gorica /E ,63 SDO Elektro Primorska, Nova Gorica /E ,63 SDOLB Kuzma /BIOHICA 1.229,81 SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto /MG NOVO MESTO 1.213,71 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-5 / 8

18 GJS LASTNIŠKA TRŽNA Letni znesek za toploto iz distribucijskih sistemov (s prispevki in DDV) - December 2016 Letni znesek za toploto za značilnega odjemalca Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO /MG NOVO MESTO SDOLB KUZMA /BIOHICA 1.213, ,81 [EUR/leto] SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA /E3 SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA /E , ,63 SDOLB KRANJSKA GORA /PETROL 459,04 SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA /PETROL 579,85 SDO EPF MARIBOR, MARIBOR /PETROL SDO PODBRDO, TOLMIN /DOM UPOKOJENCEV SDO KAMNIK /PETROL SDO HRUŠICA, JESENICE /PETROL 745,55 773,53 817,94 871,43 SDO ŽALEC /SIPRO 1.232,50 SDO POBREŽJE, MARIBOR /PETROL ENERGETIKA 1.576,40 SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA /PETROL 1.820,56 SDO ŠALEŠKE DOLINE /KP VELENJE 589,25 SDO LJUBLJANA /ENERGETIKA LJUBLJANA SDO CENTER, ZREČE /UNIOR SDOLB VRANSKO /ENERGETIKA PROJEKT SDOLB PREDDVOR /ENERGETIKA PREDDVOR SDO NOVA GORICA /JP KENOG SDOLB ŽELEZNIKI /TOPLARNA ŽELEZNIKI SDO KIDRIČEVO /PETROL SDO MARIBOR /ENERGETIKA MARIBOR SDO JESENICE /ENOS OTE SDO LENDAVA /PETROL GEOTERM SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ /PETROL ENERGETIKA SDO SLOVENJ GRADEC /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC SDO CELJE /ENERGETIKA CELJE SDO MURSKA SOBOTA /KOMUNALA MSOBOTA SDO TRBOVLJE /KOMUNALA TRBOVLJE SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD /JKP DRAVOGRAD SDO ZAGORJE OB SAVI /KOMUNALA ZAGORJE SDOLB GORNJI GRAD /EKO-TOPLOTA SDO NAZARJE /ENERGETIKA NAZARJE SDO HRASTNIK /PETROL ENERGETIKA SDO GROSUPLJE /JKP GROSUPLJE SDO KOČEVSKA REKA /KOMUNALA KOČEVJE SDO KOČEVJE /KOMUNALA KOČEVJE SDO TO, SLOVENJSKE KONJICE /TOPLOTNA OSKRBA SDOLB LENART /EKO-TOPLOTA SDO SP, SLOVENJSKE KONJICE /SP KONJICE SDO EKOENERGIJA, SEMIČ /ZARJA EKOENERGIJA SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ /PETROL SDO PTUJ /JS PTUJ SDO RAVNE NA KOROŠKEM /PETROL ENERGETIKA SDO EKOENERGIJA, MORAVČE /ZARJA EKOENERGIJA SDOLB VUZENICA /JKP RADLJE OB DRAVI SDOLB METLIKA /PETROL SDOLB POSTOJNA - GJS /ENERGETIKA DOLENC SDOLB RIBNICA /PETROL SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA /E3 757,32 764,42 792,32 810,53 823,21 925,18 937,05 960,05 970,34 989,59 990,03 993,84 996, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 0,00 200,00 400,00 600,00 800, , , , , , ,00 Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-6 / 8

19 Struktura mesečnega zneska - December 2016 Struktura letnega zneska za toploto za značilnega odjemalca Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin Vir: Ceniki distributerjev toplote - December 2016 Karakteristike odjemalca toplote uporabljene pri primerjavi zneskov oskrbe Tip odjema Tip oskrbovanega objekta Tarifni sistem / Tarifna skupina Specifična poraba toplote [MWh/m²/leto] Kvadratura ogrevanih prostorov [m²] Letna poraba odjemalca [MWh] Obračunska moč toplotne postaje [MW] Pripadajoča obračunska moč odjemalca [kw] Število odjemalcev v ogrevanem objektu Gospodinjski odjem / Ogrevanje prostorov Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin Ogrevanje prostorov/gospodinjski odjem 0,100 MWh/m²/leto 110,00 m² 11,00 MWh 14,90 kw 14,90 kw 1 Način izvajanja dejavnosti / Distribucijski sistem / Izvajalec Fiksni del [%] Variabilni del [%] Prispevki [%] DDV [%] GJS SDOLB Ribnica /PETROL 56,5% 24,4% 1,0% SDO Lendava /PETROL GEOTERM 56,0% 24,1% 1,8% SDOLB naselje Čardak, Črnomelj /PETROL 55,4% 25,3% SDOLB Metlika /PETROL 55,1% 25,8% 1,1% SDOLB Vuzenica /JKP RADLJE OB DRAVI 52,5% 28,4% 1,1% SDOLB Postojna - GJS /ENERGETIKA DOLENC 50,9% 3 1,0% SDO Ravne na Koroškem /PETROL ENERGETIKA 50,8% 30,1% SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba /E3 44,4% 36,6% 1,0% SDO Ekoenergija, Moravče /ZARJA EKOENERGIJA 44,0% 36,9% 1,1% SDO Ekoenergija, Semič /ZARJA EKOENERGIJA 42,3% 38,3% SDO Šaleške doline /KP VELENJE 37,2% 41,7% 3,1% SDO Nazarje /ENERGETIKA NAZARJE 36,3% 44,1% 1,6% SDO Murska Sobota /KOMUNALA MSOBOTA 35,8% 44,4% 1,8% SDO Liminjanska, Lucija, Piran /PETROL 34,7% 46,0% SDO Šolska, Lucija, Piran /PETROL 34,7% 46,0% SDO Obala, Lucija, Piran /PETROL 34,7% 46,0% SDO Maribor /ENERGETIKA MARIBOR 33,5% 46,6% 1,9% SDO Zagorje ob Savi /KOMUNALA ZAGORJE 32,3% 48,0% 1,7% SDO Kočevska reka /KOMUNALA KOČEVJE 32,3% 48,3% 1,5% SDO Kočevje /KOMUNALA KOČEVJE 32,3% 48,3% 1,5% SDO Hrastnik /PETROL ENERGETIKA 31,9% 48,5% 1,5% SDO Trbovlje /KOMUNALA TRBOVLJE 30,5% 49,6% 1,8% SDO Celje /ENERGETIKA CELJE 30,5% 49,7% 1,8% SDO Slovenj Gradec /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 29,5% 50,7% 1,8% SDO Center, Zreče /UNIOR 27,6% 52,0% 2,4% SDO SP, Slovenjske Konjice /SP KONJICE 26,3% 54,3% SDO TO, Slovenjske Konjice /TOPLOTNA OSKRBA 26,2% 54,3% 1,4% SDO Ljubljana /ENERGETIKA LJUBLJANA 24,1% 55,5% 2,4% SDO Sladki Vrh, Šentilj /PETROL ENERGETIKA 23,6% 56,5% 1,8% SDO Ptuj /JS PTUJ 20,9% 59,8% SDO Jesenice /ENOS OTE 20,8% 59,3% 1,9% SDOLB Gornji Grad /EKO-TOPLOTA 20,4% 6 1,6% SDO Grosuplje /JKP GROSUPLJE 2 60,5% 1,5% SDOLB Lenart /EKO-TOPLOTA 19,4% 6 1,4% SDO naselje Meža, Dravograd /JKP DRAVOGRAD 78,9% 1,7% SDOLB Preddvor /ENERGETIKA PREDDVOR 79,7% 2,2% SDO Kidričevo /PETROL 8 1,9% SDOLB Vransko /ENERGETIKA PROJEKT 79,7% 2,3% SDO Nova Gorica /JP KENOG 79,8% 2,2% SDOLB Železniki /TOPLARNA ŽELEZNIKI 8 2,0% Lastniška SDO Volaričeva24, Postojna /PETROL 49,1% 31,9% 1,0% SDO Žalec /SIPRO 25,9% 54,6% 1,5% SDO Pobrežje, Maribor /PETROL ENERGETIKA 17,2% 63,7% 1,1% SDO EPF Maribor, Maribor /PETROL 8,3% 7 2,4% SDO Kamnik /PETROL 0,2% 79,6% 2,2% SDOLB Mojstrana, Kranjska gora /PETROL 78,8% 3,1% SDOLB Kranjska Gora /PETROL 78,0% 3,9% SDO Hrušica, Jesenice /PETROL 79,9% 2,1% SDO Podbrdo, Tolmin /DOM UPOKOJENCEV 79,6% 2,3% Tržna SDO Elektro Primorska, Nova Gorica /E3 35,2% 45,6% SDOLB Majske poljane, Nova Gorica /E3 35,2% 45,6% SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto /MG NOVO MESTO 19,6% 60,9% 1,5% SDOLB Kuzma /BIOHICA 80,5% 1,5% Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-7 / 8

20 GJS LASTNIŠKA TRŽNA Struktura mesečnega zneska - December 2016 Struktura letnega zneska za toploto za značilnega odjemalca Enostanovanjska stavba / 110m² ogrevanih površin SDOLB KUZMA /BIOHICA 80,5% 1,5% SDO NASELJE SLAVKA GRUMA, NOVO MESTO /MG NOVO MESTO 19,6% 60,9% 1,5% SDOLB MAJSKE POLJANE, NOVA GORICA /E3 35,2% 45,6% SDO ELEKTRO PRIMORSKA, NOVA GORICA /E3 35,2% 45,6% Fiksni del [%] SDO PODBRDO, TOLMIN /DOM UPOKOJENCEV SDO HRUŠICA, JESENICE /PETROL SDOLB KRANJSKA GORA /PETROL 79,6% 79,9% 78,0% 2,3% 2,1% 3,9% Variabilni del [%] Prispevki [%] DDV [%] SDOLB MOJSTRANA, KRANJSKA GORA /PETROL 78,8% 3,1% SDO KAMNIK /PETROL 0,2% 79,6% 2,2% SDO EPF MARIBOR, MARIBOR /PETROL 8,3% 7 2,4% SDO POBREŽJE, MARIBOR /PETROL ENERGETIKA 17,2% 63,7% 1,1% SDO ŽALEC /SIPRO 25,9% 54,6% 1,5% SDO VOLARIČEVA24, POSTOJNA /PETROL 49,1% 31,9% 1,0% SDOLB ŽELEZNIKI /TOPLARNA ŽELEZNIKI 8 2,0% SDO NOVA GORICA /JP KENOG 79,8% 2,2% SDOLB VRANSKO /ENERGETIKA PROJEKT 79,7% 2,3% SDO KIDRIČEVO /PETROL 8 1,9% SDOLB PREDDVOR /ENERGETIKA PREDDVOR 79,7% 2,2% SDO NASELJE MEŽA, DRAVOGRAD /JKP DRAVOGRAD 78,9% 1,7% SDOLB LENART /EKO-TOPLOTA 19,4% 6 1,4% SDO GROSUPLJE /JKP GROSUPLJE 2 60,5% 1,5% SDOLB GORNJI GRAD /EKO-TOPLOTA 20,4% 6 1,6% SDO JESENICE /ENOS OTE 20,8% 59,3% 1,9% SDO PTUJ /JS PTUJ 20,9% 59,8% SDO SLADKI VRH, ŠENTILJ /PETROL ENERGETIKA 23,6% 56,5% 1,8% SDO LJUBLJANA /ENERGETIKA LJUBLJANA 24,1% 55,5% 2,4% SDO TO, SLOVENJSKE KONJICE /TOPLOTNA OSKRBA 26,2% 54,3% 1,4% SDO SP, SLOVENJSKE KONJICE /SP KONJICE 26,3% 54,3% SDO CENTER, ZREČE /UNIOR 27,6% 52,0% 2,4% SDO SLOVENJ GRADEC /KOMUNALA SLOVENJ GRADEC 29,5% 50,7% 1,8% SDO CELJE /ENERGETIKA CELJE 30,5% 49,7% 1,8% SDO TRBOVLJE /KOMUNALA TRBOVLJE 30,5% 49,6% 1,8% SDO HRASTNIK /PETROL ENERGETIKA 31,9% 48,5% 1,5% SDO KOČEVJE /KOMUNALA KOČEVJE 32,3% 48,3% 1,5% SDO KOČEVSKA REKA /KOMUNALA KOČEVJE 32,3% 48,3% 1,5% SDO ZAGORJE OB SAVI /KOMUNALA ZAGORJE 32,3% 48,0% 1,7% SDO MARIBOR /ENERGETIKA MARIBOR 33,5% 46,6% 1,9% SDO OBALA, LUCIJA, PIRAN /PETROL 34,7% 46,0% SDO ŠOLSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL 34,7% 46,0% SDO LIMINJANSKA, LUCIJA, PIRAN /PETROL 34,7% 46,0% SDO MURSKA SOBOTA /KOMUNALA MSOBOTA 35,8% 44,4% 1,8% SDO NAZARJE /ENERGETIKA NAZARJE 36,3% 44,1% 1,6% SDO ŠALEŠKE DOLINE /KP VELENJE 37,2% 41,7% 3,1% SDO EKOENERGIJA, SEMIČ /ZARJA EKOENERGIJA 42,3% 38,3% SDO EKOENERGIJA, MORAVČE /ZARJA EKOENERGIJA 44,0% 36,9% 1,1% SDO NASELJE PODMARK, ŠEMPETER VRTOJBA /E3 44,4% 36,6% 1,0% SDO RAVNE NA KOROŠKEM /PETROL ENERGETIKA 50,8% 30,1% SDOLB POSTOJNA - GJS /ENERGETIKA DOLENC 50,9% 3 1,0% SDOLB VUZENICA /JKP RADLJE OB DRAVI 52,5% 28,4% 1,1% SDOLB METLIKA /PETROL 55,1% 25,8% 1,1% SDOLB NASELJE ČARDAK, ČRNOMELJ /PETROL 55,4% 25,3% SDO LENDAVA /PETROL GEOTERM 56,0% 24,1% 1,8% SDOLB RIBNICA /PETROL 56,5% 24,4% 1,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2016 GO_LetnaAnaliza_A00-8 / 8

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Orientacija2011_1

Orientacija2011_1 Štrekljevec Semi Gorje-Po e-treben e Cerkno Loka pri Mengšu Mengeš Dovže Mislinjske doline Hrušica Jesenice Retje Loški potok Sora Medvode Sti na Ivan na Gorica Kolovrat Zagorje ob Savi Zagorica Trebnje

Prikaži več

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG SLOVENIJE 2019 Web stran projekta: FB stran projekta:

Prikaži več

33

33 33 33 Center za razvoj knjiţnic SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Ljubljana 2009 SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Podatke zbrala

Prikaži več

(TURISTI\310NE PISARNE brez zaporednih \232tevilk.xls)

(TURISTI\310NE PISARNE brez zaporednih \232tevilk.xls) Ljubljana, 28.02.2014/TK SEZNAM TURISTIČNIH PISARN, KI IZDAJAJO MEDNARODNE DOKUMENTE IN PRODAJAJO VINJETE CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska 35 3000 CELJE tel.: 03-42 56 560 mihaela.zunter@amzs.si AMD

Prikaži več

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajdovščina Goriška c. 75 5270 AJDOVŠČINA tel.: 05 3644 210 ajdovscina@amzs.si CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska

Prikaži več

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica 54 4228 ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2017 Poročilo

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx SEZNAM STACIONARNIH PROJNIH MEST V SISTEMU IJPP Prevoznik Naziv prodjanega mesta Ulica prodajnega mesta Kraj prodajnega mesta Št. prod. mest Obravn. vlog subvenc. voz. Obratovanje (pon.pet.) Obratovanje

Prikaži več

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri ne energije v hidroelektrarnah do 10 MW Št. Površinska

Prikaži več

pregled merodajnih nagibov in uporov

pregled merodajnih nagibov in uporov KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 20 LJUBLJANA JESENICE D.M.... 1 PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA KAMNIK GRABEN... 1 PROGA 30 ZIDANI MOST ŠENTILJ D.M.... 1 PROGA 31 CELJE VELENJE... 2 PROGA 32

Prikaži več

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx LETO 2013 OBČINA SVET TOMAŽ, Izdelava elaborata kontrole katastrskega in lastniškega stanja zemljišč, preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v občini Sveti Tomaž MESTNA OBČINA PTUJ, VBCP

Prikaži več

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero Ribčev Laz 48 Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/77 Ljubljana, 14.7.2015

Prikaži več

Infrastruktura TEHNIČNO EKONOMSKO OPTIMIRANJE SISTEMOV DALJINSKIH OGREVANJ (TEODO)

Infrastruktura TEHNIČNO EKONOMSKO OPTIMIRANJE SISTEMOV DALJINSKIH OGREVANJ (TEODO) Infrastruktura TEHNIČNO EKONOMSKO OPTIMIRANJE SISTEMOV DALJINSKIH OGREVANJ (TEODO) Trajnostni razvoj in upravljanje infrastrukture za daljinsko ogrevanje kot del nizkoogljične družbe Ogrevanje in hlajenje

Prikaži več

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * LJUBLJANA 1000, ŠMARTINSKA 152 - HALA A Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo leseni obesek HISTORY

Prikaži več

tehnični podatki o progah

tehnični podatki o progah Slovenske železnice Infrastruktura,d.o.o. Program omrežja 019 PRILOGA 3A TEHNIČNI PODATKI O PROGAH KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 0 LJUBLJANA JESENICE D.M.... PROGA 1 LJUBLJANA ŠIŠKA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf za leto 2016 Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 00, 01 400 33 11 F: 01 433 10 31 E: gp.mgrt@gov.si www.mgrt.gov.si Številka: 007-32/2014-8

Prikaži več

J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna

J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna komisija objavlja seznam kandidatov na ponovnem glasovanju

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih skupinah in spolu, 30. junij 2002 Population of the

Prikaži več

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z maloprodajna letne pnevmatike za osebna vozila Serija 80 13 155/80R13 79T ECOCONTROL 542960 79004 E C 65 ) 54,30 33,10 14 175/80R14 88T ECOCONTROL 533458 146146 E C 68 )) 72,00 43,90 Serija 70 13 155/70R13

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / 17. 7. 2015 / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan 28. februarja 2015 ter knjigovodske vrednosti na dan

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf Stran 12170 / Št. 93 / 18. 11. 2011 Tolmin kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE ter F in G. 12. Izpitni center Postojna obsega območje upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje,

Prikaži več

Brosura-CINDI-ReciteCigaretiNe-dec indd

Brosura-CINDI-ReciteCigaretiNe-dec indd V spodbudo vsem, ki želijo prenehati kaditi V Sloveniji je med dejavniki tveganja kajenje tobaka najpomembnejši preprečljivi dejavnik tveganja za smrt in izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM:

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM: NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA 2018 2019 komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: 01 520 10 15 GSM: 031 878 805 e-mail: gorazd.trontelj@kzs.si 1. DEKLETA U13 1.

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Uporaba OVE v stavbah

Uporaba OVE v stavbah Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Lokacije.xlsx

Lokacije.xlsx POLICIJSKA UPRAVA ENOTA VRSTA CESTA (V / IZVEN ) IME NASELJA RELACIJA NAČRTOVANA URA NADZORA PU KRANJ PP TRŽIČ LOKALNA CESTA V NASELJU TRŽIČ, pri bivši izpostavi FURS TRŽIČ BISTRICA 06.00 06.50 PU KRANJ

Prikaži več

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30 Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do 31.12.2018 SLOVENIJA: Od 1.1. do 31.12.2018 je bilo v program povabljenih 309.008 oseb in 307.701 osebi je bilo vabilo tudi vročeno.

Prikaži več

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, Program strokovnih izobraževanj»kakovostna energetska obnova zgradb«mednarodni OBRTNI SEJEM, Celje 17.09.2012 VSEBINA PREDSTAVITVE Vizija trajnostne

Prikaži več

Odobreni projekti 2015

Odobreni projekti 2015 Odobreni projekti 2015 1. PROJEKTI MOBILNOSTI (Ključni ukrep 1) Zap. št. Št. zadeve Organizacija Kraj Skupno št. doseženih točk Odobrena dotacija (v EUR) 1 KA1-SE-10/15 Šolski center Postojna Postojna

Prikaži več

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol maloprodajna zimske pnevmatike za osebna vozila 13 80 155/80R13 79T INF-049 221000121 101826 E C 71 2 38,60 28,10 70 155/70R13 75T INF-049 221000090 93601 E C 71 2 38,30 28,00 165/70R13 79T INF-049 221000226

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

Microsoft Word _2018-koncne uvrstitve ekip.docx

Microsoft Word _2018-koncne uvrstitve ekip.docx 42 ČLANI - DOL 54 ČLANICE - DOL 1. ACH Volley Ljubljana 1. Nova KBM Branik 2. Calcit Volley 2. Calcit Volley 3. Salonit Anhovo 3. Formula Formis 4. Panvita Pomgrad 4. Aliansa Šempeter 5. Maribor 5. 6.

Prikaži več

Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno bi

Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno bi Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) za večstanovanjsko stavbo v skladu z določbami

Prikaži več

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017 FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA Tanja Šumrada Delavnica PASIVNE IN NIZKOENERGIJSKE STAVBE ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Ljubljana, 15. marec 2017 EKO SKLAD Eko sklad, Slovenski

Prikaži več

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mag. Mojca Španring Trg z zemeljskim plinom v letu 2017 Strokovno srečanje»slovenski plinski trg v regiji«ljubljana, GWh Osnovni podatki za leto 2017 Poraba električne energije, zemeljskega plina in toplote

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Evidenca_prejetih_vlog

Evidenca_prejetih_vlog Evidenca prejetih vlog za projekte prijavljene na Javni poziv objavljen dne 12. 12. 2018 Agencija za energijo v skladu s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Prikaži več

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET Seznam kapitalskih naložb države na dan 31. 3. 2019 Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D. 5026024 Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN 5006040 Turizem 11,74 AERO, D.D.

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Akta o določitvi

Prikaži več

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis Predlog za javno obravnavo 22.1.2019 PREDLOG (EVA 2014-2430-0044) Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005 Banka Koper Identifikacijska

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Page 1 of 29 88 Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016 3934. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Piran, Stran 13390. Na podlagi 297. člena

Prikaži več

Uradni list RS 028/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 028/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv 1/5 1. junij - 30. junij J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu juniju 2009 je razvidna iz priložene tabele

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Nazaj v šolo! (št ) Na obutev priznanih blagovnih znamk Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Converse, Polo, Skechers, Lacoste, Ne

Nazaj v šolo! (št ) Na obutev priznanih blagovnih znamk Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Converse, Polo, Skechers, Lacoste, Ne www.mass.si Nazaj v šolo! 19677-30 (št. 36-41) Na obutev priznanih blagovnih znamk,, Le Coq Sportif,, Polo,, Lacoste, New Balance, Vans, Reebok, Fred Perry. 196770-30 (št. 41,5-46) Popust DO Akcija traja

Prikaži več

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB NRGTSKI INŽNIRING energetsko upravljanje in knjigovodstvo nergy management and bookkeeping Notranje usposabljanje podjetja UTRIP, d. o. o. Celje, 21. januar 2014 Cveto Fendre cveto.fendre@guest.arnes.si

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora 15 1. februar - 28. februar F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu februarju 2009 je razvidna iz priložene

Prikaži več

Dosedanji_zmagovalci_2012[1]

Dosedanji_zmagovalci_2012[1] DOSEDANJI ZMAGOVALCI 1. turnir - december 1999 Letnik 89 1. RK Ormož 2. RK Dol TKI Hrastnik 3. Rokometna šola Aleš Praznik Ljubljana Letnik 90 1. Rokometna šola Aleš Praznik Ljubljana 2. RK Dol TKI Hrastnik

Prikaži več

Ravne,dne 23

Ravne,dne 23 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RAVNE Ob Suhi 5 b 2390 Ravne na Koroškem Tel.št.: 02 8705 612, tajn. 02 8705 600, faks 02 8705 625 POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE IN VARNOSTI OSKRBE S PITNO VODO ZA JAVNE

Prikaži več

(Microsoft Word - Napovednik za mesec JANUAR Swatycomet zre\350e.doc)

(Microsoft Word - Napovednik za mesec JANUAR Swatycomet zre\350e.doc) Napovednik 2. DEL državnega prvenstva: Sobota; 07.01.2017 4. krog Državno prvenstvo mini odbojka Celjsko Savinjska regija; ŠD Mozirje 10.00 uri: Mozirje SIP Šempeter 10.00 uri: Braslovče I. : Čebelice

Prikaži več

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU www.mass.si polovičke Popust Maryann 09302-20 (št. 36-41) TBS 25491-20 (št.41-46) Še več OBUTVE po polovičnih cenah poiščite v naših prodajalnah. Akcija traja od 7.11. do 27.11.2016 oziroma do razprodaje

Prikaži več

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10 v nadaljevanju:»zgjs«), 5. in 33. č

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10 v nadaljevanju:»zgjs«), 5. in 33. č Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10 v nadaljevanju:»zgjs«), 5. in 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07-

Prikaži več

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE JESENICE K P O O R N O Č Č POP d.o.o. Efenkova 61 VELENJE N O I L O

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE JESENICE K P O O R N O Č Č POP d.o.o. Efenkova 61 VELENJE N O I L O LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE JESENICE K P O O R N O Č Č POP d.o.o. Efenkova 61 VELENJE N O I L O Lokalni energetski koncept Naslov projekta: Občine Jesenice Končno poročilo revizija 4 Številka pogodbe

Prikaži več

Microsoft Word - PorociloENERGETIKA doc

Microsoft Word - PorociloENERGETIKA doc 2005 POROČ ILO P O R O Č I L O O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI V LETU 2005 Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo je poročilo sprejel na izredni seji 21. julija 2006. Vlada Republike

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka)

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka) PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA PIVKA Kontaktna oseba

Prikaži več

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, 14.6.2008 MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijanje tarčvezanje vozlprenos žogic Testi TOČKE PGD ZVEZA

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc Študija izvedljivosti solarnega sistema Doma upokojencev Sežana Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, Ljubljana T: 01/4771234 F: 01/2518567 E: ciril.arkar@fs.uni-lj.si November 2007

Prikaži več

Letno poročilo

Letno poročilo LETNO POROČILO 2016 Javno podjetje KENOG d.o.o. MAREC 2017 KAZALO A. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 4 1. UVOD...5 1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA... 5 1.2. POROČILO DIREKTORJA PODJETJA... 6 2. UPRAVA PODJETJA...8

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Distribucijsko omrežje - hrbtenica energetske tranzicije mag. Boris Sovič Predsednik skupščine GIZ distribucije in predsednik uprave Elektro Maribor d.d. Pomembne teme Slovenija je pred pomembnimi izzivi

Prikaži več

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 3. 6. 1 Močan veter in nalivi med prehodom hladne fronte 11. maja 1 Splošna vremenska slika Dne 11. maja se je nad severozahodnim in deloma osrednjim, severnim

Prikaži več

SEZNAM EKIP ZA 14. LETNE IGRE SKEI SLOVENIJE - GORENJSKA, NOGOMET ODBOJKJA M ODBOJKA Ž PIKADO M PIKADO Ž NAM. TENIS M NAM. TENIS Ž VLEČ. VRV

SEZNAM EKIP ZA 14. LETNE IGRE SKEI SLOVENIJE - GORENJSKA, NOGOMET ODBOJKJA M ODBOJKA Ž PIKADO M PIKADO Ž NAM. TENIS M NAM. TENIS Ž VLEČ. VRV SEZNAM EKIP ZA 14. LETNE IGRE SKEI SLOVENIJE - GORENJSKA, 10.6.2017 NOGOMET ODBOJKJA M ODBOJKA Ž PIKADO M PIKADO Ž NAM. TENIS M NAM. TENIS Ž VLEČ. VRVI M VLEČ. VRVI Ž MET KAMNA Koroška Koroška Koroška

Prikaži več

2017 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI

2017 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI 217 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI P OROČ I L O O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI 217 1 Uvod 4 2 Napredek pri razvoju energetskih trgov 6 2.1 Napredek trga z električno

Prikaži več

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_ Energetsko knjigovodstvo UL Poročilo o izvedbi za obdobje januar december 2018 in ključni kazalniki rabe energije April 2019 Nosilki poročila: Andreja Burkeljca 1 Povzetek Poročilo za obdobje januar december

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Energetskega

Prikaži več

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena S. H., G. P. in U. Z. KLJUČNE TOČKE: Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena na splošno Prednosti programov Zakonodaja Spreminjanje programskih

Prikaži več

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno A 2. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osnovi 33a. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

SID NASLOV RABA_CC_SI OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor

SID NASLOV RABA_CC_SI OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor SID NASLOV RABA_CC_SI 20076298 1271202 20076299 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor 1110001 20076300 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor 1110001 20076301 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36A, 4205 Preddvor 1110001 20076302

Prikaži več

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli - pogosta vprašanja in odgovori

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli - pogosta vprašanja in odgovori Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15, 61/16) Odgovori na ključna vprašanja (zadnja sprememba 16.

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in Delitev na področju športa za vse za leto 2019 NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV (v eur) Cheerleading zveza Slovenije cheerleading delavnice 3.400 Cheerleading zveza Slovenije cheerleading

Prikaži več