Subprogramme

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Subprogramme"

Transkripcija

1 Vodnik programa VŽU 2013 Del IIa Podprogrami in akcije 1

2 KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ SEKTORSKI PODPROGRAMI... 3 Kakšni so cilji?... 3 COMENIUS... 4 Kakšni so cilji?... 4 Kdo lahko sodeluje?... 4 Katere so vrste aktivnosti?... 5 Katere so akcije Comenius?... 6 ERASMUS... 7 Kakšni so cilji?... 7 Kdo lahko sodeluje?... 7 Katere so vrste aktivnosti?... 8 Katere so akcije Erasmus?... 9 LEONARDO DA VINCI Kakšni so cilji? Kdo lahko sodeluje? Katere so vrste aktivnosti? Katere so akcije programa Leonardo da Vinci? GRUNDTVIG Kakšni so cilji? Kdo lahko sodeluje? Katere so vrste aktivnosti? Katere so akcije Grundtvig? PREČNI PROGRAM Kakšni so cilji? SODELOVANJE PRI POLITIKAH IN INOVACIJE NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (KLJUČNA AKTIVNOST 1) Katere so vrste aktivnosti? Katere akcije zajema ključna aktivnost sodelovanje pri politikah in inovacije na področju vseživljenjskega učenja? JEZIKI (KLJUČNA AKTIVNOST 2) Katere so vrste aktivnosti? Katere so akcije ključne aktivnosti jeziki? RAZVOJ INOVATIVNIH VSEBIN, STORITEV, PEDAGOGIKE IN PRAKSE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, KI TEMELJIJO NA IKT (KLJUČNA AKTIVNOST 3) Katere so vrste aktivnosti? Katere so akcije IKT? RAZŠIRJANJE IN UPORABA REZULTATOV IN IZMENJAVA DOBRE PRAKSE (KLJUČNA AKTIVNOST 4) Kakšni so cilji? Katere so vrste aktivnosti? Kako se aktivnosti v okviru ključne aktivnosti 4 ujemajo z aktivnostmi razširjanja in uporabe rezultatov drugod v programu VŽU? Kakšne so akcije razširjanja in uporabe rezultatov? PROGRAM JEAN MONNET Kakšni so cilji? Kdo lahko sodeluje? Katere so vrste aktivnosti? Katere so akcije Jean Monnet?

3 SEKTORSKI PODPROGRAMI Kakšni so cilji? (a) (b) (c) (d) program Comenius pokriva potrebe po poučevanju in učenju vseh udeležencev predšolskega in šolskega izobraževanja do konca višje srednje izobrazbe ter zavode in organizacije, ki izvajajo tako izobraževanje; program Erasmus pokriva potrebe po poučevanju in učenju vseh udeležencev formalnega visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni (ne glede na trajanje programa ali kvalifikacije, vključno z doktorskim študijem) ter zavode in organizacije, ki izvajajo ali omogočajo tako izobraževanje in usposabljanje; program Leonardo da Vinci pokriva potrebe po poučevanju in učenju vseh udeležencev poklicnega usposabljanja in izobraževanja, razen na terciarni ravni, kot tudi vse zavode in organizacije, ki izvajajo ali omogočajo tako izobraževanje in usposabljanje; program Grundtvig pokriva potrebe po poučevanju in učenju udeležencev vseh oblik nepoklicnega izobraževanja odraslih, neodvisno od tega, ali je formalno, neformalno ali priložnostno, ter organizacije in institucije, ki omogočajo take priložnosti za izobraževanje. Akcije štirih programov se lahko pripravijo z uporabo pripravljalnih obiskov. 3

4 COMENIUS Kakšni so cilji? Posebni cilji razvijanje znanja in razumevanja raznolikosti evropskih kultur in jezikov ter njene vrednosti med mladimi in izobraževalnim osebjem; pomagati mladim pri pridobivanju temeljnih življenjskih spretnosti in kompetenc za življenje, ki so potrebne za njihov osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo. Operativni cilji izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti učencev in izobraževalnega osebja v različnih državah članicah; izboljšanje kakovosti in povečanje obsega partnerstev med šolami v različnih državah članicah, tako da bi bilo med trajanjem programa v skupne izobraževalne dejavnosti vključeno vsaj 3 milijone učencev; spodbujanje učenja živih tujih jezikov; podpora razvoju inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje, ki temeljijo na IKT; povečanje kakovosti in evropske razsežnosti usposabljanja učiteljev; podpora izboljšanju pedagoških pristopov in šolske uprave. Kdo lahko sodeluje? Praktično vsi, ki sodelujejo v šolskem izobraževanju. Učenci v šolskem izobraževanju do konca srednješolskega izobraževanja; šole, kot so določene v državah članicah, od predšolskega do konca srednješolskega izobraževanja; učitelji in druge kategorije osebja v teh šolah; združenja, nepridobitne organizacije, NVO in predstavniki vseh, ki sodelujejo v šolskem izobraževanju; osebe in organi, odgovorni za organizacijo in izvajanje izobraževanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni; raziskovalni centri in organi, ki se ukvarjajo z vprašanji vseživljenjskega učenja; visokošolski zavodi; organi, ki izvajajo storitve usmerjanja, svetovanja in obveščanja v zvezi z vseživljenjskim učenjem. Posebna merila upravičenosti: Šole, ki sodelujejo v programu Comenius, se morajo nahajati v državi, ki sodeluje v programu VŽU, in ustrezajo katerikoli obliki organizacije, kot jih določijo nacionalni organi v svojem seznamu primernih oblik šol (povezava: 4

5 Prosimo, bodite pozorni tudi na spodaj navedene posebne primere: 1) Šole pod nadzorom državnih organov druge države (npr. lycée français, nemška šola, šole UK Forces ). Državni organi, odgovorni za nadzor administrativne, finančne in šolske ureditve določene šole, se odločijo, katere organizacije so upravičene sodelovati. To načelo vsebuje naslednje operativne načine: sodelovanje nacionalnih šol, ki se nahajajo v drugi državi, bo podprto s proračunom programa Comenius nadzorne države (tj. države izvora ); te nacionalne šole lahko sodelujejo pri kateri koli vrsti aktivnosti programa Comenius, zanje pa veljajo ista pravila kot za katero koli upravičeno šolo iz nadzorne države. 2) Specializirane šole Odločitev o sodelovanju drugih nacionalnih šol v programu Comenius, kot so šole manjšin, zasebne šole za izseljence itn., je v pristojnosti državnih organov države, v kateri se ustanova nahaja. 3) Evropske šole Evropske šole so uradne izobraževalne ustanove, ki jih skupaj nadzirajo vlade držav članic EU. Evropske šole so upravičene organizacije za sodelovanje v programu Comenius. Prijaviti se morajo pri NA države, v kateri se nahajajo, in morajo biti predmet istega izbornega postopka kot lokalne šole. V primeru Belgije se bodo tri NA dogovorile o primerni ureditvi. Evropske šole so predmet istih pravil Comenius kot katera koli upravičena šola v državi, v kateri se nahajajo. Vseeno pa bo sodelovanje evropskih šol kot koordinatorjev ali kot partnerjev omejeno na eno evropsko šolo v vsakem partnerstvu. Osebje evropskih šol ima pravico sodelovati v Comenius usposabljanju na delovnem mestu pod enakimi pogoji kot osebje katere koli upravičene šole. Katere so vrste aktivnosti? V okviru programa Comenius se podpirajo naslednje vrste akcij: Mobilnost posameznikov v drugo evropsko državo, ki lahko vključuje: izmenjavo učencev in osebja v okviru projekta ali partnerstva, individualno mobilnost učencev v okviru obstoječega ali že zaključenega šolskega partnerstva, sodelovanje v strokovnih izpopolnjevanjih za učitelje in drugo izobraževalno osebje, pripravljalne obiske za šolska partnerstva, mreže in večstranske projekte ter asistentstvo za bodoče učitelje. Šolska partnerstva med šolami iz različnih evropskih držav z namenom razvoja skupnih učnih projektov za učence in njihove učitelje. Comenius Regio Partnerstva med lokalnimi in regionalnimi organi z vlogo v šolskem izobraževanju. Njihov namen je obogatiti ponudbo izobraževanja za šolske otroke s podporo sodelovanju med organi s področja šolskega izobraževanja, šolami in ostalimi ponudniki izobraževanja v različnih evropskih regijah. Pobuda etwinning izrablja možnosti, ki jih ponujata internet in elektronski mediji, za spodbujanje sodelovanja evropskih šol, medsebojnega učenja in projektnega učenja kot pedagoškega pristopa. 5

6 Večstranski projekti so namenjeni razvoju, spodbujanju in razširjanju novih učnih načrtov, novih tečajev ali gradiva za usposabljanje učiteljev in novih metod poučevanja ter zagotavljanju okvira za organiziranje aktivnosti mobilnosti za študente pedagogike. Večstranske mreže so namenjene spodbujanju evropskega sodelovanja in inovacijam na specifičnih tematskih področjih, ki so posebnega pomena za šolsko izobraževanje v evropskem kontekstu. Spremljevalni ukrepi so namenjeni podpiranju različnih aktivnosti, ki bodo jasno prispevale k doseganju ciljev programa Comenius. Katere so akcije Comenius? COMENIUS pripravljalni obiski COMENIUS asistenti COMENIUS asistenti šole gostiteljice COMENIUS individualna mobilnost učencev COMENIUS nadaljnja izobraževanja in usposabljanja za izobraževalno osebje v vzgoji in izobraževanju (IST) COMENIUS večstranska šolska partnerstva COMENIUS dvostranska šolska partnerstva COMENIUS Regio partnerstva COMENIUS večstranski projekti COMENIUS večstranske mreže COMENIUS spremljevalni ukrepi etwinning 6

7 ERASMUS Program Erasmus, ki je bil ustanovljen leta 1987, je glavni program izobraževanja in usposabljanja EU za mobilnost in sodelovanje v visokem šolstvu v Evropi. Različne akcije v okviru programa ne ustrezajo samo študentom, ki želijo študirati in delati v tujini, pač pa tudi visokošolskim učiteljem in drugemu osebju, tudi iz podjetij, ki želijo poučevati v tujini, ter delavcem v visokem šolstvu, ki se želijo usposabljati v tujini. Poleg tega Erasmus podpira visokošolske zavode pri njihovem sodelovanju v intenzivnih programih, akademskih mrežah in večstranskih projektih ter jim omogoča, da dosežejo poslovni svet. Kakšni so cilji? Posebni cilji podpora vzpostavitvi evropskega visokošolskega prostora; krepitev prispevka visokošolskega in poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah k inovativnim procesom. Operativni cilji izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti študentov in učiteljskega osebja po Evropi, tako da bi bilo do leta 2012 v sklopu programa Erasmus in njegovih predhodnikov v študentsko mobilnost vključenih najmanj 3 milijone posameznikov; izboljšanje kakovosti in povečanje obsega večstranskega sodelovanja med visokošolskimi zavodi v Evropi; povečanje stopnje preglednosti in združljivosti med kvalifikacijami, pridobljenimi v visokošolskem izobraževanju in na višjih ravneh poklicnega izobraževanja v Evropi; izboljšanje kakovosti in povečanje obsega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in podjetji; omogočanje razvoja inovativnih praks v izobraževanju in usposabljanju na terciarni ravni ter njihov prenos, vključno s prenosom iz ene države udeleženke v ostale; podpirati razvoj inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje, ki temeljijo na IKT. Kdo lahko sodeluje? Študenti in udeleženci usposabljanja v vseh oblikah izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni; visokošolski zavodi, ki jih določijo države članice; učitelji, vodje usposabljanja in ostalo osebje teh zavodov; zaposleni, ki izvajajo izobraževanja in usposabljanja v svojih podjetjih; združenja in predstavniki oseb, vključenih v visoko šolstvo, vključno z ustreznimi združenji študentov, univerz in učiteljev/vodij usposabljanja; podjetja, socialni partnerji in drugi predstavniki poklicnega življenja; 7

8 javni in zasebni organi, vključno z nepridobitnimi organizacijami in NVO, ki so odgovorni za organiziranje in izvajanje izobraževanja in usposabljanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni; raziskovalni centri in organi, ki se ukvarjajo z vprašanji vseživljenjskega učenja; organi, ki izvajajo storitve usmerjanja, svetovanja in obveščanja v zvezi z vseživljenjskim učenjem. Posebna merila upravičenosti: Za upravičenost do programa morajo biti visokošolski zavodi imetniki univerzitetne listine Erasmus (Erasmus University Charter (EUC)) 1, ki zagotavlja splošen okvir za evropske aktivnosti sodelovanja, ki jih visokošolski zavod lahko izvaja v okviru programa Erasmus. Listina je predpogoj za visokošolski zavod za organizacijo mobilnosti študentov ter mobilnosti učnega in ostalega osebja, za izvedbo intenzivnih jezikovnih tečajev in intenzivnih programov Erasmus ter prijavo za večstranske projekte, mreže, spremljevalne ukrepe in organizacijo pripravljalnih obiskov. Listina, ki jo po končanem razpisu za oddajo predlogov dodeli Evropska komisija, določa temeljna načela in minimalne zahteve, ki jih mora visokošolski zavod upoštevati med izvajanjem aktivnosti Erasmus. Ne glede na to je program Erasmus namenjen širokemu spektru akterjev (podjetja, socialni partnerji, raziskovalni centri itn.), kot je določeno v členu 20 Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa VŽU. Za omenjene akterje se seveda ne zahteva, da se prijavijo za univerzitetno listino Erasmus, da bi lahko organizirali prakso študentov ali sodelovali v večstranskih projektih, mrežah in spremljevalnih ukrepih. Kar zadeva Erasmus prakso študentov, morajo biti visokošolski zavodi imetniki razširjene univerzitetne listine Erasmus (za podrobnosti si oglejte natančne informacije o univerzitetni listini Erasmus), konzorciji pa morajo imeti Erasmus certifikat za konzorcij za prakse. Študent lahko prejme največ dve dotaciji Erasmus: eno za študij in eno za prakso. Za mobilnost mora biti vsaj država matične institucije ali gostiteljice država članica EU. Najmanj ena organizacija, ki sodeluje v konzorciju, mora biti iz države članice EU. Katere so vrste aktivnosti? Individualna mobilnost 2, ki lahko vključuje: - mobilnost študentov z namenom študija na visokošolskih zavodih v drugi sodelujoči državi ( Erasmus študentje ); - mobilnost študentov za prakso v podjetjih, centrih usposabljanja, raziskovalnih centrih ali drugih organizacijah v drugi državi članici ( Erasmus študentje ) 3 ; 1 Univerzitetna listina Erasmus se ne zahteva za visokošolske zavode iz držav, ki so upravičene le do sodelovanja v večstranskih projektih, mrežah in spremljevalnih ukrepih Erasmus (akcije programa, navedene v točki A.2 Priloge k Sklepu št. 1720/2006/ES). 2 Pomoč je lahko dodeljena tudi matičnim ali gostiteljskim visokošolskim ustanovam ali podjetjem za akcije zagotavljanja kakovosti na vseh stopnjah dogovorov o mobilnosti, vključno s pripravljalnimi in osvežitvenimi tečaji jezikov. 3 1) Študenti na visokošolskih zavodih, ki so vpisani v najmanj drugi letnik, preživijo določeno študijsko obdobje v drugi sodelujoči državi v okviru akcije mobilnosti programa Erasmus, ne glede na to, ali so že prejeli finančno pomoč v okviru programa. Takšna obdobja morajo biti v celoti priznana; 2) študenti na visokošolskih zavodih, ki opravljajo prakso. 8

9 - mobilnost učiteljev iz visokošolskih ustanov ali povabljenega osebja iz podjetij z namenom poučevanja na visokošolskih zavodih v drugi sodelujoči državi; - mobilnost učiteljskega ali drugega osebja na visokošolskih zavodih z namenom usposabljanja v drugi sodelujoči državi; - intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC), ki so organizirani za prihajajoče študente v sodelujočih državah, kjer govorijo manj razširjene in manj poučevane jezike; - intenzivni programi Erasmus, organizirani na večstranski osnovi; - pripravljalne obiske, ki pomagajo pri navezavi stikov s potencialnimi partnerji zaradi vzpostavitve tesnejšega sodelovanja. Večstranski projekti, ki se osredotočajo na inovacije, eksperimentiranje in izmenjavo dobrih praks na področjih, navedenih v posebnih in operativnih ciljih, z razvojem in izvajanjem projektov za povečanje uspešnosti in krepitev socialne razsežnosti visokošolskega izobraževanja; izboljšanje kakovosti in ustreznosti visokošolskega izobraževanja, vključno s sodelovanjem med visokošolskim izobraževanjem in trgom dela; krepitev kakovosti z mobilnostjo in čezmejnim sodelovanjem; podporo koalicijam znanja ter izboljšanje upravljanja in financiranja. Mreže ( akademske mreže Erasmus ) so sestavljene iz konzorcijev visokošolskih zavodov, javnih organov, podjetij, združenj in drugih organizacij ter predstavljajo bodisi stroko bodisi interdisciplinarno področje z namenom razvijanja novih konceptov učenja in kompetenc. Pobude, ki bodo, čeprav niso upravičene v okviru drugih akcij programa Erasmus, opazno pripomogle k doseganju ciljev programa Erasmus (spremljevalni ukrepi). Katere so akcije Erasmus? Predpogoji ERASMUS univerzitetna listina 4 ERASMUS certifikat za konzorcij za prakse Akcije ERASMUS pripravljalni obiski ERASMUS organizacija mobilnosti ERASMUS mobilnost študentov za namen študija ERASMUS mobilnost študentov za namen prakse ERASMUS mobilnost osebja za poučevanje učno osebje iz visokošolskih zavodov in podjetij ERASMUS mobilnost osebja za usposabljanje učno in drugo osebje iz visokošolskih zavodov ERASMUS intenzivni jezikovni tečaji ERASMUS intenzivni programi ERASMUS akademske mreže ERASMUS večstranski projekti ERASMUS spremljevalni ukrepi 4 Univerzitetna listina Erasmus se ne zahteva za visokošolske zavode iz držav, ki so upravičene le do sodelovanja v večstranskih projektih, mrežah in spremljevalnih ukrepih Erasmus (akcije programa, navedene v točki A.2 Priloge k Sklepu št. 1720/2006/ES). 9

10 LEONARDO DA VINCI Kakšni so cilji? Posebni cilji podpora vključenim v usposabljanje in nadaljnjo usposabljanje za pridobitev in uporabo znanja, spretnosti in kvalifikacij za olajšanje njihovega osebnega razvoja; podpora izboljšavam kakovosti in inovacijam v sistemih, institucijah in praksah poklicnega izobraževanja in usposabljanja; povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mobilnosti za delodajalce in posameznike ter olajšanje mobilnosti udeležencev usposabljanja, ki so zaposleni. Operativni cilji izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti po Evropi za osebe, udeležene v začetnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter v nadaljevalnem usposabljanju, tako da bi se število praks v podjetjih povišalo na najmanj na leto do konca programa Vseživljenjsko učenje; izboljšanje kakovosti in povečanje obsega sodelovanja med institucijami ali organizacijami, ki zagotavljajo izobraževalne možnosti, podjetji, socialnimi partnerji ter drugimi ustreznimi organi v Evropi; omogočanje razvoja inovativnih praks na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, razen na terciarni ravni, ter njihov prenos, vključno s prenosom iz ene sodelujoče države v ostale; izboljšanje preglednosti in priznanje kvalifikacij ter kompetenc, vključno s tistimi, pridobljenimi z neformalnim in priložnostnim učenjem; spodbujanje učenja živih tujih jezikov; podpora razvijanju inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje, ki temeljijo na IKT. Kdo lahko sodeluje? Osebe, vključene v katero koli obliko poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki se ne odvija na terciarni ravni; osebe na trgu dela; institucije ali organizacije, ki nudijo izobraževalne možnosti na področjih programa Leonardo da Vinci; učitelji, vodje usposabljanja in drugo osebje teh institucij ali organizacij; združenja in predstavniki sodelujočih v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, vključno z združenji vajencev, staršev in učiteljev; podjetja, socialni partnerji in drugi predstavniki poklicnega življenja, vključno s trgovskimi zbornicami in drugimi trgovskimi organizacijami; organi, ki nudijo storitve usmerjanja, svetovanja in informiranja v zvezi z katerimkoli vidikom vseživljenjskega učenja; osebe in organi, zadolženi za sisteme in politike katerega koli vidika poklicnega izobraževanja in usposabljanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni; 10

11 raziskovalni centri in organi, ki se ukvarjajo z vprašanji vseživljenjskega učenja; visokošolski zavodi; nepridobitne organizacije, prostovoljne organizacije in NVO. Katere so vrste aktivnosti? Program Leonardo da Vinci podpira naslednje akcije: Individualna mobilnost 5, ki lahko vključuje: - transnacionalne prakse v podjetjih ali v organizacijah za usposabljanje, - prakso in izmenjave, namenjene nadaljnjemu strokovnemu razvoju vodij usposabljanja in svetovalcev za usmerjanje, odgovornih za organizacije za usposabljanje oz. načrtovanje usposabljanja in poklicno usmerjanje v okviru podjetij. Partnerstva s poudarkom na temah, ki so v skupnem interesu sodelujočih organizacij. Večstranski projekti, zlasti tisti, namenjeni izboljšanju sistemov usposabljanja z osredotočanjem na prenos inovacij, ki vključujejo jezikovno, kulturno in pravno prilagajanje nacionalnim potrebam inovativnih proizvodov in procesov, razvitih v različnih kontekstih. Večstranski projekti, namenjeni izboljšanju sistemov usposabljanja s poudarkom na razvoju inovacij in dobre prakse. Tematske mreže strokovnjakov in organizacij, ki se ukvarjajo s posebnimi vprašanji v zvezi s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. Študijski in pripravljalni obiski za dejavnosti mobilnosti, partnerstev, projektov ali mrež. Druge pobude, namenjene spodbujanju ciljev progama Leonardo da Vinci ( spremljevalni ukrepi ). Katere so akcije programa Leonardo da Vinci? Predpogoji LEONARDO DA VINCI certifikat mobilnosti Akcije LEONARDO DA VINCI pripravljalni obiski LEONARDO DA VINCI IVT (osnovno poklicno izobraževanje) LEONARDO DA VINCI PLM (osebe na trgu dela) LEONARDO DA VINCI VETPRO (strokovni delavci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) LEONARDO DA VINCI partnerstva LEONARDO DA VINCI prenos inovacij LEONARDO DA VINCI razvoj inovacij LEONARDO DA VINCI mreže LEONARDO DA VINCI spremljevalni ukrepi 5 Pri urejanju ali podpiranju organizacije tovrstne mobilnosti je treba sprejeti potrebne pripravljalne ukrepe, vključno z jezikovnimi pripravami, in poskrbeti, da bosta za osebe, ki sodelujejo v mobilnosti, na voljo zadosten nadzor in podpora. 11

12 GRUNDTVIG Kakšni so cilji? Posebni cilji odzivanje na izzive izobraževanja starajočega se prebivalstva v Evropi, pomoč odraslim pri iskanju poti do izboljšanja znanja in kompetenc. Operativni cilji izboljšanje kakovosti in dostopnosti mobilnosti po Evropi za osebe, ki se udeležujejo izobraževanja odraslih, in povečanje njenega obsega, tako da bi bilo do leta 2013 mobilnih najmanj posameznikov letno; izboljšanje kakovosti in povečanje obsega sodelovanja med organizacijami, ki so del izobraževanja odraslih v Evropi; pomoč osebam iz občutljivih družbenih skupin in obrobnih družbenih okolij, zlasti starejšim osebam in tistim, ki so zapustili izobraževanje brez osnovnih kvalifikacij, da dobijo alternativne možnosti dostopa do izobraževanja odraslih; spodbujanje razvoja inovativnih praks v izobraževanju odraslih in njihovem prenosu, med drugim iz sodelujoče države v druge; podpirati razvoj inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje, ki temeljijo na IKT; izboljšanje pedagoških pristopov in upravljanja organizacij za izobraževanje odraslih. Kdo lahko sodeluje? Učeči se v izobraževanju odraslih, zavodi ali organizacije, ki nudijo izobraževalne možnosti za odrasle, bodisi formalne, neformalne ali priložnostne narave, učitelji in drugo osebje v teh zavodih in organizacijah, organizacije, ki opravljajo začetno ali nadaljevalno usposabljanje osebja v izobraževanju odraslih, združenja in predstavniki, udeleženi v izobraževanju odraslih, vključno z združenji učečih se in učiteljev, organi, ki izvajajo storitve usmerjanja, svetovanja in obveščanja v zvezi s katerim koli vidikom izobraževanja odraslih, osebe in telesa, zadolžena za sisteme in politike v zvezi s katerim koli vidikom izobraževanja odraslih na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, raziskovalni centri in telesa, ki se ukvarjajo z vprašanji izobraževanja odraslih, podjetja, 12

13 nepridobitne organizacije, prostovoljni organi in nevladne organizacije (NVO), visokošolski zavodi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. Katere so vrste aktivnosti? Program Grundtvig podpira naslednje akcije: Individualna mobilnost 6, ki vključuje strokovno izpopolnjevanje, obiske, asistentstvo in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih, kot tudi številne priložnosti za učeče se odrasle, skupaj z obiskom delavnic Grundtvig in sodelovanjem v učnih partnerstvih in projektih prostovoljnega dela starejših v okviru pobude Grundtvig za prostovoljno delo starejših v Evropi ( GIVE ). Partnerstva s poudarkom na temah, ki so v vsestranskem interesu sodelujočih organizacij. Večstranski projekti, namenjeni izboljšanju sistemov izobraževanja odraslih prek razvoja in prenosa inovacij in dobre prakse. Tematske mreže strokovnjakov in organizacij ( mreže Grundtvig ), ki obravnavajo predvsem: - razvoj izobraževanja odraslih v disciplini, na področju ali vidiku upravljanja, kjer delujejo, - prepoznavanje, izboljšanje in razširjanje ustrezne dobre prakse in inovacij, - zagotavljanje tematske podpore projektom in partnerstvom, ki jih oblikujejo drugi, ter spodbujanje interakcije med takimi projekti in partnerstvi, - spodbujanje razvoja analiziranja potreb in zagotavljanja kakovosti na področju izobraževanja odraslih. Pripravljalni obiski: dotacija za mobilnost, ki omogoča predstavniku organizacije udeležbo na kontaktnem seminarju ali srečanje s potencialnimi partnerji. Druge pobude, namenjene spodbujanju ciljev progama Grundtvig ( spremljevalni ukrepi ). Katere so akcije Grundtvig? GRUNDTVIG pripravljalni obiski GRUNDTVIG obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih GRUNDTVIG asistenti GRUNDTVIG strokovno izpopolnjevanje za osebje v izobraževanju odraslih GRUNDTVIG delavnice GRUNDTVIG učna partnerstva GRUNDTVIG projekti prostovoljnega dela starejših GRUNDTVIG večstranski projekti GRUNDTVIG večstranske mreže GRUNDTVIG spremljevalni ukrepi 6 Pri urejanju ali podpori organizacije takšnih mobilnosti so potrebni posebni pripravljalni ukrepi za ustrezen nadzor in podporo za mobilnost posameznikov. 13

14 PREČNI PROGRAM Kakšni so cilji? Posebni cilji spodbujanje evropskega sodelovanja na področjih, ki pokrivajo dva ali več podprogramov; pospeševanje kakovosti in preglednosti sistemov izobraževanja in usposabljanja držav članic. Operativni cilji podpirati razvoj politik in sodelovanje na evropski ravni na področju vseživljenjskega učenja, zlasti v kontekstu novega strateškega okvira za sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja (ET 2020) 7 ter bolonjskega in københavnskega procesa ter njihovih naslednikov, da bi prispevali k prednostnim nalogam in glavnim ciljem strategije Evropa 2020; zagotoviti zadostno količino primerljivih podatkov, statističnih podatkov in analiz za podlago razvoju politike vseživljenjskega učenja, spremljati napredovanje na poti do ciljev in ciljnih vrednosti v zvezi z vseživljenjskim učenjem ter opredeliti področja, ki terjajo posebno pozornost; spodbujati učenje jezikov in podpirati jezikovno raznolikost v državah članicah; podpirati razvoj inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje, ki temeljijo na IKT; zagotoviti primerno priznanje in prikazovanje rezultatov programa Vseživljenjsko učenje ter njihovo vključevanje v širšem smislu. Prosimo, upoštevajte: Eno od meril upravičenosti za prečni program je, da morajo vsi predlogi pokrivati vsaj dve ali več področij izobraževanja. Nekatere izjeme se uporabljajo za ključno aktivnost 1 Sodelovanje pri politikah in inovacije na področju vseživljenjskega učenja ter ključno aktivnost 4 Razširjanje in uporaba rezultatov ter izmenjava dobre prakse. Za podrobnosti preverite opise posameznih akcij v delu IIb tega vodnika. Če predlog zajema samo eno področje, ga je treba oddati v okviru ustreznega sektorskega podprograma. Če je predlog na primer namenjen razvijanju učnih gradiv, ki se bodo uporabljala pri poučevanju učencev v šolskem izobraževanju (ciljna skupina), ga je treba oddati v okviru podprograma Comenius. Če pa predlog zajema dve ali več področij izobraževanja in se nanaša na jezike ali IKT, lahko izpolnjuje pogoje za oddajo v okviru ustrezne ključne aktivnosti znotraj prečnega programa. Če predlog pokriva več področij izobraževanja in njegova ciljna skupina prav 7 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Posodobljen strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. COM(2008) 865 final: 14

15 tako pripada več področjem izobraževanja, je treba predlog predložiti v okviru ene od ključnih aktivnosti prečnega programa. 15

16 SODELOVANJE PRI POLITIKAH IN INOVACIJE NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (KLJUČNA AKTIVNOST 1) Katere so vrste aktivnosti? V okviru ključnih aktivnosti sodelovanja pri politikah in inovacij na področju vseživljenjskega učenja se podpirajo naslednje akcije: Individualna mobilnost, ki vključuje študijske obiske za strokovnjake in uradnike, ki jih določijo nacionalni, regionalni in lokalni organi, za direktorje organizacij za izobraževanje in usposabljanje ter storitve usmerjanja in preverjanja izkušenj in za socialne partnerje. Večstranski projekti, namenjeni pripravi in preskušanju predlogov politik, razvitih na ravni EU, in inovacij na področju vseživljenjskega učenja. Večstranski projekti za razvoj ukrepov vseživljenjskega učenja za vključevanje Romov, ki združujejo izobraževalne in druge ukrepe za večjo udeleženost in uspešnost Romov v splošnem izobraževanju ter poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Večstranske mreže za dvig ozaveščenosti in dejavnosti razširjanja v zvezi z najuspešnejšimi izkušnjami pri združevanju izobraževalnih ukrepov in ukrepov drugih politik za socialno vključevanje romskih otrok in študentov ter izboljšanje njihovega uspeha v šoli. Večstranske mreže za sodelovanje strokovnjakov in/ali organizacij, ki sodelujejo pri razvoju politik. Takšne mreže lahko vključujejo: - tematske mreže, ki se ukvarjajo z vprašanji, povezanimi z vsebinami vseživljenjskega učenja, ali metodologijami in politikami vseživljenjskega učenja. Take mreže lahko opazujejo, izmenjujejo, prepoznavajo in analizirajo dobro prakso in inovacije ter pripravljajo predloge za boljšo in širšo uporabo takih praks v državah članicah, - forume o strateških vprašanjih vseživljenjskega učenja. Opazovanje in analiza politik in sistemov na področju vseživljenjskega učenja, ki lahko vključuje: - študije in primerjalne raziskave, - razvoj kazalcev in statističnih raziskav, vključno s podporo delu, ki se na področju vseživljenjskega učenja izvaja v sodelovanju z Eurostatom, - podporo delovanju mreže Eurydice in financiranje Evropske enote Eurydice, ki jo ustanovi Komisija. Ukrepi v podporo preglednosti in priznavanju kvalifikacij in kompetenc, vključno s tistimi, pridobljenimi z neformalnim in priložnostnim učenjem, obveščenosti in usmerjanju na področju mobilnosti za namene učenja in sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti, ki lahko vključujejo: - mreže organizacij, ki olajšujejo mobilnost in priznanje, kot so Euroguidance in nacionalni informacijski centri za priznavanje visokošolskih diplom (NARIC), - podporo transnacionalnim spletnim storitvam, kot je Ploteus, - aktivnosti znotraj pobude Europass v skladu z Odločbo št. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta, s katero je bil sprejet enoten okvir za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti. 16

17 Druge pobude ( spremljevalni ukrepi ), vključno z vzajemnim učenjem, ki so namenjene spodbujanju ciljev ključne aktivnosti. Številne akcije ključne aktivnosti Sodelovanje pri politikah in inovacije na področju vseživljenjskega učenja so namenjene določenim organom, organizacijam in institucijam ter niso zajete v splošnih razpisih za zbiranje predlogov. So predmet ločenih razpisov za zbiranje predlogov ali drugih ureditev, ki so namenjene določenim ciljnim skupinam. Katere akcije zajema ključna aktivnost sodelovanje pri politikah in inovacije na področju vseživljenjskega učenja? KA1 študijski obiski za strokovnjake in oblikovalce politik na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja KA1 večstranski projekti za Rome KA1 mreže KA1 mreže za Rome 17

18 JEZIKI (KLJUČNA AKTIVNOST 2) Katere so vrste aktivnosti? V sklopu ključne aktivnosti jeziki se lahko podprejo naslednje akcije, namenjene potrebam poučevanja in učenja, ki zadevajo več kot eno podprogramsko področje: Večstranski projekti, med drugim namenjeni: - spodbujanju jezikovne ozaveščenosti in dostopa do gradiv za učenje jezikov, - razvoju novih gradiv za učenje jezikov, vključno s spletnimi tečaji, in instrumentov za preverjanje jezikovnega znanja. Mreže na področju učenja jezikov in jezikovne raznolikosti. Mreže morajo prispevati k dolgoročnim spremembam izobraževalnih sistemov s podpiranjem izmenjave informacij o inovativnih tehnikah in dobrih praksah, zlasti med nosilci odločanja in ključnimi strokovnjaki s področja izobraževanja. Druge pobude, skladne s cilji ključne aktivnosti, vključno s konferencami in dogodki za razširjanje in uporabo, ki združujejo projekte, posebne skupnosti in zadevne zainteresirane strani ( spremljevalni ukrepi ). Katere so akcije ključne aktivnosti jeziki? KA2 večstranski projekti KA2 večstranske mreže KA2 spremljevalni ukrepi 18

19 RAZVOJ INOVATIVNIH VSEBIN, STORITEV, PEDAGOGIKE IN PRAKSE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, KI TEMELJIJO NA IKT (KLJUČNA AKTIVNOST 3) Katere so vrste aktivnosti? V okviru ključne aktivnosti IKT se lahko podprejo naslednje akcije, namenjene potrebam poučevanja in učenja, ki zadevajo več kot eno podprogramsko področje: Večstranski projekti, namenjeni spodbujanju učena s pomočjo IKT, ki so vključeni v dolgoročne strategije izobraževanja, ter razvoju in distribuciji inovativnih metod, vsebin, storitev in okolij. Mreže, namenjene skupni rabi in izmenjavi znanja, izkušenj in dobre prakse. Katere so akcije IKT? KA3 večstranski projekti KA3 večstranske mreže 19

20 RAZŠIRJANJE IN UPORABA REZULTATOV IN IZMENJAVA DOBRE PRAKSE (KLJUČNA AKTIVNOST 4) Kakšni so cilji? Glavni cilj ključne aktivnosti 4 Razširjanje in uporaba rezultatov je pomagati pri ustvarjanju okvira za učinkovito rabo rezultatov programa Vseživljenjsko učenje na lokalni, sektorski, regionalni, nacionalni in evropski ravni v sinergiji s komunikacijskimi aktivnostmi. Akcije, financirane v okviru te ključne aktivnosti, dopolnjujejo akcije za razširjanje in uporabo posameznih rezultatov v okviru sektorskih programov in drugih ključnih aktivnosti. Katere so vrste aktivnosti? V okviru ključne aktivnosti razširjanja in uporabe rezultatov so predlagane naslednje akcije za vzpostavitev okvira za učinkovito rabo rezultatov programa Vseživljenjsko učenje na sektorski, regionalni, nacionalni in evropski ravni: Večstranski projekti, med drugim namenjeni: o razvoju sodobnih, interaktivnih, spletnih izkustvenih skupnosti za spodbujanje dialoga med upravičenci in uporabniki projektov, vključno z nosilci odločanja, o določenih temah in prednostnih nalogah, ki so bile v preteklih letih zajete v akcijah programa VŽU, vključno z opredelitvijo kazalnikov za merjenje uspešnosti in rezultatov aktivnosti; o akcijam prečnega programa, ki spodbujajo uporabo rezultatov na evropski ravni (po sektorju, temi, skupini uporabnikov ); o o spodbujanju tematskih, ciljno usmerjenih informacij; oceni aktivnosti uporabe, ki so že bile izvedene, zlasti najboljših praks, pri katerih so rezultati projekta uspešno vplivali na nosilce odločanja in pripeljali do trajnega in sistemskega učinka. Kako se aktivnosti v okviru ključne aktivnosti 4 ujemajo z aktivnostmi razširjanja in uporabe rezultatov drugod v programu VŽU? Akcije, financirane v okviru te ključne aktivnosti, so namenjene dopolnjevanju in podpori razširjanja in uporabe rezultatov določenih projektov, vključenih v štiri sektorske podprograme in druge prečne ključne aktivnosti; ter aktivnosti, financiranih v okviru spremljevalnih ukrepov znotraj štirih sektorskih podprogramov in ključne aktivnosti 2 jeziki. Projekti, financirani v okviru te ključne aktivnosti, morajo biti usmerjeni v oblikovanje sistemov in mehanizmov za podporo razširjanja in uporabe rezultatov, kot tudi spodbujanju razširjanja rezultatov prečne akcije na ravni EU. Kakšne so akcije razširjanja in uporabe rezultatov? KA4 večstranski projekti 20

21 PROGRAM JEAN MONNET Kakšni so cilji? Posebni cilji spodbujanje aktivnosti poučevanja, raziskovanja in razmišljanja na področju študija evropske integracije; podpiranje obstoja ustrezne vrste zavodov in združenj, ki se osredotočajo na teme evropske integracije ter izobraževanje in usposabljanje z evropsko perspektivo. Operativni cilji spodbujanje odličnosti v učenju, raziskovanju in razmišljanju na področju študija o evropski integraciji v visokošolskih zavodih v EU in zunaj nje; okrepitev znanja in zavesti o temah evropske integracije med strokovnimi akademiki in evropskimi državljani na splošno; podpiranje ključnih evropskih institucij, ki se ukvarjajo s temami evropske integracije; podpiranje obstoja visokokakovostnih evropskih organizacij in združenj, ki so dejavna na področjih izobraževanja in usposabljanja. Kdo lahko sodeluje? Visokošolski zavodi v EU in zunaj nje, če so kot taki priznani v svojih državah; združenja profesorjev in raziskovalcev, ki se ukvarjajo s študijem procesa evropskega združevanja, v EU in zunaj nje; evropska združenja, ki so dejavna v izobraževanju in usposabljanju na evropski ravni. Katere so vrste aktivnosti? Program Jean Monnet podpira naslednje akcije: Ključna aktivnost 1: Podpora za poučevanje, raziskave in razmišljanje o evropskem združevanju na ravni visokošolskih zavodov po svetu (akcija Jean Monnet): Enostranski in večstranski projekti, ki lahko vključujejo: - katedre Jean Monnet, centre odličnosti in module poučevanja, - združenja profesorjev, drugih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, ki so specializirani za področje evropske integracije, - podporo za raziskovalce, ki poglabljajo raziskave na univerzi gostiteljici v drugi državi (ni na voljo), - informacijske in raziskovalne dejavnosti, povezane z EU, katerih cilj je spodbujanje razprav, razvijanje idej in znanj o procesu evropske integracije, ter informacijske in raziskovalne dejavnosti za spoznavanje EU v šoli. 21

22 Večstranski projekti in mreže, ki lahko vključujejo podporo za ustanavljanje večstranskih raziskovalnih skupin na področju evropske integracije. Ključna aktivnost 2: Dotacije za poslovanje se podelijo za kritje določenih operativnih in administrativnih stroškov naslednjih organizacij, ki delujejo v evropskem interesu: Evropska akademija (univerzi v Bruggeu in Natolinu) Evropski univerzitetni inštitut (Firence) Evropski inštitut za javno upravo (Maastricht) Evropska pravna akademija (Trier) Evropska agencija za razvoj izobraževanja udeležencev s posebnimi potrebami (Middelfart) Mednarodni center za evropsko usposabljanje CIFE (Nica) Ključna aktivnost 3: Dotacije za kritje določenih operativnih in administrativnih stroškov evropskih združenj, ki delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja. Omenjeni upravičenci so izbrani na podlagi ločenega razpisa za zbiranje predlogov. Katere so akcije Jean Monnet? JEAN MONNET katedre JEAN MONNET katedre ad personam JEAN MONNET centri odličnosti JEAN MONNET moduli za poučevanje JEAN MONNET informacijske in raziskovalne aktivnosti JEAN MONNET informacijske in raziskovalne aktivnosti za spoznavanje EU v šoli JEAN MONNET združenja profesorjev in raziskovalcev, ki so specializirani za področje evropske integracije JEAN MONNET večstranske raziskovalne skupine JEAN MONNET evropska združenja, dejavna v izobraževanju in usposabljanju 22

Subprogramme

Subprogramme PROGRAM VŽU VODNIK 2012 DEL IIA Vodnik programa VŽU 2012 Del IIa: Podprogrami in akcije http://ec.europa.eu/llp 1 PROGRAM VŽU VODNIK 2012 DEL IIA KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ SEKTORSKI PODPROGRAMI... 3

Prikaži več

Subprogramme

Subprogramme Vodnik programa VŢU 2010 IIa. del: Podprogrami in akcije http://ec.europa.eu/llp 1 KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ PODROČNI PODPROGRAMI... 4 Kakšni so cilji?... 4 COMENIUS... 5 Kakšni so cilji?... 5 Kdo lahko

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Vseživljenjsko učenje ERASMUS Erasmus univerzitetna listina Erasmus University Charter EUC Sestanek za prijavitelje Aljoša Belcijan Ljubljana, 16.05.2011 Vsebina sestanka Program Vseživljenjsko učenje

Prikaži več

KA2_2014_15-apr

KA2_2014_15-apr ERASMUS+ Strateška partnerstva KA 2 Delavnica za prijavitelje 15. april 2014 PREDSTAVITEV NI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE! Ni pravno zavezujoča, je zgolj informativni material. Cilji politike Evropa 2020

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Priprava, akreditacija in izvedba skupnega študijskega programa Dr. Alenka Braček Lalić, IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, CEEMAN Združenje Univerza v Mariboru, 7. 6.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si www.eu-skladi.si Tanja Vertelj, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov EAC/S16/2013: Evropski projekti sodelovanja EAC/S18/2013: Evropske mreže EAC/S17/2013: Evropske platforme EAC/S19/2013: Projekti

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ Strateška partnerstva KA 2 (partnerstva zgolj šol) Delavnica za prijavitelje april 2014 PREDSTAVITEV NI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE! Ni pravno zavezujoča, je zgolj informativni material. 2014-2020

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Povezani gradimo skupnost Rimske Terme, 6. in 7. junij 2017 SVETOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA RAST VSEH V SKUPNOSTI mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije tanja.vilic.klenovsek@acs.si Vsebina

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

SABINA ALIHODŽIĆ DIPLOMSKA NALOGA 2018 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT DIPLOMSKA NALOGA SABINA ALIHODŽIĆ KOPER, 2018

SABINA ALIHODŽIĆ DIPLOMSKA NALOGA 2018 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT DIPLOMSKA NALOGA SABINA ALIHODŽIĆ KOPER, 2018 SABINA ALIHODŽIĆ DIPLOMSKA NALOGA 2018 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT DIPLOMSKA NALOGA SABINA ALIHODŽIĆ KOPER, 2018 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT Diplomska naloga EVROPSKE

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2017 o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in razveljavitvi Priporočila Evropskega parlamenta in

Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2017 o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in razveljavitvi Priporočila Evropskega parlamenta in 15.6.2017 SL Uradni list Evropske unije C 189/15 PRIPOROČILA SVET PRIPOROČILO SVETA z dne 22. maja 2017 o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in razveljavitvi Priporočila Evropskega

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8938/17 SPORT 33

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana  Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2018 COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2014) 562 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODB

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2014) 562 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODB EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.9.2014 COM(2014) 562 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ o izvajanju, rezultatih in celoviti oceni

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Slovenska Web

Slovenska Web Evropski projekt CHAMP združuje vodilna evropska mesta na področju kolesarjenja. CHAMP mesta želijo s pomočjo medsebojne primerjave najti načine za izboljšanje kolesarske politike in pridobiti nove ideje

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposa

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposa RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se je začel izvajati januarja

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev PREDSTAVITEV MOBILNOSTI NA PODROČJU POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA Špela Langus, koordinatorica projektov PROJEKTNA PISARNA ERASMUS+ KA1-VET-14/16 Ime projekta: Let's cross borders school for

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2016/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne maja o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tret

DIREKTIVA (EU) 2016/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne maja o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tret 21.5.2016 L 132/21 DIREKTIVA (EU) 2016/801 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva,

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:  RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 7.6.2018 COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE POVZETEK IP/B/CULT/IC/2012-082 Novembra

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za projektno leto 2018

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

PokostaVprasanja_KA2_1.0

PokostaVprasanja_KA2_1.0 Pogosta vprašanja, Ključni ukrep 2 Strateška partnerstva Ali je PIC koda začasna, ali jo bomo morali obnavljati? Ali morajo biti otroci s posebnimi potrebami vsa tri leta v projektu, če prijavimo triletni

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več