Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,"

Transkripcija

1 Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje, marec 2014

2 Kazalo vsebine 1 UVOD Odzivnost študentov na reševanje anket za študijsko leto 2012/ Povprečna ocena študentskih anket ANKETA O VSEBINI IN ORGANIZACIJI PREDMETOV TER PEDAGOŠKEM DELU IZVAJALCEV Anketa o vsebini in organizaciji predmetov ter pedagoškem delu izvajalcev za dodiplomski študij Vsebina in organizacija študija na dodiplomskem študiju Pedagoško delo izvajalcev na dodiplomskem študiju Obremenitev študentov na dodiplomskem študiju Pogostost obiskovanja predavanj na dodiplomskem študiju Anketa o vsebini in organizaciji predmetov ter pedagoškem delu izvajalcev za podiplomski študij Vsebina in organizacija študija na podiplomskem študiju Pedagoško delo izvajalcev na podiplomskem študiju Pogostost obiskovanja predavanj na podiplomskem študiju Pogostost obiskovanja predavanj na podiplomskem študiju ANKETA O ORGANIZACIJI FKPV Organizacija FKPV za dodiplomski študij Organizacija FKPV za podiplomski študij ŠTUDENTKA ANKETA O UPORABI TER ZADOVOLJSTVU S PRENOVLJENO E-UČILNICO ŠTUDENTKA ANKETA O PRAKSI Študentska anketa o praksi za program Turizem I Študentska anketa o praksi za program Poslovna informatika I Študentska anketa o praksi za program Komerciala I ZAKLJUČEK... 20

3 Kazalo grafov Graf 1: Gibanje povprečne ocene po posamezni trditvi od študijskega leta 2008/2009 do 2012/2013 dodiplomski študij... 4 Graf 2: Povprečne ocene zadovoljstva študentov z vsebino in organizacijo predmetov za dodiplomski študij... 5 Graf 3 Povprečne ocene zadovoljstva študentov s pedagoškim delom izvajalcev na dodiplomskem študiju... 5 Graf 4: Obremenitev študentov na dodiplomskem študiju primerjava s prejšnjimi leti... 6 Graf 5: Gibanje povprečne ocene po posamezni trditvi od študijskega leta 2008/2009 do 2012/2013 podiplomski študij... 7 Graf 6: Primerjava povprečnih ocen zadovoljstva študentov z vsebino in organizacijo predmetov med študijskimi leti za podiplomski študij... 8 Graf 7: Povprečne ocene zadovoljstva študentov s pedagoškim delom izvajalcev na podiplomskem študiju... 8 Graf 8: Obremenitev študentov na podiplomskem študiju primerjava s prejšnjimi leti... 9 Graf 9: Povprečne ocene zadovoljstva študentov z organizacijo FKPV za dodiplomski študij Graf 10: Povprečne ocene zadovoljstva študentov z organizacijo FKPV za podiplomski študij Graf 11: Zadovoljstvo študentov s funkcijami E-učilnice Graf 12: Najpomembnejša dela zaupana študentom Turizma na praksi Graf 13: Tehnologija, ki so jo študentje Turizma uporabljali na praksi Graf 14: Seznanjenost študentov Turizma z varstvom pri delu Graf 15: Ocena študentov Turizma na opravljeno delo v podjetju in potek izvajanja praktičnega usposabljanja na splošno Graf 16: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje Turizma pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju Graf 17: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti Turizma pridobili pri študiju s tem, kar so pridobili med prakso v podjetju Graf 18: Najpomembnejša dela zaupana študentom Poslovne informatike na praksi Graf 19: Tehnologija, ki so jo študentje Poslovne informatike uporabljali na praksi Graf 20: Seznanjenost študentov Poslovne informatike z varstvom pri delu Graf 21: Ocena študentov Poslovne informatike na opravljeno delo v podjetju Graf 22: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje Poslovne informatike pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju Graf 23: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti Poslovne informatike pridobili pri študiju s tem, kar so pridobili med prakso v podjetju Graf 24: Najpomembnejša dela zaupana študentom Komerciale na praksi Graf 25: Tehnologija, ki so jo študentje Komerciale uporabljali na praksi Graf 26: Seznanjenost študentov Komerciale z varstvom pri delu Graf 27: Ocena študentov Komerciale na opravljeno delo v podjetju in potek izvajanja praktičnega usposabljanja na splošno... 18

4 Graf 28: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje Komerciale pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju Graf 29: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti Komerciale Kazalo tabel Tabela 1: Odzivnost študentov na reševanje anket... 1 Tabela 2: Procent izpolnjenih anket o organizaciji predmetov in pedagoškem delu predavateljev... 2 Tabela 3: Procent izpolnjenih anket o organizaciji predmetov in pedagoškem delu predavateljev... 2 Tabela 4: Povprečne ocene po trditvah za študijsko leto 2012/2013 dodiplomski študij... 3 Tabela 5: Povprečne ocene po trditvah za študijsko leto 2012/2013 podiplomski študij... 6

5 1 UVOD Informacije o kakovostni izvedbi izobraževalnih programov pridobivamo s pomočjo anket na vseh lokacijah in programih, ki potekajo v posameznem študijskem letu. Na FKPV smo v študijskem letu 2012/2013 za študente izvedli štiri različne ankete. Študentje so izpolnjevali naslednje ankete: - študentsko anketo o vsebini in organizaciji predmeta ter pedagoškem delu izvajalcev in njihovem odnosu do študentov; - študentsko anketo o organizaciji FKPV in - študentsko anketo o praksi. 1.1 Odzivnost študentov na reševanje anket za študijsko leto 2012/13 Od skupaj 9836 poslanih študentskih anket, so jih študentje izpolnili 4291, kar pomeni, da je bila v študijskem letu 2012/13 odzivnost na ankete s strani študentov 43,7 %. Tabela 1: Odzivnost študentov na reševanje anket Anketa Odzivnost Odzivnost % Študentska anketa o vsebini in organizaciji predmeta ter pedagoškem delu izvajalcev in njihovem odnosu do študentov Študentska anketa o organizaciji FKPV Študentska anketa o uporabi ter zadovoljstvu s prenovljeno E-učilnico Študentska anketa o praksi Na dodiplomskem študiju smo prejeli 3157 anket od skupaj ,5 % anket, kar pomeni, da je bilo izpolnjenih 49,3 % vseh anket. Na podiplomskem študiju pa smo prejeli 273 anket od skupaj 664 anket (41,1 % vseh anket). Za dodiplomski in podiplomski študij skupaj je bilo izpolnjenih 48,5 % anket. Anketa za dodiplomski študij je bila poslana na 990 naslovov, 30,9 % izpolnilo pa jo je 318 študentov (32,1 %). Anketa za podiplomski študij pa je bila poslana na 152 naslovov, izpolnilo pa jo je 36 študentov (23,6 %). V raziskavo smo zajeli 1550 študentov dodiplomskega in 29,1 % podiplomskega študija, na spletno anketo pa je v mesecu marcu 2013, ko je bila anketa aktivna, odgovorilo 451 udeležencev (kar je 29,1% vseh študentov). V študijskem letu 2012/13 se je na prakso prijavilo 78 študentov, 71,8 % od tega je na anketo o praksi odgovorilo 56 študentov ( 71,8 % odzivnost). SKUPAJ [študentje] 43,7 % 1.2 Povprečna ocena študentskih anket V študijskem letu 2012/13 povprečna ocena vseh trditev študentskih anket znaša 4,23. 1

6 2 ANKETA O VSEBINI IN ORGANIZACIJI PREDMETOV TER PEDAGOŠKEM DELU IZVAJALCEV V študijskem letu 2012/2013 je bila anketa o vsebini in organizaciji predmetov in pedagoškem delu predavateljev med dodiplomskimi študenti izvedena osmič, med podiplomskimi študenti pa petič, in sicer na vseh enotah FKPV. Z anketo nas je zanimala ocena vsebine in organizacije predmetov, ocena pedagoškega dela predavateljev, obremenitev študenta in pogostost obiskovanja predavanj. Svoje (ne)zadovoljstvo so študentje izražali na 5-stopenjski lestvici, kjer je številčno višja ocena pomenila vsebinsko ugodnejšo oceno. Glede na to, da je teoretično najugodnejša možna številčna ocena 5, najmanj ugodna pa 1, je pričakovana oziroma zaželena povprečna ocena posamezne trditve 3,8, (Sklep sprejet na sestanku Komisije za kakovost, ) ocena trditve, ki je nižja od 2 pa opozarja, da so spremembe nujno potrebne. V študijskem letu 2011/12 je bila zaželena povprečna ocena posamezne trditve 3,7. Ankete so bile študentom posredovane v izpolnjevanje na zadnjih predavanjih ali vajah posameznega predmeta. Ankete so izvajali neodvisni izvajalci. Ankete, ki jih zaradi organizacijskih razlogov (spremembe urnika, ekskurzije ) ni bilo možno razdeliti na zadnjih predavanjih ali vajah, so bile študentom na voljo v spletni obliki v spletnem referatu. Na ta način je bilo posredovanih anket na dodiplomskem študiju za 18 od skupaj 367 skupin, na podiplomskem študiju pa za eno skupino od skupaj 32 skupin. Na dodiplomskem študiju smo prejeli 3157 anket od skupaj 6402 anket, kar pomeni, da je bilo izpolnjenih 49,3 % vseh anket. Na podiplomskem študiju pa smo prejeli 273 anket od skupaj 664 anket (41,1 % vseh anket). Za dodiplomski in podiplomski študij skupaj je bilo izpolnjenih 48,5 % anket. Tabela 2: Procent izpolnjenih anket o organizaciji predmetov in pedagoškem delu predavateljev za dodiplomski študij Enota Število vseh anket Število izpolnjenih anket Procent Celje redni ,2 % Celje izredni ,2 % Ljubljana % Maribor ,2 % Nova Gorica ,2 % Murska Sobota ,4 % Kranj ,7 % Slovenj Gradec ,4 % Rogaška Slatina ,7 % SKUPAJ ,3 % Tabela 3: Procent izpolnjenih anket o organizaciji predmetov in pedagoškem delu predavateljev za podiplomski študij Enota Število vseh anket Število izpolnjenih anket Procent Celje ,6 % Ljubljana % Maribor ,8 % SKUPAJ ,1 % 2

7 Anketa je vsebovala vprašanja o osmih vidikih vsebine in organizacije predmetov. Podana so bila v obliki naslednjih trditev: 1. Obseg snovi je ustrezen. 2. Število kontaktnih ur predavanj je bilo ustrezno. 3. Študijska literatura je ustrezna. 4. Zahtevnost predmeta je ustrezna. 5. Vsebina predmeta je zanimiva. 6. Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na začetku izvajanja. 7. Vaje so dobro usklajene s predavanji. 8. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, ocenjujem kot koristno. Anketirani so pedagoško delo in izvajalce programa ocenjevali tako, da so izrazili svoje (ne)strinjanje z naslednjimi sedmimi trditvami: 1. Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno; 2. Snov je bila podana povezano in razumljivo; 3. Izvajalec je pri študentih vzbudil zanimanje za snov; 4. Izvajalec je bil dobro pripravljen; 5. Menim, da ima izvajalec veliko strokovnega znanja; 6. Izvajalec ima korekten odnos do študentov; 7. Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, na govorilnih urah ali na drug način Anketa o vsebini in organizaciji predmetov ter pedagoškem delu izvajalcev za dodiplomski študij Tabela 4: Povprečne ocene po trditvah za študijsko leto 2012/2013 dodiplomski študij Trditev Povp. 2012/213 Št. St. dev. Pop. se ne strinjam (1) % odg. Popolnoma se strinjam (5) % odg. Obseg snovi je ustrezen 4, ,89 1,4% 45,1% Število kontaktnih ur je bilo ustrezno 4, ,90 1,2% 47,9% Študijska literatura je ustrezna 4, ,99 2,2% 45,8% Zahtevnost predmeta je ustrezna 4, ,89 1,1% 45,2% Vsebina predmeta je zanimiva 4, ,98 2,2% 49,9% Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na začetku izvajanja 4, ,88 1,2% 61,1% Vaje so dobro usklajene s predavanji 4, ,90 1,6% 54,7% Znanje, pridobljeno pri tem predmetu ocenjujem kot koristno 4, ,87 1,3% 57,0% Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno 4, ,85 1,1% 61,2% Snov je bila podana povezano in razumljivo 4, ,91 1,5% 59,1% Izvajalec je vzbudil pri študentih zanimanje za snov 4, ,96 2,0% 55,5% Izvajalec je bil dobro pripravljen 4, ,79 0,9% 69,1% Menim, da ima izvajalec veliko strokovnega znanja 4, ,71 0,7% 73,3% Izvajalec ima korekten odnos do študentov 4, ,80 1,3% 70,9% Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, govorilnih urah ali na drug način 4, ,79 1,2% 68,7% POVPREČJE VSEH TRDITEV SKUPAJ 4,37 3

8 Iz spodnjega grafa lahko vidimo gibanje povprečne ocene po posamezni trditvi od študijskega leta 2008/2009 do 2012/2013. Ocene so pretvorjene na 5-stopenjsko lestvico. 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 2012/ / / / /09 Graf 1: Gibanje povprečne ocene po posamezni trditvi od študijskega leta 2008/2009 do 2012/2013 dodiplomski študij Vsebina in organizacija študija na dodiplomskem študiju V anketah, ki so se izvajale do študijskega leta 2011/2012, sta se preverjali trditvi»snov pri predmetu se mi zdi preobsežna«in»snov pri predmetu se mi zdi prezahtevna«, ki pa sta se preoblikovali v spremenjeni trditvi»obseg snovi je ustrezen«in»zahtevnost predmeta je ustrezna«, dodala pa se je še trditev»število kontaktnih ur predavanj je bilo ustrezno«. Kot je prikazano v spodnjem grafu, je povprečna ocena pri vseh trditvah enaka ali višja kot v prejšnjih študijskih letih. 4

9 OBSEG SNOVI JE USTREZEN ŠTEVILO KONTAKTNIH UR JE BILO USTREZNO ŠTUDIJSKA LITERATURA JE USTREZNA ZAHTEVNOST PREDMETA JE USTREZNA VSEBINA PREDMETA JE ZANIMIVA Graf 2: Povprečne ocene zadovoljstva študentov z vsebino in organizacijo predmetov za dodiplomski študij Pedagoško delo izvajalcev na dodiplomskem študiju OBVEZNOSTI PRI PREDMETU SO DOBRO POJASNJENE NA ZAČETKU IZVAJANJA VAJE SO DOBRO USKLAJENE S PREDAVANJI ZNANJE, PRIDOBLJENO PRI TEM PREDMETU OCENJUJEM KOT KORISTNO ,5 3,5 3,9 3,6 3, ,4 3,6 3,9 3,6 3, ,5 3,6 3,9 3,7 3, ,9 3,9 4,2 4,1 4, ,9 4,0 4,3 4,2 4, ,1 4,1 4,0 4,1 4,1 4,3 4,2 4, ,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,3 4, GLEDANO V CELOTI JE BILO DELO IZVAJALCA USTREZNO SNOV JE BILA PODANA POVEZANO IN RAZUMLJIVO IZVAJALEC JE VZBUDIL PRI ŠTUDENTIH ZANIMANJE ZA SNOV IZVAJALEC JE BIL DOBRO PRIPRAVLJEN MENIM, DA IMA IZVAJALEC VELIKO STROKOVNEGA ZNANJA IZVAJALEC IMA KOREKTEN ODNOS DO ŠTUDENTOV IZVAJALEC JE ZA ŠTUDENTE DOSEGLJIV PO E-POŠTI, GOVORILNIH URAH ALI NA DRUG NAČIN ,9 3,6 4,1 4,3 4, ,9 3,6 4,1 4,3 4, ,9 3,9 3,6 4 4,3 4, ,1 4,1 3,9 4,3 4,5 4,4 4, ,3 4,3 4,1 4,4 4,5 4,5 4, ,4 4,3 4,2 4,5 4,6 4,5 4, ,4 4,4 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 Graf 3: Povprečne ocene zadovoljstva študentov s pedagoškim delom izvajalcev na dodiplomskem študiju Povprečna ocena vseh trditev, ki se nanašajo na pedagoško delo predavateljev, iz leta v leto narašča in je v študijskem letu 2012/2013 4,5, kar pomeni, da so študentje z delom izvajalcev vedno bolj zadovoljni, kar je tudi eden od glavnih ciljev FKPV. Povprečna ocena odgovorov na vse trditve v zvezi z zadovoljstvom s pedagoškim delom izvajalcev je bila v študijskem letu 2011/2012 4,4, v študijskem letu 2010/2011 4,3, v študijskem letu 2009/2010 4,2. Povprečna ocena odgovorov v študijskem letu 2008/2009, 2007/2008 in 2006/2007 pa 4,0. 5

10 2.1.4 Obremenitev študentov na dodiplomskem študiju Iz spodnjega grafa je razvidno število ur, ki so jih študentje potrebovali za samostojno delo po študijskih letih / / / /10 0 Število ur za seminarsko nalogo Število ur za pripravo na izpit Število ur za domače naloge Število ur za individualno raziskovalno delo število ur za delo v e- učilnici Število ur za druge aktivnosti Graf 4: Obremenitev študentov na dodiplomskem študiju primerjava s prejšnjimi leti Pogostost obiskovanja predavanj na dodiplomskem študiju V anketi za študijsko leto 2012/13 je bila lestvica za pogostost obiskovanja predavanj spremenjena iz 4-stopenjske na 5-stopenjsko lestvico. Povprečje pogostosti obiskovanja predavanj pri posameznem predmetu je na osnovi 2442 odgovorov 4,41. V študijskem letu 2011/12 je bilo povprečje pogostosti obiskovanja predavanj pri predmetu na osnovi 4347 odgovorov 3,45 na 4-stopenjski lestvici oz. 4,3 na 5-stopenjski lestvici. 2.2 Anketa o vsebini in organizaciji predmetov ter pedagoškem delu izvajalcev za podiplomski študij Tabela 5: Povprečne ocene po trditvah za študijsko leto 2012/2013 podiplomski študij Pop. se ne Popolnoma se Povp. St. Št. strinjam (1) strinjam (5) 2012/13 dev. Trditev % odg. % odg. Obseg snovi je ustrezen 4, ,71 0,4% 56,8% Število kontaktnih ur je bilo ustrezno 4, ,80 0,7% 55,7% Študijska literatura je ustrezna 4, ,98 2,2% 52,2% Zahtevnost predmeta je ustrezna 4, ,74 0,4% 55,4% Vsebina predmeta je zanimiva 4, ,71 0,0% 63,4% Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na začetku izvajanja 4, ,62 0,0% 71,3% Vaje so dobro usklajene s predavanji 4, ,67 0,4% 69,2% Znanje, pridobljeno pri tem predmetu ocenjujem kot koristno 4, ,73 0,7% 67,3% Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno 4, ,64 0,5% 73,9% 6

11 Snov je bila podana povezano in razumljivo 4, ,69 0,5% 72,6% Izvajalec je vzbudil pri študentih zanimanje za snov 4, ,72 0,8% 69,3% Izvajalec je bil dobro pripravljen 4, ,55 0,3% 83,7% Menim, da ima izvajalec veliko strokovnega znanja 4, ,46 0,3% 87,2% Izvajalec ima korekten odnos do študentov 4, ,55 0,5% 83,4% Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, govorilnih urah ali na drug način 4, ,57 0,3% 80,4% POVPREČJE VSEH TRDITEV SKUPAJ 4,60 Iz spodnjega grafa lahko vidimo gibanje povprečne ocene po posamezni trditvi glede na študijsko leto. 5,0 2012/13 4,8 4,6 2011/12 4,4 2010/11 4,2 4,0 2009/10 3,8 3,6 2008/09 3,4 Graf 5: Gibanje povprečne ocene po posamezni trditvi od študijskega leta 2008/2009 do 2012/2013 podiplomski študij Kot je prikazano v zgornjem grafu, je povprečna ocena pri vseh trditvah višja ali enaka kot v prejšnjih študijskih letih Vsebina in organizacija študija na podiplomskem študiju V anketah, ki so se izvajale do študijskega leta 2011/2012 sta se preverjali trditvi»snov pri predmetu se mi zdi preobsežna«in»snov pri predmetu se mi zdi prezahtevna«, ki pa sta se preoblikovali v spremenjeni trditvi»obseg snovi je ustrezen«in»zahtevnost predmeta je ustrezna«, dodala pa se je še trditev»število kontaktnih ur predavanj je bilo ustrezno«. 7

12 OBSEG SNOVI JE USTREZEN ŠTEVILO KONTAKTNIH UR JE BILO USTREZNO ŠTUDIJSKA LITERATURA JE USTREZNA ZAHTEVNOS T PREDMETA JE USTREZNA VSEBINA PREDMETA JE ZANIMIVA Graf 6: Primerjava povprečnih ocen zadovoljstva študentov z vsebino in organizacijo predmetov med študijskimi leti za podiplomski študij Pedagoško delo izvajalcev na podiplomskem študiju OBVEZNOSTI PRI PREDMETU SO DOBRO POJASNJENE NA ZAČETKU IZVAJANJA VAJE SO DOBRO USKLAJENE S PREDAVANJI ZNANJE, PRIDOBLJEN O PRI TEM PREDMETU OCENJUJEM KOT KORISTNO ,5 4,0 4,1 3,9 4, ,0 4,4 4,4 4,2 4, ,9 4,4 4,4 4,3 4, ,4 4,2 4,2 4,4 4,5 4,5 4,4 4, ,5 4,4 4,3 4,4 4,5 4,7 4,6 4, GLEDANO V CELOTI JE BILO DELO IZVAJALCA USTREZNO SNOV JE BILA PODANA POVEZANO IN RAZUMLJIVO IZVAJALEC JE VZBUDIL PRI ŠTUDENTIH ZANIMANJE ZA SNOV IZVAJALEC JE BIL DOBRO PRIPRAVLJEN MENIM, DA IMA IZVAJALEC VELIKO STROKOVNEG A ZNANJA IZVAJALEC IMA KOREKTEN ODNOS DO ŠTUDENTOV IZVAJALEC JE ZA ŠTUDENTE DOSEGLJIV PO E-POŠTI, GOVORILNIH URAH ALI NA DRUG NAČIN ,2 4,0 4,0 4,3 4,5 4,4 4, ,4 4,3 4,4 4,5 4,7 4,6 4, ,5 4,4 4,3 4,6 4,7 4,6 4, ,5 4,5 4,4 4,6 4,7 4,6 4, ,7 4,6 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 Graf 7: Povprečne ocene zadovoljstva študentov s pedagoškim delom izvajalcev na podiplomskem študiju Povprečna ocena vseh trditev, ki se nanašajo na pedagoško delo predavateljev, iz leta v leto narašča in je v študijskem letu 2012/2013 4,7, kar pomeni, da so študentje z delom izvajalcev vedno bolj zadovoljni, kar je tudi eden od glavnih ciljev FKPV. Povprečna ocena odgovorov na vse trditve v zvezi z zadovoljstvom s pedagoškim delom izvajalcev je bila v študijskem letu 2011/2012 4,6, v študijskem letu 2010/2011 in 2009/2010 4,5, v študijskem letu 2008/2009 pa 4,2. 8

13 2.2.3 Pogostost obiskovanja predavanj na podiplomskem študiju Iz spodnjega grafa je razvidno število ur, ki so jih študentje potrebovali za samostojno delo po študijskih letih / / / /10 0 Število ur za seminarsko nalogo Število ur za pripravo na izpit Število ur za domače naloge Število ur za individualno raziskovalno delo število ur za delo v e- učilnici Število ur za druge aktivnosti Graf 8: Obremenitev študentov na podiplomskem študiju primerjava s prejšnjimi leti Pogostost obiskovanja predavanj na podiplomskem študiju V anketi za študijsko leto 2012/13 je bila lestvica za pogostost obiskovanja predavanj spremenjena iz 4-stopenjske na 5-stopenjsko lestvico. Povprečje pogostosti obiskovanja predavanj pri posameznem predmetu je na osnovi 266 odgovorov 4,64. V študijskem letu 2011/12 je bilo povprečje pogostosti obiskovanja predavanj pri predmetu na osnovi 588 odgovorov 3,71 na 4-stopenjski lestvici oz. 4,64 na 5-stopenjski lestvici. 9

14 3 ANKETA O ORGANIZACIJI FKPV Anketo o organizaciji FKPV so študentje izpolnjevali preko spletnega vprašalnika po koncu predavanj v študijskem letu 2012/2013 in je zajemala ocenjevanje: - primernosti prostorov za študij, - dela referata na enoti študija, - zadovoljstva z računalniško opremo na enoti študija, - zadovoljstva s spletno stranjo, - organizacijo izpitov, - zadovoljstva s študijem na FKPV. Anketa za dodiplomski študij je bila poslana na 990 naslovov, izpolnilo pa jo je 318 študentov (32,12 %, lansko študijsko leto 37,2 %). Anketa za podiplomski študij pa je bila poslana na 152 naslovov, izpolnilo pa jo je 36 študentov (23,68 %, lansko študijsko leto 37,2 %). Svoje (ne)zadovoljstvo so študentje izražali na 5-stopenjski lestvici, kjer je številčno višja ocena pomenila vsebinsko ugodnejšo oceno. Glede na to, da je teoretično najugodnejša možna številčna ocena 5, najmanj ugodna pa 1, je pričakovana oziroma zaželena povprečna ocena posamezne trditve 3,8, (Sklep sprejet na sestanku Komisije za kakovost, ) ocena trditve, ki je nižja od 2 pa opozarja, da so spremembe nujno potrebne. V študijskem letu 2011/12 je bila zaželena povprečna ocena posamezne trditve 3, Organizacija FKPV za dodiplomski študij PROSTORI DELO REFERATA RAČUNALNIŠKA OPREMA SPLETNA STRAN ORGANIZACIJA IZPITOV Graf 9: Povprečne ocene zadovoljstva študentov z organizacijo FKPV za dodiplomski študij ZADOVOLJSTVO S ŠTUDIJEM ,9 4 3,6 4,1 3,8 4, ,9 3,8 3,6 4 3,7 4, ,7 3,9 3,4 3,8 3,7 4, ,2 3,4 3,8 4 4, ,1 4,2 3,7 4,1 3,9 3, ,3 4,3 3,9 4,2 4,1 4, ,3 4,2 3,8 4,1 4 4,1 Študentje organizacijo FKPV ocenjujejo relativno dobro, (povprečna ocena vseh trditev je 4,1, lansko študijsko leto je bila 4,2) želijo pa si nekaj izboljšav in sicer predvsem: boljšo svetlost predavalnic in ureditev ozvočenja na DE Ljubljana, manj hrupa iz okolice na DE Maribor, izboljšati delo referata na DE Nova Gorica (ocena pri vseh trditvah pod želeno oceno 3,8), 10

15 na DE Slovenj Gradec in DE Rogaška Slatina niso najbolj zadovoljni z vsebino spletne strani, na DE Nova Gorica in Rogaška Slatina bi bili bolj zadovoljni, če bi bila spletna stran bolj pregledna in uporabna, želijo si bolj pogosto razpisane roke na DE Nova Gorica in Kranj, ažurnejšo objavo rezultatov na DE Celje in Rogaška Slatina, boljšo dostopnost do računalnikov na ME Celje, DE Ljubljana, DE Nova Gorica in DE Rogaška Slatina, boljši dostop do interneta na ME Celje, DE Nova Gorica, DE Rogaška Slatina in DE Ljubljana, boljši dostop do revij, člankov in druge literature v elektronski obliki na Celje, DE Nova Gorica, DE Rogaška Slatina in DE Ljubljana Študentje na vseh enotah si še vedno želijo ureditev wireless omrežja. 3.2 Organizacija FKPV za podiplomski študij PROSTORI DELO REFERATA RAČUNALNIŠKA OPREMA SPLETNA STRAN ORGANIZACIJA IZPITOV ZADOVOLJSTVO S ŠTUDIJEM ,4 4,8 4,1 4,4 4,3 4, ,0 3,9 3,7 4,1 4,1 4, ,1 4,3 3,8 4,2 4,1 4, ,5 4,4 3,9 4,3 4,4 4, ,5 4,6 4,1 4,2 4,5 4,2 Graf 10: Povprečne ocene zadovoljstva študentov z organizacijo FKPV za podiplomski študij Povprečne ocene po sklopih trditev zadnja tri študijska leta rastejo, čeprav je bila organizacija na podiplomskem študiju najboljše ocenjena v študijskem letu 2008/2009. Študentje organizacijo FKPV ocenjujejo dobro. Povprečna ocena vseh trditev je 4,4, lansko študijsko leto je bila 4,3. Študentje si želijo le boljšo ažurnost referata na DE Ljubljana, saj je le pri tej trditvi ocena nižja od 3,8. 11

16 4 ŠTUDENTKA ANKETA O UPORABI TER ZADOVOLJSTVU S PRENOVLJENO E- UČILNICO V začetku meseca februarja 2013 smo poslali spletno anketo o uporabi in zadovoljstvu študentov s prenovljeno E-učilnico na 1550 e-naslovov. Anketa o uporabi in zadovoljstvu študentov s prenovljeno E-učilnico je mnenjska anketa, s katero so anketirani izrazili svoje mnenje o: uporabi E-učilnice in študijskih gradiv; uporabi in zadovoljstvu s posameznimi funkcijami E-učilnice (študijska e-gradiva, obvestila, forumi, kvizi, dodatna gradiva, koledar, kontakti, izpiti, interaktivne naloge); zadovoljstvu s kombiniranim načinom študija; oceni primernosti študija na FKPV; zadovoljstvu s prenovljeno E-učilnico; podporo s strani FKPV pri uporabi E-učilnice. Na vprašanja so študentje odgovarjali tako, da so izbrali ustrezen odgovor oziroma stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo (primer: nikoli - pogosto, zelo nezadovoljen - zelo zadovoljen, premalo - preveč, zelo neprimeren - zelo primeren, zelo nepregledno - zelo pregledno). Pri odgovorih s petimi možnostmi smo te ovrednotili od 1 do 5 in izračunali povprečno oceno. Glede na to, da je teoretično najugodnejša možna številčna ocena 5, najmanj ugodna pa 1, je pričakovana oziroma zaželena povprečna ocena posamezne trditve 3,8 (Sklep sprejet na sestanku Komisije za kakovost, ), ocena trditve, ki je nižja od 2 pa opozarja, da so spremembe nujno potrebne. Anketa je vključevala tudi zaprta, polodprta in odprta vprašanja. Reševanje ankete je bilo anonimno. V raziskavo smo zajeli 1550 študentov dodiplomskega in podiplomskega študija, na spletno anketo pa je v mesecu marcu 2013, ko je bila anketa aktivna, odgovorilo 451 udeležencev (kar je 29,1% vseh študentov). Anketo je izpolnilo 304 študentk (67,3%) in 141 študentov (31,2%), 7 študentov na vprašanje po spolu ni odgovorilo. Glede na starostno strukturo je največja skupina zastopala starost med 9 in 25 let (160 študentov), med 26 in 30 letom je anketo izpolnilo 75 študentov, med 31 in 35 letom 61 študentov, med 36 in 40 letom 57 študentov, med 41 in 45 letom 42 študentov, starejših od 46 let pa je bilo 32 anketirancev. Povprečna starost je 31 let, standardni odklon pa 8.7 let. Največ anketirancev je starih 23 let. Največ študentov, ki je odgovorilo na anketo študira na programu Komerciala I. Skupaj je odgovorilo 354 študentov dodiplomskega študija (kar je 27,5% vseh dodiplomskih študentov) in 94 študentov podiplomskega študija (kar je 36% vseh podiplomskih študentov). Štirje študentje na vprašanje niso odgovorili. 81,3% študentov uporablja E-učilnico enkrat do štirikrat na teden, 12,9% študentov pa vsak dan. Zanimiv podatek je tudi, da je 3,1% anketiranih študentov odgovorilo, da E-učilnice sploh še niso uporabili, vseeno pa so odgovarjali na vprašanja, ki se nanašajo na uporabo E-učilnice. V nadaljnji analizi njihovih odgovorov o uporabi E-učilnice nismo upoštevali. Kar 84,4% študentov še vedno kombinira e-gradiva z ostalo literaturo, 10,9% študentov pa uporablja izključno e-gradiva. 46,9% študentov si gradiva v E-učilnici za uporabo in učenje natisne, 40% študentov si gradivo prenese na svoj računalnik in jih uporablja lokalno. 12

17 Študentje ocenjujejo, da je način študija, ki ga izvaja FKPV (80% avditornih obveznosti in 20% e- obveznosti) delno primeren oz. primeren, saj je povprečna ocena na lestvici od 1 do 5 3,6 (1 - zelo neprimeren, 5 - zelo primeren). 49,4% študentom bi najbolj odgovarjalo da se del študija izvaja na klasičen način. Za 44,6% študentov je v E-učilnici najbolj primerna kombinacija obveznih in neobveznih aktivnosti. Najbolj pogosto študentje uporabljajo izpite, e-gradiva, materiale in obvestila, najmanj pa forume in kvize. Študenti so najbolj zadovoljni s funkcijami, ki jih najbolj pogosto uporabljajo, to so e-gradiva, izpiti, materiali in obvestila. Veliko študentov poudarja neuporabo forumov v e-učilnici. Za vsako aktivnost (klasične vaje in e-vaje, klasična predavanja in e-predavanja) je vsaj polovica študentje mnenja, da ima za njo dovolj časa. Študenti si želijo predvsem več e-vaj in e-predavanj. 69,2% študentov je mnenja, da je prenovljena E-učilnica pregledna, gradiva urejena, e-gradiva kakovostna in virtualna podoba skladna glede na celostno grafično podobo FKPV. 80% anketiranih študentov je mnenja, da imajo pri uporabi E-učilnice dovolj podpore s strani predavateljev in zaposlenih. Mobilno aplikacijo E-učilnica si želi 54,5% anketiranih študentov. Študenti predavatelje pozivajo k bolj pregledni pripravi e-predmetov. Anketirani so izrazili so željo po nezaklenjenih e-predmetih. Pozivajo pa k večji interaktivnosti s strani predavateljev/izvajalcev. Graf 11: Zadovoljstvo študentov s funkcijami E-učilnice V prihodnje bomo v analizo vključili vprašanje o oddaljenosti študentov od fakultete, saj bomo tako preverili ali tisti, ki so bolj oddaljeni večkrat uporabljajo E-učilnico. 13

18 5 ŠTUDENTKA ANKETA O PRAKSI V študijskem letu 2012/2013 smo na spletni strani fakultete in v e-učilnici objavili ankete za študente na praksi. V študijskem letu 2012/13 se je na prakso prijavilo 78 študentov, od tega je na anketo o praksi odgovorilo 56 študentov ( 71,8 % odzivnost). V nadaljevanju so navedeni rezultati anket po programih. 5.1 Študentska anketa o praksi za program Turizem I Anketo je ustrezno izpolnilo 31 študentov. Nekaj povzetih ugotovitev iz anket je prikazano na naslednjih grafikonih. Graf 12: Najpomembnejša dela zaupana študentom Turizma na praksi Graf 13: Tehnologija, ki so jo študentje Turizma uporabljali na praksi Graf 14: Seznanjenost študentov Turizma z varstvom pri delu 14

19 Graf 15: Ocena študentov Turizma na opravljeno delo v podjetju in potek izvajanja praktičnega usposabljanja na splošno Graf 16: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje Turizma pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju. Graf 17: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti Turizma pridobili pri študiju s tem, kar so pridobili med prakso v podjetju. Pri primerjavi kompetenc študentje ocenjujte vsako alinejo v obeh stolpcih tabele z ocenami od 1 = najmanj do 5 = največ Študentska anketa o praksi za program Poslovna informatika I Anketo je izpolnilo 9 študentov. Rezultati so prikazani v naslednjih grafikonih. 15

20 Graf 18: Najpomembnejša dela zaupana študentom Poslovne informatike na praksi Graf 19: Tehnologija, ki so jo študentje Poslovne informatike uporabljali na praksi Graf 20: Seznanjenost študentov Poslovne informatike z varstvom pri delu Graf 21: Ocena študentov Poslovne informatike na opravljeno delo v podjetju in potek izvajanja praktičnega usposabljanja na splošno 16

21 Graf 22: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje Poslovne informatike pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju Graf 23: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti Poslovne informatike pridobili pri študiju s tem, kar so pridobili med prakso v podjetju. Pri primerjavi kompetenc študentje ocenjujte vsako alinejo v obeh stolpcih tabele z ocenami od 1 = najmanj do 5 = največ. 5.3 Študentska anketa o praksi za program Komerciala I Anketo je izpolnilo 16 študentov. Rezultate prikazujejo spodnji grafikoni. Graf 24: Najpomembnejša dela zaupana študentom Komerciale na praksi 17

22 Graf 25: Tehnologija, ki so jo študentje Komerciale uporabljali na praksi Graf 26: Seznanjenost študentov Komerciale z varstvom pri delu Graf 27: Ocena študentov Komerciale na opravljeno delo v podjetju in potek izvajanja praktičnega usposabljanja na splošno Graf 28: Primerjava splošnih kompetenc, ki so jih študentje Komerciale pridobili pri študiju s tem, kar so jih pridobili med prakso v podjetju. 18

23 Graf 29: Primerjava predmetno specifičnih kompetenc, ki so jih študenti Komerciale pridobili pri študiju s tem, kar so pridobili med prakso v podjetju. 19

24 8 ZAKLJUČEK Iz analize je razvidno, da so ocene na splošno zelo dobre in so pri skoraj vseh trditvah letos višje kot predhodna leta. Sklepamo, da so študentje s študijem in organizacijo FKPV zadovoljni. Izvedli smo merjenje zadovoljstva vseh diplomantov FKPV, ki nam daje zelo koristno povratno informacijo o mnenju diplomantov o študiju, izvajalcih, organizaciji, fakulteti in velikem številu predlogov za izboljšave. Raziskava je pokazala, da so diplomanti s študijem na fakulteti zadovoljni. Povprečna ocena posamezne trditve vseh anket je povsod višja kot 3,7 na petstopenjski ocenjevalni lestvici. Povprečje vse povprečnih ocen je 4,19. Na podlagi tega podatka potrjujemo realizacijo tega cilja. Od skupnega števila trditev v vseh anketah, je bilo 134 trditev pod oceno 3,7, kar je 9,72 %. V tem študijskem letu smo prejeli tudi veliko pisnih komentarjev in predlogov za izboljšave, ki potrjujejo nižje ocene pri določenih trditvah. Komentarje bomo v sklopu Komisije za kakovost pregledali in predlagali kako bi vodstvo na njih reagiralo. Zaradi premajhnega vzorca pri anketi o praksi te ocene niso reprezentativne. Odzivnosti pri reševanju vseh anket bomo v prihodnje posvečali več pozornosti in študente spodbujali za izpolnjevanje, saj je njihovo mnenje ključno za izboljšanje kakovosti na FKPV. 20

Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks

Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks Povzetek analize anket za študijsko leto 2017-2018 Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks, mag. Povzetek je objavljen na spletni strani www.fkpv.si.

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo zaposlenih 2016 V času od 10. 6. do 30. 6.2016 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem mestu«.

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo na delovnem mestu 2018 V času od 11. 6. do 22. 6. 2018 je med zaposlenimi na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejalnega programa in registra ZORA Onkološki inštitut Ljubljana

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 KLJUČNE UGOTOVITVE Anketa je potekala v obdobju od 13.12.2013 do 30.9.2014. Izvajala se je

Prikaži več

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18 1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18. februar do 5. april 2019 Izpitno obdobje: 8. april do 12. april 2019

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014 LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014 Na osnovi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 20. člen Navodil o prilagajanju

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ŠTUDIJSKE PRAKSE Fakulteta za družbene vede Študijsko leto 2014/15 Metodološke komentarje sporočite

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC VERJETNOST osnovni pojmi Poskus: dejanje pri katerem je izid negotov met

Prikaži več

Microsoft Word - 501_GEO_.doc

Microsoft Word - 501_GEO_.doc SPLOŠNA MATURA IZ GEOGRAFIJE V LETU 2011 Poročilo DPK SM za geografijo VSEBINA 1 Splošni podatki 1.1 Število in struktura kandidatov po izobraževalnem programu in statusu 1.2 Potek zunanjega ocenjevanja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,. 1. 1 Zelo milo vreme od. decembra 13 do 3. januarja 1 Splošna vremenska slika Od konca decembra do sredine januarja je nad našimi kraji prevladoval južni do

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja1.doc

Microsoft Word - SI_vaja1.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 1 Naloge 1. del: Opisna statistika

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa:

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar dr. Barbara N. Brečko Ljubljana, 2017 ŠTUDENTSKE ANKETE

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Datum: 24

Datum: 24 ZADEVA: OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 2017 Spoštovani, obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec:

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: Datum: Podpis: Šola: Datum: Podpis in žig: Pristojna

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Tehnologija prometa in logistika b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja c) Vrsta študijskega

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija  Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ŠOLI Regijske in šolske izvedbe v šolskem letu 2014/15 V Ljubljani, september

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ŠOLI Regijske in šolske izvedbe v šolskem letu 2014/15 V Ljubljani, september POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ŠOLI Regijske in šolske izvedbe v šolskem letu 14/15 V Ljubljani, september 15 1 Kazalo vsebine 1. Uvod... 3 2. Povzetek... 4 3. Analiza

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Pogoji akademskega dela v Sloveniji Ugotovitve študije EUROAC 2013

Pogoji akademskega dela v Sloveniji Ugotovitve študije EUROAC 2013 Pogoji akademskega dela v Sloveniji Ugotovitve študije EUROAC 2013 Izdajatelj: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja Avtorice: dr. Manja Klemenčič, dr. Alenka Flander

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA CEEPUS Ljubljana 2016

ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA CEEPUS Ljubljana 2016 ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA Ljubljana 2016 KAZALO UVOD... 3 KAJ JE... 3 METODOLOGIJA... 3 DEMOGRAFSKI PODATKI... 4 VPLIV SODELOVANJA V PROGRAMU NA INSTITUCIJAH... 5 UVAJANJE NOVOSTI V ŠTUDIJSKI

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje .: 1 od 10 :. Vaja 3: MARKETINŠKO KO RAZISKOVANJE Marketinško ko raziskovanje Kritičen del marketinškega informacijskega sistema. Proces zagotavljanja informacij potrebnih za poslovno odločanje. Relevantne,

Prikaži več